Sunteți pe pagina 1din 7

3.2.2.4. VTMAREA CORPORAL GRAV (art.182 C.pen.

)
1 Definiie. Vtmarea corporal grav este, prevzut n art.182 C.pen :
- fapta prin care s-a pricinuit integritii corporale sau sntii o
vtmare care necesit pentru vindecare ngrijiri medicale mai mult de 60 de zile sau
care a produs vreuna din urmtoarele consecine: pierderea vreunui sim sau organ,
ncetarea funcionrii acestora, o infirmitate permanent fizic sau psihic, sluirea,
avortul sau punerea n primejdie a vieii persoanei, se pedepsete cu nchisoare de la
la ! ani"
#$nd a fost sv$rit n scopul producerii consecinelor prevzute n
alineatul precedent, pedeapsa este nchisoarea de la % la &o ani"
'entativa faptei prevzute n alineatul () se pedepsete"
5. Articolul 182 va avea urmtorul cuprins:
Vtmarea corporal grav
Art.182 apta prin care s!a pricinuit integrit"ii corporale sau snt"ii o
vtmare ce necesit pentru vin#ecare ngri$iri me#icale mai mult #e %& #e zile, se
pe#epse'te cu nc(isoare #e la 2 la ) ani.
*ac +apta a pro#us vreuna #in urmtoarele consecin"e: pier#erea unui sim" sau
organ, ncetarea +unc"ionrii acestora, o in+irmitate permanent +izic ori psi(ic,
slu"irea, avortul, ori punerea n prime$#ie a vie"ii persoanei, pe#eapsa este nc(isoarea
#e la 2 la 1& ani.
C,n# +apta a +ost sv,r'it n scopul pro#ucerii consecin"elor prevzute n
alin.- se pe#epse'te.
1
Vtmarea corporal grav este 'i ea o variant #e specie a in+rac"iunii
prevzute #e art.18& C.pen., av,n# aceea'i structur cu aceasta.
2
.
1
Legea nr. 169/ 2002 Pri vi nd modi f carea i compl etarea Codul ui penal , Codul ui
de procedur penal i a unor l egi speci al e !oni torul "f ci al nr. 261 di n
1#.0$.2002
2
C. /ul ai '. a. , op. ci t . , p. -1&
*lementul circumstanial care #etermin nca#rarea unei +apte concrete n
preve#erile art.182 C.pen. este pro#ucerea uneia #intre urmrile speci+ice artate #e
lege.
Ca urmare, n privin"a o+iectului infraciunii i su+iecilor acesteia +acem
trimitere la e0punerile anterioare.
2 Latura obiectiv" Con+orm te0tului #e lege, vtmarea corporal grav
se realizeaz printr!o ac"iune sau inac"iune care pro#uce vreunul #in rezultatele
enumerate n art.182 C.pen., rezultate caracterizate prin #urata mare a ngri$irilor
me#icale necesare pentru vin#ecarea victimei, +ie prin natura vtmrilor pro#use.
,rmarea imediat este elementul circumstan"ial care atrage aplicarea
art.182 C.pen. la o cauz concret. 1rmarea ime#iat poate const n :
A2! 3rovocarea unei vtmri a integrit"ii +izice sau a snt"ii ce necesit pentru
vin#ecare mai mult #e %& #e zile #e ngri$iri me#icale"
*istinc"ia ntre +orma simpl a vtmrii corporale, prev. #e art.181 C.pen.,
'i varianta agravat se +ace n aceast situa"ie n +unc"ie #e durata ngrijirilor
medicale necesare. *ac aceasta este peste %& #e zile suntem n prezen"a vtmrii
corporale grave. *urata ngri$irilor me#icale se sta4ile'te prin certi+icat me#ical.
5ste irelevant #ac n acest timp victima a +ost sau nu internat, #ac s!a
#eplasat la locul #e munc 6c,t timp nu se +ace #ova#a c prin aceasta 'i!a agravat
4oala2
-
.
7untem n prezen"a acestei in+rac"iuni 'i c,n# #urata ngri$irilor me#icale
s!a prelungit ca urmare a +aptului c persoana a nt,rziat s se prezinte la me#ic, at,ta
timp c,t nu s!a #ove#it c victima a urmrit s agraveze consecin"ele in+rac"iunii.
8ovirea unei persoane cu consecin"a pro#ucerii unei +racturi a 4ra"ului cu #urata #e
ngri$iri me#icale p,n la 9o #e zile, constituie in+rac"iunea #e vtmare corporal
grav #ac leziunea s!a pro#us n locul un#e victima mai su+erise o +ractur n lipsa
%
3ent ru e0i st en" a i n+rac" i uni i #e vt mare corporal grav nu prezi nt rel evan" +apt ul c, n
peri oa#a #e ngri $ i ri me#i cal e necesar e pent ru ngri $ i ri me#i cal e, persoana vt mat a e+ect uat
ori s! a #epl asat l a l ocul : #e munc, prest ,n# e+ect i v munc! ;.. $ u#. Const an" a, #eci zi a penal
nr.2&&9< 19)2, =. =. * nr.%< 19)- pg. 151! cu not #e *. Cl ocot i ci Vl . *um4rav, Coment ari u n
=epert ori u >, pg. ??o.
acesteia #urata #e vin#ecare ar +i +ost mai mic #e %o #e zile. @mpre$urarea
prelungirea #uratei ngri$irilor me#icale a +ost +avorizat #e o leziune pree0istent
este lipsit #e relevan", #e vreme ce cauza care a #eclan'at e+ectul 'i, implicit,
ngri$irile me#icale, in#i+erent #e #urata lor l!a constituit actul +izic #e lovire a pr"ii
vtmate 'i pro#ucerea sau, re#esc(i#erea, unei +racturi cu toate consecin"ele ce
#ecurg #in aceasta
?
. @n practica $u#iciar s!a sta4ilit c, +apta unei persoane #e a
aplica alteia, numeroase lovituri , cauzatoare a unor leziuni vin#eca4ile n )! 8 zile,
nu constituie in+rac"iunea #e loviri sau alte violen"e, prevzut #e art.18o alin.2
C.pen. ci, in+rac"iunea #e vtmare corporal grav, prevzut art.182 alin.1 C.pen.,
#ac #in cauza violen"elor la care a +ost supus, victima a srit pe +ereastr #e la et.1
al cl#irii un#e se a+la su+erin# o leziune pentru a crei vin#ecare a avut nevoie #e
ngri$iri me#icale #e 8o 9o zile ntru!c,t ntr!o asemenea situa"ie +apta sv,r'it 'i
rezultatul pro#us e0ist legtur #e cauzalitate
5
.
7pre #eose4ire #e C.pen. anterior, legiuitorul nu mai preve#e #rept con#i"ie
a re"inerii vtmrii corporale grave e0isten"a unei +oli incura+ile, +iin# su+icient ca
#urata ngri$irilor me#icale s #ep'easc %& #e zile. Cu at,t mai mult agravanta va +i
re"inut n cazul unei vtmri care nu este suscepti4il #e vin#ecare potrivit
gra#ului actual #e #ezvoltare al 'tiin"ei me#icale.
/2! 3ier#erea unui sim" sau al unui organ.
-ierderea unui sim const n pier#erea +acult"ii #e a percepe senza"ii #in
me#iul ncon$urtor prin sim"urile speci+ice 6auz, vz, pipit, miros, gust2. 3ier#erea
n sensul prezentei #ispozi"ii poate const +ie ntr!o incapacitate a4solut #e percep"ie,
+ie ntr!o #iminuare a capacit"ii #e percep"ie. 7l4irea unui sim" poate necesita
pentru vin#ecare ngri$iri me#icale #e mai mult #e %& #e zile sau poate constitui o
in+irmitate +izic permanent, ceea ce atrage nca#rarea +aptei n preve#erile art.182
C.pen.
$
Coment ari u l a #eci zi a penal nr.25%1< 19 oct om4ri e 11995 a C. 7. A. , s. p. 3ract i c $ u#i ci ar >
, pg. ?5- ?5?
&
;.7. , s. p. , #eci zi a penal nr.-199< 19)?: C. *. < 19)?, pg. -85, =epert ori u > , op. ci t . pg. ?-9
3ier#erea unui sim" poate surveni 'i n cazul n care organul
corespunztor continu s e0iste, #ar #evine ne+unc"ional 6#e e0, victima
nu 'i pier#e un oc(i #ar nceteaz s mai va# cu acesta2.
-ierderea unui organ nseamn pier#erea unei pr"i a corpului uman,
separarea acesteia #e ntreg. 7untem n prezen"a acestei urmri 'i atunci c,n# organul
respectiv era vital 6#e e0., inim, rinic(i2 'i c,n# era util vie"ii 6#e e0., #eget, v,r+ #e
urec(e2. Are semni+ica"ia pier#erii unui organ at,t pier#erea organului ntreg 6#e e0.,
a nasului2 c,t 'i #oar a unei pr"i #intr!un organ 6#e e0., o m,n, un oc(i2.
%
. @ncetarea
+unc"ionrii acestora const n punerea acestora n situa"ia #e a nu!'i putea n#eplini
+unc"ia speci+ic, total sau par"ial, permanent sau temporar 6#ac pentru resta4ilirea
+unc"ionrii sunt necesare peste %& #e zile #e ngri$iri me#icale2
)
.
C2! B in+irmitate permanenta +izic sau psi(ic rezi# n provocarea unei stri #e
anormalitate care pune victima ntr!o stare #e in+erioritate #in punct #e ve#ere +izic
sau psi(ic
8
, n raport cu celelalte persoane sau c(iar n raport cu starea sa anterioar.
>n+irmitatea poate +i at,t fizic c,t 'i psihic" 5sen"ial este caracterul su permanent,
definitiv, ireversi+il"
*2! 7lu"irea reprezint un grav pre$u#iciu #e or#in estetic. Aceasta const n
#istrugerea armoniei +izice a unei persoane, trans+ormarea aspectului normal al
acesteia ntr!unul ur,t, respingtor, care provoac repulsie. 3entru a se putea re"ine
aceasta urmare, ea tre4uie s ai4 un caracter permanent, ireversi+il 'i s prezinte un
grad grav de dizarmonie. Ca atare, nu e0ist slu"ire n cazul n care unei +emei i s!au
ras spr,ncenele, #eoarece acestea se regenereaz n mo# natural
9
.6 5a poate +i e+ectul
desfigurrii 6#istrugerea armoniei trsturilor +aciale2, a deformrii 6sc(im4area
+ormei corpului2 sau a unei alte mutilri
1&
."
6
V. *o4ri noi u, op. ci t . , pg. 1-5
)
@ncercarea #e a lovi cu s,n#ura o persoan care se re+ugiase ntr!un autoturism, urmat #e lovirea
'i spargerea geamului acestuia, cu consecin"a lezrii oc(iului persoanei vtmate, cu cio4urile
geamului, ceea ce i!a provocat o in+irmitate permanent constituie in+rac"iunea #e vtmare
corporal grav sv,r'it cu inten"ie 'i nu #in culp.*in mo#ul n care a ac"ionat cu inten"ia
#irect #e a lovi se impune concluzia c inculpatul a urmrit s provoace victimei vtmri
corporale prin lovire: #ecizia penal nr.198%<1995 a C.7.A.,s.p., 3ractic $u#iciar, pg.?5? ?55
#
C. /ul ai '. a. , op. ci t . , pg. -12
9
;.7.,s.p., #ecizia penal nr.2828<19)?: C.*.<19)?, pg.-8): =epertoriu > pg.?-9
10
Bct avi an 8og(i n, ;u#orel ;oa#er, op. ci t . , pg. 1-%
7olu"ii contra#ictorii s!au pronun"at n practica $u#iciar n legtur cu
nca#rarea $uri#ic a pier#erii #in"ilor #in +a". >ntr!o spe" s!a #ecis c este slu"ire
pier#erea a patru #in"i #in +a" ntru!c,t creeaz o #izarmonie su4stan"ial a
+izionomiei victimei, iar mpre$urarea c #in"ii pier#u"i ar putea +i nlocui"i cu protez
#entara este lipsit #e importan" su4 acest aspect #eoarece nu a intervenit un proces
normal #e vin#ecare. @ntr!o alt spe" s!a statuat c, #in acelea'i motive c e0ist
vtmare corporal grav 'i atunci c,n# actele #e violen" au ca urmare pier#erea #e
ctre partea vtmat #oar a unui singur #inte #in +a". *impotriv, n alte cazuri s!a
#ecis c +racturarea unui #inte incisiv lateral sau a unicului #inte pe care l avea
victima nu constituie slu"ire
11
.
E)- Avortul reprezint ntreruperea cursului sarcinii 'i e0pulzarea pro#usului #e
concep"ie. 3rovocarea unei na'teri premature nu constituie avort, #ar poate pune n
pericol via"a persoanei. 3entru a se putea re"ine aceast mpre$urare tre4uie ntrunite
urmtoarele condiii: femeia s fie efectiv nsrcinat i fptuitorul s cunoasc
starea de graviditate a acesteia" *ac +ptuitorul nu a 'tiut c +emeia este gravi#,
+apta sa nu va constitui vtmare corporal grav, el a+l,n#u!se n eroare #e +apt cu
privire la aceasta circumstan" 6art.51 alin.2 C.pen.2.
2- 3unerea n pericol a vie"ii persoanei. Aceast situa"ie apare n cazul n care
activitatea +ptuitorului a creat posi4ilitatea real 'i concret ca persoana s nceteze
#in via"
12
. @n +apt, +ptuitorul urmre'te s pro#uc victimei o vtmare corporal,
#ar nu preve#e posi4ilitatea pro#ucerii rezultatului mai periculos punerea n pericol
a vie"ii persoanei ! sau #ac o preve#e nu o accept. Ca atare, aceast +orm a
in+rac"iunii se sv,r'e'te cu praeterinten"ie. *ac +ptuitorul ar avea reprezentarea
rezultatului 'i ar accepta posi4ilitatea acestuia +apta sa ar constitui tentativa #e omor
11
apta inculpatului #e a lovi cu putere victima, cauz,n#u!i pier#erea a #oi #in"i #in +a", constituie
o in+irmitate permanent, in#i+erent #e numrul zilelor #e ngri$iri me#icale necesare pentru
vin#ecare 'i +r a avea relevan" #ac in+irmitate ar putea +i reme#iat printr!o lucrare #e restaurare
proteic - C.A.;imi'oara #ecizia penal nr.915<199) 3ractic $u#iciar > pg. ?55: a se ve#ea n acest
sens.C(eorg(i" Dateu" op.cit.pg.19- 19?, supra ?-5 ! ??o
12
Bct avi an 8og(i n, ;u#orel ;oa#er, op. ci t . , pg. 1-%
'i nu vtmare corporal grav
1-
. Ceea ce #etermin o nca#rare $uri#ic corect este
sta+ilirea poziiei su+iective a fptuitorului n raport cu rezultatul : inten"ie sau culp.
1rmrile sunt prevzute #e art.182 n mo# alternativ. 5ste su+icient
pro#ucerea uneia #intre ele pentru a +i n prezen"a vtmrii corporale grave.
.egtura de cauzalitate. 3entru a e0ista in+rac"iunea #e vtmare corporal
grav, tre4uie sta4ilit legtura #e cauzalitate #intre activitatea in+rac"ional 'i
urmarea speci+ic.
3 Latura !ubiectiv. orma simpl a in+rac"iunii #e vtmare corporal
grav se sv,r'e'te cu intenie indirect sau praeterintenie, #up cum autorul
anticip 'i accept pro#ucerea rezultatului periculos sau #e'i l anticip, consi#er c
acesta nu se va pro#uce. *ac +ptuitorul ac"ioneaz cu intenie direct 6cu scopul #e
a pro#uce aceste urmri2 +apta s constituie varianta agravat a vtmrii corporale
grave, prev. #e art.182 alin. 2 C.pen., re+lect,n# o periculozitate social sporit a
in+ractorului. @n practica $u#iciar recent s!a statuat c, n situa"ia n care pe +on#ul
unor rela"ii proaste ntre pr"i, inculpa"ii au a'teptat victima 'i au lovit!o cauz,n#u!i
leziuni ce au necesitat pentru vin#ecare ngri$iri me#icale #e 1&& 12& zile, +apta se
nca#reaz n #ispozi"iile art.182 alin.1 Co# pen. 'i nu n alin.2 al aceluia'i te0t #e
lege, #eoarece #in pro4ele a#ministrate n cauz nu a rezultat c inculpa"ii au urmrit
pro#ucerea consecin"elor prevzute n alin.1 ci, #oar, aplicarea unei corec"ii
1?
. /copul
sau mo+ilul nu sunt con#i"ii ale e0isten"ei in+rac"iunii.
4 Tentativa "i con!u#area. >n+rac"iunea se consum n momentul
pro#ucerii rezultatului prevzut #e lege. 'entativa se pe#epse'te numai c,n#
+ptuitorul ac"ioneaz cu inten"ie #irect.
1-
apta #e a lovi +r intensitate puternic victima asupra tuturor zonelor corpului 'i nu cu
prec#ere asupra zonelor vitale, victima su+erin# totu'i leziuni care i!au pus n pericol via"a
constituie in+rac"iunea #e vtmare corporal grav prevzut #e art.182 alin.2 C.pen 'i nu tentativ
la in+rac"iunea #e omor #eose4it #e grav, prevzut #e art.2& raportat la art.1)? lit.a cu re+erire la
art.1)% lit.a #in C.pen. ;ri4.7i4iu, sentin"a penal a nr.18<1992, 3ractic $u#iciar >,pg.?52
1?
C(eorg(e Eistoreanu, Ale0an#ru /oroi, op.cit.pg.119 *ecizia penal nr.1)8<1992 a
;ri4.$u#.Daramure' cu not V.Cz#ac, *reptul nr.?<199-, pg.%8
5 Mo$a%iti. >n+rac"iunea cunoa'te varianta tip prev. #e art.182 alin.1
C.pen., cu mo#alit"ile normative corespunztoare 'i o form agravat care rezi# n
sv,r'irea cu inten"ie #irect a +aptelor prevzute n aliniatul anterior. >n+rac"iunea
poate +i sv,r'it ntr!o varietate #e mo#alit"i +aptice.
6 &anciunea. orma simpl a in+rac"iunii se pe#epse'te cu nc(isoare #e
la 2 la ) ani iar varianta agravat a acesteia se sanc"ioneaz cu pe#eapsa nc(isorii #e
la - la 1& ani.
). Articolul 2-9
1
se mo#i+ic 'i va avea urmtorul cuprins:
Cazuri speciale #e pe#epsire Art.2-9
1
:
@n cazul in+rac"iunilor prevzute n art.18&!182, 189 'i 19- sv,r'ite
mpotriva so"ului, copiilor sau prin"ilor persoanelor prevzute n art.2-9 alin.?, n
scopul #e intimi#are sau rz4unare pentru acte sau +apte n#eplinite n e0erci"iul
+unc"iunii, ma0imul pe#epsei se ma$oreaz cu o treime..
15
7 A!'ecte 'roce!ua%e. Ac"iunea penal se pune n mi'care #in o+iciu.
Competen"a #e cercetare revine 3oli"iei, iar $u#ecata n prim instan" se realizeaz #e
Au#ectorie.
1&
"'( nr. &#/2%.0&.2002 pri vi nd modi f carea unor di spo)i *i i di n Codul Penal
re+eri toare l a i n+rac*i uni contra demni t*i i i i n+rac*i uni contra autori t*i i