Sunteți pe pagina 1din 29

Probleme rezolvate An II

57. O ntreprindere efectueaz urmtoarele tranzacii:


1) vinde unui client, pe data de 01.01.N, mrfuri n valoare de 1.000.000 lei, condiiile de plat fiind:
10% din pre se pltete n momentul vnzrii, !0% din pre se va plti dup un an de la vnzare, iar
"0% dup # ani de la vnzare. $e estimeaz c n acel moment clientul ar putea o%ine un credit
ec&ivalent de pe piaa financiar la o rat a do%nzii de '0%(
#) vinde un pro)ram informatic pentru suma de #0.000.000 lei incluznd n factur i preul activitii
de service dup instalare n valoare de *.000.000 lei( activitatea de service se realizeaz timp de * ani
ncepnd cu anul N.
$ se conta%ilizeze tranzaciile conform +,$ 1- ./enituri0.
Rezolvare:
1ranzactia 1(
2alculul valorii 3uste(
/aloarea 3usta a veniturilor 4 1.000.000 lei 5 10% 6 7 1.000.000 lei 5 !0% ) 8 1,' 6 7 1.000.000
lei 5 "0% ) 8 1,'
#
4 !'-.9!0 lei(
:iferenta dintre valoarea 3usta si valoarea nominala reprezinta un venit in avans(
1.000.000 lei ; !'-.9!0 lei 4 "*1.#!0 lei(
Nota conta%ila:
"111 4 % 1.000.000 lei
909 !'-.9!0 lei
"9# "*1.#!0 lei
<a sfarsitul e5ercitiului N o parte din veniturile in avans sunt inre)istrate ca venituri din do%anzi(
7 !'-.9!0 lei ; 100.000 lei ) 5 '0% 4 #-1.#!0 lei
Nota conta%ila:
1
"9# 4 9'' #-1.#!0 lei
1ranzactia #:
2onform +,$ 1- cand pretul de vanzare al unui produs include o suma identifica%ila pentru
servicii successive, aceasta suma este inre)istrata in avans si recunoscuta ca venit pe parcursul
perioadei in care s=a efectuat service=ul
+n momentul vanzarii:
"'1 4 % #*.000.000 lei
9!-* #0.000.000 lei
"9# *.000.000 lei
/eniturile din do%anzi pe perioada 1 au)ust ; *1 decem%rie 7 ! luni )(
+ncepand cu anul N, timp de * ani, se recunoaste venit din lucrari e5ecutate si servicii prestate:
"9# 4 90" 1.000.000 lei
,lta intre%are posi%ila: 2are este cifra de afaceri neta >
909 !'-.9!0 lei
90" 1.000.000 lei
2,N 1.!'-.9!0 lei
*18#-- 2?:
58. O ntreprindere efectueaz urmtoarele tranzacii:
1) vinde unui client, pe data de 01.01.N, mrfuri n valoare de 1.000.000 lei, condiiile de plat fiind:
10% din pre se pltete n momentul vnzrii, !0% din pre se va plti dup un an de la vnzare, iar
"0% dup # ani de la vnzare. $e estimeaz c n acel moment clientul ar putea o%ine un credit
ec&ivalent de pe piaa financiar la o rat a do%nzii de '0%(
#) cumpr, pe data de *0.09.N, un numr de 1.000 de o%li)aiuni, valoarea nominal a unei
o%li)aiuni 1 leu, preul de ac&iziie 1,# lei( do%nda anual este de *0%, ncasat la *1 decem%rie N.
@n condiiile aplicrii +,$ 1- ./enituri curente0 s se conta%ilizeze operaiile de mai sus.
Rezolvare:
2
1ranzactia 1(
2alculul valorii 3uste(
/aloarea 3usta a veniturilor 4 1.000.000 lei 5 10% 6 7 1.000.000 lei 5 !0% ) 8 1,' 6 7 1.000.000
lei 5 "0% ) 8 1,'
#
4 !'-.9!0 lei(
:iferenta dintre valoarea 3usta si valoarea nominala reprezinta un venit in avans(
1.000.000 lei ; !'-.9!0 lei 4 "*1.#!0 lei(
Nota conta%ila:
"111 4 % 1.000.000 lei
909 !'-.9!0 lei
"9# "*1.#!0 lei
<a sfarsitul e5ercitiului N o parte din veniturile in avans sunt inre)istrate ca venituri din do%anzi(
7 !'-.9!0 lei ; 100.000 lei ) 5 '0% 4 #-1.#!0 lei
Nota conta%ila:
"9# 4 9'' #-1.#!0 lei
1ranzactia #:
/eniturile din do%anzi pe perioada 1 au)ust ; *1 decem%rie 7 ! luni )(
1.000 o%li)atiuni 5 1 leu8o%li)atiune la valoare nominala 5 *0% 5 ! luni 8 1# luni 4 1#! lei(
:o%anda aferenta perioadei 1 ianuarie ; *0 iulie 7 9 luni )(
1.000 o%li)atiuni 5 1 leu8o%li)atiune la valoare nominala 5 *0% 5 9 luni 8 1# luni 4 19! lei(
Nota conta%ila:
!1#1 4 % *00 lei
9'' 1#! lei
!0' 19! lei
,lta intre%are posi%ila: 2are este valoarea totala a veniturilor curente >
#-8#-" 2?:
59. @n cursul anului N o ntreprindere efectueaz urmtoarele operaii: acord un mprumut unei
3
filiale aflate n dificultate financiar de -!0 u.m.( ncaseaz contravaloarea unui mprumut o%li)atar
cu caracteristicile: numr de o%li)aiuni 1.000 titluri, valoare nominal 1,1 u.m.8titlu, pre de
ram%ursare 1,# u.m., pre de emisiune 0,A u.m.( vinde titlurile de participare nainte de ac&itarea
total, pre de cesiune A00 u.m., partea neeli%erat "00 u.m. i le ncaseaz( ma3oreaz capitalul social
prin noi aporturi n numerar ncasate n contul curent n condiiile: numr de aciuni 1.000 titluri,
valoare nominal 0,' u.m.8titlu, pre de emisiune 0,- u.m.8titlu, valoare matematic conta%il 0,A
u.m.8titlu( vinde cu ncasare direct ! calculatoare n valoare de #.000 u.m. acordnd un scont de 10%
7e5clusiv 1/,)( pltete do%nzi i dividende n valoare de 1.#00 u.m. din care 100 u.m. le)ai de
activitatea de e5ploatare. @n condiiile n care nu se ine cont de 1/,, calculai flu5urile de numerar
provenite din activitatea de investiii i finanare.
Bezolvare:
+ncasarea contravalorii imprumutului o%li)ator:
% 4 1'1 1.#00
!1#1 A00
1'A *00
/anzarea titlurilor de participare:
% 4 9'"1 A00
!1#1 !00
#'A "00
Ca3orarea capitalului social:
"!' 4 % -00
1011 '00
10"1 #00
$i
!1#1 4 "!' -00
/anzare calculatoare cu incasare directa si acordare de scont:
"'1 4 9!-* #.000
% 4 "'1 #.000
4
!1#1 1.-00
''9 #00
Fluxurile de numerar sunt:
Dlu5 din investitii(
,cordarea unui imprumut filialei = -!0
+ncasari din vanzare titluri de participare 6!00
+ncasari din vanzarea calculatoarelor 61.-00
Flux din investitii +1.45
Dlu5 din finantare(
+ncasare imprumut o%li)atar 6A00
+ncasari din ma3orarea capitalului 6-00
Elati do%anzi si dividende =1.100
Flux din !inantare +"
##8#!0 2?:
". @n cursul anului N, o ntreprindere efectueaz urmtoarele operaii: ncaseaz o rat scadent de
900 u.m. i do%nda aferent de *00 u.m. unui mprumut acordat n anul precedent unei filiale aflate
n dificultate financiar( ac&iziioneaz o filial de 1.'00 u.m. din care numerar do%ndit "00 u.m.(
ac&iziioneaz ! autoturisme n valoare total de #.000 u.m. din care '00 u.m. preluate n leasin)
financiar, restul ac&itate pe loc, primind un scont de !%( pltete do%nda anual aferent unui
mprumut o%li)atar emis n e5erciiul anterior cu caracteristicile: numr de o%li)aiuni 1.000, valoare
nominal 1 u.m., pre de ram%ursare 1,# u.m., pre de emisiune 1,1 u.m.( rata do%nzii *0%(
ram%urseaz o trana de #00 de o%li)aiuni( pltete rata anual de leasin) financiar !0 u.m. i
contracteaz un credit %ancar pe termen lun) 1."00 u.m. @n condiiile n care nu se ine cont de 1/,,
calculai flu5urile de numerar provenite din activitatea de investiii i finanare.
Rezolvare:
5
Elata furnizorului de imo%ilizari si primirea scontului:
"0" 4 % 1."00
!1#1 1.**0
9'9 90
Elata do%anzii la imprumutul o%li)atar calculate la valoarea nominala:
1.000 o%li)atiuni 5 1 u.m.8 o%li)atiune 5 *0% 4 *00
1'-1 4 !1#1 *00
Bam%ursarea o%li)atiunilor la pretul de ram%ursare:
#00 o%li)atiuni 5 1,# u.m8 o%li)atiune 4 #"0
1'1 4 !1#1 #"0
Dlu5urile de numerar sunt:
Dlu5 din investitii(
incasarea imprumutului acordat filialei 6900
+ncasari do%anzii aferente imprumutului
acordat filialei
6*00
Elati privind ac&izitia filialei =1.#00
Elati privind ac&izitia autoturismelor =1.**0
Flux din investitii #1.5$
Dlu5 din finantare(
Elati do%anzi aferente imprumut o%li)atar =*00
Bam%ursari imprumut o%li)atar =#"0
Elata rata leasin) anuala =!0
2ontractare credit %ancar 61."00
6
Flux din !inantare +81
#18#"A 2?:
"1. $e dau urmtoarele informaii n conturi 7solduri finale) la sfritul anului N:
; vnzri de produse finite '.000 lei(
; vnzri de mrfuri 1.-00 lei(
; costul mrfurilor vndute 1.#00 lei(
; variaia stocurilor 7sold de%itor) -00 lei(
; venituri din su%venii de e5ploatare aferente cifrei de afaceri nete 900 lei(
; producie imo%ilizat !.000 lei.
2onform OCDE nr. 1.9!#8#00!, calculai cifra de afaceri net i total venituri din e5ploatare.
Rezolvare:
/anzari produse finite 6'.000
/enituri din vanzari de marfuri 61.-00
/enituri din su%ventii af cifrei de afaceri 6900
%i!ra de a!a&eri neta 8.5
/ariatia stocurilor =-00
Eroductia imo%ilizata 6!.000
'otal venituri din ex(loatare 1).7
$)1*$18 I+%
"). O societate livreaz mrfuri unui client n valoare de '.1-- lei, 1/, inclus. 2lientul constat c o
parte din mrfuri prezint defecte i intenteaz firmei un proces 3udectoresc. <a sfritul anului N,
societatea estimeaz c pro%a%ilitatea de pierdere a procesului este de "0%. <a sfritul anului N61,
7
procesul nu este terminat, iar pro%a%ilitatea de pierdere se estimeaz a fi *0%. @n mod similar, la
sfritul anului N6#, pro%a%ilitatea de pierdere se estimeaz la A0%. @n anul N6*, procesul este
terminat i societatea este o%li)at la plata unei amenzi n valoare de !.-00 lei. Erecizai nre)istrrile
conta%ile aferente anilor N, N61, N6# i N6*.
Rezolvare:
1.+nre)istrari conta%ile la sfarsitul anului N:
Erovizion pentru liti)ii necesar 4 '1-- lei 5 "0% 4 #."9!,# lei(
'-1# 4 1!11 #."9!,# lei(
).Inre,istrari &ontabile la s!arsitul anului -+1:
Erovizion pentru liti)ii necesar 4 '1-- lei 5 *0% 4 1.-!'," lei(
Erovizionul va fi diminuat cu '1-,- lei(
1!11 4 9-1# '1-,- lei(
$.Inre,istrari &ontabile la s!arsitul anului -+):
Erovizion pentru liti)ii necesar 4 '1-- lei 5 A0% 4 !.!'A,# lei(
Erovizionul va fi ma3orat cu *.91#,- lei(
'-1# 4 1!11 *.91#,- lei(
4.Inre,istrari &ontabile la s!arsitul anului -+$
Elata amenzii de !.-00 lei(
'!-1 4 !1#1 !.-00 lei(
,nularea provizionului de !.!'A,# lei 7#"9!,# ; '1-,- 6 *.91#,-)(
1!11 4 9-1# !.!'A,# lei(
"$. $ocietatea ,<D, $, vinde produse nsotite de certificate de )aranie pentru 1# luni. @n e5erciiul
financiar N s=au vndut *0 de produse. F5periena ntreprinderii i estimrile indic pentru anul care
urmeaz c '0% din produsele vndute n N nu vor nre)istra niciun fel de pro%lem, *'% vor avea
nevoie de reparaii minore cu un cost mediu de !00 lei8produs, iar "% vor avea nevoie de nlocuire
complet la un cost de *.!00 lei8produs. <a 1 ianuarie N, provizioanele pentru )aranii aferente
8
produselor vndute n anul N=1 erau de ".'00 lei. @n cursul anului N s=au nre)istrat c&eltuieli pentru
remedierea produselor vndute n anul N=1 n valoare de #.!00 lei, iar provizionul aferent a fost reluat
la venituri. Erecizai nre)istrrile conta%ile aferente anului N.
Rezolvare:
1.+nre)istrari conta%ile in cursul anului N:
Erovizion reluat la venituri(
1!11 4 9-1# #.!00 lei(
#.2alculu provizionului necesar la sfarsitul anului N:
*0 5 *0% 5 0 4 0 lei
*0 5 *'% 5 !00 4 !."00 lei
*0 5 "% 5 *.!00 4 ".#00 lei
1otal A.'00 lei
Erovizion necesar 4 A.'00 lei
Erovizion a5istent 4 #.100 lei 7 ".'00 ; #.!00 )
Erovizionul va fi ma3orat cu 9.!00 lei(
'-1# 4 1!11 9.!00 lei(
"4. O ntreprindere de e5ploatare minier ac&iziioneaz n anul N un utila3 de e5tracie n valoare de
1!.000 lei. @ntreprinderea estimeaz c la terminarea e5traciei 7peste ! ani) va efectua c&eltuieli cu
demontarea, mutarea i restaurarea activului, recunoscute printr=un provizion n valoare de !.000 lei.
Eeste ! ani, la terminarea e5traciei, costurile efective cu demontarea i mutarea activului se ridic la
9.000 lei, din care #.000 lei materiale i !.000 lei salariale. Erecizai nre)istrrile conta%ile aferente
anilor N i N6".
Rezolvare.
9
1.+nre)istrari conta%ile in anul N:
,c&izitia utila3ului(
#1*1 4 "0" 1!.000 lei
2onstituirea provizionului pentru dezafectarea imo%ilizarilor corporale prin includerea lor in costul
initial al utila3ului 7 +,$ *9 )(
#1*1 4 1!1* !.000 lei
#.+nre)istrari conta%ile in anul N6":
+nre)istrarea c&eltuielilor cu demontarea si mutarea utila3ului(
'0# 4 *0# #.000 lei
'"1 4 "#1 !.000 lei
,nularea provizionului constituit(
1!1* 4 #1*1 !.000 lei
"5. Cartina $, nc&eie un contract pentru e5ecutarea unor prestaii n valoare total de 1.000 lei, iar
durata de realizare este de * ani. 2osturile aferente serviciilor prestate sunt n total de -!0 lei, iar
costurile aferente serviciilor prestate pentru fiecare an n corelaie cu stadiul de e5ecuie sunt: anul 1 4
#00 lei( anul # 4 *00 lei( anul * 4 *!0 lei.
2alculai veniturile recunoscute anual conform procentului de e5ecuie i precizai nre)istrarea
conta%il aferent anului 1.
Rezolvare:
1./enituri recunoscute annual conform metodei (ro&entului de exe&utie(
,nul 1 4 7 #008-!0 ) 5 1.000 lei 4 #*!,#A" lei
,nul # 4 7 *008-!0 ) 5 1.000 lei 4 #!#,A"1 lei
,nul * 4 7 *!08-!0 ) 5 1.000 lei 4 "11,9'! lei
#.+nre)istrarea conta%ila in anul 1.
10
"11 4 90" #*!,#A" lei
"". $ocietatea Cartina $, nc&iriaz n re)im de leasin) o cldire necesar desfurrii produciei n
urmtoarele condiii: durata contractului de leasin) * ani( plile se efectueaz trimestrial i sunt n
sum de #0.000 lei fiecare( valoarea cldirii A00.000 lei( durata de viaa #0 ani.
Erecizai nre)istrrile conta%ile efectuate de locatar i locator.
Bezolvare:
1.+nre)istrarea contractului de leasin) la locatar(
Erimirea facturii
% 4 "01 #*.-00 lei
'1# #0.000 lei
""#' *.-00 lei
#.+nre)istrarea contractului de leasin) la locator(
Fmiterea facturii cu rata trimestriala
"111 4 % #*.-00 lei
90' #0.000 lei
""#' *.-00 lei
+nre)istrarea amortizarii cladirii
A00.000 lei : #0 ani : 1# 4 *.9!0 lei
'-11 4 #-1# *.9!0 lei
*#!8*## +$2
71. Ee data de 1! decem%rie N, societatea G a ac&iziionat o instalaie n urmtoarele condiii: pre
ne)ociat cu furnizorul *00.000 u.m., c&eltuieli cu transportul, instalarea i pro%ele facturate de
11
furnizori #0.000 u.m. Eresupunem c, prin contractul de licena, societatea are o%li)aia ca la sfritul
perioadei de e5ploatare s ndeprteze instalaia i s restaureze amplasamentul. /aloarea actualizat
a c&eltuielilor necesare pentru ndeplinirea o%li)aiilor contractuale este estimat la 10.000 u.m. $ se
conta%ilizeze ac&iziia utila3ului i recunoaterea c&eltuielilor necesare pentru ndeprtarea instalaiei
n conformitate cu +,$ 1'.
Rezolvare:
Beceptia utila3ului pentru valoarea facturata de furnizori 7 *00.0006#0.000 )
#1*# 4 "0" *#0.000
Becunoasterea c&eltuielilor necesare pentru indepartarea instalatiei si restaurarea amplasamentului
prin provizion pentru dezafectarea imo%ilizarilor(
#1*# 4 1!1* 10.000
2ostul instalatiei: **0.000
7). 2onducerea unei ntreprinderi decide s reevalueze construciile sale. ,ctivele n cauz au fost
ac&iziionate la un cost de -00.000 u.m. i sunt amortizate pentru suma de #00.000 u.m. /aloarea
3ust a construciilor determinat de e5peri este de A00.000 u.m. $ se conta%ilizeze operaia de
reevaluare n conformitate cu +,$ 1', tiind c societatea folosete procedeul de reevaluare a valorii
%rute.
Rezolvare:
1.2alcularea raportului dintre valoarea 3usta si valoarea neta conta%ila a constructi%le(
A00.000 8 7 -00.000 = #00.000 ) 4 1,!
#.Beevaluarea costului immo%ilizarilor si a amortizazarilor cumulate(
2ostul reevaluat al constructi%le
-00.000 5 1,! 4 1.#00.000 u.m.
,mortizarile cumulate reevaluate
#00.000 5 1,! 4 *00.000 u.m.
*.Beflectarea in conta%ilitate
#1# 4 % "00.000 u.m.
12
#-1# 100.000 u.m.
10! *00.000 u.m.
7$. 2onducerea unei ntreprinderi decide s reevalueze construciile sale. ,ctivele n cauz au fost
ac&iziionate la un cost de -00.000 u.m. i sunt amortizate pentru suma de #00.000 u.m. /aloarea
3ust a construciilor determinat de e5peri este de A00.000 u.m.
$ se conta%ilizeze operaia de reevaluare n conformitate cu +,$ 1', tiind c societatea folosete
procedeul de reevaluare a valorii nete.
Rezolvare:
1. ,nularea amortizarii istorice(
#-1# 4 #1# #00.000 u.m.
#. +nre)istrarea diferentei din reevaluare de *00.000 u.m. 7 A00.000 = '00.000 )(
#1# 4 10! *00.000 u.m.
74. <a *1.1#.N=#, societatea a constatat o pierdere de 9!.000 u.m. pentru un utila3 cu valoarea
conta%il de *00.000 u.m. :urata de utilitate rmas la acea dat era de 10 ani. <a *1.1#.N, e5ist
indicii c pierderea de valoare a utila3ului s=a diminuat. Eresupunem c la *1.1#.N valoarea
recupera%il a utila3ului este de #1'.000 u.m. $ se conta%ilizeze pierderea la *1.1#.N=# i s se
analizeze eventual sa diminuare la *1.1#.N n conformitate cu +,$ *'.
Rezolvare:
1. <a *1.1#.N=# se inre)istreaza pierderea de 9!.000 u.m.(
'-1* 4 #A1* 9!.000 u.m.
/aloarea conta%ila a utila3ului
*00.000 = 9!.000 4 ##!.000 u.m.
#. $ituatia la *1.1#.N(
,mortizarea aferenta e5ercitiilor N=1 si N
##!.000 8 10 4 ##.!00 u.m. 8 an
##.!00 5 # 4 "!.000 u.m.
13
/aloarea conta%ila neta a utila3ului la *1.1#. N.
##!.000 = "!.000 4 1-0.000 u.m.
:aca nu ar fi fost anterior depreciat utila3ul ar fi avut amortizarea de '0.000 u.m.
*00.000 8 10 4 *0.000 u.m.8 an, iar totala '0.000 u.m.
+ar valoarea neta conta%ila ar fi fost *00.000 = '0.000 4 #"0.000 u.m.
*. :iminuarea pierderii cu *'.000 u.m.7 #1'.000 = 1-0.000 ) va ma3ora valoarea conta%ila a utila3ului
la #1'.000 u.m.. ,ceasta este mai mica decat valoarea care ar fi avut=o utila3ul daca anterior nu ar fi
fost depreciat.7 #"0.000 u.m.)
#A1* 4 9-1* *'.000 u.m.
75. <a *1.1#.N=#, societatea a constatat o pierdere de 9!.000 u.m. pentru un utila3 cu valoarea
conta%il de *00.000 u.m. :urata de utilitate rmas la acea dat era de 10 ani. <a *1.1#.N, e5ist
indicii c pierderea de valoare a utila3ului s=a diminuat. Eresupunem c la *1.1#.N valoarea
recupera%il a utila3ului este de #!!.000 u.m. $ se conta%ilizeze pierderea la *1.1#.N=# i s se
analizeze eventual sa diminuare la *1.1#.N n conformitate cu +,$ *'.
Rezolvare:
1. <a *1.1#.N=# se inre)istreaza pierderea de 9!.000 u.m.(
'-1* 4 #A1* 9!.000 u.m.
/aloarea conta%ila a utila3ului
*00.000 = 9!.000 4 ##!.000 u.m.
#. $ituatia la *1.1#.N(
,mortizarea aferenta e5ercitiilor N=1 si N
##!.000 8 10 4 ##.!00 u.m. 8 an
##.!00 5 # 4 "!.000 u.m.
14
/aloarea conta%ila neta a utila3ului la *1.1#. N.
##!.000 = "!.000 4 1-0.000 u.m.
:aca nu ar fi fost anterior depreciat utila3ul ar fi avut amortizarea de '0.000 u.m.
*00.000 8 10 4 *0.000 u.m.8 an, iar totala '0.000 u.m.
+ar valoarea neta conta%ila ar fi fost *00.000 = '0.000 4 #"0.000 u.m.
*. :aca societies ar relua inte)ral pierderea 7 9!.000 u.m.), valoarea conta%ila a utila3ului ar deveni
#!!.000 u.m., mai mare decat cea pe care ar fi avut=o acesta daca nu ar fi fost anterior depreciat.
7 #"0.000 u.m.). ,stfel pierderea ma5ima care poate fi reluata este de '0.000 u.m.
#A1* 4 9-1* '0.000 u.m.
7". @ntreprinderea a construit un imo%il al crui cost este de #!.000 u.m. ,cest imo%il a fost dat n
folosina pe 1 iulie N. <a *1.1#.N, activul este evaluat la valoarea sa 3ust, estimat la #!.*00 u.m. :e
la data punerii n funciune, imo%ilul a fost amortizat pentru !00 u.m. <a *1.1#.N61, valoarea 3ust a
imo%ilului este de #'.000 u.m. $ se prezinte nre)istrrile conta%ile la *1.1#.N i la *1.1#.N61, tiind
c societatea folosete pentru evaluare modelul valorii 3uste, n conformitate cu +,$ "0.
Rezolvare:
1. Beflectarea in conta%ilitate la *1.1#.N
= anularea amortizarii cumulate prin imputare asupra valorii de intrare a imo%ilului(
#-1# 4 #1# !00
amortizare immo%ile de plasament 4 immo%ile de plasament !00
= recunoasterea dintre valoarea 3usta a imo%ilului si valoarea conta%ila(
#1# 4
+mo%ile de plasament 4 venituri din imo%ile de plasament -00
#. Beflectarea in conta%ilitate la *1.1#.N61
= recunoasterea variatiei valorii 3uste 7 #'.000 = #!.*00 )
+mo%ile de plasament 4 venituri din imo%ile de plasament 900
15
77. En pe 1 au)ust N, ntreprinderea a ocupat un imo%il cu %irouri, imo%il care se afl n
proprietatea sa. Ee 1 au)ust N, societatea l=a nc&iriat altor societi, astfel nct imo%ilul a devenit
imo%il de plasament. <a aceast dat se cunosc urmtoarele informaii privind imo%ilul: valoarea
3ust 1".000 u.m., valoarea de intrare 10.000 u.m., amortizarea cumulat ".000 u.m. Eresupunem c
valoarea 3ust devine 1*.!00 u.m. la *1.1#.N i 1".#00 u.m. la *1.1#.N61. $ se conta%ilizeze
sc&im%area clasificrii imo%ilului la 1 au)ust N i evaluarea acestuia la *1.1#.N i la *1.1#.N61,
tiind c societatea folosete modelul valorii 3uste, n conformitate cu +,$ "0.
Rezolvare:
$c&im%area clasificarii imo%ilului la 1 au)ust N(
= anularea amortizarii cumulate prin imputare asupra valorii de intrare a imo%ilului(
#-1# 4 #1# ".000
amortizare immo%ile de plasament 4 immo%ile de plasament ".000
= recunoasterea imo%ilului de plasament, evaluat la valoarea 3usta, si a diferentei dintre valoarea 3usta
a imo%ilului si valoarea sa conta%ila( H 1".000 = 710.000 = ".000 )I ca elemente de capitaluri proprii(
#1# 4 % 1."00
#1# '00
-00
+mo%ile de plasament 4 % 1."00
2ladiri '00
venituri din imo%ile de plasament -00
#. Becunoasterea diminuarii valorii 3uste 7 1".000 = 1*.!00 ) la *1.1#.N(
2&eltuieli cu imo%ile de plasament 4 imo%ile de plasament !00
*. Becunoasterea variatiei valorii 3uste 7 1".#00 = 1*.!00 ) la *1.1#.N61(
+mo%ile de plasament 4 venituri din imo%ile de plasament 900
78. <a *1.1#.N, societatea G deine n stoc urmtoarele articole:
16
Arti&ole %ost de a&/izitie 0u.m.1 2aloare de (iata 0u.m.1
Carfuri C1 10.000 A.!00
Carfuri C# -.000 -.*00
Carfuri C* *0.000 *#.000
Carfuri C" !.000 ".#00
1O1,< !*.000 !".000
/aloarea de piaa a articolelor a fost sta%ilit de un evaluator profesionist i coincide cu valoarea net
de realizare. $ se evalueze stocurile la *1.1#.N n conformitate cu +,$ # i s se conta%ilizeze
eventuala depreciere constatat.
Bezolvare:
1. Ffectuam testul valorii minime dintre cost si valoarea neta de realizare pentru fiecare articol din
stoc luat separat.
,stfel valoarea stocului in %ilantul de inc&idere a e5ercitiului N este:
Arti&ole 3inim dintre &ost si valoarea neta de realizare
neta realizabila%ost de a&/izitie 0u.m.1
Carfuri C1 A.!00
Carfuri C# -.000
Carfuri C* *0.000
Carfuri C" ".#00
'4'A5 51.7
#. Beflectarea in conta%ilitate a pierderii de valoare 7 depreciere ) de 1.*00 u.m. 7 !*.000 = !1.900 )(
2&eltuieli privind provizioanele pentru
deprecierea activelor 6
provizioanele pentru
deprecierea activelor 1.$
79. $ocietatea deine o cate)orie de imo%ilizri necorporale ac&iziionate la nc&iderea e5erciiului N=
# cu !0.000 u.m. +mo%ilizrile se amortizeaz linear ncepnd cu 1 ianuarie N=1, pe o durat de ! ani.
<a *1 decem%rie N, conducerea ntreprinderii decide reevaluarea imo%ilizrilor necorporale. /aloarea
17
3ust a acestora este estimat la 1!.000 u.m. <a *1 decem%rie N61, innd cont de sc&im%rile
intervenite pe piaa, imo%ilizrile sunt din nou reevaluate. /aloarea 3ust este estimat la '0.000 u.m.
$ se conta%ilizeze diferenele constatate la *1.1#.N i la *1.1#.N61, tiind c societatea folosete ca
procedeu de reevaluare anularea amortizrii cumulate i reevaluarea valorii nete.
Rezolvare:
2ostul de ac&izitie al imo%ilizarilor de necorporale 4 !0.000 u.m.(
,mortizarea anuala 4 !0.000: ! ani 4 10.000 u.m.(
/aloarea conta%ila neta la *1.1#.N 4 !0.000 = # 5 10.000 4 *0.000 u.m.(
/aloarea 3usta la *1.1#.N 4 1!.000 u.m.(
:iferenta nefavora%ila de valoare 4 *0.000 = 1!.000 4 1!.000 u.m.(
Beflectarea in conta%ilitate a diferentei nefavora%ile de valoare la *1.1#.N:
2&eltuieli privind provizioanele pentru
deprecierea imo%ilizarilor 6
Erovizioanele pentru
deprecierea imo%ilizarilor
necorporale
15.
<a *1.1#.N61:
,mortizarea anuala incepand cu N61 4 1!.000 u.m.8 * ani 4 !.000 u.m.(
/aloarea conta%ila neta la *1.1#.N61 4 1!.000 = !.000 4 10.000 u.m.(
/aloarea 3usta 4 '0.000 u.m.(
:iferenta favora%ila de valoare 4 '0.000 = 10.000 4 !0.000 u.m.
= se conta%ilizeaza un venit pentru a compensa c&eltuiala recunoscuta la *1.1#.N(
Erovizioanele pentru deprecierea
imo%ilizarilor necorporale 6
/enituri din provizioane pentru
deprecierea imo%ilizarilor 15.
= se anuleaza amortizarea cumulata in e5ercitiile N=1, N si N61, si se diminueaza valoarea de intrare a
imo%ilizarilor(
,mortizarea imo%ilizarilor necorporale 6 +mo%ilizari necrporale )5.
= se reevalueaza valoarea neta a imo%ilizarilor necorporale(
18
+mo%ilizari necrporale 6 Bezerve din reevaluare $5.
8. $ocietatea deine o cate)orie de imo%ilizri necorporale ac&iziionate la nc&iderea e5erciiului N=
# cu !0.000 u.m. +mo%ilizrile se amortizeaz linear ncepnd cu 1 ianuarie N=1, pe o durat de ! ani.
<a *1 decem%rie N, conducerea ntreprinderii decide reevaluarea imo%ilizrilor necorporale. /aloarea
3ust a acestora este estimat la 1!.000 u.m. <a *1 decem%rie N61, innd cont de sc&im%rile
intervenite pe piaa, imo%ilizrile sunt din nou reevaluate. /aloarea 3ust este estimat la '0.000 u.m.
$ se conta%ilizeze diferenele constatate la *1.1#.N i la *1.1#.N61, tiind c societatea folosete ca
procedeu de reevaluare reevaluarea valorii %rute.
Rezolvare:
2ostul de ac&izitie al imo%ilizarilor de necorporale 4 !0.000 u.m.(
,mortizarea anuala 4 !0.000: ! ani 4 10.000 u.m.(
/aloarea conta%ila neta la *1.1#.N 4 !0.000 = # 5 10.000 4 *0.000 u.m.(
/aloarea 3usta la *1.1#.N 4 1!.000 u.m.(
:iferenta nefavora%ila de valoare 4 *0.000 = 1!.000 4 1!.000 u.m.(
Beflectarea in conta%ilitate a diferentei nefavora%ile de valoare la *1.1#.N:
2&eltuieli privind provizioanele pentru
deprecierea imo%ilizarilor 6
Erovizioanele pentru
deprecierea imo%ilizarilor
necorporale
15.
<a *1.1#.N61:
,mortizarea anuala incepand cu N61 4 1!.000 u.m.8 * ani 4 !.000 u.m.(
/aloarea conta%ila neta la *1.1#.N61 4 1!.000 = !.000 4 10.000 u.m.(
/aloarea 3usta 4 '0.000 u.m.(
:iferenta favora%ila de valoare 4 '0.000 = 10.000 4 !0.000 u.m.
.= se conta%ilizeaza un venit pentru a compensa c&eltuiala recunoscuta la *1.1#.N(
Erovizioanele pentru deprecierea
imo%ilizarilor necorporale 6
/enituri din provizioane pentru
deprecierea imo%ilizarilor 15.
= calculul raportului dintre valoarea 3usta si valoarea neta conta%ila a imo%ilizarilor necrporale(
19
'0.000 8 7 !0.000 = #!.000 ) 4 #,"
= se reevalueaza valoarea de intrare a imo%ilizarilor necorporale si a amortizarii cumulate(
2ostul reevaluat al imo%ilizarilor necorporale 4 !0.000 5 #," 4 1#0.000 u.m.
,mortizarile cumulate reevaluate 4 #!.000 5 #," 4 '0.000 u.m.
Bezulta valoarea neta conta%ila 4 valoarea 3usta 4 '0.000 u.m.
Beflectarea in conta%ilitate a operatiei de reevaluare:
+mo%ilizari necrporale 6 %
,mortizarea imo%ilizarilor
necorporale
Bezerve din reevaluare
7.
35.000
35.000
81. Jn teren cumprat n e5erciiul N=" la un cost de #00.000 u.m. a fost reevaluat n e5erciiul N=# la
*!0.000 u.m. @ntre timp 7din N=# pn n prezent), rezerva din reevaluare conta%ilizat nu a suportat
nicio modificare. <a nc&iderea e5erciiului N, valoarea recupera%il a terenului este 1-0.000 u.m.
$ se efectueze testul de depreciere a terenului i s se conta%ilizeze eventuala pierdere constatat n
conformitate cu +,$ *'.
Rezolvare:
Beflectarea in conta%ilitate a pierderii de valoare la data de *1.1#.N(
/aloarea conta%ila a terenului 4 *!0.000 u.m.
/aloarea recupera%ila a terenului 4 1-0.000 u.m.
Eierderea de valoare 4 *!0.000 = 1-0.000 4 190.000 u.m.
= din care:
:escresterea rezervei di reevaluare 4 1!0.000 u.m.
+nre)istrare pe c&eltuieli 4 #0.000 u.m.
Bezerve din reevaluare 6 1erenuri 15.
20
2&eltuieli privind provizioanele pentru
deprecierea imo%ilizarilor 6
Erovizioanele pentru
deprecierea terenurilor ).
8). <a nceputul e5erciiului N, ntreprinderea ,<D, a ac&iziionat un stoc de mrfuri la costul de
100.000 lei, 1/, 1A%. <a sfritul e5erciiului N se estimeaz c stocul ar putea fi vndut la preul de
A0.000 lei i c c&eltuielile ocazionate de vnzare se vor ridica la 10.000 lei. <a sfritul e5erciiului
N61, preul de vnzare estimat este de 1!0.000 lei, iar costurile ocazionate de vnzare sunt estimate la
*0.000 lei. 2are este incidena aplicrii normei +,$ # .$tocuri0 n cele dou e5erciii financiare>
Rezolvare:
1. ,c&izitia de marfuri(
% 4 "01 11A.000
*91 100.000
""#' 1A.000
#. <a *1.1#.N stocul de marfuri este evaluat la minimul dintre cost si valoarea realiza%ila neta(
/aloarea realiza%ila neta 4 pretul de vanzare estimat = costulrile estimate cu vanzarea
2ostul activului 4 100.000 lei
/aloarea realiza%ila neta 4 A0.000 = 10.000 4 -0.000 lei
/aloare evaluata a stocului 7 de %ilant ) 4 min 7 100.000 ( -0.000 ) 4 -0.000 lei
,stfel se recunoaste o depreciere a stocului de #0.000 lei
'-1"
2&eltuieli de e5ploatare privind a3ustarile
pentru deprecierea activelor circulante
6 *A9
,3ustari pentru deprecierea
marfurilor
).
*. <a *1.1#.N61 stocul de marfuri se prezinta din nou la minimul dintre cost si valoarea realiza%ila
neta(
2ostul activului 4 100.000 lei
/aloarea realiza%ila neta 4 1!0.000 = *0.000 4 1#0.000 lei
21
/aloare evaluata a stocului 7 de %ilant ) 4 min 7 100.000 ( 1#0.000 ) 4 100.000 lei
Elusul de valoare 4 1#0.000 = 100.000 4 #0.000 lei, nu se inre)istreaza avand in vedere principiul
prudentei
:epreciere conta%ilizata anterior 4 #0.000 lei
,stfel tre%uie reluata deprecierea stocului inre)istrata in e5ercitiul anterior de #0.000 lei
*A9
Ajustari pentru deprecierea
marfurilor
6 9-1"
Venituri din ajustari pentru
deprecierea activelor
circulante
).
8$. @n e5erciiul N, ntreprinderea ,<D, pltete ntreprinderii KF1, c&iria aferent e5erciiului
curent i urmtorilor # ani pentru un depozit nc&iriat. 2&iria anual este de 10.000 lei. 2are este
incidena aplicrii principiului independenei e5erciiilor n conta%ilitatea societilor ,<D, i KF1,>
Rezolvarare:
1. +n conta%ilitatea societatii ,<D,:
+n e5ercitiul N
= plata c&iriei aferente perioadei curente(
'1#
!eltuieli cu redeventele"
locatiile de #estiune si c!iriile
6 !1#1
onturi in $anci 1.
= plata c&iriei in avans(
"91
!eltuieli in avans
6 !1#1
onturi in $anci ).
+n e5ercitiul N61(
= recunoastere c&eltuielilor cu c&iria
22
'1#
!eltuieli cu redevente" locatiile
de #estiune si c!iriile
6 "91
!eltuieli in avans 1.
+n e5ercitiul N6#(
= recunoastere c&eltuielilor cu c&iria
'1#
!eltuieli cu redevente" locatiile
de #estiune si c!iriile
6 "91
!eltuieli in avans 1.
). In &ontabilitatea so&ietatii 78'A:
+n e5ercitiul N
= incasarea c&iriei aferente perioadei curente(
!1#1
onturi in $anci
6 90'
Venituri din redevente"
locatii de #estiune si c!irii
1.
= incasarea c&iriei in avans(
!1#1
onturi in $anci
6 "9#
Venituri in avans ).
+n e5ercitiul N61(
= recunoastere veniturilor cu c&iria
"9#
Venituri in avans
6 90'
Venituri din redevente"
locatii de #estiune si c!irii
1.
+n e5ercitiul N6#(
= recunoastere veniturilor cu c&iria
23
"9#
/enituri in avans
6 90'
/enituri din redevente, locatii de
)estiune si c&irii
1.

84. $ocietatea ,<D, deine un stoc de marf ac&iziionat la un cost de 100.000 lei. <a *1.1#.N,
societatea a determinat valoarea realiza%il net a stocului la A0.000 lei i a nre)istrat, potrivit +,$ #,
un provision pentru deprecierea mrfurilor n valoare de 10.000 lei. Ee 1! ianuarie N61, societatea a
vndut stocul de mrfuri la -0.000 lei. <a ce valoare va fi prezentat stocul n %ilanul e5erciiului N>
Rezolvare:
5a $1.1).-
/aloarea realiza%ila neta 4 pretul de vanzare estimat = costulrile estimate cu vanzarea
2ostul activului 4 100.000 lei
/aloarea realiza%ila neta 4 A0.000 = 0 4 A0.000 lei
/aloare evaluata a stocului 7 de %ilant ) 4 min 7 100.000 ( A0.000 ) 4 A0.000 lei
,stfel se recunoaste pe %aza estimarii efectuate de societate o depreciere a stocului de 10.000 lei
'-1"
2&eltuieli de e5ploatare privind a3ustarile
pentru deprecierea activelor circulante
6 *A9
,3ustari pentru deprecierea
marfurilor
1.
/anzarea stocurilor ulterior datei %ilantului cu -0.000 lei constituie o pro%a cu privire la valoarea
realiza%ila neta a acestora
,stfel ,<D, va inre)istra o a3ustare suplimentara 4 A0.000 = -0.000 4 10.000 lei

'-1"
2&eltuieli de e5ploatare privind a3ustarile
pentru deprecierea activelor circulante
6 *A9
,3ustari pentru deprecierea
marfurilor
1.
/aloarea stocului in %ilant 4 min 7 100.000 ( -0.000 ) 4 -0.000 lei
:eprecierea totala aferenta stocului 4 #0.000 lei.
85. @ntre societatea , 7locator) i societatea K 7locatar) se nc&eie un contract de leasin) financiar cu
urmtoarele caracteristici:
; durata contractului: * ani(
; durata de viaa economic estimat: ! ani(
24
; data nceperii contractului: 1 ianuarie N(
; o%iectul contractului: utila3(
; valoarea 3ust a utila3ului: *1.!99 lei(
; sunt prevzute un avans de ".000 lei i * redevene anuale de 10.000 lei fiecare, ac&ita%ile n ultima
zi a anului(
; opiunea de cumprare se e5ercit la sfritul celui de=al treilea an, iar valoarea ei este de #.000 lei(
; valoarea rezidual este estimat la !.000 lei(
; rata do%nzii utilizat n actualizarea plilor minimale i n descompunerea c&iriilor este rata
implicit a contractului de 1#%.
$e cere s se prezinte calculele i nre)istrrile conta%ile la locatar aferente primului an de contract,
precum i al)oritmul de calcul al ratei implicite a contractului de 1#%, tiind c se aplic +,$ 19
.2ontracte de leasin)0 revizuit.
Rezolvare:
1. 5a 1.1.-
= primirea %unului in leasin) financiar
#1*1
Fc&ipamente te&nolo)ice
6 1'9
,lte imprumuturi si datorii
asimilate 8 2ontracte de leasin)
)9.44)
Kunul se primeste in leasin) la cea mai mica valoare dintre valoarea 3usta si valoarea actualizata a
platilor minimale
/aloarea 3usta 4 *1.!99 lei
Elati minimale 4 ".000 6 * 5 10.000 6 #.000 4 *'.000 lei
Elatile minimale se actualizeaza utilizand rata implicita a contractului de 1#%
/aloarea actualizata a platilor minimale 4 ".000 6 10.000 8 71 6 0,1# ) 6 10.000 8 7 1 6 0,1# ) L 6
10.000 8 7 1 6 0,1# )M 6 #.000 8 7 1 6 0,1# )M 4 #A.""# lei

,l)oritmul de calcul al rartei implicite
#A.""# lei 4 ".000 6 10.000 8 71 6 i ) 6 10.000 8 7 1 6 i )L 6 10.000 8 7 1 6 i )M 6 #.000 8 7 1 6 i )M
$e determina i 4 1#%
= plata avansului
25
1'9
,lte imprumuturi si datorii asimilate 8
2ontracte de leasin)
6 !1#1
2onturi la %anci in lei
4.
). 5a $1.1).-
= se ac&ita prima c&irie de 10.000 lei(
2&iriile tre%uie descompuse in partea de recuperare a investitiei si partea de do%anda
+nvestitia %ruta 4 ".000 6 * 5 10.000 6 #.000 4 *'.000 lei
+nvestitia neta 4 valoarea 3usta 4 #A.""# lei
:o%anda aferenta contractului 4 *'.000 = #A.""# 4 '.!!- lei
:ata /aloare c&irie :o%anda Bam%. investitie $old invest neta
0 1 # 4 " 5 1!% * 4 1 = # " 4 " = *
01.01.N #A.""#
01.01.N ".000 ".000 #!.""#
*1.1#.N 10.000 *.0!* '.A"9 1-."A!
*1.1#.N61 10.000 #.#1A 9.9-1 10.91"
*1.1#.N6# 10.000 1.#-' -.91" *.000
*1.1#.N6# #.000 = #.000 0
1O1,< *-.000 '.!!- #A.""# 5
= inre)istrarea conta%ila la *1.1#.N
%
1'9
,lte imprumuturi si datorii asimilate 8
2ontracte de leasin)
666
!eltuieli privind do$an%ile
6 !1#1
2onturi la %anci in lei
1.
6.947
3.053

# Amortizarea utila9ului:
26
/aloarea amortiza%ila este data de costul activului diminuat cu valoarea reziduala4 #A.""# = !.000 4
#".""# lei
:urata de amortizare este:
:urata de viata economica, c&iar daca aceasta depaseste durata contractului daca va avea loc
transferul de proprietate(
2ea mai mica durata dintre durata de utilitate si durata contractului daca nu va avea loc transferul
de proprietate.
:eoarece pretul de optiune este foarte atractiv este foarte pro%a%il transferul dreptului de proprietate(
:urat de amortizare va fi durata de viata economica 4 ! ani(
,mortizarea aferenta e5ercitiului N 4 #".""# 8 ! 4 ".--- lei.
'-11
2&eltuieli de e5ploatare privind
amortizarea imo%ilizarilor
6 #-1*
,mortizarea imo%ilizarilor
4.888
8". @ntre societatea , 7locator) i societatea K 7locatar) se nc&eie un contract de locaie=finanare cu
urmtoarele caracteristici:
; durata contractului: * ani(
; data nceperii contractului: 1 ianuarie N(
; o%iectul contractului: utila3(
; valoarea 3ust a utila3ului: #A.-0! lei(
; sunt prevzute un avans de !.000 lei i * redevene anuale de 10.000 lei fiecare, ac&ita%ile n ultima
zi a anului(
; opiunea de cumprare se e5ercit la sfritul celui de=al treilea an, iar valoarea ei este de *.000
u.m.(
; valoarea rezidual este estimat la !.000 lei(
; durata de viaa economic este estimat la ! ani(
; rata do%nzii utilizat n actualizarea investiiei nete i n descompunerea c&iriilor este rata implicit
a contractului de 1!%.
$e cere s se prezinte calculele i nre)istrrile conta%ile la locator aferente primului an de contract,
precum i al)oritmul de calcul al ratei implicite a contractului de 1!%, tiind c se aplic +,$ 19
.2ontracte de leasin)0 revizuit.
.
Rezolvare:
27
1. <a 01.01.N
= darea %unului in leasin) la valoarea 3usta
#'9-
,lte creante imo%ilizate 8 2ontracte de
leasin)
6 #1*1
Fc&ipamente te&nolo)ice
)9.85
= incasarea avansului
!1#1
2onturi la %anci in lei
6 #'9-
,lte creante imo%ilizate 8
2ontracte de leasin)
5.
#. <a *1.1#.N
= +ncasarea primei c&irii de 10.000 lei(
2&iriile tre%uie descompuse in partea de recuperare a investitiei si partea de do%anda
Bata implicita se determina pe %aza urmatorului al)oritm de calcul
#A.-0! 4 !.000 6 10.000 8 71 6 i ) 6 10.000 8 7 1 6 i )L 6 10.000 8 7 1 6 i )M 6 *.000 8 7 1 6 i )M
$e determina i 4 1!%
+nvestitia %ruta 4 !.000 6 * 5 10.000 6 *.000 4 *-.000 lei
+nvestitia neta 4 valoarea 3usta 4 #A.-0! lei
:o%anda aferenta contractului 4 *-.000 = #A.-0! 4 -.1A! lei
:ata /aloare c&irie :o%anda Bam%. investitie $old invest neta
0 1 # 4 " 5 1!% * 4 1 = # " 4 " = *
01.01.N #A.-0!
01.01.N !.000 !.000 #".-0!
*1.1#.N 10.000 *.9#1 '.#9A 1-.!#'
*1.1#.N61 10.000 #.99A 9.##1 11.*0!
*1.1#.N6# 10.000 1.'A! -.*0! *.000
*1.1#.N6# *.000 = *.000 0
1O1,< *-.000 -.1A! #A.-0! 5
= inre)istrarea conta%ila la *1.1#.N
28
!1#1
2onturi la %anci in lei
6 %
#'9-
,lte creante imo%ilizate 8
2ontracte de leasin)
766
Venituri din do$an%i
1.
6.279
3.721
29