Sunteți pe pagina 1din 11

1

MYSQL
Este un limbaj specializat pe gestiunea bazelor
de date pe Internet
Are la baza limbajul SQL(Structured Query
Language)
Baza de date poate fi exploatat prin intermediul
limbajului PHP
2
Tipuri de date n MySQL.

Tipurile principale de date ale MySQL sunt:

a) iruri de caractere;
char[(n)] reine un ir de caractere de lungime n (fix). n caz c n
nu este precizat, reine un singur caracter. Ocup n octei;
varchar[(n)] reine un ir de cel mult 255 de caractere. Ocup n+1
octei;
text[(n)] reine un ir de cel mult 65535 caractere. Ocup n+2 octei;

b) numerice;
int[(n)] ocup 4 octei
float ocup 4 octei este echivalentul tipului cu acelai nume din C/C++;
double ocup 8 octei este echivalentul tipului cu acelai nume din C/C++;

c) dat, or
time - reine o anumit or dintr-o zi. Se introduce sub forma unui
ir de caractere, de forma hh:mm:ss;
date reine o anumit dat calendaristic. Se introduce sub forma
unui ir de caractere, de forma yyyy-mm-dd;
datetime reine o anumit dat calendaristic i o anumit or. Se
introduce sub forma unui ir de caractere, de forma yyyy-mm-dd hh:mm:ss;
3
Comenzi
1. Crearea unei baze de date
CREATE DATABASE numebaza;
Exemplu: CREATE DATABASE persoane
2. Pentru a selecta o anumita baza de date:
USE nume_baz_date;
3. Stergerea unei baze de date:
DROP DATABASE nume_baz_date;
4. Afiseaza toate bazele de date existente:
SHOW DATABASES;

5. Crearea unui tabel
CREATE TABLE nume_tabel
( nume_coloan1 tip_date [specificatori],
nume_coloan2 tip_date [specificatori],

nume_coloann tip_date [specificatori]
);
Specificatorii se refer: la cheia primar, valori distincte, valori implicite, autoincrementare, dac printre
valorile memorate n tabel se poate gsi sau nu valoarea NULL.
Exemplu:
CREATE TABLE agenda
(id int(6) NOT NULL,
nume varchar(15) NOT NULL,
prenume varchar(15) NOT NULL,
telefon varchar(20) NOT NULL,
email varchar(30) NOT NULL,
PRIMARY KEY (id)
)";


4

6. Adaugarea unui rand intr-un tabel

INSERT INTO nume_tabel VALUES(valoare1,valoare2,...,valoaren);

Se introduc, pe rnd, valori pentru toate cmpurile unei linii, n ordinea n care au fost declarate
coloanele la crearea tabelului:

Exemplu:

INSERT INTO agenda VALUES(Popescu',Ion,123456,popescu@yahoo.com);

7. Stergerea randurilor dintr-un tabel

DELETE FROM nume_tabel WHERE cond

Sunt sterse toate liniile din tabel care indeplinesc conditia impusa

Exemplu:

DELETE FROM agenda WHERE nume=Popescu';


5

8. Regasirea datelor
SELECT lista_campuri
FROM nume_tabel
[WHERE cond]
[ORDER BY col1,col2,]

Exemple:

1. Afisez toate liniile tabelului agenda
SELECT * FROM agenda

2. Afisez numele,prenumele si telefonul tuturor persoanelor din tabelul agendain ordine alfabetica,
intai dupa nume, apoi prenume
SELECT nume,prenume, telefon FROM agenda ORDER BY nume,prenume

3. Afisez toate persoanele al caror nume incepe cu litera C
SELECT * FROM agenda WHERE nume like C%

4. Afisez persoana cu numarul de telefon 123456
SELECT * FROM agenda WHERE telefon=1234566
Functiile PHP pentru lucrul cu MySQL
mysql_connect (localhost,utilizator,parola)
Deschide o conexiune la server, se precizeaza:
- numele calculatorului pe care lucreaza serverul(localhost)
-numele utilizatorului
- parola
mysql_close Inchide o conexiune
mysql_select_db (string db_name)
Selecteaza baza de date MySQL data ca parametru. Returneaza true daca BD a fost
selectata, false daca operatia de selectie nu a reusit
mysql_create_db(string db_name) Creaza baza de date mentionata ca parametru
mysql_drop_db(string db_name)
Sterge o baza de date. Returneaza true daca op de stergere a fost cu succes.
mysql_query(string query)
Trimite o interogare SQL. Rezultatul este:
- o resursa (variabilele de acest tip se folosesc pentru pastrarea unor referinte catre anumite
resurse externe) in cazul comenzii SELECT
- un boolean in cazul comenzilor care nu presupun un rezultat (DELETE,INSERT,UPDATE)
mysql_result(resource result, int row,mixed field ) Preia rezultatele interogarii-
din resursa se preia de pe linia specificata row si campul dat field valoarea
existenta.
int mysql_num_rows(resource $result) Preia numarul inregistrarilor din resursa
array mysql_fetch_array(resource $result ) Preia un rand ca tablou dintr-o resursa
7
Crearea unui tabel intr-o baza de date

Fisierul ex1_mysql.php= creaza un tabel in baza de date persoane

<?php
$user='root';
$password='';
$database='Persoane';
mysql_connect('localhost',$user,$password);
@mysql_select_db($database) or die( "Nu se poate deschide baza de date");
echo 's-a deschis baza de date';
$query="CREATE TABLE agenda (id int(6) NOT NULL PRIMARY KEY,
nume varchar(15) NOT NULL,
prenume varchar(15) NOT NULL,
telefon varchar(20) NOT NULL,
email varchar(30) NOT NULL,
)";
mysql_query($query);
mysql_close();
echo 'tabelul a fost creat!';
?>

8

Adaugarea unei inregistrari intr-un tabel

Fisierul ex2_mysql.html

<html>
<form action="ex2_mysql.php" method="post">
Prenume: <input type="text" name="prenume"><br>
Nume: <input type="text" name="nume"><br>
Telefon: <input type="text" name="telefon"><br>
E-mail: <input type="text" name="email"><br>
<input type="Submit" value="Trimite datele">
</form>
</html>

9
Adaugarea unei inregistrari intr-un tabel
Fisierul ex2_mysql.php
<?php
$nume=$_POST['nume'];
$prenume=$_POST['prenume'];
$telefon=$_POST['telefon'];
$email=$_POST['email'];
$user="root";
$password="";
$database="Persoane";
mysql_connect(localhost,$user,$password);
@mysql_select_db($database) or die( "Nu se poate deschide BD");
$query = "INSERT INTO agenda VALUES (','$nume','$prenume',
'$telefon','$email')";
mysql_query($query);
mysql_close();
echo 'Datele au fost inserate in tabel!';
?>

10
Afisarea continutului unui tabel

Fisierul ex3_mysql.php

<?php
$username="root";
$password="";
$database="persoane";
mysql_connect(localhost,$username,$password);
@mysql_select_db($database) or die( "Nu se poate deschide baza de date");
$query="SELECT * FROM agenda";
$result=mysql_query($query);
$nr=mysql_num_rows($result);
mysql_close();
echo '<b> Rezultatul interogarii </b> <br><br> <table border="3">';
echo '<tr> <td width="100"> <b> Numele </b> </td> <td width="100"> <b>Prenumele </b></td>';
echo '<td width="100"><b>Telefon</b></td> <td width="100"><b> Email</b></td></tr>';
$i=0;
while ($i < $nr)
{$nume=mysql_result($result,$i,"nume");
$prenume=mysql_result($result,$i,"prenume");
$telefon=mysql_result($result,$i,"telefon");
$email=mysql_result($result,$i,"email");
echo '<tr>';
echo '<td>'.$nume.' </td>';
echo '<td>'.$prenume.' </td>';
echo '<td>'.$telefon.' </td>';
echo '<td>'.$email.' </td>';
echo '</tr>';
++$i;
}
echo '</table>';
?>


11
Afisarea continutului unui tabel

Fisierul ex4_mysql.php

<?php
$username="root";
$password="";
$database="persoane";
mysql_connect(localhost,$username,$password);
@mysql_select_db($database) or die( "Nu se poate deschide baza de
date");
$query="SELECT * FROM agenda";
$result=mysql_query($query);
while($rand = mysql_fetch_array($result))
echo $rand['id'].' '.$rand['nume'].''.$rand['prenume'].'
'.$rand['telefon'].'
'. $rand['email'].'<br>';
?>

S-ar putea să vă placă și