Sunteți pe pagina 1din 79

SUPORT DE CURS

PENTRU ATESTAREA RESPONSABILILOR


CU SUPRAVEGHEREA LUCRRILOR (RSL)
LA INSTALAII DE RIDICAT
Prezentul suprt !e "urs este #nt"$%t #n "n&r$%t'te "u "er%n(ele Or!%nulu% nr)
*+,-.//01 e$%s !e "2tre Inspe"trul !e St't 3e& 'l ISCIR)
Te$ele "n(%nute sunt ur$2t'rele4
Legislaie, standarde, normative specifice activitii
Atribuii i responsabiliti specifice activitii conform prevederilor prescripiilor tehnice
aplicabile
Lucrri de montare/reparare/ ntreinere i revizie tehnic la:
- macarale
- stivuitoare
- nacele i platforme autoridictoare
- elevatoare pentru vehicule
- mecanisme de ridicat
- maini de ridicat cu mai multe elemente purttoare
- echipamente pentru agrement
- ascensoare
- trape de scen, de decoruri i instalaii de cortine pentru incendiu
- instalaii de transport pe plan nclinat
- instalaii de transport pe cablu
!tapele lucrrilor de montare/reparare/ntreinere i revizie tehnic
"oninutul documentaiei tehnice montare/reparare
#odificri ale instalaiilor de ridicat care conduc la o nou certificare
Aplicaii practice, studii de caz
TE5A 4 Le6%sl'(%e1 st'n!'r!e1 nr$'t%7e spe"%&%"e '"t%7%t2(%%
Atr%8u(%% 9% respns'8%l%t2(% spe"%&%"e '"t%7%t2(%% "n&r$
pre7e!er%lr pres"r%p(%%lr te:n%"e 'pl%"'8%le
;); Le6%sl'(%' re&er%t're l' r6'n%z're' 9% &un"(%n're' ISCIR
Le6e' +* !%n .//< = privind funcionarea n condiii de siguran a instalaiilor sub presiune,
instalaiilor de ridicat i a aparatelor consumatoare de combustibil
Ht2r>re' nr) ;?*/ !%n .//;, modificat i completat prin $%&% nr%'()/)**+ si $%&%
,)*/)**, - privind organizarea si functionarea -."-/
Or!%nul nr) ?<. !%n .//0 - privind pentru aprobarea metolologiei privind autorizarea
operatorilor /.01-%
;). Le6%sl'(%' re&er%t're l' %ntr!u"ere' pe p%'(2 ' %nst'l'(%%lr-e":%p'$entelr !%n
!$en%ul ISCIR
Ht2r>re' Gu7ernulu% nr) ;/.0-.//< @ privind condiiile introducerii pe pia a mainilor,
publicat n #onitorul 2ficial al /om3niei, 4artea -, nr% 567 din 8* septembrie )**(
Ht2r>re' Gu7ernulu% nr) *?0-.//? @ privind stabilirea condiiilor de introducere pe pia a
ascensoarelor, publicat n #onitorul 2ficial al /om3niei, 4artea -, nr% 8)) din '8 mai )**8
Ht2r>re' Gu7ernulu% nr) ;)//0-.//* @ privind stabilirea condiiilor de punere n funciune a
instalaiilor de transport pe cablu pentru persoane, publicat n #onitorul 2ficial al /om3niei,
4artea -, nr% 5((/8*%*6%)**7, cu modificrile i completrile ulterioare
Ht2r>re' Gu7ernulu% nr) ;);/.-.//. @ privind regimul de introducere pe pia i de
e9ploatare a echipamentelor pentru agrement, publicat n #onitorul 2ficial al /om3niei,
4artea -, nr% 6+(/'6%'*%)**)
OUG nr) *0-.//0 @ privind libertatea de stabilire a prestatorilor de servicii si libertatea de a
furniza servicii in /omania
;)? St'n!'r!e s% nr$'t%7e
') $'9%n% !e r%!%"'t ($'"'r'le1 st%7u%t're1 n'"ele 9% pl't&r$e 'utr%!%"2t're1
ele7't're pentru 7e:%"ule1 $e"'n%s$e !e r%!%"'t1 $'9%n% !e r%!%"'t "u $'% $ulte
ele$ente purt2t're):
./ !: ),7:',,6 - .ecuritatea mainilor% ;istane de securitate pentru prevenirea ptrunderii
membrelor superioare n zonele periculoase
./ !: -.2 ')'**-':)**7 - .ecuritatea masinilor% "oncepte de baza, principii generale de
proiectare% 4artea ': 1erminologie de baza, metodologie
./ !: -.2 ')'**-):)**7 - .ecuritatea masinilor% "oncepte de baza, principii generale de
proiectare% 4artea ): 4rincipii tehnice
./ !: -.2 '7')'-':)**( - .ecuritatea mainilor% Apreciera riscului% 4artea ': 4rincipii
./ !: -.2 '8(+*:)**6 - .ecuritatea mainilor% 2prire de urgen% 4rincipii de proiectare
2
./ !: 5*)*7-':)*** - .ecuritatea mainilor% !chipamentul electric al mainilor% 4artea ':
"erine generale
./ !: 5')7'-)-):',,, - Aparatur electric destinat utilizrii n prezena prafurilor
combustibile% 4artea ): #etode de ncercare% .eciunea ): #etod de determinare a
rezistivitii electrice a straturilor de praf
./ !: +**'7:',,+ - Aparatur electric pentru atmosfere potenial e9plozive% 4rescripii
generale
./ !: +**'5:)*** - Aparatur electronic pentru atmosfere potenial e9plozive% Aparatur
presurizat <p=
./ !: +**)(:',,+ - !chipamente electrice pentru atmosfere potenial e9plozive%
>ncapsulare <m=
./ "!- +*)('-'-':)**8 - Aparatur electric destinat utilizrii n prezena prafului
combustibil% 4artea '-': Aparatur electric prote?at prin carcase% "onstrucie i ncercare
./ "!- +*)('-'-):)**8 - Aparatur electric destinat utilizrii n prezena prafului
combustibil% 4artea '-): Aparatur electric prote?at prin carcase% Alegere, instalare i
ntreinere
./ -.2 78*'-'/)/8/7/+:',,7 - -nstalaii de ridicat% "lasificare% 4artea ': &eneraliti, 4artea
): #acarale mobile, 4artea 8: #acarale turn, 4artea 7: #acarale cu bra% 4artea +: 4oduri
rulante si macarale portal
./ -.2 78*):',,( - -nstalaii de ridicat% >ncrcri determinate de aciunea v3ntului
./ -.2 78*7:',,7 - -nstalaii de ridicat, altele dec3t macaralele mobile i macaralele
plutitoare% "ondiii generale privitoare la stabilitate
./ -.2 78*+:',,7 - #acarale mobile% 0erificarea stabilitii%
./ -.2 78*5-'/)/8:',,( - -nstalaii de ridicat% 0ocabular% 4artea ': &eneraliti, 4artea ):
#acarale mobile, 4artea 8: #acarale turn
./ -.2 78'*:',,5 - -nstalaii de ridicat% /eguli i metode de ncercare
./ -.2 +*+8:',,6 - "rucioare de manipulare autopropulsate% 0ocabular
./ -.2 85,'@A':',,6 - "rucioare autopropulsate% /eguli de securitate
./ -.2 +655:',,7 - "rucioare cu furc deasupra lon?eronului i crucioare cu platform de
mare nlime% >ncercri de stabilitate
./ -.2 +656:',,5 - "rucioare de manipulare care funcioneaz n condiii speciale de
stivuire, cu catargul nclinat spre nainte% >ncercri suplimentare de stabilitate
./ -.2 '*67:',,7 - "rucioare elevatoare cu furc, cu contragreutate% >ncercri de
stabilitate
./ -.2 )88*:)*** - "rucioare elevatoare cu furc% Arae de furc% "aracteristici tehnice i
ncercri
./ -.2 6),5-':',,7@A':)**, - 4oduri rulante i macarale% .imboluri grafice% 4artea ':
&eneraliti
3
./ -.2 6858:',,( - -nstalaii de ridicat% "aracteristici tehnice i documente de acceptare
./ -.2 66+)-':',,5 - -nstalaii de ridicat% 2rgane de comand% Amplasare i caracteristici%
4artea ': 4rincipii generale
./ -.2 66+)-)@A':',,5 - -nstalaii de ridicat% 2rgane de comand% Amplasare i
caracteristici% 4artea ): Amplasare i condiii de baz pentru macarale mobile
./ -.2 66+)-8:',,, - -nstalaii de ridicat% 2rgane de comand% Amplasare i caracteristici%
4artea 8: #acarale turn
./ -.2 66+)-7:',,5 - -nstalaii de ridicat% 2rgane de comand% Amplasare i caracteristici%
4artea 7: #acarale cu bra
./ -.2 66+)-+:',,5 - -nstalaii de ridicat% 2rgane de comand% Amplasare i caracteristici%
4artea +: 4oduri rulante i macarale portal
./ -.2 (8*5:',,7 - -nstalaii de ridicat% 4oduri rulante i macarale portal% 1oleranele
instalaiilor de ridicat i ale cilor de rulare
./ -.2 (+55-':',,5 - -nstalaii de ridicat% "abine% 4artea ': &eneraliti
./ -.2 (+55-8:',,6 - -nstalaii de ridicat% "abine% 4artea 8: #acarale turn
./ -.2 (+55-+:',,5 - -nstalaii de ridicat% "abine% 4artea +: 4oduri rulante i macarale portal
./ -.2 (5(5-+:)*** - -nstalaii de ridicat% 4rincipii de calcul ale ncercrilor i ale gruprilor
de ncercri% 4artea +: 4oduri rulante i macarale portal
./ -.2 ,868:',,6 - -nstalaii de ridicat i echipament asociat% "ondiii de e9actitate la
msurarea parametrilor pe durata ncercrilor
./ -.2 ,867-':',,6 - -nstalaii de ridicat% -nformaii care trebuie furnizate% 4artea ':
&eneraliti
./ -.2 ,867-7:',,6 - -nstalaii de ridicat% -nformaii care trebuie furnizate% 4artea 7:
#acarale cu bra
./ -.2 ,867-+:',,6 - -nstalaii de ridicat% -nformaii care trebuie furnizate% 4artea +: 4oduri
rulante i macarale portal
./ -.2 ,,)5-':',,7 - -nstalaii de ridicat% -nstruirea conductorilor% 4artea ': &eneraliti
./ -.2 ,,)(-':',,7 - -nstalaii de ridicat% #anual pentru uzul conductorilor% 4artea ':
&eneraliti
./ -.2 ,,7)-':',,, - -nstalaii de ridicat% !tichete de informare% 4artea ': &eneraliti
./ -.2 '*)7+-':',,, - -nstalaii de ridicat% Limitatoare i indicatoare% 4artea ': &eneraliti
./ -.2 '*)7+-):)**) - -nstalatii de ridicat% ;ispozitive de limitare si de indicare% 4artea ):
#acarale mobile
4
./ -.2 '*)7+-+:)**) - -nstalatii de ridicat% ;ispozitive de limitare si de indicare% 4artea +:
4oduri rulante si macarale portal
./ -.2 ''55)-':)*** - #acarale mobile% ;eterminarea e9perimental a performanelor
macaralelor% 4artea ': .arcini de basculare i raze de aciune
./ !: '6)5-':)**)@A':)**7 - .ecuritatea carucioarelor de manipulare% "arucioare
autopropulsate cu capacitate pana la '* *** Bg, inclusiv, si tractoare cu efort la carlig pana la
)* *** :, inclusiv% 4artea ': "erinte generale
./ !: '6+6-':)**) - .ecuritatea carucioarelor de manipulare% "arucioare manuale%
4artea ': "arucioare stivuitoare
./ !: '6+6-):)**) - .ecuritatea carucioarelor de manipulare% "arucioare manuale%
4artea ): 1ranspalete
./ !: '6+6-7:)**7 - .ecuritatea carucioarelor de manipulare% "arucioare manuale%
4artea 7: 1ranspalete tip foarfece
./ !: ')*+8:)**) - .ecuritatea carucioarelor de manipulare% #etode de incercare pentru
masurarea emisiilor de zgomot
./ !: ')*66-):)**8 - .ecuritatea instalatiilor de ridicat% "erinte pentru sanatate si
securitate% 4artea ): Limitatoare si indicatoare
./ !: ')577-':)**8 - -nstalatii de ridicat% -nformatii pentru utilizare si incercare% 4artea ':
-nstructiuni
./ !: ')577-):)**8 - -nstalatii de ridicat% -nformatii pentru utilizare si incercare% 4artea ):
#arcare
./ !: '),,,:)**8/A':)**+ - -nstalatii de ridicat% #acarale de incarcare
./ !: '8*+,:)**8 - .ecuritatea carucioarelor de manipulare% #etode de incercare pentru
masurarea vibratiilor
./ !: '8'++:)**7 - -nstalatii de ridicat% .ecuritate% !chipamente detasabile pentru
prinderea sarcinii
./ !: '8++6:)**7/A':)**5 - -nstalatii de ridicat% 2rgane de comanda si posturi de comanda
./ !: '8+(5:)**7@A":)**6 -
./ !: '8'+6:)**7@A":)**,
./ !: '7)8(:)**+ - -nstalatii de ridicat% ;ispozitive de manipulare a sarcinilor comandate
manual
./ !: '7+*)-':)**5 - -nstalatii de ridicat% !chipament pentru ridicarea persoanelor%
4artea ': :acele suspendate
./ !: '7+*)-):)**5 - -nstalatii de ridicat% !chipament pentru ridicarea persoanelor% 4artea
): 4osturi de comanda ridicabile
./ !: '7,8@A':)**, - !levatoare pentru vehicule
./ !: '7,7@A':)**,%- "ricuri mobile sau transportabile i echipament de ridicare asociat%
5
./ !: '7,+:)**8@A":)**7 - 4latforme de ridicat% 4latforme de lucru care se deplaseaz pe
un catarg%
8) 's"ens're ele"tr%"e 9% :%!r'ul%"e4
./ !: ('-'@A":)**'/A':)**5 - /eguli de securitate pentru e9ecuia i montarea
ascensoarelor% 4artea ': Ascensoare electrice
./ !: ('-)@A":)**)/A':)**5 - /eguli de securitate pentru e9ecuia i montarea
ascensoarelor% 4artea ): Ascensoare hidraulice
./ !: ')*'5+A':)**( - "ompatibilitate electromagnetic% .tandard gam de produse
pentru ascensoare, scri i trotuare rulante% -munitate
./ !: '8*'+@A':)**( - #entenana ascensoarelor i scrilor rulante% /eguli pentru
elaborarea instruciunilor de mentenan
./ !: ('-)(:)**7 - /eguli de securitate pentru e9ecuia i montarea ascensoarelor%
Ascensoare de persoane i de materiale% 4artea )(: Alarm la distan
./ !: ('-+(:)**7 - /eguli de securitate pentru e9ecutia si montarea ascensoarelor%
!9aminare si ncercri% 4artea +(: ncercarea de rezistent la foc a usilor
./ !: ('-6):)**7 - /eguli de securitate pentru e9ecuia i montarea ascensoarelor% Aplicaii
particulare pentru ascensoare de persoane i materiale%
./ !: ('-(*:)**7 - /eguli de securitate pentru e9ecuia i montarea ascensoarelor%
Ascensoare e9istente% 4artea (*: /eguli pentru mbuntirea securitii
") %nst'l'(%% !e tr'nsprt pe "'8lu4
./ !: '6*,:)**+ - "erinte de securitate pentru instalatiile de transport pe cablu pentru
persoane% !9aminare preliminara, mentenanta, inspectie si verificari n e9ploatare
./ !: ',*6:)**+ - "erinte de securitate pentru instalatiile de transport pe cablu pentru
persoane% 1erminologie
./ !: ',*(:)**+ - "erinte de securitate pentru instalatiile de transport pe cablu pentru
persoane% ;ispozitive de tensionare
./ !: ',*,:)**+ - "erinte de securitate pentru instalatiile de transport pe cablu pentru
persoane% /ecuperare si evacuare
./ !: ')8(+-(:)**8 - "abluri de oel% .ecuritate% 4artea (: "abluri tractoare i purttoare-
tractoare cu toroane pentru instalaiile de transport pe cablu pentru persoane
./ !: ')8(+-,:)**8 - "abluri de otel% .ecuritate% 4artea ,: "abluri nchise purtatoare
pentru instalatiile de cablu destinate transporturilor de persoane
./ !: ')8,6:)**+ - "erine de securitate pentru instalaiile de transport pe cablu pentru
persoane% !9ploatare
6
./ !: ')7*(:)**+ - "erine de securitate pentru instalaiile de transport pe cablu pentru
persoane% Asigurarea calitii%
./ !: '),)6-':)**+ - "erinte de securitate pentru instalatiile de transport pe cablu pentru
persoane% "abluri% 4artea ': "riterii de alegere a cablurilor si legaturilor de capat
./ !: '),)6-):)**+ - "erinte de securitate pentru instalatiile de transport pe cablu pentru
persoane% "abluri% 4artea ): "oeficienti de securitate
./ !: '),)6-8:)**+ - "erinte de securitate pentru instalatiile de transport pe cablu pentru
persoane% "abluri% 4artea 8: #atisarea cablurilor de tractiune, purtatoare si de tractiune si de
remorcare cu 5 toroane
./ !: '),)6-7:)**+ - "erinte de securitate pentru instalatiile de transport pe cablu pentru
persoane% "abluri% 4artea 7: Legaturi de capat
./ !: '),)6-+:)**+ - "erinte de securitate pentru instalatiile de transport pe cablu pentru
persoane% "abluri% 4artea +: ;epozitare, transport, instalare, tensionare
./ !: '),)6-5:)**+ - "erinte de securitate pentru instalatiile de transport pe cablu pentru
persoane% "abluri% 4artea 5: "riterii de scoatere din functiune
./ !: '),)6-6:)**+ - "erinte de securitate pentru instalatiile de transport pe cablu pentru
persoane% "abluri% 4artea 6: -nspectie, reparare si mentenanta
./ !: '),)6-(:)**+ - "erine de securitate pentru instalaiile de transport pe cablu pentru
persoane% "abluri% 4artea (: !9aminari nedistructive magnetice ale cablului C#/1D
./ !: '),),-':)**+ - "erinte de securitate pentru instalatiile de transport pe cablu pentru
persoane% "erinte generale% 4artea ': "erinte pentru toate instalatiile
./ !: '),),-):)**+ - "erinte de securitate pentru instalatiile de transport pe cablu pentru
persoane% "erinte generale% 4artea ): "erinte suplimentare pentru teleferice bicablu
reversibile fara fr3na la carucior
./ !: '),8*:)**+ - "erinte de securitate pentru instalatiile de transport pe cablu pentru
persoane% "alcule
./ !: '8'*6:)**+ - "erinte de securitate pentru instalatiile de transport pe cablu pentru
persoane% Lucrari de constructii civile
./ !: '8))8:)**+ - "erinte de securitate pentru instalatiile de transport pe cablu pentru
persoane% .isteme de actionare si alte echipamente mecanice
./ !: '8)78:)**+@A":)**+ - "erinte de securitate pentru instalatiile de transport pe cablu
pentru persoane% !chipament electric, altul dec3t cel pentru sistemul de actionare
./ !: '86,5-':)**+ - "erinte de securitate pentru instalatiile de transport pe cablu pentru
persoane% 0ehicule% 4artea ': ;ispozitive de prindere, carucioare, fr3ne de bord, cabine,
scaune, vagonete, vehicule de mentenanta, brate de agatare
7
./ !: '86,5-):)**+ - "erinte de securitate pentru instalatiile de transport pe cablu pentru
persoane% 0ehicule% 4artea ): >ncercare de rezistenta la alunecare pentru dispozitivele de
prindere
./ !: '86,5-8:)**+ - "erinte de securitate pentru instalatiile de transport pe cablu pentru
persoane% 0ehicule% 4artea 8: >ncercari la oboseala
!) e":%p'$ente pentru '6re$ent4
./ !: '8('7:)**+ - !chipamente si instalatii pentru parcurile de distractii si spatii de ?oaca%
"erinte tehnice de securitate
;)* Pres"r%p(%%le Te:n%"e ISCIR
;)*); Pres"r%p %% te:n%"e spe"%&%"e %nst'l' %%lr su8 pres%une
A;@./;/ - Aparate de nclzit alimentate cu combustibil solid, lichid sau gazos cu puteri
nominale E 7** BF
C;@./;/ - "azane de abur, cazane de ap fierbinte, supranclzitoare i economizoare
independente
C.@./;/ - Arztoare cu combustibili gazoi i lichizi
C3-2003 - "erine tehnice privind utilizarea recipientelor G butelii cu capacitate p3n la )5 litri
pentru &4L
C*@./;/ - /ecipiente metalice stabile sub presiune
C5-2003 - "erine tehnice privind utilizarea recipientelor butelii pentru gaze comprimate,
lichefiate sau dizolvate sub presiune
C+@./;/ - "onductelor metalice sub presiune pentru fluide
CA@./;/ - ;ispozitive de siguran
C<@./;/ - -nstalaii de distribuie gaze petroliere lichefiate
C0@./;/ - "azane de ap cald i cazane de abur de ?oas presiune
C;/@./;/ - "onducte de abur i conducte de ap fierbinte sub presiune
C;;@.//? - .isteme de automatizare aferente centralelor termice i instalaii de ardere
aferente cazanelor
C12-2003 - "erine tehnice pentru recipiente cisterne, recipiente containere i recipiente
butoaie metalice pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune%
8
;)*). Pres"r%p %% te:n%"e spe"%&%"e %nst'l' %%lr !e r%!%"'t
R;@./;/ - #aini de ridicat Cmacarale, mecanisme de ridicat, stivuitoare, platforme
autoridictoare i platforme ridictoare pentru persoane cu dizabiliti, elevatoare pentru
vehicule i maini de ridicat de tip specialD
R.@./;/ - Ascensoare electrice i hidraulice de persoane, de persoane i mrfuri sau de
mrfuri cu comand interioar
R?@./;/ - 0erificarea n utilizare a elementelor de transmitere a micrii, a
elementelor/dispozitivelor de legare/prindere i a elementelor de traciune a sarcinii utilizate
la instalaii de ridicat: cabluri, c3rlige, lanuri, benzi te9tile, funii i altele asemenea
R<@./;/ G .cri i trotuare rulante
R7-2003 - "erine tehnice privind utilizarea instalaiilor de transport pe cablu pentru persoane
G telecabine
R8-2003 - "erine tehnice privind utilizarea instalaiilor de transport pe cablu pentru persoane
G telegondole
R9-2003 - "erine tehnice privind utilizarea instalaiilor de transport pe cablu pentru persoane
G telescaune
R10-2003 - "erine tehnice privind utilizarea instalaiilor de transport pe cablu pentru
persoane G teleschiuri i telesnii
R11-2003 - "erine tehnice privind utilizarea instalaiilor de transport pe plan nclinat pentru
persoane
R12-2003 - "erine tehnice privind proiectarea, construirea, montarea, repararea,
ntreinerea, revizia, verificarea i e9ploatarea telefericelor pentru materiale
R13-2003 - "erine tehnice privind proiectarea, construirea, montarea, e9ploatarea i
verificarea tehnic a ascensoarelor cu schip
R15-2003 - "erine tehnice privind proiectarea, construirea, montarea, e9ploatarea i
verificarea tehnic a ascensoarelor pentru antiere de construcii
R16-2003 - "erine tehnice pentru proiectarea, construirea, montarea, repararea,
ntreinerea, revizia, verificarea i e9ploatarea instalaiilor de transport pe plan nclinat pentru
materiale
R17-2003 - "erine tehnice privind proiectarea, construirea, montarea, e9ploatarea i
verificarea tehnic a ascensoarelor de construcie special pentru materiale
9
R18-2003 - "erine tehnice privind proiectarea, construirea, montarea, e9ploatarea i
verificarea tehnic a trapelor de scen, trapelor de decoruri i instalaiilor de cortine pentru
incendiu din slile de spectacole
R19-2002 - "erine tehnice de securitate privind echipamentele i instalaiile montate i
utilizate n cadrul parcurilor de distracii i spaiilor de ?oac
;); Le6%sl'(%' re&er%t're l' r6'n%z're' 9% &un"(%n're' ISCIR
4entru toi cei implicai n domeniul -."-/ este esenial cunoaterea principalelor
reglementri referitoare la e9istena, funciile i atribuiile acestei instituii%
>n continuare sunt prezentate e9trase relevante din actele normative n acest sens%

;);); Le6e' nr) +* !%n .; $'rt%e .//<
Legea nr% 57 din )' martie )**( privind funcionarea n condiii de siguran a
instalaiilor sub presiune, instalaiilor de ridicat i a aparatelor consumatoare de combustibil
reprezint reglementarea de baz n domeniu%
Legea cuprinde principiile de baz referitoare la msurile privind funcionarea n siguran a
acestor echipamente i instalaii%
>n continuare sunt prezentate e9trasele relevante n conte9tul prezentei lucrri av3nda
la baz te9tul actualizat n baza actelor normative modificatoare, publicate n #onitorul
2ficial al /om3niei, 4artea -, p3n la '6 noiembrie )**(%
Art% '
C'D 4rezenta lege stabilete cadrul legal pentru funcionarea n condiii de siguran a
instalaiilor sub presiune, instalaiilor de ridicat i a aparatelor consumatoare de combustibil%
C)D .unt e9ceptate de la prevederile prezentei legi instalaiile i echipamentele prevzute
n ane9a nr% '% "ondiiile de funcionare n siguran a acestor instalaii i echipamente se
reglementeaz prin legi specifice%
Art% )
>n scopul funcionrii n condiii de siguran, instalaiile sub presiune i instalaiile de
ridicat clasice, aparatele consumatoare de combustibil i componentele acestora, prevzute
n ane9a nr% ), precum i instalaiile sub presiune, instalaiile de ridicat, unele instalaii din
cadrul obiectivelor nucleare, precum i componentele acestora, prevzute n ane9a nr% 8, se
supun regimului de autorizare i de verificare tehnic, potrivit prevederilor prezentei legi%
Art% 8
C'D -ntroducerea pe pia, punerea n funciune i/sau utilizarea instalaiilor i
echipamentelor prevzute la art% ) sunt admise numai n condiiile stabilite de prezenta lege%
C)D >n situaia n care instalaiile i echipamentele prevzute la art% ) sunt reglementate prin
directive europene, acestea se supun regimului de autorizare i verificare tehnic dac prin
aceast cerin nu se aduce atingere directivelor europene aplicabile, transpuse prin
reglementri tehnice%
Art% 7
C'D -nspecia de .tat pentru "ontrolul "azanelor, /ecipientelor sub 4resiune i -nstalaiilor
de /idicat, denumit n continuare -."-/, este organul de specialitate al administraiei
centrale, cu personalitate ?uridic, responsabil n numele statului pentru asigurarea msurilor
de funcionare n condiii de siguran a instalaiilor i echipamentelor prevzute n ane9ele
nr% ) i 8, denumite n continuare instalaii/echipamente%
10
C)D -."-/ e9ercit urmtoarele funcii:
aD de autoritate n domeniul instalaiilor/echipamentelor, care asigur controlul respectrii
prevederilor referitoare la condiiile de introducere pe pia i punere n funciune a
instalaiilor/echipamentelor, precum i urmrirea i controlul regimului de autorizare i
verificarea tehnic a instalaiilor/echipamentelor
bD de reglementare, prin care se asigur elaborarea documentelor cu caracter normativ
pentru domeniul su de activitate%
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
Art% (
C'D Activitile de construire, montare, instalare, punere n funciune i control nedistructiv,
precum i cele ce privesc supravegherea i verificarea tehnic n utilizare, reviziile, reparaiile
i lucrrile de ntreinere pentru instalaii/echipamente se realizeaz numai de ctre persoane
fizice sau ?uridice autorizate, n condiiile stabilite de prescripiile tehnice i de prezenta lege%
C)D 4roductorii care presteaz activiti de construire, montare, instalare, punere n
funciune, revizie, reparaii i lucrri de ntreinere pentru instalaiile/echipamentele realizate
de ctre ei fac e9cepie de la cerina de autorizare prevzut la alin% C'D%
C8D Activitile persoanelor autorizate, prevzute la alin% C'D, se realizeaz n limita
competenelor i responsabilitilor stabilite prin documentul de autorizare%
Art% ,
C'D 0erificrile tehnice prevzute n documentaiile tehnice i prescripiile tehnice se
realizeaz de ctre -."-/ sau, dup caz, de ctre persoanele autorizate pentru construcie,
montare, instalare, punere n funciune, revizii, reparaii, lucrri de ntreinere, autorizare a
funcionrii sau verificri tehnice n utilizare responsabilitile privind realizarea verificrilor
tehnice i corectitudinea rezultatelor obinute revin -."-/ sau persoanelor autorizate, dup
caz%
C)D 4entru verificrile tehnice stabilite n prescripiile tehnice ca fiind n competena de
realizare a -."-/, aceasta nu poate autoriza alte persoane conform prevederilor alin% C'D%
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
Art) ;.
Pers'nele &%z%"e s'u Bur%!%"e 'utr%z'te "n&r$ pre7e!er%lr prezente% le6% 'u
ur$2t'rele 8l%6'(%% 9% respns'8%l%t2(%1 !up2 "'z4
') s2 presteze '"t%7%t2(%le pentru "'re 'u &st 'utr%z'te1 #n l%$%t' "$peten(elr 9% #n
"n!%(%%le pentru "'re sunt 'utr%z'teC
8) s2 pre62te's"2 9% s2 's%6ure "n!%(%%le pentru re'l%z're' 7er%&%"2r%lr te:n%"e '
%nst'l'(%%lr-e":%p'$entelrC
") s2 &lse's"2 #n lu"r2r%le '&erente '"t%7%t2(%lr pentru "'re 'u &st 'utr%z'te1
ptr%7%t pre7e!er%lr pres"r%p(%%lr te:n%"e1 te:nl6%% !e su!'re st'8%l%te pr%n pr"e!ur%
!e su!'re 'pr8'te !e ISCIR1 su!r% 'utr%z'(% ISCIR1 pre"u$ 9% persn'l 'utr%z't
ISCIR1 "'re eDe"ut2 eD'$%n2r% pr%n $%Bl'"e s'u $et!e ne!%stru"t%7eC
!) s2 #nt"$e's"2 !"u$ent'(%' pre72zut2 !e pres"r%p(%%le te:n%"e 9% s2 pun2 l'
!%spz%(%' !e(%n2trulu%-ut%l%z'trulu% !'t2 "u pre!'re'-re"ep(%'
%nst'l'(%e%-e":%p'$entulu%C
e) s2 %n&r$eze %$e!%'t pr!u"2trul s'u !e(%n2trul-ut%l%z'trul !espre r%"e
ne"n&r$%t'te "nst't't2C
&) s2 's%6ure re'l%z're' lu"r2r%lr !e re7%z%%1 pre"u$ 9% '"t%7%t2(%le !e rep'r'(%% 9%
#ntre(%nere1 l' ter$enele s"'!enteC
11
6) s2 $nteze 9%-s'u s2 %nst'leze %nst'l'(%%-e":%p'$ente nu$'% !'"2 este e$%s 9% se
respe"t2 '7%zul 8l%6'tr%u !e %nst'l're)

Art% '8
C'D 4revederile art% ') lit% bD - gD se aplic i productorilor prevzui la art% ( alin% C)D%
%%%%%%%%%%%%%%%%%%
Art% ',
C'D >n aplicarea prevederilor prezentei legi, -."-/, prin reprezentanii si, are dreptul:
aD s solicite informaii i documente de la persoanele fizice sau ?uridice ce construiesc,
monteaz, instaleaz, pun n funciune, repar, ntrein, asigur realizarea reviziilor, dein,
utilizeaz i/sau comercializeaz instalaii/echipamente
bD de acces, cu scopul efecturii controalelor prevzute la art% 7 alin% C)D, la sediul i/sau n
locul n care i desfoar activitatea persoanele fizice sau ?uridice ce construiesc,
monteaz, instaleaz, pun n funciune, repar, asigur realizarea reviziilor, ntrein,
comercializeaz, dein i/sau utilizeaz instalaii/echipamente, precum i n locurile n care
sunt utilizate instalaii/echipamente, indiferent de forma de deinere a acestora%
C)D 4ersoanele ce dein/utilizeaz instalaii/echipamente, precum i cele care desfoar
activitile prevzute la art% ( alin% C'D au obligaia s permit accesul i s pun la dispoziia
reprezentanilor -."-/ informaiile i documentele referitoare la instalaii/echipamente, pe
care acetia le solicit%
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
Anexa 1
-nstalaii i echipamente e9ceptate de la prevederile prezentei legi
'% /ecipientele pentru aer aferente instalaiilor i echipamentelor de fr3nare, basculare i
semnalizare, montate pe autovehicule
)% -nstalaiile i echipamentele sub presiune, instalaiile i echipamentele de ridicat
montate pe nave
8% "onductele de gaze naturale de alimentare din amonte, conductele aparin3nd
.istemului naional de transport al gazelor naturale, precum i cele aparin3nd sistemelor de
distribuie i instalaiilor de utilizare a gazelor naturale
7% -nstalaiile sub presiune, instalaiile de ridicat i aparatele consumatoare de combustibil
din administrarea #inisterului Aprrii
Anexa 2
-nstalaii sub presiune i instalaii de ridicat clasice, aparate consumatoare de combustibil
i componente ale acestora
'% "azane pentru abur, pentru ap cald sau fierbinte
)% !chipamente sub presiune mai mare de *,+ bari
8% /ecipiente simple sub presiune mai mare de *,+ bari
7% #acarale, ascensoare, elevatoare, instalaii de transport pe cablu, instalaii de ridicat pe
plan nclinat, poduri rulante i alte mecanisme de ridicat
+% Aparate de nclzit alimentate cu combustibil solid, lichid sau gazos
5% Arztoare cu combustibil lichid sau gazos
6% Accesorii de securitate pentru instalaiile, echipamentele i aparatele prevzute la pct% '
i 8 - 5
12
(% Aparatur i instalaii de automatizare aferente instalaiilor i echipamentelor prevzute
la pct% ' - 6
,% -nstalaii i echipamente destinate, montate i utilizate n cadrul parcurilor de distracii
;);).) Ht2r>re' Gu7ernulu% nr) ;?*/ !%n .A !e"e$8r%e .//;
Hunciile i atribuiile -."-/ sunt reglementate i actualizate prin ultimele modificri i
completri ale $otr3rii &uvernului nr% '87* din )6 decembrie )**'privind organizarea i
funcionarea -nspeciei de .tat pentru "ontrolul "azanelor, /ecipientelor sub 4resiune i
-nstalaiilor de /idicat%
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
Art% 8
C'D >n realizarea obiectului su de activitate, -."-/ are urmtoarele atribuii principale:
aD elaboreaz strategii i programe de dezvoltare privind activitatea -."-/
bD elaboreaz, actualizeaz i supune aprobrii, n conformitate cu prevederile legii,
prescripii tehnice ce privesc condiiile i cerinele tehnice referitoare la instalaii i
echipamente i/sau la activiti de construire, montare/demontare, instalare, punere n
funciune, e9ploatare, utilizare, sudare i control nedistructiv, de supraveghere i verificare
tehnic n utilizare, de revizie, de reparaii i ntreinere instalaii i echipamente, dup caz
cD autorizeaz, n conformitate cu cerinele tehnice i n condiiile stabilite n prescripiile
tehnice i de Legea nr% 57/)**(, cu modificrile i completrile ulterioare, persoane fizice sau
?uridice care realizeaz, pentru instalaii i echipamente, activiti de construire,
montare/demontare, instalare, punere n funciune, supraveghere i verificare tehnic n
utilizare, lucrri de revizie, reparaii i de ntreinere, precum i persoane fizice i ?uridice care
efectueaz verificri tehnice n utilizare la instalaiile i echipamentele la care se solicit
stabilirea duratei remanente de via pentru instalaiile/echipamentele din domeniul nuclear
se vor respecta i dispoziiile Legii nr% '''/',,5 privind desfurarea n siguran,
reglementarea, autorizarea i controlul activitilor nucleare, republicat
dD autorizeaz, n conformitate cu cerinele tehnice i n condiiile stabilite n prescripiile
tehnice, punerea n funciune i funcionarea instalaiilor i echipamentelor prevzute n
ane9a nr% '
eD autorizeaz, n conformitate cu cerinele tehnice i n condiiile stabilite n prescripiile
tehnice, persoanele fizice care practic ocupaiile prevzute n ane9a nr% 'I'
fD particip la activiti de omologare de instalaii i echipamente
gD aprob proceduri de sudur, dac prin prescripiile tehnice se impune acest lucru
hD emite, n conformitate cu cerinele i n condiiile stabilite n prescripiile tehnice, avize
obligatorii de instalare pentru instalaiile i echipamentele prevzute n ane9a nr% 'I)
iD n cazuri ?ustificate, de for ma?or sau de pericol iminent, poate dispune oprirea din
funciune sau mpiedicarea punerii n funciune a instalaiilor i echipamentelor i aplic sigilii
?D efectueaz controale periodice i inopinate la instalaiile i echipamentele aflate n
funciune, dispune msuri i aplic sanciuni n condiiile legii, atunci c3nd constat c nu
sunt respectate cerinele aplicabile acestora
BD supravegheaz, prin aciuni periodice i inopinate, persoanele fizice i ?uridice pe care
le-a autorizat i decide meninerea, suspendarea sau retragerea autorizaiilor emise
13
lD elaboreaz i aprob prin ordin al inspectorului de stat ef procedura de evaluare i
autorizare a persoanelor fizice ce solicit a avea calitatea de e9peri -."-/ ordinul pentru
aprobarea acestei proceduri se public n #onitorul 2ficial al /om3niei, 4artea -
mD realizeaz supravegherea pieei n domeniul de activitate pentru care a fost
nominalizat
nD particip, la solicitarea organelor de cercetare penal, la anchetarea cauzelor n care s-
au produs accidentele la instalaiile i echipamentele supuse controlului -."-/, evalueaz
efectele produse i dispune msurile ce se impun privind sigurana n funcionare a acestora,
dup caz
oD organizeaz i deruleaz campanii de informare n scopul mbuntirii siguranei n
funcionare a instalaiilor i echipamentelor
pD avizeaz, potrivit legii, furnizorii de formare profesional care organizeaz programe de
formare profesional pentru ocupaiile prevzute n ane9a nr% 'I' condiiile i cerinele
pentru avizarea furnizorilor de formare profesional se stabilesc prin ordin al inspectorului de
stat ef al -."-/, care se public n #onitorul 2ficial al /om3niei, 4artea -
JD particip la elaborarea de standarde n domeniul su de activitate
rD particip la elaborarea i validarea standardelor ocupaionale relevante n domeniul de
activitate al -."-/
sD elaboreaz i supune aprobrii, prin ordin al ministrului economiei, lista tarifelor aplicate
pentru activitile prestate de ctre -."-/ ordinul ministrului economiei se public n
#onitorul 2ficial al /om3niei, 4artea -
tD editeaz i public materiale specifice domeniului, n scopul realizrii siguranei n
funcionare i al prevenirii accidentelor i avariilor
uD colaboreaz cu instituii similare i cu organisme din alte ri, stabilete i poate ncheia
cu acestea, n condiiile legii, convenii i protocoale de recunoatere reciproc, reprezint
interesele /om3niei n organizaii i instituii internaionale, n domeniul su de activitate, n
calitate de membru observator sau de membru cu drepturi depline
vD realizeaz activiti de cercetare-dezvoltare n domeniul su de activitate
FD coordoneaz i deruleaz programe cu finanare intern i/sau internaional%
C)D -."-/ ndeplinete orice alte atribuii stabilite n responsabilitatea sa potrivit legislaiei
n vigoare%
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
Anexa 1
-nstalaii/echipamente pentru care se autorizeaz funcionarea
Nr)
Crt)
T%p !e %nst'l'(%%
-e":%p'$ente
Inst'l'(%%-e":%p'$ente 9% p'r'$etr%
;) C'z'ne pentru '8ur1
pentru 'p2 "'l!2
s'u pentru 'p2
&%er8%nte
C'z'ne !e '8ur 9% "'z'ne !e 'p2 &%er8%nte '7>n!
PS D V E +/ (8'r D l%tru)
C'z'ne !e 'p2 "'l!2 9% !e '8ur !e B's2 pres%une "u
P E *// FG
.) E":%p'$ente su8
pres%une $'% $'re
!e /1, 8'r
Cn!u"te $et'l%"e pentru &lu%!e te:nl6%"e
Cn!u"te pentru '8ur 9% 'p2 &%er8%nte
Inst'l'(%% !e !%str%8u(%e 6'z petrl%er l%":e&%'t (GPL) @ l'
'ut7e:%"ule 9% l' "nsu$'tr% "'sn%"% 9%-s'u %n!ustr%'l%
14
C%sterne 9% "nt'%nere $et'l%"e pentru 6'ze
"$pr%$'te1 l%":e&%'te s'u !%zl7'te su8 pres%une1 "u
eD"ep(%' "elr re6le$ent'te ptr%7%t pre7e!er%lr
Ht2r>r%% Gu7ernulu% nr) 0*;-.//? pr%7%n! st'8%l%re'
"n!%(%%lr !e %ntr!u"ere pe p%'(2 9% ut%l%z're repet't2 '
e":%p'$entelr su8 pres%une tr'nsprt'8%le1 "u
$!%&%"2r%le 9% "$plet2r%le ulter%'re
Re"%p%ente pentru 6'ze1 "u eD"ep(%' "elr !e "'te6r%'
I1 st'8%l%t2 "n&r$ pre7e!er%lr Ht2r>r%% Gu7ernulu% nr)
,<*-.//* pr%7%n! st'8%l%re' "n!%(%%lr !e %ntr!u"ere pe
p%'(2 ' e":%p'$entelr su8 pres%une1 "u $!%&%"2r%le 9%
"$plet2r%le ulter%'re
Re"%p%ente pentru l%":%!e1 "u eD"ep(%' "elr !e
"'te6r%' I1 st'8%l%t2 "n&r$ pre7e!er%lr Ht2r>r%%
Gu7ernulu% nr) ,<*-.//*1 "u $!%&%"2r%le 9% "$plet2r%le
ulter%'re
?) 5'"'r'le1
's"ens're1
ele7't're1 %nst'l'(%%
!e tr'nsprt pe
"'8lu1 %nst'l'(%% !e
r%!%"'t pe pl'n
#n"l%n't1 p!ur%
rul'nte 9% 'lte
$e"'n%s$e !e
r%!%"'t
5'"'r'le "u SHn E ; t1 "u eD"ep(%' "elr "u '"(%n're
$'nu'l2
St%7u%t're 'utprpuls'te 9% tr'nsl't're st%7u%t're1
"u eD"ep(%' "elr "u '"(%n're $'nu'l2
Pl't&r$e r%!%"2t're ne!epl's'8%le-!epl's'8%le
pentru pers'ne 9%-s'u $'ter%'le1 "u SHn E ; t1 "u
eD"ep(%' pl't&r$elr r%!%"2t're pentru pers'ne "u
!%z'8%l%t2(%
Ele7't're pentru 7e:%"ule1 "u eD"ep(%' "elr '"(%n'te
$'nu'l
5e"'n%s$e !e r%!%"'t '7>n! SHn E ; t1 "u eD"ep(%' "elr
"u '"(%n're $'nu'l2
5'9%n% !e r%!%"'t l' "'re1 "nstru"t%71 eD%st2
ps%8%l%t'te' $nt2r%% $'% $ultr t%pur% !e ele$ente
purt2t're !e s'r"%n2 9% "'re pt lu"r' #n re6%$
per$'nent-neper$'nent !e $'"'r'1 st%7u%tr1 pl't&r$2
r%!%"2t're 9% 'ltele 'se$ene'
As"ens're1 "u eD"ep(%' "elr '7>n! SHn I ;// F61
!est%n'te tr'nsprtulu% !e $'ter%'le
Inst'l'(%% !e tr'nsprt pe pl'n #n"l%n't pentru
15
pers'ne-$'ter%'le1 s"2r% 9% trtu're rul'nte
Inst'l'(%% !e tr'nsprt pe "'8lu pentru
pers'ne-$'ter%'le
5e"'n%s$e 9% %nst'l'(%% !e r%!%"'t pentru te'tre1 "u
eD"ep(%' "elr '"(%n'te $'nu'l
*) Inst'l'(%% 9%
e":%p'$ente
!est%n'te1 $nt'te
9% ut%l%z'te #n
"'!rul p'r"ur%lr
!e !%str'"(%%
E":%p'$ente pentru '6re$ent1 "u eD"ep(%'
e":%p'$entelr pentru sp'(%% !e B'"2
,) S%ste$e
te:nl6%"e !%n
"'!rul %nst'l'(%%lr
nu"le're
S%ste$e te:nl6%"e su8 pres%une !e se"ur%t'te
nu"le'r2 "u
pH$%n J ;1/? 8'r%
Anexa 1^1
Lista ocupaiilor pentru care -."-/ autorizeaz persoane fizice
Nr)
"rt
C! !e
"l's%&%"'re
"up'(%% #n
R$>n%'
(C)O)R))
Denu$%re' "up'(%e%
;) <;+;/? K":%st "'z'ne !e '8ur 9% 'p2 &%er8%nte
.) <;+;/, K":%st "'z'ne $%"% !e '8ur ("'te6r%' E)
?) <;+;/+ K":%st "'z'ne !e 'p2 "'l!2 9% "'z'ne !e '8ur !e B's2
pres%une
*) <;+;/A K":%st "'z'ne "n!use !e "'l"ul'tr
,) ?;;;;? L'8r'nt per'tr "entr'le ter$%"e
+) <;+;;+ Aut$'t%st pentru supr'7e6:ere 9% #ntre(%nere "'z'ne
A) 0?.//0 Oper'tr u$plere re"%p%ente GPL
<) 0?.//. L$8utel%'tr &lu%!e su8 pres%une
0) <???).);) 5'"'r'6%u
;/) <??*/? St%7u%tr%st
;;) <???;/ L%&t%er
;.) <???/? Kun%"ul'r%st ($e"'n%" trl%st)
;?) A.;./. Su!r $'nu'l "u &l'"2r2 !e 6'z
;*) A.;./? Su!r $'nu'l "u 'r" ele"tr%"
;,) A.;./* Su!r "u 'r" ele"tr%" '"per%t su8 str't !e &luD
;+) A.;./+ Su!r "u 'r" ele"tr%" "u ele"tr! &uz%8%l #n $e!%u !e 6'z
prte"tr
;A) A.;./A Su!r "u 'r" ele"tr%" "u ele"tr! ne&uz%8%l #n $e!%u !e 6'z
16
prte"tr
;<) <.?./< Oper'tr su!'re (e7% 9% &%t%n6ur% !%n pl%et%len2 !e #n'lt2
!ens%t'te PEHD
;0) ?;,.;. Oper'tr "ntrl ne!%stru"t%7 "u r'!%'(%% penetr'nte
./) ?;,.;? Oper'tr "ntrl ne!%stru"t%7 "u ultr'sunete
.;) ?;,.;* Oper'tr "ntrl ne!%stru"t%7 "u l%":%!e penetr'nte
..) ?;,.;, Oper'tr "ntrl ne!%stru"t%7 "u p'rt%"ule $'6net%"e
.?) ?;,.;+ Oper'tr "ntrl ne!%stru"t%7 pr%n "uren(% tur8%n'r%
.*) ?;,.;A Oper'tr "ntrl ne!%stru"t%7 pentru 7er%&%"'re' et'n9e%t2(%%
.,) ?;,.;< Oper'tr respns'8%l "u supr'7e6:ere' 9% 7er%&%"'re'
te:n%"2 ' %nst'l'(%%lr (RSVTI)
Anexa 1^2
-nstalaii/echipamente pentru care se emite aviz obligatoriu de instalare
Nr)
"rt)
T%p !e %nst'l'(%%
-e":%p'$ente
Inst'l'(%%-e":%p'$ente 9% p'r'$etr%
;) C'z'ne pentru
'8ur 9% 'p2
&%er8%nte
C'z'ne !e '8ur 9% "'z'ne !e 'p2 &%er8%nte '7>n! PS D V E
+/ (8'r D l%tru)
.) E":%p'$ente
su8 pres%une
$'% $'re !e /1,
8'r
Inst'l'(%% !e !%str%8u(%e 6'z petrl%er l%":e&%'t @ GPL
;);)? Or!%n nr) ;?/ !%n ;/ $'% ./;;
pentru 'pr8're' 5et!l6%e% pr%7%n! 'utr%z're' per'trulu% respns'8%l "u
supr'7e6:ere' s% 7er%&%"'re' te:n%"' %n ut%l%z're ' %nst'l't%%lr-e":%p'$entelr !%n
!$en%ul ISCIR @ per'tr RSVTI
A/1% '
C'D 4rezenta metodologie are ca scop formarea profesional i autorizarea operatorilor
/.01-, persoane fizice i ?uridice, n conformitate cu cerinele specifice ale prescripiilor
tehnice -."-/ privind sigurana n funcionare a instalaiilor/echipamentelor, n domeniul
instalaiilor sub presiune, al instalaiilor de ridicat i al aparatelor consumatoare de
combustibil%
C)D 4rezenta metodologie urmrete ca formarea profesional a operatorilor /.01- s se
fac unitar, cu organizatori avizai de -nspecia de .tat pentru "ontrolul "azanelor,
/ecipientelor sub 4resiune i -nstalaiilor de /idicat C-."-/D, pe baza unor programe care
pun la dispoziia participanilor informaiile necesare n vederea desfurrii activitii%
%%%%%
.!"K-L:!A a )-a
2bligaiile i responsabilitile persoanelor fizice i ?uridice autorizate ca operatori /.01-
A/1% 8,
17
C'D >n e9ercitarea activitii, persoanele fizice i ?uridice autorizate ca operator /.01- au
obligaia s supravegheze ca msurile impuse de legislaia n vigoare privind funcionarea,
e9ploatarea, precum i ntreinerea i repararea instalaiilor/echipamentelor din domeniul
-."-/ s fie efectuate n conformitate cu cerinele prescripiilor tehnice aplicabile%
C)D >n acest sens, operatorul /.01- - persoan fizic are urmtoarele obligaii specifice:
aD s identifice toate instalaiile/echipamentele din domeniul -."-/ ale
deintorului/utilizatorului
bD s permit numai funcionarea echipamentelor/instalaiilor autorizate i nregistrate la
-."-/
cD s solicite eliberarea avizului obligatoriu de instalare, pentru echipamentele/instalaiile
pentru care prescripiile tehnice prevd acest lucru
dD s ia msurile necesare i s se asigure c instalaia/echipamentul este utilizat/utilizat n
condiii de siguran, prin efectuarea reviziilor, reparaiilor i ntreinerii de ctre persoane
autorizate, conform instruciunilor tehnice ale acestora
eD s se asigure c utilizarea instalaiei/echipamentului se face numai de ctre personalul de
deservire autorizat/instruit intern, n conformitate cu prevederile prescripiilor tehnice
aplicabile i ale instruciunilor de e9ploatare ale instalaiilor/echipamentelor
fD s anune de ndat -."-/ despre producerea unor avarii sau accidente la
echipamentele/instalaiile pe care le au n eviden i s asigure oprirea acestora din
funciune i, dac este posibil, izolarea acestora n vederea cercetrii
gD s solicite n scris conducerii deintorului/utilizatorului oprirea unor instalaii sau
echipamente -."-/ din cauza defeciunilor aprute ori ca urmare a necesitii efecturii unor
lucrri de ntreinere, verificare, revizii, nlocuiri de piese sau reparaii capitale
hD s solicite autorizarea funcionrii numai a instalaiilor/echipamentelor care ndeplinesc
condiiile de introducere pe pia, conform legislaiei n vigoare
iD s verifice e9istena documentelor nsoitoare ale instalaiilor/echipamentelor din domeniul
-."-/, conform actelor normative aplicabile
?D s ntocmeasc i s actualizeze evidena centralizat pentru toate
instalaiile/echipamentele din domeniul -."-/, conform modelului prevzut n ane9a nr% ,
BD s instruiasc i s e9amineze anual personalul de deservire, at3t cel autorizat de ctre
-."-/, c3t i cel instruit intern, n conformitate cu prevederile prescripiilor tehnice aplicabile
i ale instruciunilor de e9ploatare ale instalaiilor/echipamentelor
lD s asigure e9istena la fiecare loc de munc a instruciunilor tehnice specifice pentru
utilizarea n condiii normale a instalaiei/echipamentului i a documentelor cuprinz3nd
msurile ce trebuie luate n caz de avarii, ntreruperi i dereglri ale instalaiei/echipamentului
sau ale proceselor n care aceasta/acesta este nglobat/nglobat
mD s solicite n scris deintorului/utilizatorului oprirea din funciune a
instalaiilor/echipamentelor la e9pirarea scadenei de funcionare acordate cu ocazia ultimei
verificri tehnice n utilizare
nD s propun n scris conducerii deintorului/utilizatorului planul de verificri tehnice n
utilizare aferent anului urmtor, n vederea planificrii condiiilor de pregtire a
instalaiilor/echipamentelor
oD s urmreasc eliminarea neconformitilor constatate cu ocazia efecturii verificrilor
tehnice n utilizare
pD s verifice i s vizeze registrele de eviden a funcionrii instalaiilor/echipamentelor, n
termenele i cu respectarea modalitilor stabilite n prescripiile tehnice aplicabile
JD s urmreasc pregtirea instalaiilor/echipamentelor pentru verificri tehnice n utilizare
rD s participe la cercetarea avariilor sau accidentelor produse la instalaiile/echipamentele
-."-/ pe care le are n eviden, n vederea furnizrii tuturor informaiilor organelor de
cercetare a evenimentelor
sD s informeze n scris -."-/, n termen de '+ zile, despre datele de identificare ale noului
deintor de instalaii/echipamente, n cazul unui transfer de proprietate sau de folosin
asupra acestor bunuri
18
tD s anune -."-/ n vederea scoaterii din eviden a instalaiilor/echipamentelor casate, n
cel mult '+ zile de la data casrii
uD s anune -."-/, n termen de '+ zile, despre oprirea din funciune a
instalaiilor/echipamentelor care intr n conservare i s urmreasc realizarea lucrrilor de
conservare
vD s anune n scris -."-/, n termen de cel mult '+ zile, ncetarea raporturilor contractuale
cu deintorul/utilizatorul instalaiei/echipamentului
FD s respecte prevederile prescripiilor tehnice -."-/ i celelalte dispoziii legale n
domeniu%
C8D >n afara obligaiilor prevzute la alin% C)D, persoana ?uridic autorizat ca operator /.01-
are urmtoarele obligaii specifice:
aD transmiterea ctre -."-/ a datelor de identificare ale operatorului/operatorilor /.01-
desemnat/desemnai pentru fiecare deintor/utilizator
bD verificarea ca operatorii /.01- nominalizai s respecte obligaiile prevzute la alin% C)D i
cele din prescripiile tehnice aplicabile
cD informarea n scris a -."-/, n termen de '+ zile, asupra oricror modificri ale condiiilor
care au stat la baza eliberrii autorizaiei
dD s nu permit desfurarea activitii cu operatori care nu dein la momentul efecturii
activitii de supraveghere tehnic o autorizaie valabil%
;). Le6%sl'(%' re&er%t're l' %ntr!u"ere' pe p%'(2 ' %nst'l'(%%lr-e":%p'$entelr !%n
!$en%ul ISCIR
"unoaterea unor prevederi de baz ale acestor acte normative este important din
perspectiva personalului tehnic de specialitate deoarece trebuie analizat fiecare echipament
sau instalaie n legtur cu care se intenioneaz efectuarea unei lucrri i din punct de
vedere al legalitii privind introducerea sa pe pia%
. nu scpm niciodat din vedere c personalul tehnic de specialitate reprezint cea mai
tehnic interfa ntre deintorul/utilizatorul echipamentului sau instalaiei i -."-/%
4rezentarea succint a unor informaii eseniale vine n spri?inul celor care folosesc acest
lucrare i constituie poarta de intrare ctre informaii mai detaliate, dac se consider
necesar%
;).);) Ht2r>re' Gu7ernulu% nr) ;/.0-.//< pr%7%n! "n!%(%%le %ntr!u"er%% pe p%'(2 '
$'9%n%lr1 pu8l%"'t2 #n 5n%trul O&%"%'l 'l R$>n%e%1 P'rte' I1 nr) +A* !%n ?/
septe$8r%e .//<
- transpune n legislaia naional :oua ;irectiv #aini nr% )**5/7)/!", care nlocuiete
;irectiva #aini nr% ,(/86/!" i modific ;irectiva ascensoare nr% ,+/'5/!"%
- abrog $otr3rea &uvernului nr% '',/)**7, privind stabilirea conditiilor pentru introducerea
pe pia a mainilor industriale%
- intr n vigoare pe teritoriul /om3niei ncep3nd cu data de ),%')%)**,%
Art% '
C'D 4revederile prezentei hotr3ri se aplic urmtoarelor produse:
aD maini,
bD echipamente interschimbabile,
cD componente de securitate,
19
dD dispozitive de prindere pentru ridicarea sarcinii, lanuri, cabluri i chingi, arbori de
transmisie cu articulaii cardanice,
eD cvasimaini
stabilind cerinele eseniale de sntate i securitate specifice acestora, prevzute n ane9a
nr% '%
C)D 4revederile prezentei hotr3ri nu se aplic:
aD componentelor de securitate destinate a fi utilizate ca piese de schimb pentru nlocuirea
pieselor identice i furnizate de ctre productorul mainii originale
bD echipamentelor specifice destinate utilizrii n t3rguri i/sau parcuri de distracii
cD mainilor special proiectate sau puse n funciune n scopuri nucleare care, n cazul
avariilor, pot avea ca rezultat emisii radioactive
dD armelor, inclusiv armelor de foc
eD mi?loacelor de transport urmtoare: tractoare agricole sau forestiere, cu e9cepia
mainilor montate pe aceste vehicule, pentru riscurile prevzute de 2rdinul ministrului
lucrrilor publice, transporturilor i locuinei nr% )''/)**8 pentru aprobarea /eglementrilor
privind omologarea de tip i eliberarea crii de identitate a vehiculelor rutiere, precum i
omologarea de tip a produselor utilizate la acestea - /:1/ ), cu modificrile i completrile
ulterioare, vehicule i remorcile acestora, cu e9cepia mainilor montate pe aceste vehicule,
prevzute de 2rdinul ministrului lucrrilor publice, transporturilor i locuinei nr% )''/)**8, cu
modificrile i completrile ulterioare, vehicule, cu e9cepia mainilor montate pe aceste
vehicule, prevzute de 2rdinul ministrului lucrrilor publice, transporturilor i locuinei nr%
)''/)**8, cu modificrile i completrile ulterioare, vehicule destinate e9clusiv competiiilor
i mi?loacelor de transport aerian, naval i feroviar, cu e9cepia mainilor montate pe aceste
mi?loace de transport
fD navelor maritime i platformelor maritime, inclusiv echipamentelor instalate la bordul
acestor nave i/sau platforme
gD mainilor special proiectate i construite n scop militar sau de meninere a ordinii
publice
hD mainilor special proiectate i construite n scop de cercetare pentru utilizare temporar
n laboratoare
iD ascensoarelor care echipeaz puurile de min
?D mainilor special destinate deplasrii artitilor n timpul spectacolelor
BD produselor electrice i electronice, n msura n care acestea sunt reglementate de
$otr3rea &uvernului nr% 7+6/)**8 privind asigurarea securitii utilizatorilor de echipamente
electrice de ?oas tensiune, republicat, cu modificrile ulterioare: aparate electrocasnice,
echipamente audio i video, echipamente pentru tehnologia informaiei, echipamente pentru
birouri, mecanisme de ?oas tensiune pentru cone9iuni i control, motoare electrice
lD echipamentelor electrice de nalt tensiune: aparata?e pentru cone9iuni i control
transformatoare%
;efinirea unor termeni
Art% 8
>n sensul prezentei hotr3ri, termenii i e9presiile de mai ?os au urmtorul neles:
'% main:
aD un ansamblu de pri sau componente legate ntre ele, dintre care cel puin una este n
micare, care sunt reunite de o manier solidar n vederea unui anumit scop, n special
montat ori destinat montrii cu un sistem de acionare, altul dec3t fora uman sau animal,
aplicat direct
bD un ansamblu prevzut la lit% aD, cruia i lipsesc numai componentele care s l conectezel
a locul de utilizare sau cone9iunile la surse de energie i de micare
cD un ansamblu prevzut la lit% aD i bD, pregtit s fie instalat i care nu poate s
funcioneze dec3t montat pe un mi?loc de transport sau instalat ntr-o cldire ori structur
20
dD un ansamblu de maini prevzute la lit% aD - cD sau o cvasimain, care, n scopul de a
a?unge la acelai rezultat, sunt dispuse i comandate astfel nc3t s funcioneze ca un ntreg
eD un ansamblu de pri sau componente legate ntre ele, dintre care cel puin una este n
micare, care sunt reunite n scopul ridicrii sarcinilor i a cror singur surs de energie
este fora uman, aplicat direct
)% echipament interschimbabil - un dispozitiv care, ulterior punerii n funciune a unei
maini sau a unui vehicul-tractor, este asamblat pe aceasta chiar de ctre operator, n scopul
de a modifica funcia sa ori de a asigura o funcie nou, n msura n care acest echipament
nu este o pies de schimb ori o unealt
8% component de securitate - componenta care este introdus separat pe pia i este
destinat s asigure o funcie de securitate, a crei defectare sau funcionare
necorespunztoare pericliteaz securitatea i/sau sntatea persoanelor e9puse i care nu
este necesar pentru funcionarea mainii ori care poate fi nlocuit cu alte componente ce
permit funcionarea normal a mainii%
7% dispozitiv de prindere pentru ridicarea sarcinii - o component sau un echipament nefi9at
la maina de ridicat, care este amplasat ntre main i sarcin ori pe sarcin, n scopul
prinderii ei, sau care este destinat s fac parte integrant a sarcinii i este introdus separat
pe pia elementele care servesc la realizarea unei legturi i componentele lor sunt
considerate dispozitive de prindere pentru ridicarea sarcinii
+% lanuri, cabluri i chingi - lanurile, cablurile i chingile proiectate i construite n scopul de
a ridica, fiind parte a mainilor de ridicat sau a dispozitivului de prindere pentru ridicarea
sarcinii
5% arbore de transmisie cu articulaie cardanic - un dispozitiv amovibil pentru transmisie
mecanic o component amovibil destinat transmisiei de putere ntre o main
autopropulsat sau un vehicul-tractor i maina receptoare, prin primul lagr fi9 al acesteia%
;ac acest dispozitiv este introdus pe pia mpreun cu un protector, ansamblul este
considerat un singur produs
6% cvasimain - maina parial finalizat un ansamblu care se constituie ca o main, dar
care nu poate s asigure el nsui un scop definit% Ln sistem de acionare este o
cvasimain% "vasimaina este destinat a fi ncorporat sau asamblat cu alte maini ori
alte cvasimaini sau echipamente n vederea constituirii unei maini creia i se aplic
prezenta hotr3re
(% introducere pe pia - prima punere la dispoziie, n /om3nia sau ntr-un stat membru al
Lniunii !uropene, a unei maini ori cvasimaini n vederea comercializrii sau utilizrii sale,
contra cost ori gratuit
,% productor - orice persoan fizic sau ?uridic ce proiecteaz i/sau construiete o
main ori o cvasimain creia i se aplic prezenta hotr3re i care este responsabil de
conformitatea acestei maini sau cvasimaini cu prezenta hotr3re, n vederea introducerii
pe pia sub numele su ori marca sa sau pentru propria utilizare% >n absena unui
productor, aa cum este definit mai sus, este considerat ca fiind productor orice persoan
fizic sau ?uridic ce introduce pe pia ori pune n funciune o main sau cvasimain
creia i se aplic prezenta hotr3re
'*% reprezentant autorizat - orice persoan fizic sau ?uridic stabilit n /om3nia sau ntrun
alt stat membru al Lniunii !uropene, care a primit un mandat scris din partea
productorului pentru a aciona n numele acestuia, integral ori parial, pentru formaliti i
obligaii reglementate de prezenta hotr3re
''% punere n funciune - prima utilizare, n /om3nia sau ntr-un alt stat membru al Lniunii
!uropene, a unei maini creia i se aplic prezenta hotr3re, n conformitate cu destinaia
sa%
"ondiii de introducere pe pia
Art% (
21
C'D -ntroducerea pe pia i punerea n funciune a mainilor care sunt conforme cu
prevederile prezentei hotr3ri nu pot fi interzise, restr3nse sau mpiedicate%
C)D -ntroducerea pe pia i punerea n funciune a cvasimainilor nu pot fi interzise,restr3nse
sau mpiedicate n cazul n care productorul ori reprezentantul su autorizat stabilete, prin
declaraia de ncorporare prevzut n ane9a nr% ) lit% A pct% ', c aceste cvasimaini sunt
destinate a fi ncorporate ntr-o main sau asamblate cu alte cvasimaini n vederea
constituirii unei maini%
A/1% ,
C'D .e consider ca fiind conforme cu prevederile prezentei hotr3ri mainile care poart
marca?ul "! i care sunt nsoite de declaraia "! de conformitate ale crei elemente sunt
prevzute n ane9a nr% ) lit% A la pct% '%
C)D 2 main fabricat n conformitate cu un standard rom3n i/sau un standard naional al
unui alt stat membru al Lniunii !uropene, care adopt un standard european armonizat al
crui numr de referin este publicat n Murnalul 2ficial al Lniunii !uropene, se presupune
c este conform cu cerinele eseniale de sntate i securitate acoperite de standardul
respectiv%
C8D Lista standardelor rom3ne care adopt standardele europene armonizate referitoare la
maini se aprob prin ordin al ministrului muncii, familiei i egalitii de anse i se public n
#onitorul 2ficial al /om3niei, 4artea -% Aceast list se actualizeaz ori de c3te ori este
necesar%
A/1% '8
C'D 4entru a atesta conformitatea unei maini cu prevederile prezentei hotr3ri, productorul
sau reprezentantul su autorizat trebuie s aplice una dintre procedurile de evaluare a
conformitii prevzute la alin% C)D, C8D i C7D%
C)D ;ac maina nu este prevzut n ane9a nr% 7, productorul sau reprezentantul su
autorizat trebuie s aplice procedura de evaluare a conformitii cu controlul intern al
produciei mainilor, prevzut la ane9a nr% (%
C8D ;ac maina este prevzut n ane9a nr% 7 i este fabricat conform standardelor
armonizate prevzute la art% , alin% C)D care acoper ansamblul cerinelor eseniale de
sntate i securitate aplicabile, productorul sau reprezentantul su autorizat trebuie s
aplice una dintre procedurile urmtoare:
aD procedura de evaluare a conformitii cu control intern al produciei mainilor, prevzut la
ane9a nr% (
bD procedura Ne9aminare "! de tipN prevzut n ane9a nr% ,, mpreun cu controlul intern al
produciei mainilor, prevzut n ane9a nr% ( pct% 8
cD procedura de asigurare total a calitii, prevzut la ane9a nr% '*%
C7D >n situaia n care maina este menionat n ane9a nr% 7 i dac nu este fabricat
conform standardelor armonizate prevzute la art% , alin% C)D sau dac este parial n
conformitate cu aceste standarde ori dac standardele armonizate nu acoper ansamblul
cerinelor eseniale de securitate i sntate aplicabile, productorul sau reprezentantul su
autorizat trebuie s aplice una dintre procedurile urmtoare:
aD procedura Ne9aminare "! de tipN prevzut n ane9a nr% ,, mpreun cu controlul intern al
produciei mainilor, prevzut n ane9a nr% ( pct% 8
bD procedura de asigurare total a calitii, prevzut la ane9a nr% '*%
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
#arca?e
A/1% '5
C'D #arca?ul "! de conformitate este format din iniialele N"!N, n conformitate cu grafica
modelului prevzut n ane9a nr% 8%
22
C)D #arca?ul "! se aplic pe main n mod vizibil, lizibil i de neters, n conformitate cu
prevederile ane9ei nr% 8%
C8D Aplicarea pe maini a marca?elor, semnelor ori inscripiilor care pot induce n eroare
terele pri n ceea ce privete semnificaia i forma marca?ului "! sau ambele este
interzis%
2rice alt marca? poate fi aplicat pe maini, cu condiia ca prin aceasta s nu fie afectate
vizibilitatea, lizibilitatea i semnificaia marca?ului "!%
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
.upravegherea pieei
A/1% +
C'D #inisterul #uncii, Hamiliei i !galitii de Oanse, n calitate de autoritate competent n
domeniu, trebuie s adopte toate msurile necesare pentru ca mainile s fie introduse pe
pia i/sau puse n funciune numai dac acestea satisfac prevederile prezentei hotr3ri i
nu compromit sntatea i securitatea persoanelor i, dac este cazul, a animalelor
domestice sau bunurilor, atunci c3nd ele sunt instalate i ntreinute corespunztor i utilizate
n conformitate cu destinaia lor sau n condiii rezonabil previzibile%
C)D #inisterul #uncii, Hamiliei i !galitii de Oanse trebuie s adopte toate msurile
necesare pentru ca cvasimainile s fie introduse pe pia numai dac acestea satisfac
prevederile prezentei hotr3ri%
C8D Autoritatea competent n domeniul mainilor este #inisterul #uncii, Hamiliei i !galitii
de Oanse% 2rganul de control care verific respectarea prevederilor prezentei hotr3ri i este
responsabil pentru supravegherea pieei este -nspecia #uncii%
C7D .arcinile i competenele organului de control sunt stabilite prin $otr3rea &uvernului nr%
(,'/)**7 privind stabilirea unor msuri de supraveghere a pieei produselor din domeniile
reglementate, prevzute n Legea nr% 5*(/)**' privind evaluarea conformitii produselor,
republicat% #inisterul #uncii, Hamiliei i !galitii de Oanse informeaz "omisia i celelalte
state membre ale Lniunii !uropene cu privire la orice modificare ulterioar%
C+D 4entru ndeplinirea prevederilor alin% C8D i C7D, -nspecia #uncii, organ de specialitate al
administraiei publice centrale n subordinea #inisterului #uncii, Hamiliei i !galitii de
Oanse, desemneaz personal cu atribuii specifice, pentru realizarea supravegherii pieei%
;).).) Ht2r>re' Gu7ernulu% nr) *?0-.//? pr%7%n! st'8%l%re' "n!%(%%lr !e %ntr!u"ere pe
p%'(2 ' 's"ens'relr1 pu8l%"'t2 #n 5n%trul O&%"%'l 'l R$>n%e%1 P'rte' I1 nr) ?.. !%n
;? $'% .//?
- transpune n legislaia naional ;irectiva Ascensoare nr% ,+/'5/!"%
- se aplic ascensoarelor i componentelor de securitate introduse pe pia separat%
- stabilete cerinele eseniale de securitate i snatate specifice ascensoarelor%
Art% '
C'D 4rezenta hotr3re stabilete condiiile de introducere pe pia a ascensoarelor care
deservesc n mod permanent cldiri i construcii, precum i a componentelor de securitate
care se utilizeaz la astfel de ascensoare, prevzute n ane9a nr% '%
C)D Ascensoarele care fac obiectul prezentei hotr3ri sunt acele instalaii care deservesc niveluri
precizate, av3nd o cabin ce se deplaseaz de-a lungul unor ghida?e rigide i nclinate la un unghi
mai mare de '+P fa de orizontal, destinate transportului de:
aD persoane
bD persoane i mrfuri
23
cD mrfuri e9clusiv, atunci c3nd cabina este accesibil, ceea ce nseamn c o persoan poate
intra n cabin fr dificultate, cabina fiind echipat cu elemente de comand situate n interiorul
acesteia sau n raza de aciune a unei persoane aflate n interiorul acesteia%
C8D 4revederile prezentei hotr3ri se aplic i ascensoarelor care se deplaseaz de-a lungul
unei curse determinate, chiar dac nu se deplaseaz de-a lungul unor ghida?e rigide, cum
sunt, de e9emplu, ascensoare foarfec%
C7D 4revederile prezentei hotr3ri nu se aplic:
- instalaiilor de transport pe cablu, inclusiv instalaiilor de transport pe plan nclinat care se
deplaseaz pe ine, pentru transport public sau privat de persoane
- ascensoarelor special proiectate i construite, cu destinaie militar i pentru poliie i ordine
public
- ascensoarelor care echipeaz puurile de min
- mecanismelor i instalaiilor de ridicat pentru teatre
- ascensoarelor instalate n mi?loace de transport
- ascensoarelor instalate pe maini industriale i utilizate e9clusiv pentru accesul la postul de
lucru
- trenurilor cu cremalier
- ascensoarelor utilizate pe antierele de construcii, destinate ridicrii persoanelor sau
persoanelor i mrfurilor
- ascensoarelor i componentelor de securitate destinate acestora, care au fost fabricate,
introduse pe pia i puse n funciune nainte de data intrrii n vigoare a prezentei hotr3ri%

;efinirea unor termeni
Art% )
>n nelesul prezentei hotr3ri, urmtorii termeni se definesc astfel:
aD ascensor model - un ascensor reprezentativ al crui dosar tehnic de fabricaie
prezint modul n care cerinele eseniale de securitate vor fi satisfcute pentru ascensoarele
derivate din ascensorul model, definit prin parametri obiectivi, i care utilizeaz componente
de securitate identice
bD montatorul unui ascensor - persoana fizic sau ?uridic ce i asum responsabilitatea
proiectrii, fabricrii, montrii i introducerii pe pia a ascensorului, care aplic marca?ul "!
i ntocmete n scris declaraia de conformitate "!
cD introducerea pe pia a ascensorului are loc atunci c3nd montatorul pune pentru prima
dat ascensorul la dispoziia utilizatorului
dD productorul componentelor de securitate - persoana fizic sau ?uridic ce i asum
responsabilitatea proiectrii i fabricrii componentelor de securitate, care aplic marca?ul "!
i ntocmete n scris declaraia de conformitate "!
eD punere n funciune - prima utilizare a produsului pe teritoriul /om3niei de ctre
utilizatorul final
"ondiii de introducere pe pia a ascensoarelor
Art% 8
C'D .e admit introducerea pe pia i punerea n funciune a:
24
aD ascensoarelor din domeniul de aplicare a prezentei hotr3ri numai n condiiile n care
nu pun n pericol sntatea sau securitatea persoanelor sau, dup caz, securitatea
proprietii, atunci c3nd sunt montate i ntreinute n mod corespunztor i sunt utilizate
conform scopului prevzut
bD componentelor de securitate din domeniul de aplicare a prezentei hotr3ri numai n
condiiile n care ascensoarele n care vor fi montate nu pun n pericol sntatea sau
securitatea persoanelor ori, dup caz, securitatea proprietii, atunci c3nd sunt montate i
ntreinute n mod corespunztor i sunt utilizate conform scopului prevzut%
C)D 4ersoana responsabil pentru efectuarea lucrrilor n cldire sau pentru construcie i
montatorul ascensorului trebuie s se informeze reciproc cu privire la aciunile necesare i
totodat trebuie s ia msurile corespunztoare pentru asigurarea unei bune funcionri i
utilizri n condiii de siguran a ascensorului%
Art% 7%
C'D Ascensoarele prevzute la art% ' trebuie s satisfac cerinele eseniale de sntate i de
securitate care le sunt aplicabile, prevzute n ane9a nr% )%
C)D "omponentele de securitate prevzute la art% ' trebuie s satisfac cerinele eseniale de
sntate i de securitate care le sunt aplicabile, prevzute n ane9a nr% ), sau s permit
ascensoarelor n care sunt montate s satisfac cerinele eseniale, conform prevederilor
alin% C'D%
C8D La montarea ascensoarelor n cldiri i construcii, organismul notificat i -nspecia de
.tat pentru "ontrolul "azanelor, /ecipientelor sub 4resiune i -nstalaiilor de /idicat -
;epartamentul pentru inspecia n funcionare C-."-/--:.4!"1D trebuie s verifice
respectarea cerinelor prevzute la art% + din Legea nr% '*/',,+ privind calitatea n
construcii, cu modificrile ulterioare%
C7D Atunci c3nd riscurile posibile pentru ascensoare, prevzute n ane9a nr% ), sunt acoperite
integral sau parial de acte normative specifice, prezenta hotr3re nu se aplic sau i
nceteaz aplicabilitatea la data intrrii n vigoare a respectivelor acte normative specifice%
Art% +
C'D 2rganismul de control nu poate interzice, restr3nge sau mpiedica introducerea pe pia
ori punerea n funciune a ascensoarelor i componentelor de securitate care sunt conforme
prevederilor prezentei hotr3ri%
C)D 2rganismul de control nu poate interzice, restr3nge sau mpiedica introducerea pe pia a
componentelor care, pe baza declaraiei emise de productor ori de reprezentantul autorizat
al acestuia, stabilit pe teritoriul /om3niei sau pe teritoriul unui stat membru al Lniunii
!uropene, urmeaz a fi ncorporate ntr-un ascensor din domeniul de aplicare a prezentei
hotr3ri%
Art% 5
C'D .e consider c sunt respectate cerinele eseniale prevzute la art% 7 i se admit
introducerea pe pia i punerea n funciune a ascensoarelor i a componentelor de
25
securitate dac poart marca?ul european de conformitate "!, prevzut n ane9a nr% 8 la
Legea nr% 5*(/)**' privind evaluarea conformitii produselor, aplicat de un productor sau
reprezentant autorizat al acestuia, stabilit pe teritoriul /om3niei sau pe teritoriul unui stat
membru al Lniunii !uropene, care semnific conformitatea produsului cu cerinele eseniale
aplicabile, inclusiv procedurile pentru evaluarea conformitii, i dac sunt nsoite de
declaraia de conformitate "!, tradus n limba rom3n%
C)D .e consider c ascensoarele respect cerinele eseniale atunci c3nd sunt construite
conform prevederilor standardelor rom3ne i/sau standardelor naionale ale statelor membre
ale Lniunii !uropene care adopt standardele europene armonizate ale cror numere de
referin au fost publicate n Murnalul 2ficial al Lniunii !uropene%
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
#arca?e
Art% ,%
C'D !lementele de identificare ale marca?ului european de conformitate "! sunt cele
prevzute n ane9a nr% 8 la Legea nr% 5*(/)**'%
C)D #arca?ul "! se aplic n mod vizibil, lizibil i durabil direct pe fiecare cabin de ascensor,
conform prevederilor pct% + din ane9a nr% ), i pe fiecare component de securitate prevzut
n ane9a nr% ' sau, c3nd acest lucru nu este posibil, pe o etichet aplicat n mod nedetaabil
pe componenta de securitate%
C8D !ste interzis aplicarea pe ascensoare sau pe componente de securitate a unor marca?e
asemntoare cu marca?ul "!, care pot fi confundate cu acesta% 2ricare alt marca? poate fi
aplicat pe ascensoare sau pe componenta de securitate, cu condiia ca vizibilitatea i
lizibilitatea marca?ului "! s nu fie reduse%
Art% '*%
C'D >n cazul n care organismul de control constat c marca?ul a fost aplicat n mod
ne?ustificat, montatorul ascensorului, respectiv productorul componentelor de securitate sau
reprezentantul autorizat al acestuia, cu sediul n /om3nia sau pe teritoriul unui stat membru
al Lniunii !uropene, va fi obligat s aduc produsul n stare de conformitate cu prevederile
privind aplicarea marca?ului i s nceteze nclcarea prevederilor prezentei hotr3ri%
C)D >n cazul n care organismul de control constat c neconformitatea continu, acesta
trebuie s ia toate msurile necesare de limitare sau interzicere de la introducerea pe pia
ori s asigure retragerea de pe pia a componentei de securitate n cauz i s interzic
funcionarea ascensorului%
.upravegherea pieei
Art% ')%
2rganismul de control care verific respectarea prevederilor prezentei hotr3ri este -nspecia
de .tat pentru "ontrolul "azanelor, /ecipientelor sub 4resiune i -nstalaiilor de /idicat -
;epartamentul supraveghere pia C-."-/-.4D, organ de specialitate care funcioneaz n
subordinea #inisterului -ndustriei i /esurselor%
26
;).)? Ht2r>re' Gu7ernulu% nr) ;)//0-.//* pr%7%n! st'8%l%re' "n!%(%%lr !e punere #n
&un"(%une ' %nst'l'(%%lr !e tr'nsprt pe "'8lu pentru pers'ne1 pu8l%"'t2 #n 5n%trul
O&%"%'l 'l R$>n%e%1 P'rte' I1 nr) +<<-?/)/A).//*1 "u $!%&%"2r%le 9% "$plet2r%le
ulter%'re
- transpune n legislaia naional ;irectiva instalaii de transport pe cablu pentru persoane
nr% )***/,/!"%
Art% 8
4revederile prezentei hotr3ri se aplic urmtoarelor instalaii:
aD instalaiilor de ridicat pe plan nclinat i altor instalaii ale cror vehicule sunt susinute de
role ori de alte dispozitive de susinere, la care traciunea este asigurat de unul sau mai
multe cabluri
bD telefericelor la care vehiculele sunt susinute i/sau deplasate de unul ori mai multe
cabluri, inclusiv telegondolele i telescaunele
cD instalaiilor de tractat la care utilizatorii care poart echipament corespunztor sunt tractai
cu a?utorul unui cablu%
Art% 7
4revederile prezentei hotr3ri nu se aplic:
aD ascensoarelor din domeniul de aplicare a $otr3rii &uvernului nr% 78,/)**8 privind
stabilirea condiiilor de introducere pe pia a ascensoarelor
bD tramvaielor acionate cu cabluri, n construcie tradiional
cD instalaiilor destinate activitilor agricole
dD echipamentelor montate n teren sau mobile, utilizate la serbri c3mpeneti i/sau parcuri
de distracii, care sunt destinate activitilor recreative i care nu sunt utilizate ca mi?loace de
transport pentru persoane
eD instalaiilor utilizate n sectorul minier, precum i altor instalaii montate n teren, utilizate n
scopuri industriale
fD bacurilor fluviale trase cu cabluri
gD trenurilor cu cremalier
hD instalaiilor trase cu lanuri%
;efinirea unor termeni
A/1% )
C'D >n sensul prezentei hotr3ri urmtorii termeni i e9presii se definesc astfel:
27
aD instalaie - sistemul complet montat n teren, care cuprinde infrastructura i
subsistemele prevzute n ane9a nr% ' infrastructura special proiectat pentru fiecare
instalaie i construit n teren include traseul instalaiei, sistemul de date, lucrrile de linie i
staiile care sunt necesare pentru construirea i funcionarea instalaiei, inclusiv fundaiile
bD component de securitate - orice component elementar, grup de componente,
subansambluri sau ansambluri complete de echipamente i orice dispozitiv inclus n
instalaie n scopul asigurrii unei funcionri sigure, care sunt identificate prin analiza de
securitate i a cror defectare pune n pericol securitatea sau sntatea persoanelor, care
pot fi utilizatori, personal de deservire sau alte persoane
cD contractant principal - orice persoan fizic sau ?uridic ce contracteaz construirea
unei instalaii de transport pe cablu pentru persoane
dD e9ploatabilitate - ansamblul de msuri i prevederi tehnice care influeneaz proiectarea
i realizarea instalaiei i care sunt necesare pentru funcionarea acesteia n condiii de
securitate
eD mentenabilitate - ansamblul de prevederi tehnice i de msuri care influeneaz
proiectarea i realizarea instalaiei i care sunt necesare pentru mentenan n scopul
garantrii funcionrii acesteia n condiii de securitate
"ondiii de introducere pe pia a instalaiilor de transport pe cablu pentru persoane
A/1% +
C'D -nstalaia, infrastructura, subsistemele i componentele de securitate ale instalaiei trebuie
s satisfac cerinele eseniale care le sunt aplicabile, prevzute n ane9a nr% )%
C)D .e consider c sunt respectate cerinele eseniale prevzute la alin% C'D, n cazul n care
instalaiile, infrastructura, subsistemele i componentele de securitate ale instalaiei sunt
construite conform standardelor naionale care adopt standardele europene armonizate ale
cror numere de referin au fost publicate n Murnalul 2ficial al Lniunii !uropene%
A/1% 5
C'D La solicitarea contractantului principal sau a reprezentantului autorizat al acestuia, toate
instalaiile ce urmeaz s fie construite trebuie supuse unei analize de securitate conform
prevederilor ane9ei nr% 8% Aceast analiz trebuie s acopere toate aspectele de securitate a
instalaiei i condiiile locale de amplasare la proiectare, realizare i punere n funciune,
pentru identificarea, pe baza e9perienei e9istente, a riscurilor care pot s apar n timpul
funcionrii%
C)D Analiza de securitate se ncheie cu un raport de securitate care cuprinde msurile avute
n vedere pentru a face fa riscurilor i lista componentelor de securitate i a subsistemelor
crora le sunt aplicabile%
"omponente de securitate
A/1% 6
28
C'D .e admite introducerea pe pia a componentelor de securitate numai dac acestea
permit construirea/realizarea unor instalaii care satisfac cerinele eseniale prevzute la art%
+ alin% C'D%
C)D .e admite punerea n funciune a componentelor de securitate numai dac, atunci c3nd
sunt instalate, ntreinute corect i sunt utilizate conform destinaiei lor, permit construirea
unor instalaii care nu pun n pericol securitatea i sntatea persoanelor sau securitatea
bunurilor, dup caz%
C8D Autoritile publice competente pot reglementa cerine specifice de protecie a sntii i
integritii fizice a persoanelor i, n special, a lucrtorilor, cu ocazia utilizrii instalaiei%
/espectivele reglementri nu pot aduce modificri care contravin prevederilor prezentei
hotr3ri%
A/1% (
:u se poate interzice, restr3nge sau mpiedica introducerea pe pia a componentelor de
securitate destinate a fi utilizate n instalaii atunci c3nd acestea sunt conforme prevederilor
prezentei hotr3ri%
A/1% ,
C'D .e consider c sunt respectate cerinele eseniale aplicabile, prevzute la art% + alin% C'D,
i se admite introducerea pe pia a componentelor de securitate dac poart marca?ul
european de conformitate "!, denumit n continuare marca? "!, prevzut n ane9a nr% 8 la
Legea nr% 5*(/)**', cu modificrile i completrile ulterioare, aplicat de un productor sau de
reprezentantul su autorizat stabilit n /om3nia sau ntr-un stat membru al Lniunii !uropene,
i sunt nsoite de declaraia de conformitate !", tradus n limba rom3n, prevzut n
ane9a nr% 7%
C)D >nainte de introducerea pe pia a componentelor de securitate, productorul sau
reprezentantul autorizat al acestuia, stabilit n /om3nia sau ntr-un stat membru al Lniunii
!uropene, are obligaia:
aD s supun componenta de securitate unei proceduri de evaluare a conformitii,
conform ane9ei nr% +
bD s aplice marca?ul "! pe componenta de securitate i, n baza prevederilor $otr3rii
&uvernului nr% 6'/)**) pentru aprobarea :ormelor metodologice privind modulele utilizate n
diferite faze ale procedurilor de evaluare a conformitii produselor din domeniile
reglementate, prevzute n Legea nr% 5*(/)**' privind evaluarea conformitii produselor, cu
modificrile i completrile ulterioare, i a regulilor de aplicare i utilizare a marca?ului
european de conformitate "!, s emit declaraia de conformitate !"%
C8D !valuarea conformitii componentelor de securitate este efectuat la cererea
productorului sau a reprezentantului autorizat al acestuia, stabilit n /om3nia sau ntr-un
stat membru al Lniunii !uropene, de ctre unul dintre organismele notificate prevzute la art%
'(, ales de el n acest scop%
C7D >n cazul n care componentelor de securitate li se aplic i alte reglementri n vigoare ce
impun alte cerine i care prevd aplicarea marca?ului "!, acest marca? trebuie s indice
conformitatea componentelor de securitate cu prevederile tuturor reglementrilor armonizate
aplicabile%
29
C+D Atunci c3nd nici productorul, nici reprezentantul su autorizat nu ndeplinesc obligaiile
ce le revin conform prevederilor alin% C'D - C7D, aceste obligaii revin persoanei responsabile
cu introducerea pe pia a componentelor de securitate%
C5D Aceleai obligaii revin i celui care fabric componente de securitate pentru uzul propriu%
.ubsisteme
A/1% '*
.e admite introducerea pe pia a subsistemelor prevzute n ane9a nr% ' numai dac
acestea permit realizarea unor instalaii care satisfac cerinele eseniale prevzute la art% +
alin% C'D%
A/1% ''
:u se poate interzice, restr3nge sau mpiedica introducerea pe pia a subsistemelor
destinate a fi utilizate n instalaii atunci c3nd sunt conforme prevederilor prezentei hotr3ri%
A/1% ')
C'D .e consider c subsistemele prevzute n ane9a nr% ' sunt conforme cerinelor eseniale
prevzute la art% + alin% C'D atunci c3nd sunt nsoite de declaraia de conformitate !"
prevzut n ane9a nr% 5 i de documentaia tehnic prevzut la alin% C8D%
C)D 4rocedura de e9aminare !" a subsistemelor se efectueaz la cererea productorului sau
a reprezentantului autorizat al acestuia, stabilit n /om3nia sau ntr-un stat membru al Lniunii
!uropene, ori, n lipsa acestora, de ctre persoana responsabil cu introducerea pe pia a
subsistemului de ctre unul dintre organismele notificate n acest scop, prevzute la art% '(,
ales de aceasta% ;eclaraia de conformitate !" se ntocmete n scris de ctre productor,
de reprezentantul su autorizat sau de persoana responsabil de introducerea pe pia a
subsistemului pe baza e9aminrii !", conform prevederilor ane9ei nr% 6%
C8D 2rganismul notificat trebuie s ntocmeasc n scris certificatul pentru e9aminarea !"
conform procedurii de evaluare a conformitii prevzute n ane9a nr% 6 i documentaiei
tehnice a subsistemului care nsoete certificatul%
C7D ;ocumentaia tehnic trebuie s cuprind toate documentele referitoare la caracteristicile
subsistemului, precum i, dac este cazul, toate documentele care certific conformitatea
componentelor de securitate% ;ocumentaia tehnic conine informaii privind condiiile i
restriciile de utilizare, precum i instruciuni pentru ntreinere%
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
#arca?e
A/1% )*
C'D !lementele de identificare a marca?ului "! sunt cele prevzute n ane9a nr% 8 la Legea nr%
5*(/)**', cu modificrile i completrile ulterioare% #arca?ul "! se aplic n mod vizibil, lizibil
i durabil pe fiecare component de securitate sau, c3nd acest lucru nu este posibil, pe o
etichet aplicat n mod nedetaabil pe componenta de securitate respectiv%
30
C)D !ste interzis aplicarea pe componentele de securitate a marca?elor care pot induce n
eroare organele de control sau utilizatorii, n ceea ce privete semnificaia i forma marca?ului
"!% 2rice alt marca? poate fi aplicat pe componentele de securitate, cu condiia ca
vizibilitatea i lizibilitatea marca?ului "! s nu fie reduse%
A/1% )'
Hr a aduce pre?udicii prevederilor art% '5:
aD c3nd organismul de control constat c marca?ul "! a fost incorect aplicat, productorul
componentelor de securitate sau reprezentantul su autorizat, stabilit n /om3nia ori ntr-un
stat membru al Lniunii !uropene, va fi obligat s aduc produsul n stare de conformitate cu
prevederile privind aplicarea marca?ului de conformitate i s nceteze nclcarea
prevederilor prezentei hotr3ri
bD atunci c3nd organismul de control constat c neconformitatea continu, trebuie s ia
toate msurile necesare de limitare sau de interzicere a introducerii pe pia a componentei
de securitate n cauz i/sau s asigure retragerea de pe pia a acesteia, n conformitate cu
prevederile prezentei hotr3ri%
.upravegherea pieei
A/1% ',
2rganismul de control desemnat de administraia public central care verific respectarea
prevederilor prezentei hotr3ri este -nspecia de .tat pentru "ontrolul "azanelor,
/ecipientelor sub 4resiune i -nstalaiilor de /idicat - ;epartamentul supraveghere pia -
-."-/-.4%
;)? Ter$en% 9% !e&%n%(%%
aD macara G main de ridicat compus dintrGun schelet metalic de form, construcie i
dimensiuni variabile i dintrGunul sau mai multe mecanisme servind la ridicarea i deplasarea
sarcinii%
bD stivuitor G main de ridicat destinat ridicrii, deplasrii i stivuirii sarcinilor%
cD platform autoridictoare - main de ridicat destinat deplasrii pe vertical a
persoanelor i/sau materialelor%
dD nacel - main de ridicat care permite stabilirea unui post de lucru cu nivel variabil la
poziia dorit%
eD elevator pentru vehicule - main de ridicat care servete la ridicarea vehiculelor pe
vertical i pe distane relativ mici%
fD mecanism de ridicat - main de ridicat care servete la deplasarea pe vertical a
sarcinii%
gD main de ridicat cu mai multe elemente purttoare - main de ridicat de tip
special la care, constructiv, e9ist posibilitatea montrii mai multor dispozitive de prindere
31
specifice mainilor de ridicat i pot lucra n regim permanent/nepermanent de macara,
stivuitor, platform ridictoare i altele asemenea%
hD echipament pentru a!rement - orice utila?, instalaie sau dispozitiv, acionat prin fora
sau greutatea omului, electric, pneumatic, hidraulic, mecanic i/sau prin orice alt/alte
surs/surse de energie, ce funcioneaz pe un amplasament temporar sau definitiv, i care
este destinat agrementului, ?ocului sau destinderii consumatorilor%
iD echipament pentru parcurile de distrac"ii - echipament pentru agrement care nu
este destinat spaiilor de ?oac%
?D echipament pentru spa"ii de #oac - echipament pentru agrement, acionat e9clusiv
prin greutatea sau fora fizic a omului, destinat pentru a fi utilizat n special de copii, pe un
spaiu de ?oac, temporar sau permanent%
BD ascensor electric - ascensor montat fi9 n pu care deservete niveluri precizate,
av3nd o cabin acionat cu roat de friciune sau tambur ce se deplaseaz de-a lungul unor
ghida?e rigide i nclinate la un unghi mai mare de '+
*
fa de orizontal, destinat
transportului de persoane i mQrfuri%
lD ascensor electric cu roat de fric"iune - ascensor ale crui cabluri de traciune sunt
acionate prin frecarea cu canalele roii motoare a troliului%
mD ascensor electric cu tam$ur - ascensor a crui cabin este suspendat de lanuri
sau cabluri i antrenat prin alt procedeu dec3t prin frecare%
nD ascensor hidraulic - ascensor montat fi9 n pu care deservete niveluri precizate,
av3nd o cabin acionat cu un grup de pompare printr-un sistem electrohidraulic ce se
deplaseaz de-a lungul unor ghida?e rigide i nclinate la un unghi mai mare de '+
*
fa de
orizontal, destinat transportului de persoane i mQrfuri%
oD ascensor de persoane - ascensor destinat transportului persoanelor i baga?elor de
m3n%
pD ascensor de mrfuri i persoane - ascensor destinat transportului de mrfuri a crui
construcie permite i transportul persoanelor concomitent sau independent de cel al
mrfurilor%
JD ascensor de mrfuri e%clusiv - ascensor destinat transportului de mrfuri cu
personal de deservire n cabin% Acionarea cabinei se face prin comand interioar%
rD ascensor cu schip - instalaie de ridicare pe vertical sau pe plan nclinat echipat cu
o ben denumitQ i schip, ghidat pe glisiere, n care se transport materiale n vrac, n
buci sau sub form de past i care se descarc cu a?utorul unui dispozitiv de basculare
sau golire a schipului%
32
sD ascensor de construc"ie special pentru materiale - ascensor de materiale a crui
platform sau cabin se deplaseaz prin mpingere ntr-un pu amplasat sub trotuar, n curi
interioare, sub terase, sub vitrine, n magazine, n depozite sau n secii de fabricaie%
tD ascensor de mrfuri e%clusiv cu comand e%terioar - ascensor destinat
transportului de mrfuri, fr manevrant n cabin acionarea cabinei se face prin comand
e9terioar%
uD ascensor pentru antiere de construc"ii - instalaie de ridicare demontabil, cu
funcionare intermitent i durat limitat n acelai punct de lucru, care transport pe
vertical Rmateriale= sau Rpersoane i materiale= pe platform, respectiv n cabin ghidat pe
glisiere%
vD ascensor pentru antiere de construc"ii electric cu roat de fric"iune - ascensor
ale crui cabluri de traciune sunt acionate prin frecarea cu canalele roii motoare a troliului%
FD ascensor pentru antiere de construc"ii electric cu tam$ur - ascensor suspendat
de lanuri sau cabluri i antrenat prin alt procedeu dec3t prin frecare%
9D trap de scen - instalaie de ridicare pe vertical cu funcionare intermitent, care
are o platform ghidat pe glisiere rigide sau pe alte sisteme de ghidare trapele de scen
servesc la montarea pe suprafaa lor a decorurilor, susinerea culisantelor cu decoruri,
ridicarea sau cobor3rea persoanelor sau a decorurilor pentru a se obine diferite efecte de
scen%
SD trap de decoruri - instalaie de ridicare pe vertical cu funcionare intermitent, care
are o platform ghidat pe glisiere rigide sau pe alte sisteme de ghidare pe platform se
transport decoruri sau materiale ntre nivelul scenei i nivelurile inferioare este interzis
transportul persoanelor pe platforma trapei de decoruri%
zD instala"ie de cortin pentru incendiu - instalaie cu funcionare intermitent care
servete la ridicarea sau cobor3rea pe vertical a unei cortine metalice rezistente la foc,
ghidat pe glisiere rigide sau pe alte sisteme de ghidare cortina pentru incendiu se folosete
la separarea scenei de restul ncperilor, mpiedic3nd n caz de incendiu trecerea flcrilor i
a fumului%
aaDinstala"ie de transport pe plan &nclinat pentru materiale - ansamblu de construcii
i instalaii care formeaz un mi?loc de transport pentru materiale, n vehicule tractate cu
cabluri de oel, care ruleaz pe ci de circulaie de construcie special%
bbDinstala"ie de transport pe plan &nclinat pentru persoane - ansamblu de construcii
i instalaii care formeaz un mi?loc de transport pentru persoane, n vehicule tractate cu
cabluri de oel, care ruleaz pe ci de circulaie de construcie special%
33
ccD instala"ie de transport pe ca$lu pentru persoane'materiale - instalaie compus
din mai multe subsisteme proiectate, construite i asamblate i pus n funciune n vederea
transportului de persoane/materiale%
ddDteleca$in - instalaie de transport pe cablu pentru persoane av3nd vehicule sub
form de cabine, cu mers n ambele sensuri%
eeDtele!ondol - instalaie de transport pe cablu pentru persoane cu vehicule CgondoleD
nchise sau seminchise%
ffD telesanie - instalaie de transport pe cablu pentru persoane av3nd vehicule sub form
de snii, cu mers ntr-un singur sens%
ggDtelescaun - instalaie de transport pe cablu pentru persoane av3nd vehicule sub
form de scaune, cu mers ntr-un singur sens%
hhDteleschi - instalaie de transport pe cablu pentru persoane care tracteaz schiori pe
zpad, pe covor din material plastic sau pe suprafaa apei%
iiD inspector de specialitate din cadrul ()C(R - persoan fizic anga?at n cadrul
-."-/, care efectueaz verificri tehnice i alte sarcini specifice conform prevederilor
prescripiilor tehnice aplicabile%
??D autori*are - activitatea de evaluare i atestare, efectuat de ctre -."-/, a
competenei i capabilitii a unei persoane fizice/?uridice de a desfura o activitate
specific%
BBD autori*are a func"ionrii - acordul emis de -."-/ n scopul atestrii faptului c o
instalaie de ridicat ndeplinete toate condiiile i cerinele pentru a fi pus/repus n
funciune i utilizat n condiii de siguran%
llD repunerea &n func"iune - aciunea care are loc n momentul primei utilizri a unei
instalaii de ridicat, ulterior reparrii, efecturii unei revizii i/sau efecturii unei intervenii de
ntreinere a acesteia, ulterior efecturii unor modificri importante la instalaia de ridicat,
precum i ulterior montrii instalaiei de ridicat pe un alt amplasament, modificrii
configuraiei sau montrii altor elemente purttoare de sarcin, dup caz, conform
prescripiei tehnice aplicabile%
mmD cerin" - orice obligaie, interdicie, condiie sau limitare impus prestatorilor ori
beneficiarilor de servicii, care este prevzut n actele cu caracter normativ sau administrativ
ale autoritilor competente ori care rezult din ?urispruden, practici administrative, norme
ale ordinelor profesionale sau norme colective ale asociaiilor profesionale ori ale altor
organizaii profesionale, adoptate n e9ercitarea competenei lor de autoreglementare
clauzele contractelor colective de munc negociate de partenerii sociali nu sunt, n sine,
considerate cerine%
34
nnDcomponent de securitate - component care este introdus pe pia de productor
sau reprezentantul su autorizat, pentru a ndeplini o funcie de securitate atunci c3nd este
utilizat i a crei defectare sau funcionare necorespunztoare pericliteaz sigurana n
funcionare a instalaiei de ridicat%
ooDdeclara"ie de conformitate - procedura prin care productorul sau reprezentantul
su autorizat declar c instalaia de ridicat introdus pe pia respect toate cerinele
eseniale de sntate i securitate aplicabile acesteia%
ppDintroducerea pe pia" - aciunea de a face disponibil pentru prima dat, contra cost
sau gratuit, o instalaie de ridicat n vederea distribuirii i/sau utilizrii%
JJDproductor - persoan fizic sau ?uridic responsabil pentru proiectarea i/sau
realizarea unei maini de ridicat, n scopul introducerii pe pia i/sau al punerii n funciune
n numele su, precum i orice persoan fizic sau ?uridic, care construiete, monteaz,
instaleaz, ambaleaz sau eticheteaz o instalaie de ridicat n vederea introducerii pe pia
i/sau punerii n funciune sub nume propriu%
rrD documenta"ie tehnic - totalitatea documentelor i instruciunilor elaborate conform
prevederilor prescripiilor tehnice, de ctre productor, pentru construirea, montarea,
instalarea, punerea n funciune, repararea, ntreinerea i revizia instalaiilor de ridicat sau,
respectiv, totalitatea documentelor ntocmite de ctre persoanele ?uridice/fizice autorizate
pentru efectuarea acestor activiti n vederea realizrii sarcinilor specifice ce le revin%
ssD verificare tehnic - totalitatea verificrilor i/sau ncercrilor ce se realizeaz, n baza
documentaiei tehnice aplicabile unei instalaii de ridicat i prevederilor prezentei prescripii
tehnice, n scopul evalurii msurii n care instalaia de ridicat satisface cerinele de
funcionare n condiii de siguran%
ttD re!im de autori*are i verificare tehnic - totalitatea condiiilor, cerinelor,
e9aminrilor, ncercrilor i/sau evalurilor la care este supus, cu caracter obligatoriu, o
instalaie de ridicat, pe parcursul realizrii i utilizrii, precum i deciziile luate n legtur cu
aceasta, n scopul de a se asigura funcionarea n condiii de siguran, conform prescripiilor
tehnice%
uuDmontare - activitatea de mbinare a componentelor unei instalaii de ridicat conform
documentaiei tehnice, n vederea funcionrii acesteia%
vvD reparare - ansamblu de lucrri i operaiuni ce se e9ecut prin nlturarea
neconformitilor/defeciunilor constatate la o instalaie de ridicat, n scopul aducerii acesteia
la parametrii iniiali sau la ali parametri care asigur funcionarea n condiii de siguran a
acesteia, conform prescripiei tehnice%
FFD &ntre"inere - totalitatea operaiunilor prin care se asigur meninerea unei
instalaii de ridicat n parametrii de funcionare n condiii de siguran%
35
99D revi*ie - activitatea, de regul planificat, ce const n ansamblul operaiilor ce se
e9ecut asupra unei instalaii de ridicat n scopul reglrii sau nlocuirii pieselor i aparatelor
nglobate n aceasta, conform prescripiei tehnice aplicabile%
;)*) Pres"r%p(%% te:n%"e ISCIR
;)*);) Pres"r%p(%' te:n%"2 PT R;@./;/1E!%t%' ;@ 5A3INI DE RIDICAT($'"'r'le1
$e"'n%s$e !e r%!%"'t1 st%7u%t're1 pl't&r$e 'utr%!%"2t're 9% pl't&r$e r%!%"2t're
pentru pers'ne "u !%z'8%l%t2(%1 ele7't're pentru 7e:%"ule 9% $'9%n% !e r%!%"'t !e t%p
spe"%'l)1 pu8l%"'t2 #n 5n%trul O&%"%'l 'l R$>n%e%1 P'rte' I1 nr) +?* 8%s-/0)/0)./;/)
4rezenta prescripie tehnic se aplic urmtoarelor tipuri de macarale i componente:
C)D #ainile de ridicat care fac obiectul prezentei prescripii tehnice sunt:
aD macarale, de tipul:
'D macarale deplasabile pe ci fr ine de rulare cum ar fi automacarale,
macarale pe pneuri, macarale pe enile, macarale montate pe vagon de cale ferat,
macarale montate pe vehicule destinate transportului de materiale i altele asemenea,
)D macarale deplasabile pe ci cu ine de rulare cum ar fi poduri rulante, macarale
portal, electropalane deplasabile pe grind fi9 i altele asemenea,
8D macarale cu bra i/sau platform rotitoare la punct fi9 sau deplasabile pe ci
cu ine de rulare cum ar fi macarale turn, macarale pivotante, macarale portic i altele
asemenea
7D macarale de construcie special cum ar fi macarale pe cablu, macarale
foarfece i altele asemenea%
bD stivuitoare autopropulsate i translatoare stivuitoare
cD platforme autoridictoare nedeplasabile/deplasabile pentru persoane i/sau materiale
dD platforme ridictoare pentru persoane cu dizabiliti
eD elevatoare pentru vehicule
fD mecanisme de ridicat
gD maini de ridicat de tip special%
C8D "omponentele de securitate la care se face referire n prezenta prescripie tehnic
sunt:
aD limitatoare de sf3rit de curs
bD limitatoare de sarcin i limitatoare de moment al sarcinii
cD dispozitive de reinere a fluidului n cilindri hidraulici
dD dispozitive de blocare i evitare a mersului oblic
36
eD tampoane i opritoare
fD piese de reazem i curtoare de in
gD sigurane la c3rlig
hD contacte electrice de siguran
iD contact stop Cbuton stopD
?D anemometre
BD paracztoare
lD limitatoare de vitez
mD alte componente de securitate precizate de productor n documentaia tehnic, care
ndeplinesc o funcie de securitate atunci c3nd sunt utilizate i a cror defectare sau
funcionare necorespunztoare pericliteaz sigurana n funcionare%
4revederile prezentei prescripii tehnice nu se aplic la:
aD mainile de ridicat i dispozitivele lor au9iliare montate pe nave, platforme marine fi9e
i mobile
bD e9cavatoarele, buldoe9cavatoarele, ncrctoarele cu cup, draglinele, mainile de
fora?, de e9tracie i mainile similare, de toate tipurile, cu e9cepia celor la care constructiv
e9ist posibilitatea montrii mai multor tipuri de dispozitive de prindere specifice mainilor de
ridicat i pot lucra n regim permanent/nepermanent de macara, stivuitor, platform
autoridictoare i altele asemenea
cD troacele, oalele de turnare i platformele de ncrcare, precum i dispozitivele lor
au9iliare
dD mainile de ar?are, mainile pentru manevrat capace, mainile pentru bascularea
oalelor de turnare i roboii industriali care efectueaz operaii de ridicare, transport i
cobor3re semifabricate, integrai n ciclul de funcionare al unui utila? tehnologic
eD elevatoarele continue i transportoarele continue
fD mainile de alimentare-ncrcare a preselor de vulcanizat anvelope, cu comand
integrat n ciclul de funcionare al presei
gD mainile integrate n mainile pentru galvanizare i similare
hD mainile de ridicat din administrarea #inisterului Aprrii :aionale%
;)*).% Pres"r%p(%' te:n%"2 PT R.@./;/1 E!%(%' ; @ As"ens're ele"tr%"e 9% :%!r'ul%"e !e
pers'ne1 !e pers'ne 9% $2r&ur% s'u !e $2r&ur% "u "$'n!2 %nter%'r21 pu8l%"'t2 #n
5n%trul O&%"%'l 'l R$>n%e%1 P'rte' I1 nr) +?* 8%s-/0)/0)./;/)
4rezenta prescripie tehnic se aplic la urmtoarele tipuri de ascensoare i componente, cu
precizrile fcute de la caz la caz:
37
aD ascensoare electrice i hidraulice care deservesc niveluri precizate, av3nd o cabin ce
se deplaseaz de-a lungul unor ghida?e rigide i nclinate la un unghi mai mare de '+
*
fa de
orizontal, destinate transportului de:
'D persoane, inclusiv bolnavi
)D persoane i mrfuri
8D mrfuri e9clusiv, atunci c3nd cabina este accesibil, ceea ce nseamn c o
persoan poate intra n cabin fr dificultate, cabina fiind echipat cu elemente de comand
n interiorul acesteia sau n raza de aciune a unei persoane aflate n interiorul acesteia
bD componente de securitate destinate ascensoarelor%
Ascensoarele care fac obiectul prezentei prescripii tehnice pot fi cu sau fr camera mainii%
4revederile prezentei prescripii tehnice nu se aplic la:
aD ascensoarele de mrfuri e9clusiv cu comand e9terioar
bD ascensoarele montate pe nave
cD ascensoarele care echipeaz puurile de min
dD instalaiile de transport pe cablu, inclusiv instalaiile de transport pe plan nclinat care
se deplaseaz pe ine, pentru transport public sau privat de persoane
eD mecanismele i instalaiile de ridicat pentru teatre:elevatoare teatrale
fD ascensoarele instalate n mi?loace de transport
gD ascensoarele instalate pe maini industriale i utilizate e9clusiv pentru accesul la
punctul de lucru
hD trenurile cu cremalier
iD ascensoarele utilizate pe antierele de construcii, destinate transportului persoanelor
sau persoanelor i mrfurilor
?D ascensoarele din administrarea #inisterului Aprrii :aionale%
;)*)?) Pres"r%p(%' te:n%"2 PT R?@./;/1 E!%(%' ; @ 7er%&%"'re' #n ut%l%z're ' ele$entelr !e
tr'ns$%tere ' $%9"2r%%1 ' ele$entelr-!%spz%t%7elr !e le6're-pr%n!ere 9% ' ele$entelr
!e tr'"(%une ' s'r"%n%% ut%l%z'te l' %nst'l'(%% !e r%!%"'t4 "'8lur%1 ">rl%6e1 l'n(ur%1 8enz%
teDt%le1 &un%% 9% 'ltele 'se$ene'1 pu8l%"'t2 #n 5n%trul O&%"%'l 'l R$>n%e%1 P'rte' I1 nr)
+?* 8%s-/0)/0)./;/)
4rezenta prescripie tehnic stabilete cerinele tehnice minime obligatorii pe care trebuie s
le satisfac elementele de transmitere a micrii, elementele/dispozitivele de legare/prindere
i elementele de traciune a sarcinii utilizate la instalaii de ridicat pentru a fi autorizat
funcionarea n continuare a acestora%
38
4revederile prezentei prescripii tehnice se aplic elementelor de transmitere a micrii,
elementelor/dispozitivelor de legare/prindere i elementelor de traciune a sarcinii utilizate la
urmtoarele instalaii de ridicat:
aD maini de ridicat
bD ascensoare
cD trape de scen, trape de decoruri i instalaii de cortine pentru incendiu din slile de
spectacol
dD scri rulante i trotuare rulante
eD echipamente pentru agrement%
:u fac obiectul prevederilor prezentei prescripii tehnice elementele de transmitere a micrii,
elementele/dispozitivele de legare/prindere i elementele de traciune a sarcinii utilizate la
urmtoarele instalaii de ridicat:
fD instalaii de transport pe cablu pentru persoane: telecabine, telegondole, telescaune,
teleschiuri i telesnii
gD teleferice pentru materiale
hD instalaii de transport pe plan nclinat pentru persoane
iD instalaii de transport pe plan nclinat pentru materiale%
;)*)*) Pres"r%p(%' te:n%"2 PT R<@./;/1 E!%(%' ;@ S"2r% Rul'nte 3% Trtu're Rul'nte1
pu8l%"'t2 #n 5n%trul O&%"%'l 'l R$>n%e%1 P'rte' I1 nr) +?* 8%s-/0)/0)./;/)
C'D 4rezenta prescripie tehnic stabilete condiiile i cerinele tehnice pentru montarea,
punerea n funciune, autorizarea funcionrii, supraveghere i verificare tehnic n utilizare,
revizia, repararea i lucrrile de ntreinere i revizie pentru scrile rulante i trotuarele
rulante pe plan nclinat%
C)D 4revederile prezentei prescripii tehnice se aplic doar n msura n care nu e9ist alte
dispoziii specifice Ccu acelai obiectivD n legislaia comunitar de armonizare%
C'D 4revederile prezentei prescripii tehnice se aplic scrilor rulante i trotuarelor rulante pe
plan nclinat, precum i componentelor de securitate ale acestora%
C)D !chipamentele prevzute la alin% C'D se denumesc n continuare Rscri rulante i trotuare
rulante=%
.crile rulante i trotuarele rulante, construite i introduse pe pia conform legislaiei n
vigoare la data realizrii lor, pot fi montate, reparate, ntreinute i e9ploatate conform
prevederilor prezentei prescripii tehnice%
39
4revederile prezentei prescripii tehnice nu se aplic la:
aD instalaiile de transport pe plan nclinat pentru persoane
bD instalaiile de transport pe plan nclinat pentru materiale
cD instalaiile de transport pe cablu pentru persoane i telefericele pentru materiale
dD ascensoarele din domeniul de aplicare a $otr3rii &uvernului nr% 78,/)**8 privind
stabilirea condiiilor de introducere pe pia a ascensoarelor
eD tramvaiele acionate cu cabluri, n construcie tradiional
fD instalaiile destinate activitilor agricole
gD echipamentele montate n teren sau mobile, utilizate la serbri c3mpeneti i/sau n
parcuri de distracii, care sunt destinate activitilor recreative i care nu sunt utilizate ca
mi?loace de transport pentru persoane
hD instalaiile utilizate n sectorul minier, precum i alte instalaii montate n teren, utilizate
n scopuri industriale
iD bacurile fluviale trase de cabluri
?D trenurile cu cremalier
BD instalaiile trase cu lanuri
scrile rulante i trotuarele rulante din administrarea #inisterului Aprrii :aionale
;)*),) Pres"r%p(%' te:n%"2 PT RA@.//? - "erine tehnice privind utilizarea instalaiilor de
transport pe cablu pentru persoane G telecabine
4rezenta prescripie tehnic se aplic telecabinelor%
4revederile prezentei prescripii tehnice nu se aplic la:
- ascensoare
- instalaii de transport pe cablu pentru persoaneGtelescaune
- instalaii de transport pe cablu pentru persoaneGtelegondole
- instalaii de transport pe cablu pentru persoaneGteleschiuri i telesnii
- instalaii de transport pe plan nclinat
- tramvaie acionate cu cabluri n construcie tradiional
- instalaii destinate activitilor agricole
- echipamente montate n teren sau mobile, utilizate la serbri c3mpeneti i/sau parcuri de
distracii, care sunt destinate activitilor recreative i care nu sunt utilizate ca mi?loace de transport
pentru persoane
- instalaii utilizate n sectorul minier precum i alte instalaii montate n teren, utilizate n scopuri
industriale
- bacuri fluviale trase cu cabluri
- trenuri cu cremalier
- instalaii trase cu lanuri%
;)*)+% Pres"r%p(%' te:n%"2 PT R<@.//? @ "erine tehnice privind utilizarea instalaiilor de
transport pe cablu pentru persoane G telegondole%
40
4rezenta prescripie tehnic se aplic telegondolelor%
4revederile prezentei prescripii tehnice nu se aplic la:
- ascensoare
- instalaii de transport pe cablu pentru persoaneGtelescaune
- instalaii de transport pe cablu pentru persoaneGtelecabine
- instalaii de transport pe cablu pentru persoaneGteleschiuri i telesnii
- instalaii de transport pe plan nclinat
- tramvaie acionate cu cabluri n construcie tradiional
- instalaii destinate activitilor agricole
- echipamente montate n teren sau mobile, utilizate la serbri c3mpeneti i/sau parcuri de
distracii, care sunt destinate activitilor recreative i care nu sunt utilizate ca mi?loace de transport
pentru persoane
- instalaii utilizate n sectorul minier precum i alte instalaii montate n teren, utilizate n scopuri
industriale
- bacuri fluviale trase cu cabluri
- trenuri cu cremalier
- instalaii trase cu lanuri%
;)*)A% Pres"r%p(%' te:n%"2 PT R0@.//? - "erine tehnice privind utilizarea instalaiilor de
transport pe cablu pentru persoane G telescaune%
4rezenta prescripie tehnic se aplic telescaunelor%
4revederile prezentei prescripii tehnice nu se aplic la:
- ascensoare
- instalaii de transport pe cablu pentru persoaneGtelecabine
- instalaii de transport pe cablu pentru persoaneGtelegondole
- instalaii de transport pe cablu pentru persoaneGteleschiuri i telesnii
- instalaii de transport pe plan nclinat
- tramvaie acionate cu cabluri n construcie tradiional
- instalaii destinate activitilor agricole
- echipamente montate n teren sau mobile, utilizate la serbri c3mpeneti i/sau parcuri de
distracii, care sunt destinate activitilor recreative i care nu sunt utilizate ca mi?loace de transport
pentru persoane
- instalaii utilizate n sectorul minier precum i alte instalaii montate n teren, utilizate n scopuri
industriale
- bacuri fluviale trase cu cabluri
- trenuri cu cremalier
- instalaii trase cu lanuri%
;)*)<% Pres"r%p(%' te:n%"2 PT R;/@.//? - "erine tehnice privind utilizarea instalaiilor de
transport pe cablu pentru persoane = teleschiuri i telesnii%
4rezenta prescripie tehnic se aplic teleschiurilor i telesniilor%
4revederile prezentei prescripii tehnice nu se aplic la:
- ascensoare
- instalaii pentru transport pe cablu pentru persoaneGtelecabine
- instalaii pentru transport pe cablu pentru persoaneGtelegondole
- instalaii pentru transport pe cablu pentru persoaneGtelescaune
- instalaii de transport pe plan nclinat
- tramvaie acionate cu cabluri n construcie tradiional
41
- instalaii destinate activitilor agricole
- echipamente montate n teren sau mobile, utilizate la serbri c3mpeneti i/sau parcuri de
distracii, care sunt destinate activitilor recreative i care nu sunt utilizate ca mi?loace de transport
pentru persoane
- instalaii utilizate n sectorul minier precum i alte instalaii montate n teren, utilizate n scopuri
industriale
- bacuri fluviale trase cu cabluri
- trenuri cu cremalier
- instalaii trase cu lanuri%
;)*)0% Pres"r%p(%' te:n%"2 PT R;;@.//? - "erine tehnice privind utilizarea instalaiilor de
transport pe plan nclinat pentru persoane
4rezenta prescripie tehnic se aplic instalaiilor de transport pe plan nclinat pentru persoane%
4revederile prezentei prescripii tehnice nu se aplic la:
- ascensoare
- instalaii de transport pe cablu pentru persoaneGtelescaune
- instalaii de transport pe cablu pentru persoaneGtelegondole
- instalaii de transport pe cablu pentru persoaneGteleschiuri i telesnii
- instalaii de transport pe cablu pentru persoaneGtelecabine
- instalaii de transport pe plan nclinat pentru materiale
- instalaii de transport pe plan nclinat care sunt n subordinea #inisterului Aprrii :aionale i
#inisterului de -nterne
- instalaii de transport pe plan nclinat necesare e9ecutrii lucrrilor pentru amena?ri
hidroenergetice
- instalaii de transport pe plan nclinat pentru lansat i ridicat nave i instalaii de transport pe plan
nclinat acionate manual
- tramvaie acionate cu cabluri n construcie tradiional
- instalaii destinate activitilor agricole
- echipamente montate n teren sau mobile, utilizate la serbri c3mpeneti i/ sau parcuri de
distracii, care sunt destinate activitilor recreative i care nu sunt utilizate ca mi?loace de transport
pentru persoane
- instalaii utilizate n sectorul minier precum i alte instalaii montate n teren, utilizate n scopuri
industriale
- bacuri fluviale trase cu cabluri
- trenuri cu cremalier
- instalaii trase cu lanuri%
;)*);/% Pres"r%p(%' te:n%"2 PT R;.@.//? - "erine tehnice privind proiectarea, construirea,
montarea, repararea, ntreinerea, revizia, verificarea i e9ploatarea telefericelor pentru
materiale
4rezenta prescripie tehnic se aplic telefericelor pentru materiale%
4revederile prezentei prescripii tehnice nu se aplic la:
- instalaii de transport pe cablu pentru persoane
- instalaii de transport pe plan nclinat
- tramvaie acionate cu cabluri n construcie tradiional
- trenuri cu cremalier
- instalaii trase cu lanuri
- teleferice pentru materiale aflate n subordinea #inisterului Aprrii :aionale, #inisterului de
-nterne
42
;)*);;% Pres"r%p(%' te:n%"2 PT R;?@.//? - "erine tehnice privind proiectarea, construirea,
montarea, e9ploatarea i verificarea tehnic a ascensoarelor cu schip
4rezenta prescripie tehnic se aplic ascensoarelor cu schip%
4revederile prezentei prescripii tehnice nu se aplic la:
- ascensoarele cu schip mobile, precum i cele ataate betonierelor mobile, av3nd sarcina
nominal de p3n la ' t inclusiv Ccare pot fi mutate dintr-un loc n altul, dup necesitiD
- ascensoarele cu schip din e9ploatrile miniere
- ascensoarele cu schip Cncrctoarele de crbuniD din staiile i depourile de cale ferat
- ascensoarele cu schip de pe construcii plutitoare sau de pe nave
- ascensoarele cu schip cu acionare manual
- ascensoarele special proiectate i construite cu destinaie militar i pentru poliie i ordine
public%
;)*);.) Pres"r%p(%' te:n%"2 PT R;,@.//? - "erine tehnice privind proiectarea, construirea,
montarea, e9ploatarea i verificarea tehnic a ascensoarelor pentru antiere de construcii
4rezenta prescripie tehnic se aplic ascensoarelor pentru antiere de construcii%
4revederile prezentei prescripii tehnice nu se aplic la:
- ascensoarele pentru materiale i pentru materiale i persoane montate n puuri care fac
parte din construcia pe care o deservesc i au un caracter permanent
- ascensoarele cu schip
- platformele i nacelele pentru antiere de construcii, care se deplaseaz fr a fi ghidate
pe glisiere
- ascensoarele i platformele cu acionare manual pentru antiere de construcii
- ascensoarele pentru antierele de construcii de pe construcii plutitoare sau de pe nave
- ascensoarele special proiectate i construite cu destinaie militar i pentru poliie i ordine
public%
;)*);?% Pres"r%p(%' te:n%"2 PT R;+@.//? - "erine tehnice pentru proiectarea, construirea,
montarea, repararea, ntreinerea, revizia, verificarea i e9ploatarea instalaiilor de transport pe plan
nclinat pentru materiale
4rezenta prescripie tehnic se aplic instalaiilor de transport pe plan nclinat pentru materiale%
4revederile prezentei prescripii tehnice nu se aplic la:
- instalaii de transport pe cablu pentru persoane
- instalaii de transport pe plan nclinat pentru persoane
- tramvaie acionate cu cabluri n construcie tradiional
- trenuri cu cremalier
- instalaii trase cu lanuri
- instalaii de transport pe plan nclinat aflate n subordinea #inisterului Aprrii :aionale, #inisterului
de -nterne
- instalaii de transport pe plan nclinat necesare amena?rii hidroenergetice
- instalaii de transport pe plan nclinat din subteran
- instalaii de lansat i ridicat neve Ccale de lansareD%
;)*);*% Pres"r%p(%' te:n%"2 PT R;A@.//? - "erine tehnice privind proiectarea, construirea,
montarea, e9ploatarea i verificarea tehnic a ascensoarelor de construcie special pentru materiale
43
4rezenta prescripie tehnic se aplic ascensoarelor de construcie special pentru materiale%
4revederile prezentei prescripii tehnice nu se aplic la:
- ascensoarele de construcie special pentru materiale de pe construcii plutitoare sau de pe
nave
- ascensoarele special proiectate i construite cu destinaie militar i pentru poliie i ordine
public%
;)*);,% Pres"r%p(%' te:n%"2 PT R;<@.//? - "erine tehnice privind proiectarea, construirea,
montarea, e9ploatarea i verificarea tehnic a trapelor de scen, trapelor de decoruri i instalaiilor de
cortine pentru incendiu din slile de spectacole
4rezenta prescripie tehnic se aplic trapelor de scen, trapelor de decoruri i instalaiilor de
cortine pentru incendiu din slile de spectacole
4revederile prezentei prescripii tehnice nu se aplic la:
- ascensoarele de materiale din magaziile de decoruri ale scenei, precum i ascensoarele de
persoane din ncperile alturate scenei
- ascensoarele special proiectate i construite cu destinaie militar i pentru poliie i ordine
public
- pasarelele mobile, pasarelele de lumini, barele de lumini, culisele i turnurile de lumini
- cortinele din plu
- cortinele pentru incendiu cu funcionare pe orizontal
- culisantele mobile i scenele turnante%
;)*);+% Pres"r%p(%' te:n%"2 PT R;0@.//. - "erine tehnice de securitate privind echipamentele i
instalaiile montate i utilizate n cadrul parcurilor de distracii i spaiilor de ?oac
4rezenta prescripie tehnic se aplic echipamentelor i instalaiilor montate i utilizate n cadrul
parcurilor de distracii, spaiilor de ?oac i pentru distracii e9treme%
4revederile prezentei prescripii tehnice nu se aplic la: echipamentele pentru spaiile de
?oac concepute sau destinate a fi utilizate n special de copii, la care intervine e9clusiv
greutatea sau fora fizic a fiinei umane, i destinate folosirii pe un spaiu colectiv de ?oac,
temporar sau permanent%
;), Alte !"u$ente le6'le pentru s&er' !e '"t%7%t'te ' respns'8%lulu% "u
supr'7e6:ere' lu"r'r%lr
;),);) Le6e' nr) ;/ = ;00, privind calitatea n construcii
%%%
Art% ) G 4revederile legii se aplic construciilor de orice categorie i instalaiilor aferente a-
cestora, precum i lucrrilor de modernizare, modificare, transformare, consolidare i de reparaii ale
acestora%
T
Art% '8 G 0erificarea proiectelor se va face numai de ctre specialiti verificatori de proiecte
atestai, alii dec3t specialitii elaboratori ai proiectelor
;),).) OUG nr) *0-.//0 privind libertatea de stabilire a prestatorilor de servicii si libertatea de
a furniza servicii in /omania
44
Art% '% U 4rezenta ordonanta de urgenta reglementeaza cadrul general al libertatii de
stabilire a prestatorilor de servicii si libertatea de a furniza servicii pe teritoriul /omaniei%
Art% )% U in intelesul prezentei ordonante de urgenta, termenii si e9presiile de mai ?os
au urmatoarele semnificatii:
aD stat membru U stat membru al Lniunii !uropene sau al .patiului !conomic !uropean
bD serviciu U orice activitate economica independenta, prestata in mod obisnuit in schimbul
unei remuneratii
cD prestator U orice persoana fizica, cetatean al unui stat membru, sau orice persoana
?uridica stabilita intr-un stat membru, care ofera ori presteaza un serviciu
dD beneficiar U orice persoana fizica, inclusiv consumatorul, asa cum este acesta definit in
2rdonanta &uvernului nr% )'/',,) privind protectia consumatorilor, republicata, cu
modificarile si completarile ulterioare, cetatean al unui stat membru sau care beneficiaza de
drepturi conferite prin acte normative comunitare, sau orice persoana ?uridica stabilita intr-un
stat membru, care, in scopuri profesionale ori nonprofesionale, utilizeaza sau intentioneaza
sa utilizeze un serviciu furnizat
hD autoritate competenta U orice organism sau autoritate dintr-un stat membru cu rol de
control ori de reglementare in ceea ce priveste activitatile de servicii, in special autoritatile
administrative, precum si ordinele profesionale si asociatiile profesionale sau alte organisme
profesionale care, in e9ercitarea competentei de autoreglementare, creeaza cadrul legal
pentru accesul la activitatile de servicii ori e9ercitarea acestora
iD regim de autorizare U orice procedura care obliga prestatorul sau beneficiarul la
efectuarea anumitor formalitati in vederea obtinerii unei decizii din partea unei autoritati
competente pentru accesul la o activitate de servicii ori e9ercitarea acesteia
BD motive imperative de interes general U ordinea publica, siguranta publica, sanatatea
publica, pastrarea echilibrului financiar al sistemului de securitate sociala, protectia
consumatorilor, beneficiarilor serviciilor si a lucratorilor, loialitatea tranzactiilor comerciale,
combaterea fraudei, protectia mediului, sanatatea animalelor, proprietatea intelectuala,
conservarea patrimoniului national istoric si artistic, obiectivele de politica sociala si de
politica culturala, precum si orice alte considerente calificate ca motive imperative de interes
general de "urtea de Mustitie a "omunitatilor !uropene, in ?urisprudenta sa
lD profesie reglementata U orice activitate profesionala, astfel cum aceasta este definita in
art% 8 alin% C'D din Legea nr% )**/)**7 privind recunoasterea diplomelor si calificarilor
profesionale pentru profesiile reglementate din /omania, cu modificarile si completarile
ulterioare
nD registru U orice evidenta sau baza de date administrata de o autoritate competenta, in
format electronic ori pe hartie, cuprinzand informatii cu privire la prestatorii de servicii in
general sau prestatorii de servicii autorizati intr-un domeniu specific
oD .istemul de informare in cadrul pietei interne C.-4-D U platforma electronica prin
intermediul careia se realizeaza schimbul de informatii si comunicarea intre autoritatile
competente, care decurg din obligatiile de cooperare administrativa prevazute in prezenta
ordonanta de urgenta
Art% 8% U C'D in cazul in care dispozitiile prezentei ordonante de urgenta contravin
dispozitiilor unui act normativ national care a transpus o directiva sau a creat cadrul ?uridic
necesar aplicarii directe a unui regulament si care reglementeaza aspecte specifice ale
accesului la o activitate de servicii ori la e9ercitarea acesteia in sectoare specifice sau pentru
profesii specifice, in conformitate cu actul normativ comunitar transpus, dispozitiile
45
actului normativ special prevaleaza%
C)D ;ispozitiile prezentei ordonante de urgenta nu vizeaza norme ale dreptului international
privat, in special norme care reglementeaza legislatia aplicabila obligatiilor contractuale si
e9tracontractuale, inclusiv cele care garanteaza consumatorilor protectia oferita acestora prin
normele de protectie a consumatorilor din legislatia cu privire la consumatori in vigoare%
Art% 7% U C'D 4rezenta ordonanta de urgenta se aplica atat serviciilor furnizate de
catre prestatorii stabiliti in /omania, cat si serviciilor furnizate transfrontalier, in /omania, de
catre prestatori stabiliti in alt stat membru%
T%%
Art% '5% U C'D 4restatorii stabiliti intr-un alt stat membru au dreptul de a furniza servicii
pe teritoriul /omaniei%
C)D Accesul la furnizarea unui serviciu sau e9ercitarea acestuia pe teritoriul /omaniei poate fi
conditionatCaD de
indeplinirea unor cerinte, doar daca acestea respecta cumulativ urmatoarele principii:
aD principiul nediscriminarii: cerintele nu trebuie sa fie, direct ori indirect, discriminatorii in
ceea ce priveste cetatenia sau, pentru persoanele ?uridice, in ceea ce priveste statul membru
in care acestea sunt stabilite
bD principiul necesitatii: cerintele trebuie sa fie ?ustificate pe baza unor ratiuni de ordine
publica, siguranta publica, sanatate publica sau protectia mediului
cD principiul proportionalitatii: cerintele trebuie sa fie adecvate pentru a garanta realizarea
obiectivelor, fara a depasi ceea ce este necesar pentru realizarea acestora%
C8D Libertatea de a furniza servicii in cazul unui prestator stabilit intr-un alt stat membru nu
poate fi restransa prin impunerea uneia dintre urmatoarele cerinte:
aD obligatia de a fi stabilit pe teritoriul /omaniei
bD obligatia de a obtine o autorizatie din partea unor autoritati competente, incluzand
inscrierea intr-un registru pe teritoriul /omaniei, in afara celor impuse prin prevederile
prezentei ordonante de urgenta, prin alte acte normative care transpun acte normative
comunitare sau prin acte normative comunitare cu aplicabilitate directa
cD interdictia de a stabili pe teritoriul /omaniei o infrastructura specifica, necesara pentru
prestarea serviciilor in cauza
dD aplicarea unui regim contractual special intre prestator si beneficiarul serviciului, care
impiedica sau restrictioneaza prestarea serviciilor in mod independent
eD obligatia de a detine un document de identitate specific, emis de autoritatea competenta
pentru prestarea serviciului respectiv
fD cerinte care restrictioneaza utilizarea echipamentelor si a materialelor asociate prestarii
serviciilor, cu e9ceptia celor necesare pentru asigurarea sanatatii si a securitatii muncii
gD restrictii asupra libertatii de a presta serviciile mentionate la art% ',%
C7D Autoritatile administratiei publice pot aplica, in conformitate cu legislatia nationala
armonizata, propriile reguli in ceea ce priveste conditiile de anga?are, inclusiv cele stabilite in
contractele colective%
T%%
Art% )5% U C'D 4restatorii au obligatia de a pune la dispozitia beneficiarilor urmatoarele
informatii:
aD numele sau denumirea prestatorului, forma de organizare, adresa unde este stabilit,
precum si date care sa permita contactarea rapida si comunicarea directa cu acesta, dupa
caz, prin mi?loace electronice
46
bD in cazul in care prestatorul este inmatriculat intr-un registru, numele acelui registru si
numarul de inregistrare al prestatorului sau mi?loacele de identificare echivalente in acel
registru
cD in cazul in care activitatea este supusa unui regim de autorizare, datele autoritatii
competente care a eliberat autorizatia
dD in cazul in care prestatorul e9ercita o activitate care este supusa 10A, numarul de
identificare mentionat la art% '+8, '+8 'si '+7 din Legea nr% +6'/)**8 privind "odul fiscal, cu
modificarile si completarile ulterioare
eD in cazul profesiilor reglementate, orice ordin profesional sau organism similar la care
prestatorul este inscris, titlul profesional si statul membru in care a fost acordat acest titlu
fD conditiile si clauzele generale de prestare a serviciului, daca e9ista, utilizate de catre
prestator
gD clauze contractuale cu privire la legea aplicabila contractului si/sau la instanta competenta
daca sunt folosite de catre prestator
hD e9istenta unei garantii postvanzare care nu este impusa prin lege
iD pretul serviciului, in cazul in care acesta este stabilit, in prealabil, de catre prestator, pentru
un anumit tip de serviciu
?D principalele caracteristici ale serviciilor, in cazul in care acestea nu reies de?a din conte9t
BD asigurarea de raspundere civila profesionala sau garantiile profesionale, daca e9ista, si, in
special, datele de contact ale asiguratorului sau ale garantului, precum si teritoriul pe care
este valabila%
C)D La alegerea prestatorului, informatiile mentionate la alin% C'D: aD sunt comunicate de catre
prestator din proprie initiativa
bD sunt usor accesibile beneficiarului in locul prestarii serviciului sau al incheierii contractului
cD pot fi accesate cu usurinta de catre beneficiar, prin mi?loace electronice, la o adresa oferita
de catre prestator
dD sunt cuprinse in orice documente de informare oferite beneficiarului de catre prestator,
documente care cuprind o descriere detaliata a serviciului prestat%
C8D La cererea beneficiarului, prestatorii ofera urmatoarele informatii suplimentare:
aD pretul serviciului, in cazul in care acesta nu este stabilit, in prealabil, de catre prestator,
sau, daca nu poate fi comunicat un pret e9act, o metoda de calcul al pretului, astfel incat
acesta sa poata fi verificat de catre beneficiar, sau un deviz suficient de detaliat
bD in ceea ce priveste profesiile reglementate, o referire la normele profesionale aplicabile in
statul membru de stabilire si mi?loacele prin care se poate obtine accesul la acestea
cD informatii cu privire la activitatile cone9e si la parteneriatele prestatorilor, agreate pentru
desfasurarea acestor activitati, care sunt legate de serviciul in cauza, precum si cu privire la
masurile luate pentru a se evita conflictele de interese% Aceste informatii se includ in orice
document informativ in care prestatorii ofera o descriere detaliata a serviciilor lor
dD codurile de conduita la care a aderat prestatorul si adresele de internet la care aceste
coduri pot fi consultate, specificand limba in care sunt disponibile
eD in cazul in care unui prestator ii este aplicabil un cod de conduita sau este membru al unei
asociatii profesionale ori al unui organism profesional care instituie posibilitatea de a recurge
la mecanisme de solutionare pe cale e9tra?udiciara a litigiilor, informeaza beneficiarii cu
privire la posibilitatea utilizarii acestora prestatorul trebuie sa indice modalitatea prin care
beneficiarii pot obtine informatii detaliate cu privire la modalitatile e9tra?udiciare de
solutionare a litigiilor%
47
C7D 4restatorul ofera informatiile mentionate la alin% C'DUC8D in mod complet, corect, precis si
in timp util inainte de incheierea contractului sau, in absenta unui contract scris, inainte de
prestarea serviciului%
C+D -ntervalul de timp de la furnizarea informatiilor mentionate la alin% C'DUC8D pana la
contractarea sau prestarea efectiva a serviciului nu poate fi mai scurt de + zile% "u acordul
scris al beneficiarului, termenul de + zile poate fi redus%
C5D 4rezentul articol nu aduce atingere altor dispozitii legale prin care sunt reglementate
cerintele de informare%
;)+) Atr%8u(%% 9% respns'8%l%t2(% spe"%&%"e '"t%7%t2(%% "n&r$ pre7e!er%lr
pres"r%p(%%lr te:n%"e 'pl%"'8%le
;)+);) Atr%8u(%% 9% respns'8%l%t2(% 6ener'le4
O8l%6'(%%le 9% respns'8%l%t2(%le respns'8%lulu% "u supr'7e6:ere' lu"r2r%lr (RSL) pentru
$'s%n% !e r%!%"'t4
aD s cunoasc legislaia n domeniu, prescripiile tehnice, standardele i normativele
aplicabile
bD s menioneze n documentaiile ntocmite precizrile legate de standardele, codurile
de proiectare i normativele folosite
cD s completeze la zi registrele de eviden a lucrrilor efectuate
dD s verifice periodic, cel puin o dat pe an, pregtirea tehnic a personalului de
montare/reparare/ntreinere i revizie, consemn3nd rezultatele ntr-un proces-verbal
eD s urmreasc e9ecuia pe faze de lucru a lucrrilor de montare/reparare, din punct de
vedere al respectrii prevederilor prescripiei tehnice i ale documentaiei tehnice
preliminare de montare/reparare i s supun la ncercri mainile respective
fD s verifice documentaia tehnic ntocmit pentru lucrrile efectuate sub aspectul
respectrii prevederilor prezentei prescripii tehnice
gD s participe la instruirile periodice organizate de -."-/
hD s confirme avizarea documentaiei cu privire la respectarea prevederilor prezentei
prescripii tehnice, prin aplicarea pe documentaie a tampilei conform modelului de
mai ?os:
V
D
:umele i prenumele:
/.L -/%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
;ata: .emntura:
V
D
.e nscrie denumirea persoanei ?uridice%
O8l%6'(%%le 9% respns'8%l%t2(%le respns'8%lulu% "u supr'7e6:ere' lu"r2r%lr1 RSL1 !%n
"'!rul pers'nelr Bur%!%"e 'utr%z'te pentru e&e"tu're' lu"r2r%lr !e rep'r're1 re7%z%e
9% #ntre(%nere 's"ens're4
48
aD s cunoasc legislaia n domeniu, prescripiile tehnice, standardele i normativele
aplicabile
bD s verifice ca lucrrile de ntreinere, revizie i reparare a ascensoarelor s se
efectueze conform prevederilor documentaiei tehnice
cD s verifice registrul de eviden a lucrrilor efectuate i s urmreasc inerea la zi a
acestuia
dD s participe la cercetarea avariilor i accidentelor
eD s in evidena echipelor de ntreinere i revizie/reparare
fD s verifice periodic, cel puin o dat pe an, pregtirea tehnic a personalului de
ntreinere i revizie i reparare a ascensoarelor, consemn3nd rezultatele ntr-un proces-
verbal
gD s verifice documentaia tehnic ntocmit pentru lucrrile efectuate, precum i
concordana ascensorului cu documentaia respectiv
hD s verifice, prin sonda?, inerea la zi a registrelor de supraveghere a ascensoarelor,
completarea corect a acestora i consemnarea sub semntur a defeciunilor constatate
iD s verifice introducerea n e9ecuie a materialelor i e9ecuia pe faze de lucru i la
terminarea lucrrilor de reparare, din punct de vedere al respectrii prevederilor din
documentaia tehnic de e9ecuie i ale prescripiilor tehnice specifice, i s supun la
ncercri ascensoarele reparate
?D s verifice documentaia tehnic ntocmit pentru lucrrile de reparare efectuate sub
aspectul concordanei ascensorului cu documentaia tehnic respectiv i al respectrii
prevederilor prescripiilor tehnice specifice
BD s participe la instructa?ele profesionale i e9aminrile organizate de inspecia
teritorial -."-/
lD s confirme avizarea documentaiei cu privire la respectarea prevederilor prescripiilor
tehnice n vigoare care se face prin aplicarea tampilei conform modelului de mai ?os:
V
D
:umele i prenumele:
/.L -/%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
;ata: .emntura:
V
D
.e nscrie denumirea persoanei ?uridice%
5ONTAREA 5A3INILOR DE RIDICAT
C'D >n situaia n care nu se aduce atingere condiiilor de introducere pe pia i punere n
funciune, stabilite prin reglementri tehnice ce transpun directive europene, mainile de
ridicat care necesit s fie montate nainte de utilizare, trebuie s respecte prevederile
prezentei prescripii tehnice%
49
C)D #ontarea mainilor de ridicat se efectueaz de ctre productorul acestora, de ctre
persoane ?uridice autorizate de ctre -."-/ sau de ctre persoane ?uridice autorizate de
autoritile competente din statele membre% 4ersoanele ?uridice autorizate de autoritile
competente din statele membre trebuie s fie nregistrate n registrul -."-/ al persoanelor
?uridice autorizate% "ondiiile privind autorizarea de ctre -."-/ a persoanelor ?uridice care
efectueaz montarea mainilor de ridicat precum i condiiile de nregistrare n registrul
-."-/ al persoanelor ?uridice autorizate sunt stabilite n prescripia tehnic aplicabil%
C8D 2bligaiile i responsabilitile persoanelor ?uridice sunt prevzute la capitolul W-%
C7D 4entru serviciile prestate, productorul mainii de ridicat sau persoanele ?uridice
autorizate pentru montarea mainilor de ridicat, dup caz, trebuie s emit o declaraie
ntocmit conform modelului din ane9a '%
C+D "erina de autorizare pentru montare nu se aplic productorilor care monteaz
maini de ridicat fabricate de ctre ei%
C5D ;emontarea mainilor de ridicat se efectueaz, conform documentaiei tehnice, numai
de productorul acestora sau de persoane ?uridice autorizate pentru activitatea de montare
maini de ridicat i numai la tipurile de maini de ridicat menionate n autorizaie%
C'D #ontarea mainilor de ridicat care necesit montare la locul de funcionare pe un
amplasament fi9 se face pe baza unei documentaii tehnice preliminare de montare avizat
de ctre /A;14%
C)D "ondiiile privind atestarea persoanelor fizice care efectueaz avizarea
documentaiilor preliminare de montare a mainilor de ridicat sunt prevzute n legislaia n
vigoare%
C8D 2bligaiile i responsabilitile persoanelor fizice care efectueaz avizarea
documentaiilor preliminare de montare a mainilor de ridicat sunt prevzute la capitolul W-%
:21X: >n cazul n care pe parcursul lucrrilor de montare apar modificri fa de
documentaia tehnic preliminar de montare acceptat de -."-/, aceste modificri se
avizeaz de /A;14 i se transmit la -."-/ pentru acceptare%
C7D 4entru acceptarea lucrrilor de montare se procedeaz astfel:
aD naintea nceperii lucrrilor de montare, unitatea montatoare, ntocmete un memoriu
tehnic de prezentare a lucrrilor de montare, care cuprinde documentaia tehnic preliminar
50
de montare, lucrrile de montare ce urmeaz a se efectua i condiiile tehnice de e9ecuie
ale acestora, precum i programul de e9aminri, verificri i ncercri ce urmeaz a se
efectua pe parcursul i la finalul lucrrilor de montare
bD memoriul tehnic, vizat de ctre deintor/utilizator, trebuie s fie naintat la -."-/ n
vederea acceptrii nceperii lucrrilor de montare% .e interzice nceperea lucrrilor de
montare fr procesul-verbal de acceptare al -."-/% 4rin procesul-verbal de acceptare a
nceperii lucrrilor de montare, -."-/ poate solicita ca anumite operaii, e9aminri, verificri
sau ncercri s se efectueze n prezena inspectorului de specialitate din cadrul -."-/%
Lnitatea montatoare este obligat s solicite participarea inspectorului de specialitate din
cadrul -."-/ la operaiile, e9aminrile, verificrile sau ncercrile respective%
C+D La verificarea montrii mainilor de ridicat pe parcursul acesteia, se efectueaz
verificrile stabilite prin memoriul tehnic prevzut la alin% C7D lit% aD% >n aceste situaii persoana
?uridic autorizat pentru aceste lucrri, prezint inspectorului de specialitate din cadrul
-."-/ documentele specifice etapei respective Ccertificate de calitate materiale de baza i de
adaos, lista sudorilor autorizai, lista procedurilor de sudare aprobate, buletine de control i
altele asemeneaD verificrile sunt finalizate cu ncheierea de ctre inspectorul de specialitate
din cadrul -."-/ a unui proces-verbal%
C5D ;up finalizarea lucrrilor de montare a mainilor de ridicat se efectueaz urmtoarele
verificri tehnice:
aD verificarea documentaiei tehnice de montare, care trebuie s fie depus la -."-/ cu
cel puin '+ zile naintea datei propuse pentru efectuarea verificrii tehnice documentaia
tehnic de montare cuprinde cel puin:
'D memoriu tehnic de montare
)D certificatele de calitate ale materialelor ntrebuinate pentru prile structurii portante
sau care se asambleaz prin sudare la acestea, cu precizarea caracteristicilor n
conformitate cu prevederile prescripiilor tehnice n vigoare, specifice instalaiei supuse
montrii
8D documentaiile tehnice pentru subansambluri, sau alte dispozitive i aparate
aferente mainilor de ridicat care au fost nlocuite
7D documentele privind efectuarea pe parcursul lucrrilor de montare i n final a
verificrii lucrrilor e9ecutate n conformitate cu prevederile prezentei prescripii tehnice i ale
documentaiei tehnice preliminare de montare
+D documente privind calitatea mbinrilor sudate Ccertificate de inspecie material,
tabelul nominal cu sudorii autorizai care au e9ecutat lucrarea i cu valabilitatea
autorizaiilorD, unde este cazul
51
5D documentele cuprinz3nd rezultatele e9aminrilor, verificrilor i ncercrilor
efectuate de ctre laboratoare autorizate/evaluate de -."-/ conform prevederilor prescripiei
tehnice aplicabile
6D procesul-verbal n care sunt consemnate rezultatele ncercrilor de cas, n care s
se specifice c maina de ridicat poate fi supus verificrii tehnice n vederea autorizrii
funcionrii
(D declaraia pentru lucrrile de montare efectuate, ntocmit de ctre persoana ?uridic
autorizat, conform modelului din ane9a '%
bD reglarea sau verificarea reglrii componentelor de securitate%
C6D !fectuarea lucrrilor de montare se consemneaz de ctre /.01- n registrul de
supraveghere a mainii de ridicat%
TE5A4Lu"r2r% !e $nt're-rep'r're-#ntre(%nere 9% re7%z%e te:n%"2
.); Lu"r2r% !e $nt're l' %nst'l'(%%le !e r%!%"'t4
;) l' $'"'r'le turn4
aD montarea tronsoanelor turnului macaralei
bD montarea braului i contrabraului
cD montarea contragreutilor
dD montarea cabinei macaralei
eD montarea cruciorului
fD montarea componentelor de securitate
gD montarea sistemului de ancorare%
.) l' 's"ens're4
aD montarea cabinei
bD montarea contragreutii
cD montarea glisierelor
dD montarea uilor de palier
eD montarea troliului i roii de friciune
fD montarea panoului electric de comand
gD montarea componentelor de securitate
hD montarea cablurilor de traciune%
?) l' %nst'l'(%% !e tr'nsprt pe "'8lu 9% %nst'l'(%% !e tr'nsprt pe pl'n #n"l%n't4
- montarea subsistemelor i componentelor de securitate ale instalaiei:
aD cabluri Cpurttoare, tractoare, de ntindere i altele asemeneaD i elemente de legtur
52
bD trolii i fr3ne
cD dispozitive mecanice:
- dispozitive de ntindere a cablurilor
- dispozitive mecanice din staii
- dispozitive mecanice pentru traseul instalaiei
dD vehicule:
- cabine, scaune i dispozitive de tractare
- dispozitive de suspendare
- cruciorul vehiculului
- dispozitive de cuplare la cabluri
eD% echipamente electrotehnice:
- echipamente de comand, supraveghere i securitate
- echipamente de comunicare i semnalizare
- echipament paratrsnet i de legare la pm3nt
fD echipament de salvare:
- echipament fi9 de salvare
- echipament mobil de salvare%
.).) Lu"r2r%le !e rep'r're "'re se 7er%&%"2 !e "2tre %nspe"trul !e spe"%'l%t'te !%n
"'!rul ISCIR l' %nst'l'(%%le !e r%!%"'t sunt ur$2t'rele4
;) l' $'"'r'le4
aD nlocuirea sau modificarea construciei metalice, refacerea sau remedierea mbinrilor
sudate ale elementelor de rezisten
bD transformarea de principiu a modului de acionare a macaralelor Ctrecerea de la
acionare manual la acionare electric, de la acionare electric la acionare pneumatic
sau hidraulic etc%D
cD nlocuirea mecanismelor sau a elementelor lor componente din lanul cinematic cu
alte tipo-dimensiuni, care difer de cele prevzute n documentaia tehnic iniial
dD modificarea de principiu a schemei electrice, hidraulice i pneumatice de acionare
eD nlocuirea total a instalaiei electrice
fD nlocuirea sau modificarea componentelor de securitate ale macaralei cu alte tipo-
dimensiuni, care difer de cele prevzute n documentaia tehnic iniial
gD nlocuirea cu alte tipo-dimensiuni sau modificarea constructiv-funcional a
cruciorului macaralei
hD nlocuirea total sau parial a cii de rulare%
.) l' 's"ens're4
Y la ascensoare fr marca? de conformitate:
53
aD transformarea de principiu a modului de acionare cum ar fi trecerea de la acionarea
electric la acionarea hidraulic i invers, de la traciune cu tambur la traciune cu roat de
friciune
bD modificarea de principiu a circuitelor electrice de for, de comand i de semnalizare
cD nlocuirea componentelor de securitate cu alte tipodimensiuni
dD nlocuirea glisierelor sau a tipurilor de glisiere
eD nlocuirea troliului sau a roii de friciune
fD nlocuirea uilor
gD nlocuirea sau recondiionarea elementelor cinematice ale troliului
hD nlocuirea fr3nei cu alte tipodimensiuni
iD nlocuirea cilindrului hidraulic cu alte tipodimensiuni
?D nlocuirea grupului de pompare cu alte tipodimensiuni%

Y la ascensoare cu marca? de conformitate:
aD nlocuirea dispozitivului de zvor3re nlocuirea unui dispozitiv de zvor3re cu unul de
aceeai tipodimensiune nu se consider reparaie controlat
bD nlocuirea sistemului de comand
cD nlocuirea glisierelor sau a tipurilor de glisiere
dD nlocuirea uilor
eD nlocuirea troliului sau a roii de friciune
fD nlocuirea limitatorului de vitez
gD nlocuirea dispozitivului de protecie pentru limitarea vitezei cabinei n urcare
hD nlocuirea tampoanelor
iD nlocuirea paracztoarelor
?D nlocuirea dispozitivului mecanic pentru prevenirea micrii cabinei
BD nlocuirea dispozitivului mecanic pentru oprirea cabinei
lD nlocuirea platformei
mD nlocuirea dispozitivului mecanic pentru blocarea cabinei sau opritoarelor
nD nlocuirea dispozitivelor pentru operaiile de a?utor i de ncercri%
?) l' e":%p'$entele pentru '6re$ent4
aD nlocuirea elementelor de rezisten
bD refacerea sau remedierea mbinrilor sudate ale elementelor de rezisten
cD nlocuirea sau recondiionarea mecanismului de antrenare
dD nlocuirea instalaiei electrice
eD nlocuirea sau recondiionarea cilor de rulare
fD nlocuirea cilindrilor hidraulici i/sau a grupului de pompare
gD orice modificare a echipamentelor de urgen/salvare%
*) l' %nst'l'(%% !e tr'nsprt pe "'8lu 9% l' %nst'l'(%% !e tr'nsprt pe pl'n #n"l%n't4
aD lucrri care au drept scop mbuntirea parametrilor funcionali e9isteni: vitez de
deplasare, capacitate de transport i altele asemenea
bD modificarea construciilor metalice portante
cD refacerea sau remedierea mbinrilor sudate ale elementelor de rezisten
dD nlocuirea, recondiionarea sau transformarea de principiu a grupului de antrenare
eD nlocuirea staiilor, pilonilor, schimbarea amplasamentului iniial al pilonilor sau staiilor
54
fD nlocuirea dispozitivelor de fr3nare cu alte tipodimensiuni, care difer de cele
prevzute n documentaia tehnic de nsoire a instalaiei
gD modificarea construciei cabinelor/vehiculelor, a dispozitivelor de suspendare a
acestora sau nlocuirea cabinelor/vehiculelor cu altele de tip diferit
hD modificarea de principiu a schemei electrice de acionare
iD modificarea instalaiei de comand
?D modificarea total a instalaiei electrice
BD nlocuirea componentelor de securitate cu alte tipodimensiuni care difer de cele
prevzute n documentaia tehnic de nsoire a instalaiei
lD nlocuirea subsistemelor cu alte subsisteme care difer de cele prevzute n
documentaia tehnic de nsoire a instalaiei
mD nlocuirea instalaiilor de semnalizare i telecomunicaie cu altele care difer de cele
prevzute n documentaia tehnic de nsoire a instalaiei
nD nlocuirea sistemului i a echipamentului de salvare a persoanelor din vehicule cu
altele de tip diferit fa de cel prevzut n documentaia tehnic de nsoire a instalaiei
oD nlocuirea cablurilor purttoare, tractoare, de ntindere i altele asemenea%
,) l' tr'pe !e s"en21 tr'pe !e !e"rur% 9% %nst'l'(%% !e "rt%ne pentru %n"en!%u4
aD nlocuirea sau modificarea construciei metalice, refacerea sau remedierea
mbinrilor sudate ale elementelor de rezisten
bD transformarea de principiu a modului de acionare a instalaiei, ca de e9emplu
de la acionare electric la acionare hidraulic i altele asemntoare
cD nlocuirea mecanismelor sau a elementelor lor componente din lanul cinematic
cu alte tipodimensiuni, care difer de cele prevzute n documentaia tehnic iniial
dD modificarea de principiu a schemei electrice, hidraulice sau pneumatice de
acionare
eD nlocuirea total a instalaiei electrice, hidraulice sau pneumatice
fD nlocuirea sau modificarea componentelor de securitate ale instalaiei cu alte
tipodimensiuni, care difer de cele prevzute n documentaia tehnic iniial%
.)? Lu"r2r% !e #ntre(%nere 9% re7%z%e te:n%"2 l' %nst'l'(%% !e r%!%"'t
;) l' $'9%n% !e r%!%"'t4
aD curarea mainii de ridicat
bD controlul nivelului uleiului
cD verificarea strii de uzur a lagrelor i a bunei funcionri a sistemului de ungere
dD ungerea pieselor supuse frecrii, conform schemei de ungere
eD verificarea uzurii cablurilor sau lanurilor de traciune i a fi9rii acestora
fD verificarea funcionrii componentelor de securitate i reglarea acestora
gD verificarea funcionrii mecanismelor mainii de ridicat
hD verificarea elementelor de prindere sau de manipulare a sarcinii
iD str3ngerea i verificarea elementelor de mbinare i a articulaiilor
?D verificarea fi9rii tampoanelor i a opritoarelor
BD verificarea funcionrii sistemului electric de for, de comand, de iluminare i
semnalizare
lD verificarea rezistenei de izolaie i a rezistenei prizei de punere la pm3nt a
echipamentelor electrice
mD verificarea cone9iunilor la aparate i niruirile de cleme din dulapurile electrice i din
cutiile de cone9iuni
nD verificarea strii cilor de rulare i a roilor de rulare
55
oD verificarea funcionrii i etaneitii circuitelor hidraulice i pneumatice
pD alte operaii specificate n documentaia tehnic de nsoire a mainii de ridicat,
documentaia tehnic preliminar sau documentaia de verificri i ncercri pentru
investigaii/e9aminri%
.) l' 's"ens're4
aD curarea ascensorului, cu e9cepia currii prilor e9terioare ale puului
ascensorului i a interiorului cabinei
bD verificarea nivelului uleiului
cD verificarea strii de uzur a lagrelor i a bunei funcionri a sistemului de ungere
dD ungerea pieselor supuse frecrii, conform schemei de ungere
eD verificarea uzurii cablurilor de traciune i a fi9rii acestora
fD verificarea funcionrii componentelor de securitate i reglarea acestora
gD verificarea funcionrii mecanismelor ascensorului
hD verificarea elementelor de prindere a cabinei i contragreutii
iD str3ngerea i verificarea elementelor de mbinare i a articulaiilor
?D verificarea fi9rii tampoanelor i a limitatoarelor de sf3rit de curs
BD verificarea funcionrii sistemului electric de for, de comand i de iluminare i
semnalizare
lD verificarea rezistenei de izolaie i a rezistenei prizei de punere la pm3nt a
echipamentelor electrice
mD verificarea cone9iunilor la aparate i n niruirile de cleme din tablourile electrice i din
cutiile de cone9iuni
nD verificarea strii glisierelor, a sistemului de susinere a glisierelor i a roii de friciune
oD verificarea funcionrii i etaneitii circuitelor hidraulice
pD verificarea alunecrii cablurilor pe roata de friciune la demarare i la opriri
accidentale
JD verificarea uilor de acces la puul ascensorului%
?) l' e":%p'$entele pentru '6re$ent4
aD curarea echipamentului pentru agrement
bD controlul nivelului uleiului
cD verificarea strii de uzur a lagrelor i a bunei funcionri a sistemului de ungere
dD ungerea pieselor supuse frecrii, conform schemei de ungere
eD verificarea uzurii cablurilor sau lanurilor i a fi9rii acestora
fD verificarea funcionrii componentelor de securitate i reglarea acestora
gD verificarea funcionrii mecanismelor echipamentului pentru agrement
hD str3ngerea i verificarea elementelor de mbinare i a articulaiilor
iD verificarea funcionrii sistemului electric de for, de comand, de iluminare i
semnalizare
?D verificarea rezistenei de izolaie i a rezistenei prizei de punere la pm3nt a
echipamentelor electrice
BD verificarea cone9iunilor la aparate i niruirile de cleme din dulapurile electrice i din
cutiile de cone9iuni
lD verificarea funcionrii i etaneitii circuitelor hidraulice i pneumatice
mD alte operaii specificate n documentaia tehnic de nsoire a echipamentului pentru
agrement, documentaia tehnic preliminar sau documentaia de verificri i ncercri
pentru investigaii/e9aminri%
56
*) l' %nst'l'(%% !e tr'nsprt pe "'8lu 9% l' %nst'l'(%% !e tr'nsprt pe pl'n #n"l%n't4
- Zilnic, naintea nceperii e9ploatarii instalaiei se verific, de la caz la caz, urmtoarele:
aD organele de ntindere a cablurilor i poziia contragreutilor
bD aparata?ul i alimentarea cu energie electric
cD organele de traciune i transmisiile ntre motor i roata de antrenare
dD componentele de securitate
eD dispozitivele de fr3nare
fD instalaiile i dispozitivele de siguran, semnalizare i telecomunicaie
gD vehiculele i sistemul de fi9are
hD revizia liniei la viteza prevzut n documentaia tehnic de nsoire a instalaiei i n
regulamentul de utilizare%
0erificrile menionate la lit% aD-gD se efectueaz, dup caz, cu instalaia aflat n repaus,
precum i n timpul unei curse de prob la viteza nominal%
- Sptmnal, n afara lucrrilor prevzute la interveniile i verificrile zilnice, se mai
efectueaz, de la caz la caz, urmtoarele:
aD verificarea detaliat a organelor fr3nelor
bD verificarea detaliat a componentelor de securitate, a instalaiilor i a dispozitivelor de
siguran, semnalizare i telecomunicaie
cD revizia detaliat a vehiculelor, a suspensiilor, a mbinrii elementelor de rezisten,
precum i verificarea echipamentului de salvare
dD revizia contragreutilor, a dispozitivelor de ntoarcere i de ancorare a cablurilor
eD o manevr de oprire cu fr3na de siguran pe roata de antrenare
fD o ncercare n gol a motorului de rezerv i de salvare
gD verificarea ncrcrii bateriilor de acumulatoare%
- Lunar, n afara lucrrilor prevzute la interveniile i verificrile sptm3nale, se efectueaz,
de la caz la caz, urmtoarele:
aD controlul manoanelor cablurilor, a ancorrii cablurilor, a strii tronsoanelor de cablu
din vecintatea saboilor i a variaiei lungimii cablurilor
bD ncercarea dispozitivului de control la intrarea n staii i a limitatoarelor de sf3rit de
curs
cD verificarea strii tuturor pieselor supuse uzurii: roi, role, suporii rolelor, cptuelile
elastice, garniturile saboilor de fr3n i altele asemenea
dD antrenarea cu motorul de rezerv i de salvare
eD controlul strii vehiculelor i declanarea manual a fr3nelor vehiculelor, cu instalaia
n repaus
fD verificarea vizual a strii pilonilor i fundaiilor%
- Semestrial, n afara lucrrilor prevzute la interveniile i verificrile lunare, se mai
efectueaz, de la caz la caz, urmtoarele:
aD controlul uruburilor, niturilor, sudurilor vehiculului i ale prilor mobile ale instalaiei
bD verificarea legrii la pm3nt a construciilor metalice, echipamentelor mecanice,
transformatoarelor i cablurilor
cD msurarea rezistenei prizelor de mpm3ntare i a cone9iunilor acestora%
57
- Anual, se efectueaz cel puin, o revizie general n cadrul creia, n afara lucrrilor
prevzute la interveniile i verificrile semestriale, se mai efectueaz, de la caz la caz,
urmtoarele:
aD ncercarea sub sarcin, la parametrii la care este autorizat instalaia, a fr3nei de
serviciu i a fr3nei de siguran, cu msurarea distanelor de fr3nare
bD ncercarea, la viteza prevzut n regulamentul de utilizare, a fr3nei de siguran a
vehiculului, cu msurarea distanei de fr3nare
cD ncercarea funcionrii dispozitivelor de control pentru depirea vitezei
dD verificarea str3ngerii buloanelor de ancorare a construciilor metalice
eD verificarea contragreutilor
fD ncercarea sub sarcin a motorului de rezerv
gD un e9erciiu de salvare a persoanelor aflate n vehicule
hD verificarea verticalitii i coliniaritii elementelor liniei
iD e9aminarea nedistructiv printr-o metod magnetoinductiv a cablurilor, dup caz
?D verificarea strii angrena?elor
BD verificarea strii rulmenilor
lD verificarea strii sudurilor de rezisten
mD revizia amnunit a construciilor, fundaiilor, cii de rulare i a staiilor
nD controlul n interior al manoanelor cablurilor%
,) l' tr'pe !e s"en21 tr'pe !e !e"rur% 9% %nst'l'(%% !e "rt%ne pentru %n"en!%u4
aD curarea instalaiei, cu e9cepia currii prilor e9terioare ale puului instalaiei i a
interiorului cabinei
bD controlul nivelului uleiului
cD verificarea strii de uzur a lagrelor i a bunei funcionri a sistemului de ungere
dD ungerea pieselor supuse frecrii, conform schemei de ungere
eD verificarea uzurii cablurilor/lanurilor de traciune i a fi9rii acestora
fD verificarea funcionrii componentelor de securitate i reglarea acestora
gD verificarea funcionrii mecanismelor instalaiei
hD verificarea elementelor de prindere a cabinei/platformei port-sarcin i contragreutii
iD str3ngerea i verificarea elementelor de mbinare i a articulaiilor
?D verificarea fi9rii tampoanelor i a limitatoarelor de sf3rit de curs
BD verificarea funcionrii sistemului electric de for, de comand i de iluminare i
semnalizare
lD verificarea rezistenei de izolaie i a rezistenei prizei de punere la pm3nt a
echipamentelor electrice
mD verificarea cone9iunilor la aparate i n niruirile de cleme din tablourile electrice i
din cutiile de cone9iuni
nD verificarea strii glisierelor, a sistemului de susinere a glisierelor i a roii de friciune%
TE5A 4 Et'pele lu"r2r%lr !e $nt're-rep'r're
Cn(%nutul !"u$ent'(%e% te:n%"e !e $nt're-rep'r're
?); Et'pele !e 7er%&%"'re 'le lu"r2r%lr !e $nt're l' $'"'r'le4
- verificarea e9istenei documentaiei tehnice de nsoire a macaralei
- verificarea condiiilor de montare, conform proiectului sau documentaiei de montare
.e efectuez urmtoarele verificri :
aD dac s-au montat toate ansamblele i subansamblele macaralei conform
documentaiei tehnice, conform prevederilor prezentei prescripii tehnice i normativelor n
58
vigoare
bD dac mbinrile sudate sau nituite i construcia metalic nu prezint defecte
cD dac locurile de lucru sunt uor accesibile pentru personalul care e9ecut lucrri de
revizie, ntreinere, reparare i verificare
dD dac sunt respectate gabaritele de liber trecere i spaiile de siguran prevzute
eD dac instalaia electric este echipat cu dispozitive de protecie i prevzut cu
inscripionrile reglementare
fD dac releele electromagnetice funcioneaz corespunztor
gD dac se respect verticalitatea turnului
hD e9istena certificatului pentru calea de rulare precum i pentru terenul respectiv, dup
caz
iD dac macaralele i ndeosebi organele principale accesibile persoanelor care le
deservesc sunt legate la instalaia de protecie mpotriva tensiunilor de atingere i dac
aceast instalaie este e9ecutat corespunztor
?D dac este corespunztoare calea de rulare i permite funcionarea macaralei fr
uzur prematur a roilor de rulare i fr pericol de deraiere
BD dac macaraua este echipat cu componentele de securitate prevzute n prezenta
prescripie tehnic
.e efectuez urmtoarele ncercri :
aD ncercri n gol
bD ncercri n sarcin:
- statice
- dinamice
cD ncercri de stabilitate, dup caz
dD alte ncercri prevzute de productor%
?). Cn(%nutul !"u$ent'(%e% te:n%"e !e $nt're l' $'"'r'le
;ocumentaia tehnic de montare la macarale trebuie s cuprind cel puin urmtoarele :
aD lista documentaiei de monta?, piese scrise i desenate
bD certificat de calitate privind construcia grinzilor cilor de rulare i a sistemului de
susinere a acestora pentru cile de rulare de pe sol, se va certifica pregtirea i
amena?area terenului
cD abaterile msurate ale cii de rulare
dD fiele de omologare i specificaiile procedurilor de sudare
eD tabelul nominal cu sudorii autorizai care au e9ecutat lucrarea i cu valabilitatea
autorizaiilor
fD certificatele de calitate ale materialelor de adaos folosite la mbinrile sudate
gD certificatul privind calitatea mbinrilor sudate
hD msurrile dimensionale i abaterile efective obinute care nu trebuie s
depaeasc limitele ma9ime impuse de proiectant
iD certificatul msurrilor izolaiei, reglrii automatelor de protecie i verificrii
mpotriva tensiunilor de atingere
?D schi cuprinz3nd dimensiunile de gabarit i spaiile de siguran cu indicarea
accesului la macara
BD procesul-verbal ncheiat cu ocazia ncercrilor de cas, semnat de montator i
beneficiar
lD rezultatele verificrilor cerute n mod special de inspectorul de specialitate din
cadrul -."-/ la locul de monta? Cde e9emplu : control nedistructiv, msurri
tensometrice, vibrometrice, de luminozitate, de zgomot sau topometriceD
mD proiectul care a stat la baza efecturii monta?ului macaralei
?)? Cn(%nutul !"u$ent'(%e% te:n%"e !e rep'r're l' $'"'r'le
59
;ocumentaia tehnic de reparare la macarale trebuie s cuprind cel puin urmtoarele:
aD lista lucrrilor efectuate sau, dup caz, proiectul sau tehnologia de reparaie
bD certificatele de calitate ale materialelor i subansamblelor ntrebuinate la
componentele de securitate se vor ane9a certificatele de conformitate
cD fiele de omologare i specificaiile procedurilor de sudare folosite
dD tabelul nominal cu sudorii autorizai care au e9ecutat lucrarea i cu valabilitatea
autorizaiilor
eD schema cinematic, schema electric i desenul de ansamblu al instalaiei, dac
cu ocazia reparaiei s-au efectuat modificri ale acestora
fD certificatul privind calitatea mbinrilor sudate
gD procesul-verbal n care sunt consemnate rezultatele ncercrilor de cas
hD certificatele de calitate i garanie ale lucrrilor e9ecutate
?)*) Et'pele pr%n"%p'le 'le lu"r2r%lr !e rep'r're4
'% >ntocmirea procesului verbal de intrare n reparare
)% .tabilirea lucrarilor cadru de catre persoana ?uridica autorizata pentru
efectuarea lucrarilor de reparati, prin /.L
8% >ntocmirea proiectului de reparare verificat si avizat de catre persoana ?uridica
autorizata
7% -ntocmirea memoriului tehnic de prezentare a lucrrilor de reparare vizat de
deintor/utilizator, care cuprinde proiectul de reparare, lucrrile de reparare ce urmeaz a se
efectua i condiiile tehnice de e9ecuie ale acestora, precum i programul de e9aminri,
verificri i ncercri ce urmeaz a se efectua pe parcursul i la finalul lucrrilor de reparare
+% >naintarea memoriului tehnic la -."-/ n vederea acceptrii nceperii lucrrilor
de reparare
5% !fectuarea lucrarilor de reparare cu respectarea planului de e9aminri,
verificri i ncercri care urmeaz a se efectua pe parcursul lucrrilor de reparare
6% ;epunerea documentatiei finale la -."-/
(% !fectuarea verificarilor finale dupa lucrrile de reparare%
,% >ncheierea procesului verbal final n vederea repunerii n funciune
?),) Ver%&%"'r%le "'re se e&e"tue'z2 !up2 &%n'l%z're' lu"r'r%lr !e rep'r're
aD verificarea documentaiei tehnice de reparare, care se depune la -."-/ n raza
creia se afl instalaia, pentru efectuarea verificrii tehnice
bD ncercri n gol
cD ncercri n sarcin:
- statice
- dinamice
eD ncercri de stabilitate, dup caz
dD alte ncercri%
>n cazul n care pe parcursul lucrrilor de reparare apar modificri fa de proiectul de
reparare acceptat de -."-/, aceste modificri se avizeaz i se transmit la -."-/ pentru
acceptare%
TE5A 4 5!%&%"2r% 'le %nst'l'(%%lr !e r%!%"'t "'re "n!u" l' nu2 "ert%&%"'re
Apl%"'(%% pr'"t%"e) Stu!%% !e "'z
*) 5!%&%"2r% 'le %nst'l'(%%lr !e r%!%"'t "'re "n!u" l' nu2 "ert%&%"'re
60
>n cadrul acestei teme sunt prezentate abordri n conformitate cu ghidul de aplicare al
;irectivei #aini%
- .unt considerate modificri importante la o main de ridicat acele modificri menite s le
modifice performanele iniiale, scopul sau tipul acestora%
- #ainile de ridicat care au suferit modificri importante pot fi repuse n funciune numai
dup obinerea autorizaiei de funcionare din partea -."-/, conform prevederilor prescripiei
tehnice aplicabile%
- 0erificarea tehnic a mainii de ridicat care a suferit modificri importante se efectueazQ de
ctre inspectorul de specialitate din cadrul -."-/%
- 4ersoana fizic sau ?uridic ce a efectuat modificri importante la o main de ridicat
trebuie s i asume responsabilitatea privind ndeplinirea condiiilor de introducere pe pia
a mainii de ridicat respective%
- #ainile de ridicat care au suferit modificri importante, dup ce au fost introduse pe pia,
autorizate pentru funcionare, nregistrate la -."-/ i puse n funciune, se consider ca fiind
echipamente noi, urm3nd a li se elibera o nou declaraie de conformitate%
,) Apl%"'(%% pr'"t%"e) Stu!%% !e "'z
,);
Lntre8're4 .e aplic prevederile ;irectivei #aini n cazul nlocuirilor, reparaiilor sau
modificrilor mainilor de ridicat aflate n funciuneZ
R2spuns4
>n cazul nlocuirii complete a unei maini de ridicat cu una nou se aplic
prevederile ;irectivei #aini
>n cazul reparaiilor nu se aplic prevederile directivei, se aplic prevederile
reglementrilor naionale Cdac e9istD
#aina de ridicat care a suferit modificri importante dup ce a fost pus n
funciune, modificri care i-au schimbat "'r'"ter%st%"%le %n%(%'le1 s"pul 9%-s'u
t%pul, va trebui considerat ca un produs nou cruia i se aplic prevederile
directivei% Acest lucru trebuie evaluat de la caz la caz%
,).
Lntre8're4 4unctul 8%8%8% din Ane9a - din ;irectiva #aini stipuleaz c dispozitivul de
fr3nare de urgen trebuie s poat fi controlat complet independent% Lnele maini au
un control unic pentru dispozitivul principal i cel de urgen% !ste acceptabil acest
lucru Z
R2spuns4 !ste acceptabil ca un control unic, de e9emplu o pedal, s opereze at3t
asupra circuitului principal de control a fr3nei, c3t i asupra celui de urgen% "ircuitele
de control trebuie s fie independente i informaia asupra oricrei proaste funcionri
a circuitului principal trebuie furnizat operatorului%
,) ?
Lntre8're4 "are este scopul e9act al punctului '+ din Ane9a -0, adic Rvehicule ce
servesc pentru ridicare=Z
R2spuns4 R0ehicule ce servesc pentru ridicare= semnific maini staionare proiectate
pentru a ridica vehicule n scopul de a uura operaiile de reparare sau ntreinere
e9ecutate sub vehicule%
Printre altele, sunt e9cluse urmtoarele:
61
- mainile de ridicat folosite pentru a aeza vehicule pe nlime
- lifturile din parcri auto
- cricurile%
,) *
Lntre8're4 ;ispozitivele de prindere petru ridicare CbalansiereleD sunt dispozitive de
care sunt suspendate echipamentele de lucru% Astfel, nlimea echipamentelor poate
fi reglat% Acestea intr sub incidena ;irectivei #aini Z
R2spuns4 ;ispozitivele de prindere petru ridicare CbalansiereleD sunt acoperite de
;irectiv, fie pentru c sunt maini Cdac sunt dotate cu pri mobileD, fie pentru c
sunt accesorii de ridicare definite la pct% 7%'%'%CaD din Ane9a - Cdac nu sunt dotate cu
pri mobileD%
,) ,
Lntre8're4 ;ac o structur /24. Cstructura de protecie pentru combaterea
efectului rsturnrii obiectelorD i/sau H24. Cstructura de protecie pentru combaterea
efectului cderii obiectelorD sunt furnizate separat de productorul mainii pe care
urmeaz a fi montate, acestea nu trebuie tratate ca o component la care se face
referire n Ane9a -0, ci ca piese de schimb Z
R2spuns4
'% ;ac un productor vinde maina cu structurile /24. i/sau H24. montate,
aceasta trebuie indicat n descrierea mainii Ci n declaraia de conformitateD%
.tructura nu e tratat separat de main i nu face obiectul unei proceduri de
certificare separate%
)% ;ac maina e furnizat fr structur /24./H24., care e furnizat separat, chiar
dac e furnizat de productorul mainii de baz, ea reprezint o Rcomponent de
securitate introdus pe pia separat=, dup cum se face referire n ;irectiva ,8/77/"!!
Ca doua ;irectiv ce amendeaz ;irectiva (,/8,)/"!!D% Atunci, trebuie s se
conformeze ;irectivei i, dup cum e listat n Ane9a -0, trebuie fie s corespund
standardelor armonizate relevante, fie s se supun e9aminrii "! de tip i trebuie de
asemenea s fie nsoit de o declaraie de conformitate "! , dar s aib o plcu
pus de productor pe care s nu se aplice marca?ul "!%
,) +
Lntre8're4 1estul de stabilitate impus de cerina 7%'%)%'% din Ane9a - a ;irectiva #aini
nu poate fi fcut pentru maini foarte mari, nee9ist3nd faciliti adecvate% 4este '+
tone testul poate fi nlocuit de calcul% -n orice caz, dac aceasta se accept pentru
maini mari, trebuie, de asemenea, s fie acceptat i pentru maini mai mici% Acesta
este nelesul e9presiei Rtest similar= Z
R2spuns4 :u% 1ermenul Rtest similar= a fost adugat pentru cazul n care se
dovedete imposibilitatea tehnic a realizrii testului de stabilitate a platformei pentru
camioane foarte mari% Limita de '+ tone, general acceptat, e bazat pe capacitatea
62
platformei de testare nu poate deveni o limit fi9: dac e9ist platforme ce permit
realizarea testelor pe camioane mai grele, trebuie realizate aceste teste i nu un
calcul%
,) A
Lntre8're4 "um poate fi asigurat prevenirea erorilor de montare a componentelor ce
alctuiesc maina sau a erorilor de conectare susceptibile de a conduce la un riscZ
"e criterii trebuie folosite pentru a asigura c instruciunile productorului previn
erorile de montare sau conectareZ
R2spuns4 "riterii folosite pentru a asigura c instruciunile productorului previn
erorile de montare sau conectare:
;) #n "'zul pre$nt2r%%
- premontarea componentelor sau cupla?elor a fost fcut de?a de productor% >n aceste
circumstane, manualul de utilizare trebuie s asigure informaia necesar oricrei operaii de
demontare, c3t i asupra riscurilor susceptibile s apar dintr-o eroare de montare acolo
unde e9ist posibilitatea interschimbrii%
.) &2r2 pre$nt're
- n cazul n care nu s-a fcut premontarea, componentele sau cupla?ele sunt montate cu
fant polarizatoare% Aceste dispozitive trebuie s fie suficient de rezistente pentru a nu se
sparge sau deforma n cazul unei montri incorecte%
- componentele sau cupla?ele trebuie identificate cu a?utorul marcrilor sau a culorilor
distinctive atunci c3nd premontarea i/sau montarea fantelor polarizatoare nu este posibil%
Aceste marcri trebuie s fie aplicate direct pe componente i/sau pe husele acestora% ;ac
este necesar s se precizeze o direcie de micare, aceasta trebuie indicat pe componente
i/sau pe husele lor% #anualul de instruciuni trebuie s asigure informaia n ceea ce privete
riscurile susceptibile s apar ca urmare a erorilor de montare%
>n toate circumstanele, manualul de instruciuni trebuie s e9plice fazele de montare i
demontare, iar msurile de prevenire trebuie clar schiate%
-nspectorul de specialitate din cadrul -."-/ trebuie s verifice dac:
- premontarea este conform cu documentaia tehnic,
- fantele de polarizare sunt eficiente,
- marca?ele i inscripionrile sunt adecvate%
EDe$ple !e $!%&%"2r% 'le %nst'l'(%%lr !e r%!%"'t "'re "n!u" l' nu2 "ert%&%"'re4
;) l' p!ur% rul'nte4
63
- nlocuirea sistemului de comand din cabin, cu sistem de comand de la sol Ccu
radiocomand sau telecomandD, av3nd ca rezultat transformarea de principiu a modului de
acionare
- folosirea variatoarelor de frecven pentru comanda troliului montat pe cruciorul podului
rulant, av3nd ca rezultat creterea vitezei de ridicare i scderea consumului de energie
electric%

64


65
.) l' 's"ens're:
aD nlocuirea cabinei ascensorului cu o nou cabin av3nd alte tipodimensiuni, av3nd ca
rezultat modificarea sarcinii ma9ime a ascensorului,
66
67
68
bD transformarea de principiu a modului de acionare a ascensorului, cum ar fi:
- trecerea de la acionarea electric la acionarea hidraulic sau invers

- trecerea de la sistemul clasic de acionare cu relee i contactoare folosit la ascensoarele
vechi, cu ) viteze, la sistemul de acionare cu variator de frecven folosit la ascensoarele
moderne, av3nd ca rezultat creterea vitezei ascensorului i scderea consumului de
energie electric%

69

70
S":e$' 8l" ' s%ste$ulu% !e '"(%n're "u 7'r%'tr !e &re"7en(2 l' un 's"ensr $!ern
72
S":e$' 8l" ' s%ste$ulu% !e '"(%n're "u relee 9% "nt'"t're l' un 's"ensr 7e":%
5!ern%z're' 's"ens'relr
4entru modernizarea ascensoarelor se poate folosi ca ghid standardul armonizat ./ !: ('-
(*:)**7 C.:!LD-/eguli de securitate pentru e9ecuia i montarea ascensoarelor% Ascensoare
e9istente 4artea (*: /eguli pentru mbuntirea securitii ascensoarelor de persoane i
ascensoarelor de materiale i persoane e9istente
SNEL CsafetS norm for e9isting liftsD se refer la mbuntirea i/sau mentenana progresiv
Cpro-activD i selectiv a siguranei i accesibilitii ascensoarelor e9istente%
Aceste obiective pot fi ndeplinite prin:
- >ntreinere preventiv CmentenanD
- /eparaii
- #odernizare%
Avanta?ele care rezult din modernizarea ascensoarelor e9istente:
'% creterea nivelului de siguran n e9ploatare
)% reducerea numrului de accidente mortale i accidente grave
8% ascensoare cu consum redus de energie C reducerea consumului de energie
cu p3n la 7*[ fa de ascensoarele nemodernizateD
7% reducerea nivelului de zgomot Cascensoare silenioaseD%
Pericol identifcat: Dispozitive de zvorre a uilor de palier
necorespunztoare
Propunere de modernizare : Montarea unor dispozitive de
zvorre eciente !dispozitive de zvorre a uilor de palier cu
"ol# teit$ con%or& '( )* 81+1, pentru a pre-nt&pina cderea
pasa.erilor -n pu#ul ascensorului$ %apt ce ar duce la rniri .rave
sau &oartea acestora
74
Propunere de modernizare: Montarea de aprtori
corespunztoare la ca"in !or#ul ca"inei, pentru a
pre-nt&pina cderea -n pu#ul ascensorului -n ti&pul
evacurilor de ur.en#$ %apt ce ar duce la rniri .rave sau
&oartea acestora
Pericol identifcat: /eirea persoanelor "locate din ca"ina
ascensorului a0at -ntre eta1e pe su" ca"ina ascensorului$
ur&at de dezec2ili"rarea i cderea -n pu# a acestora
75
Pericol identifcat: 3curate#e de nivelare
insucienta
Propunere de modernizare: /nstalarea de
siste&e de control al cursei cu o acurate#e de
nivelare corect$ pentru a pre-nt&pina
-&piedicarea pasa.erilor i rnirea .rav a acestora4
76
Pericol identifcat: Dispozitiv de alarma absent
sau inadecvat
Propunere de modernizare: Modicarea siste&ului
de alar& pentru a avea un siste& de co&unica#ie
"idirec#ional
77
Pericol identifcat: 'iste& de inc2idere usi palier cu
protectie insucienta la interventii de catre persoane
neautorizate !desc2iderea cu patentul,
Propunere de modernizare: 5nlocuirea siste&ului de
-nc2idere ui palier cu unul de tip antivandal
78
Pericol identifcat: 'iste& de inc2idere necorespunztor sau
lips la uile auto&ate
Propunere de modernizare: /nstalarea de senzori de
detectare a oa&enilor i ani&alelor la uile auto&ate pentru a
pre-nt&pina prinderea acestora -ntre ui