Sunteți pe pagina 1din 2

Dreapta în spaţiul n-diminsional.

§1. Ecuaţiile papametrice ale dreptei în spaţiul n-diminsional


n
Fie dată o dreaptă în spaţiul ¡ (fig. 1). Pe dreapta dată luăm un punct
r
M0 ( )
x,1..., n xşi un vector director a = ( 1a, 2a, ...,n ) .aAceste condiţii determină poziţia
unei drepte în spaţiul ¡ n . Luăm pe dreapta dată un punct M ( 1x, x2 , ...,n ) .x Vectorii
uuuuuur r
M 0 M şi a colineari, atunci pentru orice poziţie a punctului M are loc
sunt
uuuuur r uuuuur
egalitatea : M 0 M= at (1.1), t-parametru real. Deoarece M 0 M= x1 ,−...,
x1 n xn{ } x−
(1.2)
r
şi a = ( 1a, 2a, ...,n ) a(1.3).
Înlocuind (1.2) şi (1.3) în (1.1) obţinem:
{x −
1 x,1..., n x }n x−{ a,1}=..., n a t

{x −
1 x,1..., n x }n x−{ } na t
a1,=t...,
de unde obţinem:
 x1 − x1 = a1 t

 .................

 xn − xn 1= a t
s au
 x1 = x1 + a1 t

 .................( ) 1 .4

 xn = xn + an t
Egalităţile (1.4) se numesc ecuaţiile parametrice ale dreptei. Pentru orice punct
(
M ( 1x, x2 , ...,n ) xcoordoatele x1 , x2 , ...,n xdeterminate de punctul M 0 x,1..., n xeste)
r
coliniar cu vectorul a = ( 1a, 2a, ...,n ) .a

§2. Ecuaţia canonică a dreptei în spaţiul n-diminsional


Fie dată ecuaţia parametrică a dreptei
 x1 = x1 + a1 t

 .................

 xn = xn + a n t
Eliminăm din ecuaţiile parametrice termenul t obţinem:
 x1 x − 1= at1

 .................

 xn x − n= at 1

sau
x1 x −

1
=t
 a 1

.................


xn x − n
=t

 a n

Sau
x1 − x1 x − xn
= ...... = n (2.1)
a1 an
Ecuaţiile 2.1 se numesc ecuaţiile canonice ale dreptei, unde M ( 1x, 2x, ...,n ) xsunt
r
coordonatele unui oarecare punct al dreptei şi a = ( a, 2a, ...,n ) -vectorul
1 a director al
dreptei.