Sunteți pe pagina 1din 2

Cerere

Cererea reprezint nevoile de bunuri si servicii care se satisfac prin intermediul pietei, adic
prin vnzare-cumprare. Cererea are drept suport puterea de cumprare a oamenilor; de
aceea, ea exprim , n acela i timp, cantitatea de bunuri si servicii cerute, la un moment dar,
la pre urile existente, considernd date veniturile i preferin ele cumprtorilor. Cererea poate
fi
individual, adic din partea unui singur cumprtor la un bun economic sau la altul;
total, adic din partea tuturor cumprtorilor la bunul sau serviciul respectiv;
agregat sau global care exprim ansamblul cererii din partea tuturor cumprtorilor
i la toate bunurile i serviciile existente; aceasta se exprim n forma bneasc, fiind
astfel posibile msurarea i compararea.
Cererea, ca volum, structura i nivel al cerin elor de consum, se schimb de la o perioad sau
alta, avnd, deci, un caracter dinamic. Principalii factori de care depinde dinamica cererii
sunt nevoile, venitul si pre ul. !ela ia dintre cheltuielile de consum i venit a fost analizat n
sec al "#"-lea pentru prima dat, de ctre $.$ngel i poart denumirea de %curba lui $ngel%.
Cercetnd bugetele de familie din mai multe ri, acesta a desprins concluzia potrivit creia
importan a relativ a diferitelor cheltuieli de consum n raport cu venitul se modific diferit.
&stfel, s-a observat, c atunci cnd venitul cre te, ponderea cheltuielilor pentru alimente
scade, ponderea cheltuielilor pentru mbrcminte i locuin este relativ constant, iar
ponderea cheltuielilor pentru servicii 'educa ie, cultur etc.( cre te. Cererea se afl n raport
invers propor ional fata de pre cnd pre ul cre te, cererea scade, deoarece la un venit dat
posibilitatea de cumprare se mic oreaz; cnd pre ul scade, cererea cre te.
)egea cererii exprim rela ia dintre cerere i pre , n cadrul creia cererea evoluez n sens
invers fa de pre .
Ofert
Oferta reprezint cantitatea de bunuri sau servicii pe care un agent economic este dispus s o
ofere spre vnzare ntr-o anumit perioad de timp. *ferta ca i cererea se refer la un pre
anume, i poate fi privit ca ofert a unui bun, a unei industrii, a unei firme i ca ofert total
de pia . +esigur, n func ie de nivelul cererii, cantitatea care se vinde efectiv poate s difere
de cantitatea oferit.
Oferta elastic
,e manifest atunci cnd modificarea procentual a ofertei o dep e te pe cea a pre ului. +e
exemplu, dac pre ul cre te cu -./, oferta spore te cu mai mult de -./.
$lasticitatea ofertei se msoar cu a0utorul coeficientului elasticit ii care exprim gradul
modificrii ofertei n func ie de schimbarea pre ului
unde
Keo/p - coeficientul de elasticitate a ofertei func ie de pre ;
1* - varia ia ofertei unui bun economic;
1P - varia ia pre ului unui bun economic;
*
-
- oferta la nivelul curent;
*
.
- oferta la nivelul de baz;
P
-
- pre ul la nivelul curent;
P
.
- pre ul la nivelul de baz.