Sunteți pe pagina 1din 2

CONTRACT DE PROMOVARE SI SERVICII DE RELATII PUBLICE

nr. ________/din data de _________1. PRILE CONTRACTANTE
S.C. ____________________ S.R.L., cu sediul social in ________________, Str. _________________ Nr.____,
tel: _______________, fax: ___________________, e-mail: _______________________, numar de inregistrare
la Registrul Comerului _____________________, cod unic de nregistrare ___________________, avand contul
nr. _____________________________ deschis la ____________________________, reprezentat prin
_______________ n calitate de administrator, societatea denumit n continuare n coninutul prezentului contract
PROMOTOR pe de o parte si

S.C. ____________________ S.R.L., cu sediul social in ________________, Str. _________________ Nr.____,
tel: _______________, fax: ___________________, e-mail: _______________________, numar de inregistrare
la Registrul Comerului _____________________, cod unic de nregistrare ___________________, avand contul
nr. _____________________________ deschis la ____________________________, reprezentat prin
_______________ n calitate de administrator, societatea denumit n continuare n coninutul prezentului contract
BENEFICIAR,
a intervenit prezentul contract, in urmatoarele condiii, stabilite de comun acord de catre parti
2. OBIECTUL CONTRACTULUI
PROMOTORUL furnizeaza catre BENEFICIAR, in conformitate cu obiectul sau de activitate, servicii de
promovare, relatii publice si publicitate in cadrul evenimentului ______________________________
in conformitate cu solicitarilor BENEFICIARULUI.
Prezentul contract se incheie in scopul promovarii Beneficiarului in cadrul evenimentului
_________________________ prin realizarea activitatilor descrise in continutul prezentului articol.
Activitatile de promovare realizate sunt urmatoarele:

DURATA CONTRACTULUI
Contractul se incheie pe o durata de 2 zile. La incheierea perioadei contractuale, contractul va putea fi prelungit
sau reinnoit, cu acordul partilor.
VALOAREA CONTRACTULUI
Valoarea contractului a fost stabilit la suma total de _________ lei + TVA / eveniment pentru serviciile care fac
obiectul contractului.
MODALITI DE PLAT
PROMOTORUL i BENEFICIARUL au convenit ca plata s se faca la fiecare eveniment, in moneda
nationala, prin ordin de plata in contul PROMOTORULUI, pe baza facturii emise de catre acesta.
Facturile vor fi transmise BENEFICIARULUI prin posta, prin scrisori recomandate si se considera a fi primite
in termen de trei zile de la expeditie.
Emiterea facturilor se va face la data desfasurarii evenimentului, urmand ca plata sa se faca in termen de 14
(patrusprezece zile) de la emiterea facturii. In caz de neplata, PROMOTORUL va avea dreptul de a suspenda
activitatile de promovare si de a face demersurile legale privind recuperarea sumelor facturate, plus a penalizarilor
corespunzatoare, de 0,2% pe fiecare zi de intarziere de la data precizata.
In situatii speciale, plata se va putea face si prin fila CEC, cash sau sub alta forma, cu respectarea legislatiei in
vigoare.

DREPTURILE I OBLIGAIILE PROMOTOR-ului
PROMOTORUL are obligatia sa efectueze serviciul de relatii publice si publicitate precizat, in baza
informatiilor transmise de catre Beneficiar, la termenul promis.
PROMOTORUL are dreptul de a folosi datele oferite de catre Beneficiar si pentru realizarea altor lucrri
inclusiv pe suport electronic.
Reprezentanii PROMOTORULUI vor putea fi asistai de ali consultani ai acestuia, care au obligaia
respectrii contractului si a secretului profesional.
Orice aciune n pretenie de daune-interese poate fi intreprins de Beneficiar in termenul de prescripie
prevzut de legislaia n vigoare. Valoarea daunelor este limitat la suma incasat de PROMOTOR din derularea
prezentului contract.
DREPTURILE I OBLIGAIILE BENEFICIAR-ului
Beneficiarul se oblig s asigure PROMOTORULUI toate documentele, imaginile, informaiile si mijloacele
necesare pentru ndeplinirea contractului.
Beneficiarul se oblig s efectueze integral i la termen plata contravalorii serviciilor prestate ctre el de ctre
PROMOTOR.
Beneficiarul se oblig s verifice corectitudinea materialelor realizate de ctre PROMOTOR si s-si dea
acceptul pentru folosirea lor.
Beneficiarul i asum rspunderea asupra datelor comunicate precum si asupra faptului ca acestea nu aduc
prejudicii asupra altor firme.
FORA MAJOR
Nici una dintre prile contractante nu rspunde de neexecutarea la termen i/sau de executarea in mod
necorespunzator, total sau parial, a oricrei obligaii care i revine n baza prezentului contract, dac neexecutarea
sau executarea defectuoas a obligaiei respective a fost cauzat de fora major, aa cum este definit de lege.
Partea care invoc fora major este obligat s notifice celeilalte pri, in termen de 5 (cinci) zile, producerea
evenimentului i s ia toate msurile posibile n vederea limitrii consecinelor.
Dac, in termen de 30 (treizeci) de zile de la producere, evenimentul respectiv nu nceteaz, prile au dreptul
sa-i notifice ncetarea de plin drept a prezentului contract, fr ca vre-una dintre ele sa pretind daune interese.
CLAUZE FINALE
Prtile au convenit ca toate nenelegerile privind validitatea contractului sau rezultate din interpretarea,
executarea sau ncetarea acestuia s fie rezolvate pe cale amiabila de reprezentanii lor.
In cazul rezilierii prezentului contract de catre Beneficiar nainte de momentul acceptrii materialului, acesta
va pierde valoarea platit PROMOTORULUI cu titlu de avans; n cazul in care Beneficiarul va solicita rezilierea
contractului dup momentul acceptrii materialului, are obligaia de a achita ntreaga valoare a contractului.
In cazul rezilierii prezentului contract de catre PROMOTOR din motive obiective, acesta va returna
Beneficiarului ntreaga sum ncasat pn la acel moment.
In cazul in care nu este posibila rezolvarea pe cale amiabila a litigiilor, partile se vor adresa instantelor
judecatoresti competente. Prile recunosc teritorialitatea instanelor din Timioara.
Prezentul Contract include 3 (trei) pagini, exclusiv Anexe si Acte Adiionale i a fost redactat in 2 (doua)
exemplare, de valoare egala, cte unul pentru fiecare parte.

BENEFICIAR PROMOTOR
Reprezentant legal Reprezentant marketing
_________________ ___________________

S-ar putea să vă placă și