Sunteți pe pagina 1din 5

Prezentare

Clienţii sunt introducerea cererile au crescut, în companii de înaltă calitate, produse de încredere.
Capacităţilor în creştere şi funcţionalitatea produselor de multe sunt ceea ce face mai dificil pentru
producători, pentru a menţine calitatea şi fiabilitatea. În mod tradiţional, fiabilitate a fost atins prin
testare extinsă şi utilizarea unor tehnici de modelare, cum ar fi fiabilitatea probabilistice. Aceste
tehnici sunt efectuate în stadiile avansate de dezvoltare. Provocarea este de a proiecta în calitatea şi
fiabilitatea devreme în ciclul de dezvoltare.

Moduri de cedare şi Effects Analysis (FMEA) este metodologia pentru a analiza probleme de
fiabilitate potenţiale devreme în ciclul de dezvoltare în cazul în care este mai uşor să ia măsuri
pentru a depăşi aceste probleme, sporind astfel de fiabilitate prin design. FMEA este folosit pentru a
identifica moduri de eşec potenţiale, a determina efectul lor asupra funcţionării produsului, şi să
identifice acţiuni pentru a atenua eşecurile. Un pas crucial este de a anticipa ceea ce s-ar putea merge
prost cu un produs. În timp ce anticiparea fiecare modul de eşec nu este posibilă, echipa de
dezvoltare ar trebui să formuleze fi suplimentarea o listă de moduri de eşec potenţiale în care este
posibil.

Utilizarea precoce şi consecventă a FMEAs în procesul de proiectare permite inginer de proiectare


în eşecuri şi să producă fiabile, sigure, şi produse client plăcut. FMEAs, de asemenea, captarea de
informaţii istorice pentru utilizarea în îmbunătăţire a unui produs viitor.
Tipuri de FMEA's

Există mai multe tipuri de FMEAs, unele sunt folosite mult mai des decât altele. FMEAs ar trebui să
fie întotdeauna eşecuri ori de câte ori ar însemna eventualele prejudicii sau vătămare pentru
utilizator din punctul final fiind proiectate. Tipuri de FMEA sunt:

* System - se concentrează asupra funcţiilor sistem global de


* Design - se concentreaza pe componente şi subsisteme
* Procesul - se concentrează pe procesele de fabricaţie şi asamblare
* Service - se concentrează asupra funcţiilor de serviciu
* Software-ul - se concentrează asupra funcţiilor software-ul

FMEA Utilizare

Punct de vedere istoric, inginerii au făcut o treabă bună de evaluare a funcţiilor şi sub formă de
produse şi procese în faza de proiectare. Ei nu au făcut întotdeauna aşa de bine la proiectare, în
fiabilitate şi calitate. De multe ori, inginer utilizează factori de siguranţă ca o modalitate de a face
sigur că designul va lucra şi protejate utilizatorul împotriva produs sau proces de eşec. După cum
este descris într-un articol recent:

"Un factor mare de siguranţă nu se traduce neapărat într-un produs de incredere. În schimb, se
duce adesea la un produs overdesigned cu probleme de fiabilitate."

Nerespectarea Analiză Beats Murphey's Law


Mechanical Engineering, septembrie 1993

FMEA's furniza inginer cu un instrument care poate ajuta la furnizarea de fiabile, sigure, şi
produsele client plăcut şi procese. Deoarece FMEA ajuta inginer identificarea produsului sau a
procesului de potenţialul de eşecuri, ei pot folosi pentru a:

* Dezvoltarea produs sau proces de cerinţe care a minimiza riscul de aceste eşecuri.
* Evaluarea cerinţele obţinute de la client sau de alţi participanţi în procesul de proiectare pentru a
se asigura că aceste cerinţe nu introducă eşecuri potenţial.
* Identificaţi caracteristicile de proiectare care să contribuie la eşecurile si design-le de ieşire din
sistem, sau cel puţin a minimiza efectele care rezultă.
* Elaborarea de metode şi proceduri pentru a dezvolta şi a testa produsul / procesul pentru a se
asigura că eşecurile cu succes au fost eliminate.
* Track şi gestionarea riscurilor potenţiale în design. Urmărirea riscurile contribuie la dezvoltarea
de memorie corporative şi succesul de viitor, precum şi produselor.
* Asiguraţi-vă că orice defecţiuni care ar putea apărea nu va raneasca sau în mod serios de impact
client a produsului / procesului.

Beneficiile FMEA

FMEA este conceput pentru a asista inginerul a îmbunătăţi calitatea şi fiabilitatea de proiectare.
Utilizate în mod corect FMEA prevede inginer mai multe avantaje. Printre altele, aceste beneficii
includ:

* Produs Îmbunătăţirea / procesul de fiabilitate şi calitate


* Cresterea satisfactiei clientilor
* Early identificarea şi eliminarea produsului potenţial / moduri de procesul de eşec
Deficienţelor * prioritatea produs / proces
* Inginerie Captură / organizatia de cunoştinţe
* Subliniază problema de prevenire a
* Documente de risc şi acţiunile întreprinse pentru a reduce riscul
* Furnizarea de se concentreze pentru testare îmbunătăţite şi dezvoltare
* Minimizează schimbări de întârziere şi costul asociat
* Catalizator pentru munca în echipă şi schimbul de idei între funcţiile de

Timing FMEA

FMEA este un document viu. De-a lungul ciclului de dezvoltare schimbarea produsului şi
actualizările se fac de produs, iar procesul. Aceste modificări pot face şi, adesea, să introducă noi
moduri de eşec. Prin urmare, este important să se revizuiască şi / sau să actualizeze FMEA atunci
când:

* Un nou produs sau proces este în curs de iniţiat (la începutul ciclului).
Modificările * sunt făcute pentru a condiţiilor de funcţionare a produsului sau a procesului este de
aşteptat să funcţioneze in
* O schimbare se face fie la produsul sau procesul de proiectare. De produs şi proces sunt
interdependente. În cazul în care designul de produs este schimbat procesul este afectat şi vice-
versa.
* Noile reglementări sunt instituite.
* Customer feedback indică probleme în produs sau proces.

FMEA Procedură
Procesul pentru efectuarea unei FMEA este simplă. Paşi de bază sunt prezentate mai jos.

1. Descrie produsul / procesului şi funcţia sa. O înţelegere a produsului sau a procesului în cauză
este important să avem în mod clar articulate. Această înţelegere simplifică procesul de analiză,
ajutând inginerul identifica acele produs / proces de utilizări care intră în funcţia preconizată şi cele
care se încadrează în afara. Este important să se ia în considerare atât intenţionate şi neintenţionate,
deoarece foloseste eşec produs de multe ori se termină într-un litigiu, care pot fi costisitoare şi
consumatoare de timp.

2. Creaţi o Schema bloc a produs sau proces. O diagramă bloc de produs / proces ar trebui să fie
dezvoltate. Această diagramă arată componente majore sau etape proces ca blocuri conectate între
ele prin linii care indica modul în care componentele sau etape sunt legate. Diagrama arată relaţiile
logică a componentelor şi stabileşte o structură în jurul căruia FMEA pot fi dezvoltate. Stabilirea
unui sistem de codificare pentru a identifica elementele de sistem. Diagramă bloc ar trebui să fie
incluse întotdeauna cu formularul FMEA.

3. Completaţi antetul pe foaia de lucru Formularul FMEA: Produs / System, Subsys. / Assy.,
Component, Design plumb, pregătit de, Data, Revizie (literă sau număr), precum şi Data revizuirii.
Modificare aceste poziţii după cum este necesar.

Utilizaţi diagrama de mai sus pregătit pentru a începe un produs listare sau funcţii. În cazul în care
elementele sunt componente, lista de-le într-o manieră logică în cadrul subsistemului lor / asamblare
bazate pe diagrama bloc.

# Identificaţi Moduri Failure. Un mod de eşec este definită ca fiind modul în care o componentă,
subsistem, sistem, de proces, etc putea să nu potenţial pentru a satisface intenţia de proiectare.
Exemple de moduri de eşec potenţiale includ:

* La coroziune
* Sufere o fragilizare provocată de hidrogen
* Electrice scurt sau Open
* Torque Oboseală
* Deformare
* Cracking

# Un mod de eşec într-o singură componentă poate servi drept cauza un mod de eşec într-o altă
componentă. Fiecare eşec ar trebui să fie enumerate din punct de vedere tehnic. Moduri de Eşecul ar
trebui să fie listate în funcţie de fiecare componentă sau pas proces. În acest moment, modul de eşec
ar trebui să fie identificate sau nu eşecul este probabil să apară. Uitându-mă la produse similare sau
procese şi eşecuri care au fost documentate pentru ei este un excelent punct de plecare.

# Descrieţi efectelor acestor moduri de eşec. Pentru fiecare mod de eşec identificat inginer ar trebui
să determine ce efectul final va fi. Un efect de eşec este definit ca urmare a unui mod de eşec cu
privire la funcţia de produs / proces aşa cum este perceput de către client. Ele ar trebui să fie
descrise în termeni de ceea ce clientul s-ar putea vedea sau experienţă ar trebui să modul de a
identificat eşec apar. Păstraţi în minte interne, precum şi de client extern. Exemple de astfel de
efecte eşec includ:

* Leziuni pentru utilizator


* Inoperability a produsului sau a procesului de
* Aspectul improprie a produsului sau a procesului de
* Mirosuri
* Performanta degradată
* Zgomot

Stabilirea unui clasament numerice pentru gravitatea efectului. O industrie comună la scară standard
de 1 foloseşte pentru a reprezenta nici un efect şi 10 pentru a indica foarte severă cu insuficienţă care
afectează funcţionarea sistemului şi de siguranţă, fără avertisment. Intenţia clasament este de a ajuta
analistul a determina dacă un eşec ar fi o pacoste minor sau al unui eveniment catastrofal pentru
client. Acest lucru permite inginer să prioritizeze eşecurile şi adresa problemele reale mare primul.

# Identificarea cauzelor pentru fiecare mod de eşec. Un provoca insuficienţă este definit ca o
slăbiciune de proiectare care poate duce la un eşec. Cauze posibile pentru fiecare mod de eşec ar
trebui să fie identificate şi documentate. Cauzele ar trebui să fie enumerate din punct de vedere
tehnic, şi nu în termeni de simptome. Exemple de astfel de cauze posibile includ:

* Cuplul improprie aplicate


* Condiţii improprii de funcţionare
* Contaminarea
* Algoritmi eronate
* Aliniere improprie
* De încărcare excesivă
* Tensiune excesivă

# Introduceţi factor de Probabilitate. O greutate numerică ar trebui să fie alocat pentru fiecare cauza
care indică faptul că modul în care ar putea provoca este (probabilitatea de a cauza care apar). O
industrie comună la scară standard foloseşte 1 nu sunt susceptibile de a reprezenta şi 10 pentru a
indica inevitabil.

# Identificaţi actuale Controls (proiectare sau de proces). Current Controls (proiectare sau de proces)
sunt mecanismele care împiedică cauza modul de eşec de la care apar sau care detecta eşec înainte
de a ajunge la client. Inginer ar trebui să identifice acum de testare, analiză, monitorizare, precum şi
alte tehnici, care pot sau au fost folosite pe produse identice sau similare / procese pentru a detecta
eşecuri. Fiecare dintre aceste controale ar trebui să fie evaluate pentru a determina cât de bine este
de aşteptat să se identifice sau detecta moduri de eşec. După un nou produs sau proces a fost în uz
nedetectate anterior sau neidentificate moduri de eşec pot să apară. FMEA, atunci ar trebui să fie
actualizate şi planuri de făcut pentru a aborda aceste eşecuri pentru a le elimina de la produs /
proces.

# Determinaţi probabilitatea de detectare. Detectarea este o evaluare a probabilităţii ca curent


Controale (proiectare şi proces) va detecta cauza defecţiunii Mode sau Failure Mode în sine, astfel
încât aceasta să nu ajunge la client. Bazat pe controalele actuale, ia în considerare probabilitatea de
detecţie utilizând tabelul de mai jos pentru orientare.

# Revizuirea riscului Numere de prioritate (RPN). Numărul de risc Prioritatea este un produs de
matematică a Severitatea numerice, probabilitate, şi evaluări de detectare:
RPN = (severitate) x (probabilitate) x (de detectare)
RPN este folosit pentru a prioritiza mult de un produs necesită o planificare suplimentară de calitate
sau de acţiune.

# Determinaţi recomandat luarea de măsuri (e) pentru a aborda eşecuri potenţiale care au o RPN
ridicat. Aceste acţiuni ar putea include specific de control, de testare sau calitatea procedurilor;
selecţie a diferitelor componente sau materiale; de-de rating; limitarea subliniază, de mediu sau de
operare gama; redesign de element pentru a evita modul de eşec; mecanismele de monitorizare, care
desfăşoară activităţi de întreţinere preventivă, precum şi includerea sisteme de back-up sau de
concediere.

# Atribuire Responsabilitatea şi o dată de completare ţintă pentru aceste acţiuni. Acest lucru face ca
responsabilitate clare şi facilitează de urmărire.

# Se indică acţiunile întreprinse. După aceste acţiuni au fost luate, re-evalua gravitatea,
probabilitatea şi detectarea şi de revizuire RPN revizuită a lui. Sunt sau nu acţiuni suplimentare
necesare?

# Update FMEA ca procesul de proiectare sau de schimbări, modificări de evaluare sau de noi
informaţii devin cunoscute.