Sunteți pe pagina 1din 28

Ordin 860/2002

file:///C|/Users/GHC/Desktop/Ordin 860-2002.htm[4/8/2010 9:36:37 AM]ORDIN nr. 860
din 26 septembrie 2002
pentru aprobarea Procedurii de evaluare a impactului asupra
mediului i de emitere a acordului de mediu

(Publicat n Monitorul Oficial nr. 52 din 30 ianuarie 2003)
n temeiul prevederilor Legii proteciei mediului nr. 137/1995, republicat, cu modificrile i completrile ulerioare, avnd n vedere prevederile Ordonanei de urgen a
Guvernului nr. 34/2002 privind prevenirea, reducerea i controlul integrat al polurii, aprobat i modificat prin Legea nr. 645/2002,
n baza prevederilor art. 18 alin. (1) din Hotrrea Guvernului nr. 918/2002 privind stabilirea procedurii-cadru de evaluare a impactului asupra mediului i pentru
aprobarea listei proiectelor publice sau private supuse acestei proceduri,
n baza Hotrrii Guvernului nr. 17/2001 privind organizarea i funcionarea Ministerului Apelor i Proteciei Mediului, cu modificrile ulterioare,
ministrul apelor i proteciei mediului emite urmtorul ordin:
Art. 1 - Se aprob Procedura de evaluare a impactului asupra mediului i de emitere a acordului de mediu, prevzut n anexa care face parte integrant din prezentul
ordin.
Art. 2 - Autoritatea public central pentru protecia mediului i autoritile publice teritoriale pentru protecia mediului, prin intermediul compartimentelor specializate,
aduc la ndeplinire prevederile prezentului ordin.
Art. 3 - Autoritatea public central pentru protecia mediului, prin Direcia management i resurse umane, cu sprijinul direciilor de specialitate, asigur instruirea
personalului din cadrul autoritilor publice teritoriale pentru protecia mediului n scopul aplicrii prevederilor prezentului ordin.
Art. 4 - La data intrrii n vigoare a prezentului ordin se abrog orice prevedere contrar din cuprinsul Ordinului ministrului apelor, pdurilor i proteciei mediului nr.
125/1996 pentru aprobarea Procedurii de reglementare a activitilor economice i sociale cu impact asupra mediului nconjurtor.
Art. 5 - Prezentul ordin va fi publicat n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I.
Ministrul apelor i proteciei mediului,
Petru Lificiu
Bucureti, 26 septembrie 2002.
Nr. 860.

ANEX
P R O C E D U R A
de evaluare a impactului asupra mediului i de emitere a
acordului de mediu
Ordin 860/2002
file:///C|/Users/GHC/Desktop/Ordin 860-2002.htm[4/8/2010 9:36:37 AM]

CAPITOLUL I
Prevederi generale

SECIUNEA 1
Cadrul legal al procedurii
Art. 1 - Obiectul prezentei proceduri l constituie reglementarea condiiilor de solicitare i de obinere a acordurilor de mediu pentru proiectele cu impact semnificativ
asupra mediului nconjurtor.
Art. 2 - (1) Procedura de emitere a acordurilor de mediu este condus de autoritile publice pentru protecia mediului, n conformitate cu prevederile cap. II seciunea 1
din Legea proteciei mediului nr. 137/1995, republicat, cu modificrile i completrile ulterioare.
(2) Condiiile i procedura de autorizare de mediu trebuie s asigure o abordare integrat eficient prin informarea i participarea tuturor autoritilor implicate. n acest
scop autoritile implicate sunt informate i consultate n cadrul unui colectiv de analiz tehnic, conform prevederilor prezentei proceduri.
(3) Colectivul de analiz tehnic include obligatoriu reprezentani ai: administraiei publice locale, inspectoratului de sntate public, inspectoratului teritorial de
protecie a muncii, Administraiei Naionale "Apele Romne", brigzii/grupului de pompieri militari i, dup caz, reprezentani ai structurilor responsabile pentru:
furnizarea de utiliti i servicii publice, parcuri i grdini publice, arhitectur, situri arheologice i monumente istorice, arii protejate i monumente ale naturii etc.
Art. 3 - Definiiile unor termeni specifici utilizai n prezenta procedur sunt cele prevzute n Legea nr. 137/1995, republicat, cu modificrile i completrile ulterioare,
n Ordonana de urgen a Guvernului nr. 34/2002 privind prevenirea, reducerea i controlul integrat al polurii, aprobat i modificat prin Legea nr. 645/2002, i n
Convenia privind accesul la informaie, participarea publicului la luarea deciziei i accesul la justiie n probleme de mediu, semnat la Aarhus la 25 iunie 1998,
ratificat prin Legea nr. 86/2000.

SECIUNEA a 2-a
Aplicabilitate i competene de emitere a acordurilor de mediu

Art. 4 - (1) Competenele de emitere a acordurilor de mediu i a acordurilor integrate de mediu, care revin autoritilor publice centrale i teritoriale (regionale i locale)
pentru protecia mediului, sunt precizate n anexele nr. I.1 i I.2 la prezenta procedur.
(2) Pentru proiectele, activitile i/sau instalaiile aflate n competena de reglementare a autoritii publice centrale pentru protecia mediului, aceasta poate solicita sau
delega autoritatea public teritorial pentru protecia mediului pe raza creia se afl amplasamentul, dup caz, s participe sau s preia rezolvarea anumitor etape din
procedur.
Art. 5 - (1) Solicitarea acordului de mediu este obligatorie pentru proiecte de investiii noi i modificarea substanial a celor existente, inclusiv pentru proiectele de
dezafectare, aferente activitilor cu impact semnificativ asupra mediului, stabilite prin Hotrrea Guvernului nr. 918/2002 privind procedura-cadru de evaluare a
impactului asupra mediului i pentru aprobarea listei proiectelor publice sau private supuse acestei proceduri i prin Ordonana de urgen a Guvernului nr. 34/2002,
aprobat i modificat prin Legea nr. 645/2002.
(2) Pentru proiectele de activiti care se supun evalurii impactului asupra mediului autoritile publice pentru protecia mediului emit, dup caz, acord de mediu sau
acord integrat de mediu.
(3) Pentru proiectele de investiii aferente activitilor care nu sunt supuse evalurii impactului asupra mediului autoritile publice pentru protecia mediului aplic
proceduri simplificate de avizare de mediu n vederea obinerii acordului unic.
(4) Pentru proiectele menionate la alin. (3) se emite doar autorizaie de mediu, cu excepia activitilor de import-export aflate sub incidena unor convenii
internaionale la care Romnia este parte, precizate ca atare n procedurile specifice.
Art. 6 - (1) Taxele ncasate de autoritile publice pentru protecia mediului pentru emiterea acordurilor de mediu sunt cele menionate la art. 4 alin. (4) din Hotrrea
Guvernului nr. 918/2002 i se achit la Trezoreria statului n contul Fondului pentru mediu.
(2) Cuantumul tarifelor se stabilete prin prezenta procedur, conform anexei nr. V, i se actualizeaz anual prin ordin al conductorului autoritii publice centrale
pentru protecia mediului. Tarifele se achit la sediul autoritii publice pentru protecia mediului emitente. n situaiile menionate la art. 4 alin. (2) tarifele se ncaseaz
de autoritatea public pentru protecia mediului implicat, pe fiecare faz de procedur.
(3) Tarifele de autorizare se achit n avans, integral sau pe etape de procedur, atunci cnd acestea sunt determinate cu certitudine. Pentru proiectele supuse etapei de
ncadrare tarifele corespunztoare etapelor de definire a domeniului sau de analiz a calitii raportului la studiul de evaluare a impactului asupra mediului nu se percep
Ordin 860/2002
file:///C|/Users/GHC/Desktop/Ordin 860-2002.htm[4/8/2010 9:36:37 AM]
nainte de ncadrarea proiectului. La solicitarea titularului autoritile publice competente pentru protecia mediului pot acorda consultaii de specialitate, contra plii
tarifului aferent. Taxa pentru emiterea acordului de mediu se achit nainte de eliberarea acestuia, dar nu nainte de parcurgerea etapei de ncadrare a proiectului.
SECIUNEA a 3-a
Clasificarea dup impactul asupra mediului

Art. 7 - (1) Activitile i/sau instalaiile cu impact asupra mediului, precum i proiectele de investiii noi sau modificarea celor existente, inclusiv pentru proiecte de
dezafectare, aferente unor astfel de activiti i/sau instalaii, sunt ncadrate dup impactul acestora asupra mediului, dup cum urmeaz:
a) activiti cu impact nesemnificativ - sunt avute n vedere activiti rezideniale, din gospodrii individuale sau dependine ale acestora, destinate exclusiv satisfacerii
necesitilor locuinei i/sau gospodriei proprii i care nu sunt amplasate n zone cu regim special de protecie, precum i acele activiti pentru care, conform
prevederilor legale n vigoare privind autorizarea prin Biroul unic, nu se emit autorizaii de mediu. Pentru acest tip de activiti, inclusiv proiecte de investiii noi i
modificarea celor existente aferente acestora, nu se emite acord de mediu;
b) activiti cu impact redus asupra mediului - sunt considerate cu impact redus asupra mediului activitile menionate n anexa nr. I.2 i pentru care n urma parcurgerii
etapei de ncadrare s-a stabilit c nu se supun procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, precum i alte activiti supuse prevederilor legale n vigoare privind
autorizarea prin Biroul unic, care nu sunt supuse procedurii de evaluare a impactului asupra mediului. Pentru aceste activiti se emit doar auto-rizaii de mediu, iar
proiectele aferente acestor activiti, care vizeaz investiii noi sau modificarea celor existente, inclusiv prin dezafectarea acestora, sunt supuse unei proceduri simplificate
de avizare de mediu pentru obinerea acordului unic;
c) activiti i/sau instalaii cu impact semnificativ asupra mediului - sunt considerate cu impact semnificativ asupra mediului activitile astfel menionate n anexa nr.
I.1, precum i cele menionate n anexa nr. I.2, care n urma parcurgerii etapei de ncadrare se supun procedurii de evaluare a impactului asupra mediului. Pentru
proiectele de investiii noi sau modificarea substanial a celor existente, inclusiv pentru proiectele de dezafectare, aferente acestor activiti, se emit acorduri de mediu
sau, dup caz, acorduri integrate de mediu. Documentaia depus pentru obinerea acordului de mediu va sta la baza emiterii autorizaiei/autorizaiei integrate de mediu,
nainte de punerea n funciune a obiectivului.
(2) Anexa nr. I.1 conine lista proiectelor de activiti i/sau instalaii supuse obligatoriu evalurii impactului asupra mediului, rezultat din coroborarea anexei nr. 1 la
Hotrrea Guvernului nr. 918/2002 cu anexa nr. 1 la Ordonana de urgen a Guvernului nr. 34/2002, aprobat i modificat prin Legea nr. 645/2002, i cu anexa nr. I la
Convenia privind evaluarea impactului asupra mediului n context transfrontier, adoptat la Espoo la 25 februarie 1991, ratificat prin Legea nr. 22/2001.
(3) Anexa nr. I.2 conine lista proiectelor de activiti supuse etapei de ncadrare n vederea stabilirii necesitii evalurii impactului asupra mediului, rezultat din anexa
nr. 2 la Hotrrea Guvernului nr. 918/2002, din care au fost excluse activitile i instalaiile menionate n anexa nr. 1 la Ordonana de urgen a Guvernului nr. 34/2002,
aprobat i modificat prin Legea nr. 645/2002, i n anexa nr. I la convenia ratificat prin Legea nr. 22/2001.
Art. 8 - Prevederile art. 7 i 9 se afieaz la loc vizibil la sediul autoritii publice pentru protecia mediului. Personalul competent poate acorda, la cererea titularului de
proiect i contra plii tarifului pentru aceast etap de procedur, consultaii pentru ncadrarea i completarea corect a solicitrii.
SECIUNEA a 4-a
Depunerea solicitrii i evaluarea iniial a acesteia

Art. 9 - (1) Toate solicitrile de acorduri de mediu, nsoite de fia tehnic privind condiiile de protecie a mediului (anex la certificatul de urbanism, conform
prevederilor legislaiei n vigoare privind autorizarea lucrrilor de construcii), necesar pentru obinerea acordului unic, se depun la autoritatea public pentru protecia
mediului pe raza creia se afl amplasamentul ales al proiectului.
(2) Solicitrile de acord de mediu pentru proiecte care pot avea un efect semnificativ asupra mediului altui stat, depuse la autoriti publice teritoriale pentru protecia
mediului, sunt aduse de acestea, n termen de 10 zile de la primire, la cunotin autoritii publice centrale pentru protecia mediului, care ndrum i coordoneaz
procedura de emitere a acordului de mediu pentru aceste proiecte. Aceast prevedere se aplic:
a) obligatoriu tuturor proiectelor prevzute n anexa nr. I.1, cu specificarea "Activiti/instalaii menionate n anexa nr. I la Convenia privind evaluarea impactului
asupra mediului n context transfrontier, adoptat la Espoo la 25 februarie 1991, ratificat prin Legea nr. 22/2001"; precum i
b) tuturor proiectelor supuse procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, n legtur cu care autoritatea public competent pentru protecia mediului stabilete
c pot afecta mediul unui alt stat prin natura, dimensiunea sau localizarea lor.
(3) Solicitrile de acord de mediu pentru proiecte aflate n competena autoritii publice centrale pentru protecia mediului, nsoite de punctul de vedere privind
organizarea procedurii, formulat de autoritatea public teritorial pentru protecia mediului la care au fost depuse, se nainteaz autoritii publice centrale pentru
protecia mediului n termen de 5 zile de la primirea acestora.
Art. 10 - (1) Pe baza solicitrii formulate prin cerere-tip, nsoit de fia tehnic privind condiiile de protecie a mediului (anex la certificatul de urbanism, conform
prevederilor legislaiei n vigoare privind autorizarea lucrrilor de construcii), necesar pentru obinerea acordului unic (eliberat de Comisia pentru Acord Unic - CAU),
conform prevederilor Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executrii lucrrilor de construcii, republicat, astfel cum a fost modificat prin Legea nr. 453/2001, i
naintat de ctre solicitant, autoritatea public competent pentru protecia mediului stabilete, n funcie de impactul asupra mediului al proiectului supus autorizrii,
Ordin 860/2002
file:///C|/Users/GHC/Desktop/Ordin 860-2002.htm[4/8/2010 9:36:37 AM]
una dintre urmtoarele alternative de continuare a procedurii, dup caz:
a) clasarea cererii ca notificare pentru proiectele de investiii noi i modificarea celor existente aferente unor activiti cu impact nesemnificativ asupra mediului i
aplicarea tampilei tip A care poart inscripia: "Se supune CAU. Nu face obiectul procedurii de mediu." pe fia tehnic;
b) aplicarea unei proceduri simplificate de avizare pentru proiectele sau activitile cu impact redus asupra mediului i tampilarea fiei tehnice cu tampila B care poart
inscripia: "Se supune CAU. Face obiectul procedurii de mediu fr acord de mediu.";
c) aplicarea procedurii de evaluare a impactului asupra mediului n vederea emiterii acordului sau acordului integrat de mediu, denumit n continuare procedur
complet de autorizare de mediu, pentru proiectele aferente activitilor cu impact semnificativ asupra mediului, i tampilarea fiei tehnice cu tampila tip B care poart
inscripia: "Se supune CAU. Face obiectul procedurii de mediu cu acord/acord integrat de mediu".
(2) tampilele tip A i B vor fi comandate de fiecare autoritate public pentru protecia mediului, conform modelelor i dimensiunilor prevzute n anexa nr. II.1.
Art. 11 - (1) Aplicarea tampilei tip A pe fia tehnic pentru proiecte cu impact nesemnificativ asupra mediului se face numai dup verificarea solicitrii i dup
localizarea amplasamentului n planul de urbanism corespunztor i n raport cu poziia fa de: arii protejate sau zone-tampon, monumente ale naturii sau arheologice,
zone cu restricii de construit. n situaia n care poziia amplasamentului n raport cu obiectivele menionate indic un impact potenial al obiectivului asupra mediului
i/sau determin aplicarea unor prevederi legale specifice, solicitarea va fi supus, dup caz, procedurii simplificate sau complete de autorizare de mediu.
(2) Toate proiectele amplasate n reeaua ecologic NATURA 2000 se supun evalurii impactului asupra mediului, urmnd etapele prezentei proceduri, completat cu
instruciunile specifice aprobate prin ordin al conductorului autoritii publice centrale pentru protecia mediului n termen de 120 de zile de la intrarea n vigoare a
prezentei proceduri.
(3) Transmiterea ctre solicitant a fiei tehnice pe care s-a aplicat tampila tip A se face n termen de 5 zile de la primirea solicitrii.
Art. 12 - (1) Cererea nsoit de fia tehnic prevzut la art. 10, completat cu datele de identificare a amplasamentului i activitilor aferente, va fi prezentat de ctre
solicitant reprezentantului autoritii publice competente pentru protecia mediului, care va completa pe cerere:
a) ncadrarea obiectivului n funcie de impactul asupra mediului conform prevederilor art. 7;
b) tipul de procedur i, dup caz, etapele procedurale specifice;
c) documente necesare autorizrii, dup caz.
(2) Pe baza ncadrrii activitii, menionat la alin. (1) lit. a), titularul achit la sediul autoritii publice competente pentru protecia mediului contravaloarea tarifului
corespunztor i depune urmtoarele documente, dup caz:
a) memoriu de prezentare a proiectului, coninnd descrierea acestuia i informaii din care s rezulte date privind impactul asupra mediului, conform modelului prezentat
n anexa nr. II.2;
b) documente doveditoare privind informaiile declarate n cerere i/sau n fia tehnic;
c) dovada de plat a tarifului.
(3) Reprezentantul autoritii publice pentru protecia mediului verific dac au fost depuse toate documentele prevzute la alin. (2) i dac proiectul este corect ncadrat
n categoria activitilor cu impact redus sau semnificativ asupra mediului.
(4) Nu se primesc solicitri care nu conin anexate toate documentele specificate la alin. (2).

CAPITOLUL II

SECIUNEA 1
Etapa de ncadrare a proiectului n procedura de evaluare a impactului asupra mediului

Art. 13 - n termen de 20 de zile de la primirea solicitrii pentru proiecte aferente activitilor cu impact redus sau semnificativ asupra mediului, autoritatea public
pentru protecia mediului va realiza urmtoarele etape din procedur:
a) verific dac proiectul este prevzut n anexa nr. I.1 sau I.2 i poziia acestuia fa de ariile din reeaua ecologic NATURA 2000 i stabilete, n funcie de aceasta,
urmtoarea etap de parcurs a procedurii, astfel:
- pentru proiectele prevzute n anexa nr. I.1 sau situate n una din ariile reelei ecologice NATURA 2000, care sunt obligatoriu supuse evalurii impactului asupra
Ordin 860/2002
file:///C|/Users/GHC/Desktop/Ordin 860-2002.htm[4/8/2010 9:36:37 AM]
mediului, stabilete trecerea la etapa de definire a domeniului evalurii;
- pentru proiectele prevzute n anexa nr. I.2 stabilete trecerea la etapa de ncadrare a proiectului, conform prevederilor art. 14;
- pentru alte proiecte care nu sunt incluse n aceste anexe, dar despre care autoritile publice competente pentru protecia mediului consider c au un potenial impact
asupra mediului prin natura, dimensiunea i localizarea lor, stabilete ncadrarea acestora n categoria activitilor cu impact redus asupra mediului i parcurgerea
procedurii simplificate de avizare n vederea emiterii acordului unic;
b) evalueaz solicitarea i verific amplasamentul; rezultatul evalurii i al verificrii amplasamentului se consemneaz ntr-un proces-verbal conform modelului
prezentat n anexa nr. II.3. Pentru proiectele aferente activitilor prevzute n anexele nr. I.1 i I.2 procesul-verbal va conine anexat Lista de control completat
conform Ghidului metodologic privind etapa de ncadrare a proiectului n procedura de evaluare a impactului asupra mediului, aprobat prin Ordinul ministrului apelor i
proteciei mediului nr. 863/2002 privind aprobarea ghidurilor metodologice aplicabile procedurii-cadru de evaluare a impactului asupra mediului. n procesul-verbal se
vor meniona i eventuale solicitri privind depunerea unor documente sau informaii suplimentare;
c) ntocmete anunul public conform modelului prezentat n anexa nr. II.4 pentru toate proiectele supuse evalurii impactului asupra mediului;
d) comunic n scris solicitantului: decizia privind continua-rea procedurii cu una dintre variantele descrise la lit. a); necesitatea furnizrii, dup caz, a unor informaii
suplimentare, precum i anunul public ntocmit n vederea publicrii n mass-media de ctre acesta.
Art. 14 - (1) Toate proiectele prevzute n anexa nr. I.2 se supun, n termen de 15 zile de la primirea solicitrii sau, dup caz, a informaiilor suplimentare cerute de la
beneficiar, etapei de ncadrare a proiectului pentru a se stabili dac este necesar efectuarea evalurii impactului asupra mediului. n acest scop autoritile publice
competente pentru protecia mediului:
a) analizeaz informaiile i, dup caz, documentele cerute suplimentar i primite de la titular;
b) convoac colectivul de analiz tehnic constituit conform prevederilor art. 4 alin. (3) din Hotrrea Guvernului nr. 918/2002 i comunic solicitantului data stabilit
pentru prezentarea proiectului n colectivul de analiz tehnic;
c) prezint colectivului de analiz tehnic proiectul i propunerea privind parcurgerea etapei de ncadrare;
d) redacteaz i transmit titularului de proiect, n termen de 5 zile de la edin, Decizia Colectivului de analiz tehnic privind etapa de ncadrare, ntocmit pe baza
observaiilor i comentariilor primite de la celelalte autoriti publice reprezentate, n acesta sau, dup caz, punctul de vedere al acestora.
(2) Toate proiectele pentru care n etapa de ncadrare a fost stabilit necesitatea efecturii evalurii impactului asupra mediului se supun n continuare etapei de definire
a domeniului, conform prevederilor prezentei proceduri.
(3) Toate proiectele pentru care s-a stabilit n etapa de ncadrare c nu este necesar efectuarea evalurii impactului asupra mediului se supun procedurii simplificate, cu
plata tarifului corespunztor evalurii solicitrii i a celui aferent etapei de ncadrare.
(4) Parcurgerea etapei de ncadrare se face de autoritile publice competente pentru protecia mediului conform indicaiilor coninute n Ghidul metodologic privind
etapa de ncadrare a proiectului n procedura de evaluare a impactului asupra mediului, aprobat prin Ordinul ministrului apelor i proteciei mediului nr. 863/2002.
Art. 15 - Pentru stabilirea necesitii evalurii impactului asupra mediului autoritile publice competente pentru protecia mediului aplic prevederile art. 6 alin. (3)-(6)
din Hotrrea Guvernului nr. 918/2002.
Art. 16 - (1) Titularul proiectului informeaz publicul asupra deciziei privind etapa de ncadrare a proiectului, n termen de 10 zile de la primirea acesteia, conform
prevederilor cap. III.
(2) n termen de 10 zile de la publicarea deciziei privind etapa de ncadrare, publicul are dreptul s prezinte autoritii publice competente pentru protecia mediului
propuneri justificate pentru a reconsidera decizia luat ca urmare a parcurgerii etapei de ncadrare.
Art. 17 - (1) n termen de 5 zile de la primirea deciziei privind etapa de ncadrare, titularul proiectului are dreptul s prezinte autoritii publice competente pentru
protecia mediului o contestaie a deciziei respective.
(2) n termen de 20 de zile de la primirea cererii justificate din partea titularului i innd seama de observaiile publicului la decizia privind etapa de ncadrare
autoritatea public competent pentru protecia mediului invit autoritile implicate n colectivul de analiz tehnic s participe la adoptarea deciziei finale a etapei de
ncadrare.
(3) Dac decizia final a etapei de ncadrare nu concord cu decizia anterioar, titularul proiectului informeaz publicul conform prevederilor cap. III.
SECIUNEA a 2-a
Procedura simplificat de avizare

Art. 18 - (1) n termen de 5 zile de la ncadrarea solicitrii n cadrul proiectelor aferente activitilor cu impact redus asupra mediului sau pentru proiectele menionate la
art. 14 alin. (3) pentru care s-a decis c nu este necesar efectuarea evalurii impactului asupra mediului, autoritatea public competent pentru protecia mediului
comunic decizia privind:
Ordin 860/2002
file:///C|/Users/GHC/Desktop/Ordin 860-2002.htm[4/8/2010 9:36:37 AM]
- parcurgerea procedurii simplificate de avizare prin aplicarea tampilei tip B - "fr acord de mediu"; sau
- respingerea justificat a solicitrii.
(2) Aplicarea tampilei tip B - "fr acord de mediu", conform modelului prezentat n anexa nr. II.1, pe fia tehnic anexat cererii se face numai pe baza memoriului
tehnic i a fiei tehnice corect completate i care conin anexate documentele ce dovedesc afirmaiile declarate.
Art. 19 - (1) Titularii de proiect crora li s-au respins solicitrile sunt ntiinai n scris, n acelai interval de 20 de zile de la depunerea cererii, despre neconformitile
constatate i/sau actele normative ale cror prevederi nu sunt respectate.
(2) Titularii de proiect crora li s-au respins solicitrile pot cere reluarea procedurii n termen de maximum 90 de zile de la data respingerii, cu plata tarifelor
corespunztoare etapelor de procedur care vor fi reluate. Nerespectarea termenului de 90 de zile conduce la reluarea procedurii de emitere a acordului de mediu, cu plata
integral a tarifelor i a taxei aferente.
Art. 20 - Fia tehnic privind protecia mediului pentru emiterea acordului unic se depune, mpreun cu toate celelalte documente prevzute n legislaia n vigoare
privind autorizarea executrii lucrrilor de construcii, la Ghieul unic, urmnd a fi avizat de autoritatea public competent pentru protecia mediului n cadrul edinei
Comisiei de Acord Unic, conform prevederilor legale n vigoare.
Art. 21 - Avizarea fiei tehnice se va face cu impunerea obligativitii solicitrii i obinerii autorizaiei de mediu la punerea n funciune a investiiei aferente activitilor
cu impact redus asupra mediului.
SECIUNEA a 3-a
Etapa de definire a domeniului evalurii i de realizare a raportului privind studiul de evaluare a impactului asupra mediului
Art. 22 - Pentru toate proiectele care, fie sunt prevzute n anexa nr. I.1, fie sunt situate n una din ariile reelei ecologice NATURA 2000 sau care, n urma parcurgerii
etapei de ncadrare, necesit evaluarea impactului asupra mediului, titularul de proiect furnizeaz autoritii publice pentru protecia mediului toate informaiile solicitate,
dup caz, i face dovada publicrii n mass-media a anunului prevzut la art. 13 lit. c).
Art. 23 - (1) n termen de 10 zile de la comunicarea deciziei finale privind etapa de ncadrare a proiectului sau, dup caz, de la primirea informaiilor i documentelor
solicitate suplimentar, autoritatea public pentru protecia mediului deruleaz etapa de definire a domeniului de evaluare, dup cum urmeaz:
a) analizeaz, dup caz, informaiile i documentele cerute suplimentar i primite de la titularul proiectului; definitiveaz Lista de control anexat la procesul-verbal de
verificare a amplasamentului, prevzut la art. 13 lit. b);
b) convoac colectivul de analiz tehnic i comunic solicitantului data stabilit pentru prezentarea proiectului n colectivul de analiz tehnic;
c) prezint colectivului de analiz tehnic proiectul i propunerea privind continuarea procedurii, cu parcurgerea etapei de definire a domeniului;
d) completeaz, pe baza observaiilor i comentariilor primite de la celelalte autoriti publice, ndrumarul/Lista de control cu probleme specifice pentru efectuarea
studiului de evaluare a impactului asupra mediului i lista actelor de reglementare emise de alte autoriti, necesare eliberrii acordului de mediu, potrivit legii.
(2) Pentru proiectele menionate la art. 14 alin. (2) etapa de definire a domeniului i cea de stabilire a ncadrrii proiectului n procedura de evaluare a impactului asupra
mediului pot avea loc n aceeai edin a Colectivului de analiz tehnic.
(3) Parcurgerea etapei de definire a domeniului evalurii se face de ctre autoritile publice competente pentru protecia mediului conform indicaiilor prevzute n
Ghidul metodologic privind etapa de definire a domeniului evalurii i de realizare a raportului la studiul de evaluare, aprobat prin Ordinul ministrului apelor i proteciei
mediului nr. 863/2002.
Art. 24 - (1) Coninutul ndrumarului/Listei de control trebuie s reflecte aspectele relevante pentru protecia mediului, identificate n raport cu anexa nr. 4 la Hotrrea
Guvernului nr. 918/2002; i coninutul ndrumarului/Listei de control va fi ntocmit conform modelului i instruciunilor prevzute n Ghidul metodologic privind etapa
de definire a domeniului evalurii i de realizare a raportului la studiul de evaluare, aprobat prin Ordinul ministrului apelor i proteciei mediului nr. 863/2002.
(2) Pentru proiectele de activiti i/sau instalaii pentru care se emite acord integrat de mediu conform anexei nr. I.1, ndrumarul va specifica i necesitatea aplicrii
cerinelor specifice autorizrii integrate de mediu, inclusiv cele referitoare la stabilirea limitelor de poluani n emisii n raport cu aplicarea celor mai bune tehnici
disponibile.
(3) Pentru proiectele de instalaii/depozite care implic substanele periculoase i cantitile prevzute n anexa nr. 2 din prevederile legale privind controlul activitilor
care prezint pericole de accidente majore n care sunt implicate substane periculoase (SEVESO II) se va specifica necesitatea elaborrii i prezentrii rapoartelor de
securitate n exploatare pentru prevenirea riscurilor de accidente majore (rapoarte de securi-tate).
Art. 25 - n termen de 3 zile de la data efecturii etapei de definire a domeniului n cadrul colectivului de analiz tehnic, autoritatea public competent pentru protecia
mediului transmite titularului de proiect ndrumarul menionat la art. 23 alin. (1) lit. d) i la art. 24 alin. (1) i (2), dup caz.
Art. 26 - (1) Pe baza ndrumarului primit titularul de proiect realizeaz, printr-o persoan juridic sau fizic independent de titularul proiectului i atestat potrivit legii,
studiul de evaluare a impactului asupra mediului, finalizat printr-un raport care se nainteaz autoritii publice competente pentru protecia mediului. Coninutul-cadru al
raportului la studiul de evaluare a impactului asupra mediului este cel recomandat n Ghidul metodologic privind etapa de definire a domeniului evalurii i de realizare
a raportului la studiul de evaluare, aprobat prin Ordinul ministrului apelor i proteciei mediului nr. 863/2002.
Ordin 860/2002
file:///C|/Users/GHC/Desktop/Ordin 860-2002.htm[4/8/2010 9:36:37 AM]
(2) Pentru proiectele de instalaii/depozite care implic substane periculoase, titularul proiectului nainteaz autoritii publice competente pentru protecia mediului i
raportul de securitate ntocmit conform cerinelor legale SEVESO II.

SECIUNEA a 4-a
Etapa de analiz a calitii raportului la studiul de evaluare a impactului asupra mediului

Art. 27 - (1) n termen de 5 zile de la primirea raportului privind studiul de evaluare a impactului asupra mediului i, dup caz, a raportului de securitate autoritile
publice pentru protecia mediului stabilesc, de comun acord cu titularul proiectului, oportunitile de participare a publicului la luarea deciziilor legate de proiect, pe care
le anun prin mass-media, pe cheltuiala titularului.
(2) Sub ndrumarea autoritii publice competente titularul de proiect organizeaz dezbaterea public n cadrul creia prezint raportul la studiul de evaluare a impactului
asupra mediului, conform prevederilor art. 39-44.
Art. 28 - n baza rezultatelor dezbaterii publice:
a) titularul proiectului pregtete o evaluare a observaiilor motivate ale publicului, coninnd soluii de rezolvare a problemelor semnalate, conform modelului prezentat
n anexa nr. IV.2, pe care o nainteaz autoritii publice competente pentru protecia mediului;
b) propunerile bine motivate ale publicului, cuprinse n evaluarea titularului, sunt prezentate de ctre autoritatea public competent pentru protecia mediului, mpreun
cu raportul studiului de evaluare a impactului asupra mediului, colectivului de analiz tehnic n etapa de analiz a calitii raportului la studiul de evaluare a impactului
asupra mediului.
Art. 29 - (1) n termen de 10 zile de la primirea de la titularul proiectului a evalurii propunerilor publicului, autoritatea public competent pentru protecia mediului:
a) analizeaz raportul studiului de evaluare a impactului, informaiile i documentele primite de la titular, inclusiv raportul de securitate, dup caz;
b) convoac colectivul de analiz tehnic;
c) prezint colectivului de analiz tehnic concluziile privind raportul la studiul de evaluare a impactului asupra mediului, raportul de securitate (dup caz), evaluarea
observaiilor publicului i propunerea privind continuarea procedurii.
(2) Autoritile implicate n colectivul de analiz tehnic analizeaz n cadrul edinei comune raportul la studiul de evaluare a impactului asupra mediului i evaluarea
observaiilor publicului. Autoritile publice competente pentru protecia mediului invit titularul sau mputernicitul acestuia s participe la edina colectivului de analiz
tehnic.
(3) Parcurgerea etapei de analiz a calitii raportului se face de ctre autoritile publice competente pentru protecia mediului conform indicaiilor prevzute n Ghidul
metodologic privind etapa de analiz a calitii raportului la studiul de evaluare a impactului asupra mediului, aprobat prin Ordinul ministrului apelor i proteciei
mediului nr. 863/2002.
(4) Autoritile publice participante n colectivul de analiz tehnic au dreptul s cear titularului de proiect, n mod justificat, s modifice sau s corecteze raportul la
studiul de evaluare a impactului asupra mediului. Raportul, cu modificrile i corectrile necesare, se nainteaz pentru o nou analiz n colectivul de analiz tehnic.
(5) Ca urmare a examinrii raportului final la studiul de evaluare a impactului asupra mediului, a concluziilor autoritilor implicate n autorizarea acestei lucrri, precum
i a analizei substaniale a observaiilor motivate ale publicului, autoritatea public competent pentru protecia mediului consemneaz opiniile colectivului de analiz
tehnic privind realizarea proiectului analizat pe amplasamentul respectiv i stabilete, prin consultarea colectivului de analiz tehnic, emiterea sau respingerea motivat
a acordului de mediu/acordului integrat de mediu.
Art. 30 - (1) Dac decizia privind realizarea proiectului nu s-a concluzionat n timpul edinei colectivului de analiz tehnic ntrunit n acest scop, autoritile
participante la edina respectiv transmit n scris autoritii publice competente pentru protecia mediului punctul de vedere privind etapa de analiz a calitii raportului
la studiul de evaluare asupra mediului n termen de 5 zile de la data edinei de analiz.
(2) Neprimirea n termenul specificat la alin. (1) a punctului de vedere al autoritilor publice implicate n colectivul de analiz tehnic echivaleaz cu lipsa unor obiecii
legate de realizarea proiectului.
(3) n cazul n care concluziile autoritilor implicate n colectivul de analiz tehnic privind posibilitatea desfurrii proiectului sunt discordante, autoritatea public
competent pentru protecia mediului, nainte de emiterea deciziei finale, invit prile interesate la o edin de reconsiderare a opiniei lor.
Art. 31 - (1) n termen de 3 zile de la definitivarea deciziei colectivului de analiz tehnic, autoritatea public pentru protecia mediului transmite titularului, dup caz,
decizia de emitere sau respingere a acordului de mediu/acordului integrat de mediu i coninutul anunului public spre publicare n mass-media.
(2) n termen de 15 zile de la publicarea anunului de emitere a unui acord de mediu i n lipsa unor observaii din partea publicului, care s necesite informaii noi sau
continuarea investigaiilor, autoritatea public pentru protecia mediului emite acordul de mediu/acordul integrat de mediu.
Ordin 860/2002
file:///C|/Users/GHC/Desktop/Ordin 860-2002.htm[4/8/2010 9:36:37 AM]
(3) n toate situaiile n care observaiile primite din partea publicului justific aprofundarea evalurii i solicitarea de noi informaii sau investigaii suplimentare,
autoritatea public pentru protecia mediului decide reluarea procedurii de la etapa solicitrii acestor informaii, cu plata tarifelor aferente etapelor corespunztoare
reevalurii.
Art. 32 - (1) Titularii proiectelor care nu ndeplinesc condiiile pentru emiterea acordurilor de mediu vor fi ntiinai n scris, n acelai interval de 3 zile de la
definitivarea deciziei colectivului de analiz tehnic, despre neconformitile constatate i/sau actele normative ale cror prevederi nu sunt respectate.
(2) Titularii proiectelor crora li s-au respins cererile de acord de mediu pot solicita reluarea procedurii n termen de maximum 90 de zile de la data respingerii, cu plata
tarifelor corespunztoare etapelor de procedur care vor fi reluate. Nerespectarea termenului de 90 de zile conduce la reluarea procedurii de emitere a acordului de mediu,
cu plata integral a tarifului i a taxelor aferente.
(3) Titularul poate contesta decizia de respingere a acordului de mediu, potrivit Legii contenciosului administrativ nr. 29/1990, cu modificrile ulterioare.
Art. 33 - (1) Modelul i coninutul minim al acordului de mediu sunt prezentate n anexa nr. III.
(2) Acordul integrat de mediu se emite lundu-se n considerare prevederile menionate la art. 24 alin. (2) i stabilete limitele de emisii prevzute n Nota III din modelul
de acord de mediu prezentat n anexa nr. III.
(3) Pentru proiectele de investiii care urmeaz a fi finanate din fonduri comunitare (ISPA, SAPARD etc.) parametrii instalaiilor i condiiile de funcionare stabilite
prin acordul de mediu vor avea n vedere condiiile de emisie/evacuare de poluani stabilite prin legislaia Uniunii Europene, conform note-lor II i III din modelul de
acord de mediu prezentat n anexa nr. III. Se pstreaz limitele naionale n situaiile n care acestea sunt mai restrictive dect cele stabilite de legislaia Uniunii
Europene.
Art. 34 - Acordul integrat de mediu va include toate msurile necesare care s garanteze c instalaia ndeplinete toate condiiile prevzute de Ordonana de urgen a
Guvernului nr. 34/2002, aprobat i modificat prin Legea nr. 645/2002, cel puin:
a) msurile ce se impun pentru protecia aerului, apei i solului;
b) valorile-limit de emisie, n special pentru poluanii care figureaz n anexa nr. 3 la ordonana de urgen menionat mai sus;
c) dispoziii privind reducerea polurii la distan lung sau transfrontier, dup caz;
d) msuri adecvate pentru supravegherea emisiilor, inclusiv obligativitatea de a raporta autoritii publice competente pentru protecia mediului datele de supraveghere;
e) gestionarea deeurilor;
f) regimul de funcionare n diferite situaii;
g) msuri speciale cu scopul de a preveni i/sau de a reduce poluarea, atunci cnd autoritile publice competente pentru protecia mediului le consider necesare.

CAPITOLUL III
Informarea i participarea publicului la procedura de evaluare a impactului asupra mediului

Art. 35 - (1) Informarea prin anunuri n mass-media i participarea publicului la procesul de evaluare a impactului asupra mediului n cadrul procedurii de emitere a
acordului de mediu sunt suportate de titularul proiectului.
(2) Autoritatea public pentru protecia mediului ncurajeaz titularul de activitate n identificarea publicului interesat i angajarea unui dialog direct cu publicul interesat
n vederea prezentrii obiectivelor proiectului, pe tot parcursul procedurii i chiar nainte de iniierea acesteia.
(3) Autoritatea public pentru protecia mediului pune la dispoziie publicului, la cerere, documentele relevante pentru proiectul considerat, altele dect cele furnizate de
titularul proiectului, dup caz.
Art. 36 - Titularul proiectului informeaz publicul asupra urmtoarelor etape:
a) depunerea solicitrii de obinere a acordului de mediu pentru un proiect;
b) decizia etapei de ncadrare a proiectului;
c) dezbaterea public a raportului la studiul de evaluare a impactului asupra mediului;
d) decizia etapei de analiz a calitii raportului la studiul de evaluare a impactului asupra mediului.
Art. 37 - (1) La prezentarea deciziei privind etapa de ncadrare a proiectului titularul proiectului informeaz publicul, n locurile de adunare publice (consiliul municipal),
Ordin 860/2002
file:///C|/Users/GHC/Desktop/Ordin 860-2002.htm[4/8/2010 9:36:37 AM]
n presa naional sau local, la radio sau la televiziune, dac este posibil, despre:
a) numele titularului;
b) prezentarea proiectului i a amplasamentului;
c) locul i programul de consultare a informaiei referitoare la proiect;
d) adresa autoritii publice pentru protecia mediului la care se transmit propunerile justificate ale publicului privind procesul de evaluare a impactului asupra mediului
pentru proiectul respectiv.
(2) Informarea publicului cu datele menionate la alin. (1) se face n termen de 10 zile de la primirea deciziei etapei de ncadrare pentru orice proiect care se ncadreaz
n aceast etap.
(3) Publicul are dreptul s prezinte autoritii publice competente pentru protecia mediului propunerea de a reconsidera decizia referitoare la etapa de ncadrare n
termen de 10 zile de la publicarea ei.
Art. 38 - (1) n termen de 5 zile de la primirea propunerilor bine justificate de a reconsidera decizia etapei de ncadrare, autoritatea public competent pentru protecia
mediului mpreun cu autoritile publice implicate n colectivul de analiz tehnic pregtesc decizia final a etapei de ncadrare, lund n considerare propunerile
publicului.
(2) Dac aceast decizie final intr n conflict cu decizia iniial, titularul proiectului informeaz publicul n conformitate cu prevederile art. 17 alin. (3).
(3) Dac decizia final nu contrazice decizia anterioar, autoritatea public competent pentru protecia mediului, n termen de 5 zile de la primirea propunerilor motivate
de a reconsidera decizia etapei de ncadrare, emite un rspuns n scris prin care motiveaz decizia final i pe care l transmite persoanelor din public care au contestat
decizia.
Art. 39 - Dup efectuarea evalurii impactului asupra mediului i realizarea raportului la studiul de evaluare a impactului asupra mediului, titularul proiectului, folosind
metodele de informare menionate mai sus, aduce la cunotina publicului, cu cel puin 10 zile nainte de data prevzut pentru edina de dezbatere public, urmtoarele
informaii:
a) locul i data dezbaterii publice;
b) locul i data la care este disponibil spre consultare raportul la studiul de evaluare a impactului asupra mediului;
c) adresa autoritii publice pentru protecia mediului la care se transmit propunerile justificate ale publicului privind raportul la studiul de evaluare a impactului asupra
mediului.
Art. 40 - (1) Publicul poate nainta propuneri justificate privind evaluarea impactului asupra mediului pn la data la care are loc dezbaterea public a raportului la
studiul de evaluare a impactului asupra mediului, i nu mai trziu de aceast dat.
(2) La naintarea propunerilor justificate privind evaluarea impactului asupra mediului membrii publicului sunt obligai s-i declare numele, prenumele, adresa i data,
pe care autoritatea public competent pentru protecia mediului le consemneaz ntr-un formular conform celui prezentat n anexa nr. IV.1.
Art. 41 - edina de dezbatere public are loc n prezena reprezentanilor autoritii publice competente pentru protecia mediului, n modul cel mai convenabil pentru
public, pe teritoriul unde urmeaz s se implementeze proiectul i n afara orelor de program.
Art. 42 - naintea edinei de dezbatere public titularul proiectului i autoritatea public competent pentru protecia mediului desemneaz un preedinte i un secretar
care nregistreaz participanii. Prerile participanilor se consemneaz ntr-un proces-verbal/minut. Procesul-verbal/minuta al/a edinei se semneaz de preedinte,
secretar i, la cererea publicului, de unul sau de mai muli reprezentani ai acestuia.
Art. 43 - Dac n interval de 90 de minute de la ora anunat pentru nceperea edinei nu se prezint nici un reprezentant al publicului, se poate afirma c nu exist public
interesat de proiectul respectiv, afirmaie consemnat n procesul-verbal semnat de preedinte i de secretar.
Art. 44 - (1) n timpul edinei de dezbatere public titularul proiectului:
a) descrie proiectul propus i evaluarea fcut n studiul de impact asupra mediului, rspunde ntrebrilor publicului, rspunde argumentat la propunerile justificate ale
publicului pe care le-a primit n form scris naintea respectivei edine de audiere;
b) nregistreaz propunerile bine justificate ale publicului, exprimate n cadrul acestei edine, pe acelai formular pe care a consemnat i propunerile bine justificate
primite nainte de data dezbaterii publice.
(2) n baza rezultatelor dezbaterii publice titularul proiectului pregtete o evaluare a propunerilor motivate ale publicului, coninnd soluii de rezolvare a problemelor
semnalate, pe care o nainteaz autoritii publice competente pentru protecia mediului, conform formularului prezentat n anexa nr. IV.2.
(3) Reprezentanii/reprezentantul autoritii publice competente pentru protecia mediului ndrum titularul n activitatea de evaluare a propunerilor bine justificate ale
publicului.
Art. 45 - Dup examinarea raportului la studiul de evaluare a impactului asupra mediului, a concluziilor prilor implicate n evaluare, a posibilitilor de a pune n
Ordin 860/2002
file:///C|/Users/GHC/Desktop/Ordin 860-2002.htm[4/8/2010 9:36:37 AM]
aplicare proiectul i a evalurii motivate a propunerilor publicului, autoritatea public competent pentru protecia mediului ia decizia privind emiterea acordului de
mediu/acordului integrat de mediu sau respingerea motivat a proiectului pe amplasamentul respectiv.
Art. 46 - (1) n termen de 3 zile de la luarea deciziei finale autoritatea public competent pentru protecia mediului anun n pagina proprie de Internet sau prin afiaj la
sediul propriu urmtoarele:
a) coninutul deciziei luate i toate condiiile anexate la aceasta;
b) motivele care au stat la baza lurii deciziei;
c) informaii privind msurile principale de evitare, de reducere i, dac este posibil, de ndeprtare a impactului negativ asupra mediului;
d) data pn la care se primesc observaiile publicului.
(2) Observaiile publicului se primesc n termen de 10 zile de la anunul public al deciziei finale i fundamenteaz emiterea acordului de mediu.
(3) Acordul de mediu este pus la dispoziia publicului la cerere.
Art. 47 - n termen de dou zile de la primirea deciziei finale referitoare la proiect titularul proiectului anun decizia primit folosind metodele de informare menionate
n prezentul capitol.

CAPITOLUL IV
Valabilitatea acordului/acordului integrat de mediu Revizuirea, suspendarea i anularea acordurilor de mediu
Art. 48 - Autoritatea public competent pentru protecia mediului emite, revizuiete i actualizeaz, dup caz, acordul de mediu.
Art. 49 - (1) Acordul de mediu se emite numai dac proiectul prevede eliminarea consecinelor negative asupra mediului, n raport cu prevederile aplicabile din normele
tehnice i reglementrile n vigoare.
(2) Acordul de mediu este valabil pe toat perioada punerii n aplicare a proiectului, dar i pierde valabilitatea dac lucrrile de investiii pentru care a fost eliberat nu
ncep n maximum 2 ani de la data emiterii. Pe durata execuiei lucrrilor autoritile publice competente pentru protecia mediului controleaz respectarea condiiilor
impuse prin acordul de mediu.
Art. 50 - (1) Acordul de mediu se revizuiete dac apar elemente noi, necunoscute la data emiterii.
(2) Titularul proiectului sau al activitii va informa n scris autoritatea public competent pentru protecia mediului ori de cte ori exist o schimbare de fond a datelor
care au stat la baza eliberrii acordului de mediu.
(3) Autoritatea public competent pentru protecia mediului stabilete dac este necesar revizuirea acordului de mediu.
(4) Cererile pentru revizuirea acordului de mediu urmeaz procedura descris n cap. II. n funcie de modificrile survenite, dup caz, se poate cere i refacerea evalurii
impactului asupra mediului.
Art. 51 - (1) Acordul de mediu se suspend pentru nerespectarea prevederilor acestuia, dup o somaie prealabil, cu termen, care se menine pn la eliminarea cauzelor,
dar nu mai mult de 6 luni.
(2) Autoritatea public competent pentru protecia mediului dispune, dup expirarea termenului de suspendare, anularea acordului de mediu i oprirea execuiei
proiectului.
(3) Dispoziia de suspendare a acordului de mediu, precum i cea de ncetare a proiectului sunt executorii.
CAPITOLUL V
Dispoziii finale

Art. 52 - (1) nainte de punerea n funciune a investiiilor aferente activitilor cu impact semnificativ asupra mediului pentru care s-a obinut acord de mediu/acord
integrat de mediu, titularii sunt obligai s depun solicitarea i s obin autorizaia de mediu/autorizaia integrat de mediu.
(2) Pentru investiiile noi i modificarea celor existente pentru care s-a obinut acord de mediu/acord integrat de mediu, autorizaia de mediu/autorizaia integrat de
mediu se va elibera pe baza dosarului de obiectiv existent la sediul autoritilor publice competente pentru protecia mediului, completat, dup caz, cu informaii
suplimentare aprute n perioada de execuie a investiiei i cu autorizaiile emise de celelalte autoriti.
Art. 53 - (1) Autoritile publice competente pentru protecia mediului au obligaia actualizrii permanente a dosarului de obiectiv existent la sediul acestora cu
Ordin 860/2002
file:///C|/Users/GHC/Desktop/Ordin 860-2002.htm[4/8/2010 9:36:37 AM]
procesele-verbale de inspecie completate n urma controalelor efectuate n perioada de execuie a investiiei.
(2) La finalizarea lucrrilor de execuie autoritatea public competent pentru protecia mediului va efectua un control de specialitate pentru verificarea respectrii tuturor
condiiilor impuse prin acordul/acordul integrat de mediu. Procesul-verbal de constatare ntocmit n aceast etap va fi nsoit de procesul-verbal de recepie a lucrrilor
aferente investiiei realizate.
Art. 54 - Pn la organizarea ageniilor regionale pentru protecia mediului, acordurile de mediu aflate n competena de emitere a acestor agenii vor fi emise de
autoritile publice central i judeene pentru protecia mediului, dup caz.
Art. 55 - Anexele nr. I-VI fac parte integrant din prezenta procedur.
ANEXA nr. I.1
la procedur

L I S T A
activitilor cu impact semnificativ asupra mediului,
care se supun evalurii impactului asupra mediului (EIM)

Activitate i/sau instalaie
Competene Act de reglementare
Central Regional Local
Acord de
mediu
Acord integrat
de mediu
1. Agricultur

1.1. Instalaii pentru creterea intensiva a porcilor, cu o capacitate cel
puin egal cu:

a) 750 locuri pentru scroafe;

X

X
b) 2000 locuri pentru creterea porcilor mai mari de 30 kg;

X

X
1.2. Instalaii pentru creterea intensiva a pasrilor, cu o capacitate cel
puin egal cu:

a) 40.000 locuri pentru creterea pasrilor de carne;

X

X
b) 40.000 locuri pentru pasri ouatoare

X

X
1.3. Defriarea suprafeelor mai mari de 10 ha*) X

X
2. Industrie extractiva a petrolului, gazelor naturale, crbunelui i turbei

2.1. Extracia petrolului:

a) cnd cantitatea extras depete 500t/zi;

X X

b) extracia petrolului din platforma continental*)

X X

2.2. Extracia gazelor naturale, cnd cantitatea extras depete
500.000 m
3
/zi

X X

2.3. Extracia crbunelui n exploatri miniere de suprafaa, cnd
suprafaa amplasamentului depete 25 ha*)

X X

2.4. Extracia turbei, cnd suprafaa amplasamentului depete 150 ha.

X X j
3. Industria energetic

3.1. Termocentrale i alte instalaii de ardere, inclusiv instalaii
industriale pentru producerea electricitii, cldurii, aburului sau apei
calde, cu o putere de cel puin 50 MW*)

X

X
3.2. Rafinrii de iei i prelucrare a gazelor*

X

X
3.3. Cuptoare de cocs X X
3.4. Instalaii de gazeificare i lichefiere a crbunilor*)

X

X
3.5. Instalaii de gazeificare i lichefiere a isturilor bituminoase, cu o
capacitate de cel puin 500 t/zi*)

X

X
3.6. Centrale nucleare i alte reactoare nucleare, inclusiv dezafectarea
sau dezasamblarea acestora, sau reactoare
1)
(cu excepia instalaiilor de
cercetare pentru producerea i conversia materialelor fisionabile i a
celor radioactive, a cror putere maxim nu depete 1kW putere
termic continu)*)
--------------
X

X

Ordin 860/2002
file:///C|/Users/GHC/Desktop/Ordin 860-2002.htm[4/8/2010 9:36:37 AM]
1)
Centralele nucleare si alte reactoare nucleare nceteaz de a mai fi considerate
ca atare atunci cnd tot combustibilul nuclear si alte elemente contaminate
radioactive au fost ndeprtate definitiv de pe amplasamentul instalaiei.
3.7. Instalaii pentru reprocesarea combustibilului nuclear iradiat* X

X

3.8. Instalaii pentru*):

a) producerea sau mbogirea combustibilului nuclear; X

X

b) procesarea combustibilului nuclear iradiat sau pentru procesarea
deeurilor cu nivel ridicat de radioactivitate;
X

X

c) depozitarea final a combustibilului nuclear iradiat; X

X

d) depozitarea final a deeurilor radioactive, exclusiv; X

X

e) stocarea, planificat pentru o perioad mai mare de 10 ani, a
combustibilului iradiat sau a deeurilor radioactive, pe un amplasament
diferit de cel de producie, exclusiv;
X

X

3.9. Construirea liniilor aeriene de tensiune electric, cu o tensiune de
cel puin 220 kV i o lungime de cel puin 15 km.
(X dup caz) (X dup caz) x X

4. Producerea i prelucrarea metalelor

4.1. Instalaii de prjire sau sinterizare a minereului metalic (inclusiv a
zcmintelor de sulfuri)*)

X

X
4.2. Instalaii integrate pentru producerea fontei sau a oelului (topire
primar ori secundar), inclusiv instalaii pentru turnarea continu, cu o
capacitate ce depete 2,5t/h*)

X

X
4.3. Instalaii pentru prelucrarea metalelor feroase:

a) laminoare la cald cu o capacitate mai mare de 20 t oel brut/h;

X

X
b) forje cu ciocane, a cror energie de lovire depete 50 kJ/ciocan, iar
puterea caloric utilizat este mai mare de 20 MW;

X

X
c) aplicarea de straturi protectoare din metal topit, cu o capacitate de
tratare mai mare de 2 t oel brut/or;

X

X
4.4. Turntorii pentru metale feroase, cu o capacitate mai mare de 20
t/zi;

X

X
4.5. Instalaii pentru:

a) producerea de metale neferoase brute din minereuri concentrate sau
materii prime secundare, prin procese metalurgice, chimice ori
electrolitice*);

X

X
b) topirea, inclusiv alierea metalelor neferoase i a produselor
recuperate (rafinare, turnatorie, etc.), cu o capacitate de topire mai mare
de 4 t/zi pentru plumb i cadmiu sau de 20 t/zi pentru toate celelalte
metale;

X

X
4.6. Instalaii pentru tratarea suprafeelor metalelor i materialelor
plastice prin folosirea procedeelor electrolitice sau chimice, la care
volumul cuvelor de tratare depete 30 m
3

X

X
5. Industria materialelor minerale de construcii

5.1. Instalaii pentru extracia azbestului i pentru prelucrarea i
transformarea azbestului i a produselor care conin azbest*):

a) instalaii pentru produsele de azbociment;

X

X
b) instalaii pentru materiale de friciune;

X

X
c) instalaii pentru alte utilizri ale azbestului;

X

X
5.2. Instalaii pentru producerea clinchetului de ciment n cuptoare
rotative cu o capacitate de producie mai mare de 500 t/zi sau a varului
n cuptoare rotative cu o capacitate de producie care depete 50 t/zi
ori n alte tipuri de cuptoare cu o capacitate de producie mai mare de
50t/zi

X

X
5.3. Instalaii pentru fabricarea sticlei, inclusiv a fibrelor de sticla, cu o
capacitate de topire mai mare de 20 t/zi

X

X
5.4. Instalaii pentru topirea substanelor minerale, inclusiv pentru
producerea fibrelor minerale, cu o capacitate de topire mai mare de 20
t/zi

X

X
5.5. Instalaii pentru fabricarea produselor de ceramic prin ardere, n
special a iglelor, crmizilor, crmizilor refractare, dalelor,
produselor din ceramica sau porelan, cu o capacitate de producie mai
mare de 75 t/zi i/sau cu o capacitate a cuptoarelor mai mare de 4 m
3
i
cu o densitate de ncrcare pentru fiecare cuptor mai mare de 300
kg/m
3

X

X
5.6. Alte exploatri miniere*):

Ordin 860/2002
file:///C|/Users/GHC/Desktop/Ordin 860-2002.htm[4/8/2010 9:36:37 AM]
a) Activiti miniere cu o capacitate de producie peste 5 mil. t/an i
suprafaa perimetrului de exploatare peste 1000 ha
X

X

b) Cariere i exploatri miniere de suprafaa, cnd suprafaa
amplasamentului este mai mare de 25 ha dar mai mica de 1000 ha

X (peste 100 ha) X (pana la 100
ha)
X

6. Industria chimica i petrochimic

6.1. Instalaii chimice integrate*) cum sunt instalaiile pentru
producerea substanelor pe scara industriala folosind procese de
conversie chimica, n care mai multe uniti tehnologice alturate sunt
legate funcional una de cealalt i sunt utilizate pentru:

6.1.1. Producerea substanelor chimice organice de baz:

a) hidrocarburi (liniare sau ciclice, saturate sau nesaturate, alifatice sau
aromatice);

X

X
b) hidrocarburi ce conin oxigen, precum: alcooli, aldehide, cetone,
acizi carboxilici, esteri, acetai, peroxizi, rini epoxidice;

X

X
c) hidrocarburi sulfuroase;

X

X
d) hidrocarburi ce conin azot, precum: amine, amide, compui azotoi,
compui nitro sau azotai, nitrili, cianai, sau izocianai;

X

X
e) hidrocarburi coninnd fosfor;

X

X
f) hidrocarburi halogenate;

X

x
g) compui organometalici;

X

X
h) materiale plastice de baz (fibre polimerice sintetice i fibre pe baz
de celuloz);

X

X
i) cauciucuri sintetice;

X

X
j) vopsele i pigmeni;

X

X
k) ageni de suprafa i ageni tensioactivi;

X

X
6.1.2. Producerea substanelor chimice anorganice de baz:

a) gaze, ca de exemplu: amoniac, clor sau acid clorhidric gazos, fluor
sau acid fluorhidric, oxizi de carbon, compui ai sulfului, oxizi de azot,
hidrogen, dioxid de sulf, oxiclorura de carbon;

X

X
b) acizi, ca de exemplu: acid cromic, acid fluorhidric, acid fosforic, acid
azotic, acid clorhidric, acid sulfuric, oleum, acizi sulfuroi

X

X
c) baze, ca de exemplu: hidroxid de amoniu, hidroxid de potasiu,
hidroxid de sodiu;

X

X
d) sruri, ca de exemplu: clorura de amoniu, clorat de potasiu, carbonat
de potasiu, carbonat de sodiu, perborat, azotat de argint;

X

X
e) metaloizi, oxizi metalici i ali compui anorganici, ca de exemplu:
carbura de calciu, siliciu, carbura de siliciu;

X

X
6.1.3. Producerea ngrmintelor pe baz de fosfor, azot sau potasiu
(ngrminte chimice simple sau complexe)

X

X
6.1.4. Obinerea produselor de uz fitosanitar i a biocidelor

X

X
6.1.5. Obinerea produselor farmaceutice de baza folosind procese
chimice sau biologice

X

X
6.2. Producerea explozibililor X X
6.3. Instalaii pentru depozitarea petrolului, a produselor petrochimice
sau chimice, cu o capacitate de cel puin 200.000 t*)

X X

6.4. Construirea conductelor pentru transportul gazelor, petrolului sau
al substanelor chimice, avnd un diametru mai mare de 800 mm i o
lungime de cel puin 40 km.*)
X (dup caz) X (dup caz) X X

7. Industria lemnului i a hrtiei

7.1. Instalaii industriale pentru producerea celulozei din cherestea sau
materiale fibroase similare

X

X
7.2. Instalaii industriale pentru producerea hrtiei i a cartonului, cu o
capacitate de producie mai mare de 20 t/zi*

X

X
8. Proiecte de infrastructur

8.1. Construcia de linii pentru traficul feroviar de lung distan*) X (dup caz) X (dup caz) X X

8.2. Construirea aeroporturilor
2)
dotate cu o pist principal lung de
cel puin 2.100 m*)
------------
2)
Aeroport - aeroporturile care se conformeaz definiiei din Convenia de la
Chicago (1944) privind nfiinarea Organizaiei Aviaiei Civile Internaionale
(anexa nr. 14).

X

X

8.3. Construirea de autostrzi i de drumuri expres
3)
*)
X (dup caz) X (dup caz) X X

Ordin 860/2002
file:///C|/Users/GHC/Desktop/Ordin 860-2002.htm[4/8/2010 9:36:37 AM]
----------
3)
Drumul expres - drumuri care se conformeaz definiiei din Acordul european
privind arterele principale de trafic internaional, din 15 noiembrie 1975
8.4. Construirea drumurilor noi cu cel puin 4 benzi sau realinierea
i/sau lrgirea unui drum existent de doua sau mai puine benzi pn la
4 sau mai multe benzi, n cazul n care aceste drumuri noi sau seciunea
lrgit a acestora este de cel puin 10 km lungime continu
X (dup caz) X (dup caz) X X

8.5. Ci navigabile interioare i porturi pentru traficul fluvial interior
care permit trecerea vaselor mai mari de 1.350 t*)

X X

8.6. Porturi comerciale, cheiuri pentru ncrcare i descrcare legate de
uscat i porturi exterioare (exclusiv cheiuri pentru feribot), care permit
intrarea vaselor de cel puin 1.350 t*).

X X

9. Gestiunea deeurilor

9.1. Instalaii pentru eliminarea sau recuperarea deeurilor
periculoase*)
X (peste 750
kg/h)
X (peste 10 t/zi;
sub 750 kg/h)
X (sub 10 t/zi
i sub 750
kg/h)
X X (peste 10
t/zi)
9.2. Instalaii pentru incinerarea deeurilor municipale, cu o capacitate
mai mare de 3 t/h*)

X

X
9.3. Instalaii pentru eliminarea, inclusiv prin tratare chimica, a
deeurilor nepericuloase, cu o capacitate mai mare de 50 t/zi

X

X
9.4. Depozite controlate de deeuri, care primesc mai mult de 10 t/zi
sau cu o capacitate total mai mare de 25.000 t, cu excepia depozitelor
controlate de deeuri inerte.

X

X
10. Alte tipuri de proiecte

10.1. Sisteme de captare a apelor subterane, acolo unde volumul anual
de apa captata este de cel puin 10 milioane m
3
*)
X

X

10.2. Sisteme artificiale de rencrcare a acviferului, acolo unde
volumul anual de apa rencrcat este de cel puin 10 milioane m
3
X

X

10.3. Lucrri de transfer al resurselor de apa ntre bazinele hidrografice,
executate n scopul prevenirii deficitului de ap, pentru un volum anual
de ap transferat de cel puin 100 milioane m
3
; se excepteaz
transferul prin conducte al apei potabile.
X

X

10.4. Lucrri de transfer al resurselor de apa ntre bazinele hidrografice,
pentru un debit mediu multianual al bazinului de captare de cel puin
2.000 milioane m
3
/an i pentru o cantitate de ap transferat de cel
puin 5% din acest debit; se excepteaz transferul prin conducte al apei
potabile.
X

X

10.5. Baraje i lacuri de acumulare cu o cantitate de ap reinut sau
stocat de cel puin 10 milioane m
3
*)
X

X

10.6. Staii pentru epurarea apelor uzate pentru aglomerri umane de
cel puin 150.000 echivalent locuitori
4)
----------
4)
Echivalent locuitori exprima ncrcarea cu poluani a apelor uzate, conform
definiiei din Hotrrea Guvernului nr. 188/2002 pentru aprobarea unor norme
privind condiiile de descrcare n mediul acvatic a apelor uzate.

X X

10.7. Instalaii pentru pretratare (operaiuni precum: splare, albire,
mercerizare) sau vopsirea fibrelor ori textilelor, cu o capacitate de
tratare mai mare de 10 t/zi

X

X
10.8. Instalaii pentru tbcirea blnurilor i a pieilor, cu o capacitate de
tratare mai mare de 12 t/ produse finite/zi;

X

X
10.9. Industrie alimentar:

a) abatoare cu o capacitate de producere a carcaselor de animale mai
mare de 50 t/zi;

X

X
b) tratare i prelucrare n scopul fabricrii produselor alimentare din:
- materii de origine animal (altele dect laptele), cu o capacitate de
producie a produselor finite mai mare de 75 t/zi;

X

X
- materii prime vegetale, cu o capacitate de producie a produselor
finite mai mare de 300 t/zi (valoarea medie trimestriala);

X

X
c) tratarea i prelucrarea laptelui, cu mai mult de 200 t/zi cantitate de
lapte (valoarea medie anuala) intrat n proces.

X

X
10.10. Instalaii pentru eliminarea sau reciclarea carcaselor de animale
i a deeurilor animale, cu o capacitate de tratare mai mare de 10 t/zi;

X

X
Ordin 860/2002
file:///C|/Users/GHC/Desktop/Ordin 860-2002.htm[4/8/2010 9:36:37 AM]
10.11. Instalaii pentru tratarea suprafeei materialelor, obiectelor sau
produselor, utiliznd solveni organici, n particular pentru finisare,
placare, acoperire, degresare, impermeabilizare, dimensionare, vopsire,
curare sau impregnare, cu o capacitate de consum mai mare de 150
kg/h sau mai mult de 200 t/an.

X

X
10.12. Instalaii pentru producia de carbon (crbune srac n gaze) sau
de electrografit prin incinerare sau grafitizare.

X

X
_____________
*) Activiti/instalaii menionate n Anexa nr. I la Convenia privind evaluarea impactului asupra mediului n context transfrontier, adoptat la Espo la 25 februarie 1991, ratificat prin Legea nr.
22/2001.

ANEXA nr. I.2
la procedur

L I S T A
activitilor i/sau instalaiilor cu potenial semnificativ asupra mediului,
care se supun etapei de ncadrare n procedura de evaluare a impactului asupra mediului

Activitate i/sau instalaie
Competene
Central Regional Local
1. Agricultur, silvicultur i piscicultur

a) Proiecte pentru restructurarea exploataiilor agricole

X (dup caz) X
b) Proiecte pentru utilizarea terenului necultivat sau a suprafeelor parial antropizate n scop
agricol intensiv

X (dup caz) X
c) Proiecte de gospodrire a apelor pentru agricultur, inclusiv proiecte de irigaii i desecri

X

d) mpdurirea terenurilor pe care nu a existat anterior vegetaie forestiera

X (dup caz) X
e) Defriare n scopul schimbrii categoriei de folosin a terenului a suprafeelor sub 10 ha

X (dup caz) X
f) Instalaii pentru creterea intensiv a animalelor din eptel, altele dect cele incluse n
Anexa 1.1

X
g) Cresctorii pentru piscicultur intensiv

X
h) Recuperarea terenurilor neagricole, inclusiv a celor din mare.

X
2. Industria extractiv

a) Cariere, exploatri miniere de suprafa i de extracie a turbei, altele dect cele incluse n
Anexa 1.1

X
b) Exploatri miniere subterane, altele dect cele incluse in Anexa 1. 1

X
c) Extracia mineralelor prin dragare fluvial sau marin

X
d) Foraje de adncime, n special:

X
(i) foraje geotermale;

X
(ii) foraje pentru depozitarea deeurilor nucleare;

X
(iii) foraje pentru alimentarea cu ap, cu excepia forajelor pentru investigarea stabilitii
solului

X

e) Instalaii industriale de suprafa pentru extracia crbunelui, petrolului, gazelor naturale
i minereurilor, precum i a isturilor bituminoase, altele dect cele incluse n Anexa I.1

X
3. Industria energetic

a) Instalaii industriale pentru producerea energiei electrice i termice, altele dect cele
incluse n Anexa I.1

X
b) Instalaii industriale pentru transportul gazelor, aburului i apei calde; transportul energiei
electrice prin cabluri aeriene, altele dect cele incluse n Anexa I.1

X (dup caz) X
c) Stocarea la suprafa a gazelor naturale

X
d) Stocarea subteran a gazelor combustibile

X
e) Stocarea la suprafa a combustibililor fosili

X
Ordin 860/2002
file:///C|/Users/GHC/Desktop/Ordin 860-2002.htm[4/8/2010 9:36:37 AM]
f) Brichetarea industriala a crbunelui i lignitului

X
g) Instalaii pentru prelucrarea i stocarea deeurilor radioactive, altele dect cele incluse n
Anexa I.1
X

h) Instalaii pentru producerea energiei hidroelectrice

X
i) Instalaii cu care sunt echipate centralele eoliene n scopul producerii energiei.

X
4. Producerea i prelucrarea metalelor

a) Instalaii pentru producerea fontei sau a oelului prin topire primar ori secundar,
inclusiv instalaii pentru turnarea continu, cu o capacitate de pn la 2,5t/h

X
b) Instalaii pentru topirea metalelor feroase:
(i) laminoare la cald cu o capacitate de pn la 20 t oel brut/h

X
(ii) forjerii cu ciocane, a cror energie de lovire nu depete 50 kJ/ciocan, iar puterea
caloric utilizat este de pn la 20 MW

X
(iii) acoperiri metalice de protecie prin topire, cu o capacitate de tratare de pn la 2 t oel
brut/or

X
c) Turnatorii de metale feroase, cu o capacitate de pn la 20 t/zi

X
d) Instalaii pentru topirea, inclusiv alierea, metalelor neferoase, cu excepia metalelor
preioase, sau pentru revalorificarea produselor (finisare, turnare n forme etc.), cu o
capacitate de topire de pn la 4 t/zi pentru plumb i cadmiu sau de pn la 20 t/zi pentru
toate celelalte metale

X
e) Instalaii pentru tratarea suprafeelor metalice i a materialelor plastice prin procese
chimice sau electrolitice, la care volumul cuvelor de tratare nu depete 30 m
3

X
f) Fabricarea i asamblarea de autovehicule i fabricarea motoarelor pentru autovehicule

X
g) antiere navale

X
h) Instalaii pentru construcia i repararea aeronavelor

X
i) Fabricarea echipamentelor feroviare

X
j) Forjare la cald prin explozie

X
k) Instalaii pentru coacerea i sinterizarea minereurilor metalice.

X
5. Industria mineralelor

a) Instalaii pentru fabricarea cimentului n cuptoare rotative, cu o capacitate de producie de
pn la 500 t/zi, sau a varului n cuptoare rotative cu o capacitate de producie de pn la 50
t/zi, ori n alte tipuri de cuptoare cu o capacitate de producie de pn la 50 t/zi.

X
b) Instalaii pentru fabricarea sticlei, inclusiv a fibrelor de sticla, cu o capacitate de topire de
pn la 20 t/zi

X
c) Instalaii pentru topirea substanelor minerale, inclusiv producia fibrelor minerale, cu o
capacitate de topire de pn la 20 t/zi

X
d) Fabricarea produselor ceramice prin ardere, n special a iglelor, crmizilor, crmizilor
refractare, plcilor, gresiilor ceramice sau porelanului, cu o capacitate de producie mai
mic de 75 t/zi i/sau cu o capacitate a cuptoarelor mai mic de 4 m
3
i cu o densitate de
ncrcare pentru fiecare cuptor de pn la 300 kg/m
3

X
6. Industria chimic

a) Tratarea produselor intermediare i producerea substanelor chimice, altele dect cele
incluse n Anexa 1A

X
b) Producerea produselor de uz fitosanitar, produselor farmaceutice, vopselelor i lacurilor,
elastomerilor i peroxizilor, altele dect cele incluse n Anexa IA

X
c) Instalaii de depozitare a produselor petroliere, petrochimice i chimice, cu o capacitate
de pn la 200.000 t.

X
7. Industria alimentar

a) Fabricarea uleiurilor i a grsimilor vegetale, cu o capacitate de producie a produselor
finite de pn la 300 t/zi (valoarea medie trimestrial) i animale, cu o capacitate de
producie a produselor finite de pn la 75 t/zi

X
b) Ambalarea i conservarea produselor animale i vegetale

X
c) Fabricarea produselor lactate, cu mai puin de 200 t/zi cantitate de lapte (valoarea medie
anual)

X
d) Fabricarea malului i a berii

X
e) Fabricarea produselor de cofetrie i a siropului

X
f) Abatoare, altele dect cele cuprinse n Anexa I.1

X
g) Instalaii industriale pentru fabricarea amidonului

X
h) Fabrici de faina i ulei de pete

X
i) Fabrici de zahr.

X
8. Industria textil, a pielriei, a lemnului i hrtiei

a) Instalaii industriale pentru producerea hrtiei i a cartonului, cu o capacitate de producie

X
Ordin 860/2002
file:///C|/Users/GHC/Desktop/Ordin 860-2002.htm[4/8/2010 9:36:37 AM]
de pn la 20 t/zi
b) Instalaii pentru pretratarea (operaii ca splarea, nlbirea, mercerizarea) sau vopsirea
fibrelor ori textilelor, cu o capacitate de tratare de pn la 10 t/zi

X
c) Instalaii pentru tbcirea/argsirea pieilor i blnurilor, cu o capacitate de tratare de pn
la 12 t/ produse finite/zi.

X
9. Industria cauciucului

Fabricarea i tratarea produselor pe baz de elastomeri.

X
10. Proiecte de infrastructur

a) Proiecte de dezvoltare a unitilor industriale

X
b) Proiecte de dezvoltare urban, inclusiv construcia centrelor comerciale i a parcrilor
auto

X
c) Construcia cilor ferate, altele dect cele incluse n Anexa I.1, a instalaiilor de
transbordare intermodal i a terminalelor intermod

X (dup caz) X
d) Construcia aerodromurilor, altele dect cele incluse n Anexa I.1

X
e) Construcia drumurilor, porturilor i instalaiilor portuare, inclusiv a porturilor de pescuit,
altele dect cele incluse n Anexa I.1

X
f) Construcia cilor navigabile interioare, altele dect cele incluse n Anexa 1.1, lucrri de
canalizare i lucrri mpotriva inundaiilor

X

g) Baraje i alte instalaii proiectate pentru reinerea sau stocarea apei pe termen lung, altele
dect cele incluse n Anexa I.1

X

h) Linii de tramvai, ci ferate subterane i de suprafa, linii suspendate sau linii similare
specifice, utilizate exclusiv sau n principal pentru transportul de persoane

X
i) Instalaii de conducte pentru gaze i petrol, altele dect cele incluse n Anexa I.1

X (dup caz) X
j) Instalaii de apeducte de lungime mare

X

k) Lucrri pentru combaterea eroziunii costiere i lucrri maritime ce pot modifica profilul
costier prin construcia, de exemplu, de diguri, chei, pontoane, debarcadere sau alte lucrri
de aprare marin, exclusiv ntreinerea i reconstrucia unor astfel de lucrri

X

l) Instalaii de extracie a apei subterane i de rencrcare artificiala a rezervelor de apa
subteran, altele dect cele incluse n Anexa I.1

X

m) Lucrri pentru transferul resurselor de ap ntre bazine hidrografice, altele dect cele
incluse n Anexa I.1

X

11. Alte proiecte

a) Piste permanente de curse i testare a vehiculelor cu motor

X
b) Instalaii pentru eliminarea deeurilor, altele dect cele incluse n Anexa I.1

X
c) Staii pentru epurarea apelor uzate, altele dect cele incluse n Anexa I.1

X
d) Amplasamente pentru depozitarea nmolurilor provenite de la staiile de epurare

X
e) Depozite de fier vechi, de vehicule uzate, inclusiv deeuri de vehicule

X
f) Bancuri de proba pentru motoare, turbine sau reactoare

X
g) Instalaii pentru fabricarea fibrelor minerale artificiale

X
h) Instalaii pentru recuperarea sau distrugerea substanelor explozive

X
i) Centre de ecarisaj.

X
12. Turism i recreare

a) Prtii de schi, instalaii schilift, telecabine i amenajrile aferente

X
b) Amenajri marine de agrement

X

c) Sate de vacanta i complexuri hoteliere n afara zonelor urbane i amenajrile aferente

X
d) Campinguri permanente i amplasamente pentru caravane

X
e) Parcuri tematice.

X
13. Modificri sau extinderi de proiecte efectuate pentru testri

a) Orice modificare sau extindere de proiecte prevzute n Anexa I.1 sau n prezenta Anexa,
deja autorizate, executate sau n curs de a fi executate, care poate avea efecte semnificative
asupra mediului

X
b) Proiectele stabilite n Anexa I.1, efectuate exclusiv sau n principal pentru elaborarea i
testarea de metode sau produse noi i care s nu fie utilizate pe o perioad mai mare de 2
ani.

X

ANEXA nr. II.1
la procedur
Ordin 860/2002
file:///C|/Users/GHC/Desktop/Ordin 860-2002.htm[4/8/2010 9:36:37 AM]

FORMATUL TAMPILELOR


tampila A tampila B

- T - T
- Se supune CAU. - ^ - Se supune CAU. - ^
- Nu f ace obi ect ul pr ocedur i i - - - Face obi ect ul pr ocedur i i de medi u - -
- de mediu. - - - cu/fr acord de mediu. - -
- - - 3, 5 cm - - - 3, 5 cm
-ef birou AAA: ___________________- - -ef birou AAA: ___________________- -
-Semntura ________________________- - -Semntura ________________________- -
- I PM ______________________________ - v - I PM ______________________________ - v
+ + + +
| < >| | < >|
5 cm 5 cm


ANEXA nr. II.2
la procedur

NORMATIV
de coninut pentru memoriul tehnic necesar emiterii
acordului/acordului integrat de mediu
I. Date generale
- Denumirea obiectivului de investiii
- Amplasamentul obiectivului i adresa
- Proiectantul lucrrilor
- Beneficiarul lucrrilor/titularul proiectului/proprietarul depozitului*)/operatorul depozitului*)
- Valoarea estimativ a lucrrilor, din care: pentru protecia mediului
- Perioada de execuie propus
II. Date specifice proiectului
1. Oportunitatea investiiei:
- scopul i importana obiectivului de investiii;
- utilitatea public i/sau modul de ncadrare n planurile de urbanism i amenajare a teritoriului, alte scheme de amenajare, programe speciale, inclusiv planul naional
de gestiune a deeurilor*)
Ordin 860/2002
file:///C|/Users/GHC/Desktop/Ordin 860-2002.htm[4/8/2010 9:36:37 AM]
__________
*) n cazul proiectelor privind instalaii pentru depozitarea deeurilor.
2. Descrierea proiectului
Se prezint elementele caracteristice proiectului, incluznd mai ales:
- descrierea caracteristicilor fizice ale ntregului proiect i a necesitilor de folosin n timpul fazelor de construcie i funcionare, cu modul de asigurare cantitativ i
calitativ a utilitilor;
- descrierea principalelor caracteristici ale proceselor de producie, de exemplu: natura i cantitatea materialelor folo-site, capaciti de producie, materii prime, auxiliare
i combustibili utilizai, produse i subproduse obinute i destinaia acestora, alte date specifice;
- descrierea efectelor semnificative probabile ale proiectului propus asupra mediului, rezultnd din utilizarea resurselor naturale.
n cazul proiectelor privind instalaii pentru depozitarea deeurilor vor fi prezentate, de asemenea:
- clasa din care face parte depozitul - pentru deeuri inerte, pentru deeuri nepericuloase, pentru deeuri periculoase;
- numrul de locuitori deservii (inclusiv localitile) - n cazul depozitelor de deeuri nepericuloase;
- suprafaa ocupat i capacitatea maxim;
- durata de funcionare estimat (corelat cu prognozele de generare a deeurilor pe urmtorii 10-15 ani);
- lista deeurilor care sunt acceptate la depozitare;
- procedura de acceptare a deeurilor la depozitare (inclusiv modul de nregistrare a datelor);
- infrastructura depozitului i alte elemente componente, n cazul n care proiectul prevede i realizarea altor activiti n plus fa de depozitare (inclusiv tehnologii i
instalaii pentru tratarea deeurilor, dac este cazul);
- sistemul de impermeabilizare a cuvetei depozitului;
- sistemul de automonitorizare tehnologic;
- aspecte privind protecia muncii i paza contra incendiilor.
III. Surse de poluani i protecia factorilor de mediu
1. Protecia calitii apelor:
- sursele de poluani pentru ape, concentraii i debite masice de poluani rezultai pe faze tehnologice i de activitate;
- staiile i instalaiile de epurare sau de preepurare a apelor uzate, proiectate, elementele de dimensionare, randamentele de reinere a poluanilor;
- concentraiile i debitele masice de poluani evacuai n mediu, locul de evacuare sau emisarul.
n cazul proiectelor privind instalaiile pentru depozitarea deeurilor va fi prezentat, de asemenea, sistemul de colectare, tratare i eliminare a levigatului (inclusiv
descrierea tehnologiei i a instalaiei de tratare propuse, n cazul n care aceasta se realizeaz pe amplasament).
2. Protecia aerului:
- sursele de poluani pentru aer, debitele, concentraiile i debitele masice de poluani rezultai i caracteristicile acestora pe faze tehnologice sau de activitate;
- instalaiile pentru epurarea gazelor reziduale i reinerea pulberilor, pentru colectarea i dispersia gazelor reziduale n atmosfer, elementele de dimensionare,
randamentele;
- concentraiile i debitele masice de poluani evacuai n atmosfer.
n cazul proiectelor privind instalaiile pentru depozitarea deeurilor va fi prezentat, de asemenea, sistemul de colectare i evacuare a gazului de depozit (inclusiv
modalitatea de tratare propus - ardere controlat, utilizare etc.).
3. Protecia mpotriva zgomotului i vibraiilor:
- sursele de zgomot i de vibraii;
- amenajrile i dotrile pentru protecia mpotriva zgomotului i vibraiilor;
Ordin 860/2002
file:///C|/Users/GHC/Desktop/Ordin 860-2002.htm[4/8/2010 9:36:37 AM]
- nivelul de zgomot i de vibraii la limita incintei obiectivului i la cel mai apropiat receptor protejat.
4. Protecia mpotriva radiaiilor:
- sursele de radiaii;
- amenajrile i dotrile pentru protecia mpotriva radiaiilor;
- nivelul de radiaii la limita incintei obiectivului i la cel mai apropiat receptor protejat.
5. Protecia solului i a subsolului:
- sursele de poluani pentru sol i subsol;
- lucrrile i dotrile pentru protecia solului i a subsolului.
6. Protecia ecosistemelor terestre i acvatice:
- descrierea aspectelor de mediu ce vor fi semnificativ afectate prin proiectul propus, inclusiv, n special: populaia, fauna, flora, solul, apa, aerul, factorii climatici,
peisajul i interrelaiile dintre aceti factori;
- poluanii i activitile ce pot afecta ecosistemele acvatice i terestre;
- lucrrile, dotrile i msurile pentru protecia faunei i florei terestre i acvatice, a biodiversitii, monumentelor naturii i ariilor protejate.
7. Protecia aezrilor umane i a altor obiective de interes public:
- distana fa de aezrile umane i obiectivele de interes public, respectiv investiii, monumente istorice i de arhitectur, diverse aezminte, zone de interes tradiional
etc.;
- lucrrile, dotrile i msurile pentru protecia aezrilor umane i a obiectivelor protejate i/sau de interes public.
8. Gospodrirea deeurilor generate pe amplasament:
- tipurile i cantitile de deeuri de orice natur rezultate;
- modul de gospodrire a deeurilor i asigurarea condiiilor de protecie a mediului.
9. Gospodrirea substanelor toxice i periculoase:
- substanele toxice i periculoase produse, folosite, comercializate;
- modul de gospodrire a substanelor toxice i periculoase i asigurarea condiiilor de protecie a factorilor de mediu i a sntii populaiei.
IV. Lucrri de refacere/restaurare a amplasamentului
- Situaii identificate de risc potenial; zonele i factorii de mediu posibil a fi afectai
- Descrierea msurilor preconizate pentru prevenirea, reducerea i, acolo unde este posibil, contracararea efectelor adverse semnificative asupra mediului
- Lucrrile propuse pentru refacerea/restaurarea amplasamentului n caz de accidente i/sau la ncetarea activitii
n cazul proiectelor privind instalaiile pentru depozitarea deeurilor vor fi prezentate, de asemenea:
- prevederi privind modul de constituire a Fondului pentru nchiderea depozitului de deeuri i urmrirea acestuia postnchidere, inclusiv pentru acoperirea parial (a
unei celule cu capacitatea epuizat), n cazul n care proiectul prevede acest lucru;
- aspecte referitoare la planul de intervenie pentru cazuri accidentale i/sau de urgen;
- sistemul de nchidere i monitoring postnchidere;
- modaliti de reabilitare i utilizare ulterioar a terenului.
V. Prevederi pentru monitorizarea mediului
Dotrile i msurile prevzute pentru controlul emisiilor de poluani n mediu, supravegherea calitii factorilor de mediu i monitorizarea activitilor destinate proteciei
mediului
Ordin 860/2002
file:///C|/Users/GHC/Desktop/Ordin 860-2002.htm[4/8/2010 9:36:37 AM]
n cazul proiectelor privind instalaiile pentru depozitarea deeurilor vor fi prezentate, de asemenea:
- sistemul de automonitorizare a emisiilor i a calitii factorilor de mediu n zona de influen (n conformitate cu prevederile legale n vigoare);
- modul de nregistrare i de raportare a datelor de monitoring n timpul exploatrii i n postnchidere.
VI. Anexe - piese desenate
1. Planul de ncadrare n zon a obiectivului i planul de situaie cu modul de planificare a utilizrii suprafeelor
2. Schemele-flux pentru:
- procesul tehnologic i fazele activitii, cu bilan cantitativ i calitativ, cu sursele de poluani, mod de colectare i dirijare la instalaiile de depoluare;
- procesele de reinere a poluanilor.
3. Alte piese desenate, stabilite de autoritatea public teritorial pentru protecia mediului
NOTE:
I.Pentru proiectele de investiii care urmeaz a fi finanate din fonduri comunitare (ISPA, SAPARD etc.) parametrii instalaiilor i condiiile de funcionare vor avea n
vedere condiiile de emisie/evacuare de poluani stabilite prin legislaia Uniunii Europene. Se pstreaz limitele naionale n situaii n care acestea sunt mai restrictive
dect cele stabilite de legislaia Uniunii Europene.
II.Pentru activitile cuprinse n anexa nr. I.1, respectiv n anexa nr. 1 la Ordonana de urgen a Guvernului nr. 34/2002 privind prevenirea, reducerea i controlul
integrat al polurii, aprobat i modificat prin Legea nr. 645/2002, vor fi avute n vedere urmtoarele:
1. memoriul tehnic va specifica modul cum au fost aplicate cerinele specifice autorizrii integrate de mediu, inclusiv cele referitoare la limitele de poluani, n raport cu
aplicarea celor mai bune tehnici disponibile;
2. se vor consulta i aplica prevederile legale privind limitele de emisie a poluanilor n aer i n ap, coninute n urmtoarele acte legislative, privind:
a) incinerarea deeurilor, conform Hotrrii Guvernului nr. 128/2002;
b) gestionarea uleiurilor uzate, conform Hotrrii Guvernului nr. 662/2001, cu modificrile ulterioare;
c) Programul de aciune pentru reducerea polurii mediului acvatic i a apelor subterane, cauzat de evacuarea unor substane periculoase, aprobat prin Hotrrea
Guvernului nr. 118/2002;
d) stabilirea unor msuri pentru limitarea emisiilor anumitor poluani n aer, provenii din instalaii mari de ardere, conform prevederilor legale i de la data intrrii n
vigoare a acestora;
e) reducerea emisiilor de compui organici volatili, dato-rate utilizrii solvenilor organici n anumite activiti i instalaii, conform prevederilor legale i de la data
intrrii n vigoare a acestora;
f) prevenirea i reducerea polurii mediului cu azbest, conform prevederilor legale i de la data intrrii n vigoare a acestora.

ANEXA nr. II.3
la procedur

PROCES VERBAL
de verificare a amplasamentului

Se ntocmete de ctre personalul de specialitate al inspectoratului de
protecie a mediului care a efectuat verificarea amplasamentului proiectului.

Pentru activitile menionate n Anexa nr. I.2, concluziile PV de verificare a
Ordin 860/2002
file:///C|/Users/GHC/Desktop/Ordin 860-2002.htm[4/8/2010 9:36:37 AM]
ampl asament ul ui vor f undament a pr opuner ea pr i vi nd ncadr ar ea.

- Model -
-
- I PM ____________________________________ -
- -
- PROCES VERBAL DE VERIFICARE A AMPLASAMENTULUI, -
- -
- Nr . ____________ Di n ______________________ ( dat a) -
-ntocmit la _____________________, n prezena _______________________________-
+ +
-I. Date de identificare i localizare -
+ +
- 1. Ti t ul ar pr oi ect : -
- 2. Adres: -
- 3. Tel ef on/ Fax: -
+ +
-II. Descrierea amplasamentului i a vecintilor acestuia -
+ +
- 1. Ampl asament : -
- 2. Vecinti: -
- 3. Alte activiti desfurate n zona amplasamentului: -
+ +
-III. Receptori sensibili, zone cu regim special de protecie, restricii; -
+ +
- 1) -
- 2) -
- 3) -
- -
- -
+ +
-IV. Identificarea publicului int (potenial interesat) i a posibilitilor -
- ef i ci ent e de i nf or mar e a acest ui a -
+ +
- -
- -
- -
- -
+ +
- -
- -
- -
- -
Ordin 860/2002
file:///C|/Users/GHC/Desktop/Ordin 860-2002.htm[4/8/2010 9:36:37 AM]
+ +
-V. Posibiliti de asigurare a utilitilor i descrierea impactului potenial-
-asupra mediului, dup caz, datorat asigurrii unitilor -
+ +
- 1. Alimentarea cu ap: -
- 2. Evacuar ea apel or uzat e: -
- 3. Sistemul de nclzire -
- 4. Gospodrirea deeurilor -
+ +
- VI . Concl uzi i -
+ +
- -
- -
+ +
-VII. Cerine speciale pv. monitorizarea/evaluarea impactului -
+ +
- -
- -
+ +
-VIII. Persoana de contact/responsabil pentru protecia mediului din partea -
- t i t ul ar ul ui de pr oi ect -
+ +
- 1. Nume i prenume: -
- 2. Poziia n cadrul firmei: -
- 3. Tel ef on: ; Fax: E- mai l : -
+ +
-IX. Semnturi -
+ +
- Repr ezent ant I . P. M. , -
- Nume ________________________________________________________ -
- Semntura ___________________________________________________ -
+ +
- Repr ezent ant t i t ul ar pr oi ect , -
- Nume ________________________________________________________ -
- Semntura ___________________________________________________ -
L -


ANEXA nr. II.4
la procedur

Ordin 860/2002
file:///C|/Users/GHC/Desktop/Ordin 860-2002.htm[4/8/2010 9:36:37 AM]
ANUNUL PUBLIC
( Denumi r ea comer ci ant ul ui ) _______________________________ t i t ul ar al pr oi ect ul ui
________________________________________________________________________________
anun publicul interesat asupra (1/2/3/4, dup caz) ___________________________
________________________________________________________________________________
pentru obinerea acordului de mediu. Informaiile privind potenialul impact
asupr a medi ul ui al pr oi ect ul ui pr opus pot f i consul t at e l a sedi ul I PM __________
( adr esa) _______________________________________________________________________
n zi l el e de ___________________________ nt r e or el e ___________________________
Observaiile publicului se primesc zilnic, la sediul IPM _______________________
pn la _______________ (ziua limit de primire a observaiilor).

1. Depunerea solicitrii de obinere a acordului de mediu pentru un proiect

2. Deci zi a et apei de ncadr ar e a pr oi ect ul ui

3. Audierea public a raportului la studiul de evaluare a impactului asupra
mediului (cu precizarea datei, orei, locului desfurrii - adresa complet)

4. Decizia etapei de analiz a calitii raportului la studiul de a evaluare a
i mpact ul ui asupr a medi ul ui .


ANEXA nr. III
la procedur

Coninutul acordului de mediu
MINISTERUL APELOR I PROTECIEI MEDIULUI
Inspectoratul de Protecie a Mediului .........

Se aprob
Secr et ar de st at ,
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
( pent r u mi ni st er )

ACORD/ACORD INTEGRAT DE MEDIU
Nr . . . . . . . . di n . . . . . . .
Ordin 860/2002
file:///C|/Users/GHC/Desktop/Ordin 860-2002.htm[4/8/2010 9:36:37 AM]

Ca ur mar e a cer er i i adr esat e de . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ,
cu sediul n municipiul (oraul, comuna, satul) .........................................,
str. ........................ nr. ......., sectorul/judeul .............................,
nregistrat la nr. ................. din ..................................,
n urma analizrii documentelor transmise i a verificrii,
n baza Hotrrii Guvernului nr. 17/2001 privind organizarea i funcionarea
Ministerului Apelor i Proteciei Mediului i a Legii proteciei mediului nr. 137/1995, cu
modificrile i completrile ulterioare,
se emi t e:

ACORD/ACORD INTEGRAT DE MEDIU

pentru ................................................., cu sediul n municipiul (oraul,
comuna, sat ul ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , st r . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . nr . . . . . . . ,
sectorul/judeul ............., care prevede ............................................,
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
n scopul . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ,
n urmtoarele condiii: .................................................................
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(Se vor nscrie n acord: msurile pentru prevenirea sau reducerea polurii, niveluri
acceptate ale emisiilor, lucrrile i msurile necesare pentru realizarea acestora.)

Documentaia care a stat la baza emiterii acordului de mediu conine (memoriu tehnic,
st udi u de eval uar e a i mpact ul ui asupr a medi ul ui et c. ) : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ,
el abor at ( e) de . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ,
expertizat(e) de ................................................ (dup caz).
Prezentul acord de mediu se emite cu urmtoarele condiii: ............................
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Prezentul acord de mediu este valabil .......... de la data eliberrii ................
Ordin 860/2002
file:///C|/Users/GHC/Desktop/Ordin 860-2002.htm[4/8/2010 9:36:37 AM]
pn la .................................................... .
Ner espect ar ea pr eveder i l or pr ezent ul ui acor d at r age suspendar ea sau anul ar ea acest ui a,
dup caz.

Di r ect or ,
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
nt ocmi t :
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ef serviciu,
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

NOTE:
I. n plus fa de informaiile generale prevzute ntr-un astfel de document, acordul de mediu pentru un depozit de deeuri trebuie s conin:
- specificarea clasei de depozit n care se ncadreaz proiectul;
- lista de deeuri acceptate la depozitare i procedura de acceptare;
- obligativitatea constituirii Fondului pentru nchiderea depozitului de deeuri i urmrirea acestuia postnchidere.
II. Pentru proiectele de investiii care urmeaz a fi finanate din fonduri comunitare (ISPA, SAPARD etc.) parametrii instalaiilor i condiiile de funcionare vor avea n
vedere condiiile de emisie/evacuare de poluani stabilite prin legislaia Uniunii Europene. Se pstreaz limitele naionale n situaii n care acestea sunt mai restrictive
dect cele stabilite de legislaia Uniunii Europene.
III. Pentru activitile cuprinse n anexa nr. I.1, respectiv n anexa nr. 1 la Ordonana de urgen a Guvernului nr. 34/2002 privind prevenirea, reducerea i controlul
integrat al polurii, aprobat i modificat prin Legea nr. 645/2002, vor fi avute n vedere urmtoarele:
1. acordul integrat va specifica modul cum au fost aplicate cerinele specifice autorizrii integrate de mediu, inclusiv cele referitoare la limitele de poluani, n raport cu
aplicarea celor mai bune tehnici disponibile;
2. se vor consulta i aplica prevederile legale privind limitele de emisie a poluanilor n aer i n ap, coninute n urmtoarele acte legislative, privind:
a) incinerarea deeurilor, conform Hotrrii Guvernului nr. 128/2002;
b) gestionarea uleiurilor uzate, conform Hotrrii Guvernului nr. 662/2001, cu modificrile ulterioare;
c) Programul de aciune pentru reducerea polurii mediului acvatic i a apelor subterane, cauzat de evacuarea unor substane periculoase, aprobat prin Hotrrea
Guvernului nr. 118/2002;
d) stabilirea unor msuri pentru limitarea emisiilor anumitor poluani n aer, provenii din instalaii mari de ardere, conform prevederilor legale i de la data intrrii n
vigoare a acestora;
e) reducerea emisiilor de compui organici volatili, datorate utilizrii solvenilor organici n anumite activiti i instalaii, conform prevederilor legale i de la data
intrrii n vigoare a acestora;
f) prevenirea i reducerea polurii mediului cu azbest, conform prevederilor legale i de la data intrrii n vigoare a acestora.

ANEXA nr. IV.1
la procedur

FORMULAR
Ordin 860/2002
file:///C|/Users/GHC/Desktop/Ordin 860-2002.htm[4/8/2010 9:36:37 AM]
pentru consemnarea observaiilor publicului privind
evaluarea impactului asupra mediului
La naintarea propunerilor motivate privind evaluarea impactului asupra mediului reprezentanii publicului sunt obligai s-i declare numele, prenumele, adresa,
preciznd data, pe care autoritatea public competent pentru protecia mediului le consemneaz ntr-un formular conform modelului prezentat mai jos.
Nr. crt. Numele i prenumele Adresa Data
Coninutul pe scurt al
observaiilor
Numrul anexei Observaii
1.

2.

n.


ANEXA nr. IV.2
la procedur

EVALUAREA PROPUNERILOR PUBLICULUI

n baza rezultatelor dezbaterii publice titularul proiectului pregtete o evaluare a propunerilor motivate ale publicului, coninnd soluii de rezolvare a problemelor
semnalate, pe care o nainteaz autoritii publice competente pentru protecia mediului, folosind formularul prezentat mai jos.
Nr. crt. Nr. de identificare a observaiilor publicului Propunerea Soluia de rezolvareANEXA nr. V
la procedur

CUANTUMUL TARIFELOR

Valoare
Tarif - lei -
Consultaie tehnic
ncadrare iniial - inclusiv
avizare pentru Acord unic*
)
Emitere acord de mediu i/sau
avizare pentru Acord unic
[Etapele I -IV**)]
Emitere acord integrat de
mediu i avizare pentru
Acord unic
(Etapele I -IV)
Pe etape
100.000 100.000
1.000.000
pentru fiecare etap
2.000.000
pentru fiecare etap
Total ***) 100.000 4.000.000 8.000.000
___________
*) Pentru proiecte cu impact nesemnificativ crora li se aplic tampila de tip "A".
**) Pentru proiecte care n urma etapei de ncadrare n vederea realizrii evalurii impactului asupra mediului (EIM) nu sunt supuse unei astfel de evaluri se percep doar tarifele aferente etapelor
de procedur parcurse.
***) n funcie de numrul de consultaii solicitate.
NOT:
ncadrarea iniial se face de ctre reprezentantul autoritii publice competente pentru protecia mediului i se aplic tuturor solicitrilor prezentate. Etapele de procedur
Ordin 860/2002
file:///C|/Users/GHC/Desktop/Ordin 860-2002.htm[4/8/2010 9:36:37 AM]
(I-IV) pentru EIM se aplic, dup caz, doar proiectelor de activiti listate n anexele nr. I.1 i I.2 din prezenta procedur, dup cum urmeaz:
Etapa I: ncadrare (analiza informaiilor prezentate, verificarea amplasamentului, cu completarea Listei de control prezentate n colectivul de analiz tehnic, pregtirea
anunului public)
Etapa a II-a: Definirea domeniului (definitivarea Listei de control i/sau a matricei prezentate n colectivul de analiz tehnic, comunicare ctre beneficiar)
Etapa a III-a: Analiza (completarea Listei de control pentru etapa de analiz, consultarea publicului i a celorlalte autoriti implicate)
Etapa a IV-a: Decizie i validare (emiterea acordului, anunul public).

ANEXA nr. VI
la procedur

SCHEMA LOGIC
a procedurii de evaluare a impactului asupra mediului i de
emitere a acordului de mediu