Sunteți pe pagina 1din 317

- NAINTE S ADORM -

2
- S. J. WATSON -
3
- NAINTE S ADORM -
4
- S. J. WATSON -
S. J. WATSON
NAINTE S ADORM
Traducere din englez i n!e de "auren iu Dul#an
Ti!lul riginal$ %E&ORE I 'O TO S"EE() 2*++
,
- NAINTE S ADORM -
Pentru mama mea i pentru Nicholas
M-am n scut mine,
ast zi tr iesc,
ziua de ieri m-a ucis.
(a-iz O./ia
0
- S. J. WATSON -
Partea nti
AST ZI
E un dr#i!r /!r in. Nu-l recun/c. Nu !iu unde # a1lu) nici
cu# a# a2un/ aici. 3i 4a5ar n-a# cu# / a2ung aca/ .
Aici #i-a# 6e!recu! na6!ea. A# 1/! !rezi! de -cea unei
1e#ei 7 la 8nce6u!) a# crezu! c e/!e 8n 6a! cu #ine) dar a6i
#i-a# da! /ea#a c ci!e!e !irile i c ) de 1a6!) a/cul!a# radiul
unui cea/ cu alar# 7 iar c9nd a# de/c4i/ c4ii) a# de/c6eri!
c /un! aici. n ca#era a/!a) care 8#i e/!e /!r in .
Oc4ii #i /e 5inuie/c cu 8n!unericul i # ui! 8n 2ur. (e 6ar!ea
in!eriar a uii de la i1nier a!9rn un 4ala! 7 6are / 1ie de
da# ) dar e 6en!ru 1e#eie #ul! #ai 8n -9r/! dec9! #ine 7 iar
6e /6e!eaza /caunului de l9ng # /u a de !ale! e/!e aran2a!
cu gri2 6erec4e de 6an!alni 8nc4ii la culare. n re/!) nu - d
#are lucru. Mi /e 6are c#6lica! / 8n eleg cu# 1unc ineaz
cea/ul cu alar# ) dar 8n cele din ur# g /e/c un 5u!n i
reue/c / 6re/c radiul.
I#edia! du6 aceea) aud re/6ira ie uier !are 8n /6a!ele
#eu i 8#i dau /ea#a c nu /un! /ingur . M 8n!rc 6e 6ar!ea
cealal! . : d un u# r gl i ni!e 6 r negru 8n/6ica! cu al5. ;n
5 r5a!. Are 5ra ul /!9ng dea/u6ra 6l 6u#ii) iar 6e inelar 6ar!
-erig4e! de aur. #i 8n 5u un 1!a!. <Deci 6e l9ng c e 5 !r9n
i 8nc run i!) #ai e i c / !ri!) 8#i /6un 8n /inea #ea. Nu nu#ai
c #i-a# !ra/- cu un 5 r5a! 8n/ura!) dar a# 1 cu!- 8n!r- ca/
care 6re/u6un c e a lui) 8n 6a!ul 6e care 6re/u6un c ) de 5icei)
8l 8#6ar!e cu / ia.= M 8n!ind 6e /6a!e ca / # lini!e/c.
<Ruine / -#i 1ie>=
M 8n!re5 unde e / ia. Oare !re5uie / -#i 1ac gri2i c ar 6u!ea
/ /e 8n!arc aca/ din cli6 8n cli6 ? Mi- i i#aginez /!9nd 8n
ua dr#i!rului) i69nd i 1 c9ndu-# !9r1 . O ade- ra!
#eduz ) cu er6i 8n lc de 6 r. Oare ce-a /6une) cu# #-a
a6 ra? Dar !i6ul de l9ng #ine nu 6are / -i 1ac gri2i. S-a 8n!r/
6e /6a!e i /1r ie #ai de6ar!e.
M /!r duie/c / r #9n ne#ica! . De 5icei) 8#i aduc a#in!e
cu# a# a2un/ 8n!r- a/!1el de /i!ua ie) dar nu i a/! zi. @red c
a# 1/! la 6e!recere) la un 5ar /au la un clu5. (r5a5il c era#
A
- NAINTE S ADORM -
5ea! . A!9! de 5ea! ) 8nc9! nu-#i #ai a#in!e/c ni#ic. A!9! de
5ea! ) 8nc9! a# -eni! aca/ la un indi-id cu -erig4e! i 6 r 6e
/6a!e.
Dau 6la6u#a la 6ar!e cu #ul! gri2 i # aez 6e #arginea
6a!ului. n!9i de !a!e) !re5uie / #erg la 5aie. (ri-irea 8#i cade
6e ni!e 6a6uci) dar nici nu-#i !rece 6rin ca6 / # 8ncal cu ei
7 una e / i- !ragi cu un 5 r5a! c / !ri! i cu !!ul al!ce-a /
6r i 6a6ucii unei al!e 1e#ei 7 aa c 6 e/c de/cul 6e 6dea.
#i dau /ea#a c /un! gal i #i-e !ea# ca nu cu#-a /
ni#ere/c ua grei! i / dau 6e/!e -reun c4iria /au 6e/!e
-reun 1iu adle/cen!. Re/6ir uura! c9nd - d c ua de la 5aie e
8n!rede/c4i/ 7 in!ru i a# gri2 /- 8ncui.
M aez 6e cl/e!) 8#i 1ac ne-ile) a6i !rag a6a i # a6r6ii
de c4iu-e! / # /6 l. n!ind #9na du6 / 6un) dar ce-a #i /e
6are 8n neregul . "a 8nce6u!) nu-#i dau /ea#a ce anu#e) dar
a6i 8n eleg$ #9na care a6uc / 6unul nu 6are / 1ie a #ea.
(ielea e z59rci! ) ung4iile /un! #a!e i ra/e) iar 6e inelar 6r!
-erig4e! /i#6l din aur) la 1el ca a 5 r5a!ului de l9ng care
!c#ai #-a# ridica!.
R #9n 8n# r#uri! 6re de c9!e-a cli6e) a6i 8#i #ic
dege!ele. Iar dege!ele #9inii care ine / 6unul /e #ic i ele. Mi
/e !aie re/6ira ia) iar / 6unul cade 8n c4iu-e! . M ui! 8n glind .
@4i6ul care /e ui! la #ine nu e/!e al #eu. ( rul nu are niciun
6ic de -lu# i e/!e !un/ #ul! #ai /cur! dec9! 8l 6r! eu) 6ielea
5ra2ilr i cea de /u5 5 r5ie a!9rn ) 5uzele /un! /u5 iri) iar
cl urile gurii /un! c5r9!e. De/c4id gura i /c! un icne! #u! 7
dac nu #-a cn!rla) /-ar !ran/1r#a 8n!r-un i6 ! de /6ai# 7
a6i - d c4ii din glind . Dei 6ielea din 2urul lr e rida! ) 8#i
dau /ea#a c /un! ai #ei. (er/ana din glind /un! eu 8n/ #i)
dar /un! cu du zeci de ani #ai 8n -9r/! . @u du zeci i cinci.
(a!e c4iar cu #ai #ul!.
E i#6/i5il> nce6 / !re#ur i # ag de #arginea c4iu-e!ei.
Din 6ie6! #i /e ridic un al! i6 !) dar ace/!a eru6e ca un icne!
/ugru#a!. &ac un 6a/ 8n /6a!e) 8nde6 r!9ndu-# de glind ) i
a5ia acu# le - d. &!gra1iile. Sun! li6i!e 6e 6ere!e) 5a c4iar i
6e glind . n!re ele /un! 6re/ ra!e 6/!-i!-uri gal5ene) u#ede i
8ncre i!e) 6e care e /cri/ cu #arBerul.
M ui! 6e unul la 8n!9#6lare. @4ri/!ine) /crie 6e el) iar
/ gea! indic 1!gra1ie 8n care a6ar eu 7 cu 8n1 iarea #ea
cea nu ) de 1e#eie 8n -9r/! 7 /!9nd 6e 5anc de 6e un c4ei)
C
- S. J. WATSON -
al !uri de un 5 r5a!. Nu#ele ace/!a #i /e 6are cun/cu!) dar nu
#i-e 1ar!e 1a#iliar) i 6arc !re5uie / 1ac un e1r! ca / cred c
e al #eu. n 1!gra1ie) eu i 5 r5a!ul ne ui! # 8n 5iec!i-)
in9ndu-ne de #9n . E un !i6 5ine 1 cu! i a!r g !r) iar c9nd #
ui! #ai de a6ra6e) 8#i dau /ea#a c e 5 r5a!ul cu care a#
dr#i!) cel 6e care l-a# l /a! 8n 6a!. Su5 1!gra1ie) 8n dre6!ul
lui) e /cri/$ %en) iar al !uri$ S ul ! u.
Iar i #i /e !aie re/6ira ia) i /#ulg 1!gra1ia de 6e 6ere!e.
<Nu /e 6a!e> 8#i /6un 8n /inea #ea. Nu> Nu 6a!e 1i ade- ra!D=
M ui! i la celelal!e. n !a!e a6 re# eu i cu el. n una din!re
ele) /un! 8#5r ca! cu rc4ie ur9! i de/1ac un cadu) 8n al!a)
a#9ndi 6ur! # i#6er#ea5ile iden!ice i /! # 8n 6iciare 8n 1a a
unei ca/cade) 8n !i#6 ce un c elu a#uin la 6iciarele
na/!re. n cea de al !uri) /!au l9ng el) cu un 6a4ar de /uc de
6r!cale 8n #9n ) i /un! 8#5r ca! cu 4ala!ul 6e care l-a#
- zu! adineauri 8n dr#i!r.
M dau i #ai 8n /6a!e) 69n c9nd /i#! 6e 6iele r ceala
6l cilr de 1aian . n cli6a aceea) a# in!ui ia -ag a ceea ce /e
nu#e!e #e#rie. ncerc / # cncen!rez a/u6ra ei) dar 8#i
/ca6 ) a/e#enea cenuii lua!e de -9n!) iar 8n cele din ur# 8#i
dau /ea#a c ) 8n -ia a #ea) eEi/! un a!unci 7 un 8nain!e) dei
nu !iu 8nain!e de ce anu#e 7 i un acu#) iar 8n!re cele du /e
8n!inde un -id ! cu! i 8ndelunga! care #-a adu/ 69n aici) 8n
acea/! ca/ /!r in ) 8#6reun cu un 5 r5a! necun/cu!.
*
M 8n!rc 8n dr#i!r. nc in 8n #9n 1!gra1ia 8n care a6ar
al !uri de 5 r5a!ul din 6a!.
7 @e /e 8n!9#6l ? i6 eu) cu lacri#i 6e 5ra2i.
% r5a!ul /e ridic 8n ca6ul a/elr) cu c4ii 6e 2u# !a!e
8nc4ii.
7 @ine e!i?
7 Sun! / ul ! u) 8#i r /6unde el) 1 r / /e ui!e la !ru6ul #eu
gl.
Are 1a adr#i! ) 6e care nu /e ci!e!e nici ur# de
iri!are.
7 Sun!e# c / !ri i de ani de zileD
7 @u# adic ? 8n!re5 eu.
A -rea / 1ug) dar nu a# unde.
F
- NAINTE S ADORM -
7 <@ / !ri i de ani de zile=? @e -rei / /6ui?
% r5a!ul /e ridic 8n 6iciare.
7 (1!i#) /6une el) 8n!inz9ndu-#i ca6!ul) a6i a!ea6! /
# 8#5rac cu el.
(ar! ni!e 6an!alni de 6i2a#a care /un! 6rea #ari 6en!ru el
i un #aiu al5. #i aduce a#in!e de !a!a.
7 Ne-a# c / !ri! 8n +FF,. n ur# cu du zeci i di de ani.
AiD
7 (1!i#D? 8l 8n!reru6 eu.
Si#! c #i /e /curge !! /9ngele din 5ra2i) iar ca#era 8nce6e
/ /e 8n-9r! cu #ine. De unde-a din ca/ /e aude !ic i!ul unui
cea/ 7 6arc ar 1i ni!e l-i!uri de cican.
7 DarD?
&ace un 6a/ c !re #ine.
7 Dar cu#D?
7 @4ri/!ine) ai 6a!ruzeci i a6!e de ani.
M ui! la el) la ace/! /!r in care 8#i z9#5e!e. Nu -reau / -l
cred) nici # car nu -reau / a/cul! ce /6une) dar el cn!inu $
7 Ai a-u! un acciden!. ;n acciden! gra-. Ai /u1eri! leziuni la
ca6) iar acu# i-e greu / - i a#in!e!i lucruri care /-au 8n!9#6la!
8n !recu!.
7 @e lucruri? 8n!re5 eu) g9ndindu-# c nu /e 6a!e / 1i ui!a!
ul!i#ii du zeci i cinci de ani. @e lucruri?
&ace iar i un 6a/ /6re #ine) a6r6iindu-/e ca i c9nd a 1i un
ani#al /6eria!.
7 T!ul. n unele zile) !! ce i /-a 8n!9#6la! du6 -9r/!a de
du zeci de ani. Al!eri) c4iar i de #ai 8nain!e.
Si#! c #i /e 8n-9r!e ca6ul. Da!ele i -9r/!ele #i /e
8n- l# e/c 8n #in!e. Nu -reau / 6un nici 8n!re5are) dar !iu
c !re5uie.
7 @9ndD @9nd a a-u! lc acciden!ul?
Se ui! la #ine) iar 6e c4i6ul / u /e ci!e!e un a#e/!ec de
c#6a/iune i !ea# .
7 @9nd a-eai du zeci i nu de aniD
nc4id c4ii. Min!ea #ea 8ncearc / re/6ing acea/!
in1r#a ie) dar unde-a) 8n ad9ncul /u1le!ului) !iu c e ade- ra! .
nce6 iar i / 6l9ng) iar 5 r5a!ul din 1a a #ea) ace/! %en) /e
a6r6ie de #ine) care a# r #a/ 8n 6rag. i /i#! 6rezen a al !uri
de #ine i nu # #ic a!unci c9nd 8#i cu6rinde #i2lcul i #
!rage /6re el. M /!r9nge 8n 5ra e. Ne leg n # ur i 8#i dau
+*
- S. J. WATSON -
/ea#a c #icarea aceea 8#i e/!e cu#-a 1a#iliar . M 1ace /
# /i#! #ai 5ine.
7 Te iu5e/c) @4ri/!ine.
3!iu c ar !re5ui / /6un c i eu 8l iu5e/c) dar n- 1ac. Nu /6un
ni#ic. @u# a 6u!ea / -l iu5e/c? E un /!r in. Ni#ic nu are /en/.
:reau / !iu a!9! de #ul!e lucruri. @u# a# a2un/ aici) cu# a#
reui! / /u6ra-ie uie/c. Dar nu !iu cu# / 8n!re5.
7 Mi-e 1ric ) 8i /6un eu.
7 3!iu) 8#i r /6unde el. 3!iuD Dar nu- i 1ace gri2i) @4ri/. O /
a# gri2 de !ine. n!!deauna / a# gri2 de !ine. O / 1ie 5ine.
@rede-# .
*
Mi-a /6u/ c / -#i 1ac un !ur al ca/ei. Acu# /un! #ai
cal# . Mi-a# 6u/ 6erec4e de c4il i i un !ricu -ec4i 6e care
#i l-a da! el) a6i #i-a# arunca! ca6!ul 6e u#eri. Iei# 6e 4l.
7 De2a ai - zu! 5aia) 8#i /6une) de/c4iz9nd ua al !ura! .
/!a e 5irul.
n un!ru /e a1l un 5iru de /!icl ) iar 6e el - d ce-a care 6are
/ 1ie un c#6u!er) dei e ridicl de #ic 7 ai zice c -i un 1el de
2uc rie. Al !uri de el e un 1ie! gri #e!aliza!) dea/u6ra c ruia e
a!9rna! un calendar. T!ul e cura! i rdna!.
7 "ucrez aici din c9nd 8n c9nd) 8#i eE6lic el) 8nc4iz9nd ua.
A6i !rece# de cealal! 6ar!e a 4lului) iar el de/c4ide al!
u . ;n 6a!) # /u de !ale! ) un i1nier. E ca#er 1ar!e
a/e# n !are cu cea 8n care #-a# !rezi!.
7 ;neri dr#i aici. Dar de 5icei nu- i 6lace / !e !reze!i
/ingur . In!ri 8n 6anic a!unci c9nd nu- i dai /ea#a unde !e a1li.
ncu-iin ez din ca6. M /i#! ca un c4iria c ruia i /e 6rezin!
nu lcuin . Iar 5 r5a!ul de l9ng #ine 6are un 1el de cleg de
a6ar!a#en!.
7 Gai / #erge# la 6ar!er.
@5r 8n ur#a lui. #i ara! ca#era de zi 7 cana6ea i ni!e
1!lii) un ecran 6la! 6rin/ de 6ere!e) care cic e un !ele-izr 7
/u1rageria i 5uc ! ria. Niciuna nu #i /e 6are 1a#iliar . Nu /i#!
ni#ic) nici # car c9nd - d 6e un 5u1e! 1!gra1ie 8nr #a!
care ne 8n1 ieaz 6e ni di.
7 n /6a!e e gr din .
M ui! 6rin ua de /!icl a 5uc ! riei. A5ia /e cra6 de ziu ) iar
++
- NAINTE S ADORM -
cerul 8n!uneca! 8nce6e / /e clreze 8n al5a/!ru. Di/!ing /ilue!a
unui c6ac #are) iar la ca6 !ul gr dinii) un 6rn 7 8n re/!)
ni#ic. #i dau /ea#a c nici # car nu !iu 8n ce 6ar!e a lu#ii #
a1lu.
7 ;nde /un!e#? 8l 8n!re5 eu 6e 5 r5a!ul din /6a!ele #eu.
M ui! 8n gea# i ne - d 6e a#9ndi. (e #ine i 6e / ul #eu.
Di a#eni de -9r/! #i2lcie.
7 n nrdul "ndrei) 8#i r /6unde el. n car!ierul @ruc4 End.
&ac un 6a/ 8n /6a!e. Si#! c # cu6rinde 6anica$
7 Du#nezeule> Nici # car nu !iu unde lcuie/cD
7 Nu- i 1ace gri2i) 8#i /6une el) lu9ndu-# de #9n . n /cur!
-re#e) / !e /i# i #ai 5ine.
M 8n!rc cu 1a a /6re el i a!e6! / -#i /6un cu#) cu# /
# /i#! #ai 5ine) dar nu 6ri#e/c nici eE6lica ie.
7 :rei / - i 1ac ca1ea?
n!re5area lui # ener-eaz 6re de cli6 ) dar a6i 8i
r /6und$
7 Da) !e rg.
Iar el 6une a6 8n!r-un i5ric.
7 Neagr ) !e rg) adaug eu. & r za4 r.
7 3!iu) 8#i /6une el z9#5ind. :rei i ni!e 69ine 6r 2i! ?
i /6un c da. #i 8nc4i6ui c !ie #ul i#e de lucruri de/6re
#ine) dar !! a# i#6re/ia c e di#inea a de du6 a-en!ur de
na6!e$ # /i#! de 6arc ar ur#a / iau #icul de2un cu un
/!r in) 8n ca/a lui) du6 care -a !re5ui / aleg ##en!ul 6!ri-i!
6en!ru a 6leca aca/ .
Dar 6r5le#a e c ) din c9!e /e 6are) c4iar /un! aca/ .
7 :reau / /!au 2/) 8i /6un eu.
7 Du-!e i ia lc 8n li-ing. :in i eu i#edia!.
Ie/ din 5uc ! rie.
n /cur! -re#e) #i /e al !ur i %en. #i 8n!inde un al5u# cu
1!gra1ii.
7 ;i!e) al5u#ul /!a ar 6u!ea / !e a2u!e.
l iau 8n #9n . Are 8n-eli!are de -inilin care i#i! 7 1 r
/ucce/ 7 6ielea uza! i e 6rin/ cu 6anglic rie) ale c rei
ca6e!e /un! lega!e 8n!r- 1und negli2en! .
7 M 8n!rc re6ede) 8#i /6une el) a6i # la/ /ingur 8n
ca#er .
M aez 6e cana6ea. Al5u#ul 8#i a!9rn greu 8n 6al . A#
+2
- S. J. WATSON -
i#6re/ia c ) dac 8l -i de/c4ide) -a 1i ca i c9nd #i-a -9r8 na/ul
8n -ia a al!cui-a. Dar 8#i dau /ea#a c al5u#ul #i-a 1/! da! de
/ ul #eu i c !! ce /e a1l 8n el are leg !ur cu #ine.
De/1ac 1unda i 8l de/c4id la 8n!9#6lare. Dau 6e/!e
1!gra1ie cu #ine i %en de 6e -re#ea c9nd era# #ul! #ai
!ineri.
l 8nc4id la lc. #i !rec #9inile 6e/!e c6er! ) a6i 8l r /1ie/c
ur) /6un9ndu-#i 8n /inea #ea$ <@red c 1ac a/!a 8n 1iecare zi=.
Nu-#i 6! da /ea#a ce /e 8n!9#6l . A# i#6re/ia c / a
6rdu/ #are greeal i !!ui 8#i dau /ea#a c nu e/!e aa.
A# !a!e d-ezile$ c4i6ul 6e care l-a# - zu! 8n glinda de la e!a2
i #9inile 8#5 !r9ni!e care #9ng9ie al5u#ul. Nu /un! 6er/ana
care credea# c /un! a!unci c9nd #-a# !rezi!.
Dar cine 8#i 8nc4i6uia# c /un!? 3i c9nd anu#e a# 1/!
6er/ana aceea) care /-a !rezi! 8n 6a!ul unui /!r in i !! ce a-ea
8n #in!e era / /e duc aca/ ? nc4id c4ii. Si#! c 6lu!e/c. N-
a# re6ere. Sun! 8n 6ericl / # r ! ce/c.
Tre5uie / # ag de ce-a. ncerc / # cncen!rez a/u6ra
unui lucru cncre!. Orice. Nu g /e/c ni#ic. A!9! de #ul i ani din
-ia a #eaD (ur i /i#6lu au di/6 ru!.
Al5u#ul ace/!a 8#i -a /6une cine /un!) dar nu -reau / -l
de/c4id din nu. Nu 8nc . :reau / /!au lini!i! -re#e) 1 r /
!iu ce cu6rinde !recu!ul #eu. S r #9n 8n a!e6!are) la grani a
din!re 6/i5ili!a!e i reali!a!e. #i e/!e !ea# / -#i de/c6 r
!recu!ul 7 ce-a# realiza! i ce nu.
%en /e 8n!arce i 6une !a- 8n 1a a #ea. (9ine 6r 2i! ) du
ce!i de ca1ea) can cu la6!e.
7 Te /i# i 5ine? # 8n!rea5 el) iar eu 8ncu-iin ez din ca6.
Se aaz l9ng #ine. E 6ra/6 ! ra/ i 6ar! 6erec4e de
6an!alni) c #a i cra-a! . Acu# nu #ai /ea# n cu !a!a)
ci cu anga2a!ul unei 5 nci /au al unei 1ir#e. <N-ara! r u delc=)
8#i /6un eu) dar 8nde6 r!ez din #in!e ace/! g9nd.
7 Aa /e 8n!9#6l 8n 1iecare zi? 8l 8n!re5.
%en 6une 1elie de 69ine 6r 2i! 6e 1ar1urie i 8n!inde un! 6e
ea.
7 @a# aa. :rei i !u?
@la!in din ca6) iar el #uc din 1elie.
7 Se 6are c e!i ca6a5il / re ii in1r#a ii c9! !i#6 e!i
!reaz ) dar du6 ce adr#i) i /e !erg din #e#rie. @u# i /e
6are ca1eaua?
+3
- NAINTE S ADORM -
i /6un c e 5un ) iar el 8#i ia al5u#ul din 6al .
7 E un 1el de 2urnal ilu/!ra!) 8#i /6une) a6i 8l de/c4ide. n
ur# cu c9 i-a ani) ne-a lua! 1c ca/a i a# 6ierdu! #ul!e
1!gra1ii i lucruri -ec4i) dar 8nc #ai a-e# c9!e-a 8n al5u#ul
/!a.
#i ara! cu dege!ul 6ri#a 6agin $
7 ;i!e) aici e di6l#a !a de licen . Iar a/!a e 1!gra1ie de
c9nd ai a5/l-i!.
M ui! la ce-#i ara! i # - d z9#5ind cu c4ii #i2i i din
6ricina /arelui. (r! rc4ie neagr i 6 l rie de 1e!ru cu un
ciucure auriu. @4iar 8n /6a!ele #eu /e a1l un !9n r cu c/!u# i
cra-a! ) care nu /e ui! 8n 5iec!i-.
7 /!a e!i !u? 8n!re5 eu.
7 Nu) /6une el z9#5ind. Nu a# a5/l-i! da! cu !ine. (e
-re#e aia) 8nc era# /!uden!. "a 1acul!a!ea de c4i#ie.
Ridic 6ri-irea /6re el.
7 @9nd ne-a# c / !ri!?
Se ui! la #ine i 8#i cu6rinde #9na 8n!re ale lui. Sun!
/ur6rin/ de a/6ri#ea 6al#elr /ale 7 6a!e 6en!ru c /un!
5inui! cu 6ielea lui ca!i1ela! din !inere e.
7 Du6 ce i-ai /u/ inu! !eza de dc!ra!) 8#i r /6unde el.
De2a era# 8#6reun de c9 i-a ani) dar !uD de 1a6!) a#9ndi a#
-ru! ca #ai 8n!9i / - i !er#ini /!udiile.
Are ni# ) dar #i /e 6are /ur6rinz !r de 6rag#a!ic din
6ar!ea #ea. M 8n!re5 dac #i-a# dri! cu ade- ra! / #
c / !re/c cu el.
7 Era# 1ar!e 8ndr g/!i i) adaug el) ca i c9nd #i-ar 1i ci!i!
g9ndul. 3i 8nc /un!e#.
Nu !iu ce / /6un. H9#5e/c. %en ia gur de ca1ea) a6i /e
ui! iar i 8n al5u#ul 6e care 8l ine 8n 6al i d c9!e-a 6agini.
7 Ai 1 cu! /!udii de 1illgie englez . Du6 ce ai a5/l-i!) ai
a-u! c9!e-a /lu25e. @4e/!ii 1ar!e di-er/e$ /ecre!aria!) -9nz riD
@red c nu 6rea !iai ce -rei. Du6 licen ) eu nu #i-a#
cn!inua! /!udiile) ci a# 1 cu! ni!e cur/uri ca / de-in 6r1e/r.
Mi-a 1/! de/!ul de greu c9 i-a ani) dar 8n cele din ur# a# 1/!
6r#-a! i) ei 5ine) a# a2un/ aici.
M ui! 8n 2ur. @a#era de zi e/!e elegan! i cn1r!a5il .
Dega2 aerul cald al cla/ei de #i2lc. Dea/u6ra e#ineului a!9rn
un !a5lu care 8n1 ieaz 6 dure) iar 6e 6li a lui /e a1l un
cea/ i c9!e-a 5i5eluri. M 8n!re5 dac a# cn!ri5ui! i eu la
+4
- S. J. WATSON -
decrarea ca/ei.
7 (redau la un liceu din a6r6iere. Acu# /un! e1 de ca!edr )
8#i /6une el cu un 6ic de #9ndrie 8n gla/.
7 Iar eu?
Nu !iu de ce 8l 8n!re5) 6en!ru c 8#i 8nc4i6ui /ingurul r /6un/
6/i5il. %en # ia de #9n .
7 Du6 acciden!) a !re5ui! / renun i la /er-iciu. Acu# nu
#unce!i. Nici nu e ne-ie) adaug el) /i# indu-#i 6r5a5il
deza# girea. A# un /alariu de/!ul de 5un. Ne de/curc #. E 8n
regul .
nc4id c4ii i duc #9na la 1run!e. Mi /e 6are 6rea #ul!. A
-rea / !ac . Si#! c !re5uie / 6rce/ez 1ar!e #ul!e in1r#a ii
i c ) dac n- / /e 6rea/c ) / eE6ldez. A -rea / -l 8n!re5$
<3i ce 1ac !a! ziua?=) dar # !e# de r /6un/) aa c # a5 in.
%en 8i !er#in 1elia de 69ine 6r 2i! ) a6i duce !a-a 8n
5uc ! rie. Se 8n!arce 8n li-ing 8#5r ca! cu un 6arde/iu$
7 Tre5uie / 6lec la /er-iciu.
Si#! c # 8ncrdez.
7 Nu- i 1ace gri2i) /6une el. O / !e /i# i 5ine. Te /un #ai
8ncl. (r#i!. 3i nu ui!a c ziua de azi n- / /e de/e5ea/c de
celelal!e. O / 1ie 5ine.
7 DarD 8nce6 eu.
7 Tre5uie / 6lec. #i 6are r u. Dar 8nain!e -reau / - i ar !
c9!e-a lucruri de care ai 6u!ea a-ea ne-ie.
Merge# 8n 5uc ! rie i 8#i ara! ce /e a1l 8n dula6uri)
#9ncarea din 1rigider) 6e care a 6u!ea /- 8nc lze/c la 6r9nz) i
!a5l de /cri/ 6rin/ de 6ere!e) al !uri de care a!9rn un
#arBer negru lega! cu a .
7 ;neri) 8 i /criu #e/a2e 6e !a5la a/!a) 8#i eE6lic el. : d c
a /cri/ 6e ea cu-9n!ul <-ineri=) cu #a2u/cule 8ngri2i!e) iar
dede/u5!$ <Ru1e?=) <(li#5are? IIa !ele1nul>J=) <T:?= Su5
cu-9n!ul <6r9nz=) a /cri/ c #ai e ni!e /#n 8n 1rigider i a
ad uga!$ <Sala! ?=. "a /19ri!) a /cri/ c -a a2unge aca/ 8n 2urul
rei a/e.
7 Ai agend ) cn!inu el. E 8n gean!a !a. "a /19ri! /un!
n!a!e c9!e-a nu#ere de !ele1n i adre/a na/!r ) 8n caz c !e
r ! ce!i. Ai i un !ele1n #5ilD
7 ;n ce?
;n !ele1n 1 r 1ir) 6e care 6 i / -l iei cu !ine c9nd iei din
ca/ . @red c e 8n gean!a !a. Ai gri2 / nu-l ui i) dac 6leci.
+,
- NAINTE S ADORM -
7 A# 8n ele/.
7 %ine.
Ne duce# 8n 4l) iar el ia /er-ie! din 6iele !ci! alia!
l9ng u . Tre5uie / 6lec.
7 n regul .
Nu !iu ce al!ce-a a 6u!ea /6une. M /i#! ca 1e!i care nu
/e duce la cal i e l /a! /ingur aca/ de 6 rin ii ei) care
!re5uie / #earg la /er-iciu. M a!e6! ca %en / -#i /6un $ <S
nu a!ingi ni#ic. 3i nu ui!a / - i iei 6a/!ilele=.
Se a6r6ie de #ine i # / ru! 6e 5raz. Nu-l re/6ing) dar
nici nu-i r /6und cu un / ru!. Se 8n!arce /6re u ) dar c4iar
8nain!e /- de/c4id ) /e 6re!e i /e ui! iar i la #ine$
7 A4) era / ui!>
Din!r-da! ) %en ad6! un en!uzia/# 1r a!) iar -cea lui
ca6 ! n! 1al/ . Se /!r duie!e 6rea #ul! / 6ar na!ural 7
/e -ede li#6ede c /-a g9ndi! 8ndelung la ce ur#eaz / -#i
/6un . 3i nu e ce-a r u) cu# #i-a# 8nc4i6ui! eu.
7 n /eara a/!a) 6lec # din ra. Dar 6e dura!a
.eeBendului. E ani-er/area na/!r ) aa c #-a# g9ndi! /
#erge# unde-a. @e 6 rere ai?
ncu-iin ez din ca6$
7 Sun 5ine.
%en z9#5e!e cu un aer uura!$
7 A-e# ce-a 1ru#/ la care / ne g9ndi#. ;n 6ic de aer de
#areD O / ne 6rind 5ine.
Se 8n!arce /6re u i de/c4ide$
7 Te /un #ai 8ncl) / - d ce 1aci.
7 Da) !e rg.
7 Te iu5e/c) @4ri/!ine. S nu ui i nicida! .
%en 8nc4ide ua) iar eu # r /uce/c 6e c lc9ie i # 8n!rc 8n
li-ing.
*
Mai !9rziu) 6e la ra zece. S!au 6e un 1!liu. &ar1uriile /un!
/6 la!e i r9ndui!e cu gri2 8n /u6r!ul 6en!ru -a/e) iar ru1ele
/un! 8n #ain . M-a# /!r dui! / # #en in cu6a! .
Dar acu# # /i#! gal 6e din un!ru. E ade- ra! ce #i-a
/6u/ %en. Nu a# #e#rie. Nici a#in!ire. n acea/! ca/ nu
eEi/! niciun lucru de care / -#i aduc a#in!e. Niciuna din!re
+0
- S. J. WATSON -
1!gra1ii 7 1ie din 2urul glinzii) 1ie din al5u#ul 6e care 8l a# 8n
1a 7 nu-#i declanea z a#in!irea zilelr 8n care au 1/! 1 cu!e)
i nu a# nici a#in!ire cu %en) 8n a1ar de cele din di#inea a
acea/!a. Min!ea #i-e c#6le! gal .
nc4id c4ii i 8ncerc / # cncen!rez a/u6ra a ce-a. Orice.
@r ciunul !recu!. ;n @r ciun arecare. Nun!a #ea. Dar nu-#i
-ine ni#ic 8n #in!e.
M ridic 8n 6iciare. M 6li#5 6rin ca/ ) !rec9nd din!r-
ca#er 8n al!a. nce!. (lu!ind ca un /!rigi) #9ng9ind ur
6ere ii) #e/ele i celelal!e #5ile) dar 6arc 1 r / le a!ing cu
ade- ra!. <@u# a# a2un/ aa?=) # 8n!re5. M ui! la #delele
c-arelr) la 5i5elurile de 6e 6li a e#ineului) la 1ar1uriile
rna#en!ale aran2a!e 6e #i 6r!urile din /u1ragerie. ncerc / -#i
/6un c !a!e /un! ale #ele. @ e ca/a #ea) / ul #eu) -ia a
#ea. Dar /i#! c lucrurile ace/!ea nu-#i a6ar in. Nu /un! 6ar!e
din #ine. n dr#i!r) de/c4id ua i1nierului i - d ni!e 4aine
6e care nu le recun/c 7 !a!e a!9rn 1ru#/ 6e u#erae) ca
ni!e /i#ulacre ale unei 1e#ei 6e care n-a# 8n!9lni!- nicida! .
O 1e#eie c reia 8i c!r5 i 6rin ca/ ) c reia 8i 1l/e/c / 6unul i
a#6nul) c reia 8i 6r! 6a6ucii i ca6!ul. &e#eia acea/!a /e
a/cunde de #ine) e/!e 6rezen 1an!#a!ic ) 8nde6 r!a! i
i#6/i5il de a!in/. De di#inea ) #i-a# ale/ len2eria in!i# cu
un /en!i#en! de -in- ie) /c!cind 8n gra5 6rin!re 6erec4ile
de c4il i 6u/e lalal! cu dre/urile i cira6ii) ca i c9nd 8n a 1i
!e#u! ca nu cu#-a / 1iu 6rin/ . Mi /-a ! ia! re/6ira ia c9nd a#
g /i! 8n 1undul /er!arului ni!e c4il i de # !a/e cu dan!el 7
ar!icle cnce6u!e nu dar 6en!ru a 1i 6ur!a!e) ci i 6ri-i!e. n
cele din ur# ) a# ale/ ni!e c4il i azurii i un /u!ien de aceeai
culare) i a# aran2a! celelal!e lucruri eEac! aa cu# le g /i/e#.
A6i #i-a# 6u/ 6erec4e de dre/uri gra/e) ni!e 6an!alni i
5luz .
M-a# aeza! la # /u a de !ale! / -#i /!udiez c4i6ul 8n
glind ) a6r6iindu-# cu 6recau ie de 6r6ria-#i i#agine. Mi-
a# 6i6 i! ridurile de 6e 1run!e i 6liurile de /u5 c4i. A# z9#5i!
i #i-a# eEa#ina! din ii) a6i #-a# ui!a! la #icile riduri de la
cl urile gurii. A# 5/er-a! c a# 6a! 6e 1run!e 7 6r iune
de al! culare) a/e# n !are cu -9n !aie care 8nc nu a
di/6 ru! c#6le!. A# g /i! ni!e 1arduri i #-a# #ac4ia! un 6ic.
(u in 6udr i un 6ic de ru 8n 5ra2i. Mi-a# a#in!i! de
1e#eie 7 acu# 8#i dau /ea#a c era #a#a 7 care 1 cea
+A
- NAINTE S ADORM -
acelai lucru i /6unea c /e 6ic!eaz 6en!ru r z5i) a/e#enea
5 !inailr) iar azi-di#inea ) 8n !i#6 ce a2u/!a# cn!urul ru2ului
cu un er-e el i 8#i d dea# genele cu ri#el) #i /-a 6 ru!
c#6ara ie 1ar!e 6!ri-i! . @4iar a-ea# i#6re/ia c #
6reg !ea# 6en!ru un 1el de lu6! ) /au c lu6! /e a6r6ia de
#ine.
M !ri#i!ea la cal D Se #ac4iaD A# 8ncerca! / #i-
a#in!e/c 6e #a#a 1 c9nd i al!ce-a. Orice al!ce-a. Dar nu #i-a
-eni! ni#ic 8n #in!e. Dar -id) /6a ii -a/!e 8n!re #ici in/ule de
#e#rie. Ani c#6le! gi.
Acu#) /un! 8n 5uc ! rie i de/c4id 6e r9nd dula6urile$ 6ungi
de 6a/!e) 6ac4e!e de rez ar5ri
+
) cn/er-e cu 1a/le. Nu
recun/c genul ace/!a de #9ncare. #i aduc a#in!e c #9nca#
5r9nz cu 69ine 6r 2i! ) 6e!e cngela!) /and-iciuri cu unc
6re/a! . Sc! cu!ie 6e care /crie <n u!= i 6ung cu ce-a
care /e c4ea# <cucu=. Nu nu#ai c nu !iu cu# / le g !e/c)
dar nici # car nu !iu ce /un!. 3i a!unci) cu# reue/c / -#i
8nde6line/c /arcinile de / ie?
M ui! la !a5la de /cri/ 6e care #i-a ar !a!- %en 8nain!e /
6lece. Are culare cenuie 7 cu-in!ele au 1/! #9zg li!e)
!er/e) 8nlcui!e) crec!a!e) i 1iecare din!re ele a l /a! ni!e
ur#e a5ia 6erce6!i5ile. M 8n!re5 ce-a de/c6eri dac a reui
/ de/ci1rez /!ra!urile /u6ra6u/e) dac a 6u!ea / -#i eE6lrez
!recu!ul 8n 1elul ace/!a) dar 8#i dau /ea#a c ) i de-ar 1i 6/i5il)
ar 1i inu!il. Sun! /igur c a g /i dar c9!e-a #e/a2e 5anale)
li/!e de cu#6 r !uri i /arcini de 8nde6lini!.
Oare acea/!a c4iar e/!e -ia a #ea? @red c da. Nu /un! #ai
#ul! de-a!9!? Iau #arBerul i /criu ce-a 6e !a5l $ <S 1ac 5aga2ul
6en!ru di/ear ?= E 8n/e#nare 6e care a# 1 cu!- 6en!ru #ine.
Aud un zg#!. O #eldie care -ine din gean!a #ea. O
de/c4id i gle/c 6e cana6ea. ;n 6r!1el) ni!e er-e ele)
c9!e-a 6iEuri) un ru2. O 6udrier ) c4i!an 6en!ru du ca1ele. O
agend 6 !ra! cu la!ura de c9 i-a cen!i#e!ri) cu #del 1lral 6e
c6er! i un 6iE 6rin/ de c! r.
n cele din ur# ) g /e/c ce-a care 6re/u6un c e/!e !ele1nul
de/6re care #i-a -r5i! %en 7 un 5iec! #ic) 1 cu! din 6la/!ic) cu
!a/!a!ur care 8l 1ace / /e#ene cu 2uc rie. Sun ) iar ecranul
/e a6rinde in!er#i!en!. A6 / 6e un 5u!n care /6er c e cel
1
:arie!a!e de rez riginar din lcali!a!ea i!alian Ar5ri.
+C
- S. J. WATSON -
crec!.
7 Al? /6un eu.
:cea care r /6unde nu e/!e a lui %en$
7 %un > @4ri/!ine? @4ri/!ine "uca/?
Nu -reau / r /6und. Nu#ele #eu de 1a#ilie #i /e 6are la 1el
de ciuda! 6e c9! #i /-a 6 ru! la 8nce6u! 6renu#ele #eu. M /i#!
ca i c9nd 6 #9n!ul 1er# 6e care 8nce6u/e# / 6 e/c a
di/6 ru! din nu) 1iind 8nlcui! de ni/i6uri #ic !are.
7 @4ri/!ine? Al) #ai e!i la !ele1n?
@ine 1i? @e al!e 6er/ane #ai !iu cine /un! i unde # a1lu?
#i dau /ea#a c ar 6u!ea 1i ricine. Si#! c # cu6rinde
6anica. Dege!ul #eu ezi! dea/u6ra 5u!nului care ar 6u!ea
8nc4eia cn-er/a ia.
7 @4ri/!ine? Sun! eu. Dc!rul Na/4. R /6unde-#i) !e rg.
Nu#ele nu-#i /6une ni#ic) dar 8n cele din ur# 8n!re5$
7 @ine e?
:cea lui ca6 ! un al! !n. ;urare?
7 Sun! Na/4) #edicul ! u.
nc un acce/ de 6anic $
7 Medicul #eu?
A -rea / -i /6un c nu /un! 5lna- ) dar nici # car de a/!a
nu /un! /igur . Si#! c #i /e 8n-9r!e ca6ul.
7 Da) /6une el. Dar nu- i 1ace gri2i. n ul!i#a -re#e) a# 1 cu!
ni!e in-e/!iga ii 8n leg !ur cu #e#ria !a. Nu-i ni#ic 8n
neregul .
#i a!rage a!en ia !i#6ul -er5al 6e care l-a 1l/i!$ am f cut.
Deci e -r5a de/6re 8nc 6er/an de care nu-#i aduc a#in!e
ni#ic.
7 @e 1el de in-e/!iga ii? 8n!re5 eu.
7 A# 8ncerca! / !e a2u!) / - i a#elirez /i!ua ia. M-a#)
/!r dui! / -#i dau /ea#a ce anu#e a cauza! 6r5le#ele !ale de
#e#rie i dac 6u!e# 1ace ce-a 6en!ru a le re#edia.
Are ni# ce /6une) dar 8#i -ine 8n #in!e al! 8n!re5are$ de
ce nu #i-a zi/ %en ni#ic de/6re ace/! #edic 8nain!e / 6lece la
/er-iciu?
7 @u#? /6un eu 8n cele din ur# . @e-a# 1 cu!) #ai eEac!?
7 Ne-a# 8n!9lni! de #ai #ul!e ri 8n ul!i#ele / 6! #9ni. @a#
de du ri 6e / 6! #9n .
Mi /e 6are ne-er/i#il. nc 6er/an 6e care - d 8n #d
regula!) dar de/6re care n-a# a5/lu! nici a#in!ire.
+F
- NAINTE S ADORM -
A -rea / -i /6un$ <Nu ne-a# 8n!9lni! nicida! . Ai 6u!ea 1i
ricine=. Dar # a5 in. Acelai lucru ar 6u!ea 1i /6u/ i de/6re
5 r5a!ul al !uri de care #-a# !rezi! azi-di#inea i care /-a
d-edi! a 1i / ul #eu.
7 Nu-#i aduc a#in!e) 8i r /6und 8n cele din ur# .
:cea lui de-ine #ai cald $
7 3!iu. Nu- i 1ace gri2i.
Dac e ade- ra! ce /6une) a!unci /igur 8#i 8n elege 6r5le#a.
#i /6une c ur# !area na/!r 8n!9lnire e/!e 6rgra#a!
6en!ru a/! zi.
7 A/! zi? 8n!re5 eu.
M g9nde/c la lucrurile 6e care #i le-a zi/ %en azi-di#inea i
la li/!a cu /arcini de 6e !a5la din 5uc ! rie.
7 Dar / ul #eu nu #i-a zi/ ni#ic de/6re a/!a.
#i dau /ea#a c e 6ri#a ar c9nd # re1er 8n 1elul ace/!a la
5 r5a!ul cu care #-a# !rezi! 8n 6a!.
;r#eaz 6auz ) iar 8n cele din ur# ) dc!rul Na/4 8#i
/6une$
7 Nu cred c %en !ie de 8n!9lnirea na/!r de azi.
Dei 8#i dau /ea#a c !ie cu# 8l c4ea# 6e / ul #eu) 8i
r /6und$
7 Dar e ridicl> @u# / nu !ie? Sigur #i-ar 1i /6u/>
Se aude un 1!a!$
7 :a !re5ui / ai 8ncredere 8n #ine. @9nd ne 8n!9lni#) 6! / - i
eE6lic !!ul. @4iar a# 8nce6u! / 1ace# 6rgre/e.
<@9nd ne 8n!9lni#=D 3i cu# / 1ace# a/!a? M 8n/6 i#9n!
g9ndul de a iei din ca/ 1 r %en) 1 r ca el / !ie unde # a1lu
/au cu cine /un!.
7 #i 6are r u) 8i /6un. Nu 6!.
7 @4ri/!ine) e i#6r!an!. Dac !e ui i 8n agenda !a) ai / -ezi
c e ade- ra! ce /6un. O ai la 8nde#9n ? Ar !re5ui / 1ie 8n
gean!a !a.
Iau agenda cu #del 1lral de 6e cana6ea i a# un c a!unci
c9nd - d anul i#6ri#a! 6e c6er! cu li!ere aurii. Du #ii
a6!e. Du zeci de ani #ai !9rziu dec9! ar !re5ui / 1ie.
7 'a!a.
7 Acu# ui! -!e la da!a de azi. 3* nie#5rie. Ar !re5ui / /crie
c ai 8n!9lnire cu #ine.
Nu 8n eleg cu# de /un!e# 8n nie#5rie 7 #9ine 8nce6e
dece#5rie 7 dar r /1ie/c 6aginile /u5 iri 6recu# er-e elele i)
2*
- S. J. WATSON -
8n cele din ur# ) a2ung la da!a de azi. ' /e/c 8n!re 1ile 5uca!
de 49r!ie gal5en ) ac6eri! cu un /cri/ de #9n 6e care nu-l
recun/c$ <3* nie#5rie 7 8n!9lnire cu dc!rul Na/4=. Su5
acea/! 8n/e#nare) al!a$ <Nu-i /6une lui %en=. M 8n!re5 dac a
ci!i! i %en ace/! 5ile!) dac /e ui! 6rin lucrurile #ele.
A2ung la cncluzia c nu ar a-ea niciun #!i- / 1ac una ca
a/!a. @elelal!e 6agini ale agendei /un! gale. Nici ani-er/are)
nici ieire 8n ra) nici 6e!recere. Oare c4iar aa e/!e -ia a
#ea?
7 A# g /i!-) 8i r /6und eu 8n cele din ur# .
#i /6une c / -in / # ia de aca/ ) c !ie unde /!au i
c / a2ung 8n!r- r .
7 Dar / ul #euD
7 Nici 6r5le# . O / ne 8n!arce# cu #ul! 8nain!e ca el /
a2ung aca/ . (r#i!. Ai 8ncredere 8n #ine.
Aud 5 ! ile cea/ului de#da! de 6e 6li a e#ineului i 8#i
8n!rc 6ri-irea /6re el. ;n cadran #are) cu ci1re r#ane) #n!a!
8n!r- cu!ie de le#n. Ara! ra un/ 6rezece i 2u# !a!e. Al !uri de
el /e a1l c4eie argin!ie cu care 8l 8n!rci) lucru 6e care 8#i
8nc4i6ui c %en 8i a#in!e!e / -l 1ac 8n 1iecare /ear . (are a!9!
de -ec4i 8nc9! 6a!e 1i cn/idera! an!ic4i!a!e) i # 8n!re5 cu#
a# in!ra! 8n 6/e/ia unui a/!1el de cea/. (a!e c nu-i
#!enire de 1a#ilie i n-are nici -alare /en!i#en!al 6en!ru
ni) ci 6ur i /i#6lu l-a# - zu! 8n!r-un #agazin /au la un !9rg de
an!ic4i! i i l-a# cu#6 ra! 6en!ru c i-a 6l cu! unuia din!re ni.
(r5a5il lui %en. #i dau /ea#a c #ie nu-#i 6lace.
@red c # -i 8n!9lni cu dc!rul Na/4 dar de da!a a/!a. Iar
di/ear 8i -i 6-e/!i !! lui %en) c9nd /e 8n!arce de la /er-iciu.
Nu-#i -ine / cred c 8i a/cund aa ce-a. Mai ale/ c de6ind a!9!
de #ul! de el.
Dar -cea #edicului are 1a#iliari!a!e ciuda! . S6re
de/e5ire de %en) 5 r5a!ul ace/!a nu #i /e 6are c#6le! /!rin.
#i dau /ea#a c #i-e #ai ur / cred c -l cun /c dec9! #i-a
1/! cu / ul #eu.
Mi-a /6u/ c <a# 8nce6u! / 1ace# 6rgre/e=. :reau / !iu
de/6re ce 6rgre/e e -r5a.
7 %ine) /6un eu. :reau / ne 8n!9lni#.
*
2+
- NAINTE S ADORM -
@9nd a2unge la ni aca/ ) dc!rul Na/4 8#i 6r6u ne / iei#
la ca1ea.
7 Nu cred c are r/! / #erge# 69n la ca5ine!ul #eu)
/6une el. Oricu#) azi -reau dar / /!au de -r5 cu !ine.
S6un da) 8ncu-iin 9nd din ca6.
@9nd a -eni!) era# 8n dr#i!r i # ui!a# 6e 1erea/!r $ a
6arca!) i-a aran2a! 6 rul) i-a ne!ezi! 4aina) i-a lua! /er-ie!a)
a6i a 8ncuia! #aina. <Nu-i el=) #-a# g9ndi!) a!unci c9nd i-a
/alu!a! din ca6 6e #unci!rii care de/c rcau /cule din!r- du5 )
dar a6i a lua!- 6e aleea care duce la ua ca/ei na/!re. ( rea
de/!ul de !9n r 7 6rea !9n r ca / 1ie #edic 7 i) cu !a!e c nu
!iu eEac! cu ce # a!e6!a# / 1ie 8#5r ca!) /igur nu #i-l
8nc4i6uia# 6ur!9nd /acul /6r! i 6an!alnii reia i de culare gri
8n care -eni/e.
7 "a ca6 !ul /!r zii e un 6arc) adaug el. @red c e i un #ic
5ar acl. :rei / #erge#?
(rni# 8n!r-acl 6e 2/. E un 1rig 6 !runz !r) aa c 8#i
8n1 r #ai 5ine 1ularul 8n 2urul g9!ului. #i 6are 5ine c a# 8n
gean! !ele1nul #5il 6e care #i l-a da! %en. #i 6are 5ine i c
dc!rul Na/4 nu a in/i/!a! / #erge# unde-a cu #aina. O
6ar!e din #ine are 8ncredere 8n el) dar al!a) una #ai #are) 8#i
/6une c ar 6u!ea 1i ricine. ;n /!r in.
Sun! adul! ) dar adul! cu 6r5le#e. I-ar 1i ur ace/!ui
5 r5a! / # duc cine !ie unde) 1 r ca eu / !iu ce in!en ii
are. Sun! la 1el de -ulnera5il ca un c6il.
A2unge# la /!rada 6rinci6al care /e6ar ca6 !ul /!r zii de
6arc i a!e6! # la !recerea de 6ie!ni. T cerea din!re ni e
a6 / !are.
7 @e 1el de dc!r e!i? /6un) dei 8#i 6r6u/e/e# / -l 8n!re5
a/!a a5ia du6 ce a-ea# / lu # lc unde-a. @u ce !e cu6i? 3i
cu# #-ai g /i!?
n!arce ca6ul /6re #ine.
7 Sun! neur6/i4lg) /6une el cu un z9#5e!.
M 8n!re5 dac 8i 6un aceeai 8n!re5are de 1iecare da! c9nd
ne 8n!9lni#.
7 M-a# /6ecializa! 8n 6r5le#ele 6acien ilr cu a1ec iuni ale
creierului i /un! in!ere/a! de c9!e-a din!re nile !e4nici de
neuri#agi/!ic 1unc inal . S!udiez de #ul! -re#e 6rce/ele i
1unc iile #e#riei. A# 4! r9! / iau leg !ura cu !ine du6 ce
a# ci!i! de/6re cazul ! u 8n li!era!ura de /6eciali!a!e. 3i nu #i-a
22
- S. J. WATSON -
1/! greu delc / !e g /e/c.
;nde-a #ai 8ncl) #ain in!r 6e /!rada 6rinci6al i /e
a6r6ie de ni.
7 "i!era!ura de /6eciali!a!e?
7 Da. S-au /cri/ #ai #ul!e /!udii de caz de/6re !ine. A# lua!
leg !ura cu cen!rul unde ai 1/! 8ngri2i! 8nain!e / !e 8n!rci
aca/ .
7 Dar de ce ai -ru! / iei leg !ura cu #ine?
7 M-a# g9ndi! c !e 6! a2u!a) 8#i r /6unde el cu un z9#5e!.
A# lucra! /cur! 6eriad cu 6acien i care au genul ace/!a de
6r5le#e. 3i cred c 6! 1i a2u!a i. Dar e ne-ie de a/i/!en
in!en/i- ) adic #ai #ul! de r 6e / 6! #9n ) cu# /e 1ace de
5icei. A# c9!e-a idei 6en!ru a 5 ine 8#5un ! iri reale i a#
-ru! / !e/!ez c9!e-a din!re ele.
&ace 6auz .
7 3i a# /cri/ un /!udiu de caz de/6re !ine) adaug el. S-ar
6u!ea /6une c e cel #ai 5un>
Iz5ucne!e 8n r9/) dar /e 8n!reru6e c9nd -ede c nu # ar !
a#uza! de glu#a lui. i drege gla/ul i cn!inu $
7 @azul ! u e/!e ne5inui!. Mul u#i! ie) cred c ne 6u!e#
8#5un ! i cn/idera5il cun!in ele de/6re 1elul cu#
1unc ineaz #e#ria.
Maina !rece) du6 care !ra-er/ #. Si#! c de-in nelini!i! i
8ncrda! . <A1ec iuni ale creierului. @erce!are. A# lua! leg !ura
cu !ine.= ncerc / re/6ir nr#al) / # relaEez) dar 8#i dau
/ea#a c nu 6!. Acu#) !ru6ul #eu ad 6/!e!e du 6er/ane$
una e/!e 1e#eie de 6a!ruzeci i a6!e de ani) cal# )
6li!ica/ ) cn!ien! de ce /e cu-ine i ce nu /e cu-ine / 1ac )
iar cealal! are du zeci de ani i url . Nu 6! / -#i dau /ea#a
care din!re ele /un! eu) 8n/ nu aud dec9! -uie!ul 8nde6 r!a! al
!ra1icului i i6e!ele c6iilr din 6arc) de aceea 6re/u6un c ) 8n
reali!a!e) /un! 6ri#a 6er/an .
@9nd a2unge# 6e cel lal! !r!uar) # 6re/c i /6un$
7 @e /e 8n!9#6l ? M-a# !rezi! azi-di#inea 8n!r- ca/ 6e
care n-a# #ai - zu!- nicida! ) dar care /e 6are c e a #ea) i
a-ea# l9ng #ine un 5 r5a! 6e care nu l-a# recun/cu!) dar
care 8#i /6une c /un!e# c / !ri i de ani de zile. Iar !u 6ari /
!ii de/6re #ine #ai #ul! dec9! !iu eu 8n/ #i.
A6r5 8nce! din ca6.
7 Su1eri de a#nezie) 8#i /6une el) lu9ndu-# ur de 5ra .
23
- NAINTE S ADORM -
Su1eri de a#nezie de #ul! -re#e. Nu 6 i 6 /!ra a#in!iri ni)
aa c ai ui!a! #are 6ar!e din ce i /-a 8n!9#6la! 8n -ia a !a de
adul! . n 1iecare di#inea ) !e !reze!i crez9nd c e!i 1e#eie
!9n r . Iar 8n unele zile) !e !reze!i crez9nd c e!i un c6il.
S6u/e de el 7 un #edic 7 lucrurile a/!ea 6ar cu#-a #ai
gra-e.
7 Deci e ade- ra!? 8l 8n!re5.
7 M !e# c da. Iar 5 r5a!ul 6e care l-ai - zu! aca/ c4iar e
/ ul ! u. %en. :-a i c / !ri! cu ani 8n ur# . @u #ul! !i#6
8nain!e / de-ii a#nezic .
ncu-iin ez ur din ca6.
7 Merge#? # 8n!rea5 .
S6un da i in!r # 8n 6arc. E 8ncn2ura! de alee) iar un 6ic
#ai 8ncl /e -ede un lc de 2ac 6en!ru c6ii) l9ng care /e
a1l un #ic 5ar din care ie/ a#eni in9nd 8n #9ini ! -i e cu
di1eri!e gu/! ri. (rni# 8n!r-acl i) du6 ce in!r #) eu iau lc la
#a/ din 6la/!ic la#ina!) 6lin de zg9rie!uri) iar dc!rul Na/4
/e duce / c#ande.
Se 8n!arce cu du 6a4are de 6la/!ic 6line cu ca1ea !are 7 a
lui cu la6!e) a #ea 1 r . i 6une za4 r din 5lul de 6e #a/ ) dar
nu /e 1er / -#i 6un i #ine) iar lucrul ace/!a) #ai #ul! dec9!
rice) # cn-inge c 8n !r-ade- r ne-a# #ai 8n!9lni!. Ridic
6ri-irea /6re #ine i # 8n!rea5 cu# #-a# l-i! la 1run!e.
7 (1!i#? /6un eu #ai 8n!9i) dar a6i 8#i aduc a#in!e de
-9n !aia 6e care a# - zu!- azi-di#inea 7 e clar c 6udra n-a
reui! /- a/cund . A4) a/!a? Nu !iu. O ni#ica !a! . Nu #
dare.
Dc!rul Na/4 nu /6une ni#ic) ci 8n-9r!e #ai de6ar!e 8n ca1ea.
7 Deci /!au aca/ i / ul #eu are gri2 de #ine?
Ridic iar i 6ri-irea$
7 Da) dar n-a 1/! aa !! !i#6ul. "a 8nce6u!) /!area !a era
a!9! de gra- ) 8nc9! !re5uia / 1ii /u6ra-eg4ea! 8n 6er#anen .
%en a a2un/ la cncluzia c 6a!e / !e 8ngri2ea/c /ingur dar de
6u in -re#e.
Deci 1elul 8n care # /i#! acu# re6rezin! a#eli rare. M
5ucur c nu-#i 6! aduce a#in!e de -re#urile c9nd /i!ua ia era
i #ai di1icil .
7 @red c # iu5e!e 1ar!e #ul!) /6un) #ai #ul! 6en!ru
#ine) dec9! 6en!ru dc!rul Na/4.
ncu-iin eaz din ca6) a6i ur#eaz 6auz 8n care a#9ndi
24
- S. J. WATSON -
lu # c9!e gur de ca1ea.
7 Da) r /6unde el 8n cele din ur# . @red c !e iu5e!e 1ar!e
#ul!.
H9#5e/c i 8#i 6lec 6ri-irea la #9inile cu care in 6a4arul
1ier5in!e) la -erig4e!a de aur) la ung4iile /cur!e) la 6iciarele
#ele 8ncrucia!e 6li!ic/. Nu-#i recun/c 6r6riul !ru6.
7 De ce nu !ie / ul #eu c # 8n!9lne/c cu !ine?
@li6e!e i /ca!e un 1!a!.
7 A# / 1iu /incer cu !ine) r /6unde el) 8#6reun9ndu-i
#9inile i a6lec9ndu-/e /6re #ine. @9nd a# lua! leg !ura cu
!ine) i-a# ceru! / nu-i /6ui lui %en c !e 8n!9lne!i cu #ine.
M /!r 5a!e un 1ir de /6ai# ) a/e#enea unui ecu. @u !a!e
a/!ea) 6are un # de#n de 8ncredere.
7 @n!inu ) 8l rg.
:reau / cred c # 6a!e a2u!a.
7 n !recu!) !u i cu %en a i 1/! a5rda i de #ai #ul i a#eni
care -iau / lucreze cu !ine 7 #edici) 6/i4ia!ri) 6/i4lgi i aa
#ai de6ar!e. Dar de 1iecare da! / ul ! u /-a ar !a! 1ar!e
re!icen! i n-a -ru! / !e la/e / lucrezi cu ei. "e-a /6u/ c ai #ai
1/! /u6u/ unr !ra!a#en!e de a#6lare i c ) du6 6 rerea lui)
/ingurul lr rezul!a! a 1/! c i-au 6r-ca! #ari ne6l ceri. 3i
5ine8n ele/ c a -ru! / !e cru e 7 i / /e cru e 6e el 7 de
ace/!e ne6l ceri.
E de 8n ele/$ nu -rea / -#i dea /6eran e 1al/e.
7 Aadar) #-ai cn-in/ / # 8n!9lne/c cu !ine 1 r !irea lui?
7 Da. Mai 8n!9i a# lua! leg !ura cu %en. A# -r5i! cu el la
!ele1n. %a c4iar l-a# ruga! / ne 8n!9lni# ca / -i eE6lic ce a#
de 1eri!) dar #-a re1uza!. Aa c a# lua! leg !ura direc! cu !ine.
;n al! 1ir de /6ai# ) -eni! 6arc de nic ieri.
7 @u#?
(leac 6ri-irea.
7 A# -eni! 8n 1a a ca/ei !ale) a# a!e6!a! 69n ai iei!) a6i
!e-a# a5rda! i #-a# 6rezen!a!.
7 3i a# acce6!a! / # - d cu !ine? Aa) 6ur i /i#6lu?
7 "a 8nce6u!) nu. A !re5ui! / !e cn-ing c 6 i a-ea
8ncredere 8n #ine. i-a# 6r6u/ / ne 8n!9lni# dar da! )
6en!ru /ingur edin . Dar 1 r !irea lui %en) da! 1iind c /e
declara/e 8#6!ri- . i-a# /6u/ c / - i eE6lic de ce -reau /
ne -ede# i ce cred c 6! / - i 1er.
7 3i a# 1/! de acrdD
2,
- NAINTE S ADORM -
M 6ri-e!e 8n c4i.
7 Da. 3i i-a# /6u/ c ) du6 acea/! 6ri# 8n!9lnire) -ei
decide /ingur dac 8i /6ui /au nu lui %en. Iar dac -ei 4! r8 /
nu-i /6ui) !e -i /una / - i a#in!e/c de 8n!9lnirile na/!re i !!
re/!ul.
7 3i a# ale/ / nu-i /6un.
7 Da) eEac!. Ai 4! r9! / a!e6! # / 1ace# 6rgre/e 8nain!e
/ -i /6ui. i /-a 6 ru! c aa e #ai 5ine.
7 3i 1ace#?
7 @e?
7 (rgre/e?
Mai ia gur de ca1ea) a6i 6une 6a4arul 6e #a/ .
7 @red c da. @u !a!e c 6rgre/ele /un! de/!ul de greu de
cuan!i1ica! cu 6recizie. Dar 8n ul!i#ele / 6! #9ni) i-au re-eni!
#ul i#e de a#in!iri 7 #ul!e din!re ele 6en!ru 6ri#a da! ) din
c9!e ne 6u!e# da /ea#a. Iar acu#) 8 i a#in!e!i anu#i!e lucruri
#ai de/ dec9! 8nain!e. De eEe#6lu) uneri !e !reze!i i 8 i aduci
a#in!e c e!i c / !ri! . 3iD
&ace 6auz .
7 3i? 8n!re5 eu.
7 3i i#6re/ia #ea e c de-ii #ai inde6enden! .
7 Inde6enden! ?
7 Da. Nu !e #ai 5azezi 6e %en la 1el de #ul! ca 8nain!e. 3i nici
6e #ine.
<Deci a/!a e=) 8#i /6un 8n /inea #ea. Ace/!a e/!e 6rgre/ul 6e
care crede c l-a# 1 cu!. Inde6enden a. (a!e /e re1er la 1a6!ul
c 6! #erge la #agazin /au la 5i5li!ec 1 r 8n/ i!r) dei nu
/un! /igur c 6! 1ace a/!a. n rice caz) 8nc nu a# 1 cu!
/u1icien!e 6rgre/e c9! / # 6! #9ndri 8n 1a a / ului #eu. Nici
# car c9! / -#i aduc a#in!e 8n 1iecare di#inea c a# un / .
7 Dar a/!a-i !!?
7 E i#6r!an!) # a/igur el. Nu !re5uie / /u5e/!i#ezi ace/!
lucru) @4ri/!ine.
Nu /6un ni#ic. Iau gur de ca1ea i # ui! 8n 2ur. %arul e
a6ra6e 6u/!iu. Se aud ni!e -ci din 5uc ! riara 5arului)
5l5r/i!ul a6ei da!e 8n clc!) i6e!ele unr c6ii care /e 2ac
8n 6arc. #i -ine greu / cred c ace/! lcal e a!9! de a6ra6e de
ca/a #ea i !!ui nu-#i aduc a#in!e / 1i 1/! -reda! aici.
7 3i ce a# 1 cu! 69n acu#a? 8l 8n!re5 6e dc!rul Na/4. Mi-ai
/6u/ c ne 8n!9lni# de c9!e-a / 6! #9ni.
20
- S. J. WATSON -
7 i a#in!e!i ce-a din 8n!9lnirile na/!re an!eriare? Orice.
7 Nu. Ni#ic. Din 6unc!ul #eu de -edere) # 8n!9lne/c cu !ine
6en!ru 6ri#a ar .
7 Scuz -# c !e-a# 8n!re5a!. Du6 cu# i-a# zi/) uneri 8 i
re-in anu#i!e a#in!iri. Se 6are c 8n unele zile 8 i a#in!e!i #ai
#ul!e lucruri dec9! 8n al!ele.
7 Nu 8n eleg. Nu-#i aduc a#in!e / # 1i 8n!9lni! cu !ine
8nain!e) nici ce /-a 8n!9#6la! ieri /au alal! ieri /au anul !recu!. @u
!a!e a/!ea) 8#i 6! a#in!i lucruri 6e!recu!e cu c9 i-a ani 8n
ur# . #i aduc a#in!e 1r9n!uri din c6il ria #ea. 3i de #a#a
#ea. Sau c a# 1/! /!uden! . @u# de-au /u6ra-ie ui! ace/!e
a#in!iri -ec4i c9nd !a!e celelal!e au di/6 ru!?
@9! !i#6 a# -r5i!) a 8ncu-iin a! din ca6 de #ai #ul!e ri.
Sun! /igur c i-a# #ai 6u/ acea/! 8n!re5are. (r5a5il c -l
8n!re5 acelai lucru 8n 1iecare / 6! #9n . (a!e c a-e# aceeai
cn-er/a ie de 1iecare da! .
7 Me#ria e ce-a 1ar!e c#6leE) 8#i /6une el. Oa#enii au
#e#rie de /cur! dura! care 6a!e /!ca 1a6!e i in1r#a ii
6re de un #inu! /au du ) dar i #e#rie de lung dura! .
Acea/!a din ur# 6a!e 6 /!ra can!i!a!e uria de in1r#a ii) i
/e 6are c 6en!ru 6eriad de !i#6 inde1ini! . n 6rezen!) /e
!ie c ace/!e du 1unc ii /un! cn!rla!e de 6 r i di1eri!e ale
creierului i c 8n!re ele eEi/! anu#i!e cneEiuni neurale. EEi/!
i zn a creierului care 6reia a#in!irile de /cur! dura! i le
!ran/1r# 8n a#in!iri de lung dura! ) care 6! 1i 1l/i!e #ai
!9rziu.
:r5e!e re6ede i cu le2eri!a!e) a/e#enea cui-a care u#5l
6e un !eri!riu 1ar!e 5ine cun/cu!. (re/u6un c i eu a# 1/!
aa c9nd-a 7 /igur 6e #ine.
7 Sun! du !i6uri 6rinci6ale de a#nezie) cn!inu el. De cele
#ai #ul!e ri) a#nezicii nu-i 6! a#in!i e-eni#en!ele din
!recu!) iar a#in!irile lr cele #ai recen!e au cel #ai #ul! de
/u1eri!. Dac ) de eEe#6lu) 6acien!ul a a-u! un acciden! de
#ain ) e 6/i5il / nu-i #ai aduc a#in!e acciden!ul /au zilele)
6a!e c4iar / 6! #9nile dinain!e) dar 8i 6a!e aduce a#in!e
6er1ec! !! ce /-a 8n!9#6la! 69n cu a/e luni 8nain!e de
acciden!.
ncu-iin ez din ca6.
7 3i cel lal! !i6?
7 @el lal! e #ai rar) 8#i r /6unde el. ;neri) 6acien!ul e/!e
2A
- NAINTE S ADORM -
inca6a5il / !ran/1ere a#in!irile din #e#ria de /cur! dura! 8n
cea de lung dura! . Oa#enii a1la i 8n acea/! /i!ua ie !r ie/c 8n
6rezen!) 1iind ca6a5ili / -i a#in!ea/c dar !recu!ul i#edia!) i
dar 6en!ru /cur! 6eriad de !i#6.
&ace 6auz ) de 6arc /-ar a!e6!a / /6un ce-a. E ca i cu#
1iecare ar a-ea de r/!i! ni!e re6lici) ca i cu# a# 1i re6e!a! de
#ai #ul!e ri ace/! dialg.
7 Iar eu /u1 r de a#5ele? 8n!re5 8n cele din ur# . Nu nu#ai
c #i-a# 6ierdu! a#in!irile) dar /un! inca6a5il / /!c4ez unele
ni?
i drege gla/ul.
7 Din 6 ca!e) aa /!au lucrurile. Nu /e 8n!9#6l de/) dar e
6er1ec! 6/i5il. Ne5inui! 8n cazul ! u e !i6arul a#neziei. n
general) nu ai nici a#in!ire /!a5il de/6re ni#ic din ce /-a
8n!9#6la! du6 c6il ria !a) dar /e 6are c 6rce/ezi a#in!irile
ni 8n!r-un #d 6e care nu l-a# #ai 8n!9lni! 8n !a! cariera #ea.
Dac a iei din 5arul /!a acu#a i #-a 8n!arce 6e/!e du
#inu!e) cele #ai #ul!e 6er/ane care /u1er de a#nezie
an!ergrad
2
n-ar #ai 1i 8n /!are / -i aduc a#in!e c /-au
8n!9lni! cu #ine 7 cu /iguran nu a/! zi. Dar /e 6are c !u 8 i
a#in!e!i in!er-ale #ari de !i#6 7 de 69n la du zeci i 6a!ru
de re 7 6e care du6 aceea le ui i. Nu e un 1en#en 5inui!.
Sincer / 1iu) e ce-a care n-are nici ni# ) dac ne g4id #
du6 1elul 8n care a#enii de !iin 8n eleg #e#ria 8n 6rezen!.
Se 6are c e!i 6er1ec! ca6a5il / !ran/1eri a#in!iri din #e#ria
de /cur! dura! 8n cea de lung dura! . Dar nu 8n eleg de ce nu
le 6 i 6 /!ra dec9! 6en!ru zi.
E dre6! c -ia a #ea e 1 cu! nd ri) dar cel 6u in nd rile
/un! /u1icien! de #ari 8nc9! / 6! 6 /!ra a6aren a
inde6enden ei. (re/u6un c ar !re5ui / # /i#! nrca/ .
7 De ce? 8n!re5 eu. @e anu#e #i-a 6r-ca! a#nezia?
Nu /6une ni#ic. n 5ar /e la/ lini!ea. A# /enza ia c aerul e
ne#ica! i -9/c/. @9nd) 8n cele din ur# ) 8#i r /6unde)
cu-in!ele lui 6ar / ai5 ecu.
7 &unc inarea #e#riei 7 a!9! a celei de lung dura! ) c9!
i a celei de /cur! dura! 7 6a!e 1i a1ec!a! de #ai #ul!e
cauze$ 5li) !rau#a!i/#e) cn/u#ul de drguri. Na!ura
2
&r# de a#nezie 8n care 6acien!ul nu #ai e/!e ca6a5il / /!c4eze
a#in!iri ni du6 e-eni#en!ul care i-a cauza! a#nezia.
2C
- S. J. WATSON -
de1icien elr de #e#rie 6are / di1ere 8n 1unc ie de 6ar!ea
creierului care a 1/! a1ec!a! .
7 A# 8n ele/. Dar ce anu#e a cauza!- 6e a #ea?
Se ui! la #ine 6re de cli6 $
7 %en ce i-a /6u/?
M g9nde/c la di/cu ia 6e care a# a-u!- cu el 8n dr#i!r.
<;n acciden!) #i-a zi/ el. ;n acciden! gra-.=
7 Nu #i-a /6u/ #are lucru. n rice caz) ni#ic 6reci/. Mi-a zi/
dar c a# a-u! un acciden!.
7 Aa-i) 8ncu-iin eaz el) a6lec9ndu-/e du6 gean!a 6e care a
l /a!- /u5 #a/ . A#nezia !a a 1/! cauza! de un !rau#a!i/#.
/!a e ade- rul 7 cel 6u in 8n 6ar!e.
i de/c4ide gean!a i /ca!e agend . (ri#ul #eu g9nd e/!e
c -rea / -i cn/ul!e 8n/e#n rile) dar - d c #i- 8n!inde 6e/!e
#a/ .
7 (1!i#. O / g /e!i 8n agenda a/!a eE6lica ii #ai 5une
dec9! cele 6e care i le 6! da eu. Mai ale/ cu 6ri-ire la ce anu#e
i-a 6ricinui! a#nezia. Dar i cu 6ri-ire la al!e lucruri.
n!ind #9na i iau. E lega! 8n 6iele #ar i e 6rin/ cu un
ela/!ic. l dau 2/ i de/c4id la 8n!9#6lare. (aginile gra/e) cu
linii rizn!ale /u5 iri i cu dung rie 6e #argine) /un! 6line
cu un /cri/ 8ng4e/ui!.
7 @e e/!e?
7 ;n 2urnal) 8#i r /6unde el. ;n 2urnal 6e care l-ai inu! 8n
ul!i#ele / 6! #9ni.
Sun! ca! .
7 ;n 2urnal?
M 8n!re5 de ce e la el.
7 Da. @n ine 8n/e#n ri de/6re ce-a# 1 cu! 8#6reun 8n
ul!i#a -re#e. A 1/! ideea #ea. Ne-a# /!r dui! / a1l # cu#
anu#e 1unc ineaz #e#ria !a. 3i #-a# g9ndi! c ne-ar 6u!ea
1i u!il dac ai cn/e#na 8n!r-un 2urnal lucrurile 6e care le 1ace#.
M ui! la 6aginile din 1a a #ea.
7 Deci eu a# /cri/ !a!e a/!ea?
7 Da. i-a# /ugera! / /crii ce -rei !u. Mul i a#nezici au
8ncerca! ace/! lucru) dar de 5icei nu e/!e a!9! de u!il 6e c9! ar 1i
de a!e6!a!) 6en!ru c cei #ai #ul i din!re ei nu reue/c /
/!c4eze a#in!iri dec9! 6eriad 1ar!e /cur! de !i#6. Dar
8n!ruc9! !u ii #in!e anu#i!e lucruri zi 8n!reag ) #i-a# zi/ c n-
ar 1i r u / 1aci ni!e 8n/e#n ri /ear de /ear . M-a# g9ndi! c /-
2F
- NAINTE S ADORM -
ar 6u!ea / - i 1ie de 1l/ / 6 /!rezi irul a#in!irilr de la zi la
al!a. n 6lu/) i#6re/ia #ea e c #e#ria /e c#6r! ca# ca un
#uc4i) ca /!ruc!ur ce 6a!e 1i 8n! ri! 6rin eEerci ii.
7 3i #i-ai ci!i! 2urnalul 6e # /ur ce /cria# 8n el?
7 Nu. Dar !u ai a-u! acce/ la el.
7 Dar cu#D? 8nce6 eu) a6i 1ac 6auz . Mi-a a#in!i! %en /
/criu 8n el?
@la!in din ca6$
7 Te-a# /1 !ui! / nu-i /6ui. 3i l-ai inu! a/cun/ aca/ . Iar eu
!e-a# /una! / - i /6un unde l-ai 6u/.
7 n 1iecare zi?
7 Da) #ai #ul! /au #ai 6u in.
7 Dar %enD?
Tace c9!e-a cli6e) du6 care 8#i /6une$
7 Nu. %en nu l-a ci!i!.
M 8n!re5 de ce nu. Oare ce lucruri a -rea / a/cund de / ul
#eu? @e /ecre!e i 1i a-9nd? Secre!e 6e care nici eu nu le !iu.
7 Tu l-ai ci!i!?
7 Mi l-ai l /a! acu# c9!e-a zile. Mi-ai zi/ c -rei / # ui! 6e
el. @ a -eni! !i#6ul.
M ui! la 2urnal. Sun! ner 5d !are. ;n 2urnal. O leg !ur cu
!recu!ul ui!a!) c4iar dac e -r5a de un !recu! recen!.
7 "-ai ci!i! 6e !!? 8n!re5 eu.
7 A6ra6e. A# ci!i! #are 6ar!e din el. n 1ine) cred c a# ci!i!
!! ce era i#6r!an!.
&ace 6auz i 8i ia 6ri-irea de la #ine) /c r6in9ndu-/e la
cea1 . @red c e 2ena!. M 8n!re5 dac 8#i /6une ade- rul. Oare
ce- 1i 8n 2urnalul /!a?
%ea ul!i#a gur de ca1ea i 8#i /6une$
7 :reau / !ii c nu i-a# ceru! / # lai / -l ci!e/c.
ncu-iin ez din ca6 i 8#i !er#in ca1eaua 8n ! cere) r /1ind
2urnalul din 1a a #ea. (e 6ar!ea in!eriar a 6ri#ei c6er!e dau
6e/!e li/! de da!e.
7 @e /un! a/!ea?
7 Sun! zilele 8n care ne-a# 8n!9lni!. 3i zilele 8n care ur#eaz
/ ne 8n!9lni#. "e-a# /!a5ili! de c#un acrd 8n edin ele
na/!re. 3i !e-a# /una! / - i aduc a#in!e de ele) cer9ndu- i / !e
ui i 8n 2urnal.
#i aduc a#in!e de 5ile!ul gal5en 6e care l-a# g /i! a/! zi
8n!re 6aginile agendei. Dar a/! zi?
3*
- S. J. WATSON -
7 A/! zi) 2urnalul era la #ine) aa c a# 4! r9! / /crie# un
5ile!.
@la!in din ca6 i r /1ie/c iar i 2urnalul. E 6lin cu un /cri/
8ng4e/ui! 6e care nu 8l recun/c. (agini 8n!regi. Hile i zile de
!rud .
M 8n!re5 cu# de-a# a-u! a!9!a !i#6) dar a6i 8#i a#in!e/c
de !a5la din 5uc ! rie i r /6un/ul de-ine e-iden!$ n-a# a-u!
ni#ic al!ce-a de 1 cu!.
(un 2urnalul 6e #a/ . ;n !9n r 8n 5lugi i !ricu in!r 8n 5ar)
arunc 6ri-ire /6re ni) a6i c#and ce-a de 5 u!) ia lc la
#a/ i de/c4ide un ziar. Nu-#i #ai arunc nici 6ri-ire) iar eul
#eu de du zeci de ani /e nec 2e!e 7 # /i#! de 6arc a 1i
in-izi5il .
7 Merge#? 8n!re5.
Ne 8n!arce# 6e dru#ul 6e care a# -eni!. @erul /-a 8nnra!)
iar 8n aer 6lu!e!e cea /u5 ire. ( #9n!ul e #ale i a#
i#6re/ia c 6 e/c 6e ni/i6uri #ic !are. (e !erenul de 2ac
- d un caru/el care /e 8n-9r!e 8nce!) dei 6e 6la!1r#a lui nu /e
a1l niciun c6il.
7 Dar nu aici ne 8n!9lni# de 5icei) nu? 8l 8n!re5 eu c9nd
a2unge# la /!rad . Adic nu 8n 5arul la?
7 A4) nu. De 5icei) ne 8n!9lni# 8n ca5ine!ul #eu. &ace#
eEerci ii) !e/!e i aa #ai de6ar!e.
7 A!unci de ce azi ne-a# 8n!9lni! aici?
7 A# -ru! dar / - i 8na6iez 2urnalul. M-a# g9ndi! c nu e
5ine / nu-l ai la !ine.
7 A# a2un/ / # 5izui 6e el?
7 n!r-un 1el) da.
Tra-er/ # /!rada i ne 8n!arce# la ca/a 8n care lcuie/c
8#6reun cu %en. : d #aina dc!rului Na/4) aleea /cur! care
duce la ua de la in!rare i /!ra!urile de 1lri. T! nu-#i -ine /
cred c lcuie/c aici.
7 :rei / in!ri? 8l 8n!re5 eu. S #ai 5e# ce-a?
Scu!ur din ca6$
7 Nu) nu in!ru) #er/i. Tre5uie / 6lec. Julie i cu #ine a-e#
6lanuri 8n /eara a/!a.
R #9ne ne#ica! cli6 ) 6ri-indu-# 8n c4i. E !un/ /cur!) cu
c rare 8ngri2i! ) i 6ar! c #aa cu dungi -er!icale) care cad
6er6endicular 6e cele rizn!ale ale 6ul-erului. #i dau /ea#a
c are dar cu c9 i-a ani #ai #ul! dec9! 8#i 8nc4i6uia# c a
3+
- NAINTE S ADORM -
a-ea eu azi-di#inea ) c9nd #-a# !rezi!.
7 Julie e / ia !a?
H9#5e!e i cla!in din ca6$
7 Nu) e 6rie!ena #ea. De 1a6!) lgdnica. Ne-a# lgdi! de
cur9nd) dar ui! !! !i#6ul.
i r /6und cu un z9#5e!. @red c ace/!ea /un! de!a liile 6e
care ar !re5ui / #i le a#in!e/c. "ucrurile # run! e. (a!e c #i-
a# n!a! 8n 2urnal !c#ai ace/!e de!alii ne8n/e#na!e) ace/!e #ici
c9rlige de care a!9rn -ia de #.
7 &elici! ri> 8i /6un eu) iar el 8#i #ul u#e!e.
Si#! c ar !re5ui / -i 6un #ai #ul!e 8n!re5 ri) / #ani1e/! #ai
#ul! in!ere/) dar nu 6rea are r/!. "ucrurile 6e care #i le /6une
acu# le -i 1i ui!a! de2a #9ine-di#inea . Nu a# dec9! ziua de
azi.
7 3i eu !re5uie / # 8n!rc aca/ ) 8i /6un. n .eeBendul /!a
6lec # unde-a la #are. Aa c #ai 8ncl -a !re5ui / 1ac
5aga2eleD
7 "a re-edere) @4ri/!ine) 8#i r /6unde el cu un z9#5e!) a6i
/e r /uce!e 6e c lc9ie i d / 6lece) dar /e 6re!e i /e
8n!arce iar i /6re #ine. Ai nu#erele #ele n!a!e 8n 2urnal.
@4iar la 8nce6u!. Sun -# dac -rei / ne #ai 8n!9lni#. Adic /
cn!inu # !ra!a#en!ul. Da?
7 Dac ? 8l 8n!re5 eu.
#i aduc a#in!e c 6e c6er!a in!eriar a 2urnalului erau
n!a!e cu creinul al!e c9!e-a 8n!9lniri 69n la /19ri!ul anului.
7 A# crezu! c a-e# 6rgra#a!e i al!e 8n!9lniri.
7 O / 8n elegi c9nd / ci!e!i 2urnalul) # l #ure!e el. Ai
/ -ezi c lucrurile r / /e lege. (r#i!.
7 %ine.
#i dau /ea#a c a# 8ncredere 8n el) i # 5ucur. M 5ucur c
# 6! 5izui i 6e al!cine-a 8n a1ar de / ul #eu.
7 De6inde de !ine) @4ri/!ine. Sun -# ric9nd -rei.
7 Aa a# / 1ac) 8i /6un eu) iar el 8#i 1ace /e#n cu #9na) /e
urc 8n #ain i) ui!9ndu-/e 6e/!e u# r) ie/e 8n /!rad i
6leac .
#i 1ac ceac de ca1ea i iau 8n ca#era de zi. De a1ar /e
aud uier !uri i zg#!e 6u!ernice de 6ica# r) 6unc!a!e de
44!e de r9/ /acada!) dar du6 ce # aez 8n 1!liu) !a!e
a/!ea /e !ran/1r# 8n!r-un zu#ze! di/cre!. "u#ina 1ira- a
32
- S. J. WATSON -
/arelui /e /!recar 6rin 6erdele) 8nc lzindu-#i ur 5ra ele i
ca6/ele. Sc! 2urnalul din gean! .
Sun! un 6ic agi!a! . Nu !iu ce cn in 6aginile lui. @e curi i
/ur6rize. @e #i/!ere. : d al5u#ul cu 1!gra1ii 6e # /u a 6en!ru
ca1ea. n el /e a1l -er/iune a !recu!ului #eu) dar e una
alc !ui! de %en. Oare 2urnalul 6e care 8l in 8n #9ini cn ine al!
-er/iune?
l de/c4id.
(ri#a 6agin nu e linia! . n #i2lcul ei) #i-a# /cri/ nu#ele cu
cerneal neagr $ <@4ri/!ine "uca/=. M #ir c n-a# /cri/ /u5 el$
<(ri-a!>= Sau$ <Nu ci!i>=
@n/!a! c a 1/! ad uga! ce-a. @e-a nea!e6!a! i 8n1ir !r.
Mai 8n1ir !r dec9! ricare din!re lucrurile 6e care le-a# - zu!
azi. Su5 nu#ele #eu) /un! /cri/e cu #a2u/cule de culare
al5a/!r ur# !arele cu-in!e$
S N; AI N@REDERE N %EN.
T! ce 6! / 1ac e/!e / dau 6agina.
nce6 / -#i ci!e/c 6-e/!ea.
33
- NAINTE S ADORM -
Partea a doua
JURNALUL !RISTINEI LUAS
"ineri# $ noie%&rie
Nu#ele #eu e/!e @4ri/!ine "uca/. A# 6a!ruzeci i a6!e de
ani. Sun! a#nezic . S!au aici) 8n!r-un 6a! /!r in) i 8#i /criu
6-e/!ea) 8#5r ca! cu un 1uru de # !a/e 6e care /e 6are c
5 r5a!ul de la 6ar!er 7 #i-a /6u/ c e/!e / ul #eu i c 8l
c4ea# %en 7 #i l-a 1eri! c9nd a# 8#6lini! 6a!ruzeci i a/e de
ani. E lini!e 8n ca#er ) iar -eiza de 6e n6!ier 8#6r !ie 8n 2ur
lu#in ca!i1ela! de culare 6r!calie. M /i#! de 6arc a
6lu!i 8n!r-un lac de lu#in .
A# 8nc4i/ ua dr#i!rului. Scriu 6e a/cun/. n /ecre!. S ul
#eu e 8n li-ing 7 aud c9!e un !u/e! 8n 5ui! 6li!ic/ i
/c9r 9i!urile di/cre!e al cana6elei a!unci c9nd %en /e a6leac 8n
1a /au /e ridic 8n 6iciare 7 dar dac -ine la e!a2) a# /
a/cund re6ede ace/! 2urnal. A# / -l 6un /u5 6a! /au /u5 6ern .
Nu -reau / !ie c -#i 1ac 8n/e#n ri. Nu -reau / 1iu ne-i! / -i
/6un de unde 8l a#.
M ui! la cea/ul de 6e n6!ier . E a6ra6e un/6rezece.
Tre5uie / /criu re6ede. #i 8nc4i6ui c ) 8n cur9nd) zg#!ul
!ele-izrului / di/6ar ) du6 care / aud /c9r 9i!ul 6delei
din li-ing /u5 greu!a!ea 6ailr lui %en i) 8n cele din ur# )
c ni!ul 8n!reru6 !rului. Oare / /e duc 8n 5uc ! rie / -i
1ac un /and-ici /au / 5ea un 6a4ar cu a6 ? Sau / -in
direc! la culcare? Nu !iu. Nu-i cun/c !a5ie!urile. Nu le cun/c
nici 6e ale #ele.
(en!ru c nu a# #e#rie. A!9! din /6u/ele lui %en) c9! i din
cele ale #edicului cu care #-a# 8n!9lni! 8n du6 -a#iaza a/!a) a#
a1la! c la na6!e) 8n !i#6ul /#nului) !! ce a# a1la! i a# 1 cu!
azi #i /e -a !erge din #in!e. M9ine / # !reze/c la 1el ca azi-
di#inea $ crez9nd c /un! un c6il) c a# -ia 8nain!e i 8nc
6! 1ace nenu# ra!e alegeri.
A6i / a1lu din nu c # 8nel. @ de2a a# 1 cu! #ul!e
alegeri deci/i-e i # a1lu la 2u# !a!ea -ie ii.
34
- S. J. WATSON -
(e #edic 8l c4ea# Na/4. M-a /una! azi-di#inea ) a -eni! /
# ia cu #aina i #-a du/ la un ca5ine!. M-a 8n!re5a! dac l-a#
#ai - zu! -reda! ) iar eu i-a# /6u/ c nu. A z9#5i! 5ine-i!r
i a de/c4i/ ca6acul la6!6ului care /e a1la 6e 5irul / u.
Mi-a 6u/ un 1il#. O 8nregi/!rare -ide. n ea a6 rea# a#9ndi)
8#5r ca i cu al!e 4aine) dar /!9nd 6e aceleai /caune) 8n acelai
ca5ine!. A# - zu! c 8#i d du/e un 6iE i 8#i ceru/e / de/enez
ni!e 5iec!e) 6ri-ind 8n!r- glind ) a/!1el 8nc9! !!ul / -#i a6ar
in-er/a!. EE6re/ia de 6e c4i6ul #eu d dea de 8n ele/ c #i /e
6 rea /arcin di1icil ) dar 8n 1il# nu /e -edeau de/enele de 6e
1aie) ci dar dege!ele #ele rida!e i /!r lucirea -erig4e!ei de 6e
inelarul /!9ng. @9nd a# !er#ina!) #edicul #i-a zi/ 6e un !n
/a!i/1 cu!$ <E!i din ce 8n ce #ai ra6id =) a6i a ad uga! c
unde-a) 8n ad9ncul #in ii #ele) 6r5a5il c -#i a#in!e/c e1ec!ele
celr c9!e-a / 6! #9ni de eEerci ii) c4iar dac nu reue/c / -#i
a#in!e/c eEerci iile 8n/ele. <A/!a 8n/ea#n c ) la un anu#i!
ni-el) #e#ria !a de lung dura! 8nc 1unc ineaz .= I-a#
z9#5i!) dar nu 6 rea# 5ucura/ . A6i /-a !er#ina! 1il#ul.
Dc!rul Na/4 i-a 8nc4i/ la6!6ul. Mi-a /6u/ c ne 8n!9lni# de
c9!e-a / 6! #9ni i c ) 8n cazul #eu) ceea ce /e nu#e!e
#e#ria e6i/dic e/!e 6r1und a1ec!a! . Mi-a eE6lica! c nu-#i
6! a#in!i 8n!9#6l ri din !recu!ul #eu) de!alii au!5igra1ice i
c ) de 5icei) acea/! 5al e cauza! de 6r5le# neurlgic
7 1ie /!ruc!ural ) 1ie c4i#ic . Sau de un dezec4ili5ru 4r#nal. E
a1ec iune 1ar!e rar ) iar eu 6ar / a# 1r# 1ar!e gra- .
@9nd l-a# 8n!re5a! c9! de gra- ) #i-a /6u/ c ) 8n unele zile) nu-
#i 6! a#in!i #are lucru din ce /-a 8n!9#6la! du6 c6il ria #ea
!i#6urie. M-a# g9ndi! la di#inea a a/!a) c9nd #-a# !rezi! 1 r
nici a#in!ire din 6eriada #ea adul! .
7 n unele zile? l-a# 8n!re5a! eu.
Dar nu #i-a r /6un/) iar ! cerea lui #i-a da! de 8n ele/ ce -ia
/ /6un $ <n cele #ai #ul!e zile=.
Mi-a /6u/ c eEi/! !ra!a#en!e 6en!ru a#nezia 6er/i/!en! 7
#edica#en!e) 4i6nz 7 dar c cele #ai #ul!e din!re ele de2a
#i-au 1/! a6lica!e.
7 Si!ua ia !a e 1ar!e ne5inui! ) @4ri/!ine) i 8 i 6er#i!e /
!e 6 i a2u!a /ingur .
"-a# 8n!re5a! de ce i #i-a eE6lica! c /un! di1eri! de cei #ai
#ul i din!re a#nezici$
7 @n1igura ia /i#6!#elr !ale nu /ugereaz c i-ai 1i
3,
- NAINTE S ADORM -
6ierdu! a#in!irile 8n #d ire#edia5il. ( i / re ii ce i /e
8n!9#6l 6re de c9!e-a re. Mai eEac!) 69n / adr#i. %a c4iar
6 i / # i i / - i aduci a#in!e anu#i!e lucruri du6 ce !e
!reze!i) dar nu#ai dac nu in!ri 8n e!a6a de /#n 6r1und. E
ce-a 1ar!e ne5inui!. @ei #ai #ul i a#nezici 8i 6ierd a#in!irile
ni du6 c9!e-a /ecundeD
7 Aa) i?
Mi-a 8#6in/ 6e/!e #a/ agend #ar.
7 @red c ar 1i u!il / 1aci 8n/e#n ri de/6re !ra!a#en!ul i
/en!i#en!ele !ale. S /crii 8n agenda a/!a !a!e i#6re/iile i
a#in!irile care 8 i -in 8n #in!e.
A# 8n!in/ #9na i a# lua! agenda. A-ea 6aginile gale.
<Deci /!a e !ra!a#en!ul? #i-a# zi/ 8n /inea #ea. S in un
2urnal? Dar eu -reau / -#i a#in!e/c lucrurile) nu dar / #i le
8n/e#nez.=
(r5a5il c #i-a in!ui! deza# girea.
7 3i /6er ca ace/!e 8n/e#n ri / - i declaneze al!e a#in!iri.
E1ec!ul ar 6u!ea 1i unul cu#ula!i-.
A# ! cu! 6re de c9!e-a cli6e. n 1nd) care erau 6 iunile? S
in un 2urnal /au / r #9n aa 6en!ru !!deauna.
7 De acrd) a# zi/ 8n cele din ur# . Aa a# / 1ac.
7 %ine. A# n!a! nu#erele #ele de !ele1n la 8nce6u!ul
agendei. Sun -# a!unci c9nd !e /i# i dezrien!a! .
A# lua! agenda i i-a# /6u/ c a# / -l /un. A ur#a! 6auz
lung ) du6 care dc!rul Na/4 a ad uga!$
7 n ul!i#a -re#e) ne-a# cu6a! de c6il ria !a. Ne-a# ui!a!
la 6ze din 6eriada aceea.
N-a# zi/ ni#ic) iar el a /c/ 1!gra1ie din d/arul 6e care 8l
a-ea 8n 1a $
7 A/! zi a -rea / !e ui i la 6za a/!a. O recun!i?
Era 1!gra1ia unei ca/e. "a 8nce6u!) #i /-a 6 ru! c#6le!
/!r in ) dar a6i a# - zu! !rea6!a !ci! din 1a a uii de la
in!rare i #i-a# a#in!i! din!r-da! . Era ca/a 8n care a# cre/cu!)
cea 8n care a# crezu! c #-a# !rezi! azi-di#inea . ( rea
di1eri! i a-ea un aer ireal) dar era de necn1unda!. A# 8ng4i i!
8n /ec i a# zi/$
7 E ca/a 8n care a# cre/cu!.
A 8ncu-iin a! din ca6 i #i-a /6u/ c cele #ai #ul!e din!re
a#in!irile #ele !i#6urii au r #a/ in!ac!e. Mi-a ceru! / -i de/criu
in!erirul ca/ei.
30
- S. J. WATSON -
I-a# /6u/ ce 8#i a#in!ea#$ c ua de la in!rare d dea direc!
8n ca#era de zi) c 8n 6ar!ea din /6a!e a ca/ei era #ic
/u1ragerie) c #u/a1irilr li /e rec#anda /- ia 6e aleea care
/e6ara ca/a na/!r de cea a -ecinilr i / in!re direc! 8n
5uc ! rie) care era !! 8n /6a!e.
7 Al!ce-a? #-a 8n!re5a! el. De/6re e!a2 ce- i a#in!e!i?
7 Erau du dr#i!are. ;nul 8n 1a ) unul 8n /6a!e. %aia i
!ale!a erau l9ng 5uc ! rie 7 -re#e) au alc !ui! cl dire
/e6ara! ) dar a6i au 1/! uni!e cu re/!ul ca/ei 6rin di 6ere i de
c r #id ac6eri i cu 6l ci din 6la/!ic ndula!.
7 Al!ce-a?
Nu-#i d dea# /ea#a ce -ia / a1le.
7 Nu #ai !iuD
M-a 8n!re5a! dac 8i 6u!ea# /6une -reun de!aliu) iar 8n cli6a
aceea #i-a# a#in!i!$
7 Ma#a a-ea 8n c #ar un 5rcan 6e care /cria$ <Ha4 r=.
inea 5ani 8n el i 8l a/cundea 6e ra1!ul cel #ai de /u/. T! acl
erau i 5rcanele cu ge# de #ure) 6e care le 1 cea# 8n ca/ .
Mergea# cu #aina 8n!r- 6 dure) dar nu-#i aduc a#in!e eEac!
unde. Ne a1unda# 6rin!re c6aci i u#6lea# cu #ure c9!e-a
gen i) iar c9nd ne 8n!rcea# aca/ ) #a#a le /6 la i le 6unea la
1ier!.
7 EEcelen!> a zi/ el) 8ncu-iin 9nd din ca6) du6 care i-a n!a!
ce-a 8n d/arul din 1a a lui. De/6re a/!ea ce 6 i / -#i /6ui?
Mi-a ar !a! al!e du 1!gra1ii$ una cu 1e#eie 6e care) du6
c9!e-a cli6e) a# recun/cu!- ca 1iind #a#a #ea) iar cealal! cu
#ine. I-a# 6-e/!i! c9!e ce-a de/6re ele) iar c9nd a# !er#ina!)
le-a 6u/ de6ar!e.
7 &ar!e 5ine> i-ai a#in!i! de/6re c6il ria !a #ul! #ai #ul!e
dec9! de 5icei) i cred c a/!a /e da!reaz 6zelr.
A 1 cu! 6auz ) a6i a ad uga!$
7 Da!a -ii!are) a -rea / - i ar ! #ai #ul!e.
A# 1/! de acrd. M-a# 8n!re5a! de unde 1 cu/e r/! de ele i
dac !ia de/6re -ia a #ea #ul!e al!e lucruri 6e care eu nu le
!ia#.
7 (! /- 6 /!rez 6e a/!a cu 1/!a #ea ca/ ?
7 %ine8n ele/) #i-a r /6un/ cu un z9#5e!) 8n!inz9ndu-#i
1!gra1ia.
A# lua!- i a# -9r9!- 8n!re 6aginile agendei.
3A
- NAINTE S ADORM -
M-a du/ aca/ cu #aina. De2a 8#i eE6lica/e c %en nu !ie de
8n!9lnirile na/!re) iar acu# #i-a /6u/ c !re5uie / # g9nde/c
/eri/ dac -reau / -i /6un / ului #eu de/6re 2urnalul 6e care
ur#a / -l 8nce6.
7 S-ar 6u!ea / !e /i# i in4i5a! . S ai re ineri c9nd -rei /
/crii anu#i!e lucruri. @red c e 1ar!e i#6r!an! / !e /i# i 8n
/!are / /crii !! ce -rei. n 6lu/) /-ar 6u!ea ca 6e %en / nu-l
8nc9n!e ideea c ai 4! r9! / 8nce6i un nu !ra!a#en!.
A 1 cu! 6auz ) a6i a ad uga!$
7 S-ar 6u!ea / !re5uia/c / -l a/cunzi.
7 Dar cu# / -#i aduc a#in!e / /criu 8n el? l-a# 8n!re5a!.
N-a /6u/ ni#ic) dar 8n cele din ur# #i-a -eni! idee.
7 N-ai 6u!ea / -#i a#in!e!i !u?
A 1/! de acrd.
7 Dar -a !re5ui / -#i zici unde ai de g9nd / -l a/cunzi.
A# 6arca! 8n 1a a unei ca/e) iar du6 ce /-a 6ri! #!rul) #i-
a# da! /ea#a c era ca/a #ea.
7 n i1nier) a# r /6un/ eu. A# / -l 6un 8n 1undul
i1nierului.
7 %un idee. 3i !re5uie / - i 1aci 6ri#ele 8n/e#n ri c4iar 8n
/eara a/!a) 8nain!e / !e culci. Al!#in!eri) #9ine / g /e!i
/i#6l agend gal i n- / !ii ce-i cu ea.
I-a# /6u/ c a# 8n ele/ i c aa a# / 1ac) a6i a# c5r9!
din #ain .
7 Ai gri2 ) @4ri/!ine.
Acu# /!au 8n 6a!. l a!e6! 6e / ul #eu. M ui! la 1!gra1ia
ca/ei 8n care a# cre/cu!. (are a!9! de nr#al ) a!9! de 6rzaic .
3i a!9! de 1a#iliar .
Oare cu# a# a2un/ de acl aici? Ce s-a ntmplat? Care e
povestea mea?
Aud 5 ! ile cea/ului de 6e 6liciara e#ineului. Miezul n6 ii.
%en urc !re6!ele. A# / -#i a/cund 2urnalul 8n!r- cu!ie de
6an!1i 6e care a# 6reg !i!- anu#e. A# /- 6un 8n i1nier)
unde i-a# /6u/ dc!rului Na/4. M9ine) dac # /un ) -i
cn!inua / /criu.
3C
- S. J. WATSON -
S%& t # '( noie%&rie
E du6 -a#iaz . %en e la 6ar!er. @i!e!e. @rede c #
di4ne/c) dar) dei # /i#! 5/i! ) /!au !reaz . Nu a# !i#6 de
di4n . Tre5uie / /criu ce #i /-a 8n!9#6la!. nain!e / ui! !!.
Tre5uie / -#i cn!inui 2urnalul.
M ui! la cea/. %en #i-a 6r6u/ / iei# la 6li#5are 8n du6 -
a#iaza a/!a. A# la di/6zi ie un 6ic #ai #ul! de r .
Azi-di#inea #-a# !rezi! 1 r / !iu cine /un!. @9nd a#
de/c4i/ c4ii) # a!e6!a# / - d #uc4iile !ari ale unei n6!iere
i -eiz gal5en . ;n i1nier a6ra6e cu5ic 8n!r-un cl al
ca#erei i !a6e! cu #del di/cre! 8n 1r# de 1erig . M
a!e6!a# /- aud 6e #a#a 6r 2ind 5acn la 6ar!er /au 6e !a!a
1luier9nd 8n gr din ) 8n !i#6 ce !undea gardul -iu. M a!e6!a#
ca 6a!ul 8n care era# 8n!in/ / 1ie de /ingur 6er/an i 8n el
/ nu # a1lu dec9! eu 8#6reun cu ie6urele #eu de 6lu) care
a-ea urec4e ru6! .
Ei 5ine) #-a# 8nela!. "a 8nce6u!) #i-a# zi/ 8n /inea #ea$
<Sun! 8n dr#i!rul 6 rin ilr #ei=) dar a6i #i-a# da! /ea#a c
nu recun/c ni#ic. Dr#i!rul 8#i era cu !!ul /!r in. M-a# 8n!in/
iar i 8n 6a!. <@e-a e 8n neregul . @#6le! 8n neregul >=
@9nd a# c5r9! la 6ar!er) de2a - zu/e# 1!gra1iile din 2urul
glinzii i le ci!i/e# e!ic4e!ele. A1la/e# c nu /un! un c6il) nici
# car adle/cen! ) i 8#i d du/e# /ea#a c 5 r5a!ul 6e care
8l auzea# 6reg !ind #icul de2un i 1luier9nd #eldia de la radi
nu era !a! l #eu) nici iu5i!ul #eu /au -reun cleg de
a6ar!a#en!) ci era / ul #eu i 8l c4e#a %en.
A# ezi!a! 8nain!e / in!ru 8n 5uc ! rie. Era# /6eria! .
Si# ea# c ur#eaz / -l 8n!9lne/c 6en!ru 6ri#a ar . Oare cu#
e? Ar !a la 1el ca 8n 1!gra1ii? Sau i ele /un! ni!e re6rezen! ri
erna!e? Oare e #ai 8n -9r/! ) #ai gra/ /au #ai c4el? @e !i#5ru
are -cea lui? @u# /e #ic ? Oare 8#i ale/e/e# 5ine / ul?
n cli6a aceea) a# a-u! -iziune 1ulger !are$ 1e#eie 7
#a#a #ea? 7 8#i /6une / a# gri2 . <@ine /e c / !re!e 8n
gra5 D=
3
3
(ri#a 6ar!e a unui 6r-er5$ <@ine /e c / !re!e 8n gra5 ) /e c ie!e
6e 8ndele!e=.
3F
- NAINTE S ADORM -
A# de/c4i/ ua de la 5uc ! rie. %en /! !ea cu /6a!ele la #ine)
r /ucind cu /6a!ul 1eliile de 5acn care /19r9iau 8n !igaie. Nu
#-a auzi! in!r9nd.
7 %en? a# zi/ eu) iar el /-a 8n!r/ i#edia! /6re #ine.
7 @4ri/!ine) !e /i# i 5ine?
N-a# !iu! ce / -i r /6und) aa c i-a# zi/$
7 Da) cred c da.
Mi-a z9#5i! cu un aer uura!) iar eu i-a# r /6un/ !! cu un
z9#5e!. ( rea #ai 8n -9r/! dec9! 8n 1!gra1iile de la e!a2 7
a-ea #ai #ul!e riduri 6e 1a ) iar 6 rul 8n/6ica! i /e r ri/e 6e la
!9#6le 7 dar !a!e a/!ea 8l 1 ceau #ai a!r g !r. A-ea 6ri-ire
6zna ) iar #aEilarul / u 6u!ernic !e !ri#i!ea cu g9ndul la un
# #ai 8n -9r/! . Mi-a# da! /ea#a c /e# na 6u in cu
-er/iune #ai 5 !r9n a !a!ei. <A 1i 6u!u! alege #ai r u) 8#i /6un
8n /inea #ea. Mul! #ai r u.=
7 Ai - zu! 1!gra1iile? #-a 8n!re5a! el) iar eu a# 8ncu-iin a!
din ca6. Nu- i 1ace gri2i) a# / - i eE6lic !!. @e-ar 1i / !e duci 8n
/u1ragerie i / !e aezi la #a/ ? Ia- 6e acl. IMi-a 1 cu! /e#n
cu #9na /6re 4l.J :in i eu i#edia!. ;i!e) ia i a/!a.
Mi-a 8n!in/ r9ni de 6i6er) a6i a# 6rni! /6re /u1ragerie.
@9!e-a #inu!e #ai !9rziu) a -eni! i el cu du 1ar1urii. n 1iecare
era c9!e un u 6r 2i!) 1elie /u5 ire de 5acn n cl i! 8n gr /i#e
i ni!e 69ine 6r 2i! . n !i#6 ce #9nea#) #i-a eE6lica! cu#
reue/c / # de/curc 8n -ia a de zi de zi.
Mi-a /6u/ c azi e /9#5 ! i c ) 8n !i#6ul / 6! #9nii)
lucreaz 7 e 6r1e/r. Mi-a eE6lica! ce-i cu !ele1nul din gean!a
#ea i cu !a5la din 5uc ! rie. Mi-a ar !a! unde ine# 1ndul de
urgen 7 du 5ancn!e de du zeci de lire) 8n1 ura!e /!r9n/
i -9r9!e 8n /6a!ele cea/ului de 6e 6liciara e#ineului 7 i
al5u#ul cu 1!gra1ii 8n care 6! -edea 1r9n!uri din -ia a #ea. Mi-
a zi/ i c ne de/curc # de/!ul de 5ine 8#6reun . Nu-#i dau
/ea#a dac l-a# crezu! /au nu) dar !iu c !re5uie / -l cred.
Du6 ce a# !er#ina! de #9nca!) l-a# a2u!a! / /!r9ng #a/a.
7 @e zici) iei# la 6li#5are #ai 8ncl?
I-a# /6u/ c da) iar el a 6 ru! #ul u#i!.
7 Eu # duc 8n li-ing / ci!e/c ziarul) a ad uga!.
A6i a# urca! la e!a2. Si# ea# c #i /e 8n-9r!e ca6ul 7 era
6rea 6lin i) 8n acelai !i#6) 6rea gl. A-ea# i#6re/ia c nu 6!
/ 8n eleg ni#ic. 3i ni#ic nu 6 rea real. M ui!a# la ca/a 8n care
# a1la# 7 cea de/6re care acu# !ia# c era ca/a #ea 7 cu
4*
- S. J. WATSON -
ni!e c4i care 6 reau /- -ad 6en!ru 6ri#a ar . (re de
cli6 ) #i-a !recu! 6rin #in!e / 1ug) dar a !re5ui! / # cal#ez.
M-a# aeza! 6e #arginea 6a!ului 8n care dr#i/e#. M-a#
g9ndi! c ar !re5ui / aran2ez a!ernu!ul. S 1ac rdine. @a / #
#en in cu6a! . A# lua! una din!re 6erne i) 8n !i#6 ce
5 !ea# ur) a# auzi! un 1el de zu#z i!.
Nu !ia# ce /e aude. Era un zg#! /la5 i 6er/i/!en!. O
#eldie 1ira- . 'ean!a #ea era la 6iciare) iar c9nd a# ridica!-)
#i-a# da! /ea#a c din ea /e auzea zg#!ul. Mi-a# a#in!i! de
!ele1nul #5il de care #i-a zi/ %en.
@9nd l-a# g /i!) ecranul era lu#in/. M-a# ui!a! la el 6re de
c9!e-a cli6e. O 6ar!e din #ine 7 8ngr6a! 1ar!e ad9nc /au
a1la! unde-a la #arginea eE!re# a #e#riei 7 !ia eEac!
de/6re ce era -r5a. A# r /6un/.
7 Al? /-a auzi! -cea unui 5 r5a!. @4ri/!ine? @4ri/!ine) #
auzi?
I-a# /6u/ c da.
7 Sun! #edicul ! u. Te /i# i 5ine? %en e cu#-a 6rin 6rea2# ?
7 Nu. E 8nD Dar de/6re ce-i -r5a?
Mi-a /6u/ cu# 8l c4ea# i c lucr # 8#6reun de c9!e-a
/ 6! #9ni.
7 Ne cu6 # de #e#ria !a) #i-a eE6lica! el) iar c9nd a
- zu! c nu-i r /6und) a cn!inua!$ Ai 8ncredere 8n #ine. :reau
/ !e ui i 8n i1nierul din dr#i!rul ! u.
nc 6auz ) a6i a ad uga!$
7 Ai / dai 6e/!e cu!ie de 6an!1i. ;i! -!e 8n ea. Ar !re5ui /
g /e!i agend .
M-a# ui!a! la i1nierul din cl ul ca#erei$
7 De unde !ii !a!e lucrurile a/!ea?
7 Tu #i le-ai /6u/. Ne-a# 8n!9lni! ieri) i a# 4! r9! / ii un
2urnal. Mi-ai /6u/ c / -l a/cunzi 8n i1nier.
A 1i -ru! / -i /6un$ <Nu !e cred=) dar #i /-a 6 ru! c-ar 1i
ne6li!ic/) i ricu#) nu era 8n 8n!regi#e ade- ra!.
7 Te duci / !e ui i?
I-a# /6u/ c da) iar el a ad uga!$
7 ;i! -!e acu#. 3i nu-i /6une ni#ic lui %en.
M-a# a6r6ia! de i1nier) 1 r / 8nc4id !ele1nul. A-ea
dre6!a!e. n un!ru /e a1la cu!ie de 6an!1i 7 era al5a/!r i
a-ea un ca6ac uza! 6e care era /cri/ <Sc4ll= 7 iar 8n un!ru /e
a1la agend 8n-eli! 8n 49r!ie cera! .
4+
- NAINTE S ADORM -
7 Ai g /i!-? #-a 8n!re5a! dc!rul Na/4.
A# /c/- din cu!ie i a# de/1 cu!-. A-ea c6er i din 6iele
#ar i 6 rea /cu#6 .
7 @4ri/!ine?
7 Da) a# g /i!-.
7 &ar!e 5ine. Ai /cri/ ce-a 8n ea?
A# de/c4i/- la 6ri#a 6agin i a# - zu! c 1 cu/e# ni!e
8n/e#n ri. <Nu#ele #eu e/!e @4ri/!ine "uca/. A# 6a!ruzeci i
a6!e de ani. Sun! a#nezic .= Era# agi!a! . A-ea# i#6re/ia c
8#i 5ag na/ul 8n -ia a al!cui-a 7 8n 6r6ria #ea -ia .
7 Da) i-a# r /6un/ 8n cele din ur# .
7 EEcelen!>
Mi-a /6u/ c / # /une i #9ine) du6 care a 8nc4i/.
A# r #a/ ne#ica! . '4e#ui! 6e 6dea 8n 1a a i1nierului)
cu 6a!ul 8nc ne1 cu!) a# 8nce6u! / -#i ci!e/c 2urnalul.
"a 8nce6u!) a# 1/! deza# gi! . Nu-#i a#in!ea# ni#ic. Nici
de dc!rul Na/4) nici de ca5ine!ul 8n care /cri/e/e# c #-ar 1i
du/) nici de eEerci iile 6e care le-a# 1 cu!. n ciuda 1a6!ului c
!c#ai i-a# auzi! -cea) nu reue/c / -#i aduc a#in!e de el i
nici de 8n!9lnirea na/!r . Jurnalul /!a /un ca 6er de
1ic iune. Dar a6i a# g /i! 1!gra1ie -9r9! 8n!re du 6agini
de la /19ri!ul agendei. @a/a 8n care a# cre/cu!) cea 8n care
credea# c # a1lu azi-di#inea ) c9nd #-a# !rezi!. Deci #
8n!9lni/e# cu dc!rul Na/4) iar el 8#i d du/e acea/! 1!gra1ie)
ace/! 1rag#en! din !recu!ul #eu.
A# 8nc4i/ c4ii. Ieri i-a# de/cri/ #edicului ca/a 6 rin!ea/c )
du6 care i-a# 6-e/!i! de/6re 5rcanul 6en!ru za4 r din
c #ar i de/6re cu# #ergea# la cule/ de #ure. Oare 8nc #ai
6 /!ra# ace/!e a#in!iri? Oare 6 u!ea# e-ca i al!ele? M-a#
g9ndi! la #a#a i la !a!a) /6er9nd / -#i a#in!e/c i al!ce-a.
nce!ul cu 8nce!ul) i#aginile au 6rin/ cn!ur. ;n c-r de un
6r!caliu /6 l ci!) -az li-. ;n 6il4zen gal5en) cu ra rz
cu/u! 6e 6ie6!) care /e 8nc4eia cu ca6/e. O li rz-de/c4i/ i
un /c unel 6en!ru #ain de culare 5leu#arin.
&r#e i culri) dar ni#ic care / de/crie -ia . Ni#ic.
<:reau / -#i - d 6 rin ii=) #i-a# zi/ 8n /inea #ea. I#edia! du6
aceea) #i-a# da! /ea#a 6en!ru 6ri#a ar c ) 8n ad9ncul #eu)
!ia# c 6 rin ii #ei au #uri!.
A# 1!a! i #-a# aeza! 6e #arginea 6a!ului ne1 cu!. n!re
6aginile 2urnalului era -9r9! un 6iE. "-a# /c/ a6ra6e 1 r /
42
- S. J. WATSON -
/!au 6e g9nduri) -r9nd / -#i cn!inui 8n/e#n rile. "-a# 6!ri-i!
8n!re dege!e) a# 6u/ 6dul 6al#ei 6e 6agin i a# 8nc4i/ c4ii
ca / # cncen!rez.
A!unci /-a 8n!9#6la!. Nu !iu dac realizarea 1a6!ului c
6 rin ii #ei au #uri! a declana! al!e a#in!iri) dar #-a# /i# i!
de 6arc #in!ea #i /-ar 1i !rezi! din!r-un /#n lung i ad9nc. A
re-eni! la -ia . Dar nu !re6!a!) ci 5ru/c. A# /i# i! un 1el de
i#6ul/ elec!ric. Din!r-da! ) nu #ai era# 8n dr#i!rul #eu) cu
6agin al5 8n 1a ) ci 8n al! 6ar!e. na6i 8n !recu! 7 un !recu!
6e care credea# c l-a# 6ierdu!. (u!ea# / a!ing) / /i#! i /
/a-urez !!ul. Mi-a# da! /ea#a c 8#i aducea# a#in!e.
M-a# - zu! 8n!rc9ndu-# aca/ 7 8n ca/a 8n care
cre/cu/e#. A# !rei/6rezece /au 6ai/6rezece ani i /un!
ner 5d !are / cn!inui 6-e/!ea 6e care a# 8nce6u! /- /criu)
dar g /e/c un 5ile! 6e #a/a din 5uc ! rie$ <A !re5ui! / 6lec #.
;nc4iul Ted -ine / !e ia la ra a/e=. #i iau ce-a de 5 u! i un
/and-ici) du6 care # aez la #a/ cu agend de/c4i/ 8n
1a . Da#na RKce #i-a /6u/ c 6-e!ile #ele /un!
<6u!ernice= i <e# inan!e= 7 crede c a 6u!ea / 1ac
carier din a/!a. Dar nu !iu ce / /criu) nu # 6! cncen!ra.
@lc!e/c de #9nie. E -ina lr. ;nde /un!? @e 1ac? De ce n-a#
1/! i eu in-i!a! ? Ru6 6agina i arunc.
I#aginea a di/6 ru!) dar i#edia! du6 aceea a a6 ru! al!a.
;na #ai 6u!ernic . Mai cncre! . Sun!e# 8n #ain i #erge#
/6re ca/ . Ta!a e la -lan) iar eu /!au 6e 5anc4e!a din /6a!e i
# ui! in! la 6a! de 6e 6ar5riz. O #u/c #ar! . Sau ni!e
nri. Nu-#i dau /ea#a. De/c4id gura) dar nu !iu ce ur#eaz
/ /6un.
7 @9nd a-ea i de g9nd / -#i /6une i?
Nu-#i r /6unde niciunul.
7 Ma#i?
7 @4ri/!ine) /6une #a#a) nu 8nce6e.
7 Ta!i) c9nd a-eai de g9nd / -#i /6ui?
T cere.
7 Ai / #ri? 8n!re5 eu) ui!9ndu-# 8n cn!inuare la 6a!a de
6e 6ar5riz. Ta!i) ai / #ri?
#i arunc 6ri-ire 6e/!e u# r i 8#i z9#5e!e$
7 %ine8n ele/ c nu) 8ngeraul #eu. %ine8n ele/ c nu. O /
!r ie/c 69n la ad9nci 5 !r9ne i i / a# #ul i#e de ne6 i>
3!iu c #in!e.
43
- NAINTE S ADORM -
7 O / lu6! #> adaug el. (r#i!>
;n icne!. De/c4id c4ii. S-a !er#ina!. I#aginea a di/6 ru!. A#
re-eni! 8n ace/! dr#i!r) dr#i!rul 8n care #-a# !rezi! azi-
di#inea ) dar) 6re de c9!e-a cli6e) #i /-a 6 ru! di1eri!. &ar!e
#4r9!. "i6/i! de culare i energie 7 a-ea# i#6re/ia c #
ui! la 1!gra1ie declra! de /are. Era ca i c9nd i#aginile
-ii ale !recu!ului ar 1i gli! de -ia 6rezen!ul.
A# 6leca! 6ri-irea /6re agenda 6e care inea# 6e genunc4i.
(iEul 8#i aluneca/e 6rin!re dege!e i c zu/e 6e 6dea) l /9nd 6e
6agin d9r /u5 ire de culare al5a/!r . Ini#a 8#i 5 !ea cu
6u!ere. #i a#in!i/e# c9!e-a lucruri. @9!e-a lucruri de
i#6r!an c-9ri!are. Deci a#in!irile ace/!ea nu erau
6ierdu!e 6en!ru !!deauna. A# lua! 6iEul de 2/ i a# 8nce6u!
ace/!e 8n/e#n ri.
n cur9nd) !re5uie / # 6re/c. nc4id c4ii i 8n cerc / e-c
din nu ace/!e i#agini. M - d 6e #ine. ( rin ii #ei. Dru#ul cu
#aina c !re ca/ . I#aginile 8nc /un! acl. Mai 6u in -ii) ca i
c9nd !recerea !i#6ului le-ar 1i !ci!) dar /un! !! acl. @4iar i
aa) 8#i 6are 5ine c #i le-a# n!a!. 3!iu c ) 8n cele din ur# )
-r di/6 rea. Aa) # car nu /e -r 6ierde 6en!ru !!deauna.
%en 6r5a5il c a !er#ina! de ci!i! ziarul. M-a /!riga! de 2/)
8n!re59ndu-# dac /un! ga!a de 6li#5are. I-a# /6u/ c da. A#
/ a/cund 2urnalul 8n dula6) du6 care / cau! 4ain i ni!e
8nc l ri. A# / /criu i #ai 8ncl. Dac / -#i aduc a#in!e.
*
A# 1 cu! 8n/e#n rile de #ai /u/ 8n ur# cu c9!e-a re. A#
1/! 6leca i !a! du6 -a#iaza) dar acu# ne-a# 8n!r/ aca/ .
%en e 8n 5uc ! rie 7 6reg !e!e ni!e 6e!e 6en!ru cin . A 6rni!
radiul) iar acrdurile de 2azz /e /!recar 69n 8n dr#i!r)
unde /criu ace/!e r9nduri. Nu #-a# 1eri! / g !e/c eu 7 era#
6rea ner 5d !are / -in aici i / cn/e#nez ce a# - zu! 8n
du6 -a#iaza a/!a 7 dar n-a 6 ru! delc /u6 ra! din 6ricina a/!a.
7 Mergi / dr#i un 6ic) #i-a /ugera! el. O / dureze ca# !rei
/1er!uri de r . Te c4e# c9nd e ga!a.
A# 8ncu-iin a! din ca6 i a# urca! 8n dr#i!r. M ui! la cea/.
Dac /criu re6ede) /-ar 6u!ea / a# !i#6.
*
44
- S. J. WATSON -
A# 6leca! de aca/ la unu 1 r c9!e-a #inu!e. Nu a# #er/
de6ar!e 7 a# 6arca! l9ng cl dire #ic i 2a/ care 6 rea
6 r /i! . (e 6er-azul 1iec reia din!re 1ere/!rele ac6eri!e cu
/c9nduri /! !ea c9!e un 6ru#5el cenuiu) iar ua era #a/ca!
cu !a5l ndula! .
7 Aici e !randul) #i-a eE6lica! %en) ieind din #ain . @red
c e de/c4i/ 6e !i#6ul -erii. Gai / ne 6li#5 #.
A# 6rni! 8n ! cere 6e alee de ci#en! care c!ea /6re
cul#ea unui deal. "ini!ea era 8n!reru6! de crnc ni!urile
r zle e ale cirilr de 6e un !eren de 1!5al) de /c4euna!ul
8nde6 r!a! al unui c9ine /au de /!rig !ele c6iilr) iar 8n 1undal /e
auzea zu#ze!ul di/cre! al raului. M-a# g9ndi! la !a!a) la
#ar!ea lui i la 1a6!ul c # car #i-a# a#in!i! #ic 6ar!e din
!recu!ul #eu. O 1e#eie alerga /ingur 6e 6i/! din a6r6iere) i
a# ur# ri!- cu 6ri-irea 69n c9nd aleea ne-a 6ur!a! dincl de
un gard -iu 8nal!. @9nd a# a2un/ 6e cul#e) a# da! de arecare
ani#a ie$ un 5 ie el 8n l a un z#eu) 8n !i#6 ce !a! l lui 8l
ur# rea cu 6ri-irea din /6a!e) iar 1e!i 6li#5a un c9ine cu
zgard lung .
7 /!a e (arlia#en! Gill) #i-a eE6lica! %en. :eni# de/ aici.
N-a# /6u/ ni#ic. Oraul /e 8n!indea 8n 1a a na/!r ) /u5
/!ra!ul de nri 2i. ( rea lini!i!. 3i #ai #ic dec9! 8#i i#agina#.
"-a# /!r 5 !u! cu 6ri-irea 69n la dealurile 2a/e din zare. A#
- zu! -9r1ul !urnului Telec#) cu6la ca!edralei Sain! (aul)
cen!rala elec!ric %a!!er/ea 7 erau 1r#e 6e care le
recun!ea#) c4iar dac dar -ag i 1 r / -#i dau /ea#a de ce.
A# 5/er-a! i c9!e-a cn/!ruc ii i#6zan!e care nu-#i erau
1a#iliare$ un !urn din /!icl a/e# n !r unui !ra5uc gr/ i)
1ar!e de6ar!e) ra! uria de culare al5 . "a 1el ca i c4i6ul
#eu) 6ri-eli!ea #i /e 6 rea a!9! /!r in ) c9! i cu#-a 1a#iliar .
7 Mi /e 6are c recun/c lcul /!a) a# zi/.
7 Da. :eni# aici de #ul! -re#e. Dar 6ri-eli!ea /e /c4i#5
!! !i#6ul.
A6i ne-a# cn!inua! 6li#5area. @ele #ai #ul!e din!re 5 nci
erau cu6a!e 7 1ie de cu6luri) 1ie de a#eni /inguri. Ne-a#
8ndre6!a! /6re una a1la! dincl de cul#ea dealului i a# lua!
lc. A# /i# i! #ir/ de Be!c4u6$ /u5 5anc ) 8n!r- cu!ie de
car!n) era un 4a#5urger #9nca! 6e 2u# !a!e.
%en l-a lua! de 2/ i l-a arunca! 8n!r-un c de guni a1la! 8n
4,
- NAINTE S ADORM -
a6r6iere) a6i /-a aeza! l9ng #ine i #i-a ar !a! c9!e-a din!re
cl dirile re6rezen!a!i-e ale raului.
7 Acl e @anarK W4ar1) #i-a eE6lica! el) 1 c9nd /e#n cu
#9na /6re un gru6 de cl diri care) dei /e a1lau la #are di/!an )
!! 6 reau eE!re# de 8nal!e. E un c#6leE cn/!rui! la 8nce6u!ul
anilr nu zeci. Ta!e /un! cl diri de 5iruri.
Anii nu zeci. Mi /-a 6 ru! ciuda! / aud rezu#a! 8n dar du
cu-in!e un deceniu din care nu a# nici a#in!ire. #i 8nc4i6ui c
a# ra!a! #ul!e lucruri. Mul! #uzic ) #ul!e 1il#e i c r i) #ul!e
!iri. Deza/!re) !ragedii) r z5aie. (a!e c unele ari /-au i
dez#e#5ra! 8n !i#6 ce eu r ! cea# de la zi la al!a) 1 r / -#i
6! a#in!i ni#ic.
3i #are 6ar!e din -ia a #ea. A!9! de #ul!e 6ei/a2e 6e care
nu le 6! recuna!e) cu !a!e c le - d zi de zi.
7 (-e/!e!e-#i de/6re ni) %en) l-a# ruga! eu.
7 De/6re ni? @u# adic ?
M-a# 8n!r/ /6re el. Ra1alele de -9n! rece luau cu a/al! dealul)
1ic4iuindu-#i 1a a) iar un c9ine l !ra 8n de6 r!are. Ga5ar n-
a-ea# cu# / -i eE6lic 7 dar !ia 1ar!e 5ine c nu-#i a#in!e/c
delc de el.
7 #i 6are r u) dar nu !iu ni#ic de/6re ni di. Nu !iu nici
# car cu# ne-a# cun/cu! /au c9nd ne-a# c / !ri!. Ni#ic.
Mi-a z9#5i!) a6i /-a !ra/ #ai a6ra6e de #ine) a/!1el 8nc9! /
ne a!inge#. Mi-a cu6rin/ u#erii cu 5ra ul) iar eu a# -ru! / #
re!rag) 8n/ #i-a# a#in!i! c nu e un /!r in) ci 5 r5a!ul cu care
#-a# c / !ri!.
7 @e -rei / - i /6un? #-a 8n!re5a! el.
7 Nu !iuD De eEe#6lu) cu# ne-a# 8n!9lni!.
7 Era# a#9ndi /!uden i. Tu !c#ai 8 i 8nce6u/ei dc!ra!ul)
8 i aduci a#in!e?
A# cl !ina! din ca6$
7 Nu 6rea. @e 1acul!a!e a# !er#ina!?
7 &acul!a!ea de "i!ere.
Din!r-da! ) #i-a -eni! 8n #in!e i#agine 1ar!e -ie. M-a#
- zu! 8n!r- 5i5li!ec i #i-a# a#in!i! -ag c lucra# la licen
de/6re 1e#ini/# i li!era!ura de la 8nce6u!ul /eclului al LL-lea)
dei e 6/i5il ca 8n!re !i#6 / 1i lucra! la un r#an. Ma#a nu
6rea 8n elegea !e#a 6e care #i- ale/e/e#) dar nu a-ea 5iec ii)
6en!ru c dc!ra!ul i /e 6 rea cu6a ie legi!i# . A#in!irea
acea/!a in!en/ 7 a!9! de -ie 8nc9! a6ra6e c 6u!ea# a!inge
40
- S. J. WATSON -
7 a /! rui! c9!e-a cli6e) dar a di/6 ru! i#edia! ce %en a -r5i!
din nu.
7 Eu 8#i 6reg !ea# licen a 8n c4i#ie. Te -edea# 1ar!e de/.
"a 5i5li!ec ) 8n 5aruri) 6e/!e !!. Mi /e 6 rea c ar i 1ar!e
5ine) dar nicida! nu-#i lua# ini#a 8n din i / /!au de -r5 cu
!ine.
A# iz5ucni! 8n r9/$
7 Seri/?
#i era greu / -#i 8nc4i6ui c a 1i 6u!u! in!i#ida 6e cine-a.
7 n!!deauna 6 reai 1ar!e /igur 6e !ine. 3i 1ar!e 6a/ina!
de ceea ce 1 ceai. S! !eai 8n 5i5li!ec re 8n ir) 8ncn2ura! de
c r i$ ci!eai) luai n!i e) /r5eai c9!e gur de ca1eaD 3i erai
a!9! de 1ru#a/ . N-a# -i/a! nicida! c / 1ii in!ere/a! de
#ine. Dar) 8n!r- 5un zi) /-a 8n!9#6la! / /!au l9ng !ine 8n
5i5li!ec i) la un ##en! da!) i-ai - r/a! ca1eaua 6e/!e c r ile
#ele. i-ai ceru! nenu# ra!e /cuze) cu !a!e c era un acciden!
a!9! de # run!) a6i a# !er/ 6e!ele de ca1ea 8#6reun ) iar eu
a# in/i/!a! / - i cu#6 r al!a. Mi-ai r /6un/ c !u e!i cea care ar
!re5ui / -#i iei ca1ea) ca / !e re-anezi) iar eu a# acce6!a! i
a# #er/ 8#6reun la 5u1e!. Aa a 8nce6u! !!ul.
A# 8ncerca! / -#i i#aginez e6i/dul i / -#i aduc a#in!e de
ni 7 di !ineri 8n!r- 5i5li!ec ) r9z9nd 6e 8n1unda!e) 8ncn2ura i
de 49r!ii 8#5i5a!e cu ca1ea. Dar n-a# reui!. 3i a# /i# i!
2ung4iul rece al !ri/!e ii. M-a# g9ndi! c 1iec rui cu6lu 8i 6lace /
re#e#reze 6ri#a 8n!9lnire 7 cine a 1 cu! 6ri#ul 6a/) cine ce a
/6u/ 7 dar eu nu #i- a#in!e/c 6e a na/!r . :9n!ul a r /uci!
din!r-da! cada z#eului #9nui! de 5 ie elul 6e care 8l
- zu/e# 8nain!e) i /-a auzi! un zg#! 6recu# 4rc i!ul unui
#uri5und.
7 3i ce /-a 8n!9#6la! a6i? a# 8n!re5a! eu.
7 A# 8nce6u! / iei# 8#6reun . M rg) cu# 1ac !a!e
cu6lurile. Eu #i-a# lua! licen a) !u i-ai !er#ina! dc!ra!ul) iar
a6i ne-a# c / !ri!.
7 @u#? @ine a ceru! 6e cine?
7 A4> Eu !e-a# ceru!.
7 ;nde? S6une-#i cu# a 1/!.
7 Era# 1ar!e 8ndr g/!i i) a /6u/ el) 6ri-ind 8n zare. Era# !!
!i#6ul 8#6reun . S! !eai unde-a cu c4irie) dar nu 6rea #ergea#
6e-acl. i 6e!receai cea #ai #are 6ar!e din !i#6 cu #ine. Aa
c ni /-a 6 ru! 1ar!e 1ire/c / ne c / !ri# i / lcui#
4A
- NAINTE S ADORM -
8#6reun . n!r- zi de S19n!ul :alen!in) i-a# cu#6 ra! un / 6un.
Era #arc /cu#6 ) care 8 i 6l cea 1ar!e #ul!. A# de/1 cu!
cel1anul 8n care era 8#6ac4e!a!) a# 8n1i6! inelul 8n / 6un) l-a#
8#6ac4e!a! la lc) a6i i l-a# 1 cu! cadu. n /eara aia) 8n !i#6
ce !e /6 lai) l-ai de/c6eri! i ai zi/ da.
A# z9#5i! 8n /inea #ea. Mi /-a 6 ru! 1ar!e c#6lica!$ un inel
8n1i6! 8n!r-un / 6un 6e care a 1i 6u!u! / nu-l 1l/e/c !i#6 de
c9!e-a / 6! #9ni. 3i !!ui) n-a 1/! idee li6/i! de r#an!i/#.
7 @ine era clega #ea de a6ar!a#en!?
7 A4) nu #ai in #in!e. O 6rie!en D 8n 1ine) ne-a# c / !ri!
anul ur# !r) 8n!r- 5i/eric din Manc4e/!er) a6ra6e de ca/a
unde lcuia #a#a !a. A 1/! zi #inuna! . (e -re#ea aceea)
8nc 1 cea# cur/uri ca / de-in 6r1e/r) aa c nu 6rea a-ea#
5ani) dar c4iar i-aa) a 1/! 1ar!e 1ru#/. Era zi 8n/ri! ) i
!a! lu#ea era 1erici! . A6i a# 6leca! 8n luna de #iere. n
I!alia) 8n zna lacurilr. A 1/! eE!rardinar.
A# 8ncerca! / -#i aduc a#in!e de 5i/eric ) de rc4ie) de
6ri-eli!ea unei ca#ere de 4!elD Dar nu #i-a -eni! ni#ic 8n
#in!e.
7 Nu-#i a#in!e/c ni#ic din !a!e a/!ea) a# zi/ eu. #i 6are
r u.
%en a 8n!r/ ca6ul 8n al! 6ar!e) / nu-i - d 1a a$
7 Nu-i ni#ic. n elegD
7 Nu-/ #ul!e 1!gra1ii) a# cn!inua!. n al5u#) adic . N-a#
- zu! nici 6z de la nun!a na/!r .
7 n ca/a unde lcuia# 8nain!e a a-u! lc un incendiu.
7 ;n incendiu?
7 Da. Ne-a ar/ ca/a a6ra6e 8n 8n!regi#e. A# 6ierdu!
#ul i#e de lucruri a!unci.
A# 1!a!. Mi /e 6 rea nedre6!$ 8#i 6ierdu/e# nu nu#ai
a#in!irile) ci i /u-enirele.
7 @e /-a 8n!9#6la! du6 aceea?
7 @9nd?
7 Du6 nun! . Du6 luna de #iere.
7 Ne-a# #u!a! 8#6reun . Era# 1ar!e 1erici i.
7 3i a6i?
A /c/ un 1!a!) dar n-a /6u/ ni#ic. <Nu /e 6a!e ca a/!a / 1ie
!!) #i-a# zi/ 8n /inea #ea. Nu /e 6a!e ca a/!a / 1ie !a!
-ia a #ea. O nun! ) lun de #iere) c /nicie.= Dar are la ce
al!ce-a # a!e6!a#? @e al!ce-a ar 1i 6u!u! cu6rinde -ia a #ea?
4C
- S. J. WATSON -
R /6un/ul a -eni! i#edia!. @6ii. Mi-a# da! /ea#a cu un 1ir
c a/!a 6 rea / li6/ea/c din -ia a #ea) din c #inul n/!ru. (e
6liciara e#ineului nu era nici 1!gra1ie cu -reun 1iu /au
-re 1iic in9nd 8n #9n di6l# ) d9ndu-/e cu 5arca 6e un r9u
8n/6u#a! /au 6ur i /i#6lu ui!9ndu-/e 6lic!i/i i 8n 5iec!i-. N-a#
- zu! nici 6ze cu ne6 i. Deci n-a# a-u! c6ii.
M-a# /i# i! deza# gi! . Acea/! drin ne/a!i/1 cu! era
gra-a! 8n /u5cn!ien!ul #eu. Dei # !rezi/e# 1 r ca # car
/ !iu ce -9r/! a#) 6r5a5il c 6ar!e din #ine !ia c -ia#
un c6il.
Din!r-da! ) a# auzi! -cea #a#ei) care 8#i de/cria cea/ul
5ilgic de 6arc ar 1i 1/! un 1el de 5#5 $ <S!a5ile!e c9! #ai
re6ede !a!e lucrurile 6e care i le dre!i 8n -ia ) 6en!ru c azi
e!i 6lin de a-9n!) dar #9ineD=
3!ia# ce -ia / /6un $ 5u#> n!r- 5un zi) a#5i iile #ele
ur#au / di/6ar i a-ea# / r #9n dar cu drin a de a 1ace
c6ii. <A/!a #i /-a 8n!9#6la! #ie) 8#i /6unea ea. 3i / i /e
8n!9#6le i ie. Aa 6 e/c !a!e 1e#eile.=
Dar) din c9!e 8#i 6! da /ea#a) #ie nu #i /-a 8n!9#6la! a/!a.
Sau 6a!e c #i /-a 8n!9#6la! al!ce-a. M-a# 8n!r/ /6re / ul
#eu$
7 3i a6i) %en?
Mi-a /!r9n/ #9na i #-a 6ri-i! 8n c4i$
7 A6i i-ai 6ierdu! #e#ria.
Me#ria #ea. T!ul /e reducea la a/!a. De 1iecare da! .
M-a# ui!a! la 6ri-eli!ea care /e 8n!indea 8n 1a a na/!r.
Sarele /e a6r6ia de rizn!) /!r lucind /la5 din /6a!ele nrilr
i arunc9nd u#5re lungi 6e iar5 . Mi-a# da! /ea#a c ) 8n
cur9nd) a-ea / /e 8n!unece. Sarele a-ea / a6un ) du6 care
a-ea / r /ar luna. nc zi /e a6r6ia de /19ri!. nc zi
6ierdu! .
7 N-a# 1 cu! c6ii) a# zi/ eu) i nu era 8n!re5are.
%en n-a /6u/ ni#ic) ci /-a 8n!r/ cu 1a a /6re #ine. Mi-a
cu6rin/ #9inile 8n!r-ale /ale) 1rec9ndu-le ur) ca i c9nd ar 1i
8ncerca! / le 8nc lzea/c .
7 Nu. N-a# 1 cu!.
(e c4i6ul lui /-a a!ernu! !ri/!e ea. Si# ea c#6a/iune 6en!ru
el /au 6en!ru #ine? Nu-#i 6u!ea# da /ea#a. "-a# l /a! / -#i
#9ng9ie #9inile i #i-a# da! /ea#a c ) 8n ciuda /en!i#en!ului
de cn1uzie) # /i# ea# 8n /iguran acl) al !uri de 5 r5a!ul
4F
- NAINTE S ADORM -
acela. Se -edea c era un # 5un) gri2uliu i r 5d !r. @4iar dac
/i!ua ia #ea era ri5il ) ar 1i 6u!u! 1i i #ai r u.
7 De ce? a# 8n!re5a! eu.
%en n-a /6u/ ni#ic. Se ui!a la #ine cu eE6re/ie de durere.
Durere i deza# gire.
7 @u# /-a 8n!9#6la!) %en? @u# a# a2un/ aa?
A# /i# i! cu# /e 8ncrdeaz .
7 Sigur -rei / !ii? #-a 8n!re5a!.
Mi-a# a in!i! 6ri-irea a/u6ra unei 1e!i e care /e 6li#5a cu
!ricicle!a 8n de6 r!are. #i d dea# /ea#a c nu a-ea cu# / 1ie
6ri#a ar c9nd 8i 6unea# acea/! 8n!re5are i nici 6ri#a ar
c9nd !re5uia / -#i 6-e/!ea/c ce /e 8n!9#6la/e. (r5a5il c 8l
8n!re5 8n 1iecare zi.
7 Da) i-a# r /6un/.
3i #i-a# da! /ea#a c de da!a a/!a era di1eri!. De da!a a/!a)
a-ea# / -#i n!ez !!ul 8n 2urnal. %en a in/6ira! ad9nc i #i-a
/6u/$
7 Era dece#5rie. T!ul era 8ng4e a!. &u/e/ei la /er-iciu i !e
8n!rceai aca/ 6e 2/ 7 era un dru# /cur!. N-au 1/! #ar!ri. Nu
!i# dac 8n cli6a aceea !ra-er/ai /!rada /au dac #aina care
!e-a l-i! a urca! 6e !r!uar) dar cer! e c ai 1/! iz5i! 8n 6lin i
arunca! 6e/!e ca6! . Ai 1/! r ni! 1ar!e gra-. i-ai ru6!
a#5ele 6iciare) #9n cla-icul .
A 1 cu! 6auz . Auzea# zu#ze!ul di1uz al raului. Tra1icul)
un a-in) 1ne!ul -9n!ului 6rin!re crengi. %en #i-a /!r9n/ #9na.
7 Au /6u/ c 6r5a5il ai a!eriza! 8n ca6) i de aceea i-ai
6ierdu! #e#ria.
A# 8nc4i/ c4ii. Nu-#i a#in!ea# delc acciden!ul) aa c n-
a# 1/! 1uria/ i nici # car nec 2i! . Dar a# /i# i! c #
c6lee!e un regre! cal#. ;n /en!i#en! de -id. O und a6ra6e
i#6erce6!i5il 6e lacul #e#riei.
%en #i-a /!r9n/ iar i #9na. Mi-a# aeza! cealal! #9n
6e/!e a lui i a# /i# i! r ceala -erig4e!ei de aur.
7 Ai a-u! nrc c ai /c 6a!) #i-a /6u/ el.
A# /i# i! un 1ir rece$
7 3i ce /-a 8n!9#6la! cu 1erul?
7 N-a 6ri!. A 1ugi! de la lcul acciden!ului. Nu !i# cine a
1/!.
7 Dar cine ar 1ace una ca a/!a? @ine ar 1i 8n /!are / dea cu
#aina 6e/!e cine-a i a6i / #earg #ai de6ar!e?
,*
- S. J. WATSON -
N-a /6u/ ni#ic. Nu !iu la ce # a!e6!a#. M-a# g9ndi! la ce
a# ci!i! 8n 2urnal de/6re 8n!9lnirea #ea cu dc!rul Na/4. <O
6r5le# neurlgic ) 8#i /6u/e/e el. &ie /!ruc!ural ) 1ie
c4i#ic . ;n dezec4ili5ru 4r#nal.= #i 8nc4i6uia# c /e re1erea
la 5al . @e-a care /e 8n!9#6la/e din /enin. @e-a i#6re-izi5il.
Dar 6 rea c 1u/e/e #ai r u 7 a-u/e/e# de /u1eri! de 6e
ur#a unui lucru 6e care #i-l 1 cu/e cine-a) deci ar 1i 6u!u! 1i
e-i!a!. Dac #-a 1i 8n!r/ aca/ 6e un al! dru# /au dac 1erul
care #-a l-i! ar 1i ale/ al! ru! ) a 1i r #a/ 6er/an
nr#al . 3i cine !ie) 6a!e c acu# a 1i 1/! 5unic .
7 De ce? a# zi/ eu. De ce?
Nu era 8n!re5are la care / -#i 6a! r /6und ) aa c %en n-
a /6u/ ni#ic. A# r #a/ 8n ! cere -re#e) cu #9inile
8#6reuna!e. @erul /e 8n!uneca/e. @l dirile raului lu#inau 8n
zare. <n cur9nd / -in iarna=) #i-a# zi/ 8n /inea #ea. nc un
6ic i a2unge# la 2u# !a!ea lui nie#5rie. O / -in dece#5rie)
a6i @r ciunulD Dar nu-#i 6u!ea# i#agina cu# a-ea# / a2ung
69n acl. Nu # 6u!ea# i#agina !r ind un ir de zile iden!ice.
7 Merge#? #-a 8n!re5a! %en. Ne 8n!arce# aca/ ?
Nu i-a# r /6un/.
7 Dar de unde -enea# c9nd #-a l-i! #aina? @e 1 c u/e# 8n
ziua aceea?
7 Te 8n!rceai aca/ de la /er-iciu) #i-a eE6lica! el.
7 @e /lu25 a-ea#? @u ce # cu6a#?
7 A4) a-eai /lu25 !e#6rar . "ucrai ca /ecre!ar 7 de 1a6!)
ca a/i/!en! 6er/nal . @red c la un ca5ine! de a-ca!ur .
7 Dar de ceD? a# 8nce6u! eu.
7 Tre5uia / #unce!i ca / 6u!e# 6l !i ra!ele. A 1/! de/!ul
de greu -re#e.
Nu la a/!a # re1erea#. :ia# / -l 8n!re5$ <De ce-a# ale/
a/e#enea /lu25 ) din ##en! ce a-ea# un dc!ra!?=
7 Dar de ce lucra# ca /ecre!ar ?
7 A 1/! /ingura /lu25 6e care ai g /i!-. Erau -re#uri grele.
Mi-a# a#in!i! de 5 nuiala 6e care a-u/e/e# #ai 8nain!e.
7 @u#-a /cria# c r i?
A cl !ina! din ca6.
7 Nu.
Deci 1u/e/e a#5i ie !rec !are. Sau 6a!e c 8ncerca/e#)
dar nu reui/e#. @9nd #-a# 8n!r/ /6re el / -l 8n!re5) nrii /-au
lu#ina! i) cli6 #ai !9rziu) /-a auzi! 5u5ui!ur 6u!ernic . A#
,+
- NAINTE S ADORM -
!re/ ri! i #-a# ui!a! 8n zare$ a# - zu! 2er5 de /c9n!ei care /e
re- r/a dea/u6ra raului.
7 @e-a 1/! a/!a? a# 8n!re5a! eu.
7 ;n 1c de ar!i1icii. S 6! #9na a/!a a 1/! Na6!ea 1curilr
de ar!i1icii
4
.
O cli6 #ai !9rziu) nu 2er5 a lu#ina! cerul) i /-a auzi!
8nc 5u5ui!ur .
7 Se 6are c- / 1ie un 8n!reg /6ec!acl de ar!i1icii) a zi/ %en.
:rei / ne ui! #?
A# 8ncu-iin a! din ca6. Nu -edea# niciun #!i- 6en!ru care
a 1i re1uza! i) cu !a!e c 6ar!e din #ine -ia / /e 8n!arc
re6ede aca/ ) la 2urnalul din i1nier) ca / /criu ce-#i 6-e/!i/e
%en) al! 6ar!e din #ine -ia / r #9n ) 8n /6eran a c a-ea#
/ a1lu #ai #ul!e de la / ul #eu.
7 Da) a# /6u/) 4ai / #ai r #9ne#.
Mi-a z9#5i!) a6i i-a 6e!recu! 5ra ul 6e du6 u#e rii #ei.
@erul a r #a/ 8n!uneca! 6re de c9!e-a cli6e) a6i /-a auzi!
6cni!ur i a# - zu! #ic /c9n!eie 8n l 9ndu-/e /6re nri)
8n/ i! de un uier /u5 ire. A r #a/ ne#ica! 8n aer un
##en!) a6i a eE6lda! /u5 1r#a unei in1lre/cen e 6r!calii)
ur#a! i#edia! de 5u5ui!ur r /un !are. Era 1ar!e 1ru#/.
7 De 5icei) #erge# / -ede# un /6ec!acl de an-ergur )
#i-a eE6lica! %en. Dar anul /!a a# ui!a!D
A6i #i-a #9ng9ia! g9!ul cu 5 r5ia i #-a 8n!re5a!$
7 i 6lace?
7 Da) i-a# r /6un/ eu) ui!9ndu-# la eE6lziile de culare de
dea/u6ra raului. E 5ine aici. De 6e dealul /!a 6u!e# -edea
!a!e 1curile de ar!i1icii.
%en a /c/ un 1!a!. S! !ea# 8n ! cere 6e 5anc ) 6ri-ind
lu#inile clra!e de 6e cer) iar a5urii care ne ieeau din gur /e
a#e/!ecau 8n 1a a na/!r . Din 6arcurile raului /e ridicau
!r9#5e de 1u# lu#ina!e 6u!ernic 8n 6r!caliu i ru) 8n al5a/!ru
i -ile!) iar aerul n6 ii a 8nce6u! / ca6e!e un #ir/ #e!alic i
1ar!e a/6ru. Mi-a# !recu! li#5a 6e dea/u6ra 5uzelr i a#
/i# i! un gu/! de /ul1) iar 8n cli6a aceea #i-a re-eni! 8n ca6 8nc
a#in!ire.
4
S r5 !are rganiza! anual 8n na6!ea din/6re , /6re 0 nie#5rie)
care cele5reaz ) 6rin ruguri uriae i 1curi de ar!i1icii) eecul
c#6l!ului 6u/ la cale de 'uK &a.Be/ 8#6!ri-a regelui Iac5 I.
,2
- S. J. WATSON -
Era eE!re# de -ie. Sune!ele erau 6rea 6u!ernice) iar culrile)
6rea /!r luci!are. M /i# ea# ca i c9nd a 1i 1/! nu un
5/er-a!r) ci c4iar 8n #i2lcul e-eni#en!elr. A# a-u! /enza ia
c / cad 6e /6a!e i #-a# ag a! de #9na lui %en.
Sun! 8#6reun cu !9n r rca! . S! # 8n 6iciare 6e un
ac6eri i ne ui! # la ni!e 1curi de ar!i1icii. Su1l un -9n! rece)
care aduce 69n la ni un 1u# 8n e6 !r) i aud 5a/ul #uzicii din
ca#era de /u5 ni. Sun! 8#5r ca! dar cu rc4ie /u5 ire) dar
nu #i-e delc 1rig 7 /un! a#e i! de alcl) iar 8n #9n in un
2in!. Si#! 6ie!ri /u5 ! l6i i 8#i aduc a#in!e c #i-a# l /a!
8nc l rile 8n ca#era !inerei de l9ng #ine. M ui! la ea) iar ea /e
8n!arce /6re #ine. M /i#! 1erici! i 6lin de -ia .
7 @4ri//K) 8#i /6une ea) lu9ndu-#i 2in!ul din #9n ) -rei un
!i#5ru?
i /6un c nu !iu la ce /e re1er ) iar ea iz5ucne!e 8n r9/.
7 @u# nu !ii? ;n !i#5ru. Ni!e acid. "SD. Sun! /igur c Nige
a adu/ c9!e-a. Aa #i-a 6r#i/.
7 Nu !iu ce / zicD
7 Ei) 4aide> O / 1ie #i!>
Iz5ucne/c i eu 8n r9/) a6i iau 2in!ul 8na6i i !rag un 1u#
ad9nc) de 6arc a -rea / de#n/!rez c nu /un! 1a!
6lic!ica/ . A#9ndu ne-a# 6r#i/ c n- / 1i# nicida!
6lic!ica/e.
7 N-a# c4e1) 8i r /6und eu. Nu # dau 8n -9n! du6 "SD. @red
c- / # rezu# la 2in! i 5ere.
7 @u# -reiD /6une ea) 8n!rc9ndu-/e iar i /6re grila2ul de la
#arginea ac6eriului.
#i dau /ea#a c e deza# gi! ) dar nu i 1uria/ 6e #ine.
M 8n!re5 dac / ia i 1 r #ine. Dar nu cred. N-a# #ai a-u!
6rie!en ca ea. ;na care !ie !!ul de/6re #ine) 8n care / a#
a!9!a 8ncredere 7 uneri #ai #ul! dec9! 8n #ine 8n/ #i. M ui!
la 6 rul ei rca! r - i! de -9n! i - d ca6 !ul 2in!ului
/!r lucind 8n 8n!uneric. Oare e #ul u#i! de dru#ul 6e care a
a6uca!- 8n -ia ? Sau e 6rea de-re#e ca / /e 6rnun e?
7 Ia ui!e> /6une ea) 1 c9nd /e#n cu #9na /6re 2er5 de
/c9n!ei rii care lu#ineaz /ilue!ele c6acilr. Al dracului de
1ru#/) nu?
Iz5ucne/c 8n r9/) d9ndu-i dre6!a!e) a6i r #9ne# 8n ! cere
al!e c9!e-a #inu!e) !rec9ndu-ne 2in!ul una al!eia. "a /19ri!) 8#i
8n!inde c4i!cul u#ezi! cu /ali- ) dar re1uz) aa c 8l arunc la
,3
- NAINTE S ADORM -
6iciare i 8l /!ri-e!e cu -9r1ul ciz#ei.
7 Gai / c5r9#) 8#i /6une ea) lu9ndu-# de 5ra . :reau / -
i 6rezin! 6e cine-a.
7 Iar i? 8i r /6und eu) dar # la/ du/ de la /6a!e. Trece#
6e l9ng un cu6lu care /e / ru! 6e !re6!e.
7 S6er c nu-i 8nc unul din clegii ia ai ! i ne/u1eri i>
7 Tac - i 1leanca> zice ea) !r6 ind 6e /car . A# crezu! c-
/ - i 6lac Alan>
7 3i c4iar #i-a 6l cu!> (9n 8n cli6a c9nd #i-a zi/ c -i
8ndr g/!i! de un !i6 6e care-l c4ea# Mri/!ian.
7 Mda) 8#i r /6unde ea r9z9nd. De unde era / !iu c Alan
/ - i # r!uri/ea/c !c#ai ie c e gaK? Dar /!a de acu#a e
al!1el. O / - i 6lac . Sun! /igur . Dar 1ace i cun!in . N-ai nici
5liga ie.
7 %ine) /6un eu) a6i de/c4id ua i re-eni# 8n #i2lcul
6e!recerii.
E ca#er #are) cu 6ere i din 5e!n ne!encui! i 5ecuri 1 r
a5a2ur a!9rn9nd din !a-an. Ne cri# dru# 69n la 5uc ! rie i
ne lu # c9!e 5ere) a6i ne g /i# un lc l9ng 1erea/!r .
7 ( i i unde e !i6uN /!a? 8n!re5 eu) dar nu # aude.
Si#! e1ec!ul c#5ina! al 5 u!urii i ier5ii) i 8nce6 / dan/ez.
@a#era e 6lin de !ineri. @ei #ai #ul i /un! 8#5r ca i 8n negru 7
#da) deci /!uden i la Ar!e.
@ine-a /e a6r6ie de ni. l recun/c. Mei!4. Ne-a# #ai
8n!9lni! la 6e!recere i a# /19ri! / ru!9ndu-ne 8n!r-un dr#i!r.
Dar acu# -r5e!e cu 6rie!ena #ea) 1 c9nd /e#n cu #9na /6re
unul din!re !a5lurile ei) care a!9rn 6e 6ere!ele li-ingului. M
8n!re5 dac i-a 6r6u/ / # ignre /au 6ur i /i#6lu nu-i #ai
a#in!e!e c ne-a# 8n!9lni!. Oricu#) #i /e 6are un nenrci!. #i
!er#in 5erea i 8n!re5 6e 6rie!ena #ea$
7 Mai -rei una?
7 Da. Aduci) !e rg) du 5eri c9! /!au de -r5 cu Mei!4?
A6i / !e 6rezin! !i6ului de care i-a# zi/. E 5ine aa?
7 Da) cu# zici !u) 8i r /6und eu r9z9nd. M duc iar i 8n
5uc ! rie.
A6i aud -ce 6u!ernic $
7 @4ri/!ine> @4ri/> Te /i# i 5ine?
Era# cn1uz . :cea #i /e 6 rea 1a#iliar . A# de/c4i/ c4ii
i a# !re/ ri! c9nd #i-a# da! /ea#a c era# 8n aer li5er) 6e
(arlia#en! Gill) c %en # /!riga 6e nu#e i c 1curile de
,4
- S. J. WATSON -
ar!i1icii lu#inau cerul n6 ii 8n cularea /9ngelui.
7 Ai /!a! cu c4ii 8nc4ii) #i-a /6u/ el. @e /-a 8n!9#6la!? E
ce-a 8n neregul ?
7 Nu) ni#ic.
Mi /e 8n-9r!ea ca6ul i a5ia 6u!ea# / re/6ir. Mi-a# lua!
6ri-irea de la / ul #eu) 6re1 c9ndu-# c ur# re/c /6ec!aclul
de ar!i1icii.
7 #i 6are r u) a# ad uga!. Nu-i ni#ic. M /i#! 5ine.
7 Tre#urai. i /-a 1 cu! 1rig? :rei / 6lec #? Mi-a# da!
/ea#a c da) -ia# / # 8n!rc aca/ .
:ia# / cn/e#nez 8n 2urnal lucrurile 6e care !c#ai #i le
a#in!i/e#.
7 Da. Te /u6eri?
*
n dru# /6re ca/ ) #-a# !! g9ndi! la acea a#in!ire. M
ca/e 6rin li#6ezi#ea ei) 6rin cn!ururile ei 6reci/e. #i
ca6!i-a/e 8n!reaga a!en ie i # a5/r5i/e cu !!ul) de 6arc a 1i
re!r i!-. A# /i# i! !a!e gu/!urile i #ir/urile. Aerul rece i
5erea acidula! . &u#ul 1ier5in!e de iar5 8n 1undul g9!ului. Sali-a
cald a lui Mei!4 6e li#5a #ea. T!ul 6 rea real) a6ra6e #ai
real dec9! ce-a# - zu! 8n 2ur c9nd a#in!irea a di/6 ru! i a#
de/c4i/ c4ii.
Nu-#i d dea# /ea#a c9nd a-u/e/er lc !a!e a/!ea. (a!e
8n !i#6ul 1acul! ii. Sau 6a!e i#edia! du6 a5/l-ire. Dar era
genul de 6e!recere la care 8#i 8nc4i6ui c /!uden ii /e /i#! 1ar!e
5ine. Nu a-ea# nici re/6n/a5ili!a!e. M /i# ea# li5er . "i6/i!
de gri2i.
@u !a!e c nu-#i aducea# a#in!e cu# c4e#a) !ia# /igur
c !9n ra aceea era 1ar!e i#6r!an! 6en!ru #ine. (rie!ena
#ea cea #ai 5un . <(en!ru !!deauna=) 8#i /6u/e/e# 8n /inea
#ea. 3i) dei acu# nu #ai !ia# cine era) cer! e c ) 8n a#in!irea
aceea) # /i# ea# 8n /iguran al !uri de ea.
M-a# 8n!re5a! dac 8nc era# a6r6ia!e i a# 8ncerca! / /!au
de -r5 cu %en de/6re a/!a 8n !i#6 ce cnducea. Era ! cu! 7
nu ne#ul u#i!) ci 8ng9ndura!. (re de c9!e-a cli6e) #-a# g9ndi!
/ -i 6-e/!e/c acea a#in!ire) dar 69n la ur# l-a# 8n!re5a! ce
6rie!eni a-ea# a!unci c9nd ne-a# cun/cu!.
7 A-eai #ul i#e de 6rie!eni. Erai 1ar!e 8ndr gi! .
,,
- NAINTE S ADORM -
7 A-ea# 6rie!en 1ar!e 5un ? (e cine-a de care era#
1ar!e a6r6ia! ?
Mi-a arunca! 6ri-ire$
7 Nu) nu cred.
M-a# 8n!re5a! cu# de nu-#i 6u!ea# a#in!i nu#ele ei) din
##en! ce inea# #in!e nu#ele lui Mei!4 i al lui Alan.
7 E!i /igur? a# in/i/!a! eu.
7 Da) /un! /igur) #i-a r /6un/ el lu9ndu-i 6ri-irea de la
#ine.
A 8nce6u! / 6lu . A/1al!ul u#ed re1lec!a lu#inile -i!rinelr i
1ir#ele de nen de dea/u6ra lr. :ia# / -l 8n!re5 a!9! de #ul!e
lucruri) dar 69n la ur# n-a# zi/ ni#ic) iar du6 c9!e-a #inu!e)
de2a era 6rea !9rziu. A# a2un/ aca/ ) iar el a 8nce6u! /
g !ea/c . (rea !9rziu.
*
Du6 ce a# !er#ina! de /cri/) %en #-a c4e#a! 2/ / lu #
cina. (u/e/e #a/a i !urna/e -in al5 8n 6a4are) dar nu-#i era
1a#e) iar 6e!ele era 6rea ar/. A# #9nca! 1ar!e 6u in. A6i)
da! 1iind c %en g !i/e) #-a# 1eri! / /6 l -a/ele. A# du/
1ar1uriile 8n c4iu-e! i a# da! dru#ul la a6a cald ) /6er9nd c
#ai 8ncl -i 6u!ea g /i /cuz 6en!ru a -eni la e!a2 / -#i
ci!e/c 2urnalul i 6a!e / #ai /criu ce-a. Dar n-a# g /i! niciuna
7 ar 1i 1/! /u/6ec! / /!au a!9! de #ul! !i#6 /ingur 8n dr#i!r
7 aa c ne-a# 6e!recu! /eara 8#6reun ) ui!9ndu-ne la
!ele-izr.
Nu # 6u!ea# relaEa. Era# cu g9ndul la 2urnal i # !!
ui!a# la li#5ile cea/ului de 6e e#ineu) care 8nain!au 8nce! de la
nu la zece) a6i la zece i 2u# !a!e) 8n cele din ur# ) c9nd /-
au a6r6ia! de un/6rezece) #i-a# da! /ea#a c n- / #ai a#
!i#6 8n na6!ea a/!a) aa c i-a# /6u/$
7 @red c- / # duc la culcare. A 1/! zi 8nc rca! .
Mi-a z9#5i! i a 8ncu-iin a! ur din ca6$
7 %ine) draga #ea. O / -in i eu.
A# da! i eu din ca6 i a# zi/$ <%ine=) dar du6 ce a# iei!
din ca#er ) a# /i# i! c # cu6rinde /6ai#a. <% r5a!ul /!a e
/ ul #eu) #i-a# zi/ 8n /inea #ea. Sun! c / !ri! cu el.= 3i
!!ui) /i# ea# c nu era 8n regul / # culc cu el. Nu-#i
6u!ea# a#in!i / #ai 1i 1 cu! a/!a -reda! i nu !ia# la ce /
,0
- S. J. WATSON -
# a!e6!.
M-a# du/ la 5aie) a# 1l/i! cl/e!ul) a6i #-a# /6la! 6e
din i 1 r / # ui! 8n glind /au la 1!gra1iile li6i!e 8n 2urul ei.
A6i a# in!ra! 8n dr#i!r i #i-a# g/i! 1urul 8#6 !uri! 6e
6ern i a# 8nce6u! / # dez5rac. :ia# / 1iu ga!a 8nain!e /
-in ) / 1iu de2a /u5 6la6u# . 3i #i-a !recu! 6rin #in!e idee
a5/urd $ c a 6u!ea / # 6re1ac c dr#.
Mi-a# da! 2/ 6ul-erul i #-a# ui!a! 8n glind . A# - zu!
/u!ienul cre# 6e care #i-l 6u/e/e# de di#inea i) 8n cli6a
i#edia! ur# !are) #i-a# a#in!i! c era# #ic i 8n!re5a# 6e
#a#a de ce 6ur!a /u!ien) iar eu nu 7 #i-a /6u/ c 8n!r- 5un zi
/ 6r! i eu. E6i/dul acela #i-a re-eni! 8n #in!e nu 8nce!ul cu
8nce!ul) ci din!r-da! . Mliciunea /9nilr #ei durdulii 8#i
d-edea #ai li#6ede dec9! ridurile de 6e #9ini i 1a c nu #ai
era# !9n r ) ci de-eni/e# 1e#eie 8n !a! 1irea.
Mi-a# 6u/ 1urul i l-a# ne!ezi! cu 6al#ele. Mi-a# -9r9!
#9inile /u5 el i #i-a# de/1 cu! /u!ienul) /i# indu-#i greu!a!ea
/9nilr) a6i #i-a# de/1 cu! 1er#arul de la 6an!alni i i-a# da!
2/. Nu -ia# / -#i #ai /!udiez !ru6ul 7 cel 6u in nu 8n /eara
a/!a 7 aa c ) du6 ce #i-a# da! 2/ dre/urile i c4il ii 6e care
#i-i 6u/e/e# de di#inea ) #-a# -9r9! 8n a!ernu! i) 8nc4iz9nd
c4ii) #-a# 8n!r/ 6e 6ar!e.
A# auzi! 5 ! ile cea/ului de la 6ar!er) iar %en a in! ra! 8n
dr#i!r c9!e-a cli6e #ai !9rziu. N-a# 1 cu! nici #icare) ci l-
a# a/cul!a! cu# /e dez5rac ) a6i a# /i# i! cu# /e la/
/al!eaua c9nd /-a aeza! 6e #arginea 6a!ului. A r #a/ ne#ica!
6re de cli6 ) a6i i-a# /i# i! #9na grea 6e ld.
7 @4ri/!ine? a zi/ el 8n a6! . E!i !reaz ?
I-a# r /6un/ c da) !! cu gla/ /c zu!.
7 i-ai a#in!i! de -re 6rie!en azi? a cn!inua! el.
A# de/c4i/ c4ii i #-a# 8n!r/ cu 1a a /6re !a-an. I-a# - zu!
/6a!ele la! i gl i 6 rul 1in de 6e u#eri.
7 Da) a# /6u/ eu) iar el a 8n!r/ ca6ul /6re #ine.
7 @e i-ai a#in!i!?
I-a# 6-e/!i!) dar 1ar!e 6e /cur!.
7 Era# la 6e!recere. 3i cred c a#9ndu era# /!uden!e.
%en /-a ridica! 8n 6iciare i /-a 8n!r/ cu 1a a /6re #ine)
6reg !indu-/e / /e 5age 8n 6a!. A# - zu! c era gl. (eni/ul 8i
a!9rna din cui5ul 8n!uneca! de 6 r) i a !re5ui! / -#i re6ri#
i#5ldul de a c4ic!i. Nu-#i aducea# a#in!e / #ai 1i - zu!
,A
- NAINTE S ADORM -
-reda! rgane geni!ale #a/culine 7 nici # car 8n c r i 7 i
!!ui nu-#i erau necun/cu!e. M-a# 8n!re5a! ce !ia# de/6re
ele i ce eE6erien e /eEuale a-u/e/e# 69n a!unci. A6ra6e
in-lun!ar) #i-a# 8n!r/ 6ri-irea 8n al! 6ar!e.
7 i-ai #ai a#in!i! de 6e!recerea aia) a zi/ el) ridic9nd
6la6u#a. %a c4iar cred c - i aduci a#in!e de ea de/!ul de de/. Ai
anu#i!e a#in!iri care 6ar / re-in cu regulari!a!e.
A# /c/ un 1!a!. <Deci nu-i ni#ic nu) 6are / -#i /6un el.
Ni#ic care / !e en!uzia/#eze.= S-a 8n!in/ al !uri de #ine i a
!ra/ 6la6u#a 6e/!e a#9ndi. N-a /!in/ lu#ina.
7 Se 8n!9#6l de/ / -#i a#in!e/c a/!1el de lucruri?
7 Da) 8 i aduci a#in!e c9!e ce-a 8n #ul!e zile.
7 Sun! aceleai lucruri?
S-a 8n!r/ cu 1a a /6re #ine) /6ri2inindu-/e 8n c!$
7 ;neriD De 1a6!) de cele #ai #ul!e ri. Rareri 8 i a#in!e!i
ce-a nu.
Mi-a# lua! 6ri-irea de la c4i6ul lui i #-a# ui!a! /6re !a-an.
7 #i aduc a#in!e -reda! de !ine?
7 Nu) #i-a r /6un/ el) a6i #i-a lua! #9na i #i-a /!r9n/- cu
6u!ere. Dar nu-i nici 6r5le# . Te iu5e/c. Nu- i 1ace gri2i.
7 #i 8nc4i6ui c /un! 6-ar 8ngrzi!are 6en!ru !ine.
3i-a #ica! ur #9na i a 8nce6u! / -#i #9ng9ie 5ra ul. S-a
6rdu/ #ic de/c rcare elec!ric i a# !re/ ri!.
7 Nu) a /6u/ el. A5/lu! delc. Te iu5e/c.
S-a a6leca! dea/u6ra #ea i #-a / ru!a! 6e gur .
A# 8nc4i/ c4ii. Era# !ul5ura! . <Oare -rea / 1ace# /eE?=
(en!ru #ine) era un /!r in. Dei #in!ea 8#i /6unea c ) de la
nun! 8ncace) dr#ea# 8#6reun 8n 1iecare na6!e) !ru6ul #eu
8l cun!ea dar de zi.
7 Sun! 1ar!e 5/i! ) %en.
A c5r9! 1ar!e #ul! gla/ul i #i-a /6u/ 8n a6! $
7 3!iu) draga #ea.
M-a / ru!a! ur 6e 5ra2i) 6e gur ) 6e c4i.
7 3!iuD
M9na lui a c5r9! /u5 6la6u# ) i a# /i# i! c # cu6rinde
un -al de nelini!e 7 a6ra6e 6anic .
7 %enD 8#i 6are r uD
I-a# a6uca! #9na i i-a# 6ri! 8nain!area. A# -ru! / i-
8nde6 r!ez cu un ge/! re-l!a!) dar #-a# a5 inu! i i-a#
#9ng9ia!-.
,C
- S. J. WATSON -
7 Sun! 5/i! . Nu 8n /eara a/!aD
N-a /6u/ ni#ic) ci dar i-a re!ra/ #9na i /-a 8n!in/ 6e /6a!e.
Si# ea# c dega2 -aluri de deza# gire. Nu !ia# ce / /6un. O
6ar!e din #ine 8#i /6unea c !re5uie / -#i cer /cuze) dar 6ar!e
i #ai #are 8#i /6unea c nu grei/e# cu ni#ic. Aa c a#
r #a/ 8n ! cere. S! !ea# 8n!ini unul l9ng al!ul) 1 r / ne
a!inge#) i #-a# 8n!re5a! c9! de de/ /e 8n!9#6l a/!a. @9! de
de/ -ine 8n 6a! cu 61! de /eE. 3i dac eu /i#! -reda! ne-ia
a/!a /au dac /un! a!ra/ de el. Dac 1iecare re1uz al #eu e
ur#a! de lini!ea a/!a /!ing4eri!are.
7 Na6!e 5un ) draga #ea) #i-a /6u/ el du6 c9!e-a #inu!e)
iar !en/iunea a di/6 ru!.
A# a!e6!a! 69n c9nd a 8nce6u! / /1r ie ur) a6i #-a#
da! 2/ din 6a! cu #ul! gri2 i a# -eni! aici) 8n dr#i!rul
6en!ru a/6e i) / /criu 8n 2urnal.
#i dre/c a!9! de #ul! / -#i a#in!e/c de el. M car da! .
,F
- NAINTE S ADORM -
Luni# ') noie%&rie
@ea/ul !c#ai a 5 !u! ra 6a!ru. nce6e / /e 8n!unece. %en n-
/ /e 8n!arc 1ar!e cur9nd) i !!ui) 8n !i#6 ce /criu) /!au cu
urec4ea ciuli! ca / -i aud #aina. @u!ia de 6an!1i /e a1l 6e
6dea) la 6iciarele #ele) iar 49r!ia cera! 8n care era 8n1 ura!
ace/! 2urnal e r /1r9n! 6e/!e #arginile ei. E increc! 1a de
/ ul #eu 7 dar nu a!9! de increc! 7 i nu - d ni#ic r u 8n
1a6!ul c -reau / 6 /!rez /ecre! ce /criu 8n 2urnal. Tre5uie /
/criu ce-a# - zu! i ce-a# a1la!. Dar a/!a nu 8n/ea#n c -reau
/ -#i ci!ea/c cine-a 7 nu cn!eaz cine 7 8n/e#n rile.
A/! zi #-a# 8n!9lni! cu dc!rul Na/4. Ne-a# aeza! 1a 8n
1a ) de 6ar!e i de al!a a 5irului / u. n /6a!ele lui /e a1la un
dul 6ir 6en!ru d/are) 6e care era aeza! un #del din 6la/!ic
al creierului) /ec ina! 6e #i2lc 7 /e# na cu 6r!cal din
care /-au /c/ c9!e-a 1elii. M-a 8n!re5a! cu# #-a# /i# i! 8n
ul!i#a -re#e.
7 %ine) i-a# r /6un/ eu. @el 6u in aa cred.
Era 8n!re5are di1icil 7 cele c9!e-a re care !recu/er de
c9nd # !rezi/e# erau /ingurele de care 8#i a#in!ea# li#6ede.
S! !u/e# de -r5 cu / ul #eu 7 a-u/e/e# i#6re/ia c -l - d
6en!ru 6ri#a ar ) dar !ia# c nu e/!e aa 7 a6i # /una/e
dc!rul Na/4 / -#i a#in!ea/c de 2urnal. Du6 #a/a de 6r9nz)
a -eni! / # ia cu #aina i #-a du/ la ca5ine!ul lui.
7 S9#5 ! ) du6 ce #-ai /una!) a# /cri/ 8n 2urnal) i-a# /6u/
eu.
( rea 8nc9n!a!$
7 3i crezi c !e-a a2u!a! 8n -reun 1el?
7 @red c da.
I-a# 6-e/!i! lucrurile 6e care #i le-a# a#in!i! 7 6e!recerea
la care a# 1/! 8#6reun cu !9n ra rca! i ziua c9nd a# a1la!
de 5ala !a!ei 7 iar el i-a lua! n!i e.
7 Dar acu# 8 i #ai aduci a#in!e de lucrurile a/!ea? #-a
8n!re5a!. Sau azi-di#inea ) c9nd !e-ai !rezi!) i le-ai adu/
a#in!e?
A# ezi!a! c9!e-a cli6e. Ade- rul e c nu #i le a#in!ea#. @el
6u in 6e unele din!re ele. Azi-di#inea ) a# ci!i! ce-a# /cri/
/9#5 ! $ de/6re #icul de2un cu / ul #eu i de/6re 6li#5area
6e (arlia#en! Gill. A# a-u! i#6re/ia c 6arcurg ni!e 6agini de
0*
- S. J. WATSON -
li!era!ur ) care nu a-eau nici leg !ur cu #ine) i #-a# !rezi!
ci!ind i reci!ind aceleai 6aragra1e) 8n 8ncercarea de a #i le
8n!i6 ri 8n #e#rie. Mi-a lua! #ai #ul! de r .
A# ci!i! lucrurile 6e care #i le 6-e/!i/e %en 7 de/6re cu#
ne-a# cun/cu!) de/6re nun! i -ia a na/!r 8#6reun 7 dar
n-a# /i# i! ni#ic. n /c4i#5) unele lucruri #i-au r #a/ -ii 8n
#in!e. T9n ra) de eEe#6lu. (rie!ena #ea. Nu-#i a#in!ea#
de!aliile 6e!recerii 7 c a# 1/! 6e ac6eri / -ede# 1curile
de ar!i1icii) c a# cun/cu! un 5 r5a! 6e nu#e Mei!4 7 dar 8nc
6 /!ra# a#in!irea ei) iar azi-di#inea ) 8n !i#6 ce ci!ea# i
reci!ea# 8n/e#n rile de /9#5 ! ) #i-au re-eni! 8n #in!e i al!e
a# nun!e. Rul /!r luci!r al 6 rului ei) 4ainele negre du6
care /e d dea 8n -9n!) cureaua cu ca6/e) ru2ul /!ac2iu) ge/!urile
ei de 1u# !are) care !e 1 ceau / crezi c 1u#a!ul e cel #ai
#i! lucru din lu#e. T! nu-#i 6u!ea# a#in!i cu# c4e#a) dar
#i-a# adu/ a#in!e de na6!ea 8n care ne-a# 8n!9lni! 7 era#
8n!r- ca#er 6lin cu 1u# gr/ de igar ) 8n care /e auzeau
uier !urile i 6cni!urile unui 2c de 6in5all i #uzica unui #ic
!n#a!. I-a# ceru! un 1c) du6 care /-a 6rezen!a! i #i-a
6r6u/ / # al !ur gru6ului ei de 6rie!eni. A# 5 u! -!c i
5ere "ager
,
) iar #ai a6i #-a inu! de ca6 dea/u6ra cl/e!ului 8n
!i#6 ce -#i!a# #are 6ar!e din ce ingurgi!a/e#. <Acu#a c4iar
c /un!e# 6rie!ene> #i-a zi/ ea r9z9nd c9nd #-a# 6u/ 6e
6iciare. S !ii c nu 1ac c4e/!ia a/!a 6en!ru ricine.=
I-a# #ul u#i! i) 1 r / -#i dau /ea#a de ce) ca i c9nd i-a 1i
eE6lica! #!i-ul 6en!ru care a2un/e/e# 8n 4alul la) i-a# /6u/ c
!a!a #uri/e. <"a dracuND=) a zi/ ea i) 8n!r-una din!re #ul!ele ei
!receri de la 1ri-li!a!ea !i6ic a#enilr 5e i la e1icien 6lin
de c#6a/iune) #-a du/ 8n ca#era ei) unde a# #9nca! 69ine
6r 2i! i a# 5 u! ca1ea neagr ) a/cul!9nd #uzic i -r5ind
de/6re -ie ile na/!re 69n /-a cr 6a! de ziu .
A-ea !a5luri /6ri2ini!e de 6ere i i de ca6 !ul 6a!ului) iar 6e
2/ erau 8#6r !ia!e caie!e cu /c4i e. <E!i ar!i/! ?=) a# 8n!re5a!-
eu) iar ea a 8ncu-iin a! din ca6$ <De-aia a# -eni! la
uni-er/i!a!e=. Mi-a# adu/ a#in!e c 8#i /6u/e/e c /!udia ar!ele
1ru#a/e. <%ine8n ele/ c- / a2ung 6r1e/ar ) a ad uga! ea)
dar) 8n!re !i#6) !re5uie / -i/ez cu c4ii de/c4ii) nu?= A#
iz5ucni! 8n r9/) a6i #-a 8n!re5a!$ <Dar !u? @e /!udiezi?= i-a#
5
%ere #a!ura! 6rin 6 /!rarea la rece !i#6 de c9!e-a luni.
0+
- NAINTE S ADORM -
/6u/ 7 1illgie englez . <A4> n/ea#n c -rei / /crii r#ane
/au / 6redai) nu?=) #-a 8n!re5a!) iz5ucnind 8n r9/. Nu era un r9/
irnic) i !!ui n-a# /c/ -r5 de/6re 6-e/!irea la care
lucra/e# 8nain!e / ie/ din ca#er . <Nu !iuD a# zi/. @red c
/un! la 1el ca !ine.= A r9/ din nu$ <A!unci / 5e# 6en!ru ni>=)
iar c9nd a# cicni! c nile de ca1ea) a# /i# i! 7 6en!ru 6ri#a
ar de c9!e-a luni 7 c lucrurile /-ar 6u!ea 8ndre6!a 8n cur9nd.
A# reui! / -#i a#in!e/c !a!e a/!ea. M /i# ea# e6uiza!
de e1r!ul de a-#i /nda -idul #e#riei 8n 8ncercarea de a da
6e/!e un de!aliu care #i-ar 6u!ea re/u/ci!a #e#ria. Dar
a#in!irile cu / ul #eu? Di/6 ru/er . "ec!ura 8n/e#n rilr #ele
nu #i-a declana! nici cea #ai -ag a#in!ire. Era ca i c9nd nu
ne-a# 1i 6li#5a! 6e (arlia#en! Gill i nici nu #i-ar 1i 6-e/!i! !!
ce #i-a# n!a! 8n 2urnal.
7 #i aduc a#in!e ni!e lucruri) i-a# /6u/ dc!rului Na/4.
Sun! a#in!iri de c9nd era# !9n r . Mi-au re-eni! ieri i azi 8nc le
in #in!e. 3i #i-a# a#in!i! #ai #ul!e de!alii. Dar nu in #in!e
ni#ic din ce-a# 1 cu! ieri. Sau /9#5 ! . (! / cn/!ruie/c 8n
#in!e i#agine a e6i/dului de/cri/ 8n 2urnal) dar !iu c nu e
a#in!ire. 3!ii c e dar rezul!a!ul i#agina iei.
A cl !ina! din ca6.
7 Dar 8 i aduci a#in!e ce-a ce /-a 8n!9#6la! /9#5 ! ? E
-reun de!aliu 6e care l-ai n!a! 8n 2urnal i 6e care 8nc i-l
a#in!e!i? ;n lucru care /-a 8n!9#6la! 6e /ear ) de eEe#6lu.
M-a# g9ndi! la ce /cri/e/e# na6!ea !recu! ) c9nd #
du/e/e# 8n dr#i!rul 6en!ru a/6e i. Mi-a# da! /ea#a c #
/i# ea# -in-a! . :in-a! c ) dei era un # a!9! de 5un) nu
1u/e/e# 8n /!are / # 1er cu !!ul / ului #eu.
7 Nu) a# #in i!. Ni#ic.
M-a# 8n!re5a! ce-ar 1i 6u!u! 1ace %en 6en!ru ca eu / -l
6ri#e/c 8n 5ra ele #ele) / -l la/ / 1ac drag/!e cu #ine. S -#i
aduc 1lri? %#5ane de cicla! ? Oare !re5uie / 6un la
cale 6reludii r#an!ice ri de c9!e ri -rea / 1ace# /eE) ca i
c9nd ar 1i 6ri#a ar ? Mi-a# da! /ea#a c 6r5a5il 8i e/!e 1ar!e
greu / # /educ . Nici # car nu-#i 6a!e 6une 6ri#a #eldie
6e care a# dan/a! la nun!a na/!r /au / recreeze 6ri#a cin
6e care a# lua!- 8#6reun la re/!auran!) 6en!ru c 6ur i
/i#6lu nu #i le a#in!e/c. n 6lu/) /un! / ia lui) i n-ar !re5ui ca)
ri de c9!e ri -rea / 1ace# /eE) / # /educ de 6arc a5ia
ne-a# 1i cun/cu!.
02
- S. J. WATSON -
Dar are 8l la/ -reda! / 1ac drag/!e cu #ine? Sau #i /e
8n!9#6l -reda! / -reau / 1ac /eE cu el? Sun! i zile 8n care
# !reze/c !iind /u1icien! de #ul!e 8nc9! drin a / /e na/c de
la /ine) 1 r / # 1r ez?
7 Nici # car nu-#i aduc a#in!e de %en) a# cn!inua! 8n. Azi-
di#inea ) 4a5ar n-a-ea# cine e.
A a6r5a! din ca6.
7 Dar i-ai dri / !ii?
A6ra6e c a# iz5ucni! 8n r9/$
7 %ine8n ele/> :reau / -#i a#in!e/c !recu!ul. :reau / !iu
cine /un!. @u cine #-a# c / !ri!. Ta!e lucrurile a/!ea /e leag
8n!re ele.
7 Ai dre6!a!e) a zi/ el) a6i i-a /6ri2ini! ca!ele 6e #a/ )
8#6reun9ndu-i #9inile 8n dre6!ul 1e ei) ca i c9nd /-ar 1i g9ndi!
6e 8ndele!e la ce ur#a / -#i /6un /au la cu# /- 1ac . "ucrurile
6e care #i le-ai 6-e/!i! /un! 8ncura2a!are) dearece dau de
8n ele/ c a#in!irile nu /-au 6ierdu! de1ini!i-. (r5le#a nu e
/!carea) ci acce/area lr.
A# /!a! 6e g9nduri c9!e-a cli6e) a6i l-a# 8n!re5a!$
7 Adic a#in!irile /un! la lcul lr) a!9!a dar c nu 6!
a2unge la ele?
7 Da) /e 6a!e /6une i aa) #i-a r /6un/ el z9#5ind.
M /i# ea# 1ru/!ra! i ner 5d !are.
7 ( i i cu# / 1ac / -#i aduc a#in!e #ai #ul!e lucruri?
S-a l /a! 6e /6e!eaza /caunului i /-a ui!a! la d/arul din 1a a
lui.
7 S 6! #9na !recu! ) 8n ziua 8n care i-a# da! 2urnalul) ai
/cri/ cu#-a 8n el c i-a# ar !a! 6z cu ca/a 8n care ai
cre/cu!? @red c i-a# i da!-.
7 Da) a# /cri/.
7 @9nd ai - zu! 1!gra1ia) i-ai a#in!i! #ul! #ai #ul!e dec9!
a!unci c9nd !e-a# 8n!re5a! de/6re ca/a 6 rin!ea/c ) 1 r ca #ai
8n!9i / - i ar ! 6z ) #i-a eE6lica! el) a6i a 1 cu! 6auz .
@eea ce nu e /ur6rinz !r. Dar a -rea / - d ce /e 8n!9#6l
dac 8 i ar ! 6ze 1 cu!e 8n 6eriada din care nu- i a#in!e!i
ni#ic. :reau / - d dac 8 i a#in!e!i ce-a.
Ezi!a#) ne!iind unde a-ea / duc acel dru#) dar cu
/iguran era 6r6unere 6e care nu 6u!ea# dec9! /- acce6!.
7 %ine) a# zi/.
7 EEcelen!> Azi / ne ui! # la /ingur 6z .
03
- NAINTE S ADORM -
A /c/ 1!gra1ie de la 1undul d/arului) a6i a cli! 5irul i
/-a aeza! l9ng #ine.
7 nain!e / ne ui! # la ea) a -rea / !iu dac 8 i a#in!e!i
ce-a de/6re nun!a !a.
3!ia# c nu a-ea# nici a#in!ire de/6re ace/! e-eni#en!$ din
6unc!ul #eu de -edere) c / !ria cu 5 r5a!ul l9ng care #
!rezi/e# di#inea 6ur i /i#6lu nu a-u/e/e lc.
7 Nu) a# zi/ eu. Ni#ic.
7 E!i /igur ?
A# 8ncu-iin a! din ca6.
7 Da.
A 6u/ 1!gra1ia 6e 5iru) 8n 1a a #ea.
7 Te-ai c / !ri! aici) #i-a zi/) l-ind- ur cu dege!ul.
M-a# ui!a! la ea i a# - zu! 5i/ericu . A-ea un ac6eri 2/
i cl6!ni 1ar!e #ic . #i era c#6le! /!r in .
7 i a#in!e!i ce-a?
A# 8nc4i/ c4ii i a# 8ncerca! / -#i gle/c #in!ea. A# - zu!
ni!e a6 . (e 6rie!ena #ea. O 6dea cu gre/ie al5 i neagr .
Ni#ic al!ce-a.
7 Nu) nu-#i a#in!e/c /- #ai 1i - zu! -reda! .
( rea deza# gi!.
7 E!i /igur ?
A# 8nc4i/ iar i c4ii. Negru. A# 8ncerca! / # g9nde/c la
ziua nun ii #ele) / #i-l i#aginez 6e %en 8n c/!u# i 6e #ine 8n
rc4ie de #irea/ ) /!9nd 8#6reun 8n 1a a 5i/ericii) dar nu #i-a
re-eni! 8n ca6 nici a#in!ire. M-a cu6rin/ !ri/!e ea. #i 8nc4i6ui
c ) la 1el ca rice #irea/ ) a# dedica! c9!e-a / 6! #9ni
rganiz rii nun ii$ #i-a# ale/ rc4ia i a# a!e6!a! cu ner 5dare
/ 1ie a2u/!a! ) a# 1 cu! rezer-are la ca1r i #-a# !! g9ndi!
cu# / # #ac4iez. Mi-a# i#agina! cu# #-a# c4inui! / aleg
#eniul) i#nurile 5i/erice!i i 1lrile) /6er9nd !! !i#6ul c ziua
aceea a-ea / /e ridice la 8n l i#ea a!e6! rilr #ele i#6/i5ile.
Iar acu# nu a# cu# / a1lu dac a# 1/! #ul u#i! /au nu.
(en!ru c ziua nun ii #ele a di/6 ru! cu !!ul 7 n-a #ai r #a/
ni#ic din ea. Ni#ic) 8n a1ar de 5 r5a!ul cu care #-a# c / !ri!.
7 Da) /un! /igur ) a# /6u/ 8n cele din ur# . N-a #ai r #a/
ni#ic.
Dc!rul Na/4 #i-a lua! 1!gra1ia din 1a i #i-a /6u/$
7 (!ri-i! da!elr /!r9n/e 8n !i#6ul !ra!a#en!ului ! u ini ial)
!e-ai c / !ri! 8n Manc4e/!er. %i/erica /e nu#e!e S! MarB.
04
- S. J. WATSON -
&!gra1ia a/!a e recen! 7 n-a# reui! / 1ac r/! de una #ai
-ec4e 7 dar 8#i 8nc4i6ui c nu 6rea /-a /c4i#5a! de a!unci.
7 Nu eEi/! nici 1!gra1ie de la nun!a na/!r ) a# zi/ eu.
Era a!9! 8n!re5are) c9! i a1ir#a ie.
7 Nu. S-au 6ierdu!. Se 6are c au ar/ 8n!r-un incendiu.
A# 8ncu-iin a! din ca6. Auzi! din gura lui) 1a6!ul ace/!a 6 rea
#ai /lid) de-enea #ai real. Era ca i c9nd) 8n!ruc9! era dc!r)
-r5ele lui c 6 !au greu!a!e 6e care cu-in!ele lui %en n-
a-eau.
7 @9nd #-a# c / !ri!? l-a# 8n!re5a!.
7 @a# 6e la 2u# !a!ea anilr 6!zeci.
7 nain!e de acciden!.
Dc!rul Na/4 6 rea /!9n2eni!. M-a# 8n!re5a! dac -r5i/e#
-reda! cu el de/6re acciden!ul 8n ur#a c ruia r # /e/e# 1 r
#e#rie.
7 3!ii ce anu#e i-a 6r-ca! a#nezia? #-a 8n!re5a! el.
7 Da) a# -r5i! acu# du zile cu %en. Mi-a 6-e/!i! cu# /-a
8n!9#6la! i a# /cri/ !! 8n 2urnal.
A 8ncu-iin a! din ca6.
7 3i ce /en!i#en!e 8 i /!9rne!e?
7 Nu /un! /igur .
Ade- rul e/!e c nu-#i a#in!ea# delc de acciden!) aa c nu
#i /e 6 rea ce-a real. R # /e/e# dar cu e1ec!ele lui. @u
a#nezia 6e care #i- 6ricinui/e.
#i dau /ea#a c ar !re5ui / -l ur /c 6e cel care #i-a 1 cu!
a/!a) a# cn!inua! eu. Mai ale/ c n-a 1/! 6rin/) c n-a 1/!
6ede6/i! 6en!ru c #-a adu/ 8n 4alul /!a. (en!ru c #i-a di/!ru/
-ia a. Dar lucrul ciuda! e c nu-l ur /c. Nu 6!. Nu reue/c / -#i
i#aginez cu# ar 6u!ea ar !a. E c a i c9nd nici n-ar eEi/!a.
(e c4i6ul lui /-a a!ernu! un aer deza# gi!.
7 Aa crezi? @ -ia a !a e di/!ru/ ?
7 Da) a# zi/ eu du6 c9!e-a cli6e. Da) aa cred.
N-a /6u/ ni#ic.
7 Nu-i aa? l-a# 8n!re5a!.
Nu !iu ce # a!e6!a# / /6un /au / 1ac . (re/u6un c
6ar!e din #ine -ia / # a/igure c # 8nel) / 8ncerce / #
cn-ing c -ia a #ea #eri! !r i! . Dar n-a 1 cu! a/!a. (ur i
/i#6lu /e ui!a in! la #ine. Mi-a# dai /ea#a c a-ea ni!e c4i
1a/cinan i 7 al5a!ri cu a6e gri.
7 #i 6are r u) @4ri/!ine) a /6u/ el 8n cele din ur# . #i 6are
0,
- NAINTE S ADORM -
r u. &ac !! ce-#i /! 8n 6u!in i c4iar /un! cn-in/ c !e 6!
a2u!a. Tre5uie / # crezi.
7 Te cred) i-a# r /6un/ eu. Te cred.
3i-a aeza! #9na 6e/!e a #ea) 6e care inea# 6e 5iru. Era
grea. 3i cald . Mi-a /!r9n/ dege!ele i) 6re de cli6 ) #-a#
/i# i! /!9n2eni! 7 a!9! 6en!ru #ine) c9! i 6en!ru el 7 dar a6i
#-a# ui!a! la c4i6ul lui) care c 6 ! a/e un aer !ri/!) i #i-a# da!
/ea#a c ge/!ul lui era cel al unui !9n r care cn/leaz
1e#eie #ai 8n -9r/! . Ni#ic #ai #ul!.
7 #i 6are r u) i-a# /6u/. Tre5uie / #erg 69n la 5aie.
@9nd #-a# 8n!r/) a# - zu! c !urna/e ca1ea 6en!ru a#9ndi.
Ne-a# aeza! de 6ar!e i de al!a a 5irului) /r5ind din ce!i.
Dc!rul Na/4 6 rea / -#i e-i!e 6ri-irea) r /1indu-i 49r!iile de
6e 5iru i aran29ndu-le cu ge/!uri /!9ngace. "a 8nce6u!) a#
crezu! c era 2ena! 6en!ru c -#i /!r9n/e/e #9na) dar 8n cele din
ur# /-a ui!a! la #ine i #i-a /6u/$
7 @4ri/!ine) -ia# / !e 8n!re5 ce-a. De 1a6!) e -r5a de du
lucruri.
A# 8ncu-iin a! din ca6) iar el a cn!inua!.
7 Mai 8n!9i) a# 4! r9! / /criu de/6re cazul ! u. E c9! /e
6a!e de ne5inui!) i cred c ar 1i 1ar!e u!il dac de!aliile lui ar
1i acce/i5ile 8n!regii c#uni! i !iin i1ice. Ai ce-a 8#6!ri- ?
M-a# ui!a! la !eancurile de re-i/!e 8#6r !ia!e 6e ra1!urile din
5iru. Oare la ce /6era / -l a2u!e cazul #eu) la 6r#-are /au la
ci#en!area 6/!ului? <De-aia # a1lu aici?= (re de c9!e-a cli6e)
#-a# g9ndi! / -i /6un c a 6re1era / nu /crie de/6re #ine) dar
8n cele din ur# a# cl !ina! din ca6 i a# zi/$
7 Nu. Nici 6r5le# .
7 %ine) #i-a r /6un/ el cu un z9#5e!. Mul u#e/c. Iar acu#a
-reau / - i 6un 8n!re5are. M rg) e #ai degra5 idee. E un
lucru 6e care a -rea / -l 8ncerc. @e zici?
7 De/6re ce e -r5a?
Era# un 6ic agi!a! ) dar 8n acelai !i#6 # /i# ea# uura!
c ) 8n /19ri!) ur#a / -#i /6un ce a-ea 8n #in!e.
7 Ei 5ine) 6!ri-i! d/arului ! u) du6 ce --a i c / !ri!) !u i
%en a i cn!inua! / lcui i 8n aceeai ca/ din Ea/! "ndn 8n
care /! !ea i i 8nain!e.
A 1 cu! 6auz . Din!r-da! #i-a -eni! 8n #in!e -ce care
6r5a5il era a #a#ei$ <Tr i i 8n 6 ca!D=) a6i un ! -! 6lin de
00
- S. J. WATSON -
n du1 i un cl !ina! din ca6 care /6unea !!ul.
7 Du6 -reun an) a cn!inua! el) --a i #u!a! 8n al! ca/ . A i
/!a! acl ca# 69n ai 1/! in!erna! 8n /6i!al.
O nu 6auz .
7 E 1ar!e a6ra6e de ca/a 8n care lcui i acu#.
n cli6a aceea) a# 8nce6u! / 8n eleg ca# unde -ia / a2ung .
7 M-a# g9ndi! c a# 6u!ea 6leca acu# i) 8n dru# /6re ca/ )
/ !rece# 6e acl. @e 6 rere ai?
@e 6 rere a-ea#? Niciuna. Era 8n!re5are la care a6ra6e c
nu 6u!ea# / r /6und. 3!ia# c era 6r6unere rezna5il ) ce
#-ar 1i 6u!u! a2u!a 8n!r-un #d nea!e6!a!) 6e care niciunul
din!re ni nu a-ea# cu# / -l 5 nui# i) cu !a!e a/!ea) era#
re!icen! . Era ca i c9nd !recu!ul #eu #i /e 6 rea din!r-da!
6ericul/. ;n lc 6e care nu era indica! / -l -izi!ez.
7 Nu !iu ce / zic) i-a# r /6un/.
7 Ai lcui! acl c9 i-a ani.
7 3!iu) darD
7 Dac -rei) 6u!e# / ne ui! # dar de a1ar . Nu-i ne-ie /
in!r #.
7 S in!r #? @u# aa?
7 A# /cri/ cu6lului care lcuie!e acl) a6i a# -r5i! la
!ele1n. Mi-au /6u/ c ) dac a/!a !e-ar 6u!ea a2u!a) n-ar a-ea
a5/lu! ni#ic 8#6!ri- / arunci 6ri-ire 6rin ca/ .
A# 1/! /ur6rin/ .
7 Seri/?
3i-a lua! 6ri-irea de la #ine 7 nu #ai #ul! de cli6 ) dar
/u1icien! c9! / -#i dau /ea#a c era 2ena! 7 i #-a# 8n!re5a!
ce-#i a/cundea.
7 Da) a zi/. M rg) nu 1ac e1r!uri de genul /!a 6en!ru ! i
6acien ii.
N-a# zi/ ni#ic.
7 @4iar cred c !e-ar 6u!ea a2u!a) @4ri/!ine) a ad uga! el cu
un z9#5e!.
@u# a 1i 6u!u! / -l re1uz?
A-ea# de g9nd ca) 8n dru# /6re adre/a cu 6ricina) / /criu un
6ic 8n 2urnal. Dar a5ia a# a6uca! / ci!e/c ul!i#ele 8n/e#n ri) c
a# i 6arca! l9ng ca/ . A# 8nc4i/ agenda i a# ridica!
6ri-irea. Era ca/ a/e# n !are celei din care 6leca/e# de
di#inea 7 cea 8n care !re5uia / -#i rea#in!e/c c lcuia#
0A
- NAINTE S ADORM -
acu#. @ r #id rie) le#n rie -6/i! ) acelai 5-indu i
aceeai gr din 5ine 8ngri2i! . Singurele di1eren e erau c
acea/!a 6 rea #ai #are i a-ea 1erea/!r 8n ac6eri) care
indica 1a6!ul c 6dul 1u/e/e !ran/1r#a! 8n #an/ard ) ceea ce
ni nu 1 cu/er #. "a 8nce6u!) #i /-a 6 ru! de ne8n ele/ 1a6!ul c
6leca/er # de acl ca / ne #u! # 8n!r- ca/ iden!ic ) a1la!
la di/!an care nu 6 rea / 1ie #ai #are de di-!rei Bil#e!ri.
Dar du6 c9!e-a cli6e) #i-a# da! /ea#a care era #!i-ul$
a#in!irile. A#in!irile unr -re#uri #ai 5une) de dinain!e de
acciden!ul #eu) c9nd era# 1erici i i ducea# -ia nr#al .
Ace/!e a#in!iri l-ar 1i r /cli! 6e %en) c4iar dac eu le 6ierdu/e#.
Din!r-da! ) a# c 6 !a! cer!i!udinea c acea ca/ a-ea /
/ca! la i-eal anu#i!e lucruri. S -#i /ca! la i-eal !recu!ul.
7 :reau / in!ru) a# zi/.
&ac 6auz . :reau / n!ez i re/!ul) dar e -r5a de lucruri
i#6r!an!e 7 6rea i#6r!an!e ca / # gr 5e/c 7 iar %en /
a2ung aca/ din!r- cli6 8n al!a. De2a e 8n 8n!9rziere. @erul e
8n!uneca!) iar 6e /!rad /e aude ecul uilr 8nc4i/e) 6e # /ur
ce a#enii /e 8n!rc de la /er-iciu. Mainile 8nce!ine/c 8n 1a a
ca/elr i) 8n cur9nd) una din!re ele -a 1i a lui %en. E #ai 5ine
dac # 6re/c acu#. "a/ 2urnalul de6ar!e i 8l a/cund 8n
i1nier.
A# / cn!inui #ai !9rziu.
*
Tc#ai 6unea# ca6acul la cu!ia de 6an!1i c9nd l-a# auzi! 6e
%en -9r9nd c4eia 8n u . Du6 ce a in!ra! 8n ca/ ) #-a /!riga!) iar
eu i-a# /6u/ c a# / c5r i#edia!. Dei nu a-ea# niciun
#!i- / a/cund c u#5la/e# 8n i1nier) a# 8nc4i/ ua cu #ul!
gri2 ) a6i #-a# du/ / -#i - d / ul.
Ta! /eara a# 1/! de/!ul de a5/en! . A# /!a! cu g9ndul
nu#ai la 2urnal. n !i#6 ce #9nca#) #-a# 8n!re5a! dac nu
cu#-a a 6u!ea /crie 8n el 8nain!e / /6 l -a/ele) iar 8n !i#6 ce
/6 la# -a/ele) #-a# 8n!re5a! dac nu cu#-a ar 1i 1/! 5ine ca)
i#edia! du6 aceea) / 6r e!ind c a# #igren ca / 6! urca
8n dr#i!r / /criu. Dar c9nd a# !er#ina! cur enia 8n
5uc ! rie) %en #i-a zi/ c are ce-a de lucru 8n 5irul lui. A# 1!a!
uura! i i-a# /6u/ c # 5ag 8n 6a!.
0C
- S. J. WATSON -
Iar acu# c4iar /un! 8n 6a!. l aud 6e %en /criind la calcula!r 7
!c) !c) !c 7 i !re5uie / recun/c c e un zg#! care #
lini!e!e. A# ci!i! ce-a# /cri/ 8nain!e ca %en / a2ung aca/ ) iar
acu# #i-a# a#in!i! 6er1ec! unde era# azi du6 -a#iaz $
/! !ea# 8n 1a a unei ca/e 8n care a# lcui! c9nd-a. Acu# 6! / -
#i cn!inui 6-e/!ea.
T!ul /-a 8n!9#6la! 8n 5uc ! rie.
A# a6 /a! in/i/!en! 6e 5u!nul /neriei i) 8n cele din ur# )
ne-a r /6un/ 1e#eie 7 A#anda 7 care l-a 8n!9#6ina! 6e
dc!rul Na/4 cu /!r9ngere de #9n ) iar 6e #ine) cu 6ri-ire
care ezi!a 8n!re #il i 1a/cina ie.
7 Du#nea-a/!r /un!e i @4ri/!ine) nu-i aa? a zi/ ea)
8nclin9nd ca6ul 8n!r- 6ar!e i 1 c9ndu-ne /e#n cu #9na ei 1ar!e
8ngri2i! . In!ra i) - rg>
(ur!a 5luz cre# i 5i2u!erii de aur. Du6 ce a 8nc4i/ ua 8n
ur#a na/!r ) /-a 6rezen!a! i ne-a /6u/$
7 (u!e i / /!a i c9! dri i. @9! a-e i ne-ie.
A# 8ncu-iin a! din ca6 i #-a# ui!a! 8n 2ur. Ne a1la# 8n!r-un
4l lu#in/) cu #c4e! 6e 2/. Sarele n - lea 6rin 1ere/!re)
8n- luind 8n lu#in -az cu lalele rii aeza! 6e # /u . S-
a a!ernu! lini!e ne6l cu! .
7 E ca/ #inuna! ) a zi/ A#anda 8n cele din ur# i) 6re
de cli6 ) #-a# /i# i! de 6arc dc!rul Na/4 i cu #ine era#
ni!e 6!en iali cu#6 r !ri) iar ea) un agen! i#5iliar
ner 5d !r / 8nc4eie !ranzac ie. A# cu#6 ra!- 8n ur# cu
-re zece ani. Ni /e 6are adra5il . E a!9! de lu#ina/ > :re i /
#erge# 8n li-ing?
A# ur#a!- 8n ca#era de zi. Era 8nc 6ere #are i aran2a!
cu 5un-gu/!. N-a# /i# i! ni#ic) nici # car un -ag /en!i#en! de
1a#iliari!a!e 7 #i /e 6 rea ca#er arecare din!r- ca/
arecare.
7 : #ul u#e/c 1ar!e #ul! c a i 1/! de acrd / -izi! #
ca/a) a /6u/ dc!rul Na/4.
7 Ei) n-a-e i 6en!ru ce> a zi/ ea) 6u1nind 8n!r-un #d ciuda!.
Din!r-da! ) #i-a# 8nc4i6ui!- c lare /au aran29nd ni!e 1lri.
7 A i 1 cu! #ul!e rea#ena2 ri de c9nd --a i #u!a! aici? a
8n!re5a! el.
7 De/!ul de #ul!e. T! 1elul de lucruri # run!e.
M-a# ui!a! la 6delele de cularea ni/i6ului) la 6ere ii al5i) la
0F
- NAINTE S ADORM -
cana6eaua cre# i la re6rducerile du6 6ic!ri cn!e#6rani
ag a!e 6e 6ere i. Mi-a# adu/ a#in!e de ca/a din care 6leca/e#
de di#inea 7 greu #i-a 1i 6u!u! 8nc4i6ui una #ai di1eri! de
cea 8n care era# acu#.
7 : #ai a#in!i i cu# ar !a li-ingul c9nd --a i #u!a! aici? a
8n!re5a!- dc!rul Na/4.
A#anda a /c/ un 1!a!$
7 De/!ul de -ag) din 6 ca!e. (e 2/ era #c4e! ca1eniu-
de/c4i/) dac nu # 8nel. Iar 6ere ii erau ac6eri i cu !a6e! 7 8n
dungi) 6arc .
A# 8ncerca! / -#i i#aginez ca#era aa cu# #i- de/cria. Dar
nu #i-a# a#in!i! ni#ic.
7 Era i un e#ineu 6e care l-a# /c/. Acu#a 8#i 6are r u)
6en!ru c era un de!aliu de/!ul de riginal.
7 i-ai a#in!i! ce-a) @4ri/!ine? #-a 8n!re5a! #edicul) iar c9nd
a# cl !ina! din ca6) a ad uga!$ :rei / ne ui! # i la re/!ul
ca/ei?
A# urca! la e!a2) unde erau du ca#ere.
7 'ile/ lucreaz de/!ul de #ul! de aca/ ) a zi/ A#anda c9nd
a# in!ra! 8n 8nc 6erea cu -edere /6re 1a .
n ea /e a1lau un 5iru) dula6uri 6en!ru d/are i c r i.
7 @red c 6r6rie!arii dinain!e 1l/eau ca#era a/!a 6e 6/!
de dr#i!r cn2ugal) a cn!inua! A#anda) arunc9ndu-#i
6ri-ire) 8n/ eu n-a# zi/ ni#ic. E un 6ic #ai #are dec9! cealal! )
dar 'ile/ nu 6a!e dr#i aici din 6ricina !ra1icului.
A ur#a! 6auz .
7 E ar4i!ec!) a ad uga! ea.
Iar i n-a# zi/ ni#ic.
7 O #are cinciden ) a cn!inua! gazda na/!r ) 6en!ru c
cel de la care a# cu#6 ra!- era i el ar4i!ec!. "-a# cun/cu!
c9nd a# -eni! / -ede# ca/a. S ul #eu /-a 8n ele/ 1ar!e 5ine
cu el) i cred c !c#ai de aceea ne-a -9ndu!- cu c9!e-a #ii
#ai ie1!in dec9! 6re ul ini ial.
nc 6auz . M-a# 8n!re5a! dac /e a!e6!a /- 1elici! #.
7 'ile/ ur#eaz / -i 8n1iin eze 6r6riul 5iru de ar4i!ec!ur .
<Au cu#6 ra!- de la un ar4i!ec!) #i-a# zi/ 8n /inea #ea. Nu
de la un 6r1e/r. Deci nu lr le-a -9ndu!- %en.= A# 8ncerca! / -
#i i#aginez ca#era cu un 6a! 8n lcul 5irului cu ! 5lie de /!icl )
iar 6delele i 6ere ii al5i ac6eri i cu #c4e! i !a6e!.
Dc!rul Na/4 /-a 8n!r/ cu 1a a /6re #ine.
A*
- S. J. WATSON -
7 i-ai a#in!i! ce-a? A# cl !ina! din ca6.
7 Nu. Ni#ic.
Ne-a# ui!a! i 8n cel lal! dr#i!r) a6i 8n 5aie) dar !! 1 r
niciun rezul!a!) aa c a# re-eni! la 6ar!er i a# in!ra! 8n
5uc ! rie.
7 :re i ceac de ceai? ne-a 8n!re5a! A#anda. Nu-i niciun
deran2. E ga!a 6re6ara!.
7 Nu) #ul u#e/c) a# zi/ eu.
%uc ! ria a-ea un a/6ec! de/!ul de ne6ri#i!r. Era 6lin de
#uc4ii dure. M5ilierul era din le#n al5 i 1ier cr#a!) iar 5la!ul
6en!ru g !i! 6 rea !urna! din ci#en!. Singura 6a! de culare era
un 5l cu l #9i -erzi.
7 Oricu#) nu #ai /! # #ul!) a# ad uga! 8n cele din ur# .
7 %ine) nici 6r5le# ) a r /6un/ A#anda.
Aerul ei de # -ii i / ri!r a di/6 ru! din!r-da! ) iar 6e
c4i6ul ei /-a a!ernu! eE6re/ie de deza# gire. M-a# /i# i!
-in-a! 7 gazda na/!r /6era/e c -izi! la ea aca/ a-ea /
1ie #iraclul care / # -indece.
7 Mi-a i 6u!ea da un 6a4ar cu a6 ? a# 8n!re5a!-.
7 %ine8n ele/> #i-a r /6un/) lu#in9ndu-/e la 1a . I#edia!>
Mi-a 8n!in/ un 6a4ar) iar 8n cli6a c9nd l-a# lua! 8n #9n ) al!
a#in!ire a 6rin/ -ia .
A#anda i dc!rul Na/4 au di/6 ru!. A# r #a/ /ingur . (e
5la!ul 6en!ru g !i! a# - zu! un 6e!e crud) u#ed i /!r luci!r)
aeza! 6e 1ar1urie -al . A# auzi! -ce. O -ce de 5 r5a!. Mi-
a# da! /ea#a c e a lui %en) dar de c9nd era #ai !9n r$ <:in al5
/au ru?= M-a# 8n!r/ i l-a# - zu! in!r9nd 8n 5uc ! rie. Era
aceeai 5uc ! rie 7 cea 8n care /! !ea# #ai adineauri cu
A#anda i dc!rul Na/4 7 dar 6ere ii erau -6/i i 8n al!
culare. %en inea c9!e /!icl de -in 8n 1iecare #9n . Era
acelai) a!9!a dar c a-ea #u/!a ) era #ai /la5 i #ai 6u in
c run!. Era gl) iar 6eni/ul lui /e#ierec! i /e 5 l ng nea ur 8n
!i#6 ce #ergea. (ielea ne!ed i 8n!in/ 8i /c!ea 8n e-iden
#uc4ii de 6e 5ra e i 6ie6!) i #-a# /i# i! 6u!ernic a!ra/ de el.
A# crezu! c / r #9n cu gura c /ca! ) 8n /c4i#5 a# iz5ucni!
8n r9/.
<@red c al5=) a zi/ el) r9z9nd 8#6reun cu #ine) du6 care a
6u/ a#5ele /!icle 6e #a/ i /-a a6r6ia! de #ine. M-a lua! 8n
5ra e) iar eu a# 8nc4i/ c4ii) a# de/c4i/ gura 7 a6ra6e
in-lun!ar 7 i a# 8nce6u! / ne / ru! #. I-a# /i# i! 6eni/ul
A+
- NAINTE S ADORM -
a!ing9ndu-#i 6u5i/ul i a# c5r9! 8nce! #9na /6re el. @4iar 8n
!i#6 ce-l / ru!a#) 8#i /6unea# c !re5uie / in #in!e !a!e
de!aliile i /enza iile. <Tre5uie / le in!rduc 8n car!ea #ea.
De/6re lucrurile a/!ea -reau / /criu.=
A6i #i-a# li6i! !ru6ul de al lui) iar #9inile / ului #eu au
8nce6u! / !rag de rc4ia de 6e #ine) 59259ind du6 1er#ar.
<S!ai> i-a# /6u/. O6re!e-!eD= Dar dei i-a# /6u/ nu) cer9ndu-i
/ 8nce!eze) /i# ea# c 8l dre/c #ai #ul! dec9! dri/e# 6e
ricine al!cine-a 8nain!e. <S #erge# /u/) a# zi/ eu. Re6ede>=
A6i a# iei! din 5uc ! rie) d9ndu-#i 4ainele 2/) i a# 6rni!
/6re dr#i!rul cu #c4e! gri i !a6e! cu #del al5a/!ru)
/6un9ndu-#i$ <Da) de/6re a/!a ar !re5ui / /criu 8n ur# !rul
#eu r#an) /!a e /en!i#en!ul 6e care -reau / -l /ur6rind=.
M-a# 8#6iedica!. S-a auzi! zg#! de /!icl /6ar! ) iar
i#aginea #i-a di/6 ru! din 1a a c4ilr. Era ca i c9nd 55ina de
1il# /-ar 1i !er#ina!) iar i#aginile de 6e ecran ar 1i 1/! 8nlcui!e
cu lu#in 69l69i!are i u#5rele c9!r-a 1ire de 6ra1. A#
de/c4i/ c4ii.
Era# !! acl) 8n 5uc ! rie) dar acu# 8l a-ea# 8n 1a 6e
dc!rul Na/4) 8nd r !ul c ruia /e a1la A#anda) i a#9ndi /e
ui!au la #ine cu un aer 6recu6a! i nelini!i!. Mi-a# da! /ea#a
c /c 6a/e# 6a4arul.
7 @4ri/!ine) a zi/ dc!rul Na/4. @4ri/!ine) !e /i# i 5ine?
Nu i-a# r /6un/. Nu-#i d dea# /ea#a ce /i#!. Din c9!e
!ia#) era 6ri#a ar c9nd 8#i aducea# a#in!e de / ul #eu.
A# 8nc4i/ c4ii i a# 8ncerca! / re/u/ci!ez acea a#in!ire. A#
8ncerca! / - d 6e!ele i -inul) 6e / ul #eu cu #u/!a ) gl i
cu 6eni/ul 5 l ng nindu-/e) dar i#aginile nu /-au #ai 8n!r/.
A#in!irea di/6 ru/e) /e e-a6ra/e ca i c9nd n-ar 1i eEi/!a!
nicida! /au ca i c9nd ar 1i 1/! di/!ru/ de 6rezen!.
7 Da) i-a# r /6un/ eu 8n cele din ur# . N-a# ni#ic. A#D
7 @e /-a 8n!9#6la!? Sigur i-e 5ine?
7 Mi-a# a#in!i! ce-a.
A# - zu!- 6e A#anda duc9ndu-i #9inile la gur cu un aer
8nc9n!a!.
7 Seri/? EEcelen!> @e? @e --a i a#in!i!?
7 : rgD a in!er-eni! dc!rul Na/4.
A 1 cu! un 6a/ 8n 1a ) lu9ndu-# de 5ra ) iar ci5urile i-au
/cr9ni! /u5 ! l6i.
7 Mi-a# adu/ a#in!e de / ul #eu. Era aiciD
A2
- S. J. WATSON -
En!uzia/#ul A#andei /-a e-a6ra!. <A/!a-i !!?=) 6 rea /
/6un eE6re/ia ei.
7 Mi-a# a#in!i! de %en> i-a# re6e!a! dc!rului Na/4) /i# ind
c 8nce6 / !re#ur.
7 &ar!e 5ine) a zi/ el. E eEcelen!>
M-au cndu/ 69n 8n /u1ragerie) a6i a# lua! lc 6e cana6ea.
A#anda #i-a adu/ can de ceai 1ier5in!e i un 5i/cui! 6e
1ar1uriar . <&e#eia a/!a nu 8n elege) #i-a# zi/ 8n /inea #ea. Nu
6a!e. Mi-a# a#in!i! de %en. De #ine 6e c9nd era# !9n r . De
ni di 8#6reun . 3!iu c era# 8ndr g/!i i. Nu #ai !re5uie / -l
cred 6e cu-9n!. E un lucru i#6r!an!. Dar ea nu-i 6a!e da
/ea#a c9! de i#6r!an! e.=
A6i a# 6leca! /6re ca/ cu dc!rul Na/4. Era# 8nc9n!a! i
# /i# ea# 6lin de energie. M ui!a# la lu#ea din 2ur 7
lu#ea aceea /!r in ) ciuda! ) #i/!eria/ 7 i nu #ai -edea# 8n
ea a#enin ri) ci 6r!uni! i. Dc!rul Na/4 #i-a /6u/ c 1ace#
6rgre/e. Era en!uzia/#a!. <@e 5ine>=) /6unea el 8n!runa. Nu-#i
d dea# /ea#a dac era 5ine 6en!ru #ine /au 6en!ru el i
cariera lui. Mi-a zi/ c ar -rea / # 6rgra#eze la !#gra1) i
a# acce6!a! a6ra6e 1 r / /!au 6e g9nduri. Mi-a da! i el un
!ele1n #5il) /6un9ndu-#i c 1u/e/e al 6rie!enei lui. Nu /e# na
cu cel 6e care 8l a-ea# de la %en. Era #ai #ic i a-ea cla6e!
care) a!unci c9nd /e de/c4idea) d dea la i-eal !a/!a!ur i un
ecran in!erir. <Nu #ai a-e# ce / 1ace# cu el) #i-a eE6lica!.
( i / # /uni ric9nd. Oric9nd /i# i c e ce-a i#6r!an!. 3i / -
l ii #ereu la !ine. O / !e /un 6e el / - i a#in!e/c de 2urnal.=
A/!a /-a 8n!9#6la! 8n ur# cu c9!e-a re. Acu# 8#i dau /ea#a
c #i l-a da! ca / # 6a! /una 1 r / a1le %en. De 1a6!) ca#
a/!a #i-a zi/ i el$ <A# /una! deun zi i #i-a r /6un/ %en. Ar
6u!ea / i /e 6ar ciuda!. @u !ele1nul /!a) / 1ie #ai ur=. "-
a# lua! 1 r / /6un ni#ic.
Aadar) #i-a# a#in!i! de %en. Mi-a# a#in!i! c -l iu5ea#. n
cur9nd) / /e 8n!arc aca/ . (a!e c #ai 8ncl) c9nd /
#erge# la culcare) / # re-anez 6en!ru c l-a# re1uza!
acu# du zile. M /i#! -ie. De5rd9nd de energie.
A3
- NAINTE S ADORM -
Mar i# '* noie%&rie
E du6 -a#iaz . n /cur! -re#e) %en / /e 8n!arc aca/
du6 8nc zi de lucru. S!au cu ace/! 2urnal 8n 1a a #ea. n 2urul
6r9nzului) #-a /una! un 5 r5a! 7 dc!rul Na/4 7 care #i-a
/6u/ unde / -l cau!. Era# 8n ca#era de zi c9nd a /una! i la
8nce6u! a# crezu! c nu !ie cu cine /! de -r5 . <;i! -!e 8n
cu!ia de 6an!1i din i1nier) #-a ruga! el. Ai / g /e!i
agend .= Nu l-a# cre zu!) dar a a!e6!a! la !ele1n c9! #-a# du/
/ # ui! i a# - zu! c a-ea dre6!a!e. Jurnalul #eu era 8n cu!ie)
8n1 ura! 8n 49r!ie cera! . "-a# ridica! cu gri2 ) ca i c9nd ar 1i
1/! un 5iec! 1ragil) iar a6i) du6 ce #i-a# lua! la re-edere de
la #edic) #-a# aeza! 8n genunc4i c4iar l9ng i1nier i l-a#
ci!i!. @u-9n! cu cu-9n!.
Era# agi!a! ) dar nu-#i d dea# /ea#a de ce. Jurnalul #i /e
6 rea un lucru in!erzi/ i 6ericul/) dei 6r5a5il c era un
/en!i#en! 6r-ca! de gri2a cu care 8l a/cun/e/e#. A# ridica!
6ri-irea de #ai #ul!e ri / - d c9! e cea/ul) 5a c4iar l-a# 8nc4i/
re6ede i l-a# 8n1 ura! la lc 8n 49r!ia cera! c9nd a# auzi!
zg#!ul unei #aini. Dar acu# /un! cal# . &ac ace/!e
8n/e#n ri 8n dr#i!r) c4iar l9ng 5-indu. Mi /e 6are un lc
1a#iliar 7 6a!e c /!au de/eri aici. A# 5un 6er/6ec!i-
a/u6ra /!r zii$ 8n!r- 6ar!e - d un ir de c6aci 8nal i 8n /6a!ele
c rra /e a1l un 6arc) iar 8n cealal! 6ar!e) un r9nd de ca/e i
al! /!rad ) una #ai agl#era! . #i dau /ea#a c ) dei 6!
alege / -l a/cund de %en) nu /-ar 8n!9#6la ni#ic 8ngrzi!r dac
l-ar g /i. Dar e / ul #eu. 3i 6! a-ea 8ncredere 8n el.
@i!e/c iar i de/6re en!uzia/#ul care #-a cu6rin/ ieri) 8n dru#
/6re ca/ . Sen!i#en!ul ace/!a a di/6 ru!. Acu# # /i#!
#ul u#i! . nc . (e /!rad !rec #aini. Din c9nd 8n c9nd) - d 6e
c9!e cine-a care /e 6li#5 6e !r!uar$ un 5 r5a! care 1luier
#eldie /au !9n r #a# care 8i duce c6ilul 8n 6arc 7 - d
i c9nd /e 8n!arce. n zare) un a-in /e 6reg !e!e de a!erizare
i 6are c /! 6e lc.
@a/ele de 6e/!e dru# /un! gale) iar /!rada e lini!i! 7 nu /e
aude dec9! 1luiera!ul 5 r5a!ului i l !ra!ul unui c9ine ne#ul u#i!.
Agi!a ia di#ine ii) cu /i#1nia ei de ui 8nc4i/e) -r5e de r #a/-
5un i #!are !ura!e) a di/6 ru! c#6le!. M /i#! /ingur 6e
lu#e.
A4
- S. J. WATSON -
nce6e / 6lu . S!r6ii #ari iz5e/c gea#ul din 1a a #ea)
r #9n ne#ica i cli6 ) a6i) 8#6reun cu al ii) 8i 8nce6
c5r9ul len!. #i li6e/c 6al#a de /!icla rece.
M /e6ar a!9! de #ul!e lucruri de lu#ea de a1ar .
A# ci!i! c a# 1/! / -izi!ez ca/a 8n care a# lcui! 8#6reun
cu / ul #eu. Oare c4iar a# /cri/ ieri acele cu-in!e? Nu /i#! c -
#i a6ar in. A# ci!i! i de/6re ziua 6e care #i-a# a#in!i!-.
De/6re cu# # / ru!a# cu %en 7 8n ca/a 6e care a# cu#6 ra!-
8#6reun cu #ul! !i#6 8n ur# 7 iar c9nd 8nc4id c4ii re- d
acea /cen . "a 8nce6u! e 8nce a! ) are cn!ururi -agi) dar a6i
i#aginea 8nce6e / /!r lucea/c i /e li#6eze!e) c 6 !9nd
din!r-da! clari!a!e c6lei!are. %en 8#i /#ulge 4ainele de
6e #ine i # /!r9nge 8n 5ra e) iar / ru! rile lui de-in #ai
6reci6i!a!e) #ai 6a/inale. #i aduc a#in!e c nici n-a# #9nca!
6e!ele) nici n-a# 5 u! -inulO du6 ce a# 1 cu! drag/!e) a#
r #a/ 8n 6a! #ul! !i#6) cu 6iciarele 8#6le!i!e i cu ca6ul
/6ri2ini! 6e 6ie6!ul luiO %en 8#i #9ng9ia 6 rul) i /i# ea# cu# #i
/e u/ca /6er#a 6e 69n!ece. A# r #a/ 8n ! cere) 8n- lui i 8n
1ericire ca 8n!r-un nr.
7 Te iu5e/c) #i-a /6u/ el du6 -re#e.
:r5ea 8n a6! ) ca i c9nd n-ar #ai 1i /6u/ nicida! acele
cu-in!e i) cu !a!e c le #ai r/!i/e de #ul!e ri) 6 reau ni.
In!erzi/e i 6ericula/e. M-a# ui!a! la el) la 6erii din 5 r5ia lui) la
carna ia 5uzelr i la cn!urul na/ului de dea/u6ra lr.
7 3i eu !e iu5e/c) i-a# r /6un/ eu 8n a6! ) ca i c9nd
cu-in!ele ar 1i 1/! 1ragile.
M-a /!r9n/ 8n 5ra e i #-a / ru!a! ur. (e cre!e!) 6e 1run!e.
A# 8nc4i/ c4ii i #i-a / ru!a! 6lea6ele) a5ia a!ing9ndu-le cu
5uzele. M /i# ea# 8n /iguran . Aca/ . A-ea# i#6re/ia c
acl) li6i! de !ru6ul lui) era /ingurul lc 8n care # 6u!ea#
ad 6/!i. Singurul lc 8n care 8#i drea# / 1iu. A# /!a! 8n ! cere
-re#e) in9ndu-ne 8n 5ra e) cu !ru6urile li6i!e i re/6ira iile
/incrniza!e. Si# ea# c ! cerea ar 6u!ea 1ace ca acele cli6e /
dureze -enic) ceea ce !! n-ar 1i 1/! de a2un/.
%en a 1/! cel care a ru6! -ra2a.
7 Tre5uie / 6lec) a /6u/ el) iar eu a# de/c4i/ c4ii i i-a#
lua! #9na 8n!r-a #ea.
Era cald . 3i #ale. A# du/- la gur i a# / ru!a!-. 'u/! de
/!icl . 3i de 6 #9n!.
7 De2a? l-a# 8n!re5a!.
A,
- NAINTE S ADORM -
M-a / ru!a! 8nc da! .
7 Da. E #ai !9rziu dec9! 8 i 8nc4i6ui. O / 6ierd !renul.
A# /i# i! c # /cu1und. De/6 r irea #i /e 6 rea de
necnce6u!. De ne/u6r!a!.
7 Mai /!ai) l-a# ruga! eu. Iei ur# !rul !ren.
7 @4ri/) !ii 5ine c nu 6!) #i-a /6u/ el r9z9nd.
"-a# / ru!a! i i-a# zi/$
7 3!iu) !iu.
Du6 ce a 6leca!) a# 1 cu! un du. M-a# /6 la! 6e 8ndele!e)
/ 6unindu-# a5unden!) /i# ind a6a 6e 6iele ca i cu# ar 1i 1/!
/enza ie nu . @9nd #-a# 8n!r/ 8n dr#i!r) #-a# 6ar1u#a!)
#i-a# 6u/ c #aa de na6!e i un ca6!) a6i a# c5r9! 8n
li-ing.
Se 1 cu/e 8n!uneric. A# a6rin/ lu#ina. (e #a/a din 1a a #ea
/e a1la #ain de /cri/ 8n care a!e6!a 6agin al5 ) iar al !uri
de ea) un !eanc /u5 ire de 1i 6u/e cu 1a a /cri/ 8n 2/. M-a#
aeza! 8n 1a a #ainii. A# 8nce6u! / /criu. <@a6i!lul al dilea.=
A6i #-a# 6ri!. Nu !ia# ce / /criu #ai de6ar!e) cu# /
8nce6. A# /c/ un 1!a!) /6ri2inindu-#i #9inile 6e !a/!e.
A!ingerea lr ne!ed i rece #i /e 6 rea 1a#iliar ) iar 1r#a lr
6 rea / #i /e #uleze 6e 5uricele dege!elr. A# 8nc4i/ c4ii i
a# cn!inua! / /criu.
Dege!ele dan/au 6e !a/!a!ur au!#a!) a6ra6e 1 r / #
g9nde/c. @9nd a# de/c4i/ c4ii) a# - zu! c /cri/e/e#
/ingur 1raz .
<"izzK nu !ia ce 1 cu/e i nici cu# 6u!ea 1i 8ndre6!a!.=
M-a# ui!a! la ea. @e-a cncre! 6e 6agina al5 .
<O 6rc rie>=) #i-a# zi/ 8n /inea #ea. Era# ener-a! . 3!ia#
c 6u!ea# /crie #ai 5ine de-a!9!. @u du -eri 8n ur# )
cu-in!ele cur/e/er cu #are uurin ) 8#6r !iindu-/e 6e 49r!ie
ca ni!e cn1e!!i. Dar acu#? Acu#) ce-a era 8n neregul .
"i#5a2ul 6arc de-eni/e rigid. ea6 n.
A# lua! un 6iE i a# ! ia! 1raza. M-a# /i# i! #ai 5ine c9nd
a# - zu!- !ra-er/a! de linie de la un ca6 la al!ul) dar iar i
# 5lca/e# 7 nu !ia# de unde / 8nce6.
M-a# ridica! 8n 6iciare i #i-a# a6rin/ igar din 6ac4e!ul
6e care 8l l /a/e %en 6e #a/ . A# !ra/ un 1u# ad9nc) l-a# inu!
c9!e-a cli6e 8n 6l #9ni) a6i l-a# /u1la! a1ar . Mi-a# dri! / 1i
1/! iar5 i #-a# 8n!re5a! de unde a 6u!ea 1ace r/! 6en!ru
/i!ua iile de genul /!a. Mi-a# !urna! ce-a de 5 u! 7 -!c
A0
- S. J. WATSON -
/i#6l 8n!r-un 6a4ar de .4i/BK 7 i a# lua! gur . :a !re5ui /
g /e/c /lu ie. <E un 5lca2D #i-a# zi/. O1) cu# dracuN a#
a2un/ a recurg la cliee din!r-a/!ea?=
;l!i#a ar ? @u# a# iei! din i#6a/ ul!i#a ar ? M-a# du/ la
5i5li!eca de 6e 6ere!ele din /u1ragerie i) cu igara
5 l ng nindu-#i-/e 8n!re 5uze) a# /c/ car!e din ra1!ul de /u/.
<Sigur / g /e/c /lu ie 8n ea.=
A# 6u/ -!ca 2/ i a# r /uci! car!ea 8n #9n . Mi-a# aeza!
dege!ele 6e c6er! cu #ul! gri2 ) ca i c9nd ar 1i 1/! un 5iec!
1ragil) a6i le-a# 6li#5a! de-a lungul !i!lului$ Pentru p s rile
dimine ii. De @4ri/!ine "uca/. A# de/c4i/- i a# 8nce6u! /-
r /1ie/c.
*
I#aginea a di/6 ru!. Oc4ii #i /-au de/c4i/. @a#era 8n care #
a1la# era ur9! i cenuie) dar 8nc re/6ira# 6reci6i!a!. A# 1/!
ur /ur6rin/ c9nd #i-a# da! /ea#a c ) 6e -re#uri) era#
1u# !are) dar 8n cli6a ur# !are /en!i#en!ul ace/!a a 1/!
8nlcui! de al!ce-a. Oare era ade- ra!? @4iar /cri/e/e# un
r#an? &u/e/e 6u5lica!? M-a# ridica! 8n 6iciare) iar 2urnalul #i-
a aluneca! din 6al . Dac era aa) a!unci 8n/ea#n c 1u/e/e#
cine-a) cine-a cu -ia ) cu /c6uri) a#5i ii i realiz ri. A#
c5r9! !re6!ele 8n gra5 .
Era ade- ra!? %en nu #i-a /6u/ ni#ic 8n di#inea a a/!a. Nu
#i-a /6u/ c era# /crii!are. Azi-di#inea a# ci!i! de/6re
6li#5area 6e (arlia#en! Gill. Du6 ce ne-a# aeza! 6e 5anc )
#i-a /6u/ c ) a!unci c9nd a# a-u! acciden!ul) lucra# ca
/ecre!ar .
M-a# ui!a! 6rin 5i5li!eca din li-ing. Dic inare. ;n a!la/. ;n
g4id 6rac!ic 6en!ru re6ara ii 8n g/6d rie. @9!e-a r#ane
car!na!e care) 2udec9nd du6 cu# ar !au) nu cred c 1u/e/er
ci!i!e. Dar ni#ic /cri/ de #ine. Ni#ic care / -#i dea de 8n ele/ c
6u5lica/e# un r#an. M 8n-9r!ea# de cl-cl) cu6rin/ de
agi!a ie. <Tre5uie / 1ie unde-a 6e-aici) #i-a# zi/. Tre5uie>= Dar
a6i #i-a -eni! 8n #in!e un al! g9nd$ 6a!e c /cena 6e care
- zu/e# nu era a#in!ire) ci in-en ie. (a!e c ) 8n li6/a unei
5igra1ii ade- ra!e la care / /e ra6r!eze i / #edi!eze)
#in!ea #ea a in-en!a! 6-e/!e. (a!e c /u5cn!ien!ul #eu a
4! r9! c /un! /crii!are) 6en!ru c e ceea ce #i-a# dri!
AA
- NAINTE S ADORM -
8n!!deauna / 1iu.
A# urca! iar i la e!a2. Ra1!urile din 5iru erau 6line cu d/are
i #anuale de u!ilizare a c#6u!erelr) iar azi-di#inea ) c9nd
1 cu/e# !urul ca/ei) nu - zu/e# nici car!e 8n dr#i!are. A#
r #a/ 6e g9nduri cli6 ) a6i a# - zu! c#6u!erul din 1a a
#ea) cu ecranul / u negru i ! cu!. 3!ia# ce !re5uie / 1ac) dei
nu-#i dau /ea#a de unde. A# a6 /a! 6e 5u!nul de 6rnire) iar
uni!a!ea a 8nce6u! / zu#z ie /u5 5iru. O cli6 #ai !9rziu /-a
a6rin/ i #ni!rul. Din di1uzarele aeza!e l9ng el /-au auzi!
c9!e-a n!e) a6i a a6 ru! i#agine. O 1!gra1ie cu %en i cu
#ine 7 a#9ndi z9#5ea#. n #i2lcul 1e elr na/!re erau du
ca/e!eO 8n dre6!ul 6ri#ei /cria$ <Nu#e de u!iliza!r=) iar 8n
dre6!ul celei de-a dua$ <(arl =.
n e6i/dul 6e care !c#ai #i-l a#in!i/e#) /cria# la #ain
1 r / # ui! la !a/!a!ur $ dege!ele #ele dan/au 6e 5u!ane ca
i c9nd ar 1i 1/! #9na!e de in/!inc!. A# 6zi ina! cur/rul 8n
c /u a l9ng care /cria <Nu#e de u!iliza!r= i a# du/ #9inile
dea/u6ra !a/!a!urii. Oare era ade- ra!? @4iar 6u!ea# / /criu
1 r / # ui!? Mi-a# aeza! dege!ele 6e !a/!a!ur . Dege!ele
#ici i-au c u!a! !a/!ele de care r /6undeau) du6 care i
celelal!e /-au aeza! la lcurile lr. A# 8nc4i/ c4ii i) 1 r / #
g9nde/c) a# 8nce6u! / !a/!ez) a/cul!9ndu-#i re/6ira ia i
c ni !ul !a/!elr. @9nd a# !er#ina!) #-a# ui!a! la ce 1 cu/e#)
la ce /cri/e/e# 8n c /u . M a!e6!a# / 1ie ce-a 1 r ni#a)
dar ceea ce-a# - zu! #-a ca!.
<:ul6ea #arnie i /6rin!en /e n 6u/!e!e a/u6ra c9inelui
lene.=
M ui!a# in! la ecran. Era ade- ra!. @4iar 6u!ea# / /criu
1 r / # ui! la !a/!a!ur . Deci 6a!e c e6i/dul de #ai
adineauri nu era in-en ie) ci a#in!ire.
(a!e c4iar /cri/e/e# un r#an.
A# da! 1uga 8n dr#i!r. T!ul 6 rea li6/i! de /en/. (re de
cli6 ) a# a-u! /en!i#en!ul c6lei!r c 8#i 6ierd #in ile.
R#anul 6 rea / eEi/!e i / nu eEi/!e 8n ac elai !i#6) / 1ie
real i c#6le! i#aginar. Nu-#i a#in!ea# ni#ic de/6re el) ni#ic
de/6re in!riga i 6er/na2ele lui) nici # car de ce ale/e/e# acel
!i!lu) i !!ui /i# ea# c era real) ca i c9nd ar 1i 6ul/a! 8n #ine
ca ini# .
3i de ce %en nu-#i /6u/e/e ni#ic de/6re el? De ce nu
6 /!ra/e un eEe#6lar la -edere? Mi l-a# 8nc4i6ui! a/cun/
AC
- S. J. WATSON -
unde-a 8n ca/ ) 8n1 ura! 8n 49r!ie cera! i 6u/ la 6 /!ra !e 8n!r-
cu!ie din 6d /au unde-a 8n 6i-ni . De ce?
A6i #i-a -eni! 8n #in!e al! eE6lica ie. %en #i-a /6u/ c a#
lucra! ca /ecre!ar 7 6a!e c ace/!a era /ingurul #!i- 6en!ru
care !ia# / /criu la #ain .
A# /c/ din gean! unul din!re !ele1anele #5ile) 1 r / -#i
6e/e dac era cel de la %en /au cel de la #edic. A6ra6e c nu-
#i 6 /a 6e cine a-ea# / /un$ 6e / ul #eu /au 6e #edic.
A#9ndi #i /e 6 reau la 1el de /!r ini. "-a# de/c4i/ i a# c u!a!
6rin agend 69n a# da! de un nu#e cun/cu!) a6i a# a6 /a!
6e !a/!a de a6el.
7 Al) dc!rul Na/4? a# zi/ eu c9nd a# auzi! c #i /-a
r /6un/. Sun! eu) @4ri/!ine.
A da! / /6un ce-a) dar l-a# 8n!reru6! i#edia!.
7 3!ii cu#-a dac a# /cri/ ce-a?
7 (1!i#?
Mi-a# da! /ea#a c era deru!a! i) 6re de cli6 ) a# a-u!
i#6re/ia c 1 cu/e# #are greeal . M-a# 8n!re5a! dac !ia
# car cine /un!) dar a6i a zi/$
7 @4ri/!ine?
A# re6e!a! ce-i /6u/e/e#.
7 Tc#ai #i-a# a#in!i! un e6i/d. S-a 8n!9#6la! 8n ur# cu
c9 i-a ani) la 8nce6u!ul rela iei #ele cu %en. Mi-a# adu/ a#in!e
c /cria# ce-a. @red c era un r#an. A# /cri/ cu#-a -reun
r#an?
( rea / nu 8n eleag ce-i /6un.
7 ;n r#an?
7 Da. Din c9!e 8#i a#in!e/c) a!unci c9nd era# #ic -ia# /
1iu /crii!are. Aa c # 8n!re5a# dac a# /cri/ ce-a -reda! .
%en #i-a zi/ c a# lucra! ca /ecre!ar ) dar # 8n!re5a# dac D
7 Nu i-a /6u/? #-a 8n!reru6! el. @9nd i-ai 6ierdu! #e#ria)
lucrai la cel de-al dilea r#an al ! u. (ri#ul a 1/! 6u5lica! i /-a
5ucura! de /ucce/. N-a zice c a 1/! un 5e/!/eller) dar cu
/iguran a a-u! /ucce/.
@u-in!ele #i /e 8n- l# eau 8n ca6. ;n r#an. Succe/.
(u5lica!. Era ade- ra!. A#in!irea #ea era au!en!ic . Nu !ia# ce
/ zic. Nu !ia# ce / cred.
Mi-a# lua! la re-edere) a6i a# -eni! la e!a2 / /criu !a!e
a/!ea.
AF
- NAINTE S ADORM -
*
@ea/ul de 6e n6!ier ara! zece i 2u# !a!e. @red c nu #ai
e #ul! 69n c9nd %en / -in la culcare i !!u i) /!au aici) 6e
#arginea 6a!ului) i /criu. Du6 #a/a de 6r9nz) a# a-u!
di/cu ie cu el. M-a# 1r #9n!a! !a! du6 -a#iaza) !rec9nd din!r-
ca#er 8n al!a) ui!9ndu-# la lucrurile din 2ur de 6arc le-a 1i
- zu! 6en!ru 6ri#a ar i 8n!re59ndu-# de ce 8nde6 r!a/e %en
!a!e ur#ele #de/!ului #eu /ucce/. Nu a-ea niciun /en/. Oare
8i era ruine? Se /i# ea /!9n2eni!? Scri/e/e# de/6re el i de/6re
-ia a na/!r de cu6lu? Sau era -r5a de ce-a #ai gra-? ;n
lucru /u#5ru) 6e care 8nc nu reuea# / -l - d?
@9nd a a2un/ aca/ ) de2a lua/e# 4! r9rea de a-l 8n!re5a
direc!) dar acu#? Acu# nu #i /e #ai 6 rea 6/i5il. Ar 1i 1/! ca
i c9nd l-a 1i acuza! c #in!e.
Aa c ) la un ##en! da!) a# a5rda! /u5iec!ul cu un aer
dega2a!.
7 %en) dar eu cu# 8#i c9!iga# eEi/!en a? l-a# 8n!re5a!) iar
el a ridica! 6ri-irea din ziar. A-ea# cu#-a /lu25 ?
7 Da. Ai lucra! ca /ecre!ar -re#e. I#edia! du6 ce ne-a#
c / !ri!.
A# 8ncerca! / 6 /!rez un !n neu!ru.
7 Seri/? Mi /e 6are c -ia# / 1iu /crii!are.
A 8#6 !uri! ziarul) acrd9ndu-#i !a! a!en ia.
7 i /e 6are?
7 Da. #i aduc a#in!e li#6ede c 8#i 6l ceau c r ile c9nd
era# #ic . 3i 6arc -ia# / de-in /crii!are.
A 8n!in/ 5ra ul 6e/!e #a/a din /u1ragerie i #i-a lua! #9na
8n!r-a lui. A-ea 6ri-ire !ri/! . Deza# gi! . <@e 6 ca!) 6 rea /
/6un . '4inin. Nu cred c- / !ii -reda! cu /iguran .=
7 E!i /igur? l-a# 8n!re5a!. (arc 8#i aduc a#in!e c D
7 Te rg) @4ri/!ine) #-a 8n!reru6! el. "ucrurile a/!ea /un! rdul
i#agina iei !ale.
Re/!ul /erii a# r #a/ ! cu! ) auzind dar g9ndurile care 8#i
r /unau 8n ca6. De ce-ar 1ace a/!a? De ce-ar /u/ ine c n-a#
/cri/ nicida! ni#ic? De ce? M-a# ui!a! la el -re#e 8n !i#6 ce
# ia 6e cana6ea) /1r ind ur. De ce nu i-a# /6u/ c !iu c
a# /cri/ un r#an? Oare a!9! de 6u in 8ncredere a# 8n el? Ieri
#i-a# a#in!i! cu# /! !ea# 8#5r ia i 8n 6a!) /6un9ndu-ne 8n
C*
- S. J. WATSON -
a6! c ne iu5i# 8n !i#6 ce a1ar /e l /a 8n!unericul. @u# de-
a# !recu! de la a6r6ierea de a!unci la ne8ncrederea de acu#?
Dar a6i #i-a# i#agina! ce /-ar 8n!9#6la dac a da 6e/!e un
eEe#6lar din r#anul #eu 8n!r-un dula6 /au 8n 1undul unui ra1!.
Nu #i-a 6u!ea /6une dec9!$ <Ia ui!e c9! de /u/ erai c9nd ai
c zu!. ;i!e ce !iai / 1aci 8nain!e ca #ain 6e un dru#
ac6eri! cu g4ea / - i ia !!ul) !ran/1r#9ndu-!e 8n!r-un #
c#6le! inu!il=. N-ar 1i un ##en! 6l cu!. #i 8nc4i6ui c #-a
i/!eriza 7 #ul! #ai #ul! dec9! 8n du6 -a#iaza a/!a) c9nd
cn!ien!izarea # car a 1/! !re6!a! ) declana! de a#in!ire
#ul! dri! . A i6a i a 6l9nge. E1ec!ul ar 6u!ea 1i de-a/!a!r.
Nu-i de #irare c %en i-ar 6u!ea dri / -#i a/cund !a!e
a/!ea. Acu# #i-l i#aginez /!r9ng9nd !a!e eEe#6larele i
arz9ndu-le 6e gr !arul 6en!ru 1ri6!ur a1la! 8n gr dina din /6a!e)
8nain!e / 4! ra/c ce ur#eaz / -#i /6un . @u# ar 1i #ai 5ine
/ -#i rein-en!eze !recu!ul ca / -l 1ac #ai /u6r!a5il. @e ar 1i
5ine / cred 69n la /19ri!ul -ie ii.
n/ acu# /-a /19ri!. 3!iu ade- rul. (r6riul #eu ade- r 7
unul care nu #i-a 1/! 6-e/!i!) ci 6e care #i l-a# a#in!i!
/ingur . Iar acu# e/!e /cri/. Nu /e -a #ai 6ierde) c4iar dac /e
6 /!reaz 8n 2urnal) nu 8n #e#ria #ea.
3!iu c 2urnalul ace/!a 7 a dua #ea car!e) 8#i dau /ea#a cu
#9ndrie 7 6a!e 1i 6ericul/) dar e/!e i nece/ar. Nu e 1ic iune.
3i ar 6u!ea da la i-eal lucruri care #ai 5ine ar r #9ne a/cun/e.
Secre!e care nu ar !re5ui / la/ la lu#in .
3i !!ui) 6iEul #eu cn!inu / /!r 5a! 6aginile ace/!ei
agende.
C+
- NAINTE S ADORM -
Mier+uri# ', noie%&rie
Azi-di#inea ) l-a# 8n!re5a! 6e %en dac a a-u! -reda!
#u/!a . nc era# cn1uz ) ne!iind cu /iguran ce e ade- ra!
i ce nu. M-a# !rezi! de-re#e i) /6re de/e5ire de celelal!e zile)
nu #i-a# #ai 8nc4i6ui! c /un! un c6il. M-a# /i# i! 1e#eie 8n
!a! 1irea. O 6rezen /eEual . n!re5area din #in!ea #ea n-a
1/!$ <De ce /un! 8n 6a! cu un 5 r5a!?=) ci$ <Oare cine e?= i <@e-
# 1i 1 cu! 8#6reun ?=. n 5aie) #-a# ui!a! 8ngrzi! la i#aginea
#ea din glind ) dar 1!gra1iile din 2urul ei 6 reau / rezneze
cu ade- rul. A# - zu! nu#ele 5 r5a!ului 7 %en 7 i #i /-a
6 ru! cu#-a 1a#iliar. :9r/!a i #aria2ul #eu 6 reau lucruri care
8#i erau rea#in!i!e) nu /6u/e 6en!ru 6ri#a ar . Erau 8ngr6a!e
unde-a 8n 1iin a #ea) dar nu 1ar!e ad9nc.
Dc!rul Na/4 #-a /una! a6ra6e i#edia! du6 ce %en a
6leca! la /er-iciu. Mi-a adu/ a#in!e de 2urnal) iar a6i 7 du6 ce
#i-a /6u/ c / -in #ai 8ncl / # duc la !#gra1 7 l-a#
ci!i! 8n 8n!regi#e. A# g /i! 8n el c9!e-a lucruri care #i /e 6 reau
arecu# 1a#iliare i 6a/a2e 6e care 8#i a#in!ea# -ag c eu le
/cri/e/e#. Era ca i cu# c9!e-a ur#e de #e#rie ar 1i reui! /
/u6ra -ie uia/c 6e/!e na6!e.
(a!e de aceea !re5uia / 1iu /igur c lucrurile din el erau
ade- ra!e. "-a# /una! 6e / ul #eu.
7 %en) a# zi/ eu) du6 ce #-a a/igura! c nu era cu6a!) ai
a-u! -reda! #u/!a ?
7 @e 8n!re5are ciuda! >
A# auzi! clinc4e!ul unei linguri e i #i l-a# i#agina! 8n-9r!ind
8n!r- ceac de ca1ea) cu un ziar 8n 1a . M /i# ea# ciuda!. Nu
!ia# c9! de #ul!e 6! / -i /6un.
7 ( iD a# 8nce6u!. @red c #i-a# a#in!i! ce-a.
T cere.
7 i-ai a#in!i! ce-a? a zi/ el 8n cele din ur# .
7 Da) cred c da.
Mi-au !recu! 6rin #in!e lucrurile 6e care le /cri/e/e# 8n ur#
cu du zile 7 !ru6ul lui gl) #u/!a a i erec ia 7 i cele 6e care
#i le a#in!i/e# ieri. Ni di 8n 6a!) / ru!9ndu-ne. Ta!e au
rede-eni! li#6ezi 6en!ru c9!e-a cli6e) a6i /-au cu1unda! iar i
8n ad9ncul #eu. Din!r-da! ) #i /-a 1 cu! !ea# .
7 (arc 8#i aduc a#in!e de !ine cu #u/!a .
C2
- S. J. WATSON -
A iz5ucni! 8n r9/) i l-a# auzi! 6un9ndu-i 2/ ceaca. A# /i# i!
c 6 #9n!ul 8nce6e / -#i 1ug de /u5 6iciare. (a!e c !! ce
/cri/e/e# era 6ur in-en ie. <"a ur#a ur#elr) /un! r#ancier )
#i-a# zi/ 8n /inea #ea. Sau cel 6u in era#.=
8n cli6a ur# !are) #-a iz5i! 1ragili!a!ea argu#en!ului #eu. (e
-re#uri) /cri/e/e# li!era!ur ) deci a1ir#a ia c 1u/e/e#
r#ancier ar 1i 6u!u! 1i i ea /i#6l 6l /#uire li!erar . @az 8n
care n-ar 1i 1/! ade- ra! c /cri/e/e# li!era!ur . Si# ea# c #i
/e 8n-9r!e ca6ul.
<Dar) #i-a# /6u/ eu) #ie #i /e 6are c e ade- ra!.= n 6lu/)
6u!ea# / /criu 1 r / # ui! la !a/!a!ur . Sau cel 6u in aa 8#i
n!a/e# 8n 2urnalD
7 S6une-#i) ai a-u! #u/!a ? l-a# 8n!re5a! eu cu di/6erare.
(en!ru #ine) eD e i#6r!an!.
7 S # g9nde/cD
Mi-a# i#agina! c 8nc4ide c4ii i 8i #uc 5uza de 2/)
6ardiind #ina unui # cncen!ra!.
7 @red c da) a zi/ el. O 6eriad 1ar!e /cur! . @u #ul i ani 8n
ur# . Dei nu /un! /igurD
A 1 cu! 6auz ) a6i a ad uga!$
7 'a!a) #i-a# a#in!i!$ c4iar a# 6ur!a! #u/!a . @a#
/ 6! #9n . Dar a !recu! #ul! de-a!unci.
7 Mul u#e/c) a# zi/ cu un aer uura!) iar 6 #9n!ul 6e care
6 ea# a de-eni! un 6ic #ai /igur.
7 Te /i# i 5ine? #-a 8n!re5a!) iar eu i-a# /6u/ c da.
Dc!rul Na/4 a -eni! / # ia 6e la 6r9nz. @9nd -r5i/er #
la !ele1n) # /1 !ui/e / # n9nc ce-a 8nain!e) dar nu-#i era
1a#e. (a!e din 6ricina e# iei.
7 O / #erge# la un cleg de-al #eu) #i-a eE6lica! el 8n
#ain . Dc!rul (aE!n.
N-a# zi/ ni#ic.
7 E eE6er! 8n neuri#agi/!ica 1unc inal a 6acien ilr cu
6r5le#e ca ale !ale) a cn!inua! el. A# lucra! 8#6reun .
7 n eleg.
S! !ea# 6e lc) 6en!ru c 1u/e/er # 6rini 8n!r-un a#5u!eia2.
7 Te-a# /una! cu#-a ieri? l-a# 8n!re5a!) iar el #i-a zi/ c da.
7 i-ai ci!i! 2urnalul?
7 @ea #ai #are 6ar!e. A# / ri! 6e/!e anu#i!e 5uc i. De2a e
1ar!e lung.
C3
- NAINTE S ADORM -
7 (e/!e ce 6 r i ai / ri!? #-a 8n!re5a! el) cu un aer in!ere/a!.
A# r #a/ 6e g9nduri 6re de c9!e-a cli6e.
7 Sun! 5uc i care #i /e 6ar 1a#iliare. (r5a5il a#
/en!i#en!ul c nu 1ac dec9! / -#i a#in!ea/c lucruri 6e care
de2a le !iu. (e care #i le a#in!e/c de2aD
7 A/!a-i 5ine> a zi/ el) ui!9ndu-/e la #ine. &ar!e 5ine>
A# /i# i! un 1ir de 6l cere.
7 S6une-#i) de ce !e-a# /una! ieri?
7 :iai / !ii dac 8n!r-ade- r ai /cri/ un r#an) #i-a
r /6un/.
7 3i? A# /cri/ /au nu?
S-a ui!a! iar i la #ine.
7 Da) #i-a r /6un/ el) z9#5ind. @4iar ai /cri/ unul.
Tra1icul /-a de5lca! i a# lua!- din lc. M /i# e a# uura! .
3!ia# c ceea ce /cri/e/e# era ade- ra!. A# 1/! relaEa! !!
re/!ul dru#ului.
Dc!rul (aE!n era #ai 8n -9r/! dec9! # a!e6!a#. (ur!a
un /acu de !.eed) iar din urec4i i din na/ 8i ieeau 6eri al5i. Mi-
a 1 cu! i#6re/ia c de2a ar 1i !re5ui! / 1ie 6en/ina!.
7 %ine a i -eni! la @en!rul de I#agi/!ic :incen! Gall) a /6u/ el
c9nd dc!rul Na/4 ne-a 1 cu! cun!in ) iar a6i) 6ri-indu-#
8n c4i) a cli6i! i a da! #9na cu #ine. Nu - 1ace i gri2i. Nu e
c4iar a!9! de i#6re/inan! 6e c9! lun . In!ra i) - rg. Da i-#i
-ie / - cnduc.
A# in!ra! 8n cl dire.
7 Sun!e# a/cia i a!9! cu /6i!alul) c9! i cu uni-er/i!a!eaD (e
aici) - rg) ne-a g4ida! el c9nd a# a2un/ 8n 4l. @eea ce 6a!e 1i
a!9! 5inecu-9n!are) c9! i un 5le/!e#.
N-a# 8n ele/ c -ia / /6un ) aa c a# a!e6!a! / dea
eE6lica ie) dar n-a zi/ ni#ic.
7 Seri/? a# 8n!re5a! eu z9#5ind 7 8ncerca / # a2u!e) aa
c #-a# g9ndi! / 1iu 6li!ica/ .
7 Ta! lu#ea -rea c9!e ce-a de la ni) #i-a r /6un/ el
r9z9nd. Dar ni#eni nu -rea / ne 6l !ea/c .
A# !ra-er/a! /al de a!e6!are 6lin cu /caune gale)
6a4are de 6la/!ic gale i eEe#6lare din aceleai re-i/!e 6e care
#i le l /a/e %en aca/ 7 adio !imes i "ello# la care /e
ad ugau Countr$ %ife i Marie Claire. Ar !a de 6arc !c#ai
a-u/e/e lc 6e!recere acl) i !a! lu#ea 6leca/e 8n gra5 .
C4
- S. J. WATSON -
Dc!rul (aE!n /-a 6ri! 8n 1a a unei ui.
7 :re i / -ede i ca#era de cn!rl?
7 Da) - rg) a# zi/ eu.
7 I#agi/!ica 1unc inal 6rin RMN e !e4nic 1ar!e nu ) #i-
a eE6lica! el du6 ce a# in!ra!. A i auzi! de RMN? Reznan
#agne!ic ?
Ne a1la# 8n!r- ca#er #ic ) lu#ina! dar de /!r lucirea
1an!#a!ic a c9!r-a #ni!are de c#6u!er. ;nul din!re 6ere i
era cu6a! de 1erea/!r ) iar dincl de ea /e a1la al! ca#er )
d#ina! de #ain rie cilindric din care ieea un 6a! 7 ca
li#5 din!r- gur . M-a cu6rin/ !ea#a. Nu !ia# ni#ic de/6re
acel a6ara!. Dar cu# a 1i 6u!u! !i) din ##en! ce nu a-ea#
#e#rie?
7 Nu) i-a# r /6un/ eu 8n cele din ur# .
7 #i 6are r u) #i-a zi/ el z9#5ind. Reznan a #agne!ic e
!e4nic u!iliza! 6e /car de/!ul de larg . Sea# n 6u in cu
radigra1ia. Ei 5ine) aici 1l/i# unele din!re ace/!e !e4nici de
i#agi/!ic #edical 6en!ru a -edea cu# lucreaz creierul. Deci
ne in!ere/eaz 1unc inarea lui.
A6i a in!er-eni! i dc!rul Na/4 7 nu #ai /c/e/e -r5
de #ul! !i#6 7 iar -cea lui era /la5 ) a6ra6e !i#id . M-a#
8n!re5a! dac 8l ad#ira 6e dc!rul (aE!n /au dac 6ur i /i#6lu
-ia nea6 ra! / -i la/e 5un i#6re/ie.
7 Dac cine-a are !u#are 6e creier) !re5uie / -i /can #
ca6ul / -ede# unde anu#e /e a1l i ce 6ar!e a creierului e/!e
a1ec!a! . A/!a 8n/ea#n / in-e/!ig4ezi /!ruc!ura ana!#ic . n
/c4i#5) reznan a #agne!ic 1unc inal ne 6er#i!e /
5/er- # ce 6ar!e a creierului 1l/e!e cine-a a!unci c9nd
8nde6line!e anu#i!e /arcini. Iar ni -re# / a1l # cu#
6rce/eaz creierul ! u a#in!irile.
7 @u# ar -eni) ce 6 r i /e a6rind) a rezu#a! (aE!n. (e unde
/e /curg lic4ideleD
7 Iar lucrul /!a / - 1ie de a2u!r?
7 S6er # c ne -a a2u!a / /!a5ili# unde /-a 6rdu/ leziunea)
a zi/ dc!rul Na/4. @e /-a /!rica!. @e anu#e nu 1unc ineaz
cu# !re5uie.
7 3i a/!a # -a a2u!a / -#i reca6 ! #e#ria?
Dc!rul Na/4 a 1 cu! 6auz ) a6i a zi/$
7 S6er # c da.
C,
- NAINTE S ADORM -
Mi-a# 6u/ -erig4e!a i cerceii 8n!r- !a- de 6la/!ic.
7 :a !re5ui / - l /a i i gean!a aici) #i-a /6u/ dc!rul
(aE!n) a6i #-a 8n!re5a! dac #ai a# -reun 6iercing. A i 1i
/ur6rin/ dac a i a1la ce idei n /!runice au uniiD a ad uga! el
c9nd a# cl !ina! din ca6. E # g aie de/!ul de zg#!a/ )
aa c- / a-e i ne-ie de a/!ea) #i-a eE6lica!) 8n!inz9ndu-#i
6erec4e de d6uri an!i1nice de culare gal5en . Sun!e i ga!a?
7 Nu !iu) a# r /6un/ eu 6e un !n ezi!an!.
nce!ul cu 8nce!ul) 1rica #i /e /!recura 8n !! !ru6ul. @a#era
6 rea / de-in #ai #ic i #ai 8n!uneca! ) 8n !i#6 ce /canerul
RMN de dincl de gea# c 6 !a 6r6r ii i #ai #ari. A-ea#
/enza ia c -l #ai - zu/e# da! 7 /au un a6ara! a/e# n !r.
7 Nu /un! /igur D a# ad uga!.
Dc!rul Na/4 /-a a6r6ia! de #ine) lu9ndu-# ur de 5ra .
7 Nu e delc durer/. Dar un 6ic zg#!/.
7 E !e4nic /igur ?
7 Su! la /u! . O / 1iu aici) de 6ar!ea a/!a a gea#ului. O /
!e 6u!e# -edea 6e !! 6arcur/ul 6rcedurii.
(r5a5il c 8nc a-ea# un aer ne/igur) 6en!ru c dc!rul
(aE!n a /i# i! ne-ia / adauge$
7 Nu - 1ace i gri2i. Sun!e i 6e #9ini 5une) /cu#6 da#n .
N- / /e 8n!9#6le ni#ic r u.
M-a# ui!a! la el) iar el #i-a z9#5i! i a zi/$
7 I#agina i-- c -i /-au r ! ci! a#in!irile. 3i c acu# /e a1l
a/cun/e unde-a 8n #in!ea du#nea-a/!r . T! ce 1ace# cu
a6ara!ul /!a e / 8ncerc # / a1l # unde /un!.
#i era 1rig) cu !a!e c # 8n-eli/er cu 6 !ur ) i era
8n!uneric$ nu -edea# dec9! lu#ina in!er#i!en! a 5ecului ru
#n!a! 8n ca#er i glind ag a! la c9 i-a cen!i#e!ri
dea/u6ra ca6ului #eu 8n aa 1el) 8nc9! / re1lec!e i#aginea unui
#ni!r de c#6u!er a#6la/a! 8n al! 6ar!e. n a1ar de d6urile
an!i1nice) a-ea# i 6erec4e de c !i 6rin care 8#i /6u/e/er
c a-eau / c#unice cu #ine) dar deca#da! nu 8#i
!ran/#i/e/er ni#ic. Nu auzea# dec9! un zu#ze! 8nde6 r!a!)
uierul a/6ru i ur 6reci6i!a! al re/6ira iei #ele i 5u1ni!urile
8n1unda!e ale ini#ii.
n #9na drea6! inea# un 5ul5 de 6la/!ic 6lin cu aer.
<S!r9nge-l) dac -rei / ne /6ui ce-a) #i-a eE6lica! dc!rul
(aE!n. N- / !e 6u!e# auzi dac -r5e!i.= I-a# #9ng9ia! ur
C0
- S. J. WATSON -
/u6ra1a a #ale i a# a!e6!a!. :ia# / 8nc4id c4ii) dar 8#i
/6u/e/er / -i in de/c4ii i / # ui! la #ni!rul din glind .
@a6ul 8#i era /u/ inu! de du /6ri2ini!ri din /6u# 7 n-a 1i
6u!u! / # #ic nici dac a 1i -ru! 7 iar 6 !ura de 6e #ine
/e# na cu un giulgiu.
;n ##en! de lini!e) a6i un clic. A!9! de 6u!ernic) 8nc9!)
dei a-ea# d6uri an!i1nice) a# !re/ ri!. A ur#a! 8nc unul. 3i
un al !reilea. ;n /une! gr/) care -enea din #ain rie /au din
ca6ul #eu 7 nu-#i 6u!ea# da /ea#a. O #ain rie uria care
6 rea / /e !rezea/c la -ia . M#en!ul de lini!e dinain!ea
a!acului. inea# 5ine 5ul5ul de 6la/!ic) 4! r9! / nu-l /!r9ng.
S-a auzi! un zg#! a/e# n !r cu /iren /au cu 4urui!ul unei
5r#aini. S-a re6e!a! de #ul!e ri i era eE!re# de 6u!ernic)
a!9! de 6u!ernic) 8nc9! !re/ rea# din !! !ru6ul. A# 8nc4i/ c4ii.
O -ce 8n urec4e$
7 De/c4ide i c4ii) - rg.
Nu !iu cu#) dar # 6u!eau -edea.
7 Nu - 1ace i gri2i) !!ul e 8n regul .
<n regul ? #i-a# zi/ 8n /inea #ea. De unde !iu ei c e
8n/ea#n ca lucrurile / 1ie 8n regul ? De unde !iu ei ce
8n/ea#n / 1ii ca #ine) / /!ai 8n!in/ aici) 8n!r-un r a de care
nu- i a#in!e!i) cu a#eni 6e care 8i 8n!9l ne!i 6en!ru 6ri#a
ar ? Sun! ca un -a/ 1 r ancr ) care 6lu!e!e du6 cu# 5a!e
-9n!ul.=
O -ce di1eri! . @ea a dc!rului Na/4.
7 ;i! -!e la i#agini) !e rg. '9nde!e-!e la ce 8n1 ieaz i
/6une ce /un!) dar nu#ai 6en!ru !ine. S nu zici ni#ic cu -ce
!are.
A# de/c4i/ c4ii. n #ica glind de dea/u6ra #ea /e
6erindau ni!e de/ene al5e 6e 1nd negru. ;n 5 r5a!. O /car .
;n /caun. ;n cican. "e-a# denu#i! 8n #in!ea #ea 6e # /ur
ce a6 reau) iar la /19ri!) ecranul a a1ia! ur# !rul #e/a2$
<Mul u#e/c> Acu# relaEeaz -!e>= Mi-a# re6e!a! ace/! 8nde#n)
ca / -#i in #in!ea cu6a! ) 8n!re59ndu-# 8n acelai !i#6 cu#
!e 6u!eai relaEa 8n 69n!ecele unei a/!1el de #ain rii.
A6i a# - zu! 6e ecran al! in/!ruc iune$ <A#in!e!e- i un
e-eni#en! din !recu!=) iar /u5 ea$ <O 6e!recere=.
A# 8nc4i/ c4ii.
CA
- NAINTE S ADORM -
A# 8ncerca! / # g9nde/c la 6e!recerea 6e care #i-a#
a#in!i!- 8n !i#6 ce /! !ea# cu %en 6e (arlia#en! Gill i ne
ui!a# la 1curile de ar!i1icii. A# 8ncerca! / -#i 8nc4i6ui c #
a1lu 6e ac6eri 8#6reun cu 6rie!ena #ea) c aud zg#!ele de
la 6e!recerea de /u5 ni) c /i#! 8n aer #ir/ul ar!i1iciilr.
Mi-au a6 ru! ni!e i#agini 8n #in!e) dar a-ea# /enza ia c nu
/un! reale. #i d dea# /ea#a c nu #i le a#in!ea#) ci le
in-en!a#.
A# 8ncerca! / -l - d 6e Mei!4) / -#i aduc a#in!e c #
ignra/e) dar n-a# reui!. Iar i 6ierdu/e# acele a#in!iri. Erau
8ngr6a!e 7 ca 6en!ru !!deauna 7 dar acu# cel 6u in !ia# c
eEi/! ) c /un! 8ncuia!e unde-a 8n #in!ea #ea.
A6i #-a# g9ndi! la 6e!recerile din c6il rie. Hile de na!ere)
cu #a#a) # !u i -eriara #ea "ucK. Nu#ere de #agie.
Tele1nul 1 r 1ir. %a5a-ar5a. Scaunele. Ma#a 8#6ac4e!9nd
6ungi cu dulciuri ca / le 1ere dre6! 6re#ii. Sand-iciuri din
69ine 1 r ca2 ) cu carne de la cn/er- /au cu 6a/! de 6e!e.
Tar!e i 2eleuri.
Mi-a# a#in!i! rc4ie al5 cu -l nae la #9neci) ni!e
/e!e cu -l nae i 6erec4e de 6an!1i negri. nc a# 6 rul
5lnd i /!au l9ng #a/ 6e care /e a1l un !r! cu lu#9n ri.
Trag aer 8n 6ie6!) # a6lec 8n 1a i /u1lu. &u#ul /e ridic 8n aer.
A6i #i-au n - li! 8n #in!e /cene de la al! 6e!recere. Sun!
aca/ i # ui! 6e 1erea/!ra de la dr#i!rul #eu. A# -re
a6!e/6rezece ani i /un! gal . : d iruri lungi de #e/e din
le#n) 6e care /un! aeza!e ! -i cu /and-iciuri) 6a!euri cu carne
i cara1e cu /uc de 6r!cale. "a 1ere/!rele !u!urr ca/elr 1lu!ur
/!eagul Marii %ri!anii. Al5a/!ru) ru) al5.
S!rada e 6lin de c6ii 8n c/!u#e de 5al #a/ca! 7 6ira i)
-r 2i!ri) -iBingi 7 iar adul ii 8ncearc / -i 8#6ar! 8n ec4i6e
6en!ru 8n!recere cu ul 8n lingur
0
. (e !r!uarul de 6e/!e dru#)
#a#a leag #an!ie la g9!ul lui Ma!!4e. S6er) iar /u5
1erea/!ra #ea) !a!a /! 6e un ezlng) in9nd 8n #9n un 6a4ar
cu /uc de 6r!cale.
7 :in 8na6i 8n 6a!) 8#i /6une -ce.
M r /uce/c 6e c lc9ie. Da-e S6er /! 8n!in/ 8n 6a!ul #eu de
6
@ur/a cu ul 8n lingur 6re/u6une /!r 5a!erea unei anu#i!e di/!an e
cu un u I/au al! 5iec! r!undJ 8n!r- lingur ) 1 r a-l /c 6a 6e 2/.
CC
- S. J. WATSON -
/ingur 6er/an ) /u5 6/!erul cu T4e Sli!/
A
. E 8n-eli! cu
ceara1ul al5) care are 6a! de /9nge. Nu i-a# /6u/ c e 6ri#a
ar .
7 Nu) 8i r /6und. Gai) ridic -!e> Tre5uie / !e 8#5raci) c 8n
cur9nd r / /e 8n!arc ai #ei.
Iz5ucne!e 8n r9/) dar nu e un r9/ ne6l cu!$
7 Gai) -in>
#i !rag 5lugii 6e #ine.
7 Nu) 8i /6un) 8n!inz9ndu-# du6 un !ricu. Ridic -!e. Te rg>
Are un aer deza# gi!.
Nu # a!e6!a# /- 1ace# azi 7 ceea ce nu 8n/ea#n c nu
-ia# /- 1ac 7 iar acu# a# ne-ie / 1iu /ingur . N-are nici
leg !ur cu el.
7 %ine) /6une) ridic9ndu-/e 8n 6iciare.
Are un !ru6 al5 i u/c i-) iar 6eni/ul lui e a6ra6e carag4i/.
#i iau 6ri-irea de la el i # ui! 6e 1erea/!r . <"u#ea #ea /-a
/c4i#5a!) # g9nde/c. A# !recu! grani i nu # #ai 6!
8n!arceD=
7 (a> 8#i /6une el) dar nu-i r /6und.
M 8n!rc de la 1erea/!r a5ia du6 ce ie/e din ca#er .
O -ce #-a adu/ 8na6i 8n 6rezen!.
7 %ine. Iar acu# al!e 1!gra1ii) a /6u/ dc!rul (aE!n. ;i! -
!e la 1iecare i /6une- i 8n g9nd ce /au 6e cine -ezi) da? E!i
ga!a?
A# 8ng4i i! 8n /ec. @e a-eau / -#i ara!e? (e cine? @9! de r u
6u!ea / 1ie?
<Da=) #i-a# zi/ 8n g9nd.
(ri#a 1!gra1ie era al5-negru. O 1e!i de 6a!ru-cinci ani 8n
5ra ele unei 1e#ei. &e!i a ar !a ce-a cu dege!ul) i a#9ndu
r9deau) iar 8n 1undal 7 #ai /la5 1caliza! 7 un gard dincl de
care /e di4nea un !igru. <O #a# ) #i-a# zi/. 3i 1iic . "a
gr dina zlgic .= A6i a# a-u! un c$ #i-a# da! /ea#a c
1e!i a era# eu) iar 1e#eia aceea) #a#a #ea. Mi /-a ! ia!
re/6ira ia. Nu-#i a#in!ea# / 1i #er/ -reda! la gr dina
zlgic ) dar ia! c 1u/e/e# 7 a-ea# d-ada 8n 1a a c4ilr.
<Eu=) #i-a# /6u/ 8n g9nd) a#in!indu-#i in/!ruc iunile #edicului.
7
&r#a ie 6unB 5ri!anic .
CF
- NAINTE S ADORM -
<Ma#a.= M-a# ui!a! in! la ecran) 8ncerc9nd / -#i 8n!i6 re/c 8n
#e#rie i#aginea ei) dar 1!gra1ia a di/6 ru! i a 1/! 8nlcui!
de al!a) 8n care a6are !! #a#aO era #ai 5 !r9n ) dar nu 8n!r-
a!9! de 5 !r9n ) 8nc9! / ai5 ne-ie de c9r2 . H9#5ea) dar a-ea
1a a /l 5i! i un aer eE!enua!) iar c4ii 8i erau dui 8n 1undul
ca6ului. <Ma#a=) #i-a# zi/) du6 care #i-a -eni! i#edia! 8n
#in!e un al! cu-9n!$ <Su1er =. A# 8nc4i/ c4ii 8n #d in-lun!ar)
dar #-a# /!r dui! / -i de/c4id la lc. A# /!r9n/ un 6ic #ai !are
5ul5ul de 6la/!ic.
Du6 aceea) i#aginile /-au 6erinda! cu re6eziciune) i-a#
recun/cu! dar c9!e-a. ;na era a 6rie!enei de care 8#i
a#in!i/e# 6e (arlia#en! Gill i a# recun/cu!- a6ra6e
i#edia!) cu un 1ir de e# ie. Ar !a aa cu# #i- i#agina/e#$
6ur!a ni!e 5lugi uza i i un !ricu) a-ea igar 8n #9n ) iar
6 rul ei rca! era de/1 cu! i ne6ie6! na!. n!r- al! 6z
a6 rea cu 6 rul /cur! i -6/i! 8n negru) i a-ea 6erec4e de
c4elari de /are /6ri2ini i 6e cre!e!. A ur#a! 1!gra1ie a !a!ei
de 6e -re#ea c9nd era #ai !9n r 7 era 8n ca#era de zi i
z9#5ea cu un aer 1erici!) in9nd ziarul 8n #9n 7 i una 8n care
a6 rea# eu i %en al !uri de un al! cu6lu) 6e care nu l-a#
recun/cu!.
@elelal!e 6ze erau ale unr /!r ini. O negre/ 8n uni1r# de
in1ir#ier ) 1e#eie cu !air /!9nd 8n 1a a unei 5i5li!eci i
ui!9ndu-/e cu un aer /eri/ 6e/!e c4elarii cu len!ile 8n 1r# de
/e#ilun . ;n 5 r5a! rca! cu 1a r!und ) un 5 r5a! cu 5ar5 .
;n c6il de cinci-a/e ani) un 5 ia! care #9nca 8ng4e a! ) iar
a6i) c9!e-a 1!gra1ii #ai 8ncl) acelai 5 ia! de/en9nd la
#a/ . ;n gru6 dezrdna! de a#eni care /e ui!au 8n 5iec!i-.
;n 5 r5a! a!r g !r cu 6 rul negru i de/!ul de lung) cu ni!e
c4elari cu ra# neagr care 8i 8ncadrau c4ii #ici i cu
cica!rice 6e 6ar!e a 1e ei. (e # /ur ce /e 6erindau 6rin 1a a
#ea) # ui!a# la ele i 8ncerca# / le iden!i1ic) / -#i dau
/ea#a cu# 7 /au dac 7 erau 8#6le!i!e 8n e/ !ura -ie ii #ele.
A# 1 cu! ce #i /e ceru/e. S! !ea# ne#ica! ) i !!ui /i# ea#
c # cu6rinde 6anica. Gurui!ul #ainii a de-eni! #ai 6u!ernic i
#ai a/cu i!) iar 8n cele din ur# /-a !ran/1r#a! 8n!r-un /e#nal
de alar# ) 8n uierul /!riden! al unei /irene) iar /!#acul #i /-a
cri/6a!. Si# ea# c nu #ai 6! re/6ira. A# 8nc4i/ c4ii) iar
greu!a!ea 6 !urii a 8nce6u! / # a6e/e ca 6lac de #ar#ur .
M /i# ea# ca i c9nd era# 6e 6unc!ul de a # 8neca.
F*
- S. J. WATSON -
A# 8ncrda! #9na drea6! ) dar dege!ele #i /-au /!r9n/ 8n
6u#n) 1 r / a6uce ni#ic. ;ng4iile /-au 8n1i6! 8n carne i #i-a#
da! /ea#a c /c 6a/e# 5ul5ul. A# i6a!. ;n i6 ! /urd.
7 @4ri/!ine) a# auzi! -ce 8n urec4e. @4ri/!ine> Nu #i-a#
da! /ea#a cine era /au ce -ia / 1ac) aa c a# i6a! din nu i
a# 8ncerca! / dau 2/ 6 !ura) l-ind- cu 6iciarele.
7 @4ri/!ine>
:cea era #ai 6u!ernic acu#) iar 8n cele din ur# ) uierul ca
de /iren /-a 6ri!) /-a de/c4i/ u ) a# auzi! -ci 8n ca#er )
a6i a# /i# i! ni!e #9ini 6e #ine 7 6e 5ra e) 6e 6iciare) 6e
6ie6! 7 i a# de/c4i/ c4ii.
7 Nu /-a 8n!9#6la! ni#ic) #i-a zi/ dc!rul Na/4 la urec4e. N-
ai 6 i! ni#ic. Sun! aici.
Du6 ce #-au cal#a!) a/igur9ndu-# c !!ul e 8n regul ) i
du6 ce #i-au da! 8na6i gean!a) cerceii i -erig4e!a) dc!rul
Na/4 i cu #ine ne-a# du/ la #icul 5u1e! a1la! la ca6 !ul unui
cridr. A-ea /caune din 6la/!ic 6r!caliu i #e/e cu ! 5lii din
6la/!ic 8ng l5eni!. (r 2i!urile i /and-iciurile -ec4i i u/ca!e
a!e6!au 8n ! -ile /c lda!e 8n lu#in rece. Nu a-ea# niciun 5an
la #ine) dar dc!rul Na/4 /-a 1eri! / -#i cu#6ere ca1ea i
6r 2i!ur cu #rc-. n !i#6 ce 6l !ea) #-a# aeza! la #a/ de
l9ng 1erea/!r . A1ar era /are) iar 6e 6a2i!ea din cur!e /e
6riec!au u#5re lungi. Din lc 8n lc) /e -edeau ni!e 1lri
-ile!e.
Dc!rul Na/4 i-a !ra/ /caunul /u5 #a/ . Acu#) c
r # /e/er # /inguri) era #ul! #ai relaEa!.
7 (1!i#> a zi/ el) 8#6ing9nd !a-a /6re #ine. S6er / - i 6lac .
A# - zu! c 6en!ru el c#anda/e ceai. 3i-a 6u/ za4 r din
5lul a1la! 8n #i2lcul #e/ei 1 r / /ca! 6licule ul din lic4idul
-9/c/. A# lua! gur de ca1ea i a# 1 cu! gri#a/ . Era
a#ar i 1ier5in!e.
7 E 5un ) i-a# r /6un/. Mul u#e/c.
7 #i 6are r u) a zi/ el du6 c9!e-a cli6e) i a# crezu! c /e
re1er la ca1ea. N-a# crezu! c- / 1ie a!9! de c4inui!r.
7 Main ria aia 8 i d /enza ie de clau/!r15ie) a# zi/ eu. 3i
e 1ar!e g l gia/ .
7 Da) !iu.
7 A# /c 6a! 5u!nul de urgen .
N-a zi/ ni#ic. A 8n-9r!i! 8n ceai) a /c/ 6licule ul i l-a 6u/ 6e
F+
- NAINTE S ADORM -
!a- ) a6i a lua! gur .
7 @e /-a 8n!9#6la!? l-a# 8n!re5a!.
7 'reu de /6u/. Te-ai /6eria!. Nu-i ce-a ne5inui!. Du6 cu#
ai zi/) nu e !c#ai 6l cu! 8n un!ru.
A# c5r9! 6ri-irea /6re 6r 2i!ur . Nea!in/ . ;/ca! .
7 3i 1!gra1iile? @ine a6 rea 8n ele? De unde le-ai lua!?
7 A 1/! un a#e/!ec. (e unele din!re ele le-a# lua! din
d/arul ! u #edical. Au 1/! dna!e de %en cu c9 i-a ani 8n ur# .
(e al!ele !e-a# ruga! / le aduci de aca/ /6ecial 6en!ru ace/!
eEerci iu 7 #i-ai zi/ c erau aran2a!e 8n 2urul glinzii din 5aie. Iar
6e celelal!e le-a# adu/ eu$ /un! ale unr a#eni 6e care nu i-ai
- zu! nicida! . Sun! ceea ce /e c4ea# 1!gra1ii de cn!rl.
"e-a# a#e/!eca! 6e !a!e i i le-a# 6rezen!a! 8n #d alea!riu.
n unele din!re ele a6ar a#eni 6e care i-ai cun/cu! c9nd erai
1ar!e #ic ) a#eni 6e care ar !re5ui /au ai 6u!ea / i-i
a#in!e!i. Me#5ri ai 1a#iliei) clegi de cal . n celelal!e) a6ar
6er/ane din acea 6eriad a -ie ii !ale 6e care nu i- a#in!e!i
delc. Dc!rul (aE!n i cu #ine 8ncerc # / a1l # dac eEi/!
-re di1eren 8n!re #durile 8n care 8ncerci / - i a#in!e!i lucruri
din ace/!e du 6eriade di1eri!e. %ine8n ele/) cea #ai 6u!ernic
reac ie ai a-u!- a!unci c9nd l-ai - zu! 6e / ul ! u) dar ai
reac ina! i la al!e 6er/ane. @4iar dac nu- i aduci a#in!e de
a#enii din !recu!ul ! u) e li#6ede c !i6arele eEci! rii
neurnale 8nc /e 6 /!reaz .
7 @ine e 1e#eia cu 6 r rca!? a# 8n!re5a! eu.
A z9#5i!.
7 (a!e 6rie!en din !inere e?
7 3!ii cu# c4ea# ?
7 M !e# c nu !iu. A# g /i! 1!gra1iile cu ea 8n d/arul ! u
i) din 6 ca!e) nu erau e!ic4e!a!e.
A# 8ncu-iin a! din ca6. <O -ec4e 6rie!en din !inere e.= 3!ia#
a/!a) dar -ia# / a1lu cu# c4ea# .
7 3i /6ui c ) !!ui) a# reac ina! la 1!gra1ii?
7 "a unele din!re ele) da.
7 3i a/!a e 5ine?
7 :a !re5ui / eEa#in # rezul!a!ele #ai 8n de!aliu 8nain!e /
!rage# -re cncluzie. @erce! rile de genul /!a /un! 1ar!e ni.
EE6eri#en!ale.
7 n eleg.
A# lua! 5uca! din 6r 2i!ura cu #rc-. Era 6rea a#ar ) iar
F2
- S. J. WATSON -
glazura) 6rea dulce. A# r #a/ 8n ! cere -re#e. A6i i-a#
1eri! 6r 2i!ura) dar #-a re1uza!) l-indu-i ur 69n!ecele$
7 Tre5uie / 1iu a!en! la 5ur! >
M-a# ui!a! la el) dar #i /-a 6 ru! c 8nc nu are niciun #!i-
de 8ngri2rare$ a5d#enul lui era de/!ul de 6la!) cu !a!e c
6 rea genul care ur#a / 1ac 5ur! . n/ deca#da! e !9n r)
iar -9r/!a 8nc n-a 8nce6u! / -i ara!e /e#nele.
M-a# g9ndi! la 6r6riul #eu !ru6) care) dei nu /un! gra/ i
nici # car /u6ra6nderal ) 8#i 1ace !!ui /ur6rize. @9nd #
aez) ia 1r# di1eri! de cea la care # a!e6!. &e/ele /un!
l /a!e) iar ca6/ele #i /e 1reac una de al!a a!unci c9nd
8ncruciez 6iciarele. @9nd # a6lec ur 8n 1a / -#i iau
ceaca) /9nii #i /e 5 l ng ne 8n /u!ien ca 6en!ru a-#i a#in!i c
eEi/! . Iar c9nd 1ac du) /i#! uar leg nare a 6ielii de 6e
5ra e 7 c4iar dac deca#da! e a6ra6e i#6erce6!i5il . Tru6ul
#eu e #ai -lu#in/ dec9! 8#i 8nc4i6ui) cu6 #ai #ul! /6a iu
dec9! 8#i dau /ea#a. Nu /un! 1e!i /u6l cu 6ielea 1er# i
nici # car adle/cen! . A# 8nce6u! / acu#ulez un /!ra! de
gr /i#e.
M ui! la 6r 2i!ura din 1a a #ea i # 8n!re5 ce /e -a 8n!9#6la
8n -ii!r. (a!e c -i cn!inua / # 8ngra. A# / de-in
durdulie) a6i de-a dre6!ul gra/ ) u#1l9ndu-# din ce 8n ce #ai
#ul!) ca un 5aln. Sau 6a!e c / r #9n cu aceeai greu!a!e)
dar n- / # 5inuie/c nicida! cu eaO 6a!e c / # ui! zi
de zi 8n glinda din 5aie i a# / 5/er- 1iecare e!a6 a
8#5 !r9nirii) ur# rind cu# #i /e ad9nce/c ridurile de 6e 1a i
cu# #i /e /u5 iaz 6ielea de 6e #9ini 69n a2unge ca 1i a de
cea6 .
Dc!rul Na/4 a 6leca! ca6ul i /-a /c r6ina! 8n cre!e!. I-a#
z ri! /cal6ul 6rin!re 1irele de 6 r 7 /e -edea #ai 5ine 8n!r- #ic
zn din -9r1ul ca6ului. <nc n-a 5/er-a!) #i-a# zi/ 8n /inea
#ea) dar / -i dea /ea#a 8n!r- 5un zi. O / -ad 1!gra1ie
cu el 1 cu! din /6a!e) /au / -i -ad cre!e!ul 8n!r- ca5in de
6r5 ) /au / -i a!rag a!en ia 1rizerul 7 /au 6a!e c4iar iu5i!a
lui. :9r/!a ne 6rinde din ur# 6e ! iD=
A6i a ridica! ca6ul i #i-a zi/ cu -iie care 6 rea 1r a! $
7 A4) i-a# adu/ ce-a. ;n cadu. M rg) nu e c4iar un
cadu) ci un lucru 6e care i-ar 6l cea / -l ai.
S-a a6leca! / -i ia gean!a de 6e 6dea.
7 (r5a5il c de2a ai un eEe#6lar) a zi/ el) de/c4iz9nd-) a6i
F3
- NAINTE S ADORM -
a /c/ un 6ac4e!. (1!i#>
Mi-a# da! /ea#a ce era 8n el c4iar 8n cli6a c9nd l-a# lua! 8n
#9n . @e al!ce-a ar 1i 6u!u! 1i? Era de/!ul de greu. l 8nc4i/e/e
8n!r-un 6lic c 6!ui! cu 5ule de aer) li6i! cu /c!c4) 6e care era
/cri/ cu un #arBer gr/ de culare neagr $ <@4ri/!ine=.
7 E r#anul ! u) #i-a eE6lica! el.
Nu-#i d dea# /ea#a ce /i#!. <D-ada=) #i-a# zi/ 8n /inea
#ea. M r!uria c a#in!irea cn/e#na! 8n 2urnal era ade- ra!
7 #9ine #i-ar 1i de a2u!r.
n 6lic /e a1la un eEe#6lar din!r- car!e. "-a# /c/. ;n -lu#
5ra!. Nu era nu. (e 6ri#a c6er! /e -edea ur#a unei ce!i
de ca1ea) iar #uc4iile 6aginilr erau 8ng l5eni!e de !i#6. M-a#
8n!re5a! dac dc!rul Na/4 8#i d du/e 6r6riul lui eEe#6lar i
dac /e #ai g /ea 8n li5r rii. n !i#6 ce inea# 8n #9n ) #i-a#
a#in!i! de #ine) aa cu# # - zu/e# deun zi$ #ai !9n r ) #ul!
#ai !9n r ) /c 9nd ace/! r#an 8n /6eran a c- / g /e/c 8n el
in/6ira ie 6en!ru ur# !rul. A-ea# /en!i#en!ul -ag c nu
reui/e#) c nu !er#ina/e# cel de-al dilea r#an.
7 Mul u#e/c) a# zi/. Mul u#e/c.
7 N-ai 6en!ru ce) #i-a r /6un/ el) z9#5ind.
"-a# /!recura! /u5 4ain i) !! dru#ul /6re ca/ ) l-a# /i# i!
6ul/9nd ca ini# .
*
Du6 ce a# a2un/) i-a# arunca! 6ri-ire 8n gra5 i l-a# l /a!
de6ar!e) 6en!ru c -ia# / /criu c9! #ai #ul! 8n 2urnal 8nain!e
ca %en / /e 8n!arc aca/ . Du6 ce a# !er#ina!) a# c5r9! la
6ar!er / # ui! 6e 8ndele!e la ce 6ri#i/e#.
(e c6er! era un de/en 8n 6a/!el$ un 5iru cu #ain de
/cri/) 6e al c rei car /! !ea ciar cu ca6ul 8n!r/ 8n!r- 6ar!e)
ca i c9nd ar 1i ci!i! 6agina /6ri2ini! 6e !a#5ur. Dea/u6ra cirii
era /cri/ nu#ele #eu) iar dea/u6ra lui) !i!lul.
Pentru p s rile dimine ii. Christine %ucas.
@9nd a# de/c4i/-) au 8nce6u! / -#i !re#ure #9inile. Du6
6agina de !i!lu) ur#a dedica ie$ <(en!ru !a!a. #i e dr de
!ine=.
A# 8nc4i/ c4ii. O a#in!ire - i!are. Ta!a 8n!in/ 6e un 6a!)
8n- lui! 8n!r- 6u!ernic lu#in al5 ) a-9nd 6ielea !ran/lucid
ac6eri! de /udare 7 a6ra6e c /!r lucea. Acul unui 6er1uzr
F4
- S. J. WATSON -
8n1i6! 8n 5ra ul lui i 6ung cu lic4id !ran/6aren! ag a! de un
/u6r!) !a- din car!n i un !u5 de 6a/!ile. O a/i/!en! 8i
-eri1ic 6ul/ul i 6re/iunea ar!erial ) dar el nu /e !reze!e. Ma#a)
care /! de cealal! 6ar!e a 6a!ului) /e /!r duie!e / -i re in
lacri#ile) 8n !i#6 ce eu # /!r duie/c / 6l9ng.
A6i a# /i# i! un #ir/. &lri ! ia!e i 6 #9n! #urdar. Dulce
i gre /. Mi-a# a#in!i! ziua 8n care l-a# incinera!. Sun!
8#5r ca! 8n negru 7 a# -aga i#6re/ie c era culare
5inui! 6en!ru #ine 7 dar de da!a a/!a nu /un! #ac4ia! .
Ma#a e l9ng 5unica. Dra6eria /e d la 6ar!e) /icriul /e
8nde6 r!eaz ) iar eu 6l9ng) i#agin9ndu-#i cu# /e !ran/1r#
!a!a 8n cenu . Ma#a # /!r9nge de #9n ) a6i #erge# aca/ )
unde 5e# un -in /6u#/ ie1!in i #9nc # /and-iciuri) 8n !i#6 ce
/arele a6une) iar !ru6ul ei /e 6ierde 8n /e#i8n!uneric.
A# 1!a!. I#aginea a di/6 ru! i a# de/c4i/ c4ii. n 1a a #ea
/e a1la r#anul.
A# da! 6agina i a# a2un/ la 6ri#ul 6aragra1 al r#anului.
Motorul &emea, iar cnd piciorul ei drept a ap sat cu putere
pedala de accelerare, a dat drumul la volan i a nchis ochii. 'tia
ce avea s se ntmple. 'tia care aveau s fie consecin ele.
'tiuse dintotdeauna.
A# de/c4i/ la #i2lcul c r ii i a# ci!i! 8nc un 6aragra1) a6i
unul de la /19ri!.
Scri/e/e# de/6re 1e#eie 6e nu#e "u) de/6re un 5 r5a! 7
/ ul ei) a# 6re/u6u/ 7 6e nu#e 'erge) iar ac iunea 6 rea /
ai5 leg !ur cu un r z5i. Era# deza# gi! . Nu !iu la ce #
a!e6!a# 7 cu#-a au!5igra1ie? 7 dar 6 rea c r /6un/urile
6e care le-a 1i 6u!u! g /i 8n acel r#an a-eau / 1ie li#i!a!e.
<M car l-a# /cri/) #i-a# zi/ 8n /inea #ea) 8n!rc9ndu-l / #
ui! la c6er!a a 6a!ra. 3i l-a# 6u5lica!.=
N-a# da! 6e/!e 6z cu #ine) aa cu# # a!e6!a#) dar
a# - zu! /cur! au!5igra1ie. Christine %ucas s-a n scut n
()*+, n nordul ,n&liei. , studiat literatura en&lez la
-niversitatea din %ondra, ora n care s-a i sta.ilit. ,cesta este
primul ei roman.
A# z9#5i! 8n /inea #ea) /i# ind un 1ir de 5ucurie i #9ndrie$
<Eu a# /cri/ car!ea a/!a=. :ia# /- ci!e/c) / -i de/c6 r
/ecre!ele) i 8n acelai !i#6 nu -ia#. M !e#ea# ca nu cu#-a
lec!ura ei / -#i r 6ea/c 5ucuria. &ie #i-ar 1i 6l cu! i #-a 1i
8n!ri/!a! c nu -i #ai /crie niciuna) 1ie nu #i-ar 1i 6l cu! i #-a
F,
- NAINTE S ADORM -
1i /i# i! 1ru/!ra! c nu #i-a# 6u!u! le1ui !alen!ul. Nu !ia# care
din!re cele du -arian!e era #ai 6lauzi5il ) dar era# /igur c )
8n!r- 5un zi) nu -i #ai 6u!ea rezi/!a !en!a iei de a-l ci!i. 3i
a-ea# / a1lu. A-ea# / 1ac acea de/c6erire.
Dar nu azi. Azi ur#a / de/c6 r al!ce-a) ce-a #ai gra- dec9!
!ri/!e ea i #ai !ul5ur !r dec9! /i#6la 1ru/!rare. @e-a care #i-ar
1i 6u!u! /19ia /u1le!ul.
A# 8ncerca! / 6un car!ea 8na6i 8n 6lic. Dar #i-a# da! /ea#a
c #ai era ce-a 8n un!ru. O 5uca! de 49r!ie 8#6 !uri! 8n 6a!ru)
cu #arginile i1na!e. Dc!rul Na/4 /cri/e/e 6e ea$ <M-a#
g9ndi! c !e-ar 6u!ea in!ere/a=.
A# de/1 cu!- i a# - zu! c ) 8n 6ar!ea de /u/) #edicul
/cri/e/e$ /0tandard, +FC0=. Dede/u5! era c6ie a unui ar!icl
de ziar care cu6rindea i 1!gra1ie. M-a# ui!a! la 6agin -re
du /ecunde i a5ia a6i #i-a# da! !ea#a c era -r5a de
recenzie a r#anului #eu i c 8n 1!gra1ie a6 rea# eu.
M9na 8#i !re#ura ur. Nu !iu de ce. Dar era -r5a de un
!eE! /cri/ cu #ul i ani 8n ur# 7 1a-ra5il /au ne1a-ra5il)
ricare ar 1i 1/! e1ec!ele lui) !recu/er de #ul!. Era a!9! de
-ec4i) 8nc9! - lurelele 6e care le -a 1i /!9rni! di/6 ru/er de
#ul!. Dar 6en!ru #ine era i#6r!an!. @u# a 1/! 6ri-i! r#anul
#eu 8n ! i ace!i ani? Oare a-u/e/e# /ucce/?
A# arunca! 6ri-ire 6e el) /6er9nd c -i 6u!ea 6erce6e !nul
8nain!e / analizez de!aliile. @u-in!ele 8#i / reau 8n c4i. Erau
#ai ale/ 6zi!i-e$ <calcula!=) <in!ui!i-=) <!alen!=) <u#ani!a!e=)
<5ru!al=.
M-a# ui!a! la 1!gra1ie. Era al5-negru i # 8n1 ia /!9nd la
un 5iru) 8n!ar/ cu 1a a /6re 5iec!i-. Nu 6 rea c # /i#! 8n
largul #eu. Era clar c # deran2a ce-a) i #-a# 8n!re5a! dac
era 6er/ana din /6a!ele a6ara!ului de 1!gra1ia! /au 6zi ia
ne5inui! 8n care /! !ea#. T!ui) z9#5ea#. A-ea# 6 rul lung
i de/1 cu! i) cu !a!e c 1!gra1ia era al5-negru) 6 rea #ai
8nc4i/ la culare dec9! acu#) ca i c9nd #i l-a 1i -6/i! 8n negru
/au ar 1i 1/! u#ed. n /6a!ele #eu /e -edeau ni!e ui din /!icl )
iar 6rin ele) 8n cl ul 1!gra1iei) /e -edea un c6ac 1 r 1runze.
Su5 1!gra1ie) ur# !area legend $ <@4ri/!ine "uca/ 8n ca/a ei
din nrdul "ndrei=.
Mi-a# da! /ea#a c 6r5a5il era ca/a 6e care -izi!a/e# cu
dc!rul Na/4. (re de cli6 ) #-a cu6rin/ drin a c6lei!are
de a # 8n!arce acl$ a 1i -ru! / iau 1!gra1ia cu #ine i /
F0
- S. J. WATSON -
# cn-ing c da) era ade- ra! . @ eEi/!a/e# a!unci. @ eu
/! !ea# la 5iru.
Dar de2a !ia# a/!a. Dei nu-#i #ai aducea# a#in!e) ci!i/e#
8n 2urnal c 8n 5uc ! ria acelei ca/e 8#i re-eni/er 8n #in!e
i#agini cu %en. Acl 8#i a#in!i/e# de %en i de 5 l ng ni!ul
6eni/ului / u /e#ierec!.
A# z9#5i! i a# a!in/ 1!gra1ia) 6li#59ndu-#i 5uricele
dege!elr 6e/!e ea) c u!9nd) 6recu# un r5) indicii a/cun/e. A#
ur# ri! cn!urul 6 rului i #i-a# 6e!recu! dege!ele 6e/!e c4i6ul
#eu. n!r-ade- r) 6 rea c nu # /i# ea# 8n largul #eu) dar) 8n
acelai !i#6) era# radia/ . Ar !a# de 6arc a 1i a/cun/ un
/ecre!) 6 /!r9ndu-l ca 6e a#ule! 7 da) a-ea# aerul ace/!a
6en!ru c !c#ai 8#i 1u/e/e 6u5lica! r#anul) dar #ai era ce-a.
M-a# ui!a! #ai de-a6ra6e. A# - zu! 1r#a /9nilr 6rin 5luza
al5 6e care 6ur!a# i 5ra ul 6e care 8l /6ri2inea# 6e 69n!ece.
Din!r-da! ) #i-a# a#in!i!. S!au ne#ica! ) iar 1!gra1ul e 8n
/6a!ele !re6iedului. Hiari/!a cu care !c#ai a# /!a! de -r5
de/6re r#anul #eu e 8n 5uc ! rie. Ne 8n!rea5 cu# #erge) iar
ni di 8i /6une#$ <%ine>= 6e un !n -e/el) du6 care iz5ucni# 8n
r9/. <Nu #ai dureaz #ul!=) 8#i eE6lic 1!gra1ul) /c4i#59nd
rla de 1il#. Hiari/!a 8i a6rinde igar i /!rig din 5uc ! rie /
# 8n!re5e nu dac # deran2eaz ) ci dac a-e# /cru#ier .
"ucrul /!a # iri! ) 8n/ dar un 6ic. Ade- rul e c i eu !9n2e/c
du6 igar ) dar #-a# l /a! de c9nd a# a1la! c D
M-a# ui!a! iar i la 1!gra1ie i #i-a# a#in!i!. Era#
8n/ rcina! .
Min!ea #i /-a 5lca! 6re de cli6 ) a6i a 8nce6u! /
gnea/c 1rene!ic. Se 8#6iedica 8n ea 8n/ i) /e ag a 8n #uc4iile
a/cu i!e ale ace/!ei a#in!iri 7 nu dar c era# 8n/ rcina! c9nd
/! !ea# 8n /u1ragerie ca / 1iu 1 !gra1ia! ) dar i !ia# lucrul
/!a) era# 8nc9n!a! de -e/!e.
Nu a-ea nici ni# . @e /e 8n!9#6la/e? @e -9r/! ar !re5ui /
ai5 c6ilul acu#? O6!/6rezece ani? Nu /6rezece? Du zeci?
<Dar nu a-e# niciun c6il) #i-a# zi/ 8n /inea #ea. ;nde e 1iul
#eu?=
Iar i a# /i# i! c lu#ea #ea /e cla!in . @u-9n!ul <1iu=. #i
-eni/e 8n #in!e i 8l r/!i/e# 8n g9nd cu cer!i!udine. @u#-a) 8n
ad9ncul #eu) !ia# c 6ur!a/e# 8n 69n!ece un 5 ia!.
M-a# ag a! de /caun ca / nu # dezec4ili5rez) iar 8n cli6a
FA
- NAINTE S ADORM -
ur# !are a iei! la /u6ra1a un al! cu-9n!$ ,dam. A# /i# i! c
-ia a #ea ie/e de 6e 1 gaul de 69n a!unci i alunec 6e un
al!ul.
N /cu/e# acel 5 ia!. 3i 8l 5!eza/e# Ada#.
M-a# ridica! 8n 6iciare) iar 6licul cu r#anul a c zu! 6e
6dea. Min!ea #ea gnea ca un #!r care reui/e 8n /19ri! /
6rnea/c ) iar energia clc!ea 8n #ine ca i c9nd ar 1i c u!a! cu
di/6erare un #i2lc / /e eli5ereze. % ia!ul nu a6 rea nici 8n
al5u#ul cu 1!gra1ii din li-ing. Era# /igur . Mi-a 1i a#in!i!
dac ) de di#inea ) c9nd 8l r /1i/e#) a 1i - zu! 1!gra1ie cu
5 ia!ul #eu. "-a 1i 8n!re5a! 6e %en cine e/!e. A 1i /cri/ 8n 2urnal
de/6re a/!a. A# -9r9! car!ea i ! ie!ura din ziar 8na6i 8n 6lic i
a# da! 1uga la e!a2. A# in!ra! 8n 5aie i #-a# 6ri! 8n 1a a
glinzii. Nu #-a# ui!a! la c4i6ul #eu) ci 8n 2urul glinzii) la
1!gra1iile din !recu!) la 1!gra1iile 6e care di#inea a) c9nd nu
a# nici a#in!ire) !re5uie / le 1l/e/c 6en!ru a-#i cn/!rui
iden!i!a!ea.
Eu i %en. Eu /ingur i %en /ingur. Ni di al !uri de un cu6lu
#ai 8n -9r/! 7 6re/u6un c /un! 6 rin ii lui. Eu) #ul! #ai
!9n r ) cu ear1 la g9!) #9ng9ind un c9ine i z9#5ind 1erici! .
Dar 6e Ada# nu-l - d nic ieri. Niciun c6il. Nici 1!gra1ie din
6ri#a lui zi de cal ) de la -re c#6e!i ie /6r!i- /au din
-acan . Nici 6z cu el cn/!ruind un ca/!el de ni/i6. Ni#ic.
Nu a-ea niciun /en/. T i 6 rin ii 1ac a/!1el de 1!gra1ii i
ni#eni nu le arunc . <Tre5uie / 1ie unde-a) 6e-aici=) #i-a# zi/
8n /inea #ea) a6i a# ridica! 6zele / - d dac nu cu#-a /e
a1lau al!ele /u5 ele) dac nu cu#-a erau #ai #ul!e /!ra!uri ale
!recu!ului /u6ra6u/e a/e#enea /edi#en!elr. Dar n-a# g /i!
ni#ic. Ni#ic 8n a1ar de 6l cile azurii de 1aian i /u6ra1a a
ne!ed a glinzii. Nu eEi/!a niciun al! /!ra!.
Ada#. Nu#ele 8#i r /una 8n ca6. Oc4ii #i /-au 8nc4i/ i al!e
a#in!iri au 6rin/ -ia ) 1iecare l-indu-# cu 6u!ere) /!r lucind
6re de c9!e-a cli6e 8nain!e / di/6ar ) declan9nd- 6e
ur# !area. "-a# - zu! 6e Ada#) cu 6 rul lui 5lnd 7 care
!ia# c 8n!r- 5un zi a-ea / de-in a!en 7 i cu !ricul cu
S6ider#an 6e care a in/i/!a! / -l 6ar!e 69n c9nd i-a r #a/
#ul! 6rea #ic i a !re5ui! / -l arunc #. "-a# - zu! dr#ind 8n!r-
un c ru i #i-a# a#in!i! c -#i /6unea# c e cel #ai 1ru#/
c6il) cea #ai 1ru#a/ 1 6!ur 6e care a# - zu!- 8n -ia a #ea.
"-a# - zu! #erg9nd 6e 5icicle! al5a/!r 7 #ai eEac!)
FC
- S. J. WATSON -
!ricicle! de 6la/!ic 7 i #i-a# a#in!i! c i- cu#6 ra/e# de
ziua lui i c #ergea cu ea 6e/!e !!. "-a# - zu! 8n!r-un 6arc) cu
ca6ul a6leca! dea/u6ra g4idnului) r9z9nd 8n !i#6 ce c5ra
6an! ca / a2ung la #ine i) cli6 #ai !9rziu) r /!urn9ndu-/e
i c z9nd 6e alee) 6en!ru c 5icicle!a /e l-i/e de ce-a i /e
r /uci/e 8n #d nea!e6!a!. M-a# - zu! in9ndu-l 8n 5ra e 8n
!i#6 ce 6l9ngea) !erg9ndu-i /9ngele de 6e 1a i g /indu-i un
din!e 6e alee) l9ng ra! a 5icicle!ei) care 8nc /e 8n-9r!ea. "-
a# - zu! ar !9ndu-#i un de/en 1 cu! de el 7 5and al5a/!r
ce /i#5liza cerul) una -erde) 6 #9n!ul) i) 8n!re ele) !rei a#eni
di1r#i i c /u 7 i a# - zu! ie6urele de 6lu 6e care 8l lua
cu el 6e/!e !!.
M-a# 8n!r/ din!r-da! 8n 6rezen!) 8n 5aia unde /! !e a# 8n
6iciare) dar a# 8nc4i/ iar i c4ii. :ia# / #i-l a#in!e/c la
cal ) /au ca adle/cen!) /au / -l - d cu #ine ri cu !a! l lui.
Dar n-a# reui!. @9nd a# 8ncerca! / -#i rganizez a#in!irile) au
8nce6u! / !re#ure i) 8n cele din ur# ) au di/6 ru!) 6recu# un
1ulg lua! de -9n! care 8i /c4i#5 direc ia da! cu 1iecare ra1al .
Dar a# reui! / -l - d cu 8ng4e a! care i /e !6ea 8n #9n )
a6i cu ni!e 2eleuri r!unde li6i!e de 6lea6e) iar 8n cele din
ur# ) dr#ind 6e 5anc4e!a din /6a!e a unei #aini. T! ce
6u!ea# 1ace era / ur# re/c ace/!e a#in!iri 6e # /ur ce
re-eneau i di/6 reau cu re6eziciune.
A !re5ui! / 1ac un #are e1r! ca / nu !rag de 1!gra1iile din
2urul glinzii 7 -ia# / le /#ulg i / cau! /u5 ele d-ezi
de/6re 1iul #eu. n /c4i#5) ca i c9nd #-a 1i !e#u! c rice ge/!
#-ar 1i 6u!u! dezec4ili5ra) a# r #a/ 6er1ec! ne#ica! 8n 1a a
glinzii) cu ! i #uc4ii 8ncrda i.
Nici 1!gra1ie 6e 6liciara e#ineului. Niciun dr#i!r cu
6ere ii 6lini de 6/!ere cu -ede!e 66. Niciun !ricu 8n cul cu
ru1e #urdare /au 8n !eancurile de 4aine c lca!e. Nici 6erec4e
de adidai 1er1eni i i 8n dula6ul de /u5 /car . @4iar dac ar 1i
6leca! de aca/ ) !! ar 1i !re5ui! / r #9n ni!e ur#e ale
eEi/!en ei lui. Ni!e ur#e?
Dar nu) 8n ca/a a/!a nu g /i/e# nici a/!1el de d-ad . @u un
1ir rece) #i-a# da! /ea#a c era ca i c9nd n-ar 1i eEi/!a!. @a i
c9nd n-ar 1i eEi/!a! nicida! .
Nu !iu c9! !i#6 a# r #a/ 8n 5aie) g9ndindu-# la a5/en a
lui. Hece #inu!e? Du zeci? O r ? "a un ##en! da!) a# auzi!
FF
- NAINTE S ADORM -
c4eie 8n ua de la in!rare) a6i 49r9i!ul 6iciarelr lui %en
!erg9ndu-/e 6e c-ra. N-a# 1 cu! nici #icare. A in!ra! 8n
5uc ! rie) a6i 8n /u1ragerie) iar 8n cele din ur# #-a /!riga!)
8n!re59ndu-# dac !!ul era 8n regul . ( rea agi!a!) iar 8n -cea
lui /e /i# ea und de nelini!e 6e care nu /e/iza/e# de
di#inea . M-a# #ul u#i! / -i r /6und c da) # /i# ea# 5ine.
"-a# auzi! in!r9nd 8n ca#era de zi) du6 care /-a auzi! zg#!ul
!ele-izrului.
Ti#6ul /-a 6ri!. Min!ea #i /-a gli!. T!ul a di/6 ru! din 2urul
#eu) #ai 6u in ne-ia de a a1la ce /-a 8n!9#6la! cu 1iul #eu)
cn!ra5alan/a! 6er1ec! de /6ai#a c a 6u!ea de/c6eri lucruri
8ngrzi!are.
Mi-a# a/cun/ r#anul 8n i1nier i a# c5r9! la 6ar!er.
M-a# 6ri! 8n 1a a uii li-ingului. A# 8ncerca! / -#i 8nce!ine/c
re/6ira ia) dar n-a# reui! 7 era 6reci6i!a! i 1ier5in!e. Nu !ia#
ce / -i /6un lui %en$ cu# a 1i 6u!u! / -i /6un c !iu de Ada#?
M-ar 1i 8n!re5a! de unde a# a1la!) iar eu ce i-a 1i r /6un/?
Dar nu cn!a. Nu cn!a ni#ic. Ni#ic 8n a1ar de ne-ia de a
a1la ce /e 8n!9#6la/e cu 1iul #eu. A# 8nc4i/ c4ii c9!e-a cli6e i)
c9nd a# /i# i! c /un! /u1icien! de cal# ) a# de/c4i/ ua cu
gri2 . A# /i# i! cu# /e 1reac de #c4e!a a/6r .
%en nu #-a auzi!. S! !ea 6e cana6ea i /e ui!a la !ele-izr)
in9nd 8n 6al 1ar1urie 8n care /e a1la un 5i/cui! #9nca! 6e
2u# !a!e. A# /i# i! und de 1urie. Era a!9! de relaEa! i de
1erici!. A-ea un z9#5e! 6e 5uze i) 8n cli6a ur# !are) a iz5ucni!
8n r9/. :ia# / # re6ed la el i / i6 69n c9nd a-ea / -#i
/6un !!ul$ / -#i /6un de ce a/cun/e/e r#anul de #ine) de
ce a/cun/e/e d-ezile de/6re 1iul #eu. :ia# / -#i dea 8na6i
!! ce 6ierdu/e#.
Dar !ia# c !a!e a/!ea nu #i-ar 1i 1l/i! la ni#ic. n /c4i#5)
a# !ui!. O !u/e /cur! i di/cre! . O !u/e care /6unea$ <Nu
-reau / !e deran2ez) darD=
M-a - zu! i #i-a z9#5i!.
7 Draga #ea> Erai aici?
A# in!ra! 8n ca#er .
7 %en) a# 8nce6u! eu cu -ce 8ncrda! ) care #i /e 6 rea
/!r in . %en) a -rea / /!au de -r5 cu !ine.
&a a lui a c 6 !a! #in nelini!i! . S-a ridica! 8n 6iciare i /-
a a6r6ia! de #ine) iar 1ar1uria a aluneca! 6e 6dea.
7 @e /-a 8n!9#6la!) iu5i!? Te /i# i 5ine?
+**
- S. J. WATSON -
7 Nu) i-a# r /6un/ eu.
S-a 6ri! la un #e!ru 8n 1a a #ea i a 8n!in/ 5ra ele /6re #ine)
dar eu a# r #a/ 6e lc.
7 @e /-a 8n!9#6la!?
M ui!a# la / ul #eu) la c4i6ul lui. ( rea / 1ie /! 69n 6e
/i!ua ie) ca i c9nd ar #ai 1i !recu! 6rin aa ce-a i ar 1i 1/!
5inui! cu ##en!ele a/!ea de i/!erie.
Nu #ai rezi/!a# / nu r/!e/c nu#ele 1iului #eu.
7 ;nde e Ada#? l-a# 8n!re5a! din!r- /u1lare. ;nde e?
EE6re/ia lui %en /-a /c4i#5a!. Sur6riz ? Sau c? A 8ng4i i! 8n
/ec.
7 S6une-#i> a# in/i/!a! eu.
M-a lua! 8n 5ra e. A# -ru! / -l 8nde6 r!ez) dar n-a# 1 cu!-.
7 @4ri/!ine) a zi/ el. Te rg. "ini!e!e-!e. (! / - i eE6lic !!ul.
n regul ?
A# -ru! / -i /6un c nu) lucrurile nu erau 8n regul ) dar a#
! cu!. Mi-a# a/cun/ 1a a 8n cu!ele c # ii lui i a# 8nce6u! /
!re#ur.
7 S6une-#i. S6une-#i acu#) !e rg.
Ne-a# aeza! 6e cana6ea. Eu la un ca6 !) el la cel lal!. Nu
-ia# / /! # #ai a6ra6e de a!9!.
A 1i -ru! / !ac ) dar el a -r5i!. A /6u/- din nu.
7 Ada# a #uri!.
A# /i# i! c # cri/6ez. Era# la 1el de 8ncrda! ca -al-ele
unei /cici. Iar cu-in!ele lui) a/cu i!e 6recu# /9r #a g4i#6a! .
M-a# g9ndi! la 5ala !a!ei) la #u/ca 6e care a# - zu!- 6e
6ar5rizul #ainii 8n !i#6 ce ne 8n!rcea# de la 5unica.
%en a -r5i! iar i$
7 @4ri/!ine. #i 6are r u) draga #ea.
Era# 1uria/ . &uria/ 6e el. <Nenrci!ule>=) #i-a# zi/ 8n
/inea #ea) dei !ia# c nu era -ina lui. M-a# /!r dui! /
de/c4id gura.
7 @u#?
7 Ada# era #ili!ar.
Era# ca 6araliza! . T!ul a di/6 ru! din 2urul #eu) i a#
r #a/ dar cu durerea. &iin a #ea /e cncen!ra/e 8n!r-un /ingur
6unc!. n durere.
A5ia 8#i a#in!i/e# c a-u/e/e# un 1iu) iar acu# a1la# c /e
1 cu/e /lda!. Mi-a !recu! 6rin #in!e un g9nd. ;n g9nd a5/urd$
+*+
- NAINTE S ADORM -
<@e- / /6un #a#a?=
%en a cn!inua! / -r5ea/c ) r/!ind cu-in!ele /acada!$
7 & cea 6ar!e din @r6ul Regal de In1an!erie Marin . Era
/!a ina! 8n A1gani/!an. A 1/! #r9! anul !recu!.
A# 8ng4i i! 8n /ec) /i# indu-#i g9!ul u/ca!.
7 De ce? a# 8n!re5a! eu) a6i a# ad uga!$ @u#?
7 @4ri/!ineD
7 :reau / !iu. Tre5uie / !iu.
S-a 8n!in/ i #i-a cu6rin/ #9na 8n!r-a lui) iar eu nu #-a# 6u/)
dei #-a# /i# i! uura! c9nd a# - zu! c nu /-a da! #ai
a6ra6e de #ine 6e cana6ea.
7 Sigur -rei / !ii !a!e de!aliile?
A# /i# i! c iar i # cu6rinde 1uria. Nu # 6u!ea# cn!rla.
&uria i 6anica.
7 Era 1iul #eu>
A 8n!r/ ca6ul /6re 1erea/!r .
7 Se a1la 8n!r-un -e4icul 5linda!) a 8nce6u! el) -r5ind rar)
a6ra6e 8n a6! . E/cr!au ni!e !ru6e. Au !recu! 6e/!e 5#5
a#6la/a! 6e #arginea dru#ului. ;nul din!re /lda i a
/u6ra-ie ui!. Dar Ada# i un cleg al lui n-au /c 6a!.
A# 8nc4i/ c4ii i l-a# 8n!re5a! !! 8n a6! $
7 A #uri! i#edia!? A /u1eri!?
%en a 1!a!.
7 Nu) #i-a r /6un/ el du6 cli6 . N-a /u1eri!. Se 6are c /-a
8n!9#6la! 1ar!e re6ede.
A# 8n!r/ ca6ul /6re el. Nu /e ui!a la #ine.
<Min i=) #i-a# zi/ 8n /inea #ea.
Mi l-a# 8nc4i6ui! 6e Ada# /9nger9nd 6e #arginea /!r zii 69n
a #uri!) dar a# 8nde6 r!a! re6ede acea/! i#agine) 8ncerc9nd /
nu # g9nde/c la ni#ic) / # cncen!rez a/u6ra -idului.
Si# ea# c #i /e 8n-9r!e ca6ul. Min!ea 8#i era a/al!a! de
8n!re5 ri. n!re5 ri 6e care nu 8ndr znea# / le 6un de !ea# c
r /6un/urile #i-ar 1i /19ia! /u1le!ul. Oare cu# era 8n c6il rie)
/au 8n adle/cen ) /au c9nd /-a 1 cu! #ai #are? Era#
a6r6ia i? Ne cer!a#? Era 1erici!? A# 1/! #a# 5un ?
3i cu# de a2un/e/e 5 ie elul care #ergea 6e 5icicle!
al5a/!r de 6la/!ic / 1ie #r9! la cel lal! ca6 ! al lu#ii?
7 @e c u!a 8n A1gani/!an? De ce !c#ai acl?
%en #i-a /6u/ c era# 8n r z5i. ;n r z5i 8#6!ri-a !errii)
#i-a eE6lica! el) dei nu a-ea# nici cea #ai -ag idee ce
+*2
- S. J. WATSON -
8n/ea#n a/!a. Mi-a /6u/ c a-u/e/e lc un a!ac) un a!ac
8ngrzi!r a/u6ra A#ericii. @ #uri/er #ii de a#eni.
7 Iar 5 ia!ul a #uri! 8n A1gani/!an? a# zi/ eu. Nu 8n elegD
7 E c#6lica!. 3i-a dri! din!!deauna / in!re 8n ar#a! .
@n/idera c e de da!ria lui.
7 Da!ria lui? A/!a ai crezu! c 1 cea) c -i 8nde6linea
da!ria? Iar eu ce-a# zi/? De ce nu l-ai cn-in/ / 1ac al!ce-a?
Orice al!ce-a.
7 @4ri/!ine) a/!a a -ru! elD
Mai a-ea# un 6ic i iz5ucnea# 8n r9/.
7 @e) / 1ie #r9!? A/!a a -ru!? De ce? Nici # car nu !iu
cu# ar !aD
%en a ! cu!. Mi-a /!r9n/ #9na) iar 6e 5raz #i /-a 6relin/
lacri# 1ier5in!e i u/!ur !are) ur#a! de al!e c9!e-a. "e-a#
!er/ cu #9na) !e#9ndu-# c dac a 1i 8nce6u! / 6l9ng) nu
#-a #ai 1i 6ri! nicida! .
A# /i# i! c #in!ea #ea 8nce6e / /e lini!ea/c ) / /e
glea/c ) / /e cncen!reze a/u6ra -idului.
7 Nici # car nu !iu cu# ar !aD a# re6e!a! eu.
Mai !9rziu) %en a adu/ cu!ie i a 6u/- 6e # /u a de ca1ea
din 1a a na/!r .
7 O in unde-a la e!a2) #i-a eE6lica! el. E #ai /igur aa.
<@u# adic ?=) #-a# 8n!re5a! 8n /inea #ea. Era cu!ie
#e!alic ) de culare cenuie. 'enul de cu!ie 8n care /e 6 /!reaz
5ani /au dcu#en!e i#6r!an!e.
Nu !ia# ce cn inea) dar #-a# g9ndi! c e ce-a 6 ericul/.
Mi-a# i#agina! !! 1elul de ani#ale / l5a!ice 7 /cr6ini) er6i)
5lani 1l #9nzi i 5ra!e r9ia/e 7 5a c4iar un -iru/ /au ce-a
radiac!i-.
7 @u# adic e #ai /igur aa? a# 8n!re5a!.
%en a /c/ un 1!a!.
7 Sun! unele lucruri 6e care nu e 5ine / le g /e!i c9nd e!i
/ingur . "ucruri 6e care e #ai 5ine / i le eE6lic eu.
S-a aeza! l9ng #ine i a de/c4i/ cu!ia. n ea nu /e a1lau
dec9! 1!gra1ii i ni!e 49r!ii.
7 Aici e Ada# c9nd era #ic) #i-a zi/ el) lu9nd un !eanc de
6ze i 8n!inz9ndu-#i una din!re ele.
Eu 6e /!rad . M 8ndre6! /6re a6ara! 8#6reun cu un c6il 7
Ada# 7 6e care 8l in 6e 6ie6! 8n!r-un / cule 6rin/ cu ni!e
+*3
- NAINTE S ADORM -
curele. @6ilul /! cu 1a a /6re #ine) dar /e ui! 6e/!e u# r la
cel care 1ace 1!gra1ia) iar z9#5e!ul de 6e c4i6ul lui e/!e
re6rducere a6rEi#a!i- 7 1 r din i 7 a 6r6riului #eu
z9#5e!.
7 Tu ai 1 cu!-?
%en a 8ncu-iin a! din ca6. M-a# ui!a! 8nc da! la ea. Era
ru6! ) a-ea #arginile 6 !a!e i culrile e/!#6a!e 7 6arc
8nce6u/e / /e al5ea/c .
Eu. 3i un c6il. Mi /e 6 rea ireal. A# 8ncerca! / -#i /6un c
era# #a# .
7 @9nd? a# 8n!re5a! eu.
%en /-a ui!a! 6e/!e u# rul #eu$
7 @red c a-ea -re a/e luni) deci era# 8nD +FCA. @9nd eu
a-ea# du zeci i a6!e. A !recu! -ia de a!unci.
:ia a 1iului #eu.
7 @9nd /-a n /cu!?
A 5 ga! iar i #9na 8n cu!ie i #i-a 8n!in/ 5uca! de 49r!ie.
7 n ianuarie.
Era gal5en i 1ragil . ;n cer!i1ica! de na!ere. (re de c9!e-a
cli6e) #-a# ui!a! 6e el 8n ! cere. Ada#.
7 Ada# W4eeler) a# ci!i! cu -ce !are) a!9! 6en!ru #ine) c9!
i 6en!ru %en.
7 W4eeler e nu#ele #eu de 1a#ilie) #i-a eE6lica! el. A#
4! r9! 8#6reun / 6ar!e nu#ele #eu.
7 De/igur.
A# a6r6ia! 49r!ia de 1a . ( rea 6rea uar ca / ai5
8n/e#n !a!e a!9! de #are. :ia# /- in/6ir) /- 1ac 6ar!e din
#ine.
7 ;i!e) a zi/ %en) lu9ndu-#i cer!i1ica!ul din #9n i
8#6 !urindu-l la lc. Mai /un! i al!e 6ze. :rei / le -ezi?
Mi-a 8n!in/ un #ic !eanc de 1!gra1ii.
7 Nu a-e# 1ar!e #ul!e) #i-a eE6lica! %en 8n !i#6 ce #
ui!a# la ele. Mul!e din!re ele /-au 6ierdu!.
:r5ea de 6arc 1u/e/er ui!a!e 8n!r-un !ren /au 1u/e/er
8ncredin a!e 6en!ru 6 /!rare unr /!r ini.
7 Da) 8#i aduc a#in!e. A a-u! lc un incendiu) a# zi/ eu 1 r
/ /!au 6e g9nduri.
A #i2i! c4ii i /-a ui!a! la #ine cu un aer ciuda!.
7 i aduci a#in!e?
Din!r-da! ) nu #ai era# /igur . Oare 8#i 6-e/!i/e de/6re
+*4
- S. J. WATSON -
incendiu de di#inea /au 8#i a#in!ea# c -#i /6u/e/e deun zi?
Sau 6ur i /i#6lu ci!i/e# 8n 2urnal du6 #icul de2un?
7 ( i) !u #i-ai 6-e/!i! de/6re el.
7 Seri/?
7 Da.
7 @9nd?
@9nd are? De di#inea /au cu c9!e-a zile 8n ur# ? Mi-a#
a#in!i! de 2urnal. 3i c 8l ci!i/e# du6 ce 6leca/e la /er-iciu. #i
/6u/e/e de/6re incendiu c9nd /! !u/e# 6e 5anca de 6e
(arlia#en! Gill.
A 1i 6u!u! / -i 6-e/!e/c de/6re 2urnal c4iar a!unci) dar ce-a
#-a 8#6iedica!. Nu 6 rea !c#ai 5ucur/ c 8#i a#in!i/e# ce-a.
7 nain!e / 6leci la /er-iciu) i-a# r /6un/ eu. @red c a!unci
c9nd ne-a# ui!a! 8#6reun 6e al5u#.
S-a 8ncrun!a!. Mi /e 6 rea 8ngrzi!r c -l #in!) dar nu #
/i# ea# 8n /!are / 1ac 1a i al!r dez- luiri.
7 De unde al!unde-a a 6u!ea !i? l-a# 8n!re5a!.
7 Da) /-ar 6u!ea / - i 1i 6-e/!i!) #i-a r /6un/) ui!9ndu-/e
in! la #ine.
A# ! cu! c9!e-a cli6e) ui!9ndu-# la cele c9!e-a 6ze 6e care
le a-ea# 8n #9n . Erau 8n!ri/! !r de 6u ine i a# - zu! c nu
#ai r # /e/er #ul!e 8n cu!ie. Oare /un! !! ce -i a-ea la
di/6zi ie 6en!ru a recn/!i!ui -ia a 1iului #eu?
7 @u# a iz5ucni! incendiul? l-a# 8n!re5a!.
S-au auzi! 5 ! ile cea/ului de 6e e#ineu.
7 S-a 8n!9#6la! cu #ul i ani 8n ur# . n 1/!a na/!r ca/ .
@ea 8n care a# lcui! 8nain!e / ne #u! # aici) #i-a eE6lica!
%en) i #-a# 8n!re5a! dac /e re1erea la cea 6e care -izi!a/e#
cu dc!rul Na/4. A# 6ierdu! #ul!e lucruri a!unci. @ r i) ac!eD 3i
al!e c4e/!ii de genuN /!a.
7 Dar cu# a iz5ucni!? a# in/i/!a! eu.
A ! cu! 6re de c9!e-a cli6e. 'ura i /-a de/c4i/ i i /-a 8nc4i/)
a6i a zi/$
7 A 1/! un acciden!. ;n /i#6lu acciden!.
M-a# 8n!re5a! ce-#i a/cundea. Oare ui!a/e# igar a6rin/ )
/au 1ierul de c lca! 8n 6riz ) /au al 6e 1c? Mi-a# i#agina!
5uc ! ria 8n care /! !u/e# alal! ieri) cu 5la!ul 6en!ru g !i! din
ci#en! i #5ila al5 ) dar cu #ul i ani 8n ur# . M-a# - zu!
/!9nd 8n 6iciare) a6leca! dea/u6ra unei 1ri!euze) /cu!ur9nd
ur cul de /9r# 6lin cu car!1i ! ia i) 6ri-indu-i cu# 6lu!e/c
+*,
- NAINTE S ADORM -
-re#e) a6i /e r /uce/c i /e /cu1und 8n ulei. A6i a# auzi!
!ele1nul) #i-a# !er/ #9inile 6e r ul 6e care 8l lega/e# 8n
2urul !aliei i #-a# du/ 8n 4l.
3i a6i? Oare lua/e 1c uleiul 8n !i#6 ce -r5ea# la !ele1n?
M du/e/e# 8n li-ing /au 8n 5aie) ui!9nd c 6reg !ea# cina?
Nu !iu. N- / !iu nicida! . Dar %en a 1 cu! un lucru 1ru#/$
#i-a zi/ c 1u/e/e un acciden!. :ia a ca/nic 6rezin! a!9!ea
6ericle 6en!ru 6er/an 1 r #e#rie) iar un al! / #i-ar 1i
a!ra/ a!en ia a/u6ra greelilr i li6/urilr #ele) 6a!e n-ar 1i
rezi/!a! !en!a iei de a-#i 1ace #ral . I-a# a!in/ 5ra ul i a#
z9#5i!.
A# r /1i! cele c9!e-a 1!gra1ii 6e care #i le d du/e i a#
g /i! una 8n care Ada# 6ur!a 6 l rie de c.5K din #a!erial
/in!e!ic i ear1 gal5en ) in9nd 6uc de 6la/!ic 8ndre6!a!
/6re cel care 1 cea 6za. n al!a) era cu c9 i-a ani #ai #are$ era
#ai /la5 la 1a ) iar 6 rul 8nce6u/e / i /e 8nc4id la culareO
6ur!a c #aa 8nc4eia! 69n la g9! i cra-a! 6en!ru c6ii.
7 A/!a a 1/! 1 cu! la cal ) #i-a eE6lica! %en. ;n 6r!re!
1icial.
A6i a ar !a! cu dege!ul /6re ea i a iz5ucni! 8n r9/.
7 @e 6 ca!>
Ela/!icul cra-a!ei era la -edere) nu a/cun/ /u5 gulerul c # ii.
Mi-a# !recu! dege!ele 6e/!e 1!gra1ie. <Nu-i 6r/! 1 cu! ) #i-a#
zi/ 8n /inea #ea. E 6er1ec! .=
A# 8ncerca! / -#i aduc a#in!e de 1iul #eu) / # i#aginez
8ngenunc4ind 8n 1a a lui cu cra-a! cu ela/!ic 8n #9n ) /au
6ie6! n9ndu-l) /au !erg9ndu-i /9ngele 8nc4ega! de 6e un
genunc4i 2uli!.
Dar nu #i-a# a#in!i! ni#ic. % ia!ul din 1!gra1ie a-ea
aceeai gur c rna/ ca i #ine) iar c4ii lui aduceau -ag cu ai
#a#ei) al!#in!eri ar 1i 6u!u! 1ar!e 5ine / 1ie un /!r in.
%en a /c/ al! 1!gra1ie i #i-a 8n!in/-$ Ada# era un 6ic
#ai #are 7 / 1i a-u! -re a6!e ani.
7 i /e 6are c /ea# n cu #ine? #-a 8n!re5a! el.
Era 8#5r ca! cu un r! i un !ricu al5) inea 8n #9n #inge
de 1!5al i a-ea 6 rul /cur! i !ran/6ira!.
7 ;n 6ic) 6a!e) a# zi/ eu.
%en a z9#5i!) a6i ne-a# ui!a! 8#6reun la celelal!e 1!gra1ii.
n cele #ai #ul!e a6 rea# eu i Ada#) iar 8n unele) nu#ai %en
7 6r5a5il c el le 1 cu/e 6e cele #ai #ul!e din!re ele. n
+*0
- S. J. WATSON -
c9!e-a) Ada# a6 rea al !uri de 6rie!enii lui) iar du erau de la
6e!recere 7 era 8#5r ca! cu un c/!u# de 6ira!) in9nd 8n #9n
/a5ie de car!n. Era i 6z 8n care inea 8n 5ra e un c9ine
#ic i negru.
n!re 6ze /e a1la i /cri/are. i era adre/a! lui M @r ciun
i era /cri/ cu un crein al5a/!ru 7 li!erele neregula!e 6 reau
c dan/eaz 6e 6agin . Ada# zicea c -rea 5icicle! /au un
c el i 6r#i!ea / 1ie cu#in!e. A /e#na!-) iar dede/u5! i-a
ad uga! -9r/!a. (a!ru ani.
Nu !iu de ce) dar 8n !i#6 ce ci!ea#) a# /i# i! c lu#ea /e
6r 5ue!e. Durerea #i-a eE6lda! 8n 6ie6! ca grenad . (9n
a!unci) 1u/e/e# cal# 7 nu 5ucura/ ) nu re/e#na! ) ci cal#
7 dar acea/! lini!e a di/6 ru!) /-a e-a6ra!. 3i #i-a# /i# i!
!ru6ul ca ran .
7 #i 6are r u) i-a# zi/ lui %en) d9ndu-i 8na6i 1!gra1iile. Nu
6!. Nu acu#.
M-a /!r9n/ 8n 5ra e. A# /i# i! c #i /e 1ace grea i a#
8ng4i i! 8n /ec) 8ncerc9nd / 8nde6 r!ez /enza ia. Mi-a /6u/ / nu-
#i 1ac gri2i i c / -#i 1ie 5ine) #i-a a#in!i! c e al !uri de
#ine i c # -a /6ri2ini 8n!!deauna. S! !ea# ag a! de el) i
ne leg na# ur. M /i# ea# a#r i! i a-ea# i#6re/ia c nu
# a1lu 8n ca#era aceea. "-a# - zu! 6e %en aduc9ndu-#i un
6a4ar cu a6 ) a6i 8nc4iz9nd cu!ia cu 1!gra1ii. (l9ngea# cu
/u/6ine. Mi-a# da! /ea#a c i el era #94ni!) dar 6e c4i6ul lui
/e ci!ea i al!ce-a$ un 1el de re/e#nare /au acce6!are. Dar nu
era ca!.
M-a# 8n1ira! c9nd #i-a# da! /ea#a c #ai !recu/e 6rin !a!e
a/!ea. (en!ru el) /u1erin a a/!a nu e nu 7 a a-u! !i#6 / /e
/edi#en!eze 8n el) / de-in 6ar!e din 1unda ia lui) a/!1el 8nc9! /
nu-l #ai zdruncine.
Dar /u1erin a #ea e nu . Hi de zi.
A# in-en!a! /cuz i a# urca! 8n dr#i!r. na6i la i1nier.
A# 8nce6u! / /criu.
*
Ace/!e cli6e 1ura!e. M aez 8n genunc4i 8n 1a a i1nierului
/au # /6ri2in de 6a!. Scriu 8n!r- /!are 1e5ril ) !!ul /e re-ar/
din #ine) a6ra6e 1 r / # g9nde/c. (agin du6 6agin .
+*A
- NAINTE S ADORM -
Acu# /un! iar i 8n dr#i!r) iar %en crede c # di4ne/c. Nu
# 6! 6ri. :reau / /criu !!.
M 8n!re5 dac aa # /i# ea# i c9nd 8#i /cria# r#anul)
dac !! aa /e 6reci6i!au cu-in!ele i a!unci. Sau are a!unci
/cria# #ai len!) cu #ai #ul! a!en ie? Mi-a dri / -#i 6!
a#in!i.
Du6 ce a# c5r9! la 6ar!er) a# 1 cu! ceai 6en!ru a#9ndi.
n !i#6 ce 6unea# la6!ele) #-a# g9ndi! c 8i 6reg !i/e# #a/a
lui Ada# de nenu# ra!e ri) 1 c9nd 6iureuri de legu#e i /ucuri
de 1ruc!e. A# du/ ce!ile 8n li-ing i) du6 ce i-a# 8n!in/ ceac
lui %en) l-a# 8n!re5a!$
7 A# 1/! #a# 5un ?
7 @4ri/!ineD
7 Tre5uie / !iu) a# in/i/!a! eu. @u# a# reui! / 1ac 1a ?
@u# #-a# de/curca! cu un c6il? #i 8nc4i6ui c era 1ar!e #ic
a!unci c9ndD
7 @9nd ai a-u! acciden!ul? #-a 8n!reru6! el. A-ea di ani. Ai
1/! #a# eE!rardinar 69n a!unci. Dar a6iD
S-a 6ri!) l /9nd re/!ul 1razei ner/!i!) i a 8n!r/ ca6ul 8n al!
6ar!e. M-a# 8n!re5a! ce anu#e 8#i a/cundea) ce anu#e /e
g9ndea c e #ai 5ine / nu-#i /6un .
Dar !ia# /u1icien! de #ul!e c9! / u#6lu anu#i!e gluri. E
dre6! c nu-#i 6! a#in!i -re#urile acelea) dar #i le 6!
i#agina. #i 8nc4i6ui c #i /e a#in!ea zi de zi c era# / ie i
#a# ) i c / ul i 1iul #eu ur#eaz / # -izi!eze. #i
8nc4i6ui c 8i /alu!a# zi de zi ca i c9nd i-a 1i - zu! 6en!ru 6ri#a
ar ) 6a!e 6e un !n ur rece /au 6ur i /i#6lu cu un aer
dezrien!a!. #i dau /ea#a c9! de #ul! !re5uie / 1i /u1eri! cu
! ii.
7 Da) 8n eleg) a# zi/ eu 8n cele din ur# .
7 Nu 6u!eai a-ea gri2 de !ine. 3i erai 6rea 5lna- ca / !e
6! 8ngri2i eu aca/ . Nu 6u!eai 1i l /a! /ingur nici # car c9!e-a
#inu!e. ;i!ai ce 1 ceai. 3i !e r ! ceai de/eri) 8#i era !ea# c ai
6u!ea ui!a a6a de/c4i/ la 5aie /au ce-a 6e 1c. Era 6rea #ul!
6en!ru #ine. Aa c a# /!a! aca/ i a# a-u! gri2 de Ada#. M-a
a2u!a! #a#a. Dar -enea# / !e -ede# 8n 1iecare /ear ) iarD
"-a# lua! de #9n .
7 #i 6are r u) a zi/ el. Mi-e greu / -#i a#in!e/c de 6eriada
aia.
+*C
- S. J. WATSON -
7 Da) 8#i dau /ea#a. Dar #a#a? Te-a a2u!a! i ea? i 6l cea
c e 5unic ?
A 8ncu-iin a! din ca6 i a da! / /6un ce-a) dar i-a# lua!-
8nain!e.
7 A #uri!) nu-i aa?
7 A #uri! acu# c9 i-a ani) #i-a r /6un/ el) /!r9ng9ndu-#i
#9na. #i 6are r u.
Deci nu # 8nela/e#. A# /i# i! c #in!ea #ea re1uz / #ai
g9ndea/c ) ca i c9nd n-ar #ai 1i 1/! 8n /!are / 6rce/eze
durere i 1rag#en!e ale !recu!ului #eu) dar !ia# c a dua zi
di#inea nu -i #ai ine #in!e ni#ic din !a!e a/!ea.
@e-a 6u!ea /crie 8n 2urnal ca / 6! !rece cu 5ine de ziua de
#9ine i de cele de du6 ?
Mi-a a6 ru! i#agine. O 1e#eie cu 6 r rca!D Ada# 8n
ar#a! D 3i) din!r-da! ) #i-a# a#in!i! un nu#e. <@e- / /6un
@laire?=
Deci 8l g /i/e#. Era nu#ele 6rie!enei #ele. Claire.
7 3i @laire? a# 8n!re5a! eu. (rie!ena #ea. Mai !r ie!e?
7 @laire?
A r #a/ 6er6leE c9!e-a cli6e) a6i i-a lua! al! #in $
7 i aduci a#in!e de @laire?
( rea /ur6rin/. (!ri-i! 2urnalului #eu) 8n ur# cu c9!e-a zile)
8i /6u/e/e# c #i-a# a#in!i! de ea i de 6e!recere la care
1u/e/er # 8#6reun .
7 Da) a# zi/ eu. Era# 6rie!ene. @e /-a 8n!9#6la! cu ea?
%en /-a ui!a! la #ine cu un aer !ri/! i) 6re de cli6 ) a#
/i# i! c -#i 8ng4ea /9ngele 8n -ine. :r5ea rar) dar -e!ile lui
nu erau a!9! de rele 6e c9! # !e#ea#.
7 S-a #u!a!. @u #ul! !i#6 8n ur# . Acu# -re du zeci de
ani. "a dar c9 i-a ani du6 ce ne-a# c / !ri!.
7 ;nde?
7 n Nua Heeland .
7 3i a# 6 /!ra! leg !ura cu ea?
7 Da) -re#e. Dar a6i a i 8n!reru6! rice leg !ur .
Mi /e 6 rea i#6/i5il. <(rie!ena #ea cea #ai 5un = 7 aa
/cri/e/e# 8n 2urnal du6 ce-#i a#in!i/e# de ea 6e (arlia#en!
Gill. Acelai /en!i#en! de a6r6iere l-a# a-u! i a/! zi) c9nd #-
a# g9ndi! la ea. Al!#in!eri) de ce #i-ar 1i 6 /a! ce crede de/6re
#ine?
7 Ne-a# cer!a!?
+*F
- NAINTE S ADORM -
A ezi!a!) i iar i a# /i# i! c 1ace un calcul) a2u/!are. Mi-a#
da! /ea#a c %en /igur !ie ce # #94ne!e. A a-u! la di/6zi ie
ani 5uni 8n care / 8n-e e ce #i /e 6are acce6!a5il i care zne
/un! #ina!e. "a ur#a ur#elr) nu era 6ri#a ar c9nd 6ur!a#
acea/! di/cu ie. A-u/e/e# #ai #ul!e cazii / eEer/eze) /
8n-e e / /!r 5a! dar acele dru#uri care nu /!r 6ung -er/an ii
-ie ii #ele) /c 9ndu-# 6e nea!e6!a!e 8n cu !!ul al! 6ar!e.
7 Nu) a /6u/ el. Nu cred. Nu --a i cer!a!. Sau) 8n 1ine) nu #i-a
6-e/!i! ni#ic de genul /!a. @red c 6ur i /i#6lu --a i
8nde6 r!a!) a6i @laire a cun/cu! 6e cine-a) /-a c / !ri! i /-au
#u!a!.
Mi-a re-eni! 5ru/c 8n #in!e i#agine$ @laire i cu #ine
glu#ind c ni n- / ne c / !ri# nicida! . <@ / !ria e
6en!ru ra!a i>=) a zi/ ea) a6i a du/ la gur /!icl de -in ru)
iar eu a# 8ncu-iin a!) c4iar dac ) 8n acelai !i#6) !ia# c 8i -i 1i
d#niar de nare) i ea #ie) i c -# /!a a#9ndu 8n
ni!e ca#ere de 4!el) 8#5r ca!e 8n # !a/e) /r5ind a#6anie
din ni!e cu6e 8n !i#6 ce ca1eza ne aran2eaz 6 rul.
A# /i# i! un 1ir de iu5ire. Dei 8#i a#in!i/e# dar un de!aliu
din !i#6ul 6e care 8l 6e!recu/er # 8#6reun 7 iar #9ine) c4iar
i acea/! a#in!ire a-ea / di/6ar 7 a# /i# i! c 8nc /un!e#
/!r9n/ lega!e) c -re#e ea 8n/e#na/e !!ul 6en!ru #ine.
7 A# 1/! la nun!a ei? a# 8n!re5a!.
7 Da) a 8ncu-iin a! %en d9nd din ca6) a6i a de/c4i/ cu!ia din
6al i a /c!ci! 6rin ea. A-e# c9!e-a 6ze.
Erau 1!gra1ii de la nun!a ei) dar /e -edea c nu 1u/e/er
1 cu!e de un 6r1e/ini/!) 6en!ru c erau neclare i 8n!uneca!e.
<(a!e le-a 1 cu! %en=) #-a# g9ndi! eu. M-a# ui!a! la 6ri#a cu
6recau ie. (9n 8n cli6a aceea) n- #ai - zu/e# 6e @laire dec9!
8n a#in!irile #ele.
Era aa cu# #i- 8nc4i6ui/e#$ 8nal! i /u6l . (a!e un 6ic
#ai 1ru#a/ . S! !ea 6e /!9nc ) rc4ia dia1an /e unduia 8n
5 !aia 5rizei) iar 8n 1undal /arele a6unea dea/u6ra # rii. @e
1ru#/> A# 6u/ 1!gra1ia 2/) a6i #-a# ui!a! i la celelal!e. n
unele a6 rea 8#6reun cu / ul ei 7 un 5 r5a! 6e care nu l-a#
recun/cu! 7 iar 8n al!ele a6 rea# i eu al !uri de ei. (ur!a#
rc4ie de # !a/e al5a/!r i ar !a# a6ra6e la 1el de 5ine ca ea.
Deci era ade- ra!$ 8i 1u/e/e# d#niar de nare.
7 Dar de la nun!a na/!r a-e# -re 6z ?
A cl !ina! din ca6.
++*
- S. J. WATSON -
7 Erau 8n!r-un al! al5u# care /-a 6ierdu!.
%ine8n ele/. Incendiul.
I-a# da! 8na6i 1!gra1iile. A-ea# i#6re/ia c # ui! la -ia a
al!cui-a) nu la a #ea. #i drea# nea6 ra! / #erg la e!a2 i /
/criu !! ce a1la/e#.
7 Sun! 5/i! ) a# zi/ eu. :reau / # di4ne/c.
7 Sigur) nici 6r5le# ) #i-a r /6un/ %en) 8n!inz9nd #9na
/6re #ine.
I-a# da! 1!gra1iile) iar el le-a aeza! 8na6i 8n cu!ie.
7 A# / le 6un 8n!r-un lc /igur) a zi/) 8nc4iz9nd ca6acul) iar
eu #-a# 8n!r/ la 2urnal i a# /cri/ !a!e a/!ea.
*
Miezul n6 ii. Sun! 8n 6a!. Singur . ncerc / 6un ca6 la ca6 !!
ce /-a 8n!9#6la! azi. Ta!e lucrurile 6e care le-a# a1la!. Nu !iu
dac 6!.
A# 4! r9! / 1ac 5aie 8nain!e de cin . A# urca! la e!a2) a#
in!ra! 8n 5aie i a# 8ncuia! ua) du6 care a# arunca! 6ri-ire
6e 1!gra1iile din 2urul glinzii) de da!a a/!a - z9nd dar
lucrurile care li6/eau. A# da! dru#ul la r5ine!.
#i dau /ea#a c ) 8n cele #ai #ul!e zile) nu-#i a#in!e/c
delc de Ada#) 8n/ a/! zi i#aginea lui #i-a re-eni! 8n #in!e
du6 ce a# - zu! /ingur 6z . Oare 1!gra1iile de la glind
/un! ale/e 8n aa 1el) 8nc9! / # ancreze 8n 6r6ria-#i -ia )
dar 1 r / -#i aduc a#in!e ce-a# 6ierdu!?
%aia a 8nce6u! / /e u#6le cu a5ur 1ier5in!e. l auzea# 6e
/ ul #eu la 6ar!er. (rni/e radiul) iar acrdurile de 2azz
a2ungeau nede/lui! la #ine) 8n!re e/u!e cu l-i!urile ri!#ice ale
cu i!ului 6e !c !r 7 6r5a5il c ! ia #rc-i) cea6 ) ardei.
(reg !ea cina) ca i c9nd ar 1i 1/! zi 5inui! .
Mi-a# da! /ea#a c 6en!ru el c4iar era zi 5inui! . Eu /un!
c6lei! de durere) dar nu i el.
Nu-l acuz c nu-#i /6une zi de zi de/6re Ada#) #a#a #ea i
@laire. n lcul lui) a 6rceda la 1el. Sun! lucruri durera/e) iar
dac 6! !r i zi 1 r / #i le a#in!e/c) a!unci /un! /cu!i! de
/u1erin ) iar el) de c4inul c #i- 6r-ac . @9! de !en!an!
!re5uie / 1ie 6en!ru el / !ac i c9! de di1icil !re5uie / -i 1ie
g9ndindu-/e c 8n!!deauna 6r! 8n #ine ace/!e 1r9n!uri de
#e#rie) a/e# n !are unr #ici 5#5e) i c ) 8n rice
+++
- NAINTE S ADORM -
##en!) una din!re ele ar 6u!ea / ia/ la /u6ra1a i / #
5lige / !r ie/c ace/!e /u1erin e ca i c9nd ar 1i 6ri#a ar )
an!ren9ndu-l i 6e el 8n ace/! 6rce/ durer/.
M-a# dez5r ca! 8nce!) #i-a# 8#6 !uri! 4ainele i le-a# aeza!
6e /caunul de l9ng cad . A# r #a/ gal 8n 1a a glinzii)
ui!9ndu-# la !ru6ul #eu /!r in. M-a# 1r a! / # ui! la 6ielea
rida! i la /9nii l /a i. <Nu # cun/c 6e #ine 8n/ #i) #i-a# zi/
8n /inea #ea. Nu-#i recun/c nici !ru6ul) nici !recu!ul.=
M-a# a6r6ia! #ai #ul! de glind . Erau 8#6r !ia!e 6e
a5d#en) 6e /9ni i 6e 1e/e. Ni!e -erge!uri /u5 iri i al5icia/e
7 cica!ricele !recu!ului #eu. Nu le - zu/e# 6an a!unci) 6en!ru
c nu le c u!a/e#. Mi-a# i#agina! c 6r5a5il le ur# ri/e#
eE!inz9ndu-/e 6e 6iele) drindu-#i !! #ai #ul! / di/6ar 6e
# /ur ce cre!ea# 8n greu!a!e. Acu#) # 5ucur c au r #a/ 7
/un! un ade- ra! #e#en!.
nce!ul cu 8nce!ul) glinda /-a a5uri!) iar i#aginea #ea a
8nce6u! / /e e/!#6eze. <A# nrc) #i-a# zi/ 8n /inea #ea.
Sun! nrca/ c -l a# 6e %en) c a# 6e cine-a care / /e
8ngri2ea/c de #ine aici) 8n ca/a #ea) c4iar dac nu-#i a#in!e/c
/ 1ie a #ea. Nu /un! /ingura care /u1er . El a !recu! de2a 6rin
ce-a# !recu! eu azi) dar #erge la culcare g9ndindu-/e c
6r5a5il #9ine -a !re5ui /- la de la ca6 !. ;n al! / ar 1i /i# i!
c nu-i 8n /!are / 1ac 1a ) /au 6a!e n-ar 1i -ru!. ;n al! /
6a!e c #-ar 1i 6 r /i!.= M-a# ui!a! la c4i6ul #eu) ca i c9nd a
1i 8ncerca! / -#i gra-ez i#aginea 8n #in!e) /- de6zi!ez 8n
/!ra!ul cel #ai acce/i5il al cn!iin ei) a/!1el 8nc9! #9ine) c9nd
# -i !rezi) / nu-#i #ai 6ar a!9! de /!r in ) / nu #ai 1iu
ca! . @9nd i#aginea a di/6 ru! cu !!ul /u5 /!ra!ul de
cnden/) #i-a# lua! 6ri-irea de la #ine i a# in!ra! 8n a6 . n
/cur! -re#e) a# a i6i!.
N-a# -i/a! ni#ic 7 /au cel 6u in nu cred 7 dar c9nd #-a#
!rezi!) era# dezrien!a! . M a1la# 8n!r- al! 5aie) a6a 8nc era
cald ) iar la u 5 !ea cine-a. Nu recun!ea# ni#ic din 2urul
#eu. n 2urul glinzii /i#6le nu era li6i! ni#ic) iar 1aian a de 6e
6ere!e era al5 ) nu al5a/!r . Dea/u6ra #ea a!9rna 6erdea de
du) 6e 6liciara de /u5 glind erau 6u/e cu gura 8n 2/ du
6a4are) iar al !uri de cl/e! /e a1la un 5ideu.
A# auzi! -ce$
7 I#edia!>
Mi-a# da! /ea#a c era a #ea. M-a# ridica! 8n ca6ul a/elr
++2
- S. J. WATSON -
8n cad i #-a# ui!a! la ua cu z -rul !ra/. (e 6ere!ele 6u/
a!9rnau 8n c9rlige du 4ala!e de culare al5 ) i 6e a#9ndu
/e z rea #ngra# $ R.'.G. M-a# ridica! 8n 6iciare.
7 Gaide> /-a auzi! -ce de dincl de u .
Suna ca a lui %en) i !!ui era di1eri! de a lui. S-a !ran/1r#a!
8n!r- ade- ra! #el6ee$
7 Gaide> Gaide) 4aide) 4aide>
7 @ine e? a# 8n!re5a! eu) dar -cea nu /-a 6ri!.
A# iei! din cad i a# 6 i! 6e 6deaua ac6eri! cu gre/ie
al5 i neagr . Era u#ed . A# /i# i! c alunec i 8#i 1ug
6iciarele de /u5 #ine. A# c zu! 6e 6dea) !r g9nd 6erdeaua
du6 #ine. n c dere) #-a# l-i! cu ca6ul de c4iu-e! .
7 A2u! -# > a# i6a! eu.
A6i #-a# !rezi! de-ade- ra!elea i a# auzi! al! -ce
/!rig9ndu-# $
7 @4ri/!ine> @4ri/> Ai 6 i! ce-a?
M-a# /i# i! uura! c9nd #i-a# da! /ea#a c era a lui %en i
c 69n a!unci -i/a/e#. A# de/c4i/ c4ii. Era# 8n!in/ 8n cad )
4ainele #ele erau 8#6 !uri!e 6e /caunul al !ura!) iar 6e 6l cile
de 1aian azurie erau li6i!e 1!gra1ii din !recu!ul #eu.
7 Nu) i-a# r /6un/ eu. Mi-e 5ine. A# -i/a! ur9!.
A# iei! din 5aie) a# lua! cina) a6i #-a# 5 ga! 8n 6a!. :ia#
/ /criu) / n!ez 8n 2urnal lucrurile 6e care le a1la/e#) 8nain!e /
#i /e !earg !!ul din #in!e. Dar nu era# /igur c -i a-ea
!i#6 69n / -in %en la culcare.
Dar ce 6u!ea# / 1ac? <Azi #i-a# 6e!recu! a!9!a !i#6 /criind)
#i-a# zi/ 8n /inea #ea. Sigur / in!re la 5 nuieli i / /e
8n!re5e ce-a# 1 cu! /ingur 8n dr#i!r. I-a# !! zi/ c -/ 5/i! )
c !re5uie / # di4ne/c) iar el #-a crezu!.=
N-a 6u!ea /6une c nu # /i#! -in-a! . "-a# auzi! u#5l9nd
8n -9r1ul 6iciarelr 6rin ca/ ) 8nc4iz9nd i de/c4iz9nd uile cu
gri2 ca / nu # !rezea/c ) 8n !i#6 ce eu /! !ea# a6leca!
dea/u6ra 2urnalului) /criind 1rene!ic. Dar nu a# de ale/. Tre5uie
/ cn/e#nez !a!e lucrurile a/!ea. E /arcina #ea cea #ai
i#6r!an! ) 6en!ru c al!#in!eri a# / le 6ierd 6en!ru
!!deauna. Tre5uie / g /e/c /cuz 6en!ru a # 8n!arce la
2urnal.
7 @red c 8n na6!ea a/!a / dr# 8n dr#i!rul 6en!ru
#u/a1iri) i-a# zi/ eu. Sun! #94ni! D M 8n elegi?
++3
- NAINTE S ADORM -
Mi-a /6u/ c da i #-a a/igura! c -a !rece 6e la #ine #9ine-
di#inea ) 8nain!e / 6lece la /er-iciu) / -ad cu# # /i#!.
A6i #-a / ru!a! i #i-a ura! na6!e 5un . Acu# 8l aud 8nc4iz9nd
!ele-izrul i 8ncuind ua de la in!rare. Ne 8ncuie 8n ca/ . M
g9nde/c c n-ar 1i !c#ai 5ine / u#5lu 6e /!r zi. Nu 8n /!area 8n
care # a1lu.
Nu-#i -ine / cred c ) 8n /cur! -re#e) du6 ce -i adr#i)
-i ui!a iar i de 1iul #eu. A#in!irile cu el au 1/! 7 i 8nc /un!
7 a!9! de reale) a!9! de -ii. 3i #i-a# a#in!i! de el c4iar i du6
ce a# a i6i! 8n 5aie. Mi /e 6are i#6/i5il ca un /#n #ai lung
/ -#i !earg !!ul din #in!e) dar %en i dc!rul Na/4 8#i /6un
c eEac! a/!a /e 8n!9#6l .
S /6er c /e 8nal ? Hi de zi) 8#i aduc a#in!e din ce 8n ce #ai
#ul!) # !reze/c !iind #ai 5ine cine /un!. (a!e c lucrurile
#erg 8n direc ia cea 5un ) iar 2urnalul ace/!a 8#i aduce a#in!irile
la /u6ra1a .
(a!e c ziua de azi e/!e cea la care) 8n -ii!r) # -i g9ndi ca
la un 6a/ deci/i-. E 6/i5il.
Acu# /un! 5/i! . n cur9nd) # -i 6ri din /cri/) a6i -i
a/cunde 2urnalul i -i /!inge lu#ina. :i adr#i. M rg ca
#9ine / -#i aduc a#in!e de 1iul #eu c9nd # -i !rezi.
++4
- S. J. WATSON -
Joi# '- noie%&rie
Era# 8n 5aie. Nu !iu de c9! -re#e /! !ea# acl. (ur i
/i#6lu # ui!a# la !a!e acele 1!gra1ii 8n care eu i %en
z9#5ea# 1erici i) c9nd de 1a6! ar 1i !re5ui! / 1i# !rei. M ui!a#
in! la ele) 1 r / # #ic) de 6arc a 1i crezu! c 6! 1ace /
a6ar i#aginea lui Ada#. Dar n-a# reui!. &iul #eu a r #a/
in-izi5il.
M !rezi/e# 1 r nici a#in!ire cu el. A5/lu! niciuna. 3i 8#i
8nc4i6uia# c #a!erni!a!ea e/!e ce-a 1ru#/ i nelini!i!r care
# a!ea6! 8n -ii!r. @4iar i du6 ce-#i - zu/e# c4i6ul de
1e#eie de -9r/! #i2lcie) du6 ce a1la/e# c era# / ie i
/u1icien! de 5 !r9n ca 8n cur9nd / a# ne6 i 7 i du6 ce a#
1/! 5ul-er/a! de !a!e a/!ea 7 !! nu era# 6reg !i! 6en!ru
2urnalul 6e care dc!rul Na/4 #i-a /6u/ la !ele1n c -l 6 /!ra#
8n i1nier. Nu # a!e6!a# / de/c6 r c /un! i #a# . @ a#
a-u! un c6il.
inea# 2urnalul 8n #9n . #i d du/e# /ea#a c e ade- ra!
c4iar 8n !i#6 ce-l ci!ea#. A-u/e/e# un c6il. A# /i# i! ade- rul
ace/!a cu !a! 1iin a #ea) ca i c9nd 8nc /-ar 1i 6 /!ra! 8n #ine)
8n 6rii #ei. A# ci!i! i reci!i! 6aginile 2urnalului) 8ncerc9nd / #i
le 8n!i6 re/c 8n #in!e.
A6i a# cn!inua! / ci!e/c i a# de/c6eri! c a #uri!. ( rea
ireal. ( rea i#6/i5il. Su1le!ul #eu /-a 6u/ ace/!ui lucru) a
8ncerca! / -l re/6ing ) dei !ia# c e ade- ra!. M-a cu6rin/
grea a. A# /i# i! 1ierea inund9ndu-#i g9!le2ul i a# 8ng4i i! 8n
/ec. @a#era a 8nce6u! / /e cla!ine) iar !ru6ul #i /-a a6leca! 8n
1a i a# a-u! i#6re/ia c / # 6r 5ue/c 6e 6dea. Jurnalul
#i-a aluneca! din 5ra e i #i-a# 8n 5ui! un /!rig ! de durere. M-
a# ridica! 8n 6iciare i #-a# n 6u/!i! a1ar din dr#i!r.
M-a# 8n!r/ 8n 5aie) ca / # ui! 8nc da! la 1!gra1iile 8n
care ar 1i !re5ui! / a6ar i 1iul #eu. Era# di/6era! . Nu !ia#
ce a-ea# / 1ac la 8n!arcerea lui %en. Mi l-a# i#agina! in!r9nd)
/ ru!9ndu-# ) 6reg !ind cina. A6i a-ea# / #9nc # i / ne
ui! # la !ele-izr 7 /au ce-# 1i 1 c9nd ni 8n 1iecare /ear 7
iar 8n !! ace/! !i#6 ur#a / # 6re1ac c nu !ia# c #i-a#
6ierdu! 1iul. A6i a-ea# / ne 5 g # 8n 6a! 8#6reun ) du6
careD
Era #ai #ul! dec9! 6u!ea# /u6r!a. Nu # 6u!ea# 6ri. Nu
++,
- NAINTE S ADORM -
6rea 8#i d dea# /ea#a ce 1ac. A# 8nce6u! / le /#ulg 1rene!ic
de 6e 6l cile de 1aian . Au di/6 ru! 8n dar c9!e-a cli6e. Erau
8#6r !ia!e 6e 6dea) iar unele 6lu!eau 8n cl/e!.
A# 8n4 a! 2urnalul i l-a# 6u/ 8n gean! . A-ea# 6r!1elul
gl) aa c a# lua! cele du 5ancn!e de du zeci de lire
de/6re care ci!i/e# c erau a/cun/e 8n /6a!ele cea/ului de 6e
6liciara e#ineului i a# iei! din ca/ . Nu !ia# unde a-ea#
/ # duc. :ia# / -l - d 6e dc!rul Na/4) dar 4a5ar n-a-ea#
unde a-ea ca5ine!ul /au) dac a 1i !iu!) cu# / a2ung acl. M
/i# ea# nea2u!ra! . Singur . Aa c a# 6leca!.
@9nd a# a2un/ la /!rad ) a# lua!- la /!9nga) /6re 6arc. Era
du6 -a#iaz 8n/ri! . "u#ina 6r!calie /e re1lec!a 8n /u6ra1a a
lucia/ a #ainilr 6arca!e i 8n 5 l ile r #a/e du6 1ur!una de
di#inea ) dar era 1rig 7 ca6ul 8#i era 8n- lui! 8n a5urii
re/6ira iei. Mi-a# /!r9n/ 4aina #ai 5ine i #i-a# ridica! 1ularul
6e/!e urec4i) a6i a# gr 5i! 6a/ul. &runzele c deau din c6aci)
/e leg nau 8n -9n! i /e /!r9ngeau 8n an ) !ran/1r#9ndu-/e 8n!r-
un !erci #arniu.
A# c5r9! de 6e !r!uar 6e car/a5il. Hg#!ul unr 1r9ne. O
#ain a 6ri! cu un /cr9ne!. :cea e/!#6a! a unui 5 r5a!.
7 D -!e la 6ar!e) 6ra/!a dracului> a i6a! el din /6a!ele
6ar5rizului.
A# ridica! 6ri-irea. Era# 8n #i2lcul /!r zii) a-9nd 8n 1a
#ain 6ri! ) al c rei 1er /!riga la #ine cu 1urie. Mi-au !recu!
6rin ca6 ni!e i#agini$ eu) #e!al 6e /) carne /!ri-i! ) a/e ru6!e)
6ln2n dea/u6ra ca6!ei /au /u5 #ain ) un !ru6 zdr5i!)
/19ri!ul unei -ie i di/!ru/e.
Oare c4iar 6u!ea 1i a!9! de /i#6lu? O a dua cliziune ar 1i
6u!u! /19ri ceea ce 8nce6u/e 6ri#a 8n ur# cu #ul i ani.
Oricu#) # /i#! de 6arc a 1i 1/! #ar! 8n ul!i#ii du zeci de
ani) dar are c4iar n-a# nici al! ieire din /i!ua ia a/!a?
@ine 8#i -a /i# i li6/a? S ul #eu. (a!e i #edicul) dei
6en!ru el nu /un! dec9! 6acien! . n re/!) ni#eni. A!9! de #ul!
/-a 8ngu/!a! cercul #eu de cun!in e? Oare 6rie!enii #-au
a5andna! unul du6 al!ul? @9! de re6ede a 1i ui!a! ) dac a
#uri?
M-a# ui!a! la 5 r5a!ul din #ain . El 7 /au cine-a ca el 7 #-
a adu/ 8n 4alul /!a. Mi-a r 6i! !!. Mi-a r 6i! c4iar i
6er/nali!a!ea. @u !a!e a/!ea) 8nc !r ia 8n li5er!a!e.
<Nu 8nc ) #i-a# zi/ 8n /inea #ea. Nu 8nc .= Nu -ia# ca -ia a
++0
- S. J. WATSON -
#ea / /e !er#ine aa. M-a# g9ndi! la r#anul 6e care 8l
/cri/e/e#) la c6ilul 6e care 8l cre/cu/e#) 5a c4iar i la 1curile
de ar!i1icii 6e care le ur# ri/e# al !uri de 6rie!ena #ea cu ani 8n
ur# . nc #ai a# de dezgr6a! a#in!iri. Mai a# lucruri de
de/c6eri!. Tre5uie / -#i de/c6 r ade- rul.
A# 59igui! un <Scuze>=) a6i #-a# a6r6ia! 8n 1ug de cel lal!
!r!uar i a# in!ra! 6e 6ar!a 6arcului.
A# - zu! un #ic 5ar 8n #i2lcul unei 6eluze. A# in!ra! i a#
cu#6 ra! ca1ea) du6 care #-a# aeza! 6e 5anc din
a6r6iere) 8nc lzindu-#i #9inile 6e 6a4arul din 6la/!ic. Al !uri
era un lc de 2ac 6en!ru c6ii. ;n !5gan) leag ne) un
caru/el. ;n 5 ie el /! !ea 6e un /caun 8n 1r# de 5u5uruz )
1iEa! 6e un arc 1ar!e gr/. Se leg na 8n 1a i 8n /6a!e) in9nd
8ng4e a! 8n!r- #9n ) dei era de/!ul de 1rig.
Din!r-da! ) #i-a -eni! 8n #in!e i#agine. Era# #ic i #
2uca# 8n 6arc cu 1e!i . A# urca! a#9ndu 8n!r- cuc din
le#n i a# c5r9! 6e un !5gan de #e!al. @e 8nal! #i /e 6 rea
6e a!unci) dar ui!9ndu-# la !erenul de 2ac din 1a a #ea) #i-
a# da! /ea#a c 6r5a5il nu era cu #ul! #ai 8nal! dec9! /un! eu
acu#. De 1iecare da! ne #urd rea# de nri 6e rc4i e) iar
#a#ele na/!re ne cer!au) a6i #ergea# aca/ ) in9nd 8n #9n
6ungi cu cara#ele de un 6ennK /au 6ungi cu c4i6/uri 6r!calii.
Oare era a#in!ire /au n /ccire?
M-a# ui!a! iar i la 5 ie el. Era /ingur. (arcul 6 rea 6u/!iu.
Dar ni di) /!9nd 8n 1rig) /u5 cerul 6e care /e -edea un nr
8n!uneca!. A# lua! gur de ca1ea.
7 Da#n > a zi/ 5 ie elul. Auzi i) da#n ?
A# ridica! 6ri-irea) a6i #-a# ui!a! iar i la #9inile #ele.
7 Auzi i? a /!riga! el #ai !are. Da#n > M a2u!a i? :re i /
# 8n-9r!i i?
S-a ridica! 8n 6iciare i /-a du/ la caru/el.
7 :re i / # 8n-9r!i i? a re6e!a! el.
A 8ncerca! / 8n-9r! ra!a de #e!al) dar 8n ciuda e1r!ului
care i /e ci!ea 6e c4i6) a5ia dac a reui! /- urnea/c . n cele
din ur# ) a renun a! cu un aer deza# gi!.
7 : rg> a zi/ el.
7 S!ai cu#in!e) i-a# /!riga!) lu9nd gur de ca1ea.
A# 4! r9! / a!e6! acl i / /!au cu c4ii 6e el 69n c9nd
a-ea / /e 8n!arc #aic -/a. % ie elul /-a urca! 8n caru/el i)
++A
- NAINTE S ADORM -
du6 ce /-a 6li#5a! -re#e 6e 6la!1r# ) /-a 6ri! 8n #i2lcul ei.
7 :re i / # 8n-9r!i i? a zi/ el iar i.
De da!a a/!a -r5i/e #ai 8nce!. (e un !n rug !r. #i drea#
/ nu 1i -eni! acl /au / -l 6! 1ace / 6lece. M /i# ea# ru6!
de lu#e. Nelalcul #eu. n 6ericl. Mi-a# a#in!i! de 1!gra1iile
6e care le /#ul/e/e# de 6e 6erele) 8#6r !iindu-le 6rin 5aie.
:eni/e# 8n 6arc 6en!ru lini!e. Nu 6en!ru a/!a.
M-a# ui!a! la 5 ie el i a# - zu! c -i /c4i#5a/e lcul. Se
aeza/e 6e #arginea 6la!1r#ei i iar i 8ncerca / /e 8n-9r! )
dar 6iciarele a5ia 8i a2ungeau la 6 #9n!. ( rea a!9! de 1ragil. 3i
nea2u!ra!. M-a# a6r6ia! de el.
7 M 8#6inge i?
Mi-a# 6u/ ca1eaua 2/ i i-a# z9#5i!$
7 ine-!e 5ine>
A6i #-a# 8#6in/ cu !a! greu!a!ea 8n 5ara de 6e #argine.
@aru/elul era /ur6rinz !r de greu) dar a# /i# i! c /e urne!e i
a# 1 cu! c9 i-a 6ai 6e l9ng el) ca / 6rind -i!ez .
7 A# 6rni!> a# zi/ eu) aez9ndu-# 6e 6la!1r# .
Mi-a z9#5i! 8nc9n!a!) in9ndu-/e de 5ara de #e!al cu a#5ele
#9ini) ca i c9nd ne-a# 1i 8n-9r!i! #ul! #ai re6ede dec9! 8n
reali!a!e. Din 6ricina 1rigului) i /e 8nri/er #9inile) 5a c4iar
c 6 !a/er nuan -ine ie. (ur!a 4ain -erde care 6 rea #ul!
6rea /u5 ire 6en!ru luna nie#5rie i 6erec4e de 5lugi cu
#arginile /u1leca!e. M-a# 8n!re5a! cine 8l l /a/e a1ar 1 r
# nui) 1ular i c ciul .
7 ;nde e # #ica !a? l-a# 8n!re5a!) iar el a ridica! din u#eri.
Dar ! !icul?
7 Nu !iu. Ma#i zice c !a!i a 6leca!. @ nu ne #ai iu5e!e.
M-a# ui!a! 8n c4ii lui. #i r /6un/e/e 1 r niciun 6ic de
durere /au deza# gire. (en!ru el) era 6ur i /i#6lu enun area
unui 1a6!. (re de cli6 ) a# a-u! i#6re/ia c 6la!1r#a e
ne#ica! i c ) de 1a6!) lu#ea /e 8n-9r!e 8n 2urul n/!ru.
7 Dar /un! /igur c #a#i !e iu5e!e) nu-i aa? a# ad uga!
eu.
A ! cu! 6re de c9!e-a cli6e) a6i a zi/$
7 ;neri.
7 Dar al!eri) nu?
A 1 cu! 6auz .
7 @red c nu.
A# /i# i! z5a!ere 8n 6ie6!) ca i c9nd 8n #ine /-ar 1i r /uci!
++C
- S. J. WATSON -
ri /-ar 1i !rezi! ce-a.
7 ;neri /6une c nu) a cn!inua! el.
7 @e 6 ca!.
M-a# ui!a! la 5anca 6e care /! !u/e# i #i /-a 6 ru! c /e
a6r6ie) a6i /e 8nde6 r!eaz . Ne-a# 8n-9r!i! 8nc da! i 8nc
da! .
7 @u# !e c4ea# ?
7 Al1ie) #i-a r /6un/ el.
@aru/elul 6ierdea -i!ez ) iar 6ei/a2ul 8ncn2ur !r 8nce6u/e /
8nce!inea/c 8n /6a!ele 5 ie elului. A# a!in/ 6 #9n!ul cu
6iciarele i #-a# 6in!i!) d9nd 6la!1r#ei un nu i#6ul/. I-a#
r/!i! nu#ele ca 6en!ru #ine$ <Al1ie=.
7 ;neri) #a#i 8#i /6une c i-ar 1i #ai 5ine dac a !r i 8n
al! 6ar!e.
A# 8ncerca! / -#i 6 /!rez z9#5e!ul i !nul -e/el.
7 Sun! /igur c glu#e!e.
A ridica! din u#eri.
A# /i# i! c # 8ncrdez. Mi-a# i#agina! c 8l 8n!re5 dac nu
cu#-a ar -rea / -in cu #ine. Aca/ . S lcuia/c acl. Mi-a#
8nc4i6ui! cu# /-ar lu#ina la 1a ) c4iar 8n !i#6 ce #i-ar /6une c
nu are -ie / #earg nic ieri cu 6er/ane /!r ine. <Dar eu nu-/
/!r in =) i-a r /6unde eu. "-a ridica 8n 6iciare 7 ar 1i greu i
ar a-ea un #ir/ dulce) ca de cicla! 7 i a# in!ra 8#6reun
8n 5arul al !ura!. <@e /uc -rei?=) l-a 8n!re5a) iar el #i-ar /6une
c de #ere. I-a cu#6 ra i ni!e dulciuri) a6i a# iei din 6arc.
M-ar ine de #9n 8n dru# /6re ca/ ) /6re ca/a 6e care 8#6ar!
cu / ul #eu) iar 6e /ear ) i-a ! ia 1ri6!ura i i-a zdr5i car!1ii)
a6i) du6 ce i-ar 6une 6i2a#alele) i-a ci!i 6-e/!e 8nain!e / -i
-9r #arginile a!ernu!ului /u5 !ru6ul adr#i! i / -l / ru! ur 6e
1run!e. Iar #9ineD
/Mine? Dar n-a# niciun #9ine) #i-a# zi/ 8n /inea #ea. T!
aa cu# n-a# niciun ieri.=
7 Ma#i> a /!riga! 5 ie elul i) 6re de cli6 ) a# crezu! c
-r5e!e cu #ine) dar a6i l-a# - zu! / rind din caru/el i d9nd
1uga /6re 5ar.
7 Al1ie> l-a# c4e#a! eu) 8n/ 8n cli6a ur# !are a# - zu!
1e#eie a6r6iindu-/e de ni) in9nd c9!e un 6a4ar de 6la/!ic 8n
1iecare #9n .
@9nd 5 ie elul a a2un/ l9ng ea) 1e#eia /-a a6leca! i l-a lua!
8n 5ra e.
++F
- NAINTE S ADORM -
7 T!ul e-n regul ) ca#6inule? l-a 8n!re5a!) ui!9ndu-/e la
#ine 6e/!e ca6ul lui) cu c4ii #i2i i i #in a/6r .
<N-a# 1 cu! ni#ic r u> a# -ru! eu / /!rig. " /a i-# 8n
6ace>=
Dar #-a# a5 inu!. n /c4i#5) a# 8n!r/ ca6ul) iar du6 ce Al1ie
i #a#a lui au 6leca!) #-a# da! 2/ din caru/el. @erul de2a
8nce6u/e / /e 8n!unece) de-enind al5a/!ru cu# e cerneala. M-
a# aeza! 6e 5anc . Nu !ia# ce r e /au de c9! -re#e
6leca/e# de aca/ . 3!ia# dar c nu # 6u!ea# 8n!arce 7 nu
8nc . Nu 6u!ea# da c4ii cu %en. Nu /u6r!a# g9ndul de a
!re5ui / # 6re1ac c nu !iu ni#ic de Ada#) c nu !ia# c
a-u/e/e# un c6il. Mi-a !recu! 6rin ca6 / -i /6un !!. De/6re
2urnal) de/6re dc!rul Na/4) !!. Dar a# 8nde6 r!a! i#edia!
ace/! g9nd. Nu -ia# / #erg aca/ ) dar nu a-ea# unde
al!unde-a / # duc.
M-a# ridica! 8n 6iciare i a# 8nce6u! / #erg) iar cerul
de-enea din ce 8n ce #ai 8n!uneca!.
@a/a era cu1unda! 8n 8n!uneric. Nu !ia# la ce / # a!e6!
c9nd a# de/c4i/ ua de la in!rare. (r5a5il c %en de2a 8i 1 cea
gri2i 7 8#i /6u/e/e c a-ea / /e 8n!arc 6e la ra cinci. Mi l-a#
8nc4i6ui! 6li#59ndu-/e agi!a! 6rin ca#era de zi 7 dei nu-l
- zu/e# 1u#9nd de di#inea ) i#agina ia #ea i-a ad uga!
igar a6rin/ 8n!re 5uze 7 /au 6a!e c iei/e din ca/ i #
c u!a 6e /!r zi cu #aina. Mi-a# 8nc4i6ui! ec4i6e de 6li i!i i
-lun!ari #erg9nd din u 8n u cu 1!c6ia unei 6ze de-ale
#ele) i #-a# /i# i! -in-a! . A# 8ncerca! / -#i /6un c ) dei
8#i 6ierdu/e# #e#ria) 8n 1nd nu era# un c6il) nici 6er/an
di/6 ru! 7 nu 8nc 7 i !!ui) a# in!ra! 8n ca/ 6reg !i! / -#i
cer /cuze.
7 %en? a# /!riga! eu.
N-a# 6ri#i! niciun r /6un/) dar a# auzi! 7 /au #ai degra5
a# /i# i! 7 #icare. Sc9r 9i!ul di/cre! al unei 6dele unde-a
dea/u6ra #ea) #di1icare a6ra6e i#6erce6!i5il 8n ec4ili5rul
ca/ei. A# /!riga! 8nc da! ) dar de da!a a/!a #ai !are$
7 %en?
7 @4ri/!ine? /-a auzi! -ce care 6 rea /l 5i! i ur dgi! .
A a6 ru! 8n ca6ul /c rilr. Ar !a de 6arc !c#ai /-ar 1i !rezi!
din /#n. nc 6ur!a 4ainele cu care 6leca/e di#inea la
/er-iciu) dar acu# a-ea c #aa i1na! i /ca/ din 6an!alni)
+2*
- S. J. WATSON -
iar 6 rul 8i era ciu1uli!) ceea ce 1 cea ca aerul lui ca! / 6ar
6u in c#ic 7 ai 1i zi/ c !c#ai /e curen!a/e. Mi-a re-eni! 8n ca6
a#in!irea -ag a unr lec ii de !iin 8n care ni /e 6rezen!au
genera!arele 'raa11) dar a di/6 ru! i#edia!.
7 @4ri/) !e-ai 8n!r/> a zi/ el) c5r9nd /c rile.
7 A#D a# 1/! / iau aer.
7 Sla- D#nului>
S-a a6r6ia! de #ine i #-a lua! de #9n . A /!r9n/- cu
6u!ere) ca i c9nd ar 1i -ru! / dea #9na cu #ine /au / /e
a/igure c e real .
7 Sla- D#nului> a re6e!a! el.
Se ui!a la #ine cu c4ii larg de/c4ii 7 /!r luceau 8n lu#ina
/la5 de 6arc !c#ai ar 1i 6l9n/. <@9! de #ul! # iu5e!e>=) #i-
a# zi/ 8n /inea #ea. Sen!i#en!ul de -in- ie #i /-a a#6li1ica!.
7 #i 6are r u) a# zi/ eu. N-a# -ru! / D
7 Ei) / nu ne 1ace# gri2i din 6ricina a/!a) #-a 8n!reru6! el.
Mi-a ridica! #9na i a / ru!a!-) iar eE6re/ia lui /-a /c4i#5a!
7 acu# era 5ucur/. De 6e c4i6ul lui di/6 ru/e rice ur# de
nelini!e. M-a / ru!a!.
7 DarD a# 8nce6u! eu.
7 Acu#a !e-ai 8n!r/. /!a e lucrul cel #ai i#6r!an!.
A a6rin/ lu#ina) du6 care i-a ne!ezi! 6 rul cu #9inile.
7 'a!a> a zi/) 5 g9ndu-i c #aa 8n 6an!alni. @e-ar 1i / 1aci
un du? M g9ndea# / iei# 8n ra) ce zici?
7 Nu !iu ce / zicD
7 Ar !re5ui / iei#) @4ri/!ine> @red c i-ar 6rinde 5ine / ne
di/!r # un 6ic>
7 Dar nu 6rea a# c4e1) %en.
7 Te rg> a in/i/!a! el) lu9ndu-# iar i de #9n . Ar 8n/e#na
#ul! 6en!ru #ine.
Mi-a lua! i cealal! #9n ) a6i #i le-a /!r9n/ 6e a#9ndu
8n!re ale /ale.
7 Nu !iu dac i-a# /6u/) dar azi e ziua #ea.
*
@e 6u!ea# / 1ac? Nu -ia# / ie/ 8n ra. Dar nici nu a-ea#
c4e1 de al!ce-a. I-a# /6u/ c / 1ac un du) a6i / - d cu#
# /i#!. M-a# du/ la e!a2. S!area lui #-a i#6re/ina!. ( rea a!9!
de 8ngri2ra!) dar) c9nd a - zu! c a# a2un/ aca/ cu 5ine) gri2a i
+2+
- NAINTE S ADORM -
/-a e-a6ra!. Oare c4iar # iu5ea a!9! de #ul!? A-ea a!9! de
#ul! 8ncredere 8n #ine) 8nc9! 8l in!ere/a dar dac era# !ea1 r )
nu i unde 1u/e/e#?
M-a# du/ 8n 5aie. (a!e c nu - zu/e 1!gra1iile 8#6r !ia!e
6e 2/ i c4iar crezu/e c 1u/e/e# la 6li#5are. nc 6u!ea# /
!erg ur#ele. S -#i a/cund 1uria i durerea.
A# 8ncuia! ua i a# a6rin/ lu#ina. (deaua era cura! . Ta!e
1!gra1iile erau aran2a!e 8n 2urul glinzii) ca i c9nd n-ar 1i 1/!
/#ul/e de acl.
I-a# /6u/ lui %en c- / 1iu ga!a 8n 2u# !a!e de r . A6i #-
a# du/ 8n dr#i!r i a# 1 cu! 8n gra5 ace/!e 8n/e#n ri.
+22
- S. J. WATSON -
"ineri# '. noie%&rie
Nu !iu ce /-a 8n!9#6la! du6 aceea. @e-a# 1 cu! du6 ce %en
#i-a /6u/ c era ziua lui de na!ere? Du6 ce #-a# du/ la e!a2 i
a# de/c6eri! 1!gra1iile aran2a!e 8n 2urul glinzii la 1el ca
8nain!e / le /#ulg? Nu !iu. (r5a5il c a# 1 cu! du i #-a#
/c4i#5a!) du6 care 6r5a5il c a# 1/! / lu # #a/a la un
re/!auran! /au ne-a# du/ la un 1il#. N-a 6u!ea /6une. N-a#
1 cu! nici 8n/e#nare de/6re ieirea na/!r ) aa c nu-#i
a#in!e/c ni#ic) dei !!ul /-a 8n!9#6la! 8n ur# cu c9!e-a re.
Dac nu-l 8n!re5 6e %en) na6!ea care a !recu! / /e 6iard
6en!ru !!deauna. Si#! c 8nne5une/c.
Azi-di#inea ) #-a# !rezi! 1ar!e de-re#e i l-a# - zu! l9ng
#ine. Iar i a# a-u! i#6re/ia c e un /!r in. @a#era era
8n!uneca! i ! cu! . A# r #a/ 8n!in/ ) 8n e6eni! de 1ric )
ne!iind cine /un! i unde # a1lu. T! ce-#i !recea 6rin #in!e
era / 1ug) / /ca6) dar nu # 6u!ea# #ica. M /i# ea# gal
6e din un!ru) ca i c9nd #i-ar 1i 1/! eE!ir6a! #in!ea) dar a6i
cu-in!ele /-au ridica! la /u6ra1a a cn!iin ei. %en. S . Me#rie.
Acciden!. Mar!e. &iu.
Ada#.
#i 6lu!eau 8n #in!e 7 c9nd li#6ezi) c9nd 8nce a!e 7 dar nu
6u!ea# 1ace leg !uri 8n!re ele. Nu !ia# ce 8n/ea#n . S-au agi!a!
-re#e) r /un9ndu-#i 8n ca6 ca #an!ra) a6i #i-a# a#in!i!
un -i/) -i/ul care 6r5a5il c # !rezi/e.
M a1la# 8n!r- ca#er ) 8n!in/ 6e un 6a!. Dea/u6ra #ea era
un !ru6 greu de 5 r5a!. l inea# 8n 5ra e) iar 6al#ele #i /e
/6ri2ineau 6e /6a!ele lui la!. M /i# ea# ciuda!$ a-ea# ca6ul
6rea ur) !ru6ul 6rea greu) ca#era /e leg na cu #ine) iar c9nd
a# de/c4i/ c4ii) n-a# reui! / -#i 1calizez 6ri-irea a/u6ra
!a-anului.
Nu-#i 6u!ea# da /ea#a cine era 5 r5a!ul 7 a-ea ca6ul 6rea
a6ra6e de al #eu ca / -i - d 1a a 7 dar /i# ea# !!) c4iar i
6 rul a/6ru de 6e 6ie6!ul lui 6e /9nii #ei gi. A-ea# un gu/!
dulce i a/6ru 6e li#5 . M / ru!a. Dar era 6rea 5ru!alO a 1i -ru!
/ /e 6rea/c ) dar n-a# /6u/ ni#ic. <Te iu5e/c=) #i-a 6!i! el)
iar cu-in!ele /-au 6ierdu! 8n 6 rul #eu. 3!ia# c -reau /
-r5e/c 7 1 r / !iu ce anu#e ur#a / /6un 7 8n/ nu !ia#
+23
- NAINTE S ADORM -
cu# / 1ac. 'ura 6 rea / nu-#i 1ie cnec!a! la creier) aa c
a# r #a/ ne#ica! ) 8n !i#6 ce el # / ru!a i 8#i 6!ea 8n
6 r. Mi-a# a#in!i! c 8l drea#) dar) 8n acelai !i#6) -ia# /
8nce!eze) c a!unci c9nd 8nce6u/e / # / ru!e) 8#i /6u/e/e# c
n- / 1ace# /eE) dar #9na lui 8#i aluneca/e 6e cur5ura /6a!elui
i #i /e 6ri/e 6e 1und) iar eu nu # 8#6!ri-i/e#. Iar c9nd 8#i
ridica/e 5luza i 8i -9r9/e #9na /u5 ea) #i-a# zi/$ <N-a# /
#erg #ai de6ar!e de-a!9!. N-a# / !e 6re/c) nu acu#) 6en!ru
c 8#i 6lace. (en!ru c 8 i /i#! #9inile calde 6e /9ni) 6en!ru c
!ru6ul #eu r /6unde cu #ici 1iri de 6l cere. (en!ru c ) 6en!ru
6ri#a ar ) # /i#! ca 1e#eie. Dar n-a# / 1ac /eE cu !ine. Nu
8n na6!ea a/!a. Nu -# #erge #ai de6ar!e) ne -# 6ri aici.=
A6i 8#i /c/e/e 5luza i 8#i de/1 cu/e /u!ienul) iar /9nii nu-#i
#ai erau #9ng9ia i de #9na) ci de 5uzele lui) 8n/ !! #
g9ndea# c / -l 6re/c 8n c9!e-a cli6e. @u-9n!ul <nu= c4iar
8nce6u/e / 6rind 1r# ) / #i /e 8nc4ege 8n #in!e) dar c9nd l-
a# r/!i! 8n cele din ur# ) 5 r5a!ul de2a # 8#6ingea ur c !re
6a!) d9ndu-#i 2/ c4il ii) iar cu-9n!ul /-a !ran/1r#a! 8n al!ce-a)
8n!r-un gea# ! 6e care l-a# recun/cu! -ag ca 1iind unul de
6l cere.
A# /i# i! ce-a 8n!re genunc4i. @e-a !are. <Te iu5e/c=) #i-a
/6u/ el din nu) i #i-a# da! /ea#a c era genunc4iul lui) c 8#i
de6 r!a 6iciarele cu 6icirul. Nu -ia# / -l la/) dar 8#i d dea#
/ea#a c nu a-ea# 8nc!r) c 8n!9rzia/e# 6rea #ul!) c
an/ele #ele de a /6une ce-a) de a 6une 6unc!) di/6 ru/er una
du6 al!a. Iar acu# nu #ai a-ea# de ale/. #i dri/e# a/!a
a!unci) 8n !i#6 ce 8i de/1 cea 1er#arul i 8i d dea 2/ c4il ii
cu #ic ri /!9ngace) aa c !re5uia / #i- dre/c i acu#) c9nd
era# /u5 !ru6ul lui.
A# 8ncerca! / # relaEez. S-a ridica! un 6ic i a ge#u! 7 un
zg#! /urd i nea!e6!a! care -enea din ad9ncul / u. I-a#
- zu! 1a a. n -i/ nu l-a# recun/cu!) dar acu# #i-a# da! /ea#a
cine era. %en. <Te iu5e/c=) #i-a zi/ el 8n -i/) iar eu !ia# c
!re5uie / /6un ce-a i c e / ul #eu) dei a-ea# i#6re/ia c
8n di#inea a aceea 8l - zu/e# 6en!ru 6ri#a ar . l 6u!ea# 6ri.
(u!ea# a-ea 8ncredere c /e -a 6ri.
7 %en) euD
Mi-a ac6eri! gura cu #9na i a# /i# i! c /e 6in!e!e 8n
#ine. Durere /au 6l cere. Nu-#i d dea# /ea#a unde /e /19rea
una i unde 8nce6ea cealal! . M-a# ag a! de /6a!ele lui
+24
- S. J. WATSON -
!ran/6ira! i a# 8ncerca! / # de/c4id 1a de el) a# 8ncerca!
#ai 8n!9i / # 5ucur de a6r6ierea na/!r ) dar a6i) c9nd #i-
a# da! /ea#a c nu 6!) a# 8ncerca! / ignr ce /e 8n!9#6l .
<Mi-a# dri! lucrul /!a i) 8n acelai !i#6) nu #i l-a# dri!. Oare
e 6/i5il / -rei i / nu -rei ce-a 8n egal # /ur ? E 6/i5il ca
drin a / 1ie 8n/ i! de 1ric ?=
A# 8nc4i/ c4ii. A# - zu! un c4i6. ;n /!r in cu 6 r negru i
5ar5 . O cica!rice 6e 5raz. Mi /e 6 rea cun/cu!) dar nu-#i
d dea# /ea#a de unde 8l !iu. n !i#6 ce # ui!a# la el)
z9#5e!ul i-a di/6 ru!) i 8n cli6a aceea a# i6a! 8n -i/. Acela a
1/! ##en!ul 8n care #-a# !rezi!. Era# 8n!r-un 6a! lini!i!) cu
%en al !uri de #ine) 8n/ 4a5ar n-a-ea# unde # a1lu.
M-a# da! 2/ din 6a!. S # duc la 5aie? S 1ug? Nu !ia#
unde / # duc i ce / 1ac. Dac a 1i !iu! de eEi/!en a
2urnalului) a 1i de/c4i/ ua i1nierului cu #ul! gri2 i a 1i /c/
cu!ia de 6an!1i 8n care 8l a/cun/e/e# 7 dar nu !ia#. Aa c a#
c5r9! la 6ar!er. ;a de la in!rare era 8ncuia! ) iar lu#ina
al5 /!ruie a lunii /e /!recura 6rin gea#urile 8ng4e a!e. Mi-a# da!
/ea#a c era# gal .
M-a# aeza! 6e !rea6!a de 2/ a /c rii. n cele din ur# )
/arele a r / ri!) iar 8nce!ul cu 8nce!ul 4lul i-a /c4i#5a!
cularea din al5a/!ru 8n c r #iziu-de/c4i/. Ni#ic nu a-ea /en/.
Iar -i/ul acela era cel #ai li6/i! de ni# . Mi /e 6 ru/e 1ar!e
real i) 8n 6lu/) # !rezi/e# 8n acelai dr#i!r 8n care #
-i/a/e#) al !uri de un 5 r5a! 6e care nu # a!e6!a# / -l - d.
Iar acu#) du6 ce #-a /una! dc!rul Na/4 i #i-a# ci!i!
2urnalul) nu-#i d 6ace un g9nd. Oare a 1/! a#in!ire? O
a#in!ire de na6!ea !recu! ?
Nu !iu. Dac e aa) a!unci /-ar 6u!ea / 1ie un /e#n de
6rgre/. Dar 8n/ea#n i c %en #-a 1r a!) iar #ai gra- e c ) 8n
!i#6 ce 1 cea a/!a) a# - zu! c4i6ul unui /!r in 5 r5/) cu
cica!rice 6e 5raz. A 1i 6u!u! re ine al!e lucruri) 8n/ #e#ria
#ea ale/e/e !c#ai ace/! e6i/d) care era de/!ul de 5ru!al.
Dar 6a!e c !a!e a/!ea nu 8n/ea#n ni#ic. A 1/! dar un
-i/. Dar un c#ar. %en # iu5e!e) iar /!r inul cu 5ar5 nu
eEi/! .
Dar cu# a 6u!ea 1i /igur ?
Mai !9rziu) #-a# 8n!9lni! cu dc!rul Na/4. Ne 6ri/er # la
/e#a1r) iar dc!rul Na/4 5 !ea cu dege!ele 8n -lan) nu !c#ai
+2,
- NAINTE S ADORM -
6e ri!#ul #uzicii de la radi 7 #eldie 66 6e care n-
recun!ea# i care nici nu-#i 6l cea 7 8n !i#6 ce eu # ui!a#
in! 8n 1a . l /una/e# de di#inea ) a6ra6e i#edia! du6 ce
a# !er#ina! de ci!i! 2urnalul i du6 ce #i-a# n!a! -i/ul care ar
1i 6u!u! 1i a#in!ire. Tre5uia / /!au de -r5 cu cine-a 7 c9nd
a# a1la! c a-u/e/e# un c6il) a# /i# i! durere #u! ) care
acu# a#enin a / # c6leea/c ) /ur69ndu-#i 8n!reaga 1iin
7 i #i-a 6r6u/ / ne 8n!9lni# azi. M-a ruga! / -#i aduc
2urnalul. Nu 8i /6u/e/e# ce era 8n neregul ) a-9nd de g9nd /
a!e6! 69n a2ungea# 8n ca5ine!ul lui) dar de2a nu #ai era#
/igur c -i 1i 8n /!are.
S-a 1 cu! -erde la /e#a1r. Medicul /-a 6ri! din 5 !u! ri!#ul
6e -lan) i a# lua!- din lc.
7 De ce nu-#i /6une %en de/6re Ada#? Nu 8n eleg. De ce?
Mi-a arunca! 6ri-ire) dar n-a /6u/ ni#ic. A# #er/ un 6ic #ai
de6ar!e. (e 5rd era un c9ine de 6la/!ic al c rui ca6 /e
5 l ng nea carag4i/) iar dincl de el) 6e /!rad ) a# - zu!
6 rul 5lnd al unui c6il. M-a# g9ndi! la Al1ie.
Dc!rul Na/4 a !ui! ur.
7 S6une-#i ce /-a 8n!9#6la!.
Deci era ade- ra!. O 6ar!e din #ine /6era c a-ea / #
8n!re5e de/6re ce -r5ea#) dar i#edia! ce-a# r/!i! nu#ele
Ada#) #i-a# da! /ea#a c 1u/e/e /6eran dear! ) cu !!ul
nec4i5zui! . Ada# #i /e 6are real. l /i#! 8n #ine) 8n cn!iin a
#ea 7 ni#eni nu e 6rezen! a!9! de in!en/ 8n #ine. Nici %en) nici
dc!rul Na/4. Nici c4iar eu 8n/ #i.
M-a# 8n1uria!. 3!iu/e 8nc de la 8nce6u!.
7 Iar !u? a# zi/. Din ##en! ce #i-ai da! r#anul 6e care l-
a# 6u5lica!) de ce nu #i-ai 6-e/!i! i de/6re Ada#?
7 @4ri/!ine) /6une-#i ce /-a 8n!9#6la!.
7 Mi-a# a#in!i! ce-a) a# zi/ eu) ui!9ndu-# in! 6rin
6ar5riz.
Dc!rul Na/4 #i-a arunca! 6ri-ire.
7 Seri/? #-a 8n!re5a! el) dar nu i-a# r /6un/. @4ri/!ine)
8ncerc / !e a2u!.
7 S-a 8n!9#6la! deun zi) a# zi/ eu 8n cele din ur# . Du6 ce
#i-ai da! r#anul. M-a# ui!a! 6e recenzia 6e care ai 6u/- 8n
6lic) iar c9nd a# - zu! 1!gra1ia cu #ine) #i-a# a#in!i! din!r-
da! ziua c9nd a 1/! 1 cu! . Nu-#i dau /ea#a cu#. (ur i
/i#6lu #i-a -eni! 8n #in!e. 3i #i-a# adu/ a#in!e c era#
+20
- S. J. WATSON -
8n/ rcina! .
N-a /6u/ ni#ic.
7 3!iai de Ada#? l-a# 8n!re5a!.
7 Da) !ia#) #i-a r /6un/ el ! r g na!. E #en ina! 8n
d/arul ! u. A-ea -re di ani c9nd i-ai 6ierdu! #e#ria.
A 1 cu! 6auz ) a6i a ad uga!$
7 3i a# #ai -r5i! de/6re el.
A# /i# i! c # ia cu 1rig. A# 8nce6u! / !re#ur) 8n ciuda
c ldurii din #ain . 3!ia# c e 6/i5il) 5a c4iar de/!ul de
6r5a5il) / -#i 1i a#in!i! de Ada# i #ai 8nain!e) dar ace/!
ade- r crud 7 c #ai !recu/e# 6rin a/!a i a-ea# / #ai !rec
de c9!e-a ri 7 #-a ca!. (r5a5il c #i-a /i# i! ui#irea)
1iindc a zi/$
7 Acu# c9!e-a / 6! #9ni. Mi-ai /6u/ c ai - zu! un c6il 6e
/!rad . ;n 5 ie el. "a 8nce6u!) ai a-u! /en!i#en!ul c6lei!r c -l
cun!i) c /e r ! ci/e) dar acu# /e 8n!rcea aca/ ) la !ine
aca/ ) i c !u erai #a#a lui. A6i i-ai a#in!i!. I-ai /6u/ lui %en)
iar el i-a 6-e/!i! de/6re Ada#. Mi-ai /6u/ !a!e a/!ea 8n aceeai
zi.
Nu-#i a#in!ea# ni#ic din ziua aceea. Mi-a# /6u/ 8n g9nd c
nu -r5ea de/6re un /!r in) ci de/6re #ine.
7 Dar nu #i-ai #ai zi/ ni#ic de/6re el 8nce69nd de a!unci?
7 Nu) #i-a r /6un/ el 1!9nd.
Mi-a# a#in!i! din!r-da! c de di#inea ci!i/e# 8n 2urnal
de/6re i#aginile 6e care #i le-au ar !a! c9nd /! !ea# 8n!in/ 6e
6la!1r#a !#gra1ului.
7 Erau i 6ze cu el c9nd #i-a i 1 cu! RMN-ul>
7 Da) a /6u/ dc!rul Na/4. "e-a# lua! din d/arul ! u.
7 Dar n-ai /c/ -r5 de/6re el> De ce? Nu 8n eleg.
7 @4ri/!ine) !re5uie / - i dai /ea#a c nu 6! 8nce6e 1iecare
edin /6un9ndu- i !a!e lucrurile 6e care eu le !iu de/6re -ia a
!a) dar de care !u nu- i #ai aduci a#in!e. n 6lu/) a# 4! r9! c )
8n cazul ! u) n-ar 1i !c#ai 5ene1ic.
7 N-ar 1i 5ene1ic?
7 Nu. 3!ia# c !e-ar #94ni 1ar!e !are / a1li c ai a-u! un
c6il) dar c ai ui!a! de el.
Tc#ai in!ra# 8n!r- 6arcare /u5!eran . "u#ina 5l9nd a zilei
/-a e/!#6a!) 1iind 8nlcui! de 1lure/cen!a al5 a neanelr i
de #ir/ul 5e!nului i al gazelr de ea6a#en!. M-a# 8n!re5a!
ce al!ce-a cn/idera c n-ar 1i indica! / -#i /6un ) ce al!e
+2A
- NAINTE S ADORM -
5#5e cu cea/ 8#i !ic iau 8n ca6) ga!a / eE6ldeze.
7 A# #ai a-u! i al ii? a# 8n!re5a!.
7 Nu) #-a 8n!reru6! el. "-ai a-u! dar 6e Ada#. Era /ingurul
-/!ru c6il.
&l/i/e i#6er1ec!ul indica!i-ului. Deci dc!rul Na/4 !ia i c
#uri/e. Nu -ia# / -l 8n!re5) dar !ia# c !re5uie.
7 3!ii c a 1/! #r9!?
A 6arca! i a 6ri! #!rul. (arcarea era ! cu! i de/!ul de
8n!uneca! 7 /e -edeau dar 6e!ele de lu#in 1lure/cen! ale
neanelr i /e auzeau dar ni!e ui !r9n!i!e i 4urui!ul unui li1!.
(re de cli6 ) #-a# g9ndi! c 6a!e #ai e an/ . (a!e #
8nela#. (ale c Ada# era 8n -ia . '9ndul ace/!a #-a
8n/u1le i!. De di#inea ) c9nd ci!i/e# 8n 2urnal de/6re Ada#) #i
/e 6 ru/e 6rezen 1ar!e 1a#iliar ) dar #ar!ea lui nu #i-a
!rezi! nici a#in!ire. A# 8ncerca! / #i- i#aginez) / -#i aduc
a#in!e cu# !re5uie / # 1i /i# i! c9nd a# 6ri#i! -e/!ea c
1u/e/e #r9!) dar n-a# reui!. Ar 1i !re5ui! / 1iu c6lei! de
durere. &iecare zi #i-ar 1i 1/! #arca! de durere cn/!an! ) de
dr) de cer!i!udinea c 6ar!e din #ine a #uri! i c n-a# /
#ai 1iu 8n!reag nicida! . Iu5irea 6en!ru 1iul #eu ar 1i !re5ui! /
1ie /u1icien! de 6u!ernic 8nc9! / -#i aduc a#in!e de acea/!
6ierdere. Dac 8n!r-ade- r ar 1i #uri!) a!unci durerea #ea cu
/iguran ar 1i 1/! #ai 6u!ernic dec9! a#nezia.
Mi-a# da! /ea#a c nu-l credea# 6e / ul #eu. Nu credea#
c 1iul #eu #uri/e. (re de c9!e-a cli6e) a# 1/! 1erici! ) dar a6i
dc!rul Na/4 a -r5i!$
7 Da. 3!iu.
%ucuria /-a 6r 5ui! 8n #ine cu #ic eE6lzie i /-a
!ran/1r#a! 8n cn!rariul ei. n ce-a #ai r u dec9! deza# girea.
;n /en!i#en! #ai di/!ruc!i-) a#e/!eca! cu durere.
7 @u#D? a 1/! !! ce-a# 6u!u! / r/!e/c.
Mi-a /6u/ aceeai 6-e/!e ca i %en. Ada# 8n ar#a! . O
5#5 6e #arginea dru#ului. A# a/cul!a! 8n lini!e) 4! r9! /
g /e/c 8n #ine 1r a de a nu iz5ucni 8n 6l9n/. Du6 ce a
!er#ina!) a ur#a! 6auz ) cli6 de 8ncre#enire) iar 8n cele din
ur# i-a 6u/ #9na 6e/!e a #ea.
7 @4ri/!ine) 8#i 6are a!9! de r uD
Nu !ia# ce / /6un. M-a# ui!a! la el. Era a6leca! /6re #ine.
A# c5r9! 6ri-irea /6re #9na lui 5r zda! de c9!e-a zg9rie!uri
1ine. Mi l-a# 8nc4i6ui! duc9ndu-/e aca/ du6 8n!9lnirea cu #ine.
+2C
- S. J. WATSON -
Juc9ndu-/e cu 6i/ic ) /au 6a!e cu un c elu. A-9nd -ia
nr#al .
7 S ul #eu nu-#i 6-e/!e!e de/6re Ada#) a# zi/. ine
!a!e 1!gra1iile cu 1iul n/!ru 8ncuia!e 8n!r- cu!ie. (en!ru
/iguran a #ea.
Dc!rul Na/4 n-a /6u/ ni#ic.
7 De ce-ar 1ace a/!a? a# cn!inua! eu.
A6i a# ridica! ca6ul i a# 6ri-i! 6rin 6ar5riz. A# - zu! c 6e
6ere!ele din 1a a na/!r era /cri/ cu /6raK-ul cu-9n!ul <6izd =.
7 D -#i -ie / - i 6un aceeai 8n!re5are) a zi/ el 8n cele din
ur# . De ce crezi c 1ace a/!a?
A# c zu! 6e g9nduri. M-a# g9ndi! la #ai #ul!e #!i-e. @a /
# 6a! cn!rla. @a / ai5 6u!ere a/u6ra #ea. @a / nu a1lu
c a# n /cu!) ceea ce #-ar 6u!ea 1ace / # /i#! 8#6lini! ca
1e#eieD Dar #i-a# da! /ea#a i#edia! c nu credea# niciuna
din!re ace/!e -arian!e. Aa c a# a2un/ la eE6lica ia cea #ai
5anal $
7 (re/u6un c e #ai ur 6en!ru el / nu-#i /6un ) din
##en! ce nu-#i a#in!e/c.
7 De ce e #ai ur 6en!ru el?
7 (en!ru c e 1ar!e durer/ 6en!ru #ine. @red c e 8ngrzi!r
6en!ru el / -#i /6un 8n 1iecare zi nu nu#ai c a# a-u! un c6il)
dar i c a #uri!. n!r-un #d a!9! de 8ngrzi!rD
7 "a ce al!e #!i-e !e 6 i g9ndi?
A# ! cu! 6re de c9!e-a cli6e) a6i #i-a# da! /ea#a.
7 (r5a5il c i lui 8i e greu. E !a! l lui Ada# iD
M-a# g9ndi! la e1r!urile 6e care le 1 cea ca / -i d#lea/c
6r6ria durere) dar i 6e a #ea.
7 E!i 8n!r- /i!ua ie di1icil ) @4ri/!ine. Dar nu !re5uie / ui i c
i lui %en 8i e/!e greu. Din anu#i!e 6unc!e de -edere) c4iar #ai
greu dec9! 8 i e ie. #i 8nc4i6ui c !e iu5e!e 1ar!e #ul!) iarD
7 Iar eu nici # car nu-#i aduc a#in!e de eEi/!en a lui.
7 EEac!.
A# /c/ un 1!a!.
7 (r5a5il c -l iu5ea#. "a ur#a ur#elr) #-a# c / !ri! cu
el.
Dc!rul Na/4 n-a /6u/ ni#ic. M-a# g9ndi! la /!r inul al !uri
de care # !rezi/e# de di#inea ) la 1!gra1iile cu ni di 6e
care le - zu/e# 8n 5aie) la -i/ul 7 /au a#in!irea 7 de na6!ea
!recu! . M-a# g9ndi! la Ada# i la Al1ie) la ce 8#i !recu/e 6rin
+2F
- NAINTE S ADORM -
#in!e / 1ac 8n !i#6 ce /! !ea# 6e 6la!1r#a caru/elului. M-a
cu6rin/ 6anica. M /i# ea# ca6!i- ) ca i c9nd n-a 1i a-u! nici
ieire) #in!ea #ea !rec9nd de la un lucru la al!ul) c u!9nd cu
di/6erare li5er!a!ea) un #i2lc de a /c 6a.
<%en) #i-a# zi/ 8n /inea #ea. M 6! ag a de %en. E
6u!ernic.=
7 @e 4ara5a5ur > M /i#! c6lei! .
Dc!rul Na/4 /-a 8n!r/ cu 1a a /6re #ine.
7 A -rea / 6! 1ace ce-a ca / - i uurez /i!ua ia.
( rea c -r5e!e 1ar!e /eri/ i c 8n!r-ade- r ar 1i 1 cu!
rice ca / # a2u!e. n 6ri-irea lui i 8n 1elul 8n care 8i inea
#9na 6e/!e a #ea /e ci!ea a!9!a a1ec iune) 8nc9! acl) 8n
/e#i8n!unericul 6arc rii /u5!erane) #-a# !rezi! 8n!re59ndu-#
ce /-ar 8n!9#6la dac #i-a 6une #9na 6e a lui) /au dac #i-a
a6r6ia 6u in ca6ul de al lui) 6ri-indu-l 8n c4i i de/c4iz9ndu-#i
ur 5uzele. Oare /-ar 1i a6leca! i el? Ar 1i 8ncerca! / #
/ ru!e? 3i l-a 1i l /a!) dac ar 1i 8ncerca!?
Sau are /-ar g9ndi c /un! carag4ia/ ? Sau c4iar a5/urd ? E
dre6! c de di#inea #-a# !rezi! crez9nd c a# du zeci i
ce-a de ani) dar nu-i aa. A# a6ra6e cincizeci. Sun! a!9! de 8n
-9r/! ) 8nc9! a6ra6e c i-a 6u!ea 1i #a# . Aa c #-a#
#ul u#i! / # ui! la el. S! !ea 6er1ec! ne#ica!) ui!9ndu-/e 8n
c4ii #ei. ( rea 6u!ernic. Su1icien! de 6u!ernic 8nc9! / # a2u!e.
S # /ca! la li#an.
A# de/c4i/ gura) 1 r / !iu ce ur#a / /6un) dar #-a
8n!reru6 /neria 8n 5ui! a unui !ele1n. Singura #icare 6e
care a 1 cu!- dc!rul Na/4 a 1/! / -i ia #9na de 6e #ea) i
a/!1el #i-a# da! /ea#a c 6r5a5il era unul din!re cele du
!ele1ane ale #ele.
"-a# /c/ din gean! i a# - zu! c nu era #5ilul cu
cla6e! ) ci #5ilul 6e care #i-l d du/e / ul #eu. (e ecran /cria$
1en.
@9nd i-a# - zu! nu#ele) #i-a# da! /ea#a c9! de nedrea6!
era#. Dar i el era 8ndurera!. 3i !re5uia / !r ia/c zi de zi cu
ace/! /en!i#en!) 1 r / 6a! /!a de -r5 cu #ine de/6re el)
1 r / 6a! a6ela la / ia lui 6en!ru /6ri2in.
3i 1 cea !a!e a/!ea din iu5ire.
Iar eu /! !ea# 8n!r- 6arcare cu un 5 r5a! de care %en a5ia
dac auzi/e. M-a# g9ndi! la 1!gra1iile 6e care le - zu/e# de
di#inea 8n al5u#. Eu i %en 8n nenu# ra!e i6/!aze. H9#5ind.
+3*
- S. J. WATSON -
&erici i. ndr g/!i i. Dac #-a li du/ aca/ i #-a 1i ui!a! iar i
6e ele) n-a 1i - zu! dec9! ceea ce li6/ea. Ada#. Dar a 1i - zu!
i c ne ui! # unul la al!ul ca i c9nd nu era# dec9! ni di 6e
lu#e. E li#6ede c era# 8ndr g/!i i.
7 O / -l /un #ai !9rziu) a# zi/) 6un9nd !ele1nul 8n gean! .
<A# / -i /6un 8n /eara a/!a) #i-a# 6r#i/ 8n /inea #ea.
De/6re 2urnal) de/6re dc!rul Na/4) !!.= Medicul a !ui! ur$
7 S #erge# 8n ca5ine!. Tre5uie / ne a6uc # de !rea5 .
7 Sigur) i-a# r /6un/) 1 r / -l 6ri-e/c.
*
A# 8nce6u! 8n/e#n rile de #ai /u/ 8n !i#6 ce dc!rul Na/4
# aducea aca/ cu #aina. Mul!e din!re ele /un! a6ra6e
ilizi5ile) ni!e #9zg leli 8ngrzi!are. Dc!rul Na/4 n-a /6u/
ni#ic 8n !i#6 ce /cria#) dar c9nd # 6rea# ca / g /e/c
cu-9n!ul 6!ri-i! /au 1r#ulare #ai 5un ) a# 5/er-a! c /e
ui!a la #ine din c9nd 8n c9nd. M-a# 8n!re5a! la ce /e g9ndea 7
8nain!e / iei# din ca5ine!) #-a 8n!re5a! dac /un! de acrd /
di/cu!e de/6re cazul #eu la cn1erin la care 1u/e/e in-i!a! /
ia 6ar!e. <"a 'ene-a=) #i-a eE6lica! el) 1 r / -i a/cund
/en!i#en!ul de #9ndrie. I-a# zi/ c da i #i-a# 8nc4i6ui! c ) 8n
/cur! -re#e) / -#i cear un eEe#6lar 1!c6ia! al 2urnalului
#eu. Pentru cercetare2
@9nd a# a2un/ 8n 1a a ca/ei #ele) i-a lua! la re-edere i #i-a
/6u/$ <M /ur6rinde c ai -ru! / 1aci 8n/e#n ri c4iar 8n #ain .
(ari 1ar!eD 4! r9! . #i 8nc4i6ui c nu -rei / - i /ca6e ni#ic=.
Dar !iu ce-a -ru! / /6un . @ /un! 5/eda! . Di/6era! .
Di/6era! / cn/e#nez !!ul.
3i are dre6!a!e. @4iar /un! 1ar!e 4! r9! / 1ac a/!a. Du6
ce a# in!ra! 8n ca/ ) #i-a# !er#ina! 8n/e#n rile la #a/a din
5uc ! rie) a# 8nc4i/ 2urnalul i l-a# 6u/ la lc 8n a/cunz !area
lui) du6 care #-a# dez5r ca! 6e 8ndele!e. %en 8#i !ri#i/e/e un
#e/a2 6e !ele1nul #5il$ <Gai / iei# la un re/!auran! di/ear .
E -ineriD=
Mi-a# da! 2/ 6an!alnii 5leu#arin 6e care 8i g /i/e# 8n
i1nier de di#inea . A6i #-a# dez5r ca! i de 5luza al5a/!r )
care #i /e 6 ru/e c /e 6!ri-e!e cel #ai 5ine cu ei. Era#
!ul5ura! . n !i#6ul edin ei) 8i d du/e# 2urnalul dc!rului Na/4
7 # 8n!re5a/e dac 8l 6a!e ci!i) iar eu 8i /6u/e/e# c da. A/!a
+3+
- NAINTE S ADORM -
/-a 8n!9#6la! 8nain!e / 6#enea/c de cn1erin a de la 'ene-a)
iar acu# # 8n!re5a# dac de aceea #i-l ceru/e. <E eEcelen!>
#i-a zi/ el c9nd a !er#ina! de ci!i!. &ar!e 5ine. i aduci a#in!e
#ul i#e de lucruri) @4ri/!ine. i re-in nenu# ra!e a#in!iri. 3i nu
- d niciun #!i- 6en!ru care lucrul /!a ar 8nce!a. Ai #!i-e / 1ii
6!i#i/! D=
Dar nu era# 6!i#i/! . M /i# ea# cn1uz . Oare eu
1lir!a/e# cu el /au el cu #ine? El 8i aeza/e #9na 6e/!e a #ea)
dar nu # 6u/e/e# 8n niciun 1el i 8l l /a /e# /- in acl. <Ar
1i 5ine / cn!inui / /crii=) #-a /1 !ui! el c9nd #i-a da! 2urnalul
8na6i) iar eu i-a# /6u/ c aa a# / 1ac.
Acu#) 8n dr#i!rul #eu) 8ncerca# / # cn-ing c nu
1 cu/e# ni#ic r u. nc # /i# ea# -in-a! . (en!ru c 8#i
1 cu/e 6l cere. A!en ia lui i /en!i#en!ul de c#uniune. (re de
cli6 ) 8n #i2lcul /i!ua iei di1icile 8n care # a1lu) /e i-i/e #ic
/c9n!eie de 5ucurie. M /i# i/e# a!r g !are. Seduc !are.
M-a# a6r6ia! de /er!arul cu len2erie in!i# i a# /c!ci!
6rin el 69n a# g /i! 6erec4e de c4il i negri cu dan!el i un
/u!ien de aceeai culare. M-a# 8#5r ca! cu ele 7 8#i dau
/ea#a c !re5uie / 1ie ale #ele) dar nu /i#! c #i-ar a6ar ine
7 g9ndindu-# la 2urnalul din i1nier. @e-ar zice %en dac l-ar
g /i? Dac ar ci!i !! ce a# /cri/) !! ce a# /i# i!? Oare ar
8n elege?
M-a# du/ 8n 1a a glinzii. <Ar 8n elege) #i-a# zi/ 8n /inea #ea.
Ar !re5ui / 8n eleag .= Mi-a# eE6lra! !ru6ul i cu c4ii) i cu
#9inile. Mi-a# 6li#5a! dege!ele 6e/!e cn!ururile i r!un2i#ile
lui) ca i c9nd ar 1i 1/! ce-a nu) un dar. ;n lucru care !re5uia
8n- a! de la zer.
3!ia# c dc!rul Na/4 nu 1lir!a/e cu #ine) dar 8n cele c9!e-a
##en!e 8n care a-u/e/e# i#6re/ia c 1ace a/!a) nu # #ai
/i# i/e# 5 !r9n . M /i# i/e# -ie.
Nu !iu c9! a# r #a/ 8n 1a a glinzii. (en!ru #ine) !i#6ul e/!e
ela/!ic) a6ra6e li6/i! de /en/. Anii au !recu! 6e/!e #ine 1 r /
la/e nici ur# . Minu!ele nu eEi/! . Dar 5 ! ile cea/ului de 6e
6liciara e#ineului 8#i aduceau a#in!e de !recerea !i#6ului.
M ui!a# la !ru6ul #eu) la gr /i#ea de6u/ 6e 1e/e i 6e lduri)
la 6 rul negru de la /u5/uri i de 6e 6iciare. A# g /i! un
a6ara! de ra/ 8n 5aie) #i-a# / 6uni! 6iciarele) du6 care #i-a#
!recu! la#a rece 6e/!e 6iele. Mi-a# zi/ c 6r5a5il #ai 1 cu/e#
a/!a de nenu# ra!e ri) dar !! #i /e 6 rea un lucru ciuda!) 5a
+32
- S. J. WATSON -
c4iar un 6ic ridicl. Din nea!en ie) #-a# ! ia! ur 6e ga#5 7
#ic durere) ur#a! de 6ic !ur rie care a !re#ura! cli6 )
a6i /-a 6relin/ 6e 6icir. I-a# 6ri! c derea cu dege!ul) /!ri-ind
1iricelul ca de /ir6. A# du/ dege!ul la 5uze$ un gu/! #e!alic
cald) a#e/!eca! cu iz de / 6un. A# l /a! /9ngele / alunece 6e
6ielea 6ra/6 ! ne!ezi! ) a6i l-a# !er/ cu un er-e el u#ed.
@9nd #-a# 8n!r/ 8n dr#i!r) #i-a# 6u/ ni!e cira6i i
rc4ie /!r9#! de culare neagr . A# de/c4i/ cu!iu a a1la! 6e
# /u a de !ale! i a# /c/ un clier i 6erec4e de cercei din
aur. M-a# aeza! 6e /caunul din 1a a # /u ei i #-a# #ac4ia!.
Mi-a# ndula! 6 rul i l-a# da! cu 1iEa!i-) a6i #-a# 6ar1u#a!
du6 urec4i i la 8nc4eie!urile #9inilr. 3i) 8n !! ace/! !i#6) #-a
8n/ i! a#in!ire di1uz . M-a# - zu! 6un9ndu-#i ni!e cira6i)
6rinz9nd 2ar!ierele de cen!ura a5d#inal i 8nc4eindu-#i
/u!ienul) dar era# 6er/an di1eri! i # a1la# 8n!r- ca#er
di1eri! . O ca#er lini!i! ) cu #uzic 8n /urdin . n de6 r!are /e
auzeau -ci) ui 8nc4iz9ndu-/e i de/c4iz9ndu-/e) zu#ze!ul
8n1unda! al !ra1icului. Mi-a# a#in!i! c #-a# ui!a! 8n glind )
/!udiindu-#i c4i6ul la lu#ina lu#9n rii) i #i-a# zi/$ <Nu-i r u.
Nu-i r u delc=.
Dar a#in!irea 8#i !! /c 6a 6rin!re dege!e. S!r lucea /u5
/u6ra1a a cn!iin ei #ele i) cu !a!e c -edea# anu#i!e
de!alii) i#agini i ##en!e di/6ara!e) era 8ngr6a! 6rea ad9nc
6en!ru a 6u!ea ur# ri unde duce. A# - zu! /!icl de a#6anie
6e n6!ier . Du 6a4are. ;n 5uc4e! de 1lri 6e 6a! i un 5ile!.
Era# /ingur 8n!r- ca#era de 4!el) a!e6!9ndu-l 6e 5 r5a!ul 6e
care 8l iu5ea#. A# auzi! ni!e cic ni!uri) #-a# ridica! 8n
6iciare i a# 6rni! /6re u D Dar a6i !!ul /-a 8n!reru6!) de
6arc #-a 1i ui!a! la !ele-izr i) din!r-da! ) cine-a ar 1i /c/
an!ena. A# ridica! 6ri-irea i #-a# - zu! 6e #ine 8n/ #i) 8n
dr#i!rul din ca/a #ea. @u !a!e c 1e#eia 6e care -edea#
8n glind #i /e 6 rea /!r in 7 iar #ac4ia2ul i 1iEa!i-ul din
6 r 6r5a5il c 8#i accen!uau /enza ia de ne1a#iliari!a!e 7 #
/i# ea# 6reg !i! . Nu !ia# 6en!ru ce) dar # /i# ea#
6reg !i! . A# c5r9! la 6 ar!er / -#i a!e6! / ul) 5 r5a!ul cu
care # c / !ri/e#) 5 r5 a!ul 6e care 8l iu5ea#.
<(e care 8l iu.esc, #i-a# zi/ 8n /inea #ea. % r5a!ul 6e care 8l
iu5e/c.=
A# auzi! c4eia 8n 5ra/c ) ua de/c4iz9ndu-/e i 6iciare
!erg9ndu-/e 6e c-rul de la in!rare. O 1luier !ur ? Sau are era
+33
- NAINTE S ADORM -
uierul a/6ru al re/6ira iei #ele?
O -ce$
7 @4ri/!ine? @4ri/!ine) !e /i# i 5ine?
7 Da) a# zi/ eu. Sun! aici.
Tu/e) zg#!ul 4ainei ag a!e 8n cui) /er-ie! 6u/ 6e
6dea.
7 T!ul e 8n regul ? a /!riga! el 6e /car . Te-a# /una! #ai
de-re#e. 3i i-a# l /a! un #e/a2.
Sc9r 9i!ul !re6!elr. (re de cli6 ) a# crezu! c / #earg
direc! la 5aie /au 8n 5irul lui) 1 r / -in 8n dr#i!r / #
-ad ) i #-a# /i# i! ca carag4ia/ $ era# 8#5r ca! cu 4aine
care nu 6 reau ale #ele i 8#i a!e6!a# / ul) cu care era#
c / !ri! de cine !ie c9 i ani. A 1i -ru! / /#ulg 4ainele de 6e
#ine) / dau la 6ar!e #ac4ia2ul i / rede-in 1e#eia care /un!
de 1a6!) dar a# auzi! un icne! ur i 5u1ni!ura unui 6an!1 /c/
din 6icir) a6i 6e a celuilal!) i #i-a# da! /ea#a c /e aeza/e
/ -i 6un 6a6ucii. Scara a /c9r 9i! din nu) a6i %en a in!ra! 8n
ca#er .
7 Draga #eaD a 8nce6u! el) dar /-a 6ri!.
(ri-irea i /-a 6li#5a! 6e c4i6ul #eu 6re de c9!e-a cli6e) a6i
#i-a c5r9! 6e !ru6 i) 8n cele din ur# ) /-a 8n!r/ la c4ii #ei.
Nu-#i 6u!ea# da /ea#a la ce /e g9ndea.
7 ;au> Ar iD a zi/ %en) cl !in9nd din ca6.
7 A# g /i! 4ainele a/!ea 8n i1nier. M-a# g9ndi! / #
aran2ez un 6ic. n 1nd) e -ineri /eara. nce6e .eeBendul.
7 Da) #i-a r /6un/ el) /!9nd 8n cn!inuare 8n 6ragul uii. Da)
darD
7 :rei / iei# unde-a?
M-a# ridica! 8n 6iciare i #-a# a6r6ia! de el.
7 S ru! -# >
Nu era ce-a 6l nui!) ci 6ur i /i#6lu #i /-a 6 ru! c e lucrul
cel #ai 6!ri-i!. I-a# cu6rin/ g9!ul cu 5ra ele i a# /i# i! #ir/
de / 6un) !ran/6ira ie i #unc . ;n #ir/ dulce) ca de creiane
clra!e. Mi-a re-eni! 8n #in!e i#agine 7 /! !ea# 8n genunc4i
cu Ada# i de/ena# 7 dar a di/6 ru! i#edia!.
7 S ru! -# ) a# re6e!a! eu) iar el #-a /!r9n/ 8n 5ra e.
%uzele ni /-au 8n!9lni!. O /i#6l a!ingere. ;n / ru! de na6!e
5un /au de la re-edere) un / ru! 6en!ru c9nd e!i 8n 6u5lic) un
/ ru! 6en!ru #a#a !a. Dar nu #i-a# de/1 cu! 5ra ele din 2urul
g9!ului / u) iar el #-a / ru!a! 8nc da! . "a 1el.
+34
- S. J. WATSON -
7 S ru! -# ) %en. Aa cu# !re5uie.
7 %en) ni /un!e# 1erici i? l-a# 8n!re5a! eu #ai !9rziu.
Ne a1la# 8n!r-un re/!auran! 8n care #ai 1u/e/er #) dei
5ine8n ele/ c nu-#i a#in!ea#. (ere ii erau ac6eri i cu
1!gra1ii 8nr #a!e ale unr a#eni de/6re care a# 6re/u6u/ c
erau cele5ri! i #inreO 8n 6ar!ea din /6a!e a lcalului /e c /ca
un cu6!r care a!e6!a ca 6izzele / 1ie 5 ga!e la c6!. A#
gu/!a! din 1ar1uria cu 6e6ene gal5en 6e care a-ea# 8n 1a .
Nu-#i a#in!ea# /- 1i c#anda!.
7 M g9nde/c c /un!e# c / !ri i deD a# cn!inua! eu) dar
#-a# 6ri!. @4iar) de c9 i ani?
7 S 1ac un calculD De du zeci i di de ani.
Mi /-a 6 ru! 6eriad incredi5il de lung . M-a# g9ndi! la
i#aginea de care 8#i a#in!i/e# 8n du6 -a#iaza aceea. &lri 8n!r-
ca#er de 4!el. Sun! /igur c -l a!e6!a# 6e el.
7 3i /un!e# 1erici i?
A 6u/ 2/ 1urculi a i a lua! gur din -inul al5 /ec 6e care 8l
c#anda/e. "a #a/a de l9ng ni /-a aeza! 1a#ilie. Ni!e
6 rin i #ai 8n -9r/! i 1iica lr) care a-ea -re du zeci de ani.
7 Ne iu5i#) dac la a/!a !e re1eri) a zi/ %en. Eu /igur !e
iu5e/c.
Ei 5ine) //i/e ##en!ul / -i /6un c i eu 8l iu5e/c. @9nd
/6un$ <Te iu5e/c=) 5 r5a ii 8n!!deauna /e a!ea6! la un
r /6un/.
3i !!ui) ce / -i 1i /6u/? (en!ru #ine) e !! un /!r in. Iu5irea
nu are cu# / a6ar 8n du zeci i 6a!ru de re) ric9! de #ul!
#i-ar 1i 6l cu! c9nd-a / cred c /e 6a!e.
7 3!iu c nu # iu5e!i) a cn!inua!) iar eu #-a# ui!a! la el
ca! 6re de cli6 . Nu- i 1ace gri2i. n eleg /i!ua ia 8n care !e
a1li. n care ne a1l #. Nu- i aduci a#in!e) dar ne-a# iu5i! c9nd-a.
In!en/. T!al. @a 8n 6-e!i. @a R#e i Julie!a. @u !a!e
6r/!iarele de rigareD a zi/ el) 8ncerc9nd / r9d ) dar n-a
reui! dec9! / 1ie /!9ngaci. Te iu5ea# i # iu5eai. Era#
1erici i) @4ri/!ine. &ar!e 1erici i.
7 (9n la acciden!.
A !re/ ri! ur c9nd a auzi! ace/! cu-9n!. Oare # lua/e gura
6e dinain!e? @i!i/e# a/!a 8n 2urnal) dar are c9nd #i- /6u/e/e?
@u#-a azi? Nu !ia#) i !!ui) ricine /-ar a1la 8n /i!ua ia #ea) /-
ar g9ndi c e din 6ricina unui accident. Aa c #-a# 4! r9! /
+3,
- NAINTE S ADORM -
nu-#i 1ac gri2i.
7 Da) #i-a r /6un/ el cu un aer !ri/!. (9n a!unciD Era#
1erici i.
7 3i acu#?
7 Acu#? Mi-a dri ca lucrurile / /!ea al!1el) dar nu /un!
ne1erici!) @4ri/. Te iu5e/c. Nu #i-a dri 6e ni#eni al!cine-a.
<Dar eu? #i-a# zi/ 8n /inea #ea. Oare /un! 1erici! ?=
M-a# ui!a! la #a/a de l9ng ni. Ta! l inea 6erec4e de
c4elari 8n dre6!ul c4ilr) ui!9ndu-/e la #eniul 6la/!i1ia!) 8n !i#6
ce / ia 8i aran2a 6 l ria 1iicei lr i 8i d dea 2/ 1ularul. &a!a
/! !ea ne#ica! ) ui!9ndu-/e 8n gl cu gura 8n!rede/c4i/ . M9na
drea6! i-a !re/ ri! /u5 #a/ . O u-i /u5 ire de /ali- 8i a!9rna
de 5 r5ie. Ta! l a 5/er-a! c # ui!a# la ea i a# 8n!r/
6ri-irea c !re / ul #eu) dar 6rea re6ede c / nu dau i#6re/ia
c # 4l5a# la ea. (r5a5il c erau 5inui i cu a#enii care
/e ui!au 8n al! 6ar!e cu cli6 #ai !9rziu dec9! ar 1i !re5ui!.
A# 1!a!.
7 Mi-a dri / -#i 6! a#in!i ce /-a 8n!9#6la!.
7 @e /-a 8n!9#6la!? De ce?
M-a# g9ndi! la celelal!e a#in!iri care 8#i re-eni/er 8n #in!e.
&u/e/er /cur!e) !rec !are) dar acu# di/6 ru/er . Se
e-a6ra/er . n/ #i le n!a/e# 8n 2urnal. 3!ia# c eEi/!a/er
c9nd-a 7 c 8nc eEi/!au unde-a 8n #in!ea #ea. A!9!a dar c
/e r ! ci/er .
Era# /igur c !re5uia / eEi/!e c4eie) a#in!ire care / le
de/cuie 6e !a!e celelal!e.
7 M g9nde/c c dac #i-a a#in!i acciden!ul) 6a!e c #i-a
aduce a#in!e i al!e lucruri. (a!e c nu !!ul) dar /u1icien!.
Nun!a na/!r ) de eEe#6lu. 3i luna de #iere. Nici # car a!9!a
lucru nu-#i a#in!e/c.
A# lua! gur de -in. Mai a-ea# un 6ic i 6rnun a# nu#ele
1iului n/!ru) dar #i-a# adu/ a#in!e la !i#6 c %en nu !ia c
ci!i/e# de/6re el.
7 Ar 1i ce-a ca 8n!r- 5un zi / # !reze/c !iind # car cine
/un!.
%en i-a /!r9n/ dege!ele) /6ri2inindu-i 5 r5ia 8n 6u#n.
7 Dc!rii /6un c a/!a n- / /e 8n!9#6le) a zi/ el.
7 Dar nu /un! /iguri) nu-i aa? Ar 6u!ea / /e 8nele.
7 M 8ndie/c.
A# 6u/ 2/ 6a4arul. Se 8nela. @redea c !!ul e 6ierdu!) c
+30
- S. J. WATSON -
!recu!ul #eu di/6 ru/e cu de/ -9rire. (a!e c //i/e
##en!ul / -i /6un de/6re a#in!irile care 8#i re-eneau 8n
anu#i!e cli6e) de/6re dc!rul Na/4) de/6re 2urnal. T!ul.
7 Dar uneri 8#i aduc a#in!e ni!e lucruri) a# /6u/ eu) iar
%en a 6 ru! /ur6rin/. @red c 8nce6 / -#i recu6erez !recu!ul) 8n
1la/4-uri.
7 Seri/? #-a 8n!re5a! el) lu9nd #9na de la 5 r5ie.
7 A4) de6indeD ;neri) nu-i #are lucru. Dar ni!e
/en!i#en!e i /enza ii r zle e. I#agini. ;n 1el de -i/e) dar #i /e
6ar 6rea reale ca / 1ie in-en!a!e.
%en n-a /6u/ ni#ic.
7 Tre5uie / 1ie a#in!iri) a# cn!inua! eu.
A6i a# ! cu!) a!e6!9nd / -#i #ai 6un 8n!re5 ri) / -#i
cear / -i /6un !! ce-a# - zu! i cu# de-a# reui! / -#i dau
/ea#a c era -r5a de !recu!ul #eu.
Dar nu #-a 8n!re5a! ni#ic. A cn!inua! / /e ui!e la #ine cu un
aer !ri/!. M-a# g9ndi! la 8n/e#n rile din 2urnal i #i-a re-eni! 8n
#in!e /cena 8n care %en 8#i 1eri/e -in 8n 5uc ! ria 6ri#ei
na/!re ca/e.
7 Mi-a# adu/ a#in!e de !ine) a# zi/ 8n cele din ur# . Erai
#ul! #ai !9n rD
7 3i ce 1 cea#?
7 Nu #are lucru. Erai 8n 5uc ! rie.
Mi-a# a#in!i! de 1a!a care /! !ea la #a/a al !ura! 8#6reun
cu 6 rin ii ei i a# c5r9! gla/ul.
7 M / ru!ai.
%en #i-a z9#5i!.
7 3i # g9nde/c c dac a# reui! / -#i a#in!e/c un lucru)
6a!e c /un! ca6a5il / -#i a#in!e/c #ul!e al!eleD
S-a a6leca! 8n 1a i #i-a lua! #9na 6e/!e #a/
7 Dar #9ine n- / - i #ai a#in!e!i ni#ic. A/!a e 6r5le#a.
Nu ai nici !e#elie 6e care / cn/!ruie!i.
A# 1!a!. Era ade- ra! ce /6unea 7 nu 6! cn!inua / /criu
ce #i /e 8n!9#6l 6en!ru !! re/!ul -ie ii) nu dac !re5uie / i
ci!e/c !!ul zi de zi.
M-a# ui!a! la 1a#ilia de al !uri. &a!a #9nca /u6 cu ge/!uri
ne8nde#9na!ice) 6 !9nd 5a-e!a 6e care #a#a i- 6u/e/e la g9!.
Mi-a# 8nc4i6ui! cu# !re5uie / 1i 1/! -ia a 6 rin ilr 7 erau
ni!e a#eni !ri!i) ca6!i-i 6en!ru !!deauna 8n rlul de 8ngri2i!ri)
de care /6erau / /ca6e cu ani 8n ur# .
+3A
- NAINTE S ADORM -
<"a 1el /un!e# i ni) #i-a# zi/ 8n /inea #ea. 3i eu !re5uie /
1iu 8ngri2i! .= Mi-a# da! /ea#a c 7 la 1el ca 8n cazul lr i al
1e!ei 7 %en # iu5e!e) dar eu nu-i -i 6u!ea 8#6 r! i
drag/!ea nicida! .
3i !!ui) 6a!e c nu era aa. (a!e c ni #ai a-ea# an/e.
7 :rei / # 1ac 5ine?
7 @4ri/!ine) a zi/ el cu un aer /ur6rin/. Te rgD
7 (a!e dac a #erge / # cn/ul!e cine-a. ;n dc!r.
7 A# #ai 8ncerca!.
7 Dar 6a!e c #eri! / #ai 8ncerc #. "ucrurile /e
8#5un ! e/c !! !i#6ul. (a!e a a6 ru! un nu !ra!a#en!.
M-a /!r9n/ de #9n .
7 @4ri/!ine) nu eEi/! niciun !ra!a#en!) crede-# . "e-a#
8ncerca! 6e !a!e.
7 @e? a# 8n!re5a! eu. @e-a# 8ncerca!?
7 @4ri/) !e rg. S nu di/cu! # de/6re a/!aD
7 @e-a# 8ncerca!? @e?
7 T!. A# 8ncerca! !!. N-ai idee cu# a 1/!.
( rea / nu /e /i#! 8n largul lui. S-a ui!a! 8n /!9nga i 8n
drea6!a) ca i c9nd /-ar 1i a!e6!a! / 6ri#ea/c l-i!ur ) dar
nu !ia din ce direc ie ar 6u!ea -eni. A 1i 6u!u! renun a la
8n!re5are) dar a# in/i/!a!.
7 @e) %en? Tre5uie / !iu. @u# a 1/!?
T cea.
7 S6une-#i>
A ridica! ca6ul i a 8ng4i i! 8n /ec. ( rea 8ngrzi!. Era ru la
1a i 1 cu/e c4ii #ari.
7 Erai 8n c# . Ta! lu#ea credea c / #ri. n a1ar de
#ine. 3!ia# c e!i 6u!ernic i c ai / - i re-ii. 3!ia# c / !e
1aci 5ine. A6i) 8n!r- 5un zi) #-au /una! de la /6i!al i #i-au
/6u/ c !e-ai !rezi! din c# . "i /e 6 rea ade- ra! #inune)
dar eu !ia# c nu era aa. Erai !u) @4ri/. Te 8n!rceai la #ine.
Erai a#e i! . @n1uz . Nu !iai unde !e a1li i nu- i a#in!eai ni#ic
de/6re acciden!) dar ne-ai recun/cu! 6e #ine i 6e #a#a !a) cu
!a!e c nu- i d deai /ea#a cine /un!e# de 1a6!. Mi-au /6u/ /
nu-#i 1ac gri2i) 6en!ru c 6ierderea #e#riei e ce-a 1ire/c du6
a/!1el de !rau#a!i/#e gra-e) i c / - i re-ii. Dar a6iD
A ridica! din u#eri i a 6leca! 6ri-irea /6re er-e!ul 6e care 8l
inea 8n #9ini. (re de cli6 ) a# crezu! c n- / cn!inue.
7 A6i ce?
+3C
- S. J. WATSON -
7 Ei 5ine) /i!ua ia !a 6 rea / /e agra-eze. A# -eni! da! la
/6i!al i 4a5ar n-a-eai cine /un!. Ai crezu! c -/ un dc!r. A6i ai
ui!a! i cine e!i. Nu- i a#in!eai cu# !e c4ea# ) 8n ce an !e-ai
n /cu!. Ni#ic. n cele din ur# ) #edicii i-au da! /ea#a c nu
6u!eai 6 /!ra 8n #e#rie a#in!iri ni. i-au 1 cu! !#gra1ii i
!! 1elul de !e/!e. T! ce !re5uie. Dar n-a /er-i! la ni#ic. Au zi/ c
acciden!ul i-a a1ec!a! #e#ria. 3i c a#nezia !a e 6er#anen! .
@ nu eEi/! niciun !ra!a#en!) c nu 6! 1ace ni#ic.
7 Ni#ic? @4iar n-au 1 cu! ni#ic?
7 Nu. Au zi/ c 1ie / - i re-in #e#ria) 1ie nu) i c ) din
eE6erien a lr) cu c9! a#nezia / dureze #ai #ul!) cu a!9! /
ai #ai 6u ine an/e / !e 1aci 5ine. Mi-au /6u/ c !! ce 6! 1ace
e / a# gri2 de !ine. 3i a/!a a# 8ncerca! / 1ac.
Mi-a lua! #9inile 8n!r-ale lui) #9ng9indu-#i dege!ele i
-erig4e!a. S-a a6leca! /6re #ine) a6r6iindu-i ca6ul de al #eu
la dar c9 i-a cen!i#e!ri.
7 Te iu5e/c) #i-a 6!i! el) dar nu i-a# 6u!u! r /6unde.
A# !er#ina! de #9nca! 8n ! cere. Si# ea# cre/c9nd 8n #ine
un /en!i#en! de indignare. De 1urie. ( rea a!9! de cn-in/ c nu
6u!ea# 1i a2u!a! . A!9! de /igur. Din!r-da! ) #i-a# da! /ea#a
c nu #ai -ia# / -i /6un de/6re 2urnal i de/6re dc!rul Na/4.
:ia# / -#i #ai 6 /!rez -re#e /ecre!ele. Si# ea# c erau
/ingurele lucruri de/6re care 6u!ea# /6une c /un! ale #ele.
*
Ne-a# 8n!r/ aca/ . %en i-a 1 cu! ca1ea) iar eu #-a# du/ 8n
5aie) unde #i-a# 8n/e#na! #are 6ar!e din 8n!9#6l rile de 6e/!e
zi) a6i #-a# dez5r ca!) #-a# de#ac4ia! i #i-a# 6u/ 4ala!ul
6e #ine. O nu zi /e a6r6ia de /19ri!. n /cur! -re#e) a-ea#
/ adr#) iar creierul #eu a-ea / !earg !! din #e#rie. A
dua zi ur#a /- iau de la ca6 !.
Mi-a# da! /ea#a c nu a# nici a#5i ie. Nu 6!. T! ce -reau
e / 1iu nr#al . S !r ie/c la 1el ca !a! lu#ea) cu eE6erien e
ni care / /e adauge celr -ec4i) a/!1el 8nc9! 1lecare zi /
#deleze 6e ur# !area. :reau / cre/c) / a1lu lucruri ni i /
8n- din ce #i /e 8n!9#6l .
S!9nd 8n 5aie) #-a# g9ndi! la 5 !r9ne ea #ea. A# 8ncerca!
/ -#i i#aginez cu# -a 1i. Oare i la a6!ezeci /au 6!zeci de ani
/ # !reze/c 8nc4i6uindu-#i c /un! la 8nce6u!ul -ie ii? A# /
+3F
- NAINTE S ADORM -
# /cl 1 r / !iu c a/ele #ele /un! 5 !r9ne) iar
8nc4eie!urile) grele i e6ene? Nu-#i 6! da /ea#a cu# -i
reac ina c9nd -i de/c6eri c -ia a #i /-a /cur/) c de2a e 8n
ur#a #ea) i c nu #-a# ale/ cu ni#ic. Niciun !ezaur de
a#in!iri) nici /ui! de eE6erien e) nici 8n ele6ciune 6e care /-
dau #ai de6ar!e. @e e/!e #ul) dac nu acu#ulare de
a#in!iri? @u# # -i /i# i c9nd # -i ui!a 8n glind i -i
-edea i#agine a/e# n !are cu cea a 5unicii? Nu !iu) dar
acu# nu-#i 6! 6er#i!e / # g9nde/c la a/!a.
"-a# auzi! 6e %en in!r9nd 8n dr#i!r. Mi-a# da! /ea#a c nu
-i #ai 6u!ea 6une 2urnalul 8n i1nier) aa c l-a# l /a! 6e
/caunul de l9ng cad ) /u5 4ainele de care # dez5r ca/e#.
<A# / -l 6un 8n cu!ia de 6an!1i #ai !9rziu) c9nd / adar# =)
#i-a# zi/ 8n /inea #ea. A# /!in/ lu#ina i #-a# du/ 8n
dr#i!r.
%en era 8n 6a! i /e ui!a la #ine. N-a# zi/ ni#ic) ci #-a#
5 ga! i eu /u5 6la6u# . Mi-a# da! /ea#a c era gl. <Te
iu5e/c) @4ri/!ine=) a /6u/ el) a6i a 8nce6u! / # / ru!e 6e g9!)
6e 5ra2i) 6e gur . Re/6ira ia lui 1ier5in!e #ir/ea un 6ic a
u/!uri. Nu -ia# / # / ru!e) 8n/ nu l-a# 8nde6 r!a!. <Eu a#
-ru! a/!a. M-a# 8#5r ca! cu rc4ia aia carag4ia/ ) #-a#
#ac4ia!) #-a# 6ar1u#a! i i-a# ceru! / # / ru!e 8nain!e /
#erge# la re/!auran!.=
M-a# 8n!r/ cu 1a a /6re el i) cu !a!e c nu -ia#) l-a#
/ ru!a! i eu. A# 8ncerca! / -#i i#aginez c ne a1la# a#9ndi
8n ca/a 6e care !c#ai ne- cu#6 ra/er # i c a# 6rni!
8#6reun /6re dr#i!r) /#ulg9ndu-#i 4ainele de 6e #ine i
l /9nd 8n 5uc ! rie 6e!ele care a!e6!a / 1ie g !i!. Mi-a# zi/ c
6e a!unci /igur 8l iu5ea# 7 al!#in!eri de ce #-a 1i c / !ri! cu
el? 7 i c n-a# niciun #!i- / nu-l #ai iu5e/c i acu#. Mi-a#
zi/ c ceea ce 1 cea# era i#6r!an!) eE6re/ie a iu5irii i
recun!in ei) iar c9nd #9na lui #i-a c5r9! 6e /9n) nu l-a#
6ri!) ci #i-a# /6u/ c e un lucru 1ire/c) nr#al. Nu l-a# 6ri!
nici c9nd #9na i-a aluneca! 8n!re 6iciarele #ele) i nu#ai eu
!ia# c ) #ai !9rziu) c9nd a# 8nce6u! / ge# ur) nu era din
cauza a ce 1 cea el. Nu era delc 6l cere) ci !ea# 7 !ea# de
ce a# - zu! c9nd a# 8nc4i/ c4ii.
3u, ntr-o camer de hotel. Cea de care mi-am amintit n seara
asta, cnd m aran4am n fa a o&linzii. 5 d lumn rile,
ampania, florile. ,ud cioc nituri n u , m v d punnd 4os
+4*
- S. J. WATSON -
paharul din care am . ut i ridicndu-m s deschid. 0unt
ncntat , ner .d toare, iar atmosfera e plin de promisiuni. 0e6
i isp ire. Pun mna pe clan a tare i rece. 7nspir adnc. 8n
sfrit, lucrurile or s se rezolve.
A6i ni#ic. ;n gl 8n #e#rie. -a se deschide, apropiindu-se
uor de mine, dar nu pot vedea cine e n spatele ei. n cli6a
aceea) 8n 6a! cu / ul #eu) #-a cu6rin/ 6anica) 6anic -eni!
de nic ieri. <%en>=) a# /!riga! eu) dar el nu /-a 6ri! 7 nici
# car nu 6 rea / # 1i auzi!. <%en>=) a# /!riga! 8nc da! .
A# 8nc4i/ c4ii i #-a# ag a! de el. A# aluneca! din nu 8n
!recu!.
3 n camer . 8n spatele meu. Cum de-i permite aa ceva
individul sta? M r sucesc pe c lcie, dar nu v d nimic. 9
durere arz toare. Presiune pe &t. Nu pot respira. Nu e so ul
meu, nu e 1en, dar minile lui sunt pe mine, minile i carnea lui
m acoper cu totul. 8ncerc s respir, dar nu pot. !remur din
toate ncheieturile. !rupul meu moleit se dizolv , se transform
n cenu . ,p n pl mni. :eschid ochii i nu v d dect rou-
aprins. ,m s mor aici, n camera asta de hotel. :umnezeule# Nu
mi-am dorit asta. N-am vrut s se ntmple aa ceva. 0 m
a4ute cineva# 0 vin cineva# :a, am f cut o &reeal , dar nu
merit pedeapsa asta. Nu merit s mor.
0imt c dispar. 5reau s -l v d pe ,dam. 5reau s -l v d pe
so ul meu. :ar niciunul dintre ei nu e aici. Nu e nimeni aici, n
afar de mine i . r.atul sta care are minile n 4urul &tului
meu.
0imt c alunec. ;os, din ce n ce mai 4os. 0pre ntuneric. Nu
tre.uie s adorm. Nu tre.uie s adorm. Nu. !re.uie. 0 . ,dorm.
A#in!irea a di/6 ru! din!r-da! ) l /9nd 8n ur# un gl
8ngrzi!r. A# de/c4i/ c4ii. Era# 8na6i 8n ca/a #ea. n 6a!. @u
/ ul #eu 8n #ine. <%en>=) a# /!riga! eu) dar era 6rea !9rziu. A
e2acula! cu ge#e!e 8n 5ui!e. "-a# 8#5r ia! 1ar!e /!r9n/) iar
du6 cli6 #-a / ru!a! 6e g9! i #i-a /6u/ 8nc da! c #
iu5e!e.
7 @4ri/) 6l9ngiD
A# iz5ucni! 8n 44!e necn!rla!e.
7 @e /-a 8n!9#6la!? #-a 8n!re5a! el. Te-a duru!?
@e i-a 1i 6u!u! /6une? Tre#ura# din !! !ru6ul) iar #in!ea
#ea 8ncerca / 6rce/eze ce - zu/e# cu 6u in !i#6 8nain!e. O
ca#er de 4!el 6lin cu 1lri. 3a#6anie i lu#9n ri. ;n /!r in cu
+4+
- NAINTE S ADORM -
#9inile 8n 2urul g9!ului #eu.
@e / -i 1i /6u/? Nu 6u!ea# dec9! / 6l9ng i #ai !are) / -l dau
la 6ar!e) iar a6i / a!e6!. S a!e6! 69n c9nd a-ea /
adar# ) ca / # 6! /!recura din 6a! i / -#i n!ez !!ul 8n
2urnal.
+42
- S. J. WATSON -
S%& t # )/(0 noa1tea
Nu 6! / dr#. %en a urca! 8n dr#i!r) iar eu /criu 8n
5uc ! rie. @rede c 5eau cana de la6!e cu caca 6e care #i-a
6reg !i!- cu 6u in !i#6 8n ur# i c ) 8n /cur! -re#e) / #
8n!rc i eu 8n 6a!.
Aa a# / 1ac) dar nu 8nain!e / #ai /criu 8n 2urnal.
Acu#) ca/a e lini!i! i 8n!uneca! ) dar #ai de-re#e) !!ul
6 rea 1ar!e ani#a!. A#6li1ica!. #i a/cun/e/e# 2urnalul 8n
i1nier i # /!recura/e# 8na6i 8n 6a! du6 ce /cri/e/e#
de/6re ce - zu/e# 8n !i#6 ce 1 cea# drag/!e) dar !! era#
nelini!i! . Auzea# !ic i!ul cea/ului de 6e e#ineu) 5 ! ile care
#arcau rele i /1r i!ul di/cre! al lui %en. Si# ea# 6e 6ie6!
#a!erialul 6l 6u#ii i nu -edea# dec9! a1ia2ul cea/ului
de!e6! !r de 6e n6!ier . M-a# 8n!r/ 6e /6a!e i a# 8nc4i/
c4ii. Nu # 6u!ea# g9ndi dec9! la a#in!irea aceea) la #9inile
care # /!r9ngeau de g9!) 8#6iedic9ndu-# / re/6ir. Iar 8n
urec4i 8#i r /una -cea #ea$ <A# / #r=.
Mi-a# a#in!i! de 2urnal. Oare #i-ar 1i 1/! de a2u!r dac a
#ai 1i /cri/ 8n el? Sau dac l-a 1i reci!i!? A 1i 6u!u! / -l /c! din
a/cunz !are 1 r / -l !reze/c 6e %en?
M-a# ui!a! la el i l-a# - zu! 8n- lui! 8n 8n!uneric. <M #in i=)
#i-a# zi/ 8n /inea #ea. 3i c4iar aa e/!e. M-a #in i! 8n leg !ur
cu r#anul #eu i 8n leg !ur cu Ada#. Iar acu# /un! /igur c
8#i a/cunde i ade- rul de/6re cu# a# a2un/ 8n 4alul /!a.
A 1i -ru! / -l !reze/c i / /!rig$ <De ce? De ce 8#i !! /6ui c
a# 1/! l-i! de #ain 6e /!rad ac6eri! de g4ea ?= M
8n!re5 ce anu#e 8#i ! inuie!e. 3i c9! de durer/ 6a!e / 1ie
ade- rul.
3i are ce al!e lucruri nu #i-a #ai /6u/?
'9ndul #i-a z5ura! de la 2urnal la cu!ia de #e!al 8n care %en
6 /!reaz 1!gra1iile cu Ada#. <(a!e c 8n cu!ie /e a1l i al!e
r /6un/uri) #i-a# zi/. (a!e c acl / g /e/c ade- rul.=
A# 4! r9! / # dau 2/ din 6a!. A# ridica! 6la6u#a cu gri2 )
ca / nu-#i !reze/c / ul) a6i a# /c/ 2urnalul din a/cunz !are
i #-a# /!recura! 6e 4l 8n 6iciarele gale. Sc lda! 8n lu#ina
al5 /!ruie a lunii) ca/a ar !a al!1el acu# 7 8ng4e a! i
8ncre#eni! .
+43
- NAINTE S ADORM -
@9nd a# !ra/ ua dr#i!rului 8n ur#a #ea) /-a auzi! 49r9i!ul
le#nului 6e #c4e! i un clic di/cre!. A# r #a/ 6e 4l i #i-a#
r /1i! 8n/e#n rile. A# ci!i! cu# 8#i 6-e/!i/e %en c 1u/e/e#
l-i! de #ain . A# ci!i! cu# nega/e c a 1i /cri/ un r#an.
A# ci!i! de/6re 1iul n/!ru.
Tre5uia / - d 1!gra1ie cu Ada#. Dar unde / cau!? <O in
unde-a la e!a2) 8#i eE6lica/e el c9nd 8#i ar !a/e cu!ia de #e!al.
E #ai /igur aa.= 3!ia# lucrul /!a 6en!ru c #i-l n!a/e#. Dar
unde era) #ai eEac!? n dr#i!rul 6en!ru #u/a1iri? n 5irul lui?
@u# / cau! cu!ie 6e care nici # car nu-#i a#in!ea# /- 1i
- zu! -reda! ?
A# in!ra! 8n dr#i!r / 6un 2urnalul 8n i1nier) a6i #-a#
du/ 8n 5iru) 8nc4iz9nd ua 8n ur#a #ea. "u#ina lunii /e /!recura
6rin!re dra6erii) 8n- luind ca#era 8n!r- /!r lucire cenuie. Nu
8ndr znea# / a6rind lu#ina 7 nu 6u!ea# ri/ca / # g /ea/c
%en /c!cindu-i 6rin lucruri. M-ar 1i 8n!re5a! ce cau!) i n-a 1i
!iu! ce / -i /6un) nu a-ea# ce #!i- / in-en!ez. Ar 1i !re5ui!
/ -i r /6und la 6rea #ul!e 8n!re5 ri.
Scri/e/e# 8n 2urnal c era -r5a de cu!ie #e!alic de
culare gri. Mai 8n!9i #-a# ui!a! 6e 5iru. ;n c#6u!er de #ici
di#en/iuni) cu un ecran eE!re# de 6la!) creiane i 6iEuri 8n!r-
can ) 49r!ii aran2a!e cu gri2 8n !eancuri i un 6re/6a6ier din
cera#ic ) 8n 1r# de c lu de #are. Dea/u6ra 5irului a!9rna
un calendar 6re/ ra! cu 6/!-i!-uri) /!ele i cercule e clra!e)
/u5 5iru erau gean! de u# r din 6iele i un c de guni 7
a#9ndu gale 7 iar l9ng 5iru) un 1iier.
Mai 8n!9i #-a# ui!a! 8n 1iier. A# !ra/ ur /er!arul de /u/ i
a# - zu! c era 6lin cu 49r!ii aran2a!e 8n d/are 6e care /cria$
<Ser-iciu=) <@a/ =) <&inan e=. n /6a!ele lr a# da! de un 1lacn
cu 6a/!ile) dar n-a# reui! / ci!e/c ce /cria 6e el. Al dilea
/er!ar era 6lin cu 6a6e! rie 7 !eancuri de 49r!ie) 6iEuri) cu!ii)
6a/! crec!are. "-a# 8nc4i/ cu gri2 ) a6i #-a# a6leca! i a#
de/c4i/ /er!arul de 2/.
A# da! 6e/!e 6 !ur /au un 6r/6 8#6 !uri! 7 n-a# 6u!u!
/ -#i dau /ea#a din cauza /e#i8n!unericului. A# ridica! un cl )
a# 6i6 i! dede/u5! i a# g /i! un 5iec! de #e!al. @u!ia 6e care
c u!a#. Era #ai #are dec9! 8#i 8nc4i6uia#) a!9! de #are 8nc9!
a6ra6e c u#6lea /er!arul. Mi-a# da! /ea#a c era i #ai grea
dec9! # a!e6!a#. A# /c/- cu gri2 7 era c9! 6e-aci /- /ca6
din #9ini 7 i a# 6u/- 6e 6dea.
+44
- S. J. WATSON -
(re de c9!e-a cli6e) a# r #a/ 6e g9nduri) 6ri-ind cu!ia din
1a a #ea$ nu !ia# dac -ia# /- de/c4id /au nu. Oare ce
lucruri can!e a-ea# / de/c6 r 8n ea? "a 1el ca #e#ria
#ea) 6u!ea cn ine ade- ruri 6e care nici # car nu a-ea# cu#
/ #i le i#aginez. :i/e i grz -ii nea!e6!a!e. #i era !ea# .
Dar #i-a# da! /ea#a c nu a-ea# ni#ic al!ce-a 8n a1ar de
ace/!e ade- ruri. Sun! !recu!ul #eu. Sun! ceea ce # 1ace #.
& r ele nu /un! ni#ic. Nu /un! dec9! un ani#al.
A# 8nc4i/ c4ii i a# !ra/ aer 8n 6ie6!) du6 care a# ridica!
ur ca6acul.
S-a #ica! dar un 6ic. A# 8ncerca! 8nc da! ) g9ndindu-#
c era 8n e6eni!) i a6i 8nc da! . n cele din ur# ) #i-a# da!
/ea#a c era 8ncuia! . %en 8ncuia/e.
A# 8ncerca! / r #9n cal# ) dar a# /i# i! c # cu6rinde
1uria. @e dre6! a-ea %en / 8ncuie acea cu!ie cu a#in!iri) /
a/cund de #ine ceea ce-#i a6ar inea?
@4eia /e a1la unde-a 8n a6r6iere 7 era# /igur de a/!a. M-
a# ui!a! 8n /er!ar. A# de/1 cu! 6r/6ul i l-a# /cu!ura!. M-a#
ridica! 8n 6iciare) a# - r/a! creianele i 6iEurile din can i #-
a# ui!a! 8n ea. Ni#ic.
@u6rin/ de di/6erare) a# c u!a! i 8n celelal!e /er!are a!9! de
5ine c9! 8#i 6er#i!ea lu#ina /la5 din ca#er . N-a# g /i! nici
c4eie i #i-a# da! /ea#a c ar 6u!ea 1i riunde. @4iar riunde.
A# c zu! 8n genunc4i.
Din!r-da! ) a# auzi! un zg#!. ;n /c9r 9i! a!9! de di/cre!)
8nc9! a# crezu! c 1u/e/e 6rdu/ de !ru6ul #eu. Dar a ur#a!
8nc un zg#!. O eE6ira ie. Sau un 1!a!.
O -ce. A lui %en.
7 @4ri/!ine?
A6i #ai !are$
7 @4ri/!ine>
@e 6u!ea# / 1ac? Era# 8n 5irul / ului #eu i a-ea# 8n 1a
cu!ie #e!alic de/6re care el crede c nu-#i a#in!e/c ni#ic.
A# in!ra! 8n 6anic . A# auzi! de/c4iz9ndu-/e u . A6i /-a
a6rin/ 5ecul de 6e 4l) lu#in9nd /6a iul de /u5 u . %en /e
a6r6ia de 5iru.
M-a# #ica! 1ar!e re6ede. A# 6u/ cu!ia la lc) /acri1ic9nd
lini!ea 8n 5ene1iciul -i!ezei) i a# !r9n!i! /er!arul.
7 @4ri/!ine? a re6e!a! el.
Hg#! de 6ai 6e 4l.
+4,
- NAINTE S ADORM -
7 Draga #ea) /un! eu) %en.
A# 6u/ 6iEurile i creianele 8na6i 8n cana de 6e 5iru) a6i
#-a# aeza! 6e 6dea. ;a /-a cr 6a! ur. Nu !ia# ce a-ea#
/ 1ac. A# reac ina! in/!inc!i-) din ad9ncul -i/cerelr.
7 A2u! -# > a# /!riga! eu c9nd a a6 ru! 8n cadrul uii.
Silue!a lui %en /e 6r1ila 6e 1undalul lu#inii din 4l i) 6re de
cli6 ) c4iar a# /i# i! graza 6e care #i#a#.
7 Te rg> A2u! -# >
A a6rin/ lu#ina i /-a a6r6ia! de #ine.
7 @4ri/!ine> @e /-a 8n!9#6la!? a 8n!re5a! el) a6lec9ndu-/e /6re
#ine.
Dar #-a# da! 8na6i) 69n a# a2un/ l9ng 6ere!ele cu
1erea/!ra.
7 @ine e!i? l-a# 8n!re5a!.
Mi-a# da! /ea#a c 8nce6u/e# / 6l9ng i / !re#ur i/!eric.
A# 6i6 i! 6ere!ele cu #9inile i #-a# ag a! de dra6eria de
dea/u6ra #ea) ca i c9nd a 1i 8ncerca! / # ridic 8n 6iciare.
%en a r #a/ 6e lc) 8n cel lal! ca6 ! al ca#erei. A 8n!in/ #9na
/6re #ine de 6arc a 1i 1/! 6ericula/ ) un ani#al / l5a!ic.
7 Sun! eu) a /6u/ el) / ul ! u.
7 @ine e!i? @e /e 8n!9#6l cu #ine?
7 Su1eri de a#nezie. Sun!e# c / !ri i de #ul i ani.
A6i) 8n !i#6 ce-#i 1 cea cicla!a cu la6!e 6e care 8nc a#
8n 1a ) l-a# l /a! / -#i 6-e/!ea/c din nu !! ce !ia# de2a.
+40
- S. J. WATSON -
Du%ini+ # '2 noie%&rie
n!9#6larea 6e care a# de/cri/- 8n 6aginile dinain!e /-a
6e!recu! 8n na6!ea din/6re -ineri /6re /9#5 ! . Azi e du#inic .
E 8n 2ur de ra du /6rezece. A !recu! zi 8n!reag din care nu
#i-a# n!a! ni#ic. Du zeci i 6a!ru de re 6ierdu!e. Du zeci
i 6a!ru de re 8n care a# crezu! !! ce #i-a zi/ %en. n care a#
crezu! c n-a# /cri/ niciun r#an i c n-a# a-u! niciun c6il. n
care a# crezu! c a# /u1eri! un acciden! din 6ricina c ruia a#
r #a/ 1 r #e#rie.
(a!e c ) /6re de/e5ire de ziua de azi) dc!rul Na/4 n-a
/una!) iar eu n-a# g /i! ace/! 2urnal. Sau 6a!e c #-a /una!)
dar a# 4! r9! / nu-l ci!e/c. M-a !recu! un 1ir. @e /-ar 8n!9#6la
dac 8n!r- 5un zi /-ar 4! r8 / nu # #ai /une? N-a #ai g /i
2urnalul) nu l-a #ai ci!i i 6ale c nici n-a #ai a1la -reda! de
eEi/!en a lui. Nu #i-a #ai 6u!ea cuna!e !recu!ul.
Nu a a-ea acce/ la el. Acu# !iu. %en 8#i /6une -arian!
de/6re cu# a# a2un/ a#nezic ) iar /en!i#en!e le #ele) al!a.
Oare l-a# 8n!re5a! -reda! 6e dc!rul Na/4 ce /-a 8n!9#6la! cu
#ine? 3i c4iar dac l-a# 8n!re5a!) are 6! crede ce-#i /6une?
Singurul ade- r 6e care 8l a# e/!e cel /cri/ 8n 2urnal.
Scri/ de #ine. Tre5uie / in #in!e ace/! lucru$ e /cri/ de
#ine.
M g9nde/c la acea/! di#inea . #i aduc a#in!e c razele
/arelui /-au re- r/a! 6rin!re dra6erii i #-au !rezi! 5ru/c. @9nd
a# de/c4i/ c4ii) a# - zu! un decr ne1a#iliar i #-a# /i# i!
dezrien!a! . Dar) cu !a!e c nu #i-au re-eni! 8n #in!e
e-eni#en!e cncre!e) #-a# !rezi! cu /en!i#en!ul c a-ea# 8n
/6a!e un !recu! 8ndelunga!) nu dar c9 i-a ani. 3i !ia#) c4iar
dac 1ar!e -ag) c 8n ace/! !recu! /e a1la i un c6il al #eu. n
1rac iunea de /ecund dinain!e de a de-eni c#6le! cn!ien! )
#i-a# da! /ea#a c era# #a# . @ n /cu/e# un c6il i c nu
a-ea# da!ria / 6r!e2ez i / 4r ne/c dar 6r6riul #eu !ru6.
M-a# 8n!r/ 6e 6ar!ea cealal! ) cn!ien! c #ai era cine-a
8n 6a! 7 5ra ul lui /e /6ri2inea 6e !alia #ea. Nu era# 8ngri2ra! )
ci # /i# ea# 8n /iguran . A6i #-a# !rezi! de-a 5inelea) iar
i#aginile i /en!i#en!ele au 8nce6u! / /e 8nc4ege 8n ade- ruri i
a#in!iri. Mai 8n!9i #i-a# - zu! 5 ie elul) #-a# auzi! /!rig9ndu-l
+4A
- NAINTE S ADORM -
6e nu#e 7 Ada# 7 i l-a# - zu! alerg9nd /6re #ine. Du6
aceea) #i-a# a#in!i! de / ul #eu. De nu#ele lui. M /i# ea#
1ar!e 8ndr g/!i! . A# z9#5i!.
Dar /en!i#en!ul de 6ace in!eriar n-a dura! #ul!. M-a# ui!a!
la 5 r5a!ul de l9ng #ine) 8n/ c4i6ul lui nu era cel 6e care #
a!e6!a# / -l - d. O cli6 #ai !9rziu) #i-a# da! /ea#a c nu
recun!ea# ca#era 8n care # !rezi/e#) c nu-#i 6u!ea#
a#in!i cu# a2un/e/e# acl. Iar 8n cele din ur# ) #i-a# da!
/ea#a c nu-#i 6u!ea# a#in!i ni#ic li#6ede. Acele c9!e-a
1la/4-uri di/6ara!e nu erau ni!e /i#6le cr9#6eie de #e#rie) ci
!a!e a#in!irile #ele.
%ine8n ele/ c %en #i-a eE6lica! !a!e ace/!e lucruri. Sau
6ar!e din ele. Iar 2urnalul ace/!a #i-a l #uri! re/!ul 7 du6 ce #-
a /una! dc!rul Na/4 i #i-a /6u/ unde / -l cau!. N-a# a-u!
!i#6 / -l ci!e/c 6e !!. A# 6re!eE!a! durere de ca6 i a# r #a/
8n dr#i!r) a!en! la cel #ai #ic zg#! de la 6ar!er) de !ea#
ca nu cu#-a %en / -in la #ine cu a/6irin i un 6a4ar de
a6 . Dar a# ci!i! de/!ul. Jurnalul #i-a /6u/ cine /un!) ce a# i ce
a# 6ierdu!. A# a1la! c nu !!ul e/!e 6ierdu!. @ a#in!irile 8#i
re-in) c4iar dac 8n!r-un ri!# len!. Aa #i-a /6u/ i dc!rul Na/4
8n ziua 8n care #i-a ci!i! 2urnalul$ < i aduci a#in!e #ul i#e de
lucruri) @4ri/!ine. 3i nu - d niciun #!i- 6en!ru care lucrul /!a
ar 8nce!a=. Iar 2urnalul 8#i /6unea c 6-e/!ea cu acciden!ul de
#ain era #inciun ) c unde-a 8n #in!ea #ea /e a/cunde
a#in!irea a ceea ce /-a 8n!9#6la! 8n na6!ea c9nd #i-a# 6ierdu!
#e#ria. @ n-a 1/! -r5a de nici #ain i de nici /!rad
8ng4e a! ) ci de a#6anie) 1lri i cic ni!uri 8n ua unei ca#ere
de 4!el.
Iar acu# a# de/c6eri! un nu#e. Nu#ele 6er/anei 6e care
# a!e6!a# /- - d l9ng #ine c9nd a# de/c4i/ c4ii nu era
%en. @i Ed. M-a# !rezi! crez9nd c a# al !uri un 5 r5a! 6e nu#e
Ed.
Azi-di#inea ) nu !ia# cine e/!e ace/! 3d. A# crezu! c e un
nu#e 6e care l-a# in-en!a!) care #i-a r / ri! 8n #in!e de
nic ieri. Dar acu# de2a a# ci!i! 2urnalul. A# a1la! c a# 1/!
a!aca! 8n!r- ca#er de 4!el. 3i aa #i-a# da! /ea#a cine e/!e
Ed.
E 5 r5a!ul care) 8n na6!ea aceea) /e a1la de cealal! 6ar!e a
uii. % r5a!ul care #-a a!aca!. % r5a!ul care #i-a 1ura! -ia a.
+4C
- S. J. WATSON -
*
n /eara a/!a) #i-a# 6u/ / ul la 8ncercare. Nu -ia# / 1ac
a/!a) n-a# 6re#edi!a! ni#ic) dar #i-a# 6e!recu! !a! ziua
1 c9ndu-#i gri2i. De ce # #in i/e? De ce? 3i are # #in!e 8n
1iecare zi? #i /6une aceeai -er/iune 8n 1iecare zi /au are
6reg !i!e #ai #ul!e? Mi-a# zi/ c !re5uie / a# 8ncredere 8n el.
@ nu a# 6e ni#eni al!cine-a.
M9nca# 1ri6!ur de #iel 7 carnea era de 6ra/! cali!a!e)
gra/ i un 6ic ar/ . A# 8n-9r!i! 5uc ic 6rin 1ar1urie) 8n#uind-
8n //) a# du/- la gur ) dar 8n cele din ur# a# 6u/- 8na6i.
7 @u# a# a2un/ 8n 4alul /!a? l-a# 8n!re5a!) 8ncerca/e# / -
#i a#in!e/c acea ca#er de 4!el) dar nu reui/e# i) 8n!r-un
1el) era# #ul u#i! de ne6u!in a #ea.
%en a ridica! 6ri-irea din 1ar1urie) cu c4ii # ri i de ui#ire.
7 @4ri/!ine. Draga #ea) nuD
7 Te rg) l-a# 8n!reru6! eu. Tre5uie / a1lu.
A 6u/ 2/ 1urculi a i cu i!ul.
7 %ine.
7 :reau / -#i /6ui !!. A5/lu! !!.
S-a ui!a! la #ine #i2ind c4ii.
7 E!i /igur ?
7 Da) i-a# r /6un/ eu) a6i a# ezi!a! cli6 ) dar 8n cele din
ur# a# 4! r9! / -i /6un ce a-ea# 8n #in!e. Te-ai 6u!ea g9ndi
c ar 1i #ai 5ine / nu-#i /6ui !a!e de!aliile. Mai ale/ dac #-ar
1ace / /u1 r. Dar nu cred c e cazul / # #ena2ezi. @red c ar
!re5ui / -#i /6ui !!) a/!1el 8nc9! / 6! decide /ingur ce /
/i#!. n elegi?
7 @4ri/) ce -rei / /6ui?
A# 8n!r/ ca6ul 8n al! 6ar!e. (ri-irea #i-a c zu! 6e
1!gra1ie cu ni di aeza! 6e 5u1e!.
7 Nu !iu) a# zi/ 8n cele din ur# . 3!iu dar c n-a# 1/!
8n!!deauna aa. Iar acu#a /un! aa. Deci /igur /-a 8n!9#6la!
ce-a. @e-a gra-. 3!iu a/!a. 3!iu c !re5uie / 1i 1/! ce-a
8ngrzi!r. Dar) c4iar i-aa) -reau / a1lu ce anu#e. :reau /
a1lu ce #i /-a 8n!9#6la!. Nu # #in i) %en. Te rg.
S-a a6leca! 8n 1a i #i-a lua! #9na 8n!r-a lui.
7 Draga #ea) n-a 1ace nicida! una ca a/!a.
A 1 cu! 6auz a6i a cn!inua!.
7 Era 8n dece#5rie. S!r zile erau ac6eri!e cu g4ea D
+4F
- NAINTE S ADORM -
Iar eu a# a/cul!a! rela!area de/6re acciden!) /i# ind c #
cu6rinde graza. Du6 ce a !er#ina!) a lua! cu i!ul i 1urculi a i
a cn!inua! / # n9nce.
7 E!i /igur? a# zi/ eu. E!i /igur c-a 1/! un acciden!?
A /c/ un 1!a!.
7 De ce 8n!re5i?
A# 8ncerca! / -#i dau /ea#a ca# c9! era 5ine / -i /6un. Nu
-ia# / -i dez- lui c #-a# rea6uca! de /cri/) c in un 2urnal)
dar 8#i drea# / 1iu c9! #ai cin/!i! cu 6u!in .
7 Azi a# a-u! un /en!i#en! ciuda!. A 1/! a6ra6e ca
a#in!ire. 3i 6 rea c a-ea arecare leg !ur cu #!i-ul 6en!ru
care a# a2un/ aa.
7 @e 1el de /en!i#en!?
7 Nu !iu.
7 O a#in!ire?
7 @e-a de genul /!a.
7 ( i) i-ai a#in!i! de!alii de/6re ce /-a 8n!9#6la!?
M-a# g9ndi! la ca#era de 4!el) la lu#9n ri) la 1lri. "a
/en!i#en!ul c nu erau de la %en i c nu 6e el 8l a!e6!a#. M-
a# g9ndi! i la /enza ia c # /u1ca#.
7 @e de!alii? a# 8n!re5a! eu.
7 Orice. Marca #ainii care !e-a l-i!. Sau cularea. Sau
6a!e c ai - zu! cine era la -lan.
A 1i -ru! / i6$ <De ce 8#i ceri / cred c a# 1/! l-i! de
#ain ? Oare e 6-e/!e #ai ur de crezu! dec9! ceea ce #i /-
a 8n!9#6la! de 1a6!? O 6-e/!e #ai ur de a/cul!a! /au #ai ur
de /6u/?= Oare ce #i-ar 1i r /6un/) dac i-a 1i zi/$ <Sincer /
1iu) nu. 3i nici # car nu-#i a#in!e/c / 1i 1/! l-i! de #ain .
#i aduc a#in!e c era# 8n!r- ca#er de 4!el i c a!e6!a#
6e cine-a care nu erai !u=.
7 Nu) a# zi/ eu 8n cele din ur# . Nu c4iar. Era #ai degra5
i#6re/ie general .
7 O i#6re/ie general ? @u# adic <i#6re/ie general =?
Ridica/e -cea i 6 rea a6ra6e 1uri/. Nu #ai era# /igur c
-ia# / cn!inui di/cu ia.
7 Ni#ic) i-a# r /6un/ eu. Nu era ni#ic. Dar un /en!i#en!
ciuda!) ca i c9nd /-ar 1i 8n!9#6la! ce-a 1ar!e r u. 3i /enza ie
de durere. Dar nu-#i a#in!e/c niciun de!aliu.
%en /-a #ai relaEa!.
7 Da) 6r5a5il c nu-i ni#ic. Min!ea 8 i 2ac 1e/!e. ncearc /
+,*
- S. J. WATSON -
nu dai i#6r!an ace/!r /en!i#en!e.
<S nu le dau i#6r!an ?=) #i-a# zi/ 8n /inea #ea. @u# 8#i
6u!ea cere aa ce-a? Oare /e !e#ea c #i-a 6u!ea a#in!i
ade- rul?
#i 8nc4i6ui c e 6/i5il. Azi #i-a zi/ de2a c a# 1/! l-i! de
#ain . Sigur nu i-ar 6l cea / reia/ c e un #incin/) c4iar
dac n-ar dura dec9! 69n la /19ri!ul zilei) c9nd a adr#i i a
ui!a. Mai ale/ dac #in!e 6en!ru 5inele #eu. #i dau /ea#a c
ar 1i #ai ur 6en!ru a#9ndi dac a crede a# 1/! l-i! de
#ain . Dar are cu# / a1lu ce /-a 8n!9#6la! cu ade- ra!?
3i 6e cine a!e6!a# 8n acea ca#er de 4!el?
7 %ine) a# zi/ eu 7 ce al!ce-a a 1i 6u!u! / /6un? (a!e c
ai dre6!a!e.
Ne-a# 8n!r/ la 1ri6!ura de #iel) care de2a /e r ci/e. A6i #i-a
!recu! 6rin #in!e un al! g9nd. ;nul 8ngrzi!r) durer/. <Dar dac
are dre6!a!e? Dac a 1/! un acciden! i 1 6!aul a 1ugi! de la
1a a lcului? Dac #in!ea #ea a in-en!a! ca#era de 4!el i
a!acul acelui 5 r5a!?= Ar 6u!ea 1ar!e 5ine / 1ie ni!e /i#6le
n /cciri. Rdul i#agina iei #ele) nu a#in!ire. Oare e 6/i5il
ca) inca6a5il / 8n eleg un 1a6! /i#6lu 7 anu#e c a# 1/!
l-i! de #ain 6e un dru# 8ng4e a! 7 / 1i in-en!a! !a!
6-e/!ea a/!a cu ca#era de 4!el?
Dac e aa) 8n/ea#n c ) de 1a6!) #e#ria #ea nu
1unc ineaz . 3i c nu a# 8nce6u! / -#i a#in!e/c lucruri din
!recu!. Nu-i ade- ra! c # 1ac 5ine) ci 6ur i /i#6lu 8#i 6ierd
#in ile.
Mi-a# g /i! gean!a i a# r /!urna!- 6e 6a!. (r!1elul) #ica
#ea agend cu #del 1lral) un ru2) 6udrie r ) ni!e er-e ele.
;n !ele1n #5il) a6i 8nc unul. ;n 6ac4e! de 5#5ane
#en!la!e. @9!e-a #nede. O 49r!iu gal5en .
M-a# aeza! 6e 6a!) r /clindu-#i lucrurile. Mai 8n!9i a# lua!
8n #9n agenda) i #-a# cn/idera! nrca / c9nd a#
de/c6eri! c ) la /19ri!) era #9zg li! cu cerneal neagr nu#ele
dc!rului Na/4) dar a6i a# - zu! c nu# rul de !ele1n n!a!
dede/u5! era ur#a! de cu-9n!ul <%iru=) /cri/ 8n!re 6aran!eze.
Nu a-ea cu# / 1ie acl) da! 1iind c era du#inic .
G9r!iu a gal5en era 6 !ra! i a-ea #argine li6icia/ 6lin
cu 1ire de 6 r i 6ra1) 8n/ nu /cria ni#ic 6e ea. Tc#ai #
8n!re5a# ce # 1 cu/e / cred) c4iar i 6en!ru cli6 ) c
+,+
- NAINTE S ADORM -
dc!rul Na/4 #i-ar 1i da! nu# rul lui 6er/nal) c9nd #i-a#
a#in!i! c 8i n!a/e nu#erele la 8nce6u!ul 2urnalului #eu.
<Sun -# a!unci c9nd !e /i# i dezrien!a! =) 8#i /6u/e/e el.
Du6 ce a# g /i! nu# rul) a# lua! de 6e 6a! cele du
!ele1ane. Nu inea# #in!e 6e care #i-l d du/e dc!rul Na/4.
M-a# ui!a! re6ede la cel #ai #are i a# - zu! c !a!e a6elurile
erau de la /au c !re %en. Al dilea 7 cel cu cla6e! 7 nu 1u/e/e
1l/i! a6ra6e delc. <De ce #i l-a da! dc!rul Na/4) dac nu
6en!ru /i!ua ie ca a/!a? #i-a# zi/ 8n /inea #ea. @u# /un!
acu#a) dac nu dezrien!a! ?= A# de/c4i/ cla6e!a) i-a# 1r#a!
nu# rul i a# a6 /a! 6e !a/!a de a6el.
"ini!e) a6i /nerie 6u!ernic ) 8n!reru6! de -ce du6
c9!e-a cli6e.
7 Al?
( rea adr#i!) dei nu era !9rziu.
7 @ine e?
7 Dc!rul Na/4? a# zi/ eu 8n a6! .
Du6 zg#!ele care -eneau de la 6ar!er) 8#i 6u!ea# da
/ea#a c %en era acl unde 8l l /a/e#) ur# rind la !ele-izr
e#i/iunea de/6re c6ii !alen!a i. @ine-a c9n!a) a6i /-au auzi!
44!e de r9/ a#e/!eca!e cu r6!e de a6lauze.
7 Sun! eu) @4ri/!ine.
A ur#a! 6auz . O a2u/!are #en!al .
7 A4) da. @u#D?
Din!r-da! ) #-a# /i# i! deza# gi! . Nu 6 rea 8nc9n!a! / #
aud .
7 #i 6are r u) a# zi/. A# g /i! nu# rul ! u 8n 2urnal.
7 Da) /igur. @u# !e /i# i? #-a 8n!re5a!) dar n-a# zi/ ni#ic.
T!ul e 8n regul ?
7 #i 6are r u) a# re6e!a! eu) a6i cu-in!ele #i /-au de/6rin/
de 6e 5uze unul du6 al!ul. Tre5uie / !e - d. Acu#. Sau #9ine.
Da. M9ine. Mi-a# a#in!i! ce-a. n!r- /ear . Mi-a# 1 cu!
8n/e#n ri 8n 2urnal. O ca#er de 4!el. @ine-a a cic ni! la u .
Nu 6u!ea# / re/6irD Al?
7 @4ri/!ine) lini!e!e-!e. @e /-a 8n!9#6la!?
A# in/6ira! ad9nc) a6i a# cn!inua!.
7 Mi-a# a#in!i! ce-a. 3i /un! /igur c are leg !ur cu
#!i-ul 6en!ru care /un! a#nezic . Dar lucrurile nu /e leag .
%en zice c a# 1/! l-i! de #ain .
A# auzi! un 1ne! 8n rece6!r) ca i c9nd #edicul i-ar 1i
+,2
- S. J. WATSON -
a2u/!a! 6zi ia) a6i 8nc -ce. O -ce de 1e#eie.
7 Nu-i ni#ic) a zi/ el 8nce!) a6i a ad uga! ce-a 8n a6! ) dar
n-a# reui! / aud ce.
7 Al? S6une-#i) a# 1/! l-i! de #ain ?
7 Nu 6rea a# !i#6 acu#) #i-a r /6un/ el) i iar i a# auzi!
-cea 1e#eii 7 de da!a a/!a a -r5i! #ai !are) 6e un !n
ne#ul u#i!.
A# /i# i! un 1rea# ! 8n #ine. &urie. Sau 6anic .
7 Te rg> a# zi/ 6e un !n a6 /a!.
Au ur#a! c9!e-a cli6e de lini!e) a6i i-a# auzi! iar i -cea)
care de-eni/e au!ri!ar $
7 #i 6are r u. Sun! un 6ic cu6a! acu#. Ai /cri/ 8n 2urnal?
N-a# r /6un/. 9cupat2 M-a# g9ndi! la el i la iu5i!a lui)
8n!re59ndu-# ce anu#e 8n!reru6/e/e#.
7 Ai /cri/ 8n 2urnal ce i-ai adu/ a#in!e? Nu ui!a / - i n!ezi
a#in!irea a/!a.
7 %ine) a# zi/) darD
7 :r5i# #9ine) #-a 8n!reru6! el. O / !e /un 6e nu# rul
/!a. (r#i!.
;n /en!i#en! de uurare) a#e/!eca! cu 8nc ce-a. @e-a
nea!e6!a!. 'reu de de1ini!. %ucurie? nc9n!are?
Nu. Era #ai #ul! dec9! a!9!. (ar!e nelini!e) 6ar!e /iguran ) i
1iri la g9ndul c # a!e6!a ce-a 6l cu!. nc a# ace/!
/en!i#en!) dei a !recu! #ai #ul! de r de la cn-er/a ia cu
dc!rul Na/4) dar acu# !iu eEac! ce e/!e. E un lucru 6e care nu
!iu dac l-a# #ai /i# i! 8nain!e. ;n /en!i#en! 6l cu! de
ner 5dare.
Dar are la ce # a!e6!a#? S -#i /6un ce -ia# / a1lu)
/ -#i cn1ir#e c 8nce6 / -#i re-in a#in!irile i c !ra!a#en!ul
d rade? Sau cu#-a a!e6!a# ce-a #ai #ul!?
M g9nde/c la cu# !re5uie / # 1i /i# i! c9nd #i-a a!in/
#9na 8n 6arcare) la ce a 1/! 8n ca6ul #eu c9nd a# 4! r9! /
ignr a6elul de la / ul #eu. (a!e c ade- rul e #ai /i#6lu de
a!9!$ 6a!e c a5ia a!e6! / /!au de -r5 cu el.
7 %ine) i-a# r /6un/ eu 8n cele din ur# . S # /uni) !e rg.
Dar dc!rul Na/4 8nc4i/e/e !ele1nul 8nain!e ca eu / r/!e/c
ul!i#ele cu-in!e. M-a# g9ndi! la -cea 1e#eii i #i-a# da!
/ea#a c erau 8n 6a!. Dar a# 8nde6 r!a! re6ede ace/! g9nd.
Dac #-a 1i l /a! 8n /ea#a lui) #-a 1i 8n1uria! de-a 5inelea.
+,3
- NAINTE S ADORM -
Luni# '$ noie%&rie
Ne-a# du/ la ca1enea care 1 cea 6ar!e din!r-un lan de
lcaluri. Era de/!ul de agl#era! . T!ul era /au -erde /au #ar
i) 8n 6lu/) recicla5il 7 du6 cu# !e 8n!iin au a1iele de 6e
6ere ii ac6eri i cu !a6e!. S! !ea# c#d i 5ea# ca1ea din!r-un
6a4ar de 49r!ie uria) iar dc!rul Na/4 /e aeza/e 6e 1!liul din
1a a #ea.
Era 6ri#a ar c9nd a-ea# cazia / # ui! la el cu a!en ie.
Sau 6ri#a ar 6e ziua aceea 7 6en!ru #ine) 8n/ea#n acelai
lucru. M /una/e 6e !ele1nul cu cla6e! la 6u in !i#6 du6 ce
/!r9n/e/e# re/!urile de la #icul de2un) i -eni/e / # ia de
aca/ ca# r #ai !9rziu) du6 ce ci!i/e# #are 6ar!e din
2urnal. M-a# ui!a! 6e 1erea/!r !! dru#ul 69n la ca1enea. M
/i# ea# dezrien!a! 69n la di/6erare. De di#inea ) cu !a!e
c nu era# /igur cu# # c4ea# ) !ia# -ag c era# adul! i
#a# ) dei 4a5ar n-a-ea# c era# de -9r/! #i2lcie) iar 1iul
#eu #uri/e. (9n la ra aceea) ziua #ea 1u/e/e /ucce/iune de
curi 7 glinda din 5aie) al5u#ul cu 1!gra1ii) iar #ai !9rziu)
ace/! 2urnal 7 care #i-a / di! cn-ingerea c nu 6! a-ea
8ncredere 8n / ul #eu. Du6 aceea) nu #-a# #ai /i# i!
8nclina! / cerce!ez cu a!en ie ni#ic al!ce-a.
A# - zu! c dc!rul Na/4 era #ai !9n r dec9! # a!e6!a#
i #i-a# da! /ea#a c 7 dei /cri/e/e# c nu a-ea de ce / -i
1ac gri2i din 6ricina greu! ii 7 nu era a!9! de /la5 6e c9! 8#i
8nc4i6uia#. Era un !i6 de/!ul de /lid) iar u#erii la i 8i erau
accen!ua i de /acul 6rea larg) din ale c rui #9neci 8i ieeau
de/!ul de de/ an!e5ra ele /ur6rinz !r de 6 ra/e.
7 @u# !e /i# i azi? #-a 8n!re5a! el du6 ce ne-a# aeza!
a#9ndi la #a/ .
A# ridica! din u#eri.
7 Nu-#i dau /ea#a. (re/u6un c dezrien!a! .
A 8ncu-iin a! din ca6.
7 @n!inu .
A# da! la 6ar!e 6r 2i!ura 6e care #i- 6u/e/e 8n 1a 7 nu-i
ceru/e# / #i- c#ande.
7 ( i) #-a# !rezi! !iind -ag c /un! adul! . Nu #i-a# a#in!i!
c /un! c / !ri! ) dar n-a# 1/! !c#ai /ur6rin/ c9nd a# - zu!
c 8n 6a! e i un 5 r5a!.
+,4
- S. J. WATSON -
7 A/!a-i 5ine) darD a 8nce6u! el.
7 Dar ieri) l-a# 8n!reru6! eu) a# /cri/ 8n 2urnal c #-a# !rezi!
!iind c a# un / D
7 Deci 8nc 1aci 8n/e#n ri 8n 2urnal? #-a 8n!re5a!) iar eu a#
8ncu-iin a! din ca6. "-ai lua! cu !ine?
l a-ea# 8n gean! . Dar 8n el erau lucruri 6e care nu -ia# /
le ci!ea/c nici el) nici ni#eni al!cine-a. "ucruri 6er/nale.
(-e/!ea #ea. Singura #ea 6-e/!e.
"ucruri 6e care le /cri/e/e# de/6re el.
7 A# ui!a! / -l iau) l-a# #in i! eu) dar nu #i-a# 6u!u! da
/ea#a dac era deza# gi!.
7 %ine. Nu cn!eaz . n eleg c e /u6 r !r ca 8n!r- zi / - i
a#in!e!i un lucru) iar a dua zi / di/6ar din nu. Dar e clar c
1aci 6rgre/e. ;na 6e/!e al!a) 8 i aduci a#in!e #ai #ul!e dec9!
8nain!e.
M-a# 8n!re5a! dac era ade- ra!. n 6ri#ele 8n/e#n ri din
2urnal /cri/e/e# c 8#i a#in!ea# de c6il rie) de 6 rin i i de
6e!recere cu cea #ai 5un 6rie!en a #ea. #i adu/e/e# a#in!e
de zi c9nd eu i / ul #eu era# !ineri i 8ndr g/!i i) de zi 8n
care /cria# la un r#an. Dar de a!unci 8ncace? n ul!i#a
-re#e) #i-a# a#in!i! dar de 1iul 6e care l-a# 6ierdu! i de
a!acul 8n ur#a c ruia a# a2un/ aa 7 /un! lucruri 6e care
a6ra6e c ar 1i #ai 5ine / le ui!.
7 Ai zi/ c e!i 8ngri2ra! din 6ricina lui %en? @e i-a /6u/
de/6re cauza a#neziei?
A# 8ng4i i! 8n /ec. n/e#n rile 6e care le 1 cu/e# 8n 2urnal cu
zi 8nain!e 6 reau 1ar!e 8nde6 r!a!e. A6ra6e i#aginare. ;n
acciden! de #ain . ;n a!ac 8n!r- ca#er de 4!el. Niciuna
din!re ace/!e 8n!9#6l ri nu 6 rea / ai5 leg !ur cu #ine. 3i
!!ui) nu a-ea# al! 6 iune dec9! / cred c /cri/e/e#
ade- rul. @ %en c4iar # #in i/e c9nd 8l 8n!re5a/e# cu# a#
a2un/ a#nezic .
7 @n!inu D #-a 8nde#na! el.
I-a# 6-e/!i! ce /cri/e/e# 8n 2urnal) 8nce69nd cu rela!area lui
%en de/6re acciden! i 8nc4eind cu a#in!irea ca#erei de 4!el.
Dar nu i-a# /6u/ nici c 1 cea# /eE cu %en a!unci c9nd #i-a
re-eni! acea/! a#in!ire) nici c 8n ca#era cu 6ricina era un
decr r#an!ic$ 1lri) lu#9n ri) a#6anie.
n !i#6 ce -r5ea#) # ui!a# 8n c4ii lui. Din c9nd 8n c9nd)
8#i 6!ea c9!e 8ncura2are) iar la un ##en! da! c4iar i-a
+,,
- NAINTE S ADORM -
/c r6ina! 5 r5ia) #i2ind c4ii) cu !a!e c eE6re/ia lui era #ai
degra5 g9ndi!are dec9! /ur6rin/ .
7 3!iai) nu-i aa? l-a# 8n!re5a! eu du6 ce a# !er#inal. 3!iai
!a!e a/!ea?
3i-a 6u/ 2/ 6a4arul.
7 Nu !c#ai. 3!ia# c 6r5le#ele !ale nu au 1/! cauza!e de
un acciden! de #ain ) cu !a!e c ) de c9nd i-a# ci!i! 2urnalul
deun zi) !iu c %en i-a !! /6u/ c de la a/!a i /e !rage. 3!ia#
i c 6r5a5il /! !eai la un 4!el 8n na6!ea 8n careD 8n careD 8n
na6!ea 8n care i-ai 6ierdu! #e#ria. Dar celelal!e de!alii 6e
care le-ai #en ina! /un! ni. 3i) din c9!e !iu) e 6ri#a ar c9nd
c4iar i-ai a#in!i! ce-a /ingur . E -e/!e 5un ) @4ri/!ine.
<O -e/!e 5un ?= M-a# 8n!re5a! dac nu cu#-a) du6 6 rerea
lui) ar 1i !re5ui! / 1iu #ul u#i! .
7 Deci e ade- ra!? a# zi/ eu. N-a 1/! un acciden!?
A 1 cu! 6auz ) a6i #i-a r /6un/$
7 Nu) n-a 1/!.
7 Dar de ce nu #i-ai /6u/ c %en #in!e du6 ce #i-ai ci!i!
2urnalul? De ce nu #i-ai /6u/ ade- rul?
7 (en!ru c %en are #!i-ele lui. 3i nu #i /-a 6 ru! crec! / -
i /6un c #in!e. Nu a!unci.
7 Deci #-ai #in i! i !u?
7 Nu) nu !e-a# #in i!. Nu i-a# /6u/ nicida! c ar 1i 1/! un
acciden! de #ain .
M-a# g9ndi! la ceea ce ci!i/e# de di#inea .
7 Dar deun zi) 8n ca5ine!ul ! uD A# -r5i! de/6re a/!aD
Dc!rul Na/4 a cl !ina! din ca6.
7 N-a# 6#eni! de niciun acciden!. Tu #i-ai zi/ c %en i-a
6-e/!i! cu# /-a 8n!9#6la!) dar a# 6re/u6u/ c !ii ade- rul. Nu
ui!a c la ##en!ul la 8nc nu- i ci!i/e# 2urnalul. @red c
a#9ndi a# 1 cu! cn1uzieD
Mi-a# da! /ea#a de unde 6r-enea ne8n elegerea$ a#9ndi
d du/er # !9rcale unui /u5iec! 6e care niciunul din!re ni nu
-ia / -l 6#enea/c .
7 Deci ce /-a 8n!9#6la!) de 1a6!) 8n ca#era aia de 4!el? l-a#
8n!re5a! eu. @e c u!a# acl?
7 Nu !iu !a!e de!aliile.
7 A!unci /6une-#i ce !ii.
@u-in!ele #i /-au de/6rin/ de 6e 5uze cu #9nie) dar era 6rea
!9rziu / re!rac!ez. Dc!rul Na/4 i-a cule/ de 6e 6an!alni
+,0
- S. J. WATSON -
/ca# i#aginar .
7 E!i /igur c -rei / !ii?
M /i# ea# ca i cu# #i-ar 1i da! ul!i# an/ . <nc 6 i
renun a) 6 rea el / /6un . nc 8 i 6 i cn!inua -ia a 1 r /
a/cul i ce ur#eaz / - i /6un.=
Dar /e 8nela. Nu 6u!ea#. Dac nu a1lu ade- rul) /i#! c nu-
#i !r ie/c -ia a nici 6e 2u# !a!e.
7 Da) i-a# r /6un/ eu.
:r5ea rar) cu -ce ezi!an! ) 8nce69nd 1raze 6e care le
a5andna c9!e-a cu-in!e #ai !9rziu. Rela!area lui era ca
/6iral care /e 8n-9r!ea 8n 2urul unui lucru 8ngrzi!r. ;n lucru
care #ai 5ine ar 1i r #a/ ne/6u/ i care era 8n !!al cn!ra/! cu
di/cu iile 1ri-le 6e care 8#i 8nc4i6ui c le g zduia de 5icei
ca1eneaua aceea.
7 E ade- ra!. Ai 1/! a!aca! . A 1/!D
A 1 cu! 6auz ) a6i a cn!inua!$
7 Ei 5ine) a 1/! 1ar!e gra-. Ai 1/! g /i! u#5l9nd 6e /!r zi.
Dezrien!a! . Nu a-eai la !ine niciun ac! de iden!i!a!e i nu- i
a#in!eai cine e!i) nici ce /e 8n!9#6la/e. A-eai r ni la ca6. "a
8nce6u!) 6li ia a crezu! c ai 1/! !9l4 ri! .
nc 6auz .
7 Erai 8n1 ura! 8n!r- 6 !ur i erai 6lin de /9nge.
A# /i# i! c # ia cu 1rig.
7 @ine #-a g /i!?
7 Nu !iu /igurD
7 %en?
7 Nu. Nu %en. ;n /!r in. Oricine ar 1i 1/!) a reui! / !e
cal#eze) a6i a c4e#a! /al-area. Ai 1/! in!erna! ) 5ine8n ele/$
a-eai 4e#ragie in!ern i ai 1/! 6era! de urgen .
7 Dar cu# i-au da! /ea#a cine /un!?
(re de c9!e-a cli6e 8ngrzi!are) #-a# g9ndi! c 6a!e nu-#i
de/c6eri/er nicida! iden!i!a!ea. (a!e c !!ul 7 6-e/!ea
-ie ii #ele) nu#ele) 5a i Ada# 7 #i-a 1/! a!ri5ui! 8n ziua c9nd
a# 1/! g /i! .
7 N-a 1/! greu) #i-a eE6lica! el) 6en!ru c !e caza/ei la 4!el
cu nu#ele ! u. Iar %en lua/e leg !ura cu 6li ia i !e declara/e
di/6 ru! . nain!e / 1ii g /i! .
M-a# g9ndi! la 5 r5a!ul care cic ni/e la ua acelei ca#ere
de 4!el) la 5 r5a!ul 6e care 8l a!e6!a#.
7 %en nu !ia unde era#?
+,A
- NAINTE S ADORM -
7 Nu. Se 6are c 4a5ar n-a-ea.
7 Sau # car cu cine era#? @ine e indi-idul care #-a adu/ 8n
4alul /!a?
7 Nu. (li ia n-a are/!a! 6e ni#eni 8n cazul ! u. Nu 6rea a-eau
indicii) iar !u 5ine8n ele/ c nu a-eai cu# / -i a2u iD Au 6re/u6u/
c a!aca!rul a lua! !! din ca#era de 4!el) a6i !e-a l /a!
/ingur i a 1ugi!. N-a 1/! - zu! ni#eni in!r9nd /au ieind din
ca#era !a. Se 6are c ) 8n na6!ea aceea) 4!elul era de/!ul de
agl#era!. Se rganiza/e acl un 1el de reuniune) i era #ul!
lu#e care -enea i 6leca. (r5a5il c ) du6 a!ac) ai r #a/
incn!ien! -re#e. A5ia 6e la #iezul n6 ii ai c5r9! la
rece6 ie i ai iei! din 4!el. Ni#eni nu !e-a - zu! 6lec9nd.
A# 1!a!. Mi-a# da! /ea#a c 6r5a5il 6li ia 8nc4i/e/e cazul
cu ani 8n ur# . EEce6!9ndu-# 6e #ine) lucrurile a/!ea erau
6en!ru !a! lu#ea 7 inclu/i- 6en!ru %en 7 6-e/!e -ec4e)
care inea de !recu!ul 1ar!e 8nde6 r!a!. Nu -i a1la nicida!
cine #i-a 1 cu! a/!a i de ce. Nu dac nu -i reui / -#i
a#in!e/c.
7 3i ce /-a 8n!9#6la! a6i? Du6 ce a# 1/! du/ la /6i!al?
7 O6era ia a reui!) dar au a6 ru! c#6lica ii. Medicilr le-a
1/! greu / - i /!a5ilizeze 6ara#e!rii -i!ali) #ai ale/ 6re/iunea
ar!erial .
A 1 cu! 6auz ) a6i a ad uga!$
7 Ai in!ra! 8n c# -re#e.
7 n c# ?
7 Da. A 1/! /i!ua ie cri!ic ) dar ai a-u! nrc. Erai in!erna!
8n!r-un /6i!al 1ar!e 5un) i !e-au /u6u/ unui !ra!a#en! in!en/i-)
iar 8n cele din ur# ) i-ai re-eni!. Dar a6i a de-eni! li#6ede c - i
6ierdu/ei #e#ria. "a 8nce6u!) au crezu! c ar 6u!ea 1i
a#nezie !e#6rar . Rezul!a!ul r nilr de la ca6 i al anEiei 7
era i6!ez 6lauzi5il D
7 AnEie? l-a# 8n!reru6! eu 6e un !n nedu#eri!. @e
8n/ea#n ?
7 A4) /cuze. (ri-are de Eigen.
A# /i# i! c 8nce6e / #i /e 8n-9r! ca6ul. T!ul 8n 2ur /e
#icra i /e de1r#a) ca i c9nd lucrurile ar 1i de-eni! #ai #ici)
/au eu #ai #are. M-a# auzi! re6e!9nd$
7 (ri-are de Eigen?
7 Da. @reierul ! u 6rezen!a /i#6!#e ale li6/ei acu!e de
Eigen. @eea ce /e 6a!e da!ra in!Eic rii cu #nEid de
+,C
- S. J. WATSON -
car5n 7 dar nu /-a de/c6eri! nici d-ad 8n ace/! /en/ 7 /au
/!rangul rii. ;r#ele g /i!e 6e g9!ul ! u /ugerau cea de-a dua
i6!ez . Dar /-a /!a5ili! c eE6lica ia cea #ai 6r5a5il e c ai
1/! la un 6a/ / !e 8neci.
A 1 cu! 6auz ) iar eu #-a# /!r dui! / 8n eleg lucrurile 6e
care !c#ai #i le /6u/e/e.
7 i aduci cu#-a a#in!e / 1i 1/! 8n 6ericl / !e 8neci?
A# 8nc4i/ c4ii. N-a# - zu! dec9! 6ern 6e care era un
5ile!$ <Te iu5e/c=. A# cl !ina! din ca6.
7 Recu6erarea a decur/ 5ine) dar #e#ria nu i /-a
a#elira!. Ai r #a/ 8n /6i!al c9!e-a / 6! #9ni. Mai 8n!9i la
!era6ie in!en/i- ) a6i 8n!r-un /aln 5inui!. @9nd /i!ua ia !a /-a
8#5un ! i! /u1icien! de #ul! c9! / 6 i 1i !ran/6r!a! ) ai 1/!
adu/ 8na6i la "ndra.
na6i la "ndra? %ine8n ele/. A# 1/! g /i! 8n a6r6ierea
unui 4!el. (r5a5il c # a1la# de6ar!e de ca/ . "-a# 8n!re5a!
unde era#.
7 n %rig4!n
C
) #i-a r /6un/ el. Ai idee de ce !e-ai 1i 6u!u!
duce acl? Ai -re leg !ur cu zna aia?
A# 8ncerca! / # g9nde/c la -acan ele #ele) dar nu #i-a
-eni! ni#ic 8n #in!e.
7 Nu. Niciuna. Sau cel 6u in nu-#i aduc a#in!e.
7 Ar 1i 5ine / #erge# acl 8n!r- 5un zi. S -ede# dac 8 i
a#in!e!i ce-a.
Iar i a# /i# i! c # ia cu 1rig i a# cl !ina! din ca6.
7 %ine) a zi/ el. De/igur) ai 1i 6u!u! a-ea #ul!e #!i-e /
#ergi acl.
<Da) #-a# g9ndi! eu) 8n/ nu#ai unul care / includ
lu#9n ri 69l69i!are i 5uc4e!e de !randa1iri) dar nu i 6e / ul
#eu.=
7 Da) a# zi/ eu. %ine8n ele/.
M-a# 8n!re5a! dac -reunul din!re ni -a 6#eni cu-9n!ul
<a-en!ur = i 1elul 8n care !re5uie / /e 1i /i# i! %en c9nd a
8n ele/ unde # du/e/e# i de ce.
A5ia a!unci #i-a !recu! 6rin #in!e #!i-ul 6en!ru care %en nu-
#i /6u/e/e ade- ra!a eE6lica ie a a#neziei #ele. De ce-ar 1i
-ru! / -#i aduc a#in!e c 6e -re#uri) c4iar dac dar 6en!ru
/cur! 6eriad ) 6re1era/e# un al! 5 r5a! 8n lcul lui? M-a !recu!
8
Ora din /udul Angliei) a1la! la a6rEi#a!i- A* de Bil#e!ri de "ndra.
+,F
- NAINTE S ADORM -
un 1ir rece. Ale/e/e# 6e al!cine-a 8n lcul / ului #eu i ia! ce
6re a !re5ui! / 6l !e/c.
7 3i ce /-a 8n!9#6la! du6 aceea? M-a# #u!a! 8na6i cu %en?
Dc!rul Na/4 a cl !ina! din ca6.
7 Nu) /!area !a era 8n cn!inuare 1ar!e gra- . A !re5ui! /
r #9i 8n /6i!al.
7 (en!ru c9! -re#e?
7 Mai 8n!9i ai /!a! 8n!r- rezer- 5inui! . @9!e-a luni.
7 Iar a6i?
7 Ai 1/! #u!a! .
A ezi!a! c9!e-a cli6e 7 8n care #-a# g9ndi! c -a !re5ui / -i
cer / cn!inue 7 a6i a /6u/$
7 n!r- rezer- 6/i4ia!ric .
A# 1/! ca! .
7 O rezer- 6/i4ia!ric ?
Mi-a# 8nc4i6ui! un lc 8n1ric !r) 6lin de ne5uni care /c!eau
i6e!e /ini/!re. Nu # 6u!ea# i#agina 8n!r- a/!1el de rezer- .
7 Da) a /6u/ el.
7 Dar de ce? De ce acl?
Dc!rul Na/4 era cal#) dar !nul lui - dea uar iri!are.
Din!r-da! ) a# c 6 !a! cer!i!udinea c #ai -r5i/er # de/6re
!a!e a/!ea) 6a!e de c9!e-a ri. 3i 6a!e c4iar 8nain!e / -#i
8nce6 2urnalul.
7 Era #ai /igur) #i-a eE6lica! el. R nile de2a i /e
-indeca/er ) dar 6r5le#ele !ale de #e#rie de-eni/er c9! /e
6a!e de gra-e. Nu !iai cine e!i) nici unde !e a1li. A-eai
/i#6!#e de 6arania. Su/ ineai c dc!rii cn/6irau 8#6!ri-a
!a i !! 8ncercai / 1ugi din /6i!al.
A 1 cu! 6auz 8nain!e / cn!inue.
7 "e era din ce 8n ce #ai greu / /e de/curce cu !ine. Ai 1/!
#u!a! a!9! 6en!ru 6r6ria !a /iguran ) c9! i 6en!ru /iguran a
celr din 2urul ! u.
7 A celr din 2urul #eu?
7 ;neri 8 i 6ierdeai cn!rlulD
A# 8ncerca! / -#i i#aginez cu# !re5uie / 1i 1/!. Mi-a#
8nc4i6ui! 1e#eie care /e !rezea 8n 1iecare zi dezrien!a! ) 1 r
/ !ie cine era /au unde /e a1la) /au de ce 1u/e/e in!erna! 8n!r-
un /6i!al. O 1e#eie care cerea r /6un/uri) dar nu le 6ri#ea) 1iind
8ncn2ura! !! !i#6ul de a#eni care !iau de/6re ea #ai #ul!e
dec9! ea 8n/ i. Tre5uie / 1i 1/! 8ngrzi!r.
+0*
- S. J. WATSON -
7 3i a6i? a# 8n!re5a! eu du6 c9!e-a cli6e.
Nu #i-a r /6un/. "-a# - zu! ridic9ndu-i 6ri-irea i ui!9ndu-/e
6e/!e #ine) c !re u ) ca i c9nd ar 1i a!e6!a! / -in cine-a.
Dar ua nu /-a de/c4i/) n-a -eni! i n-a 6leca! ni#eni. M-a#
8n!re5a! dac nu cu#-a 8i drea / /ca6e c9! #ai re6ede de
#ine.
7 @e /-a 8n!9#6la! a6i? a# in/i/!a! eu.
7 O -re#e) ai r #a/ acl.
:r5i/e a6ra6e 8n a6! . <Mi-a #ai 6-e/!i! lucrurile a/!ea)
#-a# g9ndi! eu) dar acu# !ie c / #i le n!ez 8n 2urnal i
/ -#i r #9n 6en!ru #ai #ul! de c9!e-a re.=
7 @9! !i#6?
Nu #i-a r /6un/) aa c l-a# 8n!re5a! 8nc da! $
7 @9! !i#6?
S-a ui!a! la #ine cu un a#e/!ec de !ri/!e e i durere.
7 3a6!e ani.
Dc!rul Na/4 a ac4i!a! n!a) a6i a# iei! 8#6reun din
ca1enea. Era# /!u6e1ia! . Nu !iu ce 8#i 8nc4i6uia#) unde
credea# c /! !u/e# 8n 6eriada aceea 1ar!e di1icil ) dar nu-#i
!recu/e 6rin #in!e c # in!erna/er 8n!r- rezer- 6/i4ia!ric .
Nu c9nd /u1erea# a!9! de #ul!.
n !i#6 ce #ergea#) #edicul /-a 8n!r/ /6re #ine i #i-a
/6u/$
7 @4ri/!ine) a# idee.
A# 5/er-a! c -r5ea 1ar!e dega2a!) ca i c9nd #-ar 1i
8n!re5a! ce ar# de 8ng4e a! 6re1er. O dega2are care nu 6u!ea
1i dec9! 2uca! .
7 Te rg) l-a# 8nde#na! eu.
7 @red c i-ar 6u!ea 1i de a2u!r -izi! la rezer-a 8n care ai
1/! in!erna! . E -r5a de un lc 8n care ai /!a! 6eriad 1ar!e
8ndelunga! .
Reac ia #ea a 1/! 1ar!e 6r#6! ) a6ra6e au!#a! $
7 Nu> De ce?
7 (en!ru c i-ai 6u!ea aduce a#in!e i de al!e lucruri.
'9nde!e-!e la ce /-a 8n!9#6la! c9nd a# -izi!a! 1/!a !a ca/ ) a
zi/ el) iar eu a# 8ncu-iin a! din ca6. A!unci i-ai adu/ a#in!e un
e6i/d din !recu!. 3i cred c lucrul /!a /-ar 6u!ea re6e!a. A#
6u!ea declana i al!e a#in!iri.
7 DarD
+0+
- NAINTE S ADORM -
7 De/igur) nu e!i 5liga! D ;i!e) a# / 1iu /incer cu !ine.
De2a a# -r5i! cu cei de la /6i!alul unde ai 1/! in!erna! i ar 1i
5ucuri / !e 6ri#ea/c . S ne 6ri#ea/c . Oric9nd. Nu !re5uie
dec9! / -i /un i / le /6un c -eni#. A -eni cu !ine. 3i dac n-
/ !e /i# i 8n largul ! u /au / 1ie 6rea durer/) 6u!e# 6leca. O
/ 1ie 5ine. (r#i!.
7 @4iar crezi c #-ar 6u!ea a2u!a / # 1ac 5ine?
7 Nu !iu) dar e 6/i5il.
7 @9nd? @9nd -rei / #erge#?
Dc!rul Na/4 /-a 6ri!) i #i-a# da! /ea#a c #aina l9ng
care ne a1la# era a lui.
7 Azi) #i-a r /6un/ el. @red c ar !re5ui / #erge# azi.
A6i a ad uga! ce-a ciuda!$
7 Nu a-e# !i#6 de 6ierdu!.
*
Nu era# 5liga! / # duc. Dc!rul Na/4 n-a 8ncerca! / #
1r eze. Dar) dei nu-#i a#in!e/c 7 de 1a6!) nu 6! / -#i
a#in!e/c a6ra6e ni#ic 7 6r5a5il c a# zi/ da.
Dru#ul n-a 1/! lung) i l-a# 6arcur/ 8n ! cere. Nu # 6u!ea#
g9ndi la ni#ic. Nu /i# ea# ni#ic i nu a-ea# ni#ic de /6u/.
Min!ea 8#i era gal . Sec !ui! . Mi-a# /c/ 2urnalul din gean!
7 1 r / -#i 6e/e c dc!rului Na/4 8i /6u/e/e# c nu-l a# la
#ine 7 i a# 1 cu! 8n/e#n rile de #ai 8nain!e. :ia# /
cn/e#nez 1iecare de!aliu al cn-er/a iei na/!re. A# /cri/ 8n
lini!e) a6ra6e 1 r / g9nde/c) i n-a# /c4i#5a! nici -r5 cu
dc!rul Na/4 c9nd a 6arca! #aina) nici c9nd a# /!r 5 !u!
cridarele a/e6!ice ale /6i!alului) i#6regna!e cu #ir/ de ca1ea
/! !u! i -6/ea 6ra/6 ! . In1ir#ierele !receau 6e l9ng ni)
8#6ing9nd c ruciare 8n care /e a1lau 6acien i cu 6er1uzii. (e
6ere i erau c9!e-a 6/!ere cu cl urile dezli6i!e) iar neanele de
dea/u6ra na/!r 1ilau i 59z9iau. Nu # 6u!ea# g9ndi dec9! la
cei a6!e ani 6e care 8i 6e!recu/e# acl. O -ia de # 7 din
care nu-#i a#in!ea# ni#ic.
n cele din ur# ) ne-a# 6ri! 8n 1a a unei ui du5le. Sec ia
&i/4er. Dc!rul Na/4 a a6 /a! 6e 5u!nul in!er1nului #n!a! 6e
6ere!e) a6i a #r# i! ce-a 8n #icr1n. <Se 8nal ) #i-a# zi/ 8n
/inea #ea c9nd /-a de/c4i/ ua. N-a# /u6ra-ie ui! acelui a!ac.
@4ri/!ine "uca/ care a de/c4i/ ua acelei ca#ere de 4!el a
+02
- S. J. WATSON -
#uri!.=
nc u du5l .
7 @4ri/!ine) !e /i# i 5ine? #-a 8n!re5a! a!unci c9nd 6ri#a u
/-a 8nc4i/ 8n ur#a na/!r ) dar nu i-a# r /6un/. E /ec ie 5ine
6 zi! ) #i-a eE6lica! el.
n cli6a aceea) a# a-u! cn-ingerea c ua din /6a!ele n/!ru
/e 8nc4i/e/e 6en!ru !!deauna i c nu a-ea# / #ai 6lec de
acl nicida! .
7 n eleg) a# zi/ eu du6 ce a# 8ng4i i! 8n /ec.
@9nd ur# !area u du5l a 8nce6u! / /e de/c4id ) #i-a#
da! /ea#a c nu !ia# ce a-ea# / - d dincl de ea 7 nu-#i
-enea / cred c #ai 1u/e/e# acl.
7 E!i ga!a? #-a 8n!re5a! el.
A# 6 i! 6e un cridr lung) cu ui de a#5ele 6 r i) iar 6e
# /ur ce 8nain!a#) a# - zu! c ace/!ea d deau /6re ca#ere
care a-eau c9!e 1erea/!r 6e 6ere!ele din/6re 4l. n 1iecare
era c9!e un 6a! 7 unele 1 cu!e) al!ele ne1 cu!e 7 dar cele #ai
#ul!e nu erau cu6a!e.
7 (acien ii de aici au di1eri!e diagn/!ice) #i-a /6u/ dc!rul
Na/4. Mul i 6rezin! /i#6!#e /c4iz-a1ec!i-e) dar /un! i din!re
cei care /u1er de !ul5urare 5i6lar ) anEie!a!e acu! ) de6re/ieD
M-a# ui!a! 6rin!r- 1erea/!r i a# - zu! !9n r /!9nd gal
6e un 6a! i ui!9ndu-/e la !ele-izr. n al! ca#er ) un 5 r5a!
/! !ea 6e -ine i /e leg na cu #9inile 6e!recu!e 8n 2urul
genunc4ilr) ca i c9nd ar 1i 8ncerca! / /e 6r!e2eze de 1rig.
7 Sun! 8ncuia i? a# 8n!re5a! eu.
7 Ace!i 6acien i au 1/! adui aici 8n 5aza "egii S n ! ii
Min!ale. Adic li /-a i#6u/ in!ernarea in-lun!ar . Se a1l aici
6en!ru 5inele lr) dar 8#6!ri-a -in ei lr.
7 (en!ru 5inele lr?
7 Da) 8n!ruc9! re6rezin! un 6ericl /au 6en!ru ei) /au 6en!ru
cei din 2ur. Aa c !re5uie inu i /u5 /u6ra-eg4ere.
A# #er/ #ai de6ar!e. O 1e#eie a ridica! 6ri-irea c9nd a#
!recu! 6e l9ng ca#era ei i) cu !a!e c c4ii ni /-au 8n!9lni!) 8n
ai ei nu /e ci!ea ni#ic. 3i-a !ra/ 6al# 1 r / -i ia 6ri-irea de
la #ine) iar c9nd a - zu! c !re/ar) /-a l-i! 8nc da! . %ru/c)
#i-a -eni! 8n #in!e i#agine 7 era# #ic i ur# rea# un !igru
de la z 6li#59ndu-/e de cl-cl 6rin cuc 7 dar a#
8nde6 r!a!- re6ede din #in!e i a# 8n!r/ ca6ul) 4! r9! / nu
# #ai ui! nici 8n /!9nga) nici 8n drea6!a.
+03
- NAINTE S ADORM -
7 De ce #-au adu/ aici? a# 8n!re5a! eu.
7 nain!e / !e in!erneze 8n /ec ia a/!a) ai /!a! 8n!r- rezer-
5inui! ) la 1el ca ! i 6acien ii. i 6e!receai unele .eeBenduri
aca/ ) cu %en. Dar cu !i#6ul) / ului ! u i-a 1/! din ce 8n ce #ai
greu / ai5 gri2 de !ine.
7 @u# adic ?
7 Ieeai din ca/ i u#5lai 6e /!r zi) aa c %en !re5uia /
8ncuie uile de la ca/ . Ai 1 cu! c9!e-a crize de i/!erie) 8n!ruc9!
erai cn-in/ c %en !e c4inuia i !e 8ncuia 8n ca/ 8#6!ri-a
-in ei !ale. "a 8nce6u!) !e /i# eai #ai 5ine ri de c9!e ri !e
8n!rceai 8n rezer-a !a) dar a6i ai 8nce6u! / ai acelai
c#6r!a#en! i la /6i!al.
7 Deci au 1/! ne-i i / # 8nc4id unde-a) a# zi/ eu.
A2un/e/er # la cen!rul de 6ri#ire. ;n 5 r5a! 8n uni1r#
/! !ea la un 5iru i in!rducea ni!e da!e 8n c#6u!er. A ridica!
6ri-irea /6re ni i ne-a /6u/ c dc!rul -a -eni 8n /cur! -re#e)
du6 care ne-a 61!i! / lu # lc. M-a# ui!a! cu a!en ie la c4i6ul
lui 7 na/ul 8nc-ia!) cercelul de aur 7 8n /6eran a c /
de/c6 r ce-a 1a#iliar. Ni#ic. Sec ia aceea #i /e 6 rea c#6le!
/!r in .
7 Da) a cn!inua! dc!rul Na/4. "a un ##en! da!) ai 6leca!
din /6i!al i) !i#6 de 6a!ru re 2u#a!e) n-a !iu! ni#eni de !ine. Ai
1/! g /i! de 6li ie 8n a6r6ierea canalului. Nu a-eai 6e !ine
dec9! ni!e 6i2a#ale i un 4ala!. A !re5ui! / -in %en / !e ia de
la /ec ia de 6li ie) 6en!ru c nu -iai / #ergi cu niciuna din!re
a/i/!en!ele de la /6i!al. Deci n-au a-u! de ale/D
Mi-a 6-e/!i! c ) du6 ce a# 1/! in!erna! la 6/i4ia!rie) %en a
8nce6u! ade- ra! ca#6anie 6en!ru a 1i #u!a! 8n al! 6ar!e.
7 Du6 6 rerea lui) /ec ia aceea nu era cea #ai 5un 6en!ru
!ine. 3i c4iar a-ea dre6!a!e. Nu re6rezen!ai un 6ericl nici 6en!ru
!ine) nici 6en!ru cei din 2ur. 3i era 6/i5il ca in!erac iunea cu cei
care erau #ai 5lna-i dec9! !ine / - i 1ac r u. "e-a /cri/
dc!rilr) direc!rului /6i!alului) 5a c4iar i 6arla#en!arului din
di/!ric!ul ! u. Dar nu /-a g /i! nici /lu ie. Du6 aceea) /-a
de/c4i/ un azil 6en!ru 6er/anele cu a1ec iuni crnice ale
creierului. %en a 1 cu! l55K 6en!ru !ine) iar 8n cele din ur# ai
1/! /u6u/ unei e-alu ri i /-a a2un/ la cncluzia c 6 i 1i
in!erna! acl) 8n/ 5 inerea 1ndurilr nece/are era
6r5le# . S ul ! u 8i lua/e cncediu ca / 6a! a-ea gri2 de
!ine) aa c nu 6u!ea 6l !i /ingur) dar nu /-a da! 5 !u!. Din c9!e
+04
- S. J. WATSON -
a# 8n ele/) a a#enin a! c -a -r5i 6re/ei de/6re cazul ! u. Au
a-u! lc #ai #ul!e 8n!runiri) iar el a 1 cu! recur/ la c9!e-a decizii)
8n/ 69n la ur# a a-u! c9!ig de cauz $ /!a!ul a 1/! de acrd
/ /u6r!e c4el!uielile 6e !a! dura!a in!ern rii. Ai 1/! #u!a!
acl 8n ur# cu -re zece ani.
M-a# g9ndi! la / ul #eu i a# 8ncerca! / #i-l i#aginez
!ri#i 9nd /cri/ri) 1 c9nd l55K 6en!ru #ine) a#enin 9ndu-i 6e
cei i#6lica i 8n luarea deciziei. Mi /e 6 rea i#6/i5il. % r5a!ul 6e
care 8l - zu/e# de di#inea 6 rea re/6ec!u/ i in1en/i-. Nu
!c#ai /la5) dar de/!ul de dcil. Nu 6 rea genul care / 1ac
-aluri. <Deci nu /un! /ingura 6er/an a c rei 6er/nali!a!e /-a
/c4i#5a! din 6ricina a!acului de la 4!el.=
7 Azilul 8n care ai 1/! #u!a! era 1ar!e #ic) a cn!inua!
dc!rul Na/4. @9!e-a ca#ere i un cen!ru de rea5ili!are. Nu
erau in!erna i #ul i 6acien i. Ai 1/! 8ngri2i! de un 6er/nal
de/!ul de nu#er/. Acl a-eai #ai #ul! inde6enden i erai
8n /iguran . Iar /!area !a /-a a#elira!.
7 Dar %en nu /! !ea cu #ine?
7 Nu) /! !ea aca/ . Tre5uia / #earg la /er-iciu) aa c nu
a-ea cu# / !e i 8ngri2ea/c . A 4! r9! / D
n cli6a aceea) #i-a re-eni! a#in!ire care #-a !ran/6r!a!
5ru/c 8n !recu!. T!ul era un 6ic neclar i 6 rea 8n- lui! 8n!r-un 1el
de 69cl . I#aginile erau a!9! de /!r luci!are) 8nc9! a6ra6e c
-ia# / # ui! 8n al! 6ar!e.
M - d 6e #ine #erg9nd 6e aceleai culare 6e care 6 i/e#
#ai 8nain!e cu dc!rul Na/4. Sun! du/ 8na6i /6re ca#er 7
8#i dau /ea#a -ag c e/!e a #ea. (r! 6erec4e de 6a6uci de
ca/ i rc4ie al5a/!r cu 5re!ele. &e#eia de l9ng #ine e
negre/ i 6ar! uni1r# . <'a!a) draga #ea) 8#i /6unea ea. Ia
ui!e cine a -eni! / !e -ad >= #i d dru#ul la #9n i #
cnduce /6re 6a!) 8n 2urul c ruia /e a1l un gru6 de /!r ini. T i
/e ui! la #ine. : d un 5 r5a! 5rune! i 1e#eie cu 5ere! ) dar
nu le 6! recuna!e c4i6urile. A -rea / /6un$ <Nu-i ca#era
#ea. E greeal =. Dar 69n la ur# nu zic ni#ic.
;n c6il de 6a!ru-cinci ani) care /! 6e #arginea 6a!ului) /e
ridic 8n 6iciare. Se a6r6ie 8n 1ug de #ine) /!rig9nd$ <Ma#i>=
#i dau /ea#a c -r5e!e cu #ine i a5ia a!unci 8n eleg cine
e/!e. ,dam. M a6lec 6e -ine) iar el #i /e arunc 8n 5ra e. l
/!r9ng cu 6u!ere i 8l / ru! 6e cre!e!) a6i # ridic 8n 6iciare.
<@ine /un!e i? 8i 8n!re5 6e cei din 2urul 6a!ului. @e 1ace i aici?=
+0,
- NAINTE S ADORM -
% r5a!ul /e 8n!ri/!eaz din!r-da! ) iar 1e#eia cu 5ere! /
ridic 8n 6iciare i /6une$ <@4ri/. @4ri//K. Sun! eu. 3!ii cine /un!)
nu-i aa?= A6i /e a6r6ie de #ine i 8#i dau /ea#a c 6l9nge.
<Nu> /!rig eu. Nu> Iei i a1ar > Iei i a1ar >=) du6 care # 8n!rc
/ ie/ din ca#er ) 8n/ dau 6e/!e al! 1e#eie) care /! 8n
6iciare 8n /6a!ele #eu) i nu !iu cine e /au cu# a a2un/ aici i
iz5ucne/c 8n 6l9n/. Sun! ga!a / # aez 6e 6dea) dar 5 ie elul
/e aga de genunc4ii #ei) i nu !iu cine e) 8n/ el 8#i /6une
<#a#i= iar i iar$ <Ma#i> Ma#i> Ma#i>=) dar nu !iu de ce) /au
cine e) /au de ce /e ine de #ineD
O #9n #i-a a!in/ 5ra ul. A# !re/ ri! de 6arc #-ar 1i 8n e6a!
ce-a. O -ce.
7 @4ri/!ine? Te /i# i 5ine? A -eni! da#na dc!r Wil/n.
A# de/c4i/ c4ii i #-a# ui!a! 8n 2ur. n 1a a na/!r /e a1la
1e#eie 8n 4ala! al5.
7 Dc!rul Na/4? a zi/ ea) 8n!inz9ndu-i #9na.
A6i /-a 8n!r/ /6re #ine.
7 @4ri/!ine?
7 Da) a# r /6un/ eu.
7 #i 6are 5ine / !e cun/c. Eu /un! GilarK Wil/n) /-a
6rezen!a! ea) du6 care a# da! #9na.
Era un 6ic #ai 8n -9r/! dec9! #ine) 6 rul 8nce6u/e / -i
8nc run ea/c ) iar la g9! 8i a!9rna 6erec4e de c4elari cu
l n ir de aur.
7 nc9n!a! de cun!in ) a /6u/ ea) i din!r-da! a# 1/!
/igur c #ai 8n!9lni/e# c9nd-a.
A6i a 1 cu! un /e#n cu ca6ul /6re cridr.
7 S #erge#.
A-ea un ca5ine! #are) !ic/i! cu c r i i cu!ii 6line c4i cu !!
1elul de 49r!ii. Dc!ri a a lua! lc 8n /6a!ele 5irului i a 1 cu!
/e#n cu #9na /6re du /caune din 1a a lui) 6e care ne-a#
aeza! eu i dc!rul Na/4. A6i a lua! un d/ar din !eancul de
6e 5iru i l-a de/c4i/.
7 Ia / -ede#) draga #ea. S arunc # 6ri-ire.
I#aginea ei a r #a/ ne#ica! . O !ia# 6e 1e#eia aceea. i
- zu/e# 6za 8n !i#6 ce /! !ea# 8n!in/ 6e #a/a !#gra1ului
i) cu !a!e c a!unci nu #i /e 6 ru/e un c4i6 1a#iliar) acu# a#
recun/cu!-. Mai 1u/e/e# 8n ca5ine!ul acela. De #ul!e ri.
+00
- S. J. WATSON -
S! !u/e# 8n acelai lc) 6e acelai /caun /au 6e unul
a/e# n !r) i # ui!a/e# la ea 8n !i#6 ce 1 cea 8n/e#n ri 8n!r-
un d/ar) cu c4elarii delica i 6e na/.
7 Ne-a# #ai 8n!9lni!D a# zi/ eu. #i aduc a#in!e.
Dc!rul Na/4 /-a ui!a! la #ine) a6i la dc!ri a Wil/n.
7 Da) a r /6un/ ea. Ne-a# #ai 8n!9lni!. Dar nu 1ar!e de/.
Mi-a eE6lica! c 8nce6u/e / lucreze acl cu 6u in 8nain!e /
1iu #u!a! la azil i c ) la 8nce6u!) nici # car nu era# 8n
8ngri2irea ei.
7 Dar e 1ar!e 8ncura2a!r c 8 i aduci a#in!e de #ine. A
!recu! #ul! -re#e de c9nd ai 1/! in!erna! la ni.
Dc!rul Na/4 /-a a6leca! 8n 1a i a /6u/ c #i-ar 6u!ea 1i de
a2u!r / - d ca#era 8n care a# /!a!) iar ea a 8ncu-iin a! din ca6
i a arunca! 6ri-ire 8n d/ar) 8n/ du6 -reun #inu! a zi/ c nu
!ie care e/!e.
7 Oricu#) e 6/i5il / !e 1i #u!a! de #ai #ul!e ri) a ad uga!
ea. Aa /e 8n!9#6l cu #ul i 6acien i. Dar n-a# 6u!ea / -l
8n!re5 # 6e / ul ! u? (!ri-i! d/arului) el i 1iul ! u !e-au
-izi!a! a6ra6e 8n 1iecare zi.
@i!i/e# de di#inea de/6re Ada# i a# /i# i! und de
5ucurie c9nd i-a# auzi! nu#ele 7 #i-a 6 ru! 5ine / a1lu c 8l
- zu/e# cu# cre!e.
7 Nu) a# zi/ eu) cl !in9nd din ca6. A 6re1era / nu-l /un 6e
%en.
Dc!ri a Wil/n nu a in/i/!a!.
7 Din d/ar reie/e c -enea de/!ul de de/ la !ine i 6rie!en
6e nu#e @laire. N- 6u!e# /una 6e ea?
7 Nu 6 /!r # leg !ura.
7 A4) ce 6 ca!D n 1ine) nu cn!eaz . i 6! 6-e/!i eu c9!e
ce-a de/6re cu# era -ia a aici 6e -re#ea aceea.
A arunca! 6ri-ire 6e 1ia #ea) a6i i-a 8#6reuna! #9inile.
7 De cazul ! u /-a cu6a! un al! 6/i4ia!ru al /ec iei. Ai 1/!
/u6u/ unr edin e de 4i6nz ) dar # !e# c e1ec!ele au 1/!
li#i!a!e i de /cur! dura! .
S-a ui!a! 8nc da! 6e 1aia din 1a a ei) a6i a cn!inua!$
7 Nu ai 6ri#i! #ul!e #edica#en!e. @9!e un /eda!i- din c9nd
8n c9nd) dar #ai ale/ ca / !e a2u!e / dr#i 7 8 i dai /ea#a c )
uneri) e de/!ul de #ul! g l gie 6e-aici.
Mi-a# a#in!i! de un urle! 6e care 8l auzi/e# #ai de-re#e i
#-a# 8n!re5a! dac aa 1 cea# i eu 6e -re#uri.
+0A
- NAINTE S ADORM -
7 @u# era#? a# 8n!re5a!. Era# 1erici! ?
7 n general) da) #i-a r /6un/ ea cu un z9#5e!. @ei de aici !e
6l ceau. Se 6are c ai 1/! a6r6ia! #ai ale/ de una din!re
a/i/!en!e.
7 @u# c4e#a?
7 M !e# c nu /crie) a zi/ ea du6 ce /-a ui!a! iar i 6e 1i .
3i 2ucai #ul! Sli!aire.
7 Sli!aire?
7 ;n 2c de c r i. (a!e i-l eE6lic dc!rul Na/4 #ai 8ncl.
(!ri-i! d/arului ! u) uneri de-eneai -ilen! ) a ad uga! ea)
ridic9nd 6ri-irea. Nu !e 8ngri2ra. Nu e un lucru ne5inui! 8n
a/!1el de cazuri. @ei care /u1er r ni gra-e la ca6 au de/eri
6rniri -ilen!e) #ai ale/ c9nd e/!e a1ec!a! acea 6ar!e a
creierului care e/!e r /6unz !are de au!cn!rl. n 6lu/)
6acien ii cu a#nezie ca a !a /un! de #ul!e ri 8nclina i /6re ceea
ce ni nu#i# <cn1a5ula ie=. "ucrurile din 2urul lr nu /e leag )
aa c /e /i#! 5liga i / in-en!eze !! 1elul de de!alii. De/6re ei
8nii i cei din 2ur) de/6re !recu!ul lr i de/6re ce li /-a
8n!9#6la!. S6eciali!ii cred c acea/! 8nclina ie /e da!reaz
ne-ii de a u#6le glurile din #e#rie. Deci) 8n!r-un /en/) e
ce-a de 8n ele/. Dar de #ul!e ri 6a!e duce la un c#6r!a#en!
-ilen!) a!unci c9nd i#agina ia a#nezicului e/!e cn!razi/ .
:ia a !re5uie / 1i 1/! 1ar!e cn1uz 6en!ru !ine. Mai ale/ c9nd
6ri#eai #u/a1iri.
Mu/a1iri. Din!r-da! ) #-a# !e#u! c 6a!e #i-a# l-i! 1iul.
7 3i ce 1 cea#?
7 ;neri) a!acai 6er/nalul #edical.
7 Dar nu i 6e Ada#) 1iul #eu?
7 (!ri-i! d/arului ! u) nu.
A# /c/ un 1!a!) dar nu # /i# ea# c#6le! uura! .
7 A-e# c9!e-a 6agini din!r-un 1el de 2urnal 6e care l-ai inu!
c9! ai /!a! aici) a cn!inua! dc!ri a. @rezi c i-ar 1i de a2u!r /
arunci 6ri-ire 6e ele? (a!e i-ai 8n elege #ai ur cn1uzia de
a!unci.
( rea ce-a 6ericul/. I-a# arunca! 6ri-ire dc!rului Na/4)
iar el a 8ncu-iin a! din ca6. Dc!ri a #i-a 8n!in/ 1aie al5a/!r )
iar la 8nce6u! #i-a 1/! !ea# i / # ui! la ea.
@9nd) 8n cele din ur# ) #i-a# a6leca! 6ri-irea /6re ea) a#
- zu! c era ac6eri! cu un /cri/ dezrdna!. n 6ar!ea de /u/)
li!erele erau /cri/e 8ngri2i!) iar r9ndurile re/6ec!au liniile
+0C
- S. J. WATSON -
i#6ri#a!e 6e 1aie) 8n/ c !re /19ri! de-eneau #ari i
neregula!e$ a-eau c9 i-a cen!i#e!ri 8n l i#e) iar 6e un r9nd
8nc 6eau dar c9!e-a cu-in!e. Dei 8#i era !ea# de ce a 1i
6u!u! g /i) a# 8nce6u! / ci!e/c.
<=(> diminea a 7 aa 8nce6ea 6ri#a 8n/e#nare. M-am trezit.
1en e aici. I#edia! dede/u5! /cri/e/e#$ <=(? diminea a. 7&nor
nsemnarea anterioar . , fost scris de altcineva, iar /u5 ea$
<=@+ ,.ia ,C-M sunt treaz . 8nainte nu eram. 1en e aici.
Oc4ii #i-au c5r9! 6e 6agin . F$4, !ocmai m-am trezit,
P3N!- P7M, 9, , iar a6i) c9!e-a r9nduri #ai 8ncl$ (+=+?
,C-M chiar c m-am trezit. !oate nsemn rile dinainte sunt nite
minciuni. ,.ia ,C-M sunt treaz .
A# ridica! 6ri-irea i a# 8n!re5a!$
7 R9ndurile a/!ea c4iar /un! /cri/e de #ine?
7 Da. Se 6are c ) #ul! -re#e) ai /i# i! 8n 6er#anen c
!c#ai !e-ai !rezi! din!r-un /#n 1ar!e) 1ar!e lung. ;i! -!e aici.
Dc!ri a Wil/n a 6u/ dege!ul 6e 1aia din 1a a #ea i a
8nce6u! / ci!ea/c .
7 ,m dormit o venicie. 3ra ca i cnd a fi fost M9,! .
!ocmai m-am trezit, iar acum v d pentru prima oar . Din c9!e
8n eleg) ai 1/! 8ncura2a! / - i n!ezi ce /i# eai) 8n 8ncercarea de
a !e a2u!a / - i a#in!e!i ce i /e 8n!9#6la/e #ai 8nain!e) dar din
6 ca!e ai a2un/ la cncluzia c !a!e 8n/e#n rile !ale 1u/e/er
/cri/e de al!cine-a. Ai 8nce6u! / crezi c 6er/nalul #edical
1 cea eE6eri#en!e 6e !ine) in9ndu-!e aici cu 1r a.
M-a# ui!a! iar i la 1aia aceea al5a/!r . Era 6lin cu
8n/e#n ri a6ra6e iden!ice) de/6 r i!e de dar c9!e-a #inu!e.
A# /i# i! c # ia cu 1rig.
7 @4iar a!9! de gra- era /!area #ea? a# 8n!re5a! eu) iar
cu-in!ele #i-au r /una! 8n ca6.
7 (en!ru -re#e) da) #i-a r /6un/ dc!rul Na/4.
n/e#n rile !ale dau de 8n ele/ c 6u!eai 6 /!ra a#in!iri ni dar
c9!e-a /ecunde. ;neri) un #inu!-du ) 8n/ de-a lungul anilr)
acea/! 6eriad a cre/cu! !re6!a!.
Nu-#i -enea / cred c eu 1 cu/e# 8n/e#n rile acelea.
( reau 6era unui # a c rui #in!e era c#6le! 1rac!ura! .
& cu! nd ri. M-a# ui!a! iar i la cu-in!ele 8nira!e 6e 6agina
al5a/!r $ 3ra ca i cnd a fi fost M9,! .
7 #i 6are r u) a# /6u/ eu. Nu 6!D
Dc!ri a Wil/n #i-a lua! 1aia din 1a .
+0F
- NAINTE S ADORM -
7 Te 8n eleg) @4ri/!ine. #i dau /ea#a c e !ul5ur !rD
M-a cu6rin/ 6anica. M-a# ridica! 8n 6iciare) iar ca#era a
8nce6u! / /e 8n-9r! .
7 :reau / 6lec. Eu nu /un! aa. Nu /e 6a!e / 1i 1/! eu. N-
a l-i nicida! 6e ni#eniD Nicida! > (ur i /i#6luD
Dc!rul Na/4 /-a ridica! de 6e /caun. A6i /-a ridica!
dc!ri a Wil/n) care a 1 cu! un 6a/ 8n 1a i /-a l-i! de 5iru)
8#6r !iind 49r!iile de 6e ! 5lie. A# - zu! 1!gra1ie care a
c zu! 6e 6dea.
7 Du#nezeule> a# eEcla#a! eu) iar dc!ri a a 5/er-a!
1!gra1ia i /-a a6leca! /- ac6ere cu 1aie.
Dar - zu/e# de/!ul.
7 Eu era# 8n 6za aia? a# 8n!re5a!) ridic9nd -cea 69n la
i6 !. Eu era# 8n 6z ?
&!gra1ia 8n1 ia ca6ul unei !inere. ( rul 8i era da! 6e /6a!e.
"a 8nce6u!) #i /-a 6 ru! c ar !a de 6arc ar 1i 6ur!a! #a/c de
Gall.een. ;n c4i era de/c4i/ i /e ui!a 8n 5iec!i-) cel lal! era
8nc4i/ din 6ricina unei -9n ! i uriae) iar 5uzele rzalii erau
u#1la!e i 5r zda!e de ! ie!uri. O5ra2ii ei 6u4a-i d deau 1e ei
8n1 iare gr!e/c ) ce #-a !ri#i/ cu g9ndul la un 1ruc! zdr5i!) la
6run 6u!red i 6le/ni! .
7 Eu era# 8n 6z ? a# /!riga!) cu !a!e c ) 8n ciuda 1e ei
u#1la!e i de1r#a!e) 8#i d du/e# /ea#a c eu era#.
n ace/! 6unc!) a#in!irea #ea /e 8#6ar!e 8n du . O 6ar!e din
#ine era cal# i ! cu! . "ini!i! . 3i /e ui!a la cealal! 6ar!e din
#ine) care i6a i /e z5 !ea i care a !re5ui! d#li! de dc!rul
Na/4 i dc!ri a Wil/n. (ar!ea lini!i! 6 rea / /6un $ <Ar
!re5ui / !e cn!rlezi. E 2enan! ce 1aci=.
Dar cealal! 6ar!e era #ai 6u!ernic . (relua/e 6u!erea) 8#i
aca6ara/e 6er/nali!a!ea. ;rla# 8n!runa) iar la un ##en! da!
#-a# re6ezi! /6re u . Dc!rul Na/4 a 6rni! du6 #ine. A#
da! ua de 6ere!e i a# lua!- la 1ug ) dei unde a 1i 6u!u! /
# duc? I#aginea unr ui 8ncuia!e. O alar# . ;n 5 r5a! care
# ur# rea. &iul #eu 6l9ng9nd. <A# #ai 1 cu! a/!a) #i-a !recu!
6rin #in!e. A# #ai 1 cu! !a!e a/!ea.=
A6i #i /-a 8n!uneca! #in!ea.
(r5a5il c au reui! / # cal#eze cu#-a i #-au cn-in/ /
#erg cu dc!rul Na/4. ;r# !rul lucru 6e care #i-l a#in!e/c
+A*
- S. J. WATSON -
e/!e c # a1la# 8n #aina lui) 6e /caunul din drea6!a. nce6u/e
/ /e 8nnreze) iar /!r zile erau gri i #n!ne. Dc!rul Na/4
-r5ea cu #ine) dar nu # 6u!ea# cncen!ra. Era ca i c9nd
#in!ea #i /e 8#6iedica/e i r # /e/e 8n ur# ) iar acu# nu #ai
reuea / in 6a/ul cu ce /e 8n!9#6la 8n 2ur. M ui!a# 6e gea#
la a#enii care iei/er la cu#6 r !uri /au / -i 6li#5e c9inele)
la cei care 8#6ingeau c ru uri /au /e 6li#5au cu 5icicle!a) i #-
a# 8n!re5a! dac acea/! c u!are a ade- rului era c4iar lucrul
6e care #i-l drea#. Da) #-ar 6u!ea a2u!a / 1ac 6rgre/e) dar
c9! de #ul! 6! /6era / 5 in? Nu # a!e6! ca) 8n!r- 5un zi)
/ # !reze/c !iind !!) la 1el ca un # nr#al 7 !iind ce-a#
1 cu! cu zi 8nain!e) ce 6lanuri a# 6en!ru ziua ur# !are) 6e ce
dru# /inu/ a# a2un/ aici i acu#) 8n ce 1el a# de-eni! 6er/ana
care /un!. (! /6era cel #ul! c ) 8n!r- di#inea ) # -i ui!a 8n
glind i nu -i 1i c#6le! ca! ) c 8#i -i a#in!i c /un!
c / !ri! cu un 5 r5a! 6e nu#e %en) c a# 6ierdu! un 1iu 6e
nu#e Ada# i c nu -a #ai 1i ne-ie / - d un eEe#6lar din
r#anul #eu ca / -#i aduc a#in!e c l-a# /cri/.
Dar c4iar i lucrurile ace/!ea 6ar de nea!in/. M-a# g9ndi! la ce
- zu/e# 8n Sec ia &i/4er. Ne5unie i durere. Min i 1 cu!e nd ri.
Mi-a# zi/ 8n /inea #ea c /un! #ai a6ra6e de /!area 6acien ilr
de acl dec9! de 8n/ n !ire. "a ur#a ur#elr) 6a!e c ar 1i
#ai 5ine / 8n- / !r ie/c cu a#nezia #ea. I-a 6u!ea /6une
dc!rului Na/4 c nu -reau / -l #ai - d i a 6u!ea / dau 1c
2urnalului) 8ngr69nd ade- rurile 6e care le-a# a1la! de2a)
l /9ndu-le / di/6ar 8n 5ezna 8n care zac cele 8nc
nede/c6eri!e. Ar 8n/e#na / 1ug de !recu!ul #eu) dar n-a a-ea
niciun regre! 7 8n dar c9!e-a re) n-a #ai !i de eEi/!en a
dc!rului /au a 2urnalului 7 iar a6i a 6u!ea duce -ia
/i#6l . Hilele /-ar 8nirui 1 r nici leg !ur 8n!re ele. n!r-ade- r)
din c9nd 8n c9nd a#in!irea lui Ada# /-ar 6u!ea !rezi la -ia . A
a-ea zi 6lin de durere) #i-a a#in!i ce a# 6ierdu!) dar nu ar
dura #ul!. n /cur! -re#e a adr#i i a ui!a !!ul. <@9! de
ur ar 1i) #i-a# zi/. Mul! #ai ur dec9! !a!e e1r!urile a/!ea.=
M-a# g9ndi! la 1!gra1ia 6e care - zu/e# 8n ca5ine!. Mi /e
8n!i6 ri/e 8n #in!e. <@ine # adu/e/e 8n 4alul la? 3i de ce?= M-
a# g9ndi! i la a#in!irea ca#erei de 4!el. nc /e a1la acl)
c4iar /u5 /u6ra1a a cn!iin ei) dar 8#i era i#6/i5il / a2ung la
ea. De di#inea ) ci!i/e# 8n 2urnal c ) din c9!e /e 6are)
a-u/e/e# a-en!ur ) dar acu# 8#i d dea# /ea#a c 7 i de-
+A+
- NAINTE S ADORM -
ar 1i 1/! ade- ra! 7 nu !ia# cu cine. T! ce a-ea# era un
nu#e) 6e care #i-l a#in!i/e# deun zi. n/ nu a-ea#
cer!i!udinea c ur#a / -#i a#in!e/c #ai #ul!e) c4iar dac #i-a
1i dri!.
Dc!rul Na/4 -r5ea 8n cn!inuare) dar 4a5ar n-a-ea#
de/6re ce.
7 @rezi c /i!ua ia #ea /-a a#elira!? l-a# 8n!reru6! eu.
(re de cli6 a# crezu! c nu a-ea niciun r /6un/) dar a6i
a zi/$
7 Tu crezi c /-a a#elira!?
Oare a/!a credea#? N-a 1i 6u!u! /6une.
7 Nu !iu. DaD @red c da. ;neri 8#i 6! a#in!i e6i/ade din
!recu!ul #eu. Sun! un 1el de 1la/4-uri. #i -in 8n #in!e a!unci
c9nd 8#i ci!e/c 2urnalul. 3i #i /e 6ar reale. #i a#in!e/c de
@laire) de Ada#) de #a#aD Dar /un! ca ni!e 1ire 6e care le
/ca6 din #9n . @a ni!e 5alane care /e 8nal /6re cer 8nain!e
/ le 6! 6rinde. Nu-#i aduc a#in!e de nun!a #ea) nici de 6ri#ii
6ai ai lui Ada# /au de 6ri#ul cu-9n! 6e care l-a r/!i!. Nu-#i
a#in!e/c 6ri#a lui zi de cal ) nici a5/l-irea. Ni#ic. Nici # car
nu !iu dac a# 1/! acl. @ine !ie) 6a!e %en /-a g9ndi! c n-
a-ea niciun r/! / # ia i 6e #ine.
A# in/6ira! ad9nc) a6i a# cn!inua!$
7 Nici # car nu-#i a#in!e/c / 1i 6ri#i! -e/!ea #r ii lui. Sau
cu# a 1/! la 8n#r#9n!areD
A# iz5ucni! 8n 6l9n/.
7 Si#! c -#i 6ierd #in ile. ;neri) nici # car nu-#i -ine /
cred c a #uri!. i dai /ea#a? ;neri) cred c %en # #in!e 8n
leg !ur cu Ada#. 3i cu !! re/!ul) de al!1el.
7 T! re/!ul?
7 Da. n leg !ur cu r#anul) cu a!acul) cu ce #i-a 6r-ca!
a#neziaD n leg !ur cu !!.
7 Dar de ce crezi c-ar 1ace una ca a/!a?
Mi-a !recu! un g9nd 6rin #in!e.
7 (a!e 6en!ru c a# a-u! a-en!ur . (en!ru c nu i-a# 1/!
1idel .
7 @4ri/!ine) nu i /e 6are ca# i#6r5a5il?
N-a# zi/ ni#ic. De/igur) a-ea dre6!a!e. n ad9ncul #eu) nu
credea# c #inciunile lui c4iar 6u!eau 1i lung r z5unare
6en!ru ce-a care /e 8n!9#6la/e cu #ul i ani 8n ur# . (r5a5il c
eE6lica ia era #ul! #ai /i#6l .
+A2
- S. J. WATSON -
7 Du6 6 rerea #ea) a cn!inua! dc!rul Na/4) /i!ua ia !a /e
8#5un ! e!e. Ai 8nce6u! / - i a#in!e!i !! 1elul de lucruri. Mul!
#ai de/ dec9! a!unci c9nd ne-a# 8n!9lni! 6ri#a ar . &la/4-urile
6e care le-ai 6#eni! /un! un /e#n clar de 6rgre/) care
/ugereaz c D
7 (rgre/? a# re6e!a! eu) 8n!rc9ndu-# /6re el. A/!a
nu#e!i !u 6rgre/?
A6ra6e c i6a#) iar 1uria /e re- r/a din #ine) i nu #ai
6u!ea# /- /! 69ne/c.
7 Dac /!a e un 6rgre/) a!unci nu /un! /igur c #i-l
dre/c) a# cn!inua!) iar acu# lacri#ile 8#i iriau ne/! -ili! 6e
5ra2i. Nu -reau aa ce-a>
A# 8nc4i/ c4ii i #-a# l /a! 8n -ia durerii. n!r-un /en/) 8#i
era #ai 5ine / # /i#! nea2u!ra! . Nu-#i era ruine. Dc!rul
Na/4 #i-a /6u/ #ai 8n!9i / nu # nec 2e/c) 6en!ru c !!ul /
1ie 5ine) a6i #-a ruga! / # lini!e/c. Dar nu l-a# lua! 8n
/ea# . Nu # 6u!ea# cal#a i nici nu -ia#.
A !ra/ 6e /!9nga) a6i a 6ri! #!rul. A# de/c4i/ c4ii.
Iei/e# de 6e /!rada 6rinci6al ) iar 8n 1a a na/!r /e 8n!indea un
6arc. Dei a-ea# 6ri-irea 8#6 ien2eni! de lacri#i) a# reui! /
di/!ing 8n de6 r!are un gru6 de !ineri 7 6a!e adle/cen i 7
care 2ucau 1!5al cu du 6r i 1 cu!e din !eancuri de 4aine.
nce6u/e / 6lu ) dar ei nu /e 6reau. Dc!rul Na/4 /-a 8n!r/
cu 1a a /6re #ine.
7 @4ri/!ine) 8#i 6are r u. (a!e c a 1/! greeal ce-a#
1 cu! azi. Nu !iu. A# crezu! c a# 6u!ea declana ni a#in!iri.
M-a# 8nela!. 3i ricu#) n-ar 1i !re5ui! / -ezi 6za aiaD
7 Nici # car nu !iu dac e din 6ricina 6zeiD
M 6ri/e# din 6l9n/) dar a-ea# 5ra2ii u#ezi i 8#i curgea
na/ul.
7 Ai un er-e el? l-a# 8n!re5a!) iar el /-a a6leca! 6e/!e #ine i
/-a ui!a! 8n !r6edu. T!ul #i /-a 6 ru! !ul5ur !r$ a#enii
8nc4ii 8n ca#ere) g9ndul c i eu a# 1/! c9nd-a ca eiD 3i
2urnalul acelaD Nu 6! / cred c eu a# 1 cu! 8n/e#n rile 6e
care le-a# ci!i!. Nu 6! / cred c a# 1/! a!9! de 5lna- .
7 Dar nu #ai e!i aa) a /6u/ el) 8n!inz9ndu-#i un er-e el.
"-a# lua! i #i-a# /u1la! na/ul.
7 (a!e c e #ai r u acu#) a# zi/ cu gla/ /c zu!. (e 1aia aia
a# /cri/ c era ca i c9nd a 1i 1/! #ar! . Dar /!area #ea de
acu# e #ai rea. E ca i c9nd a #uri zi de zi. Iar i iar. Tre5uie
+A3
- NAINTE S ADORM -
/ # 1ac 5ine. Nu # 6! i#agina cn!inu9nd aa #ul! -re#e.
3!iu c la na6!e / # culc) iar #9ine-di#inea iar i /
# !reze/c 1 r / !iu ni#ic. 3i la 1el / /e 8n!9#6le 6i#9ine
i r /6i#9ine) i !! aaD (ur i /i#6lu nu # - d 1 c9nd a/!a.
Nu 6! 1ace 1a . A/!a nu e -ia ) ci /i#6l eEi/!en ) un /al! de
la un ##en! la al!ul 1 r / a# 4a5ar de !recu!) 1 r / -#i 6!
1ace -reun 6lan 6en!ru -ii!r. #i 8nc4i6ui c aa !re5uie / 1ie i
ani#alele. "ucrul cel #ai r u e c nici # car nu !iu ce nu !iu.
(r5a5il c /un! #ul!e lucruri care a!ea6! / # r nea/c .
"ucruri 6e care nici # car nu #i le 6! i#agina.
Dc!rul Na/4 i-a aeza! #9na 6e/!e a #ea. M-a# a6r6ia!
de el) !iind ce ur#a / 1ac ) ce !re5uia / 1ac ) i #i-a cn1ir#a!
a!e6! rile. 3i-a 6e!recu! 5ra ele 8n 2urul #eu) iar eu l-a# l /a! /
# 8#5r ieze.
7 Nu-i ni#ic) #i-a /6u/ el. O / 1ie 5ine.
i /i# ea# 6ie6!ul cu 5razul i in/6ira# ad9nc) in/6ir9ndu-i
#ir/ul 7 4aine 6ra/6 ! /6 la!e i 8nc ce-a. @e-a -ag. ;n
a#e/!ec de !ran/6ira ie i /eE. M9na i /e /6ri2inea 6e /6a!ele
#eu i a# /i# i! c 8nce6e / /e #i!e) / -#i #9ng9ie 6 rul i
ca6ul) la 8nce6u! ur) iar a6i) c9nd a# 8nce6u! iar i / 6l9ng)
un 6ic #ai a6 /a!.
7 O / 1ie 5ine) #i-a 6!i! el.
A# 8nc4i/ c4ii i a# zi/$
7 A -rea / -#i 6! a#in!i ce /-a 8n!9#6la! 8n na6!ea c9nd
a# 1/! a!aca! . Si#! c dac #i-a 6u!ea a#in!i a/!a) #i-a
a#in!i !! re/!ul.
7 Nu eEi/! nici d-ad 8n /en/ul /!a. N-a-e# niciun
#!i-D
7 Dar e ceea ce cred. Nu !iu de ce) dar aa /i#!.
M-a /!r9n/ ur 8n 5ra e. A!9! de ur) 8nc9! a5ia #i-a# da!
/ea#a. I-a# /i# i! !ru6ul 6u!ernic i a# in/6ira! ad9nc) iar 8n
cli6a ur# !are) #-a# g9ndi! la al! 8#5r iare. O nu
a#in!ire. 0tau cu ochii nchii, la fel ca acum, iar trupul meu este
lipit de un altul, dar e ceva diferit. Nu vreau s fiu m.r iat de
acest . r.at. 8mi face r u. M z.at, ncercnd s scap, dar e
puternic i m tra&e napoi. /Curvo# zice el printre din i.
Nenorocito#A 'i, cu toate c vreau s ripostez, nu o fac. Ba a mi
e lipit de c maa lui i, la fel ca n .ra ele doctorului Nash,
pln& i stri&. :eschid ochii i v d pnza al.astr a c m ii lui, o
u , o m su de toalet cu trei o&linzi, iar deasupra ei, un
+A4
- S. J. WATSON -
ta.lou care nf ieaz o pas re. 8i v d .ra ul musculos i
puternic, str . tut de o ven proeminent . /: -mi drumul#A,
stri& eu, apoi m r sucesc i cad, sau podeaua se ridic spre
mine, nu-mi dau seama. 8mi nfi&e mna n p r i m tr te
spre u . 8ntorc capul s -i v d fa a.
Dar iar i # la/ #e#ria. Dei 8#i aduc a#in!e c #-a#
ui!a! la 1a a lui) nu-#i 6! a#in!i ce a# - zu!. A5/lu! nici
!r / !ur 7 -id !!al. @a i c9nd n-ar 6u!ea /u6r!a ace/! gl)
#in!ea #ea e-c c4i6urile 6e care le cun/c) ric9! de a5/urd
ar 6 rea a/cierea din!re ele i a!aca!rul #eu. l - d 6e
dc!rul Na/4. (e dc!ri a Wil/n. (e anga2a!ul de la 5irul de
6ri#ire al Sec iei &i/4er. (e !a!a. (e %en. %a - d c4iar i 6r6riul
#eu c4i6 7 # - d r9z9nd i ridic9nd 6u#nul ca / l-e/c.
/!e ro&# stri& eu. Nu# !e ro&#A :ar atacatorul meu cu multe
fe e tot m lovete pn la urm , iar eu simt &ust de sn&e. M
tr te pe podea pn n .aie. 0imt r ceala pl cilor de &resie
ne&re i al.e, acoperite de condens. Miroase a flori de portocal,
i mi aduc aminte ct de ner .d toare fusesem s m m. iez,
s m fac frumoas , &ndindu-m c poate voi fi n .aie atunci
cnd va veni i c poate mi se va al tura, c vom face dra&oste,
strnind valuri n apa acoperit cu spum , udnd podeaua,
hainele, totul2 Pentru c n cele din urm , dup toate aceste
luni de ndoieli, mi-a devenit limpede= l iu.esc pe acest . r.at.
8n sfrit, tiu asta. 8l iu.esc.
Capul mi se iz.ete de podea. 9 dat , de dou ori, de trei ori.
Privirea mi se nce oeaz i v d du.lu, apoi redevine limpede.
-n .zit n urechi, iar el stri& ceva, dar nu-l aud. 5or.ele lui au
ecou, ca i cnd a fi atacat de doi . r.a i amndoi m
nfac , amndoi mi r sucesc mna la spate, amndoi m
apuc de p r, proptindu-i &enunchiul n spatele meu. 8l implor
s m lase n pace i m simt de parc i eu m-a fi dedu.lat.
8n&hit. 0n&e.
Capul mi se d pe spate. 0paim . 0unt n &enunchi. 5 d ap i
spum de4a a nceput s se su. ieze. 8ncerc s vor.esc, dar
nu pot. Mna lui e strns n 4urul &tului meu, i nu mai pot s
respir. 0unt aplecat n fa , apoi n 4os, tot mai n 4os, att de
repede, nct am impresia c aceast c dere n-o s se termine
niciodat , apoi mi simt capul n ap . ,rom de flori de portocale
n farin&e.
A# auzi! -ce$
+A,
- NAINTE S ADORM -
7 @4ri/!ine> @4ri/!ine) 6re!e-!e>
A# de/c4i/ c4ii. Nu !iu cu#) dar iei/e# din #ain .
Alerga# 6rin 6arc c9! # ineau 6iciarele) iar dc!rul Na/4 /e
inea du6 #ine.
Ne-a# aeza! 6e 5anc din /!ing4ii /6ri2ini!e 6e 6iciare de
ci#en!. ;na li6/ea) iar celelal!e erau ur cur5a!e 8n 2/. Sarele
8#i g9dila cea1a) 6riec!9nd u#5re lungi 6e 6 #9n!. % ie ii 8nc
2ucau 1!5al) dar 6r5a5il c #eciul era 6e /19ri!e 7 unii u#5lau
de cl-cl) al ii /! !eau de -r5 ) iar unul din!re !eancurile de
4aine di/6 ru/e) l /9nd 6ar! inc#6le! . Dc!rul Na/4 #-a
8n!re5a! ce /-a 8n!9#6la!.
7 Mi-a# a#in!i! ce-a) a# zi/ eu.
7 @e-a de/6re na6!ea 8n care ai 1/! a!aca! ?
7 Da. @u# i-ai da! /ea#a?
7 "a un ##en! da!) ai 8nce6u! / i6i) #i-a eE6lica! el.
S!rigai 8n!runa$ <D -#i dru#ul>=
7 M-a# /i# i! ca i c9nd a 1i 1/! aclD #i 6are r u.
7 N-ai 6en!ru ce / - i ceri /cuze. :rei / -#i 6-e/!e!i ce-ai
- zu!?
Ade- rul e c nu -ia#. ;n in/!inc! ad9nc 8nr d cina! 8n #ine
8#i /6unea c ar 1i 1/! #ai 5ine / 6 /!rez acea a#in!ire nu#ai
6en!ru #ine. Dar a-ea# ne-ie de a2u!rul lui. 3i !ia# c 6! /
a# 8ncredere 8n el) aa c i-a# 6-e/!i! !!.
Du6 ce a# !er#ina!) a ! cu! 6re de c9!e-a cli6e) a6i a zi/$
7 Al!ce-a?
7 Nu. Nu cred.
7 Nu i-ai a#in!i! cu# ar !a a!aca!rul?
7 Nu) n-a# reui!.
7 Sau nu#ele lui?
7 Nu. Ni#ic.
A# ezi!a! cli6 ) a6i a# ad uga!$
7 @rezi c #i-ar 6u!ea 1i de a2u!r / a1lu cine #i-a 1 cu!
a/!a? S -#i a#in!e/c cine era i cu# /-a 8n!9#6la! !!ul?
7 @4ri/!ine) nu eEi/! nici d-ad care / /ugereze c
a#in!irea a!acului !e -a a2u!a.
7 Dar ar 6u!ea?
7 Se 6are c e una din!re cele #ai re6ri#a!e a#in!iri ale
!aleD
7 Deci ar 6u!ea?
+A0
- S. J. WATSON -
A ! cu! c9!e-a cli6e) du6 care a zi/$
7 3!iu c i-a# #ai /ugera! da! ) dar c4iar cred c ar 6u!ea
1i u!il / #erge# aclD
7 Nu> Nici # car / nu !e g9nde!i>
7 (u!e# / #erge# 8#6reun . O / 1ie 5ine) 6r#i!. Dac ai
#erge iar i aclD na6i la %rig4!nD
7 Nu>
7 (a!e i-ai a#in!iD
7 Nu> Te rg>
7 Te-ar 6u!ea a2u!aD
A# 6leca! 6ri-irea /6re #9inile #ele 8#6reuna!e 8n 6al .
7 Nu # 6! 8n!arce acl. (ur i /i#6lu nu 6!.
A /c/ un 1!a!.
7 %ine. (a!e -r5i# i al! da! de/6re a/!a.
7 Nu) a# zi/ eu 8n a6! . Nu 6!.
7 %ine) a# 8n ele/.
A z9#5i!) dar 6 rea deza# gi!. #i drea# / -i 1er ce-a nu)
/ -l cn-ing / nu renun e la cazul #eu.
7 Mai e ce-a.
7 @e anu#e?
7 Deun zi) a# /cri/ 8n 2urnal de/6re un al! lucru 6e care #i l-
a# a#in!i!. (a!e c e rele-an!. Nu-#i dau /ea#a.
S-a 8n!r/ cu 1a a /6re #ine.
7 (-e/!e!e-#i) #-a 8nde#na! el) iar genunc4ii ni /-au a!in/)
8n/ niciunul din!re ni nu /-a re!ra/.
7 @9nd #-a# !rezi!) a# !iu! din 6ri#a cli6 c /un! 8n 6a! cu
un 5 r5a!. 3i #i-a# adu/ a#in!e un nu#e. Dar nu era nu#ele lui
%en. M-a# 8n!re5a! dac nu cu#-a e nu#ele 5 r5a!ului cu care
a# a-u! a-en!ur . @el care #-a a!aca!.
7 E 6/i5il) a zi/ el. (a!e c a#in!irea re6ri#a! 8nce6e /
ia/ la /u6ra1a . De/6re ce nu#e e -r5a?
Din!r-da! ) a# /i# i! c nu -ia# / i-l /6un) c nu -ia# / -
l r/!e/c cu -ce !are. Mi /e 6 rea c ) 6rnun 9ndu-l) 8i -i
cn1eri #a!eriali!a!e i 8#i -i !rezi la -ia a!aca!rul. A# 8nc4i/
c4ii.
7 Ed) a# zi/ eu 8n a6! . Mi-a# 8nc4i6ui! c #-a# !rezi!
l9ng cine-a 6e nu#e Ed.
T cere. O cli6 care a 6 ru! -enicie.
7 @4ri/!ineD /!a e nu#ele #eu. Eu /un! Ed. Ed Na/4.
n ca6ul #eu /-a /!9rni! un ade- ra! -9r!e2) i 6ri#ul g9nd
+AA
- NAINTE S ADORM -
care #i-a -eni! 8n #in!e a 1/! c el era a!aca!rul.
7 (1!i#? a# zi/ eu) cu6rin/ de 6anic .
7 E nu#ele #eu. i-a# #ai /6u/) dar 6a!e c nu i-ai n!a!
8n 2urnal. M c4ea# Ed#und. Ed.
Mi-a# da! /ea#a c nu a-ea cu# / 1ie el$ 6e -re#ea aceea)
a5ia dac /e n /cu/e.
7 DarD a# 8nce6u! eu.
7 (a!e c e dar rdul cn1a5ula iei) aa cu# i-a eE6lica!
dc!ri a Wil/n.
7 @ine !ieD
7 Sau 6a!e c ai 1/! a!aca! de cine-a cu acelai nu#e.
H9#5ea un 6ic 2ena!) cu aerul c nu lua 1ar!e 8n /eri/ ce-i
/6u/e/e# i) 8n 1elul ace/!a) #i-a da! de 8n ele/ c de2a
6rice6u/e ceea ce #ie #i-a de-eni! li#6ede a5ia #ai !9rziu)
du6 ce #-a adu/ aca/ . n di#inea a cu 6ricina) # !rezi/e# cu
un /en!i#en! de 5ucurie. Era# 5ucura/ c # a1la# 8n 6a! cu
un 5 r5a! 6e care 8l c4e#a Ed. Dar nu era -r5a de a#in!ire) ci
de 1an!ezie. &a6!ul c # !rezi/e# al !uri de cine-a 6e nu#e
Ed nu era un lucru 6e care 8l 1 cu/e# 8n !recu!) ci un lucru 6e
care a 1i -ru! / -l 1ac 8n -ii!r 7 cu !a!e c ) de di#inea )
#in!ea #ea cn!ien! nu !ia cine era ace/! 5 r5a!. :ia# /
1ac drag/!e cu dc!rul Na/4.
Iar acu# 7 din 8n!9#6lare) 8n #d necuge!a! 7 8i /6u/e/e#.
I-a# dez- lui! ceea ce 6r5a5il /i#! 6en!ru el. Dar el a a-u!
a!i!udine 6r1e/ini/! . A#9ndi ne-a# 6re1 cu! c nu acrd #
nici i#6r!an ace/!ei 8n!9#6l ri) ceea ce ar !a c ) de 1a6!)
era 1ar!e i#6r!an! . Ne-a# 8n!r/ la #ain i a# 6rni! c !re
ca/ . A# di/cu!a! de/6re !! 1elul de lucruri$ de/6re -re#e)
de/6re %enD Sun! de/!ul de 6u ine lucrurile de/6re care 6u!e#
-r5i) iar din unele /1ere de eE6erien /un! c#6le! eEclu/ . "a
un ##en! da!) #i-a /6u/$ <Di/ear ) #erge# la !ea!ru=) iar eu
a# 5/er-a! c a-u/e/e gri2 / 1l/ea/c 6luralul. <Nu- i 1ace
gri2i) a 1i -ru! / -i r /6und) 8#i !iu lcul.= Dar n-a# zi/ ni#ic.
Nu -ia# / cread c /un! 1e#eie 91na/ .
Mi-a /6u/ c / # /une #9ine.
7 Nu#ai dac e!i /igur c -rei / cn!inui) a ad uga! el.
Nu # 6! 6ri acu#. Nu 8nain!e / a1lu ade- rul. Sun!
da!are 1a de #ine 8n/ #i$ dac nu #erg #ai de6ar!e) a# / -
#i !r ie/c -ia a dar 6e 2u# !a!e.
7 Da) -reau / cn!inui.
+AC
- S. J. WATSON -
n rice caz) a# ne-ie / -#i rea#in!ea/c / /criu 8n 2urnal.
7 %ine) a zi/ el. @red c da!a -ii!are ar !re5ui / -izi! # un
al! lc din !recu!ul ! u.
Mi-a arunca! 6ri-ire i a ad uga!$
7 Nu- i 1ace gri2i. N- / #erge# aclD @red c-ar !re5ui /
1ace# -izi! la azilul unde ai 1/! #u!a! du6 ce i-au da!
dru#ul din Sec ia &i/4er. Se nu#e!e @a/a Waring.
N-a# /6u/ ni#ic.
7 Nu e de6ar!e de ca/a !a) a cn!inua! el. :rei / le /6un c
-eni#?
A# /!a! 6e g9nduri c9!e-a cli6e) 8n!re59ndu-# la ce #i-ar
6u!ea 1l/i) dar a6i #i-a# da! /ea#a c nu a-ea# nici al!
6 iune i c acea/! -izi! era ricu# #ai 5un dec9! ni#ic.
7 Da) /igur) a# zi/ eu. Sun -i.
+AF
- NAINTE S ADORM -
Mar i# )( noie%&rie
E di#inea . %en #i-a /ugera! / /6 l gea#urile. < i-a# /cri/
ce-a 6e !a5la din 5uc ! rie=) #i-a zi/ el c9nd a urca! 8n #ain .
M-a# du/ / - d. Scri/e/e$ <S6al 1ere/!rele=) du6 care
ad uga/e un /e#n de 8n!re5are - ielnic. M 8n!re5 dac /- 1i
g9ndi! c /-ar 6u!ea / n-a# !i#6 7 are ce crede el c 1ac
!a! ziua? Nu !ie c -#i 6e!rec c9!e-a re ci!indu-#i 2urnalul i)
uneri) al!e c9!e-a re /criind 8n el. Nu !ie nici c ) 8n unele zile)
# 8n!9lne/c cu dc!rul Na/4.
Oare ce 1 cea# 6e -re#ea c9nd nu a-ea# cu6a iile a/!ea?
@4iar 8#i 6e!recea# !! !i#6ul ui!9ndu-# la !ele-izr) #erg9nd
la 6li#5are /au 1 c9nd !re5uri ca/nice? #i 6e!recea# rele 8n!r-
un 1!liu) a/cul!9nd !ic i!ul cea/ului i 8n!re59ndu-# cu# /
!r ie/c?
<S6al 1ere/!rele.= Se 6rea 6a!e ca) 8n unele zile) / ci!e/c
a/!1el de /arcini i / 1iu indigna! ) cn/ider9ndu-le 8ncercare a
lui %en de a-#i cn!rla -ia a) dar azi #-a# ui!a! la cele du
cu-in!e cu a1ec iune) ca la ce-a in1en/i- 7 drin a lui de a #
ine cu6a! . A# z9#5i! 8n /inea #ea) dar 8n cli6a i#edia!
ur# !are #i-a# da! /ea#a c9! de di1icil !re5uie / 1ie 6en!ru el
/ !r ia/c cu #ine. @red c 1ace e1r!uri eE!rardinare 6en!ru a
/e a/igura c /un! la ad 6/! de 6ericle) dar c4iar i aa)
6r5a5il /! #ereu cu gri2 ) g9ndindu-/e c /-ar 6u!ea / #
/i#! dezrien!a! ) / ie/ din ca/ i / 4in re/c 6e /!r zi) /au
c4iar #ai r u. Mi-a# a#in!i! c a# ci!i! 8n 2urnal de/6re incendiul
care a di/!ru/ cea #ai #are 6ar!e a !recu!ului n/!ru 7 %en nu
#i-a /6u/ nicida! c eu l-a# 6r-ca!) dar 8#i 8nc4i6ui c
ace/!a e/!e ade- rul. A# - zu! i#agine 7 u 8n 1l c ri)
8n- lui! 8n 1u# gr/) i cana6ea dezin!egr9ndu-/e 7 care a
6lu!i! 8n #in!ea #ea c9!e-a cli6e) 1 r /- 6! cn!rla) dar care
a re1uza! / /e !ran/1r#e 8n!r- a#in!ire i a r #a/ un 1el de -i/
8n /!are de -eg4e. Dar #i-a# zi/ c %en #-a ier!a! 6en!ru a/!a)
la 1el cu# !re5uie / # 1i ier!a! 6en!ru #ul!e al!e lucruri. A#
arunca! 6ri-ire 6e 1erea/!ra 5uc ! riei i) dincl de re1lec ia 8n
gea# a 6r6riei #ele i#agini) a# - zu! 6eluz !un/ ) 5rdurile
8ngri2i!e) gara2ul) gardul -iu. Mi-a# da! /ea#a c %en !re5uie /
1i !iu! c a-ea# a-en!ur 7 dac nu #ai 8nain!e) cu /iguran
du6 ce 1u/e/e# g /i! 8n %rig4!n. De c9! 6u!ere !re5uie / 1i
+C*
- S. J. WATSON -
a-u! ne-ie ca / -#i 6ar!e de gri2 du6 ce #i-a# 6ierdu!
#e#ria) dei !ia c ) a!unci c9nd 1u/e/e# a!aca! ) 6leca/e# de
aca/ cu g9ndul / #i- !rag cu al!cine-a. M-a# g9ndi! la ce-#i
a#in!i/e# deun zi i la 2urnalul 6e care 8l /cri/e/e#. Min!ea #ea
1u/e/e 1rac!ura! . Di/!ru/ . @u !a!e a/!ea) %en r # /e/e al !uri
de #ine) dei un al! 5 r5a! 6a!e #i-ar 1i /6u/ c #eri!a# a/!a i
#-ar 1i l /a! de iz5eli!e.
M-a# 8n!r/ cu /6a!ele la 1erea/!r i #-a# ui!a! /u5 c4iu-e! .
(rdu/e de cur a!. S 6un. @u!ii cu de!ergen!) c9!e-a 5idane cu
6ul-eriza!r. A# g /i! i g lea! rie din 6la/!ic 6e care a#
u#6lu!- cu a6 cald ) ad ug9nd 8n ea un 6ic de / 6un i un
/!r6 de e!. <3i cu# l-a# r /6l !i! 6en!ru e1r!urile 6e care le-a
1 cu!?=) #-a# 8n!re5a!. A# lua! un 5ure!e i a# 8nce6u! / /6 l
gea#ul) 6rnind din 6ar!ea de /u/. ;#5la/e# 6e 1uri 6rin
"ndra) # 8n!9lni/e# cu ni!e #edici) 1u/e/e# la !#gra1)
-izi!a/e# ca/a 8n care /! !u/e# 8nain!e i lcurile 8n care
6ri#i/e# 8ngri2iri du6 acciden!) i !a!e a/!ea 1 r / -i /6un
ni#ic lui %en. 3i de ce? (en!ru c nu a# 8ncredere 8n el? (en!ru
c a lua! decizia de a # 6r!e2a de ade- r) de a 1ace ca -ia a
#ea / 1ie c9! #ai /i#6l i #ai uar cu 6u!in ? M-a# ui!a! la
a6a cu cl 5uci care /e 6relingea /u5 1r#a unr 1iriare)
alc !uind #ici 5 l i 6e !cul de 2/ al 1ere/!rei) a6i a# lua!
c9r6 i a# 1reca! gea#ul 69n a 8nce6u! / /!r lucea/c .
Acu# !iu c ade- rul e i #ai r u. Azi-di#inea ) #-a# !rezi!
cu un c6lei!r /en!i#en! de -in- ie) iar 8n #in!e 8#i r /unau
cu-in!ele$ <Ar !re5ui / - i 1ie ruine de !ine. O / - i 6ar r u=. "a
8nce6u!) a# a-u! i#6re/ia c #-a# !rezi! al !uri de un 5 r5a!
care nu era / ul #eu) i a5ia #ai 8ncl a# de/c6eri! ade- rul.
@ 8l !r da/e#. De du ri. (ri#a da! 8n ur# cu #ul i ani)
c9nd 8l 8nela/e# cu un 5 r5a! care) 8n cele din ur# ) #i-a lua!
!!ul. Iar a dua ar ) acu#) c9nd re6e!a/e# aceeai greeal )
cel 6u in 8n g9nd. A# 1 cu! 6a/iune ridicl i c6il rea/c
6en!ru un dc!r care 8ncearc / # a2u!e i / # cn/leze.
;n dc!r 6e care nici # car nu #i-l 6! i#agina) cu care nu-#i
aduc a#in!e / # 1i 8n!9lni!) dar de/6re care !iu c e #ul! #ai
!9n r dec9! #ine i c are iu5i! . Iar acu# i-a# /6u/ ce /i#!
6en!ru el> E dre6! c 1 r / -reau) dar i-a# /6u/. M /i#! #ai
#ul! dec9! -in-a! . M /i#! carag4ia/ . Nici # car nu-#i 6!
da /ea#a cu# de /-a a2un/ aici. Sun! 2alnic .
n !i#6 ce /6 la# gea#ul) a# lua! decizie. @4iar dac %en
+C+
- NAINTE S ADORM -
nu-#i 8#6 r! e!e cn-ingerea c !ra!a#en!ul dc!rului Na/4
-a da rezul!a!e) nu 6! / cred c 8#i -a in!erzice / -l cn!inui i
/ # cn-ing /ingur . Nu dac a/!a e ceea ce -reau. Sun!
adul! ) iar el nu-i un #n/!ru) aa c /igur 8i 6! 6-e/!i de/6re
8n!9lnirile cu #edicul. A# arunca! a6a 8n c4iu-e! i a# u#6lu!
iar i g lea!a. A# / -i 6-e/!e/c !!ul / ului #eu. n /eara a/!a.
@9nd /e 8n!arce de la /er-iciu. <Nu #ai 6! cn!inua aa=) #i-
a# zi/ 8n /inea #ea) a6i a# 8nce6u! / /6 l ur# !rul gea#.
*
A# 1 cu! 8n/e#n rile de #ai /u/ 8n ur# cu r ) dar acu#
nu #ai /un! a!9! de /igur de 4! r9rea #ea. M g9nde/c la
Ada#. A# ci!i! 8n 2urnal de/6re 1!gra1iile cu el a/cun/e 8n cu!ia
de #e!al) dar n-a# - zu! niciuna 6rin ca/ . Mi-e greu / cred c )
du6 6ierderea unui 1iu) %en 7 /au ricine al!cine-a 7 i-ar 1i
6u!u! dri / 8nde6 r!eze !a!e ur#ele eEi/!en ei lui. (are ce-a
incredi5il) de-a dre6!ul i#6/i5il. (! / a# 8ncredere 8n!r-un #
care e 8n /!are de aa ce-a? Mi-a# a#in!i! c a# /cri/ 8n 2urnal
de/6re ziua 8n care 1u/e/e# cu el 6e (arlia#en! Gill i a# adu/
-r5a de/6re c6ii) iar el # #in i/e. M-a# ui!a! c4iar #ai
adineauri la 8n/e#n rile de a!unci. <N-a# a-u! c6ii=) 8i
/6u/e/e# eu) iar el 8#i r /6un/e/e$ <Nu) n-a# a-u!.= Oare / 1i
1 cu! a/!a nu#ai ca / # 6r!e2eze? @4iar crede c aa e cel
#ai 5ine 6en!ru #ine? S -#i /6un dar ce !re5uie i ce e/!e
cn-ena5il?
3i c9! #ai 6e /cur!. @red c /-a 6lic!i/i! grza- / -#i !! /6un
aceleai lucruri 8n 1iecare zi. 3i # g9nde/c c 6a!e #!i-ul
6en!ru care /cur!eaz eE6lica iile i #di1ic 6-e!ile nu are
leg !ur cu #ine. (a!e c 6rcedeaz aa ca / nu
8nne5unea/c din 6ricina a ceea ce !re5uie / re6e!e zi de zi.
Si#! c -#i 6ierd #in ile. T!ul e 1luid) !!ul /e /c4i#5 .
'9nde/c un lucru) iar 8n cli6a ur# !are) cn!rariul lui. @red !!
ce-#i /6une / ul #eu) iar a6i) ni#ic. A# i n-a# 8ncredere 8n
el. A# i#6re/ia c ni#ic nu e real) !!ul 6are in-en!a!. @4iar i
eu.
A -rea / 1iu /igur # car de un lucru. De un /ingur lucru
care / nu 1i !re5ui! / -#i 1ie /6u/ /au care / nu !re5uia/c / -
#i 1ie rea#in!i! de 1iecare da! .
+C2
- S. J. WATSON -
A -rea / !iu cu cine a# 1/! la %rig4!n 8n ziua aceea. A
-rea / !iu cine #i-a 1 cu! a/!a.
*
Mai !9rziu. Tc#ai a# /!a! de -r5 cu dc!rul Na/4. @9nd
#-a /una!) # ia# 8n /u1ragerie) cu !ele-izrul 6rni!) dar cu
-lu#ul la #ini#u#. (re de cli6 ) nu #i-a# 6u!u! da /ea#a
unde # a1lu) dac dr#ea# /au era# !reaz . Mi /-a 6 ru! c
aud ni!e -ci care -r5eau din ce 8n ce #ai !are. Mi-a# da!
/ea#a c una era a #ea) iar cealal! /una ca a lui %en. Dar
/!riga$ <@ur- nenrci! >=) 5a c4iar i lucruri #ai ur9!e. A#
i6a! la el) #ai 8n!9i cu 1urie) a6i cu !ea# . S-a !r9n!i! u )
a6i /-a auzi! l-i!ura /urd a unui 6u#n i zg#! de /!icl
/6ar! . A5ia a!unci #i-a# da! /ea#a c -i/a#.
A# de/c4i/ c4ii. (e #a/a din 1a a #ea /e a1la can ci5i!
cu ca1ea rece) iar l9ng el) 59z9ia ner-/ un !ele1n #5il. @el cu
cla6e! . "-a# de/c4i/ i a# r /6un/.
Era dc!rul Na/4. Mai 8n!9i) /-a 6rezen!a!) cu !a!e c -cea
lui ricu# #i /e 6 rea 1a#iliar ) a6i #-a 8n!re5a! ce #ai 1ac. I-
a# /6u/ c # /i#! 5ine i c #i-a# ci!i! 2urnalul.
7 i-ai n!a! ce-a# -r5i! ieri? a cn!inua! el.
A# 1/! ca! . 3i 8ngrzi! . Deci 4! r9/e / a5rdeze
6r5le#a. A6i a# /i# i! und de /6eran 7 6a!e c i el
/i# i/e la 1el ca #ine) 6a!e !r i/e acelai a#e/!ec cn1uz de
drin i !ea# 7 dar n-a dura! #ul!.
7 De/6re -izi!a la azilul unde ai /!a! du6 ce ai 6leca! de la
6/i4ia!rie? #i-a eE6lica! el. @a/a Waring?
7 Da.
7 Ei 5ine) i-a# /una! 8n di#inea a a/!a. T!ul e 8n regul . Mi-
au /6u/ c 6u!e# / le 1ace# -izi! ric9nd. Deci !re5uie dar
/ alege# ziua c9nd -# #erge acl.
:r5ea de/6re -ii!r) ceea ce #ie #i /e 6 rea a6ra6e li6/i!
de i#6r!an .
7 O / 1iu cu6a! a/!ea du zile) #i-a /6u/ el. @e zici) a#
6u!ea #erge 2i?
7 @red c da.
(en!ru #ine) nu a-ea nici i#6r!an c9nd #ergea# acl 7
ricu#) nu /6era# c -izi!a aceea a-ea / # a2u!e.
7 %ine. A!unci !e /un 2i.
+C3
- NAINTE S ADORM -
Tc#ai # 6reg !ea# / -#i iau la re-edere) dar #i-a#
a#in!i! c /cri/e/e# 8n 2urnal 8nain!e / a i6e/c 7 deci /#nul
#eu nu 1u/e/e ad9nc) al!#in!eri a 1i ui!a! !!.
7 A -rea / #ai /! # un 6ic de -r5 ) a# zi/ eu.
7 De/6re ce?
7 De/6re %en.
7 Sigur c da.
7 M /i#! dezrien!a! . E-i! / -#i 6-e/!ea/c anu#i!e
lucruri. 3i e -r5a de lucruri i#6r!an!e. Ada#. R#anul #eu.
Iar 8n leg !ur cu al!e lucruri) 8#i /6une #inciuni. @4i6urile a#
a2un/ aa 8n ur#a unui acciden!.
7 A# 8n ele/) a zi/ el) iar du6 /cur! 6auz a cn!inua!$ 3i
de ce crezi !u c 1ace a/!a?
A 6u/ accen!ul 6e tu, nu 6e de ce.
7 Nu !ie c in un 2urnal) i-a# r /6un/ du6 ce a# /!a! 6e
g9nduri c9!e-a cli6e. Ga5ar n-are c a# i al! -er/iune a/u6ra
!recu!ului. 3i cred c ) 6en!ru el) e #ai ur aa.
7 Nu#ai 6en!ru el?
7 Nu. #i 8nc4i6ui c i 6en!ru #ine. Sau cel 6u in aa crede
el. Dar nu-i aa. A/!a 8n/ea#n dar c nu !iu nici # car dac
6! a-ea 8ncredere 8n el.
7 @4ri/!ine) cu ! ii /c4i#5 # 1a6!ele) re/criind !recu!ul ca /
1ace# lucrurile #ai uare) ca / le ar#niz # cu -er/iunea
na/!r 6re1era! a/u6ra e-eni#en!elr. &ace# a/!a 8n #d
au!#a!. In-en! # a#in!iri. & r / ne g9ndi#. Dac ne /6une#
de /u1icien! de #ul!e ri un anu#i! lucru) /19ri# 6rin a-l crede)
iar a6i c4iar ni-l 6u!e# a#in!i. Nu la 1el 1ace i %en?
7 (a!e c da. Dar a# i#6re/ia c 6r1i! de #ine. De 5ala
#ea. i 8nc4i6uie c 6a!e re/crie !recu!ul ricu# -rea) 1 r ca
eu / 6! a1la -reda! cu# /!au lucrurile de 1a6!. Dar !iu care e
ade- rul. 3!iu eEac! ce 1ace. Aa c nu a# 8ncredere 8n el. n
1nd) !! ce reue!e e / # 8nde6 r!eze de el. n 1elul /!a)
/!ric !!.
7 3i ce crezi c 6 i 1ace 8n leg !ur cu a/!a?
De2a !ia# r /6un/ul. @i!i/e# de #ai #ul!e ri ce /cri/e/e#
de di#inea . @ !re5uie / a# 8ncredere 8n el. Dar c acu# nu
a#. n cele din ur# ) /ingurul g9nd care #i-a -eni! 8n #in!e a
1/!$ <Nu #ai 6! cn!inua aa=.
7 Tre5uie / -i /6un c in un 2urnal) a# zi/ eu. Tre5uie / -i
/6un de/6re 8n!9lnirile cu !ine.
+C4
- S. J. WATSON -
A ! cu! 6re de cli6 . Nu !iu la ce # a!e6!a#. @u#-a la
deza6r5are?
7 @red c /-ar 6u!ea / ai dre6!a!e) #i-a r /6un/ el.
M-a# /i# i! uura! .
7 @rezi?
7 Da. n ul!i#ele zile) #-a# g9ndi! c /-ar 6u!ea / 1ie #ai
5ine aa. Ga5ar n-a-ea# c -er/iunea lui %en a/u6ra !recu!ului
/ 1ie a!9! de di1eri! de ce 8nce6i / - i a#in!e!i. 3i nu #-a#
g9ndi! nici c -a 1i a!9! de ne6l cu! 6en!ru !ine. n 6lu/) #-a#
g9ndi! c deca#da! a-e# dar i#agine 6ar ial a/u6ra
!recu!ului ! u. Din c9!e /6ui) au 8nce6u! / - i re-in din ce 8n ce
#ai #ul!e a#in!iri re6ri#a!e. 3i i-ar 6u!ea 1i de a2u!r / /!ai de
-r5 cu %en de/6re !recu!. O a/!1el de di/cu ie ar 6u!ea 1acili!a
6rce/ul de re#e#rare.
7 @rezi?
7 Da. @red c a# grei! c9nd a# 4! r9! / a/cunde# de
%en 8n!9lnirile na/!re. n 6lu/) a# /!a! de -r5 cu 6er/nalul de
la @a/a Waring. :ia# / -#i 1ac idee de/6re cu# era
a!#/1era acl. A# di/cu!a! cu anga2a! de care erai
a6r6ia! . O c4ea# Nicle. Mi-a /6u/ c i-a relua! lucrul acl
de 6u in -re#e) dar c /-a 5ucura! 1ar!e #ul! c9nd a a1la! c
!e-ai 8n!r/ aca/ . Mi-a /6u/ c ni#eni nu !e-ar 1i 6u!u! iu5i #ai
#ul! dec9! %en$ -enea / !e -ad a6ra6e 8n 1iecare zi. %en 8i
6e!recea #ul! !i#6 cu !ine 7 1ie 8n /aln) 1ie 8n gr din 7 i
8ncerca din r /6u!eri / 1ie -e/el) 8n ciuda /i!ua iei. T!
6er/nalul a a2un/ / -l cuna/c 1ar!e 5ine. A5ia a!e6!au /
!reac 6e acl.
A 1 cu! 6auz ) a6i a ad uga!$
7 De ce nu-i 6r6ui lui %en / -in cu ni la @a/a Waring?
nc 6auz .
7 Oricu#) cred c ar 1i 5ine / 1ac cun!in cu el.
7 Nu --a i 8n!9lni! nicida! ? a# 8n!re5a!.
7 Nu. Dar a# -r5i! un 6ic la !ele1n. A!unci c9nd a# lua!
leg !ura cu el ca / di/cu! # de/6re !ra!a#en!ul 6e care -ia#
/ i-l 6r6un. @n-er/a ia n-a decur/ !c#ai 5ineD
A5ia a!unci #i-a !recu! 6rin #in!e c !c#ai ace/!a era
#!i-ul 6en!ru care 8#i /ugera / -l in-i! i 6e %en. :ia / -l
cuna/c . :ia ca !!ul / 1ie da! 8n -ileag) / /e a/igure c
/!9ng ciile 6recu# cea de ieri nu /e -r re6e!a.
7 Dac i /e 6are c aa e #ai 5ineD a# zi/ eu 8n cele din
+C,
- NAINTE S ADORM -
ur# .
Mi-a r /6un/ c da) iar du6 6auz de/!ul de lung #-a
8n!re5a!$
7 @4ri/!ine) ai /6u/ c ai ci!i! 2urnalul?
7 Da.
O nu 6auz .
7 Dar 8n di#inea a a/!a nu !e-a# /una!) a cn!inua! el. Nu i-
a# /6u/ unde e a/cun/.
Mi-a# da! /ea#a c era ade- ra!. M du/e/e# /ingur la
i1nier i) cu !a!e c nu !ia# ce era 8n ea) a# c u!a! cu!ia i
a# de/c4i/- a6ra6e 1 r / /!au 6e g9nduri. O g /i/e#
/ingur . De 6arc #i-a 1i a#in!i! c era acl.
7 EEcelen!> a zi/ el.
*
Acu# /criu 8n 6a!. E !9rziu) dar %en 8nc n-a iei! din 5irul lui)
a1la! -iza-i de dr#i!r. Aud c ni!ul !a/!elr i clicurile #u/e-
ului) iar din c9nd 8n c9nd c9!e un 1!a! /au /c9r 9i!ul /caunului.
Mi-l 8nc4i6ui cncen!ra! 8n 1a a #ni!rului) cu c4ii #i2i i. S6er
/ -l aud c9nd -a 8nc4ide c#6u!erul i c -i a-ea !i#6 /
a/cund 2urnalul 8nain!e / -in la culcare. Acu#) 8n ciuda a ceea
ce g9ndea# azi-di#inea i a ceea ce a# cn-eni! cu dc!rul
Na/4) /un! /igur c nu -reau ca / ul #eu / a1le ce a# /cri/ 8n
2urnal.
A# /!a! de -r5 cu el 8n /eara a/!a) 8n !i#6 ce era# la #a/ .
7 (! / !e 8n!re5 ce-a? a# zi/ eu) iar el a ridica! 6ri-irea /6re
#ine. Ni de ce n-a# 1 cu! c6ii?
(re/u6un c -ia# / -l !e/!ez. #i drea# / -#i /6un
ade- rul 7 / # cn!razic .
7 Nu ni /-a 6 ru! nicida! ##en!ul 6!ri-i!) #i-a r /6un/
el. Iar 8n cele din ur# ) a 1/! 6rea !9rziuD
A# 8#6in/ 8n!r- 6ar!e 1ar1uria cu #9ncare. Era# deza# gi! .
Se 8n!r/e/e aca/ !9rziu i # /!riga/e i#edia! du6 ce
8nc4i/e/e ua de la in!rare) 8n!re59ndu-# dac !!ul e 8n regul .
7 ;nde e!i? /!riga/e el 8nc da! ) iar !nul lui #i /e 6 ru/e
acuza!r.
I-a# r /6un/ din 5uc ! rie c 6reg !ea# cina. T ia# cea6a
6e care ur#a /- c le/c 8n uleiul de # /line 6u/ la 8ncin/ 6e
aragaz. S-a 6ri! 8n 6ragul 5uc ! riei) ca i c9nd ar 1i ezi!a! /
+C0
- S. J. WATSON -
in!re. A-ea un aer 5/i!. Ne1erici!.
7 @u# !e /i# i? l-a# 8n!re5a!.
7 @e 1aci? a zi/ el) - z9nd cu i!ul din #9na #ea.
7 (reg !e/c cina) i-a# r /6un/ cu un z9#5e!) dar el nu #i-a
z9#5i!. M-a# g9ndi! / 1ac #le! . A# g /i! 8n 1rigider ni!e
u i ni!e ciu6erci. A-e# cu#-a i car!1i? A# c u!a!) dar n-
a# g /i! 6e nic ieriD
7 Eu a-ea# de g9nd / 1ac ni!e c!le!e de 6rc. A#
cu#6 ra! ieri c9!e-a. M g9ndea# / le 1ac 8n /eara a/!a.
7 #i 6are r uD
7 A4) nici 6r5le# . E 5un i #le!a) dac a/!a -rei /
# n9nci.
Si# ea# c di/cu ia aluneca 8n!r- direc ie 6e care nu #i-
drea#. %en /e ui!a in! la !c !rul dea/u6ra c ruia inea#
cu i!ul.
7 Ei) nu in nea6 ra!) a# zi/ eu r9z9nd) dar el n-a r9/
8#6reun cu #ine. Nu cn!eaz . Nu #i-a# da! /ea#a. (! 1ar!e
5ine / D
7 De2a ai # run i! cea6a) #i-a r /6un/ el.
:r5ele lui erau ineE6re/i-e. O /i#6l enun are a unui 1a6!.
7 3!iu) darD a# 6u!ea 1ace i c!le!ele.
7 @u# -rei !u) a zi/ el) a6i /-a r /uci! 6e c lc9ie i /-a du/ 8n
/u1ragerie. (un eu #a/a.
Nu i-a# r /6un/. Nu-#i d dea# /ea#a unde grei/e# 7
6re/u6un9nd c 8n!r-ade- r 1 cu/e# greeal 7 i) 8n cele din
ur# ) #-a# a6uca! iar / !ai cea6a.
Acu# /! !ea# 1a 8n 1a . M9nca/er # a6ra6e 8n ! cere. l
8n!re5a/e# dac !!ul era 8n regul ) iar el ridica/e din u#eri i
8#i /6u/e/e c da. <A 1/! zi grea= 7 a!9! a# /c/ de la el) iar
c9nd i-a da! /ea#a c a -rea de!alii) a ad uga! dar$ <M rg)
aa-i la /er-iciuD= Di/cu ia /-a 8#6!#li! c4iar 8nain!e / 1i
8nce6u! cu ade- ra!) de aceea nu #ai era# aa de /igur c
!re5uie / -i /6un de/6re 2urnal i dc!rul Na/4. A# cn!inua! /
# n9nc) 8ncerc9nd / nu-#i 1ac gri2i 7 #i-a# zi/ c ) la ur#a
ur#elr) are i el zilele lui 6ra/!e 7 dar nu reuea# / #
lini!e/c. Si# ea# c 8#i /ca6 6rin!re de ge!e cazia de a
de/c4ide /u5iec!ul i nu !ia# dac #9i ne a-ea# / # !reze/c
!! cu cn-ingerea c cel #ai 5ine e/!e / -i dez- lui !!ul. n cele
din ur# ) n-a# #ai rezi/!a! i a# zi/$
+CA
- NAINTE S ADORM -
7 Dar -ia# / 1ace# c6ii?
A /c/ un 1!a!.
7 @4ri/!ine) c4iar !re5uie / di/cu! # de/6re a/!a?
7 #i 6are r u.
nc nu !ia# ce a-ea# de g9nd / zic i 6r5a5il c cel #ai
5ine ar 1i 1/! /- la/ 5al! ) dar #i-a# da! /ea#a c nu 6!.
7 Te 8n!re5 6en!ru c azi #i /-a 8n!9#6la! un lucru 1ar!e
ciuda!) a# cn!inua! eu) 8ncerc9nd / ad6! un !n dega2a!) /
#i#ez 5una di/6zi ie. @red c #i-a# a#in!i! ce-a.
7 @e-a?
7 Da. Nu !iu cu# / zicD
7 @n!inu ) #-a 8nde#na! el) a6i /-a a6leca! 8n 1a ) 6 r9nd
5ru/c in!ere/a!. @e i-ai a#in!i!?
Mi-a# 1iEa! 6ri-irea 6e 6ere!ele din /6a!ele lui) 6e care a!9rna
1!gra1ie al5-negru. ;n 6ri#-6lan cu ni!e 6e!ale 6re/ ra!e cu
5a5e de ru . Mi /-a 6 ru! 1!gra1ie ie1!in ) al c rei lc era
8n!r-un /u6er#arBe!) nu 8n!r- ca/ .
7 Mi-a# a#in!i! c a# a-u! un c6il.
%en /-a l /a! 6e /6a!e. A 1 cu! c4ii #ari) a6i i-a 8nc4i/. A
in/6ira! ad9nc i a /c/ un 1!a! 6relung.
7 E ade- ra!? a# 8n!re5a! eu. A# a-u! un c6il?
<Dac # #in!e acu#) #i-a# zi/ 8n /inea #ea) nu !iu ce- /
1ac. @red c- / # cer! cu el. A# / -i # r!uri/e/c !!ul 8n!r-
iz5ucnire necn!rla! i deza/!rua/ .=
n cele din ur# ) %en a de/c4i/ c4ii i /-a ui!a! in! la #ine.
7 Da) e ade- ra!.
De da!a a/!a) nu #-a #ai #in i! 8n leg !ur cu Ada#. M-a#
/i# i! uura! . Dar era un /en!i#en! de uurare u#5ri! de
durere. T i acei ani erau 6ierdu i 6en!ru !!deauna 7 #ul i#e
de ##en!e 6e care nu #i le 6! aduce a#in!e) 6e care n-a# /
le red59nde/c nicida! . A# /i# i! c # cu6rinde un
/en!i#en! de dr i c /6re!e a!9! de #ul!) 8nc9! ar 6u!ea /
# cu6rind cu !!ul. %en #i-a 6-e/!i! de/6re na!erea lui
Ada#) de/6re c6il ria i -ia a lui. ;nde 1 cu/e cala) c 2uca/e
8n!r- 6ie/ de @r ciun) c era 5un la 1!5al i la a!le!i/#) c era
deza# gi! de n!ele 6e care le lua la eEa#ene. De/6re iu5i!ele
lui. De/6re cu# 8i rula/e igar ) iar lu#ea crezu/e c e un
2in!D I-a# 6u/ !! 1elul de 8n!re5 ri) iar el #i-a r /6un/ 7 6 rea
/ -i 6lac / /!ea de -r5 de/6re 1iul n/!ru) ca i c9nd /!area
lui 6ra/! ar 1i 1/! alunga! de ace/!e a#in!iri.
+CC
- S. J. WATSON -
"a un ##en! da!) 8n !i#6 ce %en -r5ea) a# 8nc4i/ c4ii. (rin
#in!e 8#i !receau !! 1elul de i#agini 7 cu Ada#) cu #ine) cu
%en 7 dar nu-#i 6u!ea# da /ea#a dac erau a#in!iri /au rdul
i#agina iei. Du6 ce a !er#ina!) a# de/c4i/ c4ii i) 6re de
cli6 ) a# 1/! ca! c9nd l-a# - zu! 6e / ul #eu$ #i-a# da!
/ea#a c9! de #ul! 8#5 !r9ni/e i c9! de 6u in /e# na cu
5 r5a!ul care !c#ai 8#i a6 ru/e 8n #in!e.
7 Dar n-a# g /i! 8n ca/ nici 6z cu el) a# zi/ eu.
7 Aa-i) #i-a r /6un/ %en cu un aer /!9n2eni!. (en!ru c !e
8n!ri/!ezi c9nd le -ezi.
7 M 8n!ri/!ez?
Nu #i-a r /6un/. (r5a5il c acu# nu a-ea /u1icien! 6u!ere
/ -#i /6un de/6re #ar!ea lui Ada#. #i 1 cea i#6re/ia unui
# 8n1r9n!. Slei! de 6u!eri. M /i# ea# -in-a! 6en!ru ce-i
1 cea#. (en!ru ce-i 1 cea# zi de zi.
7 Nu-i ni#ic) a# zi/ eu. 3!iu c a #uri!.
( rea /ur6rin/.
7 3!iiD? a zi/ el 6e un !n ezi!an!.
7 Da.
Era# ga!a / -i /6un de/6re 2urnal) / -i /6un c -#i #ai
6-e/!i/e da! de/6re Ada#) dar #-a# a5 inu!) 8nc 6 rea
6r/! di/6u/) iar a!#/1era era !en/ina! . M r!uri/irea #ai
6u!ea a!e6!a.
7 (ur i /i#6lu /i#! a/!a) a# ad uga! eu.
7 Acu#a 8n eleg. i-a# #ai 6-e/!i! ce /-a 8n!9#6la! cu el.
Era ade- ra!) de/igur. #i #ai 6-e/!i/e da! . "a 1el cu# 8#i
#ai 6-e/!i/e i de/6re -ia a lui Ada#. 3i !!ui) #i-a# da!
/ea#a c nu-l credea# 8n!ru !!ul$ nu credea# c 1iul #eu
#uri/e.
7 Mai /6une-#i da! .
Mi-a 6-e/!i! de/6re r z5i) de/6re 5#5a de 6e #arginea
dru#ului) iar eu l-a# a/cul!a! cu #ul! cal#. Mi-a /6u/ cu# a 1/!
la 8n#r#9n!area lui) c /-a !ra/ /al- de 6uc dea/u6ra
cciugului) care era ac6eri! cu dra6elul Marii %ri!anii. M-a#
/!r dui! / -#i aduc a#in!e c9!e ce-a din !a!e a/!ea) c4iar dac
erau lucruri a!9! de di1icile) a!9! de 8ngrzi!are. Dar nu #i-a
re-eni! nici i#agine 8n #in!e.
7 :reau / #erg acl) a# zi/ eu. :reau / -i - d #r#9n!ul.
7 @4ri/) nu cred c D
Mi-a# da! /ea#a c ) 8n a5/en a a#in!irilr) !re5uia / a#
+CF
- NAINTE S ADORM -
d-ad c #uri/e) al!#in!eri a 1i 6ur!a! 6en!ru !!deauna 8n
/u1le! /6eran a c 8nc era 8n -ia .
7 :reau / #erg. Tre5uie.
nc # g9ndea# c /-ar 6u!ea / /6un nu. @ du6 6 rerea
lui nu e idee 5un ) c #-ar 6u!ea 8n!ri/!a 6rea !are. @e-a 1i
1 cu! 8n cazul /!a? @u# a 1i 6u!u! / -l 1r ez?
Dar nu #-a re1uza!.
7 O / #erge# 8n .eeBend. (r#i!.
;urare a#e/!eca! cu graz . M /i# ea# a#r i! .
A# /!r9n/ a#9ndi #a/a. Eu /! !ea# la c4iu-e! ) 8n#uind 8n
a6 cald cu de!ergen! 1ar1uriile 6e care #i le 8n!indea) 1rec9ndu-
le cu 5ure!ele i d9ndu-i-le 8na6i ca / le !earg ) iar 8n !! ace/!
!i#6 #i-a# e-i!a! i#aginea re1lec!a! 8n 1erea/!r . M-a# /!r dui!
/ # g9nde/c la 8n#r#9n!area lui Ada#) #-a# i#agina!
/!9nd 8n 6iciare 6e iar5 8n!r- zi #4r9! ) l9ng un #r#an
de 6 #9n!) ui!9ndu-# la un /icriu /u/6enda! dea/u6ra gr6ii.
A# 8ncerca! / -#i 8nc4i6ui /al-a de 6uc i grni/!ul /u1l9nd 8n
!r#6e! 8n !i#6 ce ni 7 1a#ilia i 6rie!enii lui 7 6l9ngea# 8n
! cere.
Dar n-a# reui!. Nu !recu/e #ul! !i#6 de a!unci) i !!ui) nu
#i-a -eni! 8n #in!e nici i#agine. A# 8ncerca! / -#i 8nc4i6ui
cu# !re5uie / # 1i /i# i!. (r5a5il c 8n di#inea a aceea #-a#
!rezi! 1 r ca # car / !iu c /un! #a# . @red c %en a !re5ui!
ca #ai 8n!9i / # cn-ing c a# a-u! un 1iu) iar a6i c !re5uie
/ -l 8n#r#9n! # 8n du6 -a#iaza aceea. #i i#aginez c a#
1/! nu 8ngrzi! ) ci dezrien!a! i ne8ncrez !are. @ era#
/! 69ni! de un /en!i#en! de ireali!a!e. @9nd -ine -r5a /
/u6r!e lucruri durera/e) 1iecare # are li#i! ) i ni#eni n-ar
1i 6u!u! 8ndura a/e#enea -e/!e) iar eu cu a!9! #ai 6u in. Mi-a#
8nc4i6ui! c #i /-a /6u/ ce / 6r!) c a# 1/! cndu/ 69n la
#ain 6arca! 8n 1a a ca/ei i c a# 1/! aeza! 6e 5anc4e!a
din /6a!e. (r5a5il c 6e dru# #-a# 8n!re5a! la 8n#r#9n!area
cui #ergea#. (a!e c # /i# ea# de 6arc ar 1i 1/! 6r6ria
#ea 8n#r#9n!are.
M-a# ui!a! la i#aginea lui %en re1lec!a! 8n 1erea/!r . El a
!re5ui! / 1ac 1a la !a!e a/!ea 8n!r-un ##en! 8n care i el
era 1ar!e 8ndurera!. (a!e c ar 1i 1/! #ai 5ine 6en!ru ni ! i
dac nu #-ar 1i du/ la 8n#r#9n!are. M-a !recu! un 1ir rece
c9nd #-a# 8n!re5a! dac nu cu#-a c4iar aa 1 cu/e.
+F*
- S. J. WATSON -
nc nu !ia# dac / -i /6un de/6re dc!rul Na/4 /au nu.
Acu# iar i ar !a 5/i!) a6ra6e de6ri#a!. H9#5ea nu#ai c9nd
# ui!a# z9#5ind 8n c4ii lui. <(a!e #ai 8ncl=) #i-a# zi/ 8n
/inea #ea) cu !a!e c nu !ia# dac a-ea / /e i-ea/c
cazie #ai 5un . M !! g9ndea# c eu /un! -in-a! 6en!ru
/!area lui) 1ie 6en!ru c 1 cu/e#) 1ie 6en!ru c nu 1 cu/e#
anu#i!e lucruri. Mi-a# da! /ea#a c9! de #ul! in la ace/! 5 r5a!.
Nu-#i 6u!ea# da /ea#a dac 8l iu5e/c 7 nici acu# nu !iu 7
dar a/!a 6en!ru c nu 6rea !iu ce e iu5irea. n ciuda a#in!irii
#ele -agi i 1luc!uan!e de/6re Ada#) a# un /en!i#en! de
drag/!e 1a de 1iul #eu) in/!inc!ul de a-l 6r!e2a) drin a de a-i
da !!) /en!i#en!ul c e 6ar!e din #ine i c ) 1 r el) /un!
inc#6le! . 3i 6en!ru #a#a #ea a# un /en!i#en! de iu5ire 7
c4iar dac di1eri! 7 a!unci c9nd 8#i a#in!e/c de ea. E leg !ur
#ai c#6leE ) cu re ineri i a-er!i/#en!e) 6e care nu 8n eleg 8n
8n!regi#e. Dar %en? Mi /e 6are a!r g !r i a# 8ncredere 8n el 7
8n ciuda #inciunilr 6e care #i le-a /6u/) !iu c /e g9nde!e
dar la 5inele #eu 7 dar are 6! /6une c -l iu5e/c) da! 1iind c
nu /un! dec9! -ag cn!ien! c -l cun/c de #ai #ul! de c9!e-a
re?
Nu !ia# ce / cred. Dar -ia# / 1ie 1erici! i 8#i d dea#
/ea#a c ) unde-a 8n /u1le!ul #eu) 8#i drea# / 1iu eu 6er/ana
care / 8l 1ac 1erici!. A# 4! r9! / # /!r duie/c #ai #ul!. S
6reiau cn!rlul. Ace/! 2urnal ar 6u!ea 1i uneal! 6en!ru a
8#5un ! i -ie ile a#9ndurra) nu dar 6e a #ea.
Tc#ai # 6reg !ea# / -l 8n!re5 ce a 1/! 8n /u1le!ul lui c9nd
/-a 8n!9#6la!) dar 6r5a5il c a# da! dru#ul 1ar1uriei 6e care
a-ea# 8n #9n 8nain!e ca el /- a6uce cu# !re5uie. S-a iz5i! de
6dea 7 8n/ i! de un <"a dracuN>= r/!i! de %en 6rin!re din i 7
i /-a 1 cu! nd ri.
7 #i 6are r u> a# zi/ eu.
Dar el nu /-a ui!a! la #ine) ci /-a a6leca! 6e -ine) 8n2ur9nd 8n
a6! .
7 S!r9ng eu ci5urile) a# ad uga!) dar %en nu #-a lua! 8n
/ea# ) ci a 8nce6u! / adune 5uc ile #ai #ari) aez9ndu-le cu
gri2 8n #9na drea6! . #i 6are r u) a# re6e!a! eu. Sun! a!9! de
ne8nde#9na!ic >
Nu !iu la ce # a!e6!a# din 6ar!ea lui. S # ier!e)
6re/u6un) /au / # a/igure c nu era gra-. Dar 8n /c4i#5) %en
+F+
- NAINTE S ADORM -
a zi/ un <(izda # -/ii>=) du6 care a l /a! ci5urile din #9n i
i-a -9r9! 8n gur dege!ul #are de la #9na /!9ng . (e linleu#
/e -edeau c9!e-a 6ic !uri de /9nge.
7 Ai 6 i! ce-a?
7 Nu) a zi/ el) ridic9nd 6ri-irea /6re #ine. M-a# ! ia!) a/!a-i
!!. Dr cia draculuiD
7 "a/ -# / # ui!.
7 Nu-i gra-) a /6u/ el) a6i /-a ridica! 8n 6iciare.
7 "a/ -# / # ui!) a# re6e!a! eu) 8n!inz9nd #9na /6re
dege!ul r ni!. M duc / aduc un 5anda2. Sau un 6la/!ure.
A-e#D?
7 @e dracuN> /-a r /!i! el) d9ndu-#i #9na la 6ar!e. "a/-
aa>
Era# ului! . A# - zu! c ! ie!ura era ad9nc $ /9ngele curgea
din ran i i /e 6relingea 6e 8nc4eie!ur /u5 1r#a unui 1irir.
Nu !ia# ce / 1ac) ce / /6un. Nu i6a/e la #ine) dar nici nu /e
/!r dui/e / -i a/cund /u6 rarea. S! !ea# 8n a!e6!are unul 8n
1a a celuilal!$ era# 8n 6ragul unei cer!e i 1iecare a!e6!a de la
cel lal! / zic ce-a) 8n/ niciunul nu !ia ce /e 8n!9#6la/e eEac!
i c9! de i#6r!an! era acel e6i/d.
Mi /e 6 rea /i!ua ie in/u6r!a5il .
7 #i 6are r u) a# zi/ eu) dei 6ar!e din #ine era iri!a! .
@4i6ul lui /-a 8#5una!.
7 Nu-i ni#ic. 3i #ie 8#i 6are r u.
Du6 6auz ) a ad uga!$
7 Sun! 1ar!e !en/ina!. A# a-u! zi grea.
A# ru6! 5uca! de 49r!ie de 5uc ! rie i i-a# 8n!in/-.
7 3!erge-!e cu a/!a.
7 Mul u#e/c) a zi/ el) a6i a lua!- i i-a !er/ /9ngele de 6e
8nc4eie!ur i dege!e. O / # duc la e!a2 / 1ac un du) da?
S-a a6leca! /6re #ine i #-a / ru!a!) du6 care a iei! din
5uc ! rie.
A# auzi! 8nc4iz9ndu-/e ua de la 5aie) a6i un r5ine! de/c4i/
i) cli6 #ai !9rziu) zg#!ul 5ilerului de l9ng #ine. A#
aduna! ci5urile de 6e 2/ i le-a# arunca! la guni) 8n-elindu-le
#ai 8n!9i 8n 49r!ie) a6i a# # !ura! ci5urile #ai #ici) iar la
/19ri! a# !er/ /9ngele cu 5ure!ele. Du6 ce a# !er#ina!) #-a#
du/ 8n ca#era de zi.
Tele1nul cu cla6e! /una 8n 5ui! 8n gean! . "-a# /c/ i a#
- zu! c era dc!rul Na/4.
+F2
- S. J. WATSON -
Tele-izrul era 6rni!. De la e!a2 /e auzea /c9r 9i!ul 6delelr
8n !i#6 ce %en !recea din!r- ca#era 8n al!a. Nu -ia# / #
aud -r5ind la un !ele1n 6e care nici # car nu !ie c 8l a#.
7 Al? a# zi/ eu 8n a6! .
7 @4ri/!ine? Sun! eu) Ed. Dc!rul Na/4. ( i / -r5e!i?
De unde 8n du6 -a#iaza aceea 1u/e/e cal#) a6ra6e
#edi!a!i-) acu# -r5ea 6e un !n aler!) aa c #-a cu6rin/
!ea#a.
7 Da) a# zi/ eu) c5r9nd i #ai #ul! gla/ul. De/6re ce-i
-r5a?
7 S6une-#i) ai /!a! cu#-a de -r5 cu %en?
7 Da) arecu#. De ce? S-a 8n!9#6la! ce-a?
7 I-ai /6u/ de/6re 2urnal i de/6re #ine? "-ai in-i!a! la @a/a
Waring?
7 Nu) dar ur#eaz . Acu#a e la e!a2. Dar ce /-a 8n!9#6la!?
7 M rg) /-ar 6u!ea / nu 1ie ce-a i#6r!an!) dar / !ii c
#-a /una! cine-a de la azil. i aduci a#in!e c azi-di#inea i-
a# 6-e/!i! de/6re anga2a! de acl 6e care c4ea#
Nicle? Ei 5ine) -ia / -#i dea un nu# r de !ele1n. Se 6are c
6rie!ena !a) @laire) a /una! i a zi/ c -rea / /!ea de -r5 cu
!ine. 3i-a l /a! nu# rul.
A# /i# i! c # 8ncrdez. A# auzi! a6a !ra/ la -eceu i
zg#!ul a6ei 8n c4iu-e! .
7 Nu 8n eleg) a# zi/ eu. A/!a /-a 8n!9#6la! de cur9nd?
7 Nu. "a c9!e-a / 6! #9ni du6 ce ai 6leca! de la azil i !e-ai
8n!r/ / lcuie!i cu %en. @9nd a a1la! c nu #ai e!i acl)
@laire le-a ceru! nu# rul lui %en) dar a6i a /una! din nu /
/6un c nu 6a!e / -l g /ea/c . A 8n!re5a! dac nu cu#-a 8i 6!
da adre/a !a i 5ine8n ele/ c nu i-au da!-) 8n/ i-au zi/ c le
6a!e l /a nu# rul ei) 8n caz c !u /au %en /una i la azil. Du6
ce a# -r5i! cu ea azi-di#inea ) Nicle a g /i! un 5ile! 8n
d/arul ! u i #-a /una! / -#i dea nu# rul lui @laire.
Nu 8n elegea#.
7 Dar de ce nu ni l-au !ri#i/ 6rin 6! ? Mie /au lui %en?
7 ( i Nicle zice c l-au !ri#i/) dar n-au 6ri#i! niciun r /6un/
de la niciunul din!re -i.
Dc!rul Na/4 a 1 cu! 6auz .
7 %en e cel care /e cu6 de cre/6nden ) a# zi/ eu. O
ridic 8n 1iecare di#inea . Sau) # rg) el a /r!a!- azi-
+F3
- NAINTE S ADORM -
di#inea D
7 3i i-a da! cu#-a nu# rul lui @laire?
7 Nu. Mi-a zi/ c nu #ai 6 /!rez leg !ura cu ea de ani de zile.
S-a #u!a! 8n Nua Heeland la 6u in !i#6 du6 ce ne-a#
c / !ri!.
7 A# 8n ele/) a zi/ el) a6i a ad uga!$ @4ri/!ine) / !ii c #i-
ai #ai /6u/ a/!a) darD ei 5ineD nu e un nu# r in!erna inal.
M-a c6lei! un 6u!ernic /en!i#en! de /6ai# ) dei n-a 1i
6u!u! /6une de ce.
7 Deci a re-eni! 8n Marea %ri!anie?
7 Nicle #i-a /6u/ c ) 8n 6eriada c9! ai /!a! la @a/a Waring)
@laire !e-a -izi!a! 8n #d regula!. A -eni! la !ine a6ra6e la 1el de
de/ ca %en. Nicle n-a auzi! de nici #u!are a 6rie!enei !ale. Nici
8n Nua Heeland ) nici al!unde-a.
A# a-u! i#6re/ia c !!ul /e cla!in ) c lucrurile 6e care
credea# c le !iu /e #di1ic 6rea re6ede ca / 6! ine 6a/ul
cu ele. l auzea# 6e %en la e!a2. A6a nu #ai curgea) iar 5ilerul
/e 6ri/e. <Sigur eEi/! eE6lica ie rezna5il ) #i-a# zi/ 8n /inea
#ea. Sigur>= Si# ea# c !re5uia / d#le/c lucrurile) ca / le
6! 6rinde din ur# ) ca / le 6! 8n elege. :ia# ca dc!rul
Na/4 / !ac ) / re!rac!eze !! ce-#i /6u/e/e) dar n-a 1 cu! a/!a.
7 3i #ai e ce-a) a cn!inua! el. #i 6are r u) @4ri/!ine) dar
Nicle #-a 8n!re5a! ce #ai 1aci) iar eu i-a# 6-e/!i!. S-a ar !a!
/ur6rin/ c9nd i-a# /6u/ c !e-ai 8n!r/ / lcuie!i cu %en) iar
eu a# 8n!re5a!- de ce.
7 3i ce-a zi/? #-a# auzi! /6un9nd.
7 #i 6are r u) @4ri/!ine) dar Nicle #i-a zi/ c !u i %en a i
di-r a!D
@a#era a 8nce6u! / /e 8n-9r! . M-a# ag a! de 5ra ul
1!liului ca i c9nd #i-ar 1i 1/! !ea# / nu cad. Nu a-ea /en/.
"a !ele-izr) 5lnd i6a la un 5 !r9n) /6un9ndu-i c -l ur !e. 3i
#ie 8#i -enea / i6.
7 (1!i#? a# zi/ eu 8n cele din ur# .
7 Mi-a /6u/ c !u i %en --a i de/6 r i!. @ %en !e-a 6 r /i!.
"a -reun an du6 ce ai 1/! #u!a! la @a/a Waring.
7 Ne-a# de/6 r i!?
Din!r-da! ) a# a-u! i#6re/ia c 6ere ii /e 8ngu/!au. @a#era
de-enea din ce 8n ce #ai #ic ) 1iind 6e 6unc!ul de a di/6 rea cu
!!ul.
7 E!i /igur?
+F4
- S. J. WATSON -
7 Da) aa /e 6are. @el 6u in a/!a #i-a zi/ Nicle. Mi-a /6u/ i
c ) din c9!e i-a da! ea /ea#a) de/6 r irea -a/!r a a-u!
leg !ur cu @laire) dar nu #i-a /6u/ #ai #ul!e.
7 @u @laire?
7 Da.
n ciuda cn1uziei care # /! 69nea) #i-a# da! /ea#a c9! de
di1icil i /e 6 rea cn-er/a ia 7 a-ea un !n ezi!an! i /e -edea
c 1ace e1r!uri / 4! ra/c ce ar 1i cel #ai 5ine / -#i /6un .
7 Nu !iu de ce %en nu- i 6-e/!e!e !!) a cn!inua! el. Sun!
/igur c ) du6 6 rerea lui) 6rcedeaz cu# !re5uie) 8ncerc9nd /
!e 6r!e2eze. Dar nu !iu ce / cred de/6re !a!e a/!ea. S nu- i
/6un c 6rie!ena !a) @laire) 8nc lcuie!e 8n Anglia? S nu- i
zic ni#ic de/6re di-r ? @4iar nu !iu ce / zicD Nu #i /e 6are
crec!) dar 6re/u6un c are #!i-ele lui.
A 1 cu! 6auz ) dar n-a# /6u/ ni#ic) aa c a cn!inua!.
7 M-a# g9ndi! c 6a!e ar !re5ui / /!ai de -r5 cu @laire.
(a!e 8 i 1er ni!e r /6un/uri. @ine !ie) 6a!e c4iar /
di/cu!e cu %en.
nc 6auz .
7 @4ri/!ine) ai un 6iE la 8nde#9n ? :rei / - i dau nu# rul?
A# 8ng4i i! 8n /ec.
7 Da) !e rg.
M-a# a6leca! dea/u6ra ziarului de 6e # /u ) a# lua! 6iEul
de l9ng el i a# n!a! nu# rul 6e cl ul unei 6agini. A# auzi!
de/c4iz9ndu-/e z -rul de la 5aie) a6i %en a iei! 6e 4l.
7 @4ri/!ine) a zi/ dc!rul Na/4) / !e /un #9ine. Nu-i /6une
ni#ic lui %en. Nu 8nain!e / ne d # /ea#a ce /e 8n!9#6l . De
acrd?
M-a# auzi! 8ncu-iin 9nd i lu9ndu-#i la re-edere. M-a /1 !ui!
i / nu ui! / /criu 8n 2urnal 8nain!e / # culc. A# /cri/ <@laire=
8n dre6!ul nu# rului 6e care #i-l d du/e) ne!iind 8nc ce a-ea#
/ 1ac. A# ru6! cl ul 6aginii i l-a# 6u/ 8n gean! .
N-a# zi/ ni#ic nici c9nd %en a c5r9! 8n ca#era de zi) nici
c9nd /-a aeza! 6e cana6eaua de l9ng 1!liu. A# r #a/ cu
6ri-irea a in!i! a/u6ra !ele-izrului. ;n dcu#en!ar de/6re -ia a
/u5ac-a!ic . De/6re ani#alele de 6e 1undul ceanului. ;n
/u5#arin !eleg4ida! eE6lra un canal na!ural) /c4i#59ndu-i
direc ia cu #ic ri 5ru!e) iar cele du re1lec!are ale
-e4iculului /!r luceau 8n lcuri 8n care lu#ina a2ungea 6en!ru
6ri#a ar 7 du /!a1ii c5r9!e 8n ad9ncuri.
+F,
- NAINTE S ADORM -
A 1i -ru! / -l 8n!re5 6e %en dac #ai 6 /!ra# leg !ura cu
@laire) dar nu -ia# / aud 8nc #inciun . ;n cala#ar uria
6lu!ea 8n 8n!uneric) 6ur!a! de un curen! d#l. <Acea/! -ie!a!e
nu a #ai 1/! 1il#a! nicida! =) /6unea -cea c#en!a!rului
6e/!e #uzica elec!rnic din 1undal.
7 Te /i# i 5ine? #-a 8n!re5a! el) iar eu a# 8ncu-iin a! din ca6
1 r / -#i iau c4ii de la !ele-izr.
n cele din ur# ) /-a ridica! 8n 6iciare i #i-a /6u/$
7 A# ce-a de lucru. M duc 8n 5iru. Nu #ai /!au #ul!) -in i
eu la culcare.
A6i #-a# ui!a! la el. Nu !ia# cine e/!e.
7 Da) ne -ede# #ai 8ncl.
+F0
- S. J. WATSON -
Mier+uri# )' noie%&rie
Mi-a# 6e!recu! !a! di#inea a ci!ind ace/! 2urnal) 8n/ c4iar
i aa) !! n-a# reui! / -l ci!e/c 8n 8n!regi#e. A# / ri! unele
6agini) iar 6e al!ele le-a# ci!i! de #ai #ul!e ri) /!r duindu-#
/ cred ce /cria 8n ele. Iar acu# /un! 8n dr#i!r) 6e 5 ncu a
5-indului) i /criu.
A# !ele1nul 8n 6al . Oare de ce 8#i e/!e a!9! de greu /
1r#ez nu# rul lui @laire? Ar 1i ne-ie dar de c9!e-a i#6ul/uri
ner-a/e i ni!e cn!rac ii #u/culare. Ni#ic c#6lica!. Ni#ic
di1icil. 3i !!ui) #i /e 6are #ul! #ai ur / iau un 6iE i / /criu
de/6re a/!a.
Azi-di#inea ) a# c5r9! 8n 5uc ! rie) g9ndindu-# c -ia a
#ea e cn/!rui! 6e ni/i6uri #ic !are. Se /c4i#5 de la zi la
al!a. "ucrurile 6e care cred c le !iu /e d-ede/c a 1i 1al/e) iar
lucrurile de care /un! /igur 7 de/6re #ine i -ia a #ea 7 in
de 6eriad 1ar!e 8nde6 r!a! a !recu!ului #eu. (-e/!ea #ea
6are /i#6l 1ic iune. A# i#6re/ia c %en i dc!rul Na/4)
Ada# i @laire /un! cu ! ii in-en!a i 7 6ar / eEi/!e nu#ai ca
ni!e u#5re 8n 8n!uneric. Ni!e /!r ini care /e in!er/ec!eaz cu
-ia a #ea$ c9nd /un! al !uri #ine) c9nd di/6ar. Ni!e 6rezen e
-agi) e!erice. A/e#enea unr /!a1ii.
3i nu dar ei. T!ul. (are c !!ul e in-en!a!. @rea! din ni#ic.
#i dre/c cu di/6erare un !eren 1er#) ce-a real) ce-a care / nu
di/6ar 8n !i#6 ce dr#. A# ne-ie de ancr /igur .
A# ridica! ca6acul cului de guni. A# /i# i! c ldura
de/c#6unerii i un #ir/ di/cre! 7 #ir/ul dulceag i gre / al
re/!urilr de #9ncare a1la!e 8n de/c#6unere. A# - zu! un ziar
cu re5u/ul c#6le!a! i un 6licule de ceai care l /a/e 6a!
#ar 6e 49r!ie. Mi-a# inu! re/6ira ia i a# 8ngenunc4ea! 6e
6dea.
n ziar erau ci5uri de 6r elan i un 6ra1 1in de culare al5 )
iar /u5 el) 6ung de cu#6 r !uri lega! la gur . @9nd a# /c/-
) g9ndul #i-a z5ura! la ni!e /cu!ece #urdare) dar a# 4! r9! /-
de/1ac #ai 8ncl) dac -a 1i ne-ie. Su5 ea a# g /i! c2i de
car!1i i un 5idn de 6la/!ic a6ra6e gl din care /e /curgea
ni!e Be!c4u6. "e-a# da! la 6ar!e i a# de/c6eri! c2ile de la
6a!ru-cinci u ) /e#in ele i ca6acul unui ardei ru) ni!e 1i e
de cea6 i ciu6erc #are) 6e 2u# !a!e 6u!rezi! .
+FA
- NAINTE S ADORM -
A# 6u/ !!ul la lc i a# 8nc4i/ cul de guni cu un aer
/a!i/1 cu!. Era ade- ra!. "a cin #9nca/e# #le! ) a6i /e
/6 r/e/e 1ar1urie. M-a# ui!a! 8n 1rigider$ 8n!r- ! -i de
6li/!iren /e a1lau du c!le!e de 6rc. n 4l) la 5aza /c rii) a#
- zu! 6a6ucii lui %en. "ucrurile erau eEac! aa cu# le
de/cri/e/e# 8n 2urnal cu na6!e 8nain!e. Nu in-en!a/e# ni#ic.
T!ul era ade- ra!.
@eea ce 8n/e#na c nu# rul de 6e cl ul de ziar era al lui
@laire. @ dc!rul Na/4 c4iar # /una/e. @ %en i cu #ine
di-r a/er #.
Acu# -reau / -l /un 6e dc!rul Na/4. :reau / -l 8n!re5 ce /
1ac /au) i #ai 5ine) / -l rg 6e el / 1ac ce-a 8n lcul #eu. Dar
c9! !i#6 / #ai 6! 1i un #u/a1ir 8n 6r6ria #ea -ia ? @9! /
#ai r #9n 6a/i- ? Tre5uie / 6reiau cn!rlul. #i !rece 6rin
#in!e c /-ar 6u!ea / nu-l #ai - d nicida! 6e dc!rul Na/4 7
du6 ce i-a# /6u/ de/6re /en!i#en!ele #ele) de/6re pasiunea
#ea 6en!ru el 7 dar 8nde6 r!ez re6ede ace/! g9nd. n rice caz)
!re5uie / -r5e/c eu 8n/ #i cu @laire.
Dar ce / -i /6un? (are c a# a-ea de di/cu!a! de/6re a!9! de
#ul!e lucruri) i !!ui) de/6re a!9! de 6u ine. Ne leag un !recu!
c#un a!9! de 5ga!) din care 8n/ eu nu-#i a#in!e/c ni#ic.
M g9nde/c la ce #i-a /6u/ dc!rul Na/4 de/6re #!i-ul
6en!ru care eu i %en ne-a# de/6 r i!$ <A a-u! leg !ur cu
@laire=.
T!ul /e leag . @u ani 8n ur# ) c9nd a-ea# #ai #are ne-ie
de el 7 dei nu !ia# cine e 7 / ul #eu #-a 6 r /i!) iar acu#)
c /un!e# iar i 8#6reun ) 8#i /6une c cea #ai 5un 6rie!en a
#ea /-a #u!a! 8n cel lal! ca6 ! al lu#ii 8nain!e / a2ung 8n 4alul
/!a.
Oare de aceea nu 6! /una? Dearece #i-e !ea# c /-ar
6u!ea / ai5 de a/cun/ #ai #ul!e lucruri dec9! 8#i 6! i#agina?
Oare de aceea %en nu e delc 8nc9n!a! de ideea ca eu / -#i
aduc a#in!e #ai #ul!e lucruri? De aceea a !! /6u/ c
8ncerc rile de !ra!a#en! /un! inu!ile) ca / nu 1iu 8n /!are / -#i
6un a#in!irile ca6 la ca6) ca / nu a1lu ce /-a 8n!9#6la! cu
ade- ra!?
Mi-e greu / cred c ar 1i 8n /!are de una ca a/!a. Ni#eni n-ar
1ace aa ce-a. @e idee carag4ia/ > M g9nde/c la ce #i-a /6u/
dc!rul Na/4 de/6re 6eriada 6e care a# 6e!recu!- 8n /6i!al.
<A-eai /i#6!#e de 6arania. Su/ ineai c dc!rii cn/6irau
+FC
- S. J. WATSON -
8#6!ri-a !a.=
M 8n!re5 dac nu cu#-a i acu# /un! 6aranic .
Din!r-da! ) # c6lee!e a#in!ire. i 1ace a6ari ia
a6ra6e cu -ilen ) ridic9ndu-/e din -idul #e#riei #ele ca /
# arunce 8na6i 8n !recu!) dar a6i di/6are cu re6eziciune.
@laire i cu #ine) la al! 6e!recere. <Da#ne) ce 6lic!ic/ e> /e
6l9nge ea. 3!ii ce cred eu c e 8n neregul ? @ !a! lu#ea
u#5l nu#ai du6 /eE. @a ni!e ani#ale care -r / /e
8#6erec4eze. /!a-i ade- rul) ric9! ne-a# da 6e du6 dege!e i
ric9! ne-ar 6l cea / crede# c -i -r5a de al!ce-a. Nu#ai /eEul
cn!eaz .=
Oare e 6/i5il ca) 6e -re#ea c9nd era# ca6!i- 8n 6r6riul
#eu iad) @laire i %en / 1i c u!a! cn/lare unul 8n 5ra ele
celuilal!?
(lec 6ri-irea. Tele1nul zace 8n 6ala #ea. Ga5ar n-a# unde
/e duce %en 8n 1iecare di#inea i nici 6e unde 6re!e c9nd /e
8n!arce aca/ . Ar 6u!ea #erge riunde. 3i nu a# cu# / 6un
5 nuielile ca6 la ca6) cu# / leg 1a6!ele 8n!re ele. @4iar dac
8n!r- 5un zi i-a de/c6eri 6e %en i @laire 8n 6a!) a dua zi a
ui!a ce a# - zu!. Sun! 6er/ana cel #ai ur de 8nela!. (a!e c
/e 8n!9lne/c i acu#. (a!e c de2a i-a# de/c6eri!) dar a# ui!a!.
@red i) 8n acelai !i#6) nu cred c ar 6u!ea 1i ade- ra!. A#
8ncredere 8n %en) i !!ui) n-a#. E 6er1ec! 6/i5il / ai /i#ul!an
8n #in!e du 6unc!e de -edere cn!radic!rii i / /cilezi 8n!re
ele.
Dar de ce #-ar #in i? <(ur i /i#6lu 1ace aa cu# crede c e
#ai 5ine) 8#i !! /6un 8n /inea #ea. Te 6r!e2eaz ) 8 i a/cunde
lucrurile 6e care nu !re5uie / le !ii.=
%ine8n ele/ c ) 69n la ur# ) a# 1r#a! nu# rul 6e care #i l-
a da! dc!rul Na/4. Nu 6u!ea# / n- 1ac. S-a auzi! cu# /un
-re#e) a6i un clic i -ce$ <%un > "a/ -#i) !e rg) un #e/a2=.
A# recun/cu! i#edia! -cea. Era a lui @laire. I#6/i5il de
cn1unda!.
I-a# l /a! un #e/a2$ <Sun -# ) !e rg. Sun! eu) @4ri/!ine=.
Du6 aceea #-a# du/ la e!a2. & cu/e# !! ce-#i /! !ea 8n
6u!in .
*
A# a!e6!a!. Au !recu! du re. Mi-a# 6e!recu! !i#6ul /criind
+FF
- NAINTE S ADORM -
8n 2urnal) iar c9nd a# - zu! c nu # /un ) #i-a# 1 cu! un
/and-ici) a6i #-a# du/ / -l # n9nc 8n li-ing. Du6 aceea) #-
a# 8n!r/ 8n 5uc ! rie) a# !er/ 5la!ul 6en!ru g !i! i a# 6u/
1iri#i!urile 8n 6al# ) iar 6e c9nd # 6reg !ea# / le arunc 8n
c4iu-e! ) a# auzi! /neria de la in!rare. A# !re/ ri!. A# 6u/ 2/
5ure!ele) #-a# !er/ 6e #9ini cu 6r/6ul care a!9rna de
#9nerul uii de la aragaz) a6i #-a# du/ / - d cine e.
(rin gea#ul 2i-ra! al uii a# - zu! c era un 5 r5a!. Din c9!e
#i-a# 6u!u! da /ea#a) nu 6ur!a uni1r# ) ci c/!u# i cra-a! .
<%en?=) #-a# 8n!re5a! 8n /inea #ea) dar a6i #i-a# /6u/ c
6r5a5il 8nc era la /er-iciu. n cele din ur# ) a# de/c4i/ ua.
Era dc!rul Na/4. A# !iu! c era el a!9! 6en!ru c nu 6u!ea 1i
al!cine-a) c9! i 6en!ru c l-a# recun/cu! 7 cu !a!e c de
di#inea ) c9nd a# ci!i! de/6re el) nu-#i a#in!i/e# cu# ara! i
cu !a!e c / ul #eu #i /e 6 rea 8n cn!inuare un /!r in) c4iar
i du6 ce a1la/e# cine e/!e de 1a6!. A-ea 6 rul !un/ /cur!) cu
c rare) cra-a!a 8i a!9rna negli2en!) iar 6e /u5 /acu 6ur!a un
6ul-er care nu /e a/r!a cu re/!ul 4ainelr.
(r5a5il i-a da! /ea#a c era# /ur6rin/ .
7 @4ri/!ine?
7 Da) a# zi/ eu) du6 ce a# cr 6a! ua.
7 Sun! eu) Ed. Ed Na/4. Dc!rul Na/4.
7 3!iuD
7 i-ai ci!i! 2urnalul?
7 Da) darD
7 Te /i# i 5ine?
7 Da) # /i#! 5ine.
7 %en e aca/ ? a 8n!re5a! el) c5r9nd gla/ul.
7 Nu) nu-i aca/ . Dar nu !e a!e6!a#. Tre5uia / ne 8n!9lni#
azi?
A ! cu! cli6 ) 1rac iune de /ecund ) /u1icien! c9! / ru6
ri!#ul /c4i#5ului n/!ru de re6lici. 3!ia# c nu /!a5ili/er #
8n!9lnire 6en!ru azi. Sau cel 6u in n- #en ina/e# 8n 2urnal.
7 Da) a zi/ el. Nu i-ai n!a!?
Nu-#i n!a/e#) dar n-a# /6u/ ni#ic. S! !ea# 1a 8n 1a 8n
6ragul ca/ei 6e care nici acu# nu cn/ider c #inul #eu i ne
ui!a# unul la al!ul.
7 (! / in!ru? a 8n!re5a! el.
A# ! cu! 6re de c9!e-a cli6e. Nu era# /igur c -ia# / -l
in-i! 8n ca/ . Si# ea# c n-ar 1i 5ine. Ar 1i 1/! !r dare.
2**
- S. J. WATSON -
Dar ce-a 1i !r da!? ncrederea lui %en? Nu-#i d dea# /ea#a
c9! de #ul! #ai cn!a a/!a 6en!ru #ine. Nu du6 ce 8#i /6u/e/e
a!9!ea #inciuni. Minciuni 6e care 8#i 6e!recu/e# a6ra6e
8n!reaga di#inea ci!indu-le.
7 Da) i-a# r /6un/ eu 8n cele din ur# .
A# de/c4i/ larg ua) iar dc!rul Na/4 a in!ra!) 6lec9nd ur
ca6ul) a6i /-a ui!a! 8n /!9nga i 8n drea6!a. I-a# lua! 4aina i i-
a# ag a!- 8n cuier) l9ng un i#6er#ea5il de/6re care a#
6re/u6u/ c e al #eu.
7 (e aici) a# /6u/) 1 c9nd un /e#n /6re ca#era de zi.
M-a# du/ 8n 5uc ! rie / 6reg !e/c ceai 6en!ru a#9ndi) a6i
#-a# 8n!r/ 8n li-ing i #-a# aeza! 8n 1a a lui. Dc!rul Na/4
! cea. A# /r5i! 6e 8ndele!e din ceac ) i la 1el a 1 cu! i el.
A6i a 6u/ ceaca 6e # /u a din!re ni i #-a 8n!re5a!$
7 Nu- i aduci a#in!e c !e-a# 8n!re5a! dac 6! / -in 8n
-izi! ?
7 Nu. @9nd?
R /6un/ul lui #i-a da! 1iri.
7 Azi-di#inea ) c9nd !e-a# /una! / - i /6un unde 8 i a/cunzi
2urnalul.
Nu-#i a#in!ea# / # 1i /una! i nu-#i a#in!e/c nici acu#)
du6 ce a 6leca!. M-a# g9ndi! i la al!e 8n/e#n ri din 2urnal. O
1ar1urie cu 6e6ene gal5en 6e care nu-#i aducea# a#in!e /- 1i
c#anda!. O 6r 2i!ur 6e care n- ceru/e#.
7 Nu) nu in #in!e) a# r /6un/ eu) /i# ind c # cu6rinde
6anica.
(e c4i6ul lui /-a a!ernu! un aer 8ngri2ra!.
7 Ai dr#i! cu#-a azi? M re1er la un /#n 6r1und) nu la
/i#6l # iala.
7 Nu. Delc. (ur i /i#6lu nu-#i aduc a#in!e. @9nd #-ai
/una!? "a ce r ?
7 @4ri/!ine) lini!e!e-!e. (r5a5il c nu-i ni#ic.
7 Dar dac D nu #aiD
7 @4ri/!ine) !e rg. Nu 8n/ea#n ni#ic. (ur i /i#6lu ai ui!a!)
a/!a-i !!. Ta! lu#ea ui! c9!e ce-a din c9nd 8n c9nd.
7 @n-er/a ii 8n!regi? (re/u6un c /-a 8n!9#6la! acu# c9!e-a
re>
7 Da) a zi/ el 6e un !n 5l9nd) 8ncerc9nd / # cal#eze) 8n/
nu /-a #ica! din lcul 8n care /! !ea. Dar ai !recu! 6rin de/!ul de
2*+
- NAINTE S ADORM -
#ul!e 8n ul!i#a -re#e. Me#ria !a 8n!!deauna a a-u! 1luc!ua ii.
&a6!ul c ui i ce-a nu 8n/ea#n c /!area !a /e 8nr u! e!e i c
n- / - i re-ii. n elegi?
A# 8ncu-iin a! din ca6) /!r duindu-# cu di/6erare / -l cred.
7 Mi-ai ceru! / -in) 6en!ru c -iai / /!ai de -r5 cu @laire)
dar nu erai /igur c / 1ii 8n /!are. 3i #i-ai ceru! / /!au de
-r5 cu %en 8n nu#ele ! u.
7 Seri/?
7 Da. Mi-ai /6u/ c nu !e /i# i 8n /!are / -r5e!i cu el.
M ui!a# la el) g9ndindu-# la lucrurile 6e care le /cri/e/e#
8n 2urnal. Mi-a# da! /ea#a c nu-l cred. M-a# g9ndi! c 6r5a5il
g /i/e# 2urnalul /ingur . Nu-l in-i!a/e# 6e la #ine. Nu -ia# /
/!ea de -r5 cu %en. De ce a 1i -ru!) din ##en! ce 4! r9/e#
/ nu-i /6un ni#ic lui %en? 3i de ce i-a 1i /6u/ c a-ea# ne-ie
/ # a2u!e / /!au de -r5 cu @laire) c9nd de2a /una/e# i 8i
l /a/e# un #e/a2?
<Min!e=) #i-a# zi/ 8n /inea #ea. M-a# 8n!re5a! ce al!e #!i-e
ar 1i 6u!u! a-ea / -in aici) ce anu#e nu-#i 6u!ea # r!uri/i. E
dre6! c nu a# #e#rie) dar nu /un! 6ra/! .
7 De ce ai -eni! de 1a6!?
Dc!rul Na/4 /-a r /uci! 8n 1!liu. (r5a5il c -ia / -ad
cu# ara! ca/a 8n care lcuie/c. Sau 6a!e / # -ad 8nc
da! 8nain!e / /!au de -r5 cu %en.
7 i-e !ea# c %en n- / # #ai la/e / # 8n!9lne/c cu
!ine du6 ce / -i 6-e/!e/c !!? l-a# 8n!re5a!.
#i !rece 6rin #in!e un al! g9nd. (a!e c nici nu /crie un
ar!icl de cerce!are. (a!e c al!ele /un! #!i-ele 6en!ru care
-rea / 6e!reac a!9! de #ul! !i#6 cu #ine. Dar 8nde6 r!ez
re6ede ace/! g9nd.
7 Nu) a r /6un/ el. Nu de/6re a/!a e -r5a. A# -eni! 6en!ru
c #-ai ruga!. n 6lu/) ai 4! r9! / nu-i /6ui lui %en c !e
8n!9lne!i cu #ine. Nu 8nain!e / /!ai de -r5 cu @laire. i
a#in!e!i?
A# cl !ina! din ca6. Nu-#i aducea# a#in!e. Ga5ar n-a-ea#
de/6re ce -r5ea.
7 @laire i- !rage cu / ul #eu) a# zi/ eu.
7 @4ri/!ine) a zi/ el cu un aer ca!) darD
7 %en # ia de 6ra/! . M #in!e 8n leg !ur cu !!. Ei 5ine)
nu /un! 6ra/! .
7 3!iu c nu e!i. Dar n-a# crezu! c D
2*2
- S. J. WATSON -
7 3i- !rag de ani de zile. Aa /e eE6lic !!ul. De ce #i-a zi/
c /-a #u!a! 8n al! ar i de ce nu #-a# 8n!9lni! cu ea) dei cic
e 6rie!ena #ea cea #ai 5un ?
7 @4ri/!ine) nu g9nde!i li#6ede) a /6u/ el) a6i /-a ridica! de
6e 1!liu i /-a aeza! l9ng #ine) 6e cana6ea. %en !e iu5e!e.
Sun! /igur. A# -r5i! cu el la !ele1n a!unci c9nd a# 8ncerca! / -l
cn-ing c e /6re 5inele ! u / # 8n!9lne/c cu !ine. Mi-a 1 cu!
i#6re/ia unui # lial. &ar!e lial. Mi-a /6u/ c !e-a 6ierdu!
da! i c nu -rea / !e 6iard 8nc da! . @ a - zu! cu# !e
c4inui ri de c9!e ri #edicii au 8ncerca! / !e -indece i c nu
-rea / #ai /u1eri. E li#6ede c !e iu5e!e. 3i 8ncearc / !e
6r!e2eze. De ade- r) cred.
M-a# g9ndi! la ceea ce ci!i/e# de di#inea . "a di-r .
7 Dar #-a 6 r /i!. @a / 1ie cu ea.
7 @4ri/!ine) 8 i dai /ea#a ce /6ui? Dac ar 1i ade- ra!) de ce
!e-ar 1i adu/ aici? (ur i /i#6lu !e-ar 1i l /a! la @a/a Waring. Dar
n-a 1 cu! a/!a. n /c4i#5) are gri2 de !ine. Hi de zi.
A# /i# i! c # 6r 5ue/c) c # re!rag 8n #ine 8n/ #i.
A-ea# i#6re/ia c 8n eleg i) 8n acelai !i#6) nu 8n eleg ce-#i
/6une. Si# ea# c ldura !ru6ului / u i -edea# 5un !a!ea care i
/e ci!ea 8n c4i. Mi-a z9#5i! i) din!r-da! ) #i /-a 6 ru! c
de-ine din ce 8n ce #ai #are) 69n c9nd n-a# #ai - zu! dec9!
!ru6ul / u i n-a# #ai auzi! dec9! re/6ira ia lui. :r5ea 8n
cn!inuare) dar nu 8n elegea# ce /6une. A# reui! / di/!ing un
/ingur cu-9n!$ <Iu5ire=.
Nu a-ea# de g9nd / 1ac ce-a# 1 cu!. Nu a# 6re#edi!a!
ni#ic. S-a 8n!9#6la! 6e nea!e6!a!e) iar -ia a #ea a eE6lda!
a/e#enea unui ca6ac 8n e6eni! care 8n cele din ur# cedeaz .
n!r- cli6 ) n-a# #ai /i# i! dec9! 5uzele #ele a!ing9ndu-le 6e
ale lui i 5ra ele #ele 8n 2urul g9!ului / u. A-ea 6 rul u#ed i nu
8n elegea# de ce) dar nici nu-#i 6 /a. :ia# / -r5e/c) / -i
/6un ce /i#!) 8n/ a# ! cu!) 6en!ru c ar 1i !re5ui! / nu-l #ai
/ ru!) / 6un ca6 ! acelui ##en!) care a 1i -ru! / dureze
-enicie. n /19ri!) # /i# ea# 1e#eie. De inea# cn!rlul. Dei
8#i 8nc4i6ui c au #ai eEi/!a! i al i 5 r5a i 8n -ia #ea) nu-#i
a#in!e/c / 1i / ru!a! 6e ni#eni 8n a1ar de %en 7 i nici nu #i-
a# n!a! 8n 2urnal c /-ar #ai 1i 8n!9#6la!. Sau) cine !ie) 6a!e
c era 6ri#a ar c9nd / ru!a# 6e al!cine-a.
Nu !iu c9! a dura!. Nu !iu nici # car cu# /-a 8n!9#6la!) cu#
a# !recu! de la a /!a al !uri de el 6e cana6ea 7 /i# indu-#
2*3
- NAINTE S ADORM -
a!9! de #ic 8nc9! # !e#ea# c a 6u!ea di/6 rea 7 la a-l
/ ru!a. Nu-#i aduc a#in!e / -#i 1i 6r6u/ a/!a) ceea ce nu
8n/ea#n c nu #i- drea#. Nu in #in!e nici cu# a 8nce6u!.
3!iu dar c a# !recu! de la /!are la al!a din!r-da! ) 1 r / -#i
dau /ea#a ce /e 8n!9#6l ) 1 r / a# !i#6 / iau decizie.
Nu #-a 8nde6 r!a! cu 5ru!ali!a!e. Mi-a 1 cu! acea/! cnce/ie$
a 1/! 5l9nd. Nu #-a in/ul!a! 8n!re59ndu-# ce 1ac) cu a!9! #ai
6u in ce mi nchipui c 1ac. (ur i /i#6lu i-a dezli6i! #ai 8n!9i
5uzele de ale #ele) a6i #i-a 8nde6 r!a! 5ra ele de 6e u#erii lui
i #i-a /6u/ cu gla/ /c zu!$
7 Nu.
Era# ului! . De ceea ce 1 cu/e#) /au de reac ia lui? N-a
6u!ea /6une. A# /i# i! dar c ) 6re de c9!e-a cli6e) 1u/e/e# 8n
al! 6ar!e i c 8i 1 cu/e a6ari ia nu @4ri/!ine) care 6u/e/e
/! 69nire 6e #ine) a6i di/6 ru/e. 3i !!ui) nu era# 8ngrzi! .
Nici # car deza# gi! . Era# 5ucura/ . %ucura/ c )
#ul u#i! ei) /e 8n!9#6la/e ce-a a!9! de in!en/.
7 #i 6are r u) #i-a /6u/ el) 6ri-indu-# 8n c4i.
Dar nu-#i 6u!ea# da /ea#a ce /i#!e. &urie? Mil ? Regre!?
(u!ea 1i /! 69ni! de ricare din!re ele. (a!e c 8n eE6re/ia de 6e
c4i6ul lui /e a#e/!ecau !a!e !rei. nc 8#i inea #9inile 8n!r-ale
lui) iar du6 c9!e-a cli6e) #i le-a 6u/ 8n 6al i le-a da! dru#ul.
7 #i 6are r u) @4ri/!ine) a re6e!a! el.
Nu !ia# ce / zic. Nici ce / 1ac. A# ! cu! -re#e) 6reg !i!
/ -#i cer /cuze) dar a6i a# /6u/$
7 Ed) !e iu5e/c.
A 8nc4i/ c4ii.
7 @4ri/!ine) euD a 8nce6u! el.
7 Te rg) nu 1ace a/!a. Nu-#i /6une c nu /i# i i !u acelai
lucru) a# zi/) iar el /-a 8ncrun!a!.
7 3!iu c # iu5e!i.
7 @4ri/!ine. Te rg) e!iD e!iD
7 @u#? Ne5un ?
7 Nu. @n1uz . E!i cn1uz .
A# iz5ucni! 8n r9/.
7 @n1uz ?
7 Da. Nu # iu5e!i. i aduci a#in!e c a# -r5i! de/6re
cn1a5ula ie? E un /i#6!# de/ 8n!9lni! 8n cazul celr careD
7 A4) !iu. #i aduc a#in!e. E de/ 8n!9lni! 8n cazul celr care
8i 6ierd #e#ria. De/6re a/!a crezi c -i -r5a?
2*4
- S. J. WATSON -
7 E 6/i5il. (er1ec! 6/i5il.
n ##en!ul acela) a# /i# i! c -l ur /c. i 8nc4i6uia c !ie
!!) c # cuna!e #ai 5ine dec9! # cun/c eu 8n/ #i. Dar de
1a6! nu !ia dec9! de ce 5al /u1 r.
7 Nu /un! 6ra/! .
7 3!iu a/!a) @4ri/!ine. Nu cred c e!i. (ur i /i#6lu #i /e 6are
c D
7 Sigur # iu5e!i.
A /c/ un 1!a!. De2a 8nce6u/e# / -l iri!) i 8i 6ierdea
r 5darea.
7 Al!#in!eri de ce -ii 6e la #ine a!9! de de/? De ce # 6li#5i
de cl-cl 6rin "ndra? &aci a/!a cu ! i 6acien ii ! i?
7 Da) a 8nce6u! el) a6i /-a 6ri!. M rg) nu) nu c4iar.
7 A!unci de ce?
7 ncerc / !e a2u!.
7 A/!a-i !!?
A ! cu! 6re de c9!e-a cli6e) iar 8n cele din ur# a zi/$
7 NuD (e!rec #ul! !i#6 cu !ine i 6en!ru c /criu un ar!icl.
;n ar!icl !iin i1icD
7 Deci # /!udiezi?
7 @a# aa ce-a.
A# 8ncerca! / 8nde6 r!ez din #in!e ce-#i /6unea.
7 Dar nu #i-ai /6u/ c eu i %en ne-a# de/6 r i!) a#
cn!inua! eu. De ce? De ce nu #i-ai /6u/?
7 N-a# !iu!> N-a# a-u! al! #!i-. Nu era /cri/ 8n d/arul ! u)
iar %en nu #i-a /6u/. N-a# !iu!>
A# ! cu!. Dc!rul Na/4 a 1 cu! #icare) ca i c9nd ar 1i -ru!
/ -#i ia din nu #9inile 8n!r-ale lui) dar /-a 6ri! i /-a /c r6ina!
6e 1run!e.
7 i-a 1i zi/) dac a 1i !iu!.
7 Da? Aa cu# #i-ai zi/ i de/6re Ada#?
7 @4ri/!ine) !e rgD
A-ea aerul unui # r ni!.
7 De ce #i-ai a/cun/ ade- rul de/6re el? E!i la 1el de r u ca
%en>
7 @4ri/!ine) 6en!ru nu#ele lui Du#nezeu> A# #ai -r5i!
de/6re a/!a. A# 1 cu! cu# a# crezu! c e #ai 5ine. %en nu- i
6-e/!e!e de/6re Ada#) aa c nu a-ea# cu# / - i /6un eu. N-
ar 1i 1/! crec!. N-ar 1i 1/! #ral.
A# iz5ucni! 8n r9/. ;n r9/ 1al/ i di/6re ui!r.
2*,
- NAINTE S ADORM -
7 Mral? 3i i /-a 6 ru! #ral / nu-#i /6ui de/6re el?
7 Nu#ai %en 6u!ea 4! r8 dac e cazul / - i /6un de/6re
Ada#. Nu eu. n /c4i#5) i-a# 6r6u/ / ii un 2urnal) ca / 6 i
cn/e#na lucrurile 6e care le a1li. A# crezu! c aa e cel #ai
5ine.
7 3i cu a!acul cu# r #9ne? Erai 1ar!e #ul u#i! ca eu /
cred 8n cn!inuare c a da! #ain 6e/!e #ine) iar 1 6!aul a
1ugi! de la 1a a lcului>
7 Nu) @4ri/!ine. Nu era# #ul u#i!. %en i-a zi/ a/!a. Iar eu
4a5ar n-a-ea# ce i-a 6-e/!i!. De unde era / !iu?
M-a# g9ndi! la ce 8#i a#in!i/e#. %aia cu #ir/ de 6r!cale i
#9inile /!r9n/e 8n 2urul g9!ului #eu. Senza ia de /u1care.
% r5a!ul al c rui c4i6 r # /e/e un #i/!er 6en!ru #ine. A#
iz5ucni! 8n 6l9n/.
7 ( i i ce !e-a 1 cu! ca) 8n cele din ur# ) / -#i zici c a#
1/! a!aca! ?
Mi-a -r5i! cu 5l9nde e) dar nu #-a #ai a!in/.
7 Nu eu i-a# /6u/ c ai 1/! a!aca! . i-ai a#in!i! /ingur .
A-ea dre6!a!e) 5ine8n ele/. Era# 1uria/ .
7 @4ri/!ine) euD
7 :reau / 6leci. Te rg.
Acu# 6l9ngea# 8n 44!e i !!ui) # /i# ea# /ur6rinz !r
de -ie. Nu-#i d dea# /ea#a ce /e 8n!9#6la/e i a5ia 8#i #ai
a#in!ea# ce di/cu!a/e# cu dc!rul Na/4) dar a-ea# i#6re/ia
c /c 6a/e# de ce-a 8ngrzi!r) c 8n /19ri! /e ru6/e/e un z gaz
din ad9ncul #eu.
7 Te rg. (leac ) !e rg.
M a!e6!a# / /e 6un . S -#i cear / #ai r #9n .
A6ra6e c -#i drea# a/!a. Dar n-a 1 cu!-.
7 Dac e!i /igur c a/!a -reiD
7 Da) i-a# r /6un/ eu 8n a6! .
M-a# 8n!r/ /6re 1erea/!r ) 4! r9! / nu # #ai ui! la el. Nu
a/! zi. Dei !ia# c ) #9ine-di#inea ) a-ea / #i /e 6ar c -l
- d 6en!ru 6ri#a ar .
S-a ridica! 8n 6iciare i a 6rni! /6re u .
7 O / !e /un) a zi/. Dac -rei) c4iar #9ine. (en!ru
!ra!a#en!D
7 (leac . Te rg.
N-a #ai /6u/ ni#ic. A# auzi! ua 8nc4iz9ndu-/e 8n ur#a lui.
2*0
- S. J. WATSON -
A# r #a/ ne#ica! -re#e. @9!e-a #inu!e? @9!e-a re? Nu
!iu. Ini#a 8#i 5 !ea cu 6u!ere. M /i# ea# gal 6e din un!ru.
3i /ingur . n cele din ur# ) #-a# du/ la e!a2. A# in!ra! 8n 5aie
i #-a# ui!a! la 1!gra1ii. S ul #eu. %en. /Ce-am f cut? Acu#
nu #ai a# 6e ni#eni. (e ni#eni 8n care / 6! a-ea 8ncredere.
(e ni#eni la care / 6! a6ela.= '9ndurile 8#i z5urau 8n !a!e
direc iile) 8#i r /una 8n #in!e ce-#i /6u/e/e dc!rul Na/4$ <Te
iu5e!e. ncearc / !e 6r!e2eze=.
De ce anu#e? De ade- r? Dar #ie #i /e 6are c ade- rul e
#ai i#6r!an! dec9! rice. (a!e c # 8nel) !!ui.
M-a# du/ 8n 5iru. %en #-a #in i! a!9! de #ul!) 8nc9! nu #ai
6! crede ni#ic din ce #i-a /6u/. A5/lu! ni#ic.
3!ia# ce !re5uie / 1ac. :ia# / 1iu /igur . Sigur c 6u!ea#
a-ea 8ncredere 8n el # car 8n!r- 6ri-in .
@u!ia /e a1la acl unde /cri/e/e# 8n 2urnal. ncuia! ) du6
cu# # a!e6!a#. Nu #-a# ener-a!.
A# 8nce6u! / cau!. A# 4! r9! / nu # 6re/c 69n nu -i
g /i c4eia. Mai 8n!9i a# c u!a! 8n 5iru. M-a# ui!a! 8n celelal!e
/er!are ale 1iierului i 8n 5iru. A# /c!ci! #e!dic) aran29nd
lucrurile aa cu# le g /i/e#) iar c9nd a# !er#ina!) #-a# du/ 8n
dr#i!r. M-a# ui!a! 6rin /er!are) ridic9nd cu gri2 len2eria in!i#
a lui %en) 5a!i/!ele 1ru#/ c lca!e) -e/!ele i !ricurile. Ni#ic. 3i
n-a# g /i! ni#ic nici 8n /er!arele #ele.
3i n6!ierele a-eau /er!are. A-ea# de g9nd / cau! 8n !a!e)
8nce69nd cu cele de 6e 6ar!ea unde dr#ea %en. A# de/c4i/
/er!arul de /u/ i #-a# ui!a! 8n el cu a!en ie 7 6iEuri) un cea/
care /e 6ri/e) 1lie cu ni!e 6a/!ile 6e care nu le-a#
recun/cu! 7 a6i l-a# de/c4i/ i 6e cel de 2/.
"a 8nce6u!) a# crezu! c e gl. A# da! / -l 8nc4id) dar a#
auzi! un ur zrn i! 7 zg#! de #e!al 1reca! de le#n. "-a#
de/c4i/ 8nc da! ) iar ini#a de2a 8nce6u/e / -#i 5a! #ai !are.
O c4eie.
M-a# aeza! 6e 6dea l9ng cu!ia de/c4i/ . Era 6lin . Mai
ale/ cu 1!gra1ii. @u Ada# i cu #ine. ;nele #i /e 6 reau
1a#iliare 7 cred c erau cele 6e care #i le #ai ar !a/e %en 7
dar cele #ai #ul!e) nu. A# g /i! cer!i1ica!ul de na!ere al lui
Ada#) /cri/area 6e care i- !ri#i/e/e lui M @r ciun. O
#ul i#e de 1!gra1ii de c9nd era 1ar!e #ic 7 #ergea de-a
5uilea) z9#5ea ui!9ndu-/e 8n 5iec!i-) /ugea la /9nul #eu)
2*A
- NAINTE S ADORM -
dr#ea 8n1 ura! 8n!r- 6 !ur -erde 7 i de c9nd /-a 1 cu! #ai
#are. O 6z cu el 8#5r ca! 8n c.5K) una cu !ricicle!a)
1!gra1iile de la cal . Ta!e erau acl) eEac! aa cu# le
de/cri/e/e# 8n 2urnal.
"e-a# /c/ 6e !a!e i le-a# 8#6r !ia! 6e 6dea) ui!9ndu-#
la 1iecare 8n 6ar!e. Erau i 1!gra1ii cu #ine i cu %en. ;na 8n
care /! # 8n 1a a (ala!ului (arla#en!ului 7 a#9ndi z9#5i#)
dar a-e# ni!e 6zi ii ciuda!e) ca i c9nd niciunul din!re ni n-ar
1i cn!ien! de eEi/!en a celuilal!. O al!a de la nun!a na/!r 7
un cadru 5anal. Sun!e# 8n 1a a unei 5i/erici) iar cerul e/!e
#4r9!. ( re# carag4i/ de 1erici i) iar 8n al! 1!gra1ie) care
6r5a5il a 1/! 1 cu! #ai !9rziu) 8n luna na/!r de #iere)
/un!e# i #ai 1erici i. Sun!e# 8n!r-un re/!auran! i z9#5i# /6re
5iec!i-) a6leca i ur dea/u6ra unr 1ar1urii 6e 2u# !a!e gale)
cu 1e ele 8nri!e de drag/!e i de razele /arelui.
M-a# ui!a! 6e 8ndele!e la acea/! 6z i a# /i# i! c #
cu6rinde un /en!i#en! de uurare. O 6ri-ea# 6e 1e#eia aceea
/!9nd al !uri de 6ra/6 !ul ei / ) cn!e#6l9nd un -ii!r 6e care
nu 6u!ea 7 i nici nu -ia 7 / -l 6rezic ) i #-a# g9ndi! la c9!
de #ul!e a-ea# 8n c#un cu ea. n/ erau dar a/e# n ri 1izice.
@elule i e/u!uri. ADN. Se#n !ura na/!r c4i#ic . Ni#ic
al!ce-a. (en!ru #ine) e /!r in . Nu # leag ni#ic de !9n ra
aceea) nu a# niciun #i2lc 6rin care / a2ung 69n la ea.
3i !!ui) 1e#eia din 1!gra1ie /un! eu) iar eu /un! ea) i /e
-ede c e/!e 8ndr g/!i! . De %en. % r5a!ul cu care !c#ai /-a
c / !ri!. % r5a!ul al !uri de care 8nc # !reze/c 8n 1iecare
di#inea . %en nu a 8nc lca! 2ur #9n!ul 1 cu! 8n acea 5i/ericu
din Manc4e/!er. Nu #-a l /a! la greu. M-a# ui!a! 8ndelung la
6za aceea i a# /i# i! iu5irea ren /c9nd 8n #ine.
Dar 8n cele din ur# a# 6u/- 2/ i a# cn!inua! / cau!. #i
drea# / g /e/c un anu#i! lucru i) 8n acelai !i#6) #
8ngrzea# la g9ndul c l-a 6u!ea g /i. :ia# / dau 6e/!e ce-a
care / -#i ara!e c / ul #eu nu #in ea) care / -#i redea
8ncrederea 8n el) c4iar dac #i-ar 1i r 6i! 1iul.
Era acl. "a 1undul cu!iei) 8n!r-un 6lic. &!c6ia unui ar!icl
7 8#6 !uri! i cu #arginile 1er1eni i!e. Mi-a# da! /ea#a ce /e
a1l 8n el c4iar 8nain!e / -l de/c4id) dar !! a# 8nce6u! / !re#ur
c9nd l-a# ci!i!. <Mini/!erul A6 r rii a da! 6u5lici! ii nu#ele unui
/lda! 5ri!anic care a #uri! 8n 6r-incia Gel#and din A1gani/!an)
8n !i#6 ce e/cr!a un cn!ingen! de !ru6e. Ada# W4eeler) care
2*C
- S. J. WATSON -
a-ea +F ani) /-a n /cu! la "ndraD= De ar!icl era 6rin/ cu
cle# 1!gra1ie. &lri aran2a!e 6e un #r#9n!. (e 6ia!ra
1unerar /cria$ <Ada# W4eeler) +FCA-2**0=.
Su1erin a #-a c6lei! cu 1r / l5a!ic . A# 6u/ 49r!ia 2/ i
#-a# c4irci! de durere) 6rea #ul! durere ca / 6! 6l9nge) i
a# /c/ un /une! ca un urle! de ani#al r ni!) care #are de
1a#e i /e rag / -i -in #ai re6ede /19ri!ul. A# 8nc4i/ c4ii
i a# - zu!-. ;n 1la/4 1ar!e /cur!. O i#agine !re#ur !are
a!9rn9nd 8n 1a a #ea. O #edalie care #i-a 1/! 1eri! 8n!r-
cu!ie de ca!i1ea neagr . ;n /icriu) un /!eag. A# 8nde6 r!a! din
#in!e ace/!e i#agini i #-a# ruga! / nu #ai re-in nicida! .
;nele lucruri e #ai 5ine / nu i le a#in!e!i. E #ai 5ine / /e
6iard 6en!ru !!deauna.
A# 8nce6u! / 6un !!ul la lc 8n cu!ie. <Ar 1i !re5ui! / a#
8ncredere 8n el) #i-a# zi/ 8n /inea #ea. Ar 1i !re5ui! / cred c )
dac 8#i ! inuie!e anu#i!e lucruri) 1ace nu#ai 6en!ru c ar 1i
6rea durer/ / le 8n1run! zi de zi ca i c9nd ar 1i 6ri#a ar .=
%en nu 1 cea dec9! / # 6r!e2eze de ace/! ade- r 5ru!al. A#
aran2a! 1!gra1iile 8n cu!ie eEac! aa cu# le g /i/e#. Era#
#ul u#i! . A# 6u/ c4eia la lc 8n /er!ar) iar cu!ia) 8n 1iier. <De-
acu#a 6! / # ui! la ele ric9nd -reau. 3i ri de c9!e ri
-reau.=
Dar -ia# / #ai de/c6 r ni!e lucruri. Tre5uia / a1lu de ce
# 6 r /i/e %en. 3i de ce # du/e/e# la %rig4!n cu ani 8n
ur# . :ia# / a1lu cine 8#i 1ura/e -ia a. Tre5uia / #ai 8ncerc
da! .
A# 1r#a! nu# rul lui @laire a dua ar 6e ziua de azi.
Hg#! de 1nd. "ini!e. A6i de du ri /une!ul de a6el. <N-
/ -#i r /6und . "a ur#a ur#elr) nu #i-a r /6un/ nici la
#e/a2. Are ce-a de a/cun/) ce-a ce nu -rea / -#i /6un .=
A6ra6e c era# 5ucura/ . Era cn-er/a ie 6e care #i-
drea# dar 8n !erie. Sigur a-ea / 1ie durera/ . M-a#
6reg !i! 6en!ru 8nc in-i!a ie neu!r de a l /a un #e/a2.
;n clic. A6i -ce.
7 Al?
Era @laire. Mi-a# da! /ea#a i#edia!. :cea ei #i /e 6 rea la
1el de 1a#iliar ca a #ea.
7 Al? a re6e!a! ea.
N-a# /6u/ ni#ic. Min!ea 8#i era c6lei! de i#agini
2*F
- NAINTE S ADORM -
1ulguran!e. I-a# - zu! c4i6ul) 6 rul !un/ /cur!) 5ere!a. R9dea.
A# - zu!- la nun! 7 a #ea) cred) dei nu /un! /igur 7
8#5r ca! 8n -erde /#arald) !urn9nd a#6anie. A# - zu!-
in9nd de #9n un c6il) lu9ndu-l 8n 5ra e) a6i d9ndu-#i-l i
/6un9nd$ <Gai) la #a/ >= A# - zu!- 6e #arginea unui 6a!)
-r5ind cu cine-a care /! !ea 8n!in/ 6e /al!ea) i #i-a# da!
/ea#a c era# eu.
7 @laire? a# zi/ eu.
7 Da. Al? @ine e?
A# 8ncerca! / # cncen!rez) / -#i aduc a#in!e c ) rice /-
ar 1i 8n!9#6la! 8n!re !i#6) cu ani 8n ur# 1u/e/er # cele #ai
5une 6rie!ene. A# - zu! i#agine cu ea /!9nd 8n 6a!) cu /!icl
de -!c 8n #9n ) r9z9nd i /6un9ndu-#i c 5 r5a ii /un! <al
dracului de carag4ii=.
7 @laire? Sun! eu) @4ri/!ine.
T cere. Ti#6ul /-a dila!a!) iar cli6ele acelea 6 reau c -r
dura -enicie. "a 8nce6u!) a# crezu! c n- / /6un ni#ic)
6en!ru c ui!a/e cine /un! /au 6en!ru c nu -ia / /!ea de -r5
cu #ine. A# 8nc4i/ c4ii.
7 @4ri//K> a iz5ucni! ea) a6i a# auzi!- 8ng4i ind) ca i c9nd
a 1i 6rin/- la #a/ i a-ea gura 6lin . @4ri//K> Du#nezeule>
Draga #ea) c4iar e!i !u?
A# de/c4i/ c4ii. O lacri# 8i 8nce6u/e c5r9ul len! 6e/!e
!r / !urile ne1a#iliare ale c4i6ului #eu.
7 @laire? Da) /un! eu) @4ri//K.
7 Da#ne> "a dracuN> a zi/ ea) a6i 8nc da! $ "a dracuN>
Du6 care -cea i /-a auzi! #ai 8nce!$
7 Rger> Rger> E @4ri//K> "a !ele1n>
Iar i !are$
7 @e #ai 1aci? ;nde e!i?
:lu#ul a /c zu! din nu$
7 Rger>
7 A4) /un! aca/ ) i-a# r /6un/ eu.
7 Aca/ ?
7 Da.
7 @u %en?
Din!r-da! ) a# /i# i! c iau a!i!udine de1en/i- .
7 Da) cu %en. Ai 6ri#i! #e/a2ul de la #ine?
A# auzi!- in/6ir9nd ad9nc. Era /ur6rin/ ? Sau 6a!e 1u#a?
7 A4) da> Te-a 1i /una!) dar /!a e nu# rul de 1iE i nu #i-ai
2+*
- S. J. WATSON -
l /a! niciun nu# r la care / !e /un.
A ezi!a! cli6 ) i #-a# 8n!re5a! dac nu cu#-a al!ele erau
#!i-ele 6en!ru care nu # /una/e.
7 n 1ine) a cn!inua! ea) dar /6une-#i) ce #ai 1aci? #i 6are
a!9! de 5ine / - i aud -cea>
Nu !ia# ce / r /6und) iar c9nd a - zu! c nu /6un ni#ic) #-
a 8n!re5a!$
7 3i unde lcuie!i acu#?
7 Nu !iu eEac!.
A# /i# i! un 1ir de 6l cere) 1iind /igur c 8n!re5area ei
8n/e#na c nu /e 8n!9lnea cu %en) du6 care #i-a# da! /ea#a
c /-ar 6u!ea / # 8n!re5e !c#ai ca / nu in!ru la 5 nuieli. #i
drea# 1ar!e #ul! / a# 8ncredere 8n ea 7 / a1lu c %en nu
# 6 r /i/e 6en!ru ce-a ce g /i/e la ea) 6en!ru un 6ic de iu5ire
care / 8nlcuia/c 6e a #ea) care 8#i 1u/e/e r 6i! 7 1iindc
8n 1elul ace/!a a 1i 6u!u! a-ea 8ncredere i 8n / ul #eu.
7 @ar!ierul cred c /e c4ea# @ruc4 End) a# zi/ eu.
7 A# 8n ele/. 3i ce #ai 1aci? @u# #erg lucrurile?
7 ( i) !ii i !u) nu 6! / -#i a#in!e/c niciun c ca!.
A# iz5ucni! a#9ndu 8n r9/. Du6 a!9!a durere) #i-a 6rin/
5ine acea/! de/!indere) 8n/ a 1/! de /cur! dura! ) du6 care
/-a in/!ala! ! cerea.
7 :cea !a 8#i d de 8n ele/ c !e /i# i 5ine) a zi/ ea 8n cele
din ur# . @4iar 1ar!e 5ine.
I-a# /6u/ c a# re8nce6u! / /criu.
7 Seri/? ;au> EEcelen!> "a ce lucrezi? "a un r#an?
7 Nu. Mi-ar 1i de/!ul de greu / /criu un r#an din ##en! ce
nu in #in!e ni#ic de la zi la al!a.
T cere.
7 Scriu dar de/6re ce #i /e 8n!9#6l ) a# ad uga! eu.
7 A# 8n ele/) a zi/ @laire) a6i a ! cu!.
M-a# 8n!re5a! dac 8n!r-ade- r 8#i 8n elegea /i!ua ia. 3i #
8ngri2ra !nul ei 7 #i /e 6 rea rece. M-a# 8n!re5a! i cu#
r # /e/er lucrurile du6 ce ne - zu/er # ul!i#a ar .
7 3i ce /-a #ai 8n!9#6la! cu !ine 8n ul!i#a -re#e? a ad uga!
ea.
@e / -i r /6und? Si# ea# i#5ldul de a-i da 2urnalul) de a
l /a / -l ci!ea/c /ingur ) dar 5ine8n ele/ c nu 6u!ea# 1ace
a/!a. @el 6u in deca#da! . :ia# / -i /6un 6rea #ul!e i -ia#
/ a1lu de la ea 6rea #ul!e. n!reaga #ea -ia .
2++
- NAINTE S ADORM -
7 Nu !iu) a# zi/. E di1icilD
(re/u6un c a# -r5i! 6e un !n #94ni!) 6en!ru c i#edia!
du6 aceea #-a 8n!re5a!$
7 @4ri//K) draga #ea) ce /-a 8n!9#6la!?
7 Ni#ic. Mi-e 5ine. A!9!a dar c D dar 1raza /-a /!in/.
7 Ei 5ineD?
7 Nu !iuD
M-a# g9ndi! la dc!rul Na/4) la lucrurile 6e care i le
/6u/e/e#. Oare 6u!ea# 1i /igur c nu -a -r5i cu %en?
7 M /i#! dezrien!a! ) a# /6u/ 8n cele din ur# . @red c-a#
1 cu! 6r/!ie.
7 Ei) /un! /igur c nu-i aa.
nc ! cere 7 are 8i 1 cea un calcul? 7 a6i a ad uga!$
7 Auzi) 6! / -r5e/c cu %en?
7 Nu-i aca/ ) a# zi/ eu) /i# indu-# uura! c di/cu ia
!recu/e la ce-a cncre!) la 1a6!e. E la /er-iciu.
7 A4) nr#al.
O nu ! cere. Din!r-da! ) di/cu ia #i /e 6 rea a5/urd .
7 Tre5uie / # 8n!9lne/c cu !ine) a# zi/ eu.
7 !re.uie? Nu vrei?
7 A4) nuD %ine8n ele/ c -reauD
7 S!ai lini!i! ) @4ri//K. 'lu#ea#. 3i eu -reau / !e - d. A5ia
a!e6!.
Iar i a# r /u1la! uura! . #i !recu/e 6rin #in!e c di/cu ia
na/!r /-ar 1i 6u!u! 8#6!#li) c /-ar 1i 6u!u! 8nc4eia cu un
r #a/-5un 6li!ic/ i 6r#i/iunea -ag de a /!a de -r5 i
al! da! 7 8n 1elul ace/!a) /-ar 1i 8nc4i/ 6en!ru !!deauna 8nc
u 6rin care a 1i 6u!u! 6 i 8n !recu!.
7 Mul u#e/c) a# zi/ eu. Mul u#e/c.
7 @4ri//K) #i-a 1/! a!9! de dr de !ine. n 1iecare zi. 3i zi de zi
a# a!e6!a! / /une nenrci!ul /!a de !ele1n) n d 2duind c-
/ 1ii !u. Dar a6ra6e c 8#i 6ierdu/e# /6eran aD
A 1 cu! 6auz .
7 @u#D cu# /!ai cu #e#ria acu#? @9! de #ul!e !ii?
7 Nu-#i dau /ea#a. @red c #ai 5ine dec9! 8nain!e) a# zi/
eu) g9ndindu-# la !a!e lucrurile 6e care le /cri/e/e#) la !a!e
i#aginile cu #ine i @laire. #i aduc a#in!e de 6e!recere i de
ni!e 1curi de ar!i1icii 6e care le-a# - zu! de 6e un ac6eriD
@ !u 6ic!ai) iar eu /cria#. Dar ni#ic de du6 aceea.
7 A4> Na6!ea cea #are> Da#ne) ce #ul! a !recu! de a!unci>
2+2
- S. J. WATSON -
8n/ea#n c a# #ul!e / - i 6-e/!e/c. &ar!e #ul!e>
M-a# 8n!re5a! la ce /e re1erea) dar n-a# zi/ ni#ic. <Nu-i nici
gra5 =) #i-a# /6u/ 8n /inea #ea. Erau lucruri #ai i#6r!an!e 6e
care -ia# / le a1lu.
7 Ai 1/! cu#-a 6leca! din ar ?
7 Da) a r /6un/ ea) iz5ucnind 8n r9/. :re a/e luni. A#
cun/cu! un !i6 cu ani 8n ur# . A 1/! un deza/!ru.
7 ;nde?
7 "a %arcelna. De ce # 8n!re5i?
7 A4) 1 r un #!i- anu#e) a# zi/ eu) /i# ind c iar i era#
de1en/i- 7 8#i era ruine c nu !ia# ace/!e de!alii din -ia a
6rie!enei #ele. A# a1la! c4e/!ia a/!a de la cine-a care #i-a zi/
c ai 1/! 6leca! 8n Nua Heeland . (r5a5il c a 1 cu!
cn1uzie.
7 Nua Heeland ? a re6e!a! ea) iz5ucnind 8n r9/. Nu. N-a#
1/! acl nicida! .
Deci %en # #in i/e i 8n leg !ur cu a/!a. nc nu !ia# de ce
i nu-#i 6u!ea# i#agina ce #!i-e a-ea /- /ca! cu !!ul 6e
@laire din -ia a #ea. Era 8nc unul din!re lucrurile 6e care #i le
a/cun/e/e /au 8n leg !ur cu care # #in i/e 6en!ru 6r6riul
#eu 5ine?
Tre5uie / -l 8n!re5 i a/!a a!unci c9nd -# a-ea di/cu ie
l #uri!are 7 8#i dau /ea#a c e/!e ine-i!a5il . @9nd 8i -i
/6une !a!e lucrurile 6e care le !iu i cu# le-a# a1la!.
A# #ai /!a! de -r5 -re#e) cn-er/a ia na/!r 1iind
6re/ ra! cu 6auze lungi i 6reci6i! ri /!9ngace. @laire #i-a zi/
c /e c / !ri/e) dar a6i di-r a/e) i c acu# lcuie!e cu
Rger.
7 ;n uni-er/i!ar. S6eciali/! 8n 6/i4lgie. 3#ec4erul -rea /
# # ri! cu el) ceea ce n- / 1ac 8n 6ri6 . Dar 8l iu5e/c.
Mi-a 1 cu! 5ine / /!au de -r5 cu ea) / -i aud -cea cald i
1a#iliar . Era ca i c9nd #-a 1i 8n!r/ aca/ . Nu #i-a ceru! #are
lucru) 6 r9nd / 8n eleag c nu a-ea# #ul!e de 1eri!. n cele
din ur# ) /-a 6ri! i #-a# g9ndi! c era 6e 6unc!ul de a-i lua
r #a/-5un. Mi-a# da! /ea#a c niciuna din!re ni nu-l 6#eni/e
6e Ada#.
7 Dar 6-e/!e!e-#i de/6re %en) a cn!inua! ea. De c9!
-re#e /un!e iD # rgD
7 De c9! -re#e /un!e# iar i 8#6reun ? Nu !iu. Nici # car
2+3
- NAINTE S ADORM -
nu !ia# c a# 1/! de/6 r i i.
7 A# 8ncerca! / -l /un) a zi/ ea) i a# /i# i! c # 8ncrdez)
cu !a!e c n-a 1i 6u!u! /6une de ce.
7 @9nd?
7 n du6 -a#iaza a/!a. Du6 ce #-ai /una!. A# 6re/u6u/ c
el i-a da! nu# rul #eu. Nu #i-a r /6un/ el) dar e dre6! c n-a#
dec9! nu# rul lui de la /er-iciu i e de/!ul de -ec4i. Mi-a r /6un/
al!cine-a i #i-a zi/ c nu #ai lucreaz acl.
A# /i# i! 1iri de /6ai# . A# arunca! 6ri-ire 6rin dr#i!rul
ne1a#iliar 8n care # a1la#. Era# /igur c #in!e.
7 :r5e!i de/ cu el?
7 Nu. n ul!i#a -re#e) nu.
A# /i# i! c a c5r9! gla/ul) ceea ce nu #i-a 6l cu!.
7 N-a# #ai -r5i! de c9 i-a ani) a ad uga! ea) iar du6
cli6 de ezi!are a zi/$ Mi-a# 1 cu! a!9!ea gri2i 6en!ru !ineD
#i era !ea# . Tea# c i-ar 6u!ea /6une lui %en de/6re
cn-er/a ia na/!r 8nain!e ca eu / 1i a6uca! / /!au de -r5
cu el.
7 Te rg / nu-l /uni. Te rg / nu-i /6ui c ai -r5i! cu #ine
la !ele1n.
7 @4ri//K> Dar de ce?
7 (ur i /i#6lu a 6re1era / nu-i /6ui.
A /c/ un 1!a! ad9nc) a6i #i-a /6u/ 6e un !n iri!a!$
7 @e nai5a /e 8n!9#6l ?
7 Nu 6! / - i eE6lic.
7 ncearc .
N-a# 1/! 8n /!are / aduc -r5a de/6re Ada#) dar i-a# /6u/
de/6re dc!rul Na/4) de/6re a#in!irea ca#erei de 4!el i
de/6re in/i/!en a cu care %en 8#i /6une c a# a-u! un acciden!
de #ain .
7 @red c nu-#i zice ade- rul 6en!ru c !ie c #-ar !ul5ura)
i-a# eE6lica! eu.
Dar ea n-a /6u/ ni#ic.
7 @laire) are ce c u!a# la %rig4!n?
S-a a!ernu! ! cerea 8n!re ni.
7 @4ri//K) a zi/ ea 8n cele din ur# ) dac 8n!r-ade- r -rei /
!ii) a# / - i /6un. M rg) !! ce !iu eu. Dar nu la !ele1n. @9nd
ne 8n!9lni#. (r#i!.
Ade- rul. S!r lucea 8n 1a a #ea) a!9! de a6ra6e) 8nc9! a 1i
6u!u! 8n!inde #9na / -l 8n4a .
2+4
- S. J. WATSON -
7 @9nd 6 i / !reci 6e la #ine? a# 8n!re5a!-. Azi? Mai 6e
/ear ?
7 A 6re1era / nu -in la !ine) dac n-ai ni#ic 8#6!ri- .
7 De ce nu?
7 (en!ru c D 8n 1ineD ar 1i #ai 5ine / ne 8n!9lni# 8n al!
6ar!e. :rei / iei# unde-a) la ca1ea?
:r5ea 6e un !n -e/el) care #i /e 6 rea 1r a!. &al/. M-a#
8n!re5a! de ce anu#e /e !e#ea) dar 69n la ur# a# zi/$
7 Da) 5ine.
7 "a AleEandra (alace? @e zici? Ar !re5ui / a2ungi 1ar!e
re6ede acl din @ruc4 End.
7 n regul .
7 EEcelen!> :ineri) la ra un/6rezece? E 5ine aa?
I-a# /6u/ c da. Nu a-ea# 8nc!r.
7 Da) cred c- / # de/curc / a2ung acl.
Mi-a zi/ ce au!5uze -a !re5ui / iau i #i le-a# n!a! 6e
5uca! de 49r!ie. A6i) du6 ce a# #ai /!a! de -r5 c9!e-a
#inu!e) ne-a# lua! la re-edere) iar eu #i-a# /c/ 2urnalul i a#
8nce6u! / /criu.
*
7 %en? a# zi/ eu.
Era# a#9ndi 8n /u1ragerie. El /! !ea 8n 1!liu i ci!ea ziarul.
Ar !a 5/i!) ca i c9nd n-ar 1i dr#i! 5ine.
7 %en) ai 8ncredere 8n #ine?
A ridica! 6ri-irea. n c4ii lui -ii /e ci!ea iu5irea) dar i al!ce-a.
@e-a care aducea cu 1rica. 3i 6a!e c era 1ire/c 7 de 5icei) cel
care 8nce6e cu a/e#enea 8n!re5are ur#eaz / /6un c
8ncrederea acrda! de cel lal! e/!e ne#eri!a! . %en i-a da!
6 rul 6e /6a!e.
7 %ine8n ele/) draga #ea) a r /6un/ el) a6i /-a a6r6ia! de
#ine i /-a aeza! 6e 5ra ul 1!liului 8n care /! !ea#) lu9ndu-#i
#9n 8n!re ale lui. %ine8n ele/.
Din!r-da! ) nu #ai era# /igur c -reau / cn!inui.
7 ( /!rezi leg !ura cu @laire?
7 @u @laire? #-a 8n!re5a! el) 6ri-indu-# 8n c4i. i aduci
a#in!e de ea?
;i!a/e# c 69n de cur9nd 7 #ai eEac!) 69n c9nd #i-a#
a#in!i! de 6e!recerea cu 1curile de ar!i1icii 7 @laire nici # car
2+,
- NAINTE S ADORM -
nu eEi/!a/e 6en!ru #ine.
7 :ag) i-a# r /6un/ eu.
3i-a 8n!r/ 6ri-irea /6re cea/ul de 6e e#ineu.
7 Nu) a zi/ %en. @red c /-a #u!a! din ar . @u ani 8n ur# .
A# /i# i! c # cri/6ez) ca i c9nd #-ar 1i duru! ce-a.
7 E!i /igur? l-a# 8n!re5a! eu.
Nu-#i -enea / cred c # #in ea 8n cn!inuare. A6ra6e c
#i /e 6 rea #ai r u / # #in! 8n leg !ur cu a/!a dec9! cu
rice al!ce-a. De ce i-ar 1i 1/! greu / -#i /6un ade- rul de/6re
@laire? &a6!ul c lcuia !! la "ndra nu a-ea cu# / # !ul5ure)
di#6!ri- $ 8n!9lnire cu ea #-ar 1i 6u!u! a2u!a / -#i a#elirez
#e#ria. Aa c de ce nu era /incer? Mi-a !recu! 6rin #in!e un
g9nd negru 7 aceeai 5 nuial /u#5r 7 dar a# 8nde6 r!a!-
i#edia!.
7 E!i /igur? ;nde /-a #u!a!?
<S6une-#i> #i-a# zi/ 8n /inea #ea. nc nu e 6rea !9rziu.=
7 Nu #ai in #in!eD (arc 8n Nua Heeland . Sau 8n
Au/!ralia.
A# /i# i! c -#i 6ierd /6eran a) dar !ia# ce !re5uie / 1ac.
7 E!i /igur? a# in/i/!a! eu) 4! r9nd / 8ncerc #ane-r
ri/can! . (en!ru c #i-a re-eni! a#in!ire ciuda! $ @laire #i-a
zi/ da! c a-ea de g9nd / /e #u!e la %arcelna 6en!ru
-re#e. @red c /e 8n!9#6la cu #ul i ani 8n ur# .
%en n-a /6u/ ni#ic.
7 E!i /igur c nu /-a #u!a! acl?
7 i-ai a#in!i! a/!a? a 8n!re5a! el. @9nd?
7 Nu !iu. E dar un /en!i#en!.
Mi-a /!r9n/ #9na. O cn/lare.
7 (a!e dar i-ai i#agina!.
7 Dar #i /-a 6 ru! a#in!ire 1ar!e real . E!i /igur c nu /-a
#u!a! la %arcelna?
A /c/ un 1!a!.
7 Nu /-a #u!a! la %arcelna. Sun! /igur c a 6leca! 8n
Au/!ralia. "a Adelaide) cred. Nu #ai !iu eEac!. S-a 8n!9#6la! cu
ani 8n ur# .
A cl !ina! din ca6.
7 @laireD a cn!inua! el) z9#5ind. De #ul! nu #-a# #ai
g9ndi! la ea. De 1ar!e #ul i ani.
A# 8nc4i/ c4ii. @9nd i-a# de/c4i/) a# - zu! c /e ui!a la
#ine i z9#5ea. Ar !a carag4i/. Jalnic. A 1i -ru! / -i dau
2+0
- S. J. WATSON -
6al# .
7 %en) a# zi/ eu 8n a6! . A# -r5i! cu ea.
Nu !ia# cu# a-ea / reac ineze. "a 8nce6u!) n-a /c4i a!
niciun ge/!) ca i c9nd n-a 1i zi/ ni#ic) dar a6i a 1 cu! c4ii
#ari.
7 @9nd? #-a 8n!re5a! el 6e un !n a/6ru.
A 1i 6u!u! / -i /6un ade- rul i / -i # r!uri/e/c c in un
2urnal.
7 n du6 -a#iaza a/!a. M-a /una! ea.
7 Te-a /una! ea? @u#? @u# !e-a /una!?
A# 4! r9! / #in! 8n cn!inuare.
7 Mi-a zi/ c !u i-ai da! nu# rul #eu.
7 @e nu# r? E ridicl> @u# a 1i 6u!u!? E!i /igur c era ea?
7 A zi/ c a i #ai -r5i! din c9nd 8n c9nd. (9n de cur9nd.
Mi-a da! dru#ul la #9n 7 #9na #i-a c zu! 8n 6al ca un
5iec! iner! 7 a6i /-a ridica! 8n 6iciare i /-a 8n!r/ cu 1a a /6re
#ine.
7 @e-a zi/?
7 Mi-a zi/ c a i 6 /!ra! leg !ura 69n acu# c9 i-a ani.
S-a a6leca! 6e -ine) a6r6iindu-i 1a a de a #ea) i a# /i# i!
c -i #ira/e re/6ira ia a ca1ea.
7 &e#eia a/!a !e-a /una! din /enin? #-a 8n!re5a! el. E!i
/igur c era ea?
A# da! c4ii 6e/!e ca6 i a# zi/$
7 O1) %en> @ine al!cine-a ar 1i 6u!u! 1i?
A6i a# z9#5i!. Nu-#i 8nc4i6uia# c acea/! di/cu ie a-ea /
1ie uar ) dar #i /e 6 rea c era i#6regna! cu /erizi!a!e
care nu-#i 6l cea.
%en a ridica! din u#eri.
7 N-ai de unde / !ii) dar 8n !recu! c9 i-a a#eni au 8ncerca!
/ ia leg !ura cu !ine. Oa#eni din 6re/ . Jurnali!i. Oa#eni care
ci!i/er de/6re !ine) de/6re ce i /-a 8n!9#6la!) i care -iau /
a1le 6unc!ul ! u de -edere /au c4iar / -i 5age na/ul 8n -ia a !a
ca / -ad c9! de gra- e /i!ua ia) c9! de #ul! !e-ai /c4i#5a!. S-
a #ai 8n!9#6la! / 6re!ind c /un! al!cine-a) nu#ai ca / /!ea
de -r5 cu !ine. Ai 1/! c u!a! i de dc!ri. %a c4iar i de
6/eud#edici care 8i 8nc4i6uiau c !e 6! a2u!a. @u !ra!a#en!e
4#e6a!ice /au cu #edicina al!erna!i- . "a un ##en! da!) /-
au in!ere/a! de !ine i ni!e -raciD
7 %en) #i-a 1/! cea #ai 5un 6rie!en !i#6 de ani de zile. I-
2+A
- NAINTE S ADORM -
a# recun/cu! -cea.
(e c4i6ul lui /-a a!ernu! un aer de # 8n1r9n!.
7 Ai 6 /!ra! leg !ura cu ea) nu-i aa? a# cn!inua! eu.
A# 5/er-a! c 8i 8ncle!a i-i de/cle!a 6u#nul.
7 %en?
A ridica! 6ri-irea. Era ru la 1a i a-ea c4ii u#ezi.
7 %ine) a zi/ el. %ine) a# #ai -r5i! cu @laire. M-a ruga! /
6 /!r # leg !ura) ca /- in la curen! cu /!area !a. :r5i# c9!e
6u in da! la c9!e-a luni.
7 3i de ce nu #i-ai /6u/?
N-a zi/ ni#ic.
7 %en? De ce?
T cere.
7 Ai 4! r9! c e #ai ur /- ii de6ar!e de #ine? S /u/ ii c
a 6leca! din ar ? A/!a e? Aa cu# ai /u/ inu! c n-a# /cri/
nicida! un r#an?
7 @4ri/) ceD
7 Nu e crec!) %en) l-a# 8n!reru6! eu. Nu ai niciun dre6! / ii
lucrurile a/!ea dar 6en!ru !ine. S -#i /6ui #inciuni nu#ai
6en!ru c aa 8 i e ie #ai ur. Niciun dre6!>
S-a ridica! 8n 6iciare.
7 (en!ru c -#i e #ie #ai ur? a zi/ el) ridic9nd -cea. @rezi
c i-a# /6u/ c 6rie!ena !a /-a #u!a! 8n /!r in !a!e 6en!ru c
era #ai ur 6en!ru #ine? Te 8neli) @4ri/!ine. Te 8neli> Ni#ic
din !a!e a/!ea nu e ur 6en!ru #ine. Ni#ic. Nu- i /6un c ai
/cri/ un r#an 6en!ru c nu /u6r! / -#i aduc a#in!e c9! de
#ul! -iai / /crii 8nc unul i nici / - d c9! de #ul! !e dare
c9nd 8 i dai /ea#a c n- / #ai /crii nicida! . @9! de/6re
@laire) i-a# /6u/ c a 6leca! 8n /!r in !a!e 6en!ru c nu /u6r!
/ - i aud durerea din gla/ a!unci c9nd 8 i dai /ea#a c !e-a
a5andna! 8n lcul la. @ !e-a l /a! / 6u!reze!i acl) la 1el ca
! i ceilal i.
A a!e6!a! reac ie din 6ar!ea #ea.
7 i-a zi/ a/!a? a 8n!re5a! el c9nd a - zu! c nu /6un ni#ic.
<Nu) #-a# g9ndi! 8n /inea #ea) nu #i-a zi/. 3i) de 1a6!) azi a#
ci!i! 8n 2urnal c # -izi!a 1ar!e de/.=
7 i-a zi/ a/!a? a re6e!a! el. @ n-a #ai -eni! / !e -izi!eze
a!unci c9nd i-a da! /ea#a c ) la un /1er! de r du6 ce 6leca)
ui!ai c#6le! de eEi/!en a ei? Sigur) #ai /una de @r ciun / a1le
cu# !e /i# i) dar eu a# /!a! al !uri de !ine) @4ri/. Eu a# 1/! cel
2+C
- S. J. WATSON -
care !e-a -izi!a! 8n 1iecare zi. Eu a# 1/! cel care a a!e6!a!)
rug9ndu-# / !e 1aci /u1icien! de 5ine c9! / 6! / !e iau de
acl i / !e aduc aici) / !r ie!i 8#6reun cu #ine) 8n
/iguran . Eu> Nu !e-a# #in i! 6en!ru c era #ai ur 6en!ru
#ine. S nu #ai 1aci nicida! greeala / crezi a/!a> Nicida! >
Mi-a# a#in!i! ce /cri/e/e# 8n 2urnal c -#i /6u/e/e dc!rul
Na/4 i #-a# ui!a! 8n c4ii lui. <A!9!a dar c nu ai /!a! al !uri
de #ine) #i-a# zi/ 8n /inea #ea. Nu #i-ai 1/! al !uri.=
7 @laire #i-a zi/ c ai di-r a! de #ine.
A 8nle#ni!) a6i a 1 cu! un 6a/ 8n /6a!e) ca i c9nd ar 1i 6ri#i!
un 6u#n. A de/c4i/ gura) a6i a 8nc4i/- la lc. Era a6ra6e
c#ic. n cele din ur# ) a r/!i! un /ingur cu-9n!$
7 Nenrci!a>
@4i6ul 8i era /c4i#n/i! de 1urie. M-a# g9ndi! c -rea / #
l-ea/c ) dar #i-a# da! /ea#a c nu-#i 6a/ .
7 Ai di-r a! de #ine? E ade- ra!?
7 Draga #eaD
M-a# ridica! i eu 8n 6iciare.
7 S6une-#i. S6une-#i>
S! !ea# unul 8n 1a a celuilal!) i nu !ia# ce a-ea de g9nd /
1ac ) nici ce a 1i -ru! / 1ac . 3!ia# dar c -ia# / 1ie /incer.
S nu # #ai #in! .
7 Nu -reau dec9! ade- rul) a# zi/ eu.
A 1 cu! un 6a/ i a c zu! 8n genunc4i 8n 1a a #ea) 8ncerc9nd /
# ia de #9ini.
7 Draga #eaD
7 Ai di-r a! de #ine? E ade- ra!) %en? S6une-#i>
A l /a! ca6ul 8n 6ie6!) a6i a ridica! 6ri-irea /6re #ine 7 a-ea
c4ii #ari i /6eria i.
7 %en> a# i6a! eu) iar el a 8nce6u! / 6l9ng . %en) #i-a zi/ i
de/6re Ada#. Mi-a zi/ c a# a-u! un 5 ia!. 3i !iu c a #uri!.
7 #i 6are r u. #i 6are r u. A# crezu! c aa e #ai 5ine.
A6i #i-a 6r#i/ 6rin!re /u/6ine c 8#i -a 6-e/!i !!.
A1ar /e 8n!uneca/e de-a 5inelea) na6!ea lu9nd lcul
a#urgului. %en a a6rin/ -eiz i ne-a# aeza! de 6ar!e i de
al!a a # /u ei de ca1ea) 8n- lui i 8n lu#ina 1il!ra! de a5a2urul
!randa1iriu. n!re ni /e a1la un !eanc de 1!gra1ii 7 aceleai la
care # ui!a/e# #ai de-re#e. M-a# 6re1 cu! /ur6rin/ 6e
# /ur ce #i le ar !a) 6-e/!indu-#i de/6re 1iecare 8n 6ar!e. A
z 5-i! #ai #ul! a/u6ra 1!gra1iilr na/!re de nun! 7
2+F
- NAINTE S ADORM -
/6un9ndu-#i ce zi #inuna! 1u/e/e i c9! de 5ine ar !a# 7 dar
a6i a 8nce6u! / /e 8n!ri/!eze.
7 N-a# 8nce!a! nicida! / !e iu5e/c) @4ri/!ine. Tre5uie /
# crezi. A# 6leca! din cauza 5lii !ale. A !re5ui! / #ergi 8n
lcul la iD n-a# 6u!u!D n-a# 6u!u! / /u6r! a/!a. i-a 1i 1/!
al !uri. A 1i 1 cu! rice ca / !e iau 8na6i. Orice. DarD nu #-au
l /a!D nu 6u!ea# / !e -izi!ezD #i-au zi/ c aa era cel #ai
5ine.
7 @ine? @ine a zi/ a/!a? a# 8n!re5a! eu) dar nu #i-a r /6un/.
Dc!rii?
A ridica! 6ri-irea. (l9ngea i a-ea c4ii !i-i i cu ru.
7 Da. Dc!rii. Mi-au zi/ c aa e cel #ai 5ine. @ e /ingura
caleD
3i-a !er/ lacri# i a cn!inua!$
7 A# 1 cu! aa cu# #-au /1 !ui!. Acu# 8#i dre/c / nu # 1i
lua! du6 ei. S 1i lu6!a! 6en!ru !ine. Era# /la5 i 6r/!.
A c5r9! gla/ul 69n ce ace/!a /-a !ran/1r#a! 8n!r- a6! .
7 Aa e) n-a# #ai -eni! / !e - d) dar a# 1 cu!- 6en!ru
5inele ! u. @4iar dac #i-a 1/! eE!re# de greu) a# 1 cu!-
6en!ru !ine) @4ri/!ine. Tre5uie / # crezi. (en!ru !ine i 5 ia!ul
n/!ru. Dar n-a# di-r a! de !ine. Nu cu ade- ra!. Nu aiciD
S-a a6leca! 6e/!e #a/ ) #i-a lua! #9na i i-a du/- la 6ie6!.
7 Aici / 1i# c / !ri i #ereu. n!!deauna a# 1/!
8#6reun .
A# /i# i! #a!erialul u#ezi! de !ran/6ira ie. % ! ile ra6ide ale
ini#ii lui. Iu5ire.
<@e 6ra/! a# 1/!) #i-a# zi/ 8n /inea #ea. A# crezu! c a
1 cu! lucrurile a/!ea ca / # r nea/c ) iar el 8#i /6une c ) de
1a6!) le-a 1 cu! din drag/!e. N-ar !re5ui / -l cnda#n) ci /
8ncerc / -l 8n eleg.=
7 Te ier!) a# zi/ eu.
22*
- S. J. WATSON -
Joi# )) noie%&rie
Azi-di#inea ) c9nd #-a# !rezi!) a# de/c4i/ c4ii i a# - zu!
un 5 r5a! /!9nd 6e un /caun 8n ca#era 8n care # a1la#. Era
6er1ec! ne#ica!. 3i /e ui!a la #ine. A!e6!a.
Nu #-a# /6eria!. Nu !ia# cine e) dar nu #-a# /6eria!. O
6ar!e din #ine !ia c !!ul era 8n regul . @ 5 r5a!ul a-ea
dre6!ul / 1ie acl.
7 @ine e!i? a# zi/ eu. @u# a# a2un/ aici?
@9nd #i-a /6u/) nu #-a# 8ngrzi! i nici nu #-a# 8ndi! de
/6u/ele lui. A# 8n ele/. M-a# du/ 8n 5aie i #-a# ui!a! la
re1lec ia #ea 8n glind ca la rud de #ul! ui!a! /au ca la
/!a1ia #a#ei #ele. @u 6recau ie. 3i) !!da! ) cu un aer curi/.
M-a# 8#5r ca!) 5inuindu-# cu nile 1r#e ale !ru6ului #eu i
cu #ic rile lui nea!e6!a!e) a6i a# lua! #icul de2un) -ag
cn!ien! c ) 6e -re#uri) /-ar 6u!ea / 1i 1/! !rei 1ar1urii la
#a/ . Mi-a# / ru!a! / ul c9nd a iei! din ca/ i nu #i /-a 6 ru!
8n neregul / 1ac a/!a) iar du6 aceea) 1 r / -#i dau /ea#a de
ce) a# de/c4i/ cu!ia de 6an!1i din i1nier i a# g /i! ace/!
2urnal. A# !iu! din 6ri#a cli6 ce e/!e. l c u!a#.
Acu#) ade- rul de/6re #ine e/!e #ai a6ra6e de /u6ra1a . E
6/i5il ca) 8n!r- 5un zi) / # !reze/c !iindu-l de2a. "ucrurile
-r 8nce6e / /e lege. Dar !iu c nici a!unci nu -i 1i nr#al .
(-e/!ea #ea e inc#6le! . @9 i-a ani din -ia a #ea au di/6 ru!
cu !!ul) 1 r / la/e nici ur# . Sun! lucruri de/6re !recu!ul #eu
6e care nu ini le 6a!e /6une ni#eni. Nici dc!rul Na/4 7 care
nu !ie dec9! ce i-a# 6-e/!i! eu) ce a ci!i! 8n 2urnal i ce /crie 8n
d/arul #eu 7 nici %en. "ucruri care /-au 8n!9#6la! 8nain!e / -l
cun/c. "ucruri care /-au 8n!9#6la! du6 aceea) dar 6e care a#
4! r9! / nu i le /6un. Secre!e.
Dar e 6er/an care ar 6u!ea !i. @ine-a care #i-ar 6u!ea
/6une re/!ul ade- rului. % r5a!ul cu care # 8n!9lnea# 8n
%rig4!n. Adic ade- ra!ul #!i- 6en!ru care 6rie!ena #ea cea
#ai 5un a di/6 ru! din -ia a #ea.
A# ci!i! !! 2urnalul i !iu c #9ine # -i 8n!9lni cu @laire.
22+
- NAINTE S ADORM -
"ineri# )* noie%&rie
&ac ace/!e 8n/e#n ri aca/ . "cul 6e care 8n /19ri! 8l cn/ider
ca 1iind al #eu) lcul c ruia /i#! c -i a6ar in. Mi-a# ci!i! 2urnalul
8n 8n!regi#e i #-a# 8n!9lni! cu @laire 7 8n 1elul ace/!a) a# a1la!
!! ce !re5uie / !iu. @laire #i-a 6r#i/ c /-a 8n!r/ 8n -ia a
#ea i c n- / # #ai 6 r /ea/c nicida! . n 1a a #ea /e
a1l un 6lic 6n/i! 6e care e /cri/ nu#ele #eu. ;n 5iec! care
# c#6le!eaz . n /19ri!) !recu!ul #eu are /en/.
S ul #eu /e -a 8n!arce aca/ 8n cur9nd) i a5ia a!e6! / -l
re- d. l iu5e/c. Acu# !iu a/!a.
:i /crie de/6re 8n!9lnirea cu @laire) iar a6i %en i cu #ine
-# 6u!ea 8ncerca / ne a#elir # /i!ua ia.
@erul era /enin c9nd #-a# da! 2/ din au!5uz) iar aerul)
i#6regna! cu r carea al5 /!ruie a iernii. A# 1 cu! c9 i-a 6ai)
/i# ind 6 #9n!ul !are /u5 ! l6i. @laire 8#i /6u/e/e c a-ea /
# a!e6!e 8n -9r1ul clinei) l9ng !re6!ele de la in!rarea
6rinci6al 8n AleEandra (alace) aa c a# 8#6 !uri! 5uca!a de
ziar 6e care 8#i n!a/e# indica iile ei i a# 6rni! 6e aleea 8n
6an! care !ra-er/a 6arcul) 1r#9nd un arc de cerc. Mi-a lua! #ai
#ul! dec9! 8#i 8nc4i6uia# / a2ung 8n -9r1 i) 8nc ne5inui! cu
li#i!ele !ru6ului #eu) a !re5ui! / 1ac 6auz la un ##en! da!.
<(r5a5il c 6e -re#uri a-ea# cndi ie 1izic 5un ) #i-a# zi/
8n /inea #ea. n rice caz) #ai 5un dec9! acu#.= M-a# 8n!re5a!
dac nu cu#-a ar 1i 5ine / 1ac un 6ic de /6r!.
n cele din ur# ) a# a2un/ la 6a2i!e /!r 5 !u! de alei) 6e
care /e a1lau 1e#ei 8#6ing9nd c ruciare. Mi-a# da! /ea#a c
a-ea# e# ii. Nu !ia# la ce / # a!e6!. 3i cu# a 1i 6u!u!? n
a#in!irile #ele) @laire 6ur!a #ai ale/ 4aine negre. %lugi i
!ricuri. Mi- a#in!i/e# 6ur!9nd 5canci grei i un 1ulgarin) /au
1u/! lung ) 8n a6e) 1 cu! din!r-un #a!erial care cred c ar
6u!ea 1i de/cri/ cel #ai 5ine ca vaporos. Nu-#i 6u!ea# 8nc4i6ui
c 8nc ad6!a -reuna din!re ace/!e -e/!i#en!a ii 7 da! 1iind
-9r/!a la care a2un/e/er # a#9ndu 7 dar 4a5ar n-a-ea# cu
ce le 8nlcui/e.
M-a# ui!a! la cea/. Era de-re#e. Din!r-da! ) #i-a# zi/ c
8n!!deauna 8n!9rzie) iar 8n cli6a ur# !are #-a# 8n!re5a! de
unde !ia# a/!a) ce r # i e de a#in!iri # 1 cu/er / g9nde/c
222
- S. J. WATSON -
a/!a. <@9!e lucruri /e a/cund dincl de /u6ra1a a cn!iin ei
#ele=) #i-a# zi/ 8n /inea #ea. A!9! de #ul!e a#in!iri) care
ieeau la i-eal a/e#enea 6le-u!ilr argin!ii 8n!r- a6 6u in
ad9nc . A# 4! r9! / a!e6! 6e 5anc .
;#5rele /e lungeau alene 6e iar5a din 1a a #ea) iar dincl
de c6aci /e 8n!indeau c9!e-a iruri de ca/e 8ng4e/ui!e
clau/!r15ic una 8n al!a. Mi-a# da! /ea#a cu !re/ rire c una
din!re ele era cea 8n care lcuia# acu# i c nu /e de/e5ea cu
ni#ic de !a!e celelal!e.
Mi-a# i#agina! c -#i a6rind igar i c !rag un 1u# cu
/e!e) i #-a# /!r dui! / rezi/! !en!a iei de a # ridica 8n
6iciare / 1ac c9 i-a 6ai. Era# carag4i/ de e# ina! . 3i
!!ui) nu a-ea# niciun #!i-. @laire 8#i 1u/e/e 6rie!en .
(rie!ena #ea cea #ai 5un . Nu a-ea# de ce / -#i 1ac gri2i.
Era# 8n /iguran .
A# 8nce6u! / r9c9i ur cu ung4ia -6/eaua u#1la! de 6e
5anc ) d9nd la i-eal le#nul u#ed de /u5 ea. @ine-a 1l/i/e
aceeai #e!d ca / /cri2elea/c al !uri de lcul 6e care
/! !ea# du /e!uri de ini iale) du6 care le 8ncercui/e cu
ini# i ad uga/e da!a. A# 8nc4i/ c4ii. Oare # -i 5inui
-reda! cu cul 6r-ca! de d-ezile care 8#i ara! 8n ce an
/un!e#? A# in/6ira! ad9nc$ iar5 u#ed ) #ir/ de 4!dgi) iz de
ea6a#en!.
A# /i# i! u#5r 6e c4i6 i a# de/c4i/ c4ii. n 1a a #ea /e
a1la 1e#eie. nal! ) cu claie de 6 r rca!) 8#5r ca! cu
6an!alni i canadian . inea de #9n un 5 ie el care a-ea la
/u5/uar #inge de 1!5al.
7 Scuze) a# zi/ eu) a6i #-a# da! #ai 8ncl ca / le 1ac lc
a#9ndurra) dar 1e#eia a z9#5i! i a /6u/$
7 @4ri//K>
:cea era a lui @laire. Nu 8nc 6ea niciun du5iu.
7 @4ri//K> Draga #ea> Sun! eu.
Mi-a# lua! 6ri-irea de la c6il i #-a# ui!a! la c4i6ul ei. A-ea
6ielea rida! 8n lcurile unde 6e -re#uri !re5uie / 1i 1/! ne!ed )
iar cl urile c4ilr ei erau un 6ic l /a!e) !r / !ur care li6/ea din
i#aginea #ea #en!al de/6re ea) 8n/ era ea. & r dar i
6a!e.
7 Da#ne) #i-a# 1 cu! a!9!ea gri2i 6en!ru !ine> a zi/ ea) a6i
a 8#6in/ ur c6ilul /6re #ine i #i l-a 6rezen!a!$ El e T5K.
% ia!ul /-a ui!a! la #ine) iar @laire a /6u/$
223
- NAINTE S ADORM -
7 Gaide) zi 5un ziua>
(re de cli6 ) a# crezu! c -r5ea cu #ine) 8n/ a6i 5 ia!ul
a 1 cu! un 6a/ 8n 1a ) iar eu i-a# z9#5i!. ;n /ingur g9nd #i-a
!recu! 6rin #in!e$ <O 1i Ada#?=) dei !ia# c nu a-ea cu# /
1ie.
7 %un ) a# zi/ eu.
T5K i-a !9r9i! 6iciarele i a 8ng i#a! ce-a ce n-a# 8n ele/)
du6 care /-a 8n!r/ /6re @laire i a 8n!re5a!-$
7 Acu#a 6! / # duc / # 2c?
7 Dar / nu !e duci 6rea de6ar!e) da? i-a r /6un/ ea)
#9ng9indu-l 6e 6 r) iar 5 ia!ul a lua!- la 1ug 6rin 6arc.
M-a# ridica! 8n 6iciare) 8n!rc9ndu-# cu 1a a /6re ea.
(r 6a/!ia din!re ni era a!9! de #are) 8nc9! nu-#i d dea#
/ea#a dac nu cu#-a a 1i 6re1era! / # r /uce/c 6e c lc9ie i
/- iau la 1ug ) dar 8n cele din ur# @laire a 8n!in/ #9inile /6re
#ine) zrn indu-i 5r rile din 6la/!ic.
7 @4ri//K) draga #ea) ce dr #i-a 1/! de !ine> Mi-ai li6/i! al
dracului de #ul!.
'reu!a!ea care # a6 /a/e 69n a!unci /-a ridica! i a
di/6 ru! ca 6rin 1ar#ec) i #-a# arunca! 8n 5ra ele ei cu lacri#i
8n c4i. (re de 1rac iune de /ecund ) a# a-u! i#6re/ia c !iu
!!ul a!9! de/6re ea) c9! i de/6re #ine. Era ca i c9nd glul)
-idul din #i2lcul /u1le!ului #eu /e u#6lu/e cu lu#in #ai
6u!ernic dec9! a /arelui. O 6-e/!e 7 6-e/!ea #ea 7 #i /-a
derula! 1ulger !r 6rin 1a a c4ilr) dar #ul! 6rea re6ede ca /-
6! re ine.
7 #i a#in!e/c de !ine) a# zi/ eu. #i a#in!e/c de !ineD
Dar -iziunea aceea a di/6 ru!) iar 8n!unericul a 6u/ iar i
/! 69nire 6e #e#ria #ea.
Ne-a# aeza! 6e 5anc i) -re#e) ne-a# ui!a! 8n ! cere la
T5K) care 2uca 1!5al cu ni!e 5 ie i. Era# 5ucura/ c
in!ra/e# 8n leg !ur cu !recu!ul #eu necun/cu!) i !!ui) 8n!re
ni d#nea /!9n2eneal 6e care nu reuea# /- 8nde6 r!ez. n
#in!e 8#i !! r /unau cu-in!ele dc!rului Na/4$ <De/6 r irea
-a/!r a a-u! leg !ur cu @laire=.
7 @e #ai 1aci? a# 8n!re5a!- eu 8n cele din ur# ) iar ea a
iz5ucni! 8n r9/.
7 M /i#! ca dracuN) a zi/) a6i i-a de/c4i/ gean!a i a /c/
un 6ac4e! de !u!un. Nu !e-ai rea6uca! de 1u#a!) nu? #-a
224
- S. J. WATSON -
8n!re5a!) 8n!inz9ndu-#i 6ac4e!ul) iar eu a# cl !ina! din ca6)
d9ndu-#i /ea#a c era 8nc 6er/an care # cun!ea #ul!
#ai 5ine dec9! # cun!ea# eu 8n/ #i.
7 Dar ce /-a 8n!9#6la!?
A 8nce6u! / -i ruleze igar ) 1 c9nd /e#n cu ca6ul /6re 1iul
ei.
7 Ei 5ine) T5e/ are ADGD. Iar na6!ea !recu! n-a dr#i!
delc) aa c n-a# dr#i! nici eu.
7 ADGD?
7 A4) /cuze) #i-a r /6un/ ea z9#5ind. #i 8nc4i6ui c e un
acrni# de/!ul de nu. :ine de la <!ul5urare 4i6erc4ine!ic cu
de1ici! de a!en ie=
F
. Tre5uie / -i d # Ri!alin) dei ur /c c4e/!ia
a/!a. E /ingurul re#ediu. A# 8ncerca! !a!e celelal!e !ra!a#en!e)
dar 1 r Ri!alin de-ine ade- ra! 5e/!ie. E 8ngrzi!r.
M-a# ui!a! la T5K) care /e 2uca 8n de6 r!are. nc un creier
de1ec!) 1 cu! 6ra1) 8n!r-un cr6 / n !/.
7 Dar 8n re/! e 5ine?
7 Da) a zi/ ea 1!9nd) a6i a /6ri2ini! 1i a 6e genunc4i i a
8nce6u! / 6re/are !u!un 8n 8ndi!ura ei. A!9!a dar c uneri e
1ar!e 5/i!r. E ca i c9nd ar a-ea 8n cn!inuare crizele de 1urie
!i6ice 6en!ru -9r/!a de di ani.
A# z9#5i!. 3!ia# la ce /e re1er ) 8n/ dar 8n !erie. Nu
a-ea# niciun !er#en de c#6ara ie) nici a#in!ire de/6re cu#
/e c#6r!a Ada# c9nd era de -9r/!a lui T5K /au c9nd a-ea
di ani.
7 T5K 6are de/!ul de #ic) a# zi/ eu.
7 :rei / /6ui c eu /un! de/!ul de 5 !r9n > a re6lica! ea)
iz5ucnind 8n r9/) a6i i-a !recu! li#5a 6e/!e 5anda li6icia/ .
Da) l-a# 1 cu! !9rziu. Era# /igur c n- / r #9n 8n/ rcina! )
aa c nu 6rea a# 1/! 6recau iD
7 A4. Adic D?
A r9/ iar i.
7 N-a zice c-a 1/! !c#ai un acciden!) dar ideea e c a#
1/! ca! c9nd a# a1la!) #i-a eE6lica! ea) a6i i-a 6u/ igara
8n!re 5uze. i aduci a#in!e de Ada#?
M-a# ui!a! la ea. A-ea ca6ul 8n!r/ 8n cealal! 6ar!e) 6r!e29nd
1lac ra 5ric4e!ei de -9n!) aa c n-a# reui! / -i - d eE6re/ia i
nici / -#i dau /ea#a dac 8#i e-i!a/e 6ri-irea 8n #d deli5era!.
9
n engl. ,ttention :eficit "$peractivit$ :isorder IADGDJ In.r.J.
22,
- NAINTE S ADORM -
7 Nu) a# r /6un/ eu. Acu# c9!e-a / 6! #9ni #i-a# adu/
a#in!e c a# a-u! un 1iu i) de c9nd a# /cri/ de/6re a/!a) /i#!
c 6r! !! !i#6ul cu #ine cn!ien!izarea ace/!ui lucru) ca i
c9nd ar 1i 6ia!r care # a6a/ 6e 6ie6!. Dar) 6r6riu-zi/) nu-
#i a#in!e/c ni#ic de/6re el.
@laire a /u1la! clan de 1u# al5 /!rui 8n /u/) a6i a zi/$
7 #i 6are a!9! de r u. Dar 6re/u6un c %en 8 i ara! 6ze cu
el. A/!a nu !e a2u! ?
A# /!a! 6e g9nduri c9!e-a cli6e) 8ncerc9nd / -#i dau /ea#a
c9! de #ul! era 5ine / -i dez- lui. ( rea c 6 /!ra/er leg !ura)
c 1u/e/er 6rie!eni c9nd-a. Tre5uia / 1iu 6recau! i) !!ui) 8#i
drea# a!9! de #ul! / -r5e/c cu ea i / a1lu ade- rul.
7 Da) a# zi/ eu 8n cele din ur# ) 8#i ara! 1!gra1ii. Dei nu
la/ niciuna la -edere. Hice c # #94ne/c. "e ine a/cun/e.
Era c9! 6e-aci / /6un$ </u5 c4eie=. A 6 ru! /ur6rin/ .
7 A/cun/e? Seri/?
7 Da. @rede c a 1i 6rea !ul5ura! dac a da 6e/!e
1!gra1ie cu el.
@laire a 8ncu-iin a! din ca6.
7 Se g9nde!e c /-ar 6u!ea / nu-l recun!i? S nu- i dai
/ea#a cine e?
7 @red c da.
7 (a!e c are dre6!a!e) a zi/ ea) iar du6 cli6 de ezi!are a
ad uga!$ Mai ale/ c a 6leca!D
<A 6leca!D= A /6u/- ca i c9nd ar 1i 6leca! 6en!ru c9!e-a re)
ca i c9nd i-ar 1i /c/ iu5i!a la 1il# /au ar 1i #er/ cu ea / -i ia
6erec4e de 6an!1i. Dar a# 8n ele/. Era un 1el de acrd !aci! c
nu -# -r5i de/6re #ar!ea lui Ada#. Nu 8nc . A# 8n ele/ i c
8ncerca / # 6r!e2eze.
N-a# /6u/ ni#ic) ci a# 8ncerca! / -#i i#aginez cu# era / -#i
- d c6ilul 8n 1iecare zi) 6e -re#ea c9nd /in!ag#a <8n 1iecare zi=
a-ea un 8n ele/) 8nain!e ca 1iecare zi / de-in c#6le! /e6ara!
de cea dinain!ea ei. A# 8ncerca! / -#i i#aginez cu# era / #
!reze/c 8n 1iecare di#inea !iind cine era) 1iind ca6a5il / 1ac
6lanuri) / a!e6! cu ner 5dare @r ciunul) ani-er/area lui.
<@e carag4i/) #i-a# zi/ 8n /inea #ea. Nici # car nu !iu 8n
ce zi /-a n /cu!.=
7 Ai -rea / -l -ezi?
Mi-a / ri! ini#a 8n 6ie6!.
7 Ai 1!gra1ii cu el? a# 8n!re5a!- eu. A 6u!ea / D
220
- S. J. WATSON -
A 6 ru! /ur6rin/ .
7 %ine8n ele/> A# #ul i#e. Aca/ .
7 A -rea / a# i eu una.
7 Da) /igur. DarD
7 Te rg. Ar 8n/e#na 1ar!e #ul! 6en!ru #ine.
3i-a 6u/ #9na 6e/!e a #ea.
7 %ine8n ele/. O / - i aduc una da!a -ii!are) darD
A 1/! 8n!reru6! de un i6 ! 8nde6 r!a!. M-a# ui!a! 8n direc ia
de unde -eni/e i l-a# - zu! 6e T5K alerg9nd /6re ni 8n !i#6
ce) 8n /6a!ele lui) #eciul de 1!5al cn!inua.
7 "a dracuN> a /6u/ @laire 8n a6! ) a6i /-a ridica! 8n
6iciare i a /!riga!$ T5e/> T5K> @e /-a 8n!9#6la!?
% ie elul alerga 8n cn!inuare.
7 @ ca!> a zi/ ea cu n du1. M duc / -l lini!e/c.
S-a a6r6ia! de 1iul ei i /-a aeza! 6e -ine / -l 8n!re5e ce /e
8n!9#6la/e. A# 6leca! 6ri-irea i a# - zu! c aleea era
ac6eri! cu #uc4i) iar din lc 8n lc 1irele de iar5 iei/er 6rin
cr 6 !urile a/1al!ului) /!r duindu-/e / a2ung la lu#in . Era#
#ul u#i! . Nu nu#ai 6en!ru c 8#i 6r#i/e/e 1!gra1ie cu
Ada#) ci i 6en!ru c /6u/e/e c a-ea / #i- dea la ur# !area
8n!9lnire. Deci ur#a / ne #ai -ede#. Dar #i-a# da! /ea#a c )
la ur# !area 8n!9lnire) de2a -i 1i ui!a! 6e acea/!a. @e irnie$
!ind / ui! c nu a# #e#rie.
Iar 1elul 8n care -r5i/e de/6re %en 7 cu arecare n/!algie
7 #-a 1 cu! / -#i dau /ea#a c 5 nuiala #ea cu# c ei di ar
1i a-u! a-en!ur era ridicl .
n cele din ur# ) /-a 8n!r/.
7 T!ul e 8n regul ) #i-a /6u/ ea) arunc9nd igara i /!ri-ind-
cu !cul. O #ic ne8n elegere cu 6ri-ire la 6/e/rul #ingii. :rei
/ ne 6li#5 # un 6ic?
A# 8ncu-iin a! din ca6) iar ea /-a 8n!r/ /6re T5K.
7 Dragul #eu) -rei 8ng4e a! ?
% ia!ul a zi/ da) a6i a lua!- de #9n 6e @laire i a# 6rni!
8#6reun /6re AleEandra (alace. <@e #ul! /ea# n unul cu
al!ul) #i-a# zi/ 8n /inea #ea. Au aceeai lu#in 8n c4i.=
7 #i 6lace aici) a zi/ ea. (ri-eli!ea a/!a !e in/6ir ) nu crezi?
M-a# ui!a! la irurile de ca/e gri) 6re/ ra!e cu -erdea .
7 @red c daD Mai 6ic!ezi?
7 Nu 6rea) a zi/ ea. (ic!ura a a2un/ un 1el de 455K 6en!ru
#ine. (ere ii ca/ei na/!re /un! 6lini 69n la re1uz cu !a5lurile
22A
- NAINTE S ADORM -
#ele. Din 6 ca!e) ni#eni al!cine-a nu are 8n ca/ 69nz 6ic!a!
de #ineD
A# z9#5i!. N-a# adu/ -r5a de/6re r#anul #eu) dei a 1i
-ru! /- 8n!re5 dac 8l ci!i/e i ce 6 rere a-ea de/6re el.
7 3i acu#a cu ce !e cu6i? a# 8n!re5a!- eu.
7 n cea #ai #are 6ar!e a !i#6ului) a# gri2 de T5K. &ace
cala aca/ .
7 n eleg.
7 Nu 6en!ru c aa #i-a# dri!. @i 6en!ru c nici cal n-a
-ru! / -l 6ri#ea/c . Mi-au zi/ c e 6rea !ur5ulen! i nu 6! / /e
de/curce cu el.
M-a# ui!a! la T5K) care #ergea 8n r9nd cu ni. O inea de
#9n 6e #a#a lui i 6 rea 1ar!e lini!i!. A -ru! / !ie c9nd
/ -i # n9nce 8ng4e a!a) iar @laire i-a /6u/ c 8n cur9nd. Nu #i-l
6u!ea# i#agina 1iind di1icil.
7 @u# era Ada#? a# 8n!re5a! eu.
7 @9nd era #ic? Era cu#in!e i 1ar!e 6li!ic/. ;n 5 ia! 5ine-
cre/cu!.
7 Era# #a# 5un ? Ada# era 1erici!?
7 :ai) @4ri//K. Da) /igur c da. Ni#eni n-a 1/! #ai iu5i! dec9!
5 ia!ul ! u. Nu- i aduci a#in!e) nu? Tu i %en - drea i un c6il
i a i !! 8ncerca! -re#e) dar 6ri#a ar ai a-u! /arcin
eE!rau!erin . A6i i-a 1/! !ea# c n- / #ai 6 i 1ace c6ii)
8n/ 69n la ur# ai r #a/ 8n/ rcina! . Era i a#9ndi a!9! de
1erici i. Iar ie 8 i 6l cea / 1ii 8n/ rcina! . Mie #i-a di/6l cu!
c#6le!. M-a# 1 cu! c9! 5alen i a-ea# ni!e gre uri
cu#6li!e. @e #ai) 8ngrzi!r> Dar cu !ine a 1/! al!1el. i-a 6l cu!
1iecare cli6 . Radiai de 5ucurie) @4ri//K. @a#erele 8n care in!rai
/e lu#inau din!r-da! .
A# 8nc4i/ c4ii 8n !i#6 ce #ergea# i a# 8ncerca! #ai 8n!9i
/ -#i aduc a#in!e c 1u/e/e# 8n/ rcina! ) a6i / -#i i#aginez
cu# era. N-a# reui! niciuna) nici al!a. M-a# ui!a! la @laire.
7 3i a6i?
7 A6i ai n /cu!. A 1/! #inuna!. %en era acl) 5ine8n ele/)
iar eu a# -eni! la /6i!al c9! a# 6u!u! de re6ede.
S-a 6ri! i /-a 8n!r/ cu 1a a /6re #ine.
7 3i ai 1/! #a# eE!rardinar ) @4ri//K. EE!rardinar .
Ada# era i 1erici!) i 8ngri2i!) i iu5i!. Niciun c6il nu i-ar 1i 6u!u!
dri #ai #ul!.
A# 8ncerca! / -#i aduc a#in!e ce 1el de #a# era# /au ce-a
22C
- S. J. WATSON -
din c6il ria 5 ia!ului #eu. Ni#ic.
7 3i %en?
A 1 cu! 6auz ) a6i a zi/$
7 %en a 1/! un !a! #inuna!. n!!deauna. l iu5ea #ul! 6e
Ada#. Sear de /ear ) /e gr 5ea / a2ung aca/ / -l -ad . Iar
c9nd Ada# a r/!i! 6ri#ul cu-9n!) i-a /una! ! i 6rie!enii / le
dea -e/!ea. 3i !! aa c9nd Ada# a 8nce6u! / #earg de-a
5uilea /au c9nd a 1 cu! 6ri#ii 6ai. @9nd a 8nce6u! / #earg )
lua #inge i /e ducea cu el 8n 6arc. Iar de @r ciun 8i aducea
a!9!ea 2uc rii> @red c /!a e /ingurul lucru de la care --a# - zu!
cer!9ndu-- 7 c %en 8i cu#6 ra 6rea #ul!e 2uc rii. i era
!ea# c Ada# ar 6u!ea a2unge un r /1 a!.
M-a cu6rin/ regre!ul i a# /i# i! i#5ldul de a-#i cere /cuze
6en!ru c a# -ru! / -i re1uz ce-a 1iului #eu.
7 Acu#) i-a da !! ce i-ar dri) a# zi/ eu. Nu#ai de-a
6u!eaD
S-a ui!a! la #ine cu un aer !ri/!.
7 3!iu) a zi/ ea. 3!iuD Dar g9nde!e-!e c n-a a-u! nicida!
-reun #!i- / /e 6l9ng de !ine.
n 1a a na/!r ) 6e #arginea aleii) era 6arca! rul! unde /e
-indea 8ng4e a! . A# 6rni! 8n!r-acl) iar T5K a 8nce6u! /-
!rag de #9n 6e @laire) care /-a a6leca! 6e -ine) i-a da!
5ancn! din gean! i a5ia a6i l-a l /a! / 6lece.
7 Alege un /ingur lucru> a /!riga! 8n ur#a lui. ;nul /ingur> 3i
a!ea6! re/!ul>
"-a ur# ri! a6r6iindu-/e 8n 1ug de rul! .
7 @laire) a# zi/ eu. @e -9r/! a-ea Ada# c9nd #i-a# 6ierdu!
#e#ria?
Mi-a z9#5i!.
7 @red c a-ea -re !rei ani. @el #ul! 6a!ru.
A# /i# i! c 6 ea# 6e un !eri!riu nu. 3i 6ericul/. Dar
acl -ia# / a2ung. #i drea# / de/c6 r ade- rul.
7 Medicul #eu #i-a 6-e/!i! c a# 1/! a!aca! ) a# cn!inua!
eu) dar @laire n-a /6u/ ni#ic. n %rig4!n. @e c u!a# acl?
M ui!a# cu a!en ie la c4i6ul ei. ( rea c deli5ereaz )
c9n! rind 8n #in!e 6 iunile i 8ncerc9nd / decid ce era #ai
5ine / -#i /6un .
7 Nu !iu /igur. Ni#eni nu !ieD
A6i /-a 6ri! i) -re#e) ne-a# ui!a! a#9ndu la T5K. i
cu#6 ra/e 8ng4e a! ) iar acu# 8i de/1 cea a#5ala2ul cu un aer
22F
- NAINTE S ADORM -
1ar!e cncen!ra!. T cerea de-enea a6 / !are. <Dac nu /6un
ce-a) ar 6u!ea dura -enicie=) #-a# g9ndi! 8n /inea #ea.
7 A-ea# a-en!ur ) nu-i aa?
@laire n-a reac ina! 8n niciun 1el. N-a !ra/ aer 8n 6ie6!) n-a
6 ru! ca! i n-a /c4i a! niciun ge/! de negare. S-a ui!a! in!
la #ine. @u un aer cal#.
7 Da. l 8nelai 6e %en.
n -cea ei nu era niciun 6ic de e# ie. M-a# 8n!re5a! ce
g9ndea de/6re #ine acu#. 3i ce g9ndi/e a!unci.
7 (-e/!e!e-#i) a# zi/ eu.
7 %ine. Dar 4ai / lu # lc. A5ia a!e6! / 5eau ca1ea.
Ne-a# a6r6ia! de cr6ul 6rinci6al al cl dirii.
A# in!ra! 8n!r- ca1enea care /e 6relungea cu un 5ar.
Scaunele erau din el) iar #e/ele a-eau un de/ign /i#6lu.
"calul era 6re/ ra! cu 6al#ieri) dar a!#/1era !r6ical era
/!rica! de aerul rece care n - lea 8n un!ru ri de c9!e ri /e
de/c4idea ua. S! !ea# 1a 8n 1a la #a/ 6lin cu 6e!e de
ca1ea) 8nc lzindu-ne #9inile 6e ce!ile 1ier5in i.
7 Deci ce /-a 8n!9#6la!? :reau / !iu.
7 Nu-i ur de 6-e/!i!) a zi/ @laire) -r5ind rar) ca i c9nd 8i
cria dru# 6e un !eri!riu 6ericul/. (re/u6un c a 8nce6u! la
6u in !i#6 du6 ce l-ai n /cu! 6e Ada#. Du6 5ucuria de la
8nce6u!) a ur#a! 6eriad 8n care lucrurile erau eE!re# de
di1icile.
A 1 cu! 6auz ) a6i a cn!inua!$
7 E 1ar!e greu / - i dai /ea#a ce /e 8n!9#6l c9nd e!i c4iar
8n #i2lcul /i!ua iei. A5ia c9nd 6ri-e!i !!ul re!r/6ec!i- 6 i
8n elege cu# /!au lucrurile cu ade- ra!.
A# 8ncu-iin a! din ca6) cu !a!e c nu 8n elegea#. (en!ru c
eu nu /un! ca6a5il de acea/! 6ri-ire re!r/6ec!i- .
7 (l9ngeai #ul!) a cn!inua! ea. i era !ea# c nu 6 i
rezna a1ec!i- cu Ada#D M rg) c4e/!iile 5inui!e. %en i cu
#ine a# 1 cu! ce-a# 6u!u!) dar a 1/! de/!ul de di1icil. 3i c4iar
du6 ce a !recu! 6eriada cea #ai na/al ) !! i /e 6 rea greu.
Nu 6u!eai / lucrezi i # /unai 8n #iezul zilei. Erai /u6 ra! i
/6uneai c !e /i# i ca ra!a! . Nu #a# ra!a! 7 8 i d deai
/ea#a c Ada# era 1erici! 7 ci /crii!are ra!a! . @redeai c n-
/ #ai 1ii 8n /!are / /crii nicida! . :enea# / !e - d i !e
g /ea# -rai!e$ 6l9ngeai i !! !ac9#ul.
23*
- S. J. WATSON -
M-a# 8n!re5a! ce ur#a / -#i /6un 7 c9! de r u a2un/e/e#
7 iar @laire a cn!inua!$
7 nce6u/ei / !e cer i cu %en. i 6ur!ai 6ic 6en!ru c lui
-ia a i /e 6 rea uar . i-a 6r6u/ / anga2eze 5n ) darD
# rgD
7 Dar ce?
7 I-ai zi/ c aa 1ace de 1iecare da! $ 8ncearc / rezl-e
6r5le#ele cu 5ani. A-eai i !u dre6!a!e) darD 6a!e c nu !e
6ur!ai !c#ai crec! cu el.
<(a!e c nuD=) #i-a# zi/ 8n /inea #ea. Mi-a# da! /ea#a c
a!unci !re5uie / 1i a-u! de/!ui 5ani 7 #ai #ul i dec9! a# a-u!
du6 ce #i-a# 6ierdu! #e#ria i 6a!e c4iar #ai #ul i dec9!
a-e# acu#. @e 6-ar 6en!ru 5uge!ul 1a#iliei !re5uie / 1i 1/!
a#nezia #ea>
A# 8ncerca! / # i#aginez cer!9ndu-# cu %en) a-9nd gri2
de un c6il) 8ncerc9nd / /criu. Mi-a# i#agina! /!icle de la6!e.
(e Ada# la /9nul #eu. Scu!ece #urdare. Di#ine i 8n care a #
4r ni 6e #ine i a-#i 4r ni c6ilul erau /ingurele 5iec!i-e
rezna5ile 6e care #i le 6u!ea# /!a5ili. Du6 -a#iezi 8n care #
/i# ea# a!9! de 5/i! ) 8nc9! /ingurul lucru 6e care #i-l
drea# era / dr# 7 dei !re5uia / #ai a!e6! c9!e-a re
69n / # 5ag 8n 6a! 7 i 8n care g9ndul de a 8ncerca / /criu
era 1ar!e de6ar!e de #ine. Mi-a# 8nc4i6ui! !a!e a/!ea i a#
8n ele/ /en!i#en!ul 6u!ernic de ne#ul u#ire care #-a cu6rin/
8nce!ul cu 8nce!ul.
Dar nu erau dec9! a!9!$ eEerci ii de i#agina ie. (en!ru c ) de
1a6!) nu-#i a#in!ea# ni#ic. Rela!area lui @laire 6 rea / nu ai5
nici leg !ur cu #ine.
7 Deci a# a-u! a-en!ur ?
7 (e -re#ea aia) era# li5er . A-ea# !i#6 / 6ic!ezD Iar la
un ##en! da! i-a# 6r6u/ / a# gri2 de Ada# du du6 -
a#iezi 6e / 6! #9n ) ca / 6 i /crie. %a c4iar a# in/i/!a!.
Mi-a lua! #9na 8n!re ale ei.
7 A 1/! -ina #ea) @4ri//K. i-a# /ugera! / /crii 8n!r-
ca1enea.
7 n!r- ca1enea? #-a# #ira! eu.
7 M-a# g9ndi! c-ar 1i idee 5un / #ai iei din ca/ . S iei
6auz . @9!e-a re 6e / 6! #9n / 1ii de6ar!e de !!. Du6
c9!e-a / 6! #9ni) 6 rea c de2a !e /i# i #ai 5ine. Erai #ai
#ul u#i! de !ine i ziceai c /crii cu /6r. Ai 8nce6u! / #ergi la
23+
- NAINTE S ADORM -
ca1enea a6ra6e 8n 1iecare zi) lu9ndu-l 6e Ada# cu !ine c9nd nu
6u!ea# a-ea eu gri2 de el. Dar a6i a# 5/er-a! c !e i
8#5r cai al!1el. O c4e/!ie cla/ic ) dei a!unci nu #i-a# da!
/ea#a de/6re ce-i -r5a. A# crezu! c 6r i al!e 4aine nu#ai
6en!ru c !e /i# eai #ai 5ine i erai #ai 8ncrez !are 8n !ine
8n/ i.
Dar 8n!r- /ear #-a /una! %en. @red c 5 u/e. Mi-a zi/ c -
cer!a i #ai #ul! ca nicida! i c nu !ia ce / 1ac . Nici /eE nu
#ai 1 cea i. I-a# zi/ c 6r5a5il era dar din 6ricina c6ilului) c
6r5a5il 8i 1 cea gri2i degea5a. DarD
7 M -edea# cu al!cine-a) a# 8n!reru6!- eu.
7 Te-a# 8n!re5a! direc!. "a 8nce6u! ai nega!) dar i-a# zi/ c
nu-/ 6ra/! ) i c nici %en nu-i 6r/!. Ne-a# cer!a!) dar 8n cele
din ur# #i-ai zi/ ade- rul.
Ade- rul. Ni#ic 1a/cinan!) ni#ic 8nc9n! !r. Dar 1a6!ele. M
!ran/1r#a/e# 8n!r-un clieu -iu$ a2un/e/e# / #i- !rag cu un
!i6 6e care 8l 8n!9lni/e# 8n!r- ca1enea) 8n !i#6 ce 6rie!ena #ea
cea #ai 5un 8#i 8ngri2ea c6ilul) iar / ul #eu c9!iga 5anii
6en!ru 4ainele i len2eria in!i# 6e care 6ur!a# 6en!ru
al!cine-a. Mi-a# 8nc4i6ui! !ele1anele da!e 6e 1uri) 8n!9lnirile
anula!e din 6ricina c9!e unui e-eni#en! ne6re- zu! i 7 8n zilele
8n care ne 6u!ea# -edea 7 du6 -a#iezile /rdide i 2alnice
6e!recu!e 8n 6a! cu un 5 r5a! care 6e a!unci #i /e 6 rea #ai 5un
7 #ai in!ere/an!? #ai a!r g !r? #ai 5ga!? un a#an! #ai 5un?
7 dec9! / ul #eu. Oare era 5 r5a!ul 6e care 8l a!e6!a# 8n
ca#era aceea de 4!el) 5 r5a!ul care 8n cele din ur# #-a
a!aca!) l /9ndu-# 1 r !recu! i 1 r -ii!r?
A# 8nc4i/ c4ii i din!r-da! #i-a re-eni! a#in!ire. M9ini
care # a6ucau de 6 r) a6i #i /e /!r9ngeau 8n 2urul g9!ului.
@a6ul #eu /u5 a6 . '919ia# i 6l9ngea#. Mi-a# a#in!i! ce
g9ndea#$ <:reau / -#i - d 1iul. (en!ru ul!i#a ar . :reau / -#i
- d / ul. N-ar 1i !re5ui! / -i 1ac una ca a/!a. N-ar 1i !re5ui! / -l
8nel cu 5 r5a!ul /!a. N-a# / -i 6! /6une nicida! c -#i 6are
r u. Nicida! =.
A# de/c4i/ c4ii. @laire 8#i /!r9ngea #9na.
7 Te /i# i 5ine? #-a 8n!re5a! ea.
7 @n!inu ) !e rg.
7 Nu !iu dac D
7 Te rg) /6une-#i. @ine era?
A /c/ un 1!a!.
232
- S. J. WATSON -
7 Mi-ai /6u/ c ai cun/cu! un 5 r5a! care i el -enea la
ca1eneaua aia 8n #d regula!. @ era 1ru#/ i /eEK) i c !e-ai
/!r dui!) dar n-ai 1/! 8n /!are / !e a5 ii.
7 @u# 8l c4e#a? @u ce /e cu6a?
7 Nu !iu.
7 Nu /e 6a!e> M car nu#ele> @ine #-a adu/ 8n 4alul /!a?
7 @4ri//K) #i-a zi/ ea 6e un !n cal#) ui!9ndu-/e 8n c4ii #ei.
Nu #i-ai /6u/ nicida! cu# 8l c4ea# . T! ce #i-ai zi/ a 1/! c
l-ai cun/cu! 8n!r- ca1enea. @red c n-ai -ru! / -#i dez- lui
niciun de!aliu. Sau) 8n 1ine) nu #ai #ul!e dec9! !re5uia / !iu.
A# /i# i! c a# 6ierdu! 8nc /6eran . Nu -i a1la nicida!
cine #i-a 1 cu! a/!a.
7 3i ce /-a 8n!9#6la! a6i?
7 i-a# zi/ c #i /e 6are 6r/!ie ce 1aci. @ !re5uie / !e
g9nde!i la Ada# i la %en. 3i c !re5uie / 8nce!ezi) / nu !e #ai
-ezi cu el.
7 Dar n-a# -ru! / !e a/cul!.
7 Nu. "a 8nce6u!) nu. Ne-a# cer!a!. i-a# zi/ c # 6ui 8n!r-
/i!ua ie ingra! ) 6en!ru c %en 8#i era 6rie!en. #i cereai / -l
#in!.
7 3i c9! !i#6 a #ai dura!?
A ! cu! 6re de c9!e-a cli6e) a6i a /6u/$
7 Nu !iu. Dar 8n!r- 5un zi 7 cred c la dar c9!e-a
/ 6! #9ni du6 aceea 7 #i-ai zi/ c /-a !er#ina!. @ i-ai /6u/
!i6ului c nu #erge i c 1 cu/ei greeal . @ 8 i 6are r u) dar
1u/e/e 6r/!ie din 6ar!ea !a.
7 Min ea#?
7 Nu !iu. Nu cred. Ni du nu ne #in ea#. (ur i /i#6lu nu
1 cea# c4e/!ia a/!a) a zi/ ea) a6i a /u1la! 8n ca1ea. @9!e-a
/ 6! #9ni #ai !9rziu) ai 1/! g /i! 8n %rig4!n. Dar 4a5ar n-a#
ce /-a 6e!recu! 8n in!er-alul la.
@red c ace/!e ul!i#e cu-in!e 7 <Dar 4a5ar n-a# ce /-a
6e!recu! 8n in!er-alul la= 7 #-au 1 cu! / 8n eleg c /-ar 6u!ea
/ nu a1lu nicida! cine #-a a!aca!. 3i din!r-da! ) a# /c/ un
/une!. A# 8ncerca! / -l 8n1r9nez) dar n-a# reui!. Era ce-a 8n!re
un icne! i un i6 ! 7 era urle!ul unul ani#al /u1erind. T5K a
ridica! 6ri-irea din car!ea de clra!. Ta! lu#ea din ca1enea /-
a 8n!r/ /6re #ine) /6re ne5una a#nezic . @laire #-a a6uca! de
#9n .
7 @4ri//K) ce /-a 8n!9#6la!?
233
- NAINTE S ADORM -
A# iz5ucni! 8n 6l9n/. Tre#ura# i re/6ira# cu greu!a!e.
(l9ngea# 6en!ru ! i anii 6e care 8i 6ierdu/e# i 6en!ru cei 6e
care a-ea# / -i #ai 6ierd 8nce69nd de acu# i 69n 8n ziua
c9nd -i #uri. (l9ngea# 6en!ru c ) ric9! de greu i-ar 1i 1/! lui
@laire / -#i 6-e/!ea/c de/6re a-en!ura #ea) de/6re c /nicia
i 1iul #eu) !ia# c ) a dua zi) -a !re5ui / -#i /6un !!ul de la
8nce6u!. Dar 6l9ngea# #ai ale/ 6en!ru c !!ul /e 8n!9#6la/e
din -ina #ea.
7 #i 6are r u) a# zi/ eu. #i 6are r u.
@laire /-a ridica! 8n 6iciare) a -eni! i /-a a6leca! /6re #ine)
/6ri2inindu-i #9na 6e u# rul #eu) iar eu #i-a# /6ri2ini! ca6ul
de al ei.
7 'a!a) ga!a) a 8ncerca! ea / # lini!ea/c . Nu-i ni#ic)
draga #ea. Acu# /un! al !uri de !ine. Sun! aici) @4ri//K.
A# 6leca! din ca1enea. @a i c9nd n-ar 1i -ru! / /e la/e #ai
6re2/ dec9! #ine) T5K a de-eni! eE!re# de g l gi/ du6
iz5ucnirea #ea$ i-a arunca! 6e 2/ a!9! car!ea de clra!) c9! i
6a4arul de 6la/!ic din care 5ea /uc. @laire a /!r9n/ du6 el) a6i
a zi/$
7 A# ne-ie / iau gur de aer. Merge#?
Acu# /! !ea# 6e 5anc de unde /e -edea !! 6arcul.
'enunc4ii ni /e a!ingeau) iar @laire 8#i inea #9inile 8n!r-ale ei)
1rec9ndu-le ur) de 6arc ar 1i 1/! reci.
7 A# a-u! #ul!eD a# 8nce6u! eu. A# a-u! #ul!e a-en!uri?
A cl !ina! din ca6.
7 Nu. Dar 6e a/!a. Ne-a# di/!ra! 6e cin/!e 8n !i#6ul
1acul! ii) dar 1 r / 1ace# eEce/e. Iar du6 ce l-ai cun/cu! 6e
%en) !e-ai 6ri!. n!!deauna i-ai 1/! 1idel .
M-a# 8n!re5a! ce 1i a-u! a!9! de /6ecial 5 r5a!ul 6e care 8l
cun/cu/e# la ca1enea. @laire !c#ai 8#i 6-e/!i/e c #i /e
6 rea <1ru#/ i /eEK=. Dar de/6re a/!a / 1i 1/! -r5a? Oare
a!9! de /u6er1icial era#?
<S ul #eu era i 1ru#/) i /eEK) #i-a# zi/ 8n /inea #ea. De
#-a 1i #ul u#i! cu ce a-ea#D=
7 %en !ia c a# a-en!ur ?
7 "a 8nce6u!) nu. Nu 8nain!e / 1ii g /i! 8n %rig4!n. A 1/! un
c 8ngrzi!r 6en!ru el. (en!ru ni ! i. Ini ial) #edicii erau
/ce6!ici cu 6ri-ire la an/ele !ale de /u6ra-ie uireD Mai !9rziu)
%en #-a 8n!re5a! dac !iu ce c u!ai la %rig4!n. 3i i-a# /6u/.
234
- S. J. WATSON -
De2a le 6-e/!i/e# 6li i!ilr !! ce !ia#) aa c n-a# a-u!
8nc!r) a !re5ui! / -i /6un i lui.
Iar i #-a c6lei! /en!i#en!ul de -in- ie) g9ndindu-# la
/ ul #eu) !a! l 1iului #eu) care /e /!r duia / a1le de ce / ia lui
#uri5und 1u/e/e g /i! la zeci de Bil#e!ri de6 r!are de ca/ .
@u# a# 6u!u! / -i 1ac una ca a/!a?
7 Dar !e-a ier!a!) a cn!inua! @laire. Nu i-a 6ur!a! 6ic
nicida! . Nu -ia dec9! / !r ie!i i / !e 1aci 5ine. Ar 1i da!
rice 6en!ru a/!a. Orice. Ni#ic al!ce-a nu #ai cn!a.
A# /i# i! un -al de iu5ire 6en!ru / ul #eu. Iu5ire ade- ra! .
& r / 1ac niciun e1r!. Trecu/e 6e/!e !! ce /e 8n!9#6la/e i
a-u/e/e gri2 de #ine.
7 Ai -rea / -r5e!i cu el? a# 8n!re5a!-.
7 Sigur> a zi/ ea z9#5ind. De/6re ce?
7 Nu-#i /6une ade- rul. Sau ricu#) nu 8n!!deauna.
ncearc / # 6r!e2eze. #i /6une dar lucrurile 6e care crede
c le 6! /u6r!a) dar ceea ce-i 8nc4i6uie c a -rea / aud.
7 %en n-ar 1ace una ca a/!a. Te iu5e!e. Te-a iu5i!
8n!!deauna.
7 Ei 5ine) 1ace eEac! a/!aD i-a# r /6un/ eu. Nu !ie c !iu.
Nu !ie c 8#i n!ez ce a1lu. Nu-#i 6-e/!e!e de/6re Ada#
dec9! a!unci c9nd 8#i aduc a#in!e de el i 8i 6un 8n!re5 ri. Nu-#i
/6une c #-a 6 r /i!. Iar de/6re !ine) 8#i zice c lcuie!i la
cel lal! ca6 ! al lu#ii. Se g9nde!e c n-a 6u!ea 1ace 1a
ade- rului. Nu # #ai /u/ ine) @laire. Oricu# ar 1i 1/! 8n !recu!)
cer! e c acu# nu # #ai /u/ ine. 3i-a 6ierdu! /6eran a. Nu -rea
/ #ai 1iu cn/ul!a! de niciun #edic) 6en!ru c ) du6 6 rerea
lui) n- / # 1ac 5ine nicida! . Dar ade- rul e c #-a# 8n!9lni!
cu un dc!r 8n /ecre!. l c4ea# Na/4. 3i nici # car nu 6! /
-r5e/c cu %en de/6re a/!a.
@9nd a auzi!) /-a /c4i#5a! la 1a . ( rea deza# gi! . De
#ine) 6re/u6un.
7 Nu e 5ine) a zi/ ea. Ar !re5ui / -i /6ui. %en !e iu5e!e. 3i are
8ncredere 8n !ine.
7 Nu 6!. A recun/cu! c 6 /!reaz leg !ura cu !ine a5ia
deun zi. (9n a!unci) 8#i !! /6unea c n-a #ai -r5i! cu !ine de
ani de zile.
EE6re/ia ei deza6r5a!are a di/6 ru!. Era /ur6rin/ 6en!ru
6ri#a ar de c9nd ne 8n!9lni/er #.
7 @4ri//K>
23,
- NAINTE S ADORM -
7 /!a-i ade- rul. 3!iu c # iu5e!e) dar a# ne-ie / 1ie
/incer cu #ine. n leg !ur cu rice. Nu-#i cun/c !recu!ul) i
dar el # 6a!e a2u!a. A# ne-ie / # a2u!e.
7 ( i ar !re5ui / /!ai de -r5 cu el. S ai 8ncredere 8n el.
7 Dar cu# a 6u!ea? Du6 !a!e #inciunile 6e care #i le-a
/6u/) cu# / -l #ai cred?
Mi-a /!r9n/ #9inile 8n!re-ale ei.
7 @4ri//K) !ii 5ine c %en !e iu5e!e. Te iu5e!e #ai #ul!
dec9! rice 6e lu#e. Aa a 1/! din!!deauna.
7 DarD a# 8nce6u! eu.
7 Tre5uie / ai 8ncredere 8n el. @rede-# . ( i / - i l #ure!i
!!) 8n/ !re5uie / -i /6ui ade- rul. S6une-i de/6re dc!rul Na/4.
(-e/!e!e-i ce ai /cri/ 8n 2urnal. A/!a e /ingura cale.
n ad9ncul #eu) !ia# c are dre6!a!e) i !!ui) nu #
6u!ea# cn-inge c !re5uia / -i /6un lui %en de/6re 2urnal.
7 Dar 6a!e / -rea / -l ci!ea/c .
@laire a #i2i! c4ii.
7 Dar nu cn ine lucruri 6e care n-ai -rea / le a1le) nu? #-a
8n!re5a! ea) 8n/ nu i-a# r /6un/. Sau nu-i c4iar aa? @4ri//K?
A# 8n!r/ 6ri-irea. A# ! cu! a#9ndu c9!e-a cli6e) a6i
@laire i-a de/c4i/ gean!a.
7 @4ri//K) / - i dau ce-a. E ce-a ce #i-a da! %en a!unci
c9nd a 4! r9! c !re5uie / !e 6 r /ea/c .
A /c/ un 6lic i #i l-a 8n!in/. Era i1na!) dar 8nc nede/1 cu!.
7 Mi-a zi/ c 8n un!ru ai / g /e!i eE6lica ia 6en!ru decizia
lui.
M-a# ui!a! la 6lic i a# - zu! c 6e el era /cri/ cu #a2u/cule
nu#ele #eu.
7 M-a ruga! / - i dau /cri/area a/!a a!unci c9nd -i
cn/idera c /!area !a e /u1icien! de 5un 8nc9! / 6 i /-
ci!e!i.
A# ridica! 6ri-irea) /i# indu-# c6lei! de #ai #ul!e
/en!i#en!e 8n acelai !i#6. Ner 5dare i 1ric .
7 @red c a -eni! !i#6ul /- ci!e!i.
A# lua!- i a# 6u/- 8n gean! . Nu !iu de ce) dar nu -ia#
/- ci!e/c acl) de 1a cu @laire. (a!e 8#i era !ea# c ar
6u!ea / g4icea/c ce /crie 8n ea du6 eE6re/ia #ea) i a!unci
cn inu!ul ei n-ar #ai 1i 1/! dar al #eu.
7 Mul u#e/c) a# zi/ eu) dar ea n-a z9#5i!.
7 @4ri//K) a cn!inua! @laire) 6lec9ndu-i 6ri-irea. EEi/! un
230
- S. J. WATSON -
#!i- 6en!ru care %en 8 i /6une c #-a# #u!a!.
Si# ea# c lu#ea 8nce6e / #i /e /c4i#5e) dei 8nc nu-#i
d dea# /ea#a 8n ce 1el.
7 Tre5uie / - i /6un ce-a. M!i-ul 6en!ru care n-a# 6 /!ra!
leg !ura.
n cli6a aceea) #i-a# da! /ea#a. A# 8n ele/) 1 r ca ea / -#i
/6un ni#ic. (ie/a li6/ a 6uzzle-ului) #!i-ul 6en!ru care %en
# 6 r /i/e) #!i-ul 6en!ru care 6rie!ena #ea cea #ai 5un
di/6 ru/e din -ia a #ea) iar / ul #eu # #in i/e 8n leg !ur cu
di/6ari ia ei. A-u/e/e# dre6!a!e. T! !i#6ul. A-u/e/e# dre6!a!e.
7 E ade- ra!) a# zi/ eu. Da#ne) e ade- ra!> Te -ezi cu %en.
i- !ragi cu / ul #eu.
A ridica! 6ri-irea cu un aer 8ngrzi!.
7 Nu) nu>
Era# /! 69ni! de cer!i!udine. A 1i -ru! / /!rig$
<Mincina/>=) dar #-a# a5 inu!. Era# 6e 6unc!ul de a 8n!re5a
ce -ia / -#i /6un ) dar a# - zu!- !erg9nd ce-a din dre6!ul
c4iului. O lacri# ? Nu !iu.
7 Nu acu#) a zi/ ea 8n a6! ) a6i i-a 6leca! iar i 6ri-irea.
(e -re#uriD
M-a 1i a!e6!a! / 1iu cu6rin/ de rice al! /en!i#en!) dar nu
de uurare. 3i !!ui) /!a e ade- rul$ #-a# /i# i! uura! .
(en!ru c era cin/!i! ? (en!ru c acu# a-ea# eE6lica ie 6en!ru
!!) una 6e care 6u!ea# crede? Nu !iu. Dar 1uria 6e care a 1i
6u!u! /- /i#! li6/ea cu de/ -9rire) la 1el i durerea. (a!e c
era# 5ucura/ / /i#! uar und de gelzie) d-ada
cncre! c -#i iu5ea# / ul. Sau 6a!e 6ur i /i#6lu #
/i# ea# uura! 6en!ru c i %en 8#i 1u/e/e in1idel) deci acu#
era# c4i!.
7 (-e/!e!e-#i) a# zi/ eu cu gla/ /c zu!.
7 n!!deauna a# 1/! a6r6ia i) a 8nce6u! ea !! 8n a6! )
1 r / ridice 6ri-irea. M re1er la ni !rei$ !u) eu i %en. Dar nu
1u/e/e ni#ic 8n!re #ine i el. Tre5uie / # crezi. Nicida! .
I-a# ceru! / cn!inue.
7 Du6 ce ai 1/! g /i! 8n %rig4!n) a# 8ncerca! / -l a2u! cu#
#-a# 6rice6u! #ai 5ineD i dai /ea#a c a 1/! eE!re# de di1icil
6en!ru %en. &ie i la ni-el cncre!. Tre5uia / ai5 gri2 de
Ada#D A# 1 cu! !! ce-a# 6u!u!. A# 6e!recu! #ul! !i#6
8#6reun . Dar nu #-a# culca! cu el. Nu a!unci. i 2ur) @4ri//K.
23A
- NAINTE S ADORM -
7 A!unci c9nd? a# 8n!re5a!- eu. @9nd /-a 8n!9#6la!?
7 @4iar 8nain!e / 1ii #u!a! la @a/a Waring. S!area !a /e
agra-a/e 1ar!e #ul!) iar Ada# de-eni/e di1icil. Era /i!ua ie
greaD a zi/ ea) 8n!rc9nd 6ri-irea 8n al! 6ar!e. %en 8nce6u/e /
5ea. Nu 1ar!e #ul!) dar de/!ul. Nu #ai 1 cea 1a . n!r- /ear )
ne-a# 8n!r/ 8#6reun de la /6i!al. M-a# du/ / -l culc 6e Ada#)
iar c9nd #-a# 8n!r/) l-a# g /i! 6e %en 6l9ng9nd 8n li-ing. <Nu
#ai 6!) #i-a /6u/. Nu #ai 6! cn!inua. O iu5e/c) dar /i!ua ia
a/!a # d r9# .=
@a/!a dealului a 1/! # !ura! de 6al de -9n!. Rece.
Muc !r. Mi-a# /!r9n/ 4aina #ai 5ine.
7 M-a# aeza! l9ng el iD
Mi-a# i#agina! !!ul. M9na 6e u# r) a6i 8#5r iarea. 'urile
care /e g /eau 6rin!re lacri#i) ##en!ul c9nd /en!i#en!ul de
-in- ie i cer!i!udinea c !re5uie / !e 6re!i 1ac lc 6a/iunii i
cer!i!udinii c nu !e 6 i 6ri.
3i a6i) ce? SeEul? (e cana6ea? (e 6dea? Nu -ia# / !iu.
7 3i?
7 #i 6are r u. Nu #i-a# dri! nicida! / /e 8n!9#6le. Dar
/-a 8n!9#6la!D M-a# /i# i! a!9! de r u. A!9! de r uD
A#9ndurra ne-a 6 ru! r u.
7 @9! !i#6?
7 "a ce !e re1eri?
7 @9! !i#6 a dura! 6-e/!ea a/!a?
A ezi!a! cli6 ) a6i a zi/$
7 Nu !iu. Nu #ul!. @9!e-a / 6! #9ni. A# 1 cu!D /eE dar de
c9!e-a ri. Nu ni /e 6 rea crec!. A#9ndi ne /i# ea# 1ar!e
r u du6 .
7 3i ce /-a 8n!9#6la!? @ine a 4! r9! / 6un ca6 !?
A ridica! din u#eri) a6i a zi/ 8n a6! $
7 A#9ndi. A# /!a! de -r5 . Nu 6u!ea# cn!inua aa. A#
4! r9! c ) din da!rie 1a de !ine 7 i 1a de %en 7 e #ai 5ine
/ di/6ar din -ia a -a/!r . @red c din -in- ie.
Mi-a !recu! 6rin #in!e un g9nd 8ngrzi!r.
7 A!unci a 4! r9! / # 6 r /ea/c ?
7 Nu) @4ri//K) a zi/ ea re6ede. S nu crezi a/!a. 3i el /-a /i# i!
8ngrzi!r. Dar nu !e-a 6 r /i! din cauza #ea.
<Nu) #i-a# zi/ 8n /inea #ea. (a!e c nu 8n #d direc!. Dar
6a!e c i-ai a#in!i! c9! de #ul!e lucruri 8i li6/eau.=
M-a# ui!a! la ea. Nici acu# nu era# 1uria/ . Nu 6u!ea#.
23C
- S. J. WATSON -
(a!e c al!1el ar 1i /!a! lucrurile dac #i-ar 1i /6u/ c 8nc /e
culcau 8#6reun . Dar ce 8#i 6-e/!i/e 6 rea / in de al!e
!i#6uri. De 6rei/!rie. #i era greu / cred c !a!e a/!ea a-eau
-re leg !ur cu #ine.
@laire /-a ui!a! 8n c4ii #ei.
7 "a 8nce6u!) a# 6 /!ra! leg !ura cu Ada#) dar cred c ) 8n
cele din ur# ) %en i-a 6-e/!i! ce /-a 8n!9#6la!. Iar Ada# a zi/
c nu -rea / # #ai -ad nicida! . Mi-a zi/ / nu-l #ai cau!. 3i
/ !e la/ 8n 6ace i 6e !ine. Dar n-a# 6u!u!) @4ri//K. (ur i /i#6lu
n-a# 6u!u!. %en 8#i d du/e /cri/area a/!a i 8#i ceru/e / a#
gri2 de !ine. Aa c a# cn!inua! / !e -izi!ez. "a @a/a Waring.
"a 8nce6u!) dar da! la c9!e-a / 6! #9ni) a6i ca# da! la
du luni. Dar -izi!ele #ele !e !ul5urau 1ar!e !are. 3!iu c era
d-ad de egi/# din 6ar!ea #ea) dar nu 6u!ea# / !e la/ acl
/ingur . A# cn!inua! / -in. Nu#ai ca / - d cu# !e /i# i.
7 3i 8i /6uneai lui %en.
7 Nu) nu 6 /!ra# leg !ura.
7 De-aia nu #-ai -izi!a! aca/ 8n ul!i#a -re#e? (en!ru c nu
-rei / !e 8n!9lne!i cu %en?
7 Nu. Acu# c9!e-a luni) a# 1/! la @a/a Waring i #i-au zi/
c ai 6leca! de acl. @ !e-ai 8n!r/ / lcuie!i cu %en. 3!ia# c
%en /e #u!a/e. "e-a# ceru! / -#i dea adre/a !a) dar n-au -ru!.
Mi-au zi/ c /un! da!e cn1iden iale) dar c r / - i dea nu# rul
#eu i c ) dac -reau / - i /criu) r / !ri#i! ei /cri/rile la
nua !a adre/ .
7 3i #i-ai /cri/?
7 A# l /a! /cri/are 6e nu#ele lui %en. I-a# zi/ c 8#i 6are
r u i c regre! ce /-a 8n!9#6la!. "-a# ruga! / # la/e / !e
- d.
7 3i i-a /cri/ c nu -rea?
7 Nu) @4ri//K. Mi-ai r /6un/ c4iar !u. Mi-ai zi/ c !e /i# i #ul!
#ai 5ine i c e!i 1erici! al !uri de %en.
A 8n!r/ ca6ul /6re 6arc) a6i a cn!inua!$
7 Mi-ai /cri/ c nu -rei / # -ezi. @ uneri 8 i re-ine
#e#ria i) 8n cli6ele acelea) 8 i aduci a#in!e c !e-a# 8nela!) a
zi/ ea) !erg9ndu-i lacri# . Mi-ai zi/ / nu # #ai a6r6ii
nicida! de !ine. @ e #ai 5ine / # ui i 6en!ru !!deauna i ca
eu / !e ui! 6e !ine.
A# /i# i! c # ia cu 1rig. A# 8ncerca! / -#i i#aginez 1uria
6e care !re5uie /- 1i /i# i! ca / 6! /crie a/e#enea /cri/are)
23F
- NAINTE S ADORM -
dar 8n acelai !i#6 #i-a# da! /ea#a c 6a!e n-a# 1/! delc
1uria/ . #i 8nc4i6ui c nu !ia# dec9! 1ar!e -ag de eEi/!en a
lui @laire i c ui!a/e# de #ul! 6rie!enia na/!r .
7 #i 6are r u) a# zi/ eu.
Nu-#i -enea / cred c 1u/e/e# 8n /!are / -#i aduc a#in!e
de !r darea ei. (r5a5il c /cri/e/e# acea /cri/are cu a2u!rul
lui %en.
Mi-a z9#5i!.
7 Nu) nu- i cere /cuze. A-eai dre6!a!e. Dar n-a# 8nce!a! /
/6er c 6a!e / !e r zg9nde!i. :ia# / !e - d. :ia# / ne
8n!9lni# i / - i /6un ade- rul.
N-a# zi/ ni#ic) iar @laire a cn!inua!$
7 #i 6are a!9! de r u. Oare # -ei 6u!ea ier!a -reda! ?
A# lua!- de #9n . @u# a 1i 6u!u! / # 8n1urii 6e ea? Sau
6e %en? %ala #ea 1u/e/e 6-ar uria 6en!ru ni ! i.
7 Da) a# zi/. Da) !e ier!.
"a 6u in !i#6 du6 aceea) ne-a# ridica! i a# 6leca!. @9nd
a# a2un/ la 5aza dealului) /-a 8n!r/ cu 1a a /6re #ine.
7 A# / !e #ai - d? #-a 8n!re5a!.
7 S6er c da> a# zi/ eu) z9#5ind.
( rea uura! .
7 N-ai idee c9! de dr #i-a 1/! de !ine.
Era ade- ra!$ nu a-ea# nici cea #ai -ag idee. Dar cu
a2u!rul ei i al ace/!ui 2urnal) a-ea# an/a / -#i cn/!ruie/c
-ia care / #eri!e !r i! . M-a# g9ndi! la /cri/area din gean! .
;n #e/a2 din !recu!. ;l!i#a 6ie/ a 6uzzle-ului. R /6un/urile de
care a-ea# ne-ie.
7 (e cur9nd> a zi/ ea. (a!e ne -ede# la 8nce6u!ul
/ 6! #9nii -ii!are) ce zici?
7 Da) /igur.
M-a 8#5r ia!) iar cu-in!ele #i /-au 6ierdu! 8n 5uclele 6 rului
ei. ( rea / 1ie /ingura #ea 6rie!en ) /ingura 6er/an 6e care
# 6u!ea# 5izui) al !uri de %en. Sra #ea. A# /!r9n/- 8n 5ra e
cu 6u!ere.
7 i #ul u#e/c c #i-ai /6u/ ade- rul. Mul u#e/c. (en!ru
!!. Te iu5e/c.
@9nd ne-a# de/1 cu! din 8#5r iare) a# - zu! c a#9ndu
6l9ngea#.
*
24*
- S. J. WATSON -
Du6 ce a# a2un/ aca/ ) a# lua! lc i a# /c/ /cri/area de
la %en. Era# agi!a! $ are cn inea ce -ia# / a1lu? Oare ur#a
/ 8n eleg 8n /19ri! de ce # 6 r /i/e %en? Dar) 8n acelai !i#6)
era# ner 5d !are. Era# /igur c a-ea# / g /e/c 8n ea
eE6lica ia 6e care c u!a#. Sigur c ) ci!ind acea /cri/are i
6un9nd lalal! ce a1la/e# de la %en i @laire) a-ea# / 8n eleg
!a!e lucrurile 6e care !re5uia / le !iu.
:ra& Christine,
,cesta este lucrul cel mai dificil pe care a tre.uit s -l fac n
toat via a mea. :e4a am folosit un clieu, dar tii c nu sunt
scriitor tu eti scriitoarea aa c mi pare r u i o s m
str duiesc s m e6prim ct mai .ine cu putin .
:ei, la momentul la care vei citi aceast scrisoare, vei fi aflat
de4a, vreau s tii c am hot rt s te p r sesc. 8mi este e6trem
de &reu s scriu asta, .a chiar s-o i &ndesc, dar tre.uie. ,m
ncercat din r sputeri s & sesc o alt cale, dar n-am reuit.
Crede-m .
!re.uie s n ele&i c te iu.esc. Nu m intereseaz ce s-a
ntmplat i nici de ce. Nu e o r z.unare sau ceva de &enul sta.
Nu am cunoscut pe altcineva. Cnd erai n com , mi-am dat
seama ct eti de departe de mine sim eam c mor de fiecare
dat cnd m uitam la tine. Mi-am dat seama c nu m
intereseaz ce f ceai n noaptea aceea la 1ri&hton i nici cu cine
te ntlneai. Nu voiam dect s te ntorci la mine.
7ar n cele din urm , te-ai ntors, i am fost foarte fericit. N-am
cuvinte s - i spun ct de mult m-am .ucurat n ziua cnd mi-au
spus c eti n afara oric rui pericol i c nu vei muri. C nu m
vei p r si. C vei r mne al turi de noi ,dam era destul de
mic, dar cred c a n eles i el.
Cnd ne-am dat seama c nu- i aminteai nimic din ce se
ntmplase, m-am &ndit c e un lucru .un. 8 i vine s crezi?
,cum mi e ruine, dar atunci m-am &ndit c e mai .ine aa. 8n
cele din urm , ne-am dat seama c , pe m sur ce trecea timpul,
uitai i alte lucruri. %a nceput, uitai doar numele celorlal i
pacien i din salon, ale doctorilor i asistentelor care te n&ri4eau.
7ar apoi situa ia ta s-a nr ut it. -itai de ce erai n spital, de ce
nu aveai voie s mer&i acas cu mine. ,i a4uns s crezi c
24+
- NAINTE S ADORM -
doctorii f ceau e6perimente pe tine. Cnd te-am luat acas ntr-
un CeeDend, nu ai recunoscut nici strada, nici casa n care
locuiam. 5erioara ta a venit s te vad , dar ha.ar n-aveai cine
era. !e-am dus napoi la spital, ns nu aveai nici cea mai va&
idee unde mer&eai.
Cred c lucrurile au nceput s se nr ut easc e6act n
perioada aceea. 8l iu.eai foarte mult pe ,dam. Cnd veneam s
te vedem, i str luceau ochii de .ucurieE ,dam aler&a spre tine,
iar tu l ridicai n .ra e i l recunoteai imediat. 8ns dup aceea
mi pare r u, Chris, dar tre.uie s i-o spun ai nceput s
crezi c ,dam nu crescuse al turi de tine. :e fiecare dat cnd
veneam s te vizit m, aveai impresia c nu-l mai v zusei de pe
vremea cnd avea doar cteva luni. 8i ceream s - i spun cnd
te v zuse ultima oar , iar el i zicea= /7eri, mamiA sau
/0 pt mna trecut A, ns nu-l credeai. /Ce i-ai . &at n cap?
m ntre.ai tu. 3 o minciun #A ,i nceput s m acuzi c te in
nchis n spital. Credeai c , n timp ce tu erai internat acolo,
,dam e crescut de o alt femeie.
8ntr-o .un zi, am venit s te vizitez i nu m-ai recunoscut. ,i
f cut o criz de isterie. %-ai nh at pe ,dam cnd eram cu
spatele la tine i ai fu&it spre u presupun c ncercai s -l
salvezi dar a nceput s pln& . Nu n ele&ea de ce f ceai
asta. %-am dus acas i am ncercat s -i e6plic, dar n-a n eles. ,
nceput s -i fie foarte fric de tine.
,poi starea ta s-a nr ut it i mai tare. 8ntr-o zi, am sunat la
spital i am ntre.at cum te comportai ct timp ,dam i cu mine
nu eram ln& tine. /0pune i-mi cum se simte acumA, le-am
cerut eu. 'i mi-au zis c eti linitit . 1ucuroas . 0t teai pe
scaunul de ln& patul t u. /'i ce face?A Mi-au spus c vor.eai
cu o alt pacient , o prieten de-a ta. -neori, 4uca i c r i
mpreun . /,dev rat?A, am ntre.at eu pe un ton foarte surprins.
'i mi-au zis c eti foarte .un la c r i. !re.uiau s - i e6plice
re&ulile n fiecare zi, dar apoi . teai aproape pe toat lumea.
7 3 fericit ? am continuat eu.
7 :a, ntotdeauna e fericit .
7 8i aduce aminte de mine?
7 :ac nu veni i pe-aici, nu.
Cred c atunci mi-am dat seama c , ntr-o .un zi, va tre.ui
s te p r sesc. i-am & sit un loc unde vei putea sta att ct va
fi nevoie. -n loc unde s fii fericit . Pentru c f r mine i f r
242
- S. J. WATSON -
,dam, vei fi fericit . Nu- i vei aduce aminte de noi, aa c nu- i
va fi dor de noi.
!e iu.esc foarte mult, Chriss$. !re.uie s m crezi. !e iu.esc
mai mult dect orice pe lume. :ar tre.uie s -i ofer fiului nostru o
via via a pe care o merit . 8n curnd, o s fie suficient de
mare nct s n elea& ce se ntmpl . Nu l voi min i, Chris. 8i
voi e6plica ale&erea pe care am f cut-o. 8i voi spune c , dei s-ar
putea s -i doreasc foarte mult s te vad , l-ar tul.ura foarte
tare dac ar face-o. Poate c m va ur i m va acuza. 0per s
nu. :ar vreau s fie fericit. 5reau ca i tu s fii fericit . Chiar
dac nu po i fi fericit dect f r mine.
, trecut o vreme de cnd ai fost mutat la Casa Farin&. ,cum
nu mai ai accese de panic . ,i nceput s ai o rutin . Ceea ce e
.ine. ,a c a venit timpul s plec.
8i voi da aceast scrisoare lui Claire. 9 voi ru&a s-o p streze i
s i-o dea atunci cnd te vei sim i suficient de .ine nct s-o po i
citi i n ele&e. Nu o pot p stra eu, pentru c m-a &ndi tot
timpul la ea i n-a rezista impulsului de a i-o da peste o
s pt mn , peste o lun sau peste un an. ,dic prea curnd.
Nu- i ascund, nutresc speran a c , ntr-o .un zi, vom putea fi
iar i mpreun . Cnd te vei face .ine. Noi trei. 9 familie.
!re.uie s cred c e posi.il, altminteri a muri de durere.
Nu te a.andonez, Chris. N-am s te a.andonez niciodat . !e
iu.esc prea mult.
Crede-m , aa e cel mai .ine. 3 sin&urul lucru pe care l pot
face.
0 nu m ur ti. !e iu.esc.
!e s rut,
1en
*
O ci!e/c 8nc da! ) a6i 8#6 !ure/c. &aia 6are nu ) ca i
c9nd ar 1i 1/! /cri/ ieri) dar 6licul 8n care a# -9r9!- e ca!i1ela!
7 are #arginile 1er1eni i!e i un #ir/ dulce) ca de 6ar1u#. Oare
@laire a inu!- !! !i#6ul la ea) 8n!r-un cl al gen ii? Sau 7 #ai
6r5a5il 7 a 6 /!ra!- a/cun/ 8n!r-un /er!ar) 1 r / ui!e
nicida! de ea? Scri/area a/!a a a!e6!a! ani de zile / 1ie
ci!i! . Ani 8n care n-a# !iu! cine e / ul #eu i nici # car cine
243
- NAINTE S ADORM -
/un! eu. Ani 8n care n-a 1i 6u!u! u#6le glul din!re ni) 6en!ru c
nu !ia# de eEi/!en a lui.
(un 6licul 8n!re 1ilele 2urnalului. (l9ng 8n !i#6 ce /criu ace/!e
r9nduri) dar nu /un! ne1erici! . n eleg !!ul. De ce #-a 6 r /i! i
de ce #-a #in i!.
(en!ru c e li#6ede c #-a #in i!. Nu #i-a /6u/ ni#ic de/6re
r#anul 6e care l-a# /cri/) ca / nu 1iu de6ri#a! la g9ndul c
n- / #ai /criu nicida! . Mi-a !! /6u/ c 6rie!ena #ea cea #ai
5un a 6leca! din ar ) ca / # 6r!e2eze de 1a6!ul c a#9ndi
# !r da/er . n!ruc9! nu credea c 8i iu5e/c /u1icien! de #ul!
8nc9! / -i 6! ier!a. Mi-a !! zi/ c a# 1/! l-i! de #ain ) c
a#nezia #ea e rezul!a!ul unui acciden!) ca / nu !re5uia/c /
# cn1run! cu 1a6!ul c a# 1/! a!aca! i ceea ce #i /-a
8n!9#6la! a 1/! rezul!a!ul unui ac! deli5era!) 6r-ca! de ur
1erce. Mi-a !! /6u/ c nu a# a-u! c6ii nu dar ca / nu a1lu c
/ingurul #eu 1iu a #uri!) ci i ca / nu 1iu ne-i! / # cn1run!
8n 1iecare zi cu durerea 6ricinui! de #ar!ea lui. 3i nu #i-a /6u/
c ) du6 ce 8ncerca/e !i#6 de c9 i-a ani / g /ea/c /lu ie
6en!ru 1i 8#6reun ) a 1/! ne-i! / ad#i! c e i#6/i5il) du6
care l-a lua! 6e 1iul n/!ru i a 6leca! / -i cau!e 1ericirea 8n al!
6ar!e.
@9nd #i-a /cri/ acea/! /cri/are) 6a!e /-a g9ndi! c
de/6 r irea na/!r a-ea / 1ie de1ini!i- ) dar 6r5a5il a i /6era!
c nu -a 1i aa) al!#in!eri de ce ar 1i /cri/-? Oare ce- 1i 1/! 8n
/u1le!ul lui a!unci c9nd /-a aeza! la 5iru 8n ca/a lui 7 ca/a
na/!r 6e -re#uri 7 a lua! un 6iE i a 8ncerca! / eE6lice cui-a
de la care nu /e 6u!ea a!e6!a / 8n eleag -reda! de ce a
/i# i! c nu #ai are al! /lu ie dec9! / 6lece? <3!ii c nu /un!
/crii!r=) a 8nce6u! el) dar r9ndurile lui #i /e 6ar 1ru#a/e i
6r1unde. (are c -r5e!e cu al!cine-a i !!ui) unde-a 8n
ad9ncul #eu) dincl de 6ielea i a/ele #ele) dincl de
/9ngele i e/u!urile #ele) !iu c nu e/!e aa. :r5e!e cu #ine
i de/6re #ine. @4ri/!ine "uca/. S ia lui 5lna- .
Dar de/6 r irea na/!r n-a 1/! de1ini!i- . S-a 8n!9#6la! ce
/6era el. S!area #ea /-a a#elira! 8n!r- arecare # /ur ) /au
6a!e c /e6ararea de #ine a 1/! #ai grea dec9! /e a!e6!a) i
/-a 8n!r/ la #ine.
Acu#) !!ul 6are di1eri!. @a#era 8n care # a1lu nu #i /e 6are
#ai 1a#iliar dec9! azi di#inea ) c9nd #-a# !rezi! i a# in!ra!
8n ea) 8ncerc9nd / g /e/c 5uc ! ria) di/6era! / 5eau un 6a4ar
244
- S. J. WATSON -
cu a6 ) di/6era! / 6un ca6 la ca6 ce /-a 8n!9#6la! na6!ea
!recu! . 3i !!ui) a!#/1era ace/!ei 8nc 6eri nu #ai e/!e !ri/! i
durera/ . Nu #ai 6are e#5le#a!ic 6en!ru -ia 6e care nu-
#i 6! dri /- !r ie/c. Tic i!ul cea/ului din /6a!ele #eu nu #ai
e/!e dar /e#nul !recerii !i#6ului. Acu# 8#i -r5e!e.
<"ini!e!e-!e) 8#i /6une. "ini!e!e-!e i ia lucrurile aa cu#
/un!.=
M-a# 8nela!. A# 1 cu! greeal . A# 1 cu!- iar i iar 7 cine
!ie de c9!e ri? Da) %en e/!e 6r!ec!rul #eu) dar i iu5i!ul #eu.
Iar acu# 8#i dau /ea#a c -l iu5e/c. "-a# iu5i! 8n!!deauna) iar
dac -a !re5ui / 8n- / -l iu5e/c 8n 1iecare zi) a!unci a/!a -i
1ace.
n cur9nd) %en /e -a 8n!arce aca/ 7 de2a /i#! c /e a6r6ie
7 iar c9nd -a //i) 8i -i /6une !!. i -i /6une c #-a# 8n!9lni!
cu @laire) cu dc!rul Na/4) 5a c4iar i cu dc!rul (aE!n) i c i-
a# ci!i! /cri/area. i -i /6une c 8n eleg de ce a 1 cu! ce-a
1 cu! a!unci) de ce #-a 6 r /i!) i c 8l ier!. @ !iu de/6re a!acul
de la 4!el) dar c nu #ai /i#! ne-ia / a1lu ce /-a 8n!9#6la!) c
nu # #ai in!ere/eaz cine #i-a 1 cu! a/!a.
3i 8i -i /6une c !iu de/6re Ada#. 3!iu ce /-a 8n!9#6la! cu el
i) cu !a!e c g9ndul de a # cn1run!a zi de zi cu ace/! ade- r
# 8n/6 i#9n! ) eEac! a/!a !re5uie / 1ac. A#in!irii 1iului n/!ru
!re5uie / i /e dea -ie / eEi/!e 8n ca/a a/!a i 8n /u1le!ul #eu)
ric9! /u1erin ar /!9rni.
3i 8i -i /6une de/6re ace/! 2urnal) #ul u#i! c ruia 8n /19ri!
a# 6-e/!e) -ia ) i i-l -i ar !a) dac -a -rea / -l -ad . Iar
a6i 8l -i 6u!ea 1l/i 8n cn!inuare) ca / -#i /criu -ia a)
au!5igra1ia) ca / # creez 6e #ine 8n/ #i din ni#ic.
<'a!a cu /ecre!ele) a# de g9nd / -i /6un / ului #eu. Te
iu5e/c) %en) i !e -i iu5i 8n!!deauna. A#9ndi a# grei! unul
1a de cel lal!. Te rg / # ier i. #i 6are r u c a# 6leca! de
la !ine cu ani 8n ur# ) ca / 1iu cu al!cine-a) i 8#i 6are r u c nu
6u!e# a1la cu cine a# 1/! / # 8n!9lne/c 8n acea ca#er de
4!el i nici ce #i /-a 8n!9#6la!. Dar -reau / !ii c acu# /un!
4! r9! / -#i r /cu#6 r greelile.=
Iar a6i) c9nd 8n!re ni nu -a #ai 1i dec9! iu5ire) 6u!e#
8ncerca / g /i# cale de a 1i iar 8#6reun .
"-a# /una! 6e dc!rul Na/4.
24,
- NAINTE S ADORM -
7 :reau / ne #ai 8n!9lni# da! ) i-a# /6u/ eu. :reau / -#i
ci!e!i 2urnalul.
@red c a 1/! /ur6rin/) dar a acce6!a!.
7 @9nd? #-a 8n!re5a! el.
7 S 6! #9na -ii!are. :in / -l iei / 6! #9na -ii!are.
Mi-a /6u/ c / !reac 6e la #ine #ar i.
240
- S. J. WATSON -
Partea a treia
AST ZI
A# da! 6agina) dar nu #ai e ni#ic. (-e/!ea /e !er#in aici.
Mi-a lua! ce-a !i#6 /- ci!e/c 6e !a! .
Tre#ur i re/6ir cu greu!a!e. Si#! nu nu#ai c a# !r i! -ia
8n!reag 8n dar c9!e-a re) ci i c #-a# /c4i#5a!. Nu #ai /un!
aceeai 6er/an care /-a 8n!9lni! azi-di#inea cu dc!rul
Na/4) aceeai 6er/an care a lua! lc 6e 1!liu i a 8nce6u! /
ci!ea/c 2urnalul. Acu# a# un !recu!. Sun! cn!ien! de #ine
8n/ #i. 3!iu ce a# i ce a# 6ierdu!.
#i dau /ea#a c 8#i curg lacri#ile 6e 5ra2i.
nc4id 2urnalul. n cele din ur# ) # lini!e/c) iar 6rezen!ul
8nce6e / -i rein!re 8n dre6!uri. @a#era 8n care # a1lu e #ai
8n!uneca! acu#. A1ar 8nc /e aude 6ica# rul) iar ceaca de
ca1ea de la 6iciarele #ele e gal .
M ui! la cea/ul de l9ng #ine i a# un #ic c. A5ia acu#
8#i dau /ea#a c e/!e cea/ul din 2urnal) c # a1lu 8n acelai
li-ing i c /un! aceeai 6er/an de/6re care a# ci!i!. A5ia
acu# 8n eleg cu ade- ra! c 6-e/!ea 6e care !c#ai a#
!er#ina!- e/!e a #ea.
#i iau 2urnalul i # duc re6ede 8n 5uc ! rie. (e 6ere!e - d
aceeai !a5l 6e care a# - zu!- azi-di#inea ) aceleai /uge/!ii
/cri/e cu #a2u/cule 8ngri2i!e) aceeai 8n/e#nare 6e care a#
ad uga!- eu 8n/ #i$ <S 1ac 5aga2ul 6en!ru di/ear ?=
M ui! la ea i 8#i dau /ea#a c ce-a # !ul5ur ) dar nu-#i
dau /ea#a ce.
M g9nde/c la %en. @9! de grea !re5uie / 1i 1/! -ia a 6en!ru
el. S nu !ie nicida! l9ng cine a-ea / /e !rezea/c . S nu
!ie nicida! c9! de #ul!e a-ea# / -#i a#in!e/c) c9! iu5ire
a-ea# / -i 1er.
Dar acu#? Acu# 8n eleg. Acu# !iu /u1icien! de #ul!e c9! /
6u!e# 8ncerca / !r i# 8#6reun . M 8n!re5 dac a# a-u! cu el
di/cu ia 6e care 6l nuia#. (r5a5il c a# a-u!-) din ##en!
ce era# a!9! de 4! r9! ) dar n-a# /cri/ ni#ic de/6re ea. De
1a6!) - d c n-a# #ai /cri/ ni#ic de / 6! #9n . (r5a5il c i-
a# da! 2urnalul dc!rului Na/4 8nain!e / /e i-ea/c cazia unei
24A
- NAINTE S ADORM -
a/e#enea di/cu ii cu %en. Sau 6a!e c ) du6 ce i-a# # r!uri/i!
!!ul lui %en) #i /-a 6 ru! c nu #ai are niciun r/! / /criu 8n
2urnal.
M-a# 8n!r/ la 8nce6u!ul 2urnalului. 3i le-a# - zu! 8nc da! )
/cri/e cu aceeai cerneal al5a/!r . @ele !rei cu-in!e de 6e
6agina 6e care era /cri/ nu#ele #eu$ <S nu ai 8ncredere 8n
%en=.
Iau un 6iE i le !ai. @9nd # 8n!rc 8n li-ing) - d 6e #a/
al5u#ul cu 1!gra1ii. M ui! 6rin el) dar nici acu# nu cn ine
1!gra1ii cu Ada#. Iar 8n di#inea a a/!a) ca de 5icei) %en nu
#i-a zi/ ni#ic de/6re el. 3i nici nu #i-a ar !a! ce /e a1l 8n cu!ia
de #e!al.
M g9nde/c la r#anul #eu 7 Pentru p s rile dimine ii 7
a6i # ui! la 2urnalul 6e care 8l in 8n #9n . Din!r-da! ) 8#i
!rece 6rin #in!e un g9nd nelini!i!r$ <3i dac a# in-en!a!
!!ul?=
M ridic 8n 6iciare. A# ne-ie de d-ezi. A# ne-ie de
leg !ur 8n!re ce a# ci!i! i ce !r ie/c acu#) un /e#n c !recu!ul
de/6re care !c#ai a# ci!i! nu e 6l /#uirea i#agina iei #ele.
(un 2urnalul 8n gean! i ie/ din li-ing. @uierul /e a1l unde
/crie 8n 2urnal c !re5uie / 1ie) 8n 6ar!ea de 2/ a /c rii) iar l9ng
el - d 6erec4e de 6a6uci. Oare dac #erg la e!a2) / g /e/c
5irul i 1iierul? Oare a# / g /e/c cu!ia #e!alic 8n /er!arul de
2/) a/cun/ /u5 6r/6? Oare c4eia ei /e a1l 8n /er!arul de 2/
al n6!ierei din dr#i!rul n/!ru?
3i dac /e a1l acl) are / dau 6e/!e 1!gra1ii cu 1iul
#eu?
Tre5uie / a1lu. ;rc !re6!ele c9!e du .
*
%irul e #ai #ic dec9! #i-a# i#agina! i c4iar #ai cura!
dec9! # a!e6!a#) dar 1iierul gri #e!aliza! e acl.
n /er!arul de 2/ /e a1l un 6r/6) iar /u5 el) cu!ie. (un
#9na 6e ea) 6reg !indu-# /- ridic. M /i#! ca carag4ia/ i
/un! cn-in/ c e /au 8ncuia! ) /au gal .
Niciuna) nici al!a. n ea /e a1l r#anul #eu. Dar nu era
eEe#6larul 6e care #i l-a 1eri! dc!rul Na/4 7 nu a-ea ur#a
unei ce!i de ca1ea 6e 6ri#a c6er! ) iar 6aginile erau ni.
(r5a5il c e un eEe#6lar 6 /!ra! de %en 6en!ru ziua c9nd -i !i
24C
- S. J. WATSON -
/u1icien! de #ul!e c9! / #i-l 6a! ar !a. M 8n!re5 unde e al
#eu) cel 1eri! de dc!rul Na/4.
Sc! r#anul i /u5 el g /e/c /ingur 1!gra1ie. Eu i %en)
z9#5ind 8n 5iec!i-) cu !a!e c a#9ndi a-e# un aer !ri/!. (are
a 1i recen! $ c4i6ul #eu e aa cu# l-a# - zu! 8n glind ) iar %en
ara! la 1el ca azi-di#inea ) c9nd a 6leca!. n 1undal /e - d
ca/ ) alee cu 6ie!ri i g4i-ece cu #uca!e rii. (e /6a!ele ei e
/cri/$ <@a/a Waring=. (r5a5il c a 1/! 1 cu! 8n ziua c9nd a
-eni! / # ia de acl i / # aduc aici.
Dar a/!a-i !!. Nici al! 1!gra1ie. Niciuna cu Ada#. Nici
# car cele 6e care le-a# g /i! 8nain!e i le-a# de/cri/ 8n 2urnal.
<Sigur eEi/! eE6lica ie) 8#i /6un 8n /inea #ea. Tre5uie /
eEi/!e.= M ui! 6rin 49r!iile 8#6r !ia!e 6e 5iru$ re-i/!e)
ca!alage cu recla#e 6en!ru /1!-uri) un calendar clar cu
c9!e-a da!e /u5linia!e cu gal5en i un 6lic /igila!) 6e care 8l iau 8n
#9n din i#6ul/. Dar nu dau 6e/!e nici 1!gra1ie cu Ada#.
@5r la 6ar!er i 8#i 6reg !e/c 5 u!ur cald . A6 1ier5in!e
i un 6licule de ceai. <Nu-l l /a 6rea #ul! 8n ceac i nici nu-l
6re/a cu linguri a) al!#in!eri / ia/ din el 6rea #ul! acid !anic)
iar ceaiul / 1ie a#ar.= Cum de mi amintesc o chestie ca asta,
dar nu-mi aduc aminte c am n scut? ;nde-a 8n li-ing /un un
!ele1n. l /c! din gean! 7 nu e cel cu cla6e! ) ci cel de la / ul
#eu 7 i r /6und. %en.
7 @4ri/!ine? T!ul e 8n regul ? E!i aca/ ?
7 Da) da. Mer/i.
7 Ai iei! azi din ca/ ?
:ce lui e 1a#iliar ) dar cu#-a di/!an! . M g9nde/c la ul!i#a
ar c9nd a# -r5i!. Nu-#i aduc a#in!e / -#i 1i zi/ ce-a de -re
8n!9lnire cu dc!rul Na/4. (a!e nici nu !ie de el) #-a# g9ndi!
8n /inea #ea. Sau 6a!e -rea / # !e/!eze) / -ad dac 8i /6un
/au nu. #i aduc a#in!e de 8n/e#narea de 6e 5uca!a de 49r!ie
6e care 8#i n!a/e# da!a 8n!9lnirii cu #edicul$ <Nu-i /6une lui
%en=. (r5a5il c a# /cri/ a/!a 8nain!e / -#i dau /ea#a c 6!
a-ea 8ncredere 8n el.
Acu# -reau / a# 8ncredere 8n el. 'a!a cu #inciunile.
7 Da) a# zi/ eu. A# 1/! / # 8n!9lne/c cu un #edic.
Dar el nu /6une ni#ic.
7 %en?
7 Da) /cuze) !e-a# auzi!.
A# 5/er-a! c nu era /ur6rin/. Deci !ia c a-ea# 8n!9lnire
24F
- NAINTE S ADORM -
cu dc!rul Na/4.
7 Sun! 8n !ra1ic) a ad uga! el) i #i-e greu / # cncen!rez.
;i!e de ce !e-a# /una!$ -ia# / !iu dac i-ai adu/ a#in!e c
!re5uie / 1aci 5aga2ele. 3!ii c ur#eaz / 6lec #D
7 Da) 5ine8n ele/) /6un eu) a6i adaug$ A5ia a!e6!>
3i 8#i dau /ea#a c aa e. Ne -a 1ace 5ine / 6lec # un 6ic
de aca/ . Ar 6u!ea 1i un nu 8nce6u! 6en!ru ni.
7 A2ung i eu 8n cur9nd. Ai 6u!ea / # a!e6 i cu 5aga2ele
1 cu!e? O / - i dau #9n de a2u!r c9nd -in) dar ar 1i 5ine dac
a# 6u!ea 6leca #ai de-re#e.
7 ncerc.
7 :ezi c a-e# du gen i 8n dr#i!rul 6en!ru #u/a1iri. Sun!
8n i1nier.
7 A# 8n ele/.
7 Te iu5e/c) /6une el) iar a6i) du6 cli6 6rea lung ) 8n
care el de2a a 8nc4i/) 8i /6un c i eu 8l iu5e/c.
*
M duc la 5aie. <Sun! 1e#eie) 8#i /6un 8n /inea #ea. O adul! .
3i a# un / . (e care 8l iu5e/c.= M g9nde/c la ce a# ci!i!. "a
/eE. "a cu# ne-a# !ra/-. N-a# /cri/ c #i-a 6l cu!.
Oare # 6! 5ucura de /eE? #i dau /ea#a c nu !iu. Trag
a6a) a6i 8#i dau 2/ 6an!alnii) cira6ii i c4il ii. M aez 6e
#arginea c zii. @9! de /!r in 8#i e 6r6riul !ru6. @9! de
ne1a#iliar. @u# a 6u!ea 1i 1erici! / -l 1er cui-a) c9nd nu-l
recun/c ca 1iind al #eu?
ncui ua) a6i 8#i de6 r!ez 6iciarele. "a 8nce6u! 6u in) a6i
#ai #ul!. #i ridic 5luza i # ui! 8n 2/. : d -erge!urile 6e care
le-a# 5/er-a! 8n ziua c9nd #i-a# a#in!i! de Ada#) /#cul
/9r#/ de 6 r 6u5ian. M 8n!re5 dac l-a# ra/ -reda! /au
dac a# ale/ / n- 1ac 6en!ru c nu-#i 6l cea #ie /au / ului
#eu. (a!e c lucrurile a/!ea nu #ai cn!eaz . Nu acu#.
#i 1ac #9na c u) a6i aez 6e 6u5i/. #i a!ing la5iile cu
dege!ele i le de6 r!ez ur) g /ind -9r1ul a ceea ce !re5uie /
1ie cli!ri/ul #eu. A6 / ur) #ic9ndu-#i dege!ele cu gri2 )
/i# ind de2a 1urnic !ur . (r#i/iunea unei /enza ii #ai
degra5 dec9! /enza ia 8n/ i.
M 8n!re5 ce /e -a 8n!9#6la #ai 8ncl.
2,*
- S. J. WATSON -
'en ile /un! 8n dr#i!rul de /er-iciu) eEac! acl unde #i-a
zi/ %en$ le g /e/c 8#6 !uri!e 8n i1nier. A#9ndu 6ar 1ar!e
rezi/!en!e) iar una e #ai #are dec9! cealal! . "e duc 8n
dr#i!rul 8n care #-a# !rezi! azi-di#inea i le 6un 6e 6a!.
De/c4id /er!arul de /u/ i dau 6e/!e len2eria #ea al !uri de a lui.
&ac /elec ia 6en!ru a#9ndi$ /e!e 6en!ru el) dre/uri 6en!ru
#ine. #i aduc a#in!e c a# ci!i! de/6re na6!ea 8n care a#
1 cu! /eE i 8#i dau /ea#a c !re5uie / a# 6e unde-a cira6i
cu cen!ur a5d#inal . M g9nde/c c ar 1i 1ru#/ / -i cau! i
/ -i iau cu #ine. Ar 6u!ea 1i 5ine 6en!ru a#9ndi.
M a6r6ii de i1nier. Aleg 5luz i 1u/! . Ni!e 6an!alni)
6erec4e de 5lugi. : d i cu!ia de 6an!1i 7 6r5a5il cea 8n care
8#i a/cundea# 2urnalul 7 dar acu# e/!e gal . M 8n!re5 ce 1el
de cu6lu /un!e# c9nd #erge# 8n -acan . Dac /eara #erge#
la re/!auran! /au 8n!r-un 6u5 6ri#i!r) / ne relaE # 8n c ldura
!randa1irie a unui 1c ade- ra!. M 8n!re5 dac a-e# 5iceiul /
ne 6li#5 #) eE6lr9nd raul i 8#6re2uri#ile) /au #erge# cu
#aina 8n lcuri 6e care le alege# cu gri2 dinain!e. Sun! lucruri
6e care 8nc nu le !iu. (e care a# !! re/!ul -ie ii la di/6zi ie /
le de/c6 r. 3i de care -reau / # 5ucur.
Aleg 4aine 6en!ru a#9ndi) a6ra6e la 8n!9#6lare) le
8#6 !ure/c) a6i le 6un 8n gen i. "a un ##en! da!) /i#! un -al
de energie i 8nc4id c4ii. : d i#agine lu#ina/ ) dar
!re#ur !are. "a 8nce6u! e neclar ) ca i c9nd ar ezi!a / /e
a6r6ie i / /e li#6ezea/c ) dar 8ncerc / -#i de/c4id #in!ea) /-
la/ / -in la #ine.
M - d /!9nd 8n 6iciare l9ng -aliz din 6iele !ci! . Sun!
e# ina! . M /i#! iar i !9n r ) ca un c6il care ur#eaz /
6lece 8n -acan /au ca adle/cen! care /e 6reg !e!e 6en!ru
8n!9lnire) 8n!re59ndu-/e cu# / 1ie) dac 5 ia!ul /- in-i!e
la el aca/ ) dac r / i- !rag D Sun! /! 69ni! de /enza ie
de 6r/6e i#e i de un /en!i#en! de ner 5dare 7 a6ra6e c le
/i#! gu/!ul. #i #ic li#5a ur) 8ncerc9nd / -l /a-urez) 8n!ruc9!
!iu c n- / dureze. De/c4id /er!arele 6e r9nd) aleg9nd 5luze)
cira6i) len2erie in!i# . @4il i i /u!iene a!r g !are. SeEK.
'enul de len2erie 6e care 6r i g9ndindu-!e c 8n /cur! -re#e
/ 1ie da! 2/. (un i 6erec4e de 6an!1i cu !curi 6e l9ng
6an!1ii cu !al6 drea6! 6e care 8i a# 8n 6iciare) a6i /c! i
6un iar i la lc 7 nu-#i 6lac) dar na6!ea a/!a e /6ecial ) aa
c / -#i 6un 4ainele cele #ai elegan!e) / 1iu al!1el dec9! de
2,+
- NAINTE S ADORM -
5icei. A5ia a6i !rec la lucrurile 6rac!ice. Iau !ru/a de c l !rie
din 6iele rie i 6un 8n ea 6ar1u#) gel de du) 6a/! de din i.
:reau / 1iu 1ru#a/ 8n na6!ea a/!a) 6en!ru 5 r5a!ul 6e care 8l
iu5e/c) 6en!ru 5 r5a!ul 6e care era# la un 6a/ / -l 6ierd. (un i
ni!e /are de 5aie. @u 6ar1u# de 1lri de 6r!cal.
#i dau /ea#a c 8#i a#in!e/c /eara 8n care #i-a# 1 cu!
5aga2ul / 6lec la %rig4!n.
Dar din!r-da! ) a#in!irea di/6are. Oc4ii #i /e de/c4id. n
cli6ele acelea) nu a-ea# de unde / !iu c # 6reg !ea#
6en!ru 5 r5a!ul care a-ea / -#i ia !!ul.
@n!inui / 1ac 5aga2ul 6en!ru 5 r5a!ul 6e care 8nc 8l a#.
Aud #ain 6arc9nd 8n 1a a ca/ei. M!rul /e 6re!e. O
6r!ier /e de/c4ide) a6i /e 8nc4ide. O c4eie 8n 5ra/c . %en. A
-eni!.
Sun! agi!a! . S6eria! . Nu #ai /un! 6er/ana 6e care a l /a!-
aca/ azi-di#inea 7 #i-a# a1la! 6-e/!ea. M-a# de/c6eri!
6e #ine 8n/ #i. @e / 1ie 8n #in!ea lui c9nd / # -ad ? @e
/ -#i /6un ?
Tre5uie / -l 8n!re5 dac !ie de 2urnalul #eu. Dac l-a ci!i!. @e
6 rere are.
Du6 ce 8nc4ide ua) # /!rig $
7 @4ri/!ine> @4ri/> A# -eni!.
Dar -cea lui nu e #eldia/ 7 6are eE!enua!. S!rig i eu)
/6un9ndu-i c /un! 8n dr#i!r.
Trea6!a cea #ai de 2/ /c9r 9ie /u5 greu!a!ea lui) i aud cu#
re/6ir 8n !i#6 ce ridic un 6an!1) a6i 6e cel lal!.
Acu# / -i 8ncal e 6a6ucii) iar a6i / -in la #ine. Si#!
un 1ir de 6l cere la g9ndul c -i !iu !a5ie!urile 7 2urnalul #-a
1a#iliariza! cu ele) c4iar dac #e#ria #ea nu i le a#in!e!e 7
dar) 6e # /ur ce urc !re6!ele) un al! /en!i#en! 8i ia lcul. &rica.
M g9nde/c la ce a# /cri/ 6e 6ri#a 6agin a 2urnalului. <S nu ai
8ncredere 8n %en.= De/c4ide ua dr#i!rului.
7 Draga #ea>
R #9n ne#ica! . S!au 6e #arginea 6a!ului) cu gen ile
de/1 cu!e 8n /6a!ele #eu. %en a!ea6! l9ng u 69n c9nd #
ridic 8n 6iciare i 8#i de/1ac 5ra ele) a6i /e a6r6ie de #ine i
# / ru! .
7 @u# a 1/! la /er-iciu? 8l 8n!re5.
i d 2/ cra-a!a.
2,2
- S. J. WATSON -
7 Ei) #ai 5ine / nu -r5i# de/6re a/!a) 8#i r /6unde el.
Sun!e# 8n -acan >
nce6e / -i de/1ac na/!urii c # ii. #i re6ri# i#6ul/ul de a
8n!arce ca6ul) a#in!indu-#i c e/!e / ul #eu i c 8l iu5e/c.
7 A# 1 cu! 5aga2ele. S6er c a# 6u/ ce !re5uie 6en!ru !ine.
N-a# !iu! ce-ai -rea / iei la !ine.
i d 2/ 6an!alnii) a6i 8i aran2eaz cu gri2 i 8i a!9rn 8n
i1nier.
7 Sun! /igur c ai ale/ 5ine.
7 N-a# !iu! unde #erge#) aa c #i-a 1/! de/!ul de greu /
# 4! r /c.
Se 8n!arce cu 1a a /6re #ine i # 8n!re5 dac nu cu#-a 8n
c4ii lui /e ci!e!e und de ener-are.
7 Nu-i ni#ic) / -eri1ic eu 5aga2ele 8nain!e / le 6une# 8n
#ain . Mer/i c le-ai 8nce6u!.
Se aaz 6e /caunul din 1a a # /u ei de !ale! i 8i 6une
6erec4e de 5lugi declra i. O5/er- c /un! c lca i 6er1ec! la
dung i !9n ra de du zeci i ce-a de ani care 8nc / l luie!e
8n #ine !re5uie / -i re6ri#e i#6ul/ul de a-l cn/idera carag4i/.
7 %en) !ii unde a# 1/! azi?
Se ui! la #ine.
7 Da) !iu.
7 3!ii de/6re dc!rul Na/4?
i ia 6ri-irea de la #ine.
7 Da) #i-ai zi/ de/6re el.
i - d c4i6ul re1lec!a! 8n glinzile # /u ei de !ale! 7 !rei
-er/iuni ale 5 r5a!ului cu care #-a# c / !ri!. Ale 5 r5a!ului 6e
care 8l iu5e/c.
7 Mi-ai 6-e/!i! !!) cn!inu el. 3!iu !!.
7 Nu !e deran2eaz c #-a# 8n!9lni! cu el?
Nu 8n!arce ca6ul /6re #ine.
7 Mi-a dri / -#i 1i /6u/ i #ie. Dar nu) nu # deran2eaz .
7 3i 2urnalul? 3!ii de 2urnalul #eu?
7 Da. Mi-ai zi/ i de el. 3i c !e-a a2u!a!.
Mi-a !recu! un g9nd 6rin #in!e.
7 3i l-ai ci!i!?
7 Nu. Mi-ai zi/ c e 6ri-a!. Nu #-a ui!a nicida! 8n lucrurile
!ale 6er/nale.
7 3!ii c a# a1la! i de Ada#?
: d c !re/are) ca i c9nd -r5ele #ele l-ar 1i l-i! cu -ilen .
2,3
- NAINTE S ADORM -
Sun! /ur6rin/ . M a!e6!a# / 1ie 5ucur/. %ucur/ c nu -a
!re5ui / -#i #ai 6-e/!ea/c iar i iar de/6re #ar!ea lui.
Se 8n!arce cu 1a a /6re #ine.
7 Da.
7 Dar n-a# - zu! nici 6z ) cn!inui eu.
%en # 8n!rea5 la ce # re1er.
7 A-e# 8n ca/ 1!gra1ii cu #ine i cu !ine) dar niciuna cu el)
8i eE6lic.
Se ridic 8n 6iciare i /e a6r6ie de 6a!) a6i /e aaz l9ng
#ine. #i ia #9na. Mi-a dri / nu /e #ai 6ar!e cu #ine ca i
c9nd a 1i 1 6!ur 1ragil ) ur de r ni! 7 ca i c9nd ade- rul
#-ar 6u!ea di/!ruge.
7 A# -ru! / - i 1ac /ur6riz ) /6une) a6i 5ag #9na /u5 6a!
i /ca!e un al5u# cu 1!gra1ii. "e-a# 6u/ aici 6e !a!e.
#i 8n!inde al5u#ul. E de/!ul de greu i e 8n-eli! 8n!r-un
#a!erial care 8ncearc / i#i!e 6ielea neagr ) dar nu reue!e.
Ridic c6er!a i dau 6e/!e un !eanc de 1!gra1ii.
7 A# -ru! / le aran2ez cu# !re5uie) 8#i eE6lic el. S i-l 1er
8n /eara a/!a. ;n 1el de caduD Dar n-a# a-u! !i#6. #i 6are
r u.
M ui! 6rin 1!gra1ii. n!r-ade- r) nu /un! rdna!e du6
niciun cri!eriu$ /un! 6u/e de-a -al#a 6ze de c9nd Ada# era
1ar!e #ic i de c9nd era adle/cen!. (r5a5il c /un! cele din
cu!ia #e!alic . ;na din!re ele 8#i /are 8n c4i$ Ada# e de2a !9n r
i /! al !uri de 1a! .
7 Iu5i!a lui? 8n!re5 eu.
7 ;na din!re ele. @ea cu care a /!a! cel #ai #ul!.
E 1a! dr gu ) 5lnd ) !un/ /cur!. #i a#in!e!e de @laire.
Ada# /e ui! direc! 8n 5iec!i- i r9de) iar ea e 6e 2u# !a!e
8n!ar/ /6re el i 6e c4i6 i /e ci!e!e un a#e/!ec de 5ucurie i
deza6r5are. A#9ndi au un aer c#6lice) ca i c9nd !c#ai ar
1i 1 cu! glu# cu cel care /e a1l 8n /6a!ele a6ara!ului. Se -ede
c /un! 1erici i) ceea ce # 5ucur .
7 @u# c4e#a 6e 1a! ?
7 Gelen) r /6unde el. O c4ea# Gelen.
Tre/ar c9nd 8#i dau /ea#a c a# -r5i! de/6re ea la !recu!)
8nc4i6uindu-#i c i ea a #uri!. #i !rece un g9nd 6rin #in!e$
<@e-ar 1i dac ) de 1a6!) ea e/!e cea care a #uri!) nu el?= Dar 8l
8nde6 r!ez 8nain!e / ca6e!e 1r# 6reci/ .
7 nc erau 8#6reun c9nd a #uri!?
2,4
- S. J. WATSON -
7 Da) a-eau de g9nd / /e lgdea/c .
&a!a 6are a!9! de !9n r i a!9! de 6lin de -ia ) iar 8n c4ii ei
/e ci!e/c a!9! de #ul!e 6/i5ili! i. nc nu !ie c9! /u1erin -a
!re5ui / 8ndure.
7 A -rea / # 8n!9lne/c cu ea.
%en 8#i ia 1!gra1ia din #9n i 1!eaz .
7 Nu 6 /!rez leg !ura cu ea.
7 De ce?
De2a 8#i i#agina# cu# a-ea / 1ie rela ia na/!r $ Gelen i cu
#ine a-ea# / ne /6ri2ini# una 6e cealal! . A-ea# / ne
8n elege# /u1erin a i / ne 8#6 r! i# iu5irea) dac nu una
6en!ru cealal! ) # car 6en!ru ceea ce 6ierdu/er # a#9ndu .
7 Au 1/! ni!e cer!uri) 8#i eE6lic el. Ni!e di1icul! i.
M ui! la el i 8#i dau /ea#a c nu -rea / -#i /6un . % r5a!ul
care #i-a /cri/ acea /cri/are) 5 r5a!ul care credea 8n #ine i
inea la #ine) care # iu5ea a!9! de #ul! 8nc9! # 6 r /i/e) iar
a6i /e 8n!r/e/e la #ine) 6 rea / 1i di/6 ru! cu !!ul.
7 %en?
7 Au 1/! ni!e cer!uriD re6e! el.
7 nain!e / #ar Ada# /au du6 ?
7 3i) i.
Mira2ul /6ri2inului reci6rc di/6are) iar lcul 8i e lua! de un
/en!i#en! de /6ai# . Dac Ada# i cu #ine ne cer!a/er #?
Oare lua/e 6ar!ea iu5i!ei 8n 61ida #a#ei?
7 Ada# i cu #ine era# a6r6ia i? 8n!re5 eu.
7 Da) /igur. (9n a !re5ui! / 1ii in!erna! . (9n i-ai 6ierdu!
#e#ria. Sigur) a i 1/! a6r6ia i i du6 aceea. A!9! c9! /e
6u!ea.
@u-in!ele lui # l-e/c ca un 6u#n. #i dau /ea#a c Ada#
era dar un c6ila a!unci c9nd #a#a lui /-a a1unda! 8n
a#nezie. %ine8n ele/ c nu a# a6uca! /- cun/c 6e -ii!area
lgdnic a 1iului #eu 7 6en!ru #ine) 1iecare 8n!9lnire cu el era
6ri#a.
A# 8nc4i/ al5u#ul.
7 (u!e# / -l lu # cu ni? 8l 8n!re5 eu. A -rea / # ui! la
6ze #ai 8ncl.
*
%e# c9!e ceac din ceaiul 6e care l-a 6reg !i! %en c9! !i#6
2,,
- NAINTE S ADORM -
eu #i-a# !er#ina! 5aga2ul) a6i urc # 8n #ain ) a/igur9ndu-
# c #i-a# lua! gean!a 7 nu a# /c/ 2urnalul din ea. nain!e
de a/!a) %en a ad uga! c9!e-a lucruri la 5aga2ul 6e care l-a#
1 cu! 6en!ru el) a6i a lua! i /er-ie!a din 6iele cu care a 6leca!
azi-di#inea i du 6erec4i de g4e!e din 1undul i1nierului.
A# /!a! l9ng 6r!ier c9! !i#6 a 8nc rca! !!ul 8n 6r!5aga2) iar
a6i l-a# a!e6!a! / -eri1ice dac uile erau 8ncuia!e i
1ere/!rele 8nc4i/e.
Acu# 8l 8n!re5 ca# c9! -a dura dru#ul) iar el ridic din u#eri.
7 De6inde de !ra1ic. Nu 1ar!e #ul! du6 ce iei# din "ndra.
;n re1uz de a-#i r /6unde) deg4iza! /u5 1r#a unui r /6un/.
M 8n!re5 dac aa e 8n!!deauna. M 8n!re5 dac anii 8n care a
1/! ne-i! / -#i !! re6e!e aceleai lucruri nu cu#-a l-au
e6uiza!) 6lic!i/indu-l 8n!r-a!9!) 8nc9! nu #ai e 8n /!are / -#i /6un
ni#ic.
#i dau /ea#a c e un 1er 6recau!. Merge 8nce!) ui!9ndu-/e
de/ 8n glind i 8nce!inind la cel #ai #ic /e#n al unui 6ericl.
M 8n!re5 dac Ada# a-ea 6er#i/ de cnducere. (re/u6un c
nu 6u!ea in!ra 8n ar#a! 1 r el) dar are 5inuia / cnduc
a!unci c9nd era 8n 6er#i/ie? Oare # lua 6e #ine) #a#a lui
5lna- ) i # ducea 8n eEcur/ii 6rin lcuri care credea c #i-ar
6l cea? Sau /e g9ndea c nu are niciun r/!) c 5ucuria 6e care
#i-ar 6rile2ui- ar di/6 rea 6e/!e na6!e) 6recu# z 6ada de 6e
un ac6eri cald?
Sun!e# 6e au!/!rad i ne 8ndre6! # /6re ieirea din ra. A
8nce6u! / 6lu 7 /!r6ii uriai cad 6e 6ar5riz) 8i 6 /!reaz
1r#a 6re de cli6 ) a6i 8i 8nce6 alunecarea uar 6e /!icl .
Sarele a6une 8n de6 r!are) c5r9nd /u5 /!ra!ul de nri)
8n- luind 5e!nul i gea#urile cl dirilr din 2ur 8n!r- lu#in
ca!i1ela! de culare 6r!calie. E 6ri-eli!e #inuna! ) dar
8n un!rul #eu /e d lu6! $ 8#i dre/c a!9! de #ul! / #
g9nde/c la 1iul #eu al!1el dec9! 8n #d a5/!rac!) 8n/ ) 1 r
a#in!ire cncre! ) nu reue/c) i /un! ne-i! / # 8n!rc de
1iecare da! la acelai ade- r 7 nu-#i 6! aduce a#in!e de el)
aa c ) 6en!ru #ine) e ca i c9nd nici n-ar 1i eEi/!a!.
nc4id c4ii. M g9nde/c la ce a# ci!i! 8n du6 -a#iaza a/!a
de/6re 1iul n/!ru i) din!r-da! ) 8#i a6are 8n #in!e i#agine 7
Ada#) c9nd era #ic) 8#6ing9nd !ricicle! al5a/!r 6e alee.
Dar) c4iar 8n !i#6 ce # #inunez de ea) 8#i dau /ea#a c nu e
real . 3!iu c nu e a#in!ire -eri!a5il ) ci i#aginea 6e care #i-
2,0
- S. J. WATSON -
a# 1r#a!- azi) 8n !i#6 ce-#i ci!ea# 8n/e#n rile de/6re
acea/! a#in!ire) care la r9ndul lr /un! rdul unei aduceri
a#in!e. A#in!iri ale unr a#in!iri. Me#ria celr #ai #ul i
a#eni /e 8n!inde de-a lungul c9!r-a decenii) dar a #ea) de-a
lungul a dar c9!e-a re.
Nereuind / -#i aduc a#in!e de 1iul #eu) 1ac lucrul cel #ai
5un 6en!ru #ine) /ingurul care 8#i 6a!e lini!i #in!ea
nelini!i! . Nu # #ai g9nde/c la ni#ic. "a a5/lu! ni#ic.
Mir/ greu i dulce de 5enzin . Si#! durere 8n cea1 .
De/c4id c4ii. n 1a a #ea - d gea#ul ud al 6r!ierei) ac6eri! cu
a5urul re/6ira iei #ele) iar dincl de el) 8n de6 r!are) lu#ini
di1uze. #i dau /ea#a c a# a i6i!. Sun! /6ri2ini! cu ca6ul de
gea#) 8n!r- 6zi ie inc#d . Maina /! 6e lc) iar #!rul e
6ri!. M ui! 8n drea6!a #ea.
%en e al !uri de #ine. E !reaz i /e ui! 8n 1a . S! ne#ica! i
6are c nici # car nu-i d /ea#a c #-a# !rezi!. @n!inu /
6ri-ea/c 6rin 6ar5riz cu un c4i6 ineE6re/i-) i#6/i5il de
de/ci1ra! 8n 8n!uneric. n!rc ca6ul) / - d la ce /e ui! .
(rin 6ar5rizul ac6eri! cu /!r6i) - d ca6!a din 1a ) iar
dincl de ea) un gard de le#n 8n- lui! 8n /!r lucirea /!9l6ilr de
ilu#ina! din /6a!ele n/!ru. Dincl de gard) nu #ai di/!ing
ni#ic. : d dar 8n!unericul enr# i #i/!eri/) 8n #i2lcul c ruia)
a6ra6e de rizn!) a!9rn lun 6lin .
7 #i 6lace #area) /6une el 1 r / /e ui!e la #ine.
n cli6a aceea) 8#i dau /ea#a c a# a2un/ 6e ca/! ) c
#aina e 6arca! 6e -9r1ul unei /!9nci.
7 ie nu? # 8n!rea5 el) 8n!rc9ndu-/e /6re #ine cu 6ri-ire
ne8nc4i6ui! de !ri/! . i 6lace #area) nu-i aa) @4ri/?
7 Da) 8#i 6lace.
:r5e!e ca i c9nd n-ar !i) ca i c9nd n-a# 1i 1/! nicida!
6e #alul # rii) ca i c9nd n-a# 1i 1/! nicida! 8#6reun 8n
-acan . Si#! c # cu6rinde 1rica) dar 8#i 6 /!rez cu#6 !ul.
ncerc / r #9n aici) 8n 6rezen!) cu / ul #eu. ncerc / -#i
a#in!e/c !! ce a# ci!i! 8n 2urnal 8n du6 -a#iaza a/!a.
7 Dar !ii c -#i 6lace) /6un eu.
Sca!e un 1!a!.
7 Da) !iu c 8 i 6l cea. Dar nu #ai /un! /igur. Te /c4i#5i. Te-
ai /c4i#5a! de-a lungul anilr. De c9nd /-a 8n!9#6la! ce /-a
8n!9#6la!D ;neri) nu !iu cine e!i. M !reze/c 8n 1iecare zi i nu
2,A
- NAINTE S ADORM -
!iu cu# / 1ii.
Tac. Nu !iu ce-a 6u!ea zice. 3!i# a#9ndi c9! de li6/i! de
/en/ ar 1i / 8ncerc / # a6 r) / -i /6un c /e 8nal . 3!i#
a#9ndi c /un! 6er/ana care !ie cel #ai 6u in c9! de #ul! #
/c4i#5 de la zi la al!a.
7 #i 6are r u) /6un eu 8n cele din ur# .
Se ui! la #ine.
7 Ei) nu-i ni#ic. N-ai 6en!ru ce / - i ceri /cuze. 3!iu c nu e
-ina !a. Ni#ic din !a!e a/!ea nu /-a 8n!9#6la! din -ina !a. @red
c /un! nedre6!. M g9nde/c 6rea #ul! la #ine.
n!arce iar i ca6ul /6re #are. Nu /e -ede dec9! lu#in 8n
zare 7 un -a/. O #ic 6a! de lu#in 8n!r- #are de 8n!uneci#e
ca de /#al .
7 O / 1ie 5ine) @4ri/) nu-i aa?
7 %ine8n ele/) /6un eu. %ine8n ele/ c- / 1ie 5ine. E un nu
8nce6u! 6en!ru ni. Acu# in un 2urnal) iar dc!rul Na/4 / #
a2u!e. S!area #ea /e a#elireaz . 3!iu a/!a. @red c- / #
rea6uc de /cri/. Nu - d de ce n-a 1ace-. Ar !re5ui / # /i#!
5ine. n 6lu/) a# relua! leg !ura cu @laire) i # 6a!e a2u!a i
ea.
#i -ine idee.
7 A# 6u!ea / ne 8n!9lni# cu ! ii) nu crezi? @a 6e -re#uri.
@a 8n !i#6ul /!uden iei. Ni !rei. 3i / ul ei 7 6arc a zi/ c e
c / !ri! . (u!e# / ne /!r9nge# cu ! ii i / 6e!rece# ni!e
!i#6 8#6reun . Ar 1i 1ru#/.
Din!r-da! ) 8#i aduc a#in!e de #inciunile lui %en) de/6re
care a# ci!i! 8n 2urnal) i de !a!e lucrurile 8n leg !ur cu care nu
a# 6u!u! a-ea 8ncredere 8n el) dar le 8nde6 r!ez 6e !a!e. #i
/6un c !a!e a/!ea au 1/! l #uri!e. Acu# e r9ndul #eu / 1iu
6u!ernic . S 1iu 6!i#i/! .
7 Dac ne 6r#i!e# / 1i# 8n!!deauna /inceri unul cu al!ul)
8i /6un eu) cred c !!ul / 1ie 5ine.
Se 8n!arce cu 1a a /6re #ine.
7 M iu5e!i) nu-i aa?
7 Da) /igur c !e iu5e/c.
7 3i # ier i? (en!ru c !e-a# 6 r /i!? N-a# -ru! /- 1ac. Dar
n-a# a-u! 8nc!r. #i 6are r u.
l iau de #9n . E cald i rece 8n acelai !i#6. 3i un 6ic 2ila- .
ncerc / i- cu6rind 8n!re 6al#e) dar el nici nu # a2u! ) nici nu
/e 6une. M9na lui r #9ne ne#ica! 6e genunc4i. O /!r9ng
2,C
- S. J. WATSON -
ur) i a5ia a!unci 6are / 5/er-e c 8l in de #9n .
7 %en. n eleg. Te ier!.
M ui! 8n c4ii lui. 3i ei 6ar ineE6re/i-i i li6/i i de -ia ) ca i
c9nd de2a ar 1i - zu! a!9! de #ul!e grz -ii) 8nc9! n-ar #ai 6u!ea
/u6r!a 8nc una.
7 Te iu5e/c) %en.
7 S ru! -# ) 8#i 6!e!e el.
&ac ce #i-a ceru!) iar a6i) du6 ce # 8nde6 r!ez) adaug $
7 nc da! . S ru! -# 8nc da! .
l / ru! 8nc da! . Dar) dac #i-ar cere-) n-a 6u!ea / -l
/ ru! a !reia ar . Du6 aceea) ne ui! # a#9ndi /6re #are) la
lu#ina lunii glindi! 8n a6 ) la 6ic !urile de 6laie de 6e 6ar5riz)
care re1lec! lu#ina gal5en 6riec!a! de 1arurile #ainilr ce
!rec 6e l9ng ni. Dar ni di) in9ndu-ne de #9n . #6reun .
R #9ne# acl -re#e 8ndelunga! 7 #ie #i /e 6are c 6re
de c9!e-a re. %en e al !uri de #ine) ui!9ndu-/e /6re #are.
(ri-e!e a6a cu a!en ie) ca i c9nd ar c u!a ce-a 7 un r /6un/ 8n
8n!uneric 7 dar nu /6une ni#ic. M 8n!re5 de ce a 6ri! aici) ce
/6era / g /ea/c .
7 @4iar e ani-er/area na/!r ? 8n!re5 eu.
Dar nu 6ri#e/c niciun r /6un/. (are / nu # 1i auzi!) aa c
re6e! 8n!re5area.
7 Da) r /6unde el cu gla/ /c zu!.
7 Ani-er/area nun ii na/!re?
7 Nu) ani-er/area n6 ii 8n care ne-a# cun/cu!.
A -rea / -l 8n!re5 dac e cazul / / r5 !ri# i / -i /6un c
nu 6are ani-er/are) dar #i /e 6are c ar 1i crud.
S!rada din /6a!ele n/!ru /-a lini!i!) iar luna /e ridic !! #ai
/u/ 6e cer. nce6 / -#i 1ac gri2i c / r #9ne# a1ar !a!
na6!ea) ui!9ndu-ne la #are 8n !i#6 ce /!r6ii cad 6e #ain .
Mi#ez un c /ca!.
7 Mi-e /#n. Merge# la 4!el?
7 Da) r /6unde el) du6 ce /e ui! la cea/. Sigur. #i 6are
r u. Merge# i#edia!.
A6i 6rne!e #!rul.
M /i#! uura! . A5ia a!e6! / dr# i) 8n acelai !i#6) 8#i e
!ea# de /#n.
*
2,F
- NAINTE S ADORM -
Dru#ul de ca/! c5ar i /e 8nal ) er6uind 6e la
#arginea unui /a!. Du6 -re#e) 8nce6 / /e a6r6ie lu#inile
unei lcali! i #ai #ari) c 6 !9nd un cn!ur din ce 8n ce #ai
6reci/ 6rin 6ar5rizul u#ed. S!rada /e agl#ereaz ) a6i a2unge#
8n!r-un #ic 6r! cu c9!e-a a#5arca iuni) 6e al c rui c4ei /un!
a#ena2a!e #agazine i clu5uri de na6!e) i 8n cele din ur#
in!r # 8n raul 6r6riu-zi/. (e 6ar!ea drea6! ) !a!e cl dirile 6ar
/ 1ie 4!eluri) iar 6e 1a adele lr /e leag n 8n 5 !aia -9n!ului
6ancar!e al5e care 1ac recla# di1eri!elr 1er!e de /e2ur. S!r zile
/un! agl#era!e) deci nu e a!9! de !9rziu 6e c9! 8#i 8nc4i6uia#)
/au 6a!e c /un!e# 8n genul acela de ra care e ani#a! i
ziua) i na6!ea.
(ri-e/c /6re #are. ;n c4ei /c lda! 8n lu#in 8nain!eaz 8n a6 )
iar la ca6 !ul lui /e a1l un 6arc de di/!rac ii$ un 6a-ilin ac6eri!
cu cu6l ) un #n!agne-ru//e i un uria !5gan 8n /6iral .
A6ra6e c aud r9/e!ele i i6e!ele celr care /un! 6ur!a i 8n
-i!ez 6e dea/u6ra # rii negre ca /#ala.
Si#! 8n 6ie6! nelini!e 6e care nu 6! nu#i.
7 ;nde /un!e#? 8n!re5 eu.
Dea/u6ra in!r rii 6e c4ei /e - d c9!e-a cu-in!e cu li!ere
lu#ina/e) dar nu le 6! de/ci1ra 6rin 6ar5rizul ac6eri! cu
/!r6i.
7 Sun!e# aici) 8#i /6une %en du6 ce -ireaz 6e /!rad
la!eral i 6re!e 8n 1a a unei ca/e cu e!a2) 6e a c rei #arc4iz e
/cri/$ <G!el Rial!=.
Dincl de gardul din 1ier 1r2a! care /e6ar de /!rad /e - d
c9!e-a !re6!e care duc la in!rare) iar al !uri de u /e a1l un
g4i-eci cr 6a! care c9nd-a !re5uie / 1i ad 6/!i! un ar5u/!) dar
acu# e gl. M cu6rinde /6ai# in!en/ .
7 A# #ai 1/! aici? 8l 8n!re5 eu) dar %en cla!in din ca6. E!i
/igur? @a/a a/!a #i /e 6are cun/cu! .
7 Sun! /igur. Dar /e 6a!e ca da! / 1i /!a! 8n!r- 6en/iune
a1la! unde-a 8n a6r6iere. (r5a5il c de ea 8 i a#in!e!i.
ncerc / # lini!e/c. Ne d # 2/ din #ain . :iza-i de
4!elul Rial! /e a1l un 5ar 6rin ale c rui -i!rine - d #ul i#e
de clien i) iar 8n /6a!ele lr) un ring de dan/ 1ar!e ani#a!.
Muzica 5u5uie) 8n 5ui! de /!icl .
7 Merge# / ne caz #) 8#i /6une %en) iar a6i / #
8n!rc du6 5aga2e) da?
20*
- S. J. WATSON -
:9n!ul e rece) iar 6laia /-a 8n!e i!. #i /!r9ng 4aina #ai 5ine)
urc re6ede !re6!ele i de/c4id ua de la in!rare) 6e care /crie$
<Nu a-e# lcuri li5ere=. A!e6! 8n 4l) iar c9nd -ine i %en) 8l
8n!re5$
7 Ai 1 cu! rezer-are?
: d u da! de 6ere!e) iar de dincl de ea /e aude
zg#!ul unui !ele-izr cu -lu#ul la #aEi#u#) care
cncureaz cu #uzica de -iza-i. Nu /e -ede niciun 5iru de
6ri#ire) ci dar /nerie 6e # /u ) iar al !uri de ea) un /e#n
care ne in-i! / /un # ca / ne anun # -enirea.
7 Da) 5ine8n ele/) 8#i r /6unde %en. Nu- i 1ace gri2i.
A6i a6a/ 6e 5u!nul /neriei. (re de c9!e-a cli6e) nu /e
8n!9#6l ni#ic) dar 8n cele din ur# ) din!r- ca#er #ai
8nde6 r!a! ) a6are un !9n r 8nal!) cu #ic ri ne8nde#9na!ice. Are
c #aa /ca/ din 6an!alni) dei e #ul! 6rea #are 6en!ru el.
Ne /alu! ca i c9nd !ia c ur#a / -eni#) dar 1 r c ldur 8n
gla/) iar eu a!e6! ca el i %en / 8nc4eie 1r#ali! ile de rigare.
E li#6ede c 6en/iunea a cun/cu! i zile #ai 5une. @-rul e
r/ din lc 8n lc) iar -6/eaua din 2urul !curilr de la ui e
/cr2i! . (e una din!re ui /crie$ <Sala de #e/e=) iar 8n ca6 !ul
4lului /e - d al!e c9!e-a ui care 8#i 8nc4i6ui c dau /6re
5uc ! rie i ca#erele 6er/nalului.
7 S - cnduc la ca#era du#nea-a/!r ) /6une !9n rul
8nal!) du6 ce !er#in cu %en) i 8#i dau /ea#a c -r5e!e cu
#ine) 6en!ru c %en de2a a 6rni! /6re ua de la in!rare 7
6r5a5il a 6leca! / aduc 5aga2ele.
7 Da) #ul u#e/c.
#i d c4eie) a6i 6rni# 6e /car . "a 6ri#ul e!a2 /un!
c9!e-a dr#i!are) dar nu ne 6ri# acl) ci #erge# #ai /u/.
(e # /ur ce urc #) cl direa 6are / /e 8ngu/!eze$ !a-anele
/un! #ai 2a/e) iar 6ere ii #ai a6r6ia i. A2unge# la al dilea e!a2
i) du6 ce !rece# 6e l9ng un dr#i!r) ne 6ri# 8n 1a a unei
/c ri care 6r5a5il duce la ul!i#ul ni-el.
7 Acl e ca#era du#nea-a/!r ) 8#i /6une !9n rul. E
/ingura de la e!a2ul !rei.
i #ul u#e/c) du6 care el c5ar ) iar eu urc 8n ca#era
na/!r .
*
20+
- NAINTE S ADORM -
De/c4id ua. @a#era e/!e 8n!uneca! i 7 cu !a!e c /e a1l
la ul!i#ul e!a2 7 #ai #are dec9! # a!e6!a#. (e 6ere!ele din
1a a #ea - d 1erea/!r 6rin care in!r lu#in cenuie) d9nd
la i-eal # /u de !ale! ) un 6a!) #a/ i un 1!liu.
Muzica de la clu5ul de -iza-i duduie) li6/i! de clari!a!e) redu/
la un 5a/ 8n1unda!. R #9n ne#ica! . Iar i #-a cu6rin/ 1rica.
Aceeai 1ric 6e care a# /i# i!- 8n 1a a 6en/iunii) dar cu#-a
#ai 8n1ir !are. M ia cu 1rig. @e-a nu e 8n regul ) dar n-a
6u!ea /6une ce. In/6ir ad9nc) dar 6arc nu 6! !rage /u1icien!
aer 8n 6l #9ni. M /i#! ca i c9nd a 1i 6e 6unc!ul de a # 8neca.
nc4id c4ii) de 6arc a /6era c ) a!unci c9nd 8i -i de/c4ide)
ca#era -a ar !a al!1el. n/ nu /e 8n!9#6l aa. :reau / a6rind
lu#ina) dar /un! c6lei! de graz ) ca i c9nd /i#6lul ge/! de a
a6 /a 6e 8n!reru6 !r -a declana deza/!rul) /19ri!ul !u!urr
lucrurilr.
@e /e -a 8n!9#6la dac ie/ din ca#era 8n- lui! 8n 8n!uneric i
c5r la 6ar!er? A 6u!ea !rece cal# 6e l9ng !9n rul 8nal!) a6i
a /!r 5a!e 4lul 7 !rec9nd 6e l9ng %en dac 8#i ie/e 8n cale 7
a6i a iei din 4!el.
Dar !a! lu#ea ar crede c a# 8nne5uni!) 5ine8n ele/. M-ar
g /i i #-ar aduce 8na6i. 3i ce le-a /6une du6 aceea? @ eu)
1e#eia care nu-i a#in!e!e ni#ic) a# a-u! un /en!i#en!
ne6l cu!) -ag 5 nuial ? Or / cread c /un! carag4ia/ .
Sun! cu / ul #eu. A# -eni! aici ca / # rea6r6ii de el. Sun!
8n /iguran cu %en.
Aa c a6rind lu#ina.
(re de cli6 ) c9! #i /e 5inuie/c c4ii) nu di/!ing ni#ic.
A6i - d ca#era. Nu # i#6re/ineaz 6rin ni#ic. Nu a# de ce
/ # !e#. @-rul e cenuiu-de/c4i/) iar 6erdelele i !a6e!ul
/un! 8#6d5i!e cu #dele 1lrale nea/r!a!e. M /u a de !ale!
cu !rei glinzi e 6n/i! ) iar dea/u6ra ei a!9rn un !a5lu
/6 l ci! care 8n1 ieaz 6a/ re. (erna 1!liului din r c4i! e
8#6d5i! i ea cu un #del 1lral) iar 6a!ul e ac6eri! cu
cu-er!ur #a!la/a! de culare 6r!calie.
#i dau /ea#a c9! de deza# gi! ar 6u!ea 1i al!cine-a dac ar
de/c6eri c acea/!a e/!e ca#era 6e care a 8nc4iria!- 6en!ru
-acan a /a) dar nu deza# girea e /en!i#en!ul care # 8ncearc
6e #ine) ci /6ai#a) care acu# /-a !ran/1r#a! 8n graz .
nc4id ua i 8ncerc / # lini!e/c. Sun! carag4ia/ . O
6aranic . Tre5uie / # #en in cu6a! . S 1ac ce-a.
202
- S. J. WATSON -
E 1rig 8n ca#er ) iar 6erdelele /e leag n 8n 5 !aia 5rizei. M
duc / 8nc4id 1erea/!ra) dar #ai 8n!9i arunc 6ri-ire a1ar .
@a#era na/!r /e a1l de/!ul de /u/$ e di/!an #are 69n la
/!9l6ii de ilu#ina! 6e care /!au lini!i i c9 i-a 6e/c rui. M ui! 6e
dea/u6ra ac6eriurilr) - d luna rece a!9rn9nd 6e cer) iar 8n
de6 r!are) #area. Di/!ing c4eiul) !5ganul 8n /6iral i lu#inile
in!er#i!en!e.
A6i le - d. @u-in!ele. @ele de dea/u6ra in!r rii 6e c4ei.
Cheiul 1ri&hton.
Dei e 1rig i !re#ur ur) /i#! cu# #i /e 1r#eaz 6e 1run!e
6ic !ur de !ran/6ira ie. Acu# 8n eleg. %en #-a adu/ aici) la
%rig4!n) lcul deza/!rului #eu. Dar de ce? Oare 8i 8nc4i6uie c
e #ai 6r5a5il / -#i a#in!e/c ce /-a 8n!9#6la! dac # 8n!rc 8n
raul 8n care #i-a 1/! r 6i! -ia a? Se g9nde!e c 8#i -i
aduce a#in!e cine #i-a 1 cu! a/!a?
#i a#in!e/c c dc!rul Na/4 #i-a 6r6u/ da! / -in aici)
iar eu i-a# /6u/ c nu -reau.
Aud 6ai 6e /car . 3i ni!e -ci. (r5a5il c !9n rul 8l cnduce
i 6e %en 69n la ca#era na/!r . @red c aduc 8#6reun
5aga2ele) urc9ndu-le 6e !re6!e i #ane-r9ndu-le cu gri2 6e
6alierele 8ngu/!e. n cur9nd) %en / a2ung aici.
@e / -i /6un? @ /e 8nal i c -enirea aici nu 8#i e de a2u!r?
@ -reau / #erg aca/ ?
M a6r6ii de u . l -i a2u!a / aduc 5aga2ele 8n ca#er )
a6i le -i de/1ace i ne -# culca) iar #9ineD
A5ia acu# 8#i dau /ea#a$ #9ine iar i nu -i #ai !i ni#icD
Dar 6a!e c 8n /er-ie!a de 6iele a lui %en /e a1l ni!e 1!gra1ii.
(a!e c4iar al5u#ul 6e care #i l-a ar !a! azi-di#inea . :a !re5ui
/ 1l/ea/c !! ce are la di/6zi ie 6en!ru a-#i eE6lica din nu
cine e i unde ne a1l #.
M 8n!re5 dac #i-a# lua! 2urnalul cu #ine) a6i 8#i aduc
a#in!e c l-a# 6u/ 8n gean! . ncerc / # lini!e/c) 8n na6!ea
a/!a) #i-l -i 6une /u5 6ern ) iar #9ine /igur -i da de el i 8l -i
ci!i. T!ul -a 1i 5ine.
l aud 6e %en di/cu!9nd 6e 6alier de/6re #icul de2un.
7 (r5a5il c -# -rea / -l /er-i# 8n ca#er ) 8i eE6lic el
!9n rului.
;n 6e/c ru i6 dincl de 1erea/!r ) 1 c9ndu-# / !re/ar.
(rne/c /6re u i) 8n cli6a aceea) - d. n drea6!a #ea. O 5aie
cu ua de/c4i/ . O cad ) un cl/e!) c4iu-e! . Dar ceea ce 8#i
203
- NAINTE S ADORM -
a!rage 6ri-irea i # 8ngrze!e e/!e 6deaua. E ac6eri! cu
gre/ie) iar #delul e/!e ne5inui!$ 6l ci al5e i negre di/6u/e
al!erna!i- /u5 1r#a unr diagnale.
'ura #i /e de/c4ide i /i#! c # ia cu 1rig. A# i#6re/ia c
# aud i69nd.
#i dau /ea#a c recun/c #delul.
Deci nu dar raul #i /e 6are cun/cu!.
A# #ai 1/! aici. A# #ai 1/! 8n ca#era a/!a.
*
;a /e de/c4ide. Nu /6un ni#ic a!unci c9nd in!r %en) dar
g9ndurile #i /e 8n- l# e/c 8n #in!e. A/!a e ca#era 8n care a#
1/! a!aca! ? De ce nu #i-a /6u/ c -eni# aici? @u# de 6a!e
!rece de la a nu -rea / 6#enea/c ni#ic de/6re a!ac la a #
aduce 8n ca#era 8n care /-a 8n!9#6la!?
l - d 8n cadrul uii 6e !9n rul 8nal! i a -rea / -l /!rig) / -l rg
/ r #9n ) dar 8n cele din ur# /e 8n!arce i 6leac ) iar %en
8nc4ide ua. Acu# a# r #a/ dar ni di.
Se ui! la #ine i # 8n!rea5 $
7 Te /i# i 5ine?
7 Da) /6un eu) 8ncu-iin 9nd din ca6.
n/ e ca i cu# ace/! cu-9n! #i-ar 1i 1/! /#ul/ din!re 5uze.
#i /i#! -i/cerele r /cli!e de ur .
M a6uc de 5ra ) /!r9ng9ndu-#i carnea un 6ic 6rea !are 7
de #-ar 1i /!r9n/ #ai !are) a 1i /6u/ ce-a) de #-ar 1i /!r9n/ #ai
8nce!) nu cred c a 1i 5 ga! de /ea# .
7 E!i /igur ?
7 Da.
Oare de ce 1ace a/!a? Dar !ie unde ne a1l # i ce
/e#ni1ica ie are lcul /!a. (r5a5il a 6l nui! !!ul cu #ul! gri2 .
7 Da) # /i#! 5ine. Dar /un! ca# 5/i! .
A5ia a!unci 8#i !rece 6rin #in!e c /-ar 6u!ea ca dc!rul Na/4
/ ai5 leg !ur cu !a!e a/!ea. Al!#in!eri de ce-ar 4! r8 %en
/ # aduc aici !c#ai acu#) du6 ! i ace!i ani) 8n care ar 1i
6u!u! /- 1ac ) dar n-a 1 cu!-?
(r5a5il c au lua! leg !ura. (a!e c %en l-a /una! du6 ce i-
a# /6u/ c #-a# 8n!9lni! cu el. (a!e c au 6l nui! !!ul 8n
ul!i#a / 6! #9n 7 / 6! #9na de/6re care nu !iu ni#ic.
7 De ce nu iei lc? 8n!rea5 el.
204
- S. J. WATSON -
7 @red c- / # aez) # aud /6un9nd) a6i # 8n!rc cu
1a a /6re 6a!.
Sau 6a!e c au 1/! !! !i#6ul #9n 8n #9n ? E 6/i5il ca
dc!rul Na/4 / # 1i #in i! 8n leg !ur cu !!. Mi-l i#aginez
/un9ndu-l 6e %en du6 ce 8i lua la re-edere de la #ine)
6-e/!indu-i de/6re 6rgre/ele #ele /au de/6re a5/en a lr.
7 &ar!e 5ine) /6une %en. :ia# / iau i a#6anie. @red c-
/ # duc / cu#6 r. E un #agazin 8n a6r6iere. :in re6ede.
M 8n!rc cu 1a a /6re el. #i z9#5e!e i # / ru! . Acu#)
/ ru!ul lui e 6relung. i 6li#5 5uzele 6e/!e ale #ele) #
#9ng9ie 6e 6 r i 6e /6a!e. #i re6ri# i#6ul/ul de a # da
8na6i. M9na lui c5ar i) 8n cele din ur# ) #i /e 6re!e
dea/u6ra 1e/ei. ng4i! 8n /ec.
Nu 6! a-ea 8ncredere 8n ni#eni. Nici 8n / ul #eu. Nici 8n cel
care a !! 6re!in/ c -rea / # a2u!e. Au 6u/ !!ul la cale
8#6reun ) 6reg !indu-# 6en!ru ziua acea/!a) ziua 8n care au
4! r9! c !re5uie / 8n1run! rarea din !recu!ul #eu.
<@u# au 8ndr zni!> @u# au 8ndr zni!>=
7 %ine) /6un eu) a6i 8n!rc 6u in ca6ul i 8l 8#6ing ur) ca
/ -#i dea dru#ul.
Se 8n!arce cu /6a!ele i ie/e din ca#er .
7 O / 8ncui ua) /6une el. Mai 5ine / 1i# 6recau iD
Aud c4eia 8n-9r!indu-/e 8n 5ra/c i /i#! c # cu6rinde
6anica. Oare c4iar /e duce / cu#6ere a#6anie? Sau #erge /
/e 8n!9lnea/c cu dc!rul Na/4? Nu-#i -ine / cred c #-a adu/
8n ca#era a/!a 1 r / -#i /6un 7 8nc #inciun ) care /e
adaug celr de 69n acu#. l aud c5r9nd !re6!ele.
M aez 6e #arginea 6a!ului) 1r9ng9ndu-#i #9inile. Nu #
6! cal#a) nu # 6! cncen!ra a/u6ra unui /ingur lucru.
'9ndurile #i /e a#e/!ec ne8nce!a!) ca i c9nd) 8n!r- #in!e
li6/i! de #e#rie) 1iecare idee ar a-ea 6rea #ul! /6a iu / /e
dez-l!e i / /e #i!e) iz5indu-/e de celelal!e i 6rduc9nd
2er5 de /c9n!ei care 8n cele din ur# di/6are.
M ridic 8n 6iciare. Sun! eE!re# de 1uria/ . Nu # 6!
8#6 ca delc cu g9ndul c %en /e -a 8n!arce 8n ca#er ) -a
!urna a#6anie 8n 6a4are i a6i /e -a /!recura 8n 6a! al !uri de
#ine. Nici cu g9ndul c 6ielea lui /e -a li6i de a #ea) c #9inile
lui # -r a!inge !a! na6!ea) # -r #9ng9ia i # -r 6i6 i)
8ncura29ndu-# / 1iu a lui. Dar cu# a 6u!ea / 1iu a cui-a) c9nd
nici # car nu !iu cine /un!?
20,
- NAINTE S ADORM -
@red c a 1ace rice. Orice) 8n a1ar de a/!a.
Nu 6! /!a aici) 8n lcul unde #i-a 1/! di/!ru/ -ia a) unde #i-
a 1/! lua! !!ul. ncerc / e/!i#ez c9! !i#6 a# la di/6zi ie. Hece
#inu!e? @inci? M a6r6ii de gean!a lui %en i de/c4id. Nu !iu
de ce. 3i nici nu # g9nde/c de ce /au cu#) ci dar c !re5uie /
ac inez acu#) c9! !i#6 %en e 6leca!) 8nain!e / /e 8n!arc i
lucrurile / /e /c4i#5e din nu. (a!e c -reau / g /e/c c4eile
de la #ain ) / de/c4id ua cu 1r a i / c5r la 6ar!er) a6i
/ ie/ 8n 6laie i / urc 8n #ain . Nici # car nu /un! /igur c
!iu / cnduc) dar 6a!e c -reau / 8ncerc$ / urc la -lan i /
6lec c9! #ai de6ar!e.
Sau 6a!e -reau / g /e/c 1!gra1ie cu Ada# 7 !iu c
/un! acl. A# / iau dar una) a6i a# / ie/ din ca#er i a#
/ 1ug. A# / 1ug 69n c9nd / /i#! c nu #ai 6!) iar a6i a#
/- /un 6e @laire 7 /au 6e al!cine-a 7 i a# / -i /6un c nu #ai
/u6r! i /- rg / # a2u!e.
:9r #9na ad9nc 8n gean! . Si#! #e!al i 6la/!ic. @e-a #ale.
A6i un 6lic. l /c!) g9ndindu-# c ar 6u!ea cn ine 1!gra1ii)
i 8#i dau /ea#a c e cel 6e care l-a# g /i! aca/ ) 6e 5irul lui.
(r5a5il c l-a# 6u/ 8n gean!a lui %en c9nd a# 1 cu! 5aga2ul)
in!en in9nd / -i aduc a#in!e c nu 1u/e/e de/c4i/. l 8n!rc 6e
cealal! 6ar!e i - d c 6e el e /cri/ cu-9n!ul$ <(ri-a!=. & r /
/!au 6e g9nduri) 8l de/c4id i /c! ce /e a1l 8n el.
G9r!ie. Mai #ul!e 6agini. (e care le recun/c. Dunguli ele
rizn!ale al5 /!rui i liniile rii de 6e #argine /un! iden!ice cu
cele din 2urnalul #eu) din agenda 8n care #i-a# 1 cu!
8n/e#n rile.
A6i 8#i recun/c /cri/ul i 8nce6 / 8n eleg.
Nu #i-a# ci!i! !a! 6-e/!ea. #i li6/e!e 6ar!e din ea.
@9!e-a 6agini 5une.
#i /c! 2urnalul din gean! . Nu a# - zu! 8nain!e) dar acu#
5/er- c ) du6 ul!i#a 6agin ac6eri! cu /cri/) a 1/!
8nde6 r!a! /ec iune 8n!reag $ 6aginile au 1/! /ca/e cu gri2 )
! ia!e cu un 5i/!uriu /au cu la# ) 1ar!e a6ra6e de c!r.
T ia!e de %en.
M aez 6e 6dea) cu 6aginile 8#6r !ia!e 8n 1a a #ea.
Acea/!a e/!e / 6! #9na li6/ din -ia a #ea. #i ci!e/c re/!ul
6-e!ii.
*
200
- S. J. WATSON -
(e 6ri#a 6agin ) /crie$ <:ineri) 23 nie#5rie=. Hiua 8n care #-
a# 8n!9lni! cu @laire. (r5a5il c a# /cri/ 8n 2urnal c4iar 8n /eara
aceea) du6 ce a# /!a! de -r5 cu %en. (a!e c de2a 6ur!a/e#
cn-er/a ia 6e care !! an!ici6a#.
0tau aici, pe podeaua din .aie, n casa n care se pare c m
trezesc n fiecare zi. ,m n fa a mea acest 4urnal, iar n mn in
un pi6. 0criu pentru c e sin&urul lucru care mi trece prin minte
i pe care pot s -l fac.
8n 4urul meu sunt mpr tiate erve ele m.i.ate cu lacrimi i
sn&e. Cnd clipesc, privirea mi se coloreaz n rou. O nou
pic tur de sn&e mi se prelin&e n ochi imediat dup ce o ter&
pe cea dinainte.
Cnd m-am uitat n o&lind , am v zut c am o t ietur
deasupra ochiului i una pe .uz . Cnd n&hit, simt izul metalic
al sn&elui.
5reau s dorm. 0 & sesc un loc si&ur, s nchid ochii i s m
odihnesc, precum un animal.
Pentru c asta sunt. -n animal. Care zi de zi i clip de clip
ncearc s n elea& lumea n care tr iete.
Ini#a 8#i 5a!e cu 6u!ere. Reci!e/c ace/! 6a/a2) iar 6ri-irea 8#i
z 5-e!e de 1iecare da! a/u6ra cu-9n!ului </9nge=. @e /e
8n!9#6la/e?
nce6 / ci!e/c re6ede) iar #in!ea #i /e 8#6iedic de cu-in!e)
6reci6i!9ndu-/e de la un r9nd la al!ul. Nu !iu c9nd /e -a 8n!arce
%en i nu 6! ri/ca / -#i ia 6aginile din #9n 8nain!e / le 1i ci!i!.
S-ar 6u!ea / 1ie /ingura #ea an/ .
"ot rsem c cel mai .ine era s stau de vor. cu el dup
cin . ,m mncat n camera de zi crna i i piure de cartofi, cu
farfuriile spri4inite pe &enunchi iar dup ce am terminat, l-am
ru&at s stin& televizorul. 8nti s-a mpotrivit, dar apoi i-am
spus=
5reau s stau de vor. cu tine.
%initea din livin& era prea ap s toare nu se auzeau dect
tic itul ceasului i zumzetul ndep rtat al oraului. 'i vocea mea,
care p rea spart .
7 :ra&a mea, a zis 1en, aezndu-i pe m su a de cafea
20A
- NAINTE S ADORM -
dintre noi farfuria n care r m seser o .ucat de crnat pe
4um tate mestecat i cteva .oa.e de maz re ntr-o .alt de
sos. !otul e n re&ul ?
7 :a, totul e n re&ul , am r spuns eu.
:ar nu tiam cum s continui, iar el se uita la mine cu ochii
lar& deschii, ateptnd s spun ceva.
7 M iu.eti, nu-i aa? am zis eu n cele din urm , sim indu-
m ca i cnd a fi adunat dovezi pentru a putea contracara
orice dezapro.are ulterioar .
7 :a. 1inen eles. :espre ce-i vor.a? Ce s-a ntmplat?
7 1en, i eu te iu.esc. 8n ele& motivele pentru care ai
procedat aa, dar tiu c m-ai min it.
,m re&retat c am nceput aceast fraz aproape imediat
dup ce am terminat-o. ,m o.servat c a tres rit. 0-a uitat n
ochii mei cu un aer ofensat, iar .uzele i s-au ncordat.
7 Ce vrei s spui? m-a ntre.at el. :ra&a mea2
Nu aveam ncotro, tre.uia s continui. Nu mai aveam cum s
ies din rul pe care ncepusem s -l traversez.
7 'tiu c nu mi-ai zis anumite lucruri ca s m prote4ezi, dar
situa ia asta nu mai poate continua. 5reau s tiu adev rul.
7 :espre ce vor.eti? Nu te-am min it.
,m sim it c m cuprinde furia.
7 1en, am aflat de ,dam.
8n momentul acela, s-a schim.at la fa . , n&hi it n sec i a
ntors capul spre un col al camerei. , luat o scam de pe
mneca puloverului i a zis=
7 :e cine?
7 :e ,dam. 'tiu c am avut un fiu.
M ateptam s ntre.e de unde am aflat, dar apoi mi-am dat
seama c , pentru el, nu era ceva neo.inuit. Mai avuseser m
astfel de conversa ii att dup ce mi v zusem romanul, ct i n
zilele cnd mi amintisem de ,dam.
,m o.servat c se pre& tea s spun ceva, dar nu voiam s
mai aud nicio minciun .
7 'i tiu c a murit n ,f&anistan.
, nchis &ura la loc, apoi a deschis-o din nou, c p tnd un aer
uor cara&hios.
7 :e unde tii?
7 Mi-ai spus tu. ,cum cteva s pt mni. !u mncai un
.iscuit, iar eu eram n .aie. ,m co.ort la parter i i-am spus c
20C
- S. J. WATSON -
mi-am amintit c am avut un fiu, .a chiar i numele lui, apoi ne-
am aezat unul ln& altul i mi-ai povestit cum a murit. 'i mi-ai
ar tat nite foto&rafii cu mine i cu el pe care le p strezi undeva
la eta4. 'i cteva scrisori scrise de el. 9 scrisoare c tre Mo
Cr ciun2
M-a copleit durerea i m-am oprit. 1en se uita int la mine.
7 i-ai adus aminte toate astea? :ar cum2?
7 8n ultimele s pt mni, mi-am tot f cut nsemn ri.
7 -nde? a ntre.at el, ncepnd s ridice tonul, ca i cnd s-ar
fi nfuriat, dei nu n ele&eam ce anume ar fi putut s -l nfurie.
-nde i-ai f cut nsemn ri? Nu n ele&, Christine. -nde i-ai f cut
nsemn ri?
7 8ntr-o a&end .
7 8ntr-o a&end ? a repetat el pe un ton dispre uitor, care
d dea de n eles c o a&end nu poate fi folosit dect pentru
liste de cump r turi i numere de telefon.
7 :a, am inut un 4urnal.
1en s-a aplecat n fa , ca i cnd s-ar fi pre& tit s se ridice
din fotoliu.
7 -n 4urnal? :e ct vreme?
7 Nu tiu e6act. :e cteva s pt mni.
7 Pot s -l v d i eu?
3ram enervat i intri&at de atitudinea lui. ,m hot rt s nu
i-l ar t.
7 Nu. Nu nc .
7 -nde e? a ntre.at el pe un ton furios. ,rat -mi-l#
7 1en, e personal.
7 Personal? a repetat el. Cum adic , personal?
7 ,dic e privat. Nu m-a sim i n lar&ul meu dac l-ai citi.
7 :e ce nu? ,i scris despre mine?
7 1inen eles.
7 'i ce-ai scris despre mine?
Cum s -i r spund? M-am &ndit la toate felurile n care l
tr dasem. %a ce i povestisem doctorului Nash i la lucrurile pe
care le &ndisem n le& tur cu 1en. %a nencrederea de care
d dusem dovad fa de so ul meu, la lucrurile de care l
crezusem n stare. %a minciunile pe care i le spusesem i la
ntlnirile cu doctorul Nash i cu Claire. :ar pn la urm nu i-
am zis nimic din toate astea.
7 Multe lucruri, 1en. ,m scris multe lucruri.
20F
- NAINTE S ADORM -
7 :ar de ce? :e ce i-ai f cut nsemn ri?
Nu-mi venea s cred c -mi punea aceast ntre.are.
7 5reau ca via a mea s ai. un sens. 5reau s fiu n stare s
le& zilele ntre ele, la fel ca tine. %a fel ca toat lumea.
7 :ar de ce? 3ti nefericit ? Nu m mai iu.eti? Nu mai vrei
s stai aici, cu mine?
8ntre.area lui m-a nedumerit. 9are de ce avea impresia c a
vrea s -mi n ele& via a fracturat nsemna c mi i propuneam
s-o schim. cumva?
7 Nu tiu, am zis eu. Ce este fericirea? Cred c sunt fericit
diminea a, cnd m scol, cu toate c azi-diminea , de e6emplu,
m-am sim it dezorientat . :ar nu-s deloc fericit cnd m uit n
o&lind i mi dau seama c am cu dou zeci de ani mai mult
dect mi ima&inam cnd am deschis ochii, c am nc run it i
am riduri n 4urul ochilor. Nu-s fericit cnd mi dau seama c am
pierdut foarte mul i ani. :eci presupun c de multe ori nu sunt
fericit . :ar nu e vina ta. 0unt fericit cu tine. !e iu.esc. 'i am
nevoie de tine.
, venit i s-a aezat ln& mine, iar vocea lui a devenit mai
.lnd .
7 8mi pare r u. M ntristeaz foarte tare c totul s-a stricat
din pricina acelui accident de main .
,m sim it c iar i m cuprinde furia, dar am reuit s m
st pnesc. Nu aveam niciun drept s m nfurii pe el, pentru c
nu tia ct din trecutul meu reuisem s aflu.
7 1en, tiu ce s-a ntmplat. 'tiu c n-a fost un accident de
main . 'tiu c am fost atacat .
, r mas nemicat. 0e uita la mine cu o min ine6presiv . ,m
crezut c nu m-a auzit, dar apoi a spus=
7 Ce atac?
7 1en# am ridicat eu vocea. 8nceteaz #
Nu m-am putut controla. 8i spusesem c ineam un 4urnal, c
m str duiam s pun cap la cap detaliile vie ii mele, iar el voia
s m mint n continuare, cnd era evident c tiu adev rul.
7 Nu m mai min i, ce dracuG# 'tiu c n-a fost vor.a de un
accident de main # 'tiu ce s-a ntmplat cu mine. N-are niciun
rost s -mi tot spui c lucrurile au stat altfel dect n realitate.
Baptul c ne&i n-o s ne a4ute deloc. !re.uie s ncetezi cu
minciunile#
0-a ridicat n picioare. P rea enorm trupul lui se n l a n
2A*
- S. J. WATSON -
fa mea, .locndu-mi vederea.
7 Cine i-a spus? Cine? Nenorocita aia de Claire? 'i-a . &at
nasul unde nu-i fier.e oala i i-a ndru&at tot felul de minciuni?
1en2
7 Nu m-a suportat niciodat # m-a ntrerupt el. ,r face orice ca
s te insti&e mpotriva mea. 9rice# Minte, dra&a mea. Minte#
7 N-am aflat de la Claire, am zis eu, plecnd capul. Ci de la
altcineva.
7 :e la cine? a ipat el. :e la cine?
7 M-am ntlnit de mai multe ori cu un medic, am optit eu.
,m stat de vor. cu el. :e la el tiu.
1en a r mas perfect nemicat, cu e6cep ia de&etului mare de
la mna dreapt , care desena cercuri mici pe falan&a policarului
stn&. 8i sim eam c ldura trupului i i auzeam z&omotul
respira iei. Cnd, n cele din urm , a deschis &ura, &lasul lui era
att de sla., nct a.ia am reuit s distin& cuvintele.
7 Cum adic , un doctor?
7 8l cheam Nash. 0e pare c a luat le& tura cu mine n urm
cu cteva s pt mni.
Chiar n timp ce vor.eam, am avut impresia c nu-mi spun
propria poveste, ci pe a altcuiva.
7 'i ce i-a zis atunci?
,m ncercat s -mi aduc aminte. 9are f cusem nsemn ri i
despre prima mea conversa ie cu doctorul Nash?
7 Nu tiu. Nu cred c-am scris ce mi-a spus.
7 3i te-a ncura4at s faci nsemn ri?
:a.
7 :e ce?
7 5rea s m fac .ine, 1en.
7 'i a i o. inut vreun rezultat? Ce-a i f cut, mai e6act? i-a
dat medicamente?
7 Nu. ,m f cut teste i e6erci ii. ,m f cut o tomo&rafie2
:e&etul mare al lui 1en s-a oprit.
7 9 tomo&rafie? a ntre.at el, ntorcndu-se cu fa a spre mine
i ridicnd iar i &lasul.
7 :a, o tomo&rafie cu rezonan ma&netic . Mi-a zis c s-ar
putea s -mi fie de a4utor. !ehnica asta nu e6ista pe vremea cnd
mi-am pierdut memoria. 0au poate c nu era la fel de sofisticat
ca acuma2
7 -nde? -nde ai f cut testele astea? 0pune-mi#
2A+
- NAINTE S ADORM -
8ncepeam s devin confuz .
7 8n ca.inetul lui. ,ici, la %ondra. 7ar tomo&raful era aproape
de ca.inet, dar nu-mi aduc aminte e6act unde.
7 'i cum ai a4uns acolo? Cum poate a4un&e o persoan ca
tine la ca.inetul unui medic? m-a ntre.at el pe un ton precipitat.
,m ncercat s -mi p strez calmul.
7 5enea s m ia de acas cu maina2
Pe chipul lui se citea dezam &irea, care apoi a cedat locul
furiei. Nu-mi doream ca discu ia noastr s se desf oare aa,
nu-mi doream s devin dificil . !re.uia s ncerc s -i e6plic
lucrurile.
7 1en2 am nceput eu.
:ar nu m ateptam deloc la ce s-a ntmplat dup aceea. :in
&tul lui, de undeva din adnc, s-a auzit un &eam t surd, care s-
a nte it rapid, pn cnd, incapa.il s se mai st pneasc , 1en
a scos un ip t nfior tor, aa cum auzi cnd freci un cui pe o
.ucat de sticl .
7 1en# Ce s-a ntmplat?
0-a ntors cu spatele, cl tinndu-se uor, ca s nu-i v d fa a.
Mi-a fost team ca nu cumva s ai. cine tie ce atac. M-am
ridicat n picioare i i-am ntins mna ca s se spri4ine de ea.
7 1en# am zis eu din nou, dar el nu m-a luat n seam , ci s-a
proptit de perete.
Cnd s-a ntors iar i spre mine, era rou la fa i avea ochii
mari. ,m o.servat c avea saliv la col urile &urii. !r s turile lui
erau att de schimonosite, nct p rea c -i pusese o masc
&rotesc .
7 Proasta dracului# a zis el, apropiindu-se de mine.
M-am dat un pic napoi. Ba a lui era la doar c iva centimetri
de a mea.
7 Cnd a nceput?
7 3u2
7 0pune-mi, curv ce eti# Cnd a nceput?
7 N-a nceput nimic# am zis eu.
:intr-odat , m-a cuprins o fric puternic a ap rut la
suprafa a contiin ei mele, dar, dup o clip , s-a scufundat n
adncul meu.
7 Nimic# am repetat eu.
0im eam mirosul de mncare din respira ia lui. Carne i
ceap . :in &ur i ieeau stropi mici de saliv care m loveau n
2A2
- S. J. WATSON -
fa i mi se lipeau de .uze. 8i sim eam furia fier.inte i umed .
!e culci cu el# Nu m min i#
Partea din spate a &am.elor mi se atin&ea de mar&inea
canapelei, i am ncercat s m mic de-a lun&ul ei, ca s m
ndep rtez de 1en, dar el m-a nh at de umeri i a nceput s
m z&l ie.
7 8ntotdeauna ai fost aa# 9 curv proast i mincinoas . Ce-
o fi fost n capul meu cnd mi-am nchipuit c-o s fii altfel cu
mine? 7a zi, ce-ai f cut? ,i plecat pe furi de acas ct eram la
serviciu? 0au l-ai adus aici? 0au v-a i tras-o n main , pe un
teren viran?
8i sim eam strnsoarea puternic , iar de&etele i un&hiile lui
mi se nfi&eau n piele chiar i prin .luza de .um.ac.
7 M doare# am ipat eu, spernd s -l ochez i s -i domolesc
furia. 1en# 8nceteaz #
!remurul care i scutura trupul a ncetat, iar minile lui i-au
mai sl .it strnsoarea. P rea imposi.il ca . r.atul care m inea
de umeri cu o e6presie n care se amestecau furia i ura s fie
acelai care scrisese scrisoarea pe care mi-o d duse Claire. Cum
de am a4uns s avem att de pu ina ncredere unul n cel lalt?
9are ct lips de comunicare a e6istat ntre noi din moment ce
am devenit att de suspicioi?
7 Nu m culc cu el, am zis eu. Medicul sta m a4ut s m
fac .ine, ca s pot duce o via normal . ,ici, mpreun cu tine.
!u nu vrei asta?
Privirea lui a nceput s r t ceasc prin camer .
7 1en? 0pune ceva# i-am cerut eu, dar el a r mas nemicat.
Nu vrei s m fac .ine? Nu asta i-ai dorit ntotdeauna, nu asta ai
sperat?
, nceput s clatine din cap.
7 'tiu c -i aa, am continuat eu. 'tiu c e ceea ce i-ai dorit
n tot acest timp.
%acrimi fier.in i mi se prelin&eau pe o.ra4i, iar vocea mi era
ntrerupt de suspine. 1en nc m inea de umeri, dar cu
.lnde e. Mi-am pus mna pe a lui i i-am zis=
7 M-am ntlnit cu Claire. Mi-a dat scrisoarea ta. ,m citit-o,
1en. :up at ia ani. ,m citit-o.
: d 6e 6agin 6a! de 1r#a unei /!ele 7 cerneal
a#e/!eca! cu a6 . (r5a5il c a# 6l9n/ 8n !i#6 ce /cria#.
2A3
- NAINTE S ADORM -
@i!e/c #ai de6ar!e.
Nu tiu ce m ateptam s se ntmple. Poate mi nchipuiam
c o s -mi cad n .ra e, pln&nd uurat, i c o s r mnem
nemica i, m.r ia i n t cere, pn cnd aveam s ne linitim
i s putem vor.i iar i pe un ton cald. ,poi aveam s l murim
totul. Poate c a fi urcat la eta4 s aduc scrisoarea pe care mi-o
d duse Claire, i am fi citit-o mpreun , ncepnd procesul lent al
reconstruirii vie ilor noastre pe temelia adev rului.
8n schim., a urmat o clip de t cere, n care totul p rea
ncremenit. Nu se auzea nici z&omotul respira iilor noastre, nici
zumzetul traficului. :isp ruse pn i tic itul ceasului. 3ra ca i
cnd via a ar fi fost suspendat , plutind pe culmea dintre dou
st ri.
7ar apoi s-a terminat. 1en s-a ndep rtat uor de mine i am
crezut c are de &nd s m s rute, dar n schim., am sim it c
mi se ntunec vederea unuia dintre ochi, iar capul mi s-a dat
ntr-o parte. :urerea mi-a cuprins ma6ilarul, apoi am c zut,
v znd cum se apropie canapeaua de mine, iar ceafa mi s-a lovit
de ceva tare i ascu it. ,m ipat. , urmat nc o lovitur , i nc
una. ,m nchis ochii, ateptnd-o pe urm toarea dar n-a
urmat nimic. ,m auzit doar z&omot de pai ndep rtndu-se de
mine i o u trntit .
,m deschis ochii i am inspirat cu furie. ,cum, covorul se
ntindea vertical n fa a mea. %n& cap aveam o farfurie spart ,
din care sosul se scur&ea pe podea, impre&nndu-se n covor.
1oa.ele de maz re i crnatul pe 4um tate mestecat erau i ele
mpr tiate pe 4os. ,m auzit ua de la intrare deschizndu-se,
apoi trntindu-se. H&omot de pai pe alee. 1en ieise din cas .
,m e6pirat i am nchis ochii. /Nu tre.uie s adorm, mi-am zis
n sinea mea. !re.uie s r mn treaz .A
,m deschis iar i ochii. 8ntunericul de4a se cui. rise prin
col urile camerei. 0im eam miros de crnat i &ust de sn&e.
@e-a# 1 cu!? @e-a# 1 cu!?
M-am asi&urat c a plecat, apoi am venit la eta4 i mi-am scos
4urnalul. :in .uza spart mi se prelin&ea sn&e pe covor. Nu tiu
ce s-a ntmplat. Nu tiu unde e so ul meu, nici dac se va
ntoarce i nici dac mi doresc asta.
2A4
- S. J. WATSON -
:ar am nevoie s se ntoarc . Nu pot tr i f r el.
0unt speriat . 5reau s-o v d pe Claire.
M 6re/c din ci!i! i duc #9na la 1run!e. Si#! 6ielea ca!i1ela!
i 8#i aduc a#in!e de -9n !aia 6e care a# - zu!- azi-di#inea )
cea 6e care a# ac6eri!- cu #ac4ia2. Deci %en #-a l-i!. M ui!
iar i la da! $ <:ineri) 23 nie#5rie=. n/ea#n c !!ul /-a
8n!9#6la! acu# / 6! #9n . O / 6! #9n 8n care a# crezu! c
!!ul e/!e 8n regul .
M ridic 8n 6iciare / # ui! 8n glind . nc e acl 7
cn!uzie al5 /!ruie. D-ada c ceea ce a# /cri/ e ade- ra!. M
8n!re5 ce #inciuni #i-a# /6u/ ca / -#i eE6lic acea -9n !aie) /au
ce #inciuni #i-a zi/ %en.
n/ acu# !iu ade- rul. M ui! la 6aginile 6e care le in 8n
#9n i 8#i !rece 6rin #in!e un g9nd$ <A -ru! / le g /e/c=. 3!ie
c nu-i nici 6r5le# dac le ci!e/c azi) 6en!ru c #9ine -i 1i
ui!a! de ele.
Din!r-da! ) 8i aud 6aii 6e !re6!e i 8#i dau /ea#a 7 a6ra6e
6en!ru 6ri#a ar 7 c # a1lu 8n acea/! ca#er de 4!el i c
a# -eni! aici 8#6reun cu %en. @u 5 r5a!ul care #-a l-i!. Aud
c4eia 8n 5ra/c .
Tre5uie / a1lu ce /-a 8n!9#6la!) aa c -9r re6ede 6aginile
/u5 6ern i # 8n!ind 6e 6a!. @9nd in!r 8n ca#er ) 8nc4id c4ii.
7 Te /i# i 5ine) draga #ea? E!i !reaz ?
De/c4id c4ii i 8l - d 8n 6rag) cu /!icl 8n #9n .
7 A# g /i! dar @a-a. i 6lace? 8n!rea5 el) a6i 6une /!icla
6e # /u a de !ale! i # / ru! . O / # duc / 1ac du)
adaug el 8n a6! ) a6i in!r 8n 5aie i 6rne!e r5ine!ele.
Du6 ce 8nc4ide ua) /c! 6aginile de /u5 6ern . N-a# #ul!
!i#6 la di/6zi ie 7 /igur nu -a dura #ai #ul! de cinci #inu!e 7
aa c !re5uie / ci!e/c c9! #ai re6ede cu 6u!in . (arcurg
6aginile 8n gra5 ) 1 r / di/!ing !a!e cu-in!ele) dar reuind /
6rind /en/ul 1razelr.
!oate astea s-au ntmplat n urma cu cteva ore. ,m r mas
n holul ntunecat al casei noastre &oale, cu o .ucat de hrtie
ntr-o mn i un telefon n cealalt . Pe hrtie era mz& lit un
num r. Nu mi-a r spuns nimeni. N-am auzit dect un rit
nesfrit. M ntre. dac i-a oprit ro.otul telefonic sau dac i s-
2A,
- NAINTE S ADORM -
o fi terminat caseta. 8ncerc nc o dat . 'i nc o dat . ,m mai
trecut prin asta. !impul meu pare s fie circular. Claire nu m
poate a4uta.
M-am uitat n &eant i am & sit telefonul pe care mi-l d duse
doctorul Nash. /3 trziu, mi-am zis n sinea mea. N-are cum s
fie la serviciu. Pro.a.il c e cu iu.ita lui, i fac ce fac ei de o.icei
seara. Ce fac de o.icei oamenii normali. ,dic lucruri despre
care n-am nici cea mai va& idee.A
,veam num rul lui de acas notat la nceputul 4urnalului. %-am
format i am ateptat. 0-a auzit de mai multe ori sunetul de
apel, apoi nimic. Nicio voce nre&istrat care s -mi spun c este
o &reeal , nicio invita ie de a l sa un mesa4. ,m ncercat nc o
dat . %a fel. Nu mai aveam niciun alt num r n afar de cel de la
ca.inet i cel de acas .
,m r mas pe hol o vreme. Nea4utorat . M uitam la ua de la
intrare, iar o parte din mine i dorea ca 1en s apar n spatele
&eamului mat i s .a&e cheia n .roasc , n timp ce o alt parte
din mine se temea de ntoarcerea lui.
8n cele din urm , n-am mai putut atepta. M-am dus la eta4 i
m-am dez.r cat, apoi m-am . &at n pat i am f cut aceste
nsemn ri. Casa nc e &oal . Peste cteva clipe, voi nchide
4urnalul i l voi ascunde, dup care voi stin&e lumina i voi
adormi.
,poi voi uita, i nu va r mne dect 4urnalul acesta.
M ui! cu graz la ur# !area 6agin ) !e#9ndu-# c ar
6u!ea 1i gal ) dar nu-i aa.
%uni, @* noiem.rie
1en m-a lovit vineri. ,u trecut dou zile de atunci, ns n-am
scris nimic. 9are n tot acest timp am crezut c lucrurile sunt n
ordine?
:ar fa a nc mi-e vn t i m doare, deci si&ur am . nuit c
ceva nu e n re&ul .
,zi mi-a zis c am c zut cel mai mare clieu ima&ina.il
iar eu l-am crezut. :e ce n-a fi avut ncredere n el? :e4a fusese
nevoit s -mi e6plice cine sunt, cine e el, i cum am a4uns s m
2A0
- S. J. WATSON -
trezesc ntr-o cas str in , cu vreo dou zeci de ani mai n vrst
dect m ateptam, deci de ce a fi pus la ndoial e6plica ia lui
pentru ochiul meu vn t i umflat, pentru .uza spart ?
,a c mi-am continuat ziua f r s -mi pun nicio pro.lem . %-
am s rutat cnd a plecat la serviciu, am strns masa, apoi am
f cut o .aie.
8n cele din urm , am venit aici, am & sit acest 4urnal i am
aflat adev rul.
"i6/e!e ce-a. #i dau /ea#a c nu l-a# 6#eni! 6e dc!rul
Na/4. Oare # a5andna/e? @u#-a g /i/e# 2urnalul 1 r
a2u!rul lui? Sau are de2a nu-l #ai a/cundea#?
A# cn!inua! / ci!e/c.
Mai trziu, am sunat-o pe Claire. !elefonul mo.il pe care mi-l
d duse 1en nu func iona m-am &ndit c i se consumase
.ateria aa c l-am folosit pe cel de la doctorul Nash, dar nu
mi-a r spuns nimeni. ,poi m-am aezat pe canapeaua din livin&.
Nu m puteam liniti. ,m luat nite reviste de pe m su , dar le-
am pus repede la loc, dup care am pornit televizorul i m-am
uitat int la ecran pre de 4um tate de or , f r ca m car s -mi
dau seama la ce m uit. ,m aruncat o privire spre 4urnal, dar nu
m puteam concentra, nu eram n stare s scriu. ,m mai sunat-o
de cteva ori, dar de fiecare dat mi-a r spuns ro.otul, care m
invita s las un mesa4.
Claire mi-a r spuns a.ia dup prnz.
7 Chriss$# Ce mai faci? m-a ntre.at ea, i l-am auzit pe !o.$
4ucndu-se n fundal.
7 M simt .ine, am r spuns eu, dei nu era deloc aa.
7 ,veam de &nd s te sun. ,m o stare foarte nasoal , i e
a.ia luni#
%uni. Pentru mine, zilele nu nseamn nimic toate trec la fel,
i mi-e imposi.il s le deose.esc unele de altele.
7 , vrea s ne ntlnim, am zis eu. Po i s treci pe la mine?
7 0 vin la tine acas ? m-a ntre.at ea pe un ton surprins.
7 :a. !e ro&# 5reau s stau de vor. cu tine.
7 !otul e n re&ul , Chriss$? ,i citit scrisoarea?
,m inspirat adnc i am zis cu &las sc zut=
7 1en m-a lovit.
%ui Claire i s-a t iat respira ia.
2AA
- NAINTE S ADORM -
Poftim?
7 ,cum dou zile. 0unt vn t la fa . Mi-a zis c am c zut,
dar am scris n 4urnal c m-a lovit.
7 Chriss$, 1en nu te-ar lovi niciodat . Pur i simplu nu e
capa.il de aa ceva.
M-a cuprins ndoiala. 9are era posi.il s fi inventat totul?
7 :ar am scris n 4urnal, am zis eu.
, t cut pre de o clip , apoi a zis=
7 :ar de ce crezi c te-a lovit?
,m dus mna la fa i mi-am pip it umfl turile din 4urul
ochilor. ,m sim it c m nfurii. 3ra limpede c nu m crede. M-
am &ndit la nsemn rile mele i i-am r spuns=
7 7-am spus c in un 4urnal. C m-am ntlnit cu tine i cu
doctorul Nash. C tiu despre ,dam, c mi-ai dat scrisoarea pe
care te ru&ase s-o p strezi pentru mine i c am citit-o. ,poi m-a
lovit.
7 !e-a lovit pur i simplu?
M-am &ndit la invectivele pe care mi le aruncase n o.raz, la
lucrurile de care m acuzase.
7 Mi-a zis c sunt o curv , am zis eu n cele din urm , sim ind
c -mi vine s pln&. 'i2 i m-a acuzat c m-am culcat cu
doctorul Nash. 7-am spus c nu-i adev rat, iar apoi2
7 ,poi?
7 M-a lovit.
Cteva clipe de t cere, apoi Claire a zis=
7 !e-a mai lovit pn acum?
Nu aveam de unde s tiu. 9are m mai lovise? Poate c
rela ia noastr ntotdeauna fusese a.uziv . :intr-odat , mi-am
adus aminte de mine i Claire, innd n mn pancarte scrise de
mn = /:repturile femeilor#A, /0top violen ei domestice#A Mi-am
amintit c ntotdeauna m-am uitat cu dispre la femeile care
descoper c s-au c s torit cu . r.a i care le .at, ns nu iau
nicio m sur . Mi se p reau sla.e. 0la.e i proaste.
9are c zusem i eu n aceeai capcan ca i ele?
7 Nu tiu, i-am r spuns n cele din urm .
7 Mi-e &reu s mi-l ima&inez pe 1en f cnd r u vreunei
viet i, dar nu e imposi.il. :oamne# Cnd m &ndesc c a
reuit s m fac i pe mine s m simt vinovat . 8 i aduci
aminte?
7 Nu. Nu-mi aduc aminte nimic2
2AC
- S. J. WATSON -
7 %a dracuG# 0cuze# ,m uitat2 :eci mi-e foarte &reu s -mi
ima&inez aa ceva. 3l m-a convins c petii au acelai drept la
via ca i animalele cu picioare. Nu omora nici m car p ian4enii#
:9n!ul 1lu!ur dra6eriile ca#erei. Aud zg#!ul 8nde6 r!a! al
unui !ren. i6e!e de 6e c4ei. @ine-a de 6e /!rad /!rig $ <"a
dracuN>=) du6 care /e aude zg#! de /!icl /6ar! . Nu -reau /
ci!e/c #ai de6ar!e) dar !iu c !re5uie.
,m sim it un fior rece.
7 1en era ve&etarian?
7 Chiar ve&an
(+
# a zis ea rznd. 0 nu-mi spui c nu tiai#
M-am &ndit la noaptea n care m lovise. /9 .ucat de
crnat pe 4um tate mestecat , scrisesem eu n 4urnal, i cteva
.oa.e de maz re ntr-o .alt de sos2A
M-am apropiat de fereastr .
7 1en m nnc i carne2 am zis eu, rostind cuvintele pe
ndelete. Nu e ve&etarian2 n orice caz, nu acuma. Poate s-a
schim.at2
, urmat nc o t cere prelun& .
7 Claire? am zis eu. Nu mi-a r spuns.
7 Claire, m auzi?
7 :a, a zis ea, iar acum avea un ton furios. 5reau s -l sun. 0
l muresc povestea asta. -nde e?
7-am r spuns f r s stau pe &nduri=
7 Cred c e la coal . , zis c nu se ntoarce nainte de ora
cinci.
7 %a coal ? ,dic la universitate? , nceput s in cursuri?
,m sim it c m cuprinde teama.
7 Nu. %ucreaz la o coal din apropiere. Nu tiu cum se
numete.
7 'i ce face acolo?
7 3 profesor. 3 eful catedrei de chimie, parc aa mi-a zis.
Nu mai in minte2
M-am sim it vinovat la &ndul c nu tiam cu ce se ocup
so ul meu, c nu eram n stare s -mi aduc aminte cum cti&
10
S6re de/e5ire de -ege!ariani/#) -egani/#ul 6re/u6une eli#inarea
din die! nu nu#ai a c rnii) ci i a !u!urr 6rdu/elr de rigine ani#al
7 la6!e) 5r9nz ) u ) e!c.
2AF
- NAINTE S ADORM -
.anii din care tr iam amndoi. :ar am ridicat privirea i mi-am
v zut reflectat n &eam fa a umflat , iar sentimentul de
vinov ie s-a evaporat.
7 Ce coal ? a continuat ea.
7 Nu tiu. Nu cred c mi-a spus.
7 Cum, niciodat ?
7 8n diminea a asta, nu. :eci e ca i cnd nu mi-ar fi spus
niciodat .
7 8mi pare r u, Chriss$. N-am vrut s te nec 4esc. ,tta doar
c 2 dar s-a oprit, i am sim it c s-a r z&ndit, c a renun at
la o fraz . ,i putea afla cum se numete coala la care lucreaz ?
M-am &ndit la .iroul de la eta4.
7 Cred c da. :e ce?
7 , vrea s stau de vor. cu 1en, s m asi&ur c o s vin
i el acas n dup -amiaza asta, cnd o s trec pe la tine. N-a
vrea s fie o vizit zadarnic .
Mi-am dat seama c ncercase s fac o &lum , dar n-am rs.
0im eam c nu am niciun control asupra situa iei i nu-mi
puteam da seama ce-ar fi fost mai .ine s fac, aa c am hot rt
s mer& pe mna prietenei mele.
7 M duc s arunc o privire, am zis eu.
,m urcat la eta4. 3ra ordine n .irou, iar pe mas erau
aran4ate teancuri de hrtii. Nu mi-a luat mult timp pn s
& sesc o foaie cu antet era un raport despre o edin cu
p rin ii.
7 0e numete 0fnta ,na. 5rei s - i dau num rul?
:ar mi-a zis c o s -l caute sin&ur , dup care a ad u&at=
7 !e sun eu mai ncolo, da?
7ar i m-a cuprins panica.
7 Ce ai de &nd s -i spui? am ntre.at-o eu.
7 5reau s l muresc povestea asta. ,i ncredere n mine,
Chriss$. 0i&ur e6ist o e6plica ie pentru toate astea. 8n re&ul ?
7 1ine, am zis eu, apoi am ncheiat conversa ia.
M-am aezat, sim ind c -mi tremur picioarele. :ac prima
mea . nuial era corect ? :ac 1en i Claire nc se culcau
mpreun ? Poate c , n clipa aceea, Claire l suna ca s -l
avertizeze. Poate c -i spunea= /, intrat la . nuieli. ,i &ri4 A.
Mi-am amintit ce citisem n 4urnal. :octorul Nash mi spusese
c , pe vremuri, avusesem simptome de paranoia= /0us ineai c
doctorii conspirau mpotriva ta. 3rai nclinat spre confa.ula ie.
2C*
- S. J. WATSON -
7nventai tot felul de lucruriA.
:ac nu era dect o confa.ula ie? :ac , de fapt, am inventat
toate astea? /0-ar putea ca tot ce-am scris n 4urnal s fie nite
simple n scociri. odul paranoiei.A
M-am &ndit la ce am aflat cnd am fost n sec ia de psihiatrie
i la ce mi-a spus 1en n scrisoarea lui. /-neori deveneai
violent .A Mi-am dat seama c poate eu fusesem cea care
provocase cearta de vineri seara. 9are l lovisem pe 1en? Poate
c el doar a ripostat, iar apoi, cnd m-am dus n .aie, am luat un
pi6 i am e6plicat totul printr-o fa.ula ie.
:ac acest 4urnal nu nseamn dect c situa ia mea s-a
nr ut it din nou? 'i c , n curnd, va tre.ui s m ntorc la
Casa Farin&?
M-a luat cu fri&. Pre de cteva clipe, am fost si&ur c tocmai
de aceea a vrut doctorul Nash s facem o vizit acolo ca s
m pre& teasc pentru o nou internare.
Nu pot dect s atept s m sune Claire.
O nu 6auz . Oare a/!a /e 8n!9#6l acu#? Oare %en -a
8ncerca / # duc 8na6i la @a/a Waring? A# arunca! 6ri-ire
/6re ua 5 ii. N-a# / -i 6er#i!.
: d c #ai /un! dar c9!e-a 8n/e#n ri) 1 cu!e 8n aceeai zi)
dar #ai !9rziu.
%uni, @* noiem.rie, (<=>>
Claire m-a sunat dup mai pu in de 4um tate de or , iar acum,
mintea mea oscileaz ntre dou &nduri= /'tiu ce tre.uie s fac.
Nu tiu ce tre.uie s fac. 'tiu ce tre.uie s fac2A
:ar mai e un &nd care nu-mi d pace. M trec fiorii cnd mi
dau seama care e adev rul= /0unt n pericolA.
:eschid 4urnalul la prima pa&in , vrnd s scriu= /0 nu ai
ncredere n 1enA, dar v d c aceste cuvinte sunt de4a acolo.
Nu-mi aduc aminte s le fi scris eu. :ar, la urma urmelor, nu-
mi aduc aminte nimic.
O nu 6auz ) a6i ur# !arele 8n/e#n ri$
Cnd am vor.it cu ea la telefon, mi s-a p rut c avea o voce
ezitant .
7 Chriss$, mi-a zis ea. ,scult -m .ine.
2C+
- NAINTE S ADORM -
!onul ei m-a speriat.
7 Ce s-a ntmplat?
7 %-am sunat pe 1en. %a coal .
3ram copleit de senza ia c m m.arcasem ntr-o c l torie
pe care nu o puteam controla, c pluteam pe ape nenavi&a.ile.
7 'i ce-a zis?
7 N-am stat de vor. cu el. ,m vrut doar s m asi&ur c
lucreaz acolo.
7 :e ce? am ntre.at eu. Nu ai ncredere n el?
7 N-ar fi prima oar cnd te minte.
Nu aveam cum s-o contrazic.
7 :ar de ce crezi c m-ar min i n le& tur cu locul unde
lucreaz ?
7 Pur i simplu am fost surprins c lucreaz ntr-o coal . 'tii
c a terminat arhitectura? -ltima oar cnd am stat de vor. cu
el, voia s -i nfiin eze propriul lui .irou. 'i mi s-a p rut destul de
ciudat cnd am aflat c s-a an&a4at la o coal .
7 'i ce i-au spus?
7 Mi-au spus c nu-l pot deran4a, pentru c e la ore. M-am
sim it uurat = cel pu in n le& tur cu asta nu m-a min it.
7 Poate c s-a r z&ndit n privin a carierei lui, am spus eu.
7 Chriss$? %e-am spus c vreau s -i trimit nite documente.
Prin pot . 'i le-am cerut titlul lui oficial.
'i?
7 Nu e eful catedrei de chimie sau al catedrei de tiin e. Mai
e6act, nu-i eful niciunei catedre. 3 la.orant.
,m tres rit. Poate c am i icnit, cu toate c nu-mi aduc
aminte.
7 3ti si&ura? am zis eu.
Mintea mea a nceput s caute frenetic un motiv pentru
aceast nou minciun . 9are i era ruine de slu4.a lui? 0e
&ndea cu team la ce mi-a spune n sinea mea dac a afla c
a trecut de la statutul de arhitect de succes la cel de la.orant
ntr-o coal ? 9are chiar credea c sunt att de superficial ,
nct l-a iu.i mai mult sau mai pu in n func ie de ce slu4. are?
Mi se p rea c lucrurile ncepeau s se le&e.
7 :oamne, e vina mea# am zis eu.
7 1a nu# Nu e vina ta#
7 1a da# 3 din pricina eforturilor pe care tre.uie s le fac
pentru mine. !re.uie s ai. &ri4 de mine zi de zi i pro.a.il c
2C2
- S. J. WATSON -
sufer de o c dere nervoas . Poate c nici el nu mai tie ce e
adev rat i ce nu, am zis eu, iz.ucnind n plns. 'i tre.uie s
suporte de unul sin&ur suferin a asta. 8n fiecare zi.
,u urmat cteva clipe de t cere, dup care Claire a zis=
7 0uferin ? Ce suferin ?
7 ,dam2 am r spuns eu, sim ind c m doare s -i pronun
numele.
7 Ce-i cu ,dam?
,.ia atunci mi-am dat seama= /:oamne# Nu tie. 1en nu i-a
spus.A
7 , murit.
7 s-a t iat respira ia.
7 , murit? Cnd? Cum?
7 Nu tiu e6act cnd. 1en mi-a zis c anul trecut. , murit n
r z.oi.
7 8n r z.oi? Ce r z.oi?
7 8n ,f&anistan.
7 Chriss$, ce s caute el n ,f&anistan? m-a ntre.at ea pe un
ton ciudat, aproape ncntat.
7 3ra n armat , am r spuns eu, dar chiar n timp ce vor.eam
am nceput s m ndoiesc de ce spuneam era ca i cnd m
confruntam cu un lucru pe care l tiusem dintotdeauna.
,m auzit-o pufnind, ca i cnd i s-ar fi p rut ceva amuzant.
7 Chriss$, dra&a mea, ,dam n-a fost n armat . 'i n-a fost
niciodat n ,f&anistan. %ocuiete la 1irmin&ham cu o fat pe
care o cheam "elen. 3 pro&ramator. Nu m-a iertat, dar nc l
sun din cnd n cnd. Poate c-ar prefera s n-o fac, dar la urma
urmei sunt naa lui, mai ii minte?
Mi-a luat cteva clipe s -mi dau seama de ce folosete timpul
prezent.
7 %-am sunat s pt mna trecut , a continuat ea. :up ce m-
am ntlnit cu tine.
,cum, aproape c rdea.
7 Nu era acas , dar am vor.it cu "elen. Mi-a zis c-o s -l
roa&e s m sune. ,dam tr iete.
M-a# 6ri! din ci!i!. M /i#! 1ar!e uar . 'al 6e
din un!ru. A# i#6re/ia c ) din cli6 8n cli6 ) a 6u!ea / cad 6e
/6a!e /au / 8nce6 / 6lu!e/c. Oare / 8ndr zne/c / cred? Oare
-reau a/!a? M /6ri2in de # /u a de !ale! i ci!e/c #ai
2C3
- NAINTE S ADORM -
de6ar!e) dar -ag cn!ien! c nu #ai aud zg#!ul duului.
Cred c mi s-au nmuiat picioarele i m-am spri4init de scaun.
7 !r iete? am ntre.at eu, sim ind c m ia cu &rea mi
aduc aminte c am sim it cum mi se ridic voma pn la .aza
farin&elui, dar am reuit s-o n&hit. Chiar tr iete?
:a#
7 :ar2 :ar am v zut o t ietur din ziar2 8n care scria c a
murit.
7 Chriss$, n-are cum s fie autentic . Pur i simplu nu se
poate. ,dam tr iete.
,m nceput s spun ceva, dar apoi am fost asaltat de un
vrte4 de &nduri i sentimente. 1ucurie. 8mi aduc aminte c
eram .ucuroas . 1ucuria pur de a ti c ,dam tr iete mi
sfria pe lim. , dar era amestecat cu izul amar, i n ep tor al
fricii. M-am &ndit la vn t ile mele, la for a cu care tre.uie s
m fi lovit 1en. Poate c nu m a.uzeaz doar fizic, poate c n
unele zile se delecteaz spunndu-mi c . iatul meu a murit, ca
s vad ct de mult suferin mi provoac acest &nd. 9are e
posi.il ca, n alte zile cele n care mi aduc aminte c am fost
ns rcinat sau c am n scut un copil s -mi spun pur i
simplu c ,dam s-a mutat, c lucreaz n str in tate sau c
locuiete n cealalt parte a oraului?
'i dac este aa, de ce nu mi-am notat niciunul dintre aceste
adev ruri alternative pe care mi le tot spune?
Mintea mi-a fost invadat de ima&ini ,dam aa cum ar
tre.ui s arate acum, scene din trecutul lui la care nu am luat
parte dar nimic nu mi-a r mas ntip rit n minte. !oate
ap reau pre de o frac iune de secund , dup care se evaporau
ful&er tor. 0in&urul lucru la care m &ndeam era c ,dam
tr iete. /!r iete. Biul meu e n via . M pot ntlni cu el#A
7 -nde e? am ntre.at eu. -nde e? 5reau s -l v d.
7 Chriss$, stai calm .
:ar2
7 Chriss$# m-a ntrerupt ea. mi acas , o s trec pe la tine.
7 Claire# 0pune-mi unde e#
7 0unt foarte n&ri4orat din pricina ta, Chriss$. !e ro&2
:ar2
7 Chriss$, calmeaz -te# a zis ea, ridicnd vocea, apoi cea a
confuziei mele a fost str puns de un sin&ur &nd= /0unt
2C4
- S. J. WATSON -
isteric .A
,m inspirat adnc i am ncercat s m linitesc, iar Claire a
continuat=
7 ,dam locuiete n 1irmin&ham.
7 :ar pro.a.il c tie unde sunt acum. :e ce nu vine s m
vad ?
7 Chriss$2
7 :e ce? :e ce nu vine s m viziteze? Cumva nu se n ele&e
cu 1en? :e-aia nu ia le& tura cu mine?
7 Chriss$, a zis ea pe un ton .lnd. 1irmin&ham e destul de
departe. 7ar ,dam are o via nc rcat 2
7 ,dic 2
7 Poate c n-are cum s a4un& la %ondra foarte des.
:ar2
7 Chriss$, i nchipui c ,dam nu te viziteaz . :ar nu pot s
cred asta. Poate c vine, totui, atunci cnd reuete s -i fac
timp.
,m t cut. !otul p rea lipsit de sens. 'i totui, poate c avea
dreptate. ,m nceput s in acest 4urnal doar de vreo dou
s pt mni. N-am de unde ti ce s-a ntmplat nainte.
7 !re.uie s -l v d, am zis eu. 5reau s -l v d. Crezi c se
poate aran4a?
7 :e ce nu? :ar dac 1en chiar i spune c a murit, cred c
ar fi .ine ca mai nti s vor.im cu el.
/1inen eles, mi-am zis. :ar ce-o s spun ? 3l i nchipuie c
nc i cred minciunile.A
7 9 s vin acas n curnd, am zis eu. Mai vrei s treci pe la
mine? 0 m a4u i s l muresc povestea asta?
7 1inen eles. Nu-mi dau seama ce se ntmpl . :ar o s
st m de vor. cu 1en. Promit. 5in acum.
7 Chiar acum?
7 :a. 0unt n&ri4orat , Chriss$. Ceva nu-i n re&ul .
M-a deran4at tonul ei, dar n acelai timp m sim eam uurat .
'i eram ncntat la &ndul c , n curnd, voi putea s m
ntlnesc cu fiul meu. 5oiam s -l v d, s v d o foto&rafie cu el.
7mediat. :ar mi-am adus aminte c nu prea aveam poze cu el i
c cele pe care le aveam erau su. cheie. ,poi mi-a venit o idee.
7 Claire, n casa noastr a iz.ucnit un incendiu?
7 -n incendiu? a ntre.at ea pe un ton confuz.
7 :a, pentru c avem pu ine poze cu ,dam. 'i aproape
2C,
- NAINTE S ADORM -
niciuna de la nunta noastr . 1en mi-a zis c au fost distruse la
incendiu.
7 Ce incendiu?
7 1en mi-a spus c la vechea noastr cas a avut loc un
incendiu i c am pierdut multe lucruri atunci.
Cnd?
7 Nu tiu. Cu ani n urm .
7 'i nu ave i nicio foto&rafie cu ,dam?
,m sim it c ncep s m enervez.
7 ,vem cteva, dar nu-s multe. 'i aproape toate sunt de pe
vremea cnd era copil. Cnd a.ia ncepea s mear& n picioare.
:ar niciuna din vacan e sau din luna de miere. 'i niciuna de la
Cr ciun. Nimic de &enuG sta.
7 Chriss$, a zis ea cu o voce linitit , cump tat , n care mi s-
a p rut c distin& un sentiment nou frica. :escrie-mi-l pe 1en.
7 Poftim?
7 B -mi o descriere a lui 1en. Cum arat ?
7 :ar ce po i s -mi spui despre incendiu?
7 N-a avut loc niciun incendiu.
7 :ar am scris c mi-am amintit de el. 9 ti&aie ncins pe
ara&az. ,poi a sunat telefonul2
7 Pro.a.il c -s n scociri ale ima&ina iei tale.
:ar2
7 Chriss$# a zis ea cu nelinite n &las. N-a avut loc niciun
incendiu# Nu cu ani n urm . 1en mi-ar fi zis. 7ar acuma, descrie-
mi-l pe 1en. Cum arat ? 3 nalt?
7 Nu foarte.
7 P r ne&ru?
Nu tiam ce s spun.
7 :a2 Nu2 "a.ar n-am. , nceput s nc run easc . 'i are
.urt , cred. 0au poate c nu2 am ad u&at eu, ridicndu-m n
picioare. !re.uie s m uit la pozele cu el.
M-am dus iar i la eta4. 3rau acolo, lipite n 4urul o&linzii. 3u i
so ul meu. Berici i. 8mpreun .
7 P rul lui pare mai de&ra. aten, am zis eu, iar apoi am
auzit o main parcnd n fa a casei.
7 3ti si&ur ?
:a.
Motorul s-a oprit, iar portiera s-a trntit. ,poi am auzit un .ip.
7 Cred c a venit 1en, am zis eu, co.ornd &lasul.
2C0
- S. J. WATSON -
7 C cat# 0pune-mi repede, are cumva o cicatrice?
7 9 cicatrice? -nde?
7 Pe fa , Chriss$. Pe unul dintre o.ra4i. 9dat , cnd a fost la
alpinism, a avut un accident.
M-am uitat repede la foto&rafii, oprindu-m la cea n care eu i
so ul meu lu m micul de4un m.r ca i n halate. 1en zm.ea cu
un aer fericit, dar, cu toate c nu se . r.ierise n ziua aceea, se
vedea clar c nu avea niciun semn pe o.ra4i. Mi s-a f cut fric .
,m auzit deschizndu-se ua de la intrare. ,poi o voce=
7 Christine# :ra&a mea# M-am ntors#
7 Nu, am zis eu. N-are nicio cicatrice.
,m auzit un sunet n receptor ceva ntre un icnet i un
oftat.
7 Chriss$, nu tiu cine e . r.atul cu care locuieti, dar nu e
1en.
M-a cu6rin/ graza. Aud a6a !ra/ la 5aie) dar nu # 6! 6ri
din ci!i!.
Nu-mi amintesc foarte .ine ce s-a ntmplat dup aceea. Nu
pot pune lucrurile cap la cap. Claire aproape c a nceput s ipe,
spunnd de mai multe ori= /%a dracuG#A, iar pe mine m-a cuprins
panica. ,m auzit trntindu-se ua de la intrare i clicul z vorului.
7 0unt n .aie# i-am stri&at eu . r.atului despre care pn
atunci crezusem c era so ul meu, iar vocea mea era spart ,
disperat . Co.or imediat#
7 5in la tine, a zis Claire. 5in s te iau de acolo.
7 !otul e n re&ul , dra&a mea? a stri&at . r.atul care nu e
1en.
7-am auzit paii pe trepte i mi-am dat seama c nu ncuiasem
ua de la .aie.
7 , a4uns acas , am zis eu n oapt . 5ino mine, cnd e
plecat la serviciu. 9 s -mi fac .a&a4ul. !e sun.
7 C cat# 1ine, dar s - i notezi totul n 4urnal. 0 scrii ct mai
repede. 0 nu ui i#
M-am &ndit la 4urnalul meu ascuns n ifonier. /!re.uie s -mi
p strez calmul, mi-am zis n sinea mea. !re.uie s m prefac c
totul e n re&ul , cel pu in pn reuesc s -l scot din cutie i s
scriu c m aflu n pericol.A
7 ,4ut -m , am optit eu. ,4ut -m .
2CA
- NAINTE S ADORM -
,m nchis telefonul e6act nainte ca el s mpin& ua de la
.aie.
*
Aici /e !er#in 8n/e#n rile. R /1ie/c cu 1renezie 6aginile
ur# !are) dar /un! gale 7 nu le 5r zdeaz dec9! dunguli ele
rizn!ale) de un al5a/!ru 6al. A!ea6! cn!inuarea 6-e!ii
#ele. Dar nu eEi/! nici cn!inuare. %en #i-a g /i! 2urnalul) a
/#ul/ ace/!e 6agini) iar @laire nu a -eni! du6 #ine. @9nd i-a#
da! 2urnalul dc!rului Na/4 7 cred c #ar i) 6e 2A nie#5rie 7
4a5ar n-a-ea# c ce-a nu e 8n regul .
n eleg !!ul din!r-da! i 8#i dau /ea#a de ce #-a !ul5ura!
a!9! de #ul! !a5la din 5uc ! rie. Din 6ricina /cri/ului. Ma2u/culele
acelea 8ngri2i!e i uni1r#e ar !au cu !!ul al!1el dec9! li!erele
neregula!e ale /cri/rii 6e care #i-a da!- @laire. ;nde-a) 8n
ad9ncul #eu) #i-a# da! /ea#a 8nc de a!unci c nu 1u/e/er
/cri/e de aceeai #9n .
Ridic 6ri-irea. %en 7 /au 5 r5a!ul care /e d dre6! %en 7 a
iei! de la du. Acu# e 8n 6ragul 5 ii) 8#5r ca! la 1el ca #ai
8nain!e) i /e ui! la #ine. Nu !iu de c9! -re#e /! acl i #
ur# re!e ci!ind 6aginile din 2urnal. Are 6ri-ire indi1eren! ) ca
i c9nd nu 6rea l-ar in!ere/a ce -ede) ca i c9nd ar 1i 6r5le#
care nu-l 6ri-e!e.
M aud icnind i dau dru#ul 1ilr din #9n ) care /e 8#6r !ie
6e 6dea.
7 @ine e!i? 8l 8n!re5 eu) dar el nu-#i r /6unde) ci /e ui! la
49r!iile din 1a a #ea. R /6unde-#i>
Dar !nul #eu au!ri!ar nu cre/6unde cu /!area #ea
in!eriar . Min!ea #ea /e /!r duie!e / -i dea /ea#a cine ar
6u!ea 1i. (a!e cine-a de la @a/a Waring? Sau un 6acien!? Ni#ic
nu are /en/. Si#! c # cu6rinde 6anica) 6en!ru c 8n #in!ea
#ea 6rinde cn!ur un al! g9nd) dar 8n cli6a ur# !are di/6areD
Ridic 6ri-irea /6re #ine.
7 Sun! %en) 8#i /6une el) 6rnun 9nd rar cu-in!ele) ca i c9nd
ar 8ncerca / -#i eE6lice un lucru e-iden!. %en) / ul ! u.
R #9n 6e 6dea) dar # 8nde6 r!ez ur de el) /!r duindu-#
/ -#i aduc a#in!e !! ce-a# ci!i!) !! ce !iu.
7 %a nu) /6un eu) a6i re6e! 6e un !n a6 /a!$ %a nu> Se
a6r6ie de #ine.
2CC
- S. J. WATSON -
7 %a da) @4ri/!ine. 3!ii 5ine c -i aa.
M cu6rinde 1rica. O /6ai# care /i#! c # 8n1ac ) # ridic
i # ine /u/6enda! cli6 ) a6i # az-9rle 8na6i 8n 6r6ria-i
grz -ie. #i a#in!e/c -r5ele lui @laire$ <Dar nu e %en=. A6i /e
8n!9#6l un lucru ciuda!. #i dau /ea#a c nu-#i aduc a#in!e
c a# ci!i! cu-in!ele ei) ci c -#i aduc a#in!e 8n/ui ##en!ul 8n
care le-a r/!i!. #i aduc a#in!e 6anica din gla/ul ei) 1elul 8n care
a zi/$ <"a dracuN>= 8nain!e / -#i /6un lucrul de care 8i d du/e
/ea#a i / -l re6e!e$ <Nu e %en=.
#i aduc a#in!e.
7 %a nu. Nu e!i %en. Mi-a /6u/ @laire> @ine e!i?
7 Dar 8 i aduci a#in!e de 1!gra1ii) @4ri/!ine? @ele li6i!e 8n
2urul glinzii din 5aie? ;i!e) le-a# adu/ ca / i le ar !.
&ace un 6a/ /6re #ine) a6i /e a6leac du6 gean!a lui) care
e 6e 6dea) l9ng 6a!. Sca!e din ea c9!e-a 1!gra1ii cu cl urile
8ndi!e.
7 ;i!e> /6une) 8n/ eu cla!in din ca6) iar el ia 8n #9n 6e
6ri#a i) du6 ce /e ui! la ea) 8n!arce /6re #ine. Aici /un!e#
ni. ;i! -!e$ !u i cu #ine.
&!gra1ia ne 8n1 ieaz 6e ni di /!9nd 8n!r- 5arc ) 6e un
1lu-iu /au 6e un canal. n /6a!ele n/!ru /e -ede a6
8n!uneca! i #urdar ) iar 8n 1undal 7 6r/! 1caliza! 7 ni!e
/!u1. A#9ndi era# !ineri i a-ea# 6ielea 8n!in/ ) nu l /a! i
rida! ca acu#) iar c4ii ne erau #ari de 1ericire.
7 Nu -ezi? ;i!e> Sun!e# ni> Tu i cu #ine. @u ani 8n ur# .
Sun!e# 8#6reun de #ul! -re#e) @4ri/. De ani de zile.
M ui! cu a!en ie la 1!gra1ie. #i re-in ni!e i#agini$ ni di)
du6 -a#iaz 8n/ri! . nc4ina/er # 5arc . Dar nu-#i aduc
a#in!e unde era#.
A6i ia al! 1!gra1ie) 8n care /un!e# #ul! #ai 8n -9r/! . (are
de/!ul de recen! . S! # 8n 1a a unei 5i/erici) iar cerul e 8nnra!.
El e 8#5r ca! 8n c/!u# i d #9na cu un al! 5 r5a! 8#5r ca! !!
8n c/!u#. Eu 6r! 6 l rie care 6are c -#i 1ace 6r5le#e 7
in cu #9na ca i c9nd ar 1i 8n 6ericl /- ia -9n!ul. Nu # ui! 8n
5iec!i-.
7 A 1/! 1 cu! 8n ur# cu dar c9!e-a / 6! #9ni) 8#i eE6lic
el. Ni!e 6rie!eni ne-au in-i!a! la nun!a 1e!ei lr. i a#in!e!i?
7 Nu> /6un eu cu 1urie. Nu-#i a#in!e/c>
7 A 1/! zi #inuna! ) cn!inu el) 8n!rc9nd 1!gra1ia /6re
el ca /- #ai -ad da! . Minuna! D
2CF
- NAINTE S ADORM -
#i aduc a#in!e c #i-a# n!a! ce #i-a zi/ @laire c9nd i-a#
6-e/!i! de/6re ! ie!ura din ziar 8n care /e -r5ea de/6re
#ar!ea lui Ada#. <@4ri//K) n-are cu# / 1ie au!en!ic .=
7 Ara! -#i una cu Ada#> 8i cer eu. Gaide) ara! -#i
1!gra1ie cu el>
7 Ada# a #uri! 8n r z5iD A #uri! cu de#ni!a!e) ca un
eruD
7 Dar ar !re5ui / ai 6z cu el> i6 eu. Ara! -#i # car una>
Ia 1!gra1ie cu Ada# i Gelen. @ea 6e care a# - zu!- de2a.
Si#! c # 8n1urii.
7 Ara! -#i /ingur 1!gra1ie cu Ada# 8n care a6ari i !u.
;na /ingur > Tre5uie / ai c9!e-a de genuN /!a) c dar e!i
!a! l lui) nu?
Se ui! 6rin 1!gra1iile 6e care le ine 8n #9n ) i # a!e6!
/ /ca! una 8n care a6ar ei di) dar nu /e 8n!9#6l a/!a.
7 Nu a# niciuna la #ine) /6une el) c5r9ndu-i #9inile 6e
l9ng cr6. (r5a5il c le-a# l /a! aca/ .
7 Nu e!i !a! l lui) nu-i aa? EEi/! -reun !a! care / n-ai5
1!gra1ii cu el i 1iul lui?
Mi2e!e c4ii) ca i c9nd /-ar 1i 8n1uria!) dar nu # 6! 6ri.
7 3i ce !a! i-ar /6une / iei lui c 1iul lr a #uri!) c9nd de
1a6! nu-i aa? Recuna!e> Nu !u e!i !a! l lui Ada#) ci %en>
@4iar 8n cli6a c9nd a# 6rnun a! nu#ele lui %en) #i-a re-eni!
8n #in!e i#agine. ;n 5 r5a! cu 6 r 5rune! i c4elari cu ra#e
/u5 iri) de culare neagr . 1en. i 6rnun nu#ele 8nc da! ) ca
6en!ru a-#i 8n!i6 ri 8n #in!e acea/! i#agine.
7 %en.
Nu#ele ace/!a are un e1ec! a/u6ra 5 r5a!ului din 1a a #ea)
care /6une ce-a) dar 6rea 8nce! ca / -l 6! auzi) aa c -i cer /
re6e!e.
7 Nu ai ne-ie de Ada#) /6une el.
7 (1!i#?
7 Nu ai ne-ie de Ada#) re6e! el 6e un !n #ai 1er#)
ui!9ndu-/e 8n c4ii #ei. Acu# # ai 6e #ine. Sun!e# 8#6reun .
Nu ai ne-ie de Ada#. Nu ai ne-ie nici de %en.
"a auzul ace/!r cu-in!e) # /i#! de 6arc #i-a 1i 6ierdu!
!a! 6u!erea) iar el 6are / -i re-in . (e c4i6ul lui /e a!erne un
z9#5e!.
7 Nu 1i nec 2i! ) 8#i /6une 6e un !n cald. @e #ai cn!eaz >
Te iu5e/c 7 /!a e lucrul cel #ai i#6r!an!. Te iu5e/c i #
2F*
- S. J. WATSON -
iu5e!i.
Se a6leac l9ng #ine i 8#i 8n!inde #9na. H9#5e!e 8n
cn!inuare) ca i c9nd a 1i un ani#al 6e care 8ncearc / -l
##ea/c a1ar din gaura 8n care /-a a/cun/.
7 :in) /6une el. :in la #ine.
M dau i #ai 8n /6a!e) !9r9ndu-# 6e 6dea. M l-e/c de
ce-a !are i /i#! calri1erul 1ier5in!e din /6a!ele #eu. #i dau
/ea#a c a# a2un/ /u5 1erea/!r . Se a6r6ie 8nce! de #ine.
7 @ine e!i? 8l 8n!re5 iar i) 8ncerc9nd / 6 /!rez un !n cal#.
@e -rei?
Se 6re!e. E a6leca! 8n 1a a #ea) iar dac ar 8n!inde #9na)
#i-ar 6u!ea a!inge 6icirul /au genunc4iul. Dac /-ar a6r6ia
#ai #ul!) 6a!e a reui / -l l-e/c cu 6icirul la ne-ie) dei nu
/un! /igur c a reui / a2ung 69n la el i) ricu#) /un!
de/cul .
7 @e -reau? /6une el. Nu -reau ni#ic. Nu -reau dec9! / 1i#
1erici i) @4ri/. @a 6e -re#uri. i a#in!e!i?
Iar i 8n!re5area a/!a$ < i a#in!e!i?= (re de cli6 ) #
g9nde/c c 6a!e e /arca/!ic.
7 Nu !iu cine e!i) 8i r /6und 6e un !n a6ra6e 1uri/. @u#
/ -#i a#in!e/c? (en!ru #ine) e ca i c9nd a5ia azi !e-a 1i - zu!
6ri#a ar >
H9#5e!ul di/6are) iar c4i6ul / u ca6 ! #in 8ndurera! .
;r#eaz un ##en! de cal#) ca i c9nd 5alan a 6u!erii /-ar
8nclina din/6re el 8n/6re #ine i) 6re de 1rac iune de /ecund )
ne a1l # 8n ec4ili5ru.
n cele din ur# ) 8i re-ine i /6une$
7 Dar # iu5e!i. Aa ai /cri/ 8n 2urnalul ! u) c # iu5e!i.
3!iu c -rei / 1i# 8#6reun . De ce nu- i a#in!e!i a/!a?
7 Jurnalul #eu>
3!iu c #i-a g /i! 2urnalul 7 al!#in!eri cu# ar 1i 6u!u! / ru6
6aginile acelea e/en iale? 7 dar acu# 8#i dau /ea#a c 8#i
ci!e!e 8n/e#n rile de #ul! -re#e) cel 6u in de acu#
/ 6! #9n ) c9nd i-a# /6u/ 6ri#a ar de el.
7 De c9! !i#6 8#i ci!e!i 2urnalul?
Nu 6are / # 1i auzi!.
7 Hi-#i c nu # iu5e!i) 8#i /6une) ridic9nd gla/ul cu un aer
!riu#1 !r. Hi-#i c nu # iu5e!i) re6e! el) dar nu-i r /6und.
:ezi? Nu 6 i) nu? Nu 6 i / /6ui a/!a. (en!ru c # iu5e!i.
n!!deauna #-ai iu5i!) @4ri/. n!!deauna.
2F+
- NAINTE S ADORM -
Se aaz 6e 6dea) iar acu# /! # 1a 8n 1a .
7 #i aduc a#in!e cu# ne-a# cun/cu!) cn!inu el) iar eu
# g9nde/c la ce #i-a /6u/ 7 c #i-a# - r/a! ca1eaua 6e/!e
1ile lui la 5i5li!eca uni-er/i!ar 7 i # 8n!re5 ce ur#eaz / -
#i zic acu#. "ucrai la ce-a. Scriai #ereu. Mergeai zi de zi la
aceeai ca1enea. n!!deauna /! !eai la aceeai #a/ de l9ng
-i!rin . ;neri) -eneai i cu un c6il) dar de 5icei erai /ingur .
n!!deauna a-eai agend de/c4i/ 8n 1a 7 1ie /criai) 1ie 6ur
i /i#6lu !e ui!ai 6e 1erea/!r . #i 6 reai 1ar!e 1ru#a/ .
Trecea# 6e l9ng !ine zi de zi) 8n dru# /6re au!5uz) i a#
8nce6u! / a!e6! cu ner 5dare / # 8n!rc aca/ ) ca / !e #ai
6! -edea da! . ncerca# / g4ice/c cu# / 1ii 8#5r ca! )
dac / ai 6 rul 6rin/ /au de/1 cu!) dac a-eai 6e #a/ un
a6eri!i-) 6r 2i!ur /au un /and-ici. ;neri) a-eai l9ng !ine
cl !i! ne8nce6u! ) iar al!eri) 1ar1urie cu 1iri#i!uri /au dar un
ceai.
R9de) cl !in9nd din ca6 cu !ri/!e e) iar eu 8#i aduc a#in!e c )
a!unci c9nd ne-a# 8n!9lni!) @laire #i-a 6-e/!i! de/6re acea/!
ca1enea i 8#i dau /ea#a c /6une ade- rul.
7 Trecea# 6e acl zi de zi) la aceeai r ) cn!inu el) dar
ric9! #-a 1i /!r dui!) nu reuea# / -#i dau /ea#a cu# 4! rai
la ce r / - i iei gu/!area. "a 8nce6u!) a# crezu! c 6a!e
-ariaz 8n 1unc ie de zilele / 6! #9nii) dar n-a# 6u!u! iden!i1ica
niciun !i6ar) a6i #-a# g9ndi! c 6a!e are leg !ur cu da!a)
8n/ nici a/!a nu #i-a 1/! de a2u!r. A# 8nce6u! / # 8n!re5 la
ce r 8 i c#anzi gu/!area i #-a# g9ndi! c 6a!e a-ea
leg !ur cu ra la care a2ungeai la ca1enea. Aa c a# 8nce6u! /
6lec #ai de-re#e de la /er-iciu i / -in 8n 1ug /6re lcalul la)
8n /6eran a c a# / a1lu la ce r a2ungi. A6i) 8n!r- zi) nu erai
acl. A# a!e6!a! 69n !e-a# - zu! -enind. #6ingeai un
c rucir) iar c9nd ai a2un/ la ua ca1enelei) i-a 1/! greu / in!ri.
Te 5lca/ei 8n 6rag i 6 reai a!9! de nea2u!ra! ) 8nc9!) 1 r /
/!au 6e g9nduri) a# !ra-er/a! i a# -eni! / - i in ua. Mi-ai
z9#5i! i #i-ai /6u/$ <Mul u#e/c 1ar!e #ul!>= Erai a!9! de
1ru#a/ ) @4ri/!ine. A# -ru! / !e / ru! c4iar 8n cli6a aceea) dar
n-a# 6u!u! i) ca / nu crezi c !recu/e# /!rada nu#ai ca / !e
a2u!) a# in!ra! i eu 8n ca1enea i #-a# aeza! la cad 8n
/6a!ele ! u. n !i#6 ce a!e6!a#) #i-ai zi/$ <@e agl#era! e azi=)
iar eu i-a# r /6un/$ <Da) aa-i=) cu !a!e c nu era !c#ai
agl#era! 6en!ru ra aia. Nu -ia# dec9! / 1ac cn-er/a ie. A#
2F2
- S. J. WATSON -
c#anda! ca1ea i #i-a# lua! aceeai 6r 2i!ur ca i !ine) du6
care #-a# g9ndi! dac ar 1i 5ine / - i cer -ie / # aez la
#a/a !a) 8n/ 8n cli6a 8n care #i-a# lua! ceaiul de 6e !e2g4ea)
de2a 8nce6u/ei / /!ai de -r5 cu al!cine-a 7 unul din!re
anga2a ii ca1enelei) cred 7 aa c #-a# re!ra/ la #a/ din
cl . Du6 aceea) a# 8nce6u! / in!ru 8n ca1eneaua aia a6ra6e
zi de zi. n!!deauna e #ai ur / 1aci un lucru du6 ce l-ai 1 cu!
da! . ;neri) a!e6!a# / -ii /au # a/igura# c e!i acl
8nain!e / in!ru) dar al!eri) in!ra# 6ur i /i#6lu. Iar !u #-ai
5/er-a!. Sun! /igur. Ai 8nce6u! / # /alu i i / /c4i#5i cu
#ine c9!e-a -r5e de/6re -re#e. Iar 8n!r- zi) a# 1/! re inu!
du6 6rgra# i a# a2un/ #ai !9rziu dec9! de 5icei) iar c9nd
a# !recu! 6e l9ng !ine) in9nd 8n #9ini un ceai i cl !i! ) #i-ai
zi/$ <Azi ai 8n!9rzia!>=) i) - z9nd c nu #ai e nici #a/ li5er ) ai
ad uga!$ <De ce nu iei lc aici?=) a6i #i-ai ar !a! /caunul li5er
de la #a/a !a. n ziua aia) nu -eni/ei cu c6ilul) aa c a# zi/$
<E!i /igur c nu-i nici 6r5le# ? Nu !e deran2ez?=) dar a6i
#i-a 6 ru! r u c-a# /6u/ a/!a i #-a# !e#u! ca nu cu#-a / -#i
r /6unzi c ) dac !e g9nde!i #ai 5ine) !e-ar deran2a. Dar ai zi/$
<A4) nu> Delc> Sincer / 1iu) nu 6rea a# /6r) aa c #i-ar
6rinde 5ine 6auz =. Ei 5ine) aa #i-a# da! /ea#a c -iai /
/!au de -r5 cu !ine) nu / -#i 5eau ceaiul i / -#i # n9nc
6r 2i!ura 8n ! cere. i a#in!e!i?
@la!in din ca6. A# 4! r9! / -l la/ / -r5ea/c . :reau / a1lu
!! ce are de /6u/.
7 Aa c a# lua! lc i a# 8nce6u! / di/cu! #. Mi-ai zi/ c
e!i /crii!are. @ de2a 6u5lica/ei car!e i !e c4inuiai /- /crii
6e a dua. Te-a# 8n!re5a! de/6re ce e -r5a) dar n-ai -ru! / -#i
/6ui. <Scriu li!era!ur =) #i-ai /6u/) a6i ai ad uga!$ <@el 6u in
8ncercD=) du6 care !e-ai 8n!ri/!a! 1ar!e !are) aa c #-a# 1eri!
/ - i cu#6 r ca1ea. Mi-ai zi/ c-ar 1i 1ru#/ din 6ar!ea #ea) dar
c nu a-eai cu ce / -#i cu#6eri i !u una. <Nu-#i iau 6r!1elul
c9nd -in aici. #i iau 5ani nu#ai 6en!ru ce-a de 5 u! i
gu/!are. n 1elul /!a) nu /un! !en!a! / # 8#5ui5.= A# 1/!
/ur6rin/) 8n!ruc9! nu #i /e 6 rea c e!i 1e#eie care ar !re5ui
/ -i 1ac gri2i 6en!ru /ilue! 7 erai 1ar!e /u6l . Dar ricu#) #-
a# 5ucura!) 6en!ru c 8n/e#na c 8 i 1ace 6l cere / /!ai de
-r5 cu #ineO 8n 6lu/) a-eai / -#i 1ii da!are cu cin/!e) deci
ur#a / ne #ai -ede#. i-a# zi/ / nu- i 1aci gri2i din cauza
5anilr i c nu-i ne-ie / -#i cu#6eri i !u una) du6 care #-
2F3
- NAINTE S ADORM -
a# du/ / c#and 8nc un ceai i ca1ea. Du6 aceea) a#
8nce6u! / ne 8n!9lni# 8n #d regula!.
nce6 / -#i dau /ea#a ce /-a 8n!9#6la!. Dei nu-#i a#in!e/c
ni#ic) 8#i 6! 8nc4i6ui ca# cu# /e 6e!rec lucrurile de genul /!a.
n!9lnirea 8n!9#6l !are) /!a!ul la aceeai #a/ ) !en!a ia de
di/cu!a cu un /!r in i de a a-ea 8ncredere 8n el 7 8n!r-un un #
care nu !e 2udec i nici nu ine 6ar!ea cui-a) 6en!ru c nu are
cu#. S6rirea !re6!a! a 8ncrederii) care 8n cele din ur# duce
laD ce?
A# - zu! 1!gra1iile cu ni di 1 cu!e cu ani 8n ur# . ( rea#
1erici i. E li#6ede unde ne-au du/ cn1iden ele) 8n 6lu/) ar !a
5ine 7 nu ca -ede! de cine#a) dar #ai 5ine dec9!
#a2ri!a!ea 5 r5a ilr 7 aa c nu-i greu de 8n ele/ ce #-a a!ra/
la el. De la un 6unc! 8ncl) 6r5a5il c ) 8n !i#6 ce /! !ea# aca/
i # /!r duia# / /criu) a# 8nce6u! / a!e6! cu ner 5dare /
6lec la ca1enea) aleg9ndu-#i 4ainele cu #ai #ul! gri2 i
8n!re59ndu-# dac e cazul / adaug /au nu un /!r6 de 6ar1u#.
3i) 8n!r- 5un zi) unul din!re ni 6r5a5il a 6r6u/ / iei# la
6li#5are) /au la un 5ar) /au 6a!e c4iar la cine#a) iar 6rie!enia
na/!r /-a !ran/1r#a! 8n al!ce-a) ce-a in1ini! #ai 6ericul/.
nc4id c4ii) 8ncerc9nd / -#i i#aginez !!ul) i a/!1el 8nce6 / -
#i a#in!e/c. Ni di 8n 6a!) dez5r ca i. Si#! /6er#a care #i /e
u/uc 6e a5d#en i 8n 6 r. M 8n!rc /6re el) iar el 8nce6e /
r9d i # / ru! din nu. <MiBe> /6un eu. O6re!e-!e> Tre5uie
/ 6leci. Azi %en /e 8n!arce #ai !9rziu de la /er-iciu) i !re5uie
/ # duc / -l iau 6e Ada#. O6re!e-!e>= Dar nu-#i d a/cul!are)
ci 8i a6r6ie 1a a de a #ea 7 are #u/!a 7 i ne / ru! #
iar i) ui!9nd de !!) de / ul i c6ilul #eu. #i dau /ea#a cu
/c9r5 c #i-a# #ai a#in!i! acea/! zi. @9nd a# 1/! cu
dc!rul Na/4 / -izi!ez ca/a 8n care a# lcui! cu %en) nu #i-a#
a#in!i! de / ul #eu) ci de a#an!ul #eu. De 5 r5a!ul cu care
#i- !r gea# 8n !i#6 ce / ul #eu era la /er-iciu. De aceea
!re5uia / 6lece. Nu dar ca / 6rind un !ren) ci i 6en!ru c
5 r5a!ul cu care era# c / !ri! ur#a / /e 8n!arc aca/ .
De/c4id c4ii. Sun! iar i 8n ca#era de 4!el) iar el e !! 8n
1a a #ea) 6e 6dea.
7 MiBe. Nu#ele ! u e MiBe.
7 i-ai adu/ a#in!e> /6une el cu un aer 8nc9n!a!. @4ri/) i-ai
adu/ a#in!e>
&uria clc!e!e 8n #ine.
2F4
- S. J. WATSON -
7 #i a#in!e/c nu#ele ! u. Ni#ic al!ce-a. Dar nu#ele ! u.
7 Nu- i aduci a#in!e c9! de #ul! ne iu5ea#?
7 Nu. Nu cred c !e-a# iu5i! -reda! ) al!#in!eri /igur #i-a
a#in!i #ai #ul!e de/6re !ine.
A# /6u/ a/!a ca / -l r ne/c) 8n/ reac ia lui # /ur6rinde.
7 Dar nu- i aduci a#in!e nici de %en) nu-i aa? A/!a 8n/ea#n
c nu l-ai iu5i!? "a 1el i cu Ada#D
7 E!i 5lna-> @u# 8 i 6er#i i? %ine8n ele/ c l-a# iu5i!. Era
1iul #eu>
7 E/!e. E/!e 1iul ! u. Dar dac ar in!ra acu# 8n ca#er ) nu l-ai
recuna!e) nu-i aa? @rezi c a/!a e iu5ire? 3i unde e el acu#?
;nde e %en? Te-au a5andna!) @4ri/!ine. A#9ndi. Eu /un!
/ingurul care n-a 8nce!a! nicida! / !e iu5ea/c . Nici # car
a!unci c9nd #-ai 6 r /i!.
A5ia a!unci 8#i dau /ea#a. @u# al!1el ar 1i 6u!u! !i de ca#era
a/!a i de unde al!unde-a ar 1i 6u!u! a1la a!9! de #ul!e de/6re
!recu!ul #eu?
7 Du#nezeule> /6un eu. Tu e!i cel care #i-a 1 cu! a/!a> Tu
e!i cel care #-a a!aca!>
Se a6r6ie de #ine) 8i 6e!rece 5ra ele 8n 2urul #eu) ca i c9nd
ar -rea / # 8#5r ieze) i 8nce6e / -#i #9ng9ie 6 rul.
7 @4ri/!ine) draga #ea) 6!e!e el) nu -r5i aa. Nu !e g9ndi
la a/!a. O / !e nec 2e!i.
ncerc / -l 8nde6 r!ez) dar e 6u!ernic. M /!r9nge i #ai !are 8n
5ra e.
7 D -#i dru#ul> Te rg) d -#i dru#ul> /6un eu) dar cu-in!ele
#i /e 6ierd 8n cu!ele c # ii lui.
7 Iu5i!a #ea.
nce6e / # legene) ca i c9nd ar 8ncerca / lini!ea/c un
c6il.
7 Iu5i!a #ea. Draga #ea) /cu#6a #ea. N-ar 1i !re5ui! / #
6 r /e!i) nu- i dai /ea#a? Ni#ic din !a!e a/!ea nu /-ar 1i
8n!9#6la!) dac n-ai 1i 6leca!.
O nu a#in!ire 6rinde -ia .
3 noapte i suntem ntr-o main . 3u pln&, iar el se uit prin
par.riz, f r s spun nimic.
7 0pune ceva, i cer eu. 9rice. MiDe?
7 Nu vor.eti serios. Nu se poate s vor.eti serios.
7 8mi pare r u. 8l iu.esc pe 1en. 3 drept c avem nite
2F,
- NAINTE S ADORM -
pro.leme, dar l iu.esc. 3l e . r.atul al turi de care mi-a fost dat
s tr iesc. 8mi pare r u.
8mi dau seama c ncerc s simplific lucrurile, ca s m poat
n ele&e. 8n aceste cteva luni pe care le-am petrecut cu MiDe,
mi-am dat seama c e mai .ine aa. %ucrurile complicate l
deruteaz . 8i plac ordinea i rutina. %ucrurile care se amestec n
propor ii e6acte i dau rezultate predicti.ile. 'i n plus, nu vreau
s m pierd n prea multe detalii.
7 Pentru c am venit la tine acas , nu-i aa? 8mi pare r u,
Chris. N-o s se repete, promit. 5oiam doar s te v d. 'i voiam
s -i e6plic so ului t u2
7 %ui 1en, l ntrerup eu. Po i s -i spui pe nume. 8l cheam
1en.
7 %ui 1en, repet el, ca i cnd ar fi pronun at numele acela
pentru prima oar i i s-ar fi p rut nepl cut. 5oiam s -i e6plic
lucrurile. 5oiam s -i spun adev rul.
7 Ce adev r?
7 C nu-l mai iu.eti. C acum m iu.eti pe mine. 'i c vrei
s fii cu mine. ,sta e tot ce voiam s -i spun.
9ftez.
7 Nu- i dai seama c , i de-ar fi adev rat dei nu e nu tu
ar tre.ui s -i spui asta, ci eu. Nu aveai niciun drept s vii la mine
acas .
8n timp ce vor.esc, m &ndesc la ce noroc am avut. 1en era
la du, ,dam se 4uca n camera de zi, iar eu am reuit s -l
convin& pe MiDe c tre.uie s plece nainte s apar vreunul
dintre ei. ,ceea a fost seara n care am hot rt s pun cap t
aventurii.
7 !re.uie s plec, spun eu, apoi deschid portiera i p esc pe
pietri. 8mi pare r u.
0e apleac i se uit la mine. 8mi spun c e foarte atr & tor i
c , dac ar fi fost mai pu in posesiv, c s toria mea s-ar fi putut
afla n real pericol.
7 9 s te mai v d? ntrea. el.
7 Nu. 0-a terminat.
3i !!ui) ia! -ne 8#6reun du6 a!9 ia ani. M ine iar i 8n
5ra e i 8#i dau /ea#a c ar !re5ui / # !e# i #ai #ul! de el.
nce6 / i6.
7 Draga #ea) lini!e!e-!e.
2F0
- S. J. WATSON -
#i ac6er gura cu #9na) iar eu i6 i #ai !are.
7 "ini!e!e-!e> O / !e aud cine-a>
Dau ca6ul 6e /6a!e) i # l-e/c de calri1er. Muzica de la
clu5ul de -iza-i /e aude 8n cn!inuare 7 6a!e c4iar un 6ic #ai
!are. <N- / # aud ) 8#i /6un 8n /inea #ea. N- / # aud
ni#eni.= i6 8nc da! .
7 nce!eaz >
@red c #-a l-i!) /au 6a!e dar #-a zg9l 9i!. M cu6rinde
6anica.
7 nce!eaz >
@a6ul #i /e l-e!e iar i de #e!alul cald i din!r-da! #
6re/c. nce6 / 6l9ng.
7 D -#i dru#ul) /6un eu 6e un !n rug !r. D -#i dru#ul) !e
rgD
i /l 5e!e /!r9n/area un 6ic) dar nu /u1icien! de #ul! c9! /
6! /c 6a din 5ra ele lui.
7 @u# #-ai g /i! du6 a!9 ia ani? 8n!re5 eu. @u# #-ai g /i!?
7 @u# !e-a# g /i!? Dar nu !e-a# 6ierdu! nicida! .
Sun! dezrien!a! ) nu 8n eleg.
7 Te-a# ur# ri! !! !i#6ul) cn!inu el. 3i !e-a# 6r!e2a!.
7 M-ai -izi!a! 6e unde a# 1/! in!erna! ? "a /6i!al) la @a/a
Waring? DarD?
7 Nu #ereu) /6une el) 1!9nd. Nu # l /au. Dar uneri le
/6unea# c -reau / -izi!ez 6e al!cine-a /au c /un! -lun!ar.
Nu#ai ca / !e 6! -edea i / # a/igur c !e /i# i 5ine. "a
@a/a Waring a 1/! #ai /i#6lu$ erau a!9! de #ul!e 1ere/!reD
M ia cu 1rig.
7 M ur# reai?
7 Tre5uia / # a/igur c !e /i# i 5ine) @4ri/. Tre5uia / !e
6r!e2ez.
7 Deci !e-ai 8n!r/ du6 #ine? Nu i-a a2un/ ce-ai 1 cu! 8n
ca#era a/!a?
7 @9nd a# a1la! c nenrci!ul la !e-a 6 r /i!) n-a# 6u!u! /
!e la/ acl. 3!ia# c i-ai 1i dri! / 1ii cu #ine. 3!ia# c aa ar 1i
cel #ai 5ine 6en!ru !ine. A !re5ui! / a!e6! -re#e) / #
a/igur c nu #ai e ni#eni care / 8ncerce / # 6rea/c ) dar
cine al!cine-a ar 1i 6u!u! a-ea gri2 de !ine?
7 3i 6ur i /i#6lu #-au l /a! / 6lec cu !ine? M-au l /a! /
6lec cu un /!r in?
M 8n!re5 ce #inciuni le- 1i /6u/ ca / -l la/e / # ia) a6i
2FA
- NAINTE S ADORM -
8#i aduc a#in!e c dc!rul Na/4 #i-a 6-e/!i! de/6re 1e#eia de
la @a/a Waring. <S-a 5ucura! 1ar!e #ul! c9nd a a1la! c !e-ai
8n!r/ / lcuie!i cu %en.= n #in!ea #ea /e 1r#eaz
i#agine. O a#in!ire. MiBe # ine de #9n 8n !i#6 ce /e#neaz
un 1r#ular. O 1e#eie 8#i z9#5e!e din /6a!ele unui 5iru. <O /
ne 1ie dr de !ine) @4ri/!ine) 8#i /6une ea. Dar / !e /i# i
1ar!e 5ine aca/ .= A6i /e ui! la MiBe$ <#6reun cu / ul ! u=.
i ur# re/c 6ri-irea. Nu-l recun/c 6e 5 r5a!ul 6e care 8l in de
#9n ) dar !iu c e 5 r5a!ul cu care #-a# c / !ri!. Tre5uie /
1ie. Aa #i-a /6u/.
7 Du#nezeule> /6un eu 8n cele din ur# . De c9! -re#e
6re!inzi c e!i %en?
7 (re!ind? re6e! el 6e un !n /ur6rin/.
7 Da. De c9! !i#6 6re!inzi c e!i / ul #eu?
(are dezrien!a!. M 8n!re5 dac a ui!a! c nu e %en. A6i /e
/c4i#5 la 1a . Se 8n!ri/!eaz .
7 @rezi c #i-a 6l cu! / 1ac a/!a? A# 1/! ne-i!. Era /ingura
cale.
%ra ele i /e relaEeaz ur) i /e 8n!9#6l un lucru ciuda!.
Min!ea #i /e lini!e!e i) cu !a!e c /un! 8n cn!inuare
8ngrzi! ) # cu6rinde un ciuda! /en!i#en! de cal#. Din /enin)
8#i -ine idee$ <A# / -l l-e/c. 3i a# / 1ug. Tre5uie=.
7 MiBe? S !ii c !e 8n eleg. #i dau /ea#a c i-a 1/! di1icil.
Ridic 6ri-irea /6re #ine.
7 M 8n elegi?
7 Da) 5ine8n ele/. i /un! recun/c !are c ai -eni! / #
iei. @ #i-ai 1eri! un c #in. @ ai a-u! gri2 de #ine.
7 Seri/?
7 Da. '9nde!e-!e dar unde a 1i r #a/ dac nu #-ai 1i lua!
!u. N-a 1i 6u!u! /u6r!a / !r ie/c acl.
Si#! c /e relaEeaz . A6 /area de 6e 5ra ele i u#erii #ei
/cade) 1iind 8n/ i! de /enza ia di/cre! ) dar incn1unda5il ) c
8nce6e / # #9ng9ie) ceea ce) cu !a!e c #i /e 6are
re/6ing !r) 8#i dau /ea#a c # 6a!e a2u!a / /ca6. (en!ru c
nu # 6! g9ndi dec9! la a/!a 7 !re5uie / 1ug. Mare 6r/!ie din
6ar!ea #ea c ) 8n !i#6 ce el era la du) #-a# aeza! 6e 6dea i
a# ci!i! 6aginile 6e care #i le-a 1ura! din 2urnal. Tre5uia / le iau
cu #ine i / 6lec. Dar 8#i aduc a#in!e c a5ia du6 ce a# ci!i!
ul!i#ele 8n/e#n ri din 2urnal #i-a# da! /ea#a c # a1lu 8n
#are 6ericl. Aud din nu -cea aceea care 8#i 6!e!e$ <A# /
2FC
- S. J. WATSON -
1ug. A# un 1iu 6e care nu-#i a#in!e/c / -l 1i - zu! -reda! . A#
/ 1ug=. M ui! 8n c4ii lui i 8nce6 / -i #9ng9i #9na 6e care i-
/6ri2in 6e u# rul #eu.
7 Gai) d -#i dru#ul) iar a6i / di/cu! # de/6re ce ar 1i
5ine / 1ace#.
7 Dar cu# r #9ne cu @laire? /6une el. 3!ie c nu /un! %en. I-
ai /6u/ !u.
7 N- / -i aduc a#in!e) /6un eu cu di/6erare.
Iz5ucne!e 8n!r-un r9/ /ec) gu!ural.
7 n!!deauna #-ai !ra!a! ca 6e un 6r/!. Dar / !ii c nu-/
6r/! delc. 3!iu ce / /e 8n!9#6le> Ai -r5i! cu @laire i ai
/!rica! !!>
7 %a nu) r /6und eu re6ede. O /un i 8i /6un c era# cn1uz .
@ ui!a/e# cine e!i. (! / -i /6un c-a# crezu! c e!i %en) dar
#-a# 8nela!.
S6er din !! /u1le!ul / i /e 6ar 6lauzi5il.
7 N- / !e cread ) /6une el.
7 %a da) in/i/! eu) dei 8#i dau /ea#a c nu #-ar crede.
(r#i!.
7 De ce-a !re5ui! /- /uni? /e r /!e!e el) 8n1uriindu-/e din!r-
da! i /!r9ng9ndu-# #ai !are. De ce? De ce) @4ri/? Ne-a
#er/ 5ine 69n / -r5e!i cu ea. Ne-a #er/ 5ine> i6 el)
zg9l 9indu-# din nu. De ce? De ce?
7 %en) # dare.
A6i # l-e!e. Aud zg#!ul 6al#ei lui 6e 5raz #ai 8nain!e
/ /i#! durerea 8n e6 !are. @a6ul #i /e r /uce!e) iar
#andi5ula #i /e iz5e!e durer/ de #aEilarul /u6erir.
7 S nu-#i #ai zici nicida! aa> /!rig el 6rin!re din i.
7 MiBe) /6un eu re6ede) ca i c9nd a 6u!ea / -#i !erg
greeala. MiBeD
Dar nu # ia 8n /ea# .
7 M-a# / !ura! / 1iu %en. De acu# 8nain!e) 6 i / -#i /6ui
MiBe. Ai 8n ele/? MiBe> De-aia ne-a# 8n!r/ aici. @a / l / # !!ul
8n ur# . Ai /cri/ 8n 2urnal c ) dac ai 6u!ea / - i a#in!e!i ce /-a
8n!9#6la! 8n ca#era a/!a cu ani 8n ur# ) i-ai rec 6 !a #e#ria.
Ei 5ine) ne-a# 8n!r/. Te-a# adu/ aici) @4ri/. A#in!e!e- i>
Nu-#i -ine / cred.
7 5rei / -#i a#in!e/c?
7 Da> %ine8n ele/> Te iu5e/c) @4ri/!ine. :reau / - i aduci
a#in!e c9! de #ul! # iu5e!i. :reau / 1i# iar i 8#6reun . De-
2FF
- NAINTE S ADORM -
ade- ra!elea. Aa cu# !re5uie.
&ace 6auz ) a6i adaug 8n a6! $
7 Nu #ai -reau / 1iu %en.
7 DarD?
Se ui! iar i 8n c4ii #ei.
7 nce69nd de #9ine) c9nd ne 8n!arce# aca/ ) 6 i / -#i
/6ui MiBe. Ai 8n ele/?
M zg9l 9ie din nu) a6r6iindu-i 1a a la dar c9 i-a
cen!i#e!ri de a #ea. i /i#! #ir/ul ne6l cu! al re/6ira iei) 8n
care /e a#e/!ec un iz ciuda!) i # 8n!re5 dac nu cu#-a a
5 u!.
7 T!ul / 1ie 5ine) nu-i aa) @4ri/!ine? O / #erge# #ai
de6ar!e?
7 O / #erge# #ai de6ar!e?
M dare ca6ul i /i#! c -#i curge ce-a din na/. M g9nde/c
c e /9nge) dar nu /un! /igur . @al#ul di/6are. Ridic gla/ul)
i69nd c9! de !are 6!$
7 :rei / # 8n!rc aca/ ? S #erg #ai de6ar!e? @e dracuN)
i-ai 6ierdu! c#6le! #in ile?
Ridic #9n ca / -#i ac6ere gura) i 8#i dau /ea#a c #i-
a eli5era! un 5ra . l l-e/c 6e/!e 1alc ) dar nu 1ar!e !are) i
!!ui) l-i!ura 8l ia 6rin /ur6rindere$ cade 6e /6a!e) d9ndu-#i
dru#ul i la cel lal! 5ra .
Reue/c / # ridic 8n 6iciare.
7 Nenrci!> /!rig el.
Dar !rec 6e l9ng el i # a6r6ii de u . Reue/c / 1ac !rei
6ai 8nain!e / # a6uce de glezn . M 8#6iedic i) 8n c dere)
# l-e/c cu ca6ul de #uc4ia unui !a5ure! a1la! l9ng # /u a
de !ale! . A# nrc) 6en!ru c ! 5lia !a5ure!ului e ca6i!na! i
a#r!izeaz cul) 8n/ !ru6ul #i /e r /uce!e i a!erizez 6e
6dea 8n!r- 6zi ie ciuda! . Si#! dureri a/cu i!e 8n /6a!e i 8n
g9! 7 #i-e !ea# / nu-#i 1i ru6! ce-a. Dau / # !9r /c /6re
u ) dar # ine 8n cn!inuare de glezn . M !rage icnind /6re el)
a6i /i#! greu!a!ea /!ri-i!are a !ru6ului / u) iar 5uzele lui /e
a6r6ie la c9 i-a cen!i#e!ri de urec4ea #ea.
7 MiBe) /c9nce/c eu. MiBeD
n 1a a #ea) 6e 6dea) /e a1l 1!gra1ia cu Ada# i Gelen 7 e
acl unde a l /a!- MiBe. Dei /un! 8n /i!ua ia a/!a) # 8n!re5
cu# de-a a2un/ la el) iar 8n cli6a ur# !are 8#i dau /ea#a$ Ada#
#i-a !ri#i/- la @a/a Waring) iar MiBe a lua!- cu el) 8#6reun cu
3**
- S. J. WATSON -
!a!e celelal!e 1!gra1ii) a!unci c9nd #-a# eE!erna! de acl.
7 @ur- 6ra/! ce e!i> 8#i /6une el 8n urec4e) /cr9nind din
din i.
Are #9n 8n 2urul g9!ului #eu) iar cu cealal! # ine de 6 r.
#i !rage ca6ul 8n /6a!e) cur59ndu-#i g9!ul.
7 De ce-a !re5ui! / 1aci a/!a?
7 #i 6are r u) /c9nce/c eu.
Nu # 6! #ica. O #9n #i-e 6rin/ /u5 !ru6) iar 6e cealal!
#i-a r /uci!- la /6a!e i #i-a i#5iliza!- cu genunc4iul.
7 ;nde -iai / !e duci? S6une.
Acu# 1rn ie ca un ani#al. Si#! cu# /e re-ar/ din el ce-a
a/e# n !r 1uriei.
7 #i 6are r u) 6!e/c 8nc da! ) 6en!ru c nu-#i !rece
ni#ic al!ce-a 6rin #in!e. #i 6are r u.
#i aduc a#in!e de zilele c9nd cu-in!ele ace/!ea 1unc inau)
c9nd erau de a2un/) c9nd erau eEac! ce !re5uia 6en!ru a iei din
rice 8ncurc !ur .
7 Nu-#i #ai /6une c - i 6are r u> 8nce!eaz da! >
@a6ul #i /e ridic i #ai #ul!) a6i c5ar cu -i!ez .
&run!ea) na/ul i gura #i /e iz5e/c de 6deaua ac6eri! cu
#c4e! . Aud un zg#! /c9r5/) ca i c9nd /-ar 1i /!ri-i! ce-a)
i /i#! #ir/ 8n-ec4i! de !u!un. i6. A# /9nge 8n gur . Mi-a#
#uca! li#5a.
7 ;nde a-eai de g9nd / 1ugi? Ga5ar n-ai / cnduci i nu
cun!i 6e ni#eni> De cele #ai #ul!e ri nici # car nu !ii cine
e!i. N-ai unde / !e duci. E!i 2alnic >
nce6 / 6l9ng) 6en!ru c are dre6!a!e. Sun! 2alnic . @laire n-a
-eni! du6 #ine. N-a# niciun 6rie!en. Sun! eE!re# de /ingur i
# 5azez 8n !!ali!a!e 6e 5 r5a!ul care #-a adu/ 8n 4alul /!a) iar
#9ine-di#inea 7 dac /u6ra-ie uie/c 7 -i 1i ui!a! c4iar i
a/!a.
:ac supravie uiesc. @u-in!ele 8#i r /un 8n #in!e i 8#i dau
/ea#a c 5 r5a!ul care # ine i#5iliza! e 8n /!are de rice i
c /-ar 6u!ea / nu ie/ -ie din ca#era a/!a. M cu6rinde /6ai#a)
dar a6i aud iar i -cea aceea di/cre! din un!rul #eu$ <Nu -ei
#uri 8n lcul /!a. Nu cu el. Nu acu#. Orice) dar nu a/!a=.
Reue/c / -#i arcuie/c /6a!ele i 8#i eli5erez #9na. O 8n!ind
re6ede 8n 1a i 8n4a 6icirul !a5ure!ului. E greu) iar ung4iul 8n
care # a1lu nu e cel #ai 6!ri-i!) dar iz5u!e/c / # r /uce/c i
/ -l /al! dea/u6ra ca6ului) unde 8#i 8nc4i6ui c !re5uie / 1ie
3*+
- NAINTE S ADORM -
ca6ul lui MiBe. Si#! c /e iz5e!e de ce-a) i aud un !r/ne!
/a!i/1 c !r) a6i un icne!. #i d dru#ul la 6 r.
M ui! 6e/!e u# r. MiBe /-a da! 8n /6a!e i a du/ #9na la
1run!e. S9ngele 8nce6e / i /e 6reling 6rin!re dege!e. Se ui! la
#ine cu un aer nedu#eri!.
Mai !9rziu) # -i g9ndi c !re5uia / -l l-e/c 8nc da! . @u
!a5ure!ul /au cu 6u#nii. @u rice. Ar 1i !re5ui! / # a/igur c l-
a# neu!raliza!) c -i 6u!ea 1ugi) c -i 6u!ea c5r8 /c rile /au
# car -i 6u!ea a2unge 69n la u / /!rig du6 a2u!r.
Dar nu-l l-e/c a dua ar . M ridic 8n genunc4i) a6i 8n
6iciare) i # ui! la el 7 e 6e 6dea) 8n 1a a #ea. <Orice-a
1ace) a c9!iga!) 8#i /6un 8n /inea #ea. A c9!iga! 6en!ru
!!deauna. Mi-a lua! !!ul) c4iar i ca6aci!a!ea de a-#i a#in!i
eEac! ce #i-a 1 cu!.= M 8n!rc cu /6a!ele i 6rne/c /6re u .
Se arunc icnind /6re #ine. Tru6ul lui /e l-e!e de al #eu.
Ne iz5i# a#9ndi de # /u a de !ale! i c de# 6e 6dea)
a6ra6e de u .
7 @4ri/!ine> @4ri/> Nu # 6 r /i>
n!ind #9na 8n 1a . Dac a 6u!ea de/c4ide ua) a /!riga i)
8n ciuda g l giei de la clu5) /igur #-ar auzi cine-a i ar -eni aici.
MiBe #i /e aga de !alie i) 6recu# un #n/!ru gr!e/c cu
du ca6e!e) 8nain! # 8#6reun cen!i#e!ru cu cen!i#e!ru) eu
!9r9ndu-l 6e el.
7 @4ri/> Te iu5e/c>
Tnul lui !9ngui!r i ridiclul -r5elr /ale nu 1ac dec9! / #
i#6ul/ineze. A6ra6e c a# a2un/. nc un 6ic i 6un #9na 6e
clan .
n cli6a ur# !are) 8#i aduc a#in!e. #i aduc a#in!e de
na6!ea aceea) 8n ur# cu #ul i ani. Eu) 8n ca#era a/!a) /!9nd 8n
6iciare eEac! 8n acelai lc. n!inz9nd #9n /6re aceeai u .
Sun! 1erici! ) carag4i/ de 1erici! . (ere ii re1lec! lu#ina
ca!i1ela! ) de culare 6r!calie) a lu#9n rilr a6rin/e 6e care le-
a# g /i! 8#6r !ia!e 6rin ca#er a!unci c9nd a# in!ra!) iar 8n
aer 6lu!e!e #ir/ul dulce al 5uc4e!ului de !randa1iri care era
aeza! 6e 6a!. <A2ung 8n ca#er 6e la ra a6!e) draga #ea=)
/cria 6e 5ile!ul 6rin/ cu 5ldul de a#5ala2ul 5uc4e!ului i) cu
!a!e c #-a# 8n!re5a! 6re de cli6 unde /-ar 1i 6u!u! duce
%en) ade- rul e/!e c 8#i 6rin/e/er 5ine cele c9!e-a #inu!e 6e
care le a-u/e/e# la di/6zi ie 8nain!e / -in . M g9ndi/e# la
c9! de a6ra6e 1u/e/e# / -l 6ierd) la c9! de uura! # /i# ea#
3*2
- S. J. WATSON -
!iind c a# 6u/ ca6 ! a-en!urii cu MiBe) i la c9! de nrca/
era# c %en i cu #ine ne-a# anga2a! 6e nu !raiec!rie.
<@u# de #-a# 6u!u! g9ndi c a -rea / 1iu cu MiBe?= MiBe n-ar
1i 1 cu! nicida! ce-a 1 cu! %en$ / 6un la cale na6!e
/ur6riz 8n!r-un 4!el de 6e #alul # rii) ca / -#i ara!e c9! de
#ul! # iu5e!e i c ) 8n ciuda 6r5le#elr 6e care le-a# a-u! 8n
ul!i#a -re#e) lucrul ace/!a nu /e -a /c4i#5a nicida! . MiBe era
6rea 6recu6a! de /ine. @u el) !!ul era un !e/!) iar a1ec iunea
era # /ura! cu #ul! gri2 . @eea ce 1erea era 6u/ 8n 5alan
cu ceea ce 6ri#ea i) de cele #ai #ul!e ri) rezul!a!ul ace/!r
c#6ara ii 8l deza# gea.
(un #9na 6e clan ) r /uce/c i !rag de u . %en l-a du/ 6e
Ada# la 6 rin ii lui. A-e# un .eeBend 8n!reg nu#ai 6en!ru ni.
Nu !re5uie / ne 1ace# gri2i 6en!ru ni#ic. :# 1i dar ni di.
7 Iu5i!uleD 8nce6 eu) 8n/ cu-9n!ul #i /e 6re!e 8n g9!.
Nu e %en. @i MiBe. Trece 6e l9ng #ine) in!r 8n ca#er i)
c4iar 8n !i#6 ce-l 8n!re5 ce-i 8nc4i6uie c 1ace 7 ce dre6! are /
# ##ea/c 8n ca#era a/!a) ce-i 8nc4i6uie c 6a!e 5 ine 7
8#i /6un 8n #in!ea #ea$ <E/crc nenrci! ce e!i> @u#
8ndr zne!i / 6re!inzi c e!i / ul #eu? N-ai niciun 6ic de
#9ndrie?=
M g9nde/c la %en i la Ada#) care au r #a/ aca/ . (r5a5il
c %en de2a a 8nce6u! / /e 8n!re5e unde /un!. (a!e c 8n
cur9nd / /une la 6li ie. @9! de 6ra/! a# 1/! / # urc 8n
!ren i / -in aici) 1 r / /6un ni# nui ni#ic. @9! de 6ra/! a#
1/! / cred c 5ile!ul acela /cri/ la #ain 7 c4iar dac era
/!r6i! cu 6ar1u#ul #eu 6re1era! 7 8#i 1u/e/e !ri#i/ de / ul
#eu.
7 Ai 1i -eni!) dac ai 1i !iu! c ur#a / !e 8n!9lne!i cu #ine?
# 8n!rea5 MiBe.
Iz5ucne/c 8n r9/.
7 %ine8n ele/ c nu> S-a !er#ina!. i-a# #ai /6u/.
M ui! la 1lri) a6i la /!icla de a#6anie 6e care ine 8n
#9n . Ta! acea/! 6unere 8n /cen are un aer r#an!ic)
/educ !r.
7 Du#nezeule> cn!inui eu. @4iar ai crezu! c # ade#ene!i
aici) 8#i dai 1lri i /!icl de a#6anie) i ga!a? @ / - i cad 8n
5ra e i !!ul / 1ie ca 8nain!e? E!i ne5un) MiBe> Ne5un> (lec
c4iar acu#a> M 8n!rc la / ul i 5 ia!ul #eu.
Nu -reau / -#i a#in!e/c #ai #ul!. #i 8nc4i6ui c a!unci #-a
3*3
- NAINTE S ADORM -
l-i! 6ri#a ar ) dar nu !iu ce /-a 8n!9#6la! du6 aceea) cu#
a# a2un/ de acl la /6i!al. Iar acu# /un! iar i 8n ca#era a/!a.
Ne-a# 8n!r/ unde a 8nce6u! !!ul) dei !a!e zilele care au !recu!
de a!unci #i-au 1/! 1ura!e. E ca i c9nd n-a 1i 6leca! nicida!
de aici.
Nu 6! a2unge la clan . MiBe /e ridic 8n 6iciare) iar eu 8nce6
/ /!rig$
7 A2u!r> A2u!r>
7 Taci> Taci da! >
n/ eu /!rig i #ai !are) iar el # ridic de 2/) # 8n!arce cu
1a a /6re el i # 8#6inge 8n /6a!e. M 6r 5ue/c din nu 6e
6dea) iar !a-anul i c4i6ul lui 8#i alunec ra6id 6rin 1a )
a/e#enea unei cr!ine care cade. M l-e/c cu ca6ul de ce-a
!are i 8#i dau /ea#a c #-a 8#6in/ 8n 5aie. n!rc ca6ul i - d
6deaua ac6eri! cu 1aian ) 6ar!ea de 2/ a cl/e!ului)
#arginea c zii) iar 8n!r-un cl ) un / 6un u#ed.
7 MiBe> Nu>
Dar el /e a6leac 6e -ine i 8i 6une #9inile 8n 2urul g9!ului
#eu.
7 Taci> Taci> re6e! el 8n!runa) dei acu# nu #ai /6un ni#ic)
ci dar 6l9ng. Re/6ir cu greu) iar c4ii i gura 8#i /un! u#ede 7
/9nge) lacri#i i cine !ie ce al!ce-a.
7 MiBeD /6un eu cu greu.
Nu 6! / re/6ir. M9inile lui /un! 8n 2urul g9!ului #eu i nu 6!
/ re/6ir. I#aginile din !recu! n - le/c iar i 8n #in!ea #ea. #i
aduc a#in!e c MiBe # ine cu ca6ul /u5 a6 . #i aduc a#in!e
c # !reze/c 8n!r-un 6a!) a-9nd 6e #ine un 4ala! de /6i!al) iar
%en /! l9ng #ine) ade- ra!ul %en) cel cu care #-a# c / !ri!.
#i a#in!e/c 6li i/! 6un9ndu-#i 8n!re5 ri la care nu 6! /
r /6und. ;n 5 r5a! cu 6i2a#ale 5leu care /! 6e #arginea
6a!ului #eu de /6i!al i r9de 8n !i#6 ce-#i /6une c -l /alu! 8n
1iecare zi ca i c9nd l-a -edea 6en!ru 6ri#a ar . ;n 5 ie el
5lnd cu un din!e li6/ ) care 8#i /6une <#a#i=. I#aginile -in una
du6 al!a. M in-adeaz . Au un e1ec! -ilen! a/u6ra #ea. Scu!ur
ur ca6ul) 8ncerc9nd / -#i li#6eze/c #in!ea) dar MiBe #
/!r9nge i #ai !are de g9!) in!uindu-# cu 6ri-ire / l5a!ic )
1 r / cli6ea/c . #i aduc a#in!e c /-a #ai 8n!9#6la! a/!a
da! ) eEac! 8n 5aia 8n care ne a1l # acu#. nc4id c4ii. <@u#
8ndr zne!i>=) /!rig el) dar nu-#i 6! da /ea#a cine -r5e!e$
MiBe cel de acu# /au cel care eEi/! dar 8n #e#ria #ea.
3*4
- S. J. WATSON -
<@u# 8ndr zne!i> re6e! el. @u# 8ndr zne!i / -#i iei c6ilul?=
A5ia acu# 8#i a#in!e/c. @9nd #-a a!aca! cu ani 8n ur# )
era# 8n/ rcina! . Nu era c6ilul lui MiBe) ci al lui %en. @6ilul
care a-ea / 1ie nul n/!ru 8nce6u!.
Niciunul din!re ni di n-a /u6ra-ie ui!.
*
(r5a5il c a# leina!. @9nd 8#i reca6 ! cun!in a) 8#i dau
/ea#a c /!au 6e un /caun. Nu-#i 6! #ica #9inile i a#
/enza ie de a/6ri#e 8n gur . De/c4id c4ii. @a#era e 8n!uneca!
7 6rin!re dra6eriile da!e la 6ar!e nu 6 !rund dec9! razele lunii
i lu#ina g l5uie a /!9l6ilr /!radali. MiBe /! 8n 1a a #ea) 6e
#arginea 6a!ului. ine ce-a 8n #9n .
ncerc / -r5e/c) dar nu 6!. #i dau /ea#a c a# ce-a 8n
gur 7 6a!e /e! ) 6e care a reui! /- 1iEeze cu#-a 7 iar
#9inile i 6iciarele 8#i /un! lega!e. <A/!a a -ru!) 8#i /6un 8n
/ine #ea. S 1iu ! cu! i ne#ica! .=
M z5a! ur) iar el 5/er- c #-a# !rezi!. Ridic 6ri-irea 7
c4i6ul / u e #a/c a durerii i !ri/!e ii 7 i /e ui! 8n c4ii #ei.
Sun! c6lei! de ur .
7 Te-ai !rezi!) /6une el) i # 8n!re5 dac are de g9nd /
adauge ce-a) dac e 8n /!are / adauge ce-a. Nu -ia# / ia/
aa. A# crezu! c -enirea na/!r aici !e -a a2u!a / - i a#in!e!i.
S - i a#in!e!i ce /i# ea# unul 6en!ru al!ul. 3i c -# 6u!ea
di/cu!a) iar eu 8 i -i 6u!ea eE6lica !! ce /-a 8n!9#6la! cu ani 8n
ur# 8n ca#era a/!a. N-a# -ru! / /e 8n!9#6le ni#ic din !a!e
a/!ea) @4ri/. Dar uneri de-in eE!re# de 1uri/. Nu # 6!
a5 ine. #i 6are r u. N-a# -ru! nicida! / - i 1ac r u. Nicida! .
A# /!rica! !!.
A6i 6leac 6ri-irea. nain!e) -ia# / a1lu c9! #ai #ul!e
de/6re !recu!ul #eu) dar acu# # /i#! e6uiza! ) i e 6rea
!9rziu. Si#! c #i-a dri / 8nc4id c4ii i / # a1und 8n ui!are)
/ !erg !!ul.
Dar nu -reau / dr# 8n na6!ea a/!a. Iar dac !!ui -i
adr#i) a -rea ca #9ine / nu # #ai !reze/c.
7 A!unci #i-ai zi/ c e!i 8n/ rcina! .
Dar nu ridic 6ri-irea. :r5e!e 8nce!) cu 5 r5ia li6i! de 6ie6!)
iar cu-in!ele i /e 6ierd 8n cu!ele 4ainelr) aa c !re5uie / 1ac
e1r!uri ca / aud ce /6une.
3*,
- NAINTE S ADORM -
7 N-a# crezu! nicida! c 6! 1ace c6ii. Nicida! . T i #i-
au zi/D
Ezi! ) ca i c9nd i-ar 1i /c4i#5a! 6 rerea) 4! r9nd c e #ai
5ine / nu # r!uri/ea/c anu#i!e lucruri.
7 Mi-ai /6u/ c nu-i al #eu. Dar eu !ia# c e al #eu. 3i nu
# 6u!ea# 8#6 ca delc cu g9ndul c -rei / # 6 r /e!i) c
-rei / -#i iei c6ilul i c /-ar 6u!ea / nu-l - d nicida! . N-a#
6u!u! /u6r!a a/!a) @4ri/.
Nici acu# nu-#i dau /ea#a ce -rea de la #ine.
7 @rezi c nu-#i 6are r u 6en!ru ce-a# 1 cu!? Regre! 8n
1iecare zi) 6en!ru c !e - d a!9! de dezrien!a! i ne1erici! .
;neri) /!au 8n!in/ 8n 6a! i aud c9nd !e !reze!i. A6i !e ui i la
#ine) iar eu 8#i dau /ea#a c nu !ii cine /un!) c e!i
deza# gi! i c i-e ruine 7 /e ci!e!e li#6ede 6e c4i6ul ! u.
3i # dare / - d !a!e a/!ea. S !iu c ) dac ai a-ea de ale/)
nu !e-ai culca nicida! cu #ine. A6i !e dai 2/ din 6a! i !e duci
8n 5aie) i !iu c ) 8n c9!e-a #inu!e) / !e 8n!rci 8n dr#i!r i
/ 1ii 1ar!e cn1uz ) ne1erici! ) 8ndurera! .
&ace 6auz .
7 Iar acu# !iu c 69n i a/!a /e -a !er#ina 8n cur9nd. i-a#
ci!i! 2urnalul. #i 8nc4i6ui c #edicul ! u de2a i-a da! /ea#a care
e ade- rul. Sau / 8n eleag 8n cur9nd. "a 1el i @laire. 3!iu c
r / -in du6 #ine.
Ridic 6ri-irea.
7 3i -r 8ncerca / #i !e ia. Dar %en nu !e -rea. Eu !e -reau.
:reau / a# gri2 de !ine. Te rg) @4ri/!ine. Te rg) adu- i a#in!e
c9! de #ul! # iu5eai. A6i -ei 6u!ea / le /6ui c -rei / r #9i
cu #ine.
&ace un /e#n cu #9na /6re 6aginile din 2urnal 8#6r !ia!e 6e
6dea.
7 :ei 6u!ea / le /6ui c #-ai ier!a!. Iar a6i -# 6u!ea 1i
8#6reun .
@la!in din ca6. Nu-#i -ine / cred c vrea / -#i a#in!e/c.
:rea / !iu ce-a 1 cu!. H9#5e!e.
7 3!ii) uneri) # g9nde/c c 6a!e ar 1i 1/! #ai 5ine dac
#ureai 8n na6!ea aia. Ar 1i 1/! #ai 5ine 6en!ru a#9ndi.
Se ui! 6e 1erea/!r .
7 Te-a ur#a) @4ri/. Dac a/!a i-ai dri.
Iar i 6leac 6ri-irea.
7 Ar 1i 1ar!e /i#6lu. Ai 6u!ea / 6leci !u 6ri#a. 3i 6r#i! c
3*0
- S. J. WATSON -
!e-a ur#a. Ai 8ncredere 8n #ine) nu-i aa?
Se ui! la #ine cu un aer 8n!re5 !r.
7 Ai -rea a/!a? N-ar durea delc.
@la!in din ca6) 8ncerc / /6un ce-a) dar nu reue/c. M u/!ur
c4ii i a5ia 6! / re/6ir.
7 Nu? 8n!rea5 el 6e un !n deza# gi!. Nu. Aa-i) rice -ia e
#ai 5un dec9! niciuna. &ar!e 5ine. (a!e c ai dre6!a!e.
nce6 / 6l9ng) iar el cla!in din ca6.
7 @4ri/) !!ul / 1ie 5ine. :ezi !u) 6r5le#a e 2urnalul /!a)
/6une el) ridic9ndu-l. Era# 1erici i 8nain!e / 8nce6i / 1aci
8n/e#n ri. Sau) ricu#) c9! de 1erici i 6u!e# 1i. 3i era de/!ul de
5ine) nu? Ar !re5ui / /c 6 # de el) du6 care ai 6u!ea 8ncerca
/ le /6ui c erai cn1uz . 3i a6i lucrurile ar 6u!ea 1i la 1el ca
8nain!e. @el 6u in -re#e.
Se ridic de 6e 6a! i ia cul #e!alic de /u5 # /u a de
!ale! ) du6 care /ca!e din el 6unga de 6la/!ic gal .
7 A6i / 1ie ur.
(une cul de guni 8n!re 6iciare.
7 ;r.
Arunc 2urnalul 8n c) a6i adun 1ile ru6!e 7 care 8nc /un!
8#6r !ia!e 6e 2/ 7 i le 6une !! 8n c.
7 Tre5uie / /c 6 # de el. O da! 6en!ru !!deauna. Sca!e
cu!ie de c4i5ri!uri din 5uzunar) a6rinde un 5 i ia 1aie din
c.
M ui! la el cu graz . <Nu>=) 8ncerc / /!rig) 8n/ nu /e aude
dec9! un 1el de gea# ! 8n 5ui!. Dar el nu /e ui! la #ine) ci d
1c 6aginii 6e care ine 8n #9n i arunc 8n c. <Nu>=) /6un
eu 8nc da! ) dar de da!a a/!a e dar un i6 ! #u! 8n #in!ea
#ea. : d cu# 6-e/!ea #ea 8nce6e / ard ) cu# a#in!irile
#ele /e !ran/1r# 8n cenu . Jurnalul) /cri/area de la %en) !!.
<& r 2urnalul /!a) nu /un! ni#ic) 8#i /6un 8n /ine #ea. Ni#ic. El
a c9!iga!.=
Nu-#i 6re#edi!ez ur# !are ac iune. E in/!inc!i- . M arunc
/6re cul de guni i) 8n!ruc9! a# #9inile lega!e) nu-#i 6!
a#r!iza c derea 7 # 6r 5ue/c 6e/!e el i aud un !r/ne!.
Si#! durere 1ar!e 6u!ernic 8n 5ra i # g9nde/c c -i
leina) dar r #9n lucid . @ul /e r /!arn ) 8#6r !iind 6e
6dea 49r!ii 8n 1l c ri.
MiBe /ca!e un i6 ! a/cu i!) a6i /e arunc re6ede 8n
genunc4i i l-e!e 6deaua cu 6al#ele) 8ncerc9nd / le /!ing .
3*A
- NAINTE S ADORM -
: d c 1aie a6rin/ a a2un/ /u5 6a!) 1 r ca MiBe /- 5/er-e.
&l c rile a2ung la cu-er!ur ) 8n/ eu nu 6! / # 8n!ind du6 ea)
nici / /!rig. Aa c 6ur i /i#6lu r #9n ne#ica! ) 6ri-ind cu#
/e a6rinde cu-er!ura i 8nce6e / 1u#ege. nc4id c4ii. <@a#era
/ ard ) 8#i /6un 8n /ine #ea. O / ard i MiBe) / ard i eu)
i ni#eni n- / !ie -reda! ce /-a 8n!9#6la! 8n ca#era a/!a cu
ani 8n ur# ) iar !recu!ul /e -a !ran/1r#a 8n cenu i -a 1i
8nlcui! de 6re/u6uneri.=
Tue/c 7 e un icne! /ec) 8n 5ui! de /e!a 6e care #i-a
8nde/a!- 8n gur . Si#! c # /u1c. M g9nde/c la 1iul #eu. Nu-l
-i #ai 6u!ea -edea) dar # car -i #uri !iind c a# a-u! un
5 ia!. 3i # 5ucur / !iu c e 8n -ia i !r ie!e 1erici!. M
g9nde/c la %en. % r5a!ul cu care #-a# c / !ri! i 6e care a6i
l-a# ui!a!. A -rea / -l - d. A -rea / -i /6un c acu#) 8n cele
din ur# ) 8#i aduc a#in!e de el. #i aduc a#in!e c l-a#
cun/cu! la 6e!recerea aceea din Na6!ea 1curilr de ar!i1icii i
c #-a ceru! de / ie 6e un deal de 6e care /e -edea 8n!reg
raul) c ne-a# c / !ri! 8n!r- 5i/eric din Manc4e/!er i c a#
1 cu! 1!gra1ii 8n 6laie.
3i da) 8#i aduc a#in!e c -l iu5ea#. 3!iu c -l iu5e/c i acu#)
c l-a# iu5i! 8n!!deauna.
T!ul /e 8n!unec . Si#! c # /u1c. Aud !r/ne!ul 1l c rilr i
le /i#! 1ier5in eala 6e 5uze i 6e 6lea6e.
N- / a# 6ar!e de un 1inal 1erici!. Acu# /un! /igur . Dar nu-i
ni#ic.
Nu-i ni#ic.
*
Sun! 8n!in/ . A# dr#i!) dar nu 6en!ru #ul! -re#e. #i 6!
a#in!i cine /un! i unde a# 1/!. Aud -uie!ul e/!#6a! al
!ra1icului i /iren al c rei -lu# nici nu cre!e) nici nu /cade)
ci r #9ne cn/!an!. A# ce-a 6e gur 7 # g9nde/c la /e!
1 cu! g4e# 7 dar 8#i dau /ea#a c 6! / re/6ir. Sun! 6rea
/6eria! ca / de/c4id c4ii. Nu !iu ce -i -edea.
Dar !re5uie / -i de/c4id. Nu a# de ale/) !re5uie / - d ce /e
8n!9#6l acu# 8n 2urul #eu.
"u#ina e /!r luci!are. : d un nen 6e un !a-an 2/ i) 6aralel
cu el) du 5are de #e!al. (ere ii la!erali /un! a6r6ia i unul de
3*C
- S. J. WATSON -
al!ul i /un! 6re- zu i cu !! 1elul de 6ie/e /!r luci!are din #e!al
i 6leEigla/. Di/!ing ni!e /er!are i ra1!uri 6line cu /!iclu e i
6ac4e!e) iar al !uri de #ine) ni!e a6ara!e cu 5ecule e care /e
a6rind in!er#i!en!. T!ul -i5reaz ur) inclu/i- 6a!ul 6e care
/un! 8n!in/ .
Dea/u6ra ca6ului #eu a6are 1a a unui 5 r5a!. E 8#5r ca! cu
c #a -erde. Nu-l recun/c.
7 'a!a) /-a !rezi!> /6une el.
A6i a6ar i al!e c4i6uri. M ui! re6ede la 1iecare 8n 6ar!e. #i
dau /ea#a c MiBe nu e 6rin!re ei i # lini!e/c un 6ic.
7 @4ri/!ine) /e aude -ce. @4ri//K) /un! eu.
E -cea unei 1e#ei) -ce 6e care recun/c.
7 Sun!e# 8n dru# /6re /6i!al. i-ai ru6! cla-icul ) dar /
/e -indece. T!ul / 1ie 5ine. A #uri!. % r5a!ul la a #uri!. Nu-
i #ai 6a!e 1ace r u.
A6i - d 6er/ana care 8#i -r5e!e. H9#5e!e i # ine de
#9n . E @laire. Aceeai @laire 6e care a# - zu!- deun zi) nu
@laire cea !9n r 6e care #-a 6u!ea a!e6!a /- - d du6 ce #
!reze/c din /#n) i 5/er- c cerceii 6e care 8i 6ar! /un!
aceeai 6e care 8i a-ea ul!i#a ar c9nd a# - zu!-.
7 @laire? zic eu) dar ea # 8n!reru6e.
7 Nu /6une ni#ic. ncearc / !e relaEezi.
A6i /e a6leac /6re #ine) # #9ng9ie 6e 6 r i 8#i 6!e!e
ce-a la urec4e) dar nu 8n eleg 1ar!e 5ine ce-#i /6une. A#
/enza ia c aud$ <#i 6are r u=.
7 #i a#in!e/c) /6un eu. #i a#in!e/c.
H9#5e!e) a6i /e d 8n /6a!e i 8n lcul ei a6are un !9n r. Are
1a 6relung i 6ar! c4elari cu ra# gra/ .
O cli6 # g9nde/c c 6a!e e %en) dar 8#i dau /ea#a c
acu# %en !re5uie / ai5 ca# aceeai -9r/! ca i #ine.
7 Ma# ? /6une el. Ma# ?
Ara! la 1el ca 8n 1!gra1ia cu el i Gelen) i 8#i dau /ea#a c
#i-l a#in!e/c i 6e el.
7 Ada#? 6!e/c eu) iar -cea #i /e /ugru# c9nd #
/!r9nge 8n 5ra e.
7 Ma# ) / -in i !a!a 8n cur9nd. E 6e dru#.
l !rag #ai a6ra6e de #ine i in/6ir #ir/ul 5 ia!ului #eu.
Sun! 1erici! .
*
3*F
- NAINTE S ADORM -
Nu #ai a# r 5dare. A //i! !i#6ul. Tre5uie / dr#. Sun!
in!erna! /ingur 8n!r-un /aln) aa c nu !re5uie / re/6ec!
ru!ina /!ric! a /6i!alului) dar /un! e6uiza! i /i#! c #i /e
8nc4id c4ii. A //i! !i#6ul.
A# /!a! de -r5 cu %en. @u 5 r5a!ul cu care #-a# c / !ri!
cu ade- ra!. Mi /e 6are c a# di/cu!a! c9!e-a re) dei /e 6rea
6a!e / 1i 1/! dar c9!e-a #inu!e. Mi-a /6u/ c ) du6 ce l-a
/una! 6li ia) a urca! 8n 6ri#ul a-in i a -eni! / # -ad .
7 (li ia? a# 8n!re5a! eu.
7 Da. @9nd i-au da! /ea#a c nu !r iai cu 6er/ana cu care
8i 8nc4i6uiau cei de la @a/a Waring) au lua! leg !ura cu #ine.
Nu-#i dau /ea#a cu#. (re/u6un c a-eau -ec4ea #ea adre/ i
au 8nce6u! c u! rile de acl.
7 3i unde erai?
7 n I!alia) #i-a /6u/ el du6 ce i-a 8#6in/ c4elarii 6e na/.
"ucrez acl de c9!e-a luni.
A 1 cu! 6auz .
7 A# crezu! c e!i 8n /iguran .
M-a lua! de #9n .
7 #i 6are r uD
7 Nu a-eai de unde / !ii. A 8n!r/ 6ri-irea.
7 Te-a# 6 r /i!) @4ri//KD
7 3!iu. 3!iu !!. Mi-a 6-e/!i! @laire. 3i i-a# ci!i! /cri/area.
7 A# crezu! c aa e cel #ai 5ine. @4iar era# cn-in/. A#
crezu! c aa / !e a2u!. 3i c / -l a2u! 6e Ada#. A# 8ncerca!
/ -#i cn!inui -ia a. @4iar a# 8ncerca!.
A ezi!a!.
7 A# crezu! c nu 6! 1ace a/!a dec9! dac di-r ez de !ine.
A# crezu! c a/!a / # eli5ereze. Ada# nu #-a 8n ele/) c4iar
dac i-a# eE6lica! c nici # car nu !iai) nu- i 6u!eai a#in!i c
erai c / !ri! cu #ine.
7 3i de/6 r irea de #ine !e-a a2u!a! / - i cn!inui -ia a?
S-a ui!a! iar i 8n c4ii #ei.
7 N-a# / !e #in!) @4ri//K. Au 1/! c9!e-a 1e#ei 8n -ia a #ea.
Nu #ul!e. Au !recu! #ul i ani de c9nd ne-a# de/6 r i!. "a
8nce6u!) ni#ic /eri/) dar a6i) 8n ur# cu -re di ani) a#
cun/cu! 6e cine-a. M-a# #u!a! cu ea. DarD
7 Dar?
7 Ei 5ine) /-a !er#ina!. Mi-a zi/ c n- iu5e/c. @ n-a# 8nce!a!
3+*
- S. J. WATSON -
nicida! / !e iu5e/c 6e !ineD
7 3i a-ea dre6!a!e?
N-a zi/ ni#ic i) !e#9ndu-# de r /6un/ul lui) a# ad uga!$
7 @e- / /e 8n!9#6le acu#a? M9ine? O / # duci 8na6i la
@a/a Waring?
7 Nu) a /6u/ el) 6ri-indu-# 8n c4i. A-ea dre6!a!e. N-a#
8nce!a! nicida! / !e iu5e/c. 3i n-a# / !e #ai duc acl. M9ine
-reau / -ii aca/ .
Acu# # ui! la el. S! 6e un 1!liu de l9ng 6a!ul #eu i) cu
!a!e c de2a a 8nce6u! / /1r ie) cu ca6ul a6leca! 8n 1a 8n!r-un
ung4i inc#d) 8nc # ine de #9n . Nu-i - d dec9! c4elarii i
cica!ricea de 6e 5raz. &iul #eu a iei! din /aln / -i /une iu5i!a
i / -i 6!ea/c na6!e 5un 1iicei lui nen /cu!e 8nc ) iar
6rie!ena #ea cea #ai 5un /-a du/ 8n 6arcare / 1u#eze
igar . Orice /-ar 8n!9#6la) acu# /un! 8ncn2ura! de a#eni 6e
care 8i iu5e/c.
Mai de-re#e) a# -r5i! cu dc!rul Na/4. Mi-a /6u/ c a#
6leca! de la @a/a Waring 8n ur# cu a6ra6e 6a!ru luni) la 6u in
!i#6 du6 ce MiBe a 8nce6u! / # -izi!eze) 6re!inz9nd c e/!e
%en. @9nd #-a# eE!erna!) a# /e#na! !a!e ac!ele nece/are. A#
6leca! de acl 8n #d -lun!ar. @ei de acl n-ar 1i a-u! cu# /
# 8#6iedice) c4iar dac ar 1i crezu! c au #!i-e / 8ncerce. Iar
a!unci c9nd a# 6leca!) a# lua! cu #ine cele c9!e-a 1!gra1ii i
lucrurile 6er/nale 6e care le #ai a-ea#.
7 Deci aa /e eE6lic 1a6!ul c MiBe a-ea 1!gra1iile acelea?
a# zi/ eu. @ele cu #ine i cu Ada#. De-aia a-ea /cri/area 6e
care Ada# i-a /cri/- lui M @r ciun? 3i cer!i1ica!ul lui de
na!ere?
7 Da. "e a-eai la @a/a Waring i le-ai lua! cu !ine c9nd ai
6leca!. "a un ##en! da!) 6r5a5il c MiBe a di/!ru/ !a!e
6zele 8n care a6 rea i !u i %en. (a!e c4iar 8nain!e / !e
eE!ernezi$ 6er/nalul de acl e 1ar!e cu6a!) i 4a5ar n-a-eau
cu# ara! de 1a6! / ul ! u.
7 Dar cu# ar 1i 6u!u! a-ea acce/ la 1!gra1ii?
7 Erau 8n!r-un al5u# 6e care 8l ineai 8n!r-un /er!ar din
ca#era !a. Du6 ce a 8nce6u! / !e -izi!eze) i-a 1/! 1ar!e ur
/ - i u#5le 6rin lucruri. (a!e c a i /!recura! 8n 6aginile
al5u#ului c9!e-a 6ze cu el 8n/ui. (r5a5il c a-ea c9!e-a cu
-i di de 6e -re#ea c9ndD # rg) de acu# #ul i ani) de 6e
-re#ea c9nd - 8n!9lnea i. (er/nalul de la @a/a Waring era
3++
- NAINTE S ADORM -
cn-in/ c 5 r5a!ul care !e -izi!a era acelai cu cel din al5u#.
7 Deci a# adu/ 1!gra1iile aca/ la MiBe) iar el le-a a/cun/ 8n
cu!ia #e!alic ? A6i a in-en!a! un incendiu ca / -#i eE6lice de
ce erau a!9! de 6u ine?
7 Da.
( rea 5/i! i a-ea un aer -in-a!. M-a# 8n!re5a! dac nu
cu#-a /e 8n-in- ea 6en!ru ce-a din ce /e 8n!9#6la/e) dar a#
/6era! / nu 1ie aa. "a ur#a ur#elr) # a2u!a/e 1ar!e #ul!.
M /al-a/e. 3i a# /6era! c -i -a 6u!ea /crie /!udiul) c -#i -a
6rezen!a cazul la cn1erin i c e1r!urile lui -r 1i recun/cu!e
i a6recia!e.
Nici nu -reau / # g9nde/c unde a 1i 1/! acu# 1 r el.
7 @u# #-ai g /i!? l-a# 8n!re5a! eu.
Mi-a eE6lica! c ) du6 ce a -r5i! cu #ine) @laire a 1/! 1ar!e
8ngri2ra! ) dar a a!e6!a! /- /un eu a dua zi.
7 (r5a5il c MiBe a ru6! 6aginile din 2urnal c4iar 8n na6!ea
aceea. Tc#ai de-aia nu i /-a 6 ru! c e ce-a 8n neregul #ar i)
c9nd #i l-ai da!. 3i nici eu n-a# 5 nui! ni#ic. @9nd a - zu! c nu
/uni) @laire a 8ncerca! / !e /une ea) dar nu a-ea dec9!
nu# rul #5ilului 6e care i l-a# da! eu) iar MiBe i-l lua/e. Ar 1i
!re5ui! / -#i dau /ea#a c ce-a nu e 8n regul azi-di#inea )
c9nd !e-a# /una! 6e #5ilul de la #ine) dar nu #i-ai r /6un/.
@u !a!e a/!ea) nu #i-a# 1 cu! gri2i) ci 6ur i /i#6lu !e-a# /una!
6e cel lal! nu# rD
A cl !ina! din ca6.
7 Nu-i ni#ic) a# /6u/ eu. @n!inu .
7 E de 6re/u6u/ c 8 i ci!ea 2urnalul de -re / 6! #9n ) dac
nu i #ai #ul!. "a 8nce6u!) @laire n-a reui! / dea de Ada# i
nici nu a-ea nu# rul lui %en) aa c a /una! la @a/a Waring. @ei
de acl nu a-eau dec9! un nu# r care credeau c e al lui %en)
dar de 1a6! era al lui MiBe. @laire nu a-ea nu# rul #eu i nici
# car nu !ia cu# # c4ea# . A /una! la cala unde lucra
MiBe i i-a cn-in/ / -i dea adre/a i nu# rul lui MiBe) dar
a#9ndu erau 1al/e. A2un/e/e 8n!r- 1und !ur .
M g9nde/c c 5 r5a!ul acela 8#i de/c6eri/e 2urnalul i #i-l
ci!i/e 8n 1iecare zi. Oare de ce nu-l di/!ru/e/e?
(en!ru c /cri/e/e# c -l iu5e/c. (en!ru c a/!a -ia /
cn!inue / cread .
Sau 6a!e c /un! 5l9nd cu el. (a!e c 6ur i /i#6lu -ia / -
l - d arz9nd.
3+2
- S. J. WATSON -
7 @laire n-a /una! la 6li ie? a# 8n!re5a! eu.
7 %a da) dar 6li ia a lua! cazul 8n /eri/ a5ia c9!e-a zile #ai
!9rziu. n!re !i#6) a reui! / ia leg !ura cu Ada#) iar el i-a zi/ ca
%en 6leca/e 8n /!r in !a!e de ce-a -re#e i c ) din c9!e !ia el)
!u 8nc erai in!erna! la @a/a Waring. A6i a lua! leg !ura cu cei
de acl i) cu !a!e c nu -iau / -i dea adre/a !a) 8n cele din
ur# /-au 8#5una! i i-au da! lui Ada# nu# rul #eu. (r5a5il i-
au 8nc4i6ui! c e un c#6r#i/ acce6!a5il) 6en!ru c /un! #edic.
@laire a lua! leg !ura cu #ine a5ia 8n du6 -a#iaza a/!a.
7 n du6 -a#iaza a/!a?
7 Da. @laire #-a cn-in/ c ce-a nu e 8n regul ) iar 1a6!ul c
Ada# era 8n -ia #i-a 8n! ri! cn-ingerea. A# -eni! a#9ndi la
!ine aca/ ) dar c9nd a# a2un/) de2a 6leca/er i la %rig4!n.
7 @u# a i a1la! c /un!e# acl?
7 Azi-di#inea ) #i-ai 6-e/!i! c %en 7 /cuze) MiBe 7 i-a
zi/ c- / 6leca i din ra 8n .eeBend) c / #erge i unde-a la
#alul # rii. Du6 ce #i-a eE6lica! @laire ce /e 8n!9#6l ) a#
5 nui! i#edia! unde -ia / !e duc .
M-a# /6ri2ini! 6e 6ern . M /i# ea# 5/i! . E6uiza! . Nu
-ia# dec9! / dr#) dar 8#i era 1ric de /#n. &ric de ce a 1i
6u!u! / ui!.
7 Dar !u #i-ai /6u/ c Ada# a #uri!. @ a 1/! #r9!. A!unci
c9nd /! !ea# 8n 6arcare. Mi-ai zi/ i c 8n ca/a na/!r a a-u! lc
un incendiu.
Mi-a z9#5i! cu un aer !ri/!.
7 (en!ru c a/!a #i-ai 6-e/!i! !u) #i-a eE6lica!) iar eu i-a#
/6u/ c nu 8n eleg. n!r- zi) a cn!inua! el) la c9!e-a / 6! #9ni
du6 ce ne-a# 8n!9lni! 6ri#a ar ) #i-ai zi/ c Ada# a #uri!.
%ine8n ele/) aa 8 i /6u/e/e MiBe) iar !u 8l crezu/ei) aa c #i-ai
6-e/!i! i #ie aceleai lucruri. @9nd era# 8n 6arcare i #-ai
8n!re5a! de Ada#) i-a# zi/ ce a1la/e# de la !ine. "a 1el a 1/! i
cu incendiul 7 a# crezu! ce #i-ai 6-e/!i!.
7 Dar #i-a# a#in!i! 8n#r#9n!area lui Ada#) a# zi/ eu.
Sicriul luiD
(e c4i6ul lui /-a a!ernu! iar i un z9#5e! !ri/!.
7 Rdul i#agina iei !aleD
7 Dar a# - zu! 6ze. % r5a!ul la 7 8#i era i#6/i5il /
6rnun nu#ele lui MiBe 7 #i-a ar !a! 1!gra1ii cu #ine i cu el)
cu ni di la nun! . A# g /i! i una cu 6ia!r 1unerar . (e care
era /cri/ nu#ele lui Ada#D
3+3
- NAINTE S ADORM -
7 (r5a5il c erau cn!ra1 cu!e.
7 @n!ra1 cu!e?
7 Da) 6e c#6u!er. n ziua de azi) e 1ar!e ur / 1al/i1ici
6ze. (a!e /-a g9ndi! c 5 nuie!i care e ade- rul i le-a a/cun/
8n!r-un lc 8n care / le 6 i g /i cu uurin . E 1ar!e 6r5a5il ca
1!gra1iile cu -i di / 1i 1/! ni!e 1al/uri.
M-a# g9ndi! la 8n/e#n rile 8n care /6unea# c MiBe e/!e la el
8n 5iru. @ are ce-a de lucru. Oare a/!a 1 cea? @9! de #ul! #
#in i/eD
7 Te /i# i 5ine? #-a 8n!re5a! dc!rul Na/4.
7 Da) a# zi/ eu z9#5ind) cred c da.
M-a# ui!a! la el i #i-a# da! /ea#a c #i-l aducea# a#in!e
8n!r-un al! c/!u# i !un/ #ul! #ai /cur!.
7 #i 6! a#in!i lucruri) a# ad uga! eu.
EE6re/ia lui nu /-a /c4i#5a!.
7 @e lucruri?
7 #i aduc a#in!e de !ine cu al! !un/are. "-a#
recun/cu! 6e %en. I-a# recun/cu! i 6e Ada# i @laire c9nd
era# 8n a#5ulan . 3i 8#i aduc a#in!e c #-a# 8n!9lni! cu ea
deun zi. A# 1/! la ca1eneaua de la AleEandra (alace. A# 5 u!
ca1ea. 3i are un 5 ia! 6e nu#e T5K.
Oc4ii lui a-eau eE6re/ie !ri/! .
7 Azi i-ai ci!i! 2urnalul?
7 Da) dar nu 8n elegi? #i aduc a#in!e lucruri 6e care nu #i
le-a# n!a!. #i a#in!e/c cerceii 6e care 8i 6ur!a c9nd a# 1/! la
ca1enea. Sun! aceiai 6e care 8i 6ar! acu#. A# 8n!re5a!- i
#i-a zi/ c a# dre6!a!e. 3i 8#i aduc a#in!e c T5K 6ur!a un
4anrac al5a/!ru) c 6e /e!e a-ea 6er/na2e din de/ene
ani#a!e i c era /u6 ra! 6en!ru c -ia /uc de #ere) dar nu
a-eau dec9! de cac ze negre. n elegi? Nu #i-a# n!a! lucrurile
a/!ea. Mi le a#in!e/c.
( rea 8nc9n!a!) dar 8nc era 6recau!.
7 Dc!rul (aE!n #i-a /6u/ c n-a iden!i1ica! nici cauz
5ilgic e-iden! a a#neziei !ale. @ e 6r5a5il / 1i 1/!
6r-ca! 7 cel 6u in 8n 6ar!e 7 a!9! de !rau#a e# inal 6e
care i-a 6rdu/- a!acul) c9! i de !rau#a 1izic . (re/u6un c e
6/i5il ca al! !rau# / in-er/eze e1ec!ele celei din!9i) cel
6u in 8n!r- anu#i! # /ur .
M-a# ag a! i#edia! de /uge/!ia lui.
7 Deci crezi c /-ar 6u!ea / # 1i -indeca!?
3+4
- S. J. WATSON -
S-a ui!a! in! 8n c4ii #ei i a# a-u! i#6re/ia c 8ncerca /
c9n! rea/c 8n #in!e ce anu#e / -#i /6un i dac a 1i 6u!u!
/u6r!a ade- rul.
7 Tre5uie / - i /6un c e 6u in 6r5a5il. n ul!i#ele
/ 6! #9ni) ai 1 cu! c9!e-a 6rgre/e) dar nu i-ai rec 6 !a!
#e#ria 8n 8n!regi#e. n/ e 6/i5il) 5ine8n ele/.
A# /i# i! un 1ir de 5ucurie.
7 Dar 1a6!ul c 8#i aduc a#in!e ce /-a 8n!9#6la! cu
/ 6! #9n 8n ur# nu 8n/ea#n c #i-a# rec 6 !a! ca6aci!a!ea
de a 6 /!ra a#in!iri ni?
7 S-ar 6u!ea) a zi/ el 6e un !n ezi!an!. Dar) @4ri/!ine) -reau
/ !ii c /e 6a!e / 1ie dar ce-a !e#6rar. N- / a1l # dec9!
#9ine.
7 @9nd / # !reze/c?
7 Da. E 1ar!e 6/i5il ca) du6 ce / dr#i 8n na6!ea a/!a)
a#in!irile de azi / di/6ar c#6le!. A!9! cele ni) c9! i cele
-ec4i.
7 S-ar 6u!ea / 1iu la 1el ca azi-di#inea ) c9nd #-a# !rezi!?
7 Da) e 6/i5il.
&a6!ul c #-a 1i 6u!u! !rezi 1 r / -#i #ai aduc a#in!e de
Ada# i %en #i /e 6 rea 8ngrzi!r. A 1i 1/! ca #ar!
r #a/ 8n -ia .
7 DarD a# 8nce6u! eu.
7 Scrie #ai de6ar!e 8n 2urnal. l #ai ai?
A# cl !ina! din ca6.
7 I-a da! 1c. Aa a 6rni! incendiul.
7 @e 6 ca!> a zi/ el cu un aer deza# gi!. Dar nu-i ni#ic. T!ul
/ 1ie 5ine) @4ri/!ine. ( i / 8nce6i al!ul. Oa#enii care !e
iu5e/c /-au 8n!r/ la !ine.
7 Dar a -rea ca i eu / # 8n!rc la ei) a# /6u/. A -rea ca
i eu / # 8n!rc la eiD
A# #ai /!a! de -r5 -re#e) a6i #-a l /a! cu 1a#ilia #ea.
3!iu c dar 8ncerca / # 6reg !ea/c 6en!ru cazul cel #ai r u
7 6en!ru 6/i5ili!a!ea ca #9ine-di#inea / # !reze/c 1 r /
!iu unde # a1lu) /au cine e/!e 5 r5a!ul ace/!a de l9ng #ine)
/au cine e !9n rul care 6re!inde c ar 1i 5 ia!ul #eu 7 dar
!re5uie / cred c /e 8nal . @ #i-a# rec 6 !a! #e#ria.
Tre5uie / cred a/!a.
M ui! la / ul #eu adr#i!) a c rui /ilue! /e 6r1ileaz 8n
3+,
- NAINTE S ADORM -
ca#era 8n!uneca! . #i aduc a#in!e c ne-a# cun/cu! la
6e!recerea din Na6!ea 1curilr de ar!i1icii) c9nd a# urca! cu
@laire 6e ac6eri. #i aduc a#in!e c #-a ceru! de / ie 8n!r-
-acan la :erna i c a# 1/! 1ar!e e# ina! c9nd a# zi/
da. #i a#in!e/c nun!a) c /nicia) -ia a na/!r ) !!. (e c4i6 #i /e
a!erne un z9#5e!.
7 Te iu5e/c) /6un 8n a6! ) a6i 8nc4id c4ii i adr#.
3+0
- S. J. WATSON -
NOTA AUTORULUI
Acea/! car!e a 1/! in/6ira! 8n 6ar!e de cazurile c9!r-a
6acien i a#nezici) #ai ale/ de ale lui GenrK 'u/!a- Mlai/n i
@li-e Wearing 7 6-e/!ea celui de-al dilea a 1/! rela!a! de
/ ia lui) De5ra4 Wearing) 8n car!ea ,st zi pentru totdeauna.
;urnalul unei iu.iri i al unei amnezii.
@u !a!e ace/!ea) e-eni#en!ele de/cri/e 8n ace/! r#an /un!
8n 8n!regi#e 1ic!i-e.
3+A

S-ar putea să vă placă și