Sunteți pe pagina 1din 11

Unitatea de invatamant: Colegiul National Ion Luca Caragiale Ploiesti

Profesor: Pufulete Georgiana


Disciplina: Limba engleza
Nr. ore /sptmn: !
Clasa: a "#$a #
%anual: UP&'()*% *D+*NC)D ,+irginia )vans- L.nda )d/ards- 0enn. Doole.1- ed. )2press Publis3ing
Programa aprobata prin 4rdinul %.).C.'.&.: 5!67/78.75.977:
PL*N#;#C*() C*L)ND*(#&'#C<
*N =C4L*(: 9769/9765
Nr.
crt.
Unitatea de
competen
Competene specifice
Coninuturi
Tema
Funcii communicative
Elemente de construcie a comunicrii
Nr.
ore
Sptmn
a
Obs.
(0) (1) (2) (3) (4) (5) (6)
1. ecie
introductiv
Discutarea problemelor organizatorice legate
de desfurarea orelor de limba englez >n
noul an colar.
Prezentarea manualului.
1 1
68.7?$96.7?
!. Test predictiv +erificarea elementelor de construc@ie a
comunicrii parcurse >n anul Acolar precedent
precum i a identificrii detalilor dintr$un
te2tscris.
1 1
68.7?$96.7?
!. Unit 1"
Somet#in$ to
S#out %bout
6.6 &electarea-din te2te orale si/sau scrise
referitoare la domeniul de specializare-de
informatii si opinii relevante pentru a rezolva o
sarcina de lucru
6.9 Discriminarea intre informatii factuale si
opinii- in mesaBe orale si/sau scrise
6.5 #nitierea de actiuni adecvate pentru
& Domeniul personal: relaii interpersonaleC
viaa personal ,stil de via- comportament
social1
Domeniul public: mass$media
D * descoperi i e2prima atitudini ,a$i
e2prima acordul/dezacordulC a compara
1! 2'(
9!.7?$9E.7?
6.67$7F.67
E.67$69.67
6
confirmarea sau clarificarea sensului mesaBului
9.6 (edactarea de te2te functionale variate-
structurate- dupa model- aducand argumente si
e2emple in spriBinul opiniilor e2primate
9.9 Prezentarea unui monolog pe tema data-
structurat- sustinut de e2emple din viata
personala sau din alte surse
9.! )miterea- oral/in scris- de ipoteze si
sustinerea lor cu argumente- in cadrul unei
discutii/dezbateri
5.9 (edactarea de te2te functionale pe diferite
teme-adresate anumitor destinatari in diferite
scopuri de comunicare,pentru a e2prima
intentii-a obtine ceva-a informa-a convinge-a
invita-a refuza etc1
5.! *decvarea formatului si a limbaBului la
subiect si la interlocutor/cititorul intentionat- cu
utilizarea conventiilor folosite in comunicarea
orala si scrisa formala si informala
!.6 (ezumarea- oral si/sau in scris- a
continutului unui mesaB liber sau functional
aciunile prezente cu cele trecute1
* descoperi i e2prima emoii ,a e2prima
refuzul- a argumenta refuzulC a folosi stilul
formal/informal1
D Determinani
&ubstantivul: cazul genitiv ,toate tipurile1
#diomuri corelate cu tema
unitii
). Unit !" Escape
%rtists
6.6 &electarea-din te2te orale si/sau scrise
referitoare la domeniul de specializare-de
informatii si opinii relevante pentru a rezolva o
sarcina de lucru
6.9 Discriminarea intre informatii factuale si
opinii- in mesaBe orale si/sau scrise
6.5 #nitierea de actiuni adecvate pentru
confirmarea sau clarificarea sensului mesaBului
9.6 (edactarea de te2te functionale variate-
structurate- dupa model- aducand argumente si
e2emple in spriBinul opiniilor e2primate
9.5 'ransmiterea- in limbaB clar si precis- oral
si/sau in scris-de informatii corecte vizand
aspecte din domeniul de specializare
& Domeniul personal: relaii interpersonaleC
viaa personal ,stil de via- comportament
social1
& * descoperii e2prima emoii ,a e2prima
surpriza- curiozitatea- teama- >ndoialaC a
e2prima compasiuneaC a folosi stilul formal i
informal1
& Prepoziii
&ubstantivul: #diomuri corelate cu tema
unitii
1! *'+
6F.67$6?.67
99.67$9:.67
9?.67$79.66
9
5.9 (edactarea de te2te functionale pe diferite
teme-adresate anumitor destinatari in diferite
scopuri de comunicare,pentru a e2prima
intentii-a obtine ceva-a informa-a convinge-a
invita-a refuza etc1
G!.! 'ransferul si adaptarea semnificatiei unui
te2t literar la conte2te neliterare
(. Self'
%ssessm
ent
,odule
1
6.6 &electarea-din te2te orale si/sau scrise
referitoare la domeniul de specializare-de
informatii si opinii relevante pentru a rezolva o
sarcina de lucru
6.9 Discriminarea intre informatii factuale si
opinii- in mesaBe orale si/sau scrise
9.6 (edactarea de te2te functionale variate-
structurate- dupa model- aducand argumente si
e2emple in spriBinul opiniilor e2primate
9.9 Prezentarea unui monolog pe tema data-
structurat- sustinut de e2emple din viata
personala sau din alte surse
+or fi recapitulate Ai evaluate con@inuturile
parcurse >n unit@ile de >nv@are 6$9.
( -
7F.66$7?.66
*. Unit )" .eople
.o/er
6.9 Discriminarea intre informatii factuale si
opinii- in mesaBe orale si/sau scrise
6.5 #nitierea de actiuni adecvate pentru
confirmarea sau clarificarea sensului mesaBului
G6.! #dentificarea de avantaBe si dezavantaBe ale
unor situatii descrise in te2te- in scopul luarii
unor decizii- al formularii unor solutii
9.6 (edactarea de te2te functionale variate-
structurate- dupa model- aducand argumente si
e2emple in spriBinul opiniilor e2primate
9.9 Prezentarea unui monolog pe tema data-
structurat- sustinut de e2emple din viata
personala sau din alte surse
5.9 (edactarea de te2te functionale pe diferite
teme-adresate anumitor destinatari in diferite
scopuri de comunicare,pentru a e2prima
& Domeniul personal: viaa personal ,stil de
via- comportament social1
Domeniul ocupaional: aspecte legate de
profesiuni i de viitorul profesionalC te2te
referitoare la aspectele teoretice ale
specialitiiC te2te referitoare la aspecte
practice ale specialitii.
D * da i a solicita informaii ,a raporta1
* descoperi i e2prima atitudini ,a e2prima
acordul / dezacordul1
* convinge ,a comenta preri1
D #nfinitivul- participiul- gerunziul
Construcii infinitivale- participiale-
gerundivale
1! 0'11
69.66$6:.66
6?.66$95.66
9:.66$57.66
5
intentii-a obtine ceva-a informa-a convinge-a
invita-a refuza etc1
5.5 +erificarea intelegerii si solicitarea/oferirea
de clarificari/e2plicatii- atunci cand informatia
nu este clar inteleasa
Discurs direct- discurs indirect
1. Unit ("
2ro/in
$
Concer
ns
6.6 &electarea-din te2te orale si/sau scrise
referitoare la domeniul de specializare-de
informatii si opinii relevante pentru a rezolva o
sarcina de lucru
6.5 #nitierea de actiuni adecvate pentru
confirmarea sau clarificarea sensului mesaBului
9.9 Prezentarea unui monolog pe tema data-
structurat- sustinut de e2emple din viata
personala sau din alte surse
9.5 'ransmiterea- in limbaB clar si precis- oral
si/sau in scris-de informatii corecte vizand
aspecte din domeniul de specializare
9.! )miterea- oral/in scris- de ipoteze si
sustinerea lor cu argumente- in cadrul unei
discutii/dezbateri
5.! *decvarea formatului si a limbaBului la
subiect si la interlocutor/cititorul intentionat- cu
utilizarea conventiilor folosite in comunicarea
orala si scrisa formala si informala
!.6 (ezumarea- oral si/sau in scris- a
continutului unui mesaB liber sau functional
& Domeniul personal: viaa personal ,stil de
via1
Domeniul public: aspecte din viaa
contemporan ,sociale- economice- ecologice-
strategii de utilizare a resurselor1
D * convinge ,a avertiza pe cinevaC a comenta
preri1
D 'impurile verbale ,recapitulare1
1! 1!'1(
75.69$78.69
67.69$6!.69
68.69$96.69
+. Self'
%ssessm
ent
,odule
!
6.6 &electarea- din te2te orale si/sau scrise
referitoare la domeniul de specializare- de
informatii si opinii relevante pentru a rezolva o
sarcina de lucru
9.6 (edactarea de te2te functionale variate-
structurate- dupa model- aducand argumente si
e2emple in spriBinul opiniilor e2primate
9.9 Prezentarea unui monolog pe tema data-
structurat- sustinut de e2emple din viata
+or fi recapitulate Ai evaluate con@inuturile
parcurse >n unit@ile de >nv@are 5 $ !.
( 1*
6!.76$6E.76
!
personala sau din alte surse
G5.F #nitierea de actiuni adecvate pentru
confirmarea sau clarificarea mesaBului
!.5 'ransferul informatiilor factuale din te2te de
informare generala in diverse forme de
prezentare
-. Unit *" Our
C#an$i
n$
3orld
6.9 Discriminarea intre informatii factuale si
opinii- in mesaBe orale si/sau scrise
G6.! #dentificarea de avantaBe si dezavantaBe ale
unor situatii descrise in te2te- in scopul luarii
unor decizii- al formularii unor solutii
9.6 (edactarea de te2te functionale variate-
structurate- dupa model- aducand argumente si
e2emple in spriBinul opiniilor e2primate
9.9 Prezentarea unui monolog pe tema data-
structurat- sustinut de e2emple din viata
personala sau din alte surse
9.! )miterea- oral/in scris- de ipoteze si
sustinerea lor cu argumente- in cadrul unei
discutii/dezbateri
G9.F Prezentarea si comentarea unui film/a unei
carti prin raportare la e2perienta personala- cu
e2primarea opiniilor si/sau sentimentelor despre
acestea
5.6 (ealizarea unui interviu structurat pe baza
unui c3estionar deBa elaborat- adaugand cateva
intrebari spontane
5.5 +erificarea intelegerii si
solicitarea/oferirea de clarificari/e2plicatii-
atunci cand informatia nu este clar inteleasa
& Domeniul personal: viaa personal ,stil de
via1
Universul adolescenei: cultura- art- sport
Domeniul public: aspecte din viaa
contemporan ,sociale- culturale-
educaionale1C mass$media
D * descoperi i e2prima atitudini: a e2prima
satisfacia / insatisfacia fa de un punct de
vedere
* convinge: a comenta preri
D *dBectivul ,comparaia intensiv1
1! 11'1-
96.76$9F.76
9E.76$76.79
7!.79$7E.79
F
0 Unit 1" % 4ob
3ell
5one
6.6 &electarea- din te2te orale si/sau scrise
referitoare la domeniul de specializare- de
informatii si opinii relevante pentru a rezolva o
sarcina de lucru
G6.! #dentificarea de avantaBe si dezavantaBe ale
unor situatii descrise in te2te- in scopul luarii unor
decizii- al formularii unor solutii
9.6 (edactarea de te2te functionale variate-
structurate- dupa model- aducand argumente si
e2emple in spriBinul opiniilor e2primate
9.! )miterea- oral/in scris- de ipoteze si sustinerea
lor cu argumente- in cadrul unei discutii/dezbateri
5.6 (ealizarea unui interviu structurat pe baza
unui c3estionar deBa elaborat- adaugand cateva
intrebari spontane
5.9 (edactarea de te2te functionale pe diferite
teme-adresate anumitor destinatari in diferite
scopuri de comunicare,pentru a e2prima intentii-a
obtine
ceva-a informa-a convinge-a invita-a refuza etc1
G5.F #nitierea de actiuni adecvate pentru
confirmarea sau clarificarea mesaBului
!.6 (ezumarea- oral si/sau in scris- a continutului
unui mesaB liber sau functional
!.5 'ransferul informatiilor factuale din te2te de
informare generala in diverse forme de prezentare
D Domeniul ocupaional: activit@i din via@a
cotidian.
Domeniulpersonal : via@apersonal ,stil de
via@1
Domeniul public : aspecte din via@a
contemporan ,ecologice1
Domeniul educaional: te2te din literaturile
britanic i american.
D * descoperi i e2prima atitudini: a$i
e2prima acordul/ dezacordul.
* e2prima satisfac@ia/insatisfac@ia-
* descoperii e2prima emoii: a e2prima
refuzul- a argumenta refuzulC
afolosistilulformal/informal
* convinge: acomentapreriC a >ncuraBa- a
avertiza
D Utilizarea verbelor modale.
-
10'!6
66.79$6F.79
6E.79$99.79
:
16.
Self'assessment
,odule
)
6.5 #nitierea de actiuni adecvate pentru
confirmarea sau clarificarea sensului mesaBului
9.6 (edactarea de te2te functionale variate-
structurate- dupa model- aducand argumente si
e2emple in spriBinul opiniilor e2primate
9.! )miterea- oral/ in scris- de ipoteze si
sustinerea lor cu cateva argumente- in cadrul unei
discutii/ dezbateri
5.! *decvarea formatului si a limbaBului la subiect
si la interlocutor/cititorul intentionat- cu utilizarea
conventiilor folosite in comunicarea orala si scrisa
formala si informala
+or fi recapitulate Ai evaluate con@inuturile
parcurse >n unit@ile de >nv@are F $ :.
(
!1
9F.79$76.75
11. Unit +" Fit For
ife
6.6 &electarea- din te2te orale si/sau scrise
referitoare la domeniul de specializare- de
informatii si opinii relevante pentru a rezolva o
sarcina de lucru
6.9 Discriminarea intre informatii factuale si
opinii- in mesaBe orale si/sau scrise
6.5 #nitierea de actiuni adecvate pentru
confirmarea sau clarificarea sensului mesaBului
9.9 Prezentarea unui monolog pe tema data-
structurat- sustinut de e2emple din viata personala
sau din alte surse
9.5 'ransmiterea- in limbaB clar si precis- oral
si/sau in scris-de informatii corecte vizand aspecte
din domeniul de specializare
9.! )miterea- oral/ in scris- de ipoteze si
sustinerea lor cu cateva argumente- in cadrul unei
discutii/ dezbateri
5.9 (edactarea de te2te functionale pe diferite
D Domeniul ocupaional: aspecte legate de
profesiuni Ai de viitorul profesional.
Domeniul personal: via@a personal ,stil
de via@- comportament social1
Domeniul public: aspecte din via@a
contemporan ,sociale- economice- politice-
istorice- culturale- educa@ionale- ecologice-
strategii de utilizare a resurselor1
D * descoperi i e2prima atitudini: a$Ai
e2prima acordul/ dezacordul.
* descoperi i a e2prima emoii: a e2prima
compasiunea
D Utilizarea verbelor modale ,timpul trecut1.
1! !!'!(
7!.75$7E.75
66.75$6F.75
6E.75$99.75
8
teme-adresate anumitor destinatari in diferite
scopuri de comunicare,pentru a e2prima intentii-a
obtine
ceva-a informa-a convinge-a invita-a refuza etc1
!.6 (ezumarea- oral si/sau in scris- a continutului
unui mesaB liber sau functional
1!. Unit -" ive
and
earn
6.9 Discriminarea intre informatii factuale si
opinii- in mesaBe orale si/sau scrise
6.5 #nitierea de actiuni adecvate pentru
confirmarea sau clarificarea sensului mesaBului
9.6 (edactarea de te2te functionale variate-
structurate- dupa model- aducand argumente si
e2emple in spriBinul opiniilor e2primate
9.9 Prezentarea unui monolog pe tema data-
structurat- sustinut de e2emple din viata personala
sau din alte surse
9.5 'ransmiterea- in limbaB clar si precis- oral
si/sau in scris-de informatii corecte vizand aspecte
din domeniul de specializare
5.6 (ealizarea unui interviu structurat pe baza
unui c3estionar deBa elaborat- adaugand cateva
intrebari spontane
!.6 (ezumarea- oral si/sau in scris- a continutului
unui mesaB liber sau functional
D Domeniul personal: rela@ii interpersonale.
Universul adolescen@ei.
Domeniul ocupaional: aspecte legate de
profesiuni Ai de viitorul profesional.
D * descoperi i e2prima atitudini: a e2prima
satisfa@ia/ insatisfac@ia fa@ de un punct de
vedere.
D Diateza pasiv.
Diateza activ.
+or fi recapitulate Ai evaluate con@inuturile
parcurse >n unit@ile de >nv@ar
+or fi recapitulate Ai evaluate con@inuturile
parcurse >n unit@ile de >nv@are 8 H E.
-
!*'!+
9F.75$9?.75
6F.7!$6?.7!
S!1'
Saptamana
altfel
&
e
lf
$
a
!
1). &elf$assessment
%odule !
6.6 &electarea- din te2te orale si/sau scrise
referitoare la domeniul de specializare- de
informatii si opinii relevante pentru a rezolva o
sarcina de lucru
9.6 (edactarea de te2te functionale variate-
!
!-
99.7!$9:.7!
E
structurate- dupa model- aducand argumente si
e2emple in spriBinul opiniilor e2primate
9.9 Prezentarea unui monolog pe tema data-
structurat- sustinut de e2emple din viata personala
sau din alte surse
!.6 (ezumarea- oral si/sau in scris- a continutului
unui mesaB liber sau functional
1(. Unit 0" T#e
7ma$e
8usines
s
6.6 &electarea- din te2te orale si/sau scrise
referitoare la domeniul de specializare- de
informatii si opinii relevante pentru a rezolva o
sarcina de lucru
6.9 Discriminarea intre informatii factuale si
opinii- in mesaBe orale si/sau scrise
9.9 Prezentarea unui monolog pe tema data-
structurat- sustinut de e2emple din viata personala
sau din alte surse
9.5 'ransmiterea- in limbaB clar si precis- oral
si/sau in scris-de informatii corecte vizand aspecte
din domeniul de specializare
9.! )miterea- oral/ in scris- de ipoteze si
sustinerea lor cu cateva argumente- in cadrul unei
discutii/ dezbateri
5.6 (ealizarea unui interviu structurat pe baza
unui c3estionar deBa elaborat- adaugand cateva
intrebari spontane
5.9 (edactarea de te2te functionale pe diferite
teme-adresate anumitor destinatari in diferite
scopuri de comunicare,pentru a e2prima intentii-a
obtine
ceva-a informa-a convinge-a invita-a refuza etc1
D Domeniul public: aspecte din via@a
contemporan ,ecologice- strategii de
utilizare a resurselor1.
Domeniul educaional: descoperiri
tiin@ifice Ai te3nice.
D * descoperi i e2prima atitudini: a e2prima
acordul/ dezacordul.
* e2prima satisfac@ia/ insatisfac@ia fa@ de
un punct de vedere.
D * descoperi i e2prima emoii: a e2prima
surpriza- curiozitatea- teama- >ndoiala.
D &inta2a ,subordonata condit Iional 1.
1!
!0')1
9?.7!$75.7F
7:.7F$67.7F
65.7F$68.7F
?
1*. Unit 16" S#op
%round
6.5 #nitierea de actiuni adecvate pentru
confirmarea sau clarificarea sensului mesaBului
G6.! #dentificarea de avantaBe si dezavantaBe ale
unor situatii descrise in te2te- in scopul luarii unor
decizii- al formularii unor solutii
9.6 (edactarea de te2te functionale variate-
structurate- dupa model- aducand argumente si
e2emple in spriBinul opiniilor e2primate
9.! )miterea- oral/ in scris- de ipoteze si
sustinerea lor cu cateva argumente- in cadrul unei
discutii/ dezbateri
5.5 +erificarea intelegerii si solicitarea/oferirea de
clarificari/e2plicatii- atunci cand informatia nu
este clar inteleasa
5.! *decvarea formatului si a limbaBului la subiect
si la interlocutor/cititorul intentionat- cu utilizarea
conventiilor folosite in comunicarea orala si scrisa
formala si informala
!.5 'ransferul informatiilor factuale din te2te de
informare generala in diverse forme de prezentare
D Domeniul personal: via@a personal ,stil de
viat- strategii de studiu- comportament
social1.
D * descoperi i e2prima atitudini: a$Ai
e2prima acordul/ dezacordul.
* descoperi i e2prima atitudini: a
compara ac@iunile prezente cu cele trecute.
D &inta2a
ConBunc@ii.
1!
)!')(
97.7F$9!.7F
98.7F$56.7F
75.7:$78.7:
11. Self'assessment
,odule
*
;inal (evision
6.6 &electarea-din te2te orale si/sau scrise
referitoare la domeniul de specializare-de
informatii si opinii relevante pentru a rezolva o
sarcina de lucru
6.9 Discriminarea intre informatii factuale si
opinii- in mesaBe orale si/sau scrise
9.6 (edactarea de te2te functionale variate-
structurate- dupa model- aducand argumente si
e2emple in spriBinul opiniilor e2primate
9.9 Prezentarea unui monolog pe tema data-
structurat- sustinut de e2emple din viata personala
sau din alte surse
+or fi recapitulate Ai evaluate con@inuturile
parcurse >n unit@ile de >nvare ? H 67.
-
)*')1
67.7:$6!.7:
68.7:$96.7:
67
66