Sunteți pe pagina 1din 3

Tema 1:Importanta biochimiei .Aminoacizii,clasificarea lor.

O Ob bi ie ec ct tu ul l b bi io oc ch hi im mi ie ei i: : c ca a t te er rm me en n a a f fo os st t n nt tr ro od du us s p pe en nt tr ru u p pr ri im ma a d da at t i in n 1 19 90 03 3 d de e c c t tr re e C Ca ar rl l
N Ne ei ib be er rg g. .
- - e es st te e t ti ii in n a a c ca ar re e s st tu ud di ia az z b ba az ze el le e m mo ol le ec cu ul la ar re e a al le e v vi ie e i ii i, , s st tr ru uc ct tu ur ra a i i t tr ra an ns sf fo or rm ma ar re ea a s su ub bs st ta an n e el lo or r c ch hi im mi ic ce e, ,
c ca ar re e n nt tr r n n c co om mp po on ne en n a a m ma at te er ri ie ei i v vi ii i, , p pr ro oc ce es se el le e f fi iz zi ic co o- -c ch hi im mi ic ce e, , c ca ar re e s st ta au u l la a b ba az za a a ac ct ti iv vi it t i ii i v vi it ta al le e. .
I Im mp po or rt ta an nt ta a m me ed di ic ca al la a: : n n d do om me en ni iu ul l p pr ra ac ct ti ic ci ii i p pr ro om mo ov ve ea az z p pr ro og gr re es su ul l : :
- - c ce er rc ce et t r ri il lo or r m me ed di ic ca al le e; ;
- - d di ia ag gn no os st ti ic cu ul lu ui i c cl li in ni ic c d de e l la ab bo or ra at to or r; ;
- - a al l f fa ar rm ma ac co ol lo og gi ie ei i i i f fa ar rm ma ac ce eu ut ti ic ci ii i; ;
- - a al l m mi ic cr ro ob bi io ol lo og gi ie ei i, , v vi ir ru us so ol lo og gi ie ei i i i i im mu un no ol lo og gi ie ei i. .
S St tu ud di ia az z : :
- -c co om mp po oz zi i i ia a c ch hi im mi ic c a a e es su ut tu ur ri il lo or r i i l li ic ch hi id de el lo or r b bi io ol lo og gi ic ce e n n c co on nd di i i ii i f fi iz zi io ol lo og gi ic ce e i i p pa at to ol lo og gi ic ce e, ,
- -c co or re el la a i ii il le e d di in nt tr re e m mo od di if fi ic c r ri il le e m me et ta ab bo ol li ic ce e a al le e d di if fe er ri it to or r o or rg ga an ne e, , e es su ut tu ur ri i i i l li ic ch hi id de e b bi io ol lo og gi ic ce e; ;
- -d di in na am mi ic ca a i in nd di ic ci il lo or r m me et ta ab bo ol li ic ci i n n d di iv ve er rs se e s st t r ri i f fi iz zi io ol lo og gi ic ce e ( ( m mb b t tr r n ni ir re e, , e ef fo or rt t f fi iz zi ic c) ) i i n n p pa at to ol lo og gi ii i
Particularitatile materiei vii:
g gr ra ad du ul l s su up pe er ri io or r d de e o or rg ga an ni iz za ar re e s st tr ru uc ct tu ur ra al l ( (c ca ar ra ac ct te er ri iz za at t p pr ri in n s st tr ru uc ct tu ur ra a c co om mp pu us s i i d di iv ve er rs si it ta at te ea a d de e
m mo ol le ec cu ul le e) )
F Fu un nc c i ia a s st tr ri ic ct t d de et te er rm mi in na at t i i s se en ns su ul l s s u u s sp pe ec ci if fi ic c p pe en nt tr ru u f fi ie ec ca ar re e p pa ar rt te e c co om mp po on ne en nt t . .
C Ca ap pa ac ci it ta at te ea a d de e a a t tr ra an ns sf fo or rm ma a i i a a u ut ti il li iz za a e en ne er rg gi ia a
S Sc ch hi im mb bu ul l d de e s su ub bs st ta an n e e c cu u m me ed di iu ul l n nc co on nj ju ur r t to or r i i a au ut to or re eg gl la ar re ea a t tr ra an ns sf fo or rm m r ri il lo or r c ch hi im mi ic ce e. .
C Ca ap pa ac ci it ta at te ea a d de e a au ut to or re ep pl li ic ca ar re e s sa au u t tr ra an ns sm mi it te er re e a a i in nf fo or rm ma a i ie ei i g ge en ne et ti ic ce e. .
Proprietatile generale ale biomoleculelor:
-contin in cantitati mari 4 elemente:H=3-4 %,O=25-30%,C=50-60% si N=8-10%.(masa totala uscata)
H2O=75% din greutate. Aceste elemente formeaza legaturi covalente.
Aminoacizii proteinogeni si neproteinogeni:
Proteinogeni:Glicina,Alanina,valina,leucina,izoleucina,fenilalanina,prolina,histidina,triptofan,serina,t
reonina,tirozina,cisteina,metionina,acid aspartic,asparagina,acid glutamic,glutamina,lizina,arginina.
Neproteinogeni:-alanina,acid -aminobutiric GABA,acid -
aminolevulinic,citrulina,ornitina,homocisteina,homoserina,acid p-aminobenzoic.
Clasificarea AA proteinogeni:
D Du up p s st tr ru uc ct tu ur ra a R R l la at te er ra al l ( ( n n a al li if fa at ti ic ci i a ar ro om ma at ti ic ci i; ; s su ub bs st ti it tu ui i i i- -n ne es su ub bs st ti it tu ui i i i; ; d du up p a ac ci id du ul l c ca ar rb bo ox xi il li ic c, , n n
c ca ar re e a a f fo os st t s su ub bs st ti it tu ui it t a at to om mu ul l d de e H H) )
n n f fu un nc c i ie e d de e p pr ro op pr ri ie et t i il le e f fi iz zi ic co o- - c ch hi im mi ic ce e ( (a ac ci iz zi i, , b ba az zi ic ci i i i n ne eu ut tr ri i) )
i i c cl la as si if fi ic ca ar re ea a b bi io ol lo og gi ic c d du up p g gr ra ad du ul l d de e i in nd de es sp pe en ns si ib bi il li it ta at te e a al l A AA A p pe en nt tr ru u o or rg ga an ni is sm m


Clasificare bazata pe polaritatea cateneii cuprinde patru grupe :Dupa
radicalul R.
1.)cu radical nepolar ( hidrofob ) : glicina, alanina, valina, leucina, izoleucina, prolina,fenilalanina, triptofanul
si metionina.Toti sunt mai putin solubili n apa dect aminoacizii polari;
2.)cu radical polar nencarcat electric (la pH=6):serina,treonina,cisteina,tirosina asparagina,glutamina.Acesti
aminoacizi sunt mai solubili n apa dect cei nepolari, deoarece catena poate stabili legaturi de hidrogen cu apa,
datorita gruparilor -OH,-NH2 amidice si -SH pe care le contine;
3.)cu radical polar ncarcat negativ (la pH=6): acidul aspartic si acidul glutamic;
4.)cu radical polar ncarcat pozitiv (la pH=6): lisina,arginina,histidina.
Proprietati fizice
Toti aminoacizii sunt substante solide,incolore,cristalizate.Forma cristalelor este
caracteristica pentru fiecare aminoacid /11/.Se topesc la temperaturi ridicate (peste 200 C),cu
descompunere; nu pot fi distilate nici chiar n vid.P.t. al cristalelor nu constituie un criteriu de
diferentiere ntre ei.
Stereochimia aminoacizilor
Toi aminoacizii proteinogeni (cu excepia glicocolului) au un atom de carbon asimetric i
deci pot exista sub forma a doi antipozi optici.Treonina i izoleucina au doi centri asimetrici i deci au
patru stereoizomeri.
Utilizarile aminoacizilor
Aminoacizii se folosesc n medicina pentru prepararea unor medicamente si pentru alimentatia artificiala n
anumite mbolnaviri ale sistemului digestiv, n caz de interventii chirurgicale etc.Se folosesc n alimentatie, pentru
suplimentarea unor produse deficitare n aminoacizi esentiali, pentru accentuarea aromelor, pentru prepararea
supelor concentrate,a alimentelor pentru copii, alimentatia dietetica pentru cosmonauti,ca antioxidanti la prepararea
conservelor si bauturilor etc /5,10/.
5 Teoria polipeptidica a structurii proteinelor:Esenta, dovezile experimentale:
- - n nn na ai in nt ta at t n n 1 19 90 02 2 d de e E Em mi il l F Fi i e er r
- - E Es st te e: : P Pr ro ot te ei in ne el le e s su un nt t s su ub bs st ta an n e el le e o or rg ga an ni ic ce e a az zo ot ta at te e, , a al lc c t tu ui it te e d di in n A AA A, , l le eg ga a i i n n l la an n u ur ri i p pr ri in n l le eg g t tu ur ri i
p pe ep pt ti id di ic ce e, , c ca ar re e p po os se ed d c ce el l m ma ai i n nn na al lt t g gr ra ad d d de e c co om mp pl le ex xi it ta at te e, , v va ar ri ie et ta at te e m mo ol le ec cu ul la ar r , , i i c ca ar re e p pr re ez zi in nt t
s sp pe ec ci if fi ic ci it ta at te e d de e s sp pe ec ci ie e, , d de e o or rg ga an n. . P Pu ut te em m d de ed du uc ce e p pr ri in nc ci ip pa al le el le e c ca ar ra ac ct te er ri is st ti ic ci i a al le e p pr ro ot te ei in ne el lo or r
c co on n i in nu ut tu ul l d de e A Az zo ot t e es st te e d de es st tu ul l d de e c co on ns st ta an nt t ( ( n n m me ed di ie e 1 16 6% % d di in n m ma as sa a u us sc ca at t ) ). .
P Pr re ez ze en n a a p pe er rm ma an ne en nt t a a c co om mp po on ne en n i il lo or r s st tr ru uc ct tu ur ra al li i A AA A
P Pr re ez ze en n a a l le eg g t tu ur ri il lo or r p pe ep pt ti id di ic ce e n nt tr re e A AA A c cu u a aj ju ut to or ru ul l c c r ro or ra a s se e l le ea ag g n n L LP P
M Ma as sa a m mo ol le ec cu ul la ar r m ma ar re e ( (d de e l la a 4 4- -5 5 p p n n l la a c c t te ev va a m mi il li io oa an ne e d de e D Da al lt to on ni i) ). .
O Or rg ga an ni iz za ar re ea a s st tr ru uc ct tu ur ra al l c co om mp pl li ic ca at t . .
Argumente experimentale ale teoriei polipeptidice :
E El li ib be er ra ar re ea a l la a h hi id dr ro ol li iz z a a u un nu ui i n nu um m r r e es se en n i ia al l d de e g gr ru up p r ri i f fu un nc c i io on na al le e c ca ar rb bo ox xi il li ic ce e i i a am mi in ni ic ce e, , c ca ar re e e er ra au u
o oc cu up pa at te e n n f fo or rm ma ar re ea a l le eg g t tu ur ri ii i p pe ep pt ti id di ic ce e. .
R Re ea ac c i ia a p po oz zi it ti iv v c cu u b bi iu ur re et tu ul l d do ov ve ed de e t te e p pr re ez ze en n a a l le eg g t tu ur ri ii i p pe ep pt ti id di ic ce e, , a al lt te e r re ea ac c i ii i d de e c cu ul lo oa ar re e c ca a
N Ni in nh hi id dr ri in ni ic c - -d do ov ve ed de e t te e p pr re ez ze en n a a a al lf fa a A AA A. .
A An na al li iz za a R Re en nt tg ge en no os st tr ru uc ct tu ur ra al l a a p pe er rm mi is s d de e a a v ve ed de ea a r re ep pa ar rt ti i i ia a r re es st tu ur ri il lo or r d de e A AA A d di in n c ca at te en na a p po ol li ip pe ep pt ti id di ic c c c t t
i i o or rg ga an ni iz za ar re ea a l lo or r. .
A Ar rg gu um me en nt ta ar re ea a d de e b ba az z e es st te e p po os si ib bi il li it ta at te ea a d de e a a s si in nt te et ti iz za a p pr ro ot te ei in na a, , c ca ar re e p po os se ed d a ac ct ti iv vi it ta at te e b bi io ol lo og gi ic c . .

Aminoacizii N si C terminali:
Procedeul de identificare a terminalilor N si C a fost utilizat de F.Sanger pentru stabilirea grupei NH2-
fluordinitrobenzol,ce reactioneaza cu NH2,formind compusi de culoare galbena ai acestei
substante.Legatura e stabila si se foloseste la hidroliza legaturii peptidice.Compusul e determinat
cromatografic.