Sunteți pe pagina 1din 2

Investete n oameni !

FONDUL SOCIAL EUROPEAN


Programul Operaional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane !!" # !$%
A&a prioritar' $ ()E*ucaia +i ,ormarea pro,esional' -n spri.inul cre+terii economice +i *ezvolt'rii societ'ii /azate pe cunoa+tere0
Domeniul ma.or *e intervenie $1% ( 2Dezvoltarea resurselor umane -n e*ucaie +i ,ormare pro,esional'0
3itlul proiectului( 2PEER 4Profesioniti n Educaie European i Reform)
Contract nr1 POSDRU56"5$1%5S578%"9
JURNAL DE REFLECIE
Nume i prenume ::Luchian Adeline1111:11 coala Colegiul
Economic Virgil Madgearu Galati
DAA ! E"A 11111111111111111111111111111 5 1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
AC#I$III
D%&'NDIE
Ce ai -nv'at; Care i*ei sunt mai interesante;
Care i*ei necesit' o clari,icare; Ce *i,icult'i ai -nt<mpinat;
= Cunostinte noi de comunicare ,
management
= Competentele pe care le voi aplica in
partea de mentorat
= Analiza de nevoi
= Panifcarea si proiectarea dezvoltarii
profesionale
(R%CE)E
"ENALE
DE$*%LAE
Cum ai -nv'at;
Cum poi utiliza ceea ce ai -nv'at;
Care sunt cuno+tinele anterioare *e care poi lega ceea ce ai -nv'at;
-am aplicat noile achizitii utilizand fse de
lucru
-le utilizez la clasa si in practica
pedagogica cu studentii
-metodele si strategiile modernele
adaptez si perfectionez noilor contexte
de invatare.
)ENI"ENE+
AIUDINI
Ce sentimente i=a trezit aceast' e&perien' *e -nv'are; Cum te simi; >i=a pl'cut aceast'
e&perien'; De ce;
? @irela Aarcan B Octavian Patra+cu
Dac' ai putea scCim/a ceva -n urma acestei e&periene *e -nv'areD ce +i cum ai scCim/a;
A fost o experienta utila de invatare,
precum si de a schimba modele utile cu
ceilalti colegi din grupa. De asemenea
pot spune ca am invatat si lucruri noi,
din experienta colegilor.
? @irela Aarcan B Octavian Patra+cu