Sunteți pe pagina 1din 15

Universitatea Alexandru Ioan Cuza

Facultatea de Geografe si GeologieAnaliza geo-demografic a
macro- jude ului
Sibiu-Arge -Alba-Slaj
Geografa Populatiei
Grupa GT23
Asistent dr. Daniel Tudora
Student Vartolomei Alexandra

Universitatea Alexandru Ioan Cuza
Facultatea de Geografe si Geologie
CAPITOLUL I
Dinamica natural a populaiei n macro-judeul Sibiu-Arge -Alba-Slaj
I.1 Cartograma natalitii entru ultimul an din !aza de
date.
Natalitatea la nivelul macrojudetului are valoarea medie de 9!"# ceea ce $ituea%
macrore&iunea ntr-o po$tur mai $um'r (a de $itua ia natalit ii la nivel na ional cu o
medie de )*" #+
Amplitudinea n macrojudet e$te de ,- ceea ce aduce cu ine o $itua ie de$tul de
contra$tant minima (iind de $u' )# iar ma.ima u or pe$te ,- #+

Universitatea Alexandru Ioan Cuza
Facultatea de Geografe si Geologie
La nivel de macrojudet $e nt/lne$c anumite areale unde natalitatea are valori ridicate0
1ude ul 2i'iu pe tot parcur$ul $au e.cept/nd doar unele localit i care au o valoare $u'
medie nordul jude ului Ar&e partea central-ve$tic a jude ului 2laj i partea de $ud-e$t a
judetului Al'a+ 3.cept/nd ace$te areale natalitatea are valori $c%ute de cele mai multe ori
nen$emnate $u' medie+
Localit ile care au valorile ma.ime n cadrul macrojudetului $unt0 Dra&u Ceru
4acainti 5urpar C6irpar 4radeni Iaco'eni cu valori $ituate n ecartul ,-# -)7#+ La polul
opu$ $e a(l localit ile care au o $itua ie &rav n ceea ce prive te natalitatea0 Poienarii de
Ar&e O6a'a 4a'eni 8im'or 4ucium cu valori cuprin$e ntre *9)# $i 9"#+
Printre cau%ele care au du$ la acea$t $itua ie ne(ericit $e enumera0 (ertilitatea a $c%ut $u'
)"copii:(emeie e.i$t/nd (oarte multe (amilii cu un $in&ur copil divor urile tot mai (recven e
numrul de (amilii monoparentale cre$c/nd cre terea v/r$tei de c$torie at/t n ca%ul
(emeilor c/t i n ca%ul 'r'a ilor $itua ia economic precar din %on etc+
I.". Cartograma mortalitii entru ultimul an din !aza
de date

Universitatea Alexandru Ioan Cuza
Facultatea de Geografe si Geologie
;acrojudetul are o valoarea medie a mortalit ii u or pe$te medie de )")"#
valoarea na ional (iind de )"#+ Amplitudinea (oarte mare de ,7 o(er n$ n teritoriu o
$itua ie (oarte di(erit la nivel de jude areal %on etc+5aloarea ma.im e$te de 9,"# iar
minima e$te de --#+ La nivel de macrojudet $e nt/lne$c anumite areale care au mortalitate
ridicat cum ar (i0 $udul i nordul jude ului Ar&e nord-ve$tul jude ului 2i'iu Nordul $i
partea central a jude ului Al'a i partea central e$tic a jude ului 2laj+ 2laj de ine cea mai
ne(avora'il $itua ie pe l/n& partea de e$t i cea central nici re$tul jude ului nu de ine valori
$u' )"# dec/t pe alocuri+ <n cadrul macrojudetului $e nt/lne$c anumite localit i cu
mortalitate ridicat cum ar (i0 =oparta O6a'a Teiu Lo%na Un&6eni cu valori cuprin$e ntre
9,"# $i ,>-#+ La polul opu$ $e a(l localit ile care au o valoare a mortalit ii (oarte
$c%ut0 Coli'a i La$lea ura ;ic 8alu ;rcineni cu valori cuprin$e ntre --# $i
!>#+
I.#. Cartograma !ilanului natural entru ultimul an din
!aza de date

Universitatea Alexandru Ioan Cuza
Facultatea de Geografe si Geologie
5aloarea medie a de(icitului natural din cadrul macrojudetului e$te de -"+"# pe$te
media na ional de --#+ 5aloarea amplitudinii e$te de -* ceea ce denot o $itua ie (oarte
contra$tant la nivel de macrore&iune+5aloarea ma.im e$te )),# iar minima e$te de
,79#+
La nivel de macrojudet $itua ia n (iecare jude nu di(er (oarte mult0 2lajul e$te
preponderant $ituate $u' in(luen a de(icitului natural doar c/teva localit i av/nd o $itua ie
di(erit+ La (el $unt i jude ele Pra6ova i Al'a 2i'iul are o $itua ie mai (avora'il prin
pri$ma (aptului c localit ile cu de(icit natural alternea% cu cele cu $por natural+
Localit ile care $e remarc din punct de vedere al $porului natural $unt0 5urpar
La$lea Iaco'eni =o&6ila& Nocric6 cu valori cuprin$e intre )),# $i 7"#+ La polul opu$ $e
a(l urmtoarele0 O6a'a =oparta Un&6eni Teiu Lo%na cu valori ale de(icitului de ,79# $i
,*-#+
Principala cau% a ace$tui 'ilant natural ne&ativ e$te mi&ra ia ce a atin$ cote e.treme in
cadrul popula iei active o mi&ra ie irever$i'il de cele mai multe ori la care $e adau&
emanciparea popula iei nivelul de trai $c%ut etc+

Universitatea Alexandru Ioan Cuza
Facultatea de Geografe si Geologie
I+-+ Interpretare $intetic a$upra dinamicii naturale a populaiei n macro-judeul 2i'iu-Ar&e -
Al'a-2laj
?ertilitatea e$te un indicator care determin dac popula ia unei ri e$te capa'il $
nlocuia$c &enera iile+ Pentru a (i po$i'il ace$t lucru tre'uie c valoarea indicelui $ (ie ,+
;edia la nivelul @om/niei e$te de $u' ,copii:(emeie+

Universitatea Alexandru Ioan Cuza
Facultatea de Geografe si Geologie
Dup anali%a ace$tor indicatori putem conclude c $itua ia la nivel de macrojude e$te
n&rijortoare+ Popula ia $cade ntr-un mod de$tul de alarmant deoarece cu toate c de(icitul
natural are valoarea medie de apro.imativ ! corelat cu mi&ra ia inten$ din acea$t re&iune
(ace c de(icitul &lo'al $ (ie (oarte ridicat+ De alt(el din %on mi&rea% o mare parte a
popula iei @om/niei+ Pe termen lun& o $ (ie o pro'lem mare nu doar mi&ra ia ci i 'ilan ul
natural+
<n ultimele dou decade $u' a$pectul ie irii de $u' re&imul comuni$t popula ia rii a
cutat un trai mai 'un+ Pentru ace$t lucru $u' in(luen a AmirajuluiB im'o&atirii mare parte din
popula ie a mi&rat ma$iv $pre ve$t i $pre 2+U+A+ A$t(el popula ia a nceput $ $e emancipe%e
(amiliile ncep/nd $ ai' doar )-, copii metodele contraceptive diver$i(ic/ndu-$e (oarte
mult+ De a$emenea durata medie a c$toriei a cre$cut (oarte mult at/t n r/ndul 'r'a ilor c/t
i al (emeilor+ 2tatul nu a intervenit ncerc/nd $ re&le%e natalitate prin ncurajarea na terii
mai multor copii prin intermediul unor politici natali$te+

Universitatea Alexandru Ioan Cuza
Facultatea de Geografe si Geologie
Capitolul ,
II.1 $iramida e grue de v%rste &i sexe 'n macro()udeul... Sibiu-Arge -Alba-
Slaj
La nivel de macrore&iune $e o'$erv aceea i $cdere a natalit ii n$ de acea$t dat
$cderea e$te mult mai acut+ 2e o'$erv o $cdere de pe$te 9C at/t n numrul de na teri la
(e e c/t i la 'ie i+ Popula ia din intervalul 9"--* mi&rea% n mod accelerat i $e o'$erv o
n&u$tare mare a piramidei dup care n urmtoarea (a% p/n n jurul v/r$tei de "* ani o
redre$are a DliniilorB+ Popula ia ma$culin e$te mai $c%ut dec/t cea (eminin dup v/r$t de
"" ani (apt datorat n $pecial locurilor de munc care pre%int condi ii mai di(icile (recven
mai mare a viciilor etc+ <ntre )*-9* ani e.i$t un ec6ili'ru ntre popula ia (eminia i popula ia
ma$culin+ Ace$t lucru (ie $e e.plic prin (aptul c mi&rarea i imi&rarea au valori relativ
e&ale n re&iune+ A'ia ntre 9*-9" $e poate vor'i de o atra&ere a popula iei de mprejurimi+
;acrore&iunea in an$am'lu nu atra&e populatie din %onele riverane pre%inta o natalitate in
$cadere $i un 'ilant natural ne&ativ+
Natalitatea $cade dra$tic n $pecial n ultimul deceniu (apt e.plicat prin emanciparea
popula iei (eminine cre terea co$turilor de ntre inere a unui copil prin cre terea continu a
pre urilorin(la ie lip$ unor politice natali$te etc

Universitatea Alexandru Ioan Cuza
Facultatea de Geografe si Geologie
Dup v/r$ta de >* de ani popula ia $cade n mod accelerat (apt datorat cau%elor
naturale $peran a de via n @om/nia (iind de apro.imativ >*->) de ani+
P/n n jurul v/r$tei de 9" de ani cel mai pro'a'il macrojudetul o(er condi ii pentru
ca popula ia local $ nu mi&re%e+ Dup acea$t v/r$t pe (ondul nevoilor care $e diver$i(ica
ntemeierea unei (amilii i alte cau%e veniturile nu reu e$c $ acopere nece$it ile i n cele
mai multe ca%uri popula ia local ale&e $ plece n $trintate $au n cel mai 'un ca% $pre
capital i ora ele mari ale rii unde e.i$t mai multe po$i'ilit i de reali%are pe plan
pro(e$ional+
II." *iuri de iramide e grue de v%rste 'n macro()udeul... Sibiu-
Arge-Alba-Sla
La nivel de comun $e o'$erv c natalitatea n ultimul deceniu a rma$ con$tan a n
cadrul popula iei ma$culine i a $u(erit o u oar cre tere n cadrul popula iei (eminine+2e
o'$erv o cre tere de pe$te ,C n numrul de na teri la (e e i o con$tan a la 'ie i+ Popula ia
din intervalul 9"--* mi&rea% n mod accelerat i $e o'$erv o n&u$tare mare a piramidei
dup care n urmtoarea (a% p/n n jurul v/r$tei de "*ani o redre$are a aEEliniilorB+
Popula ia ma$culin e$te mai numeroa$ (a de popula ia (eminin p/n la &rupele de v/r$t
9*-9-ani+<ntre *-- ani e.i$t un ec6ili'ru ntre popula ia (eminia i popula ia ma$culin+ A'ia
ntre 9*-9" $e poate vor'i de o atra&ere a popula iei de mprejurimi+

Universitatea Alexandru Ioan Cuza
Facultatea de Geografe si Geologie
Dup v/r$ta de >* de ani popula ia $cade n mod accelerat (apt datorat cau%elor naturale
$peran a de via n @om/nia (iind de apro.imativ >*->) de ani+ Popula ia ma$culin are o
pondere u or n $cdere (a de cea (eminina deoarece $unt e.pu i viicilor cu o (recven mai
mare lucrea% n condi ii mai di(icile etc+ ;i&ra ia n cadrul popula iei ma$culine durea%
apro.imativ )"ani i e$te (oarte pre&nant &rupele de v/r$t $ituate ntre 9"--9 (iind (oarte
redu$e i con$tante+Dup v/r$t de "* de ani popula ia ma$culin cre te p/n la un ma.im
ntre ""-!- de ani+Popula ia (eminin e$te mult mai redu$ ntre ,"-9- de ani (apt e.plicat (ie
printr-o mi&ra ie mai timpurie(ie prin na teri de (e e n ponderi mai redu$e+
La nivel de comun $e o'$erv aceea i $cdere a natalit ii n$ de acea$t data
$cderea e$te mult mai acut+2e o'$erv o $cdere de pe$te 9C at/t n numrul de na teri la
(e e c/t i la 'ie i+Popula ia din intervalul 9"--* mi&rea% n mod accelerat i $e o'$erv o
n&u$tare mare a piramidei o n&u$tare irever$i'ilceea ce denot popula ia localit ii e$te n
$cadere mare++ Popula ia ma$culin e$te mai $c%ut dec/t cea (eminin dup v/r$t de "" ani
(apt datorat n $pecial locurilor de munc care pre%int condi ii mai di(icile (recven mai
mare a viciilor etc+<ntre )*-9* ani e.i$t un ec6ili'ru ntre popula ia (eminia i popula ia
ma$culine cu di(eren c popula ia (eminine e$te ntr-o u oar $cdere+ Ace$t lucru (ie $e
e.plic prin (aptul c mi&rarea i imi&rarea au valori relativ e&ale n re&iune+A'ia ntre 9*-9"
$e poate vor'i de o atra&ere a popula iei de mprejurimi+

Universitatea Alexandru Ioan Cuza
Facultatea de Geografe si Geologie
Natalitatea $cade dra$tic n $pecial n ultimul deceniu(apt e.plicat prin
emanciparea popula iei (emininecre terea co$turilor de ntre inere a unui copil prin cre terea
continu a pre urilorin(la ielip$ unor politice natali$te etc+

Localitatea are o piramida ce pre%inta o (orma nere&ulatacu o 'a%a (oarte in&u$tata in
cadrul populatiei ma$culine $i lar&ite in cadrul populatiei (eminine cu apro.imativ !C in
am'ele ca%uri+ 2ituatia e$te inver$a in cadrul &rupei "-9ani++
De remarcat (aptul c &rup de v/r$t )*-)- ani pre%int o preponderent a popula iei
ma$culine+<ntre &rupele de v/r$t )*-9" ani popula ia rm/ne con$tan a p/n n jurul v/r$tei
de 9" ani+ Cum am remarcat i n ca%urile localit ilor precedente dup var$ta de 9" de ani are
loc o mi&rare ma$iv a popula iei de am'ele $e.e+ O preponderent mai mare a mi&rrii are
loc n ca%ul popula iei ma$culine n intervalul de v/r$t 9"-99 de anipopula ia ma$culin
av/nd o pondere cu circa ,C mai $c%ut n intervalul ace$ta de v/r$t+ Dup v/r$t de -" de
ani popula ia (eminia e$te majoritar n aproape toate &rupele de v/r$t+ De remarcat totu i
(aptul c dup "* de ani popula ia are ponderi n cre terecel mai pro'a'il mi&ra ia $pre alte
%one lu/nd $(/r itpopula ia ntorcndu-$e la localitatea natal+ Co6ortele cele mai importante

Universitatea Alexandru Ioan Cuza
Facultatea de Geografe si Geologie
$e ra&a$e$c n &rupele de v/r$t *-- i --9+ani+ Cel mai pro'a'il cre terea popula iei n
intervalul de v/r$t !*->* are loc pe 'a% unei ntoarceri $pre %on natal$au mai de&ra' o
natalitate (oarte ridicat acum !*->* de ani i o mi&rare (oarte $c%utpopula ia rm/n/nd n
localitatea natal n tot ace$t timp+ Dup ace$t interval de v/r$t popula ia $cade pe (ondul
m'tr/nirii i a dece$elor+Popula ia (eminin e$te mai numeroa$ dup acea$t v/r$t(apt
datorat condi iilor de munc mai &rele pentru 'r'a i a viciilor etc+ Ponderea v/r$tnicilor e$te
de pe$te )"C ceea ce indic o localitate (oarte m'tr/nit+ Popula ia i a a $c%ut mi&rea%
$pre alte locuri de cele mai multe ori irever$i'il+ Acum mult timp mi&ra ia nu e.i$ta $au era
rever$i'ila (apt demon$trat de cre terea ce are loc $pre v/r$ta de "* de ani i p/n la co6ortele
$uperioare (apt ce denot c odat localitatea avea o natalitate ridicat+
CAPITOLUL III
Structur ocupa ionala a popula iei n macro-jude ul Sibiu-Arge -Alba-Slaj
III+) Dia&ram ternar a di$punerii populatiei ocupate pe cele trei $ectoare ale economiei Fi crato&rama
a$ociat ace$teia+

Universitatea Alexandru Ioan Cuza
Facultatea de Geografe si Geologie
III.2. Interpretarea analitic a cartogramei repartitiei populatiei ocupate pe cele
trei sectoare ale economiei.
;acrojudetul Ar&e -2i'iu-Al'-2laj privit n an$am'lu e$te predominant $ituat n
$ectorul de activitate primar+2tructur ocupa ionala a @om/niei per total e$te una mi.t+<n
%on marilor ora e n care are loc o concentrare de popula ie i n care $unt pre%ente $ervicii
nt/lnim $ectorul ter iar+ <ndeo$e'i $ectorul ter iar e$te pre%ent n jurul re edin elor de jude i
a ariilor din apropierea lor ora ele in(luen /nd comportamentul ace$tor areale+ 2e o'$erv o
tran$(ormare treptat a comunelor riverane marilor centre ur'ane+
La nivel de jude Ar&e are o preponderent a $ectorului primar e.cep ie (c/nd
partea central nordic care are o $tructur comple.+ 1ude ele Al'a i 2i'iu au o preponderent
a cla$elor $ecundare i ter iare (apt atri'uit n $pecial turi$mului i activit ilor indu$trial de la
nivelul jude ului Al'+ 1ude ul 2laj pre%int o a$emnare cu jude ul Ar&e +

Universitatea Alexandru Ioan Cuza
Facultatea de Geografe si Geologie
CAPIT!"! I#
Tipolo&ia &eo-demo&ra(ic a macro-judeului+++ Sibiu-Arge -Alba-Slaj
I+.1 Cartogram sau carto(diagram care s rerezinte sintetic
articularitile geo(demografce sesizate 'n rimele # caitole.
I5+,+ Interpretarea tipolo&iei (inale+ 2e va e.plica pro(ilul (iecrei cla$e Fi $e vor o(eri
e.emple concludente din teritoriu+
<n reali%area 6ar ii tipolo&ice am ale$ metoda $umei ran&urilor
adun/nd 9 indicatori i anume indicele de (ertilitate indicele de
m'tr/nire 'ilan ul natural i prin adunarea valorilor cla$elor

Universitatea Alexandru Ioan Cuza
Facultatea de Geografe si Geologie
$ecundare $i ter iare am urmarit de%voltarea localit ilor din punct de
vedere al indu$triei $i al $erviciilor+
La n$umarea ace$tor ran&uri am (olo$it ran&urile atri'uite ace$tor
indici n carto&ramele cu pricina (iind in toate ca%urile ! la numr
dar am inut cont de (aptul ca n ca%ul indicelui de m'tr/nire
valorile ma.ime (iind atri'uite ran&ului ma.imGmai pu in de%voltatH
n ca%ul de (a a ran&ul ! iar pentru valorile minime am atri'uit
ran&ul minim adic )+ La ceilal i indici re$pectiv (ertilitatea i
!ilan,ul natural- valorile maxime au .ost atri!uite
rangurilor minime- /i valorile minime rangurilor
maxime012.
3n ceea ce rive/te indicatorul alctuit din suma
dintre ter,iar si secundar- am atri!uit rang minim012-
valorilor maxime ale indicatorului.
3n continuare am 'nsumat rangurile celor 4 indici-
o!,in%nd ast.el suma rangurilor- divizat mai dearte 'n
alte 5 ranguri- entru a utea une aceste date 'n
cartograme- de exemlu o comara,ie 'ntre " sue ale
rangurilor- 1 /i 11- rimul a rimit rangul 1- iar al doilea
rang in.erior.