Sunteți pe pagina 1din 47

Aplicatii - Stagiu Anul III- semestrul II 2014 GOGUT LUMINITA

An.I Set.3
Forma scrisa pe hartie la CECCAR

Forma electronica la adresa flcaloian@yahoo.com in fisier doc

Aplicatiile reprezinta prezentarea rationamentului professional in legatura cu urmatoarele
aspecte:

1. Studiu de caz privind constituirea si majorarea capitalului social.
2. Studiu de caz privind diminuarea capitalului social.
3. Studiu de caz privind privind evaluarea capitalului.
4. Studiu de caz privind amortizarea capitalului social.
5. Studiu de caz privind rezervele, rezervele din reevaluare si primele de capital.
6. Studiu de caz privind rezultatul exercitiului.
7. Studiu de caz privind rezultatul reportat.
8. Studiu de caz privind tranzactiile cu instrumente de capitaluri proprii.
9. Studiu de caz privind provizioanele pentru riscuri si cheltuieli.
10. Studiu de caz privind imprumuturile din emisiuni de obligatiuni.
11. Studiu de caz privind privind creditele bancare pe termen mediu si lung.
12. Studiu de caz privind contractele de leasing financiar.
13. Studiu de caz privind contractele de leasing operational.
14. Studiu de caz privind cheltuielile de dezvoltare.
15. Studiu de caz privind brevetele, licentele si drepturi similar.
16. Studiu de caz privind amortizarea imobilizarilor.
17. Studiu de caz privind deprecierea imobilizarilor.
18. Studiu de caz privind privind intrarile de imobilizari necorporale.
19. Studiu de caz privind privind iesirile de imobilizari necorporale.
20. Studiu de caz privind tranzactiile de intrare in patrimoniu a imoblizarilor corporale.
21. Studiu de caz privind tranzactiile de iesire din patrimoniu a imobilizarior corporale.
22. Studiu de caz privind evaluarea la intrare a imobilizarilor.
23. Studiu de caz privind subventiile pentru investitii si subventiile de exploatare.
24. Studiu de caz privind veniturile si cheltuielile in avans.
25. Studiu de caz privind intrarile si iesirile de imobilizarile financiare.
26. Studiu de caz privind contabilitatea materiilor prime, materialelor consumabile.
27. Studiu de caz privind contabilitatea obiectelor de inventar.
28. Studiu de caz privind contabilitatea stocurilor aflate la terti.
29. Studiu de caz privind contabilitatea produselor finite.
30. Studiu de caz privind contabilitatea marfurilor.

Cerinte: fiecare studiu de caz va fi alcatuit din: enunt compus conform rationamentului
professional si rezolvarea aplicatei(fluxul informational
Aplicatii - Stagiu Anul III- semestrul II 2014 GOGUT LUMINITA

1. Studiu de caz privind constituirea si majorarea capitalului social.

1. Constituirea capitalului social
SC Humanitas SRL este constituita sub forma unei societati cu raspundere limitata cu un capital
subscris de 20.000 lei divizat in 2000 parti sociale, cu o valoare nominala de 10 lei/ parte
sociala. La infiintare s-a depus la banca contravaloarea a 900 parti sociale si s-au adus aporturi
in natura sub forma unei cladiri evaluate la suma de 11.000 lei, pentru care s-au acordat 3.200
parti sociale.
a) subscrierea capitalului social conform actelor constitutive:
456 Decontari cu asociatii privind capitalul = 1011 Capital subscris nevarsat 20.000 lei
b) varsarea capitalului:
% = 456 Decontari cu asociatii privind capitalul 20.000
5121 Conturi la banci in lei 9.000
212 Constructii 11.000
c) trecerea capitalului subscris nevarsat la capital subscris varsat:
1011 Capital subscris nevarsat = 1012 Capital subscris varsat 20.000

2. Majorarea capitalului social.
Majorarea prin emisiunea de noi parti sociale.
Administratorul societatii, care este si asociat unic hotaraste majorarea capitalului social
prin emisiunea unui pachet de 500 parti sociale cu o valoare nominala de 10 lei, care se vor
achita in numerar.
a) subscrierea partilor sociale: 500 * 10 = 5000
456 Decontari cu asociatii privind capitalul = 1011 Capital subscris nevarsat 5.000
b) efectuarea varsamintelor de catre asociat:
5311 Casa in lei = 456 Decontari cu asociatii privind capitalul 5.000
Aplicatii - Stagiu Anul III- semestrul II 2014 GOGUT LUMINITA

c) trecerea capitalului subscris nevarsat:
1011 Capital subscris nevarsat = 1012 Capital subscris varsat 5.000
Majorarea capitalului social prin aporturi in natura.
Asociatul unic hotaraste majorarea capitalului social prin incorporarea unui aport in natura sub
forma unui autovehicul in valoare de 6.000 lei.
a) subscrierea aportului in natura:
456 Decontari cu asociatii privind capitalul = 1011 Capital subscris nevarsat 6.000
b) intrarea in patrimoniu a aportului subscris:
2133 Mijloace de transport = 456 Decontari cu asociatii privind capitalul 6.000
c) trecerea capitalului subscris nevarsat la capital subscris varsat:
1011 Capital subscris nevarsat = 1012 Capital subscris varsat 6.000
Majorarea capitalului social prin incorporarea profitului.
Asociatul unic hotaraste incorporarea profitului reportat in suma de 28.500 lei.
117 Rezultatul reportat = 1012 Capital subscris varsat 28.500

Studiu de caz privind diminuarea capitalului social.

Diminuarea capitalului social prin acoperirii unei pierderi.
Se hotaraste diminuarea capitalului social cu suma de 13.598 lei in vederea acoperirii unei
pierderi reportate din exercitiile precedente.
1012 Capital subscris varsat = 117 Rezultatul reportat 13.598 lei
Diminuarea capitalului social prin rascumpararea de parti sociale, care ulterior vor fi anulate.
In vederea reducerii capitalului social, societatea rascumpara 1.000 parti sociale cu pretul de 1,5
lei bucata, pe care ulterior le anuleaza. Valoarea nominala a actiunilor este de 2 lei.
a) rascumpararea partilor sociale:
502 Actiuni proprii = 5121 Conturi la banci in lei 1.500
Aplicatii - Stagiu Anul III- semestrul II 2014 GOGUT LUMINITA

b) anularea partilor sociale rascumparate:
1012 Capital subscris varsat = % 2.000
502 Actiuni proprii" 1.500
768 Alte venituri financiare 500
Diminuarea capitalului social prin rascumpararea de numerar
In vederea reducerii capitalului social, societatea rascumpara cu numerar 1.000 parti sociale cu
pretul de 1,5 lei bucata, pe care ulterior le anuleaza. Valoarea nominala a actiunilor este de 1
leu.
a) rascumpararea partilor sociale:
502 Actiuni proprii = 5311 Casa in lei 1.500
b) anularea partilor sociale rascumparate:
% = 502 Actiuni proprii 1.500
1012 Capital subscris varsat 1.000
668 Alte cheltuieli financiare 500
Diminuarea capitalului social prin retragerea unui asociat
Un asociat se retrage din companie si restituindu-se contravaloarea aportului la capitalul social
in suma de 1.000 lei.
a) suma achitata asociatului care se retrage:
456 Decontari cu asociatii privind capitalul = 5121 Conturi la banci in lei 1.000
b) inregistrarea diminuarii capitalului social
1012 Capital subscris varsat = 456 Decontari cu asociatii privind capitalul 1.000

Studiu de caz privind privind evaluarea capitalului.

Capitalul social este divizat in actiuni la societatile de capitaluri si in parti sociale la societatile de
persoane. Actiunile sau partile sociale se pot evalua la urmatoarele valori:
1. Valoarea nominala
La infiintarea unei societati cu raspundere limitata se constituie un capital social de 2.000
lei, care este divizat in 20 de parti sociale.
Aplicatii - Stagiu Anul III- semestrul II 2014 GOGUT LUMINITA

Valoarea nominala a unei parti sociale este Capital social/Numar Parti sociale 2.000/20 = 10 lei /
parte sociala

2. Valoarea de piata sau cotatia titlurilor este valoarea de vanzare cumparare a titlurilor care se
stabileste prin negociere la bursa de valori.Pretul de piata al unei actiuni depinde de mai multi
factori:
- marimea dividendelor asteptate de catre actionari
- stabilitatea financiara a entitatii
- situatia generala a pietei de capital
- rata dobanzilor etc
Pretul de emisiune sau cursul actiunilor este pretul care trebuie platit de catre persoanele
care subscriu actiunile sau partile sociale(PE).Pretul de emisiune poate fi egal sau mai mare decat
valoarea nominala.

3. Valoarea financiara (VF)

Pentru o actiune s-a primit un dividend de 1.000 lei ,iar rata medie a dobanzii este de 40%.

Valoarea financiara a actiunii este VF=Valoare divident/ Rata dobanzii 1.000/0.4 = 2.500 lei
Suma de 2.500 lei corespunde sumei totale care ar trebui plasata la dobanda de 40% pentru a
obtine un avantaj egal cu marimea dividendului de 1000 lei.

4. Valoarea de randament (VR)

VR=(dividendul pe actiune + cota parte din profit pe actiune incorporata in rezerve):rata medie a
dobanzii.

Dividendul pe actiune este de 1.000 lei,partea din profit incorporata in rezerve este de 100 lei
/actiune, iar rata dobanzii este de 40% pe an.
Valoarea de randament este VR=(Divident pe actune+Profit pe actiune)/Rata Dobazzii =
(1000+100) : 40/100 = 2.750 lei

5. Valoarea contabila (VC) sau valoarea bilantiera se calculeaza ca un raport intre activul net
contabil si numarul de titluri VC=ANC/NA
Activul net contabil = Activ real Datorii

Activ Suma Capitaluri proprii +
Datorii
Suma
Imobilizari
corporale
2.500 Capitalul social(1000
actiuni)
2.500
Stocuri 400 Rezerve 500
Creante 200 Profit 1.000
Disponibilitati 1.500 Furnizori 300
Credite bancare 300
Total 4.600 Total 4.600

Aplicatii - Stagiu Anul III- semestrul II 2014 GOGUT LUMINITA

Valoarea nominala 2.500:1.000 = 2.5 lei
Activul net contabil = 4.600 600 = 4.000
Valoarea contabila = 4.000/1.000 = 4 lei

Studiu de caz privind amortizarea capitalului social.
Capitalul subscris varsat este de 4.000 lei. Se decide amortizaeea capitalului cu 500 lei, prin
afectarea unei parti din rezervele disponibile.
a) Inregistrarea deciziei de amortizare a capitalului pentru partea amortizata
1012 Capital subscris varsat = 456 Decontari cu asociatii privind capitalul 500 lei
b) Afectarea rezervelor la amortizare
1068 Alte rezerve = 1012.2 Capital amortizat 500 lei
c) Virarea la contul de capital a cotei corespunzatoare de capital neamortizat
1012 Capital subscris varsat = Capital neamortizat 3.500 lei
d) Rambursarea efectiva a actiunilor
456 Decontari cu asociatii privind capitalul = 5121 Conturi curente la banci 500 lei

Studiu de caz privind rezervele, rezervele din reevaluare si primele de
capital.
Rezerve legale contituite la sfrasitul anului din profitul brut
SC Flavia SRL constituie rezerve legale pe baza urmatoarelor informatii extrase din evideta
contabila de la sfarsitul exercitiului financiar:
- capital social: 20.000 lei;
- venituri obtinute: 1.500.000 lei;
- cheltuieli efectuate: 1.250.00 lei.
a) Se calculeaza:
-profitul brut: 250.000 lei;
- rezervele legale repartizate din profitul brut: 12.500 lei.
b) Repartizarea la rezerve legale a unei parti din profitul brut:
129 Repartizarea profitului = 1061 rezerve legale 12.500
Rezerve pentru actiuni proprii
Aplicatii - Stagiu Anul III- semestrul II 2014 GOGUT LUMINITA

Asociatul unic al societatii hotaraste rascumpararea a 500 parti sociale. Dobandirea acestora se
face cu plata in numerar, la pretul de 1.5 lei/ parte sociala. Sursa de procurare a partilor sociale
este profitul distribuibil asociatilor. In exercitiul urmator, partile sociale se revand in numerar la
pretul de 2 lei/ parte sociala.
a) Rascumpararea in numerar a partilor sociale: 500 * 1.5 = 750 lei
502 Actiuni proprii = 5311 Casa in lei 750
b) Constituirea rezervelor pentru actiuni proprii din profitul exercitiului curent, in suma egala cu
valoarea partilor sociale rascumparate:
129 Repartizarea profitului = 1062 Rezerve pentru actiuni proprii 750
c) Vanzarea in numerar a partilor sociale:
5311 Casa in lei = % 1.000
502 Actiuni proprii 750
7642 Castiguri din investitii pe termen scurt cedate 250
d) Disponibilizarea rezervelor pentru actiuni proprii, prin transferarea acestora la rezultatul
reportat:
1062 Rezerve pentru actiuni proprii = 117 Rezultat reportat 750
Rezerve statutare
Se inregistreaza in contabilitate urmatoarele operatiuni:
a) Se constituie din profitul net al exercitiul curent rezerve statutare in suma de 200 lei:
129 Repartizarea profitului = 1063 Rezerve statutare sau contractuale 200
b) Se constituie din profitul reportat rezerve statutare in suma de 200 lei:
117 Rezultatul reportat = 1063 Rezerve statutare sau contractuale 200
c) Se utilizeaza rezerve statutare pentru acoperirea unei pierderi din exercitiul precedent in suma
de 1.000 lei:
1063 Rezerve statutare sau contractuale = 121 Profit si pierdere 1.000
Alte rezerve
a) Se constituie din profitul net al exercitiului curent alte rezerve in suma de 100 lei:
129 Repartizarea profitului = 1068 Alte rezerve 100
Aplicatii - Stagiu Anul III- semestrul II 2014 GOGUT LUMINITA

b) Se constituie din profitul reportat alte rezerve in suma de 200 lei:
117 Rezultat reportat = 1068 Alte rezerve 200
c) Se majoreaza capitalul social prin incorporarea altor rezerve in suma de 500 lei:
1068 Alte rezerve = 1012 Capital subscris varsat 500
Rezerve din reevaluare
In exercitiul financiar 2013 se reevalueaza un utilaj la valoarea justa de 10.000 lei, tinandu-se se
seama de gradul de uzura fizica si morala al acestuia. Valoarea de intrare (contabila) a utilajului
este de 8.000 lei, iar valoarea amortizarii cumulate este de 1.000 lei.
In exercitiul financiar 2014, valoarea justa stabilita prin reevaluare este de 7.000 lei, amortizarea
calculata intre cele doua reevaluari fiind de 1.000 lei.
a) Inregistrari contabile in exercitiul 2013:
Valoarea contabila neta = valoarea contabila - amortizarea calculata = 8.000 - 1.000 = 7.000 lei
Rezerva din reevaluare = valoarea justa - valoarea contabila neta = 10.000 - 7.000 = 3.000 lei

2131 Echipamente tehnologice (masini, utilaje si instalatii de lucru) = 105 Rezerve din
reevaluare 3.000

Valoarea contabila actualizata = valoarea contabila neactualizata * (valoarea justa/ valoarea
contabila neta) = 8.000 * (10.000/ 7.000) = 11.428,57 lei
Amortizarea actualizata = amortizarea calculata * (valoarea justa/ valoarea contabila neta) =
1.000 * (10.000/ 7.000) = 1.428,57 lei
Diferenta dintre amortizarea actualizata si amortizarea calculata = 1.428,57 - 1.000 = 428,57 lei

2131 Echipamente tehnologice = 2813 Amortizarea instalatiilor, mijloacelor 428,57
(masini, utilaje si instalatii de lucru) de transport, animalelor si plantatiilor
b) Inregistrari contabile in exercitiul 2010:
Valoarea contabila neta = valoarea contabila - amortizarea calculata = 10000 - (1000 + 428,57 +
1.000) = 7.571,43 lei
Rezerva din reevaluare = valoarea justa - valoarea contabila neta = 7.000 - 7.571,43 = - 571,43
lei
Valoarea contabila actualizata = valoarea contabila neactualizata * (valoarea justa/ valoarea
contabila neta) = 10.000 * (7.000/ 7.571,43) = 9.245,28 lei
Amortizarea actualizata = amortizarea calculata * (valoarea justa/ valoarea contabila neta) =
2.428,57 * (7.000/ 7.571,43) = 2.245,28 lei
Diferenta dintre amortizarea actualizata si amortizarea calculata = 2.245,28 2.428,57 = -183,29
lei
Aplicatii - Stagiu Anul III- semestrul II 2014 GOGUT LUMINITA

In acest caz rezulta o diminuare a rezervei din reevaluare, intrucat valoarea justa stabilita prin
reevaluare este mai mica decat valoarea contabila neta cu 571,43 lei. Acest minus din reevaluare
va fi acoperit din plusul din reevaluare inregistrat in 2009

% = 2131 Echipamente tehnologice 757,72
(masini, utilaje si instalatii de lucru)
105 Rezerve din reevaluare 571,43
2813 Amortizarea instalatiilor, 183.29
mijloacelor de transport, animalelor si
plantatiilor

Primele de capital
Primele de emisiune
Se emit 1.500 parti sociale cu valoarea de emisiune de 1,5 lei si valoarea nominala de 1,2 lei,
care se incaseaza in numerar. Ulterior, primele de emisiune se incorporeaza in capitalul social.
a) emisiunea partilor sociale:
456 Decontari cu asociatii privind capitalul = % 2.250
1011 Capital subscris nevarsat 1.800
1041 Prime de emisiune 450
b) se incaseaza in numerar valoarea partilor sociale:
5311 Casa in lei = 456 Decontari cu asociatii privind capitalul 2.250
c) trecerea capitalului subscris nevarsat la capital subscris varsat:
1011 Capital subsris nevarsat = 1012 Capital subscris varsat 1.800
d) incorporarea primei in capitalul social:
1041 Prime de emisiune = 1012 Capital subscris varsat 450Aplicatii - Stagiu Anul III- semestrul II 2014 GOGUT LUMINITA

Primele de fuziune
In urma fuziunii, o societate comerciala absorbanta preia activul societatii absorbite reprezentat
de masini si utilaje evaluate la suma de 5.000 lei si disponibilitati banesti in conturile bancare de
2.000 lei. Se hotaraste ca in schimbul activului preluat sa se emita 6.000 de parti sociale cu
valoarea nominala de 1 leu. Prima de fuziune se integreaza ulterior in capitalul social.

- valoarea contabila a activelor preluate: 7.000 lei
- valoarea nominala a partilor sociale: 6.000 lei
- prime de fuziune: 7.000 - 6.000 = 1.000 lei
a) subscrierea capitalului:
456 Decontari cu asociatii privind capitalul = % 7.000
1011 Capital subscris nevarsat 6.000
1042 Prime de fuziune 1.000
b) preluarea activelor aduse prin fuziune:

% = 456 Decontari cu asociatii privind capitalul 7.000
2131 Echipamente tehnologice
(masini, utilaje si instalatii de lucru) 5.000
5121 Conturi curente la banci 2.000
c) trecerea capitalului subscris nevarsat la capital subscris varsat:
1011 Capital subscris nevarsat = 1012 Capital subscris varsat 6.000
d) integrarea primelor in capitalul social:
1042 Prime de fuziune = 1012 Capital subscris varsat 1.000

Studiu de caz privind rezultatul exercitiului.

In decursul anului 2011 o societate a inregistrat urmatoarele cheltuieli si venituri :

6022 Cheltuieli privind combustibilul 4200
603 Cheltuieli cu obiectele de inventar 8250
604 Cheltuieli cu materialele nestocate 5350
611 Cheltuieli cu intretirea si reparatii 500
612 Cheltuieli cu revedente si chirii 5000
613 Chetuieli cu primele de asigurare 9500
622 Cheltuieli cu comisioane si onorarii 1250
Aplicatii - Stagiu Anul III- semestrul II 2014 GOGUT LUMINITA

623 Cheltuieli privind protocolul 2400
624 Cheltuieli cu transportul de bunuri si persoane 1300
625 Cheltuieli cu deplasari si detasari 2300
627 Cheltuieli cu servicii bancare 350
628 Alte cheltuieli cu servicii la terti 6200
635 Cheluieli cu alte impozite si taxe 2700
641 Chetuieli cu salarii personal 8500
645 Chetuieli sociale 2500
658 Alte cheltuieli de exploatare 700
6811 Chetuieli privind amortizarea si provizioanele 32000
Total cheltuieli exploatare 93000
665 Chetuieli cu diferentele de curs 200
Total chetuieli financiare 200
704 Venituri din prestari servicii 330000
7588 Alte venituri din exploatare 500
Total venituri din exploatare 330500
765 Venituri din diferentele de curs 280
766 Venituri din dobanzi 40
Total venituri financiare 320
Rezultatul din exploatare 237500
Rezultatul financiar 120
Profitul brut 237620
691 Chetuiala cu impozitul pe profit 38019.2
Rezultatul exercitiului 199600.8

Dupa inchiderea tuturor conturilor de venituri si cheltuieli, rezultatul exercitiului (cont 121 Profit
si pierdere) la 31.12.2011 s-a continuiti intr-un profit contabil de 199.600,8 lei

Studiu de caz privind rezultatul reportat.

a) Se acopera pierderea contabila precedenta din profitul anului curent in suma de 5.000 lei:
129 Repartizarea profitului = 117 Rezultatul reportat 5.000
b) Se acopera din rezerve legale o piedere contabila precedenta in suma de 800 lei:
1061 Rezerve legale = 117 Rezultatul reportat 800
In exercitiul urmator, distribuirile sunt reflectate pe dividende pentru asociati , in suma de 1000,
astfel :
117 Rezultatul deportat = 457 Dividende de plata 1.000
Aplicatii - Stagiu Anul III- semestrul II 2014 GOGUT LUMINITA

d) Se reporteaza pierderea contabila realizata in exercitiul precedent de 700 lei:
117 Rezultatul reportat = 121 Profit si pierdere 700
e) Se repartizeaza profitul reportat la reserve statutare in suma de 350 lei:
117 Rezultatul reportat = 1063 Rezerve statutare 350
f) Se Incorporeaza In capital social o parte din profitul reportat Iin suma de 5.000 lei:
117 Rezultatul reportat = 1012 Capital social subscris varsat 5.000

Studiu de caz privind tranzactii cu instrumente de capitaluri proprii

Castiguri sau pierderi legate de emiterea, rascumpararea, vanzarea, cedarea cu titlu gratuit sau
anularea instrumentelor de capitaluri proprii

O entitate detine un capital social in suma de 500.000 lei, reprezentand 200.000 actiuni, cu o
valoare nominala de 2,50 lei/ actiune.

Legat de instrumentele de capital propriu (actiuni proprii), de-a lungul timpului entitatea
desfasoara mai multe operatiuni, astfel:

1. In anul N, entitatea rascumpara 2.000 de actiuni in vederea anularii, la un pret de rascumparare
unitar de 2,00 lei/actiune. Tot in acest an urmeaza sa se reduca capitalul social cu valoarea
actiunilor rascumparate.

a) Rascumpararea actiunilor proprii:

109 Actiuni proprii = 5121 Conturi la banci in lei 4.000

b) Anularea actiunilor rascumparate, la valoarea nominala a acestora:

1012 Capital subscris varsat = % 5.000
109 Actiuni proprii 4.000
141 Castiguri legate de vanzarea sau anularea 1.000
instrumentelor de capitaluri proprii

c) Transferarea la rezerve a castigurilor obtinute din anularea actiunilor proprii:

141 Castiguri legate de vanzarea sau anularea = 1068 Alte rezerve 1.000
instrumentelor de capitaluri proprii


Aplicatii - Stagiu Anul III- semestrul II 2014 GOGUT LUMINITA

2. In anul N+1, entitatea rascumpara 2.000 de actiuni in vederea anularii, la un pret de
rascumparare unitar de 3 lei/actiune. In acelasi exercitiu urmeaza sa se reduca capitalul social cu
valoarea actiunilor rascumparate.

a) Rascumpararea actiunilor proprii la valoarea de rascumparare (2.000 actiuni x 3 lei/actiune =
6.000 lei):

109 Actiuni proprii = 5121 Conturi la banci in lei 6.000

b) Anularea actiunilor rascumparate la valoarea nominala a acestora (2.000 actiuni x 2,50
lei/actiune = 5.000 lei) si inregistrarea pierderii rezultate din anulare:
% = 109 Actiuni proprii 6.000
1012 Capital subscris varsat 5.000
149 Pierderi legate de emitere, 1.000
rascumpararea, vanzarea,
cedarea cu titlu gratuit sau
anularea instrumentelor de
capitaluri proprii

c) Acoperirea din rezerve a piederilor inregistrate:

1068 Alte rezerve = 149 Pierderi legate de emitere, rascumpararea, vanzarea, 1.000
cedarea cu titlu gratuit sau anularea instrumentelor de
capitaluri proprii

3. In anul N+2, entitatea inregistreaza pierderi legate de emiterea instrumentelor de capital
propriu, precum si din cedarea acestora.
- S-au efectuat cheltuieli legate de emiterea instrumentelor de capital propriu in suma de 5.000
lei. Aceste cheltuieli nu au indeplinit conditiile de recunoastere la imobilizari necorporale in
contul 201 Cheltuieli de constituire, motiv pentru care se vor inregistra in contul 149 Pierderi
legate de emiterea, rascumpararea, vanzarea, cedarea cu titlu gratuit sau anularea instrumentelor
de capitaluri proprii.

149 Pierderi legate de emitere, rascumpararea, vanzarea, = 5121 Conturi la banci in lei 5.000
cedarea cu titlu gratuit sau anularea instrumentelor de
capitaluri proprii
- S-au rascumparat 2.000 actiuni cu o valoare de rascumparare de 3 lei/actiune, din care 1.000
de actiuni au fost cedate cu titlu gratuit, iar restul de 1.000 de actiuni au fost vandute cu o valoare
de vanzare de 2,90 lei/actiune.

a) Rascumpararea celor 2.000 de actiuni la o valoare de rascumparare de 3lei/actiune:

109 Actiuni proprii = 5121 Conturi la banci in lei 6.000

b) Cesiunea celor 2.000 de actiuni rascumparate se inregistreaza dupa cum urmeaza.

Aplicatii - Stagiu Anul III- semestrul II 2014 GOGUT LUMINITA

Cesiunea cu titlul gratuit a 1.000 de actiuni la valoarea de rascumparare (1.000 actiuni x 3
lei/actiune = 3.000 lei):

149 Pierderi legate de emitere, = 109 Actiuni proprii 3.000
rascumpararea, vanzarea,
cedarea cu titlu gratuit sau
anularea instrumentelor de
capitaluri proprii

Cesiunea cu titlul oneros a 1.000 de actiuni la valoarea de cesiune (1.000 actiuni x 2,90
lei/actiune = 2.900 lei) si inregistrarea pierderii din cesiune in valoare de 200 lei (diferenta intre
pretul de cesiune si valoarea de rascumparare, (2,90-3) x 1.000 actiuni = 100 lei se inregistreaza
dupa cum urmeaza:

Vanzarea de actiuni la pretul de cesiune:
% = 109 Actiuni proprii 3.000
461 Debitori diversi 2.900
149 Pierderi legate de emiterea, 100
rascumpararea, vanzarea,
cedarea cu titlu gratuit sau
anularea instrumentelor de
capitaluri proprii

Incasarea contravalorii actiunilor vandute:

5121 Conturi curente la banci = 461 Debitori diversi 2.900

- Diminuarea rezervelor cu pierderile inregistrate in contul 149 Pierderi legate de emiterea,
rascumpararea, vanzarea, cedarea cu titlu gratuit sau anularea instrumentelor de capitaluri
proprii in anul N+2 (5.000 + 3.000 + 100 = 8.100):

1068 Alte rezerve = 149 Pierderi legate de emitere, rascumpararea, vanzarea, 8.100
cedarea cu titlu gratuit sau anularea instrumentelor de
capitaluri proprii

Studiu de caz privind provizioanele pentru riscuri si cheltuieli.

Provizioanele pentru litigii

O societate livreaza marafa unui client cu valoare de 7.000, TVA insluc. Clientul constata ca o
parte din marfa este defecta si intenteaza firmei un proces judecatoresc. La starsitul anului 2008,
societatea estimeaza ca probabilitatea de pierdere este de 40%. La sfarsitul anului 2009, procesul
nu este terminat, iar probabilitatea de pierdere se estimeaza la 30%. In mod similar la sfarsitul
anului 2010, probabilitatea de pierdere ete de 80%. In anul 2011 procesul este terminat si
societatea etse obligata la plata unei amenzi in valoare de 6.000 lei.

Aplicatii - Stagiu Anul III- semestrul II 2014 GOGUT LUMINITA

a) Inregistrari contabila in 31.12.2008

Privion necesar = 40% * 7000 = 2.800 lei

6812 Chetuieli de exploatare privind provizioanele = 1511 Provizioane pentru litigii 2.800

b) Inregistrari contabile la 31.12.2009

Provizion necesar = 30% * 7.000 = 2.100 lei

-Provizion existent 2.800 lei
-Povizion necesar 2.100 lei
Provizionul va fi diminuat cu 700 lei

1511 Provizioane pentru litigii = 7812 Venituri din provizioane 700

c) Inregistrari contabile la 31.12.2010

Provizion necesar = 80% * 7.000 = 5.600 lei

-Provizion existent (2.800-700) 2.100 lei
-Provizion necesar 5.600 lei
Provizionul va fi majorat cu 3.500 lei

6812 Chetuieli de exploatare privind provizioanele = 1511 Provizioane pentru litigii 3.500

d) Inregistrari contabile la 31.12.2011

- Plata amenzii

6581 Despagubiri, amenzi si penalitati = 5121 Conturi curente la banci 6.000

- Anularea provizionului

1511 Provizioane pentru litigii = 7812 Venituri din provizioane 5.600

Provizioane pentru garantii acordate clientilor

O firma producatoare de masini de spalat in momentul vanzarii bunurilor , conform termenilor
contractului de vanzare decide sa elimine prin reparatii sau inlocuire defectele ce apar pe o
perioada de 12 luni de la data bilantului. Daca sunt probabile defecte minore, costurile de
reparatie vor fi de 3.000 lei, iar daca defectele sunt majore, de 40.000.
Pe baza informatiilor din trecut entitatea estimeaza ca in anul N-1 70% din bunurile vandute nu
vor avea defecte, 20% vor avea defecte minore, iar 10% defecte majore.
In anul N expira perioada de garantie a produselor vandute si nu s-au produs defectiuni care sa
impuna remedieri.

Aplicatii - Stagiu Anul III- semestrul II 2014 GOGUT LUMINITA


a) Inregistrari contabile in anul N-1

- Determinarea valorii estimate a costurilor reparatiilor

Cost
70% din masinile de spalat vandute nu vor avea defectiuni 70%*0 = 0 lei
20% din masinile de spalat vandute vor avea defectiuni minore 20%*3.000 = 600 lei
10% din masinile de spalat vandute vor avea defectiuni majore 10%*40.000 = 4.000 lei
TOTAL 4.600 LEI

- Constituirea provizionului pentru garantii acordate clientilor

6812 Chetuieli de exploatare privind provizioanele = 1512 Provizioane pentru garantii 4.600
acordate clientilor
b) Inregistrari contabile in anul N

La expirarea perioadei de garantie, provizionul existent ramas fara obiect va fi anulat prin
realuare la venituri

1511 Provizioane pentru garantii = 7812 Venituri din provizioane 4.600
acordate clientilor

Provizioane pentru dezafectarea imobilizarilor corporale

O societate de constructii actioneaza in anul N un utilaj pentru constructii in valoare de 20.000
lei. Intreprinderea estimeaza ca la finalizarea constructiei (peste 2 ani) va efectua chetuieli cu
demontarea, mutarea si restaurarea activului recunoscute ca provizion, in valoare de 5.000. Peste
2 ani, la terminarea constructiei, costurile efective cu demontarea si mutarea activului se ridica la
8.000, din care 2.500 materiale si 5.500 lei salariale.

a) Inregistrari contabile in anul N

- Achizitia utiliajului

2131 Echipamente tehnologice = 404 Furnizori de imobilizari 20.000
(masini, utilaje si instalatii de lucru)

- Constituirea provizionului pentru dezafectarea imobilizarilor

2131 Echipamente tehnologice = 1513 Provizioane pentru dezafectare imobilizari 5.000
(masini, utilaje si instalatii de lucru) corporale si alte actiuni similare legate de acestea

b) Inregistrati contabile in N+1

- Inregistrarea cheltuielilor cu demontarea si mutarea utilajului
Cheltuieli materiale
Aplicatii - Stagiu Anul III- semestrul II 2014 GOGUT LUMINITA


602 Chetuieli cu materialele consumabile = 302 Materiale consumabile 2.500

Chetuieli salariale

641 Cheltuieli cu salariile personalului = 421 Personal salarii datorate 5.500

- Anularea provizionului constituit si ramas fara obiect

1513 Provizioane pentru dezafectare imobilizari = 2131 Echipemente tehnologice 8.000
corporale si alte actiuni similare legate de acestea (masini, utilaje si instalatii de lucru)

Studiu de caz privind imprumuturile din emisiuni de obligatiuni

Entitatea SC FLAVIA SA emite 1.000 obligatiuni. Valoarea nominala a unei obligatiuni este de
100 lei. Valoarea nominala totala a celor 1.000 de obligatiuni emise este de 100.000 lei.
Valoarea de emisiune pentru o oblig atiune este de 95 lei, iar valoarea de rambursare este de
110 lei.
Termenul imprumutului este de 4 ani, cu o rata a dobanzii de 14% pe an.
Cunoscand urmatoarele date, se inregistreaza in contabilitate operatiunile specifice emisiunii
de obligatiuni:
- valoarea de incasat de la obligatari este de 95.000 lei (95 x 1.000)
- valoarea de rambursare este de 110.000 lei (110 x 1.000)
- prima de rambursare este de 15.000 lei [(110 95) x 1.000]
- dobanda anuala este de 14.000 lei (14% x 100.000)
- amortizarea anuala a primei de emisiune este de 3.750 lei (15.000/4 ani)
a) inregistrarea subscrierii imprumutului din emisiuni de obligatiuni la valoarea de rambursare:

% = 161 Imprumuturi din emisiuni 110.000
de obligatiuni
461 Debitori diversi 95.000
169 Prime privind rambursarea 15.000
obligatiunilor

b) incasarea sumelor de la persoanele care au subscris:

5121 Conturi la banci in lei = 461 Debitori diversi 95.000 lei

c) inregistrarea dobanzii anuale de 14.000 lei:

666 Cheltuieli privind dobanzile = 1681 Dobanzi aferente imprumuturilor 14.000
din emisiuni de obligatiuni

d) achitarea dobanzii la termenul scadent conform contractului:

1681 Dobanzi aferente imprumuturilor = 5121 Conturi la banci in lei 14.000 lei
Aplicatii - Stagiu Anul III- semestrul II 2014 GOGUT LUMINITA

din emisiuni de obligatiuni

e) inregistrarea pentru primul an a amortizarii primelor privind rambursarea obligatiunilor, in
valoare de 3.750 lei:


6868 Cheltuieli financiare privind = 169 Prime privind rambursare aobligatiunilor 3.750
amortizarea primelor de
rambursare a obligatiunilor

Studiu de caz privind privind creditele bancare pe termen mediu si lung.

O societate comerciala contracteaza si primeste in contul de disponibil un credit pe 5 ani, in suma
de 30.000 lei care se ramburseaza in transe egale. Dobanda anuala de 20% se calculeaza si se
achita lunar.

a) Incasarea creditului in contul de disponibil:

5121 Conturi la banci in lei = 1621 Credite bancare pe termen lung 30.000

b) Calcularea ,inregistrarea si achitarea dobanzii in prima luna (30.000*20%:12 luni)

666 Cheltuieli privind dobanzile = 5121 Conturi la banci in lei 500

c) Rambursarea primei rate lunare a creditului (30.000 :60 luni)

1621 Credite bancare pe termen lung = 5121 Conturi la banci in lei 500

d) Calcularea ,inregistrarea si achitarea dobanzii in luna a doua (29.500*20%:12 luni)

666 Cheltuieli privind dobanzile = 5121 Conturi la banci in lei 491,67

e) Rambursarea ratei a 2-a a creditului:

1621 Credite bancare pe termen lung = 5121 Conturi la banci in lei 500


Aceeasi inregistrare contabila se va face lunar la fiecare achitare a ratei si a dobanzii, pana la
finalizarea celor 5 ani.

Studiu de caz privind contractele de leasing financiar

O entitate incheie in data de 20.05.2010 un contract de leasing pe o perioada de trei ani
pentru achizitia unui autoturism, in valoare de 160.000 lei.
Principalele clauze contractuale sunt:
- avans 10.000 lei ;
Aplicatii - Stagiu Anul III- semestrul II 2014 GOGUT LUMINITA

- scadente trimestriale pe data de 25 a ultimei luni din trimestru;
- durata contractului: 3 ani;
- rata dobanzii 15% pe an;
- se platesc transe egale in suma de 16.000 lei fiecare, mai putin ultima rata in valoare de
11.878,84
lei, valoare la care se efectueaza transferul dreptului de proprietate si care nu contine dobanda;
- fiecare transa este formata din dobanda si rambursare de principal (cota parte din valoarea
activului) conform graficului prezentat in continuare;
- valoarea reziduala 11.878.84 lei este insotita de transferul dreptului de proprietate;
- durata de utilizare economica a activului este de 5 ani.

GRAFIC DE RAMBURSARE CALCULAT DE LOCATOR

Sold initial Dobanza Rata Principal Sold Final
1 2 = 1 * 15% * 3/12 3 4=3-2 5=1-4
160000 6000 16000 10000 150000
150000 5625 16000 10375 139625
139625 5235.9375 16000 10764.06 128860.9
128860.9 4832.285156 16000 11167.71 117693.2
117693.2 4413.49585 16000 11586.5 106106.7
106106.7 3979.001944 16000 12021 94085.72
94085.72 3528.214517 16000 12471.79 81613.93
81613.93 3060.522561 16000 12939.48 68674.46
68674.46 2575.292157 16000 13424.71 55249.75
55249.75 2071.865613 16000 13928.13 41321.62
41321.62 1549.560574 16000 14450.44 26871.18
26871.18 1007.669095 16000 14992.33 11878.84
11878.84 11878.84 11878.84 0
Total 43.878,85 203878.8 160.000


Studiu de caz privind contractele de leasing
operational

Entitatea SC FLAVIA SRL inchiriaza in regim de leasing o cladire necesara desfasurarii
produciei, in urmatoarele condiii:
- durata contractului de leasing 3 ani
- plaile se efectueaza trimestrial si sunt in suma de 10.000 lei fiecare.

In plus, se cunosc:
- valoarea cladirii: 800.000 lei,
- durata de utilizare economica: 20 de ani.

Inregistrarile contabile efectuate de locatar pe durata de leasing :

a) primirea facturii reprezentand rata trimestriala:
Aplicatii - Stagiu Anul III- semestrul II 2014 GOGUT LUMINITA

612 Cheltuieli cu redevenele, locaiile = 401 Furnizori 10.000
de gestiune si chiriile

b) plata facturii catre societatea de leasing:
401 Furnizori = 5121 Conturi la banci in lei 10.000 lei


Studiu de caz privind cheltuielile de dezvoltare

O entitate isi desfasoara activitatea in industria farmaceutica si are ca obiect de activitate
cercetarea-dezvoltarea, realizata prin:

- laboratorul propriu de cercetare;
- colaborare cu un centru de cercetari pentru medicamente.

Faza de cercetare

In luna martie 2009, entitatea a inregistrat urmatoarele consumuri pentru laboratorul propriu de
cercetare:

- materii prime: 1.000 lei,
- materiale auxiliare: 4.000 lei,
- manopera: 600 lei,
- amortizare imobilizari corporale: 200 lei.

Pentru reflectarea in contabilitate a consumurilor ocazionate in activitatea de cercetare, se
efectueaza inregistrarile:

601 Cheltuieli cu materiile prime = 301 Materii prime 1.000

602 Cheltuieli cu materialele consumabile = 302 Materiale consumabile 4.000

641 Cheltuieli cu salariile personalului = 421 Personal - salarii datorate 600

6811 Cheltuieli de exploatare privind = 281 Amortizari privind imobilizarile corporale 200
amortizarea imobilizarilor

Faza de dezvoltare

In domeniul cercetarii si dezvoltarii, activitatea desfasurata de societate are ca scop obinerea
unui nou vaccin antigripal si a altor trei medicamente noi.

Societatea a incheiat cu un centru de cercetari pentru medicamente un contract pentru
achiziionarea studiului Tehnologia de obinere a vaccinului Antigripal in valoare de 50.000 lei.

Se apreciaza ca sunt indeplinite criteriile pentru recunoasterea acestor cheltuieli ca activ.
Aplicatii - Stagiu Anul III- semestrul II 2014 GOGUT LUMINITA


a) Inregistrarea in contabilitate a achiziiei:

203 Cheltuieli de dezvoltare = 404 Furnizori de imobilizari 50.000 lei

b) Entitatea inregistreaza in aceeasi luna, la Oficiul de Stat pentru Invenii si Marci (OSIM),
produsul astfel obinut. Taxele platite pentru brevetarea acestei invenii se ridica la suma de 5.000
lei, produsul fiind protejat pe o perioada de trei ani.
Entitatea obine dreptul de a vinde licena asupra fabricarii acestui vaccin pe o perioada de trei
ani.

Inregistrarea licenei la o valoare de 55.000 lei (cheltuiala de dezvoltare este de 50.000 lei, la
care se adauga cheltuielile aferente brevetarii in suma de 5.000 lei):

205 Concesiuni, brevete, licene marci = % 55.000
comerciale, drepturi si active similare
203 Cheltuieli de dezvoltare 50.000
404 Furnizori de imobilizari 5.000
Entitatea decide ca licena respectiva sa se amortizeze pe perioada celor trei ani, cat este
inregistrat la OSIM, dreptul de exploatare.

Studiu de caz privind brevetele, licentele si drepturi similar.

O entitate achiziioneaza un program de contabilitate in suma de 20.000 lei, care urmeaza a
fi utilizat pentru nevoi proprii.
Durata de utilizare economica este de trei ani.
Odata cu achiziia programului pentru necesitai proprii, entitatea achiziioneaza si licena in
valoare de 28.000 lei, respectiv dreptul de a multiplica si vinde terilor acest program, pe o
perioada de doi ani.
Deoarece se poate efectua o separare clara intre cele doua componente, in contabilitate ele
vor fi urmarite separat:

% = 404 Furnizori de imobilizari 48.000
205 Concesiuni, brevete, licene, marci comerciale, 28.000
drepturi si active similare
208 Alte imobilizari necorporale 20.000

In aceste condiii, amortizarea programului informatic utilizat pentru necesitai proprii se va
efectua pe perioada de utilizare, respectiv trei ani, iar costul licenei va fi amortizat pe o perioada
de doi ani, astfel :

a) Amortizare lunara program de contabilitate(20.000/36 luni=555,56 lei)

6811 Cheltuieli de exploatare privind = 2805 Amortizarea concesiunilor, brevetelor, 555,56
amortizarea imobilizrilor licentelor,marcilor comerciale, si activelor
similiare
Aplicatii - Stagiu Anul III- semestrul II 2014 GOGUT LUMINITA

b) Amortizare lunara licenta(28.000/24 luni=1166,67 lei)

6811 Cheltuieli de exploatare privind = 2808 Amortizarea altor imobilizari necorporale 555,56
amortizarea imobilizrilor

Studiu de caz privind amortizarea imobilizarilor.

Amortizarea liniara

S.C. AGRICOLA S.A a achizitionat untilaj de productie in anul 2009 la valoare de 100.000 lei.
Durata de viaa utila este de zece ani. Anual, prin folosirea amortizarii liniare, intreprinderea va
aloca pe cheltuielile perioadei o suma de 100.000 lei/ 10=10.000.
Astfel, inregistrarea lunara in contabilitate va fi (10.000/12 luni = 833,33):
6811Cheltuieli de exploatare = 2813 Amortizarea instalaiilor, 833,33
pentru amortizarea imobilizarilor mijloacelor de transport, animalelor

Amortizarea in functie de unitatile produse
Pentru realizarea unui contract, ce are ca obiect livrarea a 50.000 de batoane de salam in 3 ani,
S.C. AGRICOLA S.A. a adaptat un utilaj pentru fabricarea acestora, costul de producie al
utilajului insumand 500.000 lei. Conform contractului incheiat cu clientul scadenarul livrarilor
de piese a fost programat astfel:
- in primul an: 13.500 batoane
- in al doilea an: 19.500 batoane
- in al treilea an: 17.000 batoane
Total 50.000 batoane
Utilajul este scos din funciune la sfrasitul perioadei de derulare a contractului.
Daca se aplica metoda de amortizare lineara sau degresiva pe 3 ani, metodele respective
nu conduc la un ritm real de depreciere si, ca urmare este preferabil ca amortizarea sa se bazeze
pe cantitatile produse, adica:
Amortizarea pe baton 500 000 : 50 000 = 10 lei
Amortizarea in primul an 13 500*10 = 135 000 lei
Amortizarea in anul doi 19 500*10 = 195 000 lei
Amortizarea in anul trei 17 000*10 = 170 000 lei
Total 500 000 lei

Aplicarea metodelor liniaresi degresivepentru acelasi utilaj:
Valoarea activului: 500 000 lei
Durata normala de viata : 10 ani
Aplicand metoda lineara, rezulta o amortizare de 50 000 lei/an(500 000/10)
Aplicarea metodei degresive:
Anul Norma de amortizare
degresiva sau lineara
Valoarea
amortizabila la
inceputul anului
Amortizarea
anuala
Valoarea
amortizabila la
sfarsitul anului
1 25% 500 000 125 000 375 000
2 25% 375 000 93 750 281 250
3 25% 281 250 70 310 210 940
Aplicatii - Stagiu Anul III- semestrul II 2014 GOGUT LUMINITA

4 25% 210 940 52 730 158 210
5 Amortizare lineara 158 210 26 368 131 842
6 Amortizare lineara 131 842 26 368 105 474
7 Amortizare lineara 105 474 26 368 79 106
8 Amortizare lineara 79 106 26 368 52 738
9 Amortizare lineara 52 738 26 368 26 370
10 Amortizare lineara 26 370 26 370 0

Amortizarea accelerata
Anul Norma de amortizare
degresiva sau lineara
Valoarea
amortizabila la
inceputul anului
Amortizarea
anuala
Valoarea
amortizabila la
sfarsitul anului
1 50% 500 000 250 000 250 000
2 25% 250 000 27 778 222 222
3 25% 222 222 27 778 194 444
4 25% 194 444 27 778 166 666
5 Amortizare lineara 166 666 27 778 138 888
6 Amortizare lineara 138 888 27 778 111 110
7 Amortizare lineara 111 110 27 778 83 332
8 Amortizare lineara 83 332 27 778 55 554
9 Amortizare lineara 55 554 27 778 27 776
10 Amortizare lineara 27 776 27 776 0

Studiu de caz privind deprecierea imobilizarilor.

O societatea detinea un utilaj in anul 2009 in urmatoarele conditii :
- Valoare de intrare = 105.000 lei
- durata de viata initala = 15 ani
- Amortizare cumulata = 350.000 lei
- durata ramasa de viata dupa evaluare = 10 ani
- Valoarea de utilizare = 65.000 lei
- Valoarea justa = 71.000
- Costurile estimate cu vanzarea = 3000 lei
Inregistrarile efectuate in contabilitate sunt:

31.12.2009
Valoarea de intrare = 105 000 lei
(-) Amortizarea cumulata = 35 000 lei
= Valoare contabila 70 000 lei
Valoarea recuperabila = max( Valoare justa Costurile estimate cu vanzare; Valoarea de
utilitate)
Valoarea recuperabila = max(71 000-3 000 ; 65.000) = 68.000
Din cele prezentate mai sus rezulta ca Valoarea contabila > Valoarea recuperabila, deci utilajul
este depreciat cu valoarea de 2000 lei (70.000 68.000)
6813 Cheltuieli de exploatare = 2913 Ajustari pentru deprecierea 2000 lei
Aplicatii - Stagiu Anul III- semestrul II 2014 GOGUT LUMINITA

privind provizioanele instalaiilor, mijloacelor de
pentru deprecierea imobilizarilor transport, animalelor si plantaiilor
Valorea prezentata in bilant la 31.12.2010 va fi 105.000-35.000-2.000=68 000 lei
Inregistrarea amortizarii (105 000/15 ani = 7 000)
6811 Cheltuieli de exploatare privind = 2813 Amortizarea instalatiilor, mijloacelor 7 000 lei
amortizarea imobilizarilor de transport, animalelor si plantaiilor

Se va prezenta inregistrarea deprecierii in anul 2010 in urmatoarele situatii:
a) Valoarea recuperabila la 31.12.2010 ar fi fost de 59 000 lei
b) Valoarea recuperabila la 31.12.2010 ar fi fost de 66 000 lei
a) Valoarea de intrare = 105 000
- Amortizarea cumulate = 35 000 + 7 000 = 42 000
- Depreciere = 2 000
= Valorea contabila de 61 000
Val. Contabila(61 000) > Val. Recuperabila( 59 000) => Depreciere de 2 000 lei

6813 Cheltuieli de exploatare = 2913 Ajustari pentru deprecierea 2000 lei
privind provizioanele instalaiilor, mijloacelor de
pentru deprecierea imobilizarilor transport, animalelor si plantaiilor

Valoare bilant = 105 000 42 000 2000 2000 = 59 000

b) Valoarea de intrare = 105 000
- Amortizarea cumulate = 35 000 + 7 000 = 42 000
- Depreciere = 2 000
= Valorea contabila de 61 000
Val. Contabila(61 000) < Val. Recuperabila( 66 000) => Apreciere de 5 000 lei

Deprecierea care poate fi reluata este 2 000

2913 Ajustari pentru deprecirea = 7813 Venituri din ajustari 2 000
instalatiilor, mijloacelor de tranport, pentru depreciera imobilizarilor
animalelor si plantatiilor

Valoare in bilant = 105 000 42 000 = 63 000

Studiu de caz privind privind intrarile de imobilizari necorporale.

Cost de achizitie pentru imobilizarile necorporale

La data de 1 ianuarie 2010, o societatea comerciala achizitionat un program informatic in valoare
de 200.000 lei, taxe vamale : 5.500, Tva platit in vama: 48.000 lei, rabat primit de la furnizor :
2.000 lei. In vederea achizitiei societatea a suportat urmatoarele costuri:
- cost instalare 45.000 lei
- costuri generale de administratie 6.000 lei
- chetuieli cu reclama 21.000 lei
Aplicatii - Stagiu Anul III- semestrul II 2014 GOGUT LUMINITA

- onoraiile informaticienilor care instaleaza programul 15.000 lei
Odata cu programul informatic, societatea a achizitionat si licenta corespunzatoare, respective
dreptul de a vinde programul timp de doi ani, la valoare de 10.000 lei
Pret de cumparare 200.000 lei
+ Taxe vamale 5.500 lei
- Rabat primit - 2.000 lei
+ Costuri instalare 49.000 lei
+ Onoraiile informaticienilor care instaleaza programul 15.000 lei
= Costul programului informatic 267.500 lei

a) Inregistrarea achizitiei programului informatic si a licentei corespunzatoare:
208 Alte imobilizari corporale = % 267.500
404 Furnizori imobilizari 262.000
446 Alte impozite si taxe 5.500
205 Concesiuni, brevete, licente = 404 Furnizori imobilizari 10.000
b) Plata taxelor in vama

% = 5121 Conturi la banci in lei 53.500
446 Alte impozite si taxe 5.500
4426 TVA deductibila 48.000

Costul de productie pentru imobilizarile necorporale

O intreprindere realizeaza un program informatic software pentru care a mobilizat mai multe
echipe informaticieni.
Cheltuielile ocazionate sunt impartite in faza de cercetare si faza de dezvoltare astfel:
- cheltuieli din faza de cercetare (studierea si analiza unor programe informatice similare,
intocmirea modelului logic care va sta la bazaurmatorului program, intocmirea modelului
conceptual al datelor) in suma totala de 10.000 lei
- cheltuieli din faza de dezvoltare (programarea efectiva si analiza software. Testarea
programului) in suma totala de 25.000
- cheltuieli aferente cursurilor pentru pregatirea personalului in vederea utilizarii programului
1.500 lei

a) Inregistrarea cheltuielilor din faza de cercetare
614 Chetuieli cu studiile si cercetarile = 5121 Conturi la banci in lei 10.000

b) Faza de dezvoltare se recunoaste imobilizarea necorporala in curs

233 Imobilizari necorporale = 721 Venituri din productia de imobilizari necorporale 25.000
in curs de exercutie

c) Receptia imobilizarii necorporale

208 Alte imobilizari necorporale = 233 Imobilizari necorporale in curs de executie 25.000

d) Inregistrarea cheltuielilor aferente cursurilor de pregatire
Aplicatii - Stagiu Anul III- semestrul II 2014 GOGUT LUMINITA


628 Alte cheltuieli cu serviciile efecutate de terti = 5121 Conturi la banci in lei 1.500

Studiu de caz privind privind iesirile de imobilizari necorporale.

Scoaterea din functiune a unei imobilizari necorporale

Prin hotararea conducerii, S.C. AGRICOLA S.A. scoate din uz un program informatic cu
o valoarea contabila de 20.000 lei, amortizarea cumulata inregistrata fiind de 18.500 lei.

Scoaterea din evidena contabila a activului necorporal:
% = 208 Alte imobilizari necorporale 20.000
2808 Amortizarea altor imobilizari 18.500
Necorporale
6583 Cheltuieli privind activele 1.500
cedate si alte operaii de capital

Cesiunea unei imobilizari necorporale

S.C. AGRICOLA S.A. vinde unui ter o licena:
- Valoarea activului 25.000 lei
- Amortizarea cumulata 12.000 lei
- Preul de vanzare 15.000 lei, plus TVA 24%

Inregistrarile efectuate in contabilitate sunt:
a) Transferul de proprietate

461 Debitori diversi = % 18.600
7583 Venituri din vanzarea activelor 15.000
si alte operaiuni de capital
4427 TVA colectata 3.600

b) Scoaterea din evidena a imobilizarii necorporale

% = 205 Concesiuni, brevete, licene 25.000
2805 Amortizarea concesiunilor, 12.000
brevetelor, licenelor si
marcilor comerciale
6583 Cheltuieli privind activele 13.000
cedate si alte operaiuni de capital

Studiu de caz privind tranzactiile de intrare in patrimoniu a imoblizarilor
corporale.

Intrari de imobilizari prin achizitie

Aplicatii - Stagiu Anul III- semestrul II 2014 GOGUT LUMINITA

Factura de achizitie pentru un utilaj se prezinta astfel :
Valoarea la pret de cumparare 15.000 lei
+ Cheltuieli de transport facturate de furnizor 1.000 lei
+ TVA deductibila 24% 3.840 lei
Total factura 19.840 lei
- Avans acordat 5.000 lei
- TVA aferent avansului 1.200 lei
Valoare neta de plata 13.640 leia) Inregistrarea avansului acordat pe baza facturii

% = 404 Furnizori de imobilizari 6.200
232 Avansuri acordate pentru imobilizari corporale 5.000
4424 TVA colectata 1.200

b) Receptia utilajului

% = 404 Funizori de imobilizari 19.840
2131 Echipamente tehnologice 16.000
4426 TVA colectata 3.840
c) Achitarea datoriei catre furnizor cu retinerea avansului acordat

404 Funizori de imobilizari = % 19.840
232 Avansuri acordate pentru imobilizari corporale 5.000
4426 TVA colectata 1.200
5121 Conturi la banci in lei 13.640

Intrari de imobilizari prin productie proprie

O entitate construieste in regie proprie o cladire, in conditiile urmatoare:
Cheltuieli inregistrate in contabilitatea financiara :
+ Materii prime 200.000 lei
+ Salarii 120.000 lei
+Amortizari 140.000 lei
+Dobanzi la credite pentru finantarea 50.000 lei
investitiei
TOTAL 510.000 LEI
Costul de productie caclulat in contabilitatea de gestiune :
Chetuieli cu materiile prime 200.000 lei
+Salarii directe 100.000 lei
Total costuri directe 300.000 lei
+ Cheltuieli indirecte repartizate 130.000 lei
+ Dobanzi capitalizate 50.000 lei
Total cost de productie 480.000 lei
+ Chetuieli generale de administratie 30.000 lei
Aplicatii - Stagiu Anul III- semestrul II 2014 GOGUT LUMINITA

Total cost cu investitita 510.000 lei
Reflectarea operatiunilor in contabilitatea financiare se prezinta astfel :

a) Constatarea cheltuielilor

601 Cheltuieli cu materiile prime = 301 Materii prime 200.000
641 Cheltuieli cu salarii personal = 421 Personal salarii datorate 120.000
6811 Cheltuieli de exploatare privind = 281 Amortizari privind imobilizarile 140.000
amortizarile corporale
212 Constructii = 1682 Dobanzi Aferente creditelor bancare pe termen lung 50.000

b) Receptia si punerea in functiune a cladirii, la cost de productie:

212 Constructii = 722 Venituri din productia de imobilizari corporale 480.000

Intrari de imobilizari corporale prin aport in natura

O societate emite 9.000 de actiuni, valoare nominala 2 lei. Asociatul unic face aport sub forma
unui mijloc de transport, a carui valoare justa este de 50.000 lei.
Valoarea primelor de aport = 50.000 9.000*2 = 32.000
a) Subscrierea celor 9.000 actiuni * 2 lei = 18.000 lei
456 Decontari cu asociatii privind capitalul = 1011 Capital subscris nevarsat 18.000 lei

b) Inregistrarea aportului in natura

2133 Mijloace transport = % 50.000 lei
456 Decontari cu asociatii privind capitalul 18.000 lei
1043 Prime de aport 32.000 lei

1011 Capital subscris nevarsat = 1012 Capital subscris varsat 18.000

Intrari de imobilizari corporale cu titlu gratuit prin donatii, plusuri de valoare la inventar

O entitate primeste sub forma de donatie un calculator a carui valoare este de 2.500 lei.
Inregistrarea donatiei in contabilitate
214 Mobilier, aparatura birotica = 4753 Donatii pentru investitii 2.500

La sfarsitul exercitiului 2011, cu ocazia inventarierii, s-a descoperit ca un utilaj in valoare de
3.000 lei nu era inregistrat in contabilitate
Intrarea imobilizarii corporale ca plus de inventar :

2131 Instalatii tehnologice = 4754 Plusuri de inventar de natura imobilizarilor 3.000

Intrari de imobilizari corporale prin schimb de active

Aplicatii - Stagiu Anul III- semestrul II 2014 GOGUT LUMINITA

O entitate schimba un autovehicul cu un utilaj ce apartine unei alte entitati. La data efectuarii
schimbului, valoarea contabila si valoarea kisya se prezinta astfel:

Autovehicul :
Valoare contabila 12.500 lei
Amortizare cumulata 10.000 lei
Pret de vanzare 11.000 lei

Utilaj
Valoare contabila 10.500 lei
Amortizae cumulata 9.500 lei
Pret de vanzare 9.000 lei

a) Vanzarea autovehiculului

461 Debitori diversi = % 13.640
7584 Venituri din vanzarea activelor 11.000
4427 TVA colectata 2.640

b) Descarcarea din gestiune a autovehiculului

% = 2131 Echipemente tehnologice 12.500
(masini, utilaje si instalatii de lucru)
281 Amortizari privind imobilizarile corporale 10.000
6583 Cheltuieli privind activele cedare 2.500

c) Achizitia utilajului
2131 Echipemente tehnologice = 404 Furnizori de imobilizari 9.000
(masini, utilaje si instalatii de lucru)

Studiu de caz privind tranzactiile de iesire din patrimoniu a imobilizarior
corporale.

I esirea de imobilizari corporale prin vanzare
S.C. AGRICOLA S.A. , cesioneaza un autotractor la preul de 300.000 lei, TVA=24%.
Soldurile aferente activului se prezinta astfel:
Soldul contului 2133 Mijloace de transport este de 250.000 lei
Soldul contului 2813 Amortizarea instalaiilor tehnice, mijloacelor de transport,
animalelor si plantaiilor este de 180.000 lei
Soldul creditor al contului 1065 Rezerve reprezentand surplusul realizat din rezerve
din reevaluare este de 60.000 lei

a) Vanzarea activului se contabilizeaza astfel:

461 Debitori diversi = % 372.000
7583 Venituri din vanzarea 300.000
Aplicatii - Stagiu Anul III- semestrul II 2014 GOGUT LUMINITA

activelor si alte operaiuni
de capital
4427 TVA colectata 72.000
si
% = 2133 Mijloace de transport 250.000
2813 Amortizarea instalaiilor 180.000
tehnice, mijloacelor de transport,
animalelor si plantaiilor
6583 Cheltuieli privind activele cedate 70.000
si alte operaii de capital

b) Surplusul din reevaluare trecut la rezultatul reportat (cont 117) in momentul cedarii activului,
se inregistreaza astfel:
1065 Rezerve reprezentand = 117 Rezultatul reportat 60.0000
surplusul realizat din
rezerve de reevaluare

I esirea de imobilizari corporale prin casare

In contabilitatea entitatii SC AAA SRL situatia la scoaterea din functiune a unui utilaj se prezinta
astfel :
- Cost de achizitie 50.000 lei
- Amortizare cumulate 35.000 lei
- Chetuieli ocazionate de casare : 10.000 lei (materiale consumabile 3.000 lei; salarii : 7.000 lei )
- Piese de schimb rezultate : 12.000 lei

a)Inregistrarea cheltuielilor ocazionate de casare :

6588 Alte chetuieli de exploatare = % 10.000
302 Materiale consumabile 3.000
421 Personal salarii datorate 7.000

b) Inregitrarea pieselor de schimb recuperate

302 Materiale consumabile = 7588 Alte venituri din exploatare 12.000

c) Scoaterea din gestiune a utilajului
% = 2133 Echipamente tehnologice 50.000
2813 Amortizarea instalaiilor 48.000
tehnice, mijloacelor de transport,
animalelor si plantaiilor
6583 Cheltuieli privind activele cedate 2.000
si alte operaii de capital

Iesirea de imobilizari corporale ca urmare a unor situatii extraordinare

Aplicatii - Stagiu Anul III- semestrul II 2014 GOGUT LUMINITA

SC ABC SRL detine un deposit care a fost distrus de un incendiu. Comisia constituita pentru a
evalua pagubele incendiului a consemnat ca depozitul a fost distrus in totalitate. Costul acestuia a
fost de 130.000 lei, iar amortizarea cumulate de 66.000 lei.

Inregistrarile din contabilitate vor fi urmatoarele:

% = 212 Constructii 130.000
2812 Amortizarea constructiilor 66.000
671 Chetuieli privind calamitatile si 64.000
alte evenimente extraordinare

Studiu de caz privind evaluarea la intrare a imobilizarilor.


Evaluarea la cost de achizitie

Pentru inlocuirea unei linii de sacrificare la abatorul de pasari, S.C. AGRICOLA S.A. Bacau a
efectuat urmatoarele cheltuieli:
- Costul de achiziie al utilajului
- Cheltuieli de transport efectuate de teri
- Taxe vamale achitate
- Cheltuieli efectuate cu igienizarea spaiului si reparaii pardoseli
- Cheltuieli cu montajul utilajului
- Chetuieli cu paza utilajului
- Cheltuieli cu pierderea tehnologica a primei producii
- Cheltuieli de reclama si publicitate
-Cheltuieli cu dobanzi aferente imprumutului bancar obinut pentru
achiziionarea utilajului
TOTAL
150.000 lei
50.000 lei
10.000 lei
25.000 lei
35.000 lei

5.000 lei
15.000 lei
5.000 lei
10.000 lei
305.000 lei
Din valoarea totala a cheltuielilor prezentate mai sus se poate capitaliza suma de 255.000
lei, diferena de 50.000 lei, reprezentand cheltuieli de gestiune (de exploatare) dupa cum
urmeaza:
- Cheltuieli efectuate cu igienizarea spaiului si reparaii curente la spaiul
destinat instalarii utilajului
- Cheltuieli cu pierderea tehnologica
- Cheltuieli cu paza
- Cheltuieli de reclama si publicitate
25.000 lei

15.000 lei
5.000 lei
5.000 lei
Inregistrarile efectuate in contabilitate sunt:

a) Inregistrarea utilajului (nu se tine cont de incidenta TVA)

2131 Echipamente tehnologice = % 255.000
(masini, utilaje si instalaii de lucru) 404 Furnizori de imobilizari
Aplicatii - Stagiu Anul III- semestrul II 2014 GOGUT LUMINITA

446 Alte impozite, taxe si 10.000
varsaminte asimilate
401 Furnizori 85.00
1682 Dobanzi aferente creditelor 10.000
bancare pe termen lung
b) Inregistrarea celorlate cheltuieli

- cheltuielile cu igienizarea si reparaii la spaiul destinat instalarii utiliajului
628 Cheltuieli cu servicii executate = 401 Furnizori 25.000
de teri
- cheltuieli cu paza
628 Cheltuieli cu servicii executate = 401 Furnizori 5.000
de teri
- cheltuieli de reclama si publicitate
623 Cheltuieli cu reclama si = 401 Furnizori 5.000
publicitate
- cheltuieli cu pierderea tehnologica
601 Cheltuieli materiile prime = 301 Materii prime 5.000

Evaluarea la costul de productie

Secia de construcii din cadrul S.C. AGRICOLA S.A. Bacau executa pentru nevoi proprii
o hala frigorifica pentru depozitarea produselor, pentru care a efectuat urmatoarele cheltuieli:
- costul de achiziie al materialelor de construcii achizitionate si
incorporate in lucrare
- costul manoperei pentru muncitorii direct productivi
- diverse servicii prestate de teri
- cota de cheltuieli legate de construirea activului respectiv
(6% din cheltuielile directe)
300.000 lei

60.000 lei
15.000 lei
22.500 lei

Inregistrarile efectuate in contabilitate sunt:

a) Inregistrarea consumului de materiale
602 Cheltuieli cu materiale = 302 Materiale consumabile 300.000
consumabile

b) Inregistrarea manoperei
641 Cheltuieli cu salariile = 421 Personal salarii datorate 60.000
personalului

c) Servicii executate de teri
628 Cheltuieli cu servicii = 401 Furnizori 15.000
efectuate de teri

d) Inregistrarea cheltuielilor indirecte repartizate pentru obiectivul construit in regie proprie
231 Imobilizari corporale = 722 Venituri din producia 397.500
Aplicatii - Stagiu Anul III- semestrul II 2014 GOGUT LUMINITA

in curs de imobilizari corporale

e) Recepia imobilizarii corporale
212 Construcii = 231Imobilizari corporale 397 500
in curs
Studiu de caz privind subventiile pentru investitii si subventiile de
exploatare.

Subventii pentru investitii
O entitate primeste o suma nerambursabila de 120.000 lei pentru achiziionarea unui
echipament tehnologic. Entitatea achiziioneaza echipamentul la cost de achiziie de 120.000 lei.
Durata de viaa estimata a respectivului echipament este de 10 ani, iar amortizarea se calculeaza
prin metoda liniara.
In contabilitate se efectueaza urmatoarele inregistrari:
a) recunoasterea dreptului de a incasa subvenia de 120.000 lei:
445 Subvenii = 475 Subvenii pentru investiii 120.000 lei

b) incasarea subveniei:
5121 Conturi la banci in lei = 445 Subvenii 120.000 lei

c) achiziionarea echipamentului tehnologic:
2131 Echipamente tehnologice = 404 Furnizori de imobilizari 120.000 lei
(masini, utilaje si instalaii de lucru)

d) achitarea furnizorului de imobilizari:
404 Furnizori de imobilizari = 5121 Conturi la banci in lei 120.000 lei

e) inregistrarea amortizarii lunare de 833,33 lei (120.000 lei/10 ani/12 luni = 1.000 lei/luna):

6811 Cheltuieli de exploatare privind = 2813 Amortizarea instalaiilor, 1.000
amortizarea imobilizarilor mijloacelor de transport, animalelor si plantaiilor


f) recunoasterea venitului aferent subveniei (venitul din subvenie este la nivelul cheltuielii cu
amortizarea deoarece investiia a fost subvenionata integral):

475 Subvenii pentru investiii = 7584 Venituri din subvenii pentru investiii 1.000

Subvenii de exploatare

O entitate primeste sub forma de subventii suma de 12.000 lei, din care 2.500 se incaseaz la data
acordarii, iar 9.500 lei se incaseaza in aceeasi perioada. Suma de 8.000 lei este aferenta cifre de
afaceti(2.000 lei penrtu perioada curenta, iar restul pentru perioadele urmatoare, iar 4.000 lei este
pentru plata personalului si este aferenta perioadei in curs.


Aplicatii - Stagiu Anul III- semestrul II 2014 GOGUT LUMINITA

12.000 % = % 12.000
10.000 445 Subventii 7411 Venituri din subventii de 2.000
2.000 5121 Conturi curente la banci exploatare aferente cifrei de afaceri
7414 Venituri din subventii de 4.000
exploatare pentru plata personalului
472 Venituri in avans 6.000


Studiu de caz privind veniturile si cheltuielile in avans

Veniturile in avans

Editura PRESS incaseaza prin banca in luna decembrie abonamentele aferente anului viitor in
suma de 48.000 lei plus TVA, conform facturilor emise si a ordinelor de plata.

a) Emiterea facturilor

4111 Clienti = % 59.520
472 Venituri in avans 48.000
4427 TVA colectata 11.520

b) Incasarea facturilor

5121 Conturi la banci in lei = 4111Clienti 59.520

Anul urmator, se va descarca pe venituri lunar suma de 48.000/12 luni = 4.000 lei

704 Venituri din servicii prestate = 472 Venituri in avans 4.000

Cheltuieli in avans

In data de 15.12.2011 se achita in numerar o polita RCA pentru un autovehicul detinut de
companie.
Aceasta polita este valabila pana pe data de 14.12.2012 si are o valoare totala de 600 lei

a) Plata politei RCA

471 Chetuieli in avans = 5311 Casa in lei 600

b) Descarcare pe chetuieli pentru perioada 15.12.2011-31.12.2011(600 lei/12 luni/31 zile * 17
zile ramase din luna decembrie = 27,42 lei)

613 Chetuieli privind primele de asigurare = 471 Cheltuieli in avans 27,42

c) In perioada Ianuarie-Noiembrie se va descarca pe chetuiala suma de 50 lei

Aplicatii - Stagiu Anul III- semestrul II 2014 GOGUT LUMINITA

613 Chetuieli privind primele de asigurare = 471 Cheltuieli in avans 50

d) Descarare pe cheltuieli pentru perioada 01.12.2012-14.12.2012(600 27,42 50*11 = 22,58
lei)

613 Chetuieli privind primele de asigurare = 471 Cheltuieli in avans 22,58


Studiu de caz privind intrarile si iesirile de imobilizarile financiare.

1. Se achizitioneaza titluri imobilizate in valoare de 45.000 lei, eliberate in proprtie de 60% si
achitate prin banca pentru 10.000 lei.

261 Actiuni detinute la entitatile afiliate = % 45.000
5121 Conturi curente la banci 10.000
404 Furnizori de imobilizari 27.000
269 Varsaminte de efectuat pentru 8.000
imobilizari financiare

Varsamintele efectuate pentru emitent pe masura valorii eliberate:

269 Varsaminte de efectuat pentru = 5121 Conturi curente la banci 10.000
imobilizari financiare

2. O entitate are incasat dividende in valoare de 15.000, in care se incaseaza 7.000 lei:

% = 761 Venituri din imobilizari financiare 15.000
5121 Conturi curente la banci 7.000
267 Creante imobilizate 2.000


3. O societate vinde titluri imobilizate la un prt de vanzare de 60.000 lei si plateste un
commision de 900 lei. Titlurile au fost achizitionale la suma de 50.000 lei.

a) Scaderea din evidenta a titlurilor la valoarea de intrare:

6641 Cheltuieli privind imobilizarile = 261 Actiuni detinute la entitati afliate 50.000
financiare cedate

b) Reflectarea veniturilor din cedarea titlurilor

461 Debitori diversi = 7641 Venituri din imobilizari financiare cedate 60.000

c) Incasarea titlurilor cedate si inregistrarea comisionului

% = 461 Debitori diversi 60.000
Aplicatii - Stagiu Anul III- semestrul II 2014 GOGUT LUMINITA

5121 Conturi curente la banci 59.100
622 Cheltuilei privind comisioanele 900
si onorariile

4. Entitatea BETA SA participa la capitalul social al entitatii ALFA SA, nou infiintata, cu un
utilaj a carui valoare de aport determinata de un expert evaluator este de 340.000 lei. Aceasta
participatie ii asigura un procent de control de 40%.
Caracteristicile utilajului sunt :
- valoare contabila 360.000 lei
- durata de utilizare economica : 6 ani
- amortizarea anului N : 60.000 lei

a) Inregistrarea titlurilor de participare in limita valorii neamortizate a utilajului

% = 2131 Echipamente tehnologice 360.000
2813 Amortizarea instalatiilor, 60.000
mijloacelor de transport, animalelor
si plantatiilor
263 Interese de participare 300.000

b) Inregistrarea valorii titlurilor de participare primite care excede valoarea neamortizata a
imobizarii corporale (340.000-300.000 lei)

263 Interese de participare = 1068 Alte rezerve 40.0000

Entitatea cedeaza jumatate din titlurile obtinute in urma participarii la capitalul social cu o
valoare de 320.000.
Trazactiile de inregistrat sunt urmatoarele:

a) Vanzarea titlurilor

461 Debitori diversi = 7641 Venituri din imobilizari financiare cedate 320.000

b) Descarcarea gestiunii

6641 Cheltuieli privind imobilizarile financiare cedate = 263 Interese de participare 170.000

c) Virarea rezervei la venituri

1068 Alte rezerve = 7641 Venituri din imobilizari financiare cedate 20.000

5. Entitatea BBB SA acorda entitatii CCC SA in imprumut de 60.000 lei pe termen de 2 ani, cu o
dobanda de 10%, care trebuie achitata la sfarsitul fiecarui an. Dobanda in primul an se incaseaza
cu intarziere, adica in cursul anului urmator.

a) Acordarea imprumutului, in anul I:

Aplicatii - Stagiu Anul III- semestrul II 2014 GOGUT LUMINITA

2675 Imprumuturi acordate pe termen lung = 5121 Conturi la banci in lei 60.000

b) Inregistrarea dobanzii curente in primul an, la 31.12 anul I (60.000 lei * 10% = 6.000 lei)

2676 Dobanza aferenta imprumuturilor = 763 Venituri din creante imobilizate 6.000
acordate pe termne lung

c) Incasarea dobanzii restante in cursul anului II

5121 Conturi curente la banci = 2676 Dobanda aferenta imprumuturilor 6.000
acordate pe termne lung

d) Inregistrarea dobanzii cuvenite in al doilea al, la 31.12. an II

5121 Conturi curente la banci = 763 Venituri din creante imobilizate 6.000

e) Rambursarea imprumutului la sfarsitul celor 2 ani
5121 Conturi la banci in lei = 2675 Imprumuturi acordate pe termen lung 60.000

Studiu de caz privind contabilitatea materiilor prime, materialelor
consumabile.

Contabilitatea materiilor prime

1. Entiatea Alfa detine un teren evaluat la valoarea justa de 45.000 lei, rezerva din reevaluare
disponibila fiind de 15.000 lei. Pe teren va fi construita o cladire.

Cazul 1 : Daca in contractile de vanzare-cumparare cladirea si cota parte din teren fac obiectul
unei tranzactii unice cu pret unic :

a) Transferul terenului in categoria materii prime:

301 Materii prime = 2111 Terenuri 45.000

b) Costul terenului(material prima) va fi trecuta pe cheltuiala si inclus in costul de prductie al
constructiei :

601 Chetuieli cu materiile prime = 301 Materii prime 45.000

c) Realizarea rezervei din reevaluare

105 Rezerve din reevaluare = 1065 Rezerve reprezentand surplusul realizat din 15.000
rezerve din reevaluare

Cazul 2 : Daca in contractile de vanzare pretul cladirii nu include pretul terenului

Aplicatii - Stagiu Anul III- semestrul II 2014 GOGUT LUMINITA

a) Reclasifiacrea terenului in categoria stocurilor

371 Marfuri = 2111 Terenuri 45.000 lei

b) Realizarea rezervei din reevaluare

105 Rezerve din reevaluare = 1065 Rezerve reprezentand surplusul realizat din 15.000
rezerve din reevaluare

2. Societatea comerciala Beta SA are in stoc la inceputul lunii mai N:

- materii prime 3.000 lei;
- marfuri 12.000 lei

In cursul lunii mai au loc urmatoarele operatii:

1. Achizitie de materii prime la costul de achizitie de 2.000, TVA 24%
2. Achizitie de marfuri la costul de achizitie de 4.000 lei, TVA 24%
3. Consum de materii prime la costul de 3.000 lei
4. Vanzare de marfuri la pretul de vanzare de 1.600 lei, TVA 24%, costul de achizitie diins
de 1.200 lei
La sfarsitul lunii are loc inventarierea, in urma careia se stabilescu stocurile faptice:
-materii prime 3.200 lei;
-marfuri 6.500 lei

Inventarul permanent

D 301 Materii prime C

D 371 Marfuri C

Si 3000
2000
3000
2000 Sfs
1200
3200 Sff
Si 12000
4000
1200
14800 Sfs
8300
6500 Sff
Aplicatii - Stagiu Anul III- semestrul II 2014 GOGUT LUMINITA

Sfs = stoc final scriptic
Sff = stoc final faptic

1. Achizitia de materii prime

% = 401 Furnizori 2.480
301 Materii prime 2.000
4426 TVA deductibila 480

2. Achitia de marfuri

% = 401 Furnizori 4.960
371 Marfuri 4.000
4426 TVA deductibila 960

3. Consumul de materii prime

601Chetuieli cu materiile prime = 301 Materii prime 3.000

4. Vanzarea de marfuri

4111 Clienti = % 1.984
707 Venituri din vanzarea marfurilor 1.600
4427 TVA colectata 384

607 Chetuilei privind marfurile = 371 Marfuri 1.200

5. Inregistarrea diferentelor constatate la inventar

a) Pentru materii prime :

Sff = 3200
Sfs = 3000
Plus = 200

301 Materii prime = 601 Chetuieli cu materiile prime 200

b) Pentru marfuri

Sff = 6.500
Sfs = 14.800
Minus = 8.300

607 Chetuilei privind marfurile = 371 Marfuri 8.300

Inventarul intermitent
D 301 Materii prime C
Aplicatii - Stagiu Anul III- semestrul II 2014 GOGUT LUMINITAD 371 Marfuri C1. Achizitia de materii prime

% = 401 Furnizori 2.480
601 Cheltuieli cu materii prime 2.000
4426 TVA deductibila 480

2. Achitia de marfuri

% = 401 Furnizori 4.960
371 Chetuieli privind marfurile 4.000
4426 TVA deductibila 960

3. Consumul de materii prime
Nu se inregistreaza in contabilitatea financiara ci se determina la sfarsitul perioadei , pe baza
relatiei:

Iesiri = Sold initial+Intrati-Sold final stabilit de inventar = 3000+2.200-3200 =2.200

4. Vanzarea de marfuri

4111 Clienti = % 1.984
707 Venituri din vanzarea marfurilor 1.600
4427 TVA colectata 384

Iesirile de marfuri nu se inregistreaza in contabilitate ci se determina la sfarsitul perioadei, pe
baza relatiei:

Iesiri = Sold initial+Intrati-Sold final stabilit de inventar =15 000+4000 6500 = 12.500

5. Anularea soldurilor initiale

a) pentru materiile prime

Si 3000
3200
3000
3200 Sfs
Si 12000
6500
12000
6500 Sfs
Aplicatii - Stagiu Anul III- semestrul II 2014 GOGUT LUMINITA

601 Chetuieli cu materiile prime = 301 Materii prime 3.000

b) pentru marfuri


607 Chetuilei privind marfurile = 371 Marfuri 12 000

6. Preluarea soldurilor finale

a) 301 Materii prime = 601 Chetuieli cu materiile prime 3.200
b) 371 Marfuri = 607 Chetuieli privind marfurile 6.500

3. O societate achitioneaza 3.000 lg de materie prima la pretul de 2 lei/kg. La receptie se constata
o lipsa de 500 kg care se imputa, la pretul de 2 lei/kg plus TVA 24%, delegatului unitatii.

a) Achizitia materiilor prime si constatatea lipsei% = 401 Furnizori 7.440
301 Materii prime 5.000
6588 Alte chetuieli de exploatare 1.000
4426 TVA deductibila 1.440

b) Imputarea lipsei:

4282 Alte creante in legatura cu personalul = % 1.240
7581 Venituri din despagubiri, amenzi 1.000
si penalitati
4427 TVA colectata 240

Contabilitatea materialelor consumabile

1. Societatea Alfa achitioneaza combustibil in valoare de 1.500 lei, TVA 24%, destinat unui
vehicul pentru care nu se permisa deducerea decat in proportie de 50%, deoarece nu este utilizat
pentru desfasurarea de activitati exceptate.

a) In cazul in care combustibilul este stocat :
a1) Achizitia de combustibil

% = 401 Furnizori 1.860
3022 Combustibili 1.500
4426 TVA deductibila 360

a2) Includerea a 50% din TVA in costul de achizitie al combustibilului

3022 Combustibil = 4426 TVA deductibila 180
Aplicatii - Stagiu Anul III- semestrul II 2014 GOGUT LUMINITAb) In cazul in care combustibilul nu este stocat :

b1) Achizitia de combustibil

% = 401 Furnizori 1.860
6022 Chetuieli privind combustibilul 1.500
4426 TVA deductibila 360

b2) Includerea a 50% din TVA in costul de achizitie al combustibilului

6022 Chetuieli privind combustibilul = 4426 TVA deductibila 180

2. Ca urmare a dezmembrarii unui autoturism, o societate recupereaza materiale auxiliare in
valoare de 5.000 lei si piese de schimb in suma de 2.500 lei. Piesele de schimb recuperate sunt
utilizate pentru repararea unui mijloc de transport.% = 7588 Alte venituri din exploatare 7.500
3021 Materiale auxiliare 7.000
3024 Piese de schimb 2.500

Darea in consum a pierselor de schimb

6024 Chetuieli privind piesele de schimb = 3024 Piese de schimb 2.500

Studiu de caz privind contabilitatea obiectelor de inventar.

SC BETA SRL achizitioneaza scaune in valoare de 2.000 lei, TVA 24%. Se dau in folosinta
scaunele:

a) Achizitia de materiale de natura obiectelor de inventar

% = 401 Furnizori 2.480
303 Materiale de natura 2.000
obiectelor de invetar
4426 TVA deductibila 480

b) Darea in folosinta a obiectelor de inventar

Aplicatii - Stagiu Anul III- semestrul II 2014 GOGUT LUMINITA

603 Chetuieli privind materialele de = 303 Materiale de natura obiectelor de inventar 2.000
natura obiectelor de inventar
Studiu de caz privind contabilitatea stocurilor aflate la terti.

Societatea Alfa trimite spre prelucrare la terti materiale consumabile in valoare de 25.000 lei
conform avizului de insotire. Se primesc de la terti obiecte de invetar in valoare de 30.000, cstul
prelucrarii 3.000 lei, TVA 24%.

351 Materii si materiale aflate la terti = 3021 Materiale auxiliare 25.000

Primirea obiectelor de inventar de la terti

303 Materiale de natura obiectelor de inventar = 351 Materii si materiale aflate la terti 25.000

% = 401 Furnizori 3.720
303 Materiale de natura obiectelor de inventar 3.000
426 TVA deductibila 720

Studiu de caz privind contabilitatea produselor finite.

1. Intreprinderea Alfa(dezvoltator imobilizar) receptioneaza o cladire al carei cost de 450.000
lei. Se decide ca aceasta cladire san u fie vanduta, ci sa fie utilizata in scopuri adiministrative
a) Receptia cladirii si evaluarea ei la cost:

345 Produse finite = 711 Venituri aferente costurilor stocurilor de produse 450.000

b) Transferul cladirii in categoria imobilizarilor corporale

212 Constructii = 345 Produse finite 450.000

2. Societatea Beta obtine din productia proprie 2.000 pungi la costul de 0,2 lei/bucata. Aceasta ii
vinde societatii Alfa 1000 de pungi la pretul de 1 leu/bucata plus ecotaxa de 0,2 lei/punga, TVA
24%.

a) Obtinerea pungilor din productie proprie:

345 Produse finite = 711 Venituri aferente costurilor stocurilor produse 200

b) Vnzarea pungilor si descarcarea din gestiune:

4111 Clienti = %
701 Venituri din vanzarea produselor finite 1 000
Aplicatii - Stagiu Anul III- semestrul II 2014 GOGUT LUMINITA

446 Alte impozite si taxe 200
4427 TVA colectata 288

711 Venituri aferente costurilor stocurilor produse = 345 Produse finite 200

3. Societatea Gama doneaza produse finite in suma de 35.000 lei confirm avizului de insotire a
marfii si procesului verbal de predare/primate.

6582 Donatii acordate = 345 Produse finite 35.000

4. La inventariere se constata minus de produse finite de 70 lei care se imputa gestionarului , la
valoarea de 110 lei plus TVA 24%. Suma se incaseaza ulterior in numerar.

711 Venituri aferente costurilor stocurilor produse = 345 Produse finite 70

4282 Alte creante in legatura cu personalul = % 374
7581 Venituri din despagubiri, amenzi 110
4427 TVA colectata 264


Studiu de caz privind contabilitatea marfurilor.

1. Se presupune urmatorul detaliu de factura:
Marfuri 1.000 lei
Rabat (5 % 1 000 lei) 50 lei
950 lei
Remiza (10 % 950 lei) 95 lei
NETA COMERCIALA 855 lei
Scont de decontare (2 % 855 lei) 17, 10 lei
NETA FINANCIARA 837, 90 lei
TVA (24 % 837, 90 lei) 201,1 lei
NETA DE PLATA 1.039 lei

a) inregistrarea sconturilor acordate pe baza de factura la livrarea bunurilor:

855 lei 371 Marfuri = 401 Furnizori 1039 lei
201,1 lei 4426 TVA deductibila 767 Venituri din sconturi obtinute 17, 10 lei

b) decontarea facturii:

401 Furnizori = 5121 Conturi curente la banci 1.039 lei

2. O societate platitoare de TVA importa marfuri in valoare de 1.000 euro (1 euro = 4,4 lei). Taxa
vamala este de 10%. Taxa vamala se plateste prin virament in lei, iar marfurile se achita prin
banca la cursul de 4,42 lei.

Aplicatii - Stagiu Anul III- semestrul II 2014 GOGUT LUMINITA

a) achiziia marfurilor

371 Marfuri = 401 Furnizori 4.400

b) inregistrarea taxei vamale 10% x 4.400 lei = 440 lei

371 Marfuri = 446 Alte impozite, taxe si varsaminte asimilate 440

c) se inregistreaza TVA, aplicand regimul de taxare inversa:

TVA = (pre de cumparare + taxa vamala) x 24% = (4.400 + 440) x 19% = 1.161,6

4426 TVA deductibila = 4427 TVA colectata 1.161,6

d) plata taxei vamale

446 Alte impozite, taxe si varsaminte asimilate = 5121 Conturi la banci in lei 440

e) plata marfurilor
valoarea de achiziie a marfurilor = 4.400 lei
valoarea marfurilor la plata = 4.420 lei
diferena nefavorabila de curs valutar = 20 lei (665 Cheltuieli din diferene de curs
valutar)
% = 5124 Conturi la banci in valuta 4.420
401 Furnizori 4.400
665 Cheltuieli din diferene de curs valutar 20


3. Intreprinderea Alfa SA achizitioneaza un stoc de marfuri de la furnizorul Beta SA.
Factura cuprinde : 150 bucati marfa, la pretul unitar de 200 lei, cheltuieli de transport de 300 lei,
TVA 24%.

Pret de cumparare(150 buc. * 200 lei) 30.000 lei
Chetuieli de transport 300 lei
Cost de achiztie 30.300 lei
TVA 24% 7.272 lei
Total factura 37.572 lei

% = 401 Furnizori 37.572
371 Marfuri 30.300
4426 TVA deductibila 7.272

4. Societatea Alfa vinde marfuri la pretul de 25.000 lei plus TVA 24% societatii Beta. Termnul
de decontare conform contractului este de 2 luni. Ca urmare a dorintei societatii Beta de a
deconta imediat, societatea Alfa ii acorda o reducere (scont) de 3%. Factura de reducere consta in
scontul de 750 lei plus TVA.

Aplicatii - Stagiu Anul III- semestrul II 2014 GOGUT LUMINITA

Inregistrari la vanzator

a) Factura de vanzare a marfilor este inregistrata astfel:

4111 Clienti = % 31.000
707 Venituri din vanzarea marfurilor 25.000
4427 TVA colectata 6.000

b) Factura de reducere acordata

% = 4111 Clienti 930
667 Cheltuieli privind sconturile acordate 750
4427 TVA colectata 180

Inregistrari la cumparator

a) Achizitia de marfa

% = 401 Furnizori 31.000
371 Marfuri 25.000
4426 TVA deductibila 6.000

b) Factura de reducere

401 Furnizori = % 930
767 Venituri din sconturi obtinute 750
4427 TVA colectata 180

5. Societatea Alfa din Romania, achizitioneaza in luna aprilie marfuri in valoare de 35.000 euro,
de la un furnizor francecz. Societatea romaneasca primeste factura de la furnizor , aceasta fiind
datata inainte de 15 mai. Cursul BNR aplicabiul la data emiterii facturii la fost de 4,2988 lei/euro.
Cursul la data receptiei marfii a fost de 4,2968 lei/euro. Cursul de schimb la sfarsitul lunii aprilie
a fost de 4,2738 lei/euro. In mai furnizorul acorda o reducere comerciala de 900 euro, pentru care
emite o nota de credit. Cursul de schimb la data emiterii notei de credit este de 4,2988.

a) Receptia bunurilor

371 Marfuri = 401 Furnizori 35.000 euro * 4,2968 =150.388

b) Determinarea bazei impozabile si a TVA

Baza de impozitare a TVA = 35.000 euro * 4.2988 = 150.458
TVA = 150.458 * 24 % = 36.110 lei

4426 TVA deductibila = 4426 TVA colectata 36.110

c) Actualizarea datoriei fata de furnizor la sfarsitul lunii aprilie
Aplicatii - Stagiu Anul III- semestrul II 2014 GOGUT LUMINITA


401 Furnizori = 765 Venituri din diferente de curs valutar 805 = (4.2968-4.2738)*35000

d) Inregistrarea reducerii comerciale primite de la furnizor

401 Furnizori = 609 Reduceri comerciale primite 3.867

Valoarea reducerii in lei = 900*4.2968 = 3.867
Ajustarea bazei de impozitare a TVA = 900 * 4.2968 *4.2988 = 3868.92 lei
Ajustarea TVA = 3868.92*24% = 929

4426 TVA deductibila = 4426 TVA colectata (929)

S-ar putea să vă placă și