Sunteți pe pagina 1din 13

Indicatorii macroeconomici

Principalii indicatori de rezultate macroeconomice calculai in SCN sunt: 1) produsul


global brut (PGB); 2) produsul intern brut (P.I.B.); ) produsul intern net (PIN); !) produsul
naional brut (PNB); ") produsul naional net (PNN); #) $enitul naional (%N).
Produsul global brut (PGB) re&lect' $aloarea total' a bunurilor (ateriale )i a ser$iciilor* cu
caracter (ar&ar )i ne(ar&ar* obinute intr+o perioad' de ti(p* de regul' un an* in cadrul
subsiste(elor econo(iei naionale. ,cest indicator include inregistr'ri repetate* &apt pentru care are
o utili-are redus'. Cu toate acestea* PGB r'spunde unor cerine reale de cunoa)tere
(acroecono(ic' pri$ind corelaiile care se &or(ea-' intre di&erite ra(uri* subra(uri )i acti$it'i.
PGB se calculea-' ca su(' a produciei brute de bunuri (ateriale )i ser$icii din toate sectoarele*
adic' prin insu(area consu(ului &inal )i a celui inter(ediar.
Produsul intern brut (PIB) re&lect'* $aloric* producia &inal' de bunuri )i ser$icii obinute
de c'tre toi agenii econo(ici (auto.toni )i str'ini) care i)i des&')oar' acti$itatea in interiorul 'rii*
destinate consu(ului &inal. ,cest indicator e/pri(' ('ri(ea $alorii ad'ugate brute a bunurilor
(ateriale )i ser$iciilor produse 0n interiorul 'rii )i a1unse in stadiul &inal al circuitului econo(ic.
PIB se deter(in' &ie prin 0nsu(area $alorilor ad'ugate brute ale tuturor bunurilor create de agenii
econo(ici din interiorul 'rii (agregate la ni$el de sector sau ra(ur')* intr+o perioad' deter(inat'
(un an)* &ie prin sc'derea din produsul global brut a consu(ului inter(ediar* ast&el: PIB = 2 VABi
sau PIB = PGB + Ci* unde 3i3 repre-int' sectoarele econo(iei* iar Ci 4 consu(ul inter(ediar. ,cest
indicator este ba-a ('sur'rii re-ultatelor (acroecono(ice in SCN )i se calculea-'* 5n practic'* prin
co(binarea (etodei $alorii ad'ugate ((etoda de producie) cu (etoda repartiiei (a 5nsu('rii
$eniturilor).
Produsul intern net (PIN) sinteti-ea-' su(a $alorilor ad'ugate nete ale bunurilor (ateriale
)i ser$iciilor &inale produse de c'tre toi agenii econo(ici (auto.toni )i str'ini) care acionea-' 0n
interiorul 'rii* 0ntr+o perioad' de ti(p (de regul' un an)* ast&el:
PIN = 2 VANi. 6e ase(enea* se (ai calculea-' sc'-0nd din produsul intern brut consu(ul de
capital &i/* a(orti-area (,)* ast&el: PIN = PIB + A.
Produsul naional brut (PNB) repre-int' $aloarea ad'ugat' brut' a tuturor bunurilor
(ateriale )i ser$iciilor &inale pro$enite din acti$it'ile agenilor econo(ici naionali* obinute at0t 0n
ar' c0t )i 0n a&ara acesteia* 0n decursul unei perioade de ti(p (un an). PNB se deter(in' prin
sc'derea din PIB a $alorii ad'ugate brute reali-ate pe teritoriul naional de c'tre agenii econo(ici
str'ini (%,BS)* la care se adun' $aloarea ad'ugat' brut' reali-at' de agenii econo(ici naionali
care 0)i des&')oar' acti$itatea pe teritoriul altor state (%,BNS)* ast&el: PNB = PIB + VABS +
VABNS. ,cest indicator poate &i (ai (are sau (ai (ic dec0t PIB* 0n &uncie de soldul po-iti$ sau
negati$ (7 8) dintre %,B obinut' de agenii econo(ici naionali 0n str'in'tate )i %,B obinut' de

agenii econo(ici str'ini 0n interiorul unei 'ri (PNB = PIB 7 M). 6ac' acest indicator este e$aluat
pe ba-a preurilor pieei* denu(it )i PNB no(inal* el oglinde)te oferta naional* iar dac' se
calculea-' pe ba-a &lu/ului de c.eltuieli ale naiunii* apare ca indicator al cererii agregate. ,t0t PIB*
c0t )i PNB nu o&er'* totu)i* i(aginea produciei &inale nete* deoarece includ )i alocaia pentru
consu(ul de capital &i/* respecti$ a(orti-'rile (,).
Produsul naional net (PNN) repre-int' e/presia b'neasc' a $alorii ad'ugate nete obinute
de agenii econo(ici naionali* at0t pe teritoriul 'rii* c0t )i 0n a&ara acesteia )i se deter(in' prin
sc'derea din PNB a a(orti-'rii capitalului &i/ (,)* ast&el: PNN = PNB - A. Produsul naional net
(PNN) se (ai poate calcula ad'ug0nd la PIN soldul* po-iti$ sau negati$* (7 8) dintre %,N obinut'
de agenii econo(ici naionali 0n str'in'tate )i %,N obinut' de agenii econo(ici str'ini pe
teritoriul unei 'ri ast&el: PNN = PIN 7 M. 6ac' PNN este e$aluat la preurile &actorilor* atunci el
re&lect' $enitul naional.
Venitul naional (VN) sinteti-ea-' $eniturile obinute de c'tre proprietarii &actorilor de
producie prin care se reco(pensea-' aportul acestora la producerea bunurilor (ateriale )i
ser$iciilor. %N poate &i considerat )i ca indicator ce e/pri(' $eniturile din (unc' )i din proprietate
care decurg din producia bunurilor econo(ice.
6e ase(enea* el re&ect' )i utili-area $eniturilor pentru cu(p'rarea de produse )i ser$icii de
consu( )i pentru econo(isire. 9in0nd sea(a de c.eltuielile agenilor econo(ici* deter(inarea
$enitului naional porne)te de la PNB e$aluat la preurile pieei (PNBpp) din care se scad alocaiile
pentru consu(ul de capital &i/ (a(orti-area)* precu( )i i(po-itele indirecte (Ii) )i se adaug'
sub$eniile de e/ploatare (Se).
Evaluarea indicatorilor macroeconomici in Republica Moldova
6in punct de $edere a (ari(ii $enitului disponibil pe cap de locuitor :epublica 8oldo$a
ra(ane o tara &oarte saraca in raport cu tarile europene* a&landu+se la ni$elul statelor cauca-iene si
central+asiatice ($e-i tabelul 1). ;otusi 8oldo$a nu este un e/e(plu singular de saracie e/tre(a. Cu
situatii econo(ice si sociale practic la &el de di&icile se (ai con&runta ase(enea tari ca ,r(enia*
Georgia* ;a1i<istan* =irg.i-ia* precu( si ,lbania* Bosnia+>ertego$ina* regiunea =oso$o si -one din
8acedonia. In regiunile din ?craina si :o(ania li(itro&e 8oldo$ei pot &i intalnite -one de saracie
la &el de acuta ca in unele localitati din 8oldo$a* c.iar daca ca (edie nationala cele doua tari ne
sunt superioare.

!
Tael !. Saracia in "nele tari e"ro#ene si central-a$iatice
;ara
PIB per capita* ?S6* paritatea
puterii
de cu(parare
a
* 2@@2
Incidenta saraciei
b
*
A
Coe&icientul
inegalitatii
Gini
c
,lbania !B@ 1C*! 2C*# (1DD#)
,r(enia 12@ 12*B C*D (1DDB)
Bosnia+
>ertego$ina
"DC@ ... ...
Georgia 22#@ 2 B*D (2@@@)
=irg.i-stan 1#2@ 2 2D*@ (2@@1)
8oldo$a 1!C@ 22 !@* (2@@!)
;a1i<istan DB@ 1@* !*C (2@@@)
?craina !BC@ 2*D 2D*@ (1DDD)
:o(ania "B@ 2*1 @* (2@@@)
Note% a) Meto&ologia &e calc"larea a 'enit"rilor a(ata #e #aritatea #"terii &e c")#arare a
)one&ei nationale tine cont &e &iferentele &e #ret"ri e*i$tente intre &iferite tari #entr" "n an")it
co$ &e )arf"ri+ ) inci&enta $araciei arata cate #rocente &in #o#"latie are 'enit"ri )ai )ici &ecat
! &olar S,A #e (i+ c) C" cat coeficient"l Gini e$te )ai a#ro#iat &e !--. c" atat )ai accent"ate $"nt
inegalitatile in re#arti(area 'enit"rilor. in #arante(e $"nt in&icati anii in care a" fo$t fac"te
"lti)ele cercetari a$"#ra inegalitatii.
S"r$e% Progra)"l Nati"nilor ,nite #entr" /e('oltare. Banca Mon&iala
Eactorii care ali(entea-a &eno(enul saraciei in 8oldo$a nu &ac subiectul acestei anali-e* dar
trebuie de (entionat e&ectul de+a dreptul de-astruos pe care l+a a$ut cri-a &inanciara rusa din $ara+
toa(na anului 1DDB. In re-ultatul acelei cri-e* leul (oldo$enesc a intrat in colaps odata cu
e/porturile catre :usia. 6ar pentru 8oldo$a consecinta (a1ora a cri-ei &inanciare ruse a &ost ca
aceasta a declansat &eno(enul de e(igrare (asi$a a cetatenilor (oldo$eni la (unci peste .otare
1
.
Fa ni$elul politicilor econo(ice* o ur(are &ireasca a cri-ei a &ost intelegerea pericolului de
dependenta econo(ica e/cesi$a si a necesitatii de di$ersi&icare a riscurilor co(erciale e/terne.
6in 1DDD au inceput sa se (ani&este tendinte po-iti$e de reducere a dependentei co(erciale
e/clusi$e de CSI. Progresul reali-at in 2@@! este de+a dreptul re(arcabil* e/porturile (oldo$enesti
spre tarile ?niunii Guropene crescand cu #@A si ridicand ponderea ?niunii la @A in totalul
e/porturilor 8oldo$ei. ,propierea politica si econo(ica care se conturea-a acu( intre 8oldo$a si
?G $a &a$ori-a intensi&icarea legaturilor co(erciale* dar (ai presus de aceasta* $a asigura un teren
propice pentru $enirea in$estitorilor europeni. 6e ase(enea* aderarea tarilor central+europene la ?G
$a deter(ina cresterea costurilor salariale in aceste tari si transplantarea unor in$estitii e/istente in
Guropa Centrala (ai departe spre est* catre noii $ecini* inclusi$ in 8oldo$a.
"
In 1DDB+DD 8oldo$a a &ost su&icient de norocoasa ca sa obtina la ti(p asistenta &inanciara si
spri1inul te.nic e/tern pentru a e$ita o contagiune &inanciara si (ai gra$a de pe ur(a cri-ei ruse.
6rept ur(are* stabilitatea &inanciara si cresterea (acroecono(ica au re$enit relati$ repede* dar &ara
un progres $i-ibil in ceea ce pri$este conditiile de trai. ,de$arat* incepand cu anul 2@@@ se
pro&ilea-a tendinte de (a1orare a $eniturilor disponibile ale populatiei ($e-i tabel 2)* dar aceste
tendinte sunt destul de &ira$e si $ulnerabile la posibilele socuri e/ogene (&actorii cli(aterici*
de-astrele naturale* incertitudinea cresterii si stabilitatii &inanciare din :usia). 8ai ales ca e$olutia
ascendenta a PIB se suprapune pe o instabilitate pronuntata a preturilor* a cursurilor de sc.i(b
$alutare si a so(a1ului.
Tael 0. 1'ol"tia "nor in&icatori )acroecono)ici in 2e#"lica Mol&o'a
Indicatorul 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005
PIB* cresterea
reala*A
+#*" +*! 2*1 #*1 C*B #* C* C*"
:ata anuala a
in&latiei la s&arsit
de perioada* A
1B* !*C 1B*! #* !*! 1"*C 12*# 1"
Cursul de sc.i(b
la s&arsit de
perioada* lei pentru
1 dolar S?,
B*2 11*"D 12*B 1*@D 1*B2 1*22 12*!# 1*@
:ata so(a1ului* A
D*2 11*1 B*" C* #*B C*D B*1 #*"
S"r$e% /e#arta)ent"l &e Stati$tica si Sociologie. #rogno(e I/IS Viitor"l
Con&or( esti(arilor e&ectuate in cadrul recensa(antului general al populatiei in octo(brie
2@@!* circa #@ (ii de cetateni ai 8oldo$ei se a&la peste .otare.
Tael 3. 1'ol"ia in&icatorilor )acroecono)ici 4n #erioa&a !556-0--7
Indicatorul 1995 1996 1997 1998 1999 2000
PI!
(il. lei (preturi
curente)
#!B@ CCDB BD1C D122 1222 1#@2@
in A &ata de anul
precedent
(pr.co(parabile)
DB*# D!*1 1@1*# D*" D#*# 1@2*1
"on#umul $inal!
(il.lei (pr.curente)
"C1 C"# B#B1 D2@ 11@D@ 1#"@
#
in A &ata de anul
precedent
(pr.co(parabile)
1@D*! 11@*! 111*B DB*@ B!*2 11C*2
%ormarea bruta de
capital!
(il.lei (pr.curente)
1#12 1BD1 212 2#@ 2B2@ B#
in A &ata de anul
precedent
(pr.co(parabile)
D@*D 1@@*# D!*# 1@C* B@*2 111*D
E&portul in A &ata
de PIB (pr.curente)
#@*1 ""* "*2 !"*@ "2* !D*#
Importul in A &ata
de PIB (pr.curente)
#C*D C*D C!*! C1*B #"*2 C#*#
Indicatorul 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
PI!
(il. lei (preturi
curente)
1D@"2 22""# 2C#1D 2@2 C#"2 !!C"! ""!
in A &ata de anul
precedent
(pr.co(parabile)
1@#*1 1@C*B 1@#*# 1@C*! 1@C*" 1@!*B 1@*@
"on#umul $inal!
(il.lei (pr.curente)
1D2# 22BD @!"1 2DB !1#B "@DC2 #@1@!
in A &ata de anul
precedent
(pr.co(parabile)
1@!*! 1@D*C 11"*! 1@2*@ 11*B 1@B*@ 1@*B
%ormarea bruta de
capital!
(il.lei (pr.curente)
!!# !BB# #!@1 B!! 11#@C 1!#"# 2@#B
in A &ata de anul
precedent
(pr.co(parabile)
1@"*2 1@1*1 11*" 11@*" 11B*1 112*2 12@*
E&portul in A &ata
de PIB (pr.curente)
"@*1 "2*" "* "1*2 "1*2 !"* !"*
Importul in A &ata
de PIB (pr.curente)
C!*! CC*! B#*B B1*" D1*D D1*D D#*1
C
I'%(RM)*IE +,""I'-. PRI/I'0 +I-,)*I) +("I)12E"('(MI". ) REP,1I"II
M(10(/)
3n ianuarie2#eptembrie 2008
Produ#ul intern brut 0n ianuarie+iunie 2@@B a 0nsu(at #2D21 (ilioane lei* (a1or0ndu+se cu
"*!A &a' de perioada corespun-'toare a anului precedent.
4ntreprinderile indu#triale de toate &or(ele de proprietate au &abricat 0n ianuarie+
septe(brie 2@@B produc5ie 0n $aloare de 21CC#*D (ilioane lei 0n preuri curente.Indicele $olu(ului
produciei industriale &a' de ianuarie+septe(brie 2@@C a constituit (0n preuri co(parabile) 1@2*BA.
Situaia din sectorul industrial al econo(iei este generat' preponderent de acti$it'ile
0ntreprinderilor din industria ali(entar' )i a b'uturilor )i din sectorul energetic* c'rora 0n ianuarie+
septe(brie 2@@B le+au re$enit respecti$ B*#A )i 1@*A din $aloarea total' de producie obinut' la
0ntreprinderile cu acti$itate industrial' principal' cuprinse 0n cercetarea statistic' lunar'. ,ceste
0ntreprinderi au &abricat producie respecti$ cu C*!A )i #*!A (ai (ult dec0t 0n ianuarie+septe(brie
2@@C* ceea ce a contribuit la (a1orarea $olu(ului total de producie respecti$ cu 2*CA )i @*#A.
Cre)teri ale $olu(ului produciei industriale &a' de ianuarie+septe(brie 2@@C s+au 0nregistrat la
ur('toarele acti$it'i principale: &abricarea ci(entului* $arului )i ipsosului; &abricarea $inului;
&abricarea b'uturilor alcoolice distilate; &abricarea produselor lactate; apro$i-ionarea cu aburi )i ap'
cald'; producia )i distribuirea energiei electrice; &abricarea p0inii )i a produselor de patiserie
proaspete; producia* prelucrarea )i conser$area c'rnii )i a produselor din carne; industria
e/tracti$'; producia de articole din cauciuc )i din (aterial plastic; producia de (obilier; &abricarea
de cacao* ciocolat' )i produse -a.aroase de co&et'rie. Hn acela)i ti(p* a a$ut loc di(inuarea
$olu(ului produciei industriale co(parati$ cu ianuarie+septe(brie 2@@C la 0ntreprinderile cu
ur('toarele acti$it'i principale: &abricarea articolelor de 0(br'c'(inte; prelucrarea )i conser$area
&ructelor )i legu(elor; &abricarea .0rtiei )i cartonului; &abricarea berii; &abricarea uleiurilor )i
gr'si(ilor $egetale )i ani(ale; &abricarea produselor de tutun; &abricarea ele(entelor din beton*
ipsos )i ci(ent; &abricarea sticlei )i articolelor din sticl' etc.
Produc5ia 6lobal7 a6ricol7 0n ianuarie+septe(brie 2@@B a 0nsu(at 0n preuri curente 12@1"*C
(ilioane lei* constituind* con&or( esti('rilor 12C*A (0n preuri co(parabile) &a' de perioada
corespun-'toare din anul precedent. 8a1orarea produciei agricole a &ost deter(inat' de cre)terea
produciei $egetale cu C#*DA* 0n acela)i ti(p producia ani(alier' s+a di(inuat cu 2@*!A.
Inve#ti5iile 3n capital $i& din contul tuturor surselor de &inanare reali-ate 0n econo(ia
naional' 0n perioada de raport au &ost 0nsu)ite 0n $aloare de D"C"*1 (ilioane lei* din care "#2"*"
(ilioane lei au constituit lucr'rile de construcii+(onta1 sau respecti$ cu D*@A )i "*2A (ai (ult 0n
raport cu ianuarie+septe(brie 2@@C. 6area 0n &olosin' a caselor de locuit s+a (a1orat cu B*@A.
B
Parcur#ul m7r$urilor reali-at de 0ntreprinderile de transport &ero$iar* auto* &lu$ial )i aerian
0n ianuarie+septe(brie 2@@B a crescut cu B*!A &a' de aceea)i perioad' din anul 2@@C* iar $olu(ul
('r&urilor transportate + cu "*CA.
Parcur#ul pa#a6erilor tran#porta5i cu transportul public 0n perioada de raport a crescut cu
B*DA &a' de ianuarie+septe(brie 2@@C* iar nu('rul pasagerilor transportai + cu !*1A.
/3n87rile de m7r$uri cu am7nuntul* prin unit'ile co(erciale* 0n ianuarie+septe(brie 2@@B
au totali-at 1"C"*# (ilioane lei* 0nregistr0nd 0n ter(eni reali o cre)tere de 1*!A* co(parati$ cu
perioada corespun-'toare din anul 2@@C.
/aloarea #erviciilor cu plat7 pre#tate popula5iei s+a ci&rat la B2@"*! (ilioane lei* re-ult0nd
0n condiii co(parabile de preuri o cre)tere de @*#A &a' de ianuarie+septe(brie 2@@C.
E&porturile de ('r&uri reali-ate 0n ianuarie+septe(brie 2@@B s+au ci&rat la 12@* (ilioane
dolari S?,* ni$el superior celui 0nregistrat 0n perioada corespun-'toare din anul 2@@C cu @*!A.
Importurile de ('r&uri au e$oluat la #C2*@ (ilioane dolari S?,* $olu( superior celui reali-at 0n
ianuarie+septe(brie 2@@C cu !"*1A. alan5a comercial7 s+a soldat cu un de$icit de 2!#B*C
(ilioane dolari S?,* sau cu B#1*1 (ilioane dolari S?, (cu "*#A) (ai (are &a' de cel (arcat 0n
perioada si(ilar' din anul 2@@C.
+alariul mediu lunar al unui salariat din econo(ia naional' 0n ianuarie+septe(brie 2@@B a
constituit 2!"B lei sau cu 2!*CA (ai (ult &a' de perioada respecti$' din anul trecut. Hn s&era
bugetar' salariul (ediu a constituit 1D@2 lei* iar 0n sectorul real al econo(iei 4 2C!C lei.
'um7rul 9omerilor o$icial 3nre6i#tra5i* con&or( datelor ,geniei Naionale pentru
Icuparea Eorei de 8unc'* la 1 octo(brie 2@@B a &ost de peste 1B*C (ii persoane. Nu('rul
)o(erilor* de&init con&or( de&iniiei Biroului Internaional al 8uncii* 0n tri(estrul II 2@@B a &ost de
!*@ (ii persoane.
Pre5urile medii de con#um 0n luna septe(brie 2@@B &a' de august 2@@B au crescut cu @*# la
sut'. Rata in$la5iei 0n septe(brie 2@@B &a' de dece(brie 2@@C a constituit #*CA* iar &a' de
septe(brie 2@@C 4 1@*CA (rata in&laiei 0n septe(brie 2@@C &a' de dece(brie 2@@# a constituit
D*@A* iar &a' de septe(brie 2@@# 4 1!*@A).
E/(1,*I) +("I)12E"('(MI". ) REP,1I"II M(10(/)
3n #eme#trul I 2009
Produ#ul intern brut 0n se(estrul I al anului curent a 0nsu(at 2C*D (ild. lei* (ic)or0ndu+se
&a' de acela)i se(estru al anului trecut cu C*BA (0n preuri co(parabile). 6escre)tere se(ni&icati$'
a &ost 0nregistrat' 0n con$tr"cii 4 cu 2#*"A* in&"$trie 4 cu 2!*!A* tran$#ort 8i co)"nicaii 4 cu
1#*2A* totodat' 0n agric"lt"r s+a (a1orat cu 2*1A. 6i(inuarea PIB+ului a &ost condiionat'* 0n
general* de reducerea cererii e/terne la bunurile industriale &abricate 0n 8oldo$a* (ic)orarea
D
$olu(ului re(itenelor de peste .otarele 'rii )i a)tept'rile negati$e pri$ind perspecti$ele
de-$olt'rii econo(ice a 'rii.
Hn D luni ale anului 2@@D acti$itatea in$estiional' a conse(nat o descre)tere de !2*"A &a'
de aceea)i perioad' a anului 2@@B a &lu/ului de inve#ti5ii 3n capital $i&: $olu(ul c'rora a constituit
"*# (ild. lei. ,ceast' situaie* 0n (are ('sur'* a &ost in&luenat' de a)tept'rile negati$e ale
produc'torilor &a' de perspecti$ele de-$olt'rii econo(iei naionale* precu( )i a sectorului
&inanciar* ceea ce a contribuit la di(inuarea posibilit'ilor de creditare.
%olu(ul produciei &abricate de 0ntreprinderile indu#triale de toate &or(ele de proprietate 0n
ianuarie+septe(brie 2@@D a constituit 1#* (ild. lei (0n preuri curente) )i a 0nregistrat o descre)tere
de 2!*A (0n preuri co(parabile) &a' de ianuarie+septe(brie 2@@B. Eactorul principal 0n
di(inuarea produciei industriale este $i-at de cri-a econo(ic' (ondial' care a re-ultat cu
reducerea e/portului produciei unor ra(uri industriale auto.tone* precu( )i reducerea cererii
interne at0t a populaiei* c0t )i a agenilor econo(ici la unele produse industriale.
Producia a6ricol7 0n toate categoriile de gospod'rii* 0n ianuarie+septe(brie 2@@D* con&or(
datelor preli(inare* a constituit D*C (ild. lei (0n preuri curente) )i s+a (ic)orat cu 1@*2A (0n preuri
co(parabile) &a' de perioada si(ilar' a anului trecut. 8ic)orarea produciei agricole a &ost
deter(inat' de sc'derea produciei $egetale cu 1CA. Producia ani(al' 0ns' a crescut cu B*#A. Hn
sectorul agrar s+a conse(nat de&laie se(ni&icati$'* &actor negati$ pentru acest sector.
Sectorul ener6etic 9i tran#porturile* &iind principalele co(ponente ale sectorului de ser$icii
)i in&rastructurii de producie* au un rol se(ni&icati$ 0n de-$oltarea tuturor celorlalte acti$it'i
econo(ice. Stabil a &ost asigurat' econo(ia naional' )i populaia cu energie )i co(bustibil. Hn
ianuarie+septe(brie 2@@D $olu(ul produciei )i distribuiei de energie electric i termic s+a
di(inuat cu !*"A &a' de ianuarie+septe(brie 2@@B. Consu(ul de energie electric' a &ost asigurat*
0n (are parte* din contul procur'rii de la centrala Cuciurgan (CG:S 8oldo$eneasc').
Hntreprinderile de transport &ero$iar* auto )i aerian 0n ianuarie+septe(brie 2@@D au transportat
!@*BA din $olu(ul reali-at 0n perioada corespun-'toare din anul 2@@B. Parcursul ('r&urilor s+a
redus de 2 ori. ,ceast' situaie s+a creat ca re-ultat al reducerii $olu(ului co(erului e/terior*
produciei industriale* construciilor* precu( )i de di(inuarea $olu(ului ('r&urilor transportate
tran-it prin teritoriul 'rii. Cu autobu-e )i (icrobu-e au &ost transportai cu #*A (ai puini pasageri
dec0t 0n ianuarie+septe(brie 2@@B.
%olu(ul de v3n87ri cu am7nuntul 0n reeaua organi-at' de co(er 0n ianuarie+septe(brie
2@@D s+a (ic)orat cu !*CA (0n preuri co(parabile) &a' de perioada si(ilar' a anului 2@@B*
totali-0nd 1!*! (ild. lei. Sc'derea $olu(ului de $0n-'ri a &ost cau-at'* substanial* de reducerea cu
1@*!A a $olu(ului $0n-'rilor de ('r&uri neali(entare. ?nit'ile o&icial 0nregistrate au prestat
1@
populaiei #ervicii cu plat7 0n $aloare de D*2 (ild. lei* (arc0nd o cre)tere cu 2*A (0n preuri
co(parabile) &a' de ianuarie+septe(brie 2@@B.
"omer5ul e&terior al :epublicii 8oldo$a 0n ianuarie+august 2@@D a &ost caracteri-at de
di(inuarea no(inal' at0t a e/porturilor + cu 2!*2A* c0t )i a i(porturilor + cu B*A. G$oluia
indicatorilor co(erului e/terior 0n ianuarie+august 2@@D a creat pre(ise pentru (ic)orarea $ol&"l"i
negati' al alanei co)erciale cu !!*DA &a' de cel 0nregistrat 0n ianuarie+august 2@@B. ,st&el*
soldul negati$ a constituit 12@#*! (il. dolari S?,. Hn re-ultatul di(inu'rii (ai accentuate a
i(porturilor &a' de e/porturi gra&"l &e aco#erire a i)#ort"rilor c" e*#ort"ri 0n ianuarie+august
2@@D a constituit D*#A* &a' de 2*2A 0nregistrat 0n ianuarie+august 2@@B. E&porturile de ('r&uri
au 0nsu(at CD@*2 (il. dolari 0n ianuarie+august 2@@D* &iind 0n descre)tere cu 2!*2A &a' de aceea)i
perioad' a anului 2@@B. Hn (are parte* aceast' descre)tere a &ost susinut' de e&ectele cri-ei
econo(ice a principalilor parteneri co(erciali ai :epublicii 8oldo$a. ,st&el* 0n perioada de raport
s+au di(inuat se(ni&icati$ e/porturile c'tre 'rile ?niunii Guropene cu 122 (il. dolari )i 'rile CSI
+ cu 11*2 (il. dolari. Hn perioada de raport au &ost 0nregistrate reduceri ale e/porturilor la
(a1oritatea grupelor de ('r&uri: (etale co(une )i articole din (etale co(une (cu #D*" (il. dolari)*
(ateriale te/tile )i articole din aceste (ateriale (cu "1*2 (il. dolari)* produse (inerale (cu !2* (il.
dolari)* produse ali(entare* b'uturi alcoolice )i tutun (cu 2D*1 (il. dolari)* articole din piatr'* ipsos*
ci(ent* (ic'* produse cera(ice* sticl' )i articole din sticl' (cu 21* (il. dolari)* 0nc'l'(inte*
obiecte de acoperit capul* u(brele* bastoane (cu 1#*D (il. dolari). Conco(itent* 0n aceast' perioad'
a &ost 0nregistrat' o (a1orare de 1*D ori a $olu(ului e/portului de produse $egetale* ca re-ultat al
unei recolte 0nalte obinute 0n anul 2@@B* precu( )i (a1orarea de 1*# ori a e/portului produselor
industriei c.i(ice )i ale industriilor cone/e.
Hn ianuarie+august 2@@D importurile de ('r&uri au 0nsu(at 1DD#*# (il. dolari S?,* ceea ce
repre-int' o di(inuare de B*A &a' de ianuarie+august 2@@B. :educerea $olu(ului i(porturilor a
&ost cau-at' de e&ectele negati$e ale cri-ei (ondiale asupra econo(iei naionale: sc'derea intr'rilor
de $alut' de peste .otare* suspendarea acti$it'ilor de in$estiii* di(inuarea $olu(ului produciei
industriale )i ('r&urilor transportate. Co(parati$ cu perioada si(ilar' a anului trecut $olu(ele
i(porturilor din 'rile ?niunii Guropene )i 'rile CSI s+au di(inuat se(ni&icati$* cu ""C* (il.
dolari )i cu !@#*D (il. dolari* respecti$. 6e (enionat* c' 0n perioada respecti$' s+au 0nregistrat
reduceri ale $olu(elor i(portate la toate grupele de ('r&uri. ,st&el* cel (ai se(ni&icati$ grad de
in&luen' la di(inuarea cu B*A a $olu(ului total al i(porturilor l+au a$ut produsele (inerale (+
B*!A)* (a)inile )i aparatele* ec.ipa(entele electrice )i p'ri ale acestora (+#*DA)* (i1loace )i
(ateriale de transport (+"A)* (etalele co(une )i articole din acestea (+!*!A)* (aterialele plastice )i
articole din acestea (+2*2A) )i produsele industriei c.i(ice sau ale industriilor cone/e (+1*DA). G
posibil ca 0n anul curent indicele pre5urilor de con#um s' (arc.e-e de&laie* &eno(en nou 0ns'
11
negati$ pentru econo(ia naional'. :ata de&laiei 0n luna septe(brie 2@@D a constituit 2*DA &a' de
dece(brie 2@@B* 0nregistr0nd totodat' o (ic)orare de D*# p.p. co(parati$ cu rata in&laiei
0nregistrat' 0n septe(brie 2@@B &a' de dece(brie 2@@C. 6e&laia a &ost condiionat' 0n general de
(ic)orarea preurilor la produsele ali(entare* unele produse i(portate )i reducerea cererii interne
ca consecine a cri-ei (ondiale.
"ur#ul de #c;imb al (onedei naionale* 0n ianuarie+septe(brie curent* a (arcat o
depreciere de 1@*#A &a' de dolarul S?, 0n ter(eni no(inali (de la 1@*!@ lei pentru 1 dolar
a(erican la @1.@1.2@@D p0n' la 11*"@ lei la @.@D.2@@D). Feul (oldo$enesc s+a depreciat &a' de
Guro cu 1*#A. Principalii &actori care au deter(inat (odi&icarea cursului de sc.i(b au &ost
&luctuaiile cererii de $alut' str'in'* pro$ocate de declaraiile 0n (ass+(edia* ce au dus la
destabili-area te(porar' a situaiei pe piaa $alutar' intern'* intr'rilor re(itenelor de peste .otarele
'rii* precu( )i &luctuaiile cursului dolarului S?, &a' de alte $alute pe pieele $alutare
internaionale. ,)tept'rile pri$ind deprecierea leului (oldo$enesc* deter(inate de unele declaraii
0n (ass+(edia* au pro$ocat cre)terea cererii la $aluta str'in' 0n pri(ele patru luni curent. Hn scopul
nead(iterii deprecierii eseniale a leului (oldo$enesc* Banca Naional' a 8oldo$ei 0n ianuarie+
aprilie curent a e&ectuat $0n-'ri nete de $alut' str'in' 0n su(' de "1@*2 (il. dolari. Iar 0n perioada
(ai+septe(brie a procurat $alut' str'in' 0n $aloare de 12"*" (il. dolari. ,st&el* de la 0nceputul
anului $0n-'rile nete de $alut' str'in' au constituit B!*C (il. dolari. Hn re-ultat* stocul acti$elor
$alutare de re-er$' ale B'ncii Naionale a 8oldo$ei la s&0r)itul lunii septe(brie 2@@D a constituit
12@D*" (il. dolari* (ic)or0ndu+se cu 2B*"A &a' de ni$elul 0nregistrat la aceea)i dat' a anului 2@@B*
iar &a' de 0nceputul anului curent + cu 2C*CA.
G$oluiile recente 0n do(eniul industriei* transporturilor* co(erului e/terior )i interior
re&lect' consecinele cri-ei econo(ice (ondiale* re-ultatele c'reia in&luenea-' la 0ncasarea
$eniturilor 0n toate bugetele. ,st&el* reducerea $eniturilor a &ost cau-at' de (ic)or'rile 0ncas'rilor la
;%, la ('r&urile i(portate cu 1"!D*# (il. lei )i la i(po-itele asupra co(erului internaional )i
operaiunile e/terne cu 21"*D (il. lei. ;otodat'* (a1orarea c.eltuielilor a &ost deter(inat' de
necesitatea Gu$ernului de a onora obligaiunile 0n s&era social'. ?na din priorit'ile de ba-' 0n
acti$itatea Gu$ernului a &ost reali-area ('surilor de ordin social )i per&ecionarea siste(ului de
protecie social' a populaiei. Cri-a econo(ic' a dus la o sc'dere se(ni&icati$' a $olu(elor de
producie a ra(urilor industriale orientate spre e/port* a $olu(elor de ('r&uri transportate*
construciilor )i altor acti$it'i econo(ice legate de producere* 0n ti(p ce acti$it'ile econo(ice
asociate in&rastructurii neproduc'toare (0n$''(0nt* s'n'tate etc.) )i &inanate* 0n general* din buget
au &ost (ai puin a&ectate. Ca re-ultat* rata de cre)tere a salariului 0n sectorul bugetar a &ost
se(ni&icati$ (ai (are co(parati$ cu cea a salariului 0n sectorul real. 6rept re-ultat* 0n ianuarie+
septe(brie curent #alariul mediu lunar al unui lucr'tor din econo(ia naional' constituit 2C@1*"
12
lei )i s+a (a1orat 0n ter(eni no(inali cu D*DA* iar 0n ter(eni reali + cu D*CA &a' de perioada
si(ilar' a anului 2@@B. Hn s&era bugetar' salariul (ediu a crescut cu 2*A* iar 0n sectorul real al
econo(iei 4 cu "*DA; rit(ul de cre)tere (ult (ai 0nalt* dec0t total pe econo(ia naional' a
salariului no(inal se atest' 0n sectorul s'n'tate )i asisten' social' 4 cu 2@*A* ad(inistraiei
publice 4 cu 1B*1A* 0n$''(0nt 4 cu 2!*"A. ;otodat'* s+a 0nregistrat di(inuarea salariului no(inal
0n do(eniul construciei 4 cu 12*DA. Hn po&ida recesiunii econo(ice* salariul no(inal (ediu lunar a
crescut se(ni&icati$* 0ns' cu un rit( (ai lent dec0t 0n anii precedeni* iar cre)terea salariului real a
&ost deter(inat' de &eno(enul de&laiei identi&icat in acest an .
"omentare la 6ra$ic
6up' destr'(area ?:SS )i declararea independenei la 2C august 1DD1* :epublica 8oldo$a
a tra$ersat o etap' co(ple/' de tran-iie la econo(ia de pia'* 0n&runt0nd un declin econo(ic de
proporii. Cri-a econo(ic' a durat 1@ ani (din 1DD@ )i pJn' 0n 1DDD inclusi$)* perioad' 0n care PIB
s+a redus practic de trei ori. HncepJnd cu anul 2@@@ econo(ia a 0nregistrat o oarecare stabilitate*
1
nor(ali-0ndu+se $olu(ul de producie* ce a in&luenat parial )i reducerea s'r'ciei. Hn perioada
2@@@42@@" PIB* 0n ter(eni reali* s+a (a1orat cu !A. Ca ur(are* rata s'r'ciei s+a redus cu !1*A.
:epublica 8oldo$a continu' s' (enin' stabilitatea (acroecono(ic'. Hn 2@@" in&laia s+a redus de
la !!A 0n 1DDD pJn' la 1@A* (enin0ndu+se un curs de sc.i(b relati$ stabil al (onedei naionale*
iar re-er$ele $alutare s+au (a1orat se(ni&icati$. Cre)terea econo(ic' )i 0(pru(uturile e/terne
prudente au per(is reducerea ponderii datoriei publice )i datoriei publice garantate din PIB de la
CDA 0n 2@@@ pJn' la 2CA 0n 2@@". ,cest &apt s+a datorat pro(o$'rii unei politici (onetar+creditare
adec$ate 0n a(bian' cu o politic' &iscal+bugetar' rigid'* precu( )i i(ple(ent'rii re&or(elor
&iscale* a$0nd drept scop per&ecionarea siste(ului de colectare a i(po-itelor. 6e-$oltarea
econo(ic' a 'rii 0n anul 2@@# a &ost in&luenat' negati$ de o serie de &actori e/terni. Printre ace)tia
se nu('r' condiiile cli(aterice ne&a$orabile* interdicia e/portului anu(itor bunuri 0n Eederaia
:us' plus accesul li(itat la alte piee de e/port* dublarea preurilor la resursele energetice*
i(portate din :usia )i (a1orarea considerabil' a preurilor la resursele energetice pe pieele altor
'ri. Hn consecin'* s+a produs deteriorarea indicilor (acroecono(ici* s+a (ic)orat rata de cre)tere a
PIB* s+a redus producia industrial' )i agricol'* precu( )i e/portul de bunuri* (a1or0ndu+se de&icitul
balanei co(erciale )i balanei de pl'i. Cele 0nt0(plate au cau-at o accelerare a proceselor
in&laioniste. 8a1orarea in&laiei are un caracter ne(onetar )i depinde de preurile la ga-e* resurse
energetice )i sporirea c.eltuielilor de producie a&erente. Eactorii e/terni 0n 2@@# au creat di&icult'i
0n acti$itatea Gu$ernului* orientat' spre reali-area sarcinilor econo(ice )i sociale. 6i&icult'ile
econo(ice cu care s+a con&runtat 0n 2@@# :epublica 8oldo$a ar putea a$ea un i(pact negati$
asupra ni$elului de trai al populaiei. 6e aceea* Gu$ernul )i Banca Naional' s0nt gata s' 0ntreprind'
aciuni neordinare de pre$enire a )ocurilor social+econo(ice a 'rii.
CINCF?KIG
,nali-0nd datele statistice cu pri$ire la e$oluia indicatorilor (acroecono(ici 0n perioada anilor
1DD"+2@@B se obser$' o tendin' de (a1orare a acestora pe an ce trece: dac' 0n 1DD" PIB 0nsu(a
#!B@ (il.lei atunci 0n 2@@B $aloarea acestuia indica #2D21 (il.lei.Hncep0nd cu perioada anului 2@@B
indicatorii econo(ici )i sociali au rele$at o enor(' cre)tere econo(ic' )i 0(bun't'ire a ni$elului
1!
de trai al populaiei prin pris(a de-$olt'rii ascendente a agriculturii* co(erului e/terior )i cu
a('nuntul* 0n co(unicaii )i unele ser$icii. 8a1orarea $eniturilor populaiei* inclusi$ datorit'
cre)terii salariilor )i re(itenelor din (unca cet'enilor peste .otarele 'rii* a in&luenat po-iti$
de-$oltarea sectorului de ser$icii )i a contribuit la aprecierea (onedei naionale &a' de dolarul S?,
)i Guro. , &ost 0nregistrat' o cre)tere considerabil' a in$estiiilor str'ine directe 0n econo(ia
naional'. ;otodat'* de-$oltarea econo(iei a &ost periclitat' de e$oluia pieei (onetare )i $alutare*
precu( )i de &luctuaiile continue pe plan (ondial ale preurilor la resursele energetice )i produsele
ali(entare. Hncep0nd cu luna octo(brie 2@@B* se atest' o 0ncetinire a rit(urilor de cre)tere ale unor
acti$it'i econo(ice. ,ceste circu(stane e/plic' in&luena negati$' a cri-ei &inanciare globale )i
recesiunea principalelor econo(ii pe plan (ondial asupra de-$olt'rii econo(iei 'rii. ,ceast'
in&luen' negati$' asupra e$oluiei indicatorilor social+econo(ici s+a (eninut )i 0n D luni 2@@D. Ca
re-ultat* a sc'-ut $olu(ul produciei industriale* produciei agricole* co(erului e/terior )i interior*
('r&urilor transportate* in$estiiile* $eniturile bugetare. ;otodat'* cu rit(uri (ai lente a crescut
$olu(ul ser$iciilor* precu( )i salariul no(inal )i real.
1"