Sunteți pe pagina 1din 4

Denumirea opionalului: Ready for CAE

Clasa: a XII-a
Durata: An colar 2014-2015
Numr de ore pe sptmn: 1!
Autorul: Dimieru Codruta
A"#$%&N'
(p ionalul Ready for CAE este un curs inte)rat care *i propune s o+ere ele,ilor care se pre)tesc
pentru e-amenul de competen e de lim.a en)le/ *n cadrul e-amenului de .acalaureat di,erse oportuniti
de *n,are su. +orma unui tot unitar structurat0 din punct de ,edere lo)ic0 *n seturi care includ:
&-erciii de Listening and Discussion;
Aplicaii de Vocabulary1
&-erciii de Effective and Creative Writing;
Aplicaii de Idioms and Word tudy1
&-erciii de !rammar and "unctions#
&le,ilor le ,or +i consolidate cunotinele i stimulat ima)inaia prin +aptul c ,or +i in,itai s participe
*n mod acti, la acti,itatea didactic pe care o presupune acest curs0 ct i la di,erse acti,it i stimulati,e0
+inalitatea concret a acestui curs +iind0 pe ln) consolidarea capacitilor de acurate e a scrierii i
comunicrii0 susinerea unui e-amen comple- de .acalaureat2 'oate aceste acti,iti sunt menite a
completa i stimula cuno tin ele *n ,ederea asimilrii coninutului de3a dens i ,ariat al manualelor
selectat spre studiu la clas2
C(%4&'&N5& #&N&"A6&:
"eceptarea mesa3ului unui te-t comunicati,1
Corelarea unui mesa3 scris cu un mesa3 ,i/ual i unul auditi, *n ,ederea constituirii unui tot coerent1
&-primarea li.er a conceptelor i concepiilor de ,ia1
Comunicarea de/in,olt cu partenerii de dialo)1
Aprecierea0 la 3usta ,aloare0 a propriilor a.iliti de studiu i a per+ormanelor )ramaticale i
comunicaionale2
C(%4&'&N'& 74&CI8IC& C(N'IN$'$"I
6a s+ritul acestui curs0 ele,ul ,a +i capa.il:
1212 s +ormule/e0 *n mod lo)ic i coerent0
propria interpretare a unui te-t lecturat
4e parcursul des+ urrii cursului0 se
recomand urmtoarele acti,iti:
- +ormularea opiniilor personale
re+eritoare la di,ersele te-te studiate1
1222 s e-tind un citat dat *ntr-un te-t
narati,9 dramatic1
- alctuirea unor te-te coerente *n )rup9
perec!i1
2212 s descopere cone-iuni intre di,erse arii
de studiu1
-e-erciii de impro,i/aie1
2222 s o+ere propuneri personale de
e-erciii9 te-te9 teste corelate cu te-tele
poetice de3a propuse1
- corelarea mesa3ului dat cu mesa3ul
+ormulat1
:212 s *i moti,e/e propriile optiuni si
pre+erinte cu pri,ire la continutul cursului1
- +ormularea de discurs ar)umentati,
coerent1
:222 s participe la discutii9 de/.ateri cu
pri,ire la coninutul acestui curs optional1
- de/.ateri ;culti,area a.ilitilor
discursi,e<1
4212 s e-prime0 *n mod clar0 lo)ic i coerent
opiniile sau certitudinile re+eritoare la cursul
propus1
- e-erciii oratorice ;culti,area a.ilitilor
retorice<1
4222 s alcatuiasc propriile te-te discursi,e9
eseistice pornind de la temele propuse1
- redactarea unui te-t1
5212 s *nelea) speci+icitatea e-erciiilor
propuse1
- ela.orarea unor +ie de apreciere a
per+ormanelor proprii1
5222 s reali/e/e propriul porto+oliu adec,at
acestui curs opional
- alctuirea unei antolo)ii de e-erciii
speci+ice suplimentare inspirate din
tematica acestui curs opional2
'&%&
6eisure and entertainment
6an)ua)e and communication
'ra,el0 tourism and transport
'!e en,ironment
Art and Culture
=ealt! and +itness
>or? and .usiness
7ociet@ and social issues
&ducation
'!e de,elopin) Aorld
7cience and tec!nolo)@
C(N5IN$'$"I6& BNCD5D"II:
Bnsuirea de deprinderi comunicaionale1
&-primarea unor emoii0 triri0 sentimente1
8ormularea de moti,e1
Asocierea0 *n mod natural0 a di,erselor mesa3e de tip scris0 auditi, i ,i/ual1
&-primarea pre+erinelor1
&-primarea *n scris0 cu ct mai mult acuratee1
&-primarea oral0 cu ct mai mult naturalee i cursi,itate1
8ormularea *ndoielii9 certitudinii1
Deprinderea a di,erse strate)ii discursi,e menite a ii spri3ini pe ele,i *n do.ndirea
competenelor de comunicare oral i scris *n lim.a en)le/a1
8ormularea unor modaliti de e-primare a unor stri sau a unor posi.ile aciuni2
%(DA6I'D5I D& &CA6$A"&:
Acti,iti indi,iduale ;teste0 re/ol,ri de e-erciii<1
Acti,iti *n perec!i i )rup1
Acti,iti de proiect indi,idual0 *n perec!i i *n )rup2
EIE6I(#"A8I&:
-7urse de internet0 mentionate la +iecare capitol
4lani+icarea cursului optional $Ready for CAE$
Nr2crt2 Continut tematic Competente
speci+ice
Nr2ore 7aptamana (.ser,atii
12 6eisure and entertainment 1210 1220 2220
4210 422
:
15sept2-5oct2
22 6an)ua)e and
communication
12101220 2220
4210 422
: F-2Foct2
:2 'ra,el0 tourism and
transport
1210 1220 2220
:210 :22
: 2Goct2-1Fno,2
42 '!e en,ironment 1210 1220 2220
:210 422
: 1Gno,2-15dec2
52 Art and Culture 1210 2210 :220
422
: 15dec-1Hian2
F2 =ealt! and +itness 2210 2220 :220
4210 422
2 1I-:0ian2
G2 >or? and .usiness 1210 1220 2220
:220 422
: I-2H+e.2
H2 7ociet@ and social issues 2210 2220 :220
4210 422
2 2-15 martie
I2 &ducation 2210 2220 :220
4210 422
: 1Fmartie-
4aprilie
102 '!e de,elopin) Aorld 2220 :210 :220
4210 422
2 20-:0aprilie
112 7cience and tec!nolo)@ 2210 2220 :220
4210 422
2 4-15mai
122 8inal "e,ision 1210 1220 5210
522
2 1H-2Imai