Sunteți pe pagina 1din 4

La sfritul anului 1982, Romnia atingea vrful datoriei externe de 11 miliarde

USD, find dependent de !ondul "onetar #nterna$ional, %are, &n &n$elegere %u


miliardarul 'eorge Soros, despre a %rui impli%are &n evenimentele din de%em(rie
1989 voi vor(i ulterior, a planif%at, o serie de opera$iunispe%ulative de)astruoase
pentru Romnia

Dup a%este opera$iuni spe%ulative, $ara noastr ar f urmat s intre &n (lo%a*
fnan%iar i &n%etare de pl$i+ ,umai % ,i%olae -eaues%u a luat !"#.ul prin
surprindere, /otrnd dup 1980 s fa% plata tuturor datoriilor externe &nainte de
termen, Romnia nemaintrnd &n %ap%ana tran)a%$iilor (ursiere &ntins de !"#+
Soros reuind ulterior s dea un 1tun2 de 1,1 miliarde de lire sterline prin
intermediul (ursei din Londra+ -/iar i aa !"#.ul a impus Romniei penali)ri
pentru pl$i anti%ipate+ Din %au)a !"#.ului diri*at de SU3, %are %erea a%/itarea
datoriei Romniei %u o do(nd triplat, mare parte din produ%$ia agri%ol i
industrial a $rii a tre(uit s ia %alea exportului, %rend de*a %unos%utele %o)i la
produsele alimentare+ 3gentul termi% a fost ra$ionali)at i (en)ina a fost distri(uit
pe %artel+ 3a se fa%e %, &n%epnd din 1984, SU3 au de)ln$uit o %ampanie
intens de dia(oli)are a lui -eaues%u prin intermediul presei o%%identale+ 5osturile
de radio 6uropa Li(er i 7o%ea 3meri%ii au lansat &n premier )vonul fals %
'or(a%iov sta(ilise un &nlo%uitor al lui -eaues%u+ 8n martie 1989, %nd -eaues%u
reuise s ram(urse)e integral datoriile, Romnia mai avea &n plus 9,4 miliarde USD
depui &n (n%i i %rean$e de 4.8 miliarde USD+ La a%east sum s.ar f adugat i
exporturile Romniei din 1989 %are au fost de : miliarde USD+ 3r/ivele of%iale,
%oafate &n %ei 2; de ani s%uri de la revolu$ie, nu mai pot *ustif%a a)i de%t
existen$a a 2 miliarde USD+ De %e s.au 1volatili)at2 a%eti (ani< ,.are rost s mai
expli%+ -ine a f%ut.o< Da% Romnia avea i dup 1989 &n servi%iile de informa$ii i
&n 5ar%/ete vreun romn patriot =sau &n %ondu%erea $rii>, am f a?at pn a%um+

6xist indi%ii % &n noaptea de 1;@10 de%em(rie 1989, de la ?otila pre)iden$ial
de la Atopeni ar f de%olat un avion #l.18, %are a exe%utat un transport spe%ial, %u
destina$ia Be/eran+ Ci % avionul ar f avut la (ord lingouri de aur %ntrind 2; t+
8ntr.adevr, avionul fgurea) &n fele de eviden$ aerian % s.a &ntors gol din #ran,
pe ; ianuarie 199D+ Da% lu%rurile sunt reale i expli%a$ia poate f una extrem de
simpl+ -eaues%u des%operise &n% din 1984 % Romnia avea &n propria ograd
toate 1%omorile2 %are.i permiteau s nu mai depind vreodat de !"# i mai mult
de%t att i.ar f f%ut %on%uren$ a%estui organism+ Un prim pas find a%ela de a se
aso%ia %u -/ina, #ranul i Li(ia, &ntr.o (an% %are s a%orde &mprumuturi %u do(n)i
mi%i, destinate $rilor &n %urs de de)voltare+ Ean%a &n %au) se numea ER-6 =Ean%a
Romn de -omerF 6xterior> prin intermediul %reia, &ntreprinderile de %omerF
exterior ale Romniei derulaser opera$iunile de aport valutar spe%ial, de pe urma
%rora a fost ram(ursat datoria extern a $rii noastre+

!"# &i permitea s a%orde de %teva de%enii &mprumuturi, %ondi$ionate de
ingerin$ele (rutale &n e%onomia $rilor %reditate, datorit re)ervei de 2+99: tone de
aur, de %are dispunea+ Gr$ile %u )%mintele minerale &n%epuser s fe introduse
pe %al%ulator &n Romnia, la sediul 8ntreprinderii de 5rospe%$iuni i !ora*e 1'eof)i%a2
din anul 1941 i erau permanent a%tuali)ate, aa % -eaues%u a a?at % din mun$ii
Romniei se extrseser pn &n 1984 %ir%a 2+D4D de tone de aur i % Romnia mai
avea :+DDD tone aur, adi% de trei ori %t se exploatase pn atun%i i %are &n 2D19
a a*uns s valore)e 20D miliarde euro+ ,umai % pe lng aur, -eaues%u tia % &n
a%eleai )%minte se a? argint i metalele rare, extrem de valoroase pre%um
arseniu, galiu, germaniu, moli(den, titan, vanadium, Holfram et%+ Ci %onta mult pe
a%estea &ntru%t ele sunt evaluate a)i la alte 1DD miliarde de euro+ 8n a%ei ani,
apli%a$iile de larg %onsum ale te/nologiei utili)ate de ameri%ani i sovieti%i la
programele lor %osmi%e 3pollo i Soiu) a(ia &n%epeau s apar pe pia$+ 7ideo
plaIerele@re%orderele, %amerele de flmare video, %al%ulatoarele i telefonia mo(il,
au la (a) mi%ropro%esoarele la fa(ri%a$ia %rora materia prim sunt metalele rare
a?ate din a(unden$, alturi de aur &n )%mintele din "un$ii 3puseni =minele Roia
"ontan, 3lma, Eaia de 3rie, Eu%ium, Erad i S%rm(>+

Dup 199D au aprut o mul$ime de produ%tori europeni de telefonie mo(il
pre%um ,oJia %are au fost nevoi$i s importe a%este metale rare din 3fri%a -entral
i 3ustralia, dei Romnia era maiaproape+ Eoom.ul produ%$iei la nivel mondial de
%al%ulatoare i telefoane mo(ile s.a produs dup 199D, %nd &n Romnia avusese
de*a lo% s%urt.%ir%uitul din de%em(rie 1989+ -/iar i aa, -eaues%u prev)use
a%east de)voltare i %onstruise &mpreun %u %on%ernul ameri%an Bexas
#nstruments, o &ntreag platformindustrial dedi%at ele%troni%ii, numit #5RS
Eneasa, lsnd.o motenire romnilor+ -are %u o minim investi$ie, ar f permis
Romniei s produ% i s de$in %al%ulatore, telefoane mo(ile, re$ele proprii de
internet i de telefonie+ ,umai % imediat dup 199D, #5RS a fost de)mem(rat %u
(un tiin$ pentru a f transformat &n investi$ie imo(iliar+ S nu f tiut a%este
lu%ruri %el %are %ondu%e 1de fa%to2 S#6, generalul Silviu 5redoiu, a(solvent al
fa%ult$ii de 'eologie %are a lu%rat %a inginer geolog la #-6 'eomin =198;.1980> Ki la
8ntreprinderea de "etale Rare din Eu%ureKti L#"RE =1980.199D>, &ndeplinind din
1984 fun%$ia de -#.st al #"RE< S nu f tiut a%este lu%ruri preedintele.geolog 6mil
-onstantines%u, %el %are a avut revela$ia nerenta(ilit$ii mineritului &n Romnia,
&n%/i)nd *umtate din exploatrile miniere< S nu.i f spus m%ar eful %an%elariei
sale pre)iden$iale, Dorin "arian i el geolog de meserie< S nu f tiut ni%i m%ar
premierii Beodor Stolo*an i ,i%olae 7%roiu, proveni$i din -onsiliul 5lanif%rii
e%onomi%e de dinainte de 1989< Ci ni%i #on #lies%u fost mem(ru -56x al 5-R,
ni%iBraian Eses%u, marinar ,,%u o%/i al(atriM<

5e (a)a estimrilor spe%ialitilor si, -eaues%u i.a f%ut un plan de extra%$ie
masiv pn &n anul 2D;D, astfel &n%t (an%a pentru investi$ii &n $rile &n %urs de
de)voltare, s (enef%ie)e de un ?ux ne&ntrerupt de fnan$are, a%operit &n aur+
3adar, -eaues%u inten$iona %a &n de%urs de o *umtate de se%ol s extrag la greu
aur i metale rare romneti, %are s.i asigure un fond anual de %el pu$in 8 miliarde
USD pe %are Romnia s.l rule)e prin intermediul ER-6 =%are avea ea &nsi un
%apital de peste 1D miliarde USD>, investindu.l &n %onstru%$ia de o(ie%tive
e%onomi%e i de infrastru%tur &n afara grani$elor, %u proie%te %on%epute de
ar/ite%$ii romni, %u mn de lu%ru %onstituit din mun%itori i ingineri romni i %u
utila*e i maini proie%tate i produse &n Romnia+ Unde< 8n primul rnd &n -/ina i
&n statele prietene a%esteia din 3sia de Sud.6st, &n #ran i &n statele musulmane
aliate a%estuia din 3fri%a i Arientul 3propiat i pe %ont propriu &n 3meri%a de Sud+
3di% exa%t %eea %e fa%e -/ina a%um %u 7i%tor 5onta i Braian Eses%u %are stau %u
mna &ntins la %erit pentru posi(ile investi$ii de 8 miliarde de euro+

Bre(uie s re%unos% % a%est plan, %on%eput de mintea nu prea %olit a lui
-eaues%u, un om neo(inuit de patriot pentru poporul lipsit de re%unotin$, din
mi*lo%ul %ruia s.a ridi%at, era genial+ Ci poate f numit Bestamentul lui -eaues%u+
#nteresant ar f s urmrim %e s.a &ntmplat %u 1%omoara2 respe%tiv, dup
asasinarea lui -eaues%u+
ER-6, %are dup revolu$ie i.a s%/im(at numele devenind Ean%orex, a a*uns &n
faliment &n 1999, dup %e prin ea, #on #lies%u a miluit %u %redite neram(ursate sau
ilegale )e%i de mii de mem(ri ai nomen%laturii postde%em(riste, provenit din fali
di)iden$i i %/iar suspe%$i de terorismul pra%ti%at dup Lovitura de 5alat din 22
de%em(rie 1989+ Su( privirea guvernatorului E,R+ Ean%orex a fu)ionat prin
a(sor($ie &n Ean%a -omer%iala Romana =E-R> i la privati)area din 2DD: a E-R,
guvernatorul E,R &mpreun %u premierul Bri%eanu a o(ligat poporul roman s
plteas% suma de 9,40 miliarde euro %tre 6rste(anJ, din 3ustria, pentru gurile
negre avute de Ean%orex+ -um din privati)area E-R romnii au &n%asat de la
austrie%i numai 2,20 miliarde euro, ei mai au de pltit a%estora &n% 1,0 miliarde
euro+ Da% prin a(surd la %ondu%erea Romniei ar f nimerit din greeal vreun om
%t de %t patriot %a -eaues%u i i.ar f trsnit prin %ap s apli%e Bestamentul lui
-eaues%u, i.ar f fost imposi(il, %%i &i lipsea una din roti$ele me%anismului
%on%eput de el, (an%a romneas%+

Din septem(rie 199D i pn a)i, numele %elui %are a o%upat postul de
guvernator al En%ii ,aFionale a Romniei a fost "ugur #sres%u+ -el %are a fost
pn &n de%em(rie 1989 %er%ettor la #nstitutul de 6%onomie "ondial, o(Finnd
titlul de do%tor &n e%onomie, %a urmare a parti%iprii la %ursuri organi)ate &n SU3+ 8n
perioada ianuarieLseptem(rie 199D, #sres%u a fun%$ionat %a repre)entant %omer%ial
al am(asadei Romniei la Nas/ington+ 8n anul 2DD2, (ursa din Londra, %ea mai
mare (urs a aurului din lume, a de%retat % produ%$ia %om(inatului 5/oenix din
Eaia "are =re%unos%ut pe plan mondial din 194D %a produ%tor garantat> nu se mai
&n%adrea) &n standardele interna$ionale+ 5rin a%easta, Romnia pierdea dreptul la
utili)area poansonului interna$ional al E,R, apli%at pe lingourile de aur+ 5oansonul
imprima numrul de ordine, greutatea, %on%entra$ia, denumirea produ%torului i
sigla En%ii ,a$ionale+ Romnia a fost astfel inter)is pe lista produ%torilor i
exportatorilor de aur, iar E,R avea %el mai potrivit pretext pentru a nu mai fa%e
ni%iodat depo)ite de lingouri din aurul romnes%+ Doar o &ntmplare a f%ut %a &ntr.
o %onferin$ de pres a 5R" s fe pre)entat un do%ument se%ret, datat 20 martie
2DD2, %are demonstra % printr.o stranie %oin%iden$, din ordinul guvernatorului
E,R, prin aeroportul Atopeni, s.au s%os din $ar 2D de tone de lingouri de aur, %u
destina$ia 'ermania+ 8n perioada 2DD2.2D19, din dispo)i$ia a%eluiai "ugur #sres%u,
dou treimi din re)erva de aur lsat de -eaues%u Romniei, adi% :1,2 tone, au
a*uns s fe depo)itate &n (n%i din afara grani$elor, lipsind astfel Romnia de a
doua roti$ a me%anismului %on%eput de -eaues%u+ 5entru a desvri opera de
(lo%are a a%%esului romnilor la propriul aur i metale rare, la propunerea
ministrului #ndustriilor, Radu Eer%eanu, li%en$a de exploatare a aurului i metalelor
rare nr+ ;4@1999, este a%ordat prin G' ;08@1999 =ale %rei prevederi sunt i a)i
se%rete> %ompaniei private strine Roia "ontan 'old -orporation, avndu.l %a
paravan pe 7asile !ranJ Bimi+ De atun%i, statul romn nu a mai s%os ni%i un gram
de aur din propriile mine, &n timp %e 3gen$ia ,a$ional pentru Resurse "inerale
=3,R"> a a%ordat la &n% opt frme strine li%en$e de explorare i exploatare pentru
aurul i metalele rare romneti din 3puseni+ !ix pe )%mintele din /r$ile
geologi%e reali)ate pe vremea lui -eaues%u+ Legea minelor, a fost modif%at
astfel, &n%t Romnia s primeas% din partea %ompaniilor strine %are exploatea)
resursele sale su(terane, o redeven$ de doar ;O din tot %e se extrage, &n timp %e
&n 3fri%a de Sud redeven$a pentru aur este de 2DO+ 3adar i ultima roti$ a
me%anismului %on%eput de -eaues%u pentru pravie$uirea Romniei a fost de*a
vndut+