Sunteți pe pagina 1din 31

UNIVERSITATEA PETROL-GAZE DIN PLOIETI

FACULTATEA DE TEHNOLOGIA PETROLULUI I PETROCHIMIE


SPECIALIZAREA PRELUCRAREA PETROLULUI I PETROCHIMIE

PROIECT DE AN
LA DISCIPLINA INGINERIE MECANIC

Conductor de proiect,
Drd. Ing. Bogdan Ilie

Aprobat,
Conf. Dr. Ing. Gheoghe Dumitru

Student,
Anul III, gr. 3163

Ploieti,
2014
UNIVERSITATEA PETROL-GAZE DIN PLOIETI

FACULTATEA DE TEHNOLOGIA PETROLULUI I PETROCHIMIE


SPECIALIZAREA PRELUCRAREA PETROLULUI I PETROCHIMIE

TEMA: Proiectarea din punct de vedere mecanic la nivel de proiect tehnologic a unui
camere de cocsare

Conductor de proiect,

Student,

Drd. Ing. Bogdan Ilie


Anul III, gr. 3163

Ploieti,
2014

CU P R I N S

1. Tema proiectului
2.1 Prezentarea constructiv functionala a aparatului
2.2 Calculul mecanic de predimensionare
2.2.1

Datele tehnice

2.2.2 Alegerea materialelor


2.2.3 Calculul de predimensionare

2.2.3.1 Calculul rezistentelor admisibile


2.2.3.2 Calculul de predimensionare a mantalei cilindrice
2.2.3.3 Calculul de predimensionare al fundurilor
2.3 Evaluarea sarcinilor si solicitarilor corespunzatoare
2.3.1

Calculul sarcinilor si solicitarilor masice

2.3.2 Calculul sarcinilor si solicitarilor eoliene


2.3.3 Calculul sarcinilor si solicitarilor seismice
2.4

Calculul mecanic de verificare la rezistenta si stabilitate


2.4.1

Manta

2.4.2

Sistemul de rezemare

2.5 Executarea desenului de ansamblu al aparatului


2.6 Bibliografie

UNIVERSITATEAPETROL-GAZEPLOIESTI

Anuluniversitar:2013-2014

Anuldestudii:III
Catedra:UtilajpetroliersiPetrochimie Grupa:3163
Disciplina:IngineriemecanicaStudent:VASILESCU FLORINA
N=24
Data:09.01.2014
PROIECTDEAN
TEMAPROIECTULUI
Sseproiectezedinpunctdevederemecaniclaniveldeproiecttehnico camer de
cocsare.
2.1PREZENTAREACONSTRUCTIVFUNCIONALAAPARATULUI.
GENERALITI
n industriile prelucrtoare, chimic i petrochimic, precum i n alte industrii, se
ntlnesc aparate tehnologice care, prin form i dimensiuni, intr n categoria aparatelor de tip
coloan, aparate zvelte, cu raport relativ mare ntre nlime i diametru.
Calculul complet al unui aparat de tip coloan include dimensionarea tehnologic i
dimensionarea mecanic, ambele fiind independente.
Conceptul de aparat de tip coloan, n general este asociat cu cel de transfer de substan
sau de mas. Pentru a asigura durata necesar realizrii procesului urmrit, coloana de distilare
trebuie s aib o anumit nlime i un anumit diametru tehnologic.
n ansamblul su, aparatul de tip coloan se compune din corp, amenajrile interioare i
exterioare.
Amenajrile interioare au forme i funcii diverse (talere, corpuri de umplere, serpentine)
concordante cu tipul procesului tehnologic.
Amenajrile exterioare (scri, platforme, podee, dispozitive de ridicare) permit executarea
operaiilor de exploatare i ntreinere curent, montare sau demontare, supraveghere tehnic n
condiii sigure de securitate i protecie a muncii.
n funcie de complexitatea constructiv, respectiv de frecvena deservirii aparatului,
podeele i platformele sunt prevzute numai pe o parte din circumferin sau pe toat
circumferina mantalei.
Se consider ca fiind aparate de tip coloan toate aparatele tehnologice cilindrice verticale
care ndeplinesc una din condiiile:

Ht/Ditech>5,dacHt103mm=10m
respectiv
Ht/Ditechoarecare,dacHt>10m
n care Ht este nlimea total a aparatului n mm, iar Dit
echivalent al aparatului in mm.

ech

diametrul interior tehnologic

2.2CALCULULMECANICDEPREDIMENSIONARE
2.2.1DATETEHNICE
nvedereaefecturiicalcululuimecanicdepredimensionarealaparatelordetip
coloan,suntnecesareurmtoarelemrimiconstructiveidecalcul:
Tipultehnologic--camer de cocsare
Tipulconstructiv:
Dit=6300mm
N=24
Hm=20000+20024=23200mm
Echipamenttehnologicinterior--Dispozitiv de taiere hidraulic
Parametriitehnologiciprincipali:
PI=0,88 MPa
p=9000N/m3(greutatespecific)
Pcalc=PI+Ph
Temperaturadecalculestetm=460C(temperaturapereteluimetalic)
Mediultehnologic--corosiv,pentrucaresecunoatevitezadecoroziune
Wc=0,24mm/an
Duratadeserviciu:s=105h=12,5ani
Zonaclimatic
conformB\STAS10101/20din1990-teritoriultriinoastreestempritn5zoneA-E
pentrucareseprecizeazpresiuneadinamicavntului.
Zonaseismic--conformP100-2006 (EURO CODE 8)sunt6zoneseismiceA-F
Sistemconstructivtermoizolant--vatmineral

2.2.2ALEGEREAMATERIALELOR
n construcia de recipiente sub presiune stabile calde, alegerea tipurilor de oeluri se face
n funcie de categoria de importan i periculozitate a recipientelor respective.

Tabel1-Clasificarearecipienteloraflatesubpresiune
Categoria
Presiunea maxima de
Temperatura maxim a peretelui metallic
recipientului
lucru la funcionare n
T, in K
T, in C
cald
regim p, n daN/cm2
I
Pn la 850
Pn la 1023
Pn la 750
II
Pn la 850
Pn la 823
Pn la 550
III
Pn la 850
Pn la 748
Pn la 475
IV
Pn la 50
Pn la 623
Pn la 350
V
Pn la 16
Pn la 473
Pn la 200
Aparatuldetipcoloancaretrebuieproiectatlucreazla:
- temperaturamaximapereteluimetalic=460C
- presiuneadecalculPc=850daN/cm2
5

Conform acestor date se va alege un oel cu marca 16Mo3(conform SERN EN 10028)


corespunztor categoriei a-II-a a recipientului.
Oelurile din categoria a-II-a sunt oeluri destinate tablelor de cazane i recipiente sub
presiune lucrnd la temperaturi ridicate, ambiant sau scazut, oeluri sudabile destinate
construnciilor sudate, oeluri carbon de uz general cu prescripii de calitate

Tabel2-Tipurideoelurirecomandatepentruconstruciarecipientelor
subpresiunelacald
Categoria
recipientului
OELURI ADMISE
cald
I
Oeluri aliate special
II
Oeluri aliate destinate tablelor de cazane i recipiente sub presiune lucrnd
la temperaturi ridicate
III
Oeluri slab aliate, oeluri carbon de calitate normalizate, oeluri destinate
tablelor de cazane i recipiente sub presiune lucrnd la temperaturi ridicate
IV
Oeluri destinate tablelor de cazane i recipiente sub presiune lucrnd la
temperaturi ridicate, ambiant sau scazut, oeluri sudabile destinate
construnciilor sudate, oeluri carbon de uz general cu prescripii de calitate
V
Oeluri destinate tablelor de cazane i recipiente sub presiune lucrnd la
temperaturi sczute, ambiant sau ridicat, oeluri sudabile destinate
construciilor sudate, oeluri carbon de uz general cu sau fr prescripii de
calitate

2.2.3CALCULULDEPREDIMENSIONARE
2.2.3.1CALCULULREZISTENELORADMISIBILE
Pentru realizarea unui agregat tehnic cu pre de cost ct mai redus durabil i sigur n
funcionare se pleac de la un calcul al rezistenei admisibile lundu-se n considerare anumii
factori: temperatura mediilor de lucru, durabilitatea n exploatare, etc.
n condiiile aparaturii tehnologice petrochimice cu funcionare la o presiune maxim
admisibil de lucru mai mare de 4,2 bar, calculul rezistenei admisibile a materialului de baz,
pentru solicitarea stactic de ntindere se face pe baza criteriului ISCIR, stabilindu-se dou valori
pentru rezistena admisibil: una pe baza caracteristicilor mecanice, determinate prin ncercri de
scurt durat ale materialului, a1
a1=(rtmsautm0,2)/ccsauc20/cr
alta pe baza caracteristicilor mecanice determinate prin ncercri de lung durat ale materialului,
a2
a2=tr/100000/cdsau t1/100000/cf
Valoarea cea mai mic a mrimii obinute reprezentnd rezistena admisibil a1 respectiv
a2
Caracteristicile sunt de 2 feluri:
- limit (p*, e* , c* , ftm )
- rezisten (R* , r* , d )

p* - limita tehnica de proportionalitate;


e* - limita tehnica de elasticitate;
c* - limita tehnica de curgere;
ftm - limita tehnica de fluaj;
R* - rezistenta de rupere prin oboseala;
r* - rezistenta la solicitarea de intindere simpla in regim static;
dtm - rezistenta la rupere prin fluaj;
Pe scara Celsius, din punct de vedere al temperaturii i fluajului asupra oelului se
identific 3 domenii de comportare:
I

II

III

250

tm=452

450

tm[C]

I domeniul de temperatura tm250C se neglijeaza temperatura si fluajul;


II domeniul de temperatura 250Ctm450C se neglijeaza doar fluajul;
III domeniul de temperatura 450Ctm NU SE NEGLIJEAZA NIMIC.
tm=452C450C => ne aflam in domeniul III => NU SE NEGLIJEAZA NIMIC
a= min(a1 ; a2 )
0t , 2 r20

a1 min
;

c
c
r
c
rt / 10000 1t / 100000
;

c
cf
d

a 2 min

Coeficientiiglobalidesigurantaauvalorile:
cc=2
cr=1,5
cd=1,0
cf=1,05
Din tabelul I.12/pg.170 =>
Alegandgrosimeaperetelui10S100,avem

r20 500 N / mm 2
500 168
;
min 333,3;84 84 N / mm 2
1
,
5
2

a1 min

rt / 10000 1t / 100000
;

cd
cf

a 2 min

min 209 ; 146 min 199,04;146 146 N / mm 2

1,05 1

a min a1 ; a 2 min 84;146 84 N / mm 2


a=84 N/mm2
Calculul rezistentei admisibile a sudurii:

as a

coeficient de calitate al sudurii


>1 => as> a
=1 => as= a
<1 => as< a
= 0k1k2k3k4
k1,k2,k3,k4 iau in considerare metoda utilizata pentru examinarea nedistructiva a
sudurii
0 coeficient de rezistenta al sudurii de baza
se alege din tabelul 3.6/pg.25
Se considera imbinare cap la cap (pct.2) => =0,85
as a 0,85 84 79,8 N / mm 2

2.2.3.2 CALCULUL DE PREDIMENSIONARE A MANTALEI


CILINDRICE
Mantaua cilindrica a aparatului de tip coloana este un invelis cilindric cu perete subtire,
fiind respectata restrictia De/Di < 1,5.
La dimensionarea mantalei se tine cont de STAS 437-80. Astfel ca tronsoanele in
jumatatea inferioara nu pot depasi 8..10 m, iar in jumatatea superioara pot avea maxim 15 m.
Tronsoanele se aleg astfel:
Hm=23200 mm =>
3 tronsoane egale de 7733,66 mm fiecare.
Grosimea totala de perete a mantalei se determina cu formula:
s1 s s a

pc Di
s a , [mm]
2 a pc

pc presiunea de calcul (la temperatura de calcul);


pc=p+ph , [N/mm2]
p presiunea de lucru (se da in datele de proiectare); [N/mm2]
ph presiunea hidrostatica la baza tronsoanelor.[N/mm2]
Di =Dit+2sa
Dit=6300mm
sa =sc+st
sc =wcs
s

10 5 h
12,5ani
8000h / an

Perioada de functionare (maxima) a unei instalatii este de 8000h/an, restul sunt revizii.
wc=0,24 mm/an
sc=0,2411,4=2,74 mm
st=0,8 mm

- det. cf. STAS 437-80

sa=2,74+0,8=3,54 mm

sa= grosime de adaos

Di=6300+23,54=6307 mm
Ht=32449 mm
Placa de beton care sustine aparatul se afla la h=+9.000 mm (fata de sol) (elevatia)

h1=2150 mm
h2=5221 mm
h3=13487 mm
h4=21753 mm
h5=30019 mm
10

h6=33619 mm
h7=34619 mm
PhI p h1 0,0194 N / mm 2
PhII p h2 0 ,0470 N / mm 2

PhIII p h3 0 ,121N / mm 2
PhIV p h4 0.195 N / mm 2

PhV p h5 0.270 N / mm 2
PhVI p h6 0.302 N / mm 2

PhVII p h7 0.311 N / mm 2

PcI Pi PhI 0 ,8994 N / mm 2


PcII Pi PhII 0 ,927 N / mm 2
PcIII Pi PhII 1.001N / mm 2
PcIV Pi PhIV 1.075 N / mm 2
PcV Pi PhV 1.15 N / mm 2
PcVI Pi PhVI 1,182 N / mm 2
PcVII Pi PhVII 1,191N / mm 2

Pc Di
sa
2 a Pc

=0,95
a=84 N/mm2
Di=6307 mm
Sa=3,54 mm

s 18 ,25mm

s II 21,47 mm

s III 26 ,12 mm
s IV 38 mm

sV 51,22 mm
sVI 63 ,84 mm

11

sVII 69 ,36 mm

sI nec =18,25 mm

=>

sI STAS =18 mm

sII nec =21,47mm

=>

sII STAS =22 mm

sIII nec =26,12mm

=>

sIII STAS =25 mm

sIV nec =38.59 mm

=>

sIV STAS =38mm

sV nec =51,22mm

=>

sV STAS =50 mm

sVI nec =63,84mm

=>

sVI STAS =65 mm

sVII nec =69,36mm

=>

sVII STAS =70 mm

CALCULUL SISTEMULUI DE REZEMARE


Pentru aparatele de tip coloana se folosesc, in mod obisnuit, suporturile inchise cilindrice
sau tron-conice numite in limbaj practic fuste sau picioare portante.
In functie de particularitatile exploatarii tehnologice si de inaltimea lor H p (care poate fi de
400...4000 mm), suporturile inchise se echipeaza cu guri de vizitare fara capac (Dn450), orificii
(daca este cazul, consolidate) de examinare, ventilatie si luminare, orificii pentru trecerea libera
(eventual ghidata) a conductelor de fund, scara interioara pentru inspectie, inele de rigidizare, strat
de protectie antifoc, etc.
bi-latimeinelderezemare
bi=200400mm
pentruacestproiectseia:bi=400mm
Dcs=Dip+2(a+S1p)
a=d+20mm
d=42mm=>a=62mm

12

Dei=diametrulexternalinelului
Dii=diametrulinterioralinelului
Dip=diametrulinterioralpiciorului

Dii=Dip+Dip-bi
s1=1,6S1p
13

s1=80mm
s2=grosimeatotalaacontainerului
s2=60mm
s3=36mm
STANDARDIZAM:
S1S=80mm
S2S=60mm
S3S=35mm
Dcs=Dip+2(a+sip)
Dip =Det +2*2,5
Dip=6452 mm
Dcs=Dip+2(a+sip)=5037+2(68+51)=6676 mm
Dcs=diametruldupacareseamplaseazasuruburile
ts =294 mm
ns=Dcs/ts=71=>ns=71seiavaloareaintreagadivizibilacu4 imediaturmatoare)
a=d+20=42+20=62 mm
Hp=2450 mm
Dii=Dip+s1p-bi =6102 mm
Dei=Dip+s1p+bi=6902mm
Ai aria suprafetei inelului de rezemare (fustei) pe fundatie.
Ai

Dei2 Dii2 8170654.173mm 2


4

wi modulul de rezistenta a suprafetei inelului de rezemare pe suprafata


wi

Dei4 Dii4

12 ,55 10 9 mm 3
32
Dei

14

2.3. EVALUAREA SARCINILOR SI A SOLICITARILOR CORESPUNZATOARE


2.3.1. CALCULUL SARCINILOR SI A SOLICITARILOR MASICE
2.3.1.1 CALCULUL GREUTATII COLOANEI GOALE
a)

Greutatea fundului semisferic


G fs 0

3
1e

D13it

78500

d1e 1400+2*S1

D1it 1400

Gfs=172 N
b)

Greutatea mantalei la varf

Gvf 0 0,1309 D 3 e D 3 it

hmin D 2 e D 2 it N
4

hmin 0.35

Gvf=3378 N
c)

Greutatea mantalei
k

GM
i 1

De Dit
S1 H i 0
2

(N)

GManta=1803575,2N
d)Greutate fund tronconic

G ftr

De Dit
S 6 H i 0 se inlocuieste zona tronconica cu una cilindrica
2

Gf.tr=1009395 N

15

e)Greutate manta fund


Di De

sVII H
2

GF 0

GF=639 N
f)Greutatea gurilor de vizitare
GGV 15002

g)Greutatea piciorului coloanei


a) Greutatea inel
Ginel 7025

b) Greutatea contrainel
Gcontrainel 14350

c) Greutatea picior
Gpicior 172020

N
16

Gpicior TOTAL= 193395 N


h)Greutatea podest acces
Gamenajari 421N

i)Greutate manta inferioara


Gmanta inf 1234 N

2.3.1.2. CALCULUL GREUTATII PRODUSULUI DIN COLOANA


G=Vp
p greutatea specifica a produsului
p=9000 N/m3
a) Greutate produs din manta de varf

2
GMP M .vf p 0,1309 D 3 it Dit hmin
4

GMP M.vf=306554 N
b) Greutate produs din fundul semisferic
1
G MP fs p Dit3
2 6

GMP-fs=602579 N
c) Greutate produs din manta
GMP M

D
p i
2

GMP M=6936995 N
d) Greutate produs in fundul tronconic, consideram zona cilindrica
2

GMP F .tr p

Di
h
2

GMP F.tr=427882 N
e) Greutate produs in mantaua inferioara
Di

GMP fund p

GMP Fund=1857152 N
h)Greutate record de golire

17

G=280270N
Greutatea totala de produs in coloana
GMP TOTALA=10411432 N

2.3.1.3. GREUTATEA IZOLATIEI


iz 1000 N / m 3
S iz 0 ,20 m

a) Greutate izolatie manta varf


Giz vf iz De S iz H

Giz vf=978 N
b) Greutate izolatie fund sferic
Giz fs iz De S iz S iz H

Giz fs=706 N
c)

Greutate izolatie manta


Giz M 1 iz De S iz H

Giz Manta=103101N
d) Greutate izolatie fund tronconic, se inlocuieste zona tronconica cu una cilindrica
Giz F .tr iz Dech. S iz H

Giz F.tr=9459N
e) Greutate izolatie manta fund
Giz Fund iz De S iz H

Giz Fund=27003 N
f) Greutatea izolatiei racordde evacuare
Giz picior iz Dep S iz S iz Hp

Gizrac =1117N
18

g)greutate izolatie sistem de rezemare


G=0,00042
GREUTATEA TOTALA: 13438643 N

19

In scopul stabilirii valorii perioadei oscilatiilor proprii a aparatelor cilindrice de tip coloana,
este necesar a se efectua integrarea ecuatiei diferentiale a fibrei medii deformate a coloanei
aflata sub actiunea incercarilor gravitationale. Integrarea respective se poate efectua analitic,
grafic sau grafo-analitic.
Metoda analitica de integrare prezinta avantajul ca permite determinarea valorilor
ordonatei, fibrei medii deformate in orice punct al acesteia, insa comporta un calcul cu atat mai
laborious cu cat este mai mare numarul sarcinilor concentrate si cu cat aparatul de tip coloana
prezinta mai multe trepte de variatie a rigiditatii la inconvoiere EtI.
In cazurile, cele mai frecvente de altfel in care sistemul de sarcini este complicat, iar
coloana prezinta variatii ale rigiditatii, se recomanda a se folosi metode grafo-analitice de
integrare, respective metoda grinzii reciproce.
In scopul gasirii liniei elastice a coloanei, deci a integrarii ecuatiei diferentiale a fibrei
medii deformate, se parcurg urmatoarele etape:
-

impartirea coloanei in tronsoane (la impartirea coloanei in tronsoane se va avea in vedere


ca fiecare tronson sa aiba masa distribuita cat mai uniform si momentul de inertie
geometric constant);

determinarea sarcinilor masice (sarcinile masice pentru fiecare tronson al coloanei fara
lichid se determina prin insumarea urmatoarelor greutati: greutate proprie a tronsonului,
greutatea echipamentului interior propriu, greutate accesorii (scari, podete, platforme,
conducte, etc.) ).

T1 1,8 H

G
H
t
g E y

H inaltimea coloanei de la nivelul solului pana la varf;


G greutate totala coloana [N];
g acceleratia gravitationala = 9,81m/s2;
Et modulul de elasticitate longitudinala al materialului de baza al coloanei[N/m2];
y momentul de inertie al sectiunii transversale a aparatului [m4].
H=40,469m
g=9,81 m/s2
G=13438643 N
E 400 18,5 10 4 N / mm 2
E 500 17,6 10 4 N / mm 2

E460=17,9104 N/mm2=17,91010N/m2

20


De4 Di4 3,3m 4
64

13438643
40 ,469

0 ,4 s
9 ,81
17 ,9 10 10 3 ,3

T1 1,8 40 ,469

T1=0,4 s

G h

2 2
i

G G
i

hi

hi4

centrul de greutate al tronsonului I

0 ,98 10 7 N

Gihi2=(Gvf + GMP vf + Giz vf )h12 + (Gfs + GMP fs + Giz fs)h22 + (GM1 + GMP M1 + Giz M1 )h32+(GM2 + Gmp M2
+ Giz M2)h42+(GM3+ GMP M3+Giz M3 )h52+
+(GF tr +GMP F.tr +Giz F.tr )h6 2+ (GF + GMP F + Giz F )h72
Gihi2=5,02109 N
Gihi4=2,621012N

G h
i

2 2
i

G G h
i

4
i

0 ,62

r=0,62

2.3.2 CALCULUL SARCINILOR SI SOLICITARILOR EOLIENE


Aparatele de tip coloana, caracterizate prin valori mari ale indicatorului inaltime/diametru
sunt montate, in cazurile cele mai frecvente, sub cerul liber, fiind supuse actiunii vantului. Ca
urmare a actiunii neregulate sarcinile de calcul eoliene sunt considerate accidentale.
Actiunea vantului asupra aparatelor de tip coloana se manifesta prin presiuni pe fetele
expuse la vant.
Evaluarea sarcinilor datorate vantului s-au facut conform STAS 10101/20 din 1990.
p n ct c h q v

pn presiunea normata
qv coefficient dinamic

21

Din punct de vedere al presiunii de baza teritoriul nostru este impartit in 5 zone. Orasul
Bacau se afla in zona B pt care:
qv=0,42
ct coeficient aerodinamic al rezultantei presiunii de baza a vantului (cf. STAS 10101/20-90)
ct=0,7
ch coeficient prin care se tine seama de variatia presiunii dinamice de baza a vantului q v in
raport cu inaltimea, z, punctului unde se evalueaza presiunea deasupra solului
z

10

0 , 32

ch

pana la 10 m, ch=1
coefficient ce tine seama de actiunea fluctuanta a vantului, numit si coefficient de rafala
=1+ (20) 0(l)
(20) factor de turbulenta; se determina in functie de inaltimea terenului, z, si de tipul de
amplasament. Se calculeaza prin interpolare din tabelul:
Tip amplasament
I (20)

10
0,6

z [m]
40
0,48

20
0,55

60
0,46

100
0,42

0() coefficient de amplificare a efectului fluctuatiilor, determinat cu relatia:


0 ( l )

0,475 0,63
l 1 1,4 l0, 76
n0

n0 fractiunea din amortizarea critica pentru structuri inalte, metalice


n0=0,01
Ti v 02 min
l
1200

, l=coeficient

Ti perioada proprie de vibratie


v 02 min

viteza medie de calcul pe 2 minute

v 02 min v 2 M F

v 2 M 26m / s

22

vF 2
v 02 min 26 2 36,77 m / s

T0 v02 min 0,54 36,77


l

0,0165
1200
1200
0 ( l )

0,475 0, 63
l 1 1,4 l0, 76
n0

0,475
0,01650, 63 1 1,4 0,0165 0, 76 2,125
0.01

ct=0,7
qv=0,42103 N/m2
Tronsonul I

z
ch 0
10

0 , 32

34,345

10

z 0 0,501

0 , 32

1,44

prin interpolare

=1+ (20) 0(l)=1+0,5012,125=2,064


p n ct c h qv 2,064 0,7 1,44 0,42 10 3 873,8
F1 p n Deiz H 1 873,8 (1,0 2 0,009 2 0,13) 2,150 1954,2 N

Tronsonul II

z0

10

0 , 32

ch

32,285

10

0 , 32

z 0 0,508

1,45

prin interpolare

=1+ (20) 0(l)=1+0,5082,125 =2,079


p n ct c h qv 2,079 0,7 1,45 0,42 10 3 886,3
F2 p n Deiz H 2 886,3 ( 4,8576 2 0,022 2 0,13) 2,5 10.842 N

Tronsonul III
z0

10

0 , 32

ch

z 0 0,522

27,75

10

0 , 32

1,39

prin interpolare

23

=1+ (20) 0(l)=1+0,5221,8936=1,99


p n ct ch qv 1,99 0,7 1,39 0,42 10 3 813,2
F3 p n Deiz H 3 813,2 (4,8576 2 0,025 2 0,13) 7,733 28.155,4 N

Tronsonul IV

z0

10

0 , 32

ch

21,05

10

0 , 32

z 0 0,546

1,27

prin interpolare

=1+ (20) 0(l)=1+0,5461,8936=2,034


pn ct c h qv 2,034 0,7 1,27 0,42 10 3 759,4
F4 p n Deiz H 4 759,4 (4,8576 2 0,025 2 0,13) 7,733 26.292,6 N

Tronsonul V

z0

10

0 , 32

ch

13,05

10

0 , 32

z 0 0,585

1,089

prin interpolare

=1+ (20) 0(l)=1+0,5851,8936=2,108


p n ct c h qv 2,108 0,7 1,089 0,42 10 3 674,9
F5 p n Deiz H 5 674,9 (4,8576 2 0,028 2 0,13) 7,733 23.394,1N

Tronsonul VI

z
ch 0
10

0 , 32

8,85

10

z 0 0,6

0 , 32

0,96 => ch=1

prin interpolare

=1+ (20) 0(l)=1+0,601,8936=2,13


p n ct ch q v 2,13 0,7 1,0 0,42 10 3 626,22
F6 p n Deiz H 6 626,22 ( 4,8576 2 0,032 2 0,13) 3,6 13.953 N

Tronsonul VII

24

z
ch 0
10

0 , 32

6,45

10

z 0 0,6

0 , 32

0,87

=> ch=1

prin interpolare

=1+ (20) 0(l)=1+0,61,8936=2,136


p n ct c h q v 2,136 0,7 1 0,42 10 3 627,984
F7 p n Deiz H 7 627,984 (4,8576 2 0,015 2 0,13) 01 1616 N

Momentul inconvoietor total va fi:


MV=F1h1+ F2h2+ F3h3+ F4h4+ F5h5+ F6h6+ F7h7
hi bratul fortei Fi
MV=2174 kNm
MV=2174 kNm

2.3.3 CALCULUL SARCINILOR SI SOLICITARILOR SEISMICE


Fr I a g 0 r M

I 1,2
a g 0 ,28

0 2 ,75
1
q
q2
0 ,5

0 ,85

Fr=2248342 N

25

Fsi

Fr hi2 Gi
5

h
i 1

FsI

Gi

2
i

Fr h12 GI
5

2
i

i 1

Gi

Fr h22 GII

FsII

h
i 1

FsIII

FsIV

2 ,7 10 5 N

Gi

2
i

Fr h22 GII
5

2
i

i 1

Gi

Fr h42 G IV
5

2
i

i 1

FsV

2 ,4 10 4 N

h
i 1

2
i

0 ,95 10 6 N

Gi

Fr h52 GV
5

2 ,4 10 N

Gi

1,7 10 5 N FsVI

Fr h62 GVI
5

h
i 1

2
i

4 ,3 10 2 N

Gi

Htot.coloana=40,469m
M r r h1 FsI h2 FsII h3 FsIII h4 FsIV h5 FsV h6 FsVI

Mr-r=7925476 Nm
26

2.4CALCULULMECANICDEVERIFICARELAREZISTENTA
SISTABILITATE

2.4.1MANTA
Calculmoment
MSx=nSi(hi-x)

SectiuneaR-R
MSx(R-R)=5(hi-x) Fri =>MSx(R-R)=5hiSi=> MSx(R-R)=81002568 Nm
xR-R=0
SectiuneaM-M
MSx(M-M)=5(hi-x)Fri
xM-M=Hp+hp=2,000+0,450=2,450m
27

Msx(m-m)=7405104Nm

Calcululmecanicdeverificarelarezistentasistabilitate
Determinareaeforturilorunitare
Efortulunitarradialmaxim
r=-pc=-0,68=0,68N/mm2
Efortulunitarinelar
t=pcDm/2s
s=S1STAS-Sa =65-3,54=61,5mm
Dm=Dit+2Sa+s=6368,58mm
Efortulunitarmeridional
Gr-r=GTotala=13438643N
Gm-m=GTotala-GVI=11530052N
Greutate

mGI

G mm
9 ,78 N / mm 2
Dm s

Momentinconvoietormaxim

M sx( M M )

64,65 N / mm 2
W
MS*
m

32 De4 Di4
W
9 ,8 10 8 m 3

De

Fibraintinsa
D
M sx( R R )
G RR

pc m 75 ,98 N / mm 2
W
Dm s
4S

SISTEMUL DE REZEMARE
Efort unitar meridional
Dm=Dit+2Sa+s=6368,58mm
mGI

G m m
9 ,78 N / mm 2
Dm s

Moment incovoietor maxim

28

M sx( M M )

64 ,65 N / mm 2
W
MS*
m

32 De4 Di4

9 ,8 10 8 m 3

De
Efort unitar meridional
Fibra intinsa
W

D
M sx( R R )
G RR

pc m 78 ,732 N / mm 2
W
Dm s
4S

Fibra comprimata

M sx( R R )
G RR

52.02 N / mm 2
W
Dm s

Formularea conditiilor de rezistenta si stabilitate


CAZI-CONDITIILEDEREZISTENTA
max=ech=m=m0,90,2tm=146 N/mm2
m=84 N/mm2
0,2tm=168 N/mm2
2
2
2
max=ech= m t m t 81,03 N / mm

81,03<146

(Conditiaindeplinita)

CONDITIIDESTABILITATE

mGI
mMS*

1
s 0,8 crs
s=min(s1;s2)
1s=min(1s1;1s2)
supt=1956N/mm2
cssup=5

=> s1=390,89

inft =323,3N/mm2
Csinf=2

=>s2=159,05

s=159,05N/mm2

29

1s=390,89N/mm2
1cr=591N/mm2

mGI
mMS*

s 0,8 crs
0,06334 0,14161 0,20495 1

(Conditieindeplinita)

2.4.2SISTEMULDEREZEMARE
CAZII
Conditiaderezemare
max=ech=m=m-as=0,9t0,2
41,37N/mm2<128,98N/mm2

(Conditieindeplinita)

Conditiadestabilitate

mGI mMS*

1
s 0,8 1cr
1cr=t1inf=567N/mm2

10,65
160,3

41,37

0,8 567

0,06655+0,087331
0,153881

(Conditieindeplinita)

TOATECONDITIILEAUFOSTINDEPLINITE

30

BIBLIOGRAFIE
1. A. PAVELs.a.-Aparate de tip coloana, Indrumator pentru laborator,PLOIESTI,1980

31