Sunteți pe pagina 1din 4

Va rugam sa diseminati acest anunt catre cei interesati.

Fundatia pentru Dezvoltarea Societatii Civile in parteneriat cu Asociatia


REPER21 si Centrul Judetean de Resurse si Asistenta Educationala Bihor
organizeaza 53 de cursuri de formare profesionala cu tema Abilitai
de viaa in contextul dezvoltarii durabile acreditate de Direcia
Generala Management, esurse !mane si etea "colara #ationala
$DGM! "# % M&#) din cadrul inisterului Educatiei !ationale"
Cursurile sunt organizate in cadrul proiectului #Dezvoltarea a$ilitatilor de
viata a tinerilor in conte%tul dezvoltarii dura$ile& '
P(SDR)*1+,*1"-*S*1.1+11/ co0inantat din Fondul Social European/ prin
Progra1ul (perational Sectorial Dezvoltarea Resurselor )1ane 222,'
221-"
Cursurile se adreseaza unui nu1ar total de 1232 de cadre didactice din
invata1antul preuniversitar/ gi1nazial/ liceal/ pro0esional si tehnic 4i
consilieri scolari si ur1aresc dezvoltarea co1peten5elor acestora de a
ela$ora 4i i1ple1enta curricula scolara si proiecte educationale pentru
dezvoltarea a$ilitatilor de viata ale copiilor si tinerilor in conte%tul dezvoltarii
dura$ile" Cursurile se vor 0inaliza cu o$tinerea unui atestat de 0or1are
continua a personalului didactic si do$andirea unui nu1ar esti1at de '(
de credite profesionale transferabile"
)ursurile de formare vor avea ur1atoarea structura6
7" Curs online 8odul 7)
77" Curs 0ata in 0ata 8odul 77 si odul 777)
Cursul online 8odulul 7) va avea o durata de - zile/ se va realiza pe
plat0or1a 999"pro021"ro si se va 0inaliza cu o testare online a
cunostintelor" Pro1ovarea lui este o$ligatorie pentru participarea la
cursurile 0ata in 0ata"
)ursurile fata in fata sunt alcatuite din ' module cu o durata totala de
* zile 81odulul 77 : - zile 4i 1odulul 777 : . zile)" 7n 0unctie de progra1a
anun5ata de organizatori/ cele trei 1odule se pot des0asura 0ie consecutiv/
0ie la intervale de ti1p de apro%" 1'2 sapta1ani" Cele +- de cursuri vor 0i
organizate pe durata a apro%i1ativ ; luni in 12 locatii 8Bacau/ Baia are/
Bucure4ti/ Clu< !apoca/ Constanta/ Craiova/ 7asi/ iercurea Ciuc/ (radea/
Prahova/ Si$iu si =i1isoara) si vizeaza participanti de pe intreg teritoriul
Ro1aniei 80iecare locatie are atri$uite o serie de <udete)"
Anuntam pe aceasta cale desc+isa selectia participantilor pentru
prima serie de cursuri>1?precu1 si locatiile si perioadele de des0asurare a
cursurilor 0ata in 0ata6
"eria , de cursuri faa in faa
-ocaie . participani
Modul //
Modul ///
0radea@
8participanti din <udetele Bihor/ Arad/ Sala<)
1.'13 noie1$rie 221.
2,'-2 noie1$rie 221.
/asi1
8participanti din <udetele 7asi/ Botosani/ Suceava/ !ea1t
1.'13 noie1$rie 221.
22'2- noie1$rie 221.
/asi1
8participanti din <udetele 7asi/ Botosani/ Suceava/ !ea1t
2'. 0e$ruarie 221+
+'A 0e$ruarie 221+
"ibiu1
8participanti din <ude5ele Si$iu/ Balcea/ Cor<)
2A'-2 noie1$rie 221.
.', dece1$rie 221.
2ucuresti
8participanti din Bucuresti si <udetele/ 7l0ov/ Ciurgiu/ =eleor1an/ Arge4)
+', dece1$rie 221.
11'1. dece1$rie 221.
2ucuresti
8participan5i din Bucure4ti 4i <udetele/ 7l0ov/ Ciurgiu/ =eleor1an/ Arges)
13'1A ianuarie 221+
22'2+ ianuarie 221+
2acau1
8participanti din <udetele Bacau/ Baslui/ Brancea/ Calati)@
+', dece1$rie 221.
11'1. dece1$rie 221.
)raiova1
8participanti din <udetele Dol</ ehedinti/ (lt)
13'1A ianuarie 221+
22'2+ ianuarie 221+
2aia Mare1
8participan5i din <udetele ara1ures/ Satu are/ Bistrita !asaud)
2'. 0e$ruarie 221+
+'A 0e$ruarie 221+
* In perioadele si localitatile marcate astfel se vor desfasura 2 cursuri in
paralel
Nota: Participantii la curs vor beneficia de cazare (in camere duble),
masa, materiale de curs si decontarea costurilor de transport"
/n vederea inscrierii la programul de formare, cadrele didactice din
invata1antul preuniversitar/ gi1nazial/ liceal/ pro0esional si tehnic si
consilierii scolari interesati sunt rugati sa completeze formularul de
inscriere $disponibil A/)/)>2? pana cel tarziu la data de '3 octombrie
'(,45 Doar 0or1ularele de inscriere co1pletate in totalitate>-? pana la
ter1enul prevazut vor 0i luate in considerare in etapa de selectie"
"electia participantilor va avea in vedere atat incadrarea acestora in
grupul tinta al proiectului cat si interesul de a ela$ora* derula activitati*
proiecte de dezvoltare a a$ilitatilor de viata in conte%tul dezvoltarii dura$ile
in randul elevilor"
Ast0el/ printre criteriile de selec5ie se nu1ara6
Calitatea de cadru didactic/ inclusiv pro0esor consilier scolar la o scoala
acreditata E! si 0unctia didactica 8personal didactic pentru inva5a1ant
gi1nazial * liceal * pro0esional si tehnic sau pro0esor consilier scolar)"
Disponi$ilitatea de participare pe toata durata progra1ului si sustinerea
e%a1enului 0inal" Participarea este o$ligatorie la toate 1odulele de curs"
Accesul la un co1puter conectat la internet si 1ini1e a$ilitati de utilizare
a acestuia in vederea parcurgerii 1odulului online"
Pro0esarea in unul dintre <udetele vizate pentru locatia de des0asurare a
cursului"
Din cadrul unei unitati de inva5a1ant 8con0or1 codului S7R)ES) va*vor
putea 0i selectat8i)/ unul/ cel 1ult doi participanti"
Sunt incura<ati sa aplice6 pro0esorii consilieri scolari/ cadrele didactice din
1ediul rural si ur$an/ din invata1antul gi1nazial/ liceal/ pro0esional si
tehnic precu1 si cadre didactice a0late la de$ut de cariera"
ezultatele selectiei vor fi facute publice pana cel tarziu la data (4
noiembrie '(,4 pe ur1atoarele pagini 9e$6 999"0dsc"ro si
999"pro021"ro" )lterior/ in vederea inscrierii la curs/ participantii vor 0i
invitati sa trans1ita scanate prin e'1ail docu1entele de inscriere 8Carte de
7dentitate/ Certi0icat de Casatorie/ Certi0icat de !a4tere/ diplo1a de licenta/
adeverinta din partea unitatii scolare/ contract de 0or1are) si sa le predea
in original unui reprezentant din partea organizatorilor intr'o locatie si la o
data care va 0i co1unicata persoanelor selectate"
Principiul nediscri1inarii reprezinta un pilon i1portant pentru de1ersul
Pro021" Ca ur1are/ selectarea participan5ilor pentru cele +- de cursuri se
va realiza pe $aza criteriilor 1ai sus 1entionate indi0erent de rasa/ religie/
apartenen5a etnica/ se%/ varsta/ orientare se%uala/ diza$ilitati sau statut
social"
Pentru orice neclaritati privind procesul de inscriere la cursurile de
formare profesionala Abilitati de viata in contextul dezvoltarii
durabile va ruga1 contactati Fundatia pentru Dezvoltarea Societatii
Civile la telefon 021.310.01.81/82/83 (persoane de contact: Irina Opincaru
si ndreea !iocan" sau prin e#mail: training$fdsc.ro.

S-ar putea să vă placă și