Sunteți pe pagina 1din 2

Clasa a X-a; Lectia 1:"Cinstirea Sfintei Cruci"

1. Notiuni introductive
Sfanta Cruce este simbolul crestinismului , inca din primele secole, stand in legatura cu jertfa
Mantuitorului, iar prin unirea celor 2 brate-orizontal -pamantul si vertical-cerul, simbolizeaza refacerea legaturii
omului cu Dumnezeu.
Ca obiect de tortura si executie crucea a fost folosita in Antichitate, de catre persi, cartaginezi, preluata
de romani-care au facut din aceasta tortura o pedeapsa exemplara-un exemplu fiind executia prin crucificare-!
i."r. pe #ia Appia a celor peste $%%% de sclavi, care impreuna cu &partcus-sclavul trac gladiator infruntasera
'oma prin revolta lor(. Moartea pe cruce era rezervata deci celor care incalcau grav legea, fiind o moarte
rusinoasa si foarte dureroasa)tortura celui crucificat, in functie de rezistenta organismului dura de la cateva ore
pana la !-2 zile(.
*rin rastignirea Mantuitorului de pe cruce, aceasta dobandeste puteri sfintitoare,fiind socotita +altarul
de jertfa+ pentru rascumpararea pacatelor lumii.
,n #echiul -stament crucea apare prefigurata, ca semn al binecuvantarii).eneza /0,!-2%(,
vindecarii)1umeri.2!,0-2( si salvarii de la moarte),ezechiel2,/(.
2. Crucea altarul de jertfa al Mantuitorului.
,n crestinism crucea a capatat o semnificatie spirituala, legata de jerfa de pe ea a Mantuitorului,
devenind +altarul+ pe care 3iul lui Dumnezeu devenit om se aduce pe &ine jertfa, pentru mantuirea lumii.De a
semenea crucea semnifica depasirea mortii, triunful vietii asupra mortii,fiind sfintita prin inviere. Cinstirea
crucii in confesiunea crestin-ortodoxa este legata permanent de inviere, dupa cum spune si -roparul &fintei
Cruci4+Crucii Tale ne inchinam Hristoase si sfanta invierea Ta o laudam si o marim+.Cinstind crucea il cinstim
pe Mantuitorul ,isus "ristos, de aceea cinstirea ei nu este idolatrie, deoarece nu ne inchinam materiei din care
este facuta ci il adoram, prin simbolul ei pe "risos cel rastignit pe ea, pentru mantuirea lumii. 5a simbolizeaza
preamarirea lui "ristos)3ilipeni2,0(, biruinta asupra mortii, semnul venirii 3iului omului, la a doua
venire)Mt.2/,6%( si pecetea lui D7mnezeu asupra celor mantuiti, la a doua venire)Apocalipsa,2(.
. Semnificatile s!irituale ale crucii.
a(. Crucea este calea de urmat a Mantuitorului, dupa cum 58 insusi a spus4+cine vrea sa vina dupa
Mine, sa se lepede de sine, sa-si ia crucea si sa-mi urmeze Mie")Marcu 0,6/(. " lua crucea inseamna a urma
!e Mantuitorul si !e sfinti# adica a acce!ta si a insusi starea de jertfa a Mantuitorului# de sacrificiu
!entru toti semenii Sai# !unanad mai !resus de toate credinta in $umne%eu si iubirea fata de &l si de
semeni# concreti%ata in fa!te bune. A urma pe "ristos, desi este greu nu este imposibil, deoarece 5l a vrut ca
toti sa fim mantuiti prin jertfa &a.
b(. semnul Sfintei cruci-facut cu cele 6 degete impreunate, insotit de rostirea numelui *ersoanelor
sfintei -reimi invoca prezenta permanenta a lui Dumnezeu in viata crestinului, conditionata de starea interioara
de jertfa pentru sine si semeni a acestuia.
'. Crucea Mantuitorului
M9ntuitorul "ristos a fost r:stignit pe cruce pe un deal numit .olgota, sau ;8ocul C:p:<9nii=.
5xista o istorisire foarte veche, intrata intraditia >isericii, conform careia,dup: ce 1oe a construit arca la
porunca lui Dumnezeu ?i a adunat @n ea toate animalele, a intrat @n ea, el ?i familia lui, lu9nd cu sine ?i craniul
lui Adam. An timpul potopului lumea p:c:toas: a murit, iar dup: ce ploaia a @ncetat ?i apele sau retras, 1oe a
@ngropat c:p:<9na lui Adam sub un deal pe care l-a numit .olgota sau ;8ocul C:p:<9nii=.
Crucea M9ntuitorului, prin purtarea de grij: a lui Dumnezeu, a fost @nfipt: pe dealul .olgotei, deasupra
craniului lui Adam. An momentul c9nd Domnul "ristos ?i-a dat duhul s-a produs un cutremur mare de p:m9nt ?i
st9nca a cr:pat de-a curmezi?ul fibrei, fapt ce nu s-a mai @nt9mplat nic:ieri @n lume, iar s9ngele Mantuitorului a
curs peste capul lui Adam, sp:l9ndu-i p:catul, caci M9ntuitorul "ristos nu a murit pentru &ine ci pentru a
m9ntui @ntreg neamul omenesc r:s:rit din protop:rin<ii Adam ?i 5va.
Dup: ce a murit "ristos, fiindc: era vineri ?i pentru ca s: nu r:m9n: trupurile pe cruce, deoarece urma
s:rb:toarea pa?tilor, osta?ii, la porunca b:tr9nilor evrei, au zdrobit fluierele picioarelor celor doi t9lhari
r:stigni<i @mpreun: cu "ristos, lucru de care M9ntuitorul a fost scutit deoarece un soldat a @mpuns cu suli<a
coasta &a ?i a constatat c: Acesta era mort. 8a cererea unui evreu instarit, ,osif din Arimateea, *ilat i-a dat voie
s: coboare trupul lui "ristos de pe cruce ?i s:-8 @ngroape iar cele trei cruci au fost aruncate @n apropiere. An anul
$$ d. "r. a avut loc @n ,erusalim o puternic: revolt: iudaic:, iar generalul -itus a venit din 'oma @n Bara &f9nt:
?i a distrus -emplul, iar ,erusalimul a fost arat cu plugul. 7rma Crucii M9ntuitorului s-a pierdut. ,storicii
5usebiu din Cezareea si 8actantius relateaza si despre vizunea imparatului roman Constantin cel Mare)6%$-
66(, care inaintea unei lupte)6!2( cu rivalul sau, Maxentiu a vazut pe cer o cruce luminoasa insotita de
!
cuvintele4+in hoc signo vinces-prin acest semn vei invinge+, punand la indemnul Mantuitorului semnul crucii pe
steagurile de lupta. Dup: ce Constantin cel Mare a dat libertate cre?tinilor, mama lui, @mp:r:teasa 5lena, care
era foarte credincioas:, a mers la ,erusalim ?i pentru a descoperi &f9nta Cruce. .:sind cele trei cruci, nimeni nu
putea spune care este Crucea pe care a fost r:stignit "ristos. An aceast: situa<ie fiind,spune traditia, au atins o
femeie moart: de cele trei cruci, iar c9nd femeia moart: a fost atins: de Crucea Domnului, aceasta a @nviat ?i
a?a au cunoscut to<i care era crucea pe care a fost r:stignit "ristos. 8emnul &fintei Cruci a fost @mp:r<it @n
p:rticele mici ?i dat cre?tinilor din toat: lumea. Cea mai mare parte din acest lemn se afl: ast:zi la m:n:stirea
Ciropotamu ) lemnul din r9u-ap:( din &f. Munte Athos.
(. Modalitati de cinstire a crucii
*rin insemnarea cu semnul sfintei cruci orice lucru sau persoana se sfinteste, datorita sfinteniei jertfei
de pe cruce a Mantuitorului. 5a este prezenta in orice biserica, la orice slujba, sub forma obiectelor sau
semnelor facute de preot si crestini.
&a e cinstita de crestini !rin4
1 .Sarbatori-cea mai importanta fiind la 1' se!tembrie-"inaltarea Sfintei cruci"si duminica a 6-a din
*ostul Mare numita+a sfintei cruci+.
8a !/ septembrie sarbatorim de fapt amintirea a doua evenimente deosebite din istoria lemnului &fintei
Cruci4
- "flarea Crucii !e care a fost rasti)nit Mantuitorul si inaltarea ei solemna in fata poporului de
catre episcopul Macarie al ,erusalimului, in ziua de !/ septembrie din anul 66DE
- "ducerea sau intoarcerea Sfintei Cruci de la !ersii !a)ani# la anul *2+, in timpul imparatului
bizantin "eraclius, care a depus-o cu mare cinste in biserica &fantului Mormant )a &fintei Cruci( din ,erusa-
lim.
2."se%area ei la ca!ataiul celor decedati# intru nadejdea invierii# !e turlele bisericilor# !e Sfintele
Mese din "ltare si in alte locuri de cinste din biserici sau la mar)inea drumurilor# ca semn ocrotitor-
troitele.
. Cantari bisericesti inc,inate crucii# le)ata de jertfa lui -ristos./ro!are# acatiste0.
'. Semnul sfintei cruci ce insoteste orice ru)aciune a crestinului.
Conclu%ii: *rin acceptarea de buna voie a rastignirii pe cruce Mantuitorul schimba semnificatia
acesteia, din obiect de tortura devenind +altar+ pe care 5l insusi s-a adus jertfa, pentru pacatele lumii. De aceea
crucea este cel mai venerat simbol crestin.
2