Sunteți pe pagina 1din 3

Aprecierea potentialului turistic natural prin prisma indicatorilor de evaluare turistica

a ,,Padurii Domnesti si a ,,Zimbrariei.


Principalii indicatori in scopul evaluarii potentialului turistic al relefului sunt:
Q (altitudinea)
Padurea Domneasca,Zimbraria-inaltimea variaz ntre 20 i 200 m, ns pe ntreg
teritoriul rezerva iei predomin nl ime de 40-0 m! "ltitudinea luncii Prutului variaz ntre 4#
i 4 m!
Principalii indicatori ce participa la determinarea potentialului turistic al florei sunt:
"lternanta spatiilor forestiere cu cele ar$ustive si ier$oase,ce multiplica valoarea
turistica a teritoriului!
Vegeta ie forestier ocup o suprafa de 4%&,' (a! )tructura principalelor specii de ar$ori se prezint n
felul urmtor: ste*ar (Quercus) +,&%# (a (# -), plop (Populus) +,22 (a (##-), salcie ()ali.) +400 (a
( '-), ar ar ("cer) + 2&0 (a (/-), frasin (0ra.inus) +,0/ (a (2-), ulm (1lmus) +2/ (a (0,/-), conifere +
2/ (a (0,/-)!
2n func ie de gradul de inunda ie i aluviuni,s-au format patru tipuri de pduri: rchiti urile (ocup mici
suprafe e, sunt formate din specii de slcii-ar$u ti - )ali. cinerea, )!viminalis, )!triandra,
)!purpurea)3 slci urile (ocup 4//, (a, n ar$oret predomin )ali. al$a cu pu in amestec de
)!fragilis,Populus al$a, P!canescens, 1lmus laevis)3 plopi urile (ocup ,0',, (a3 reprezint o form de
tranzi ie de la slci uri la te*ri uri de lunc, cele mai multe ar$oreturi sunt de plop al$ + Populus al$a,se
nt4lne te plop negru + Populus nigra i multe suprafe e de plop canadian plantate)3 tejri urile (ocup
suprafa a de,4&,,& (a, n ar$oreturile naturale fundamentale este dominant ste*arul - Quercus ro$ur, sunt
e.emplare solitare de frasin + 0ra.inus e.celsior, tei pufos + 5ilia cordata, plop al$ + Populus al$a, salcie
al$ + )ali. al$a, ulm + 1lmus laevis)!
Vegeta ia paji telor s-a format n locuri cu umeditate moderat, umeditate e.cesiv, locuri saline etc!2n
func ie de regimul de umeditate, troficitate, salinitate !a!, s-au format comunit i de plante cu o
diversitate pronun at: pa*i tele de lunca ml tinoase (comunit ile de plante sunt formate din specii de
plante ultrahigrofite +P(ragmites australis, 56p(a angustifolia, 5(! latifolia, 7l6ceria ma.ima, higrofite -
8leoc(aris palustris, )cirpus lacustris, 8up(or$ia palustris, 7alium palustre, 96t(rum salicaria, :are.
acutiformis, :! riparia, :! ;ulpina)3 paji tele de lunca propriu-zise ( edificatorii comunit ilor vegetale
sunt "grostis stolonifera, 9olium perrene, 8l6trigia repens)3 paji tele de lunc halofite (n comunit ile
(alofite domin <uncus geradi, Puccinelia distantis, P! limosa, :6nodon dact6lon)3 paji tele de lunc
neinundabil ( a fost eviden iate urmtoarele specii de plante: Poa angustifolia, 8l6trigia repens, =actilis
glomerata, 0ragaria vesca, 0! ;iridis, 8c(ium vulgare, Potentilla argentea, P! >ecta, ?elilotus officinale,
:linopodium vulgare, @riganum vulgare, )alvia nemorosa, "grimonia eupatoria, Aetonica officinalis,
P(leum p(leoides)!
Vegeta ia silvica n lunc s-a format de regul pe teritorii relativ rar supuse inunda iilor de scurt durat!
)unt eviden iate dou niveluri ocupate de pdure: nivelul luncii inunda$ile i nivelul primei terase de
lunc! 2n anumite perioade nivelul apelor cre te i afecteaz orizonturile inferioare ale solului! >egimurile
(idrice ale solurilor din lunca Prutului n ultimele decenii sunt influen ate de $ara*ul :oste ti-)t4nca!
Vegetaia acvatic ocup suprafeele mici i este slab exprimat. Cel mai mare
bazin acvatic din rezervaie este lacul La Fontal s.Cobani, cu suprafaa de 2, !a.
Fitocenozele" #rupare natural a tuturor plantelor care triesc $ntr%un anumit
mediu & acvatice din rezervaie reprezint forme destul de variate.
Flora bo#at 'i variat cu o ve#eta(ie ierboas bine dezvoltat ofer condi(ii
favorabile pentru $nmul(irea 'i dezvoltarea mamiferelor, $n special a copitatelor.
Pozitia,accesi$ilitatea,suprafata,structura de specii virsta!
)n rezervaie s%au pstrat vreo *+, specii de plante din cele -2,, ale .orei
auto!tone, $nre#istrate $n republic i peste 2,, specii de animale. Cea mai mare
parte a pdurii naturale din rezervaie este alctuit din arborete de ste/ar
pedunculat "-,-*,* !a&, plop ne#ru "+,0 !a&. 1iintre alte specii se $nt$lnesc frasinul,
arinul alb i ne#ru, salcia moale, etc.
2e teritoriul rezervaiei 2durea 1omneasc, $n apropierea satului 3oara
1omneasc se a. cea mai mare #rupare de ste/ari seculari din 4epublica 3oldova.
5ici s$nt c$teva p$lcuri cu o suprafa total de -,0 !a cu arbori, v$rsta crora
depete 2,,%26, de ani, unii atin#$nd $nlimea de +, metri i mai mult. 2rintre ei
se a. un ste/ar vi#uros de 6, de ani, av$nd o $nlime de peste +6 metri i
lun#imea circumferinei tulpinii la nivelul staturii umane de peste 7 metri.
1in subarboret fac parte alunul, coaczul, via de vie slbatic "de pdure&,
dumbrvia, sparan#!elul, an#elica, laleaua pestri, #!iocelul alb, viorelele,
bu/orul, lcrmioara. 5ceast .or de balt i de step formeaz o oaz de adpost
pentru fauna srcit din republic. )n rezervaie s$nt atestate peste 0, de specii de
plante rare, incluse $n cartea roiea 4epublicii 3oldova
Principalii indicatori privind evaluarea si determinarea potentialului turistic al faunei sunt:
:oncentrarea speciilor cinegetice si de pescuit in fonduri de vinatoare sin piscicole3
Bumarul si varietatea speciilor faunistice cu statut de monumente ale naturii3
7radul de amena*are pentrunpracticarea pescuitului si vinatorii sportive!
Fauna rezervaiei 2durea 1omneasc este bo#at i variat. 8tarea i structura
arboretului de lunc cu numeroase poieni acoperite diferite specii de plante
ierboase creeaz condiii favorabile pentru dezvoltarea multor specii de plante,
animale i psri. Flora bo#at i variat creeaz condiii pentru dezvoltarea i
$nmulirea mamiferelor, $n special a copitatelor.Cei mai tipici reprezentani ai
copitatelor sunt Cerbul nobil"Cervus elap!us&,cel mai mare mamifer slbatic $n
fauna 3oldovei9 cpriorul"Capreolus capreolus&, care se $nt:lnete $n toate parcelele
rezervaiei9 mistreul"8us scrofa&, cel mai numeros paracopitat de pe teritoriul
rezervaiei.)n limitele teritoriului dat se $nt:lnesc i specii rare de animale, introduse
$n Cartea 4oie; pisica slbatic"Feliss<lvestris 8c!red&, /derul de pdure"3artes
martes&, c!ican cu abdomen alb"Crocedura leucodon&, vidra"Lutra lutra&, nurca
european "Lutreola lutreola&.
5mplasarea teritoriului rezervaiei $n calea mi#raiilor de toamn i primvar a
psrilor creeaz condiii optime pentru dezvoltarea i reproducerea lor. 2e teritoriul
rezervaiei se $nt:lnesc circ -=, de specii. 3a/oritatea speciilor sunt dispersate mai
puin etero#en, av:nd o densitate redus, o parte din ele $ns $n unele sectoare,
sunt destul de numeroase. 8peciile rare de psri, care se $nt:lnesc pe teritoriul
rezervaiei sunt lebdacucuiat"C<#nus olor&, ciocnitoarea nea#r"1r<ocopus
martius&, loptarul"2latalea leucordia&, barza nea#r"Ciconia ni#ra&.>ot $n rezervaia
se a. i cea mai numeroas colonie de e#rete din 3oldova, numit de ctre
localnici ?ara @:tlanilor.Colonia este format din + specii rare de psri din familia
5rdeidae, reprezentat de peste -,,, de exemplare de 8t:rc cenuiu"5rdea
cinerea&, 8t:rc de noapte"A<cticorex n<cticarax& i B#reta mic"B#retta #arzeta&.
4ezervaia tiiniCca 2durea 1omneasc reprezint un tezaur naional, care
urmeaz s Ce $mbo#it, valoriCcat i extins $n tot arealul 2rutului de 3i/loc.
)n 2,-, este sin#urul loc unde nu a fost scoas s:rma #!impat de pe 2rut, la
frontiera moldo%rom:n.
5mplasarea teritoriului rezerva(iei $n calea mi#ra(iilor de toamn 'i primvar a
psrilor creeaz condi(ii optime pentru reproducerea 'i dezvoltarea a circa -=, de
specii. 3a/oritatea speciilor s$nt dispersate mai pu(in etero#en, av$nd o densitate
redus, o parte din ele $ns, $n unele sectoare, s$nt destul de numeroase. 8peciile
rare de psri, care se $nt$lnesc pe teritoriul rezerva(iei, s$nt lebda cucuiat,
ciocnitoarea nea#r, loptarul 'i barza nea#r.
Dnul dintre monumentele naturale ale rezerva(iei este Eara @$tlanilor F psri care
cuibresc pe ste/ari, F reprezentat de peste -,,, de exemplare de 8t$rc cenu'iu,
8t$rc de noapte 'i B#reta mic. 8t$rcul cenu'iu, care este dominant $n colonie, se
$ntoarce la noi la $nceputul lunii martie. )'i construie'te cuibul pe arbori 'i formeaz
colonii. Cuiburile 'i le construie'te din be(i'oare, rmurele uscate 'i le folose'te
c$(iva ani la r$nd. Femela depune +F ou de o culoare verzuie%albstruie 'i se a'az
la clocit dup ce a depus primul ou. 2uii apar dup 2=F2* zile 'i, dup dou
sptm$ni, $ncep a zbura, $'i caut !rana F pe'te, broa'te, insecte, roztoare '.a. F
prin mla'tini 'i iazuri nu prea ad$nci
1in speciile faunistice rare de aici fac parte cerbul nobil, /derul d pdure, /derul
depiatr, pisica slbatic, vidra, nevstuica9 din psrri % loptarul, lebda, e#reta
mare alb, ciocnitoarea nea#r. 8e $nt$lnete broasca estoas de blt .a. 8$nt
cprioare i mistrei.
Gastul teritoriu al 4ezervatiei 8tiintiCce ,,2adurea 1omneascaCC si ,,HimbrariaCC au o
bo#ata varietate de specii de plante si animale.5cest teritoriu reprezinta bo#atia
naturala a 4epublicii,unde sau mai pastrat acele locuri neatinse de in.uenta
ne#ative a omului.