Sunteți pe pagina 1din 6

1854 - 1877

P R A A
- - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - -
enea lal onghe.I'.lagheru( 804 - 880) se trage
a lie din tena, Despre cei ai vec~l str'- oi
xist o ni e nc d 1702 ntl!-un docur Dt
o n te n ele lui obe ot a J!. ii1 deriva
1c lit t a agr.
ne.ralul Gheorghe a' ezu in nzbiu! 1n 1828a
o.:Iervit:n r trus conducnd p durii ..n 46 a fost p.r -
act de o n i.In 184 1ut prt rav Iui ,.Lsgharu
ctiv t intens pentru transfor Oten intr puternic
baz l!evouio r. In runte e lor creiovena luptat
penru pr re'oluia contra oeri' iire c'tiio r i
p ntru apr 'Uvenul provizor iu for t Ialaz 11iunie
1 8 n c ul crui a i ost i ni 6t ~U o fin ne, In cali-
tate de Quvernt Ol ! a Olteniei docpit genera 1tru-
pelor ne.ee :u1 t da dorobani. ilil i volunt ri t vind
sub co da s peste 6000 oamen, gene Lu g ru org n1-
z ti t bz de ureni de lng 1 ieu Vilee1, enit s
devin:'" un sprijin itI revolutiei. ctiv n a il
la ris i Constantinopol pentru unire,.... into.rcmdu-se n
a a in u 5
... n tim -1 uptei pen ru unire pr:1.nc telor fost
de ut t in rea -hoc r ii omnti' ti. pze si'ri tul
domnei lu' .I.Cuz trecut pepozi- i co liie bur-
. zo- Oii' ereti. or n 880... 1este n rmnt to" 1
vut 3bai i: George gl cru, lax ndru a zu
c"'pitan de c v leri i col. omulus ghe u, fost adju nt
d1 tr
if
n car
b.
l e
r .1.
rle 54
dira tor
gen r ul heorgh nu, rhi ele centrale
n~al 4 cr"sori dintre ii 154~187. din cr
a:te. ri criso re e te 23re ru -
e col nelul 010 on logoatulu iitr"e 1anLd,
prt entul Treburilor in Luntru, ipneun
cre e opre la
lui, pentru poli-
priD intervenia
tl!e z
2 sint
cu os c r i s a r e :ener alului h.
Vi n
i in c l u titu
in
"
, e
tic antll!usa. s
v fi
Il
ub e

In scrisoa..:ea sa, scaa de la iena la 21 ebruaae


1854, generalul Gh.~gheru, iicerea s convingpe unp.ria-
ten s rellUIlela poli tica a ilorus, explicndu-i te din
politicii rusa in Orian
In cealalt scrisoare a s din 16/28 apri i 18~6r 1o
de la Oonst 1Dopo:;)fS'ellaralul aghenure teaz despze tra-
t at vel a duse la Oonstautinopol ntre pu.ta.rile garanta p.rivi-
to rinci atele o n i la unirea ore
U "mascaIsoare din 29 i ual!LelB77se .r ca ar-
iu\3 l ui GeQ,r ,fiul generalului aghen u i se llefer la
chenzine ~ce i se c veneaupe luni e dece br e- ianuarie, Ii
valoare de 62 galben. ClI delegai pe serso pentru lir.
ilescu pentru a idica banii.
uate!!ialele provenind e a i1i' J aghe.l,;u se afl
i n as t r ar ea ar h1v l or Statulu" di n er i~a, Bi t l i ot ec a
scace iei .. i la ib ioteca Oentr .... Lde <"'tat.
lnvont r ul intocmit de alentina osta' e.
x) Scrisoarea a fost publicat de M.Regleanu, "O scrisoare
necunoscut " de la Gheorghe Magheru, n Bevista Arhivelor,
2, 1964, p. 250- 254.
Formular Nr. 1
Nr, Data i locul de
de ordine emitere
1.
2.
Cuprinsul unitii de pstrare
Observaii
f&4
'W\r' r
I
I
1854
ebn,
21/9,
V1en
1854
febr.23
~ 1
1. P.. Grafica Nou" II - c. 8681
GeneraluI Gheorghe' 11agheru
ecne unui vechi prieten (?) s'"
renune la olitica lui fi ozus
depin acuma, fiindc ace tIa
urmzeac ocuprea r Incipatelor
i'au pLsnun Lv ste spre orient
i sseaLnure C\.4 oamenii sai
trupe OI! turceti care n' re.z-
boiul ce se p.T!egte~te vor i
1" te ngliei i.Ei! ei pentru
a saiv inu:b 'le cestea de su-
premia usiei.
Or i g. , 6 i i o cop.dactil
_olcovnieul Solomon scni
r euui 10 of t i cav ler Dimitr
oanide direct r Dep~ In ntu
rl!ebur 19 din luntru, ~efe-
'in u-~e"Sc Lsoarea lui ul:....ebl'ler,
~ Vi na, caJ:e s - o
nos c u r i n ul ui o~c eac ov c ar e
si.: intervin la Vi na i s~-1 p
ub ~1!Dt. oe-l ;privete pre-
1' er ~s ie soldat rus decit un
vi z i _ t~o* 1 1 nifest at a-
entul a ce rui.
Or ' g. i c op. dBc t i l o.
-,
57 G. a heru scrie unui prieten (1)
CE!;;6~~8, des pr e tratativele c e se duc~ Con-
t i nopol . s t ant i nopol , i nt r e reprezent n i
putorilor arant pxvitor 16 in-
cipatele omnei unir a 10.)
! ! i g. 2 f
4. ) G (1) scrie casierului s
de ener Iului a ru s ' d 62
lbeni ce are s pe chenzin
do <..Lin decembrie iiprimadin ia- t
nuane, ,~ no,e:",," rea lui. L.
. aghenu ce;. . " .L._ ilesc1.l
incasa c~ti b' ni ; nse rea lui
'ru' ilescu i n fe ruarie 12ca
primi vani i da oga.
r i g.
x)
~~ \~~'"'-\ov-- C-D~~
~l~Q~L-L ') 1
~L ~ ~\.l~0-.