Sunteți pe pagina 1din 3

Hotrrea nr. 19/2014 privind modificarea i completarea Hotrrii Guvernului nr.

1.739/2006 pentru aproarea cate!oriilor de con"truc#ii i amena$ri care "e "upun


avi%rii i/"au autori%rii privind "ecuritatea la incendiu
&ulicat 'n (onitorul )ficial* &artea + nr. 44 din 20.01.2014.
Hotrrea nr. 19/2014 privind modificarea i completarea Hotrrii Guvernului nr. 1.739/2006 pentru aproarea
cate!oriilor de con"truc#ii i amena$ri care "e "upun avi%rii i/"au autori%rii privind "ecuritatea la incendiu
&n temeiul art. 10' din (on"titu#ia )omniei* repulicat* Guvernul )omniei adopt pre%enta +otrre.
,rt. -.
Hotrrea Guvernului nr. 1.739/2006 pentru aproarea cate!oriilor de con"truc#ii i amena$ri
care "e "upun avi%rii i/"au autori%rii privind "ecuritatea la incendiu* pulicat .n /onitorul
0ficial al )omniei* 1artea -* nr. 992 din 13 decemrie 2006* "e modific i "e completea%
dup cum urmea%3
a, cldiri civile definite conform re!lementrilor te+nice "pecifice domeniului "ecurit#ii la incendiu ca 4.nalte5 "au
4foarte .nalte5* indiferent de aria con"truit ori de de"tina#ie6
, .ncperi "au !rupuri de .ncperi* definite conform re!lementrilor te+nice "pecifice domeniului "ecurit#ii la
incendiu ca 4"li a!lomerate5* ampla"ate .n cldiri independente "au .n cldiri cu func#iuni mi7te* indiferent de aria
con"truit* re!imul de .nl#ime ori de"tina#ie6
c, cldiri civile din cate!oriile de importan# e7cep#ional i deo"eit* .ncadrate conform le!ii* indiferent de aria
con"truit* re!imul de .nl#ime "au de"tina#ie6
d, cldiri din cate!oria monumentelor i"torice la care "e efectuea% moderni%ri "au "c+imri de de"tina#ie6
1. 8a articolul 1* literele e9* f9* i9* l9* r9* "9* 9* t9 i u9 "e modific i vor avea urmtorul cuprin"3
e9 cldiri "au "pa#ii amena$ate 'n cldiri cu func#iuni mi-te* avnd de"tina#ia de comer#*
produc#ie "au depo%itare* cu aria de"furat mai mare "au e!al cu 400 mp6
f9 "pa#ii amena$ate 'n cldiri de locuit colective avnd de"tina#ia de comer# cu aria
de"furat mai mare de .0 mp ori de produc#ie i/"au depo%itare indiferent de
"uprafa#6
!, cldiri "au "pa#ii amena$ate .n cldiri* avnd de"tina#ia de alimenta#ie pulic* cu aria de"furat mai mare "au
e!al cu 200 m
2
6
/, con"truc#ii civile "uterane "au "pa#ii pulice amena$ate la "u"olul* demi"olul* podul ori pe acoperiul tip tera"
al cldirilor civile* indiferent de de"tina#ie* aria con"truit/de"furat "au de numrul de per"oane6
i9 con"truc#ii pentru "tructuri de primire turi"tic cu mai mult de 3 camere "au 6 locuri
pentru ca%are de tipul3 +oteluri* +oteluri:apartament* moteluri* +o"teluri* mini+oteluri* vile
turi"tice* un!alouri* caane turi"tice* de vntoare* de pe"cuit* "ate de vacan#* campin!uri*
popa"uri turi"tice* c"u#e tip campin!* pen"iuni turi"tice urane i rurale* pen"iuni
a!roturi"tice* apartamente de 'nc/iriat i camere de 'nc/iriat* inclu"iv unit#ile de
alimenta#ie din incinta ace"tora6
$, cldiri pentru "edii ale autorit#ilor pulice* indiferent de aria con"truit6
0, cldiri "au "pa#ii amena$ate .n cldiri* avnd de"tina#ia de irouri* financiar:ancar* de a"i!urri i ur"e* cu aria
de"furat mai mare "au e!al cu 600 m
2
6
l9 cldiri "au "pa#ii amena$ate 'n cldiri* avnd de"tina#ia de .n!ri$ire a "nt#ii* cu paturi
"ta#ionare* indiferent de "uprafa# "au di"pen"are i policlinici cu "uprafa#a de"furat mai
mare de 400 mp6
m, cldiri "au "pa#ii amena$ate .n cldiri* avnd de"tina#ia pentru .nv#mnt* "uprave!+erea* .n!ri$irea "au
ca%area/adpo"tirea copiilor precolari* elevi* "tuden#i* trni* per"oane cu di%ailit#i "au lip"ite de adpo"t*
indiferent de aria con"truit6
n, cldiri "au "pa#ii* avnd de"tina#ia de !ar* auto!ar* aero!ar i "ta#ie de metrou* indiferent de aria de"f;urat6
o, con"truc#ii pentru lcauri de cult i "pa#ii de ca%are aferente* acce"iile pulicului "au de"tinate vie#ii mona+ale*
indiferent de aria de"furat "au de numrul de per"oane* cu e7cep#ia ca"elor paro+iale6
p, cldiri i amena$ri "portive* cu capacitatea mai mare "au e!al cu 200 de locuri pe "caune .n interior ori mai
mare "au e!al cu 2.200 de locuri pe "caune .n aer lier6
r9 con"truc#ii "au amena$ri temporare pentru "pectacole "au .ntruniri* cu capacitatea mai mare
"au e!al cu 200 de locuri pe "caune ori avnd de"tina#ia comercial cu aria
de"furat/"uprafa#a mai mare "au e!al cu 2..00 mp6
"9 "i"teme de alimentare a con"umatorilor cu !a%e petroliere lic+efiate "tocate .n
re%ervoare/recipiente fi7e cu capacitatea individual de ma7imum ..000 l "au !rupuri de
re%ervoare/recipiente fi7e cu capacitatea total de ma7imum 30.000 l volum de ap aferente
laoratoarelor : "anitare* colare i alte a"emenea : * cldirilor cu activit#i de produc#ie i
flu7uri te+nolo!ice* in"tala#iilor de .ncl%ire central i local* pentru prepararea apei calde de
con"um i a +ranei6
9 "ta#ii pulice de di"triu#ie a caruran#ilor pentru autove+icule* cu capacitatea de "tocare de
ma-imum 300 mc pentru lic+ide petroliere* mai mare "au e!al cu 3 mc ec+ivalent ap
pentru !a%e petroliere lic+efiate* precum i "ta#iile tran"portaile de di"triu#ie a caruran#ilor
la autove+icule cu capacitatea de "tocare/depo%itare de ma-imum 30 mc6
t9 cldiri "au "pa#ii amena$ate .n cldiri* de"tinate parcrii i/"au .ntre#inerii i reparrii a pe"te
10 autoturi"me6
#, "i"teme* lucrri i re#ele de alimentare cu ap pentru "tin!erea incendiilor .n localit#i* platforme i parcuri
indu"triale6
u9 con"truc#ii* ferme i amena$ri a!ro%oote+nice cu aria con"truit mai mare "au e!al cu 600
mp* cu e7cep#ia "ilo%urilor metalice* "erelor* "olarelor* r"adni#elor i ciupercriilor.
2. 8a articolul 1* dup litera p9 "e introduce o nou liter* litera p
1
9* cu urmtorul cuprin"3
p
1
9 cldiri cu de"tina#ie tip centru de a!rement* cu pi"cine interioare i e7terioare* "ervicii
de rela7are i .ntre#inere corporal* cu ma"a$* +idroma"a$* .mpac+etri* i de plante* "aun
u"cat* caine cromo:aromo:terapii i aie turcea"c* terenuri de "<ua"+* "li de aeroic*
fitne""* iliard* teni" de ma" i fotal mecanic* terenuri de teni"* minifotal i fotal cu
ve"tiarele aferente i altele "imilare* cu aria de"furat mai mare "au e!al cu 600 mp.
3. 8a articolul 1* dup litera 9 "e introduce o nou liter* litera
1
9* cu urmtorul cuprin"3

1
9 "ta#ii de depo%itare i di"triu#ie a !a%elor naturale comprimate utili%ate drept
comu"tiil pentru ve/icule 1G234,.
4. 8a articolul 1* dup litera u9 "e introduc cinci noi litere* literele v9:%9* cu urmtorul cuprin"3
v9 cldiri "au "pa#ii amena$ate .n cldiri* avnd de"tina#ia pentru cultur cu aria de"furat mai
mare "au e!al cu 600 mp6
=9 cldiri de locuit colective* noi "au e-i"tente* cu re!im de .nl#ime e!al "au mai mare de
&536* la care "e amena$ea% "au "e reali%ea% man"arde "au "upraeta$ri6
79 lucrri noi* modificri i moderni%ri ale in"tala#iilor de "tin!ere* detectare* "emnali%are
i alarmare la incendiu la cldiri e7i"tente ce intr "u inciden#a pre%entei +otrri6
>9 puncte de livrare ctre popula#ie a uteliilor cu !a%e petroliere lic+efiate cu capacitatea de
"tocare/depo%itare de ma-imum 1.2.0 0! G&76
%9 depo%ite medii i mari pentru utelii tran"portaile pentru !a%e comprimate* lic/efiate
"au di%olvate "u pre"iune* cu e7cep#ia G18.
2. 8a articolul 2* alineatul ?19 "e modific i va avea urmtorul cuprin"3
,rt. 2.
?19 1roiectantul unei con"truc#ii "au amena$ri care "e .ncadrea% .n prevederile art. 1 e"te
oli!at " .ntocmea"c "cenariul de "ecuritate la incendiu potrivit metodolo!iei de elaorare a
"cenariilor de "ecuritate la incendiu.
,rt. --.
1re%enta +otrre intr .n vi!oare la 30 de %ile de la data pulicrii .n /onitorul 0ficial al
)omniei* 1artea -.
1)-/:/-@-AB)C
D-(B0):D-0)E8 10@B,
(ontra"emnea%3
/ini"trul afacerilor interne*
)adu Atroe
Diceprim:mini"tru*
Gariel 0prea
Diceprim:mini"tru*
mini"trul de%voltrii re!ionale i admini"tra#iei pulice*
@icolae:8iviu Fra!nea
/ini"trul tran"porturilor*
)amona:@icole /ne"cu
Gucureti* 12 ianuarie 2014.
@r. 19.