Sunteți pe pagina 1din 10

Neobarocul ca ipostaz a neoclasicismului n crea ia lui Igor Stravinski

Lect.univ.dr. Gabriela Vlahopol


Un vizionar prin excelen , Igor Stravinski i-a deinit crezul estetic !nc din pri"ii ani
ai air"rii artistice, iind ascinat de valorile perene ale culturilor arhaice. Spre deosebire de
conte"poranii si, el nu apeleaz la citat dec#t !n "od excep ional, !n schi"b posed#nd o
ui"itoare capacitate de inven ie, care i-a per"is trecerea cu u urin de la o "anier de
co"pozi ie la alta, de la co"plexele rit"ice, "odale, politonale i "elodice olclorice, la cele
"ai variate structuri "uzicale preclasice i clasice, a$ung#nd p#n la cercetrile !n do"eniul
$azz-ului i ale "uzicii seriale.
%er"enul neoclasicism a a cu" era cunoscut !n anii &'() ! i avea rdcinile !n
"i carea politic "aniestat la acea vre"e cu precdere !n spa iul rancez. S-a dezvoltat !n
ur"a atitudinii generale anti-ger"ane ce do"ina vestul *uropei dup pri"ul rzboi "ondial
i ulterior ctre al doilea rzboi "ondial. +n cercurile artistice, aceast "entalitate anti-
ger"an avea !n vizor tradi iile artei ro"antice i expresioniste.
La acea vre"e, !n plan "uzical, ,o"antis"ul era si"bolizat de lucrrile lui -agner i
.ahler, a cror crea ii rezu"au idealurile ro"antice ale spiritulului i transcendentului.
.uzica era eliberat de regulile i li"itele i"puse anterior de epoca clasic, ls#nd loc
or"elor libere, evocate de i"agina ia co"pozitorilor. .uzica era din ce !n ce "ai "ult
asociat cu literatura i astel devine progra"atic !n esen a sa, pe baza principiului conor"
cruia "uzica poate expri"a e"o iile "ai elocvent dec#t cuv#ntul !nsu i.
/piniile lui Stravinski reeritoare la "uzica lui -agner oer o direc ie clar asupra
concep iei sale co"ponistice i i"plicit a raportrii sale la curentul neoclasic0 n muzica lui
Wagner nu exist conceptul de form muzical: el reduce structura formal la o subordonare
complet fa de text, de i ar trebui s fie invers
&
.
1rin ur"are toate aspectele senti"entale i e"o ionale, ar"oniile i or"ele asociate
cu "uzica lui -agner au ost negate de ctre "i carea neoclasic. .ai "ult dec#t at#t, unul
din principalele puncte de reerin ale 2eoclasicis"ului !l reprezint cel urnizat de "uzica
secolelor &3-&4, gener#nd o a a-nu"it direc ie neobaroc. ,evine !n aten ia creatorilor epoca
&
Scott .essing, Neoclasscism in Music: From the Genesis of the oncept !hrough the "choenberg#"travins$%
&olemic 5,ochester, 260Universit7 o ,ochester 1res, &'88, &((9 apud :a"es :. -ood, :r., ;.., ...., '
(%storical and 'nal%tical )xamination of the "travins$% /ctet or -ind Instru"ens, *ith a Guide to
&erformance &reparation of the t*o !rumpets &arts, <issertation 1repared or the <egree o <octor o .uzical
=rts, Universit7 o 2orth %exas, .a7 ())3, p. 3
!nloririi genurilor instru"entale autono"e, nu"it >preclasic> sau >veche>, socotit i
>epoca basului general> !n loc de >epoca baroc>. ="plele deschideri neobaroce se "aniest
!n planul or"ei i a "i$loacelor de co"pozi ie. Lucrrile si"onice i orchestral-ca"erale se
!ndeprteaz de principiul progra"atic, iar suita pentru orchestr, concertul, si"onia, ciclul
de piese sau de varia iuni si"onice, genurile vocal instru"entale ale ;arocului 5cantata,
oratoriul9 predo"in#nd poe"ul si"onic.
,ena terea i redi"ensionarea suitei baroce pentru instru"ent solist sau pentru
orchestr reprezint produsul cutrii or"elor si"ple, a preerin ei pentru organizarea
pieselor !n ciclu, dispunerea "i crilor co"ponente prin alternarea te"po-ului, caracterului i
expresiei "uzicale, dar "ai ales al "i$locului de disciplinare a scriiturii lineare i polilineare.
Un alt eno"en caracteristic orientrii neobaroce este "arcat de prsirea or"elor "ari,
dezvolttoare, !n avoarea coordonatei "uzicii de ca"er i a celei pentru or"a ii restr#nse,
eno"en de"onstrat de nu"rul "are de concerti grossi, cvartete, cvintete, octete. Se i"pun
i alte or"e cu" ar i uga, toccata, passacaglia sau ciaccona, precu" i tehnici de
co"pozi ie care prin co"binare dau na tere dieritelor ipostaze ale ciclurilor0 varia iuni i
fug, introducere, passacaglia i fug , toccata i varia iuni , varia iuni, interludiu i final , etc.
?reatori ca Stravinsk7, ;@la ;artAk, 1aul Binde"ith, Serghei 1rokoiev, <arius
.ilhaud, /ttorino ,espighi, Cerruccio ;usoni, Crancis 1oulenc i *rik Satie s-au orientat
ctre o revitalizare a ar"oniilor tradi ionale, considerate "ai pu in senti"entale, dar i ctre o
revaloriicare a vechilor intona ii "odale, ie ele "edievale sau nu, accentu#nd caracteristica
>!n stil vechi>. La nivelul tehnicilor de co"pozi ie, contrapunctul a ost unul din procedeele
ce a captat aten ia "ultor creatori, de in#nd un rol hotr#tor i !n crea ia stravinskian0 este
baza arhitectural a +ntregii muzici, regl,nd i conduc,nd +ntreaga compozi ie- Fr
contrapunct, muzica + i pierde consisten a i ritmul
(
. +n ciuda acestor reveniri la aceste or"e
i ar"onii vechi, clar structurate, aceste aspecte au ost co"binate cu "elodica disonant, cu
recventa utilizare a ostinato-ului, cu co"plexe rit"ice i co"bina ii instru"entale unice,
cre#nd un stil personal integrat siste"ului sonor al secolului DD.
/rientarea neoclasic s-a "aniestat !n crea ia stravinkian !ntr-un nu"r considerabil
de lucrri, !ncep#nd cu &ulcinella i !ncheind cu opera !he .a$e/s &rogress, considerat
apogeul i s#r itul neoclasicis"ului stravinskian. +ns direc ia neobaroc se "aniest cu
predilec ie !n c#teva lucrri distincte. <e"n de "en ionat este aptul c niciuna din lucrrile
de estetic neoclasic sau neobaroc ale lui Stravinski nu apar ine !n exclusivitate uneia din
(
Scott .essing, Neoclasscism in Music: From the Genesis of the oncept !hrough the "choenberg#"travins$%
&olemic, ibide", p. &EE
cele dou direc ii, co"pozitorul !"bin#nd ele"ente apar in#nd g#ndirii "uzicale clasice
5genuri, or"e, structuri "elodice, ar"onice i rit"ice, procedee de construc ie9 cu cele
apar in#nd esteticii baroce i ele"ente "oderne.
1ri"a lucrare neoclasic a lui Stravinski a luat na tere !n ur"a solicitrii lui <iaghilev
de a co"pune "uzica pentru unul din baletele sale, de aceast dat pornind de la "uzica
unuia din co"pozitorii secolului al DVIII-lea, Giovanni ;attista 1ergolesi. ;aletul &ulcinella
5&'&'9 era inspirat din persona$ele commediei dell/arte, tendin intens popularizat la acea
vre"e 5&ierrot 0unaire a lui =rnold SchFnberg era co"pus tot !n acea perioad9. &ulcinella
a ost conceput pentru trei soli ti vocali 5sopran, tenor i bas9 i o orchestr ca"eral relativ
restr#ns, divizat !n concertino i ripieno, pstr#nd astel originile baroce ale "uzicii, de i nu
exist instru"entul cu rol de continuo. Stravinski a revizuit piesele pe care <iaghilev i le-a
prezentat drept punct de pornire !ntr-o "anier personal0 prin rac ionarea continuit ii
liniilor "elodice prin utilizarea repeti iei la nivelul razelor sau prin prelungirea acestora i
prin deor"area ar"oniei rit"ice. =cest de"ers nu a deter"inat o orientare co"plet a
co"pozitorului ctre neoclasicis", !ns Stravinski ad"itea c aceast experien i-a deschis
orizonturile ctre noua direc ie stilistic. 1&ulcinella a fost fost descoperirea personal a
trecutului, revela ia prin care +ntreaga mea crea ie de mai t,rziu devedea posibil
E
. =ceast
descoperire a trecutului avea s devin unda"entul neoclasicis"ului stravinskian.
=bord#nd or"ele dra"atice ale ;arocului, !n scopul transpunerii !n versiune "odern
a sonorit ii a"ple grandioase a oratoriului i cantatei 5care !n epoca lor de !nlorire erau
intonate !n catedrale9, Stravinski co"pune opera-oratoriu 2edipus .ex i "%mphon% of
&salms.
2edipus rex 5&'(39 este realizat dup textul tragediei cu acela i nu"e a lui Soocle,
textul c#ntat iind !n li"ba latin. ,ealizat !ntr-o viziune scenic nou, lucrarea prevede un
narator ce are rolul de a co"enta, expune i anticipa ac iunea scenic, i o serie de persona$e
ce r"#n aproape i"obile, !n costu"e i"puntoare, si"boliz#nd rigiditatea, !"pietrirea
vre"urilor antice. La nivelul concep iei sonore, co"pozitorul apeleaz la "odele preluate din
trecut, acel ton de incanta ie ce putea i exploatat din punct de vedere "uzical. Li"ba$ul
utilizat este alctuit !n general din or"ule "elodice uzuale, succesiuni ar"onice tono-
"odale, turnate !n or"e arhitectonice tradi ionale. .uzica este !n cea "ai "are parte
do"inat de "odul "inor, de i !ncearc !n "ulte din "o"entele sale s ating strlucirea
E
,obert ?rat Gith Igor Stravinsk7, Memories and ommentaries 5London0 CaberHCaber, ())(9, &E4 apud
:a"es :. -ood, :r., ;.., ...., ' (%storical and 'nal%tical )xamination of the "travins$% /ctet or -ind
Instru"ens, *ith a Guide to &erformance &reparation of the t*o !rumpets &arts, <issertation 1repared or the
<egree o <octor o .uzical =rts, Universit7 o 2orth %exas, .a7 ())3, p.8
"odului "a$or. +n ti"p ce "uzica valoriic ele"ente ale tonalit ii tradi ionale, !n acela i
ti"p ele par desprinse de contextul dra"ei, aproape depersonalizate 5de exe"plu =ria lui
?reon !n do ma3or, de ine o sonoritate stranie, !naara contextului dra"aturgic9. .ai "ult
dec#t at#t, co"pozitorul abandoneaz !n aceast lucrare acele transor"ri rit"ice
caracteristice lucrrilor anterioare !n avoarea unei pulsa ii ostinate. %oate aceste ele"ente
!"binate creeaz asculttorului o descriere "uzical vie a unui destin i"personal, care !l
or eaz pe /edip p#n la abandonul acestuia.
"%mphon% of &salms 5&'E)9 pentru cor "ixt i orchestr este alctuit din trei pr i0
preludiu, fug dubl i 'llegro, iecare av#nd la baz un psal" latin. <e i inititulat simfonie,
co"pozitorul oer o explica ie asupra inten iilor sale asupra lucrrii0 > Nu este o simfonie +n
care am inclus 1sal"i pentru a fi c,nta i , ci am simfonizat aceast c,ntare a 1sal"ilor>
I
. <e i
realizat !ntr-o "anier "odern de !nln uire arhitectonic, lucrarea se !nscrie pe linia
esteticii neobaroce prin "iestria contrapunctic 5i"ita ii, stretto, contrasubiecte "ultiple9,
prin "onu"entalitatea construc iei i expresia auster, sobr, arhaizant.
oncerto for &iano and Wind 4nstruments 5&'(E-&'(I9 "archeaz !ntoarcerea ctre
stilul concertant, ctre instru"entalis"ul epocii preclasice. Structurat !n trei pr i, lucrarea
pune !n eviden trasee stilistice ce ! i au originea !n "onu"entalitatea baroc hJndelian, !n
structurile bachiene i scarlattiene 5din sec iunile !n allegro9.
?ucerirea coordonatei ca"erale, redescoperirea sonorit ii ansa"blurilor reduse ca
nu"r de instru"enti ti vor deter"ina crearea c#torva lucrri originale, ce "aniest un
conservatoris" al atitudinii, o obiectivizare a expresiei, cultiv#nd scriituri polionice i
expri"ri sonore tradi ionale. +n acest sens, oncerto in 5 678asle79 for string orchestra
5&'I89, apriccio pour piano et orchestre 5&'(8-&'('9 i oncerto in ):flat 5umbarton 2a$s
;:v:<=>; 5&'E3KE49 reprezint reeditri ale tipului de concert brandenburgic bachian.
Lucrrile se plaseaz !n categoria concertului de ca"er, corespondentul "odern al genului
concerto grosso, do"inant pentru expresia sonor tipic neobaroc, av#nd ca "arc deinitorie
supre"a ia actorului tonal, densitatea rit"ico-"elodic speciic ;arocului i "asivitatea
arhitectonic.
+n acela i spirit concertant, !ns doar la nivelul co"plexit ii sonore i de scriitur, nu
i !n planul instru"enta iei se integreaz oncerto per due pianoforti soli 5&'EL9, cele patru
pr i ale sale "arc#nd ailierea co"pozitorului la polionia baroc precu" i la spiritul or"al
I
4t is not a s%mphon% in *hich 4 have included 1sal"s to be sung- 2n the contrar%, it is the singing of the 1sal"s
that 4 am s%mphonizing. Sursa http0MMGGG.its.caltech.eduMNtanMStravinsk7Msop.ht"l
riguros al perioadelor clasic i anteclasic0 on moto, Notturno0 'dagietto, ?uattro
variazioni i &reludio e fuga.
Octetul pentru instru"ente de sulat 5&'(E9 este ptruns !n !ntregi"e de "uzica lui
;ach, !ns orientat ctre stilul >boue> prin inter"ediul "i$loacelor rossiniene. Lucrarea
orienteaz discursul sonor ctre o di"ensiune net obiectivizant cu proiluri ce vizeaz
duritatea, cutrile !n do"eniul ti"bral i coloristic iind eli"inate !n avoararea liniaris"ului.
Vorbind despre alegerea instru"enta iei, co"pozitorul air"a0 4nstrumentele de suflat +mi par
mai capabile dec,t alte instrumente de a impune o anumit rigiditate a formei pe care o am
+n minte @ instrumentele de suflat, de exemplu, care sunt mai pu in reci i mai vagi- "uple ea
instrumentelor de coarde poate +n sine s conduc la nuan e mai subtile i poate servi mai
bine sensibilit ii individuale a executantului +n lucrri concepute pe baze Aemo ionale1-
2ctetul meu nu este o lucrare 1emo ional1 ci o compozi ie muzical bazat pe elemente
obiective ce sunt suficiente +n ele +nsele
B
.
Vo" sublinia !n continuare c#teva aspecte ce eviden iaz apartenen a 2ctetului pentru
instru"ente de sulat la orientarea neobaroc, aspecte !n "are parte prezente !n toate lucrrile
co"pozitorului !ncadrate !n aceast orientare stilistic.
1. Arhitecturi sonore
1ri"a parte a lucrrii este intitulat "infonia, cu sensul vechi al ter"enului de
>c#ntare laolat>, de consonan extins la nivel ti"bral. <in punct de vedere or"al,
co"pozitorul utilizeaz tiparul sonatei !n ipostaza sa "odern, !n care cele dou te"e se
succed !n "od liber, r i"puneri de ordin tonal. Ideea de contrast expresiv !ntre cele dou
articula ii te"atice este "ult di"inuat de procedeul i"itativ utilizat !n expunerea acestora
5pri"a !n stretto, a doua !n ugatto9, astel caracterul sonatei prelu#nd "ai degrab din
caracteristicile unei ugi duble, !n care seg"entul dezvolttor nu con ine nicio repriz
te"atic.
/ alt caracteristic neobaroc este "arcat caracterul de coral al introducerii ce
precede aceast pri" parte a lucrrii, seg"ent ce se !ncheie pe o caden pe unc ia
do"inantic a tonalit ii de baz, pregtind debutul te"ei principale !n unison.
+n partea a doua, !ema con Cariazioni, Stravinski utilizeaz o !"binare a "ai "ultor
principii de or", suprapun#nd varia iunea, rondo-ul i asocierea varia iunii cu inal !n
ugato. 1rincipiul alternan ei are la baz nu te"a !n sine, ci pri"a varia iune a acesteia, ce
L
*ric -alter -hite, "travins$%: !he omposer and his Wor$s 5;erkele7, ?=0 Universit7 o ?aliornia 1ress,
(nd *d., &'3'9, p. L3I apud :a"es :. -ood, :r., ;.., ...., ' (%storical and 'nal%tical )xamination of the
"travins$% /ctet or -ind Instru"ens, *ith a Guide to &erformance &reparation of the t*o !rumpets &arts, p.
&)
intervine liber !ntre dieritele sale variante. =cestea sunt ob inute prin tratarea "odern a
principiului varia ional, re-crearea "odelului prin transor"are rit"ic 5var. =9, rit"ico-
"elodic, prin utilizarea celulei rit"ice punctate i eli"inarea salturilor 5var. ;9, transpunere
!n rit" de vals 5var. ?9, aug"entare rit"ic 5var. <9, "odiicare "etric i intervalic 5var. *9.
Ulti"a varia iune este o ug cu un intens caracter cro"atic, ctre inal stabilindu-se pe centru
de baz do ma3or. *ste varia iunea cea "ai lent din !ntreaga "i care, ce per"ite ar"oniei
cro"atice s creeze un ton su"bru, straniu.
Ulti"a parte, Finale este un pseudo-rondo, o aplicare liber a principiului alternan ei,
!n care se !"bin polionia i"itativ, ostina ia ri"tic i structura de coral. Libertatea or"ei
este dat de !nln uirea liber a rerenului i cupletelor, cu o deli"itare a "o"entelor "ari ale
or"ei "arcat la nivelul scriiturii i texturii. %otodat, te"a nu va de ine expuneri unice, ci
va i de ine "o"ente de tip varia ional sau reprize variate sau concentrare, astel !nc#t
!ntreaga structur capt caracterul or"ei de ritornello utilizat intens !n perioada ;arocului.
%abel & K Igor Stravinski - 2ctet, structura pr ii a III-a
&-E3
%e"a =
,eluarea te"ei =
Varia ia te"ei =
=
E4-L8
%ranzi ie
%e"a ;
L8-L'
8)-'&
Interludiu
,evenire la %e"a =
'(-&(3
%e"a ? <o "a$or rigian
%e"a =O
%e"a ? par ial
?horal 5". &)'9
&(4-&L'
%e"a = rag"ente
&8)-&48
?oncluzie - ?horal
2. Procedee de construc ie
?eea ce apropie 2ctetul pentru instru"ente de sulat de "uzica lui ;ach este
construc ia "elodic bazat pe continua secven are a celulelor rit"ico-"elodice, caracterul
pulsatoriu i"pri"at de ostina ia or"ulelor cu structur identic, structura scalar ascendent
i descendent a nu"eroaselor seg"ente "elodice, uneori chiar igura ii arpegiale,
respectarea nor"elor de construc ie "elodic speciice ;arocului 5salt rezolvat prin "ers
treptat !n sens contrar9, secven area "otivic.
Ex. 1 secven are 5partea a III-a, reper 3& ". (-89
Ex. 2 pasaje izoritmice scalare 5partea a III-a, reper 8E ". &-89
Ex. 3 figura ii arpegiale 5partea I, reper &E ". &-I9
3. Procedee polifonice
8

?ele trei categorii unda"entale de procedee polionice utilizate de Stravinski !n
2ctet, i"itativ, non-i"itativ i procedee tradi ionale !nnoite, reprezint su"a "i$loacelor
contrapunctice tradi ionale aplicate !n ipostaza lor baroc precu" i adaptarea lor la
"i$loacele de li"ba$ i scriitur "oderne. 1rocedeul cel "ai intens utilizat este i"ita ia, !n
ipostaza sa strict sau cea de tip subiectMrspuns !n "anier fugato, iind valoriicat cu
precdere ca "odalitate de expunere te"atic.
8
Subiectul este tratat detaliat !n articolul ModalitDi de prelucrare polifonic +n /ctetul pentru instru"ente de
sulat de 4gor "travins$i, !n ,evista 'rtes nr. L, ())L, Universitatea de =rte PGeorge )nescu> IaQi
<ac polionia non-i"itativ este utilizat "ai rar datorit aten iei deosebite acordate
li"pezi"ii scriiturii i expri"rii sonore, iind prezent doar la nivelul individualit ii
planurilor "elodice din discursul contrapunctic, procedeele tradi ionale re!nnoite se pliaz
ainit ii lui Stravinki pentru ostina ia !n dieritele sale ipostaze0 pedale rit"ice, pedale
"elodice, ostina ii "ultiple izorit"ice verticale sau suprapuneri de planuri rit"ice dierite.
%otodat, "odiicarea perpetu a accentelor, utilizarea "surilor alternative, a rit"ului
sincopat i a inser iilor "ultiple de pauze rit"ice deter"in creare de "o"ente polirit"ice i
poli"etrice.
Ex. 4 poliritmiepolimetrie 5partea a III-a, reper LE9
%otodat, g#ndirea polionic linear co"binat cu o concep ie tonal-"odal asupra
siste"ului sonor conduce la conceperea unor "o"ente de suprapuneri te"atice sau de linii
"elodice cu traseu tonal sau "odal propriu, cre#nd astel eecte de politonalis"
5poli"odalis"9.
4. !nten ii coloristice
Stravinski "aniest !n lucrrile anterioare 2ctetului un interes vdit pentru
expresivitatea ti"bral, astel !nc#t i !n aceast lucrare el alege cu gri$ instru"enta ia
precu" i "odalit ile de "anevrare a capacit ilor expresive ale acesteia pentru a ob ine o
lucrare !n care accentul este pus pe obiectivizarea expresiei. ?o"pozitorul va atinge acest
deziderat al unei lucrri obiective !n locul uneia >senti"entale> prin accesarea "ai "ultor
actori0 instru"enta ie 5cu" a" subliniat anterior, preerin a pentru ti"bruri rigide, reci9,
dina"ic, or" i ar"onie.
Stravinski de inea o concep ie particular asupra dina"icii0 Motivul pentru care am
compus acest tip de muzic pentru un octet de sufltori este urmtorul: +n primul r,nd,
pentru c acest ansamblu alctuie te o scar sonor complet i +mi furnizeaz +n mod
constant o registra ie suficient de bogat: +n al doilea r,nd, pentru c diferen a de volum
dintre aceste instrumente face mai evident arhitectura muzical- i aceasta este cea mai
important problem +n toate lucrrile mele de dat recent- 'm exclus din aceast lucrare
toate tipurile de nuan e, pe care le:am +nlocuit cu intonarea acestor volume ale
instrumentelor- 'm exclus toate nuan ele dintre orte i pianoE am pstrat doar orte i piano-
'stfel, orte i piano reprezint +n lucrarea mea doar limitele dinamice ce determin
func ionalitatea volumului instrumentelor
3
- =stel, indica ia co"pozitorului prevede nu doar
respectarea sonorit ilor naturale ale instru"entelor, dar i o abordare a dina"icii apropiat de
cea utilizat !n perioada anteclasic, !n care paleta de nuan e era relativ restr#ns, contrastele
sonore reprezent#nd apana$ul expresivit ii ro"antice.
+n ciuda acestui co"entariu privind dieren ele dina"ice naturale dintre instru"ente,
declara ia co"pozitorului privind utilizarea exclusiv a nuan elor de forte i piano nu este
actual. +n realitate, 2ctetul include o dina"ic co"plet, de la pianissimo la fortissimo.
Sobrietatea rece a lucrrii este ob inut prin echilibrul scriiturii instru"entale, prin
co"bina iile ti"brale i alternan a zonelor de densitate i rareiere, precu" i prin utilizarea
preponderent a scriiturii polionice.
"oncluzii
eea ce caracterizeaz geniul lui "travins$i este apetitul lui pentru tot ce e concret
;
-
= a s-ar putea explica atrac ia pe care a "aniestat-o co"pozitorul pentru sonorit ile pure,
pentru procedeele polionice i si"etria construc iilor clasice i anteclasice, pentru valorile
ad#nc !nrdcinate ale "uzicii culte occidentale.
Spiritul >revenirilor> lui Stravinski nu este cel al copierii co"pozitorilor clasici, ci
scopul su este cel de a reor"ula, !ntr-o "anier nou, original, ele"ente de li"ba$
preexistente0 ar"onii, acorduri, "otiv "elodice, structuri arhitectonice, tehnici de construc ie.
+ntregul ansa"blu de "i$loace constructive i arhitecturale accesate !n 2ctetul pentru
instrumente de suflat de Igor Stravinski are drept rezultat o lucrare ce reprezint nu doar un
experi"ent al unei estetici noi, ci o restaurare a unor valori negli$ate i pierdute !ntr-o "anier
personal, "odern, actualizat cerin elor expresive ale secolului DD.
3
*ric -alter -hite, "travins$%: !he omposer and his Wor$s, p. L3L apud :a"es :. -ood, :r., ;.., ...., '
(%storical and 'nal%tical )xamination--, op. cit., p. &)
4
Georgescu, Lisette K 4nterviu cu )rnest 'nsermet despre 4gor "travins$i, ,evista .uzica, 3M&'3&, p. ((
#eferin e 0
&. Georgescu, Lisette K 4nterviu cu )rnest 'nsermet despre 4gor "travins$i, ,evista
.uzica, 3M&'3&
(. Stoianov, ?ar"en, .epere +n neoclasicismul muzical rom,nesc, *d. Cunda iei
>,o"#nia de "#ine>, ;ucure ti, ()))
E. Vlad ,o"an, .ecitind "rbtoarea &rimverii, *ditura 2a ional, ;ucure ti, &''4
I. -ood, :a"es :., :r., ;.., ...., ' (%storical and 'nal%tical )xamination of the
"travins$% /ctet or -ind Instru"ens, *ith a Guide to &erformance &reparation
of the t*o !rumpets &arts, <issertation 1repared or the <egree o <octor o
.uzical =rts, Universit7 o 2orth %exas, .a7 ())3