Sunteți pe pagina 1din 17

C.

SCORPAN
NOI DESCOPEHl RI GETICE N DOBHOGE.\. HmIAl\ ,\
SECOLELE II - VI c. Il.
Opinii ce ideea au existat, desigur, cu mult-
1naintea noastre, opi nii izvorte mai mult din sau din
sentimentul patriotic, iar 1948 determinate de noua metodologie

Astfel, n Cetica, apoi n Cetatea Tropaeum, V. Prvan com-
teza a lui K. Miillenhof - care cu
venirea romanilor poporul ar fi din istorie, n ntregilne.
Despre n epoca R. Vulpe n a sa Histoire
ancienne de la Dobroudja, bazndu-se pe toponime.
In 1954, Gh. afirma adeziunea la continuitatea geti
n Dobrogea adugnd la izvoarele epigrafice un de des-o
coperiri arheologice, cum snt cele de la Somova. Autorul
conchidea chiar cultura a autohtone din Do-
brogea "este cu cea a din stnga 1.
Toate aceste au fost exprimate timid, slab, neavnd con-
argumentelor de cele mai n1l11te ori
forma unor fraze teoretice referindu-se numai la secolele 1 II e.n.
sau care sau istoria a Dobrogei
sau monumente diferite, trec fugitiv, n cteva cuvinte vagi ,
peste problema n se faptul unele
epigrafice pline de - cum ar fi cele din fune-
pentru Valerius Marcus la Durostorum sau cele referitoare
la Buteridava, asupra ne-am oprit n Pontica, voI. III
2
sau
descoperiri arheologice n1ai vechi, nu au dus la concluzii la inter-
CUl'ajoase, cu toate ele ofereau argumente se-
rioase >n trah-rea ntr-o a problemei
indigenilor .
. 1 Gh. arheologice la dacilor n. Dobrogea
de nord, in Studii re!emte, r, p. 29-34.
2 C. Scorpan. Aspecte ale problemei Pontica.
III, 1970, )J. 139-179.
137
Interesul nostru de problema s-a mai
de mult, cu aflarea unor materiale getice n depozitele muzeului
n 1966, care sistematice pe care le-am
efectuat, mai ales n ultimii doi ani, au fost fructificate
dispunem de date concludente referitoare la n
secolele I -VI e.n.
Prima din epoca a fost cea de
pe malul lacului Buceag; rezultatele le-am publicat n Pontice, val.
II a O serie de geti ce romane au format
obiectul unui alt articol al nostru de asemenea n Pontice,
voI. II ". Problema, oarecum pentru
din Pontul Stng, a getice n Tomis Callatis,
din epoca n cea este pe larg ntr-un
articol n serv, 1, 1970
5
Iar o a problemei
romani pe baza datelor cunoscute n acel moment, am prezen-
tat-o de la Craiova, din 1969, continui-
tatea n sec. VI e.n. G
Cu toate diferite pe care le-a determinat, momentuI"
Craiova a scos din din anonimat continuitatea dobro':
efectundu-se in prezent de noi sau de arheo-
l ogi - cteva importante semnificative descoperiri, ca apa-
unor articole consacrate
Cea mai n sprijinul celor spuse de noi n1ai sus, este
faptul la sesiunea de arheologie de la
(octombrie 1970) am ascultat comunicarea lui M. 7 referitoare la
rezultatele mai vechi, n cimitirul de la Enisala.
Tratarea ntregii probleme a a asupra
fenomenului sub toate aspectele, accentund mai ales asupra
celor controversate, am realizat-o n studiul "In cu problema
n Dobrogea", n Pontica,
voI. III, 1970. Tot aici am publicat descoperirile stratigrafice, de la
Bistria Sacidava, Valul Traian, basilica trzie din Tomis,
In articolul de n continuare, noile descoperiri
autohtone in vara anului 1970.
La Sinoe (foarte probabil Vicus Quintionis) s-a nregi strat un strat
trziu de sec. V-VI n care s-au fragmente ceramice lucrate
'Cu mna, ornamentate cu bruri butoni "de tip Latene", dar care au
fost considerate surprizei), ignornd
'stratigrafice, ca "provenind desigur, din straturi mult mai vechi" 8.
:p.65.
3 arheologice din de la Bugeac, Pontice, II, p. 63.
t, geti ce greco-romane, Pontice. II, p. 253.
!i continuitatea n Tomis CaIIatis
J
SCIV, 21, 1, 1970.
G n Dobrogea
7 Noi date despl'e continuitatea n epoca
SCIV, 1-2, 1953, p. 136.
9 Vasul ne-a fost oferit spre studiu de autorul - AL
'Suceveanu.
138
noi, e o Vicus Quintionis are o origine
la fel ca Buteridava din t eritoriu histrian.
Am efectuat o cercetare de la Sinoe, n vederea unui
sondaj, ne-am convins rurale din epoca trzie
vor oferi dovezile peremptorii pentru continuitatea n sec. VI.
a asemenea trzie, unde materialul ceramic roman con-
cu cel autohton, am descoperit la Malul -
Rasova.
La Histria, n sectorul ER (edificiul termal) a fost un vas
autohton ntreg lucrat cu mna, pe nivelul secolului IV". Subliniem,
de data vasul este ntreg, ceea ce pe de o parte
descoperirile din sectorul Central Z (pe care le-am prezentat la Cra-
iova) iar pe de parte, nu se mai poate spune ca In cazul fragmen-
telor mici, am avea de a face ,cu materiale aduse cu un
mnt de
Tot la Histria (sector ER) ntr-un mic secolului VI
e.n. a fost descoperit un fragment de vas (fig. 3/6) lucrat
cu mna iO.
De apar descoperirile din acest an de
la Dervent. Pe malul drept al la limita r omane de
aici, au fost cercetate prin sistematice, un de
-cuptoare, care fac parte dintr-un complex foarte ntins.
Datarea acestor cuptoare, cel a celor trei care ne
.direct, este de ceramica trzie (sec. IV, V VI).
de ceramica trzie (fragmente de amfore cu striuri
dese nguste databile n sec. VI e.n.) a fost
cu n1na, cu bruri alveolate, tipice, analoge celor
de la Sacidava sau din basilica trzie din Tomis Il (fig. 3/ 2, 4).
cum mai de mult, la Tropaeum Traiani s-au des-
-coperit, n cantitate fO.Qrte fragmente ceramice autohtone,
datate n sec. IV-VI 12.
In acest an, un fragment decorat cu bru n relief alveolat a fost
pe nivelul de lut de sec. IV e.n., In sectorul Ioana
Sntem siguri n viitor Tropaeum va da la materiale
:getice din cele mai. concludente, la fel ca Sacidava sau Histria, eventual
'vase ntregi sau intregibile, pe nivel.
In basi.lica mare din Tomis, a fost descoperit un vas lucrat la
cu profil elegant, ovoidal, cu gura marginea
cu fund mic, din au fost bine
Ornamentarea sa din pe mici bruri
' n relief alveolate (7 cm lungime), plasate pe buza vasului, sub margine
(fig. 5). In a mai fost descoperit un fragment de Ia
gura unui vas lucrat cu mna, cu bru alveolat pe margine, la fel cu
tO Ibidem.
11 Datele ne-au fost oferite de M. Irimia.
12 pentru tov. 1. Barnea, M. lrimia, R.
:M. Munteanu.
139
SI I'ES1'
r'
:I ITLlJ
..
N'
: ..
N"
....
(' .. ,. r:"
N I
L ..... ,.)

NB
L It-"
V'l/;;; ..,
:I<'ig. 1. Sacidava. cu ziduri de VC N JII (Sec. VI) in care se afl a
efragmente de la Dervent Valul Traian (fig. 4/4). Au fost datate In
sec.' VI e.n. efectuate de A. iar vasele au fost
,analizate ntr-un articol al lui C. Crjan n acest volum).
Vasul ntreg are o la geto-daci, iar decorul din
'bru alveolat scurt, aplicat pe asemenea vase, l-am ntlnit la Valul
'Traian (sec. IV-V e.n.). In ceea ce fragmentul ceramic cu
'bru alveolat, este identic cu ceramica din Dobrogea (de ex.
Bugeac sau Dervent) att n ceea ce pasta, tehnica, dar
forma decorul. Vasul ntreg, prin modelare, este mai apropiat
-<le ceramica din epoca trzie (sec. IV-VI), n special .
<le pe litoral. Foarte n stadiul actual, este descoperirea
unui vas identic la, Mangalia, datat n de
P. Diaconu.
mai nti drept n prezent snt con-
:siderate, pe baza formei decorului de origine drept produse
,ale indigene din Dobrogea.
este avem de a face cu
-<le origine geti vasele de la Tomis Callatis conexndu-se cu cele-
.lalte descoperiri autohtone din sec. IV, V VI prezentate de noi, in
...articolele anterioare.
La Sibioara, am descoperit o
n epoca (sec. II-III e.n.). De aici provine o cu profil carac-
teristic, dar ornamentare (fig. 3/ 1), un capac gr osolan greu
fig. 3/ 3), o cu gura fund mic, cu o
in margine pentru turnarea lichidelor alte fragmente ceramice
lucrate cu mna ornamentate, cu bruri n relief, alveolate. Bogatul
material ceramic roman, ca -monedele, ncadrarea
mai sus.
De la Isaccea, dintr-o din epoca provine O
cu de tipul cel mai mai cunoscut (fig. 3/5).
Edificatoare categorice au fost din 1970 de la
:8acidava. In toate cele trei , toate nivelele, de la cele , mai
'timpur ii (sec. II III) la cele trzii (sec. IV, V VI),
cu mna, n forme ct se poate
caracteristice.
Cel mai bogat n s-a dovedit a fi secolul IV (cu
-cele trei nivele ale sale). Din secolul VI, concludente certe snt vasele
descoperite pe nivelul N III (prima a sec. VI), anume ntr-o
nlare, de ziduri, printre arsura pro-
prie te pe pode8.ua de lut, strat la rndul cu lut
egalben curat. (fig. 1). In de ceramica trzie
.'(amfore cu striuri dese), de de lut prismatice, o de
multe pietre, s-au aflat fragmente mari de oale-
.sac cu bruri alveolate o a unei (fig, 2/ 1-3).
Datarea acestui strat, este de o de la
,' Iustinian.
De notat nivelele sec. VI n1ateriale ceramice numis-
Jmatice unitare, numai din trzie.
141
Fig. 2. Sacidava: 1-3: l o c u i n (Sec. VI, SI; 4: N IV (sec. IV); 5: NV (sec. IV)::
6: sec. II-III.
Fig. 3. 1.3: Sibioara, sec. II-ITI; (2. 4: Dervent: 5: Isaccea; 6: Histria (sector
ER, p u u sec. VI).
:Fig. 4. 1: sec. IV; 2: sec. IV; 3: sec. H (Sacdava); 4: basUica mare din
Tomis (sec. VI).
Fragmente ceramice s-au m celelalte nivele. n
numai pe cele aflate cu certitudine pe nivele ferme (podele
-de lut). Astfel, descoperiri de s-au n sec-
II, pe nivelul IV (N IV) de la sec. al IV-lea e.n.
(fig. 4/2), n S III, pe N IV, sec. IV e.n. - un frumos vas
ornamentat cu briuri alveolate butoni (fig. 2/ 4); n S II, pe N IV
.(fig. 4/ 1) ; n S II, pe N V - mijlocul sec. IV e.n. (fig. 2/ 5) ; n S II,
pe N VI - nceputul sec. IV e.n. in S III, pe N VII - sec. III ;
111i S II, pe N VIII - secolul III (fig. 2/6) ; in S III, pe N IX, seco-
:Iul II e.n. (fi g. 4/ 3).
*
Toate aceste descoperi ri, se datelor de acum referi-
-toare la continuitatea unor forme ceramice geti ce n epoca
Descoperirile de la Tomis Sacidava n primul rnd
{ca de altfel cele de la Histria sau Dervent), n stra-
tigrafice concludente, constituie . pentru noi argumente ce nu pot fi
ignorate numai de dragul unor criterii unilaterale, cum ar fi cele strict
i ipologice - de unii autori.
La ce au avut loc la sesiunea a Muzeului de
.arheologie din - 1970 -, s-a afirmat nimeni nu
teza Unii cu toate teoretic, au
valabilitatea principiului n
brului alveolar n sec. VI. Deci se argun1entul concret,
.arheologic al numai de dragul unor tipologice. Dar
o tipologie pur nu are valoare veri ficarea confirmarea
riscnd doar un fel de pentru
eventual, situatia de la Histria, prea
poate fi mai ales de cei ce nu au lucrat nici nu au vizitat
din sectorul central sau Z, ce ne facem cu din
.sec. VI de la Sacidava, att ' de din punct de vedere stratigrafic,
sau vasul ntreg cu bru aflat 'pe pavimentul basilicii tirzii din Tomis?
Faptul n Dacia nu se mai o de acest gen,
post sec, IV nu poate constitui ' un' criteriu pentru Dobrogea. Trebuie
problema n faptul Dacia
zguduirile radicale determinate de popoarelor, pe cnd
n Dobrogea, pacea de romani, permite" fenome-
nului sa
In articolul nostru din Pontica, III, vorbim pe larg despre
'turile cu nordul despre le geto-dace de peste
ca un aport la continuitate. acolo att la Horia ct la
,Caraibil nu avem de a face cu carpice, ci de o diseminare
n mediul indigen din Dobrogea, Amintim carpilor
In Dobrogea este peremptoriu de forme ceramice absolut tipice
-cum snt foarte bine cunoscute cal'pice. Opinia cum
asemenea. ar putea fi eventua,l sarmabce, sau chiar
.10 - c. 10
145
Fi.g. 5. Vas descoperit pe pavimentul basilicii mari
din Tomis (sec. VI).
eventual forme reZllltate pe baza unei locale (n Dobrogea
snt lipsite de orice temei nu le putem considera, n stadiul actual
al dect ca interesante teoretice n domeniul"
tipologiei .
In ceea ce faptul descoperirile de la snt
anterioare momentului carpilor n Dobrogea, amintim
noi nu am tratat aceste descoperiri ci doar le-am n lista
altor descoperiri carpice din Dobrogea, lund-o de la
146
Gh. Bichir 12 . Asupra momentului istoric care ncep
carpilor la sud de a se vedea articolul nostru din Pontice, 1
unde vorbim n aproape trei pagini despre aceasta, fiindu-ne deci bi ne
cunoscut faptul despre carpi n Dobrogea nu poate fi nici ntr-un
caz vorba mai nainte de a doua a sec. III e.n. H.
In cu t eza asupra autohtonilor
n veacul al VI-lea e.n., am descoperiri revelatoare nu numai
pe teren, dar cu ocazia studierii unor rapoarte de
mult mai vechi.
Constatnd datele unor asemenea rapoarte 1954-58)
au fost n mare parte, mai ales n ceea ce date
absolut necesar ne oprim din nou, aici, asu-
pra lor.
Este vorba n primul rnd despre descoperiri n timpul
de la
In t impul din 1954, la a fost descoperit pe
podea de lut di n sec. IV e.n. un vas lucrat cu mna. Deosebit de sem-
este autorilor: unui fragment de
cu mna, de aflat cu ceramica
pe podeaua unei din secolul al IV-lea, nu provine
cumva dintr-o ceva mai veche (?), este prin aceea
continuitatea locale n secolului al IV-lea" '".
Descoperirea de la se celorlalte din sec. IV : frag-
mentelor pe nivel de sec. IV din sectorul Z vasul ntreg (nivel
sec. IV) din sectorul ER de la Histria, ceramica cu mna pe
nivele de sec. IV de la cetatea Tropaeum ceramica de pe nivelele
sec. IV de la Sacidava.
Toate aceste date au o mare pentru ele
hotarul dintre epoca propriu cea t rzie, altfel
12 Gh. Bichil', n Dacia, XI, 1967, p. 223, nota 104. .
13 C. Scorpan, arheologice la pJ'oblemele etnice ale Dobrogei
antice. Carpi n Scyt/tia Minor, in Pontice, 1, 1968, p. 342-344. Dar n PQn-
tica, III, p. 143 unde spuneam : desigur n produsele ceramice (l a
Bugeac) dar aceasta se doar caracterului unitar al culturii materi"a'le a
tuturor geto-dacilor nfc!decum veni1'ii carpilor n Dobrogea, eveniment ce nn
putea avea loc inaintea celei de a doua a sec. al III - lea .. ,", sau la p. 172
unde, "Toate descoperirile carpice de acum sint diseminate n rurale
din epoca cu n izvoare a acelui Vicus Carpol'Um,
in care culturii materiale spi rituale, ca mediu recep-
tiv la romaniz'are), carp ii au o cu care s-au identificat" ,
11 In cu lui M. atit la de la
Craiova ca la sesiunea de la la Bugeac ar exi.sta obligatoriu
(din nou barot doar pe criterii tipologice) O mai veche, am argu-
mentat pe larg n Pontica, In, faptul la Bugeac este o
mai veche, cele citeva fragmente ceramice n (mai clar spus o
explicndu-se prin conservatorismul indigeni10r n ceea ce cera-
mica; tot acolo, analogiile acestui indubitabil fenomen. (M. Coja la Histri!l .
D. Protase n Dacia, M. Petrescu-Dmboviva la Vechi ,
i:; Gh. I. Barnea, B. Mitrea, M. P. Diaconu, E.
Constanti nescu, arheologic n SCIV, VI, 3-4, 1955,
p. 714, fig. 2, 2.
147
spus, ceramica cu mna trece acest hotar n
sec. IV, de ce nu fi continuat la epocii
romane?
Intr-un studiu publicat n 1955, prof. I. Barnea, pe baza unor
descoperiri pe nivelele feudale timpurii, spunea: "Un de mai
multe vase ntregi sau fragmentare, lucrate fie cu roata fie
de-a dreptul cu mna descoperite n ultimele nivele de locuire,
au forma unor mici castroane cu oblici arcuindu-se nspre
"Cu toate acestea, plin de este faptul vreo
cteva exemplare din astfel de (fig. 4, 2-6), se apropie
foarte mult, att prin forma ct prin dimensiunile lor. de bine-
cunoscutele dacice, dintre care una a fost desco-
chiar la (fig. 4. 1)" 16.
La fig. 4,6 chiar un decor din adncituri de degete la
baza vasului, cu geto-dacice din sec. III-VI e.n.,
descoperite n zona litoral ului.
Vasele n se la identitate cu geto-
dacice, decor, cu n1arginea mult spre exterior,
descoperite de noi n Dobrogea trzie, printre care frag-
mentul din sec. VI de la Sacidava (vezi fig. 2) .
. Tudicioasa a prof. I. Barnea are o deo-
n sprijinirea ipotezei noastre privind continuitatea pIna n
set:. VI e.n. Pentru o asemenea
de celelalte ron1anice), n forma vechi dacice, n
feudal-timpurie, este cu totul firesc ca
geti existe de-a lungul ntregii perioade romane n Dobrogea
nicidecum ei nu poate fi (mecanic-teoretic) la
sec. II-III e.n., opinie deplina confirmare n
noastre de la Histria Sacidava.
Rapoartele de de la ne-au dat
cteva Astfel, n 3 A, n nivelul romano-bizantin
din sec. VI, n ,care s-au cteva cuptoare asupra vom reveni,
s-au descoperit "Printre diferitele resturi de aflate
In stratul romano-bizantin, cele mai numeroase snt fragmentele cera-
mice romane... Rareori a cte un fragment ceramic lucrat cu
mna, indicnd o mai veche sau cu
pnitorii romani" 17.
In 5, n nivelele romano-bi zantine: ,.Din aceste ultime
depuneri a fost la o cantitate destul de mare de frag-
mente ceramice: lucrate din cu
oale lucrate din de culoare alburie, roz
sau fragmente de amfore cu corpul bombat cu striuri ori-
10 L Barnea, n de la n serv, VI,
1-2, 1955, p. 105 fig. 4. ef. serv, III, 1952, p. 376, fig. 22/ 20 (inventarul bor-
deiului nI'. 100) .
j7 Gh. L Barnea, M. B. Mitrea. arheologic
in Materiale, VII, p. 587. Sublinierile n text, ne
148
zontale) vase lucrate cu. 1nna din ... cu
toare, de tip trziu, unele cu semne pe ele" 18.
tot n raport, pentru a orice dubii, se pre-
w .. s-a putut observa aceste straturi, ca straturile de
resturi de materiale dintr-o nu
materiale amestecate luai multor epoci" 19. Este exact
ca la Sacidava, unde nivelele un material ceramic
numismatic unitar, dintr-o anume. n orice caz) pentru
nu ne putem ndoi de precizia stratigrafice
de un asemenea redutabil colectiv de cercetare ale serio-
zitate snt bine cunoscute.
In 3 A s-a descoperit, nivelului de sec. VI e.n.,
un cuptor de "In de din cuptor din
afara acestuia s-au mai multe fragmente ceramice romana-bizan-
tine (sec. IV-VI), majoritatea provenind din amfore de diferite forme
precum cteva fragmente de oale lUc1'ate c-u mna, dintr-un
lut de calitate amestecat cu pietri cele ars insuficient.
de a cuptorului pun n de orice datarea
lui n sec. VI" 20. si de data aceasta unitatea materialului
ceramic, ce se la stratigrafice de descoperire.
aceste cuptoare erau amplasate n afara
inci ntei romano-bizantine deci este foarte probabil ca ceramica
cu mna fi unor sau de
de etnic autohton.
deci din 1958 s-au n Dobrogea descoperiri de
secolului al VI-lea e.n., Dino-
ntietatea, care au urmat descoperirile
autohtone pe nivelele secolului al VI-lea de la Tomis (basilica mare),
Histria, Sacidava, Dervent.
La fel s-a ntmplat n de la Si noe, unde
ceramicii autohtone i s-a dat o interpretare.
la s-au descoperiri autohtone pe
nivelele sec, VI e,n. din acea vreme, ele nu au suscitat un interes
deosebit, ci lor pentru problema
geto-dace a culturii ei materiale n ntreaga
nu a fost poate pentru descoperirile pe
atunci ca izolate att de sau poate pentru cerce-
de la cu
spre rezolvarea complexelor probleme ale epocii timpurii a feudalis-
mului ale poporului romn.
Pentru noi pentru sprijinirea ipotezelor noastre, datele
la au o greutate, ntruct descoperirile au fost efec-
18 Ibidem, p. 593.
1:.1 Ibidem.
2(1 Gh. L Barnea, B. Mitrea, arheologic n Ma-
teriale, VIII, p. 67ti.
149
tuate cu metode stratigrafice, au fost publicate curat
corect, dezinteresat ntruct pe atunci dezbaterea refe-
ritoare la continuitatea n Dobrogea din sec. I
n sec. VI, nu se
Ne convingerea din viitorii ani vor aduce
deplina confirmare a cu tenacitate a formelor specifice
culturale geto-dacice la momentul retragerii romane, continuitatea
n secolele la formarea a poporului romn,
trebuind fie n forme materiale geto- daco-romane.
NOUVELLES DECOUVERTES GETES DANS LA DOBROUDJA ROMAINE
- II VI s. DE NOTRE ERE.
Resume
L'auteur tOtit d'abord qu'on a deja exprime des opWlOns affirmant
la continuite de la population autochtone (chez Prvan, R. Vulpe, Gh.
lVIais ces opinions, qui partaemt surtout d'une intuition, d'un sentiment
patriotique, etaient exprlmees timidement, comme de pures theories, sans etre
!ondees sur des arguments convaincante et n'etaient valables que pour le l er et le
ne s. de nolre ere. Cela explique pourquoi certaines informations epigr aphiques
et decouvertes archeologiques signifcatives n' ont pas suscite l'attention qu'elles
meri taient.
L'auteuJ' a poursuivi pendant de longues annees, d'une maniere syste-
matique et sous tous ses aspects, le probleme de la continuite des au,tochtones
au cours de toute l'epoque romaine, depuis le Jcr - ne i. jusqu'au VIe i . de
notre ere.
Le premier site rural de romaine etudiee a celui de Bugeac
(publie dans Pontice, voI. II, 1969). Quelques imitations getes des lampes greco-
romalnes (dans Pontice II), de meme que le nouveau probleme de la pl'>sence
et de la continuite des Getes Torni et Callatis (dans serv, 1, 1970, p. 65),
a insi que l'Essai de synthese sur la continui te et la romanisation ce moment-
la) pn!sente a la Conference nationale de Craiova - 1969 et publie dans Pontice.
III, 1970, representent quelques-uns des resultats obtenus jusqu' present.
Le moment Craiova a fait sortir de sa latence le probleme qui nous preo-
ccupe et a provoque d'amples debats. On a tire de l'ombre des recherches plus
anciennes (par exempl e la metropole autochtone du ne s. d'Enisala).
L'auteur presente dans cet article de nouvelles decouvertes concernant les
autochtones geto-daces au ne - VIe s. de notre ere, et qui completent la serie
des decouvertes connues.
A Sinoe, les fouilles effectuees a la surface ont confirme l'existence du
site rural indigene au Ve - VIe s. de notre ere.
A egalement, un site rural tardif, avec de la ceramique au-
toochtone.
A Hi stria, dans le secteur ER on a trouve, sur la niveau du IV
e
s. de
notre ere un vase indigene complet, tourne la main. Dans un puits creuSe au
niveau du Vre s. on a trouve des fragments tournes el la main.
A Dervent, l'examen de quelques fours romains tardifs ont conduit ci la
decouverte, sur le niveau, de produits ceramiques gcMes, tournes la main et
ornementes de bandes alveoJees typiques (fi g. 3,2,4).
130
Il faut ajouter curssi le vase a bande, tourne a la main, decouvert dans
:la grande basHique de Tomi (VIe 5, de notre ere).
Edifiantes et categoriques sont les fouilles de 1970, a Sacidava. Tous les
niveaux des trois sections (du IIe s. jusqu'au VIe) l'enfel'ffiaient des produits
..autochtones en ceramique, bien caracteristiques (fig. 2,4).
Conc1uents aussi sont les vases decouverts sur le niveau N III (premiere
.moitie du VIe s.), dans una habitation bordee par des murs, parmi les decombres
et l 'i'ficendie propre, ecroule sur le planchel' en al'gile, couche recouverte d'argile
jaune sterile (fig. 1).
A la session d'archeologie de Constantza - 1970 - M. quoiqu'il se
fUt declare d'accord avec la these de la continui te, a conteste, en realite. l'exis-
.!tence d'un ornement a bande en relief alveole jusqu'a le VIe s. Mais une telle
typologie, purement theorique, n'a pas de valeur, si elle ne s'appuie sur une
verification stratigraphique ; autrement, c'est de Z'a.rt po'Ur l'a.rt.
Le fait qu'apres le IV
e
3. on ne trouve p'lus en Dacie des produits en ce-
-ramique de ce type, ne peut pas constituer un criterium pour la Dobroudja. Il
faut aborder le probleme hhstoriquement, et l'explication reside dans le fa-it que
la Dacie a souffert des convulsions radicales, determi'nees par les migrations des
.peuples, tandis qu'en Dobroudja, la pai x et le ca1me, maintenus par 1es Ro-
mains, ont permis ce phenomene: la continuite ininterrompue d'une evolution
,naturelle.
Dans notre article de Pontica III, nous avons amplement parle des rap-
ports etablis entre la Dobroudja et le nord du Danube, ainsi que des penetra-
tions geto-daces d'au-dela du Danube, qui representent un a'pport il. la conti-
nuite. Nous l'appelons au camarade M. que la presence des Carpes en Do-
' broudja est peremptoirement protlvee par des formes ceramiques tout-a-fait
typiques, comme l es pots et petits pots C"3l'pes, bien connus. En correlation avec
notre these sur la continuUe des aurochtones jusqu'au VIe S. de notre ere, nous
avons fait des decouvertes revelatrices, et non seu1ement sur le terrain, mais
.aussi en etudiant des travaux et des rapports de fouil;les beaucoup plus anciens.
Il s' agit en premier lieu de decouvertes faites au cours des fouilles de

Au cours des fouilles de 1954. on a tl'Ouve a sur un plancher en
argile du IV;! s. de notre ere, un vase tOUl"ne la main (v. la note 15).
Dans une etude publiee en 1955 (v. la note 16), le prof. 1. Barnea etablis-
' sait des rapports typologiques entre quelques vases feodaux-primitifs et des
trasses (encenso1rs) geto-daces.
La judicieuse observation du prof. 1. Barnea a une importance tou1:e parti-
culiere a l'appui de notre hypothese sur la continuite jusqu'au VI e s. de notre
ere. Car, si ron constate en pleine epoque Leodale-primitive, une si forte tradi -
-tion (a cote d'autres traditions romaines) dans la vieille tasse dace, il est tout-
iJ.-fait naturel que la. tasse-encensoir gete ait en Dobroudja pendant toute
1'epoque mmaine. Son evolution ne peut nullement etre arretee (de manie:re
mecanique et teute theorique) au ne - IIIe s. de notl'e ere - opinion entiere-
ment confirmee par lps fouilles d' Histria et de Sacida:Vi;;-
Au cours des fouilles de on a decouvert, sur des niveaux
l"omains tardifs. dans des conditions stratigraphiques indubitables (VIe s.), de
.nombreaux f ragments cel'amiques tournee a la main (v. les notes 17,18, 19,20).
Si a on a fait , sur les niveaux du VIe s, de notre ere.
des decouvertes autochtones data-nt de cette epoque, ces decouvertes n' ont pas
suscite un interet speciat Bien au contraire, on n'a pas sai si leur signification
'pour le prob-Ieme de la continuite d'une population geto-dace autochtone et de la
culture materiel.le pendant toute l'e.poque romaine, peut-etre parce qu'a ce mo-
' ment les decouvertes etaient isolees et peu nombreuses, ou bien parce que les
chercheurs de avaient dirige leul' attention sur la resolution
problemes si complExes de l'epoque feodale-primitive et de la formation du
_peuple roumain.
151
Mais pour nous, pour appuyel' nos hypotheses, les donne:es obtenues il. Dino-
ont un poi-ds considerable, les decouvertes ayant ete effectuees il l'aide de
methodes scientifiques, stratigraphiques; elles ont ete publiees d'une maniere
claire, carrecte, desintel'essee, impartialle (il se moment, les debats sur la con-
tinuite gete des indigenes dans la Dobroudj::t du Ier jusqu'au VIe s. n'avaient
pas encare commence).
NEUE GETISCHE FUNDE IN DER ROiWERZEITLICHEN
DOBIWDSCHA (2.- 6. Jh.u.Z.)
Zusammenfassung
Der Verfasser zeigt fur den Anfang, dass es auch frliher Meinungen gegeben
hat, die die These der Kontinuitat verteidigt haben (V. Prvarn, R. Vulpe ..
G.
Diese Meinungen entsprangen abel' dem Gefilhl, der Vaterlandsliebe;..
sie kamen bloss ganz schlichtern und nul' theoretisch, ohne uberzeugende Be-
weisgrunde und nul' fUr das 1. und 2. Jh.u.Z. zum Ausd,ruck. Derarrt wird
es wieso es einige Informationen aus Inschriften odeI' bedeutsame
Funde nicht die verdiente Beachtung gefunden haben.
rvlehrere Jahre hindurch untersuchte der Verfasser in systematischer Weise-
und von allen Gesichtspunkten aus betrachtet, die Frage der Kontinuitat der-
Einheimischen wahrend der ganzen romischen Zeit, d.h. vom 1.-2. bis zum.
6. Jh.u.Z.
Die erste untersuchte landliche Niederlassung aus der ri:imischen Zeit.,
war die von Buceag (siehe Pontica, II, 1969). Ei ne Anzahl von getischen Nach-
ahmungen der griechisch-rtimischen (siehe Pontica II) ader die-
neue Frage der Anwesenheit und der Geten in Tomis und Callatis.
(in SCIV, 1, 1970, S. 65) sowie der Versuch ei ner Synthese liber die Kontinuitat
und die Romanisierung (zu der Zeit) , der bei der Landeskonferenz in Craiova
(1969) vOl"lgetragen und in Pontica, III, 1970 erschienen i5t, sind einige
bisher erzielten Arbeitsergebnisse.
In Craiova wurde diese Frage aus ihrer Latenz herausgehoben und be-
wirkte eine rege Debatte, wobei al t ere Forschungen n UmIauf kamen (wi e
z.B. die liber das Gl'aberfeld der Ortsansassigen allS dem 2. Jh. in Enisala) .
In vorhegendem Aufsatz der Verfasser neue Funde, die sich
auf getisch-dakjschen Einheimischen im 2.-6. Jh.u.Z. beziehen, und die die-
bisheringen
In Sinae die eine Siedlung vaD.-
Autochthanen aus dem 5.-6. Jh.u.Z.
In Dealul wird ebenfalls eine Dorfsiedlung mit einheimischer-
Keramik bestatigt.
In HistTia wurde im Seh:tor ER auf dem Niveau des 4. Jh. ein ganz
gebliebenes einheimisches, handgearbeitetes gefunden. In einem Brunnen"
der bis zum Niveau des 6. Jh. gegraben wurde, fand man Bruchstlicke von
handge-arbeiteter Keramik.
In DeTvent fli.hrt,c die Prlifung einiger Brennofen zur Ent-
deckung im entspreche11dent Niveau van handgeal'beiteter getischer Keramik,
die mit typischen Tupfenleisten verziert ist (Abb 3/2,4). Dazu geh6rt auch das-
handgearbei'iete das in de1 grossen Basilika in Tomis gefunden
wurde (6. Jh.u.Z.).
Aufschlussgebend und eindeutig waren die im J ahre 1970 durchgeflihrten
Ausgrabungen in Sacidava. In allen drei Schnitten enthielten alle drei Niveaus.
(vom 2. _bis zum 6. Jh.u.Z.) die kennzeichnende einheimische Keramik (Abb 2,4).
Aufschlussreich sind die Gefasse, die man auf dem dritten Niveau (erste
Hlfte des 6. Jh.) fand, in einer van Mauern begrenzten Wohnung und zwar
152
unter dem eigenen Schutt und den eigenen Brandresten, die auf den Lehmestrich
gestlirzt waren, eine Schicht, die mit fundleerem gel bem Ton verpackt war
(Abb. 1).
Bei den Diskussionen, die zu den Beitragen an der Archaologischen
Thgung in Konstantza - 1970 - gefiihrt wurden, sti mmte M. Babe-;;, zwar del'
These liber die zu, bestritt abel' den gebrauch der Tupfenleisten-
verzierung bis ins 6. Jh. Jedwede rein theoretisehe Typologie bleibt aber
wertlos, solange sie stratigraphisch nicht bestatigt wird - d.h. sie bleibt Kunst
um de1' K unst willen.
Die Tatsache, dass in Dazien keine dera rtige Kel'nmik nach dem 4. Jh.
rnehl' zu finden ist, kann fUr die Dobrudseha keinen Beweisgrund da rstellen.
An diese Frage muss vom geschichtlichen Standpunkt herangegangen werden,
wobei die El' klarung darin llegt, dass Dazien den von der VOlkerwanderung
bewirkten radikalen Erschutterungen ausgelif"fert war, der von den
Romern erhaltene Frieden und die dort herrschende Ruhe die naturliche und
ununterbrochene Entwicklung der KontinuiUit ge'\vahrleisten.
In dem Aufsatz, den ich in pontica III veroffentlichte, prlifte ich die
Verbindungen mit den Gebieten n5rdlich der Donau, das Eindringen der Geto-
Da ker in die Territorien jenseits der Donau als Beitrag zur These der Kon-
Kollege M. sei in Erinnerung gebracht, dass die Anwesenheit
der Karpen in der Dobrudscha von absolut typisch keramischen Formen, wie
den gut bekannten karpischen Kannen und Kannchen endgliltig erwiesen ist.
In Verbindung mit mei ner These liber die der Ort sansassigen
bis ins 6. Jh. habe ieh niCht nu.r im aufschlussgebende Entdeckungen
gemacht, sondern auch bei der Untersuchung vieI Arbeiten und Gra-
bungsberi'chte. Es handelt sich dabei in erster Reihe um die Funde, die
der Ausgrabungen in gemacht wurden.
Wahrend der Ausgrbungsarbeiten des Jahres 1954 wurde in auf
Lehmestrich aus dem 4. J h.u.Z. ei n handgearbeiteles gefunden (siehe
Anm. 15). In einem Aufsatz, den 1. Barnea im Jahre 1955 veroffentdichte
(siehe Anm. 16), stellte er typologische Verbindungen zwischen ei'nigen frlih-
mittelalterliehen Schlusseln und getisch-rlakischen dar.
Diese vernunftige Beobachtung von Professor Bmnea ist von ausnehmender
Bedeutung fUr die Unterstutzung der Hypot hese der bis ins 6. J h.
Da nn wenn eine derart kraftige Uberlieferung (neben den anderen rOffiischen
Traditionen) in der Form der alten dakischen Schale mitten im Fruhmittelalter
festzustellen ist, so ist es 'l,iollig dass die getische Rduchel'-
schale der ganzen rtimischen Periode in der DobTudscha bestanden
hat und ihre EntwickJ.ung kann keineswegs (mechanisch-theoretisch) beilU
2.-3. J h.u.Z. unterbunden werden. Diese Meinung wir d von unseren Aus-
grabungen in Hist.ri a und Sacidava vollig
der Ausgrabungsarbeiten in kamen auf spat-
romischen Trittebenen, in unzweifelhaften stratigraphischen (6. J hJ
zahlreiche Bruchstucke handgearbeiteter Keramik zutage (siehe Anm. 17, 18, 19,20) .
Die Funde einheirnischer Keramik, die auf den Niveaus des 6. Jh.u.Z. in
gemacht \Vurden, haben 7.U der Zcit noch kein besonderes
Interesse enveckt, sondern ganz im Gegenteil, ihre Bedeutung fur die Konti-
der einheimischen getisch-dakischen BevOlkerung und ihrer Sach-
kultur wurde nicht verstanden. Es konnte dies vielleicht darauf zurucl<zufuhren
sein, dass die damaligen Funde als Einzelfunde aufkamen und sehl' selten waren
odeI' vielleicht darauf, dass die die in arbeiteten.
ihr Augenmerk den Losung der mannigfaltigen Fragen des fruhmittelaltel's
zuwendeten, sowie den Fragen der Entstehung des rumanischen Volkcs.
Fur uns und fUr die Unterstutzung unserer Hypothesen haben die in
Dinogetia erhaltenen Anga ben ein besonderes Gewicht, weiI die Forschungen
anhand wiessenschaftiich stratigraphischer Methoden vorgenommen l1nd die Er-
gebnisse gen au und uneigenni.i.tzig und uneingenommen vcrOIfentlicht
wl1rden, da die Diskussionen zur einheimisch getischen vom 1. bis
zum 6. Jh. in der Dobrudscha zu der Zeit noch kein Problem waren.
153