Sunteți pe pagina 1din 4

Subiectul nr.

9

1. S se calculeze marja comercial i valoarea adugat generate de
societatea X despre care se cunosc informa iile financiare din tabelul de mai jos i s
se analizeze reparti ia valorii adugate pe destina ii.

Indicator u.m.
Venituri din vnzarea mrfurilor !!!!
"roduc ia vndut #!!!!
"roduc ia stocat 1!!!
"roduc ia imobilizat !!
$%eltuieli cu mrfurile 1&!!!
$%eltuieli cu materii prime 1&!!!
$%eltuieli salariale 1!!!
$%eltuieli cu amortizarea #!!!
$%eltuieli cu c%irii 1&!!
$%eltuieli cu dobnzi 1'!!
Impozit pe profit 1!!!
Marja comercial = veniturile din vnzari de marfuri (cont 707 - sunt evaluate la
pret de vnzare, exclusiv reducerile comerciale acordate ulterior facturarii) - costul de
achizitie aferent marfurilor vandute (cont 07 - exclusiv reducerile comerciale primite
ulterior facturarii)!
Marja comercial = "0000 # $%000 = %000
&aloarea adau'at = Marja comerciala ( )roductia exercitiului - *onsumatia
exercitiului provenind de la terti (din conturile 00-0+, exclusiv 07, conturile $ si ")
*onsumatia exercitiului provenind de la terti corespunde cu notiunea
macroeconomica de consum intermediar si include toate consumurile din exterior, oricare
ar fi destinatia lor functionala (interna),
- cheltuieli cu stocurile din cumparari (materii prime si materiale consuma-ile).
- cheltuieli cu com-usti-ili, ener'ie si apa.
- cheltuieli cu lucrari si servicii executate de terti (pentru intretinere si reparatii,
redevente, locatii de 'estiune si chirii, prime de asi'urare, cheltuieli cu studiile si
cercetarile, cheltuieli cu cola-oratorii, reclama, pu-licitatea etc!).
- alte cheltuieli materiale
*onsumatia exercitiului provenind de la terti = cheltuieli cu materii prime (
cheltuieli cu chirii ( cheltuieli cu do-anzi = $%000($%00($/00 = $7000 lei
)roductia exercitiului = )roductia vanduta (cont 70 - cont 707) (1- )roductia
stocata (cont 7$$) ( &enituri din productia de imo-ilizari (cont 7") = 20000 ( $000("00
=2$"00 lei
&aloarea adau'ata = %000 ( 2$"00 -$7000 =$+200 lei
&aloarea adau'ata de intreprindere ca urmare a derularii activitatii lucrative
(valoarea adau'ata -ruta 'lo-ala) se repartizeaza intre ,
- 3 personalul salariat care este retri-uit prin salarii si protectia sociala
aferenta
- %3 ctre stat, care percepe impozite (impozit pe profit)
- +3 ctre creditorii, care percep do-anzi pentru titluri de credit pe care le-au
consimtit intreprinderii si comisioane
- restul de "$3 4ntre 4ntreprindere (prin autofinatarea neta reala , adica profit
repartizat pentru investitii si amortizari) i al i -eneficiari!
. ( instalatie dat) cu c%irie influenteaz) valoarea patrimonial) de baz) a
unei *ntreprinderi+
a, da
b, nu-
c, da. deoarece se amortizeaz) altfel

1. $ontractul privind efectuarea e/pertizei contabile trebuie s cuprind
cel pu0in1
a, obiectul contractului i onorariul-
b, pr0ile contractante. obiectul contractului. materialul documentar.
locul i data depunerii raportului de e/pertiz contabil. onorariul i
clauze privind confide0ialitatea informa0iilor privitoare la e/pertiza
contabil-
c, pr0ile contractante. obiectul contractului. locul i data depunerii
raportului de e/pertiz contabil.