Sunteți pe pagina 1din 2

Grup Scolar Constructii-Montaj, Resita

An scolar 2009/2010
Halloween Part!
Proiect initiat si reali"at #e ele$ii clasei a %-a A, in cola&orare cu clasele a %-a ', a %-a C si
a %((-a '
Profesor coordonator: Rusanda Szabo Iudit
Profesori colaboratori: Obersterescu Ramona si Dumitrescu Ovidiu
Data: 29 octombrie 2009
Spatiu alocat: sala de clasa
Materiale utilizate:
- calculatorul
- videoproiectorul
- MP pla!er
- "ostume si decoruri realizate de elevi
Obiective si scopuri urmarite:
- familiarizarea elevilor cu operarea pe calculator# in special cu pro$ramele Microsoft
%ord si Po&er Point
- dobandirea unor cunostinte de cultura $enerala# le$ate de semnificatiile unei sarbatori
internationale
- e'primarea libera a ideilor si opiniilor pe o tema data# oral si scris
- imbinarea elementelor specifice pentru diferite discipline: limba si literatura romana#
limba franceza si limba en$leza
- realizarea unor cola(e si desene pornind de la o tema data
- stimularea creativitatii si inventivitatii elevilor# cat si a e'primarii propriei
personalitati# prin realizarea diferitelor monta(e literare# de muzica# dans si pictura
)tapele proiectului:
*+ selectarea biblio$rafiei referitoare la simbolurile si semnificatiile sarbatorii de
,allo&een# pornind de la informatii din enciclopedii virtuale# pentru a familiariza
elevii cu cautarea unor informatii utile si bine documentate de pe site-uri &eb# cum ar
fi &&&+&i-ipedia+com
2+ pa$inarea si te.noredactarea documentelor# folosind pro$ramul Microsoft %ord
+ realizarea unor prezentari in Po&er Point : /Simboluri si semnificatii0# /Povestea lui
1ac- O23antern0# /Semnificatia dovleacului de ,allo&een0
4+ prezentarea unor poezii in limba franceza si en$leza# le$ate de aceasta sarbatoare# cat
si a unor traditii specifice pentru S56# 6n$lia si 7ranta
8+ realizarea a trei dansuri tematice# avand ca suport piesa /9.riller0# a lui Mic.ael
1ac-son# realizand un scurt monta( /In memoriam Mic.ael 1ac-son0# cat si a unor
piese din repertoriul international
:+ realizarea unor cola(e si desene in acuarela pe tematica data# prezentate intr-o
e'pozitie: / "um vad eu ,allo&eenul;0
<+ confectionarea unor costume traditionale de ,allo&een# cat si a unor obiecte specifice
acestei sarbatori: dovleci sculptati# fantome# vra(itoare# aran(amente florale# etc+
=+ parada costumelor de ,allo&een
9+ prezentarea tuturor acestor materiale la /,allo&een Part!0