Sunteți pe pagina 1din 9

Data: 1.10.

2014
Clasa a VII-a
Disciplina: Limba i literatura romn
: Andreea Pop
:Modaliti de exprimare a opiniei
: recapitulare i sistematizare
1. eceptarea mesa!ului oral "n di#erite situa$ii de comunicare
2. %tilizarea corect& i adec'at& a limbii romne "n producerea de mesa!e orale "n
situa$ii de comunicare monolo(at& i dialo(at&
4. %tilizarea corect& i adec'at& a limbii romne "n producerea de mesa!e scrise)
"n di#erite conte*te de realizare) cu scopuri di'erse
1.+. - aplicarea principiilor ascult&rii acti'e "n mani#estarea unui comportament
comunicati' adec'at
2.1. - asi(urarea coeren$ei ideilor e*primate "ntr-un mesa! oral
2.4. - adaptarea 'orbirii la situa$iile speciale sau nepre'&zute de dialo( sau
monolo(
2.+. - cooperarea "n interac$iunile de (rup
4.1. - e*primarea) "n scris) a propriilor opinii i atitudini.
a) Cognitive:
,iecare ele' 'a #i capabil-
.1- - s& identi#ice p&rtile componente ale te*tului ar(umentati') conectorii
speci#ici ar(ument&rii / #ormul&rile speci#ice e*prim&rii opiniei i a pre#erin$elor
"ntr-un te*t dat0
.2: - s& utilizeze #ormul&ri speci#ice e*prim&rii opiniei i a pre#erin$elor adec'ate
situa$iei de comunicare0
.1- - s& elaboreze o comunicare oral& monolo(at& sau dialo(at&) utiliznd
adec'at re(ulile i strate(iile speci#ice0
.4- - s& construiasc& structuri ar(umentati'e pe teme date0
b) Psihomotorii:
,iecare ele' 'a #i capabil-
.1- s& automatizeze utilizarea corect& a mi!loacelor au*iliare #olosite) tabla)
spa$iul caietului) al #ielor de lucru0
c) Afective:
,iecare ele' 'a #i capabil-
.1- - s&-i dez'olte recepti'itea a#ecti'-intelecti'& #a$& de te*tul literar0
.2- - s& mani#este spirit de cole(ialitate i cooperare "n cadrul ec2ipei0
O2: - s& participe la or& cu interes) r&spunznd la "ntreb&ri sau #ormulnd ei "nii
"ntreb&ri cu pri'ire la tem&
a) Metode i procedee: con'ersatia euristic&) problematizarea) e*plica$ia)
dezbaterea) !ocul didactic) brainstormin(ul) e*erci$iul
b) Mijloace de nv!"!m#nt: manualul) #ie de lucru) #ie de autoe'aluare)
materiale ppt
c) $orme de organi%are a activit!"ii: acti'itate "n (rupe) acti'itate indi'idual&
d) $orme de eval&are - intere'aluarea
'es&rse i management&l timp&l&i-
- spa$iu de lucru- sala de clas
- capacit&$i normale de "n'&$are ale ele'ilor
- cunotin$ele lor anterioare0
- timpul de "n'&$are- +0 minute.

- Programe colare pentru clasele V-VIII. Aria curriculara: Limb i comunicare;
- ))Limba i literatura romn3) Anca !erban" Manual pentru clasa a VI-a" #ditura
All #ducational" $ucureti" %&&';
- ))Metodica predrii limbii i literaturii romne3) Valeriu 4arinescu) ed. ,unda$iei
omnia de mine) 5ucureti) 2002
Scenariu didactic
Momentul organizatoric: 6e asi(ur& condi$iile necesare de#&ur&rii
optime a acti'it&$ii- asi(urarea linitei) pre(&tirea materialului didactic) notarea
absentelor.
Captarea ateniei: 7ste realizat un e*erci$iu de "nc&lzire) surpriza
8ele'ilor li se precizeaz& c& "ntr-o cutie se a#l& un lucru deosebit) cu totul si cu
totul special. ,iecare ele' se uit& "n cutie i 'ede c& lucrul special este propria
ima(ine care se re#lect& "ntr-o o(lind&. 7le'ii sunt ru(a$i s& nu spun& celorlal$i
care este lucrul special pe care l-au '&zut "n cutie9.
Anunarea temei i a obiectivelor: Ast(i )om *n)a multe lucruri
+olositoare" ,ucndu-ne. -e )om exprima opiniile *n legatur cu di)erse situaii
pre(entate" le )om discuta *n grup.+rontal. /6e prezint& obiecti'ele.9
Dirijarea nvrii i obinerea performanei
a9 6e realizeaz& un dialo( #rontal) "n care ele'ii 'or preciza ce "ntele( prin
e*primarea opiniei / ar(umentare) care sunt p&rtile unei ar(ument&ri) ce e*presii
se #olosesc atunci cnd ne prezentam punctul de 'edere.
b9 6e "mpart ele'ii pe (rupe i primete #iecare cte o #i& de lucru) a'nd
ca cerin$e urm&toarele 8ane*a19-
0. Identi+ic prile componente ale textului argumentati).
%. 1seste conectorii speci+ici etapelor argumentrii.
c2 6unt prezentate cte'a #ructe i le(ume din plu. 7le'ii sunt ru(a$i s&-i
ima(ineze c& sunt unul dintre acestea i s& spun& care ar putea #i rolul lor.
d9 6e discut& "n perec2e i se completeaz& enun$ul primit cu ceea ce se
consider& a #i potri'it) su(esti' 8ane*a29. 6unt analizate r&spunsurile pe rnd.
e9 6e prezint& un citat din 6as2a :a'id) "n urma c&ruia se poart& o
con'ersa$ie le(at& de ima(inea #iec&ruia despre sine. 6e re'ine la ceea ce au
obser'at "n cutie - ima(inea din o(lind&. 8ane*a19
#9 6e realizeaz& un dialo( sau un monolo( "n (rup) dup& cerin$a dat&
8ane*a49) dup& care este interpretat "n #a$a clasei.
Evaluarea activitii: intere'aluare 8!ocul de rol de mai sus9
Aigurarea reteniei i a tranferului: tema pentru acas&-
6e propune ele'ilor un e*periment 8'a constitui modelul) e*erci$iul pt.
lec$ie9- ));.<VI<=7-4>3 8se ateapt& propuneri din partea clasei sau se
su(ereaz& de c&tre pro#esor.9
- s& citesc o carte care $i-a pl&cut
- s& '&d un #ilm care te-a impresionat
- s& #olosesc internetul/un site
- s& ascult un cntec pe care "l pre#eri
Ane*a 1
,I?> :7 L%;%
=%PA I / a III-a
6e d& te*tul-
))@n opinia mea) a#irma$ia lui <. Ior(a) con#orm c&reia !coala cea mai bun e aceea
*n care *n)ei *nainte de toate a *n)a este "ndrept&$it&) c&ci coala trebuie s& #urnizeze)
"nainte de toate) metode de "n'&$are) nu cunotin$e de-a (ata) pe care memoria nu le
poate (&zdui la nes#rit.
Pe de o parte) no$iunea de coal& a #ost mereu asociat& cu cea de educa$ie. :e alt#el)
sensul etimolo(ic "nsui al cu'ntului se poate constitui "n ar(ument care s& sus$in&
a#irma$ia (nditorului) c&ci "n limba latin& educatio "nsemna +ormare a spiritului) cretere
spiritual) iar acest sens "nc& se men$ine. :esi(ur c& coala trebuie s& de'in& tot mai
dinamic& i s& r&spund& ritmului alert al dez'olt&rii societ&$ii. :e aceea) ea trebuie s&-l
#ormeze pe ele' "n aa #el "nct el s&-i canalizeze aten$ia totdeauna spre ceea ce este
esen$ial pentru cariera pe care 'rea s-o urmeze.
Pe de alt& parte) nimeni nu poate ne(a importan$a colii "n #ormarea omului) "ntruct
acesta este o #iin$& ra$ional& pe care o caracterizeaz& capacitatea de a "n'&$a. ;u
certitudine arma imbatabil& a omului este (ndirea i cred c&) "n a#ara) colii aceasta este
insu#icient stimulat&.
@n concluzie) conser'atoare sau liberal&) coala nu trebuie niciodat& s& abdice de la
rolul ei suprem) acela de a #orma spiritul uman. Pentru aceasta) orice ele' trebuie) #irete)
s& "n'e$e mai "nti a "n'&$a.3
;erin$e-
0. Identi+ica prile componente ale textului argumentati).
%. 1seste conectorii speci+ici etapelor argumentrii.
Ane*a 1
,I6> :7 L%;%
=%PA a II-a / a IV-a
6e d& te*tul-
))P&rerea mea este c& a#irma$ia poetului .'idiu) con#orm c&reia este *ngduit s *n)ei
i de la duman) este plin& de ade'&r) c2iar dac& pot e*ista i unele rezer'e "n aceast&
pri'in$&. Ast#el) putem a#irma c& omul) pe parcursul "ntre(ii sale e*isten$e trebuie s&
"n'e$e s&-i "nsueasc& anumite cunotin$e ori deprinderi #olositoare) att de la prieteni)
ct i de la dumani.
@n primul rnd sunt de p&rere c& atunci cnd obser'&m anumite calit&$i la dumanii
notri) cum ar #i onestitatea) puterea de a trece peste nerealiz&rile personale i de a
recunoaste meritele ad'ersarului) putem s& ne comport&m) "n situa$ii similare) asemeni
lor.
Pe de alt& parte "ns&) dac& dumanul d& do'ad& de lips& de scrupule "n atin(erea scopului) cu si(uran$&
a "n'&$a de la el ec2i'aleaz& cu pierderea inutil& de ener(ie) c&ci "nainte de toate) trebuie s& ne
p&str&m 'erticalitatea) calitatea de a r&mne morali) c2iar dac& uneori a-$i "n'in(e
dumanul "nseamna a-i studia armele) deci a "n'&$a de la el.
Prin urmare) consider c& este "n(&duit s& "n'e$i de la duman) dar "n limitele unei etici
#ireti.3
;erin$e -
0. Identi+ica prile componente ale textului argumentati).
%. 1seste conectorii speci+ici etapelor argumentrii.
Ane*a 2
;ompleteaz& spa$iile punctate cu ceea ce crezi c& te reprezint& cel mai bine-
1. :ac& lumea ar #i un cer in#init) mi-ar pl&cea s& #iu AAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
2. :ac& lumea ar #i un ocean #&r& s#rit) mi-ar pl&cea s& #iu AAAAAAAA.A
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA..A.
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA..A.
1. :ac& lumea ar #i un imens deert de nisip sub soare torid) mi-ar pl&cea s& #iu
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA..
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA.
4. :ac& lumea ar #i un ru a(itat i "n'olburat) mi-ar pl&cea s& #iuAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA.
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA...
+. :ac& lumea ar #i un munte "nalt) mi-ar pl&cea s& #iuAAAAAAAAAA...
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA.
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA..
B. :ac& lumea ar #i un enorm arbore) mi-ar pl&cea s& #iu AAAAAAAA.....
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA..
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA..
C. :ac& lumea ar #i o (r&mad& imens& de (unoi) mi-ar pl&cea s& #iu AAAAAA.
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA....
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA..
D. :ac& lumea ar #i o cas&) mi-ar pl&cea s& #iu AAAAAAAAAAAA..AA...
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA..
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA..
E. :ac& lumea ar #i e*act aa cum pare c& este) $i-ar pl&cea s& r&mi aa cum etiF
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA..
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
Ane*a 1
Sunt doar un om, ca toi oamenii... Nici
mai frumoas, nici mai deteapt, nici mai
poleit... sunt doar un om care se iubete i care
caut s vad n el nsui i albul, i negrul, i mai
ales infnitele nuane de gri.. Sunt doar un om
care vrea s fe fericit, un om care caut
rspunsuri i care nu poate tri fr iubire i fr
Dumnezeu. Sunt doar un om convins c suntem
fine spirituale venite s eperimenteze viaa
ntr!un corp fzic i nu invers, nu corpuri fzice
care se distreaz pescuind n oceanul spiritului...
Sunt ca fecare dintre cei care citesc acum
r"ndurile acestea i ca fecare dintre cei care nu
le citesc. Sunt doar un om#$
%Sas&a David'
Ane(a )
$*+A
gr&pa , si -
CO./01/:
@n(ri!ora$i de starea de s&n&tate a lui Andrei) mama i tata "l duc la medicul de #amilie.
C0'*.20:
1. Ima(ina$i un scurt dialo( plecnd de la conte*tul dat "n care-
a9 s& #olosi$i #ormule de ini$iere) men$inere i "nc2eiere a dialo(ului.
b9 s& utiliza$i #ormul&ri speci#ice opiniei #a'orabile i ne#a'orabile.
c9 6& '& e*prima$i corect i e*presi'.
2. Prezenta$i dialo(ul realizat "n ec2ip& utiliznd elemente non'erbale adec'ate
situa$iei de comunicare i do'edind calit&$i de buni emi$&tori i receptori. 8prezentarea
oral& a dialo(ului 'a #i #&cut& de membri desemna$i ai ec2ipei9
$*+A
gr&pa 2 si )
CO./01/:
7ti "n 'acan$&) a#ar& plou& i eti #oarte plictisit.
C0'*.20:
1. Ima(ineaz& un scurt monolo() "mpreun& cu membrii ec2ipei tale )plecnd de la
conte*tul dat "n care-
a9 s& utiliza$i #ormule speci#ice opiniei indi#erente.
b9 s& '& e*prima$i corect i e*presi' "n enun$uri nu #oarte lun(i.
2. Prezint& monolo(ul realizat "n ec2ip& utiliznd elemente non'erbale adec'ate
situa$iei de comunicare i do'edind calit&$i de bun emi$&tor. 8pentru prezentarea oral&
se 'a ale(e un reprezentant al (rupei9.

S-ar putea să vă placă și