Sunteți pe pagina 1din 1

Ingineria Sistemelor de Programe – 2014

Subiecte studiate

LABORATOR 2

Laborator – Ștefan Aureliu RĂDULESCU

editarea diagramei cazurilor de utilizare cu Astah

editarea diagramei de clase cu Astah

implementarea programelor în Java folosind Eclipse

Cerințe:

1) Reprezentați în Astah următoarea diagramă a cazurilor de utilizare:

Sistemul modelat este dedicat antreprenorilor, pentru a obține servicii electronice din partea camerelor de comerț din orice țara europeană. Actorul numit Guest poate obține informații generale legate de un Business Service (BS) și se poate înregistra pentru a deveni End-User. În acest caz, pe baza autentificării în sistem, el poate face managementul unui BS, inclusiv monitorizarea acestuia.

Întrebare: Observați un element din specificație care nu a fost modelat în diagrama data? Dacă da, completați diagrama cu elementul/elementele lipsă.

da, completați diagrama cu elementul/elementele lipsă. 2) Reprezentați în Astah diagrama de clase și apoi

2) Reprezentați în Astah diagrama de clase și apoi scrieți o aplicație în Java care implementează specificația de mai jos:

Se consideră o aplicație pentru gestionarea bonului fiscal de la un supermarket, care conține o listă de articole cumpărate, prețul acestora și cât trebuie plătit în total. La crearea bonului se precizează care este angajatul care a fost la casa de marcat. Pe măsură ce se scanează articolele, acestea se adaugă la bonul fiscal, se calculează totalul și se tipărește bonul fiscal. Fiecare articol este caracterizat de un identificator unic, de o denumire scurtă, de preț și de o posibila reducere - care se acorda clienților care au un card de fidelitate. Reducerea se exprima în procente. Unele articole vor avea o reducere egala cu 0. Faptul ca un client este fidel se ia în considerare în felul următor: acesta are un card de fidelitate care este scanat, iar pentru cumpărăturile lui este generat un nou tip de bon fiscal, pentru care se precizează de la început ca se va ține cont de reduceri. Bonul fiscal trebuie să precizeze în acest caz numărul de articole pentru care s-a aplicat o reducere, suma totală care a fost redusă pentru acea listă de cumpărături și procentul acordat ca reducere din suma totală care ar fi fost achitată în lipsa unui card de fidelitate.

3) “Suplimentar”: Identificați actorii și cazurile de utilizare pentru Tema 1 și editați în Astah o diagrama UML corespunzătoare.