Sunteți pe pagina 1din 2

PARCUL NAIONAL RETEZAT

Parcul Naional Retezat este situat n Carpaii Meridionali !udeul


"unedoara#$ are o supra%a& de '(()) *a +,-'# .i o altitudine cuprins& ntre
/)) .i 0'), 1 2 Este contrat de circul 3laciar 4ucura$ cuprinde apro5i1ati6
() de 67r%uri ce trec de 00)) 1$ n 1edie dep&.ind 0-') 12 Zona de
protecie ocup& centrul 1asi6ului2 Pri1a zon& de protecie inte3ral& are
caracter .tiini%ic ++(88 *a#$ %iind interzis& orice e5ploatare 1inier&$
p&.unat$ 67nat$ pescuit$ cule3erea %ructelor$ turis1 ca1pin3#2 A doua zon&
este 1ai puin ri3uroas&$ p&.unatul %iind per1is 0 luni pe an iar .eptelul este
restr7ns2 9n pri1a zona accesul este per1is doar cu autorizaie din partea
Co1isiei Monu1entelor Naturii$ pe anu1ite itinerarii .i teritorii2 Parcul este
declarat rezer6aie a :ios%erei2
Masi6ul Retezat are o structur& 3eolo3ic& co1ple5& %iind alc&tuit din
roci cristaline .i calcare2 ;atorit& altitudinii sale 1ari <%2 Pelea3a 0'), 1 #$
acti6itatea 3*earilor s=a des%&.urat a1plu$ identi%ic7ndu=se ur1ele a +/
3*eari2 9n a%ara 3*earilor de circ 4ucura$ Custura$ !udele# s=au 1ai p&strat
resturile celui 1ai ntins 3*ear de 6ale Lapusnicul#$ precu1 .i cel 1ai 1are
nu1&r de lacuri 3laciare din ar& /- # 2
La poalele Munilor Retezat se a%l& Lacul 4ucura 0)(+ 1 #$ cel 1ai
ntins lac din zona alpin ro17neasc& +)$' *a #2
Zona calcaroas& este cuprins& ntre cul1ile Al:ele$ ;ra3&.an$ >cocul
Mare2 9n acest peri1etru se nt7lnesc .i %eno1ene carstice ? 6&i seci$ doline$
a6enul Piule$ pe.terile ;al1a cu 4razi$ Piatra Ior3o6anului 2
9n parc sunt +0)) de specii 6e3etale2 La poale se ntind p&duri de %a3 $
carpen .i 1esteacan@ n 6&i cre.te arinul ne3ru2 MoAdreanul .i teiul pot %i
3&site pe <alea R7ului Mare2 La peste +))) 1 3&si1 1olid$ scorus$ arar$
1esteacan$ 1ai nt7i treptat n p&durile de a1estec$ apoi r&.inoasele
%or1eaz& un etaA propriu=zis p7n& la +/)) ? +,)) 1 2
9n 6e3etaia su:alpin& se 1ai re1arc& al&turi de iuniperete .i
Anepenisuri$ s1irdarul2 9n zonele calcaroase se re1arc& ar3intica$ or*ideele ?
papucul doa1nei$ san3ele 6oinicului$ crinul$ 6ulturica -( de specii #2
Bauna este reprezentat& de cer:$ caprioar&$ capr& nea3r&$ 1ar1ot&$
1istreul$ ursul$ Aderul$ pisica sal:atic&$ coco.ul de 1unte$ ierunca$ 6ulturul
sur$ ac6ila de 1unte 2
9n arealele calcaroase se nt7lne.te 6ipera2 P&stra6ii populeaz& lacurile
.i r7urile 2
9n parc se %ac cercetari de %lor&$ 6e3etaie$ %auna$ a3ropastorale .i
cine3etice 2