Sunteți pe pagina 1din 4

ANEXA Nr.

1 la Procedur
PS-04.02.01
TABEL
cu Clasificarea activitilor din economia naional Eligibile n cadrul programului
COD CAE DE!"#$E COD CAE
4520 ntreinerea i repararea autoveiculelor
45!1 "o#er cu ridicata de pie$e i acce$orii pentru autoveicule
45!2 "o#er cu a#nuntul de pie$e i acce$orii pentru autoveicule
4540 "o#er cu #otociclete% pie$e i acce$orii a&erente' (ntreinerea i repararea
#otocicletelor
4)!1 "o#er cu ridicata al &ructelor i le*u#elor
4)!2 "o#er cu ridicata al crnii i produ$elor din carne
4)!! "o#er cu ridicata al produ$elor lactate% oulor% uleiurilor i *r$i#ilor
co#e$ti+ile
4)!) "o#er cu ridicata al ,arului% ciocolatei i produ$elor ,aaroa$e
4)!- "o#er cu ridicata cu ca&ea% ceai% cacao i condi#ente
4)!. "o#er cu ridicata $peciali,at al altor ali#ente% inclu$iv pete% cru$tacee i
#olute
4)!/ "o#er cu ridicata ne$peciali,at de produ$e ali#entare% +uturi i tutun
4)41 "o#er cu ridicata al produ$elor te0tile
4)42 "o#er cu ridicata al (#+rc#intei i (ncl#intei
4)4! "o#er cu ridicata al aparatelor electrice de u, *o$podre$c% al aparatelor
de radio i televi,oarelor
4)44 "o#er cu ridicata al produ$elor din cera#ic% $ticlrie i al produ$elor de
(ntreinere
4)45 "o#er cu ridicata al produ$elor co$#etice i de par&u#erie
4)4- "o#er cu ridicata al #o+ilei% covoarelor i articolelor de ilu#inat
4)4. "o#er cu ridicata al cea$urilor i +i1uteriilor
4)4/ "o#er cu ridicata al altor +unuri de u, *o$podre$c
4))) "o#er cu ridicata al altor #aini i ecipa#ente de +irou
4))/ "o#er cu ridicata al altor #aini i ecipa#ente
4)-! "o#er cu ridicata al #aterialului le#no$ i al #aterialelor de con$trucii i
ecipa#entelor $anitare i de (ncl,ire
4)-4 "o#er cu ridicata al ecipa#entelor i &urniturilor de &ierrie pentru
in$talaii $anitare i de (ncl,ire
4)-5 "o#er cu ridicata al produ$elor ci#ice
4)-) "o#er cu ridicata al altor produ$e inter#ediare
4)/0 "o#er cu ridicata ne$peciali,at
4-11 "o#er cu a#nuntul (n #a*a,ine ne$peciali,ate% cu v2n,are predo#inant
de produ$e ali#entare% +uturi i tutun
4-1/ "o#er cu a#nuntul (n #a*a,ine ne$peciali,ate% cu v2n,are predo#inant
de produ$e neali#entare
4-21 "o#er cu a#nuntul al &ructelor i le*u#elor proa$pete% (n #a*a,ine
$peciali,ate
4-22 "o#er cu a#nuntul al crnii i al produ$elor din carne% (n #a*a,ine
$peciali,ate
4-2! "o#er cu a#nuntul al petelui% cru$taceelor i #olutelor% (n #a*a,ine
$peciali,ate
4-24 "o#er cu a#nuntul al p2inii% produ$elor de pati$erie i produ$elor
,aaroa$e% (n #a*a,ine $peciali,ate
15
4-2/ "o#er cu a#nuntul al altor produ$e ali#entare% (n #a*a,ine $peciali,ate
4-41 "o#er cu a#nuntul al calculatoarelor% unitilor peri&erice i $o&t3are-
ului% (n #a*a,ine $peciali,ate
4-42 "o#er cu a#nuntul al ecipa#entului pentru teleco#unicaii% (n
#a*a,ine $peciali,ate
4-51 "o#er cu a#nuntul al te0tilelor% (n #a*a,ine $peciali,ate
4-52 "o#er cu a#nuntul al articolelor de &ierrie% al articolelor din $ticl i al
celor pentru vop$it% (n #a*a,ine $peciali,ate
4-5! "o#er cu a#nuntul al covoarelor% carpetelor% tapetelor i al altor
acoperitoare de podea% (n #a*a,ine $peciali,ate
4-54 "o#er cu a#nuntul al articolelor i aparatelor electroca$nice% (n #a*a,ine
$peciali,ate
4-5/ "o#er cu a#nuntul al #o+ilei% al articolelor de ilu#inat i al articolelor
de u, ca$nic n.c.a. % (n #a*a,ine $peciali,ate
4-)1 "o#er cu a#nuntul al crilor% (n #a*a,ine $peciali,ate
4-)2 "o#er cu a#nuntul al ,iarelor i articolelor de papetrie% (n #a*a,ine
$peciali,ate
4-)4 "o#er cu a#nuntul al ecipa#entelor $portive% (n #a*a,ine $peciali,ate
4-)5 "o#er cu a#nuntul al 1ocurilor i 1ucriilor% (n #a*a,ine $peciali,ate
4--1 "o#er cu a#nuntul al (#+rc#intei% (n #a*a,ine $peciali,ate
4--2 "o#er cu a#nuntul al (ncl#intei i articolelor din piele% (n #a*a,ine
$peciali,ate
4--4 "o#er cu a#nuntul al articolelor #edicale i ortopedice% (n #a*a,ine
$peciali,ate
4--5 "o#er cu a#nuntul al produ$elor co$#etice i de par&u#erie% (n #a*a,ine
$peciali,ate
4--) "o#er cu a#nuntul al &lorilor% plantelor i $e#inelor% co#er cu
a#nuntul al ani#alelor de co#panie i al ranei pentru ace$tea% (n
#a*a,ine $peciali,ate
4--- "o#er cu a#nuntul al cea$urilor i +i1uteriilor% (n #a*a,ine $peciali,ate
4--. "o#er cu a#nuntul al altor +unuri noi% (n #a*a,ine $peciali,ate% cu
e0cepia ar#elor i #uniiilor
4--/ "o#er cu a#nuntul al +unurilor de oca,ie v2ndute prin #a*a,ine% cu
e0cepia +unurilor $econd- and
4-.1 "o#er cu a#nuntul al produ$elor ali#entare% +uturilor i produ$elor din
tutun e&ectuat prin cio$curi $i piete
4-.2 "o#er cu a#nuntul al te0tilelor% (#+rc#intei i (ncl#intei e&ectuat
prin $tanduri% cio$curi $i piete
4-./ "o#er cu a#nuntul prin $tanduri% ciocuri i piee al altor produ$e
4-/1 "o#er cu a#nuntul prin inter#ediul ca$elor de co#en,i $au prin internet
4-// "o#er cu a#nuntul e&ectuat (n a&ara #a*a,inelor% $tandurilor%
ciocurilor i pieelor
5510 4oteluri i alte &aciliti de ca,are $i#ilare
5520 5aciliti de ca,are pentru vacane i perioade de $curt durat
55!0 Parcuri pentru rulote% ca#pin*uri i ta+ere
55/0 Alte $ervicii de ca,are
5)10 6e$taurante
5)21 Activiti de ali#entaie 7caterin*8 pentru eveni#ente
5)2/ Alte activiti de ali#entaie n.c.a
5)!0 9aruri i alte activiti de $ervire a +uturilor
5.11 Activiti de editare a crilor
1)
5.12 Activiti de editarea de *iduri% co#pendii% li$te de adre$e i $i#ilar
5.1! Activiti de editare a ,iarelor
5.14 Activiti de editare a revi$telor i periodicelor
5.1/ Alte activiti de editare
5.21 Activiti de editare a 1ocurilor de calculator
5.2/ Activiti de editare a altor produ$e $o&t3are
5/20 Activiti de reali,are a (nre*i$trarilor audio i activiti de editare #u,ical
)201 Activiti de reali,are a $o&t-ului la co#and 7$o&t3are orientat client8
)!11 Prelucrarea datelor% ad#ini$trarea pa*inilor 3e+ i activiti cone0e
-010 Activiti ale direciilor7centralelor8% +irourilor ad#ini$trative centrali,ate
-111 Activiti de aritectur
-112 Activiti de in*inerie i con$ultant tenic le*ate de ace$tea
-120 Activiti de te$tari i anali,e tenice
-!11 Activiti ale a*eniilor de pu+licitate
-410 Activiti de de$i*n $peciali,at
-420 Activiti &oto*ra&ice
-4!0 Activiti de traducere $cri$ $i oral 7interprei8
-4/0 Alte activiti pro&e$ionale% tiinti&ice i tenice n.c.a.
-500 Activiti veterinare
-/11 Activiti ale a*eniilor turi$tice
-/12 Activiti ale tur : operatorilor
-//0 Alte $ervicii de re,ervare i a$i$ten turi$tic
.121 Activiti *enerale7ne$peciali,ate8 de curenie interioar a cldirilor
.122 Activiti $peciali,ate de curenie a cldirilor% #i1loacelor de tran$port%
#ainilor i utila1elor
.12/ Alte activiti de curenie n.c.a.
.1!0 Activiti de (ntreinere pei$a*i$tic
.2!0 Activiti de or*ani,are a e0po,iiilor% t2r*urilor i con*re$elor
.2/2 Activiti de a#+alare
.510 nv#2nt precolar
.552 nv#2nt (n do#eniul cultural 7li#+i $trine% #u,ic% teatru% dan$% arte
pla$tice% alte do#enii8
.55/ Alte &or#e de (nv#2nt n.c.a.
.)21 Activiti de a$i$ten #edical *eneral
.)22 Activiti de a$i$ten #edical $peciali,at
.)2! Activiti de a$i$ten $to#atolo*ic
/!11 Activiti ale +a,elor $portive
/!12 Activiti ale clu+urilor $portive
/!1! Activiti ale centrelor de &itne$$
/511 6epararea calculatoarelor i a ecipa#entelor peri&erice
/512 6epararea ecipa#entelor de co#unicaii
/521 6epararea aparatelor electronice% de u, ca$nic
/522 6epararea di$po,itivelor de u, *o$podre$c i a ecipa#entelor pentru ca$
i *rdin
/52! 6epararea (ncl#intei i a articolelor din piele
/524 6epararea #o+ilei i a &urniturilor ca$nice
/525 6epararea cea$urilor i a +i1uteriilor
/52/ 6epararea articolelor de u, per$onal i *o$podre$c n.c.a.
1-
/)01 Splarea i curarea7u$cat8articolelor te0tile i a produ$elor din +lan
/)02 "oa&ur i alte activiti de (n&ru#u$eare
/)0! Activiti de po#pe &une+re i $i#ilare
/)04 Activiti de (ntreinere corporal
1.