Sunteți pe pagina 1din 17

Adresa: CP 33-2, Bucureti, Romnia Tel.: (40!

224 32 "#,222 $4 20,222 $3 $2% &a': 224 32 "#


Co(erta colec)iei de Micu Veniamin
VLADIMIR MAIAKOVSKI
P*+,-./A
C+012.1 &111.C3 4- -+53 TAB*+51.
2in 6olumul:
B7.A8l909P 0A9:+BC:9.4 nOJIHOE COEPAHME COHHHEHHt
r+C7.9T9B5at
0oc:Ba ;$"
Toate drepturile asupra acestei versiuni stnt rezervate Editurii UNIVE!
4- 1+0<-1,T1
21
]
BIBLIO*
Ci
*567047T*
:o:
"ll
#IA$A tv%& = >-12.TT7:?
T1ATR5* -AT.+-A*
..*. CARA@.A*1
B5C5R1,T. - ;A0 &BC 7 8C 5 '($
.
INT) IN AC*IUNE
P1RD+-A71*1:
R1-A.DDA-C1
PR.D.P:.- > P.1BR1 D:R.P:.- > 8ost muncitor, 8ost memEru
de (artid, Fn (reGent mire H+.A B1R.+H:.-A > muncitoare 1*H1I.RA 2AI.2+I-A > manicJiureGK i
casieri)K la o 8riGerie > mireasK R+HA*.A PAI*+I-A > mama ei, coa8eGK 2AI.2 +D.P+I.C. > tatKl ei, 8riGer +*1@ BA.A- > din
rindurile (ro(rietarilor de
imoEile, FnGestrat din natere, autodidact 0.*./.A-5* PR+&1D+R5*
2.R1CT+R5* @R32.-.. H++*+@.C1 C+0A-2A-T5* P+0P.1R.*+R P+0P.1R.
5- CAIA*1R 21 +-+ABB 5- R1P+RT1R
05-C.T+R.. CAR1 21D1RI1DC A0&.T1ATR5* PR1,12.-T1*1 D+I.1T5*5. +R3,1-1DC 5- +RAT+R
DT521-/. (de la I.5.H.! '
R1DP+-DAB.*5* C5 +R@A-.HAR1A D+*10-.T3/.. PR1H.2.5* D+I.1T5*5. +R3,1-1DC, Il-AT+R., C+P..,
BATR.-.
i I.5.H. (IFseie uceEnoe Gade6enie! > ,coala de Fn6K)Kmtnt su(erior > 5ni6ersitate (rus!.
Centmil scenei reprezint+ intrarea unui ma,azin universal - o enorm+ u.+ turnant+/ de o parte .i de alta a u.ii% vitrine de
sticl+ 0ine ,arnisite cu tot 1elul de m+r1uri2 Intr+ oameni 1+r+ pac3ete% ies 4nc+rca5i2 Pe tot spa5iul scen6 circul+ vlnz+tori
am0ulan5i particulari2
IiF-H3T+R5* A0B5*A-T 21 -ADT5R.:
Poftii ncoace !
Pentr-un nasture
s te-nsori nu face !
Nici s visezi
s divorezi
pentr-un nasture !
Prin apsare
cu deetu! "are
pe ce! arttor # $ac %
panta!onii nu se "ai desfac !
Nasturi o!andezi !
Nasturi auto"ai !
&ecanizai !
'inuri se cos(
nu se "ai descos!
)ase !a po!***
Poftii( "usiu !
I4-H3T+R5* A0B5*A-T +1 P3P5,. :
Ppu+i dansatoare ! ,e !a 'tudiou! ce! -.traordinare +i ncnttoare !
"are
/70
n rdin +i n casa(
pe pode!e +i pe "as !
1d"irai "ono"u! !
,anseaz
cu" !e dicteaz
nar2o"u! 3 */
I4-H3T+AR1A A0B5*A-T3 21 01R1:
1nana+i
ioc*** 4anane
de !oc***
&eri+oare safran ! Patru !a cin3+pe 5ani ! 6te v dau( ceteano 7
I4-H3T+R5* A0B5*A-T 21 P.1TR1 21 T+C.*3
Pietre ne"e+ti ! 8nic e.ecuie \ 1scut cu" dore+ti ! )i !a"e(
+i cuite(
+i !i"5i pentru discuie( n direcii diferite( dup usturi fe!urite ! 69i!ipir de-a ata( :0 copeici 5ucata ! 'nt
incasa5i!e( inesti"a5i!e ! ;uai( ceteni %
I4-H3T+R5* A0B5*A-T 21 ABA75R5R.:
15a<ururi desenate(
variate(
co!orate ! 1!5astre = pentru inti"itate !
>o+ii = pentru vo!uptate \ 6 fie !a casa o"u!ui( tovar+i !
I4-H3T+R5* A0B5*A-T 21 BA*+A-1 :
4a!oane fepe!in !
?5oar !in !
P!ute+ti cu e! fr fric !
Nu se spare(
Nu se s7ric !
'e na!(
d oco!(
poa3s-a<un pn3!a Po! ! 6-un 5a!on ca sta No5i!e-ar fi sta!f n vzdu9( +i-un an nc9eiat ! Nu pierde ocazia(
cetene % 6u"pr( nene \
I4-H3T+R5* A0B5*A-T 21 DCR50B..:
1ici( aici !
'cru"5ii repu5!icane(
ce!e "ai 5a5ane !
N-au perec9e( orice-ai spune* Proaspete +i 5une
!a votc(
!a 5!ine!e(
&er nu"ai e!e f
I4-H3T+AR1A A0B5*A-T3 21 @A*A-T1R.1 :
'utiene
cu e!astic !
'utiene
cu 5a!ene !
L -arMom (-arodnFi Momisar! > Comisarul (o(orului (rus!.
@A0
Ii-H3T+R5* 21 C*1.:
;a noi
+i n strintate(
N;O
pa9are!e +i ce+ti!e sparte se arunca !a unoi ! 6u ce!e5ru!
praf -.ce!sior faci din cio5uri !ucruri noi !
Praf -.ce!sior ! Praf-c!ei !
;ipe+te tot ce vrei( +i pe Benus
pe-un piedesta!( orice Cuca! ! Nu dorii( coni 7 Nu iei( duduit 7
I4-H3T+AR1A A0B5*A-T3 21 PAR&505R.:
1ci ! 1ci !
Parfu" Coty ! cu ra"u!( cu 2i!ora"u! !
Parfu" 6otDE
1ci ! 1ci !
I4-H3T+R5* 21 C3R/. : Ce 8ace ne6asta riad EKnEa-tul nu-i acasK > 0$ anecdote 6esele ale 8ostului conte *e6
-iMolae6ici Tolstoi, la (re) redus P 2e la o ruElK douKGeci > la cinQ(e co(eici P
I4-H3T+AR1A A0B5*A-T3 21 @A*A-T1R.1:
'utiene
cu e!astic ! 'utiene
cu 5a!ene !
Intr+ Prislp6in% oz alia P avi o v na% 7ai an2
I4-H3T+AR1A :
'utiene
cu 5a!ene !***
N0O
PR.D4P:.- 84n e9taz: 2;
6e scufie aristocratice ! >F?1;%1 P1B;FBN1 #
6e scufie 7 1stea snt***
PR.D4P:.- : 2aQce, (arcK eu n-am ocJi R 2aQ dac-o sK a6em Semeni > uite asta e (entru 2orotJT, i astKlaltK (entru *ilian...
Am JotKrFt sK le dau nume aristooratMo-cinemaitoSra8ice... (arcK le si 6Kd, la (limEare, una lFnSK aMa. Asta-i P Fn casa mea
6reau sK 8ie EeluS. Cum(KrK, RoGalia Pa6Fo6na, te roS P
BA.A- 83lizindu#se per1id:- Cum(KrK, cum(KrK, RoGalia Pa6lo6na P Ce, (arcK dumnealui se SFndete la 8leacuri, la
EanalitK)i R 2umnealui e clasa tFnKrK, (e toate le-n-)eleSe Fn .8elul sKu. 2umnealui 6K aduce Fn casK o strK6ecJe i ne(KtatK
oriSine (rodetarK i, (e deasu(ra, un carnet sindical % nu 8ace sK 6K calici)i (entru o ruElK P Fn casa dumnealui treEuie sK
8ie EeluS.
O1t4nd% ozalia Pavlovna cump+r+2
BA.A- : *KsaU)i cK le duc eu... sFnt uurele ca 8ulSul... nu 6K deranVa)i... intrK Fn acelai (re)...
I4-H3T+R5* A0B5*A-T i21 75C3R..:
Ppu+i dansatoare ,e !a 'tudiou! "are***
PR.D4P:.- : Iiitorii mei co(ii, urmaii mei, treEuie sK 8ie crescu)i in s(irit eleSant. Asta-i P Cum(KrK, RoGalia Pa6lo6na P
R+HA*.A PAI*+I-A : To6arKe PrisF(Min...
PR.D4P:.- : -u-mi Gi to6arK, cetK)eano P 2umneata FncK
nu te-ai Fnrudit cu (roletariatul.
NO
R+HA*.A PAI*+I-A : Iiitor to6arK > cetK)ene PrisF(-Min, cu Eanii Ktia Fi rad EarEa cinQi(e muterii, 8KrK sK mai (ui
la socotealK alte mKrun)iuri > mustK)i i aa mai de(arte. 0ai Eine am mai lua o duGinK de sticle de Eere (entru nuntK.
Ce Gici R
PR.D.P:.- 8cu severitate:.- iRoGalia Pa6lo6naP .n casa mea...
BA.A- : Fn casa lui treEuie sK 8ie EeluS. ,i dansurile i Eerea treEuie sK )neascK Fn casa lui ca dintr-un Ja6uG, ca dintr-un
ade6Krat corn al aEunden)ei.
ozalia Pavlovna cump+r+2
BA.A- 8apuc4nd pac3etele:- -u 6K deranVa)i... nu 6K iau un Ean Fn (lus P
I4-HAT+R5* A0B5*A-T 21 -ADT5R. :
Poftii ncoace ! .' Pentru un nasture
s te-nsori nu face ! Nici s visezi s divorezi pentr-un nasture !
PR.D.P:.- : tn 8amilia noastrK roie n-au ce cKuta a(ucKturi mic-EurSJeGe i nici ne(lKceri (e cJestie de (antaloni. Asta-i P
Cum(KrK, RoGalia Pa6lo6na P
BA.A- : Cit tim( nu a6e)i carnet sindical treEuie sK-i Eate)i Fn strunK, RoGailia Pa6lo6na. 1l e olasa 6ictorioasK i mKturK tot
ce-i stK Fn cale, re6KrsFndu-se ca la6a. PFnK i (antalonii to6arKului DMri(Min treEuie sK FntrucJi(eGe EeluSul.
ozalia Pavlovna cump+r+ .i pl+te.te cu un o1tat2
BA.A- : 2a)i-mi 6oie, duc eu (acJe)elul > nu 6K iau un Ean Fn (lus...
I4-HAT+R5* A0B5*A-T 21 DCR50B..:
'cru"5ii repu5!icane i 6e!e "ai 5a5ane !
N-au perec9e( orice-ai spune ! Proaspete +i 5une !
!a votca( ;a 5tine!e( Nu "er dect e!e !
R+HA*.A PAI*+I-A 8lumin4ndu#se .i d4ndu#i la o parte pe to5i% vor0e.te tare:- DcrumEioare P > asta mai Gic i eu P
stranic (entru nuntK P... Dta)i sK cum(Kr P *a o (arte, musiu EKrEa)i. CDt costK oEletele Ksta R
I4-HAT+R5* A0B5*A-T: Domonul Ksta 8ace douK ruEle .aiGeci MiloSramul.
R+HA*.A PAI*+I-A: 2ouK ruEle aiGeci (entru )Frul Ksta amKrFt R
I4-HAT+R5* A0B5*A-T: Iai de mine, madam, nu cer decFt douK ruEle aiGeci (entru acest candidat la tiisetru P
R+HA*.A PAI*+I-A : 2ouK ruEle aiGeci > nite Ealene de corset marinate R Ai auGit, to6arKe DMri(Min R Bine a)i 8Kcut
cFnd l-a)i ucis (e )ar i i-a)i 8Kcut 6Frit domnului RiaEuinsMi P +8, QEandi)ii Ktia P Acum o sK-mi ca(Kt eu i scrumEiile i
dre(turile cetK)eneti la coo(erati6a de stat so6ieticK P
BA.A- : DK ate(tKm aici, to6arKe DMri(Min. 2e ce sK te solidariGeGi cu aceastK stiJie mic-EurSJeGK i sK cum(eri scrumEii
Fn asemenea cadru de deGEateri a(rinse R @u cincis(reGece ruEle i o sticlK de 6otcK, F)i orSaniGeG eu o nuntioarK... clasa-
nitii P
PR.D4P:.- : To6arKe Baian, sFmt Fm(otri6a acestui 8el de 6ia)K mic-EurSJeG... ou canari i alte mo8turi... 1u sFnt un om cu
cerin)e mari... Pe mine mK intereseaGK un dula( cu oSlindK...
N2O
N3O
<2 oi a 7 erio z6in a% care era c4t pe#aci s+ se ciocneasc+
de ,rupul care discuta% r+m4ne locului% surprins+% si tra,e
cu urec3ea2
BA.A- : Fn cli(a Fn care corteSiul 6ostru nu()ial... PR.D4P:.-: Ce itot FndruSiR Ce concediuR
BA.A- : iAm iW(us corteSiu : Aa se numete, Qto6arKe DMri(Min, Fn 8rumoasele limEi strKine, orice (rocesiune, Fi Fn
s(ecial o solemnK (rocesiune de ounitK P

PR.D4P:.- : AJa P Atunci zi-i, ai-i Fnainte P


BA.A- : Aadar, Fn momentul cFnd se 6a a(ro(ia corte-XSioil, eu o sK 6K icFnt e(italamul lui -9Mneneu.
PR.D4P:.- : Ce tot FndruSi 6erGi i uscate R Ce cautK un antereu la nunta mea R
BA.A- : --am (omenit de nici un ?antereu. Am s(us : e(itallamuil Geului 9i-mie-meu P Aa se cJema Geul iuEirii la iSreci
> daQ nu la m(Kciuitoritii Ktia SalEeni i 8eroci ai lui IeniGelos, ci dia Srecii antici > la re(uElicani.
PR.D4P:.- : To6arKe Baian, (lKtesc Eani Srei, idaQ 6reau sK am o nuntK roie, 8KrK nici un 8el de Gei P Ai (rice(ut R
BA.A- : 0ai Fnca(e discu)ie, to6arKe DMri(Mim, sigur c am (rice(ut, Ea mai mult diiar > con8orm Fn6K)Kturii lui
PleJano6, cu 8or)a imaSina)iei admisK mar'itilor, 6Kd ca printr-o (rismK cristalinK solemnitatea im(resionantK a nun)ii
(dumnea6oastrK de clasK, soiEliimK, distinsK i FnKl)Ktoare P... 0ireasa descinde din cu(eu > o mireasK roie... iroie (arK >
toatK (ur(urie > s-a FncKilGit 6a sK GicK % Fi o8erK Era)ul, ,aVuitFnd-o sK coEoare, naul-rou i el, contaEilul 1rFMalo6 % unde
mai (ui icK s-a Qnimerit sK 8ie un EKrEat Sras, roco6an, Sata (arcK sK-il itrKsneascK a(o(M'ia, iar (e dumneata te conduc
ca6alerii de onoare, roii i ei % masa, c4t e de mare, SarnisitK cu .uncK moie Fi sticle cu do(uri roii.
PR.D4P:.- 8apio0ator:% Asta-i P Bine Gici P
[14]
BA.A- : 0usa8irii roii striSK Yamar, amarQ
l
i atunci mireasa roie, tFinKra so)ioarK, F)i o8erK EuGioarele ei roii ca (ur(ura.
H+.A 8se repede 0uim+cit+ .i#i prinde pe am4ndoi de minec+2 Ei o dau la o parte% scuturindu#.i m4necUe cu dez,ust% ca 1i
cum s#ar 1i atins de ceva murdar:- Ianea, ce 6rea sK iGMK asta R Ce tot lFnVdruSK caracati)a asta cu cra6atK la gt R Ce
nuntK R A cui nuntK R
BA.A-: 1 6orEa des(re cununia roie muncitoreasicK,. a 1lGa6irei 2a6FdoZna Renaissance cu...
PR.D4P:.- :
-u( ?oia Banna( pe a!ta iu5esc* F e!eant-n tai!!eur franuzesc ! )i peste pieptu! ei "aiestuos( Fc9ii-i se p!eac
!un( raios!
H+.A : Ianea P ,i eu R iCu ,mine cum rKmne R 0-ai marinarii
2
i aoum mK lai EaQltK R
PR.DDP:.- 84ntinz4nd mina cu care continu+ s#o 5ie la distan5+ pe =oia: -
6a nave!e pe "are(
noi doi ne-a" desprit***
R+HA*.A PAI*+I-A 81aneste din ma,azin% 5inlnd trium1al deasupra capului scrum0iile #cump+rate: - 2el8ini P
Ade6Krate Eailene P 8C+tre >nz+torul de scrum0ii2: .a s 6Kd cum aratK (e linSK li(itorile tale R P P 8Compar+ / scrum0ia
v4nz+torului am0ulant este mai mare/ pocne.te palmele a mirare2: 0ai mare cu o coadK FntreaSK P Pentru ce-am lu(tat,
cetK)ene DMri(Min > ai R Pentru ce l-a ucis (e )arul Fm(Krat i am 8Kcut 6Fot domnului RiaEuinsMi R Ai R 0 sK mK EaSe Fn
Sroa(K (uterea asta a 6oastrK, so6ieticK. AuGi treaEK P... 0ai mare cu o coadK, cu o coadK FntreaSK P...

YAmar, amar= (SorMo, SorMo! (rusK! > oEicei de nuntK Fn


datina (o(orului rus. *a acest cu6Fnt mirii treEuie sK se sKrute.
2
A marinari > a-i Eate Voc % cu6Fnt creat de 0aiaMo6sMi.
N$O
BA.A- : DtimatK Boaalia Pa6lo6ma, oom(ara)i-le de la
celKlalt ca(Kt A- e aEia cu un ca( mai mare > i ce R
> .ca(ul e de 8ormK. Cine ise [(uicK sK4 mKmnce R --a6c)i decFt sK-ii tKia)i i sK-l G6rli)i.
R+HA*.A PAI*+I-A : AuGi 6orEK P DK tai ca(ul (ete-lui P 2acK )i se taie dumitale ca(ul, cetK)ene Baian...
> (aSuEK-m ciu(erci > nu 8ace nici o (ara cJioarK... 2a\ ca(ul scrumEiei 6ioe cam Gece ico(eioi %(e Miil P... i
acum, Jai acasK P Am rZaire ne6oie la casa mea ide un carnet sindical, cJit cK 8ie-mea lucreaGK la o Fntre(rindere
EKnoasK... ce isK Gic, nici asta nu e de le(Kdat P
H+. A : Hiceai UcK ne luKm, cK o sK muncim Fm(reunK... ,i acum...
PR.D4P:.- : CetK)eano P .uEirea noastrK e licJidatK. -u Fm(iedica)i liEera des8Kurare a unui sentiment cetK)enesc, cK de nu
> cJem mili)ia P
Iz0ucnind 4n pl4ns% =oia se a,a5+ de rtuneca lui2 Pris4p6in
ne smul,e violent2 ozalia Pavlovna se interpune 4ntre el
si =oia% sc+p0ul (os cump+r+turile2
R+HA*.A PAI*+I-A: Ce 6rea 8leoar)a astaR Ce te
aSK)i de Sinerele meu R H+.A : PKi, e-al meu P R+HA*.A PAI*+I-A : AJa P Are i un (lod Fn EurtK P
*asQ icK-i (lKtesc eu (ensie alimentarK, daQ Fi stFlcesc i
amil na P 0.*./.A-5* : CetK)eni, 6K (o8tesc sK is(rK6i)i cu scena
aste necu6iincioasK P
II
interiorul unui c+min al tineretului2 Inventatorul 14s4ie pe nas in timp ce deseneaz+2 Un 1l+c+u st+ tol+nit pe un pat/ pr
mar,inea patului > o 1at+2 Oc3elaristul st+ cu1undat 4n lectur+2 Cind u.a se desc3ide% se vede un coridor cu u.i .i multe
0ecuri2
&*3C35* 21DC5*/ 8stri,4nd cit 4l 5ine ,ura:- 5nde-mi sFnt ciGinelle R .ar mi-iau ter(elit ciGmele. Ce naiEa P + sK imK
car .+5 ele Fn 8iece noa(te la EaSaVele de mFnK i de (icioare din Sara :ursM, sK le las $n (Kstrare acolo R
4-@R.7.T+R5*: A ters-o PnMF(Min cu (ciGme cu tot... are Fntlnire ou cKmila lui. Ce-nVurKturi trKSea cFnd le-ncKl)a... Pentru
ultima oarK le (un, Gice, daQ disearK, Gice, mK-ntorc Fnnoit, cu )oale noi, Gice, cores(unGKtoare, Gice, icu noua mea N(oGi)ie
isociailK.
21DC5*/5*: *icJea P
T4-3R5* 05-C.T+R 81ace cur+5enie:- PFnK i .Sunoiul de (e urma lui s-a 8Kcut de la o 6rem-e Fncoace, ca sK Gic aa, mai
noEil, mai delicat... Fnainte, (este ce dKdeai R .a, oFte o isticlK SoalK de Eere, !t" ?o icodi)K roasK de (ete a8umat, acum R >
EorcKnae cu dresuri de 8a)a i (amiElicu)e 4n toate culorile curcuEeului. TA : .a nu mai QtrKncKni deSeaEa. ,i-a cum(Krat
EKiatul Lcolo o cra6atK i, Sai)a, a)i i tKEKrFt (e el. 2in Y0ac-donald= nu4 ,mai scoate)i P
&*3C35* : PKi, cum sK-i Gici alt8el dacK-i i0acdonald Fn (icioare R i--Uam nii! cu cna6ata lui, daQ 6eGi, Fn
tac
[1#]
sK 8ie cra6ata atFniatK de el, .atFrnK el de cra6atK. -ici mKcar nu-ii (une creierul Fn micare de 8ricK sK nu i uGeGe.
4-@R.7.T+R5*: AuGi itreaEK P Astu(K iSKurile din SJet cu 6o(sea% odatK, StrKEit ne6oie mare oa isK ascund, o SaiurK-n
cionai(, se a(ucK, nici una nici douK, sK- mFnVeascK i(icioru8l icu oreion cJimic.
&*3C35* : 1ra el .destul de mFnVit i 8KrK creion P .-I1-TAT+R5*: iCine i.tie R Poate cK tocmai unde se
ru(sdse ciora(ul nu era destul ide neSru. Ar 8i cKGu
isKni mai Fncal)e in6ers ciora(ii. 4-@R.7.T+R5* : Aa in6entator mai Gic i eu P +rt al
dV)(i, ai i SKsit leacul. IeGi, idK-i Gor .+5 Ere6etul. -nO
cum6a sK-)i .su8le al)ii ideea.
@4nd s+ .tear,+ 4n prip+ m+su5a cu cupa de pra1% r+stoarn%
o cutie din care cad 4n evantai mai multe c+r5i de vizit+%
!e apleac+ s+ le adune% se apropie de lumin+ .i iz0ucne.t
4n 3o3ote de r4s% a0ia iz0utind s+ c3eme pe ceilal5i tovar+.i2 c+rora le 1ace semn cu rrAna2
T+/. 8citesc% recitesc% repet+:- Pierre DMri(Min, Pierr DMri(Mim P
.-I1-TAT+R5*: DK -ti)i cK ti-a scornit un alt nume. CJiar asa-i, GKu P PriisF(Min... --are nici un JaG P Cc-aia PrisFV(Min R
2e unde %i (FnK unde PrisF(Min R Ce ti .aci ou PriisF(Min R 2race P Pierre DMri(Min > aa ma: Gic i eu > aduce mai mullt
a roman)K decFt a nume
&ATA 8vis+toare:/ Ai dre(tate P 2a P Pierre DMri,(Min > sunK disitins, e icu totul neoEinuit. Ioi 6K )ine)i di mo8turi, iar el,
cine tie, (oate cK tocmai acum Fn6iFr i)ete, la Qdomiciliu, o ade6KratK ire6olu)ie culturalK.
&*3C35*: Cu mutra (e care i-a aranVat-o, l-a 8e (nK i (e PuMin P Fi s(FnGurK 8a6ori)ii cum s(FnGur% coada cinilor (loua)i.
-ici nu Fi-i s(alK mKcar. -ici odaitK P .-e 8ricK isK nu ii-i GEurleascK.
&ATA : ,i la 9arrT Peal 6eSeta)ia asta se Fntinde (e toa 8a)a.
.-I1-TAT+R5* : DK ti)i cK (ro8esamP ilui este acel% care-i ridicK ni6elul Fn (roElema aceasta (KroasK.
&*3C35* : Tare a 6rea sK tiu i eu (e ce crete (Kruil la (ro8esorul Ksta: oa( > nici (omenealK, Fn scJimE
> (cFrlion)i oF)i (o8teti. Te (omeneti cK se 8ale, aa, din umeGealK R
&*3C35* C5 CART1A : -u-u-u. Asta-i altK mFncare ide (ete P 1l e scriitor. i-u tiu ce a scris, tiai numai cK a aVuns un
om cunoscut. Fn !eara s-a scris de trei ori des(re el : cicK ar 8i i6niduit nite (oeGii id-ale lui A(uJtin, sV(unFnd cK-s 8Kouite
de el % Kla icicK s-a su-i(Krat i a trntit o deGmin)ire la SaGetK. DFnte)i (roti, Gice, nu-i inimic ade6Krat > eu le-am co(iat din
-adsan. Cine dintre ei o a6ea idre(Qtate > JaEar n-am. 2e atunci nuni mai ('ii0icK nimeni, dar aiouim, cK a de6enit ce8e-
Eru, dK lec)ii tinerilor. Pe unii-i Fn6a)K sK 8acK (oeGii, ,(e al)ii sK cFnte, (e unii sK danseGe, (e al)ii, Jm... cum sK ise-
n6FrteaWcK de mite Jaini icu?m(rumut.
&*3C35* C5 03T5*RA : Asta mi-i treaEK de muncitor
> sK te a(iuici sK-)i lKouieti EKtKturile P
$+c+tu.ul% m4n(it de ulei% intr+ la (um+tatea 1razei% 4.i spal+ m4inile .i se 4ntoarce c+tre ceilal5i2
*3C3T5,5* : Cu muncFtond n-are nici Fn clin nici Fn mFmecK % aGi i-a luat licJidarea % se FnsoarK cu una, 8atK de 8riGer,
casieri)K i m-ainicJiureGK. + isK-i taie SJearele mamGela 1lGe6ira Renesaos...
.-I1-TAT+R5* : 1lGe6ira P 1'istK un cor( de litere ti(oSra8ice, care se numete ast8el.
*3C3T5,5* : *a litere nu (rea mK (rice(, Fn ce (ri6ete 5nsK cor(ul > Gic [i eu cK nu-i de le(Kdat... Ca sa accelereGe
socotelile de licJidare i-a arKtat contaEilului (oGa ei...
6e "ndruf ! 'nii-f!oare ! ,oua puduri fiecare !
21DC5*/5* : D-a-n6FirtitP
: Aha, it roade invidia ?
[18]
[19]
21DC5*/5* : Ba Eine cK nu. DK mK 6eGi (e mine cFnd oi aVunSe conducKtor teJnic, cum o sK-ini 8ac rost da o (erecJe de
ciGme cu care sK mK (ot FncKl)a cFnd 6reau i sK merS unde 6reau% i eu o sK caut sKO adulmec (e unde6a un a(artamenta
inai acKtKrii.
*3C3T5,5* : AscultK aici tin s8at de la mine : sK-.)i 8aci rost i de nite (erdelu)e. Ai dat (erdelu)a la o (art) > te ui)i Fn
stradK, ai tras-o la loc > )i-a i (icai Fn mFnK o V(8leacK. CFnd ]e 6orEa de treaEK, sK 6eG: cum Fl a(ucK (e om (lictiseala,
dacK e sinSur: Fn scJimE, 8ri(tura de SKinK o n8ulecK cu destulK 6oie EunK. Am sau n-am dre(tate R Cunoatem noi de-alde
Ktia, care o terSeau din tranee ca sK se aranVeGe maV comod > daQ 6eGi cK noi Fi cam atinSeam. 1i, acunO ia-o din loc P
21DC5*/5*: 5ite c-am .(lecat, am (lecat. Ce-)i dai aere de :arl *ieEMnecJt R .a sK te momeascK i (e tina niscai6a
mi'andre din 8ereastrK, cum te-ai mai mecJer: i tu, i ai Fntinde-o de-aici. Acum Qte SroGK6eti, F)iO con6ine sK 8aci (e eroul P
*3C3T5,5*: Ba eu de-aici nu mK urnesc. UCe, creGi cB mie-mi (lac Gdren)ele i (utoarea asta R -u. 2aQ 6eG cK noi, de-alde
Ktia, sFntem mul)i. ,i n-ai de unde si SKseti atFtea 8ecioare ale oe(.-ului, cFt s-aVunSK (entriV to)i. O sK clKdim case
muncitoreti i atunci o luKr8l din loc cu to)ii... To)i dintr-odatK. 2ar, nici SFnd siV ieim din Saura asta de tranee cu
steaSul alE Fn EK)
21DC5*/5* : .a, mai slKEete-mK cu traneea. Acum niV mai sFn8em Fn nouK sute nouK(e. +amenii 6or sK
m trKiascK i (entru ei.
*3C3T5,5* : 2a= ce, (arcK nu trKitn ca Fn tranee R
21DC5*/5* : Aiurea P *3C3T5,5* : PKducJi > EerecJet P 21DC5*/5* : Aiurea P
*3C3T5,5* : -umai cK te SKuresc cu 8ocuri care nu 8
GSomot P 21DC5*/5* : Aiurea P
*3C3T5,5* : IeGi cK PrisF(Min a i 8ost atins de 8ocul unor ocJiori.
Intr+ Pris4p6in 4nc+l5at cu panto1i de lac% 5ine 4n mina 4ntins+% sp4nzurate de .ireturi% o perec3e de ,3ete sc4lciale pe care le
arunc+ @escul5ului2 7aian duce cump+r+turile2 !e posteaz+ 4n 1a5a lui !6rip6in ta s+#i acopere privirea 4ndreptat+ spre
$+c+tu.ul care 5op+ie2
BA.A- : 2umneata, to6arKe DMri(Mira, sK nu dai aten)ie acestor dansuri Srosolane > ca nu cum6a sK-)i altereGe
Sustul 8in ce [ti (e cale sK i)i-l Fnsueti. Tinerii din c+min 4i 4ntorc spatele2
*3C3T5,5* : .a, mai slKEete-ne cu saluturile P IeGi cK-)i deranVeGi (odoaEa din ca( P
BA.A- : 1u te Fn)eleS, to6arKe DMri(Min, i e Sreu, e im(osiEil, cu su8letul dumitale delicat, sK reGiti Fn societatea asta
SrosolanK. 5n EoE GKEa6K, cFt sK mai 8acem o lec)ie. &K un ultim e8ort de rKEdare P Pasul cel mai im(ortant Fn 6ia)K e (rimul
8o'trot dansat du(K cununie. TreEuie sK lase o im(resie de neuitat (e toatK 6ia)a. .a FncearcK sK 8aci un tur cu o doamnK
imaSinarK. 2e ce EocKneti, ca la (arada de-ntFi 0ai R
PR.D4P:.- : Dtai sK-mi scot SJetele, to6arKe Baian : una cK mK str8nS, al doilea > se uGeaGK.
BA.A- : Bine, Eine P Aa, aa, cu (as uor, ca i cum te-ai Fntoarce Fntr-o noa(te cu lunK, 6isKtor i melancolic, de la EerKrie.
Aa, aa P ,i nu-)i mai mica aa (Kr)ile (osterioare, cK doar nu Fm(inSi un 6aSonet > conduci o demoaGelK. Aa, aa. Cum
)ii mFna R Prea Vos, (rea Vos P PR.D4P:.- 8sc3im0+ pozi5ia m4inii pe um+rul ima,inar:-
-u mi-e la-ndemFnK, aa > s(nGurK Fn aer P BA.A- : PKi, Eine, to6arKe PrisF(Min, 8ii i dumneata ce6a mai mecJer: 8aci o
recunoatere discretK (FnK ce dai de sutienul (artenerei, F)i lai a(oi deSetul mare s(riVinit de (anSlicu)e, aa ca (entru re(aus.
,i doamna 6a a6ea o senGa)ie (lKcutK i (entru dumneata 6a 8i o uurare :
[20]
1$11
ai sK (o)i sK te ocu(i i de mina cealaltK. 2e ce dai aa din umeri R Aista, mK roS t8ramos, nu mai e 8o'trot, dumneata ai
Eine6oit acum sK e'JiEeGi un Y(as= de-sJiartmT.
PR.D4P:.-: Ce sJimmT R... 0K scKr(inam i eu Fn mers. BA.A- : Iai de mine, .to6arKe PrisF(Mln P 2acK %)i se
Fntm(lK sK te a8li .Fntr-o asemenea situa)ie .de 8or)K maVorK, an danul iduimitale de dansator, n-ai decFt sK-)i dai
ocJii (este ca(, ca i Q+4nd ai 8i Selos (e doamna,, (e turmK te retraSi ou .un (as s(aniol is(re (erete, 8reci, la
re(eGealK s(atele (de o scu8li(turK (lFn societatea eleSantK Fn care o sK te 88in68irteti dumneata, dai, unde
6rei .i unde nu 6rei, (este scul(turi de astea (i tot 8elul de 6aGe cu ornamente!. Te 8reci, te lFn8iori, i cu ocJr
scnteietori s(ui : YAm Fn)eles, (er8idK doamnK... dumneata te Voci cu inima mea... dar...= i iar te a6Fn)i la dans,
cJi(urile, din ce Fn ce rnai rKcorit, mai (otolit. -PR.D4P:.- : Cam aa R
BA.A-: Bra6o P QBine P Ai talent, to6arKe PrisF(lcin B 2umneata n-ai destuii loc sK te des8Kiori Fn
condi)iile QFncercuirii (EurSJeGe i a construirii socialismului Fntr-o\ sinSurK i)arK .Q Ce, (arcK 8undKtura asta a noastrK,
Drednii :oGi, e un tKrFm demn de dumneata R PKi dumitale i)i treEuie o re6olu)ie (e (lan mondial, cale (descJisK s(re-
1uro(a, ar 8i destul sK-s 8aci (ra8 i(e to)i CJamEerlain-iir i (e Poincare-ii, i .toate Moulin ou,e#urile% i Pan-tJeon-
urile 6or a(lauda armonia micKrilor cor(ului idu-mita7e P /ine mirate ce s(un i Fncremenete P .n (oGi)ia, asta P
AdmiraEil P Acum, eu (9[c... cu ca6alerii Ktia de Xonoare trdEuie sK 8ii mereu cu ocJii iFn (atru > (FinK 7a nuntK lle
.dai acont um (KJKru) )i nici un [tro( mai mult, iar dacK-i 8ac treaEa aum treEuie, atunci (oate s traiSK de-a
dre(tul din sticlK dacK 6or. Au revoir2 CPleac+% stri,4nd din u.+-: IeGi, nu cum6a sK?)i (ui douK cra6ate odatK, mai ales dacK
siFnt de -culori di8erite, .i sK-)i intre Eine Fn ca( : cKmaa scroEitK nu se (oartK (este (antaloni ca o ruEaicK P
Pris4p6in pro0eaz+ 3ainele noi2
fGG0
&*3C35*: Ce-)i treEuia )ie, IaniMa, toatK EramEureala asta, .i ce )i-a 6enit sK te scli6iseti aa, ca o monniie R
PR.D4P:.- : -u te amesteca unde nu-)i 8ierEe oala, stimate to6arKe P Pentru ce am luptat eu R Am lu(tat i(entru o
6ia)K EunK. ,i uite cK toate mi-au (icat iFn (almK : i ne6estica, i)i casa, .i maniere eleSante. *a ne6oie am s tiu oricFnd
sK-mi 8ac datoria. iCine a lu(tat are dre(tul sK se odiJneascK (e malul unui rule) cristalin. Asta-i P Poate cK (rin
tFnstKrirea i (rico(seala asta a mea eu, 6orEa aia, aduc FnKl)area QFntreSii mele clase P Asta-i P *3C3T5,5* : 5ite
la el, ce mai lu(tKtor P Du6oro6 > nu alta P 7ust e P
6u" "erea" eu de-a c!are( sau pe <os( pe dru"u! "are( podu! tare s-! c!desc( spre socia!is" s-!
pornesc dintr-odat ostenesc ! ;n pod +ezui( +ezui*** 6re+te iar5a c"pu!ui( 5er5ecei( oie pasc*** F5osit eu
stau +i casc ! Bine( vine( so"nu! !in( !n ru! crista!in !
Aa-i cK-i Gic Eine R
PR.D4P:.- : 9o-o P .a slKEete-mK ou 6ersurile tale aSitatorice, .Srosolane... Asta-i P
!e a.az+ pe pat .i ant+% acompaniindu#se la ,3itar+-
Pe "area u!i u"5roas( ce ;unacears2aia se c9ea"( "i a"intesc de-o "ndr cas = +i-o !ar scar "i
apare( +i o fereastr-nenttoare***
+ 4mpu.c+tur+2 C453ia din cei prezen5i se reped spre u.+2
@G:0
II
&*3C35* 8din u.+:2# D-a Fm(ucat =oia BerioGMina P To5i dau 0uzna spre u.+2
&*3C35* : Aoleo, sK i6ede)i acum ice sK(unealK o sK i se traSK an celulK P
I+C. : Alai re(ede... .ute P... Dal6area P... 5rSen)a P... + I+C1 : Dal6area P 0ai re(ede P iCum R D-a lFm(ucatP
2re(t Fn (ie(t. Drednii :oGi, #.
Pris4p6in sin,ur% 4n ,ra0+% 4.i tir4n,e Dlucrurile cu ,esturi ridicole2
*3C3T5,5* : 2in i(ricina .ta, ViSodie (KroasK, s-a omorFt un EoEoc de 8atK P PleacK de-aici P
^^ apuc+ pe Pris4p6in de 3ain+ .i#l 4m0r4nce.te a1ar+% azv4r#lindu#i din u.+ 0oar1ele2
4-@R.7.T+R5* 8venind 4n ,oan+ cu medicul% se ciocne.te de Pris4p6in% sus5imndu#l s+ nu cad+% .i#i d+ p+l+ria% care 4i
z0urase din cap:- Q9ei, EKiete, cum 6Kd, te ru(i de clasK (FrFind din toate FncJeieturile P
PR.D4P:.- 84ntorc4nd spatele% z0iar+ cit U 5ine ,ura:- BirVar P Dtrada *unacearsMaia, A P Cu EaSaVul P
...
O 4nc+pere mare% 4ntr#o 1rizerie2 Pe pere5ii laterali > 4n.irate mai multe o,linzi2 In 1a5a o,linzilor > 1lori imense de 34rtie2
Pe m+su5ele de 1rizerie > sticle2 In stin,+ avanscenei > un pian cu coad+% desc3is / 4n dreapta > #un ,odin cu 0urlanele
cotite prin toat+ camera2 In mi(locul od+ii > mas+ rotund+ de nunt+2 > $a mas+ - Pierre !6rip6in% Elze#vira enaissance%
doi cavaleri de onoare .i dou+ domni.oare de onoare% maman .i papa enaissance2 Na.ul#conta0il .i na.a2 4n mi(locul
mesenilor% Ole, 7aian d+ dispoziii, 4ntors cu spatele spre sal+2
1*H1I.RA : Fnce(em, DMri(ociMa R D:R.P:.- : Ai rKEdare P
T+cere prelun,it+2
1*H1I.RA : Fnce(em, DMri(ociMa R
D:R.P:.- : RKEdare. 1u 6reau sK mK-nsor Fn mod orSaniGat i Fn (reGen)a unor musa8iri onoraEili > mai ales in (reGen)a
(ersoanei secretarului comitetului de Fntre(rindere, mult stimatul to6arK *assallcenMo... Asta-i P
5- 05DA&.R 8intr4nd 4n 1u,+:% Dtima)i tineri cKsKtori)i, ierta)i-mK (entru FntrGiere, dar am 8ost FnsKrcinat sK 6K transmit
urKrile de nuntK -din i(artea raralt stimatului nostru conducKtor, to6arKul *assalcenMo. 0Fine, Gice, a merSe cJiar i la
EisericK, dar astKGi, Gice, nu (ot 6eni. AstKGi, Gice, e Gi de (artid .i% 6rei nu 6rei, la celulK, Gice, treEuie sK te (reGan)i. DK
trecem, ca sK Gic aa, la cJestiunile curente.
PR.D4P:.- : 2eclar nunta descJisK.
R+HA*.A PAI*+I-A : To6arKi i musiu, ser6i)i P 5nde Zai SKsi)i acum aa (orci R Am cum(Krat unca asta acuQ
itrei ani (entru caG de rKGEoi > ori cu @recia ori Polonia. 2aQ... deocamdatK nu e rKGEoi i unca a-nce(V sK (rindK
miros. Der6i)i, musiu.
T+/. 8ridic+ pa3arele de vin .i p+3+ru5ele de AmarP AmarP... 8E3evira .i Pierre se s+rut+2: A-m-a-a-r-r P
E3evira se a,a5+ de ,4tul lui Pierre% care o s+rut+ 1oa rezervat% p+truns de demnitatea lui de clas+2
-A,5*-C+-TAB.* : BetJo6en... ,JaMes(ere P... RuSKm cnta)i -cte ce6a. -u deSeaEa sKnEKtorim noi VuEileur) lor un
8iecare Gi P
Pianul e tras mai aproape2
I+@. : A(uca)i-l (e suE ari(K, (e suiE ari(K P 58, ce dini e P Ce mai din)i P Ce-a mai iGEi Fn ei P
PR.D4P:.- : PKGea P DK nu cKlca)i cum6a (e (icioru (iamului meu.
BA.A- 8se ridic+% cl+tin4ndu#se pe picioare% .i vars+ o pM din con5inutul p+3+relului:- Dtot 8ericit, mK simt culmea
8ericirii sK 6Kd, iFn aceastK 8rnturK de tim( lu(tei des8Kurate, Fncununarea atFt de eleSantK a drV inului (arcurs
de to6arKul DMri(Min. Ce R Ade6Krat, a (ierdut Fn acest drum titlul sKu (ri6at de memEru (artid, dar Fn scJimE,, are
acum 8in EuGunar destule titliV la Fm(rumutul de stat. -oi am iGEutit sK (unem de aed i -sK armoniGKm contradic)iile de clasK
i celelalte .con)i dic)ii, Fn aa 8el lFnoFt cel Fnarmat cu o conce()ie mar'ist nu (oate sK nu 6adK, ca sK Gicem aa, ca Fntr-o (icat
de a(K cristalinK, 8ericirea 6iitoare a omenirii, sau ce ]Fn limEaVul (o(orului de rFnd se numete > social
T+/. : Amar P Aimar P
E3evira si !6rip6in se s+rut+2
BA.A- : Cu ce (ai ca(itali merSem noi Fnainte (e ca construirii 6ie)ii noastre ide 8amilie P +are atunci cil
Fm(reunK cu dumnea6oastrK muream linSK PereMo( >O mul)i au murit de-a Einelea > (arcK (uteam noi
N2#O
su(une cK aceti tranda8iri 6or Fn8lori (entru noi ,i-i 6or rKs(Fndi aroma (inK ,Fn aceastK 8rFnturK .de tim( R ParcK atunci cFnd
Semeam suE VuSul autocra)iei, (uteam oare noi, Ea cJiar i marii noitri Fn6K)Ktori 0ar' i 1nSels > (uteam oare 6isa
i(otetic sau (resu(une 6isKtor cK 6om reui sK asociem (rin leSKturile lui 9ameneu munca anonimK, dar atFt de mKrea)K, cu
ca(italul doEort, dar atFt de seducKtor R
T+/.: AmarP... Amar P...
BA.A- : Dtima)i cetK)eni P &rumuse)ea este motorul (roSresului P (Ce-a 8i 8ost eu Fn calitate de sim(lu om al muncii R 5n
BociMinQ, cu alte cu6inte Yun Eutoia=, i nimic mai mult P Ce-a 8i (utut eu realiGa iFn calitatea unui BociMin R i2oar sK raS P
AtFt i nimic mai mult P 2ar Fn calitate de Baian > cte Q(o8teti P 2e (ildK :
F!e 4aian s-a c9erc9e!it de fericire cop!e+it !
,i iatK cK aoum eu snt +leS Baian Fi imK Eucur, ca un memEru al societK)ii cu dre(turi eSale, de toate Eine8acerile culturii i
(ot sK mK e'(rim, adicK nu > sK mK e'(rim nu (ot, dar (ot sK 6orEesc aa cam ar s(une Srecii antici : Y1lGe6ira iDMri(Mina,
ser6i)i-ne (ete i tocanK=. i,i FntreaSa )arK (oate sK-mi rKs(undK, ca Fntr-un cor de truEaduri :
Pentru "area !ui p!cere +i t!e<u-i pr<o!it( !a scru"5ie votc( 5ere = pe F!e "i !-a" poftit!
T+/. : Bra6o P 5ra P Amar P
BA.A- : &rumuse)ea este mama...
CAIA*1R5* 21 +-+AR1 84ncruntat .i s+rind 4n sus:- 0ama P Cine-a-inVurat de YmamK= R RoS sK nu 6K e'(rima)i
necu6iincios 8in (reGen)a tinerilor cKsKtori)i.

BociMin > de la EociMa > Eutoi (rus!.


@G70
Cavalerul de onoare este tras 4napoi la locul lui2 T+/. : BetJo6en P :amarinsMi\P
4l tra, pe 7aian spre pian2 BA.A- :
'pre-oficiu! strii civi!e "er tra"vaie* F nunt ro+ie aco!o a" af!at***
T+/. 8ant+:-
8n "ire-n sa!opet( +i-o vpaie #
din 5!uz-i spnzur-un carnet de sindicat \
C+-TAB.*5*: Am (rice(utP Am (rice(ut totP Asta ar 6eni cam aa :
Hii sntos( F!e 4aiane!( cre ca un cre 5er5ece!***
&R.H1R5* 8se repede cu 1urculi5a 4n min+ spre na.+:% -u, madam, du(K re6olu)ie nu mai e'istK ondula)iuni maturale.
Y,inion So8re=
2
se e'ecutK aa... .ei i8ierul de Q8riGat P Cr+suce.te 1urculi5a:% Fl FncKlGeti la o 8lacKrK slaEK Ya la etual=
3
80a,+
1urculi5a 4n 1lac+ra din so0+:% i, cu Fndemnare, amenaVeGi n 6Fr8ul ca(ului un su8leu de (Kr de toatK 8rumuse)ea.
-A,A : 0K ViSneti n demnitatea mea de naK )i de 8atal cinstitK. .a mai slKEe-te-mK, (orc de cFine ce eti P
CAIA*1R5* .21 +-+AR1 : Cine a s(us Y(orc de cFine= R P . RoS sK ou 6K e'(rima)i necu6iincios Fn (reGen)a tineri-l
lor icKsKtori)i P
Conta0ilul 4i desparte apoi% 4ncearc+% 1redon4nd% s+ 4nv4rm
E 2e la :amarinsMaia > dans i cFntec (o(ular rus.
2 Pronun)at Sreit % corect : c3i,non ,au1re (8ranc!.
3
Pronun)at Sreit % corect : la 0elle etolle > suE cerul liEe (8rne.!.
2"O
teascA manivela contorului de la cas+% pe care o rote.te ca pe o 1la.net+2
1*H1I.RA 8lui 7aian:- AJ, cFntK-mi, te roS, 6alsul Ma6a#rov t4n(e.te dup+ Vera Holodnaia2 AJ, e atFt de Yarmant=, aJ e
(ur i sim(lu un Y(etit istuar= L...
CAIA*1R5* 21 +-+AR1 84narmat cu ,3itara:- Cine s(us 6orEa Y(isuar= R RoS 8ln (reGen)a tinerilor cKsKtori)i...
7aian 4l potole.te .i atac+ claviatura2
CAIA*1R5* 21 +-+AR1 8prive.te atent% apoi se n+puste.te amenin5+tor:- 2e ce lo6eti numai oasele alea neSre R Ia sK
GicK (entru (roletariat cFn)i cu VumKtate din (ian i (entru EurSJeGie (e toate strunele lui P
BA.A- : Iai de mine, cetK)ene, ce-)i 6eni R 0K omor mai cu seamK (e alea alEe.
CAIA*1R5* 21 +-+AR1: AJa, care 6a sK GicK tot
osul a8E _ cel mai Eun R CFntK (e toate P... BA.A- : PKi, cJiar asta 8ac. CFnt (e toate P
CAIA*1R5* 21 +-+AR1 : AdicK i (e neSre i (e alEe,
im(Kciuitoristule P BA.A-: Bine... to6arKe, daQ asta-i o (rostie FncornoratK...
CAIA*1R5* 21 +-+AR1: Cine a 6orEit de coarne de 8a)K cu tinerii cKsKtori)i R Dtai cK-)i arKt eu P P P
4l iz0e.te cu ,3itara 4n cea1+2 "rizerul prinde pe 1urculi5+
p+rul na.ei2 Pris4p6in 4l 9m0r4nce.le pe conta0il ca s+#i 1ac+
v4nt de lin,+ mireas+2
PR.D4P:.-: Ce te-ndei cu scrumEia-n (ie(tul so)iei meleR CK doar nu-i strat de 8lori > e (ie(t, i asta e scrumEie, nu
criGantemK P

Pronun)at Sreit% corect: > c3armant F FneFntKtor% une petite 3istoire G o istorioarK (8ranc!.
@G00
L
C+-TAB.*5* : 2aQ ce, (arcK dumneata ne-ai tratat `V somon R Domon ne-ai dat R Ai R ,i mai 8aci AiR
4n 4nc+ierarea ce se isc+% mireasa cu v+lurile ei de tuB tr4ntitA peste ,odin- ,odinul se r+stoarn+ / 1l+c+ri% 1im
DTR.@3T1 : &oc P... Am luat 8oc P P P Cine-a s(us Yam iB 8ocRR... &ocP... Domon... YD(re-o8iciul stKrii ci6ile tram6aie=...
IV
4n 0ezna nop5ii sclipe.te la lumina 1l+c+rilor apropiate casca
unui pompier2 Comandantul de pompieri sin,ur% 4n a.teptare2
Vin si pleac+ pompieri care raporteaz+2
PR.05* P+0P.1R : -imic ide 8Kcut, to6arKe comandant 8 Tim( de douK ore a ars Fi nu ne-a cJemat nimeni... 1rau QEe)i
mor)i, ticKloii P P P Arde de (arc-ar i8i un-de(oGit de muni)ii.
Pleac+2
C+0A-2A-T5*: Cum sK nu ardKR -umai alcool i (KienVeni P
A* 2+.*1A P+0P.1R : De stinSe > FnSJea)K a(a cum iese din 8urtun. Pi6ni)a s-a um(8liut de-a Jindea % acum e FnSJe)atK
tun, (o)i (atina (e ea P
Pleac+2
C+0A-2A-T5*: D-au SKsit cada6reR
A* TR1.*1A P+0P.1R: *-am FncKrcat (e unul % cutia
cranianK > GdroEitK. Pesemne cK l-a iGEit 6reo SrindK.
2irec)ia morSK.
Pleac+2
A* PATR5*1A P+0P.1R : D-a ncKrcat... un cada6ru de se' neidenti8icat, cu o 8urculi)K Fn8i(tK an Q)eastK.
PR.05* P+0P.1R : DuE soEK s-a desco(erit o 8ostK 8emeie cu o coroni)K de srmK (e oasele craniene.
N3O
A* TR1.*1A P+0P.1R : D-a desco(erit un necunoscut o con8orma)ie cor(oralK anteEelicK > )inea Fn mFini casetK
> (esemne cK Fn 6ia)K era de meserie Eandit.
A* 2+.*1A P+0P.1R: -ici unul n-a rKmas Fn 6ia)i 2in cadai6re, unul e ili(sK, aa cK, 8a)K de neSKsirea lia e de
(resu(us cK s-a mistuit com(let Fn 8lKcKri. .
PR.05* P+0P.1R : Ce luminK)ie P Parc-ar 8i la teatrV doar c-au ars toate (ersonaVele.
A* TR1.*1A P+0P.1R:
)i iaf de !a nunt cu" "i-i duce ntr-o trsur cu o ro+ie cruce***
Hornistul sun+ adunarea2 Pompierii se 4ncoloneaz+2 Trec mar. de#a lun,ul scenei% scand4nd -
P+0P.1R.. :
6eteni( tovar+i !
votca e venin ! 6ei ce 5eau( tovar+i(
foc st"esc +i c9in ! >epu5!ica noastr
o duc n npast ! )i de nu vrei ca s
ardei ca uzanii( nu inei n cas
so5e de ca"panii( pri"usuri( re+ouri = c9iar cnd snt cadouri* 6i din nt"p!are(
ador"ind un pic( n-au strnit un "are
foc ca din ni"ic* )i "ai inei "inte #
= sfatu! e cu"inte = seara !a cu!care
no-! citii pe Nadson(
nu-! citii pe $arc e perico! "are !
V
O sal+ de .edin5e spa5ioas+% dnalt+2 4n am1iteatru2 4n loc de voci omene.ti > radiodi1uzoare .i lin,+ ele c4teva m4ini atir#nind
ca la 1erestrele unui automo0il2 @easupra 1iec+rui di1uzor > 0ecuri electrice colorate/ sus% aproape de tavan > ecrane2 In
mi(loc o tri0un+ cu un micro1on2 @e o parte .i de alta a tri0unei > distri0uitoare Ii re,ulatoare de voci .i lumin+2 @oi
mecanici > unul 0+tr4n 5i altul t4n+r > tre0+#luiesc 4n am1iteatrul cu1undat 4n 4ntuneric2
B3TR4-5* 8our+5ind cu un p+m+tu1 de pene pra1ul de pe di1uzoare:- AstKGi are loc o 6otare im(ortantK. TreEuie sK unSi cu
ulei i sK controleGi a(aratul de 6otare al raioanelor aSricole. 5ltima datK am a6ut o (anK. A(aratul a cam iscFr)Fit Fn tim(ul
6otKrii.
T4-3R5* : ASricole, Gici R D-a 8Kcut P Fnti am sK un, (e cele centrale i (e urmK o sK 8rec cu (iele de cK(rioarK Stul
a(aratelor DmolensM-ului. DK(tKmFna trecutK iar s-au auGit cFrFituri. TreEuie sK mai strFnS uruEurile la mFinile (ersonalului de
deser6ire din .ca(itale, oEser6 (la ele o micK de6iere : drea(ta se aSa)K de stnSa.
B3TR4-5*: 5Ginele din 5ral \Fnt (use la (unct. + sK intre im circuit i uGinele metalurSice din :ursM, acolo s-a instalat un
a(arat nou (entru aiGeci .i douK de mii de 6oturi din Sru(ul doi al centralei electrice din Ha(o-roVie. Cu ele merSe strunK,
se lucreaGK uor.
T4-3R5* : 0ai )ii minte cum era (e 6remuri R TreEuie sK 8i 8ost tare caraSJios P
B3TR4-5*: 1Jei P +datK, Fmi amintesc cum m-a dus mama om Era)e la edin)K % era lume (u)inK, sK tot 8i 8ost 6reo mie de
oameni % edeau ca nite trFntori i ciu-
@:G0
@::0
leau urecJile. De aSita nu tiu ce (roElemK im(ortantK V la ordinea Gilei. De 6otase Fn unanimitate. 2ei mama
era contra, totui n-a (utut sK 6oteGe, 8iindcK mK )inea (e mine lFn QEra)e.
T4-3R5* : 1i, da, 8irete P 0etode (rimiti6e P
B3TR4-5* : 4nainte 6reme un a(arat ca Ksta n-ar 8i 8olo-V sit la nimic. CFnd Fi 6enea omului rndul sK 6oteGe, ridica
sinSur .mina i, ca sK 8ie oEser6at, treEuia s-o -FntindK (FnK -suE nasul (reedintelui, Ea cJiar sK-i lunSeascK amndouK
minile (FnK Fn dre(tul nasului lui, reSretnd cK nu (oate 8i ca strK6ecJea Gei)K .sis \... sK (oatK 6ota cu douKs(reGece mini
deodatK. 0ul)i iterSeau (utina Fn (linK edin)K. De (o6estea cK iuraul s-a ascuns .a Y6eceu= Fn tim(ul unei im(ortante
deGEateri > nu-i 6enea "a in-demFnK sK 6oteGe. A eGut acolo ii-a cuSetat. Cu alte cu6inte, iFi (KGea omul (idlea i sluVEa.
T4-3R5* : 1i, i (tnK Qla urmK .i-a sal6at-o R
B3TR4-5* : %i-a sal6at-o P 2aQ l-au trecut la altK s(ecialitate. CFnd au 6KGut ataamentul lui (entru Y6eceu=, l-au numit
acolo res(onsaEil ou sK(unurile i er6etele. 1ti Sata R
T4-3R5* : @ata P
@au 1u,a 4n (os spre ta0lourile de distri0u5ie .i ca0luri2
Un om cu oc3elari .i 0ar0i.on% desc3iz4nd lar, u.a% intr+ cu
pasul 1erm .i urc+ pe estrad+% 4ntors cu spatele spre sala a
de con1erin5e/ ridic+ m4inile2
+RAT+R5* : Cu(la)i concomitent toate raioanele 8edera)iei B3TR4-5* ,. T4-3R5*: Am Fn)eles.
!e aprind concomitent toate 0ecurile ro.ii% verzi .i al0astre din sala de con1erin5e2
+RAT+R5* : Alo P Alo P IorEete (reedintele .nstitutulP de reFn6ieri. CaGul a 8ost (uElicat (rin teleSrame, 8ost discutat, e
sim(lu %i olar. *a FntretKierea DtrKGii .aiGeci i doi cu Bule6ardul a(tes(reGece, al 8ostului ora
i Hei)K eSi(teanK a 8ertilitK)ii, re(reGentatK cu multe Era)e.
TamEo6, EriSada care a sondat terenul la o adFncime de a(te metri a desco(erit suE un strat de dKrmKturi un su&sol FnSJe)at.
Prin g'"a(a ce aco(erK 8enomenul, se FntreGKrete o .siluetK -de om conSelat. .nstitutul considerK (osiEilK reFn6ierea
indi6idului care a -FnSJe)at cu cinciGeci de ani Fn urmK. DK (unem de acord di8eritele o(inii. .nstitutul considerK cK 8iecare
6ia)K de muncitor treEuie sK 8ie 8olositK i(FnK la ultima secundK. *a e'amenul radiosca(ic 8Kcut s-a constatat cK mFinile acestei
8iin)e (reGintK FnSroKri dermice care, cu VumKtate de secol\ Fn urmK, erau caracteristice omului muncii. Amintim cK du(K
rKGEoaiele ce au Entuit Fn trecut lumea, du(K rKGEoaiele cir6ile care au dus la realiGarea 8edera)iei (Kmntului, 6ia)a omului,
(rin decretul din A noiemErie ;#$, a 8ost declaratK in6iolaEilK. IK aduc la cunotin)K oEiec)iunile sta)iunii e(idemice, care se
teme de (rimeVdia r)spn*irii Eacteriilor ce i+unau Fn orSanismul 8ostelor 8iin)e din 8osta Rusie. iCu de(lina contiin)K a
rKs(underii, trec ila JotKrre. To6arKi, )ine)i minte, )ine)i minte, si FncK o datK )ine)i minte :
-oi
@:40
vot"(
pentru viaa o"eneasca !
7ecurile se stin,% se aude un sunet strident de sonerie% pe
ecran apare o rezolu5ie% pe care oratorul o reproduce Ju
,las tare2
YFn interesul studierii tradi)iilor de muncK ale omenirii muncitoare, an interesul studierii intuiti6e com(arate a modului de
6ia)K, cerem reFn6ierea.=
Voci dinspre di1uzoare- 7ust, de acord P O parte din ,lasuri - -e o(unem P
Vocile amu5esc 0rusc2 Ecranul se stin,e2 A doua sonerie- apare o alt+ rezolu5ie2 Oratorul reproduce -
..ReGolu)ia centrelor sanitare de control ale Fntre(rinderilor metalurSice i cJimice din 2onEa-s. Pentru a se e6ita
N3$O
(ericolul rKs(Fndirii Eacteriilor linSuirii i FnSm8Krii, ti(ice (entru omul din o mie nouK sute douKGeci i nouK, cerem ca
8enomenul e'(us sK .8ie ils-at Fn i8ortma lui FnSJe)atK.=
Voci din di1uzoare- -e o(unem P Voci izolate - 2e acord P 0ai sFnt reGolui)ii i com(letKri R !e aprinde un al treilea
ecran% oratorul reproduce2
YRaioanele aSricole din DiEeria cer ca s(ecimenul sK 8ie Fn6iat toamna, du(K terminarea lucrKrilor cFm(ului, (entru a se
Fnlesni (osiEilitatea (artici(Krii maselor larSi de amatori.=
Marea ma(oritate a vocilor din di1uzoare- -e o(unem P De res(inSe P
7ecurile se aprind2
Pun la 6ot: roS sK ridice nFFinille cine este (entru (rima reGolu)ie R
Marea ma(oritate a m4inilor de 1ier se ridic+2
0Finile Vos P .Cine este (entru amendamentul ridicat de DiEeria R
!e ridic+ numai dou+ m4ini2
Adunarea 8edera)iei ado(tK JotKrrea: ,,DK 8ie re-Dn-6i-at P=
!tri,+te puternice 4n toate di1uzoarele > 5ra P Vocile amu5esc2
2eclar edin)a FncJisK.
2in dou+ u.i laterale care se desc3id lar, dau 0uzna
reporterii2 Oratorul 4si 1ace loc cu ,reutate printre ei%
stri,ind cu 0ucurie% 4n toate p+r5ile-
DK i8ie Fn6iatP DK 8ie Fn6iatP DK 8ie (Fn6iatPPP eporterii scot din 0uzunare micro1oanele% stri,4nd .tirea din mers2
N3#O
PR.05* R1P+RT1R: AloPPP *unSimea de undK 4A2 ^2 metri... . G 6 e s t i a din C i u M o t M a... DK 8ie Fn6iat P
A* 2+.*1A R1P+RT1R : Alo P Alo PPP *unSimea de undK 3A# metri... Iecerneaia Pra6da din IiteEsM... DK 8ie Fn6iat P
A* TR1.*1A R1P+RT1R : Alo P Alo P Alo P *unSimea de undK 2 metri... :omsomolsMaia Pra6da din I a r o 6 i a... DK 8ie Fn6iat P
A* PATR5*1A R1P+RT1R : D, a( t K m F n a u i t e r a r d i n A r m a 6 i r. Alo P Alo PPP
A* C.-C.*1A R1P+RT1R : Alo P Alo P Alo P *unSimea de undK 44 metri... Iz ,"sti a so6ietului din C J i c a S o... DK 8ie Fn6iatP
A* ,AD1*1A R1P+RT1R: AloP AloP AloP *unSimea de undK $ metri... @aGeta roie din R o in a... DK
8ie Fn6iat P
A* ,APT1*1A R1P+RT1R : Alo P Alo P Alo P *unSimea de undK A" metri... DKrKcimea din ,anJai... Da 8ie Fn6iat P
A* +PT5*1A R1P+RT1R: AloP AloP AloP *unSimea de undK 220 metri... ArSata din 0adrid... DK 8ie-Fn6iat P
A* -+53*1A R1P+RT1R: AloP AloP AloP *unSimea de undK metri... Pionierul din CaEul... DK 8ie Fn6iat P @au 0uzna
v4nz+torii de ziare tu coli imprimate ,ata2
PR.05* I4-H3T+R 21 H.AR1 :
' fie dez9eat 7 ' r"n cone!at*7 1rtico!e de fond( cu poza( n versuri +i n proz \
@:70
A* -2+.*1A I4-H3T+R 21 H.AR1 :
1nc9et "ondia!
pe te"a cea "ai senzaiona!*** ,espre posi5i!itatea rspndirii
epide"iei !inu+irii %
A* TR1.*1A I4-H3T+R 21 H.AR1 :
1rtico!e despre antice!e eresuri # 9itare +i ro"ane-n
versuri % )i a!te procedee pri"itive
de prostire a "asei
naive !
A* PATR5*1A I4-H3T+R 21 H.AR1 :
5ltimele noutK)i P P P .nter6iu P .nter6iu P A* C.-C.*1A I4-H3T+R 21 H.AR1 :
4u!etin +tiinific !
= nu v speriai \ '-au !uat "suri ! ,icionar ana!itic
cu foste vor5e zise-n<urturi \
A* ,AD1*1A I4-H3T+R 21 H.AR1 :
5ltimul comunicat > radiodi8uGatP A* ,APT1*1A I4-H3T+R 21 H.AR1 :
%storica pro5!e"
e.a"innd savant
o vec9e di!e" #
poate( nu poate( s "oar dintr-o iar
un e!efant 7
A* +PT5*1A I4-H3T+R 21 H.AR1 :
>zi cu 9o9ote %
P!ni cu ropote ! 6o"ic pn !a co!ici #
vese! +i "e!anco!ic ! e.p!icaia
cuvntu!ui
Ia!coo!icJ !
@:A0
HI
VI
+ u.+ de sticl+ mat+% ou dou+ canaturi/ prin pere5i se 4ntrez+resc piesele metalice ale unor aparate medicale2 4n 5a5a
peretelui > un 0+trin pro1esor si o asistent+ 4n v4rst+% care mai p+streaz+ tr+s+turile caracteristice ale =oiei 7erioz#6ina2
Am0ii 4n 3alate al0e de spital2
H+.A B1R.+H:.-A : To6arKe P To6arKe (ro8esor, 6K roS, nu 8ace)i e'(erien)a asta. To6arKe (ro8esor, iar o sK 8ie
tZamiEureailK...
PR+&1D+R5* : To6arKK BerioGMina, ai Fnce(ut sK-)i re-LtrKieti amintirile i sK 6orEeti incoerent P 5n FntreS dic)ionar de
cu6inte moarte. Ce FnseamnK Y8oramEurealK= R 8Caut+ 4n dic5ionar2: BramEurealK... EramEurealK... EramEurealK... Eali6ernK,
Eirocratism, EoemK, BulSaMo6... EramEurealK > un 8el de acti6itate a unor oameni, care Fm(iedicau orice 8el de acti6itate...
H+.A B1R.+H:.-A : YActi6itatea= asta a lui era cFt (-aci sK mK coste 6ia)a, acum cinciGeci de ani. AVunsesem ,(FnK acolo
cK... am Fncercat [a mK su(rim (rin sinucidere.
PR+&1D+R5* : Dinucidere R Ce FnseamnK Ysinucidere= R 8Caut+ 4n dic5ionar2: Dcarao)cJi, scarlatinK, sce(tic, sce(tru, sci)i,
scrimK, secetK, secure, se(ulcral, ser6itor, siJastru, simEolism... Am iSKsit Ysinucidere=. 8Uimit2: Ai tras Fn dumneata R
Condamnare R 7udecatK R TriEunal re6olu)ionar R
H+.A B1R.+H:.-A : -u... 1u sinSurK. PR+&1D+R5* : DinSurK R 2in im(ruden)K R H+.A B1R.+H:.-A : -u... 2in
draSoste.
N40
PR+&1D+R5* : 0o8t... din draSoste treEuie sK construie)tb (oduri i sK nati ca(ii. .ar dumneata... 2a P 2a P 2aP
H+.A B1R.+H:.-A: IK roS sK mK scuti)i. 2re(t sK 6K s(un, nu mK simt cn stare...
PR+&1D+R5* : Po8tim, (Ki cJiar asta este... cum ai s(us dumneata... EramlEurealK. 2a P 2a P 2a P 2a P BramEurealK P
Docietatea Fi)i (ro(une sK (ui in ac)iune toate sentimentele dumMale (entru a uura cFt mai mult indi6idului acesta, care
urmeaGK sK 8ie deGSJe)at, sK Fn6inSK cei cinciGeci de ani de anaEioGK. 2a P 2a P 2a,P 2a 7 PreGen)a dumitale este 8oarte, 8oarte
(re)ioasK. DFnt 8ericit icK tocmai dumneata eti (reGentK aici. .ndi6idul > este el% iar dumneata > eti eaK D(une-mi, a6ea
Sene moi R Asta ea sK (utem e6ita ru(erea lor Fn (rocesul de deGSJe)are ra(idK.
H+.A B1R.+H:.-A : To6arKe (ro8esor, cum (ot )ine minte nite Sene de acum cinciGeci de ani R...
PR+&1D+R5* : Cum adicK : de acum cinciGeci de ani R 1 ca Fi cum ar 8i i8ost ieri P... 2aQ eu cum )in minte culoarea (Krului
din coada mastodontului de acum o VumKtate de milion de ani R 2a P 2a P 2a P... ,i nu )ii minte dacK, res(irFnd, Fi um8la
6iGiEil nKrile cFnd ,se a8la Fntr-o amEian)K surescitantK R
H+.A B1R.+H:.-A : To6arKe (ro8esor, cum (ot eu sK )tn minte RP 2e treiGeci de ani Fncoace nimeni nu-i mai um8lK nKrile
lFn asemenea situa)ii im(osiEile.
PR+&1D+R5*: 1'act P 1'act P 1'act P 2ar n-ai (utea sK-mi s(ui cam ce 6olum are stomacul i 8icatul lui R Asta (entru
caGul Fn care s-ar deSaVa con)inutul e6entual de alcool i 6otcK, ce se (oate in8lama la 6oltaVul Fnalt necesar.
H+.A B1R.+H:.-A : Cum a (utea sK-mi amintesc aa: ce6a, to6arKe (ro8esor P Fmi aduc aminte cK a6ea un (ic de
EurticicK...
PR+&1D+R5* : Iai, dumneata nu )ii minte nimic, to6arKK BerioGMina P D(une-mi ce+ (u)in, era im(ulsi6 R
N4O
H+.A B1R.+H:.-A: -u tiu... De (rea (oate sK 8i 8ost, dar... ou mine nu.
PR+&1D+R5* : 2a P 2a P 2a P 0K tem cK ne-am a(ucat sK-l deGmor)im (e el, oFnd, de 8a(t, dumneata eti amor)itK
de-a QEinelea. 2a P 2a P 2a P... Acum, sK Fnce(em. Apas+ pe 0uton% peretele de sticl+ se des1ace 4n dou+ si
dispare 1+r+ z,omot2 In mi(locul 4nc+perii% pe o mas+ de opera5ie% o lad+ zincat+% str+lucitoare% de dimensiunile unui
om2 $ada are ro0inete% su0 ro0inete s4nt c+ld+ri2 !pre lad+ duc 1ire electrice2 Cilindri de o9i,en/ 4n (urul l+zii stau
4n.ira5i .ase medici 4n al0% per1ect lini.ti5i2 In 1a5a l+zii% 4n avanscen+% se v+d .ase sp+l+toare arteziene2 Pe o
s4rm+ invizi0il+ at4rn+% ca suspendate 4n aer% .ase prosoape2
PR+&1D+R5* 8trec4nd de la un medic la altul% vor0e.te2 C+tre primul:- *a semnalul meu da)i drumul la curent. 8C+tre al
doilea2: CKldura sK 8ie (FnK la 3#,4, cincis(reGece secunde, 8iecare Gecime. CC+tre al treilea2: Baloanele de o'iSen sK i8ie
iSata. 8C+tre al patrulea2: A(ei QsKi se dea drumul tre(tat, Fnlocuind SJea)a cu (resiunea aerului. CC+tre al cincilea2: Ca(acul
sK 8ie descJis Erusc. 8C+tre al .aselea2: !+ su(ra6eSJea)i Fn oSlindK toate stadiile reFn6ierii.
8Medicii dau din cap 4n semn c+ au 4n5eles .i se posteaz+ la locurile lor2: Fnce(em.
De d+ drumul la curent% se Durm+re.te temperatura2 Picur+ apa2 Cel de#al .aselea medic 4.i concentreaz+ privirea asupra mi#
cului disc de o,lind+ din dreapta2
A* ,AD1*1A 012.C : Fi reca(KtK culoarea naturalK P 8Pauz+2:
De eliEereaGK de SJea)K P 8Pauz+2:
Toracele 6iEreaGK. 8Pauz+2 !periat2: 0aestre, aten)ie la - 8eErilitatea ne8ireascK a micKrilor...
PR+&1D+R5* 8se apropie% se uit+ alent% lini.titor:- 0icKrile sFnt normale, se scar(inK > (roEaEil cK o datK cu el Fn6ie Fi
(araGi)ii caracteristici acestui Sen de indi6iGi.
N42
A* ,AD1*1A 012.C: 0aestreP 5n lucru de neFn)ele\ : o datK cu micarea minii stnSi, se des(rinde de cor(... i a(are...
PR+&1D+R5* 8se uit+ atent: .- .ndi6idul a 8uGionat cu muGica % la ei asta se cJema Ysu8let s"nsi&il-. Fn trecutul Fnde(Krtat
i SKsim (e Dtradi6arius- i 5tMin. Dtradi6arius 8Kcea 6iori, iar oEiectai (e care-l i6ede)i era instrumentul lui 5tMin i (urta
numele de (SJitarK.
Pro1esorul prive.te la termometru .i la aparatul care 4nre,istreaz+ tensiunea sAn,elui2
PR.05* 012.C : $#,.
A* 2+.*1A 012.C : Pulsul #3.
A* ,AD1*1A 012.C : Res(ira)ia normaliGatK. B
PR+&1D+R5* : *a (osturi P
Medicii se 4ndep+rteaz+ de lad+2 Capacul este 0rusc dat la
o parte% din lad+ se ridic+ z0urlit .i uluit Pris4p6in / prive.te
4n (ur% str4n,4nd la piept ,3itara2
PR.D4P:.- : 0Ki, ce (ui de somn am tras P IK roS sK mK ierta)i, to6arKi. BineFn)eles, am 8ost cam cu cJe8 P *a ce sec)ie de
mili)ie mK a8luR
PR+&1D+R5* : -u, aMi e cu totul alt8el de sec)ie P 1 sec)ia de se(arare a Dn6eliuriiloir dumitale e(idermice FnSJe)ate de
Elocul de SJea)K care te-a conSelat...
PR.D4P:.- : Cum R Ce-o mai 8i i asta R *Ksa)i Eali6ernele cu FnSJe)ul i deGSJe)ul. tRKmFne UFncK de 6KGut care dintre noi a
8ost mai a8umat. Ioi, ca medici s(ecialiti, da)i mereu tFrcoale (e lFnSK alcooluri. +t des(re mine, ori-cFnd mK (ot leSitima.
Po8tim, am actele la mine. C!are din lada% 4ntoarce 0uzunarele pe dos2: Ce8le A ruEle i #0 co(eici sFnt aici. *a 0+PBR \
R Am (lKtit. *a +soa6i-
i 0+PBB > (0eVdunarodnaia orSaniGa)ia (omoci Eor)am re6olu)ii! > orSaniGa)ia interna)ionalK (entru s(riVinirea lu(tKtorilor
re6olu)iei.
@4:0
aJim

R Am cotiGat. Y7os anal8aEetismul=R Po8tim > ade6erin)a. Asta ce-o 8i R 1'tract de la o8iciul stKrii ci6ile P 8"luier+2:
Bine, neniorilor, (Ki eu m-am Fnsurat ieri P *ele, lelioarK, ocJii tKi mK EaSK-in EoalK P DK 6eGi ce muGicK lFmi .8ace acasK P
5ite, cJitan)a de mimK a ca6alerilor de onoare, uite, carnetul sindical. 8Privirea 4i cade pe calendar% 4.i 1reac+ oc3ii >
prive.te 4n,rozit 4n (ur2: Ce R 2 mai ;A; P Aoleo P @i)i ani FnseamnK cK n-am (lKtit la sindicat R CinciGeci de ani P ,i o
sK?mi cearK, neicK, la ade6erin)e P Dec)ia SutEernialK P C7C.-57 P 2oamne P -e6astK-mea PPP 2a)i-mi drumul P
Apuc+ .i strtn,e 1e0ril m4inile %celor ce#l 4ncon(oar+% apoi se repede spre us+2 7erioz6ina% 2tul0urat+% 4l Durmeaz+2 Medicii 1ac
cerc 4n (urul pro1esorului2 In cor- YCe-a 8ost asta, ce 8Kcea cu nnFinile
R
*e
l
6iFra Fn ale noastre, ni le a(uca i le scutura, le
a(uca i 3e scutura...=
PR+&1D+R5*: 5n oEicei antisanitar de (e 6remuri.
LCei .ase medici si pro1esorul 4.i spal+ m4inile% cu1unda5i in ,4nduri2
PR.D4Pi:.- 8ciocnindu#se de =oia:- *a urma urmei, ce 8el de cetK)eni snte)i 6oi, mK roS R Cine sFrat eu R 5nde sFnt R -u
cum6a eti mama Hoiei BerioGMina R 8Un .uierat de siren+ U 1ace pe Prisip6in s+#1i 4ntoarc+ dintr#odat+ 2capul:2 5.nde-am
nimerit R 5nde mK a8lu R Q Ce-i aici R 0osco6a R... Paris R... i-eZ dorM R... 9ei, EirVar PPP 8!unete de cla9oane de automo0il2:
-ici oameni, nici cai P Autocare, autocare, autocare... (De spri(in+ de u.+% se scarpin+ cu spatele% apoi 4.i v4r+ mina cu toate
cinci de,etele pe dup+ ,uler% se 4ntoarce% vede
i +soa6iaJim (+Escest6o sodeist6ia oEorone a6ia)ionno > JimieesMomu stroitelst6u! > orSaniGa)ia de masK 8ormatK din
6oluntari, a6Fnd dre(t sco( s(riVinirea a(KrKrii )Krii, a a6ia)iei \i a industriei cJimice.
144]
pe peretele al0 o plo.ni5+ ce s#a strecurat de pe ,ulerul lui2: Ploni)K, (loni)icK, (losnicioara mea PPP 8Atin,t coardele ,3itarei%
c4nt+2: RKmFi, ra Fi, o, nu (leca... 84ncearc+ s+ prind+ plo.ni5a cu m4na% dar parazitul 4i scap+2: -e-am des(Kr)it ca *ou) n a 6 e - n .ar S...
Ai (lecatP 0-ai lKsat sia-SurPPP -ici un rKs(uns, sFnt sinSur i a r... DinSurPPP 9ei, EirVare... autocare... Dtrada *unaciarsMaia, A. &KrK EaSaV PPP
!e apuc+ de cap% cade le.inat 4n 0ra5ele 7erioz6inei% care si repede din u.+ s+#l sus5in+2
I..
In mi(locul scenei > un scuar triun,3iular2 In scuar > trei copaci arti1iciali2 Primul copac are 1runzele verzi% p+trate / pe
1runze > 1ar1urii uria.e/ 1ie 1ar1urii > mandarine2 Al doilea copac e 4nc+rcat cu 1ar1urii de 34rtie% pe 1ar1urii > mere2 Al
treilea e verde% cu conuri de 0rad > 1lacoane desc3ise de par1um2 @ecorul lateral al scenei reprezint+ zidurile de sticl+%
proasp+t 1+5uite ale caselor2 Pe laturile triun,3iului > 0+nci lun,i2 Intr+ reporterul% dup+ el patru persoane- 0+r0a5i si
1emei2
R1P+RT1R5* : Aici, aici, to6arKi P *a umErK P DK 6K (o6estesc, Fn ordinea lor succesi6K, lFntFm(lKrile sumEre i uimitoare
din ultimul tim(. 0ai FntFi... da)i-mi o mandarinK. Bine-a 8Kcut astKGi conducerea administra)iei autonome a oraului cK a
mandarinat co(acii % ieri a dat numai (ere > 8ructe 8KrK sa6oare, 8KrK (ar8um i nici mKcar JrKnitoare...
O 1at+ ia din copac o 1ar1urie cu mandarine% cei prezen5i
.ed% le cur+5+ .i m+n4nc+% aplecindu#se cu curiozitate spre
reporter2
PR.05* B3RBAT : 9ai mai re(ede, to6arKe, (o6estete-ne tot cFt mai amKnun)it i Fn ordine succesi6K.
R1P+RT1R5* : Aa... Ce 8elioare sa6uroase P -u dori)iR... 1i Eine, Eine, sta)i sK 6K (o6estesc. 2e ce atFta nerKEdare PR
t&irete cK, Fn calitate de (reedinte al re(ortaVului, tiu Utot : (FnK la cel mai mic amKnunt... Aadar... 6ede)i, aadar...
Cu pa.i repezi trece un om purtind o l+di5+ sanitar+ 4nc+rcat+ cu termometre
@460
R1P+RT1R5* : 3sta-i 6eterinar. 1(idemia ia (ro(or)ii. &iind (lKsat sinSur, acest mami8er iFn6iat a intrat Fn contact cu toate
animalele casnice ale GSrie-norului i acum turEeaGK (e mFnd to)i dimii. Ciudatul mami8er i-a Fn6K)at sK stea i(e laiEele
dina(oi. CFinii nu mai latrK, nu se mai Voaca > 8ac mereu sluV. Animalele se aSa)K ide cei care iau masa, se iSudurK i se
linSuesc. 0edicii s(un cK oamenii muca)i de asemenea animale se contamineaGK i mani8estK toate sim(tomele (rimare ale
Eolii numitK sluSKrnicie e(idemicK.
C1. 21 P1 BA-C3 : +-o-o PPP
R1P+RT1R5* : Pri6i)i, (ri6i)i P
Trece un om cl+tin4ndu#se% 4nc+rcat cu co.ni5e 4n care se v+d sticle de 0ere2
TRECTORUL (cnt) .
n a! nou+pe!ea veac( viaa era tare 5una( votca( 5erea era !eac( nasu! vnt = ca o pruna !
R1P+RT1R5* : Pri6i)i un om Eolna6, un om s8Frit P 1 unul din cei o sutK a(teGeci i cinci de ser6an)i ai laEoratorului
medical -r. 2. Pentru uurarea (rocesului i: ici 6ie)i de tranGi)ie, medicii au (rescris sK se dea de EKut mami8erului Fn6iat un
amestec care, Fn doGe mari, e otrK6itor, iar Vn doGe mici, deGSustKtor > aa-numita Eere. 2in cauGa 6a(orilor otrK6itori
ca(etele ser6an)ilor de laEorator au Fnce(ut sK se iFn6FrteascK, i ei, din SreealK, au FnSJi)it o ducK din acest amestec
rKcoritor. 2e atunci se scJimEK al treilea lot de ser6an)i. Cinci sute douKGeci de ne8erici)i Gac Fn s(itale, dar SroaGnica
e(idemie de ciumK a Eerii 8ace s(ume, 8ermenteaGK i te dK Sata.
C1. -21 P1 BA-C3 : Iai, 6ai, 6ai PPP
5- B3RBAT 8vis+tor .i parc+ o0sedat: : A 6rea sK mK Vert8esc tiin)ei. 0-a lKsa inoculat cu aceastK misterioasK EoalK P
@470
R1P+RT1R5*: @ata P *-a dat iSata i (e Ksta P *inite... DK nu s(eria)i lunatica ce trece...
Trece o 1at+/ picioarele i se 4mpleticesc in pa.i de 1o9trot .i c3arleston2 7ol0orose.te versuri dup+ o c+rticic+ pe care o 5ine
4n mina 4ntins+% cu dou+ de,ete2 In cealalt+ min+% tot cu dou+ de,ete% 5ine un tranda1ir ima,inar% pe care#l ditce Ia nas .i
inspir+ pro1und2
R1P+RT1R5* : -enorocita asta locuiete Fn 6ecinKtatea lui, a acestui mami8er turEat, .i Fn Qtim(ul no()ii, cFnd FntreSul ora
doarme, (ornesc sK rKGEatK (rin (erete (FnK la dlFnsa nite GdrKnSKneli de SJitarK, a(oi nite res(ira)ii adinei, suSJi)ate, Fi
sus(ine s8ietoare, urmate de sunete (relunSi tFnSuioase cu accente de Eocete Fi miorlKituri > oum se numea asta la ei R
YRoman)e=, nu-i aa R 2ar Yo cireaK traSe (e alta= i ne8ericita 8atK a Fnce(ut sK-i (iardK min)ile. PKrin)ii, GdroEi)i de durere,
au i8Kcut un consult de medici. Pro8esorii s(un cK e 6orEa de accese de YFndrKSostire= acutK > aa era denumitK o EoalK
strK6ecJe, cFnd enerSia se'ualK a omului, acum re(artiGatK ra)ional (entru .toatK durata 6ie)ii, se condensa Erusc, Fn ts(a)iul
unei sinSure sK(tKmni, determinFnd un (roces Salo(ant in8lamatoriu, care ducea la 8a(te nesKEuite, aEsurde.
&ATA C4.i acoper+ oc3ii cu miinile:2; 0ai Eine sK .nu (ri6esc % simt (lutind (rin aer FnSroGitorii microEi ai draSostei.
R1P+RT1R5* : D-a terminat P ,i (e asta a dat-o gata... 1(idemia ia (ro(or)ii catastro8ale, nK6Klete ca un ocean.
Trec dans4nd MN ,irls2
Pri6i)i la acest cor( cu treiGeci de ca(ete i aiGeci de (iciorue P @Fndi)i-6K (u)in > cK aceastK sKltare a (icioarelor cKtre
s(ectatori se numea odinioarK artK P
O perec3e dans4nd 1o9trot2 1(idemia a aVuns... (FnK unde o 8i aVuns R 8!e uit+ in
@4AK
dic5ionar2: PlFnK la a-(o-.Seu... ei, ]sK it*)i, cK Ksta e un (atru(ed dise'uart.
Intr+ 4n 1u,+ directorul ,r+dinii zoolo,ice cu o caset+ mic+ de sticl+ 4n min+2 In urma directorului d+ n+val+ mul5i#
mea% 4narmat+ cu oc3eane% aparate de 1oto,ra1iat .i sc+ri de pompieri2
2.R1CT+R5* 8c+tre to5i:- --a)i 6KGut-o cum6a R A)i 6KGut-o R 5nde o i8i R Cum, n-a)i oEser6at nimicRPP 5n detaament de
r6FnKtori a ra(ortat cK a (8ost .identi8icatK cam (e-aici, circa acum un s8ert de orK : urca la etaVul trei. ConsiderFnd cK 6iteGa ei
medie de de(lasare ar atinSe circa un metru .i VumKtate (e orK, nu (utea sK aVunSK (rea de(arte. To6arKi, cerceta)i imediat, cu
.multK aten)ie, Gidurile P
O0servatorii pun la punct oc3eanele% cei de 2pe 0+nci sar .i privesc cu aten5ie concentrat+% cu palmele strea.in+ la oc3i2
@irectorul repartizeaz+ oamenii 4n ec3ipe .i conduce cercet+rile2
I+@. : ParcK aa (o)i (une miFna (e ea P... TreEuie e'(us oFte un om Sol (e saltea la 8iecare 8ereastrK > liSJioana asta se dK
ila om...
Nu striai
s n-o speriai ! ! ! ,ac-o prind(
n-o dau nicicu"( e-un 5un co"una!
acu"***
+ I+C1 1-T5H.AD0AT3 : Am SKsit-o PPP 5ite-o P De tFrKte P...
Toate 0inoclurile .i oc3eanele se 4ndreapt+ spre un sin,ur punct2 T+cere% 4ntrerupt+ de 5+c+nitul aparatelor de
1oto,ra1iat .i de 1ilmat2
PR+&1D+R5* 8cu o .oapt+ 4n+0u.it+:- 2a... 1a e P Pune)i oameni la (FndK )i (aGK. Pom(ieriP AiciPPP
N4;O
Oameni cu plase 4mpresoar+ locul2 Pompierii monteaz+ scara% oamenii urc+ unul dup+ altul2
2.R1CT+R5* 8co0or4nd oc3eanul% cu o voce pl4n,+toare:- D-a idus... A trecut (e Gidul 6ecin... D.+7D. + sK cadK. Te
(omeneti cK se omoarK P Cei neFn8rica)i, eroi 6oluntari PPP Re(ede, aici PPP
!e monteaz+ scara 4n 1a5a celui de#al doilea zid% se v+d oamenii nircvnd2 !pectatorii 4ncremenesc 4n a.teptare2
+ I+C1 1-T5H.AD0AT3 21 D5D : 5ra PPP Am (rins-o P 2.R1CT+R5*: 0ai re(edePPPP Ai SriVKPPP DK n-o sca(i, sK
nu-i tiriceti (icioruele...
$i,3ioana e transmis+ din min+ 4n min+ de oamenii sui5i pe scar+/ 4n s14r.it% a(un,e 4n mAinile directorului2 @irectorul
ascunde li,3ioana D4n icaset+ Bsi o ridic+ deasupra capului2
IK mul)umesc, anonimi i de6ota)i sluVitori ai tiin)ei P @rKdina noastrK GooloSicK e 8ericitK, e FncFntatK de acJiGi)ionarea
acestei ca(odo(ere... PosedKm aoum un (re)ios e'em(lar de insectK (rarisimK, care a dis(Krut de mult, dar care a 8ost e'trem
de (o(ulara la Fnce(utul secolului. +raul oiostru (oate i8i mFndru > 6or 6eni la noi sa6an)i .i turiti... /in %Fn -mFinile mele
unicul e'em(lar 6iu din s(ecia Y(loni)a normalisL2 &ace)i loc, cetK)eni % animalul a adormit, animalul i-a Fncruciat lKEu)ele,
animalul 6rea sK se odiJneascK P IK in6it (e to)i la re(reGenta)ia 8esti6K din SrKdina GooloSicK. Ac)iunea e'trem de
im(ortantK, e'trem de emo)ionantK a ca(turKrii, a luat s8Frit P
-
- Cit
I...
!cena reprezint+ o 4nc+ipere cu pere5i netezi% semitranspa#ren5i de culoarea opalului2 @e sus% din spatele comisei% o d4r+ de
lumin+ al0+struie2 In st4n,a% o 1ereastr+ mare2 4n 1a5a 1erestrei% o mas+ de desen2 Aparat de radio2 Un ecran2 Trei#patru c+r5i2
4n dreapta% ie.ind din perete% un pat% pe pat% su0 al0ul imaculat al plapumei zace Pris4p6in 4ntr#un 3al de murd+rie de
nedescris2 Ventilatoare2 Col5ul si spa5iul din (urul lui Pris4p6in e murd+rit2 Pe mas+% mucuri de 5i,ar+% sticle r+sturnate2 Pe
lamp+% o 0ucat+ de 34rtie tranda1irie2 Pris4p6in ,eme2 Medicul circul+ nervos prin camer+2
PR+&1D+R5* 8intr+:: Cum se simte (acientuil R 012.C5* : -u tiu cum se simte (acientul, FnsK eu sFnt
la ca(Ktul (uterilor P 2acK nu orSaniGa)i un scJimE la
i8iecare VumKtate de orK > o sK-i contamineGe (e to)i P
CFnd rKsu8lK, simt cK mi se taie (icioarele. Am (us
,(FnK acum a(te 6entilatoare sK-i Fm(rKtie rKsu8larea
otrK6itoare. PR.D4P:.- : +-o-o P 8Pro1esorul se repede spre Pris4p6in2:
Pro8esore, (ro8esore PPP Pro1esorul inspir+ .i se clatin+ ame5it% 0+t4nd aerul cu
0ra5ele2
PR.D4P:.- : 2a)i-mi ce6a sK mK mai dreS un (ic... Pro1esorul toarn+ 0ere pe 1undul pa3arului .i#l
serve.te2 PR.D4P:.- Crididndu#se pu5in 4n coate% cu ton do(enitor:-
0-au Fn6iat... si acum Fi Eat Voc de mine P Asta-i (en-
tnu mine > ca EraSa (entru ele8ant P... PR+&1D+R5* : Docietatea s(erK sK te aducK la o 8ormK
de deG6oltare umanK. PR.D4P:.- : DK 6K ia dracuQ cu societatea 6oastrK cu tot P
ParcK 6-am ruSat eu sK mK n6ia)i R
loc P Asta-i PPP
PR+&1D+R5* : -u Fn)eleS des(re ce 6orEeti. Iia)a noaV-trK a(ati)ine colecti6ului i nici eu, nici altcine6a nu (oate
dis(une du(K Eunul lui (lac de aceastK 6ia)K...
PR.D4P:.- : PKi, asta e 6ia)K R Iia)K-i asta, cFnd nici 8otoSra8ia iuEitei n-o (o)i (rinde cu (ioneGe Fn (erete R +rice (ioneGK se
ru(e lFn sticla asta ElestematK... To6arKe (ro8esor, mai .dK-mi sK traS o ducK, sK mK dreS.
PR+&1D+R5* 8toarn+ 4n pa3ar:- -umai sK nu res(iri s(re mine.
=oia 7erioz6ina intr+ cu dou+ vra1uri de c+r5i2 Medicii vor0esc cu ea 4n .oapt+ > apoi ies2
H+.A B1R.+H:.-A 8se a.az+ Un,+ Pris4p6in .i despac3eteaz+ c+r5ile:- -u ,tiu dacK ceea ce )i-am adus o sK-)i 8oloseascK
la ce6a. tCe ceri dumneata nu se SKsete i nimeni n-are JaEar de aa ce6a. 2es(re tranda8iri se (omenete doar Fn manualele
de Jorticultura, iar des(re 6isuri SKseti cFte ce6a Fn tratatele de medicinK, la ca(itolul Y6ise=. 5ite douK cKr)i 8oarte
interesante, a(ro'imati6 de (e 6remea aceea. Prima e o traducere din limEa enSleGK : 9oo6er > Cum am 1ost pre.edinte2
PR.D4P:.- 8ia cartea% apoi o azv4rle:- -u, asta nu-i (entru inimK, Fmi treEuie ce6a (al(itant...
H+.A B1R.+H:.-A : 5ite, altK carte > a unui oarecare 0ussolini : !crisori din e9il2
PR.D4P:.- 8o ia% apoi o arunc+: - -u, nici asta nu-i (entru su8let. DlKEi)i-mK cu cKr)uliile 6oastre de aSita)ie SrosolanK. 0ie
sK-mi dai ce6a mai ca(ti6ant...
H+.A B1R.+H:.-A : -u tiu ce 6rei P Pal(itant, ca(ti6ant... ca(ti6ant... (al(itant...
PR.D4P:.- : Ce 6reau R PKi, (entru ce ne-am strKduit noi atFta, (entru ce am 6Krsat sFnSe, cFnd eu, JeSemonul, care 6a sK
GicK, nu (ot Vuca Fn 6oie, Fn societatea mea, dan)ul cel nou (e care d-aEia am a(ucat sK-l Fn6K) R
H+.A B1R.+H:.-A : 1u am arKtat micKrile cor(ului du-mitale cJiar i directorului .nstitutului central al micKrilor. 1l
Gice cK a 6KGut aa ce6a Fn 6ecJile colec)ii de
N$2O
ilustra)ii (ariGiene, dar acum, Gice, nici (omenealK des(re aa ce6a, nici mKcar m-ai )Ue cine FntreEa. 1 o (erecJe de EKtrFne
> ele Fi mai aduc aminte, dar de demonstrat nu (ot sK demonstreGe din moti6e de reumatism.
PR.D4P:.- : Atunci la ce m-am strKduit eu atFta sK-mi Fnsuesc s(oiala tradi)ionalK a manierelor eleSante R CK de muncit,
6orEa ceea, (uteam eu sK muncesc Fi Fnainte de re6olu)ie P
H+.A B1R.+H:.-A : + sK te iau nnFine la dansul celor Gece mii de muncitori i muncitoare, care o sK se des8Koare iFn
(ia)K. + sK Q8ie o re(eti)ie 6eselK a noului sistem de culti6are a cFm(ului.
PR.D4P:.- : To6arKi, eu (rotesteG PPP -u m-am deGSJe)at ca sK mK )ine)i la sec P 8!mul,e plapuma% sare% apuc+ teancul de
JarBi .i des1ace am0ala(ul2 Vrea s+ rup+ 34rtia am0ala(ului% deodat+ 4ns+% 4.i arunc+ privirile asupra literelor% le cerceteaz+
atent% trac4nd de la un 0ec la altul2: 2e unde R 2e unde ai asta R H+.A B1R.+H:.-A : De distriEuia (e strKGi la toatK 7u-
mea... De 6ede cK a 8ost introdusK (rintre cKr)ile de la EiEliotecK.
PR.D4P:.-: Dtat sal6atPPP /ra PPP
!e repede spre u.+% 1luturAnd 4n min+ 34rtia ca un stea,2 H+.A B1R.+H:.-A 8sin,ur+:/ ,i cFnd mK SFndesc cK
acum cinciGeci de ani era sK mK omor din cauGa unui asemenea indi6id P
I0
Hr+dina zoolo,ic+2 In mi(locul scenei% pe un piedestal% o cu.c+% drapat+ 4n p4nzeturi .i stea,uri2 In spatele cu.tii > doi
copaci2 In spatele copacilor > cu.ti cu ele1an5i .i ,ira1e% 4n stin,+ cu.tii > o tri0un+% 4n dreapta o estrad+O pentru oaspe5ii
de onoare2 In (ur > muzican5i2 !pectatorii se apropie 4n ,rupuri2 Plasatorii% cu 0anderole la 0ra5% pluseaz+ pe cei ce vin >
dup+ pro1esiuni .i 4n+l5ime2
R1DP+-DAB.*5* C5 C1R10+-.A*5* : To6arKi cores(onden)i strKini, aici, 6K raS P Po8ti)i mai a(roa(e de XtriEune P
2a)i-6K la o (arte i 8ace)i loc (entru EraGilieni P 2intr-o cli(K Fn alta, na6a lor aerianK 6a ateriGa (e aerodromul central. 8"ace
c45iva pa.i 4napoi% r+#m6i4nd 4ntr#o poz+ admirativ+2: To6arKi neSri, sta)i amesteca)i cu enSleGii Fn 8rumoase Sru(uri Eicolore
% alEea)a anSlo-sa'onK 6a scoate i mai Eine Fn e6iden)K nuan)a mKslinie a (ielei dumnea6oastrK. (Dtuden)ii de la institutele
su(erioare, la stnSia > r6i s-au trimis trei EKtrFne i trei EKtrFni de la uniunea centenarilor, Fn calitate de martori oculari. Ior
com(leta e'(lica)iile (ro8esorilor.
Apar% 4n scaune rulante% 0+lrini .i 0+tr4ne2
PR.0A B3TR4-3 : ilmi amintesc de (arcK ar 8i aGi...
PR.05* B3TR.-: Ba > eu Fmi aduc aminte de (arcK ar 8i acum P
A 2+5A B3TR4-3 : 2umneata 8i)i aduci aminte ca i cum ar 8i acum, dar eu -)in minte cum era (e atunci.
A* 2+.*1A B3TR4- : 1u Fmi amintesc, ca acum, cum era (e atunci.
N$4O
A TR1.A B3TR4-3 : .ar eu Fmi amintesc cum era i mai de ult, cu mult, mult mai Fnainte.
A* TR1.*1A B3TR4- : 1u Fmi amintesc i ca acum i ca atunci.
R1DP+-DAB.*5* +5 +R2.-1A: *inite, martori oculari, nu [FisFi)i atta P *a o (arte, to6arKi, loc (entru co(iiP Aici,
to6arKi. 0ai re(edeP 0ai re(edePPP
C+P... 8m+r.+luiesc 4n coloan+% c4nt4nd 4n cor:-
Noi ne cu!tiva"(
stra+nic nv"( pentru Ifoarte 5ineJ
noi !upt" ! ,ar noi "ai +ti"(
vese!i s fi"( !a p!i"5are sprinteni
s porni" % ,in trecutu-ndeprtat(
D( .-ii s-au predat(
au capitu!at !
Noi "ere" cu cnt(
unde tiri snt( tiri "ari +i "ici cu coada-n vnt !
8nde-s e!efani(
struii e!eani
+i pantere nere fr !an!
1" venit aci
pentru a privi
orice fiar-ar fi #
fiare cu"inite
+i do"esticite(
printre oa"eni pa+nic rspndite*
;a Lrdina ?oo!oic ! &ere" !
&ere" !
&ere" ! ! !
R1DP+-DAB.*5* C5 +R2.-1A: CetK)enii care doresc sK 8acK (lKcere 8enomenelor e'(use, i totodatK sK
le
[-00)
8oloseascK Fn sco(uri .tiin)i8ice, sK iEine6oiascK sK-i (rocure (rodusele e'otice doGate )i a(aratele tiin)i8ice numai de la
(ersonalul o8icial al SrKdinii GooloSice. 2iletantismul Fi Ji(erEola QFn doiGe mari (ot a6ea consecin)e mortale. IK ruSKm sK
8olosi)i cu e'clusi6itate aceste (roduse i a(arate, elaEorate de .nstitutul centrali de medicinK i (de laEoratoarele tFc a(arate
de (reciGie ale oraului.
Prin ,r+din+ 1i pe trecerile laterale ale teatrului se 4n1iruie personalul de 4n,ri(ire al ,r+dinii zoolo,ice2
PR.05* 4-@R.7.T+R :
;uai de aici
"icroscoape "ode!( !upe !a fe!!
Pentru "icro5i antici !
A* 2+.*1A 4-@R.7.T+R :
'a!iva fiarei e venin !
Prote<ai-v "potriva scuiprii(
conta"inrii! ,octoru! To5o!2in
reco"anda feno! !
A* TR1.*1A 4-@R.7.T+R:
;uai a!coo!
+i nicotin(
n 9rtie ve!in( pentru 9rana fiare!or antice !
'pectaco!e unice !
A* PATR5*1A 4-@R.7.T+R :
1dpai
cu a!coo! fiare!e \
;e asiurai picioare!e
de podar(
near <
9ipertrofia ficatu!ui( u!ceru! sto"acu!ui(
idiotis" inevita5i! =
prin a!coo! inf!a"a5i! !
A* C.-C.*1A 4-@R.7.T+R :
'c!eroz arantat(
prin roz parfu"at( sau( aroaf
n caraf
pstrat*
A* ,AD1*1A 4-@R.7.T+R:
Prote<area urec9i!or
"potriva strvec9i!or
o5sceniti ! 8!ti"e nouti #
c+ti izo!atoare(
i"per"ea5i!e !a cuvinte vu!are*
R1DP+-DAB.*5* C5 +R2.-1A 8Asi 1ace loc prin mul5ime spre tri0una sovietului or+.enesc:- To6arKul (reedinte i cei
mai a(ro(ia)i colaEoratori ai lui i-au lKsat im(ortantele lor (reocu(Kri i, Fn sunetele 6ecJiului mar de stat, au 6enit la
8esti6itatea noastrK. DalutKm (e scum(ii to6arKi P
To5i aplaud+/ trece un ,rup cu serviete% salut4nd ,rav (i c4nt4nd2
T+/.:
'!u<5a
nu ne-a-"5trnitM "unc( sarcini
sau odi9na(
doar !a ti"pu! potrivit!
N$#O
N$AO
Prinii ora+u!ui
v sa!uta = vntori !
6ura<o+i prinztori( ne "ndri" astzi cu voi noi(
prinii-ora+u!ui( noi %***
PR1,12.-T1*1 8urc+ la tri0un+% 1lutur+ stea,ul% to5i amu5esc: - To6arKi, declar 8esti6itatea descJisK. Anii (rin care
trecem sFnt EoSa)i Fn mari GdruncinKri i 8rK-mFntKri de ordin intern. 16enimentele e'terne sFnt e'trem de rare. +menirea,
ostenitK de e6enimentele antecedente, se EucurK de aceastK llini?te relati6K. Cu -toate astea, noi nu ne dKm Fn lKturi niciodatK
de la s(ectacolele care, 8eerice Fn a(aren)K, ascund suE Vocul lor de curcuEeu un adFnc sens tiin)i8ic. Fntm(lKri reSretaEile
FnreSistrate Fn oraul nostru, Fn urma admiterii im(rudente Fn sFnul nostru a doi (araGi)i, aceste [ntFm(lKri, Gic, datoritK mie
(ersonal i datoritK medicinii mondiale, au 8ost licJidate. Totui aceste iFntFm(lKri, n care licKrete o silaEK amintire a
trecutului, scot Fn e6iden)K i mai mult SroGK6ia 6remurilor (e care le-am Fn8rnt, 8or)a i SreutK)ile lu(tei (e care omenirea
muncitoare o duce Fn numele culturii i (roSresului. Du8letele i inimile tineretului nostru sK se cKleascK (rin aceste 8uneste
e'em(le P -u (ot decM sK-mi e'(rim recunotin)a i sK dau cu6Fntul renumitullui nostru director care a deGleSat sensul acestor
ciudate 8enomene ,i le-a trans8ormat Fntr-o 8esti6itate ^tiin)i8icK, totodatK distracti6K. 5ra PPP
To5i stri,+ %/uraL% muzica e9ecut+ imnul de onoare% directorul ,r+dinii zoolo,ice urc+ la tri0un+% salutind2
2.R1CT+R5* : To6arKi P Aten)ia dumnea6oastrK mK EucurK i mK emo)ioneaGK. /innd seama i de contriEu)ia mea, nu
(ot totui sK mu aduc n (rimul rFnd
N$"O
cele mai 6ii mul)umiri oamenilor de6ota)i ai uniunii 6FnKtorilor > eroilor (rinci(ali ai ca(turKrii > i totodatK 6eneraEilului
(ro8esor al .nstitutului reFn6ierilor, care a Eiruit moartea conSelatoare. 2ei nu (ot sK nu rele6eG 8a(tul cK (rima SreealK a
6eneraEilului (ro8esor a declanat indirect cunoscutele calamitK)i. 2u(K indiciile e'terioare > FnSroKri dermice, 6eminte i
8
alte amKnunte > 6eneraEilul (ro8esor a ra(ortat Fn mod eronat mami8erul deGSJe)at la P3omo sapiensL i ila s(ecia lui
su(erioarK > clasa muncitoreascK. -u 6reau sK atriEui acest succes e'clusi6 contactului meu FndelunSat cu animalele i
cunoaterii a(ro8undate a (siJoloSiei lor. 0-a aVutat i FntMn(larea. + intui)ie 6aSK, suiEcontientK, mK oEseda mereu : YDK
scriu, sK lanseG, , sK di8uGeG anun)uri=. ,i am dat urmKtorul anun) : YPornind de la (rinci(iile SrKdini GooloSice, caut cor(
omenesc 6iu (entru (icKturi (ermanente Fi (entru Fntre)inerea i deG6oltarea unui (araGit (roas(Kt (rocurat, Fn condi)iile
normale 6ie)ii lui, Fn condi)iile cu care este XoEinuit=.
+ I+C1 2.- 05*/.01: Iai, ce oroareP 2.R1CT+R5* : DiSur cK e o oroare, nici eu nu credeam cK aceastK idee
atFt de aEsurdK are sor)i de iGEFndK, cFnd, deodatK... 6ietatea cKutatK se (reGintK P As(ectul e'terior e
a(roa(e omenesc... uite, ca sK Gicem aa, cum smtem noi to)i cei de 8a)K... PR1,12.-T1*1 D+I.1T5*5.
+R3,1-1DC 8a,it4nd
clopo5elul:- To6arKe director, 6K cJem la ordine P 2.R1CT+R5* : IK roS sK mK scuGa)i P IK roS sK mK scuGa)i P &irete cK
eu, cu aVutorul ancJetei i studiului de 8iaroloSie com(aratK, m-am con6ins FndatK cK a6em de-a 8ace cu un SroaGnic simulant
cu Fn8K)iare omeneascK, i cK este 6orEa de cel mai uimitor (araGit. -u 6oi intra Fn amKnunte, ou a8Ft mai mult cu cFt aceastK
cu ade6Krat uluitoare cucK 6i le 6a deG6Klui. 1 6orEa de cei doi (araGi)i > dei de mKrimi deoseEite, totui = tem(eramental
identici: e 6orEa de renumita Y(loni)a normalisL i... de J0>+#verdis vul,arisL. AmFndoi
N$;O
cresc Fn saltelele (utrede ale 6remii. YPloni)a normalisL% FnSirKFndu-se i FmlEKtFndu-se de sFnSele su(t Qdin cor(ul omenesc,
cade suE (at. PHuit+#verdis vul,arisL% iFnSrK-Q Fndu-se i FmEKtFndu-se idin cor(ul FntreSii omeniri, se (rKEuete (e (at.
Asta-i sinSura deoseEire P @Fnd omenirea muncitoare a re6olu)iei se scKrmKna i se GEKtea rKGuindu-i noroiul, Fi clKdeau
cJiar 8oi aceastK scFr-nK6ie cuiEuri i Eordeie, Fi EKteau so)iile i se Vurau (e BeEalQ, se odiJneau i se lK8Kiau Fn iatrele
insaluEre ale nKdraSilor lor. 2ar P7urt+#verdis vul,ariiL [ste mai Fns(KimntKtor. QCu mimetismul lui monstruos, acest (araGit
FRi atraSe 6ictimele (re8KcFndu-se Ea dntr-un Sreiere-Fm(letitor de 6ersuri, Ea Fntr-o (asKre cu 6iers ide roman)K. Pe 6remurile
acelea cJiar i 6emintele lor a6eau un caracter mimetic > un as(ect (KsKresc > (alton cu SluSK, 8rac cu coadK i (ie(tar
scroEit de iun alE imaculat. PKsKrile astea Fi clKdeau cuiEuri Fn iloVele teatrelor, se cK)Krau (e steVarii o(erelor, intonFnd
Interna5ionala% Fi scKr(inau un (icior ide alt (icior la Ealete, se aSK)au de rKmurelele 6ersurilor, Fl tundeau (e Tolstoi ]\ la
0ar', urlau i (KlK6rKSeau cu nemiluita i... > sK-mi ierta)i e'(resia, dar sFntem la o comunicare tiin)i8icK > e'crementele
lor erau Fn cantitK)i ce .nu (ot 8i considerate ca un minuscul SKina)... To6arKi P 2e alt8el... con6inSe)i-6K sinSuri P
"ace un semn% 4n,ri(itorii dezvelesc cu.ca- pe un piedestal e caseta plo.ni5ei% 4n spatele ei un postament cu un pat du0lu2 In
pat Prisip6in cu ,3itara 4n m4nA2 Pe pla1onul cu.tii at4rn+ o lamp+ cu a0a(ur ,al0en2 @easupra capului lui Prisip6in% 4n
cunun+ sclipitoare% un evantai de 1oto,ra1ii2 O ,r+mad+ de sticle% unele r+sturnate pe (os2 4n (urul cu.tii > scuip+tori2 Pe
pere5ii cu.tii > a1i.e/ de o parte .i de alta > 1iltre .i aparate de ozonizare2 Pe a1i.e scrie- E2 PAten5ie G scuip+.Q= 2. PNu
intra5i neanun5a5iKL M2 PProte(a5i#v+ urec3ile > se e9prim+ untKL Orc3estra a

AuSust BeEel ("40>;3! > unul dintre Fntemeietorii i acti6itii cei mai de seamK ai social-democra)iee Sermane.
@600
terminat de c4ntat/ mar.ul 1estiv% 5tsnesc (er0e de 1ocuri
de arti16ii/ mul5imea% care se retr+sese tpu5in% se apropie%
amu5ind de emo5ie2
PR.D"P:.- :
Pe-o "are u!i u"5roasa( ce ;unacears2aia se c9ea"( "i a"intesc de-o "ndr cas( +i-o !ar scar "i
apare +i-o fereastr-ncnttoare !***
2.R1CT+R5* : To6arKi, a(ro(ia)i-6K, nu 6K teme)i > acum e oFt se (oate de cuminte. A(ro(ia)i-6K, a(ro(ia)i-6K P -u 8ii)i
FnSriVora)i : cele (atru 8iltre laterale triaGK e'(resiile > cele urFte rKiZFn Fn interiorul cutii, iar a8arK nu rKGEat decFt (u)ine
cu6inte, dar aEsodut ino8ensi6e. &iltrele sFnt curK)ate Gilnic de FnSriVitori s(eciali, care (oartK mKti de (rotec)ie. Pri6i)i,
(ri6i)i, liSJioana o sK 8acK acum ceea ce se numete Ya 8uma=.
+ I+C1 2.- 05*/.01: AJ, ce oroareP
2.R1CT+R5*: -u 6K teme)i > acum o sK 8acK ceea ce Xse numete Ya se ins(ira=. DMri(Min, traSe o ducK P
!6rip6in se 4ntinde spre sticla de votc+2
+ I+C1 2.- 05*/.01 : AJ, nu e uman, nu e uman sK cJinui)i Eietul animal P
2.R1CT+R5*: To6arKi, nu 6K emo)iona)i, nu e nimic QFn8ricoKtor: acum e domesticit P Pri6i)i, am sK-l scot cJiar la triEunK.
C!e 4ndreapt+ spre tusc+% i.i pune m+nu.ile% cerceteaz+ pistoalele% desc3ide u.a% U scoate pe !6rip6in% 4l urc+ la tri0un+ .i 4l
4ntoarce cu 1a5a spre locurile oaspe5ilor de onoare:2 .a sK ne s(ui ce6a scurt, imitFnd e'(resia, Slasul i limEa omului.
D:R.P:.- 8r+m4ne locului% supus% tu.e.te% ridic+ ,3itara .i deodat+ se 4ntoarce .i arunc+ o privire 4n sala de teatru% 4n clipa
aceasta c3ipul lui !6rip6in se trans1i,ureaz+% e9presia lui devine entuziast+2 !6rip6in d+ la o parte pe
N#
director% arunc+ ,3itara .i url+ din r+sputeri spre sala de teatru:- CetK)eni P &ra)ilor P Demenii mei P Dcum(ii mei P 2e unde
sFnte)i R Ce mul)i sFnte)i P CFnd a)i 8ost deGSJe)a)i R 2e ce Gac numai eu Fn cucK R .uEi)ilor, 8ra)ilor, (o8ti)i aici la mine P
Pentru ce sK su8Kr numai eu R CetK)eni...
I+C.*1 05DA&.R.*+R :
> Co(iii, lua)i co(iii...
> Botni)a... pun"(i-a QEotni)a...
> AJ, ce oroare P
> Pro8esore, o(ri)i demonstra)ia P
> AJ, numai sK nu traSe)i P
@irectorul cu ventilatorul% 4nso5it de doi 4n,ri(itori% urca
4n 1u,+ pe estrad+2 n,ri(itorii 4l tra, pe !6rip6in spre
cu.c+2 @irectorul aerise.te tri0una2 Orc3estra e9ecut+ un
mar.2 n,ri(itorii 4nc3id .i 4nvelesc cu.ca2
2.R1CT+R5* : .erta)i, to6arKi... .erta)i... Iietatea s-a ostenit. HSomotul Fi lumina i-au (ro6ocat o stare de Jalucina)ie.
*initi)i-6K. -u s-a Fntm(lat nimic e'traordinar. PFnK mlFine se 6a (otoli... *inite, cetK)eni, acum Fm(rKtia)i-6K. iPe miFine,
deci... DK oFnte muGica P 0arul PPP
EQRSGEQRQ2
Fnlr. PoliSra8icK Y.n8orma)ia= str. BreGoianu, 23>2PU
Bucureti, coli ti(o. 4, comanda 220 #2=lJO 3 ^