Sunteți pe pagina 1din 4

Subiecte Semiologie medicala

1.Foaia de observatie clinica medicala


2.Febra: definitie,tipuri de curbe termice, etiologie
3.Cefaleea
4.Ametelile si vertijul
.Astenia, fatigabilitatea si impotenta functionala
!."igantismul
#.$anismul
%.Acromegalia
&.'oala Cus(ing
1).*aloarea
11.Ciano+a
12.,cterul
13.-odificarile pigmentatiei cutanate
14..emoragii cutanate /purpura, ec(imo+a, (ematomul0
1.1ritemul
1!.2e+iuni elementare cu continut solid
1#.2e+iuni elementare cu continut lic(id
1%.2e+iuni elementare prin pierdere de substanta
1&.3eseuri si sec(ele cutanate
2).Semiologia fanerelor
21.-anifestari cutanate paraneopla+ice
22.Semiologia edemelor
23.4be+itatea
24.Semiologia musc(ilor striati
2.4steoporo+a
2!.5a(itismul si osteomalacia
2#.Anamne+a in bolile articulare si ale tesutului conjunctiv
2%.6e(nica de e7aminare a sistemului osteoarticular
2&.17amenul obiectiv al mainii
3).17amenul obiectiv al cotului
31.17aminarea umarului
32.17aminarea coloanei vertebrale
33.17aminarea soldului si a membrului inferior
34.17plorarea paraclinica in bolile reumatologice
3.5eumatismul articular acut
3!.Caracterele artritei din reumatismul articular acut
3#.*oliartrita reumatoida
3%.Caracterele artritei din poliartrita reumatoida
3&.-anifestari pleuropulmonare in bolile articulare si ale tesutului conjunctiv
4).-anifestari oculare in bolile articulare si ale tesutului conjunctiv
41.Spondilartritele seronegative
42.Spondilita anc(ilo+anta
43.-anifestari cardiace in bolile cardiace si ale tesutului conjunctiv
44.Sindromul 5eiter
4.Artrita psoria+ica
4!.Sindromul 'e(cet
4#.2upusul eritematos sistemic
4%.Caracterele artritei din lupusul eritematos sistemic
4&.Sclerodermia
).Sindromul C51S6
1.*olimio+ita si dermatomio+ita
2.'oala mi7ta a tesutului conjunctiv
3.Sindromul Sjogren
4.Artritele infectioasa si reactive
."uta
!.Caracterele generale ale bolilor artro+ice
#.Artro+a coloanei vertebrale
%.Artro+a mainii
&.Artro+ele membrului inferior
!).17aminarea articulatiilor sacroiliace
!1.6ulburari de (emosta+a in bolile (epatice
!2.6rombocitopenii:cau+e, manifestari clinice, diagnostic
!3.,nformatii aduse de anamne+a si e7amenul obiectiv in tulburarile de (emosta+a
!4. ,nformatii aduse de anamne+a si e7amenul obiectiv in leucemiile acute
!. ,nformatii aduse de anamne+a si e7amenul obiectiv in anemiile (emolitice
!!. ,nformatii aduse de anamne+a si e7amenul obiectiv in sindromul anemic
!#. ,nformatii aduse de anamne+a si e7amenul obiectiv in tulburarile de coagulare
!%. ,nformatii aduse de anamne+a si e7amenul obiectiv in sindromul limfoproliferativ
!&. ,nformatii aduse de anamne+a si e7amenul obiectiv in sindromul mieloproliferativ
#).6ulburarile de coagulare in bolile (epatice
#1..emofiliile
#2.*urpura trombocitopenica idiopatica
#3.6eleangiecta+ia (emoragica familiala /'oala 5endu 4sier89eber0
#4."ranulomato+a 9egener
#.*urpura reumatoida
#!.*oliarterita nodoasa
##.Sindroamele vasculitice
#%.-acroglobulinemia 9aldenstrom
#&.-ielomul multiplu
%).3iagnosticul sindroamelor maligne
%1.'oala .odg:in
%2.2eucemia limfatica cronica
%3.Semiologia vaselor limfatice
%4.1tiologia adenopatiilor
%.Adenopatii de cau+a infectioasa
%!..ipersplenismul
%#.,nformatii aduse de e7amenul ganglionilor limfatici
%%.Cau+ele splenomegaliilor
%&.6rombocitemia esentiala
&).-etapla+ia mieloida cu miolofibro+a
&1.2eucemia granulocitara cronica
&2.*olicitemia vera
&3.Sindromul mieloproliferativ
&4.3iagnosticul si clasificarea leucemiilor acute
&.6abloul clinic al leucemiilor acute
&!.2eucemiile acute
&#.*orfiriile
&%.Anemii (emolitice autoimune
&&.6alasemiile
1)).Siclemia /drepanocito+a0
1)1.Anemii (emolitice congenitale prin defect en+imatic
1)2..emoglobinuria paro7istica nocturna
1)3.-icrosferocito+a ereditara
1)4.3iagnosticul sindromului (emolitic
1).Clasificarea anemiilor (emolitice
1)!.Anemia post(emoragica acuta
1)#.Anemiile aplastice
1)%.Anemia megaloblastica prin defect de acid folic
1)&.-anifestari digestive in anemiile feriprive si megaloblastice
11).Anemia megaloblastica prin deficit de vitamina '12
111.Anemiile megaloblastice
112.Anemiile sideroblastice
113.3iagnosticul etiologic al anemiei feriprive
114.Anemia feripriva
11.Anemii prin mecanism periferic
11!.Anemii prin mecanism central
11#.Clasificarea etiopatogenica a anemiilor
11%.3iagnosticul sindromului anemic
11&.3iagnosticul paraclinic in sindromul anemic
12).Sindromul anemic
121.3urerea abdominala
122.3urerea de cau+a esofagiana
123.3isfagia
124.-odificarile de apetit
12."reata si varsaturile
12!.5egurgitatia,ruminatia si sug(itul
12#.6ulburarile de tran+it intestinal
12%.Sangerarile gastrointestinale
12&.Flapping tremorul (epatic /Asteri7isul0
13).17amenul gingiilor
131.17amenul dintilor
132.17amenul obiectiv al limbii
133.17amenul faringelui si amigdalelor
134.6opografia clinica a abdomenului
13.,nspectia abdomenului
13!.*alparea abdomenului
13#.,nformatii aduse de palparea superficiala a abdomenului
13%.,nformatii aduse de palparea abdomenului profund
13&.*alparea ficatului:te(nica, informatii
14).*alparea ve+iculei biliare:te(nica, informatii
141.*alparea splinei:te(nica, informatii
142.*alparea pancreasului:te(nica, informatii
143.-etode speciale de palpare
144.,nofrmatii aduse de percutia abdomenului
14.,nformatii aduse de auscultatia abdomenului
14!.17plorarea bioc(imica a ficatului
14#.17plorarile functionale pancreatice
14%.Sindromul esofagian
14&.Sindromul de reflu7 gastroesofagian si esofagul 'arrett
1).Sindromul esofagian neopla+ic
11.Semiologia tulburarilor motilitatii esofagiene
12.Semiologia le+iunilor caustice esofagiene
13.Sindromul dispeptic ulceros.;lcerul gastric si duodenal
14.Sindroamele gastritice
1.Semiologia stomacului tumoral
1!.Sindromul <ollinger81llison
1#.Sindromul de maldigestie si malabsorbtie intestinala /S--0
1%.1nteropatia glutenica /boala celiaca a adultului0
1&.'olile inflamatorii intestinale
1!).Cancerul colorectal
1!1.Sindromul de intestin iritabil
1!2.Sindromul anorectal
1!3.Sindromul ascitic
1!4.,nformatii aduse de anamne+a in bolile (epatice
1!.6ipuri de (epatomegalii
1!!.6ipuri particulare de (epatomegalii cirotice
1!#.Sindromul icteric
1!%.Sindromul de (ipertensiune portala
1!&.Sindromul de insuficienta (epatica
1#).Sindromul biliar
1#1.2itia+a biliara
1#2.Colecistita acuta si cronica
1#3.6ulburarile functionale ale tractului biliar /disfunctiile biliare0
1#4.*ancreatita acuta
1#.*ancreatita cronica
1#!.Cancerul pancreatic
1##.3iabetul +a(arat:clasificare, metode de e7plorare
1#%.Complicatiile acute si cronice ale diabetului +a(arat
1#&.3iagnosticul clinic al ciro+ei (epatice
1%).3iagnosticul clinic al (epatitei cronice.

S-ar putea să vă placă și