Sunteți pe pagina 1din 1

INSPECTORATUL TERITORIAL DE MUNCA CONSTANTA

Nr.__________DATA__________________

Domnule Inspector sef,


Subsemnatul .domiciliat in orasul..,
str...., nr.., bl, sc.., ap.., posesor al B.I. seria..., nr..,
CNP ..., tel..., angajat sau fost

angajat

cu

contract

individual de munca la SC.... cu sediul in str.


, orasul .., adresez
.

al

petitie

prin

care

reclam

carui patron este Dl. .cu

SC

adresa

societatii declarate in localitatea .. str., nr. , bl..,


sc........, ap.., tel.., cu punct de lucru in str..domeniu de
activitate................, pentru urmatoarele motive :

1.
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
_2.____________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
3._____________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
DATA

Semnatura