Sunteți pe pagina 1din 2

Unitatea colar: Scoala Gimnaziala Vladesti

Cadru didactic: Ivan Mihaela


Disciplina: Limba n!leza"
Clasa a V#a
Proiectarea unitii de nvare
Unitatea de $nv%are: &e'ind
(r) ore alocate: "

Coninuturi Competene specifice Activiti de nvare Resurse Evaluare
(ume* se+
,nsusiri -izice si morale
.biecte scolare
/ctivitati
(ume si prenume tipice
0oezii
Denumiri !eo!ra-ice
a da si a solicita
in-ormatii despre universul
a relata despre activitati
uzuale si despre activitati
a identi-ica elemente
ale mediului
1)1 Desprinderea
sensului !lobal al unui
mesa2 simplu rostit clar si
rar
1)" ,n%ele!erea
mesa2ului* prin e+ecutarea
unor instruc%iuni articulare
clar i rar
")1 &ealizarea
unor scurte prezentari orale
")3 0roducerea
unor enun%uri simple
despre obiecte4 persoane
din universul -amiliar
")5 6olosirea
unor -ormule
conversationale uzuale $n
dialo!uri simple* diri2ate
3)1 Desprinderea
sensului !lobal al unui te+t
scurt* contin7nd le+ic
cunoscut* citit $n !7nd
e+ercitii de
identi-icare
e+ercitii de
discriminare
e+ercitii de
veri-icare a
e+ercitii de
selectarea ideilor principale
dintr#un te+t 8oral sau scris9
proiecte
e+ercitii de
identi-icare
e+ercitii de
discriminare
e+ercitii de
veri-icare a
e+ercitii de
selectarea ideilor principale
dintr#un te+t 8oral sau scris9
e+ercitii de
desprindere 4
e+ercitii de
rezumare 4 e+pansiune 8oral
si
proiecte
e+ercitii de
-ormulare de
e+ercitii de
completare de -ormulare*
te+t lacunar
e+ercitii de
construire a para!ra-ului
proiecte
e+ercitii de
completare de -ormulare*
te+t lacunar
e+ercitii de
construire a para!ra-ului
e+ercitii de
redactare simpla cu
# e+ercitii de
-ormulare de
corespondenta personala 4
o-iciala 8mesa2e* scrisori* e#
(r) ore: "
manualu
l
-ie de
lucru
dic%iona
r de cuvinte
creioane
colorate
compute
r
CD
educa%ional
CD
pla:er
convers
a%ia
e+plica%i
a
e+erci%iu
l
demonst
ra%ia
munca
independent
lucrul
cu manualul
-rontal
individu
al
pe !rupe
$n
echipe
$n
perechi
observ
area sistematic
prob
oral
prob
scris
mail* -elicitare9
e+ercitii de
redactare: para!ra-*
rezumat* eseu structurat
proiecte
e+ercitii pe
perechi si
2oc de rol*
discutie* dezbatere
prezentare
e+ercitii de !rup:
-ormulare 4 ordonare 4
esentializare a unor idei 4
enunturi