Sunteți pe pagina 1din 3

Proble la macroeconomie

1. n anul curent economia s-a caracterizat prin urmtorii parametri: impozitele nete 10
mil.u.m., cheltuielile de consum 30 mil.u.m., cheltuielile administraiilor publice 12
mil.u.m., investiiile 15 mil.u.m. i exporturile nete 3 mil.u.m..
Determinai :
1. Cheltuielile globale;
2. Venitul global;
3. PIB.
1.E(cheltueli globale)=C+I+G+Xn
Xn=Ex-Imp
E=30 mil+15mil+18mil+3mil=60 mil.u.m
2.V(venit global)=C+S+Tn; S-economi; Tntaxe nete
V=30mil+10mil=40 mil.
3.PIB=C+Ib+G+Xn (metoda cheltuielilor)
PIB=Vf+A+T2(Tn)-Se (metoda veniturilor)
Vf=W+d+Renta-Corporative-Transferuri
PIB=E=60mil u.m
2. Tabelul de mai jos cuprinde unele date din conturile naionale ale unei ri:
1.
2.

Indicatori
Salarii i alte venituri din munc
Cheltuieli de consum
Impozite indirecte
Dobnzi
Profituri corporative
Venituri n gospodriile rneti i ntreprinderile
individuale
Amortizarea

Mlrd.u.m.
592
601
139
48
148
74

Investiii nete
Export net

227
59

156

Determinai:
Valoarea
PIB;
Ce metod
de calcul
poate fi
utilizat: a
fluxului de
cheltuieli sau
a fluxului de
venituri?

3. Evaluai cheltuielile guvernamentale?


1.IbC+Ib+G+Xn
Kn=Ex-Imp
Metoda veniturilor PIB=Vf+Am+T2-Se
Vf=W+d+Renta-II-Corp-transferuri=592+48+0-148+74=566mlrd.
PIB=566+156+139-0=861mlrd
2.Metoda fluxlui de venituri
PIB=C+Ib+G+Xn
G=PIB-C-Ib-Xn=861mlrd-601-383-59
Ib=In+A=227+156=383

3.

n economia naional a fost creat un PIB n valoare de 6000 u.m.. Cheltuielile de


consum au constituit 2800 u.m., cheltuielile guvernamentale 800 u.m., exportul net -80
u.m., exportul 260 u.m., amortizarea 170 u.m.
Determinai:
1. PIN;

2. Volumul importului;
3. Investiiile nete;
4. Investiiile brute.
1PIN=PNB-A=6000-170=5830u.m
2Imp=Ex-Xn=260-(-80)=340
Xn=Ex-Imp
3Ib=In+A
In=Ib-A=2480-170=2310 u.m
4.PIB=G+C+Ib*Xn
Ib=PIB-C-G-Xn=6000-2800=800-(-80)=2480
4.

n economie a fost creat un PNB n valoare de 5000 u.m.. Cheltuielile de consum au alctuit
3000 u.m., cheltuielile guvernamentale 960 u.m., investiiile brute 1000 u.m., investiiile
nete 800 u.m..
Determinai:
1. PNN;
2. Exportul net;
3. Amortizarea;
1PNN=PNB-A
Ib=In+A
A=Ib-In=1000-800=200u.m
PNN=5000-200=4800u.m
2PIB=C+G+Ib+Xn
Xn=PIB-C-G-Ib=5000-3000-960-1000=40u.m
3Ib=In+A
A=200u.m
5. Intr-o economie a fost creat un PIB n valoare de 9000 u.m.. Cheltuielile de consum au
constituit 4600 u.m., cheltuielile guvernamentale 2100 u.m., exportul net 125 u.m., exportul
570 u.m.,
amortizarea 270 u.m.
Determinai:
1. Mrimea investiiilor;
2. Volumul importului;
3. PIN.
1Ib=PIB-C-G-Xn=9000-4600-2100-125=2165u.m
2Imp=Ex-Xn=570-125=445u.m
Xn=Ex-Imp
3PIN=PIB-A=9000-270=8730u.m
6. O economie nchis se caracterizeaz prin urmtoarele date: cheltuielile de consum 1500
u.m., investiii private brute 400 u.m., impozite colectate 400 u.m., cheltuieli publice 420 u.m.,
din ele 80 u.m. fiind ndreptate la pltirea pensiilor i burselor. S se calculeze valoarea P.I.B.
PIB=C+G+Ib+Xn
Xn=0
PIB=1500+420+400=2320u.m

7. Se cunosc urmtoarele date cu referin la menaje: salarii 1600 u.m.; pli de transfer 300
u.m.; impozite directe 200 u.m.; cheltuieli de consum 1200 u.m. S se calculeze mrimea
economiilor menajelor.
VPd=C+S

S=VPd-C
VPd=VP-Imp-Plati neimpozabile
VPd=1600-200-300=1100
S=1100-1200=(-100) dezeconomii
8. Fie c o economie produce numai 4 bunuri. n tabel sunt prezentate cantitatea i preul
fiecruia din ele pentru 2 perioade de timp:
Bunurile
A
B
C
D

Anul n-1
Cantitatea
Preul
15
1
5
1
10
2
1
10

Anul n
Cantitatea
Preul
20
1
8
2
11
4
2
10

Determinai:
1. PIB nominal pentru ambele perioade;
2. PIB real pentru anul n;
3. Indicele de deflaie .
1PIBn=Pi*Qi
n-1

PIBn = 1*15+1*5+2*10+10*1=50
n
PIBn=1*20+2*8+4*11+10*2=100
2PIBr=PIBn/IP;
IP=Pi*Q0/P0*Q0-indicile Laspeyres
IP=1*15+2*5+4*10+10*1/1*15+1*5+2*10+10*1=75/80=1,5
PIBr=PIBn/IP=100/1,5=66,7
3D=PIBn/PIBr*100-indicile de deflatie(Paashe)
D=100/66,7*100%=150%
9. Fie c o economie produce numai 3 bunuri. n tabel sunt prezentate cantitatea i preul
fiecruia din ele pentru dou perioade de timp:
Bunurile

Anul 2008

Anul 2005

Preul

Cantitatea

Preul

Cantitatea

10

10

15

27

24

655

425

Determinai:
1. Indicele Laspeyres;
2. Indicele Paasche;
3. Indicele Fischer.
1 Indicile Laspreyes (IP-indicele pretiurilor)
IP=Pi*Q0/P0*Q0=10*8+27*7+655*5/15*8+24*7+425*5=3544/2434=1,46
2Indicele Poache(deflatoruD)
D=PIBn/PIBr*100%=Pi*Q1/P0*Q0=10*10+27*6+655*3/15*10+24*6+425*3*100%=2227/
1569*100=142%
3. Indicele Fisches
Ipf=15*8+24*7+425*5/15*8+24*7+425*5*10*10+27*6+655*3/15*8+24*7*425*5=3544/24
13=1,02*0,92=0,94