Sunteți pe pagina 1din 4

UNIVERSITATEA TITU MAIORESCU BUCURE TI

FACULTATEA DE MEDICIN DENTAR


RECOMANDRI GENERALE PRIVIND REDACTAREA LUCRRII DE LICEN
(NCEPND CU ANUL UNIVERSITAR 2012-2013)
1. P!"#!$!! %&"&'(&
Lucrrile de licen pot fi: bibliografice, experimentale sau studii clinice. Sunt
ncurajate studiile experimentale i cele clinice.
Titlul lucrrii de licen trebuie s reflecte clar coninutul.
n caul lucrrilor exclusi! bibliografice, se recomand ca acestea s fie structurate
pe capitole corespuntoare aspectelor principale abordate n studierea temei"
trebuie s includ obligatoriu un capitol introducti! i s se nc#eie cu concluii i
bibliografie.
2. S)*#)*' *"&! (*#+! ,& (!#&"-+ &.$&!/&")'(& 0'* ' *"1 0)*,!! #(!"!#&
PARTEA GENERAL
O2!&#)!34 S+ &5(&#)& #(' 0)',!*( '#)*'( '( #*"1'6)&!! 7" ,1/&"!*( '21,')
$ %ocumentare general
$ %ebatere sistematic i logic a principalelor reultate tiinifice publicate n
domeniu, cu obligati!itatea punerii n e!iden a lucrrilor recente.
$ Structura pe subcapitole depinde de subiectul tratat.
$ &ste obligatorie consultarea i citarea unor referin e bibliografice din ar i din
strintate 'articole, tratate(. )ibliografia publicat n ultimii *+ ani trebuie s
repreinte minim ,-. din ntreaga bibliografie.
$ Sunt interise, sub sanc iunea plagiatului, copierea de fragmente extinse din
lucrrile consultate.
1
PARTE SPECIAL 8 CONTRIBU IA PERSONAL
/artea special a unei lucrri de licen are caracterul unui articol original i
respect structura de mai jos:
I")1,*#&&:
$ indic n c0te!a frae care este moti!a ia studiului
$ n aceast parte se formulea scopul lucrrii i ipotea de lucru
M')&!'( 6! /&)1,+
Trebuie s furniee date exacte pentru a putea reproduce i !erifica
studiul-experimentul 'subiecii, te#nica de preparare a probelor, originea probelor,
descrierea c0mpului de lucru, protocolul de colectare a datelor, te#nica de anali a
datelor, programul informatic utiliat, descrierea ec#ipamentului i utiliarea lor(
R&9*()')&
$ Trebuie s cuprind doar preentarea obiecti! a reultatelor studiului.
$ 1u se includ sub nici o form discu ii legate de reultate.
$ /ot fi incluse figuri i tabele originale care con in date din propriile reultate.
%atele incluse n tabele nu se !or repeta n text. Tabelele preint liste de numere-
text n coloane iar figurile sunt repreentarea !iual a reultatelor sau ilustrarea
unor concepte-metode 'grafice, imagini, diagrame,etc.(. &le trebuie nso ite de o
legend.
D!0#* !!
$ Trebuie s realiee interpretarea reultatelor
$ Studiul a confirmat-infirmat ipotea2
$ n caul infirmrii ipoteei, reultatele obinute susin o ipote alternati!2 3are
ar putea fi interpretarea2
$ 4eultatele obinute sunt n concordan cu alte studii din literatur2 Surse de
eroare ale datelor2
$ 5mplicaiile studiului n domeniu
2
$ Sugestii pentru mbuntirea studiului sau pentru studii ulterioare
$ /ot fi incluse tabele-figuri n care reultatele proprii sunt comparate cu cele din
literatur.
C1"#(*9!!
3oncluiile unei lucrri de licen trebuie s se refere exclusi! la tema studiat. 1u
se includ citate din literatur sau alte referin e bibliografice.
B!2(!1%'5!&
$ )ibliografia se citea obligatoriu n text, iar numerotarea titlurilor bibliografice
se realiea n ordinea citrii n text.
$ 6n indice poate fi citat de mai multe ori ntr$o lucrare.
$ 5ndicii bibliografici pot fi citai n capitolul Introducere, n capitolul Material i
metod 'doar ca trimitere la metode deja descrise( i n capitolul Discuii
'argumente pentru critic i comparare(.
$ 5ndicii bibliografici nu se trec n titlu, n capitolul Rezultate 'dac acestea se
tratea ntr$un capitol separat de partea de Discuii( i la Concluzii.
R&#1/'",+! %&"&'(& $!3!", $&(*#'&' )&.)*(*!
$ 1umrul total de pagini s nu depeasc 7+ de pagini '8+9 partea genral i
8+9 contribu ia personal(, numerotarea pagina iei se face centrat n josul paginii
$ :ormat pagin: ;<. Se scrie numai pe o singur fa. =argini pagin: dreapta$
stinga, sus i jos: ,.8 cm" st0nga: ..8 cm. Tip liter: Times 1e> 4oman sau ;rial.
=rime litere: *< pt titluri, *, pt subtitluri i corp text. Se utiliea diacritice.
$ %istan ntre r0nduri: *,8 linii 'cu excepia tabelelor, unde este de * linie?(.
;liniatul: max. la *,8 cm.
$ @ptiunea de aliniere a corpului textului este pe ambele margini 'justified(.
$ &ste obligatorie existena cuprinsului lucrrii la nceput.
3
$ :igurile au un numr 'cifre arabe( i un titlu 'sub figur( i se numerotea n
ordinea apariiei n text n cadrul lucrrii.
$ /entru fiecare referin bibliografic se !or meniona cel mult trei autori, pentru
restul folosindu$se abre!ierea et al 'dup exemplul de mai jos(. /entru titlul
re!istelor, abre!ierile se !or face n conformitate cu 5ndex =edicus, 6.S. 1ational
LibrarA of =edicine. %ac re!ista nu este citat n 5ndex =edicus, se scrie numele
ei complet.
$ &ditarea bibliografiei se !a face respect0nd ntocmai 'tip de caractere, ordinea
citrilor, semne de punctuaie( urmtorul model: pentru articole se menionea:
numele autorilor, titlul articolului, numele re!istei, anul apariiei, !olumul, prima i
ultima pagin. '&xemplu: 3#ung %4, Bang CS, Dim S) et al E Treatment of
hepetitis B virus associated glomerulonephritis with recombinant human alpha-
interferon, ;m F 1ep#rol, *GG7, *7: **,$**7. pentru cri se menionea: numele
autorilor, titlul crii, editura, locul apariiei, anul apariiei, prima i ultima pagin.
'&xemplu: /opo!ici 5, Lupuleasa % E Tehnologie farmaceutic, &d. /olirom, 5ai,
,++*, *8,$*88.
A)&" !&: D'#+ $+-! ,!" (*#'& '* 510) $*2(!#')& 0'* #1/*"!#')& 7" #',*( *"1 /'"!5&0)+!
6)!!"-!5!#&; (*#'&' ,& (!#&" + 3' '3&' 7"#1$1')+ #' '"&.+ #1$!' &9*/')&(1 0'*
')!#1(&(1 6)!!"-!5!#& &0$&#)!3& ,!" ,1#*/&")&(& 1!%!"'(& (&3!0)+; #')& ,& &9*/')&).
4