Sunteți pe pagina 1din 1

NUME SI PRENUME:

CLASA:
TEST DE EVALUARE
Evaluati corectitudinea urmatoarelor
enunuturi utilizand distinctia
adevarat (A) fals (F) (4 x 0.5 p):
1. Psihologul Vasile Pavelcu nu a cercetat
procesele afective.
2. Perseverenta este o calitate a
afectivitatii.
3. Dupa evolutia ontogenetica, exista jocul
si munca.
4. In structura activitatii, din punct de
vedere psihologic, se includ motivul,
scopul si mijlocul.
Precizati termenul termenii care lipsesc
(! x 0."5 p):
1. xpresivitatea proceselor afective se
poate exprima prin !!!!!!,
!!!!........, !!!!!!!.
si !!!!!!!!!!!!!!
2. "a generali#ari ale emotiilor,
sentimentele pot fi$ !!!!!!,
!!!!!!!. si !!!!!!
3. !!!!!! considera vointa un
reglaj al reglajelor.
Precizati optiunea voastra (4 x 0.5 p) :
1. Pasiunile sunt$
a. trairi afective de scurta durata
%. po#itive si negative
c. trairi afective orientate spre
o%iect
d. stari motivationale.
2. &entimentele apar din$
a. emotii
%. afecte
c. pasiuni
d. tonul afectiv.
3. 'u repre#inta calitate a vointei$
a. independenta
%. autocontrolul
c. mo%ilitatea
d. promptitudinea deci#iei.
4. "lasificarea activitatilor in
activitati principale si secundare are
la %a#a$
a. mecanismul si
de#voltarea sa
%. gradul de dificultate al
sarcinii
c. locul ocupat in viata
su%iectului
d. planul de desfasurare.
Precizati rolul proceselor afective.
(# p)
Enumerati cele opt emotii de $aza
sta$ilite de psi%olo&ul american
'. Plutc%i(. (# p)
)dentificati etapele actului
voluntar. (# p)
*+,,E*---
./0A: din oficiu se acorda # punct.