Sunteți pe pagina 1din 100

LEGE Nr.

307 din 12 iulie 2006


privind aprarea mpotriva incendiilor
EMITENT: PARLAMENTUL
PUBLICAT N: MNITRUL !ICIAL NR" #$$ din %& i'lie %((#
Parlament'l Rom)niei adopt pre*enta le+e"
CAP" &
,i-po*i.ii +enerale
ART" &
/&0 Aprarea mpotriva incendiilor repre*int an-am1l'l inte+rat de activit.i -peci2ice3 m-'ri 4i
-arcini or+ani*atorice3 te5nice3 operative3 c' caracter 'manitar 4i de in2ormare p'1lic3 plani2icate3
or+ani*ate 4i reali*ate potrivit pre*entei le+i3 n -cop'l prevenirii 4i red'cerii ri-c'rilor de prod'cere a
incendiilor 4i a-i+'rrii interven.iei operative pentr' limitarea 4i -tin+erea incendiilor3 n vederea
evac'rii3 -alvrii 4i protec.iei per-oanelor periclitate3 prote6rii 1'n'rilor 4i medi'l'i mpotriva
e2ectelor -it'a.iilor de 'r+en. determinate de incendii"
/%0 n -en-'l pre*entei le+i3 termenii 4i e7pre-iile re2eritoare la -it'a.ii de 'r+en.3 2actori 4i tip'ri
de ri-c3 interven.ie operativ 4i evac'are a' n.ele-'l prev*'t n rdonan.a de 'r+en. a 8'vern'l'i
nr" %&9%((: privind ;i-tem'l Na.ional de Mana+ement al ;it'a.iilor de Ur+en.3 apro1at c'
modi2icri 4i completri prin Le+ea nr" &<9%((<3 iar termenii 4i e7pre-iile -peci2ice aprrii mpotriva
incendiilor a' 'rmtor'l n.ele-:
a0 a'tori*a.ie de -ec'ritate la incendi' = act'l admini-trativ emi-3 n 1a*a le+ii3 de in-pectorat'l
pentr' -it'a.ii de 'r+en. 6'de.ean -a' al m'nicipi'l'i B'c're4ti3 prin care -e certi2ic3 n 'rma
veri2icrilor n teren 4i a doc'mentelor privind reali*area m-'rilor de aprare mpotriva incendiilor3
ndeplinirea cerin.ei e-en.iale = -ec'ritate la incendi' = la con-tr'c.ii3 in-tala.ii te5nolo+ice 4i alte
amena6ri> a'tori*a.ia de -ec'ritate la incendi' con2er per-oanelor 2i*ice -a' 6'ridice3 de.intoare ale
con-tr'c.iilor3 in-tala.iilor 4i ale altor amena6ri3 drept'l de a le edi2ica3 de a le p'ne n 2'nc.i'ne 4i de
a le e7ploata din p'nct'l de vedere al ndeplinirii cerin.ei e-en.iale = -ec'ritate la incendi'>
10 avi* de -ec'ritate la incendi' = act'l emi-3 n 1a*a le+ii3 de in-pectorat'l pentr' -it'a.ii de
'r+en. 6'de.ean -a' al m'nicipi'l'i B'c're4ti3 d'p veri2icarea de con2ormitate c' prevederile
re+lementrilor te5nice n vi+oare a m-'rilor de aprare mpotriva incendiilor3 adoptate n
doc'menta.iile te5nice de proiectare3 pentr' ndeplinirea cerin.ei e-en.iale = -ec'ritate la incendi' = a
con-tr'c.iilor3 in-tala.iilor 4i altor amena6ri>
c0 incendi' = ardere a'tontre.in't3 care -e de-24oar 2r control n timp 4i -pa.i'3 care prod'ce
pierderi de vie.i omene4ti 4i9-a' pa+'1e materiale 4i care nece-it o interven.ie or+ani*at n -cop'l
ntrer'perii proce-'l'i de ardere>
d0 ca'* a incendi'l'i = -'ma 2actorilor care conc'r la ini.ierea incendi'l'i3 care con-t3 de
re+'l3 n -'r-a de aprindere3 mi6loc'l care a prod'- aprinderea3 prim'l material care -=a aprin-3
prec'm 4i mpre6'rrile determinante care a' d'- la i*1'cnirea ace-t'ia>
e0 mi6loace te5nice de aprare mpotriva incendiilor = -i-teme3 in-tala.ii3 ec5ipamente3 'tila6e3
aparate3 di-po*itive3 acce-orii3 materiale3 prod'-e3 -'1-tan.e 4i a'to-peciale de-tinate prevenirii3
limitrii 4i -tin+erii incendiilor>
20 opera.i'ni de l'n+ d'rat = interven.iile pentr' -tin+erea incendiilor 4i eliminarea e2ectelor
ne+ative ale ace-tora c' o d'rat mai mare de : ore>
+0 or+ani*are a interven.iei n ca* de incendi' = an-am1l'l m-'rilor te5nico=or+ani*atorice
nece-are -ta1ilirii 2or.elor3 re-pon-a1ilit.ilor3 -arcinilor3 mi6loacelor3 metodelor 4i procedeelor ce pot
2i 'tili*ate pentr' evac'area 4i -alvarea per-oanelor 4i animalelor3 protec.ia 1'n'rilor 4i vecint.ilor3
prec'm 4i pentr' -tin+erea incendiilor>
50 pericol iminent de incendi' = -it'a.ia creat de c'm'larea 2actorilor care conc'r la ini.ierea
incendi'l'i3 declan4area ace-t'ia 2iind po-i1il n orice moment>
i0 -c5em c' ri-c'rile teritoriale = doc'ment'l ntocmit de in-pectorat'l pentr' -it'a.ii de 'r+en.
6'de.ean -a' al m'nicipi'l'i B'c're4ti3 care c'prinde tip'rile de ri-c'ri -peci2ice3 prec'm 4i re-'r-ele
e-timate pentr' +e-tionare>
60 plan de anali* 4i acoperire a ri-c'rilor = doc'ment'l care c'prinde ri-c'rile poten.iale dintr=o
'nitate admini-trativ=teritorial3 m-'rile3 ac.i'nile 4i re-'r-ele nece-are pentr' mana+ement'l
ri-c'rilor re-pective>
?0 prevenirea incendiilor = totalitatea ac.i'nilor de mpiedicare a ini.ierii 4i propa+rii incendiilor3
de a-i+'rare a condi.iilor pentr' -alvarea per-oanelor 4i 1'n'rilor 4i de a-i+'rare a -ec'rit.ii
ec5ipelor de interven.ie>
l0 raport de interven.ie = doc'ment'l operativ de in2ormare 4i anali* -tati-tic n care -e n-cri'
datele e-en.iale con-tatate la loc'l interven.iei privind amploarea 4i inten-itatea incendi'l'i3 ca'*a
pro1a1il a ace-t'ia3 e2ectele prod'-e3 de-24'rarea interven.iei3 2or.ele participante 4i timpii
operativi reali*a.i>
m0 -tin+ere a incendiilor = totalitatea ac.i'nilor de limitare 4i ntrer'pere a proce-'l'i de ardere
prin 'tili*area de metode3 procedee 4i mi6loace -peci2ice>
n0 'tili*ator = per-oana 2i*ic -a' 6'ridic ce 2olo-e4te 'n 1'n3 c' orice titl'3 n intere-'l -'3 al
alt'ia -a' n intere- p'1lic>
o0 -cenari' de -ec'ritate la incendi' = doc'ment'l care de-crie calitativ evol'.ia 'n'i incendi' n
timp3 identi2ic)nd evenimentele=c5eie care l caracteri*ea* 4i l di2eren.ia* de alte incendii po-i1ile
ntr=o incint"
ART" %
Aprarea mpotriva incendiilor con-tit'ie o activitate de intere- p'1lic3 na.ional3 c' caracter
permanent3 la care -'nt o1li+ate - participe3 n condi.iile pre*entei le+i3 a'torit.ile admini-tra.iei
p'1lice centrale 4i locale3 prec'm 4i toate per-oanele 2i*ice 4i 6'ridice a2late pe teritori'l Rom)niei"
ART" $
/&0 Coordonarea3 control'l 4i acordarea a-i-ten.ei te5nice de -pecialitate n domeni'l aprrii
mpotriva incendiilor -e a-i+'r de Mini-ter'l Admini-tra.iei 4i Internelor3 la nivel central prin
In-pectorat'l 8eneral pentr' ;it'a.ii de Ur+en.3 iar la nivel local prin in-pectoratele pentr' -it'a.ii
de 'r+en. 6'de.ene 4i al m'nicipi'l'i B'c're4ti"
/%0 In-pectorat'l 8eneral pentr' ;it'a.ii de Ur+en.3 den'mit n contin'are In-pectorat'l 8eneral3
ela1orea* -trate+ia na.ional de aprare mpotriva incendiilor3 care -e pre*int 8'vern'l'i -pre
apro1are de ctre mini-tr'l admini-tra.iei 4i internelor"
/$0 In-pectoratele pentr' -it'a.ii de 'r+en. 6'de.ene 4i al m'nicipi'l'i B'c're4ti3 den'mite n
contin'are in-pectorate3 4i e7ercit atri1'.iile -peci2ice n *one de competen. -ta1ilite prin 5otr)re
a 8'vern'l'i"
/:0 Mana+ement'l -it'a.iilor de 'r+en. determinate de incendii -e a-i+'r prin componentele
;i-tem'l'i Na.ional de Mana+ement al ;it'a.iilor de Ur+en."
ART" :
/&0 A'torit.ile admini-tra.iei p'1lice locale a-i+'r aplicarea m-'rilor privind activit.ile de
aprare mpotriva incendiilor3 c'prin-e n plan'rile de anali* 4i acoperire a ri-c'rilor3 ce -e
ntocme-c la nivel'l localit.ii 4i 6'de.'l'i"
/%0 Plan'rile de anali* 4i acoperire a ri-c'rilor -e act'ali*ea* an'al"
/$0 Metodolo+ia de ela1orare 4i -tr'ct'ra=cadr' a plan'l'i de anali* 4i acoperire a ri-c'rilor -e
apro1 prin ordin al mini-tr'l'i admini-tra.iei 4i internelor 4i -e p'1lic n Monitor'l 2icial al
Rom)niei3 Partea I"
/:0 Pre2ec.ii3 primar'l +eneral al m'nicipi'l'i B'c're4ti 4i primarii a-i+'r3 d'p ca*3 ela1orarea
plan'rilor de anali* 4i acoperire a ri-c'rilor la nivel'l 'nit.ilor admini-trativ=teritoriale pe care le
repre*int"
ART" <
Per-oanele 2i*ice 4i 6'ridice r-p'nd3 potrivit le+ii3 de -ta1ilirea 4i aplicarea m-'rilor de aprare
mpotriva incendiilor3 prec'm 4i de con-ecin.ele prod'cerii incendiilor"
CAP" %
1li+a.ii privind aprarea mpotriva incendiilor
;EC@IUNEA &
1li+a.ii +enerale
ART" #
/&0 Per-oanele 2i*ice 4i 6'ridice -'nt o1li+ate - re-pecte re+lementrile te5nice 4i di-po*i.iile de
aprare mpotriva incendiilor 4i - n' prime6d'ia-c3 prin deci*iile 4i 2aptele lor3 via.a3 1'n'rile 4i
medi'l"
/%0 Per-oana care o1-erv 'n incendi' are o1li+a.ia - an'n.e prin orice mi6loc -erviciile de
'r+en.3 primar'l -a' poli.ia 4i - ia m-'ri3 d'p po-i1ilit.ile -ale3 pentr' limitarea 4i -tin+erea
incendi'l'i"
/$0 n ca*'l n care an'n.'l de incendi' -=a 2c't c' rea=credin.3 2r motiv ntemeiat3 a'tor'l
r-p'nde contraven.ional -a' penal3 potrivit le+ii3 4i -'port c5elt'ielile oca*ionate de depla-area
2or.elor de interven.ie"
ART" A
/&0 n ca* de incendi'3 orice per-oan tre1'ie - acorde a6'tor3 c)nd 4i c)t e-te ra.ional po-i1il3
-emenilor a2la.i n pericol -a' n di2ic'ltate3 din proprie ini.iativ ori la -olicitarea victimei3 a
repre*entan.ilor a'torit.ilor admini-tra.iei p'1lice3 prec'm 4i a per-onal'l'i -erviciilor de 'r+en."
/%0 n ca*'l incendiilor prod'-e la pd'ri3 planta.ii3 c'lt'ri a+ricole3 miri4ti3 p4'ni 4i 2)ne.e3
per-oanele a2late n apropiere a' o1li+a.ia - intervin imediat c' mi6loacele de care di-p'n3 pentr'
limitarea 4i -tin+erea ace-tora"
ART" B
n ca*'rile de 2or. ma6or determinate de incendii3 per-oanele 2i*ice 4i 6'ridice care de.in3 c' orice
titl'3 teren'ri3 con-tr'c.ii3 in-tala.ii te5nolo+ice -a' mi6loace de tran-port a' 'rmtoarele o1li+a.ii:
a0 - permit necondi.ionat acce-'l -erviciilor de 'r+en. 4i al per-oanelor care acord a6'tor>
10 - permit necondi.ionat 'tili*area apei3 a materialelor 4i a mi6loacelor proprii pentr' opera.i'ni
de -alvare3 de -tin+ere 4i de limitare a e2ectelor incendiilor prod'-e la 1'n'rile proprii ori ale altor
per-oane>
c0 - accepte m-'rile -ta1ilite de comandant'l interven.iei pentr' de+a6area teren'rilor3 demolarea
'nei con-tr'c.ii -a' a 'nei pr.i din con-tr'c.ie3 tierea9de*mem1rarea mi6loacelor de tran-port3
oprirea temporar a activit.ilor -a' evac'area din *ona periclitat 4i - acorde -pri6in3 c' 2or.e 4i
mi6loace proprii3 pentr' reali*area ace-tor m-'ri"
ART" C
La nc5eierea oricror acte de tran-mitere temporar a drept'l'i de 2olo-in. a-'pra 1'n'rilor
imo1ile3 prec'm 4i a contractelor de antrepri*3 pr.ile -'nt o1li+ate - prevad e7pre- n actele
re-pective r-p'nderile ce le revin n ceea ce prive4te aprarea mpotriva incendiilor"
ART" &(
/&0 Pentr' limitarea propa+rii 4i -tin+erea incendiilor3 prec'm 4i pentr' limitarea 4i nlt'rarea
e2ectelor ace-tora3 Con-ili'l 8eneral al M'nicipi'l'i B'c're4ti3 con-iliile locale ale -ectoarelor
ace-t'ia3 con-iliile 6'de.ene3 con-iliile locale3 per-oanele 6'ridice 4i a-ocia.iile 2amiliale prev*'te la
art" B 4i per-oanele 2i*ice care de-24oar individ'al activit.i economice n condi.iile Le+ii nr"
$((9%((: privind a'tori*area per-oanelor 2i*ice 4i a a-ocia.iilor 2amiliale care de-24oar activit.i
economice n mod independent3 c' modi2icrile 4i completrile 'lterioare3 a' o1li+a.ia - cola1ore*e
ntre ele3 contri1'ind c' 2or.e 4i mi6loace3 pe 1a* de reciprocitate -a' pe 1a* contract'al"
/%0 r+ani*area ac.i'nilor de cola1orare 4i proced'rile nece-are -e -ta1ile-c prin conven.ii
nc5eiate ntre pr.i3 c' avi*'l in-pectoratelor"
ART" &&
,e.intorii 4i 'tili*atorii de con-tr'c.ii ori de in-tala.ii3 ec5ipamente te5nolo+ice de prod'c.ie 4i de
tran-port a' o1li+a.ia - conl'cre*e c' a'torit.ile admini-tra.iei p'1lice 4i c' or+anele de -pecialitate
ale ace-tora n or+ani*area3 a-i+'rarea3 pre+tirea 4i p'nerea n aplicare a plan'rilor de interven.ie n
ca* de incendi'"
ART" &%
/&0 A'torit.ile admini-tra.iei p'1lice centrale 4i celelalte or+ane centrale de -pecialitate3 Con-ili'l
8eneral al M'nicipi'l'i B'c're4ti3 con-iliile locale ale -ectoarelor m'nicipi'l'i B'c're4ti3 6'de.ene
-a' locale3 in-tit'.iile p'1lice 4i operatorii economici a' o1li+a.ia - an+a6e*e cel p'.in 'n cadr'
te5nic -a' per-onal de -pecialitate c' atri1'.ii n domeni'l aprrii mpotriva incendiilor3 ate-ta.i
potrivit metodolo+iei ela1orate de In-pectorat'l 8eneral" c'pa.iile de cadr' te5nic 4i per-onal de
-pecialitate c' atri1'.ii n domeni'l aprrii mpotriva incendiilor -'nt de2inite pe 1a*a -tandardelor
oc'pa.ionale apro1ate con2orm le+i-la.iei n vi+oare"
/%0 Con-iliile locale 4i operatorii economici care de-24oar activit.i c' ri-c de incendi' 4i care a'
o1li+a.ia prev*'t la alin" /&0 -e -ta1ile-c pe 1a*a criteriilor emi-e de In-pectorat'l 8eneral"
/$0 N'mirea 4i -c5im1area din 2'nc.ie a cadr'l'i te5nic -a' a per-onal'l'i de -pecialitate c'
atri1'.ii n domeni'l aprrii mpotriva incendiilor tre1'ie com'nicate de an+a6ator n termen de :B
de ore de la an+a6are3 d'p ca*3 la nivel central In-pectorat'l'i 8eneral3 iar la nivel local
in-pectoratelor"
/:0 Nendeplinirea core-p'n*toare a atri1'.iilor -peci2ice atra+e -c5im1area din 2'nc.ie a cadr'l'i
te5nic -a' a per-onal'l'i de -pecialitate c' atri1'.ii n domeni'l aprrii mpotriva incendiilor3
-it'a.ie care tre1'ie com'nicat de an+a6ator n termen de :B de ore de la an+a6are3 la nivel central
In-pectorat'l'i 8eneral3 iar la nivel local in-pectoratelor3 d'p ca*"
/<0 Per-oanele 2i*ice 4i a-ocia.iile 2amiliale care de-24oar activit.i economice a'tori*ate pe
teritori'l Rom)niei3 prec'm 4i celelalte entit.i le+al con-tit'ite3 neprev*'te la alin" /&03 ndepline-c
atri1'.iile pe linia aprrii mpotriva incendiilor n n'me propri'3 prin tit'lar'l de drept al entit.ii"
;EC@IUNEA a %=a
1li+a.iile con-ili'l'i local 4i ale primar'l'i
ART" &$
Con-ili'l local are 'rmtoarele o1li+a.ii principale:
a0 apro1 plan'l de anali* 4i acoperire a ri-c'rilor3 pentr' 'nitatea admini-trativ=teritorial pe care
o repre*int3 -ta1ile4te re-'r-ele nece-are pentr' aplicarea ace-t'ia 4i l tran-mite in-pectorat'l'i n
ra*a cr'ia 2'nc.ionea*>
10 emite 5otr)ri3 n condi.iile le+ii3 c' privire la or+ani*area activit.ii de aprare mpotriva
incendiilor n 'nitatea admini-trativ=teritorial pe care o repre*int>
c0 in-tit'ie re+'li 4i m-'ri -peci2ice corelate c' nivel'l 4i nat'ra ri-c'rilor locale>
d0 n2iin.ea*3 la prop'nerea primar'l'i3 c' avi*'l in-pectorat'l'i3 -ervici'l vol'ntar de 'r+en. 4i
apro1 re+'lament'l de or+ani*are 4i 2'nc.ionare al ace-t'ia>
e0 de-emnea* 4e2'l -ervici'l'i vol'ntar de 'r+en.3 la prop'nerea primar'l'i3 c' avi*'l
in-pectorat'l'i>
20 prevede di-tinct3 potrivit le+ii3 din re-'r-ele 2inanciare ale 1'+et'l'i local3 -'mele nece-are n
vederea or+ani*rii3 n*e-trrii3 2'nc.ionrii 4i ndeplinirii atri1'.iilor le+ale de ctre -erviciile de
'r+en. vol'ntare n2iin.ate 4i e7ercit control'l 2olo-irii ace-tora>
+0 c'prinde an'al n 1'+et'l propri' -'mele nece-are pentr' a-i+'rarea 1'n'rilor din dotarea
-erviciilor de 'r+en. vol'ntare3 pentr' ca*'rile de avarie3 di-tr'+ere -a' pentr' alte evenimente3
prec'm 4i pentr' a-i+'rarea de per-oane 4i r-p'ndere civil a per-onal'l'i c' atri1'.ii pe linie de
interven.ie3 pentr' ca*'rile de invaliditate -a' de dece-3 prod'-e prin accidente3 cata-tro2e ori alte
a-emenea evenimente intervenite n timp'l 4i din ca'*a ndeplinirii atri1'.iilor -peci2ice>
50 a-i+'r incl'derea3 n plan'rile de or+ani*are3 de de*voltare 'r1ani-tic 4i de amena6are a
teritori'l'i3 a cilor de acce- pentr' interven.ii3 a l'crrilor pentr' reali*area -i-temelor de an'n.are3
alarmare3 prec'm 4i de alimentare c' ap n ca* de incendi'>
i0 anali*ea*3 -eme-trial 4i ori de c)te ori e-te nevoie3 capacitatea de aprare mpotriva incendiilor
a 'nit.ii admini-trativ=teritoriale pe care o repre*int 4i in2ormea* in-pectorat'l c' privire la
m-'rile -ta1ilite pentr' optimi*area ace-teia>
60 a-i+'r imo1ile 4i -pa.ii amena6ate core-p'n*tor pentr' 2'nc.ionarea -ervici'l'i de 'r+en.
vol'ntar3 prec'm 4i mi6loacele de com'nica.ii nece-are>
?0 ndepline4te orice alte atri1'.ii prev*'te de le+e pentr' aprarea mpotriva incendiilor"
ART" &:
Primar'l are 'rmtoarele o1li+a.ii principale:
a0 a-i+'r ela1orarea plan'l'i de anali* 4i acoperire a ri-c'rilor 4i aplicarea ace-t'ia>
10 a-i+'r re-pectarea criteriilor de per2orman. pentr' con-tit'irea -ervici'l'i de 'r+en. vol'ntar
4i ela1orarea re+'lament'l'i de or+ani*are 4i 2'nc.ionare al ace-t'ia>
c0 coordonea* or+ani*area permanent a interven.iei n ca* de incendi' la nivel'l 'nit.ii
admini-trativ=teritoriale3 a-i+'r participarea la interven.ie a -ervici'l'i vol'ntar de 'r+en. c'
mi6loacele din dotare 4i cond'cerea interven.iei3 p)n la -tin+erea incendi'l'i ori p)n la -o-irea
2or.elor in-pectorat'l'i>
d0 a-i+'r control'l re-pectrii m-'rilor de aprare mpotriva incendiilor pe timp'l ad'nrilor -a'
al mani2e-trilor p'1lice>
e0 a-i+'r control'l re-pectrii m-'rilor de aprare mpotriva incendiilor la con-tr'c.iile 4i
in-tala.iile te5nolo+ice apar.in)nd domeni'l'i p'1lic 4i privat al 'nit.ii admini-trativ=teritoriale3
prec'm 4i la in-tit'.iile p'1lice>
20 di-p'ne veri2icarea ndeplinirii m-'rilor -ta1ilite prin avi*ele3 a'tori*a.iile 4i acord'rile pe care
le emite>
+0 a-i+'r reali*area 4i men.inerea n -tare de 2'nc.ionare a cilor de acce-3 a -i-temelor de
an'n.are3 alarmare3 prec'm 4i de alimentare c' ap n ca* de incendi'>
50 or+ani*ea* 4i e7ec't3 prin -ervici'l de 'r+en. vol'ntar3 control'l re-pectrii re+'lilor de
aprare mpotriva incendiilor la +o-podriile cet.ene4ti> in2ormea* pop'la.ia c' privire la mod'l de
comportare 4i de interven.ie n ca* de incendi'>
i0 a-i+'r ncadrarea -ervici'l'i de 'r+en. vol'ntar c' per-onal ate-tat n condi.iile le+ii3 prec'm
4i pre+tirea pro2e-ional 4i antrenarea ace-t'ia>
60 a-i+'r condi.iile pentr' participarea la conc'r-'ri a -erviciilor de 'r+en. vol'ntare 4i a
cerc'rilor de elevi Prietenii pompierilor>
?0 a-i+'r dotarea -erviciilor de 'r+en. vol'ntare3 potrivit normelor3 c' mi6loace te5nice pentr'
aprare mpotriva incendiilor 4i ec5ipamente de protec.ie -peci2ice3 car1'ran.i3 l'1ri2ian.i 4i alte
mi6loace nece-are -'-.inerii opera.i'nilor de interven.ie3 incl'-iv 5rana 4i antidot'l pentr'
participan.ii la interven.iile de l'n+ d'rat>
l0 in2ormea* de ndat3 prin orice mi6loc3 in-pectorat'l de-pre i*1'cnirea 4i -tin+erea3 c' 2or.e 4i
mi6loace proprii3 a oricr'i incendi' pe ra*a 'nit.ii admini-trativ=teritoriale3 iar n termen de $ *ile
l'crtoare completea* 4i trimite ace-t'ia raport'l de interven.ie>
m0 anali*ea* an'al dotarea c' mi6loacele te5nice de aprare mpotriva incendiilor 4i a-i+'r
completarea ace-teia3 con2orm normelor n vi+oare>
n0 com'nic de ndat in-pectorat'l'i -coaterea 4i rep'nerea din9n 2'nc.i'ne a oricrei
a'to-peciale de interven.ie3 prec'm 4i3 n -cri-3 dotarea c' a'to-peciale de interven.ie noi>
o0 a-i+'r3 prin mi6loacele av'te la di-po*i.ie3 de-24'rarea activit.ilor de in2ormare 4i ed'ca.ie
antiincendi' a pop'la.iei>
p0 anali*ea* 4i -ol'.ionea* peti.iile cet.enilor n pro1lema aprrii mpotriva incendiilor>
D0 ndepline4te orice alte o1li+a.ii prev*'te de le+e pentr' aprarea mpotriva incendiilor a
com'nit.ii locale"
;EC@IUNEA a $=a
1li+a.iile con-ili'l'i 6'de.ean 4i ale Con-ili'l'i 8eneral al M'nicipi'l'i B'c're4ti
ART" &<
Con-ili'l 6'de.ean9Con-ili'l 8eneral al M'nicipi'l'i B'c're4ti are 'rmtoarele o1li+a.ii
principale:
a0 apro1 plan'l de anali* 4i acoperire a ri-c'rilor a2erent 6'de.'l'i -a' m'nicipi'l'i B'c're4ti3
d'p ca*3 4i -ta1ile4te re-'r-ele nece-are pentr' aplicarea ace-t'ia>
10 in-tit'ie re+'li 4i di-po*i.ii de aprare mpotriva incendiilor pentr' domeni'l p'1lic 4i privat al
'nit.ii admini-trativ=teritoriale>
c0 anali*ea* an'al capacitatea de aprare mpotriva incendiilor 4i 5otr4te m-'ri de optimi*are a
ace-teia>
d0 a-i+'r3 pe 1a*a pro+ramelor de de*voltare3 c'prinderea n plan'rile de amena6are a teritori'l'i
a -i-temelor de alimentare c' ap3 prec'm 4i a cilor de acce- pentr' interven.ie n ca* de incendi'>
e0 prevede 4i apro1 n 1'+et'l propri' 2ond'rile nece-are pentr' reali*area ac.i'nilor 4i m-'rilor
de aprare mpotriva incendiilor>
20 5otr4te3 n condi.iile le+ii3 n2iin.area 'nor centre de 2ormare 4i eval'are a per-onal'l'i din
-erviciile vol'ntare de 'r+en.3 c' acord'l In-pectorat'l'i 8eneral>
+0 -pri6in or+ani*atoric3 material 4i 2inanciar or+ani*area 4i de-24'rarea conc'r-'rilor -erviciilor
de 'r+en. 4i cerc'rilor de elevi Prietenii pompierilor>
50 ndepline4te orice alte o1li+a.ii prev*'te de le+e"
;EC@IUNEA a :=a
1li+a.iile pre2ect'l'i
ART" &#
Pre2ect'l are 'rmtoarele o1li+a.ii principale:
a0 coordonea* activit.ile de aprare mpotriva incendiilor din re-pon-a1ilitatea a'torit.ilor
centrale din teritori'3 con2orm le+ii>
10 apro1 -c5ema c' ri-c'rile teritoriale din 'nitatea admini-trativ=teritorial3 ntocmit de
in-pectorat>
c0 in-tit'ie3 n condi.iile le+ii3 m-'ri o1li+atorii n domeni'l aprrii mpotriva incendiilor>
d0 anali*ea* rapoartele ntocmite de or+anele de -pecialitate 4i di-p'ne m-'ri pentr' re-pectarea
le+alit.ii n domeni'>
e0 ndepline4te orice alte o1li+a.ii prev*'te de le+e n domeni'l aprrii mpotriva incendiilor"
;EC@IUNEA a <=a
1li+a.iile a'torit.ilor admini-tra.iei p'1lice centrale
ART" &A
/&0 Mini-ter'l Admini-tra.iei 4i Internelor 4i e7ercit atri1'.iile n domeni'l aprrii mpotriva
incendiilor prin In-pectorat'l 8eneral 4i in-pectorate"
/%0 In-pectorat'l 8eneral ela1orea* -trate+ii3 norme3 re+lementri te5nice 4i di-po*i.ii +enerale
privind aprarea mpotriva incendiilor3 o1li+atorii pe ntre+'l teritori' al Rom)niei3 care -e apro1
prin ordin al mini-tr'l'i admini-tra.iei 4i internelor 4i -e p'1lic n Monitor'l 2icial al Rom)niei3
Partea I"
/$0 C5elt'ielile c'rente 4i de capital a2erente activit.ii -erviciilor de 'r+en. pro2e-ionale -e
a-i+'r din 1'+et'l de -tat3 prin 1'+et'l Mini-ter'l'i Admini-tra.iei 4i Internelor3 prec'm 4i din alte
-'r-e prev*'te de le+e"
ART" &B
Mini-terele 4i celelalte or+ane ale admini-tra.iei p'1lice centrale a' 'rmtoarele o1li+a.ii
principale:
a0 ela1orea*3 pe 1a*a -trate+iei na.ionale de aprare mpotriva incendiilor3 -trate+ii -ectoriale
privind aprarea mpotriva incendiilor n domeni'l lor de competen. 4i a-i+'r aplicarea ace-tora>
10 emit9modi2ic3 c' avi*'l In-pectorat'l'i 8eneral3 norme 4i re+lementri te5nice de aprare
mpotriva incendiilor3 -peci2ice domeni'l'i lor de activitate>
c0 ndr'm3 controlea* 4i anali*ea* re-pectarea normelor 4i re+lementrilor te5nice>
d0 -ta1ile-c3 pe 1a*a metodolo+iei ela1orate de In-pectorat'l 8eneral3 metode 4i proced'ri pentr'
identi2icarea3 eval'area 4i control'l ri-c'rilor de incendi'3 -peci2ice domeni'l'i de competen.>
e0 or+ani*ea* 4i +e-tionea* 1a*e de date privind3 n principal3 ri-c'rile de incendi'3
caracteri-ticile -'1-tan.elor 4i materialelor 'tili*ate n domeni'3 metodele adecvate de interven.ie 4i
protec.ie3 mi6loacele e7i-tente3 cadrele te5nice 4i evenimentele -peci2ice>
20 -ta1ile-c3 mpre'n c' In-pectorat'l 8eneral3 n domeni'l lor de competen.3 temele 4i
activit.ile practic=aplicative 4i de ed'ca.ie privind aprarea mpotriva incendiilor3 care -e incl'd n
pro+ramele pentr' toate 2ormele de nv.m)nt3 n plan'rile activit.ilor e7tra4colare3 prec'm 4i n
pro+ramele de 2ormare contin' a ad'l.ilor>
+0 ndepline-c orice alte atri1'.ii prev*'te de le+e privind aprarea mpotriva incendiilor"
;EC@IUNEA a #=a
1li+a.iile admini-trator'l'i3 cond'ctor'l'i in-tit'.iei3 'tili*ator'l'i 4i -alariat'l'i
ART" &C
Admini-trator'l -a' cond'ctor'l in-tit'.iei3 d'p ca*3 are 'rmtoarele o1li+a.ii principale:
a0 - -ta1ilea-c3 prin di-po*i.ii -cri-e3 re-pon-a1ilit.ile 4i mod'l de or+ani*are pentr' aprarea
mpotriva incendiilor n 'nitatea -a3 - le act'ali*e*e ori de c)te ori apar modi2icri 4i - le ad'c la
c'no4tin. -alaria.ilor3 'tili*atorilor 4i oricror per-oane intere-ate>
10 - a-i+'re identi2icarea 4i eval'area ri-c'rilor de incendi' din 'nitatea -a 4i - a-i+'re corelarea
m-'rilor de aprare mpotriva incendiilor c' nat'ra 4i nivel'l ri-c'rilor>
c0 - -olicite 4i - o1.in avi*ele 4i a'tori*a.iile de -ec'ritate la incendi'3 prev*'te de le+e3 4i -
a-i+'re re-pectarea condi.iilor care a' -tat la 1a*a eli1errii ace-tora> n ca*'l an'lrii avi*elor ori a
a'tori*a.iilor3 - di-p'n imediat -i-tarea l'crrilor de con-tr'c.ii -a' oprirea 2'nc.ionrii ori 'tili*rii
con-tr'c.iilor -a' amena6rilor re-pective>
d0 - permit3 n condi.iile le+ii3 e7ec'tarea controalelor 4i a in-pec.iilor de prevenire mpotriva
incendiilor3 - pre*inte doc'mentele 4i in2orma.iile -olicitate 4i - n' n+re'ne*e -a' -
o1-tr'c.ione*e n nici'n 2el e2ect'area ace-tora>
e0 - permit alimentarea c' ap a a'to-pecialelor de interven.ie n -it'a.ii de 'r+en.>
20 - ntocmea-c3 - act'ali*e*e permanent 4i - tran-mit in-pectorat'l'i li-ta c' -'1-tan.ele
peric'loa-e3 cla-i2icate potrivit le+ii3 'tili*ate n activitatea -a -'1 orice 2orm3 c' men.i'ni privind:
propriet.ile 2i*ico=c5imice3 cod'rile de identi2icare3 ri-c'rile pe care le pre*int pentr' -ntate 4i
medi'3 mi6loacele de protec.ie recomandate3 metodele de interven.ie 4i prim a6'tor3 -'1-tan.ele
pentr' -tin+ere3 ne'trali*are -a' decontaminare>
+0 - ela1ore*e in-tr'c.i'nile de aprare mpotriva incendiilor 4i - -ta1ilea-c atri1'.iile ce revin
-alaria.ilor la loc'rile de m'nc>
50 - veri2ice dac -alaria.ii c'no-c 4i re-pect in-tr'c.i'nile nece-are privind m-'rile de aprare
mpotriva incendiilor 4i - veri2ice re-pectarea ace-tor m-'ri -emnalate core-p'n*tor prin
indicatoare de averti*are de ctre per-oanele din e7terior care a' acce- n 'nitatea -a>
i0 - a-i+'re con-tit'irea3 con2orm art" &% alin" /%03 c' avi*'l in-pectorat'l'i3 a -ervici'l'i de
'r+en. privat3 prec'm 4i 2'nc.ionarea ace-t'ia con2orm re+lementrilor n vi+oare ori - nc5eie
contract c' 'n alt -ervici' de 'r+en. vol'ntar -a' privat3 capa1il - intervin operativ 4i e2icace
pentr' -tin+erea incendiilor>
60 - a-i+'re ntocmirea 4i act'ali*area plan'rilor de interven.ie 4i condi.iile pentr' aplicarea
ace-tora n orice moment>
?0 - permit3 la -olicitare3 acce-'l 2or.elor in-pectorat'l'i n 'nitatea -a n -cop de rec'noa4tere3
in-tr'ire -a' de antrenament 4i - participe la e7erci.iile 4i aplica.iile tactice de interven.ie or+ani*ate
de ace-ta>
l0 - a-i+'re 'tili*area3 veri2icarea3 ntre.inerea 4i repararea mi6loacelor de aprare mpotriva
incendiilor c' per-onal ate-tat3 con2orm in-tr'c.i'nilor 2'rni*ate de proiectant>
m0 - a-i+'re pre+tirea 4i antrenarea -ervici'l'i de 'r+en. privat pentr' interven.ie>
n0 - a-i+'re 4i - p'n n mod +rat'it la di-po*i.ie 2or.elor c5emate n a6'tor mi6loacele te5nice
pentr' aprare mpotriva incendiilor 4i ec5ipamentele de protec.ie -peci2ice ri-c'rilor care dec'r+ din
e7i-ten.a 4i 2'nc.ionarea 'nit.ii -ale3 prec'm 4i antidot'l 4i medicamentele pentr' acordarea
prim'l'i a6'tor>
o0 - -ta1ilea-c 4i - tran-mit ctre tran-portatorii3 di-tri1'itorii 4i 'tili*atorii prod'-elor -ale
re+'lile 4i m-'rile de aprare mpotriva incendiilor3 -peci2ice ace-tora3 corelate c' ri-c'rile la
'tili*area3 manip'larea3 tran-port'l 4i depo*itarea prod'-elor re-pective>
p0 - in2orme*e de ndat3 prin orice mi6loc3 in-pectorat'l de-pre i*1'cnirea 4i -tin+erea c' 2or.e 4i
mi6loace proprii a oricr'i incendi'3 iar n termen de $ *ile l'crtoare - complete*e 4i - trimit
ace-t'ia raport'l de interven.ie>
D0 - 'tili*e*e n 'nitatea -a n'mai mi6loace te5nice de aprare mpotriva incendiilor3 certi2icate
con2orm le+ii>
r0 - ndeplinea-c orice alte atri1'.ii prev*'te de le+e privind aprarea mpotriva incendiilor"
ART" %(
Per-oanele 2i*ice3 a-ocia.iile 2amiliale -a' per-oanele 6'ridice care de.in pr.i din acela4i imo1il
tre1'ie - cola1ore*e pentr' ndeplinirea o1li+a.iilor ce le revin din pre*enta le+e3 n vederea
a-i+'rrii m-'rilor de aprare mpotriva incendiilor pentr' ntre+'l imo1il"
ART" %&
Utili*ator'l are 'rmtoarele o1li+a.ii principale:
a0 - c'noa-c 4i - re-pecte m-'rile de aprare mpotriva incendiilor3 -ta1ilite de admini-trator3
cond'ctor'l in-tit'.iei3 proprietar3 prod'ctor -a' importator3 d'p ca*>
10 - ntre.in 4i - 2olo-ea-c3 n -cop'l pentr' care a' 2o-t reali*ate3 dotrile pentr' aprarea
mpotriva incendiilor3 p'-e la di-po*i.ie de admini-trator3 cond'ctor'l in-tit'.iei3 proprietar3
prod'ctor -a' importator>
c0 - re-pecte normele de aprare mpotriva incendiilor3 -peci2ice activit.ilor pe care le
or+ani*ea* -a' le de-24oar>
d0 - n' e2ect'e*e modi2icri nea'tori*ate 4i 2r acord'l -cri- al proprietar'l'i3 al proiectant'l'i
ini.ial al con-tr'c.iei3 in-tala.iei3 ec5ipament'l'i3 di-po*itiv'l'i -a' mi6loc'l'i de tran-port 'tili*at ori
al 'n'i e7pert te5nic ate-tat potrivit le+i-la.iei n vi+oare>
e0 - ad'c la c'no4tin.a admini-trator'l'i3 cond'ctor'l'i in-tit'.iei -a' proprietar'l'i3 d'p ca*3
orice de2ec.i'ne te5nic ori alt -it'a.ie care con-tit'ie pericol de incendi'"
ART" %%
!iecare -alariat are3 la loc'l de m'nc3 'rmtoarele o1li+a.ii principale:
a0 - re-pecte re+'lile 4i m-'rile de aprare mpotriva incendiilor3 ad'-e la c'no4tin.3 -'1 orice
2orm3 de admini-trator -a' de cond'ctor'l in-tit'.iei3 d'p ca*>
10 - 'tili*e*e -'1-tan.ele peric'loa-e3 in-tala.iile3 'tila6ele3 ma4inile3 aparat'ra 4i ec5ipamentele3
potrivit in-tr'c.i'nilor te5nice3 prec'm 4i celor date de admini-trator -a' de cond'ctor'l in-tit'.iei3
d'p ca*>
c0 - n' e2ect'e*e manevre nepermi-e -a' modi2icri nea'tori*ate ale -i-temelor 4i in-tala.iilor de
aprare mpotriva incendiilor>
d0 - com'nice3 imediat d'p con-tatare3 cond'ctor'l'i loc'l'i de m'nc orice nclcare a
normelor de aprare mpotriva incendiilor -a' a oricrei -it'a.ii -ta1ilite de ace-ta ca 2iind 'n pericol
de incendi'3 prec'm 4i orice de2ec.i'ne -e-i*at la -i-temele 4i in-tala.iile de aprare mpotriva
incendiilor>
e0 - coopere*e c' -alaria.ii de-emna.i de admini-trator3 d'p ca*3 re-pectiv c' cadr'l te5nic
-peciali*at3 care are atri1'.ii n domeni'l aprrii mpotriva incendiilor3 n vederea reali*rii
m-'rilor de aprare mpotriva incendiilor>
20 - ac.ione*e3 n con2ormitate c' proced'rile -ta1ilite la loc'l de m'nc3 n ca*'l apari.iei
oricr'i pericol iminent de incendi'>
+0 - 2'rni*e*e per-oanelor a1ilitate toate datele 4i in2orma.iile de care are c'no4tin.3 re2eritoare la
prod'cerea incendiilor"
;EC@IUNEA a A=a
1li+a.iile proiectan.ilor 4i e7ec'tan.ilor
ART" %$
Proiectan.ii de con-tr'c.ii 4i amena6ri3 de ec5ipamente3 'tila6e 4i in-tala.ii -'nt o1li+a.i:
a0 - ela1ore*e -cenarii de -ec'ritate la incendi' pentr' cate+oriile de con-tr'c.ii3 in-tala.ii 4i
amena6ri -ta1ilite pe 1a*a criteriilor emi-e de In-pectorat'l 8eneral 4i - eval'e*e ri-c'rile de
incendi'3 pe 1a*a metodolo+iei emi-e de In-pectorat'l 8eneral 4i p'1licat n Monitor'l 2icial al
Rom)niei3 Partea I>
10 - c'prind n doc'menta.iile pe care le ntocme-c m-'rile de aprare mpotriva incendiilor3
-peci2ice nat'rii ri-c'rilor pe care le con.in o1iectele proiectate>
c0 - prevad n doc'menta.iile te5nice de proiectare3 potrivit re+lementrilor -peci2ice3 mi6loacele
te5nice pentr' aprarea mpotriva incendiilor 4i ec5ipamentele de protec.ie -peci2ice>
d0 - incl'd n proiecte 4i - predea 1ene2iciarilor -c5emele 4i in-tr'c.i'nile de 2'nc.ionare a
mi6loacelor de aprare mpotriva incendiilor pe care le=a' prev*'t n doc'menta.ii3 prec'm 4i
re+'lile nece-are de veri2icare 4i ntre.inere n e7ploatare a ace-tora3 ntocmite de prod'ctori>
e0 - a-i+'re a-i-ten.a te5nic nece-ar reali*rii m-'rilor de aprare mpotriva incendiilor3
c'prin-e n doc'menta.ii3 p)n la p'nerea n 2'nc.i'ne"
ART" %:
E7ec'tan.ii l'crrilor de con-tr'c.ii 4i de monta6 de ec5ipamente 4i in-tala.ii -'nt o1li+a.i:
a0 - reali*e*e inte+ral 4i la timp m-'rile de aprare mpotriva incendiilor3 c'prin-e n proiecte3 c'
re-pectarea prevederilor le+ale aplica1ile ace-tora>
10 - a-i+'re l'area m-'rilor de aprare mpotriva incendiilor pe timp'l e7ec'trii l'crrilor3
prec'm 4i la or+ani*rile de 4antier>
c0 - a-i+'re 2'nc.ionarea mi6loacelor de aprare mpotriva incendiilor prev*'te n doc'menta.iile
de e7ec'.ie la parametrii proiecta.i3 nainte de p'nerea n 2'nc.i'ne"
ART" %<
Proiectan.ilor 4i e7ec'tan.ilor le -'nt aplica1ile3 d'p ca*3 4i di-po*i.iile prev*'te la art" &C = %%"
;EC@IUNEA a B=a
1li+a.iile cadrelor te5nice9per-onal'l'i de -pecialitate c' atri1'.ii n domeni'l aprrii mpotriva
incendiilor
ART" %#
/&0 Cadrele te5nice9per-onal'l de -pecialitate c' atri1'.ii n domeni'l aprrii mpotriva
incendiilor3 de-emnate9de-emnat la nivel'l a'torit.ilor admini-tra.iei p'1lice centrale3 mini-terelor
4i celorlalte or+ane centrale de -pecialitate3 a'9are 'rmtoarele o1li+a.ii principale:
a0 ela1orea* pro+ramele de optimi*are a capacit.ii de aprare mpotriva incendiilor n domeni'l
de activitate al a'torit.ii re-pective>
10 2ac92ace prop'neri de re+lementri te5nice 4i or+ani*atorice a activit.ii de aprare mpotriva
incendiilor n domeni'l -peci2ic>
c0 controlea* mod'l de aplicare a prevederilor le+ale pentr' aprarea mpotriva incendiilor3 n
cadr'l in-tit'.iei p'1lice care i=a de-emnat>
d0 ela1orea* 4i -'p'n9-'p'ne -pre anali* mini-tr'l'i de re-ort -a' cond'ctor'l'i in-tit'.iei3
d'p ca*3 raport'l an'al de eval'are a nivel'l'i de aprare mpotriva incendiilor din domeni'l de
activitate>
e0 anali*ea* an'al re-pectarea ncadrrii n criteriile de con-tit'ire a -erviciilor de 'r+en. private
din in-tit'.iile 4i 'nit.ile -'1ordonate3 dotarea c' mi6loace de aprare mpotriva incendiilor 4i
2ac92ace prop'neri de optimi*are a ace-tora>
20 ela1orea* 4i naintea* -pre apro1are pro+rame de in2ormare 4i ed'ca.ie -peci2ic"
/%0 !ormarea 4i eval'area cadrelor te5nice9per-onal'l'i de -pecialitate c' atri1'.ii n domeni'l
aprrii mpotriva incendiilor -e reali*ea* de 'nit.ile a1ilitate n condi.iile le+ii3 iar certi2icarea
competen.ei pro2e-ionale -e reali*ea* de Centr'l Na.ional pentr' ;ec'ritate la Incendi' 4i Protec.ie
Civil a'tori*at la Centr'l Na.ional de !ormare Pro2e-ional a Ad'l.ilor"
ART" %A
/&0 Cadrele te5nice9per-onal'l de -pecialitate c' atri1'.ii n domeni'l aprrii mpotriva
incendiilor3 din cadr'l Con-ili'l'i 8eneral al M'nicipi'l'i B'c're4ti3 con-iliilor locale ale
-ectoarelor m'nicipi'l'i B'c're4ti3 con-iliilor 6'de.ene 4i locale3 in-tit'.iilor 4i operatorilor
economici a'9are 'rmtoarele o1li+a.ii principale:
a0 particip la ela1orarea 4i aplicarea concep.iei de aprare mpotriva incendiilor la nivel'l 'nit.ii
admini-trativ=teritoriale3 in-tit'.iei -a' operator'l'i economic>
10 controlea* aplicarea normelor de aprare mpotriva incendiilor n domeni'l -peci2ic>
c0 prop'n9prop'ne incl'derea n 1'+etele proprii a 2ond'rilor nece-are or+ani*rii activit.ii de
aprare mpotriva incendiilor3 dotrii c' mi6loace te5nice pentr' aprarea mpotriva incendiilor 4i
ec5ipamente de protec.ie -peci2ice>
d0 ndr'm 4i controlea* activitatea de aprare mpotriva incendiilor 4i anali*ea* re-pectarea
ncadrrii n criteriile de con-tit'ire a -erviciilor de 'r+en. vol'ntare -a' private3 d'p ca*3 n
'nit.ile 4i in-tit'.iile din care 2ac92ace parte>
e0 pre*int cond'cerii3 -eme-trial -a' ori de c)te ori -it'a.ia imp'ne3 raport'l de eval'are a
capacit.ii de aprare mpotriva incendiilor>
20 r-p'nd9r-p'nde de pre+tirea -ervici'l'i de 'r+en. vol'ntar -a' privat3 d'p ca*3 prec'm 4i
de participarea ace-t'ia la conc'r-'rile pro2e-ionale>
+0 acord -pri6in 4i a-i-ten. te5nic de -pecialitate centrelor operative pentr' -it'a.ii de 'r+en. n
ndeplinirea atri1'.iilor"
/%0 !ormarea3 eval'area 4i certi2icarea competen.ei pro2e-ionale a cadrelor te5nice9per-onal'l'i c'
atri1'.ii n domeni'l aprrii mpotriva incendiilor3 prev*'te la alin" /&03 -e reali*ea* n centre de
2ormare 4i eval'are a1ilitate prin le+e3 pe 1a*a -tandardelor oc'pa.ionale rec'no-c'te la nivel
na.ional"
CAP" $
E7ercitarea a'torit.ii de -tat n domeni'l aprrii mpotriva incendiilor
ART" %B
/&0 E7ercitarea a'torit.ii de -tat n domeni'l aprrii mpotriva incendiilor -e reali*ea* prin
activit.i de re+lementare3 a'tori*are3 avi*are3 ate-tare3 rec'noa4tere3 de-emnare3 -'prave+5ere a
pie.ei3 control3 or+ani*area -tin+erii incendiilor 4i tra+erea la r-p'ndere 6'ridic a per-oanelor
vinovate"
/%0 Control'l de -tat n domeni'l aprrii mpotriva incendiilor -e e7ercit3 la nivel central3 prin
in-pec.ia de prevenire 4i alte compartimente 4i 'nit.i din -tr'ct'ra -a' -'1ordinea In-pectorat'l'i
8eneral3 re-pectiv3 la nivel local3 prin in-pec.iile de prevenire din cadr'l in-pectoratelor3 n -cop'l
aplicrii 'nitare a prevederilor le+ale pe ntre+'l teritori' al Rom)niei3 potrivit competen.elor"
ART" %C
/&0 n toate 2a*ele de cercetare3 proiectare3 e7ec'.ie 4i pe ntrea+a lor d'rat de e7i-ten.3
con-tr'c.iile 4i amena6rile de orice tip3 ec5ipamentele3 'tila6ele 4i in-tala.iile te5nolo+ice -e -'p'n
'nei e7aminri -i-tematice 4i cali2icate pentr' identi2icarea3 eval'area 4i control'l ri-c'rilor de
incendi'3 n condi.iile prev*'te de re+lementrile -peci2ice"
/%0 1li+a.ia e7ec'trii activit.ilor prev*'te la alin" /&0 revine per-oanelor care conc'r la
proiectarea3 reali*area3 e7ploatarea3 ntre.inerea3 repararea3 po-t'tili*area con-tr'c.iilor3
ec5ipamentelor 4i a in-tala.iilor te5nolo+ice3 potrivit le+ii"
/$0 Metodolo+ia privind identi2icarea3 eval'area 4i control'l ri-c'rilor de incendi' -e ela1orea*
de In-pectorat'l 8eneral3 -e apro1 de mini-tr'l admini-tra.iei 4i internelor 4i -e p'1lic n Monitor'l
2icial al Rom)niei3 Partea I"
ART" $(
/&0 nceperea l'crrilor de e7ec'.ie la con-tr'c.ii 4i in-tala.ii te5nolo+ice noi3 de*voltarea3
moderni*area ori -c5im1area de-tina.iei celor e7i-tente3 prec'm 4i p'nerea n 2'nc.i'ne a ace-tora -e
2ac n'mai d'p o1.inerea avi*'l'i -a' a a'tori*a.iei de -ec'ritate la incendi'3 d'p ca*"
/%0 1li+a.ia -olicitrii 4i o1.inerii avi*elor 4i9-a' a a'tori*a.iilor prev*'te la alin" /&0 revine
per-oanei 2i*ice ori 6'ridice care 2inan.ea* 4i reali*ea* inve-ti.ii noi -a' interven.ii la con-tr'c.iile
e7i-tente ori3 d'p ca*3 1ene2iciar'l'i inve-ti.iei"
/$0 Avi*ele 4i a'tori*a.iile prev*'te la alin" /&0 -e eli1erea* de in-pectorate3 n termen de cel m'lt
$( de *ile de la dep'nerea cererii3 n condi.iile prev*'te de normele metodolo+ice de avi*are 4i
a'tori*are privind -ec'ritatea la incendi'"
/:0 Cate+oriile de con-tr'c.ii 4i amena6ri care -e -'p'n avi*rii 4i9-a' a'tori*rii privind
-ec'ritatea la incendi' -e apro1 prin 5otr)re a 8'vern'l'i"
/<0 Nere-pectarea cerin.elor care a' -tat la 1a*a eli1errii avi*'l'i -a' a'tori*a.iei de -ec'ritate la
incendi' atra+e -anc.ionarea con2orm le+ii 4i3 d'p ca*3 an'larea avi*'l'i -a' a a'tori*a.iei de
-ec'ritate la incendi'"
/#0 An'larea avi*'l'i -a' a'tori*a.iei de -ec'ritate la incendi' imp'ne -i-tarea l'crrilor de
con-tr'c.ii -a'3 re-pectiv3 oprirea 2'nc.ionrii ori 'tili*rii con-tr'c.iilor -a' amena6rilor re-pective"
/A0 M-'ra prev*'t la alin" /#0 -e com'nic n cel m'lt :B de ore3 prin +ri6a in-pectorat'l'i3 la
re+i-tr'l comer.'l'i3 pre2ect'l'i 4i altor in-tit'.ii p'1lice c' competen.e n domeni'"
/B0 Liti+iile +enerate de eli1erarea 4i an'larea avi*'l'i ori a'tori*a.iei de -ec'ritate la incendi' -e
-ol'.ionea* potrivit Le+ii contencio-'l'i admini-trativ nr" <<:9%((:3 c' modi2icrile 'lterioare"
/C0 Normele metodolo+ice de avi*are 4i a'tori*are privind -ec'ritatea la incendi' -e ela1orea* de
In-pectorat'l 8eneral3 -e apro1 de mini-tr'l admini-tra.iei 4i internelor 4i -e p'1lic n Monitor'l
2icial al Rom)niei3 Partea I"
/&(0 Pentr' actele privind avi*ele 4i a'tori*a.iile de -ec'ritate la incendi' eli1erate potrivit le+ii -e
percep tari2e -ta1ilite prin ordin al mini-tr'l'i admini-tra.iei 4i internelor"
CAP" :
;erviciile de 'r+en. vol'ntare 4i private
;EC@IUNEA &
,i-po*i.ii com'ne
ART" $&
/&0 ;erviciile de 'r+en. -'nt pro2e-ioni-te -a' vol'ntare3 p'1lice ori private"
/%0 ;erviciile de 'r+en. pro2e-ioni-te 2'nc.ionea* n -'1ordinea In-pectorat'l'i 8eneral3 potrivit
re+lementrilor -peci2ice"
/$0 Con-iliile locale a' o1li+a.ia - con-tit'ie -ervicii de 'r+en. vol'ntare3 iar operatorii
economici 4i in-tit'.iile3 care de-24oar activit.i c' ri-c de incendi'3 -ervicii de 'r+en. private3
potrivit le+ii"
/:0 n domeni'l aprrii mpotriva incendiilor pot 2'nc.iona 4i -ervicii de 'r+en. private
con-tit'ite ca -ociet.i comerciale"
;EC@IUNEA a %=a
Con-tit'irea 4i atri1'.iile -erviciilor de 'r+en. vol'ntare -a' private
ART" $%
/&0 ;erviciile de 'r+en. vol'ntare9private -'nt -tr'ct'ri -peciali*ate3 altele dec)t cele apar.in)nd
-erviciilor de 'r+en. pro2e-ioni-te3 or+ani*ate c' per-onal an+a6at 4i9-a' vol'ntar3 n -cop'l aprrii
vie.ii3 av't'l'i p'1lic 4i9-a' a cel'i privat mpotriva incendiilor 4i a altor calamit.i3 n -ectoarele de
competen. -ta1ilite c' avi*'l in-pectoratelor"
/%0 ;erviciile de 'r+en. vol'ntare9private a' n -tr'ct'r compartiment -a' -peciali4ti pentr'
prevenirea incendiilor3 care pot 2i 4i cadre te5nice -peciali*ate c' atri1'.ii n domeni'l aprrii
mpotriva incendiilor3 con2orm art" &% alin" /&03 2orma.ii de interven.ie3 -alvare 4i prim a6'tor3 prec'm
4i3 d'p ca*3 ateliere de repara.ii 4i de ntre.inere"
/$0 Con-tit'irea3 ncadrarea 4i dotarea -erviciilor de 'r+en. vol'ntare9private -e reali*ea* pe 1a*a
criteriilor de per2orman. ela1orate de In-pectorat'l 8eneral 4i apro1ate prin ordin al mini-tr'l'i
admini-tra.iei 4i internelor"
/:0 r+ani*area 4i 2'nc.ionarea -erviciilor de 'r+en. vol'ntare9private -e -ta1ile-c prin
re+'lamente apro1ate3 d'p ca*3 de con-iliile locale -a' cond'cerile operatorilor economici 4i
in-tit'.iilor care le=a' con-tit'it3 c' re-pectarea criteriilor de per2orman."
/<0 n2iin.area3 e7tinderea -a' re-tr)n+erea activit.ii3 prec'm 4i de-2iin.area 'n'i -ervici' de
'r+en. vol'ntar9privat -e 2ac n'mai c' avi*'l in-pectorat'l'i"
ART" $$
;erviciile de 'r+en. vol'ntare9private a' 'rmtoarele atri1'.ii principale:
a0 de-24oar activit.i de in2ormare 4i in-tr'ire privind c'noa4terea 4i re-pectarea re+'lilor 4i a
m-'rilor de aprare mpotriva incendiilor>
10 veri2ic mod'l de aplicare a normelor3 re+lementrilor te5nice 4i di-po*i.iilor care prive-c
aprarea mpotriva incendiilor3 n domeni'l de competen.>
c0 a-i+'r interven.ia pentr' -tin+erea incendiilor3 -alvarea3 acordarea prim'l'i a6'tor 4i protec.ia
per-oanelor3 a animalelor 4i a 1'n'rilor periclitate de incendii -a' n alte -it'a.ii de 'r+en."
ART" $:
/&0 !ormarea3 eval'area 4i certi2icarea competen.ei pro2e-ionale a per-onal'l'i -erviciilor de
'r+en. vol'ntare -a' private -e reali*ea* de centre de 2ormare 4i eval'are a1ilitate prin le+e3 avi*ate
de In-pectorat'l 8eneral"
/%0 ;tat't'l per-onal'l'i din -erviciile de 'r+en. vol'ntare -e -ta1ile4te prin 5otr)re a
8'vern'l'i"
ART" $<
/&0 !inan.area c5elt'ielilor c'rente 4i de capital a2erente activit.ii -erviciilor de 'r+en. vol'ntare
-e a-i+'r din 1'+etele locale"
/%0 !inan.area c5elt'ielilor c'rente 4i de capital a2erente activit.ii -erviciilor de 'r+en. private -e
a-i+'r de operatorii economici 4i in-tit'.iile care le=a' con-tit'it"
ART" $#
/&0 Pe 1a*a 5otr)rii con-ili'l'i local 4i n condi.iile prev*'te de le+e3 -ervici'l de 'r+en.
vol'ntar poate pre-ta3 contra co-t3 ctre orice per-oan 2i*ic -a' 6'ridic3 2r a a2ecta ndeplinirea
atri1'.iilor3 'nele -ervicii c'm -'nt:
a0 -'prave+5erea m-'rilor de aprare mpotriva incendiilor la t)r+'ri3 e7po*i.ii3 mani2e-tri
c'lt'ral=-portive3 activit.i de 2ilmare 4i altele a-emenea>
10 tran-port de ap3 evac'area apei din -'1-ol'rile cldirilor -a' din 2)nt)ni>
c0 limitarea3 colectarea -a' ndeprtarea 'nor prod'-e pol'ante>
d0 e2ect'area de l'crri la nl.ime>
e0 tran-port de ap"
/%0 Co-t'rile pentr' pre-trile de -ervicii e2ect'ate -'nt -ta1ilite prin 5otr)re a con-ili'l'i local3
iar -'mele nca-ate -e con-tit'ie ca venit'ri ale 1'+et'l'i local"
;EC@IUNEA a $=a
,rept'ri3 indemni*a.ii 4i de-p+'1iri ce -e acord per-onal'l'i -erviciilor de 'r+en. vol'ntare -a'
private
ART" $A
n e7ercitarea atri1'.iilor ce i revin3 per-onal'l -erviciilor de 'r+en. vol'ntare -a' private are
'rmtoarele drept'ri:
a0 - -olicite de la per-oanele 2i*ice 4i 6'ridice date3 in2orma.ii 4i doc'mente nece-are ndeplinirii
atri1'.iilor le+ale privind aprarea mpotriva incendiilor>
10 - -ta1ilea-c re-tric.ii ori - inter*ic3 potrivit competen.ei prev*'te n re+'lament'l de
or+ani*are 4i 2'nc.ionare a -ervici'l'i3 'tili*area 2oc'l'i de-c5i- 4i e2ect'area 'nor l'crri c'
-'1-tan.e in2lama1ile3 pentr' a preveni prod'cerea de incendii ori e7plo*ii>
c0 - prop'n per-oanelor n drept oprirea 2'nc.ionrii -a' demolarea con-tr'c.iei incendiate3
prec'm 4i a celor vecine ori a 'nei pr.i din ace-tea3 n -cop'l limitrii propa+rii incendiilor>
d0 - 'tili*e*e3 n 2'nc.ie de nece-itate3 apa3 indi2erent de -'r-a din care provine3 pentr' interven.ii
la incendii>
e0 - -e depla-e*e c' a'to-pecialele din dotare la loc'l interven.iei3 pe dr'm'ri care n' -'nt
de-c5i-e circ'la.iei p'1lice ori pe alte teren'ri3 dac cerin.ele de operativitate 4i de l'cr' imp'n
acea-ta>
20 - oprea-c ori - limite*e tra2ic'l p'1lic n *ona de-24'rrii opera.i'nilor de interven.ie>
+0 - intre n loc'in.a per-oanelor 2i*ice3 la -olicitarea -a' c' con-im.m)nt'l ace-tora3 n
condi.iile prev*'te de le+e> n ca*'l c)nd -e imp'ne nlt'rarea 'n'i pericol iminent de incendi'
a-'pra vie.ii3 inte+rit.ii 2i*ice a per-oanelor -a' 1'n'rilor ace-tora3 con-im.m)nt'l n' e-te nece-ar"
ART" $B
/&0 Per-onal'l an+a6at al -erviciilor de 'r+en. vol'ntare9private -e ncadrea* n condi.ii de m'nc
-imilare per-onal'l'i -erviciilor de 'r+en. pro2e-ioni-te"
/%0 Per-onal'l -erviciilor de 'r+en. vol'ntare9private are o1li+a.ia - poarte 'ni2orm3 ec5ipament
de protec.ie 4i n-emne di-tinctive3 ale cror de-criere3 condi.ii de acordare 4i 2olo-ire -e -ta1ile-c
prin re+'lament ela1orat de Mini-ter'l Admini-tra.iei 4i Internelor3 apro1at prin 5otr)re a
8'vern'l'i 4i p'1licat n Monitor'l 2icial al Rom)niei3 Partea I"
/$0 Con-ili'l local3 admini-trator'l -a' cond'ctor'l in-tit'.iei a-i+'r +rat'it per-onal'l'i
-erviciilor de 'r+en. vol'ntare9private 'ni2orma 4i ec5ipament'l de protec.ie adecvate mi-i'nilor pe
care le ndepline4te3 iar n ca*'l n care pe timp'l interven.iei i -=a' de+radat m1rcmintea ori alte
1'n'ri per-onale3 l de-p+'1e4te n mod core-p'n*tor"
ART" $C
/&0 Pe timp'l interven.iei3 per-onal'l'i -erviciilor de 'r+en. vol'ntare9private i -e a-i+'r antidot
adecvat nat'rii medi'l'i de l'cr'"
/%0 n ca*'l opera.i'nilor de l'n+ d'rat3 per-onal'l'i -erviciilor de 'r+en. vol'ntare9private i -e
a-i+'r 5rana3 +rat'it3 n ec5ivalent'l a cel p'.in %"((( de calorii"
/$0 1li+a.ia a-i+'rrii drept'rilor prev*'te la alin" /&0 4i /%0 revine con-ili'l'i local3
admini-trator'l'i -a' cond'ctor'l'i in-tit'.iei3 d'p ca*"
ART" :(
/&0 Per-onal'l -erviciilor de 'r+en. vol'ntare are drept'l la indemni*a.ii pentr' timp'l e2ectiv de
l'cr' la interven.ii 4i la celelalte activit.i prev*'te n pro+ram'l -ervici'l'i"
/%0 C'ant'm'l orar al indemni*a.iei prev*'te la alin" /&0 -e -ta1ile4te 4i -e acord de con-ili'l
local3 di2eren.iat pe cate+orii de 2'nc.ii"
ART" :&
/&0 Pe timp'l c)t -e a2l la c'r-'ri de pre+tire 4i conc'r-'ri pro2e-ionale3 or+ani*ate n a2ara
localit.ii n care 2'nc.ionea* -ervici'l3 per-onal'l -erviciilor de 'r+en. vol'ntare 1ene2icia* de
toate drept'rile de depla-are3 ca*are 4i de di'rn ca 4i per-onal'l -erviciilor de 'r+en. pro2e-ioni-te3
care -e acord de con-ili'l local"
/%0 Per-onal'l -erviciilor de 'r+en. vol'ntare3 -alaria.i ai altor in-tit'.ii p'1lice -a' operatori
economici3 4i p-trea* drept'rile de -alari' la loc'l de m'nc pentr' perioada c)t particip la
interven.ii3 c'r-'ri de pre+tire ori conc'r-'ri pro2e-ionale"
ART" :%
Per-oanele 6'ridice care or+ani*ea* -ervicii de 'r+en. vol'ntare9private a' o1li+a.ia - a-i+'re
per-onal'l3 an+a6at -a' vol'ntar3 la o -ocietate de a-i+'rri pentr' ca* de 1oal pro2e-ional3 accident
ori dece- prod'- n timp'l -a' din ca'*a ndeplinirii atri1'.iilor ce i revin pe timp'l interven.iilor3
conc'r-'rilor pro2e-ionale3 antrenamentelor ori altor mi-i'ni -peci2ice"
CAP" <
R-p'nderea 6'ridic
ART" :$
nclcarea di-po*i.iilor pre*entei le+i atra+e r-p'nderea di-ciplinar3 contraven.ional3 material3
civil -a' penal3 d'p ca*"
ART" ::
Con-tit'ie contraven.ii 'rmtoarele 2apte 4i -e -anc.ionea* d'p c'm 'rmea*:
I" c' amend de la &(( lei la <(( lei:
a0 nere-pectarea de ctre primar3 admini-trator -a' cond'ctor'l in-tit'.iei a o1li+a.iilor de
in2ormare a in-pectorat'l'i de-pre i*1'cnirea 4i -tin+erea3 c' 2or.e 4i mi6loace proprii3 a 'n'i
incendi' 4i de tran-mitere a raport'l'i de interven.ie>
10 nea-i+'rarea 4i nep'nerea n mod +rat'it la di-po*i.ia 2or.elor c5emate n a6'tor3 de ctre
admini-trator -a' cond'ctor'l in-tit'.iei3 a mi6loacelor te5nice pentr' aprare mpotriva incendiilor
4i a ec5ipamentelor de protec.ie -peci2ice ri-c'rilor care dec'r+ din e7i-ten.a 4i 2'nc.ionarea 'nit.ii3
prec'm 4i a antidot'l'i 4i medicamentelor pentr' acordarea prim'l'i a6'tor>
c0 necon-emnarea de ctre per-oanele 2i*ice 4i 6'ridice n actele de tran-mitere temporar a
drept'l'i de 2olo-in.3 prec'm 4i de antrepri* a r-p'nderilor ce le revin n ceea ce prive4te aprarea
mpotriva incendiilor>
d0 necooperarea per-oanelor 2i*ice -a' 6'ridice care de.in pr.i din acela4i imo1il n vederea
a-i+'rrii m-'rilor de aprare mpotriva incendiilor>
II" c' amend de la <(( lei la &"((( lei:
a0 nean'n.area3 prin orice mi6loc3 a -erviciilor de 'r+en.3 a primar'l'i -a' a poli.iei de ctre
per-oana care o1-erv 'n incendi' 4i3 d'p ca*3 nel'area m-'rilor3 d'p po-i1ilit.ile -ale3 pentr'
limitarea 4i -tin+erea incendi'l'i>
10 nean+a6area de ctre a'torit.ile admini-tra.iei p'1lice centrale 4i celelalte or+ane centrale de
-pecialitate3 Con-ili'l 8eneral al M'nicipi'l'i B'c're4ti3 con-iliile locale ale -ectoarelor
m'nicipi'l'i B'c're4ti3 con-iliile 6'de.ene -a' locale3 in-tit'.iile p'1lice 4i operatorii economici care
de-24oar activit.i c' ri-c de incendi'3 prev*'.i la art" &% alin" /%03 a cel p'.in 'n cadr' te5nic -a'
per-onal de -pecialitate c' atri1'.ii n domeni'l aprrii mpotriva incendiilor>
c0 nere-pectarea de ctre primar3 admini-trator -a' cond'ctor'l in-tit'.iei a o1li+a.iilor de
ncadrare a -ervici'l'i de 'r+en. vol'ntar -a' privat c' per-onal ate-tat n condi.iile le+ii3 de
pre+tire pro2e-ional 4i antrenare a ace-t'ia pentr' interven.ie>
d0 nere-pectarea de ctre primar a o1li+a.iilor ce i revin n con2ormitate c' prevederile art" &: lit"
603 ?0 4i m0 = o0>
e0 nere-pectarea de ctre -alaria.i a o1li+a.iilor ce le revin potrivit prevederilor art" %% lit" a03 103 e0
4i 20>
20 nere-pectarea de ctre cadrele te5nice9per-onal'l de -pecialitate c' atri1'.ii n domeni'l aprrii
mpotriva incendiilor a o1li+a.iilor pe care le a' potrivit prevederilor art" %# alin" /&0 lit" 103 e03 20 4i
ale art" %A alin" /&0 lit" c0 = e0>
+0 nere-pectarea de ctre 'tili*ator a o1li+a.iilor -ta1ilite la art" %& lit" d0 4i e0>
III" c' amend de la &"((( lei la %"<(( lei:
a0 inac.i'nea per-oanelor 2i*ice 4i 6'ridice a2late n apropierea incendiilor prod'-e la pd'ri3
planta.ii3 c'lt'ri a+ricole3 miri4ti3 p4'ni 4i 2)ne.e 4i care n' intervin imediat c' mi6loacele de care
di-p'n pentr' limitarea 4i -tin+erea ace-tora>
10 nendeplinirea de ctre Con-ili'l 8eneral al M'nicipi'l'i B'c're4ti3 con-iliile locale ale
-ectoarelor m'nicipi'l'i B'c're4ti3 con-iliile 6'de.ene3 con-iliile locale 4i per-oanele 6'ridice
prev*'te la art" B a o1li+a.iei de or+ani*are a cola1orrii prin conven.ii nc5eiate ntre pr.i>
c0 nere-pectarea de ctre primar a o1li+a.iilor ce i revin n con2ormitate c' prevederile art" &: lit"
103 d0 = 20 4i 50>
d0 nendeplinirea de ctre mini-tere 4i celelalte or+ane ale admini-tra.iei p'1lice centrale de
-pecialitate a o1li+a.iilor pe care le a' potrivit prevederilor art" &B lit" c0 = e0>
e0 nendeplinirea de ctre admini-trator -a' cond'ctor'l in-tit'.iei a o1li+a.iilor pe care le are n
con2ormitate c' prevederile art" &C lit" +03 603 ?0 4i l0>
20 nec'noa4terea 4i nere-pectarea de ctre 'tili*ator a m-'rilor de aprare mpotriva incendiilor3
-ta1ilite de admini-trator3 proprietar3 prod'ctor -a' importator3 d'p ca*>
+0 nendeplinirea de ctre -alaria.i a o1li+a.iilor pe care le a' potrivit di-po*i.iilor art" %% lit" c03 d0
4i +0>
50 nendeplinirea de ctre proiectan.i a o1li+a.iilor ce le revin n con2ormitate c' prevederile art"
%$ lit" d0 4i e0>
i0 nere-pectarea de ctre e7ec'tan.ii l'crrilor de con-tr'c.ii 4i de monta6 de ec5ipamente 4i
in-tala.ii a di-po*i.iilor art" %: lit" 10 4i c0>
60 nendeplinirea de ctre cadrele te5nice9per-onal'l de -pecialitate c' atri1'.ii n domeni'l aprrii
mpotriva incendiilor a o1li+a.iilor pe care le a' potrivit prevederilor art" %# alin" /&0 lit" a0 4i c0 4i ale
art" %A alin" /&0 lit" 10 4i 20>
IE" c' amend de la %"<(( lei la <"((( lei:
a0 nendeplinirea de ctre per-oanele 2i*ice 4i 6'ridice a o1li+a.iilor ce le revin n -it'a.ii de 2or.
ma6or determinate de incendii3 prev*'te la art" B>
10 nendeplinirea de ctre primar a o1li+a.iilor pe care le are potrivit di-po*i.iilor art" &: lit" a03 c0
4i +0>
c0 nendeplinirea de ctre mini-tere 4i celelalte or+ane ale admini-tra.iei p'1lice centrale de
-pecialitate a o1li+a.iilor ce le revin n con2ormitate c' prevederile art" &B lit" 10 4i 20>
d0 nendeplinirea de ctre admini-trator a o1li+a.iilor pe care le are n con2ormitate c' prevederile
art" &C lit" a03 103 d0 = 203 i03 o0 4i D0>
e0 nere-pectarea de ctre per-oanele 2i*ice 4i 6'ridice 'tili*atoare a prevederilor art" %& lit" 10 4i c0>
20 nendeplinirea de ctre proiectan.i a o1li+a.iilor ce le revin potrivit prevederilor art" %$ lit" a0 =
c0>
+0 nereali*area de ctre e7ec'tan.ii l'crrilor de con-tr'c.ii 4i de monta6 de ec5ipamente 4i
in-tala.ii3 inte+ral 4i la timp3 a m-'rilor de aprare mpotriva incendiilor3 c'prin-e n proiecte3 c'
re-pectarea condi.iilor de calitate prev*'te de le+e>
50 nceperea l'crrilor de e7ec'.ie la con-tr'c.ii 4i in-tala.ii te5nolo+ice noi3 de*voltarea3
moderni*area ori -c5im1area de-tina.iei celor e7i-tente3 prec'm 4i p'nerea n 2'nc.i'ne a ace-tora
2r o1.inerea avi*'l'i -a' a a'tori*a.iei de -ec'ritate la incendi'3 d'p ca*>
i0 ne-olicitarea 4i neo1.inerea de ctre per-oanele 2i*ice ori 6'ridice care 2inan.ea* 4i reali*ea*
inve-ti.ii noi -a' interven.ii la con-tr'c.iile e7i-tente ori3 d'p ca*3 de ctre 1ene2iciar'l inve-ti.iei a
avi*elor 4i9-a' a'tori*a.iilor prev*'te de pre*enta le+e>
60 neela1orarea de ctre mini-tere 4i celelalte or+ane ale admini-tra.iei p'1lice centrale de
-pecialitate a -trate+iilor -ectoriale privind aprarea mpotriva incendiilor n domeni'l lor de
competen. 4i nea-i+'rarea aplicrii ace-tora>
?0 e2ect'area de l'crri de proiectare3 montare3 veri2icare3 ntre.inere3 reparare a -i-temelor 4i
in-tala.iilor de aprare mpotriva incendiilor3 de veri2icare3 ntre.inere3 reparare a mi6loacelor te5nice
de aprare mpotriva incendiilor 4i de l'crri de i+ni2'+are 4i termoprotec.ie de ctre per-oane 2i*ice
4i 6'ridice neate-tate>
l0 emiterea de rapoarte de ncercri la 2oc de ctre la1oratoare nea'tori*ate con2orm le+ii>
m0 'tili*area 4i comerciali*area de mi6loace te5nice de aprare mpotriva incendiilor3 necerti2icate
con2orm le+ii>
E" c' amend de la <"((( lei la &("((( lei:
a0 nere-pectarea cerin.elor care a' -tat la 1a*a eli1errii avi*'l'i -a' a a'tori*a.iei de -ec'ritate la
incendi'>
10 contin'area e7ec'trii l'crrilor de con-tr'c.ii -a' 2'nc.ionarea ori 'tili*area
con-tr'c.iilor9amena6rilor re-pective d'p an'larea avi*'l'i -a' a a'tori*a.iei de -ec'ritate la
incendi'"
ART" :<
/&0 ;anc.i'nile contraven.ionale -e aplic per-oanelor 2i*ice -a' 6'ridice3 d'p ca*"
/%0 Contravenient'l poate ac5ita n termen de cel m'lt :B de ore de la data nc5eierii proce-'l'i=
ver1al ori3 d'p ca*3 de la data com'nicrii ace-t'ia 6'mtate din minim'l amen*ii prev*'te n
pre*enta le+e3 pentr' 2iecare cate+orie de contraven.ii"
/$0 Contraven.iile la normele de prevenire 4i -tin+ere a incendiilor 4i -anc.i'nile contraven.ionale
-e -ta1ile-c prin 5otr)re a 8'vern'l'i"
ART" :#
/&0 Con-tatarea contraven.iilor 4i aplicarea -anc.i'nilor prev*'te la art" :< -e 2ac de ctre
per-onal'l in-pec.iilor de prevenire a incendiilor3 prev*'te la art" %B alin" /%03 prec'm 4i de cel al
altor or+ane a1ilitate de le+e"
/%0 Primarii con-tat 4i -anc.ionea* contraven.iile prev*'te la art" :: pct" I lit" 103 pct" III lit" a0 4i
e0 4i pct" IE lit" a0"
/$0 Contraven.iilor prev*'te la art" :: le -'nt aplica1ile di-po*i.iile rdonan.ei 8'vern'l'i nr"
%9%((& privind re+im'l 6'ridic al contraven.iilor3 apro1at c' modi2icri 4i completri prin Le+ea nr"
&B(9%((&3 c' modi2icrile 4i completrile 'lterioare"
CAP" #
,i-po*i.ii 2inale
ART" :A
/&0 r+ani*area3 cond'cerea3 ndr'marea 4i control'l activit.ii de aprare mpotriva incendiilor n
'nit.ile -tr'ct'rilor de aprare 4i -ec'ritate na.ional -e reali*ea* potrivit prevederilor pre*entei
le+i3 pe 1a*a normelor apro1ate de cond'ctorii -tr'ct'rilor re-pective3 c' avi*'l In-pectorat'l'i
8eneral"
/%0 La 'nit.ile din -tr'ct'rile prev*'te la alin" /&0 In-pectorat'l 8eneral 4i in-pectoratele e7ercit
control'l a-'pra mod'l'i de aplicare a prevederilor le+ale privind aprarea mpotriva incendiilor3
n'mai la -olicitarea comandan.ilor -a' a 4e2ilor ace-tora"
/$0 La -ediile Parlament'l'i3 Admini-tra.iei Pre*iden.iale3 8'vern'l'i3 prec'm 4i la alte o1iective
de importan. deo-e1it a2late n admini-trarea a'torit.ilor p'1lice centrale -e pot con-tit'i3 prin
5otr)re a 8'vern'l'i3 -'1'nit.i pro2e-ioni-te -peciale de interven.ie> in-tit'.iile men.ionate a-i+'r
+rat'it imo1ilele3 -pa.iile 4i 'tilit.ile nece-are n vederea 2'nc.ionrii 4i de-24'rrii activit.ilor
-'1'nit.ilor"
ART" :B
Interven.ia pentr' -tin+erea incendiilor 4i -alvarea per-oanelor n -'1teran3 la operatorii economici
care prod'c3 -toc5ea* -a' 'tili*ea* -'1-tan.e to7ice care prin contact ori in5alare pot ca'*a
moartea per-onal'l'i3 la centralele n'cleare3 la navele a2late n port'ri 4i apele teritoriale rom)ne3 pe
calea 2erat3 aeroport'ri3 plat2orme maritime de 2ora6 4i e7trac.ie3 -e a-i+'r de operatorii economici
care admini-trea* -ector'l re-pectiv3 c' a-i-ten.a te5nic a in-pectoratelor"
ART" :C
/&0 La1oratoarele de ncercri la 2oc -e a'tori*ea* n condi.iile le+ii"
/%0 Re+'lament'l de a'tori*are a la1oratoarelor de ncercri la 2oc -e ela1orea* de In-pectorat'l
8eneral3 -e apro1 prin ordin al mini-tr'l'i admini-tra.iei 4i internelor 4i -e p'1lic n Monitor'l
2icial al Rom)niei3 Partea I"
ART" <(
/&0 Mi6loacele te5nice pentr' aprarea mpotriva incendiilor 4i ec5ipamentelor de protec.ie
-peci2ice -e introd'c pe pia. 4i -e 'tili*ea* con2orm le+ii"
/%0 n domeni'l nere+lementat de Le+ea nr" #(B9%((& privind eval'area con2ormit.ii prod'-elor3
rep'1licat3 introd'cerea pe pia. a prod'-elor prev*'te la alin" /&0 -e 2ace pe 1a*a eval'rii
con2ormit.ii 2a. de re+lementrile ela1orate de In-pectorat'l 8eneral"
/$0 Metodolo+ia de certi2icare a con2ormit.ii prod'-elor prev*'te la alin" /%0 -e ela1orea* de
In-pectorat'l 8eneral3 -e apro1 prin ordin al mini-tr'l'i admini-tra.iei 4i internelor 4i -e p'1lic n
Monitor'l 2icial al Rom)niei3 Partea I"
ART" <&
/&0 Proiectarea3 e7ec'tarea3 veri2icarea3 ntre.inerea 4i repararea -i-temelor 4i in-tala.iilor de
aprare mpotriva incendiilor3 e2ect'area l'crrilor de termoprotec.ie 4i i+ni2'+are3 de veri2icare3
ntre.inere 4i reparare a a'to-pecialelor 4i a altor mi6loace te5nice de-tinate aprrii mpotriva
incendiilor -e e2ect'ea* de ctre per-oane 2i*ice 4i 6'ridice ate-tate"
/%0 Ate-tarea per-oanelor prev*'te la alin" /&0 -e 2ace pe 1a*a metodolo+iei ela1orate de
In-pectorat'l 8eneral3 apro1at de mini-tr'l admini-tra.iei 4i internelor 4i p'1licat n Monitor'l
2icial al Rom)niei3 Partea I"
ART" <%
n localitatea 'nde 2'nc.ionea* -ervicii de 'r+en. pro2e-ioni-te3 con-ili'l local n' are o1li+a.ia
con-tit'irii -erviciilor de 'r+en. vol'ntare"
ART" <$
Per-onal'l -erviciilor de 'r+en. n' r-p'nde de pa+'1ele inerente proce-'l'i de interven.ie"
ART" <:
/&0 Per-onal'l -erviciilor de 'r+en. pro2e-ioni-te care a ndeplinit o perioad de minim'm &( ani
atri1'.ii privind aprarea mpotriva incendiilor3 cr'ia i=a' ncetat raport'rile de -ervici'3 la cerere
-a' din motive care n'=i -'nt imp'ta1ile ace-t'ia3 poate primi3 la cerere3 1revet'l de Pompier
-peciali-t3 di2eren.iat pe cate+orii de per-onal"
/%0 Mod'l de eli1erare 4i drept'rile con2erite prin ace-t 1revet vor 2i -ta1ilite prin re+'lament
apro1at prin ordin al mini-tr'l'i admini-tra.iei 4i internelor"
ART" <<
/&0 An'al -e or+ani*ea* conc'r-'ri pro2e-ionale ale -erviciilor de 'r+en. 4i cerc'rilor de elevi
Prietenii pompierilor"
/%0 Conc'r-'rile pro2e-ionale ale -erviciilor de 'r+en. -e de-24oar pe 1a*a re+'lament'l'i
ela1orat de In-pectorat'l 8eneral3 apro1at prin ordin al mini-tr'l'i admini-tra.iei 4i internelor3 care
-e p'1lic n Monitor'l 2icial al Rom)niei3 Partea I"
/$0 Conc'r-'rile pro2e-ionale ale cerc'rilor de elevi Prietenii pompierilor -e de-24oar pe 1a*a
re+'lament'l'i ela1orat de In-pectorat'l 8eneral3 n cola1orare c' a'toritatea na.ional pentr'
re+lementarea activit.ilor de nv.m)nt3 apro1at prin ordin al ace-tei a'torit.i 4i p'1licat n
Monitor'l 2icial al Rom)niei3 Partea I"
ART" <#
/&0 Actele normative de aplicare3 -'1-ecvente pre*entei le+i3 -e ela1orea* de a'torit.ile
re-pon-a1ile n termen de C( de *ile de la data intrrii n vi+oare a ace-teia"
/%0 Pe data intrrii n vi+oare a pre*entei le+i -e a1ro+ rdonan.a 8'vern'l'i nr" #(9&CCA privind
aprarea mpotriva incendiilor3 p'1licat n Monitor'l 2icial al Rom)niei3 Partea I3 nr" %%< din $(
a'+'-t &CCA3 apro1at c' modi2icri 4i completri prin Le+ea nr" %&%9&CCA3 c' modi2icrile 4i
completrile 'lterioare3 prec'm 4i orice alte di-po*i.ii contrare"
Acea-t le+e a 2o-t adoptat de Parlament'l Rom)niei3 c' re-pectarea prevederilor art" A< 4i ale art"
A# alin" /%0 din Con-tit'.ia Rom)niei3 rep'1licat"
PREFE,INTELE CAMEREI ,EPUTA@ILR
B8,AN LTEANU
PREFE,INTELE ;ENATULUI
NICLAE ECRIU
---------------
ORDONAN Nr. 2 din 12 iulie 2001
privind regimul juridi !l "n#r!ven$iil"r
EMITENT: 8UEERNUL RMGNIEI
PUBLICAT N: MNITRUL !ICIAL NR" :&( din %< i'lie %((&
n temei'l prevederilor art" &(A din Con-tit'.ia Rom)niei 4i ale art" & pct" IE"C din Le+ea nr"
$%:9%((& privind a1ilitarea 8'vern'l'i de a emite ordonan.e3
8'vern'l Rom)niei adopt pre*enta ordonan."
CAP" &
,i-po*i.ii +enerale
ART" &
Con-tit'ie contraven.ie 2apta -v)r4it c' vinov.ie3 -ta1ilit 4i -anc.ionat ca atare prin le+e3 prin
5otr)re a 8'vern'l'i ori prin 5otr)re a con-ili'l'i local al com'nei3 ora4'l'i3 m'nicipi'l'i -a' al
-ector'l'i m'nicipi'l'i B'c're4ti3 a con-ili'l'i 6'de.ean ori a Con-ili'l'i 8eneral al M'nicipi'l'i
B'c're4ti"
ART" %
/&0 Prin le+i -a' prin 5otr)ri ale 8'vern'l'i -e pot -ta1ili 4i -anc.iona contraven.ii n toate
domeniile de activitate"
/%0 Prin 5otr)ri ale a'torit.ilor admini-tra.iei p'1lice locale -a' 6'de.ene prev*'te la art" & -e
-ta1ile-c 4i -e -anc.ionea* contraven.ii n toate domeniile de activitate n care ace-tora li -=a' -ta1ilit
atri1'.ii prin le+e3 n m-'ra n care n domeniile re-pective n' -'nt -ta1ilite contraven.ii prin le+i
-a' prin 5otr)ri ale 8'vern'l'i"
/$0 Con-iliile locale ale -ectoarelor m'nicipi'l'i B'c're4ti pot -ta1ili 4i -anc.iona contraven.ii n
'rmtoarele domenii: -al'1ritate> activitatea din pie.e3 c'r.enia 4i i+ieni*area ace-tora> ntre.inerea
parc'rilor 4i -pa.iilor ver*i3 a -pa.iilor 4i loc'rilor de 6oac pentr' copii> amena6area 4i c'r.enia
-pa.iilor din 6'r'l 1loc'rilor de loc'in.e> ntre.inerea 1a*elor 4i o1iectivelor -portive a2late n
admini-trarea lor> ntre.inerea -tr*ilor 4i trot'arelor3 a 4colilor 4i a altor in-tit'.ii de ed'ca.ie 4i
c'lt'r> ntre.inerea cldirilor3 mpre6m'irilor 4i a altor con-tr'c.ii> depo*itarea 4i colectarea
+'noaielor 4i a re-t'rilor mena6ere"
/:0 Con-ili'l 8eneral al M'nicipi'l'i B'c're4ti poate -ta1ili 4i alte domenii de activitate din
competen.a con-iliilor locale ale -ectoarelor3 n care ace-tea pot -ta1ili 4i -anc.iona contraven.ii"
ART" $
/&0 Actele normative prin care -e -ta1ile-c contraven.ii vor c'prinde de-crierea 2aptelor ce
con-tit'ie contraven.ii 4i -anc.i'nea ce 'rmea* - -e aplice pentr' 2iecare dintre ace-tea> n ca*'l
-anc.i'nii c' amend -e vor -ta1ili limita minim 4i ma7im a ace-teia -a'3 d'p ca*3 cote
procent'ale din an'mite valori> -e pot -ta1ili 4i tari2e de determinare a de-p+'1irilor pentr'
pa+'1ele pricin'ite prin -v)r4irea contraven.iilor"
/%0 Per-oana 6'ridic r-p'nde contraven.ional n ca*'rile 4i n condi.iile prev*'te de actele
normative prin care -e -ta1ile-c 4i -e -anc.ionea* contraven.ii"
ART" :
/&0 Actele normative prin care -e -ta1ile-c 4i -e -anc.ionea* contraven.ii intr n vi+oare n
termen de $( de *ile de la data p'1licrii -a'3 d'p ca*3 de la data ad'cerii lor la c'no4tin. p'1lic3
potrivit le+ii3 n a2ar de ca*'l n care n c'prin-'l ace-tora -e prevede 'n termen mai l'n+"
/%0 n ca*'ri 'r+ente -e poate prevedea intrarea n vi+oare ntr='n termen mai -c'rt3 dar n' mai
p'.in de &( *ile"
/$0 Hotr)rile a'torit.ilor admini-tra.iei p'1lice locale -a' 6'de.ene prev*'te la art" &3 prin care
-e -ta1ile-c 4i -e -anc.ionea* contraven.ii3 pot 2i ad'-e la c'no4tin. p'1lic prin a2i4are -a' prin
orice alt 2orm de p'1licitate prev*'t de le+e3 n'mai pe 1a*a avi*'l'i de le+alitate emi- de
pre2ect"
ART" <
/&0 ;anc.i'nile contraven.ionale -'nt principale 4i complementare"
/%0 ;anc.i'nile contraven.ionale principale -'nt:
a0 averti-ment'l>
10 amenda contraven.ional>
c0 o1li+area contravenient'l'i la pre-tarea 'nei activit.i n 2olo-'l com'nit.ii>
d0 nc5i-oarea contraven.ional3 dac n' e7i-t con-im.m)nt'l contravenient'l'i pentr' aplicarea
-anc.i'nii prev*'te la lit" c0"
/$0 ;anc.i'nile contraven.ionale complementare -'nt:
a0 con2i-carea 1'n'rilor de-tinate3 2olo-ite -a' re*'ltate din contraven.ii>
10 -'-pendarea -a' an'larea3 d'p ca*3 a avi*'l'i3 acord'l'i -a' a a'tori*a.iei de e7ercitare a 'nei
activit.i>
c0 nc5iderea 'nit.ii>
d0 1locarea cont'l'i 1ancar>
e0 -'-pendarea activit.ii a+ent'l'i economic>
20 retra+erea licen.ei -a' a avi*'l'i pentr' an'mite opera.i'ni ori pentr' activit.i de comer.
e7terior3 temporar -a' de2initiv>
+0 de-2iin.area l'crrilor 4i ad'cerea teren'l'i n -tarea ini.ial"
/:0 Prin le+i -peciale -e pot -ta1ili 4i alte -anc.i'ni principale -a' complementare"
/<0 ;anc.i'nea -ta1ilit tre1'ie - 2ie propor.ional c' +rad'l de pericol -ocial al 2aptei -v)r4ite"
;anc.i'nile complementare -e aplic n 2'nc.ie de nat'ra 4i de +ravitatea 2aptei 4i pot 2i c'm'late"
ART" #
/&0 Averti-ment'l3 amenda contraven.ional 4i o1li+area la pre-tarea 'nei activit.i n 2olo-'l
com'nit.ii -e pot aplica oricr'i contravenient per-oan 2i*ic ori 6'ridic"
/%0 ;anc.i'nea nc5i-orii contraven.ionale -e poate aplica n'mai per-oanelor 2i*ice"
ART" A
/&0 Averti-ment'l con-t n aten.ionarea ver1al -a' -cri- a contravenient'l'i a-'pra pericol'l'i
-ocial al 2aptei -v)r4ite3 n-o.it de recomandarea de a re-pecta di-po*i.iile le+ale"
/%0 Averti-ment'l -e aplic n ca*'l n care 2apta e-te de +ravitate red'-"
/$0 Averti-ment'l -e poate aplica 4i n ca*'l n care act'l normativ de -ta1ilire 4i -anc.ionare a
contraven.iei n' prevede acea-t -anc.i'ne"
ART" B
/&0 Amenda contraven.ional are caracter admini-trativ"
/%0 Pentr' contraven.iile -ta1ilite prin 5otr)ri ale 8'vern'l'i -e pot prevedea amen*i ntre
<(("((( lei 4i &(("((("((( lei"
/$0 Pentr' contraven.iile -ta1ilite prin 5otr)ri ale con-iliilor locale ale com'nelor3 ora4elor3
m'nicipiilor -a' ale -ectoarelor m'nicipi'l'i B'c're4ti3 ale con-iliilor 6'de.ene ori ale Con-ili'l'i
8eneral al M'nicipi'l'i B'c're4ti -e pot prevedea amen*i ntre %<("((( lei 4i %<"((("((( lei"
/:0 Limitele amen*ilor prev*'te n actele normative care con.in re+lementri c' privire la
-ta1ilirea 4i -anc.ionarea 'nor 2apte ce con-tit'ie contraven.ii3 prec'm 4i limitele minime 4i ma7ime
ale amen*ilor prev*'te la alin" /%0 4i /$0 pot 2i red'-e -a' ma6orate periodic prin 5otr)ri ale
8'vern'l'i"
/<0 ;'mele provenite din amen*i -e 2ac venit la 1'+et'l de -tat3 c' e7cep.ia celor provenite din
amen*ile aplicate n temei'l 5otr)rilor a'torit.ilor admini-tra.iei p'1lice locale -a' 6'de.ene
prev*'te la alin" /$03 care -e 2ac venit la 1'+et'l local re-pectiv3 prec'm 4i a celor pentr' care le+ea
prevede alt2el" Amen*ile aplicate n temei'l 'nei le+i -a' al 'nei 5otr)ri a 8'vern'l'i -e 2ac venit la
1'+et'l de -tat n cot de A<I3 di2eren.a revenind 'nit.ii din care 2ace parte a+ent'l con-tatator"
Acea-t -'m -e re.ine inte+ral ca venit'ri e7tra1'+etare3 c' titl' permanent3 4i va 2i reparti*at
pentr' dotarea c' mi6loace -peci2ice activit.ilor din domeni'"
ART" C
/&0 nc5i-oarea contraven.ional 4i o1li+area la pre-tarea 'nei activit.i n 2olo-'l com'nit.ii pot
2i -ta1ilite n'mai prin le+e 4i n'mai pe o d'rat ce n' poate dep4i # l'ni3 re-pectiv $(( de ore"
/%0 ;anc.i'nile prev*'te la alin" /&0 -e -ta1ile-c ntotdea'na alternativ c' amenda"

ART" &(
/&0 ,ac aceea4i per-oan a -v)r4it mai m'lte contraven.ii -anc.i'nea -e aplic pentr' 2iecare
contraven.ie"
/%0 C)nd contraven.iile a' 2o-t con-tatate prin acela4i proce-=ver1al -anc.i'nile contraven.ionale -e
c'm'lea* 2r a p'tea dep4i d'1l'l ma7im'l'i amen*ii prev*'t pentr' contraven.ia cea mai +rav
-a'3 d'p ca*3 ma7im'l +eneral -ta1ilit n pre*enta ordonan. pentr' nc5i-oarea contraven.ional ori
o1li+area la pre-tarea 'nei activit.i n 2olo-'l com'nit.ii"
/$0 n ca*'l n care la -v)r4irea 'nei contraven.ii a' participat mai m'lte per-oane3 -anc.i'nea -e
va aplica 2iecreia -eparat"
ART" &&
/&0 Caracter'l contraven.ional al 2aptei e-te nlt'rat n ca*'l le+itimei aprri3 -trii de nece-itate3
con-tr)n+erii 2i*ice -a' morale3 ca*'l'i 2ort'it3 ire-pon-a1ilit.ii3 1e.iei invol'ntare complete3 erorii
de 2apt3 prec'm 4i in2irmit.ii3 dac are le+t'r c' 2apta -v)r4it"
/%0 Minor'l -'1 &: ani n' r-p'nde contraven.ional"
/$0 Pentr' contraven.iile -v)r4ite de minorii care a' mplinit &: ani minim'l 4i ma7im'l amen*ii
-ta1ilite n act'l normativ pentr' 2apta -v)r4it -e red'c la 6'mtate"
/:0 Minor'l care n' a mplinit v)r-ta de &# ani n' poate 2i -anc.ionat c' nc5i-oare
contraven.ional -a' c' o1li+area la pre-tarea 'nei activit.i n 2olo-'l com'nit.ii"
/<0 Ca'*ele care nlt'r caracter'l contraven.ional al 2aptei -e con-tat n'mai de in-tan.a de
6'decat"
ART" &%
/&0 ,ac printr='n act normativ 2apta n' mai e-te con-iderat contraven.ie3 ea n' -e mai
-anc.ionea*3 c5iar dac a 2o-t -v)r4it nainte de data intrrii n vi+oare a no'l'i act normativ"
/%0 ,ac -anc.i'nea prev*'t n no'l act normativ e-te mai '4oar -e va aplica acea-ta" n ca*'l n
care no'l act normativ prevede o -anc.i'ne mai +rav3 contraven.ia -v)r4it anterior va 2i
-anc.ionat con2orm di-po*i.iilor act'l'i normativ n vi+oare la data -v)r4irii ace-teia"
ART" &$
/&0 Aplicarea -anc.i'nii amen*ii contraven.ionale -e pre-crie n termen de # l'ni de la data
-v)r4irii 2aptei"
/%0 n ca*'l contraven.iilor contin'e termen'l prev*'t la alin" /&0 c'r+e de la data con-tatrii
2aptei" Contraven.ia e-te contin' n -it'a.ia n care nclcarea o1li+a.iei le+ale d'rea* n timp"
/$0 C)nd 2apta a 2o-t 'rmrit ca in2rac.i'ne 4i 'lterior -=a -ta1ilit c ea con-tit'ie contraven.ie3
pre-crip.ia aplicrii -anc.i'nii n' c'r+e pe tot timp'l n care ca'*a -=a a2lat n 2a.a or+anelor de
cercetare -a' de 'rmrire penal ori n 2a.a in-tan.ei de 6'decat3 dac -e-i*area -=a 2c't n'ntr'l
termen'l'i prev*'t la alin" /&0 -a' /%0" Pre-crip.ia operea* tot'4i dac -anc.i'nea n' a 2o-t aplicat
n termen de 'n an de la data -v)r4irii3 re-pectiv con-tatrii 2aptei3 dac prin le+e n' -e di-p'ne
alt2el"
/:0 Prin le+i -peciale pot 2i prev*'te 4i alte termene de pre-crip.ie pentr' aplicarea -anc.i'nilor
contraven.ionale"
ART" &:
/&0 E7ec'tarea -anc.i'nii amen*ii contraven.ionale -e pre-crie dac proce-'l=ver1al de con-tatare a
contraven.iei n' a 2o-t com'nicat contravenient'l'i n termen de o l'n de la data aplicrii -anc.i'nii"
/%0 E7ec'tarea -anc.i'nii amen*ii contraven.ionale -e pre-crie n termen de % ani de la data
aplicrii"
/$0 E7ec'tarea -anc.i'nii nc5i-orii contraven.ionale -e pre-crie n termen de 'n an de la data
rm)nerii irevoca1ile a 5otr)rii 6'dectore4ti3 dac contravenient'l n' a optat pentr' pre-tarea 'nei
activit.i n 2olo-'l com'nit.ii"
CAP" %
Con-tatarea contraven.iei
ART" &<
/&0 Contraven.ia -e con-tat printr='n proce-=ver1al nc5eiat de per-oanele an'me prev*'te n
act'l normativ care -ta1ile4te 4i -anc.ionea* contraven.ia3 den'mite n mod +eneric a+en.i
con-tatatori"
/%0 Pot 2i a+en.i con-tatatori: primarii3 o2i.erii 4i -'1o2i.erii din cadr'l Mini-ter'l'i de Interne3
-pecial a1ilita.i3 per-oanele mp'ternicite n ace-t -cop de mini4tri 4i de al.i cond'ctori ai
a'torit.ilor admini-tra.iei p'1lice centrale3 de pre2ec.i3 pre4edin.i ai con-iliilor 6'de.ene3 primari3 de
primar'l +eneral al m'nicipi'l'i B'c're4ti3 prec'm 4i de alte per-oane prev*'te n le+i -peciale"
/$0 2i.erii 4i -'1o2i.erii din cadr'l Mini-ter'l'i de Interne con-tat contraven.ii privind: aprarea
ordinii p'1lice> circ'la.ia pe dr'm'rile p'1lice> re+'lile +enerale de comer.> v)n*area3 circ'la.ia 4i
tran-port'l prod'-elor alimentare 4i nealimentare3 .i+rilor 4i 1't'rilor alcoolice> alte domenii de
activitate -ta1ilite prin le+e -a' prin 5otr)re a 8'vern'l'i"
ART" &#
/&0 Proce-'l=ver1al de con-tatare a contraven.iei va c'prinde n mod o1li+atori': data 4i loc'l 'nde
e-te nc5eiat> n'mele3 pren'mele3 calitatea 4i in-tit'.ia din care 2ace parte a+ent'l con-tatator> datele
per-onale din act'l de identitate3 incl'-iv cod'l n'meric per-onal3 oc'pa.ia 4i loc'l de m'nc ale
contravenient'l'i> de-crierea 2aptei contraven.ionale c' indicarea datei3 orei 4i loc'l'i n care a 2o-t
-v)r4it3 prec'm 4i artarea t't'ror mpre6'rrilor ce pot -ervi la aprecierea +ravit.ii 2aptei 4i la
eval'area event'alelor pa+'1e pricin'ite> indicarea act'l'i normativ prin care -e -ta1ile4te 4i -e
-anc.ionea* contraven.ia> indicarea -ociet.ii de a-i+'rri3 n -it'a.ia n care 2apta a av't ca 'rmare
prod'cerea 'n'i accident de circ'la.ie> po-i1ilitatea ac5itrii n termen de :B de ore a 6'mtate din
minim'l amen*ii prev*'te de act'l normativ3 dac ace-ta prevede o a-emenea po-i1ilitate> termen'l
de e7ercitare a cii de atac 4i or+an'l la care -e dep'ne pl)n+erea"
/%0 La intrarea n Rom)nia a cet.enilor -trini -a' a cet.enilor rom)ni c' domicili'l n -trintate
or+anele poli.iei de 2rontier de la p'nctele de control pentr' trecerea 2rontierei de -tat a Rom)niei
vor eli1era ace-tora tic5ete de n-criere a contraven.iilor"
/$0 n ca*'l contravenien.ilor cet.eni -trini -a' cet.eni rom)ni c' domicili'l n -trintate n
proce-'l=ver1al vor 2i c'prin-e 'rmtoarele date de identi2icare a ace-tora: n'mele3 pren'mele3 -eria
4i n'mr'l pa4aport'l'i3 -tat'l emitent 4i data eli1errii doc'ment'l'i3 prec'm 4i -eria 4i n'mr'l
tic5et'l'i de n-criere a contraven.iilor"
/:0 La ie4irea din .ar or+anele poli.iei de 2rontier de la p'nctele de control pentr' trecerea
2rontierei de -tat a Rom)niei3 o dat c' control'l doc'mentelor vor -olicita cet.enilor -trini 4i
cet.enilor rom)ni c' domicili'l n -trintate tic5et'l de n-criere a contraven.iilor 4i3 d'p ca*3
dovada pl.ii amen*ii contraven.ionale"
/<0 n ca*'l n care contravenient'l e-te minor proce-'l=ver1al va c'prinde 4i n'mele3 pren'mele
4i domicili'l prin.ilor -a' ale altor repre*entan.i ori ocrotitori le+ali ai ace-t'ia"
/#0 n -it'a.ia n care contravenient'l e-te per-oan 6'ridic n proce-'l=ver1al -e vor 2ace men.i'ni
c' privire la den'mirea3 -edi'l3 n'mr'l de nmatric'lare n re+i-tr'l comer.'l'i 4i cod'l 2i-cal ale
ace-teia3 prec'm 4i datele de identi2icare a per-oanei care o repre*int"
/A0 n moment'l nc5eierii proce-'l'i=ver1al a+ent'l con-tatator e-te o1li+at - ad'c la c'no4tin.
contravenient'l'i drept'l de a 2ace o1iec.i'ni c' privire la con.in't'l act'l'i de con-tatare"
1iec.i'nile -'nt con-emnate di-tinct n proce-'l=ver1al la r'1rica JAlte men.i'niJ3 -'1 -anc.i'nea
n'lit.ii proce-'l'i=ver1al"
ART" &A
Lip-a men.i'nilor privind n'mele3 pren'mele 4i calitatea a+ent'l'i con-tatator3 n'mele 4i
pren'mele contravenient'l'i3 iar n ca*'l per-oanei 6'ridice lip-a den'mirii 4i a -edi'l'i ace-teia3 a
2aptei -v)r4ite 4i a datei comiterii ace-teia -a' a -emnt'rii a+ent'l'i con-tatator atra+e n'litatea
proce-'l'i=ver1al" N'litatea -e con-tat 4i din o2ici'"
ART" &B
Contravenient'l e-te o1li+at - pre*inte a+ent'l'i con-tatator3 la cerere3 act'l de identitate ori
doc'mentele n 1a*a crora -e 2ac men.i'nile prev*'te la art" &# alin" /$0" n ca* de re2'*3 pentr'
le+itimarea contravenient'l'i a+ent'l con-tatator poate apela la o2i.eri 4i -'1o2i.eri de poli.ie3
6andarmi -a' +ardieni p'1lici"
ART" &C
/&0 Proce-'l=ver1al -e -emnea* pe 2iecare pa+in de a+ent'l con-tatator 4i de contravenient" n
ca*'l n care contravenient'l n' -e a2l de 2a.3 re2'* -a' n' poate - -emne*e3 a+ent'l con-tatator
va 2ace men.i'ne de-pre ace-te mpre6'rri3 care tre1'ie - 2ie con2irmate de cel p'.in 'n martor" n
ace-t ca* proce-'l=ver1al va c'prinde 4i datele per-onale din act'l de identitate al martor'l'i 4i
-emnt'ra ace-t'ia"
/%0 N' poate avea calitatea de martor 'n alt a+ent con-tatator"
/$0 n lip-a 'n'i martor a+ent'l con-tatator va preci*a motivele care a' cond'- la nc5eierea
proce-'l'i=ver1al n ace-t mod"
ART" %(
/&0 ,ac o per-oan -v)r4e4te mai m'lte contraven.ii con-tatate n acela4i timp de acela4i a+ent
con-tatator3 -e nc5eie 'n -in+'r proce-=ver1al"
/%0 Pentr' aceea4i 2apt n' -e pot aplica do' -a' mai m'lte -anc.i'ni principale3 repetate"
CAP" $
Aplicarea -anc.i'nilor contraven.ionale
ART" %&
/&0 n ca*'l n care prin act'l normativ de -ta1ilire 4i -anc.ionare a contraven.iilor n' -e prevede
alt2el3 a+ent'l con-tatator3 prin proce-'l=ver1al de con-tatare3 aplic 4i -anc.i'nea"
/%0 ,ac3 potrivit act'l'i normativ de -ta1ilire 4i -anc.ionare a contraven.iei3 a+ent'l con-tatator
n' are drept'l - aplice 4i -anc.i'nea3 proce-'l=ver1al de con-tatare -e trimite de ndat or+an'l'i -a'
per-oanei competente - aplice -anc.i'nea" n ace-t ca* -anc.i'nea -e aplic prin re*ol'.ie -cri- pe
proce-'l=ver1al"
/$0 ;anc.i'nea -e aplic n limitele prev*'te de act'l normativ 4i tre1'ie - 2ie propor.ional c'
+rad'l de pericol -ocial al 2aptei -v)r4ite3 .in)nd'=-e -eama de mpre6'rrile n care a 2o-t -v)r4it
2apta3 de mod'l 4i mi6loacele de -v)r4ire a ace-teia3 de -cop'l 'rmrit3 de 'rmarea prod'-3 prec'm
4i de circ'm-tan.ele per-onale ale contravenient'l'i 4i de celelalte date n-cri-e n proce-'l=ver1al"
ART" %%
/&0 n ca*'l contraven.iilor pentr' care le+ea prevede -anc.i'nea nc5i-orii contraven.ionale
alternativ c' amenda3 dac a+ent'l con-tatator aprecia* c -anc.i'nea amen*ii n' e-te
nde-t'ltoare3 nc5eie proce-'l=ver1al de con-tatare 4i l naintea* n cel m'lt :B de ore 6'dectoriei
n a crei ra* teritorial a 2o-t -v)r4it contraven.ia3 pentr' aplicarea -anc.i'nii core-p'n*toare"
/%0 n ca*'l n care -e aprecia* c -e imp'ne aplicarea nc5i-orii contraven.ionale3 in-tan.a va
di-p'ne nloc'irea nc5i-orii c' -anc.i'nea o1li+rii la pre-tarea 'nei activit.i n 2olo-'l com'nit.ii3
dac per-oana care a -v)r4it contraven.ia e-te de acord"
/$0 Aplicarea -anc.i'nii nc5i-orii contraven.ionale -a'3 d'p ca*3 o1li+area la pre-tarea 'nei
activit.i n 2olo-'l com'nit.ii3 e7ercitarea cilor de atac3 prec'm 4i loc'l 4i modalitatea de e7ec'tare
a -anc.i'nilor -e 2ac potrivit di-po*i.iilor c'prin-e n le+ile -peciale"
ART" %$
/&0 n ca*'l n care prin -v)r4irea contraven.iei -=a ca'*at o pa+'1 4i e7i-t tari2e de eval'are a
ace-teia3 per-oana mp'ternicit - aplice -anc.i'nea -ta1ile4te 4i de-p+'1irea3 c' acord'l e7pre- al
per-oanei vtmate3 2c)nd men.i'nea core-p'n*toare n proce-'l=ver1al"
/%0 ,ac n' e7i-t tari2 de eval'are a pa+'1ei per-oana vtmat 4i va p'tea valori2ica preten.iile
potrivit drept'l'i com'n"
ART" %:
/&0 Per-oana mp'ternicit - aplice -anc.i'nea di-p'ne 4i con2i-carea 1'n'rilor de-tinate3 2olo-ite
-a' re*'ltate din contraven.ii" n toate -it'a.iile a+ent'l con-tatator va de-crie n proce-'l=ver1al
1'n'rile -'p'-e con2i-crii 4i va l'a n privin.a lor m-'rile de con-ervare -a' de valori2icare
prev*'te de le+e3 2c)nd men.i'nile core-p'n*toare n proce-'l=ver1al"
/%0 n ca*'l n care 1'n'rile n' -e +-e-c contravenient'l e-te o1li+at la plata contravalorii lor n
lei"
/$0 A+ent'l con-tatator are o1li+a.ia - -ta1ilea-c cine e-te proprietar'l 1'n'rilor con2i-cate 4i3
dac ace-tea apar.in 'nei alte per-oane dec)t contravenient'l3 n proce-'l=ver1al -e vor men.iona3
dac e-te po-i1il3 datele de identi2icare a proprietar'l'i -a' -e vor preci*a motivele pentr' care
identi2icarea n' a 2o-t po-i1il"
ART" %<
/&0 Proce-'l=ver1al -e va nm)na -a'3 d'p ca*3 -e va com'nica3 n copie3 contravenient'l'i 4i3
dac e-te ca*'l3 pr.ii vtmate 4i proprietar'l'i 1'n'rilor con2i-cate"
/%0 Com'nicarea -e 2ace de ctre or+an'l care a aplicat -anc.i'nea3 n termen de cel m'lt o l'n de
la data aplicrii ace-teia"
/$0 n -it'a.ia n care contravenient'l a 2o-t -anc.ionat c' amend3 prec'm 4i dac a 2o-t o1li+at la
de-p+'1iri3 o dat c' proce-'l=ver1al ace-t'ia i -e va com'nica 4i n4tiin.area de plat" n
n4tiin.area de plat -e va 2ace men.i'nea c' privire la o1li+ativitatea ac5itrii amen*ii 4i3 d'p ca*3 a
de-p+'1irii3 n termen de &< *ile de la com'nicare3 n ca* contrar 'rm)nd - -e procede*e la
e7ec'tarea -ilit"
ART" %#
/&0 ,ac a+ent'l con-tatator aplic 4i -anc.i'nea3 iar contravenient'l e-te pre*ent la nc5eierea
proce-'l'i=ver1al ace-t'ia copia de pe ace-ta 4i n4tiin.area de plat -e nm)nea* contravenient'l'i3
2c)nd'=-e men.i'ne n ace-t -en- n proce-'l=ver1al" Contravenient'l va -emna de primire"
/%0 ,i-po*i.iile alin" /&0 -e aplic 4i 2a. de celelalte per-oane crora tre1'ie - li -e com'nice
copia de pe proce-'l=ver1al3 dac -'nt pre*ente la nc5eierea ace-t'ia"
/$0 n ca*'l n care contravenient'l n' e-te pre*ent -a'3 de4i pre*ent3 re2'* - -emne*e proce-'l=
ver1al3 com'nicarea ace-t'ia3 prec'm 4i a n4tiin.rii de plat -e 2ace de ctre a+ent'l con-tatator n
termen de cel m'lt o l'n de la data nc5eierii"
ART" %A
Com'nicarea proce-'l'i=ver1al 4i a n4tiin.rii de plat de 2ace prin po4t3 c' avi* de primire3 -a'
prin a2i4are la domicili'l -a' la -edi'l contravenient'l'i" pera.i'nea de a2i4are -e con-emnea* ntr=
'n proce-=ver1al -emnat de cel p'.in 'n martor"
ART" %B
/&0 Contravenient'l poate ac5ita pe loc -a' n termen de cel m'lt :B de ore de la data nc5eierii
proce-'l'i=ver1al 6'mtate din minim'l amen*ii prev*'te n act'l normativ3 a+ent'l con-tatator
2c)nd men.i'ne de-pre acea-t po-i1ilitate n proce-'l=ver1al" n act'l normativ de -ta1ilire a
contraven.iilor acea-t po-i1ilitate tre1'ie men.ionat n mod e7pre-"
/%0 Plata amen*ii -e 2ace la Ca-a de Economii 4i Con-emna.i'ni -a' la tre*oreria 2inan.elor
p'1lice3 iar o copie de pe c5itan. -e pred de ctre contravenient a+ent'l'i con-tatator -a' -e trimite
prin po4t or+an'l'i din care ace-ta 2ace parte3 n termen'l prev*'t la alin" /&0"
/$0 n ca*'l n care contravenient'l a ac5itat 6'mtate din minim'l amen*ii prev*'te n act'l
normativ pentr' 2apta -v)r4it orice 'rmrire ncetea*"
ART" %C
,i-po*i.iile art" %B -e aplic 4i n ca*'rile prev*'te la art" &( alin" /%03 dac contravenient'l ac5it
6'mtate din minim'l amen*ii prev*'te de act'l normativ pentr' 2iecare dintre contraven.iile
con-tatate3 2r ca prin totali*are - -e dep4ea-c ma7im'l prev*'t pentr' contraven.ia cea mai
+rav"
ART" $(
/&0 ,ac per-oana mp'ternicit - aplice -anc.i'nea aprecia* c 2apta a 2o-t -v)r4it n a-t2el de
condi.ii nc)t3 potrivit le+ii penale3 con-tit'ie in2rac.i'ne3 -e-i*ea* or+an'l de 'rmrire penal
competent"
/%0 n ca*'l n care 2apta a 2o-t 'rmrit ca in2rac.i'ne 4i 'lterior -=a -ta1ilit de ctre proc'ror -a'
de ctre in-tan. c ea ar p'tea con-tit'i contraven.ie3 act'l de -e-i*are -a' de con-tatare a 2aptei3
mpre'n c' o copie de pe re*ol'.ia3 ordonan.a -a'3 d'p ca*3 de pe 5otr)rea 6'dectorea-c3 -e
trimite de ndat or+an'l'i n drept - con-tate contraven.ia3 pentr' a l'a m-'rile ce -e imp'n
con2orm le+ii"
/$0 Termen'l de # l'ni pentr' aplicarea -anc.i'nii n ca*'l prev*'t la alin" /%0 c'r+e de la data
-e-i*rii or+an'l'i n drept - aplice -anc.i'nea"
CAP" :
Cile de atac
ART" $&
/&0 mpotriva proce-'l'i=ver1al de con-tatare a contraven.iei 4i de aplicare a -anc.i'nii -e poate
2ace pl)n+ere n termen de &< *ile de la data nm)nrii -a' com'nicrii ace-t'ia"
/%0 Partea vtmat poate 2ace pl)n+ere n'mai n ceea ce prive4te de-p+'1irea3 iar cel cr'ia i
apar.in 1'n'rile con2i-cate3 alt'l dec)t contravenient'l3 n'mai n ceea ce prive4te m-'ra con2i-crii"

ART" $%
/&0 Pl)n+erea n-o.it de copia de pe proce-'l=ver1al de con-tatare a contraven.iei -e dep'ne la
or+an'l din care 2ace parte a+ent'l con-tatator3 ace-ta 2iind o1li+at - o primea-c 4i - nm)ne*e
dep'ntor'l'i o dovad n ace-t -en-"
/%0 Pl)n+erea mpre'n c' do-ar'l ca'*ei -e trimit de ndat 6'dectoriei n a crei circ'm-crip.ie a
2o-t -v)r4it contraven.ia"
/$0 Pl)n+erea -'-pend e7ec'tarea" Pl)n+erea per-oanelor prev*'te la art" $& alin" /%0 -'-pend
e7ec'tarea n'mai n ceea ce prive4te de-p+'1irea -a'3 d'p ca*3 m-'ra con2i-crii"
ART" $$
/&0 K'dectoria va 2i7a termen de 6'decat3 care n' va dep4i $( de *ile3 4i va di-p'ne citarea
contravenient'l'i -a'3 d'p ca*3 a per-oanei care a 2c't pl)n+erea3 a or+an'l'i care a aplicat
-anc.i'nea3 a martorilor indica.i n proce-'l=ver1al -a' n pl)n+ere3 prec'm 4i a oricror alte per-oane
n m-'r - contri1'ie la re*olvarea temeinic a ca'*ei"
/%0 n ca*'l n care 2apta a av't ca 'rmare prod'cerea 'n'i accident de circ'la.ie3 6'dectoria va
cita 4i -ocietatea de a-i+'rri men.ionat n proce-'l=ver1al de con-tatare a contraven.iei"
ART" $:
/&0 In-tan.a competent - -ol'.ione*e pl)n+erea3 d'p ce veri2ic dac acea-ta a 2o-t introd'- n
termen3 a-c'lt pe cel care a 2c't=o 4i pe celelalte per-oane citate3 dac ace4tia -=a' pre*entat3
admini-trea* orice alte pro1e prev*'te de le+e3 nece-are n vederea veri2icrii le+alit.ii 4i
temeiniciei proce-'l'i=ver1al3 4i 5otr4te a-'pra -anc.i'nii3 de-p+'1irii -ta1ilite3 prec'm 4i a-'pra
m-'rii con2i-crii"
/%0 Hotr)rea 6'dectorea-c prin care -=a -ol'.ionat pl)n+erea poate 2i atacat c' rec'r- n termen
de &< *ile de la com'nicare" Motivarea rec'r-'l'i n' e-te o1li+atorie" Motivele de rec'r- pot 2i
-'-.in'te 4i oral n 2a.a in-tan.ei" Rec'r-'l -'-pend e7ec'tarea 5otr)rii"
ART" $<
Pl)n+erile mpotriva proce-elor=ver1ale de con-tatare 4i -anc.ionare a contraven.iilor -e
-ol'.ionea* c' precdere"
ART" $#
Pl)n+erea mpotriva proce-'l'i=ver1al de con-tatare 4i -anc.ionare a contraven.iei3 rec'r-'l
2orm'lat mpotriva 5otr)rii 6'dectore4ti prin care -=a -ol'.ionat pl)n+erea3 prec'm 4i orice alte
cereri incidente -'nt -c'tite de ta7a 6'diciar de tim1r'"
CAP" <
E7ec'tarea -anc.i'nilor contraven.ionale
ART" $A
Proce-'l=ver1al neatacat n termen'l prev*'t la art" $&3 prec'm 4i 5otr)rea 6'dectorea-c
irevoca1il prin care -=a -ol'.ionat pl)n+erea con-tit'ie titl' e7ec'tori'3 2r vreo alt 2ormalitate"
ART" $B
/&0 Averti-ment'l -e adre-ea* oral at'nci c)nd contravenient'l e-te pre*ent la con-tatarea
contraven.iei 4i -anc.i'nea e-te aplicat de a+ent'l con-tatator"
/%0 n celelalte ca*'ri averti-ment'l -e -ocote4te e7ec'tat prin com'nicarea proce-'l'i=ver1al de
con-tatare a contraven.iei3 c' re*ol'.ia core-p'n*toare"
/$0 ,ac -anc.i'nea a 2o-t aplicat de in-tan. prin nloc'irea amen*ii contraven.ionale c'
averti-ment3 com'nicarea ace-teia -e 2ace prin nc'no4tin.are -cri-"
ART" $C
/&0 P'nerea n e7ec'tare a -anc.i'nii amen*ii contraven.ionale -e 2ace a-t2el:
a0 de ctre or+an'l din care 2ace parte a+ent'l con-tatator3 ori de c)te ori n' -e e7ercit calea de
atac mpotriva proce-'l'i=ver1al de con-tatare a contraven.iei n termen'l prev*'t de le+e>
10 de ctre in-tan.a 6'dectorea-c3 n celelalte ca*'ri"
/%0 n vederea e7ec'trii amen*ii or+anele prev*'te la alin" /&0 vor com'nica din o2ici' or+anelor
de -pecialitate ale direc.iilor +enerale ale 2inan.elor p'1lice 6'de.ene3 re-pectiv a m'nicipi'l'i
B'c're4ti3 4i 'nit.ilor -'1ordonante ace-tora3 n a cror ra* teritorial domicilia* -a' 4i are -edi'l
contravenient'l3 proce-'l=ver1al de con-tatare 4i -anc.ionare a contraven.iei -a'3 d'p ca*3
di-po*itiv'l 5otr)rii 6'dectore4ti prin care -=a -ol'.ionat pl)n+erea"
/$0 E7ec'tarea -e 2ace n condi.iile prev*'te de di-po*i.iile le+ale privind e7ec'tarea -ilit a
crean.elor 1'+etare"
/:0 mpotriva actelor de e7ec'tare -e poate 2ace conte-ta.ie la e7ec'tare3 n condi.iile le+ii"
ART" :(
E7ec'tarea -anc.i'nilor contraven.ionale complementare -e 2ace potrivit di-po*i.iilor le+ale"
ART" :&
/&0 Con2i-carea -e ad'ce la ndeplinire de or+an'l care a di-p'- acea-t m-'r3 n condi.iile le+ii"
/%0 n ca* de an'lare -a' de con-tatare a n'lit.ii proce-'l'i=ver1al 1'n'rile con2i-cate3 c' e7cep.ia
celor a cror de.inere -a' circ'la.ie e-te inter*i- prin le+e3 -e re-tit'ie de ndat cel'i n drept"
/$0 ,ac 1'n'rile prev*'te la alin" /%0 a' 2o-t valori2icate3 in-tan.a va di-p'ne - -e ac5ite cel'i n
drept o de-p+'1ire care -e -ta1ile4te n raport c' valoarea de circ'la.ie a 1'n'rilor"
ART" :%
n -cop'l e7ec'trii de-p+'1irii -ta1ilite pe 1a* de tari2 actele prev*'te la art" $C alin" /%0 -e
com'nic 4i pr.ii vtmate3 care va proceda potrivit di-po*i.iilor le+ale re2eritoare la e7ec'tarea
-ilit a crean.elor"
ART" :$
E7ec'tarea -anc.i'nii nc5i-orii contraven.ionale -e 2ace n loc'rile 4i n modalit.ile prev*'te de
le+ea -pecial"
CAP" #
,i-po*i.ii -peciale 4i tran*itorii
ART" ::
/&0 ;anc.i'nile prev*'te n pre*enta ordonan. n' -e aplic n ca*'l contraven.iilor -v)r4ite de
militarii n termen" Proce-'l=ver1al de con-tatare -e trimite comandant'l'i 'nit.ii din care 2ace parte
contravenient'l3 pentr' a i -e aplica m-'ri di-ciplinare3 dac -e con-tat c ace-ta e-te ntemeiat"
/%0 ,ac prin contraven.ia -v)r4it de 'n militar n termen -=a prod'- o pa+'1 -a' dac -'nt
1'n'ri -'p'-e con2i-crii3 or+an'l competent potrivit le+ii va -ta1ili de-p+'1irea pe 1a* de tari2 4i
va di-p'ne a-'pra con2i-crii" C)te o copie de pe proce-'l=ver1al -e com'nic contravenient'l'i3
pr.ii vtmate 4i cel'i cr'ia i apar.in 1'n'rile con2i-cate"
ART" :<
n termen de &< *ile de la data intrrii n vi+oare a pre*entei ordonan.e Mini-ter'l de Interne 4i
Mini-ter'l !inan.elor P'1lice vor ela1ora 4i vor -'p'ne -pre apro1are 8'vern'l'i norme
metodolo+ice privind re+im'l tic5etelor de n-criere a contraven.iilor3 prev*'te la art" &# alin" /%0 4i
/:0"
ART" :#
Mini-ter'l Aprrii Na.ionale3 Mini-ter'l de Interne3 prec'm 4i celelalte a'torit.i ale
admini-tra.iei p'1lice care a' -tr'ct'ri militare vor -ta1ili prin re+'lamentele interne or+anele
competente - con-tate 4i - aplice -anc.i'nile n ca*'l contraven.iilor -v)r4ite de cadrele militare 4i
de an+a6a.ii civili n le+t'r c' -ervici'l"
ART" :A
,i-po*i.iile pre*entei ordonan.e -e completea* c' di-po*i.iile Cod'l'i de proced'r civil"
ART" :B
ri de c)te ori ntr=o le+e -pecial -a' n alt act normativ anterior -e 2ace trimitere la Le+ea nr"
$%9&C#B privind -ta1ilirea 4i -anc.ionarea contraven.iilor3 trimiterea -e va -ocoti 2c't la di-po*i.iile
core-p'n*toare din pre*enta ordonan."
ART" :C
Ca'*ele a2late n c'r- de -ol'.ionare la data intrrii n vi+oare a pre*entei ordonan.e vor contin'a
- -e 6'dece potrivit le+ii aplica1ile n moment'l con-tatrii contraven.iei"
ART" <(
Actele normative prin care -e -ta1ile-c contraven.ii3 n vi+oare la data p'1licrii pre*entei
ordonan.e n Monitor'l 2icial al Rom)niei3 Partea I3 vor 2i modi2icate -a' completate3 dac e-te
ca*'l3 n termen de $ l'ni3 potrivit prevederilor ace-teia"

ART" <&
/&0 Pre*enta ordonan. va intra n vi+oare n termen de $( de *ile de la data p'1licrii ei n
Monitor'l 2icial al Rom)niei3 Partea I"
/%0 Pe aceea4i dat -e a1ro+ Le+ea nr" $%9&C#B privind -ta1ilirea 4i -anc.ionarea contraven.iilor3
p'1licat n B'letin'l 2icial3 Partea I3 nr" &:B din &: noiem1rie &C#B3 c' modi2icrile 4i
completrile 'lterioare3 prec'm 4i orice alte di-po*i.ii contrare"
PRIM=MINI;TRU
A,RIAN N;TA;E
Contra-emnea*:
Mini-tr'l admini-tra.iei p'1lice3
ctav Co*m)nc
p" Mini-tr'l 6'-ti.iei3
,or' Crin Tri2oi3
-ecretar de -tat
Mini-tr'l 2inan.elor p'1lice3
Mi5ai Nicolae Tn-e-c'
Mini-tr' de interne3
Ioan R'-
===============ORD%N Nr. 712 din 23 iunie 200&
pentr' apro1area ,i-po*i.iilor +enerale privind in-tr'irea -alaria.ilor n domeni'l -it'a.iilor de
'r+en.
Text n vigoare ncepnd cu data de 19 septembrie 2005
REALIAT!R" #!$%A&IA 'E I&(!R$ATI#) &EA$*
Text actua+i,at prin produsu+ in-ormatic +egis+ativ LE. E.%ERT n ba,a acte+or normative
modi-icatoare/ pub+icate n $onitoru+ !-icia+ a+ Romniei/ %artea I/ pn0 +a 19 septembrie 2005"
1 !rdinu+ ministru+ui administra2iei 3i interne+or nr4 567820054
&!T)"
Reproducem mai 9os prevederi+e art4 1 pct4 21 din !rdinu+ ministru+ui administra2iei 3i interne+or
nr4 567820054
:214 ;n tit+u+ ordinu+ui/ n cuprinsu+ acestuia 3i a+ anexei +a acesta/ prin sintagma :instruirea n
domeniu+ situa2ii+or de urgen20: se n2e+ege :instruirea n domeniu+ prevenirii 3i stingerii incendii+or
3i instruirea n domeniu+ protec2iei civi+e:4:
Avnd n vedere prevederi+e art4 19 +it4 a</ e< 3i -< din !rdonan2a =uvernu+ui nr4 7081995 privind
ap0rarea mpotriva incendii+or/ aprobat0 cu modi-ic0ri 3i comp+et0ri prin Legea nr4 21281995/ cu
modi-ic0ri+e 3i comp+et0ri+e u+terioare/ precum 3i a+e art4 >5 a+in4 ?1< din Legea nr4 @618200@ privind
protec2ia civi+0/
n temeiu+ art4 9 a+in4 ?@< din !rdonan2a de urgen20 a =uvernu+ui nr4 7>8200> privind organi,area
3i -unc2ionarea $inisteru+ui Administra2iei 3i Interne+or/ aprobat0 cu modi-ic0ri 3i comp+et0ri prin
Legea nr4 70@8200>/ cu modi-ic0ri+e 3i comp+et0ri+e u+terioare/
ministru+ administra2iei 3i interne+or emite urm0toru+ ordin"
ART" &
;e apro1 ,i-po*i.iile +enerale privind in-tr'irea -alaria.ilor n domeni'l -it'a.iilor de 'r+en.3
c'prin-e n ane7a care 2ace parte inte+rant din pre*ent'l ordin"
ART" %
In-pectorat'l 8eneral pentr' ;it'a.ii de Ur+en.3 prin in-pectoratele 6'de.ene9al m'nicipi'l'i
B'c're4ti pentr' -it'a.ii de 'r+en.3 va 'rmri p'nerea n aplicare a prevederilor pre*ent'l'i ordin"
ART" $
Nere-pectarea prevederilor ,i-po*i.iilor +enerale privind in-tr'irea -alaria.ilor n domeni'l
-it'a.iilor de 'r+en. atra+e r-p'nderea con2orm le+ii"
ART" :
/&0 Pre*ent'l ordin -e p'1lic n Monitor'l 2icial al Rom)niei3 Partea I3 4i intr n vi+oare la $(
de *ile de la data p'1licrii"
/%0 La data intrrii n vi+oare a pre*ent'l'i ordin -e a1ro+ rdin'l mini-tr'l'i de interne nr"
&"(B(9%((( pentr' apro1area ,i-po*i.iilor +enerale privind in-tr'irea n domeni'l prevenirii 4i
-tin+erii incendiilor = ,"8"P";"I" = ((%3 p'1licat n Monitor'l 2icial al Rom)niei3 Partea I3 nr" &<A
din &: aprilie %(((3 prec'm 4i orice alte di-po*i.ii contrare"
ANELA &
,I;PMI@II 8ENERALE
privind in-tr'irea -alaria.ilor n domeni'l -it'a.iilor de 'r+en.
CAP" &
;cop'l 4i domeniile de aplicare
ART" &
Pre*entele di-po*i.ii +enerale -ta1ile-c principiile3 modalit.ile3 cerin.ele 4i condi.iile nece-are n
vederea or+ani*rii 4i de-24'rrii activit.ii de in-tr'ire n domeni'l -it'a.iilor de 'r+en. a
per-oanelor an+a6ate n m'nc"
ART" %
In-tr'irea per-oanelor an+a6ate n m'nc n domeni'l -it'a.iilor de 'r+en. con-tit'ie parte
component a activit.ii de pre+tire de-24'rate de per-oanele 2i*ice 4i 6'ridice n domeni'l
mana+ement'l'i -it'a.iilor de 'r+en.3 potrivit prevederilor le+ale n vi+oare"
ART4 >
#onduc0torii institu2ii+or pub+ice/ patronii 3i managerii operatori+or economici sunt ob+iga2i/
potrivit prevederi+or art4 19 +it4 a</ e< 3i -< din !rdonan2a =uvernu+ui nr4 7081995 privind ap0rarea
mpotriva incendii+or/ aprobat0 cu modi-ic0ri 3i comp+et0ri prin Legea nr4 21281995/ cu modi-ic0ri+e
3i comp+et0ri+e u+terioare/ 3i a+e art4 26 a+in4 ?1< +it4 -< din Legea nr4 @618200@ privind protec2ia
civi+0/ s0 organi,e,e 3i s0 execute instruirea n domeniu+ situa2ii+or de urgen20 pe ba,a pre,ente+or
dispo,i2ii genera+e 3i a reg+ement0ri+or speci-ice4
ART" :
In-tr'irea -alaria.ilor n domeni'l -it'a.iilor de 'r+en. e-te component a pre+tirii pro2e-ionale 4i
are ca -cop n-'4irea c'no4tin.elor 4i 2ormarea deprinderilor nece-are n vederea prevenirii 4i
red'cerii e2ectelor ne+ative ale -it'a.iilor de 'r+en. -a' ale de*a-trelor la loc'l de m'nc 4i n
incinta in-tit'.iilor 4i operatorilor economici"
ART" <
Termenii -peci2ici 'tili*a.i n c'prin-'l pre*entelor di-po*i.ii +enerale a' n.ele-'l celor 'tili*a.i n
le+i-la.ia -peci2ic privind mana+ement'l -it'a.iilor de 'r+en. 4i protec.ia civil"
CAP" %
Cerin.e -peci2ice 4i cate+orii de in-tr'cta6e
ART" #
/&0 In-tr'irea -alaria.ilor n domeni'l -it'a.iilor de 'r+en. -e reali*ea* prin in-tr'cta6e 4i prin
participarea la c'r-'ri3 aplica.ii3 e7erci.ii practice 4i antrenamente3 n 2'nc.ie de tip'rile de ri-c
-peci2ice"
/%0 Periodicitatea aplica.iilor3 e7erci.iilor 4i a antrenamentelor e-te -ta1ilit de In-tr'c.i'nile
privind or+ani*area 4i de-24'rarea pre+tirii n domeni'l -it'a.iilor de 'r+en.3 apro1ate prin ordin al
mini-tr'l'i admini-tra.iei 4i internelor"
ART" A
In-tr'irea -alaria.ilor n domeni'l -it'a.iilor de 'r+en. e-te o1li+atorie 4i tre1'ie - ai1 'n
caracter permanent 4i -'-.in't n timp'l de-24'rrii proce-'l'i de prod'c.ie 4i la loc'l de m'nc"
ART" B
/&0 Cond'ctorii in-tit'.iilor p'1lice3 patronii 4i mana+erii a+en.ilor economici a' o1li+a.ia -
a-i+'re in-tr'irea ntre+'l'i per-onal an+a6at n m'nc3 n raport c' nivel'l de pre+tire al -alaria.ilor
4i n 2'nc.ie de -peci2ic'l activit.ii de-24'rate de 2iecare 'nitate"
/%0 peratorii economici care de-24oar activit.i ce pre*int pericole de accidente ma6ore n care
-'nt implicate -'1-tan.e peric'loa-e -e -'p'n 4i prevederilor le+i-la.iei -peci2ice"
ART" C
In-tr'irea -alaria.ilor n domeni'l -it'a.iilor de 'r+en. -e 2ace la an+a6are 4i periodic 4i -e
reali*ea* prin 'rmtoarele cate+orii de in-tr'cta6e:
a0 in-tr'cta6'l introd'ctiv +eneral>
10 in-tr'cta6'l -peci2ic loc'l'i de m'nc>
c0 in-tr'cta6'l periodic>
d0 in-tr'cta6'l pe -c5im13 acolo 'nde -it'a.ia o imp'ne>
e0 in-tr'cta6'l -pecial pentr' l'crri peric'loa-e>
20 in-tr'cta6'l la recali2icarea pro2e-ional>
+0 in-tr'cta6'l pentr' per-onal'l din a2ara operator'l'i economic -a' a in-tit'.iei"
;EC@IUNEA &
In-tr'cta6'l introd'ctiv +eneral
ART4 10
Instructa9u+ introductiv genera+ vi,ea,0 dobndirea de cuno3tin2e cu privire +a"
a< con2inutu+ acte+or normative care reg+ementea,0 managementu+ situa2ii+or de urgen20 3i
activitatea de ap0rare mpotriva incendii+or/ precum 3i acte+e normative speci-ice pro-i+u+ui
operatoru+ui economic sau institu2ieiA
b< managementu+ situa2ii+or de urgen20 3i modu+ de organi,are a activit02ii de ap0rare mpotriva
incendii+or +a nive+u+ operatoru+ui economic sau a+ institu2ieiA
c< mi9+oace+e teBnice de prevenire 3i stingere a incendii+or cu care sunt ecBipate construc2ii+e/
insta+a2ii+e/ amena90ri+e 3i modu+ de uti+i,are a acestora/ precum 3i mi9+oace+e teBnice existente 3i
p+ani-icarea resurse+or pentru rea+i,area m0suri+or de protec2ie civi+0A
d< -orme+e 3i metode+e speci-ice de prevenire 3i stingere a incendii+orA
e< modu+ de ac2iune n ca,u+ producerii unei situa2ii de urgen20 3i n ca,u+ observ0rii 3i anun20rii
unui incendiuA
-< ac2iuni+e ce trebuie ntreprinse pentru +imitarea 3i n+0turarea urm0ri+or situa2ii+or de urgen204
ART" &&
La in-tr'cta6'l introd'ctiv +eneral particip 'rmtoarele cate+orii de per-oane:
a0 no'=an+a6a.ii n m'nc3 indi2erent de d'rata -a' de 2orma contract'l'i de m'nc>
10 -alaria.ii tran-2era.i de la o 'nitate la alta -a' deta4a.i n 'nitatea re-pectiv>
c0 l'crtorii -e*onieri3 temporari -a' *ilieri>
d0 -t'den.ii 4i elevii din 4coli 4i licee a2la.i n practic de -pecialitate"
ART" &%
In-tr'cta6'l introd'ctiv +eneral -e de-24oar c' +r'pe comp'-e din cel m'lt %( de per-oane"
ART4 1>
'urata instructa9u+ui introductiv genera+ se stabi+e3te prin reg+ement0ri interne/ n -unc2ie de
speci-icu+ activit02ii des-03urate/ comp+exitatea procesu+ui teBno+ogic/ riscu+ de incendiu 3i8sau de
exp+o,ie/ nive+u+ de risc re,u+tat din c+asi-icarea unit02i+or din punct de vedere a+ protec2iei civi+e/
precum 3i de nive+u+ de preg0tire a+ participan2i+or/ dar nu poate -i mai mic0 de 6 ore4
ART" &:
Pentr' 2iecare cate+orie de per-onal participant -e -ta1ile4te 'n nivel minim de c'no4tin.e
nece-are3 iar la terminarea in-tr'cta6'l'i introd'ctiv +eneral per-oanele in-tr'ite vor 2i veri2icate pe
1a* de te-te a-'pra c'no4tin.elor ac'm'late"
ART" &<
Per-oanele care n' 4i=a' n-'4it nivel'l minim de c'no4tin.e -ta1ilit pentr' in-tr'cta6'l introd'ctiv
+eneral n' vor 2i admi-e la loc'rile de m'nc"
;EC@IUNEA a %=a
In-tr'cta6'l -peci2ic loc'l'i de m'nc
ART" &#
In-tr'cta6'l -peci2ic loc'l'i de m'nc -e e7ec't individ'al3 d'p in-tr'cta6'l introd'ctiv +eneral3
de ctre 4e2'l loc'l'i de m'nc re-pectiv"
ART" &A
La e2ect'area in-tr'cta6'l'i -peci2ic loc'l'i de m'nc -e 'rmre4te - -e a-i+'re participan.ilor
c'no4tin.e re2eritoare la:
a0 caracteri-ticile 2i*ico=c5imice ale -'1-tan.elor3 materialelor 4i prod'-elor 'tili*ate la loc'l de
m'nc>
b< condi2ii+e care determin0 ori -avori,ea,0 producerea accidente+or 3i avarii+or teBno+ogice 3i
cau,e+e poten2ia+e de incendiu 3i8sau de exp+o,ie speci-ice +ocu+ui de munc0/ m0suri+e de prevenire a
acestoraA
c0 de-crierea3 2'nc.ionarea3 monitori*area 4i mod'l de interven.ie la in-tala.iile 4i -i-temele de
-i+'ran. ale ma4inilor 4i 'tila6elor de la loc'rile de m'nc3 incl'-iv cele de prevenire a avariilor
te5nolo+ice>
d0 de-crierea3 2'nc.ionarea3 ampla-area 4i mod'l de ac.ionare a in-tala.iilor3 'tila6elor3 aparatelor3
di-po*itivelor 4i mi6loacelor de protec.ie mpotriva incendiilor>
e0 concep.ia de interven.ie n ca*'l prod'cerii 'nei -it'a.ii de 'r+en. 4i con.in't'l doc'mentelor
operative de r-p'n->
-< sarcini speci-ice pentru prevenirea situa2ii+or de urgen20/ cau,e+or poten2ia+e de incendiu 3i
rea+i,area m0suri+or speci-ice de protec2ie civi+04
ART4 15C1
Instructa9u+ speci-ic +ocu+ui de munc0 se e-ectuea,0 3i n urm0toare+e ca,uri"
a< cnd un sa+ariat a +ipsit mai mu+t de >0 de ,i+e ca+endaristice de +a +ocu+ de munc0A
b< cnd s1au adus modi-ic0ri procesu+ui teBno+ogic sau au -ost introduse noi teBno+ogiiA
c< +a re+uarea activit02ii dup0 producerea unui incendiu/ exp+o,ii sau situa2ii de urgen204
ART" &B
,'rata in-tr'cta6'l'i -peci2ic loc'l'i de m'nc e-te -ta1ilit n 2'nc.ie de comple7itatea activit.ii
de-24'rate /con-tr'c.ii3 in-tala.ii 4i 'tila6e te5nolo+ice0 4i n' poate 2i mai mic de B ore"
ART" &C
Pro1lemele c' caracter teoretic pre*entate pe timp'l in-tr'cta6'l'i -peci2ic loc'l'i de m'nc -'nt
'rmate n mod o1li+atori' de demon-tra.ii practice"
ART" %(
Admiterea de2initiv la l'cr' a per-oanelor in-tr'ite -e 2ace n'mai d'p veri2icarea ace-tora pe
1a* de te-te c' privire la nivel'l de n-'4ire a c'no4tin.elor nece-are"
;EC@IUNEA a $=a
In-tr'cta6'l periodic
ART" %&
In-tr'cta6'l periodic -e e7ec't c' toate cate+oriile de -alaria.i pe o d'rat de cel p'.in do' ore 4i
are ca -cop mpro-ptarea3 completarea 4i detalierea c'no4tin.elor do1)ndite prin in-tr'cta6'l
introd'ctiv +eneral 4i prin in-tr'cta6'l -peci2ic loc'l'i de m'nc"
ART" %%
In-tr'cta6'l periodic -e e7ec't pe 1a*a tematicii an'ale 4i a +ra2ic'l'i de in-tr'ire3 apro1ate de
cond'ctorii in-tit'.iilor3 mana+eri -a' patroni"
ART" %$
Tematica orientativ an'al de in-tr'ire3 adaptat 2iecrei cate+orii de -alaria.i3 -e -tr'ct'rea* de
re+'l a-t2el:
a< acte+e normative care reg+ementea,0 managementu+ situa2ii+or de urgen20/ activitatea de
ap0rare mpotriva incendii+or 3i activitatea de protec2ie civi+0A
b< ob+iga2ii+e genera+e 3i speci-ice ce revin -iec0rei categorii de sa+aria2iA
c0 condi.iile care determin ori 2avori*ea* prod'cerea accidentelor 4i avariilor te5nolo+ice 4i
ca'*ele poten.iale /ri-c'rile0 de incendi' 4i9-a' e7plo*ie -peci2ice> normele3 re+'lile 4i m-'rile de
prevenire a ace-tora>
d0 de-crierea3 2'nc.ionarea3 ntre.inerea 4i mod'l de 'tili*are a in-tala.iilor 4i -i-temelor de
protec.ie de-tinate prevenirii avariilor te5nolo+ice 4i incendiilor>
e0 mod'l de ac.i'ne a -alaria.ilor n cadr'l -erviciilor de 'r+en. 4i n -pri6in'l ace-tora pentr'
reali*area interven.iei operative 4i pentr' limitarea 4i nlt'rarea 'rmrilor -it'a.iilor de 'r+en."
ART4 2@
Tematica orientativ0 se adaptea,0 3i se comp+etea,0 pe parcursu+ anu+ui/ dac0 este ca,u+/ de c0tre
cei care execut0 instruirea/ cu conc+u,ii+e 3i nv020minte+e re,u+tate din"
a< controa+e+e e-ectuate privind respectarea prevederi+or +ega+e 3i ndep+inirea sarcini+or stabi+iteA
b< natura/ -recven2a 3i amp+oarea incendii+or/ exp+o,ii+or 3i a+tor situa2ii de urgen20 produse pe
ra,a teritoria+0 a unit02ii sau n sectoare de activitate simi+areA
c< modi-ic0ri a+e +egis+a2iei speci-ice4
ART" %<
n +ra2ic'l an'al de in-tr'ire -e men.ionea* periodicitatea in-tr'cta6elor 4i -e preci*ea* *ilele n
care ace-tea -e e7ec't e4alonat3 pe loc'ri de m'nc 4i cate+orii de -alaria.i"
ART" %#
Interval'l de timp ntre do' in-tr'cta6e periodice -e -ta1ile4te de cond'cerea operatoru+ui
economic -a' a in-tit'.iei p'1lice n 2'nc.ie de -peci2ic'l condi.iilor de m'nc din 'nitatea
re-pectiv3 c' re-pectarea 'rmtoarelor termene:
= cel m'lt o l'n /$( de *ile03 pentr' per-onal'l c' 2'nc.ii de e7ec'.ie -a' operative3 care -pri6in
-erviciile de 'r+en. /-tr'ct'rile de r-p'n-0 n ca*'l prod'cerii -it'a.iilor de 'r+en.>
= & = $ l'ni3 pentr' per-onal'l care l'crea* nemi6locit c' aparate3 ma4ini3 'tila6e 4i in-tala.ii
te5nolo+ice /te5nicieni3 mai4tri3 -'1in+ineri3 in+ineri03 prec'm 4i pentr' anali4ti3 cercettori 4i
per-onal'l din la1oratoare>
= $ = # l'ni3 pentr' per-onal'l a'7iliar din -ec.iile 4i -ectoarele de prod'c.ie3 control te5nic3
cercetare3 proiectare3 de ntre.inere 4i repara.ii3 inve-ti.ii3 tran-port'ri3 prec'm 4i pentr' cel care
l'crea* n in-tit'.ii p'1lice>
= & = # l'ni3 pentr' per-onal'l a'7iliar care are atri1'.ii de or+ani*are3 cond'cere 4i control /4e2i de
-ec.ii3 ateliere3 in-tala.ii3 depo*ite etc"03 pentr' cel din cond'cerea operatoru+ui economic -a' a
in-tit'.iei3 prec'm 4i pentr' cel din -tr'ct'ra a'torit.ilor p'1lice locale3 a admini-tra.iei p'1lice
centrale 4i a in-tit'.iilor -tat'l'i"
ART4 25 DDD Abrogat
ART" %B
Pe timp'l de-24'rrii in-tr'cta6'l'i periodic -e p'ne accent pe demon-tra.iile practice3 -alaria.ii
2iind an+rena.i n e7ec'tarea 'nor opera.i'ni -peci2ice"
ART" %C
Eeri2icarea per-oanelor in-tr'ite privind c'no4tin.ele n-'4ite 4i deprinderile 2ormate n timp'l
in-tr'cta6'l'i periodic -e 2ace prin -onda63 in-i-t)nd'=-e de 2iecare dat pentr' clari2icarea
pro1lemelor 4i eliminarea de2icien.elor con-tatate"
ART" $(
An'al -e e2ect'ea* o veri2icare de 2ond pe 1a* de te-te tip c5e-tionar a-'pra nivel'l'i de n-'4ire
4i c'noa4tere a pro1lematicii care a 2c't o1iect'l in-tr'cta6'l'i periodic3 re*'ltatele con-emn)nd'=-e
n 2i4a individ'al de in-tr'cta6"
ART" $&
/&0 In-tr'cta6'l periodic -e 2ace de ctre per-oanele de-emnate de cond'ctorii in-tit'.iilor3
mana+erii operatorilor economici -a' patroni3 a-t2el:
a0 pentr' per-onal'l de e7ec'.ie3 de ctre cond'ctor'l loc'l'i de m'nc re-pectiv>
10 pentr' per-onal'l ncadrat pe 2'nc.ii te5nice 4i admini-trative din -ectoarele de prod'c.ie 4i din
compartimentele de cercetare3 proiectare3 ntre.inere3 repara.ii3 control'l calit.ii3 aprovi*ionare
te5nico=material 4i de-2acere3 de ctre 4e2ii compartimentelor re-pective>
c0 pentr' 4e2ii de -ec.ii3 -ectoare3 compartimente 2'nc.ionale 4i 4e2ii de departamente3 de ctre
cond'ctor'l te5nic"
/%0 Pentr' operatorii economic -a' in-tit'.iile care a' cel m'lt C -alaria.i e2ect'area in-tr'cta6'l'i
periodic e-te -arcina e7cl'-iv a patron'l'i -a' a cond'ctor'l'i in-tit'.iei"
;EC@IUNEA a :=a
In-tr'cta6'l pe -c5im1
ART" $%
/&0 In-tr'cta6'l pe -c5im1 -e e7ec't la intrarea n -c5im1'l de l'cr'3 c' -alaria.ii care de-24oar
activit.i n loc'ri de m'nc c' ri-c ma6or din p'nct'l de vedere al e7i-ten.ei 2actorilor de ri-c
poten.ial +eneratori de -it'a.ii de 'r+en."
/%0 ,'rata ace-t'i in-tr'cta6 n' va dep4i &( = &< min'te"
ART" $$
In-tr'cta6'l pe -c5im1 -e e2ect'ea* de re+'l pentr' aten.ionarea -alaria.ilor din t'ra de -ervici'
a-'pra principalelor re+'li 4i m-'ri de prevenire a -it'a.iilor de 'r+en.3 pe 1a*a identi2icrii
tip'rilor de ri-c e7i-tente 4i .in)nd cont de con-tatrile anterioare3 prec'm 4i de opera.i'nile -a'
l'crrile care -e e7ec't pe timp'l -c5im1'l'i re-pectiv"
ART" $:
In-tr'cta6'l pe -c5im1 -e e2ect'ea* de cond'ctor'l loc'l'i de m'nc3 e7ec'.ia con-emn)nd'=-e
-'1 -emnt'r n re+i-tr'l de predare=primire a -c5im1'l'i de l'cr'"
;EC@IUNEA a <=a
In-tr'cta6'l -pecial pentr' l'crri peric'loa-e
ART4 >5
Instructa9u+ specia+ pentru +ucr0ri pericu+oase se execut0 nainte de nceperea unor +ucr0ri n
timpu+ c0rora pot ap0rea situa2ii generatoare de incendiu din cau,a mani-est0rii unor surse
speci-ice de aprindere sau a cre0rii unor atmos-ere poten2ia+ exp+o,ive ori se poate -avori,a
producerea unor situa2ii de urgen204
ART" $#
L'crrile care 2ac o1iect'l 'n'i a-t2el de in-tr'cta6 -e re2er n principal la:
a< executarea unor opera2iuni de manevr0 ori de comand0 a unor insta+a2ii sau uti+a9e teBno+ogice
de importan20 ori interven2ia asupra acestora/ a c0ror operare gre3it0 poate determina sau -avori,a
producerea unor incendii de amp+oare/ exp+o,ii/ ca+amit02i natura+e ori a a+tor situa2ii de urgen20A
10 l'crri de repara.ii -a' de ntre.inere3 di-tr'+erea 'nor de4e'ri -a' re*id''ri peric'loa-e pentr'
via.a oamenilor -a' pentr' medi'>
c0 prelevarea de pro1e din recipiente -a' in-tala.ii care con.in -'1-tan.e peric'loa-e>
d< +ucr0ri de sudareA
e< +ucr0ri de t0iere sau +ipire cu -+ac0r0A
-< +ucr0ri care pot provoca scntei mecaniceA
g< +ucr0ri care pot provoca scntei 3i arcuri e+ectrice sau scurtcircuiteA
B< +ucr0ri de topire a bitumu+ui sau as-a+tu+uiA
i< +ucr0ri de cur02are prin ardere a unor uti+a9e/ aparate/ conducte teBno+ogice sau conductoare
e+ectriceA
9< +ucr0ri +a care se uti+i,ea,0 -oc descBis ?de,gBe20ri/ deconge+0ri/ aprinderea cuptoare+or
teBno+ogice/ ca,ane+or etc4<A
E< punerea ori repunerea n -unc2iune a insta+a2ii+or 3i uti+a9e+or teBno+ogice care pre,int0 risc
-oarte mare de incendiu sau oprirea acestoraA
+< ap+icarea unor materia+e de protec2ie din care se pot dega9a cu u3urin20 vapori 3i ga,e
in-+amabi+e 3i8sau exp+o,iveA
m< cur02area interioar0 a unor vase/ re,ervoare/ recipiente sau sisteme de evacuare n care au -ost
stocate/ pre+ucrate ori veBicu+ate produse combustibi+e etc4A
n< depo,itarea/ manipu+area 3i transportu+ de substan2e8materia+e pericu+oaseA
o< spectaco+e cu -oc descBis89ocuri de arti-icii4
ART" $A
/&0 In-tr'cta6'l -pecial pentr' l'crri peric'loa-e -e e2ect'ea* a-t2el:
a0 privind te5nolo+ia de e7ec'.ie3 de ctre cond'ctor'l 2orma.iei de l'cr'>
10 privind condi.iile te5nolo+ice3 de ctre cond'ctor'l loc'l'i de m'nc"
/%0 Per-oanelor care 'rmea* - e7ec'te l'crrile prev*'te la art" $# li -e eli1erea* a'tori*a.ie de
l'cr'3 al crei con.in't e-te prev*'t n normele -peci2ice emi-e de a'torit.ile admini-tra.iei p'1lice
centrale de -pecialitate"
/$0 E2ect'area in-tr'cta6'l'i -pecial pentr' l'crri peric'loa-e -e con-emnea*3 d'p ca*3 n
a'tori*a.ia de e7ec'.ie a l'crrii3 re+i-tr'l de t'r -a' n 2i4ele individ'ale"
;EC@IUNEA a #=a
In-tr'cta6'l la recali2icarea pro2e-ional
ART" $B
In-tr'cta6'l la recali2icarea pro2e-ional -e de-24oar c' toate cate+oriile de -alaria.i care a'
parc'r- 'n a-t2el de c'r- de 2ormare pro2e-ional3 de2init con2orm le+i-la.iei -peci2ice"
ART" $C
La -ta1ilirea pro1lematicii pentr' in-tr'cta6'l de recali2icare pro2e-ional3 a per-oanelor care l
e2ect'ea*3 a d'ratei nece-are 4i a mod'l'i de veri2icare a n-'4irii c'no4tin.elor -e vor avea n
vedere 'rmtoarele:
a0 n ca*'l per-oanelor care 4i vor de-24'ra activitatea n acela4i loc de m'nc n care a' l'crat 4i
nainte de conver-ia pro2e-ional3 4e2'l loc'l'i de m'nc va prel'cra c' ace-tea n'mai 'nele a-pecte
din cadr'l pro1lematicii pentr' in-tr'cta6'l -peci2ic loc'l'i de m'nc pe care le aprecia* c -'nt
nece-are ca 'rmare a noilor -arcini de m'nc pe care le a' de ndeplinit>
10 n ca*'l per-oanelor care 4i vor de-24'ra activitatea n alt loc de m'nc din cadr'l acel'ia4i
operator economic -a' al aceleia4i in-tit'.ii n care a' 2o-t an+a6ate 4i nainte de recali2icarea
pro2e-ional3 incl'-iv pentr' cele recr'tate din r)nd'l 4omerilor d'p 2ormarea pro2e-ional3 -e vor
re-pecta prevederile art" &# 4i 'rmtoarele din pre*entele di-po*i.ii +enerale>
c0 n ca*'l per-oanelor care 4i vor de-24'ra activitatea n cadr'l alt'i operator economic -a' al
altei in-tit'.ii3 ace-tea -e con-ider no'=an+a6ate 4i vor parc'r+e cate+oriile de in-tr'cta6e prev*'te
de pre*entele di-po*i.ii +enerale"
;EC@IUNEA a A=a
In-tr'cta6'l pentr' per-onal'l din a2ara a+ent'l'i economic -a' a in-tit'.iei
ART" :(
In-tr'cta6'l pentr' per-onal'l din a2ara operatoru+ui economic -a' a in-tit'.iei -e de-24oar c'
per-oanele care e7ec't temporar activit.i n loc'rile din incinta operatoru+ui economic -a' a
in-tit'.iei re-pective 'nde -'nt pre*en.i 2actori de ri-c poten.ial +eneratori de -it'a.ii de 'r+en.3 d'p
c'm 'rmea*:
a0 per-onal'l -ociet.ilor comerciale de con-tr'c.ii=monta6 4i in-tala.ii>
10 per-onal'l -ociet.ilor comerciale de repara.ii3 revi*ii3 ntre.inere 4i de -ervice>
c0 per-onal'l care e2ect'ea* tran-port de materiale peric'loa-e>
d0 per-onal'l de pa* apar.in)nd altor -ociet.i comerciale -a' 2irme -peciali*ate>
e0 vi*itatori n +r'p de minim'm < per-oane"
ART" :&
Loc'rile din incinta operatoru+ui economic -a' a in-tit'.iei pentr' care -e e7ec't in-tr'cta6'l
pentr' per-onal'l prev*'t la art" :( -e -ta1ile-c prin act de a'toritate al cond'ctor'l'i in-tit'.iei
p'1lice3 al mana+er'l'i -a' al patron'l'i"
ART4 @2
Instructa9u+ pentru persona+u+ din a-ara operatoru+ui economic sau a institu2iei/ care se a-+0
pentru o durat0 determinat0 n incinta acesteia n scopu+ ndep+inirii unor activit02i so+icitate de
conducerea operatoru+ui economic ori a institu2iei/ se e-ectuea,0/ dup0 ca,/ de cadru+ teBnic cu
atribu2ii n domeniu+ prevenirii 3i stingerii incendii+or sau de persona+u+ de specia+itate n domeniu+
protec2iei civi+e ori de 3e-u+ +ocu+ui de munc0 respectiv/ n cadru+ c0ruia este prev0,ut un asemenea
instructa94
ART" :$
Pro1lematica in-tr'cta6'l'i con-t n:
a0 pre*entarea proced'rilor -peci2ice in-tr'cta6'l'i introd'ctiv +eneral pentr' cate+oriile de
per-oane prev*'te la art" :( lit" a0 4i 10>
10 pre*entarea proced'rilor din cadr'l in-tr'cta6'l'i -peci2ic loc'l'i de m'nc pentr' cate+oriile
de per-oane prev*'te la art" :( lit" c0 4i d0>
c0 pre*entarea 'nei proced'ri -pecial ntocmite pentr' per-oanele prev*'te la art" :( lit" e03 prin
care ace-tea -'nt in-tr'ite -'mar /n ma7im'm &< min'te0 a-'pra principalelor re+'li de prevenire pe
care tre1'ie - le re-pecte 4i -'nt aten.ionate a-'pra pericolelor e7i-tente n an'mite loc'ri de pe
tra-e'l parc'r- n incinta operator'l'i economic -a' a in-tit'.iei"
ART" ::
Con-emnarea e2ect'rii in-tr'cta6'l'i pentr' per-onal'l din a2ara operator'l'i economic -a' a
in-tit'.iei -e 2ace ntr='n proce-=ver1al ntocmit n ace-t -cop3 care con.ine pro1lematica pre*entat 4i
ta1elele c' n'mele3 pren'mele 4i -emnt'ra per-oanelor in-tr'ite"
CAP" $
nre+i-trarea 4i con2irmarea in-tr'cta6'l'i
ART" :<
In-tr'irea n domeni'l -it'a.iilor de 'r+en. -e certi2ic prin n-cri-'ri reali*ate3 d'p ca*3 n 2i4a
individ'al de in-tr'cta6 n domeni'l -it'a.iilor de 'r+en.3 n re+i-tr'l de predare=primire a
-c5im1'l'i -a' n proce-ele=ver1ale de in-tr'ire"
ART" :#
!i4ele individ'ale de in-tr'cta6 -e ntocme-c pentr' toate per-oanele an+a6ate3 con2orm model'l'i
prev*'t n ane7a care 2ace parte inte+rant din pre*entele di-po*i.ii +enerale"
ART" :A
,'p e2ect'area in-tr'cta6elor e-te o1li+atorie completarea 2i4elor individ'ale de in-tr'cta63
n-cri-'l e2ect')nd'=-e c' pa-t -a' c' cerneal"
ART" :B
,'p completare3 2i4a individ'al de in-tr'cta6 n domeni'l -it'a.iilor de 'r+en. -e -emnea* de
per-oana in-tr'it 4i de ctre per-oanele care a' e2ect'at 4i a' veri2icat in-tr'cta6'l"
ART" :C
Prin -emnt'r per-oana in-tr'it demon-trea* participarea la in-tr'cta63 iar per-oana care a
veri2icat in-tr'cta6'l con2irm3 pe 1a*a e7aminrii per-oanei in-tr'ite3 c acea-ta 4i=a n-'4it
c'no4tin.ele"
ART" <(
Cond'ctorii loc'rilor de m'nc r-p'nd de p-trarea 2i4elor individ'ale de in-tr'cta6 n domeni'l
-it'a.iilor de 'r+en. pentr' per-onal'l din -'1ordine"
CAP" :
r+ani*area activit.ii de in-tr'ire
ART4 51
!rgani,area activit02ii de instruire a persona+u+ui anga9at n munc0 se va -ace avndu1se n
vedere urm0toare+e"
a< responsabi+itatea conduc0toru+ui institu2iei/ manageru+ui sau patronu+ui privind in-ormarea 3i
instruirea sa+aria2i+or cu privire +a acte+e normative/ norme+e/ regu+i+e 3i m0suri+e speci-ice
institu2iei ori operatoru+ui economic respectiv/ care reg+ementea,0 managementu+ situa2ii+or de
urgen20/ precum 3i asupra sarcini+or ce +e sunt stabi+ite potrivit prevederi+or art4 19 +it4 a</ e< 3i -< din
!rdonan2a =uvernu+ui nr4 7081995/ aprobat0 cu modi-ic0ri 3i comp+et0ri prin Legea nr4 21281995/
cu modi-ic0ri+e 3i comp+et0ri+e u+terioare/ 3i a+e art4 5 a+in4 ?1< din Legea nr4 @618200@/ cu
modi-ic0ri+e 3i comp+et0ri+e u+terioareA
b< respectarea principiu+ui responsabi+it02ii conduc0toru+ui institu2iei/ manageru+ui sau
patronu+ui privind veri-icarea nsu3irii de c0tre sa+aria2i a ob+iga2ii+or ce +e revin n ca,u+ producerii
incendii+or/ exp+o,ii+or 3i situa2ii+or de urgen20A
c< asigurarea m0suri+or teBnice 3i organi,atorice necesare pentru instruirea e-icient0 a
sa+aria2i+or n domeniu+ incendii+or/ exp+o,ii+or 3i situa2ii+or de urgen204
ART" <%
;i-tem'l de m-'ri te5nice 4i or+ani*atorice vi*ea* n principal:
a0 de-emnarea per-onal'l'i care e7ec't in-tr'cta6ele 4i veri2ic n-'4irea c'no4tin.elor>
10 -ta1ilirea cate+oriilor de in-tr'cta6e 4i de -alaria.i3 a d'ratei in-tr'cta6elor n 2'nc.ie de
-peci2ic'l activit.ii operator'l'i economic -a' a in-tit'.iei 4i de periodicitatea in-tr'cta6elor>
c0 ntocmirea -a' proc'rarea doc'mentelor 4i materialelor pentr' plani2icarea3 or+ani*area3
de-24'rarea 4i veri2icarea in-tr'cta6elor>
d0 a-i+'rarea re-'r-elor materiale 4i doc'mentare nece-are pentr' reali*area activit.ii"
ART" <$
In-tr'irea -alaria.ilor n domeni'l -it'a.iilor de 'r+en. -e reali*ea* de ctre per-oane care
ndepline-c c'm'lativ 'rmtoarele condi.ii:
a0 -'nt 1ine pre+tite pro2e-ional>
10 c'no-c pro1lematica -peci2ic domeni'l'i mana+ement'l'i -it'a.iilor de 'r+en.>
c0 po-ed calit.i p-i5opeda+o+ice 4i ate-tatele prev*'te de le+e"
ART" <:
/&0 Pot 2i de-emnate - e7ec'te in-tr'cta6e n domeni'l -it'a.iilor de 'r+en. 'rmtoarele cate+orii
de per-onal:
a0 per-oanele c' atri1'.ii de cond'cere n cadr'l 'nit.ii3 al departament'l'i3 compartiment'l'i -a'
al -ector'l'i de activitate ori 4e2ii loc'rilor de m'nc n care e-te prev*'t 'n a-emenea in-tr'cta6>
b< cadre+e teBnice din domeniu+ ap0r0rii mpotriva incendii+or sau persona+u+ de specia+itate n
domeniu+ protec2iei civi+e ?inspectori de protec2ie civi+0<A
c< 3e-ii servicii+or vo+untare8private de urgen204
d< DDD Abrogat0
/%0 Per-oanele prev*'te la alin" /&0 e2ect'ea* 4i veri2icrile privind n-'4irea c'no4tin.elor de
ctre per-oanele in-tr'ite"
ART" <<
/&0 n activitatea de in-tr'ire n domeni'l -it'a.iilor de 'r+en. -e pot 'tili*a 'rmtoarele mi6loace:
a0 vi*'ale: a2i4e3 1ro4'ri3 pliante3 2otomonta6e3 pano'ri3 in-crip.ii 4i indicatoare de -ec'ritate3
+ra2ice3 mac5ete3 2oto+ra2ii etc">
10 a'diovi*'ale: 2ilme de -c'rt metra63 nre+i-trri video3 proiec.ii comentate de dia2ilme -a' la
epidia-cop 4i altele>
c0 a'ditive: in-tr'cta6e3 con2erin.e3 e7p'neri3 con-'lta.ii3 de*1ateri3 conc'r-'ri3 ca-ete a'dio etc">
d0 practic=aplicative: e7erci.ii3 aplica.ii3 demon-tra.ii 4i antrenamente e7ec'tate la loc'l de m'nc
-a' n poli+oane amena6ate"
/%0 La ale+erea mi6loacelor -e va avea n vedere a-i+'rarea caracter'l'i inten-iv al activit.ii de
in-tr'ire"
ART" <#
In-tr'cta6ele n domeni'l -it'a.iilor de 'r+en. -e 2ac pe 1a*a 'nor materiale -cri-e /proced'ri0
ntocmite de per-oanele de-emnate 4i apro1ate de cond'ctor'l in-tit'.iei3 de mana+er -a' de patron"
ART" <A
Ba*a material 4i doc'mentar nece-ar n vederea de-24'rrii 4i veri2icrii in-tr'cta6elor
c'prinde:
a0 le+i-la.ia -peci2ic n vi+oare>
10 man'ale 4i c'r-'ri de -pecialitate>
c0 -tandarde>
d0 cr.i3 1ro4'ri3 cataloa+e3 pliante3 revi-te>
e0 2ilme3 diapo*itive>
20 a2i4e3 pano'ri +ra2ice3 2otomonta6e>
+0 mac5ete3 mo-tre de diapo*itive 4i in-tala.ii>
50 te-te de veri2icare"
CAP" <
Cerin.e privind materialele nece-are pentr' in-tr'irea n domeni'l -it'a.iilor de 'r+en.
ART" <B
La reali*area materialelor de in-tr'ire n domeni'l prevenirii 4i -tin+erii incendiilor -e va .ine
-eama n principal de 'rmtoarele cerin.e:
I4 #erin2e genera+e"
a< con2inutu+ materia+e+or va -i n concordan20 cu ba,e+e teoretice a+e activit02ii de ap0rare
mpotriva incendii+or 3i management a+ situa2ii+or de urgen20/ core+ate cu +egis+a2ia speci-ic0 n
vigoareA
b< rea+i,area materia+e+or se va ba,a pe principii+e pedagogiei moderneA
c< con2inutu+ 3i rea+i,area materia+e+or vor -i adecvate nive+u+ui de preg0tire a+ subiec2i+or c0rora
+i se adresea,04
II" Cerin.e -peci2ice pentr' c'r-'ri 4i man'ale:
a0 - 2ie ela1orate n 1a*a 'nei doc'menta.ii 1i1lio+ra2ice act'ali*ate>
10 - 2olo-ea-c terminolo+ia -peci2ic domeni'l'i -it'a.iilor de 'r+en.>
c0 redactarea - 2ie clar3 conci-3 2r 2orm'lri 4a1lon>
d0 c'no4tin.ele - 2ie e7p'-e n mod -i-tematic3 ntr=o ordine lo+ic>
e0 +rad'l de a1-tracti*are - 2ie n concordan. c' nivel'l de pre+tire a per-oanelor crora li -e
adre-ea*>
20 -tr'ct'ra materialelor - a-i+'re o alternativ 4i 'n raport optim ntre c'no4tin.ele teoretice 4i
practice core-p'n*toare nivel'l'i de pre+tire a per-onal'l'i cr'ia i -'nt adre-ate>
+0 - c'prind il'-tra.ii 4i de-ene3 ideo+rame 4i ta1ele"
III" Cerin.e -peci2ice pentr' a2i4e:
a0 +ra2ica - 2ie -impl3 accent')nd'=-e elementele principale ale temei 4i -'prim)nd'=-e detaliile
ne-emni2icative>
10 te7t'l - 2ie conci- 4i vi*i1il de la : = < m di-tan."
IE" Cerin.e -peci2ice pentr' 2ilme:
a0 -cenari'l - a-i+'re perceperea corect 4i clar a me-a6'l'i>
10 ima+inea 4i -onor'l - 2ie clare 4i -'+e-tive>
c0 2ormele de pre*entare - repre*inte 2ilmri reale 4i anima.ie>
d0 d'rata proiec.iei - 2ie de &( = %( de min'te"
E" Cerin.e -peci2ice pentr' te-te de veri2icare:
a0 - c'prind 'n n'mr -'2icient de ntre1ri=pro1lem din material'l de in-tr'ire 'tili*at>
10 ntre1rile - 2ie 2orm'late ntr=o 2orm clar 4i conci-3 a-t2el nc)t - permit 'n r-p'n- -c'rt
care - nece-ite c)t mai p'.in timp pentr' -cri->
c0 - 2ie n-o.ite de -i-tem'l de cotare3 +rile de veri2icare 4i in-tr'c.i'ni de completare"
CAP" #
,i-po*i.ii 2inale
ART" <C
Prevederile pre*entelor di-po*i.ii +enerale n' -e aplic -alaria.ilor care a' calitatea de mem1r' al
-erviciilor de 'r+en."
ART" #(
Implementarea -i-tem'l'i de in-tr'ire a per-oanelor an+a6ate n m'nc3 prev*'t de pre*entele
di-po*i.ii +enerale3 -e va reali*a n termen de # l'ni de la intrarea n vi+oare a ace-tora"
ART" #&
/&0 n -it'a.ia imo1ilelor /cldirilor0 -a' amena6rilor 2olo-ite -im'ltan de mai m'l.i 'tili*atori3
proprietar'l cldirii va p'ne la di-po*i.ie ace-tora proced'rile -peci2ice in-tr'cta6'l'i introd'ctiv
+eneral3 e2ect'area celorlalte cate+orii de in-tr'cta6e rm)n)nd n r-p'nderea 'tili*ator'l'i"
/%0 Intervalele de timp la care -e e7ec't in-tr'cta6'l periodic -'nt -ta1ilite de ctre proprietar'l
imo1ilelor /cldirii0 -a' al amena6rii prin contract'l3 conven.ia3 n.ele+erea de nc5iriere -a' prin
loca.ia de +e-ti'ne etc"
/$0 Utili*ator'l tre1'ie - 2ac dovada n-'4irii de ctre to.i -alaria.ii proprii a c'no4tin.elor 4i
pro1lematicii care a' 2c't o1iect'l in-tr'irilor"
ART" #%
n cldirile p'1lice n care -e or+ani*ea* activit.i la care particip -im'ltan mai m'lt de <( de
per-oane3 prin +ri6a proprietar'l'i -a' a admini-trator'l'i cldirii re-pective3 nainte de nceperea
activit.ii -e va pre*enta o proced'r -intetic privind re+'lile +enerale de prevenire a -it'a.iilor de
'r+en. 4i mod'l de comportare 4i ac.i'ne n ca*'l prod'cerii ace-tora"
ART" #$
Cond'ctorii in-tit'.iilor3 mana+erii3 patronii3 'tili*atorii3 proprietarii3 admini-tratorii -a' alte
per-oane c' 2'nc.ii -imilare vor a-i+'ra p-trarea t't'ror doc'mentelor care - certi2ice or+ani*area
4i de-24'rarea in-tr'irii n domeni'l -it'a.iilor de 'r+en. n con2ormitate c' prevederile pre*entelor
di-po*i.ii +enerale"
ART" #:
Pentr' in-tr'irea per-onal'l'i n domeni'l -it'a.iilor de 'r+en. mana+erii3 patronii -a' alte
per-oane c' 2'nc.ii -imilare pot nc5eia contracte ori conven.ii c' per-oane 2i*ice -a' 6'ridice care
ndepline-c condi.iile prev*'te la art" <$"
ART4 75
%ersoane+e -i,ice sau 9uridice care rea+i,ea,0 n scopu+ comercia+i,0rii materia+e pentru instruire
n domeniu+ situa2ii+or de urgen20 trebuie s0 ob2in0 avi,u+ Inspectoratu+ui =enera+ pentru Fitua2ii de
Grgen20 1 Inspec2ia de prevenire4
ANELA &
la di-po*i.iile +enerale
Copert 2a.
Unitatea """""""""""""""""""""""""""""
!IF IN,IEI,UAL
de in-tr'cta6 n domeni'l -it'a.iilor de 'r+en.
/model0
N'mele 4i pren'mele """"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""
Marca """"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""
,omicili'l """""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""
Copert ver-o
ATEN@IEN
Nici o per-oan n' va 2i admi- la l'cr' 2r e2ect'area in-tr'cta6'l'i introd'ctiv +eneral 4i a
in-tr'cta6'l'i la loc'l de m'nc"
Pa+ina &
,ate per-onale
,ata 4i loc'l na4terii """""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""
;t'dii """""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""
Cali2icarea /-pecialitatea3 me-eria0 """""""""""""""""""""""""""""""""""""
Loc'l de m'nc """""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""
!'nc.ia """"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""
In-tr'cta6 la an+a6are
&" In-tr'cta6'l introd'ctiv +eneral
In-tr'cta6'l a 2o-t e2ect'at la data de """"""""""""""3 timp de """""" ore de ctre """"""""""""""""""3 av)nd 2'nc.ia
de """""""""""""""""""""""""" "
Con.in't'l in-tr'cta6'l'i """""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" "
;emnt'ra -alariat'l'i /per-oanei care a veri2icat n-'4irea c'no4tin.elor0
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""
;emnt'ra per-oanei in-tr'ite """"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""
%" In-tr'cta6'l la loc'l de m'nc
In-tr'cta6'l a 2o-t e2ect'at la data de """""""""""""" pentr' loc'l de m'nc """"""""""""""""""3 -pecialitatea
/me-eria0 """""""""""""""""""""""3 timp de """""" ore de ctre """""""""""""3 av)nd 2'nc.ia de """""""""""""""""""" "
Con.in't'l in-tr'cta6'l'i """""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" "
;emnt'ra -alariat'l'i /per-oanei care a veri2icat n-'4irea c'no4tin.elor0
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""
;emnt'ra per-oanei in-tr'ite """"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""
$" Admi- la l'cr'
,ata """""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""
N'mele 4i pren'mele """"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""
!'nc.ia /4e2 -ec.ie3 atelier3 4antier etc"0 """"""""""""""""""""""""""""""
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""
Pa+ina % 4i 'rmtoarele
In-tr'cta6 periodic
OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO
Nr" ;pecialitatea Material'l ,'rata ;emnt'ra per-oanei ;emnt'ra cel'i
crt" predat /ore0 in-tr'ite care a in-tr'it
OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO
OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO
OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO
OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO
OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO
OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO
OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO
OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO
OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO
===============
D%'(O)%%% GENERALE
privind red'cerea ri-c'rilor de incendi' +enerate de ncrcri electro-tatice ","8"P";"I" "((:
,i-po*i.ii +enerale
,i-po*i.iile +enerale privind "red'cerea ri-c'rilor de incendi' +enerate de ncrcri
electro-tatice =,"8"P";"I"=((: -ta1ile-c3 m-'rile te5nico=or+ani*atorice3 principiile3 cerin.ele 4i
condi.iile te5nice nece-are n vederea prevenirii 2ormrii -c)nteilor prod'-e de de-crcarea
-arcinilor electro-tatice3 care n an'mite mpre6'rri pot ini.ia incendii3 -a' e7plo*ii"
Prevederile pre*entelor di-po*i.ii -e aplic 4i -'nt o1li+atorii indi2erent de tit'lar'l "drept'l'i
de proprietate"
M-'rile te5nico=or+ani*atorice -e -ta1ile-c3 -e reali*ea* 4i -e men.in n e7ploatare de ctre
proiectan.ii e7ec'tan.ii -a' proprietarii /'tili*atorii0 con-tr'c.iilor 4i amena6rilor ec5ipamentelor3
'tila6elor 4i in-tala.iilor te5nolo+ice3 potrivit o1li+a.iilor le+ale ce le revin pe timp'l de-24'rrii
proce-elor te5nolo+ice3 prec'm 4i al manip'lrii3 tran-port'l'i 4i al depo*itrii materialelor"
n -en-'l pre*entelor di-po*i.ii3 termenii 4i e7pre-iile 'tili*ate a' 'rmtoarele -emni2ica.ii:
a0 aditiv antistatic =-'1-tan. -olid /pra23 p'l1ere0 -a' lic5id care3 introd'- ntr='n vol'm de
lic5id com1'-ti1il3 are rol'l de a red'ce e2ect'l di2'*iei t'r1'lente datorat p'l-a.iilor de vite*3 n
ca*'l tran-va*rii3 tran-port'l'i etc" lic5idelor prin cond'cte cilindrice 4i de a limita a-t2el ri-c'l
datorat ncrcrilor electro-tatice>
1P antistatic =caracteri-tic intrin-ec a material'l'i de a n' -e ncrca c' electricitate -tatic> n
mod o1i4n'it acea-t caracteri-tic e-te av't n vedere la materialele care -e 'tili*ea* n medii c'
ri-c de incendi' -a' e7plo*ie>
c0 corp e+ectrostatic +a p0mnt =-'1-tan.3 material3 circ'it3 aparat3 ma4in3 recipient -a'
in-tala.ie a crei re*i-ten. de -c'r+ere a -arcinilor electro-tatice n' dep4e4te &(# o5mi3
re*i-ten.a 2iind m-'rat ntre pm)nt 4i 'n p'nct oarecare al element'l'i con-iderat>
dP desc0rcare corona =de-crcare electric incomplet /n' -e de*volt pe toat di-tan.a dintre
electro*ii con2i+'ra.iei0 care apare n *one3 ale cond'ctoarelor c' ra* de c'r1'r mic de-crcarea
corona -e de*volt n'mai dac inten-itatea c)mp'l'i electric3 n *on dep4e4te o valoare
determinat
e0 desc0rcare e+ectrostatic0 =proce- de reali*are a 'n'i canal cond'ctor ntre do' corp'ri a2late
la poten.iale di2erite 2a. de pm)nt n 2'nc.ie de valoarea medie a c)mp'l'i electric ntre cele do'
corp'ri3 de-crcarea poate 2i incomplet /corona0 -a' complet /-trp'n+ere0
20 dispersie =2enomen de mpr4tiere3 r-p)ndire3 ri-ipire> n -en-'l pre*entelor
di-po*i.ii3 de2ini.ia -e re2er la p'l1eri3 pra2'ri3 +a*e3 ce.'ri3 care -e pot aprinde> de e7empl'3 pra2'l
e-te o 2orm di-per- a -'1-tan.elor -olide3 iar cea.a e-te o 2orm di-per- a lic5idelor com1'-ti1ile>
+0 e+ectricitate static0 =ener+ie de nat'r electric ce apare datorit 'nor 2enomene
electroc5imice3 2recri3 ncl*iri 4i de de2ormare a corp'rilor pla-rii ace-tora ntr='n c)mp electric3
prec'm 4i ca 'rmare a altor ac.i'ni 2i*ice care pre-'p'n -c5im1area relativ a -'pra2e.elor de contact>
ener+ia ac'm'lat rm)ne practic con-tant -a' pre*int varia.ii 2oarte lente> ener+ia ac'm'lat3 dac
-e di-ipea* ntr=o de-crcare electric3 poate ini.ia e7plo*ia 'nor ame-tec'ri in2lama1ile3 dac e-te
mai mare dec)t ener+ia minim de aprindere a ace-tora>
50 in2l'en. electro-tatic =2enomen de -eparare a -arcinilor electrice pe 'n cond'ctor ne'tr' i*olat
-a' modi2icarea reparti.iei -arcinilor electrice pe 'n cond'ctor ncrcat 4i i*olat3 -'1 ac.i'nea3 'n'i3
c)mp electric e7terior"
i0 ;nc0+20minte antistatic0 =ncl.minte ncercat n con2ormitate c' metoda <3A din ;R EN $::>
re*i-ten.a electric tre1'ie - 2ie c'prin- ntre &(( Qo5mi 4i &"((( M/o5mi0>
60 ;nc0rcare e+ectrostatic0 =proce- 2i*ic prin care3 pe corp'ri -olide3 lic5ide -a' vapori3 apar -arcini
electrice datorit 'nor ac.i'ni mecanice /2recare ciocnire vi1ra.ii03 termice3 c5imice etc>
?0 +egare la p0mnt =le+t'r electric a 'n'i corp cond'ctor la pri*a de pm)nt3 pentr' a a-i+'ra
ace-t'ia3 n mod permanent3 poten.ial'l pm)nt'l'i /con-iderat n'l0>
&0 +eg0tur0 de ecBipoten2ia+i,are =le+t'r electric reali*at ntre di2erite p'ncte pentr' a
a-i+'ra ace-tora acela4i poten.ial 2a. de pm)nt>
m0 pardosea+0 i,o+ant0 e+ectric /electroi*olant0 =pardo-eal reali*at din materiale i*olante
electric /lemn3 ca'ci'c3 1ac5elit etc"03 care acoper ntrea+a -'pra2a. a pardo-elii3 -'nt lipite pe
-'port3 n' pre*int crpt'ri3 iar ro-t'rile n' dep4e-c $ mm>
n0 pri,0 de p0mnt =in-tala.ie care a-i+'r o le+t'r electric direct c' pm)nt'l a 'nei in-tala.ii
electrice -a' a 'nor ec5ipamente electrice>
o0 re,istenta e+ectric0 de dispersie a unei pri,e de p0mnt =re*i-ten.a electric ec5ivalent a pri*ei
de pm)nt>
p0 scnteie e+ectrostatic0 =de-crcare 1r'-c de electricitate3 printr='n interval> ntre do' corp'ri>
r0 transva,are =opera.i'ne de trecere a 'n'i 2l'id /lic5id3 +a* etc"0 -a' a 'n'i material p'lver'lent
dintr='n va- n alt'l prin c'r+ere +ravita.ional3 pompare etc"
-0 ,on0 cu perico+ de exp+o,ie =-pa.i'l n care3 in condi.ii normale de 2'nc.ionare3 -e pot ac'm'la3
accidental -a' permanent3 +a*e3 vapori -a' pra2 n cantit.i -'2iciente pentr' a da na4tere 'nei
atmo-2ere e7plo*ive n ame-tec c' aer'l -a' c' o7i+en'l i*olat din p'nct3 de vedere al
cond'cti1ilit.ii electrice"
(ormarea 3i acumu+area nc0rc0ri+or e+ectrostatice
!ormarea 4i ac'm'larea ncrcrilor electro-tatice repre*int 2enomene de -i-tem -a' de
a-ocia.ie c' apari.ia 'nei -arcini electrice pe -'pra2a.a 'n'i corp i*olant -a' i*olat din p'nct de
vedere al cond'cti1ilit.ii electrice"
Cele mai 2recvente mod'ri de electri*are a corp'rilor -'nt: 2recarea3 contact'l direct3
in2l'en.a3 ac.i'nea electroc5imic 4i ac.i'nea 2otoelectric"
Principalele materiale 4i -'1-tan.e 'tili*ate 2recvent 4i pe -car lar+ -'-cepti1ile - 2orme*e
4i - ac'm'le*e -arcini electro-tatice3 -'nt:
a0 -olide: ca'ci'c'l nat'ral 4i -intetic3 ma-ele pla-tice 2i1rele arti2iciale te7tilele pe 1a* de l)n
2i1rele arti2iciale3 5)rtia3 -ticla3 -'l2'l3 r4inile -intetice3 'nele r4ini nat'rale /c5i5lim1ar'l0
10 lic5ide: -'l2'ra de car1on3 eter'l3 1en*ina 5idrocar1'rile3 e-terii3 5idrocar1'rile clor'rate
cetonele in2erioare 4i alcoolii>
c0 +a*e /vapori0: dio7id'l de car1on3 metan'l3 propan'l3 etan'l3 1'tan'l3 acetilena 4i 5idro+en'l"
Principalele opera.i'ni cinetice n care -'nt pre*ente materiale 4i -'1-tan.e men.ionate la alin"
/&03 pe timp'l crora pot - "apar ncrcri electro-tatice -'nt:
a0 ncrcare3 de-crcare3 'mplere3 +olire3 tran-va*are3 alimentare>
10 ame-tecare3 mala7are3 a+itare3
1ar1otare3 omo+eni*are>
c0 2iltrare -eparare3 -ortare cernere3 centri2'+are>
d0 ventilare3 e75a'-tare> de-pr2'ire3 aeri-ire3 vac''mare>
e0 p'lveri*are3 in6ectare3 di-per-are3 -tropire3 p'r6are3 re2'lare>
202recare an+renare3 tran-mi-ie>
+0-plare3 c'r.are3 p'ri2icare3 am1alare>
50 tran-port3 ve5ic'lare manip'lare>
i0 poli*are3 4le2'ire3 -a1lare>
r'lare3 der'lare3 lipire3 de*lipire>
60 mcinare3 conca-are3 -2r)mare"
Principalele proce-e te5nolo+ice n care -'nt pre*ente materialele 4i -'1-tan.ele prev*'te la
alin" /&03 c' capacitate ridicat de ncrcare electro-tatic3 -'nt:
a0 2a1ricarea 2i1relor 4i 2irelor te7tile"
10 2a1rica rea 2oliilor de polietilen -a' de policlor'r de vinil>
c02a1ricarea p'l1erilor pentr' e7plo*ivi>
d0 e+renarea 1'm1ac'l'i>
e02a1rica rea 5)rtiei 4i imprimarea ace-teia"
20 2a1ricarea ca'ci'c'l'i 4i prod'-elor de ca'ci'c"
E7emplele de opera.i'ni 4i proce-e pe parc'r-'l crora pot - apar ncrcri electro-tatice
-'nt pre*entate n ane7a nr" &3 iar a-pectele re2eritoare la pericol'l de e7plo*ie 4i9-a' incendi' n
ca*'l 'nor opera.i'ni 4i proce-e te5nolo+ice care +enerea* electricitate -tatic3 -'nt pre*entate n
ane7a nr"%"
Electricitatea -tatic poate provoca incendi' -a' e7plo*ie 'rmat -a' n' de incendi'3 n ca*'l
ndeplinirii -im'ltane a 'rmtoarelor condi.ii:
a0 e7i-ten.a material'l'i com1'-ti1il -a' a atmo-2erei e7plo*ive>
10 depla-area -arcinilor c' apari.ia de-crcrilor di-r'ptive>
c< energia e+iberat0 prin desc0rcare s0 -ie mai444 mare dect energia minim0 pentru
aprinderea materia+u+ui combustibi+ sau a atmos-erei exp+o,ive4
n ca*'l n care atmo-2era din -pa.iile nc5i-e e-te '-cat arti2icial3 prin -i-teme de ncl*ire
-a' ventilare c' aer '-cat apar condi.ii 2avori*ante a-t2el nc)t ncrcrile electro-tatice pot provoca
incendi' -a' e7plo*ie"
Ri*uri *!u peri"le de e+pl",ie -i.*!u de inendiu de#ermin!#e de ele#rii#!#e!
*#!#i/
Pericol'l de e7plo*ie poate - apar la manip'larea -'1-tan.elor com1'-ti1ile -a' o7ida1ile3
dac ace-tea -e pre*int -'1 2orm de di-per-ie 2in de +a*e3 vapori3 cea. /partic'le 2ine de lic5id3
aero-oli0 -a' pra2'ri /partic'le 2ine de -olid3 re-pectiv aero-oli03 at'nci c)nd concentra.ia ace-tora n
ame-tec c' aer'l -e a2l ntre limitele de e7plo*ie 4i c)nd e7i-t 'n3 poten.ial electro-tatic e+al -a'
mai mare dec)t ener+ia minim de aprindere a 'nor -'1-tan.e com1'-ti1ile din medi'l re-pectiv"
;c)nteile electrice care provin din di2eren.e de poten.ial in2erioare nivel'l'i de $<( vol.i -'nt
con-iderate neperic'loa-e datorit in-'2icien.ei cld'rii la v)r2'rile -c)nteilor"
Nivel'l ri-c'l'i +enerat de ncrcrile electro-tatice ntr=o *on de l'cr' -e aprecia* n
2'nc.ie de ener+ia minim de aprindere3 a-t2el:
a0 2oarte red'- &((mK
10red'- <(=&((mK
c0medi' &(=<(mK
d0 mare (3&=&( mK
e02oarte mare (3&mK"
Pericol'l de e7plo*ie 4i9-a' incendi' depinde de vite*a 4i de mod'l de manip'lare a lic5idelor
prin cond'cte -a' in-tala.ii pe timp'l de-24'rrii opera.i'nilor de alimentare3 +olire3 tran-port 4i
di-tri1'.ie"
;trat'l de pra2 com1'-ti1il -e comport di2erit la de-crcrile electro-tatice3 n 2'nc.ie de
nat'ra prod'-'l'i de aprindere"
0/*uri gener!re de prevenire ! inendiil"r de#ermin!#e de ele#rii#!#e! *#!#i/
;ol'.ii pentr' di-per-ia electricit.ii
n 2'nc.ie de caracteri-ticile proce-elor te5nolo+ice 4i de capacitatea de reac.ie a operatorilor
-e pot adopta -ol'.ii care - cond'c la di-per-ia electricit.ii -tatice" ;ol'.iile cele mai e2iciente
-'nt:
a0 le+area la pm)nt /-i-teme ec5ipoten.iale0>
10 ne'trali*area -arcinilor>
c0 red'cerea 2recrilor>
d0 'midi2icarea atmo-2erei>
e0 mrirea cond'ctivit.ii corp'rilor i*olante"
&0 la o valoare a re*i-ten.ei de -c'r+ere a -arcinilor electrice mai mic de &(# o5mi3 pentr'
ma6oritatea -'1-tan.elor in2lama1ile -e elimin po-i1ilitatea 2ormrii -arcinilor electro-tatice
mari 4i -e con-ider reali*at le+area la pm)nt"
n loc'rile n care -e manip'lea* -'1-tan.e e7plo*ive valorile limit care -e ale+ -'nt de
ordin'l
&(: =&(< o5mi pentr' re*i-ten.a de c'r+ere a -arcinilor electrice"
Le+area la pm)nt a o1iectelor metalice a-i+'r red'cerea di2eren.ei de poten.ial dintre
o1iecte 4i pm)nt" p)n la limite neperic'loa-e3 iar cond'cti1ilitatea materialelor 'tili*ate tre1'ie -
2ie -'2icient de mare3 a-t2el nc)t - permit -c'r+erea 2r de-crcare di-r'ptiv a ncrcrilor
electro-tatice"
E-te o1li+atori' - 2ie le+ate la pm)nt:
a0 con-tr'c.iile metalice" ec5ipamentele re*ervoarele" cond'ctele" 'tila6ele 4i in-tala.iile /pentr'
ame-tec" val.'rile3 calandrele3 ma4inile de e7tr'dare -a' in6ec.ie etc"0 care ve5ic'lea*" materiale 4i
-'1-tan.e care prod'c elecRricitate -tatic>
10 elementele 1'ne cond'ctoare de electricitate care n' particip direct la proce-'l te5nolo+ic>
c0 pr.ile metalice ale ec5ipamentelor electrice/carca-e" motoare3 aparata6" ta1lo'ri etc"03 ale
in-tala.iilor3 'tila6elor3 ncrctoarelor 4i ci-ternelor3 incl'-iv ale 4inelor de cale 2erat 4i la rampele
de ncrcare=de-crcare"
Cond'cti1ilitatea electric a le+t'rilor -e a-i+'r prin:
a0 2i7area demonta1il -tr)n+ere>
10 2i7area nedemonta1il /-'dare3 lipire etc0"
At'nci c)nd contin'itatea t'1'lat'rii metalice e-te ntrer'pt prin 1'rd'2'ri din materiale
te7tile -a' pla-tice3 -e prevd -i-teme de ec5ipoten.iali*are ntre tron-oanele 1'ne cond'ctoare de
electricitate"
Le+t'ri ec5ipoten.iale -e prevd la racord'rile 4i 2lan4ele c' +arnit'ri i*olatoare de pe
tra-eele de cond'cte3 t'1'ri 4i 2'rt'n'ri pentr' ve5ic'larea 2l'idelor +eneratoare de electricitate
-tatic 4i3 d'p ca*3 la di-po*itivele /capetele0 de p'lveri*are3 re2'lare -a' de1itare a ace-tora"
Cond'ctele 4i recipientele racordate la +'rile de a-piraie 2i7e -a' ST)UVW3 prec'm -i
2iltrele Xa' ci'r'rile care intr in contact c' o -'1-tan. capa1il - ac'm'le*e -arcini electro-tatice
n timp'l 'n'i" proce- de 2a1rica.ie3 -tocare -a' al opera.i'nii de tran-va*are tre1'ie - 2ie le+ate ntre
ele /pentr' a -e a-i+'ra ec5ipoten.ialitatea03 prec'm 4i la pm)nt:
Le+t'rile la pm)nt tre1'ie-c veri2icate a-t2el:
a0*ilnic vi*'al> "
10 periodic" prin per-onal -peciali*at -e m-oar valoarea re*i-ten.ei de di-per-ie a pri*ei de
pm)nt" prec'm 4i a-i+'rarea contin'it.ii la in-tala.iile electrice"
Le+area la pm)nt a 1o1inelor3 cilindrilor 4i a tam1'relor metalice ale cror e7tremit.i -e
rote-c n la+re prev*'te c' 'n+ere -e a-i+'r prin -i-teme -peciale c' perii al'nectoare pe ar1ore3
tan+en.iale 4i de capt"
Red'cerea 2recrilor ntre corp'rile /-'pra2e.ele0 a2late n contact -e poate reali*a prin
dimin'area pre-i'nii e7ercitate pe corp'ri"
Ne'trali*area -arcinilor electro-tatice nma+a*inate pe corp'rile necond'ctoare -e reali*ea*
prin:
a0 ioni*area permanent a atmo-2erei>
10 ind'c.ie electro-tatic>
c0 'midi2icarea atmo-2erei"
Ioni*area atmo-2erei -e reali*ea* c':
a0 +eneratori de c)mp'ri electro-tatice 2oarte inten-e3 create n apropierea medi'l'i ncrcat
electro-tatic>
10 ne'trali*atori radioactivi c' radia.ii tip -a'"
Ne'trali*atoarele radioactive -e recomand pentr' proce-ele te5nolo+ice de 2a1ricare a
2oliilor de pla-tic3 de ca'ci'c -a' a 5)rtiei3 prec'm 4i la prel'crarea 2ire lor 4i 2i1relor -intetice3
ioni*area aer'l'i reali*)nd'=-e de=a l'n+'l material'l'i"
Ind'c.ia electro-tatic -e reali*ea* c' di-po*itive care 2ormea* 'n c)mp electro-tatic
a'toind'-3 ele con-t)nd dintr='n 2ir metalic 2i7 le+at de o 1ar prev*'t c' 'n capt mi4ctor -a' o
ti6 terminat prin v)r2'ri" Le+at la pm)nt3 1ara tre1'ie - 2ie a4e*at 2oarte aproape de -'pra2a.a
material'l'i /o1iect'l'i0 ncrcat c' -arcini electro-tatice3 2r - o atin+ n-3 2apt pentr' care n'
e-te recomandat 'tili*area di-po*itivelor n atmo-2ere in2lama1ile -a' e7plo*ive"
Umidi2icarea atmo-2erei -e recomand - 2ie 'tili*at n ca*'l opera.i'nilor de 2a1rica.ie -a'
de manip'lare care permit ace-t procede'"
Pentr' mpiedicarea 2ormrii -arcinilor electro-tatice -e recomand 'midit.i relative ale
aer'l'i pe-te A("
M-'ra devine -i+'r at'nci c)nd e-te com1inat c' 'tili*area eliminatorilor ind'ctivi -a'
radioactivi"
Mrirea cond'ctivit.ii corp'rilor i*olante /te7tile3 ca'ci'c3 materiale pla-tice 5)rtie3 lic5ide
p're etc:0" poate 2i 2c't> n ma-a lor -a' -'per2icial3 prin adao-'l -a' aplicarea3 pe -'pra2a.a ace-tra
a 'nor prod'-e anti-tatice c'm -'nt compo*i.iile or+anice a*otate /aminele3 -r'rile de amoni'
c'aternare3 amidele etc"03 deriva.ii acid'l'i 2o-2oric -a' 2o-2oro-"
0/*uri #e1ni"-"rg!ni,!#"rie
;ta1ilirea m-'rilor te5nico=or+ani*atorice de prevenire a prod'cerii -c)nteilor electro-tatice
tre1'ie - -e 1a*e*e pe o anali* detaliat care vi*ea*:
a0 identi2icarea opera.i'nilor 4i in-tala.iilor care cond'c la 2ormarea 4i ac'm'larea -arcinilor
electro-tatice>
10 c'noa4terea propriet.ilor 2i*ica=c5imice ale materiilor prime 4i materialelor 2olo-ite>
c0 eval'area valorilor ten-i'nilor de ncrcare>
a0 eval'area medi'l'i n care -e l'crea*>
e0 mod'l de manip'lare a materialelor>
20 control'l e2icacit.ii ace-tor m-'ri"
M-'rile te5nico=or+ani*atorice re*'ltate n 'rma anali*ei3 tre1'ie - ndeplinea-c
'rmtoarele condi.ii:
a0 - 2ie n concordan. c' caracteri-ticile -peci2ice ale con-tr'c.iilor3 in-tala.iilor te5nolo+ice3
'tila6elor pentr' care -'nt adoptate:
10 - ai1 la 1a* calc'le3 determinri3 metode 4i e7perimentri 4tiin.i2ice>
c0 - ai1 cea mai mare e2icien. pentr' limitarea ac'm'lrii -arcinilor electro-tatice>
d0 - 2ie n concordan. c' no't.ile n domeni'"
Red'cerea ri-c'rilor determinate de electricitatea -tatic -e reali*ea* prin
ac.i'ni de prevenire care vi*ea*:
a0 loc'l de m'nc>
10 le+t'rile la pm)nt>
c0 m1rcmintea -a' ec5ipament'l de protec.ie a per-onal'l'i>
d0opera.i'nile -i proce-ele de 2a1rica.ie>
e0 cond'ctorii electrici>
20i*olan.ii"
Ac.i'nea a-'pra loc'l'i de m'nc are n vedere3 n prim'l r)nd3 control'l ame-tec'rilor3
re-pectiv crearea 'nei atmo-2ere care - 2ie n a2ara interval'l'i c'prin- ntre limitele in2erioare 4i
-'perioare de e7plo*ie ale ame-tec'l'i" Principalele metode 'tili*ate -'nt:
a0 inerti*area incintelor nc5i-e /re*ervoare3 reactoare etc"0 pentr' prod'-ele c' nivel'ri de ri-c
mare 4i 2oarte mare>
10 ventilarea mecanic 2or.at a -pa.iilor -a' a incintelor de l'cr'"
Protec.ia mpotriva electricit.ii -tatice -e reali*ea* prin conectarea la pri*a de pm)nt3 care
n mod '*'al poate ave a 4i alte 2'nc.ionalit.i c'm ar 2i le+area la pm)nt a in-tala.iilor 4i 'tila6elor
din motive de -ec'ritate a m'ncii -a' le+area la pm)nt a in-tala.iilor de protec.ie mpotriva
tr-net'l'i"
Le+area la pm)nt tre1'ie reali*at c' a6'tor'l 'nor cond'ctoare din o.el *incat3 c' aria
-ec.i'nii tran-ver-ale de minim'm &( mmp"
Elementele de contact c' -ol'l 4i circ'it'l de le+are la pm)nt tre1'ie - 2ie prote6ate
mpotriva deteriorrilor mecanice3 termice3 c5imice etc"
Re*i-ten.a ntre o1iect'l le+at la pm)nt 4i -ol -e comp'ne din re*i-tenta cond'ctor'l'i de
le+t'r 4i a electrod'l'i din -ol"
Elementele cond'ctoare ale 'n'i o1iect3 aparat3 'tila6 -a' ale 'nei in-tala.ii -'-cepti1ile -
ac'm'le*e -arcini electro-tatice ca 'rmare a proce-'l'i de 2a1rica.ie -a' a procede'l'i de
manip'lare4
tre1'ie - 2ie le+ate la pm)nt"
;e inter*ice 2olo-irea m1rcmintei 4i ncl.mintei con2ec.ionate din materiale care -e
ncarc electro-tatic"
n *onele n care e7i-t pericol'l 2ormrii atmo-2erei e7plo*ive per-onal'l tre1'ie - 'tili*e*e
ec5ipament -pecial de protec.ie"
In proce-ele de prod'c.ie n care -e prod'ce electricitate -tatic tre1'ie - -e ai1 n vedere:
a0 nloc'irea3 pe c)t po-i1il3 a elementelor i*olante c' elemente cond'ctoare de electricitate>
10 mrirea cond'cti1ilit.ii electrice a 1en*ilor tran-portoare3 c'relelor de tran-mi-ie 4i a
t'1'lat'rilor prin reali*area p'n.ilor ec5ipoten.iale -a' tratarea ace-tora c' ade*ivi 1'ni cond'ctori
de electricitate>
c0 e2ect'area proce-elor de 2a1rica.ie n ncperi c' atmo-2er controlat 4i inerti*at>
d0 limitarea vite*elor de c'r+ere a lic5idelor 4i a materialelor p'lver'lente>
e0 le+area la pm)nt pe toat d'rata de-24'rrii opera.i'nilor +eneratoare de -arcini electro-tatice3
incl'-iv a celor care -e de-24oar oca*ional -a' pentr' a cror e2ect'are -e 2olo-e-c -i-teme
demonta1ile>
20 evitarea mi4crilor -'plimenta re ale per-oanelor care e7ec't ori -'prave+5ea* activit.ile
prev*'te la art" # alin3 /%0"
Ac.i'nea a-'pra cond'ctorilor vi*ea*:
a0 a-i+'rarea ec5ipoten.ialit.ii ntre materialele 4i o1iectele le+ate la pm)nt>
10 reali*area 'nor contacte -i+'re3 de 1'n calitate"
Ac.i'nea a-'pra i*olan.ilor -e re2er la 'tili*area -electiv3 n 2'nc.ie de proce-ele
te5nolo+ice3 a limitatorilor de -arcini electro-tatice prin ioni*ri ind'ctive3 electrice -a' radioactive3
prec'm 4i a -'1-tan.elor anti-tatice"
,e-crcarea electricit.ii -tatice din 1alot'rile de te7tile3 materiale -intetice3 5)rtie ce -e
reali*ea* e2icient prin ioni*are3 c' v)r2'ri3 ace metalice3 perii de de-crcare3 1en*i metalice -a' prin
'me*irea local a aer'l'i"
Pentr' m1'nt.irea cond'cti1ilit.ii pr.ilor n mi4care3 n ca*'l la+relor care 2olo-e-c
l'1ri2ian.i3 -e 'tili*ea* adao-'ri de +ra2it -a' -'l2at de moli1den"
n proce-ele de '-care3 prin p'lveri*are -a' n -trat 2l'idi*at a -'1-tan.elor p'lver'lente3
pentr' limitarea ac'm'lri lor de -arcini electro-tatice at)t n '-ctor'l propri' *i-3 c)t 4i n
-eparator'l de pra23 pe l)n+ le+area la pm)nt tre1'ie a-i+'rat inerti*area '-ctoarelor pe toat
d'rata de-24'rrii opera.i'nilor de '-care"
La -plarea recipientelor de prod'-e petroliere3 vite*a apei n' tre1'ie - dep4ea-c & m8s/
iar pre-i'nea 1'r'l'i $ atm"
La" de-crcarea din ci-terne a +a*elor petroliere lic5e2iate /PL0 -e limitea* vite*a ace-tora
la & m8s4
;'nt inter*i-e:
a0 pomparea 'nor prod'-e +rele /petrol3 motorin3 'lei3 pc'r etc"0 ntr='n re*ervor care a
con.in't anterior 1en*in -a' alte prod'-e in2lama1ile3 nainte de +olirea complet a cond'ctei de
ncrcare 4i a re*ervor'l'i de prod'-ele anterioare -a' nainte de evac'area din re*ervoare a +a*elor
re*'ltate>
10 de-2'ndarea c' ap a ro1inetelor prin care -=a' ve5ic'lat lic5ide com1'-ti1ile>
c0-plarea c' ap a cond'ctelor a2erente re*ervoarelor3 nainte de a-i+'rarea 'n'i -trat de ap care
- dep4ea-c c' minim'm $ cm cota racord'l'i cond'ctei>
d0vop-irea prin -tropire -a' p'lveri*are c' aer -a' alte +a*e a recipientelor de-c5i-e care con.in
prod'-e volatile 4i care pot +enera +a*e in2lama1ile>
e0ncrcarea recipientelor3 c'm ar 2i: re*ervoare3 va+oane3 a'toci-terne etc"3 c' prod'-e
com1'-ti1ile lic5ide prin c'r+ere +ravita.ional -a' 2r 'tili*area pentr' ncrcare a p)lniilor -a'
prel'n+itoarelor3 care tre1'ie - a6'n+ la cel m'lt $( cm dea-'pra pr.ii in2erioare a recipient'l'i>
20acce-'l per-onal'l'i pe re*ervoare pe d'rata 'nor opera.i'ni c'm ar 2i3 pompare3 ame-tec3 etc>
n ca*'l n care nece-it.ile te5nolo+ice imp'n tot'4i e7ec'tarea 'nor m-'rtori -a' l'area pro1elor
n timp'l opera.i'nilor de pompare -a' ame-tecare -e vor l'a m-'ri core-p'n*toare pentr'
a-i+'rarea le+rii la pm)nt a 'tila6elor -a' di-po*itivelor 'tili*ate>
50e7ec'tarea de repara.ii n timp'l 2'nc.ionrii in-tala.iilor te5nolo+ice>
i0'tili*area tran-mi-iilor c' c'rele n medii 'nde apar 2recvent ame-tec'ri e7plo*ive>
60'tili*area ncrctoarelor c' +'ri -a' neetan4eit.i3 prin care prod'-'l in2lama1il pompat -e
poate r-p)ndi -'1 2orm de -tropi3 +ener)nd -'plimentar -arcini electro-tatice>
?0-c'r+erea 1r'-c -'1 2orm de 6et a prod'-elor in2lama1ile 4i volatile3 prin le+t'rile de l'at
pro1e3 pe la -ticlele de nivel3 etc">
l0de-2'ndarea ro1inetelor de -c'r+ere a2erente aparatelor -a' va-elor -'1 pre-i'ne prin lovire -a'
prin alte opera.i'ni mecanice>
m0tran-port'l 4i manip'larea prod'-elor petroliere n am1ala6e din material pla-tic3 c' e7cep.ia
celor anti-tati*ate 4i -pecial de-tinate n ace-t -cop>
n02olo-irea indicatoarelor de nivel c' pl'titor n re*ervoare de prod'-e in2lama1ile3 dac n' -'nt
l'ate m-'ri de p'nere la pm)nt a pl'titor'l'i>
o0a+itarea -a' omo+eni*area n re*ervoare3 va-e3 etc" a lic5idelor '4or in2lama1ile> omo+eni*area
poate 2i 2c't n'mai prin recirc'lare -a' c' ame-tectoare mecanice av)nd palete -it'ate -'1 nivel'i
lic5id'l'i>
p0'tili*area 'nor in-tala.ii pentr' e75a'-tarea pra2'l'i de materiale com1'-ti1ile -a' a vaporilor
in2lama1ili3 com'ne c' cele pentr' evac'area materialelor p'lver'lente provenite de la 'tila6ele de
4le2'it3 poli*at3 -tr'n6it3 etc">
r02olo-irea aer'l'i comprimat pentr' alimentarea reactoarelor> acea-ta -e 2ace n circ'it etan4
mecani*at /a'tomati*at03 at)t pentr' ncrcarea c)t 4i pentr' de-crcarea reactoarelor>
-0de-c5iderea capac'l'i reactor'l'i n timp'l proce-'l'i te5nolo+ic 2r a-i+'rarea n preala1il a
pernei de +a* inert 4i p'nerea n 2'nc.i'ne a -i-tem'l'i de ventilare>
t0l'area pro1elor n timp'l proce-elor de cri-tali*are din reactor>
'0de-c5iderea capac'l'i reactor'l'i n care a' 2o-t e2ect'ate di2erite opera.i'ni3 2r pro+ramarea
preala1il a 'nei 2a*e de lini4tire c' d'rata cel p'.in e+al c' timp'l de rela7are pentr' -'1-tan.ele
din reactor>
Ea-ele metalice porta1ile3 1'toaiele3 cani-trele metalice etc"3 care 'rmea* - 2ie ncrcate c'
prod'-e petroliere lic5ide3 tre1'ie - 2ie a4e*ate3 pe d'rata ncrcrii lor pe o plac metalic le+at la
pm)nt 4i conectate3 prin intermedi'l 'nei le+t'ri electrice3 la recipient'l -a' record'l din care -e
2ace ncrcarea"
!'rt'n'rile 2le7i1ile de de-crcare -a' ncrctoarele3 tre1'ie prev*'te c' armt'ri de 1ron*
4i +arnit'ri etan4e"
pera.i'nile de tran-va*are a lic5idelor com1'-ti1ile3 c'm ar 2i alimentarea c' car1'rant3
tre1'ie - -e ntrer'p pe d'rata 2enomenelor meteo n-o.ite de 2'rt'ni c' de-crcri -'1 2orm de
tr-net3 dac ace-te 2enomene -e prod'c n *one apropiate"
n ca*'l 8PL3 pentr' e+ali*area poten.ialelor ci-terne 4i re*ervor'l'i -e 'tili*ea* ca1l'l de
4'ntare3 a2lat n dotarea ci-ternei"
E-te o1li+atorie in-tr'irea per-onal'l'i operator a-'pra mod'l'i de 2ormare 4i ac'm'lare a
-arcinilor electro-tatice3 a-'pra metodelor de com1atere a ace-tora3 prec'm 4i a-'pra ri-c'rilor
determinate de ncrcrile electro-tatice"
2nele m/*uri *pei3ie de prevenire ! inendiil"r de#ermin!#e de ele#rii#!#e!
*#!#i/
$0suri de prevenire +a veBicu+area 3i depo,itarea +icBide+or in-+amabi+e
ncrcarea re*ervoarelor c' lic5ide in2lama1ile -e 2ace pe la 1a*a ace-tora3 -'1 nivel'l
lic5id'l'i"
Eite*a de c'r+ere poate 2i mrit n'mai d'p ce nivel'l lic5id'l'i n recipient dep4e4te c' %
cm +'ra cond'ctei de intrare3 iar n ca*'l re*ervoarelor c' capac pl'titor3 n'mai d'p ce capac'l
pl'te4te pe lic5id"
La 'mplerea re*ervoarelor tre1'ie l'ate m-'ri pentr' evitarea -tropirii -a' p'lveri*rii
lic5id'l'i
n ca*'l p)lniilor con2ec.ionate din materiale i*olante3 nainte de nceperea" opera.i'nii de
'mplere prin p)lnie tre1'ie introd'- 'n cond'ctor le+at la pm)nt3 p)n la partea in2erioar a
re*ervor'l'i"
n timp'l ncrcrii c' +a*e petroliere lic5e2iate a va-elor tip termo- tre1'ie introd'- n
ace-tea o -)rm -a' ti6 metalic3 n vederea reali*rii contact'l'i dintre lic5id'l din va- 4i racord'l
de ncrcare le+at la pm)nt"
Pentr' a -e evita ptr'nderea n interior'l re*ervoarelor a corp'rilor -trine3 ac'm'latoare de
-arcini electrice n circ'itele de tran-va*are tre1'ie - -e 'tili*e*e 2iltre"
nainte de -plarea c' ap -a' -p'm a re*ervoarelor3 a'toci-ternelor3 tanc'rilor petroliere -a'
a 4lep'rilor tre1'ie - -e a-i+'re evac'area ame-tec'rilor in2lama1ile3 'tili*)nd'=-e n ace-t -cop +a*
inert -a' a1'r"
!'rt'n'rile pentr' -plarea c' ap a dep'nerilor din re*ervoare3 va-e -a' 'tila6e3 prec'm 4i
cele pentr' a1'r tre1'ie - 2ie prev*'te c' in-er.ie -a' armare metalic 4i le+ate la pm)nt3 nainte
de nceperea opera.i'nilor de a1'rire 4i c'r.are"
!'rt'n'rile 2le7i1ile ale pompelor de di-tri1'ire a car1'ran.ilor tre1'ie - 2ie omolo+ate3
anti-tati*ate3 l'n+imea lor nedep4ind valoarea -peci2icat de normativele n vi+oare> ele tre1'ie
men.in'te in -tare de 'tili*are3 iar di-po*itivele de nc5idere tre1'ie reali*ate din materiale ne2eroa-e"
!iecare -ortiment de car1'rant -e depo*itea* n re*ervoarele -a' compartimentele -ta1ilite3
2iind inter*i- -c5im1area de-tina.iei ace-tora de la 'n -ortiment de prod'- la alt'l3 2r a-i+'rarea
t't'ror m-'rilor de pre+tire nece-are /+olire3 c'r.are a pere.ilor interiori etc"0"
La +'rile de de-crcare a car1'ran.ilor in re*ervoare -e prevd 1orne de le+are la pm)nt
pentr' conectarea a'toci-ternelor "
$0suri de prevenire +a separarea substan2e+or +icBide 3i so+ide
La opera.i'nile de -eparare prin 2iltrare a -'- pen-iilor din lic5idele in2lama1ile -e imp'n
'rmtoarele m-'ri:
a0 'tili*area n'mai a 2iltrelor metalice conectate la pri*a de pm)nt>
10 conectarea la pm)nt a t't'ror elementelor metalice ale in-tala.iei de -eparare>
c0 mrirea cond'ctivit.ii lic5idelor prin ad'+are de aditivi c' propriet.i anti-tatice
La opera.i'nile de -eparare prin centri2'+are a -'1-tan.elor lic5ide 4i -olide -e vor avea n
vedere 'rmtoarele:
a0 'tili*area 'nor in-tala.ii de centri2'+are care - ai1 n con-tr'c.ie partea interioar din materiale
1'ne cond'ctoare de electricitate>
10 a-i+'rarea inerti*rii recipient'l'i naintea nceperii opera.i'nii de -eparare>
c0 con2ec.ionarea cicloanelor n care -'nt -eparate -'1-tan.ele p'lver'lente din materiale 1'ne
cond'ctoare de electricitate>
d0le+area individ'al la pm)nt a 'tila6elor de ame-tec" val.'rilor" calandrelor3 2iltrelor3
'-ctoarelor c' aer"
$0suri de prevenire +a vopsirea 3i8sau +a +0cuirea prin pu+veri,are
n *onele de l'cr' pentr' opera.i'ni de vop-ire 4i9-a' lc'ire prin p'lveri*are tre1'ie - -e
a-i+'re 'me*irea local a aer'l'i"
n camerele de p'lveri*at vop-ea 4i9-a' lac tre1'ie a-i+'rate 2'nc.ionarea la parametri
normali a in-tala.iilor de ventila.ie +eneral3 inter1locarea dintre -i-tem'l de ventila.ie 4i cel de
admi-ie a aer'l'i comprimat la pi-tol'l de p'lveri*are3 prec'm 4i 2'nc.ionarea perdelelor c' ap"
Pentr' opera.i'nile de vop-ire 4i9-a' lc'ire prin p'lveri*are -e va 'tili*a n'mai aer
comprimat 2r imp'rit.i3 iar temperat'ra ace-t'ia3 n ca*'l p'lveri*rii nitrolac'l'i la cald3 n'
tre1'ie - dep4ea-c <(YC"
"La alimentarea 'tila6elor pentr' t'rnarea lac'l'i tre1'ie - -e 'tili*e*e n'mai recipiente c'
-tr'ct'r metalic3 etan4e n raport c' medi'l de l'cr'"
$0suri de prevenire speci-ice vopsirii n cmp e+ectrostatic
La vop-irea n c)mp electro-tatic -e re-pect re+'lile 4i m-'rile preci*ate la art" #:=#A"
prec'm 4i 'rmtoarele:
a0 c'rent'l ma7im de -c'rtcirc'it n' tre1'ie - dep4ea-c (3% mA>
10 di-tan.a de -i+'ran. prev*'t n re+lementrile te5nice -peci2ice -e men.ine -trict3 pentr' a n'
-e prod'ce -trp'n+eri ale dielectric'l'i dintre pi-tol'l d'*a de p'lveri*are 4i pie-ele -'p'-e vop-irii>
c0 in-tala.ia de vop-ire prin p'lveri*are n c)mp electro-tatic -e prevede c' -i-teme de prote6are
mpotriva cderilor 1r'4te de ten-i'ne"
$0suri de prevenire +a ansamb+uri 3i subansamb+uri a-+ate n mi3care
n ca*'l tran-mi-iilor prin c'rele tre1'ie - -e 'tili*e*e materiale 1'ne cond'ctoare de
electricitate3 o1.in'te prin aplicarea 'n'i tratament anti-tatic pe toat -'pra2a.a ace-tora"
Le+area la pm)nt a 1en*ilor tran-portoare e-te o1li+atorie 4i -e poate reali*a c' -i-teme tip
pieptene metalic3 c' din.i a-c'.i.i 4i ndrepta.i -pre partea interioar a 1en*ii3 n p'nct'l n care
acea-ta -e de-parte de tam1're /role0"
Pentr' -c'r+erea electricit.ii -tatice +enerate de la+rele c' c'*ine.ii din materiale i*olatoare
/te2lon3 nailon etc"0 -a' de cele care l'crea* pe pern de 'lei -'nt nece-are reali*area le+t'rii
electrice ntre ar1orele 4i carca-ele la+r'l'i3 prec'm 4i le+area la pm)nt a ntre+'l'i -i-tem
$0suri de prevenire +a pre+ucrarea cauciucu+ui 3i a mase+or p+astice

Toate elementele a2late n mi4care ale 'tila6'l'i te5nolo+ic prin care -e
prel'crea* ca'ci'c 4i9-a' ma-e pla-tice tre1'ie le+ate la pm)nt prin intermedi'l 'nor
perii metalice -a' din cr1'ne"
In-tala.iile 4i 'tila6ele de prel'crare a ca'ci'c'l'i 4i9-a' a ma-elor pla-tice tre1'ie prev*'te
c' ventila.ie mecanic local 4i -i-teme de 'midi2icare a atmo-2erei3 iar ncperile n care -'nt
ampla-ate -e prevd n mod o1li+atori' c' pardo-eal anti-tatic"
Red'cerea nivel'l'i de ncrcare etectro-tatic n proce-ele de prel'crare a ma-elor pla-tice
-e o1.ine prin introd'cerea n material a 'nor -'1-tan.e anti-tatice3 c'm -'nt:
a0 eter -a' poli+licol m'ltimolec'lar pentr' poli-tiren3 polietilen -a' polivinilclorid>
10 com1ina.ie de -tearin=amoniac /&B<(I03 pentr' cele mai m'lte dintre ma-ele pla-tice"
c0 2o-2a.i de alcool +ra- pentr' materialele pla-tice 4i 2i1rele -intetice"
;'pra2e.ele din materiale i*olante ale3 'tila6elor tre1'ie - 2ie acoperite c' -'1-tan.e
anti-tatice"
$0suri de prevenire +a pre+ucrarea ce+u+o,ei 3i Brtiei
!ormarea ac'm'larea -arcinilor electro-tatice tre1'ie dimin'ate -emni2icativ prin red'cerea
pre-i'nii dintre cilindri 4i modi2icarea 'n+5i'l'i -'1 care intr 5)rtia la pre-are"
Pornirea ma4ini9or de 2a1ricat 5)rtie e-te permi- n'mai d'p veri2icarea
-i-temelor de colectare a -arcinilor electrice care -e montea* pe ntrea+a l'n+ime a
cilindr'l'i de imprimare"
In-tala.iile de 2a1rica.ie a cel'lo*ei 4i 5)rtiei tre1'ie men.in'te n -tare de c'r.enie3 d'p
2iecare -c5im1 de l'cr' per-onal'l de de-ervire proced)nd la ndeprtarea de4e'ri lor 4i materialelor
com1'-ti1ile 4i la c'r.area ace-tora de pra23 -came 4i 'lei"
La 2a1ricarea -ortimentelor de 5)rtie tre1'ie - -e ai1 n vedere 'rmtoarele:
a0 a-i+'rarea 2'nc.ionrii in-tala.iei de ventila.ie +eneral pentr' introd'cerea aer'l'i proa-pt 4i
evac'area aer'l'i viciat din compartimentele de 2a1rica.ie>
10 a-i+'rarea permanent a opera.ionalit.ii in-tala.ii lor a'tomate de -tin+ere a incendiilor"
Gne+e m0suri de prevenire +a rampe+e auto 3i de ca+e -erat0 pentru nc0rcarea desc0rcarea
produse+or petro+iere
La rampele a'to 4i de cale 2erat pentr' ncrcarea=de-crcarea prod'-elor petroliere -e
reali*ea* ec5ipoten.iali*area elementelor metalice"
La intrarea n ramp 4i n3 *onele de de-crcare 4inele de cale 2erat -e lea+ electric ntre ele
4i -e conectea* la pri*a de pm)nt"
Cond'ctele prin care -e tran-va*ea* prod'-ele petroliere 4i recipientele a2erente
opera.i'nilor de ncrcare9 de-crcare -e conectea* la pri*a de pm)nt"
Gne+e m0suri de prevenire 8a a+imentarea cu carburant a aeronave8or 3i nave8or
Pe d'rata alimentrii c' car1'rant aeronavele n' tre1'ie - -e a2le n imediata apropiere a
'n'i radar de -ol3 la care -e e7ec't pro1e -a' care -e a2l n -tare de 2'nc.ionare
Pe d'rata opera.i'nilor de alimentare c' car1'rant -'nt inter*i-e in-talarea -a' demontarea
1ateriilor3 de ac'm'latori ale aeronavei prec'm 4i 1ran4area +eneratoarelor de -ol"
Pentr' ca o aeronav -a' nav - poat 2i alimentat c' car1'rant n timp ce pa-a+erii -e a2l
la 1ord -e m1arc -a' -e de1arc> e-te nece-ar pre*en.a la 1ord a per-onal'l'i cali2icat care poate
e7ec'ta3 proced'rile de protec.ie 4i evac'are a pa-a+erilor"
Fup+imentar se ap+ic0 urm0toare+e m0suri de prevenire
a0 tra-e'l 'rmat de pa-a+eri tre1'ie - evite *onele n care e7i-t ri-c'l de+a6rii vaporilor de
car1'rant> opera.i'nile de m1arcare9 de1arcare tre1'ie - 2ie -'prave+5eate>
a0 prin -i-tem'l de intercom'nica.ii al aeronavei -a' prin" orice alte mi6loace adecvate tre1'ie
a-i+'rat com'nicarea 1ilateral ntre ec5ipa de la -ol re-pon-a1il c' ace-te opera.i'ni 4i
per-onal'l -peciali*at de la 1ord'l aeronavei"
Le+area la pm)nt a 'nei aeronave -a' nave con-t n l'area 'rmtoarelor m-'ri"
M-'ri de prevenire -peci2ice activit.ilor dome-tice /+o-podre4ti0
a0 le+area la pri*a de pm)nt a alimentator'l'i>
10 le+area la pri*a de pm)nt a aeronavei3 re-pectiva navei>
c0 reali*area 'nei le+t'ri electrice ntre aeronav3 re-pectiv3 a navei 4i alimentator:
d0 reali*area 'nei le+t'ri electrice ntre aeronav 4i capt'l 2'rt'n'l'i 2le7i1il pentr' car1'rant3 n
ca*'l alimentrii prin e7trado-'l aripilor
La terminarea opera.i'nii de alimentare toate le+t'rile electrice tre1'ie deconectate n
ordinea inver- celei -peci2icate mai -'-"
n ca*'l n care n' e-te -peci2icat o1li+a.ia le+rii la pm)nt a aeronavei -a' navei3 -e vor
l'a 'rmtoarele m-'ri pentr' nlt'rarea -arcinilor electrice:
a0 reali*area 'nei le+t'ri electrice ntre aeronav 4i alimentator>
10 reali*area 'nei le+t'ri electrice ntre aeronav 4i capt'l 2'rt'n'l'i 2le7i1il pentr' car1'rant3 n
ca*'l alimentrii prin e7trado-'l aripilor"
La alimentarea c' car1'rant de la o -ta.ie /-i-tem de pompare 2i70 -e va evita conectarea la
pri*a de pm)nt n *ona -ta.iei /pompei 2i7e03 deoarece n moment'l conectrii pot aprea de-crcri
electrice datorate di2eren.elor de poten.ial
Toate aeronavele a2late pe pi-t prec'm 4i a'toalimentatoarele de pe plat2ormele pi-telor de
decolare 9 ateri*are tre1'ie - 2ie le+ate la pm)nt pe toat d'rata de -ta.ionare"
$0suri de prevenire +a ump+erea re,ervoare+or din ben,in0rii 3i +a a+imentarea cu carburan2i a
auto veBicu+e+or
Per-onal'l 1en*inriilor tre1'ie - 'rmrea-c permanent men.inerea n 1'ne condi.ii a
capacelor 4i a ramelor c5e-oanelor re*ervoarelor3 pentr' a evita 2ormarea -trat'rilor i*olante electric"
!'rt'n'rile 2le7i1ile ale pompe lor de di-tri1'.ie a car1'ran.ilor tre1'ie - 2ie omolo+ate Z
anti-tati*ate= l'n+imea lor nedep4ind valoarea -peci2icat la normativele n vi+oare"
,i-po*itivele de nc5idere tre1'ie reali*ate din materiale metalice care n' prod'c -c)ntei>
;e inter*ice livrarea de car1'ran.i n va-e din ma-e pla-tice
!iecare -ortiment de car1'rant -e depo*itea* n re*ervoarele -a' n compartimentele -ta1ilite
2iind inter*i- -c5im1area de-tina.iei ace-tora de la 'n -ortiment de prod'- la alt'l 2r a-i+'rarea
t't'ror m-'rilor de pre+tire nece-are /+olire3 c'r.area pere.ilor interiori etc"0
La +'rile de de-crcare a car1'ran.ilor n re*ervoare -e prevd 1orne de le+are la pm)nt
pentr' conectarea a'toci-ternelor"
n ca*'l activit.ilor dome-tice [+o-podre4ti0 principalele m-'ri de prevenire a incendiilor
de-tinate red'cerii ri-c'rilor +enerate de electricitatea -tatic3 -e re2er la:
a0 inter*icerea -plrii -a' c'r.rii m1rcmintei c' 1en*i ne3 -olven.i 4i alte lic5ide in2lama1ile>
10 inter*icerea 'tili*rii 1idoanelor3 cani-trelor 4i a altor recipiente din ma-e pla-tice la tran-port'l3
-tocarea -a' manip'larea 1en*inei3 petrol'l'i 4i a altor lic5ide in2lama1ile>
c0 inter*icerea 2olo-irii p)lniilor din materiale pla-tice la tran-va*area lic5idelor in2lama1ile>
d0 le+area la pm)nt3 pe d'rata ncrcrii c' prod'-e petroliere -a' c' alte lic5ide in2lama1ile3 a
1'toaielor 4i cani-trelor metalice3 prin a4e*area ace-tora pe o plac metalic le+at la pm)nt
re-pectiv prin conectarea la recipient'l le+at la pm)nt de la care -e reali*ea* ncrcarea
Heri-icarea +a recep2ia 3i darea n exp+oata2ie a insta+a2ii+or de +egare +a p0mnt
n vederea recep.iei 4i drii n e7ploatare a in-tala.iilor de le+are la pm)nt e7ec'tant'l
tre1'ie - ntocmea-c 4i - predea 1ene2iciar'l'i:
a0 doc'menta.ia te5nic de e7ec'.ie>
10 proce-'l=ver1al de l'crri a-c'n-e3 pentr' elementele n+ropate>
c0 1'letinele de veri2icare"
B'letinele de veri2icare tre1'ie - c'prind:
a0 data e2ect'rii veri2icrii>
10 2'nc.ia3 calitatea 4i n'mele per-oanei care a e2ect'at veri2icarea>
c0 den'mirea in-tala.iei -a' a pr.ii din in-tala.ie la care -=a' e2ect'at veri2icri> "
d0 re*'ltat'l veri2icrii contin'it.ii cone7i'nilor electrice ntre 'tila6e 4i pri*a de pm)nt>
e0 valoarea re*i-ten.ei de di-per-ie a in-tala.iei de le+are la pm)nt3 m-'rat la 'tila6'l cel mai
ndeprtat de pri*a de pm)nt>
20 metoda de m-'rare 2olo-it3 tip'l 4i cla-a de preci*ie a aparatelor 'tili*ate n ace-t -en->
+0 aprecieri a-'pra +rad'l'i de 'miditate a -ol'l'i /'med3 '-cat3 2oarte '-cat0>
50 o1-erva.ii a-'pra de2ecte9or con-tatate 4i nlt'rate"
M-'rarea re*i-ten.ei de di-per-ie
pentr' in-tala.ia de le+are la pm)nt -e 2ace:
a0 n in-tala.ii -'1terane 4i n in-tala.ii Nocale de le+are la pm)nt3 cel p'.in de do' ori pe an>
10 la re.elele +enerale de le+are la pm)nt3 cel p'.in o dat pe an"
Di*p",i$ii 3in!le
m1rcmintea3 ncl.mintea 4i ec5ipament'l de protec.ie a per-oanelor care -'prave+5ea*
activit.ile prev*'te la art" # alin /%0 -e ale+ a-t2el nc)t - ndeplinea-c condi.iile de prevenire a
2ormrii electricit.ii -tatice -ta1ilite n pre*entele di-po*i.ii"
n vederea aplicrii pre*entelor di-po*i.ii 2actorii de deci*ie /patron3 'tili*ator3 admini-trator
etc0 vor -ta1ili prin actele de a'toritate prev*'te de le+e3 a-pectele de nat'r or+ani*atoric 4i
te5nic -peci2ice 4i vor l'a m-'ri de ela1orare a proced'rilor 4i in-tr'c.i'nilor proprii3 pentr'
detalierea an'mitor prevederi"
n termen de C( de *ile de la data intrrii n vi+oare a pre*entelor di-po*i.ii patronii vor
anali*a -it'a.ia e7i-tent n raport c' prevederile pre*entelor di-po*i.ii 3i vor -ta1ili3 d'p ca*3
m-'rile de rea1ilitare nece-are3 -peci2ice 2iecrei in-tala.ii3 2iecr'i 'tila63 ec5ipament -a' prod'-3
capa1ile - prod'c ncrcri electro-tatice"
Unele date privind valorile ten-i'nilor de ncrcare3 ale ener+iilor minime de aprindere3
pentr' ame-tec'ri in2lama1ile -a' p'lver'lente3 p'l1eri metalice3 la prel'crarea 'nor prod'-e
a+ricole3 prec'm 4i ale re*i-tivit.ii lic5idelor in2lama1ile vor 2i c'prin-e ntr='n ndr'mtor care va
2i p'1licat in revi-ta JPompierii Rom)niJ c' -cop'l de a veni n -pri6in'l -peciali4tilor care dore-c -
apro2'nde*e 'nele a-pecte privind ri-c'l +enerat de electricitatea -tatic"
Ane7ele nr" & 4i % 2ac parte inte+rant din pre*entele di-po*i.ii "
EXEMPLE de opera2iuni 3i procese pe parcursu+ c0rora pot s0 apar0 nc0rc0ri e+ectrostatice
Principalele opera.i'ni 4i proce-e pe parc'r-'l crora pot - apar ncrcri electro-tatice -'nt:
=ve5ic'larea lic5idelor com1'-ti1ile -a' a -olven.ilor c' vite*e relativ mari /pe-te (3A m8s< prin
elemente -a' por.i'ni de cond'cte>
=ncrcarea 4i9-a' de-crcarea lic5idelor com1'-ti1ile a2late la pre-i'nea atmo-2eric n9din
re*ervoare /ci-terne0"
=ve5ic'larea lic5idelor in2lama1ile prin elemente care determin red'cerea -ec.i'nii tran-ver-ale a
tra-e'l'i3 c'm ar 2i a6'ta6e3 ventile3 dia2ra+me3 etc"
=p'lveri*area prod'-elor com1'-ti1ile /lic5ide3 p'l1eri etc"0 prin 'tili*area principi'l'i l'i
Berno'lli>
=p'r6area -a' ncl*irea lic5idelor in2lama1ile v)-coa-e 'tili*)nd'=-e a1'r'l>
=tran-port'l 4i manip'larea prod'-elor lic5ide in2lama1ile n am1ala6e din materiale pla-tice>
opera.i'nile de ncrcare9de-crcare n dane a navelor petroliere de-tinate tran-port'l'i lic5idelor
com1'-ti1ile>
=-plarea prin a+itare3 2recare3 etc" a .e-t'rilor 4i 5ainelor3 'tili*)nd'=-e -'1-tan.e in2lama1ile>
=opera.i'nile c'm ar 2i 'mplerea3 +olirea3 a+itarea lic5idelor in2lama1ile3 e2ect'ate n va-e
emailate>
=opera.i'nile de 2iltrare a -'-pen-iilor din lic5ide in2lama1ile>
='-carea prin p'lveri*are -a' n -trat 2l'idi*at>
=vac''marea lic5idelor in2lama1ile>
=alimentarea aeronavelor c' car1'ran.i la -ol>
=proce-ele de mcinare3 ame-tecare3 etc" a 'nor prod'-e com1'-ti1ile>
=proce-ele de 2iltrare prin -ite3 materiale poroa-e3 etc" a 'nor p'l1eri /pra2'ri0 com1'-ti1ile>
=mcinarea materialelor com1'-ti1ile>
=proce-ele de prod'cere a p'l1erilor /pra2'rilor com1'-ti1ile0>
=opera.i'nile de 4le2'ire 4i poli*are a metalelor3 ma-elor pla-tice3 lemn'l'i3 pl'tei3 etc">
=tran-port'l pne'matic prin cond'cte3 al prod'-elor p'lver'lente>
=proce-ele de 2a1rica.ie a 2irelor 4i 2i1relor n ind'-tria te7til>
=2a1ricarea p'l1erilor e7plo*ive n ind'-tria de armament>
=opera.i'nile de -a1lare a -tr'ct'rilor metalice>
=2iltrarea aer'l'i -a' a altor +a*e imp'ri2icate c' p'l1eri metalice3 p'l1eri /pra2'ri0 a+ricole>
=de-pr2'irea -'1-tan.elor metalice de di2erite 2orme3 'tili*)nd'=-e -a' aer3 -a' alte +a*e -'1
pre-i'ne>
=tran-port'l 'nor ame-tec'ri de p'l1eri n 2l'7 de aer /'-care c' aer -a' c' alte +a*e0
=proce-ele locale 4i +enerale de ventilare3 aeri-ire3 de-pr2'ire3 etc">
=e+renarea 1'm1ac'l'i>
=antrenarea c' c'rele de tran-mi-ie din materiale i*olante /mta-e3 2i1re -intetice -a'
arti2iciale3etc"0 de corp'l operator'l'i pe d'rata 'tili*rii ace-tora n proce-'l de prod'c.ie>
=de-crcarea accidental3 la pre-i'ne atmo-2eric3 a 'n'i recipient care a con.in't +a*e in2lama1ile>
=tran-mi-iile 'tili*)nd c'rele reali*ate din ca'ci'c i*olant electric>
=-plarea c' 6et p'lveri*)nd de ap 4i9-a' a1'r -'prancl*it a recipientelor /ca*ane3 re*ervoare3
ci-terne etc"0 care a' con.in't prod'-e volatile 4i care mai pot con.ine vapori ai ace-tor prod'-e>
=opera.i'nile de omo+eni*are in re*ervoare a prod'-elor com1'-ti1ile prin a+itarea c' aer3
diver-e alte +a*e -a' prin 'tili*area de di-po*itive mecanice>
=opera.i'nile de lc'ire 4i vop-ire a materialelor prin procede'l p'lveri*rii>
=p'lveri*area electro-tatic 'tili*)nd vop-ele3 p'l1eri etc">
=proce-ele de imprimare 'tili*)nd'=-e procede'l +ravrii>
=opera.i'nile de imprimare n in-tala.ii tipo+ra2ice /lito+ra2iere3 vop-ire etc"0> "
=detenta +a*elor comprimate -a' lic5e2iate>
=2a1ricarea 2oliilor de polietilen>
=proce-ele3 te5nolo+ice de prod'cere a 5)rtiei>
=der'larea 'nor 2ilme -a' pelic'le3 1en*i din 5)rtie 4i te7tile>
=manip'larea 2oliilor din materiale pla-tice> proce-e de am1alare n -aci din materiale i*olante>
=tran-va*area a1'r'l'i3 aer'l'i -a' a altor +a*e3 prin cond'cte -a' 2'rt'n'ri3 c)nd a1'r'l e-te
'med3 iar aer'l -a' +a*'l con.ine partic'le din materiale care -e pot electri*a '4or>
=opera.i'nile de 'mplere -a' +olire c' 6et -a' prin cdere li1er a 'nor 'tila6e3 re*ervoare etc">
=p'ri2icarea +a*elor con.in)nd partic'le coloidale>
=2ormarea cri-talelor de +5ea.>
=*+)rierea3 comprimarea -a' ntinderea -tr'ct'rilor din c'ar.>
=de2ormarea mecanic a 'nor materiale /de e7empl'3 mica0>
=de*inte+rarea radioactiv>
=e2ect'l 2otoelectric>
=p'ri2icarea +a*elor de partic'le lic5ide 4i -olide n -'-pen-ie etc"
Corp'l 'man intervine n ace-t 2enomen n $ mod'ri:
=ca +enerator de electricitate -tatic /ac'm'lare=de-crcare0 datorit mi4crii corp'l'i operatorilor
/ndeo-e1i cei c' m1rcminte de nailon3 -a' pla-tic0 ori prin 2recarea materialelor n timp'l
depla-rii>
=n tran-port'l -arcinilor electro-tatice de la 'n material ncrcat la corp'l 'man>
=la de-crcarea electro-tatic de la corp'l 'man la pm)nt3 mai rapid la cei c' pielea 'med"
ASPECTE re-eritoare +a perico+u+ de exp+o,ie 3i8sau incendiu n ca,u+ unor opera2iuni 3i procese
teBno+ogice care generea,0 e+ectricitate static0
ncrcarea electro-tatic a materialelor -a' cond'ctelor din vecintatea celor prin care -e
ve5ic'lea* lic5ide in2lama1ile -e prod'ce prin in2l'en.3 n ace-t ca* av)nd loc de-crcarea prin
-c)nteie ntre pr.ile metalice a2late n apropiere"
La ve5ic'larea 5idrocar1'rilor prin pompare n9din recipiente apare o ncrcare electro-tatic
a lic5id'l'i 4i a cond'ctelor re-pectiva 2'rt'n'rilor /c'r+ere n cond'ctele de le+t'r t'r1'len.
mare n pomp0 c' prod'cerea de de-crcri prin -c)nteie ntre pr.ile metalice ale cond'ctelor 4i
recipientelor3 n -pecial la intrarea 4i ie4irea din 2'nc.i'ne a pompei"
La 'mplerea -a' +olirea mi6loacelor de tran-port a'to pot aprea de-crcri electro-tatice prin
-c)nteie ntre pr.ile 1'ne cond'ctoare de electricitate ale -i-temelor de alimentare c' com1'-ti1il 4i
mi6loc'l de tran-port3 prec'm 4i ntre 4o2er 4i a'tove5ic'l -a' -i-tem'l de alimentare"
La recipientele din materiale i*olatoare /-ticl3 ma-e pla-tice etc"0 c' capacitate -'1 < litri -arcinile
electro-tatice 2ormate -'nt ne peric'loa-e e7cep.ie 2c)nd -'l2'ra de car1on"
La ncrcarea re*ervoarelor mari din materiale i*olatoare3 datorit c'r+erii 4i t'r1'len.ei -e pot
prod'ce de-crcri prin -c)nteie ntre pr.ile cond'ctoare ale cond'ctelor de alimentare /2lan4ele de
metal0 4i per-onal'l de de-ervire"
Pe timp'l ncrcrii c' 5idrocar1'ri a va-elor prev*'te c' a+itatoare pot avea loc de-crcri
electro-tatice prin -c)ntei ntre lic5id 4i va- c' con-ecin.e +rave /e7plo*ii incendii0"
Pe timp'l manevrelor de la a +'r de vi*itare de-c5i- a 'n'i reactor plin cel mai mare pericol de
de-crcare prin -c)nteie e-te n *ona +'rii de vi*itare datorit ame-tecrii vaporilor in2lama1ili c'
aer'l" Pe timp'l ncrcrii c' -'1-tan.e -olide /p'l1eri0 a reactoarelor care con.in 5idrocar1'ri3 n
-pecial la ncrcarea va-'l'i c' -'1-tan.e -olide concomitent c' 2'nc.ionarea -i-tem'l'i de \Ja+itare=
omo+eni*are -e ncarc electro-tatic -'1-tan.ele -olide 4i lic5id'l in2lama1il 4i pot avea loc
de-crcri prin -c)nteie at)t la -'pra2a.a lic5id'l'i3 c)t 4i n *ona +'rii de vi*itare"
La 2iltrarea -'- pen-iilor din lic5idele in2lama1ile -arcinile electro-tatice prel'ate de pe materialele
i*olatoare ale 2iltrelor de ctre cond'ctele -a' termina.iile metalice ale 2'rt'n'rilor din material
-intetic pot prod'ce de-crcarea prin -c)nteie la apropierea 'nei a-t2el de pr.i de 'n o1iect le+at la
pm)nt3 de-crcrile 2iind c' at)t mai mari c' c)t lic5id'l are polaritatea mai mic"
n -it'a.ia n care re*ervor'l e-te i*olat 2a. de -ol3 poten.ial'l 2ormat ntre re*ervor 4i -ol poate -
cree*e o de-crcare electro-tatic prin -c)nteie at)t la opera.i'nile de 'mplere3 c)t 4i la cele de +olire
a re*ervor'l'i /i*olat de -ol prin pne'rile a'tove5ic'l'l'i0"
;c)nteile de aprindere din interior'l re*ervoarelor conectate la -ol n' pot 2i oprite 4i nici evitate n
totalitate prin -impla p'nere la pm)nt 4i nici prin -c'r+erea -arcinilor electro-tatice3 n e7terior'l
re*ervor'l'i n- 2ormarea 'nei -c)ntei de aprindere n' e-te pro1a1il3 c' e7cep.ia ca*'l'i n care
re*ervor'l e-te prev*'t c' o i*ola.ie 2a. de -ol mai mare de &( o5mi"
n ca*'l t'r1ionrii -'1-tan.e lor p'lver'lente3 la prel'crare3 tran-port 4i depo*itare pot aprea
de-crcri p'ternice care cond'c la aprinderea p'l1erii3 prima e7plo*ie av)nd loc n *ona t'r1ionar3
d'p care pot avea loc 4i e7plo*ii -ec'ndare"
La opera.i'nile de '-care /prin p'lveri*are -a' n -trat 2l'idi*at0 de-crcrile di-r'ptive pot - apar
ntre materialele p'lver'lente 4i pr.ile cond'ctoare care vin n contact c' p'l1erea /c'm ar 2i
cicloanele3 -eparatoarele de pra23 2iltrele etc"03 prec'm 4i ntre corp'rile ncrca te electro-tatic 4i
per-onal'l de de-ervire din imediata apropiere
n ca*'l opera.i'nilor de prel'crare a ca'ci'c'l'i 4i materialelor pla-tice electricitatea -tatic poate
con-tit'i o -'r- de aprindere" La trecerea materialelor prin val.'ri3 pentr' omo+eni*are 4i pla-ti2iere3
ac'm'larea -arcinilor electro-tatice e-te n-o.it de de+a6area vaporilor de pla-ti2ian.i3 ace4tia p't)nd
2orma c' aer'l3 ame-tec'ri e7plo*ive"
Ma4inile de 2ormare a colilor de 5)rtie /n proce-'l de pre-are3 dimen-ionare3 tiere03 prec'm 4i
opera.i'nea de imprimare a colilor /ca 'rmare a te5nicii imprimrii rapide 4i 2olo-irii 'nor -olven.i3
cernel'ri in2&ama1ile c' '-ca re rapid0 +enerea* -arcini electro-tatice care pot d'ce la apari.ia
de-crcrilor di-r'ptive ntre materialele 4i pr.ile cond'ctoare de electricitate din *ona de l'cr'"
La l'crrile policrome proce-'l te5nolo+ic -e de-24oar n atmo-2er in2&ama1il3 electricitatea
-tatic ac'm'lat 2iind in2l'en.at de 'miditate" La vite*e mari pre-ele de policromie de*volt -arcini
electro-tatice care pot aprinde vaporii in2lama1ili 2orma.i dea-'pra re*ervor'l'i c' -olven.i
/cernel'ri0 -a' n medi'l ncon6'rtor"
n ca*'l pre-e lor pentr' 5elio+rav'r -arcinile electro-tatice -e 2ormea* pe materiale 4i cilindri
de ca'ci'c 4i de c'pr'3 de-crcrile di-r'ptive care pot aprea av)nd ener+ia -'2icient pentr'
aprinderea vaporilor in2lama1ili 2orma.i n *ona de l'cr'"
La opera.i'nile de aplicare a lac'rilor3 vop-elelor -a' materialelor de impre+nare -e pot prod'ce
ac'm'lri electro-tatice apr)nd totodat 4i de-crcrile di-r'ptive" n ca*'l metodei de vop-ire -a'
lc'ire prin p'lveri*are -arcinile electro-tatice ac'm'late pe -'pra2a.a -'p'- p'lveri*rii pot
prod'ce doar 'n p'nct de aprindere care poate 2i n- -'2icient pentr' a ridica temperat'ra p)n la
p'nct'l de aprindere a -olven.ilor in2lama1ili3 antren)nd 4i o reac.ie n lan. care poate avea 'rmri
+rave"
;arcinile electro-tatice prod'-e pe timp'l 2'nc.ionrii c' vite*e mari a c'relelor plate din piele -a'
din ca'ci'c3 prec'm 4i n ca*'l 1en*ilor tran-portoare 'tili*ate pentr' materiale ncl*ite -a' 2oarte
'-cate prod'c de-crcri di-r'ptive la *onele de contact ntre pr.ile a2late n mi4care" Fi materialele
care -'nt vr-ate la capt'l 'n'i tran-portor c' 1and pot prod'ce de-crcri di-r'ptive ale cror
ener+ii -'nt capa1ile - aprind ame-tec'ri e7plo*ive de p'l1eri c' aer"
Cantitatea de electricitate ce poate 2i ac'm'lat pe corp'l 'man3 care -e comport ca 'n capacitor3
poate 2i -'2icient pentr' a da na4tere 'nei de-crcri di-r'ptive la contact'l corp'l'i omene-c c' o
ma- le+at la pm)nt
n ca*'l n care per-oanele /operatorii0 -'nt ec5ipate c' ncl.minte i*olant3 ace-tea -e pot
ncrca 4i prin in2l'en. de la ve5ic'lele ncrcate electro-tatic3 iar la atin+erea 'n'i corp /o1iect0
le+at la pm)nt de-crcarea -e 2ace prin -c)nteie"
Ener+ia ma7im -'-cepti1il - 2ie eli1erat printr=o de-crcare di-r'ptiv poate \- atin+ valoarea
*ecilor de mili 6o'li /mK03 valoare -'2icient pentr' aprinderea mediilor e7plo*ive"
PREEENIREA INCEN,IILR
%LA&GRI 'E %R!TE#TIE I$%!TRIHA I&#E&'IIL!R
14 %LA&GL 'E I&TERHE&*IE

= ;tr'ct'ra=cadr' =
&" ,ate de identi2icare:
= den'mirea a+ent'l'i economic -a' a in-tit'.iei>
= -edi'l3 n'mr de tele2on3 2a7>
= pro2il'l de activitate"
%" Plan'l +eneral al 'nit.ii /la -car03 pe care -e marc5ea*:
= ampla-area cldirilor3 in-tala.iilor te5nolo+ice 4i a depo*itelor n incint>
= cile de acce- 4i de interven.ie din incint 4i cele adiacente ace-teia>
= re.elele 4i -'r-ele proprii de alimentare c' ap 4i alte -'1-tan.e -tin+toare>
= re*ervele de a+en.i -tin+tori 4i de mi6loace de protec.ie a per-onal'l'i de interven.ie>
= re.elele 4i racord'rile de alimentare c' ener+ie electric3 a+ent termic3 +a*e 4i alte 2l'ide
com1'-ti1ile>
= re.elele de canali*are>
= vecint.ile"
$" Concep.ia de or+ani*are 4i de de-24'rare a interven.iei n ca* de incendi':
= concl'*ii privind interven.ia3 re*'ltate din -cenari'l de -i+'ran. la 2oc -a' din eval'area
capacit.ii de aprare mpotriva incendiilor>
= partic'larit.i tactice de interven.ie pentr':
= evac'area 'tili*atorilor /per-oane 4i3 d'p ca*3 animale -a' 1'n'ri03 acordarea prim'l'i a6'tor 4i
prote6area 1'n'rilor periclitate>
= locali*area 4i lic5idarea incendiilor>
= protec.ia per-onal'l'i de interven.ie>
= protec.ia vecint.ilor>
= nlt'rarea e2ectelor ne+ative ma6ore prod'-e de incendi'"
:" !or.e de interven.ie n ca* de incendi':
= -ervici'l propri' de pompieri civili /dotare3 ncadrare0>
= -ervicii de pompieri civili c' care -e cooperea* /cate+oria3 localitatea3 di-tan.a3 itinerar'l de
depla-are3 tele2on'l -a' alte mi6loace de alarmare 4i alertare0>
= -'1'nitatea de pompieri militari de raion /localitatea3 di-tan.a3 itinerar'l de depla-are3 tele2on'l
-a' alte mi6loace de alarmare 4i alertare0>
= alte 2or.e c' care -e cooperea* 4i mod'l de an'n.are /am1'lan.a3 protec.ia civil etc"0
<" ;'r-e de alimentare c' ap n ca* de incendi'3 e7terioare 'nit.ii:
= re.ele de alimentare c' ap:
= de1ite>
= pre-i'ni>
= ampla-area 5idran.ilor 4i -ta1ilirea di-tan.elor 2a. de incinta 'nit.ii>
= alte -'r-e arti2iciale -a' nat'rale de ap:
= 2el'l 4i capacitatea ace-tora>
= plat2orme /p'ncte0 de alimentare 4i di-tan.ele 2a. de 'nitate"
#" Plan'l 2iecrei con-tr'c.ii3 in-tala.ii te5nolo+ice -a' plat2orme de depo*itare /la -car03 pe care
-e marc5ea* ori -e n-cri' date privind:
= de-tina.ia -pa.iilor /ncperilor0>
= -'pra2a.a con-tr'it 4i aria de-24'rat>
= re+im'l de nl.ime /n'mr'l de nivel'ri0>
= n'mr'l de per-oane care 'tili*ea* con-tr'c.ia3 pe nivel'ri 4i pe total>
= cile interioare de acce-3 evac'are 4i de interven.ie>
= nat'ra materialelor 4i a elementelor de con-tr'c.ii>
= nivel'rile criteriilor de per2orman. privind -i+'ran.a la 2oc3 a-i+'rate>
= in-tala.iile 'tilitare a2erente>
= in-tala.iile3 -i-temele3 di-po*itivele 4i aparatele de prevenire 4i -tin+ere a incendiilor c' care e-te
ec5ipat>
= di-po*itiv'l de interven.ie n ca* de incendi'"
n ca*'l a+en.ilor economici 4i al in-tit'.iilor av)nd n'mai con-tr'c.ii3 in-tala.ii te5nolo+ice
-a' plat2orme de depo*itare c' ri-c mic /red'-0 de incendi' 4i care n' -e ncadrea* n cate+oriile de
cldiri nalte 4i 2oarte nalte3 2r -li a+lomerate ori c' a+lomerri de per-oane 4i 2r depo*ite de
mari valori3 n' e-te o1li+atorie ntocmirea plan'rilor detaliate prev*'te la pct" # din -tr'ct'ra=cadr'"
n ace-te -it'a.ii3 n cont'r'l con-tr'c.iilor3 in-tala.iilor te5nolo+ice 4i al plat2ormelor de depo*itare3
marcate n plan'l +eneral al incintei 'nit.ii /pct" %0 ori ntr='n ta1el -eparat3 -e n-cri' -'plimentar:
de-tina.ia3 -'pra2a.a3 n'mr'l de nivel'ri3 +radele de re*i-ten. la 2oc -a' nivel'rile de -ta1ilitate la
2oc 4i3 d'p ca*3 cate+oriile pericol'l'i de incendi'"
copie a'tenti2icat /avi*at0 de pe plan'l de interven.ie -e p'ne la di-po*i.ie 1ri+*ii -a'
+r'p'l'i de pompieri militari3 pentr' e2ect'area rec'noa4terilor 4i a -t'diilor tactice 4i pentr' p'nerea
ace-tora n aplicare c' prile6'l e7erci.iilor3 aplica.iilor tactice de interven.ie3 prec'm 4i n -it'a.iile de
'r+en. p'1lic3 n ca* de incendi' ori de alte de*a-tre"
%" PLANURILE ,E EEACUARE A PER;ANELR IN CAM ,E INCEN,IU
C'prind elemente di2eren.iate n 2'nc.ie de tip'l 4i de-tina.ia con-tr'c.iei 4i de" n'mr'l
per-oanelor care -e pot a2la -im'ltan n acea-ta 4i -e ntocme-c a-t2el:
a0 pe nivel3 dac -e a2l -im'ltan mai m'lt de $( de per-oane>
10 pe ncperi3 dac in ele -e a2l cel p'.in <( de per-oane>
c0 pentr' ncperile de ca*are 4i dormitoarele com'ne3 indi2erent de n'mr'l de loc'ri"
Plan'rile de evac'are -e a2i4ea* pe 2iecare nivel3 pe cile de acce- 4i n loc'rile vi*i1ile3
a-t2el nc)t - poat 2i c'no-c'te de ctre toate per-oanele3 iar n ncperi3 pe partea interioar a
'4ilor"
Plan'l de evac'are -e ntocme4te pe 1a*a -c5i.ei nivel'l'i -a' a ncperii3 pe care -e
marc5ea* c' c'loare ro4ie tra-eele de evac'are prin '4i3 coridoare 4i ca-e de -cri -a' -cri
e7terioare3 d'p ca*"
Pe plan'rile de evac'are -e indic loc'l mi6loacelor te5nice de prevenire 4i -tin+ere a
incendiilor /-tin+toare3 5idran.i interiori3 1'toane 4i alte -i-teme de an'n.are a incendiilor0 4i
po-i1ilit.ile de re2'+i' /ncperi -peciale3 tera-e etc"03 prec'm 4i interdic.ia de 2olo-ire a li2t'rilor n
a-emenea -it'a.ii"
$" PLANURILE ,E ,EPMITARE FI ,E EEACUARE A MATERIALELR
cla-i2icate con2orm le+ii ca 2iind peric'loa-e -e ntocme-c pentr' 2iecare ncpere 'nde -e a2l
a-emenea materiale"
La ampla-area materialelor peric'loa-e n -pa.iile de depo*itare tre1'ie - -e .in -eama de
comportarea lor -peci2ic n ca* de incendi' at)t ca po-i1ilit.i de reac.ie reciproc3 c)t 4i de
compati1ilitatea 2a. de a+en.ii de -tin+ere"
Plan'rile de depo*itare 4i de evac'are a materialelor peric'loa-e -e ntocme-c pe 1a*a
-c5i.elor ncperilor re-pective3 pe care -e marc5ea* *onele c' materiale peric'loa-e" 4i -e
men.ionea* cla-ele ace-tora con2orm le+ii3 cantit.ile 4i cod'rile de identi2icare ori de pericol"
Tra-eele de evac'are a materialelor 4i ordinea priorit.ilor -e marc5ea* c' c'loare ro4ie"
Plan'ri de depo*itare -e ntocme-c 4i pentr' materialele 4i 1'n'rile com1'-ti1ile care a' o
valoare 2inanciar -a' c'lt'ral deo-e1it"
Plan'rile de depo*itare 4i de evac'are -e ampla-ea* n loc'ri care pot 2i cel mai p'.in
a2ectate de incendi' 4i m apropierea loc'rilor de acce- n ncperi3 a-t2el nc)t - poat 2i 'tile
2or.elor de interven.ie"
;c5emele de interven.ie -e ntocme-c pentr' in-tala.iile te5nolo+ice c' ri-c ridicat /2oarte
mare0 de incendi'3 -ta1ilite de patron3 4i c'prind in-tr'c.i'ni re2eritoare la:
a0 de-crierea -'ccint a proce-'l'i te5nolo+ic3 c' 2'nc.ionarea principalilor parametri
/pre-i'ni" temperat'ri de l'cr'
10 cantitatea de prod'-e com1'-ti1ile din in-tala.ie 4i a+en.ii e2icien.i pentr' -tin+erea
ace-tora>
c0 preci*area n ordine cronolo+ic a opera.i'nilor ce -e e2ect'ea* n ca* de incendi'3
e7plo*ie3 avarie -a' alte de*a-tre>
d0 pre*entarea m-'rilor pentr' protec.ia vecint.ilor>
e0 de-emnarea per-oanelor care particip la ac.i'nile de interven.ie>
20 en'merarea mi6loacelor te5nice p"-"i" e7i-tente n in-tala.ie 4i preci*area3 pe releveele
in-tala.iilor3 a loc'rilor de ampla-are a ace-tora -a' a componentelor de p'nere 2'nc.i'ne"
Pe releve'l in-tala.iei -e marc5ea* loc'l de ampla-are a a'to-pecialelor -a' a altor 'tila6e de
interven.ie din dotarea -ervici'l'i propri' de pompieri civili"
;c5emele de interven.ie -e ela1orea* de 4e2ii de in-tala.ii3 -e ntocme-c n do' e7emplare
4i -e apro1 de patron3 e7emplar'l & p-tr)nd'=-e la 4e2'l in-tala.iei3 iar e7emplar'l %3 la 4e2'l
2orma.iei de interven.ie3 -alvare 4i prim a6'tor"
:" IN;TRUC@IUNILE ,E APRARE MPTRIEA INCEN,IILR
-e ela1orea* pe 1a*a doc'mentelor av'te la di-po*i.ie3 c'm -'nt normele3 normativele3
re+'lamentele 4i in-tr'c.i'nile de e7ploatare 4i 2'nc.ionare3 re+'lamentele de ordine interioar 4i alte
doc'menta.ii de -pecialitate"
In-tr'c.i'nile de aprare mpotriva incendiilor c'prind:
a0 prevederile -peci2ice de p"-"i" din re+lementrile n vi+oare>
10 o1li+a.iile +enerale ale -alaria.ilor privind prevenirea 4i -tin+erea incendiilor>
c0 re+'lile 4i m-'rile -peci2ice de prevenire 4i -tin+ere a incendiilor pentr' e7ploatarea
in-tala.iilor potrivit condi.iilor te5nice3 te5nolo+ice 4i or+ani*atorice locale3 prec'm 4i pentr'
repara.ii3 revi*ii3 ntre.inere3 oprire 4i p'nere n 2'nc.i'ne>
d0 eviden.ierea elementelor care determin ri-c'l de incendi' -a' de e7plo*ie>
e0 pre*entarea pericolelor care pot aprea n ca* de incendi' c'm -'nt into7icrile3 ar-'rile3
tra'mati-mele3 electroc'tarea3 iradierea etc"3 prec'm 4i a re+'lilor 4i m-'rilor de prevenire a
ace-tora"
In-tr'c.i'nile de aprare mpotriva incendiilor -e ela1orea*3 d'p ca*3 de 4e2'l -ector'l'i de
activitate /in-tala.iei3 -ec.iei3 atelier'l'i etc"0 4i -e apro1 de patron"
Premer+tor apro1rii de ctre patron in-tr'c.i'nile aprare mpotriva incendiilor -e veri2ic
de cadr'l te5nic -a' de per-oana de-emnat - ndeplinea-c atri1'.ii de prevenire 4i -tin+ere a
incendiilor"
n 2'nc.ie de vol'm'l lor 4i de condi.iile la loc'l de m'nc re-pectiv in-tr'c.i'nile de aprare
mpotriva incendiilor -e a2i4ea* -a' -e p-trea* la per-oana competent care e2ect'ea* in-tr'cta6'l
periodic de prevenire 4i -tin+ere a incendiilor"
Un e7emplar al t't'ror in-tr'c.i'nilor de aprare mpotriva incendiilor -e p-trea* la cadr'l
te5nic -a' la per-oana de-emnat - ndeplinea-c atri1'.ii de prevenire 4i -tin+ere a incendiilor"
;alaria.ii din loc'rile de m'nc pentr' care -=a' ntocmit in-tr'c.i'nile prev*'te la art" $A a'
o1li+a.ia - le -t'die*e3 - 4i le n-'4ea-c 4i - le re-pecte"
In-tr'c.i'nile de aprare mpotriva incendiilor -e completea* n toate ca*'rile c' in2orma.iile
din -c5emele de interven.ie3 acolo 'nde ace-tea -'nt ntocmite"
Pentr' noile te5nolo+ii 4i in-tala.ii in-tr'c.i'nile de aprare mpotriva incendiilor ntocmite
de proiectan.i a' ini.ial caracter provi*ori' 4i -e completea* c' cele care apar ca 2iind nece-are3 pe
timp'l p'nerii n 2'nc.i'ne3 pro1elor te5nolo+ice 4i din e7ploatare n timp de 'n an3 d'p care -e
apro1 de patron 4i devin de2initive"
In-tr'c.i'nile de aprare mpotriva incendiilor -e revi*'ie-c cel p'.in o dat la $ ani 4i -e
react'ali*ea* la moderni*ri3 de*voltri3 repro2ilri 4i la apari.ia 'nor noi re+lementri"
!iecare in-tr'c.i'ne de aprare mpotriva incendiilor va avea n-cri- data ntocmirii 4i
apro1rii"
%REHE&IREA I&#E&'IIL!R
CERCETAREA CAUMELR ,E INCEN,IU
&" 8eneralit.i
Cercetarea ca'*elor de incendii repre*int an-am1l'l m-'rilor -i ac.i'nilor or+ani*atorice3
te5nice -i operative care incl'd metode3 procedee 4i mi6loace -peci2ice n vederea -ta1ilirii preci-e a
mpre6'rrilor3 -'r-elor3 mi6loacelor de aprindere 4i3 d'p ca*3 a a'torilor care a' +enerat prod'cerea
incendi'l'i -a' eveniment'l'i 'rmat de incendi'"
Amprenta incendiu+ui -e de2ine4te ca ima+inea macro-copic a an-am1l'l'i modi2icrilor
-'rvenite la loc'l incendi'l'i ca 'rmare a e2ectelor incendi'l'i a-'pra -pa.i'l'i incendiat 4i a
1'n'rilor a2late n ace-ta"
Grma e-te orice modi2icare material prod'- n medi'l n care a i*1'cnit incendi'l -a' n
alte loc'ri ce a' le+t'r c' ace-ta3 ca 'rmare a interac.i'nii dintre 2enomenele te5nice3
nat'rale3 in2rac.ionale -a' de alt nat'r3 mi6loacele 4i cile de ac.i'ne ale ace-tora 4i
elementele componente ale -pa.i'l'i incendiat"
Fcopuri+e activit02ii de cercetare a incendii+or -'nt:
1 de-coperirea mpre6'rrilor 4i ca'*elor reale care a' +enerat incendiile>
1 prevenirea n viitor a incendiilor datorate ca'*elor 4i mpre6'rrilor -imilare -a'
a-emntoare celor cercetate>
1 -pri6inirea or+anelor de cercetare penal n el'cidarea ca'*elor3 n identi2icarea
2pt'itorilor 4i n admini-trarea pro1elor n vederea a2lrii adevr'l'i pentr' l'area
m-'rilor ce -e imp'n>
1 2orm'larea concl'*iilor 4i nv.mintelor privind activitatea de prevenire 4i -tin+ere a
incendiilor de-24'rat 4i l'area m-'rilor pentr' per2ec.ionarea ace-teia n viitor"
#ercetarea cau,e+or incendiu+ui are ro+u+ de a pune n eviden20 nu numai sursa de aprindere
?ini2iere</ ci 3i ce+e+a+te e+emente componente a+e cau,ei care au -avori,at producerea 3i
evo+u2ia +or/ ana+i,nd 3i toate date+e re,u+tate de natura subiectiv0 3i obiectiv0 a+e
persoane+or imp+icate4
Concl'*iile 2orm'late ca 'rmare a cercetrii incendi'l'i tre1'ie - -e -pri6ine 2ie pe 1a*a
pro1elor certe pre*entate de inve-ti+atori3 2ie prin eliminarea motivat te5nic 4i 6'ridic a
t't'ror celorlalte ca'*e po-i1ile"
Activitatea de cercetare a ca'*elor de incendii pre-'p'ne:
1 cercetarea la 2a.a loc'l'i = activitate de 1a* = care tre1'ie e2ect'at la 'n interval de
timp c)t mai -c'rt 2a. de ini.ierea incendi'l'i>
1 doc'mentarea:
] -t'dierea proiect'l'i -a' a doc'menta.iei te5nice /pie-e -cri-e -a'
de-enate0 a con-tr'c.iei3 proce-'l'i te5nolo+ic3 in-tala.iilor te5nolo+ice -a' de
'tilit.i>
] -t'dierea doc'mentelor principale de or+ani*are a aprrii mpotriva
incendiilor: avi*'l -i a'tori*a.ia P";"I"3 -cenariile de -i+'ran. la 2oc3
in-tr'c.i'nile de aprare mpotriva incendiilor3 plan'l de interven.ie3 plan'l de
depo*itare a materialelor peric'loa-e3 permi-e de l'cr' c' 2oc3 etc>
] -t'dierea re+lementrilor te5nice3 di-po*i.iilor +enerale p"-"i" a normelor -i
normativelor ce -e aplic n o1iectiv'l re-pectiv>
] -t'dierea 2i4elor c' atri1'.i'nile -alaria.ilor din *ona implicat3 a activita.ii
dep'-e de -ervici'l de pompieri civil3 a doc'mentelor de control te5nic de
prevenire3 etc>
] -t'dierea 'nor evenimente -imilare prod'-e n .ar -a' -trintate"
= e2ect'area de anali*e 4i e7perti*e de la1orator3 pentr' determinarea 'nor caracteri-tici
te5nice ale materialelor 4i -'1-tan.elor implicate3 compararea re*'ltatelor c' valorile teoretice l'ate
n con-iderare n e-timarea ri-c'l'i ini.ial de incendi'>
= -olicitarea -pri6in'l'i celorlalte or+ane a1ilitate prin le+e pentr' o1.inerea 'nor date 4i
in2orma.ii nece-are el'cidrii ca*'l'i /e7empl'3 declara.ii ale martorilor0>
= ela1orarea ipote*elor privind loc'l3 mpre6'rrile 4i ca'*ele ini.ierii incendi'l'i 4i
veri2icarea t't'ror ipote*elor naintea -ta1ilirii concl'*iilor"
Con2orm art"&B din Le+ea nr"&%& din &CC# privind or+ani*area 4i 2'nc.ionarea Corp'l'i
Pompierilor Militari3 1ri+*ile 4i +r'p'rile de pompieri militari -ta1ile-c3 mpre'n c' poli.ia 4i c'
or+anele a1ilitate prin le+e3 ca'*ele prod'cerii incendiilor 4i condi.iile care a' 2avori*at de*voltarea
4i propa+area ace-tora 4i or+ani*ea* 1anca de date privind incendiile" n marea ma6oritate a
ca*'rilor rm)n de2initive ca'*ele incendiilor -ta1ilite la 2a.a loc'l'i d'p -tin+erea incendiilor 4i
con-emnate3 de re+'l3 n proce-'l=ver1al de interven.ie"
Atri1'.i'ni n determinarea ca'*elor 4i mpre6'rrilor prod'cerii incendiilor poli.iei 4i
pic5et'l'i3 con2orm Cod'l'i de proced'r penal 4i le+i-la.iei n vi+oare3 ndeo-e1i n ca*'l
incendiilor inten.ionate /ar-on0 4i a celor care a' provocat victime -a' alte con-ecin.e ne+ative
deo-e1ite" n ace-te -it'a.ii3 'nit.ile de pompieri -'nt -olicitate - apro2'nde*e cercetarea ca'*elor3
re*'ltatele 4i concl'*iile lor 2iind con-emnate n rapoarte de con-tatare te5nico=4tiin.i2ic"
Intere-e le+ate de cercetarea ca'*elor de incendii
In2orma.ia cer't Pompieri Poli.ie A-i+'rri
Timp'l ini.ierii Preci*ie de &(=$( min"
Preci*ie de ordin'l
min'telor /pentr'
compararea ali1i'ri0
N' neaprat nece-ar
Ca'*a incendi'l'i
Raport de interven.ie
Raport de con-tatare
;anc.ionare
contraven.ional
Eval'are ri-c incendi'
;tati-tic
Prevenire
Pre*inta intere- n ca*
de ac.i'ni inten.ionate
/ar-on03 victime 4i alte
-anc.i'ni deo-e1ite
E-te e-en.ial pentr'
-ta1ilirea r-p'nderilor
a-i+'rat=a-i+'rator
Evol'.ia 4i propa+area
incendi'l'i
Raport de interven.ie
Raport de con-tatare
Prevenire
Re+lementri
Evol'.ia rapid poate
indica ar-on -a' poate
prod'ce m'lte victime
Corela.ia dintre m-'rile
p"-"i" 4i condi.iile de
a-i+'rare
Comportarea 4i
-ta1ilirea la 2oc a
con-tr'c.iei
Raport de interven.ie
Raport de con-tatare
Prevenire
Re+lementri
Intere- raportat la
victime 4i alte
con-ecin.e deo-e1ite
Controale de
-'prave+5ere
Cadr' pentr' red'ceri
prime de a-i+'rare
In2orma.ia cer't Pompieri Poli.ie A-i+'rri
Per2orman.ele
in-tala.iilor de -tin+ere
Prevenire
Ate-tare -a' avi*are
Poate indica d'rata
ini.ierii
Cadr' pentr' red'cere
prime de a-i+'rare
4i a altor mi6loace de
protec.ie
E2icien.a interven.iei
pompierilor
Tactica -tin+erii
In-tr'ire
Plan'ri de interven.ie
n*e-trare
Intere- minim
Limita pa+'1elor 4i
da'nelor
N' a2ectea* calc'l'l
pierderilor
nclcarea contract'l'i
poate in2l'en.a cla'*ele
de a-i+'rare
Eviden.a pro1elor la
loc'l incendi'l'i
Prote6area /con-ervarea0
'rmelor /pro1elor0
E-en.ial pentr' ridicarea
'rmelor /pro1elor03
e7perti*area 4i
cone7area c' celelalte
date
E-en.ial pentr'
con-ervarea pro1elor
Nece-ar pentr'
c'anti2icarea pierderilor
Pro1e de la -'-pec.i
Intere- d'p nc5eierea
cercetrii
E-en.ial pentr' corelare
date
Intere- minim
E2ecte ne+ative a-'pra
'tili*atorilor
Evac'are3 -alvare 4i
prim a6'tor
Ci 4i mi6loace
Ec5ipament
Eictime ,a'ne
Co-t'ri ale incendi'l'i
Event'al n -tati-tici -a'
n compen-area
con-'m'rilor
Nece-ar n preci*area
ac'*a.iilor
Intere- ma7im e-en.ial
pentr' -ta1ilirea
da'nelor
Patronii -a' cond'cerile a+en.ilor economici -a' in-tit'.iilor pot di-p'ne cercetarea intern
/admini-trativ0 a mpre6'rrilor 4i ca'*elor n ca*'l 'nor incendii prod'-e la patrimoni'l ace-tora"
;e recomand ca din comi-ia de cercetare n'mit prin deci*ia intern - 2ac parte re-pon-a1il'l
p"-"i" /cadr' te5nic c' atri1'.i'ni de ndr'mare3 control 4i con-tatare a nclcrii le+ii n domeni'l
p"-"i"0 4e2'l compartiment'l'i 'nde a i*1'cnit incendi'l /-ec.ie3 atelier3 in-tala.ie3 ma+a*in 4"a"03 4e2'l
-ervici'l'i de pompieri civili3 al.i -peciali4ti din o1iectiv /mecano=ener+etic3 PRAM 4"a"03 prec'm 4i
n 2'nc.ie de nat'ra3 loc'l 4i con-ecin.ele incendi'l'i3 proiectant'l'i 4i -peciali4ti de la in-tit'.ii de
pro2il"
Ce tre1'ie - -ta1ilea-c inve-ti+ator'l
a0 ;it'a.ia e7i-tent n o1iectiv'l a2ectat 4i la loc'l incendi'l'i naintea prod'cerii
eveniment'l'i3 4i an'me:
= date privind di-p'nerea n plan 4i -tr'ct'ra con-tr'ctiv a cldirii3 ncperii3 in-tala.iei
te5nolo+ice3 in-tala.iilor 'tilitare /electrice3 ncl*ire3 ventilare3 a1'r te5nolo+ic3 aer comprimat3 +a*e
etc"03 -tarea 4i condi.iile de e7ploatare a ace-tora>
= tip'l 4i parametrii de 2'nc.ionare ai mi6loacelor te5nice de prevenire 4i -tin+ere a
incendiilor3 -tarea te5nic a ace-tora>
= m-'rile 4i di-po*itivele de prent)mpinare a propa+rii incendi'l'i /'4i3 o1loane3 cortine
re*i-tente la 2oc3 di-po*itive de evac'are a 2'm'l'i 4i +a*elor 2ier1in.i3 -i-teme de pre-'ri*are etc"03
prec'm 4i -tarea te5nic a ace-tora>
= materialele 4i o1iectele a2late n *ona a2ectat naintea incendi'l'i3 cantitatea3 di-tri1'.ia3
-tarea3 mod'l de am1alare 4i caracteri-ticile te5nice 4i de com1'-ti1ilitate ale ace-tora>
= tip'l3 ampla-area 4i n'mr'l -tin+toarelor 4i mi6loacelor ini.iale de interven.ie>
= proce-ele te5nolo+ice -a' activit.ile ce -e de-24oar n o1iectiv'l a2ectat /-c5eme de 2l'7
te5nolo+ic 4i caracteri-tici te5nice3 ampla-area 4i -tarea te5nic a 'tila6elor3 parametrii de 2'nc.ionare
ai ace-tora3 condi.iile de e7ploatare3 preci*ate de 2'rni*or 4i cele reale03 or+ani*area 4i mod'l de
a-i+'rare a ntre.inerii3 revi*iilor 4i repara.iilor diver-elor 'tila6e>
= atri1'.iile -alaria.ilor /n condi.ii normale de l'cr' 4i pentr' nlt'rarea avariilor -a'
de2ec.i'nilor0 4i corelarea lor c' pre+tirea pro2e-ional>
= activitatea de aprare mpotriva incendiilor de-24'rat de cadr'l te5nic c' atri1'.i'ni de
ndr'mare3 control 4i con-tatare a nclcrii le+ii n domeni'l prevenirii 4i -tin+erii incendiilor3
-ervici'l de pompieri civili3 -alaria.i>
= 2a*a de activitate n care -e a2l o1iectiv'l3 -ec.ia3 ncperea3 in-tala.ia3 'tila6'l /n timp'l
pro+ram'l'i de l'cr'3 n a2ara l'i3 n 2'nc.ionarea normal3 pro1e te5nolo+ice3 revi*ie3 repara.ii3
rep'nere n 2'nc.i'ne etc"0>
= de2icien.e 4i a1ateri mani2e-tate anterior 2a. de parametrii de 2'nc.ionare -ta1ili.i3
c'no-c'te -a' -e-i*ate3 dar nead'-e la c'no4tin. 2actor'l'i te5nic de deci*ie3 o1-erva.ii n le+t'r
c' in-tala.iile3 'tila6ele3 a+re+atele te5nolo+ice 4i de 'tilit.i /-c)ntei3 p)lp)iri3 miro-3 varia.ii de
ten-i'ne3 -c'rcirc'ite etc"0>
= activit.i -a' opera.ii di2erite de cele -peci2ice proce-elor te5nolo+ice -a' de 2'nc.ionare
normal e7ec'tate naintea incendi'l'i n *ona n care -e pre-'p'ne declan4area incendi'l'i -a' n
vecintatea ace-t'ia"
10 ;it'a.ia n care a 2o-t o1-ervat incendi'l:
= data3 ora 4i mod'l n care -=a 2c't alarmarea -ervici'l'i de pompieri civili3 alertarea
pompierilor militari3 an'n.area cond'cerii o1iectiv'l'i>
= a-pecte re.in'te de martori /ora o1-ervrii3 mpre6'rri3 mani2e-tarea incendi'l'i percep't
optic3 ac'-tic3 per-oane -trine o1-ervate la loc'l incendi'l'i etc"0>
Pentr' c'le+erea datelor nece-are -e vor 'tili*a doc'mentele e7i-tente la -ervici'l de
pompieri civili3 cond'cerea a+ent'l'i economic3 'nitatea de pompieri militari" ,e a-emenea3 -e vor
a'dia to.i martorii oc'lari 4i alte per-oane care de.in date privind -it'a.ia din o1iectiv'l a2ectat de
incendi'3 -ta1ilind'=-e3 nc de la ncep't3 cerc'l per-oanelor ce pot da in2orma.iile nece-are"
A'dierea -e va 2ace c' o a1ordare nea+re-iv3 in2ormal3 cordial3 pe 1a* de intervi'3 d'p
'rmtor'l e7empl':
Aspecte vi,ua+e"
1 Unde a.i v*'t nt)i 2oc^
1 A.i v*'t ceva licrind3 p)lp)ind3 2lacr mic /mare03 -trl'citoare^
1 A.i v*'t nt)i 2'm3 di-per-at3 m'lt3 n ce loc^
1 L'minile 1ec'rilor3 lmpilor 2'nc.iona' normal^
1 Aparat'l 2'nc.iona normal^
1 Maneta3 1'toanele aparat'l'i n ce po*i.ie era'^
1 A.i v*'t 2lcri n mai m'lte loc'ri^
1 A.i v*'t 2i-'ri^
1 A.i v*'t de-crcri electrice atmo-2erice^
1 A.i v*'t lic5ide dever-ate^
1 A.i v*'t di-po*itive '*ate^
1 A.i v*'t in-tala.ii electrice improvi*ate3 re4o'ri3 -o1e alte -'r-e termice^
1 A.i v*'t o per-oan -pl)nd3 '-c)nd3 2'm)nd^
1 A.i o1-ervat c -e _ard` -i+'ran.ele 2recvent^
1 A.i o1-ervat 2lama la ntrer'ptoare^
Aspecte auditive"
1 A.i a'*it o e7plo*ie^
1 A.i a'*it pocnit'ri^
1 A.i a'*it *+omote neo1i4n'ite /ca de 2ier1ere3 de o1iecte c*'te3 de pa4i0^
1 A.i a'*it para*i.i la radio3 TE"^
1 A.i a'*it t'nete^
Aspecte de sim2 tacti+ 3i miros"
1 A.i -im.it 'nele -'pra2e.e neo1i4n'it de 2ier1in.i pe 'n aparat -a' pe 'n alt o1iect^
1 A.i -im.it 'n perete cald3 2ier1inte^
1 A.i -im.it 'n 4oc -a' o electroc'tare^ ,e 'nde^
1 A.i -im.it 'n miro- neo1i4n'it^ C' ce -e a-eamn 4i de 'nde provenea^
1 A.i -im.it miro- de prod'-e petroliere^
c0 Evol'.ia n timp 4i n -pa.i' a incendi'l'i:
1 mod'l de mani2e-tare /inten-itatea 4i d'rata arderii0>
1 2enomene n-o.itoare /r1'2niri -a' e7plo*ii3 *+omote 4"a"0>
1 propor.iile atin-e n di2erite 2a*e>
1 2ocare principale de ardere>
1 vite*a de propa+are>
1 a-pecte re.in'te de martori>
1 timpii de -i+'ran. la 2oc 4i operativi de interven.ie care pre*int intere-"
d0 ;it'a.ia meteorolo+ic
1 naintea declan4rii incendi'l'i>
1 pe timp'l mani2e-trii incendi'l'i>
,atele -e vor o1.ine pe 1a* de intervi'3 d'p e7empl'l de mai 6o-3 de la -ta.ia meteo cea mai
apropiat:
1 A 2o-t 2'rt'n naintea incendi'l'i^
1 A' 2o-t de-crcri electrice n atmo-2er^
1 A 2o-t in'nda.ie^
1 A 2o-t cald /2ri+0 neo1i4n'it^
1 A 2o-t o *i 'med^
1 A 2o-t *pad mare^
1 Era nt'neric^
e0 ,e-24'rarea interven.iei de -tin+ere a incendi'l'i:
1 ac.i'nea -alaria.ilor la loc'l de m'nc>
1 ac.i'nea -i-temelor 4i in-tala.iilor de -emnali*are3 alarmare 4i alertare n ca* de
incendi' 4i a -i-temelor3 in-tala.iilor 4i di-po*itivelor de limitare 4i -tin+ere a incendi'l'i /ora la care
a' ac.ionat3 -ector'l de declan4are3 dac a' 2'nc.ionat la ntrea+a capacitate3 de2icien.e n
2'nc.ionare3 e2ect'l ac.i'nii lor a-'pra de-24'rrii proce-'l'i de ardere0" C'noa4terea ace-tor date
poate 2'rni*a indicii valoroa-e a-'pra loc'l'i ini.ierii incendi'l'i /'nde va tre1'i c'tat 2ocar'l03
d'ratei ace-t'ia 4i mod'l de evol'.ie /rapid -a' lent0" E-te nece-ar veri2icarea corectit'dinii ale+erii3
montrii 4i ntre.inerii ace-tora"
1 ac.i'nea -ervici'l'i de pompieri civili /d'p ca*3 cooperarea c' alte -ervicii0>
1 ac.i'nea pompierilor militari"
;e vor preci*a d'rata3 di-po*itiv'l 4i opera.iile ntreprin-e3 mi6loacele 'tili*ate3 -alvri de
per-oane 4i 1'n'ri3 2actori care a' 2acilitat -a' limitat ac.i'nea de interven.ie3 accidente 4i victime"
20 ;it'a.ia o1iectiv'l'i d'p lic5idarea incendi'l'i 4i e2ectele ace-t'ia a-'pra con-tr'c.iei3
in-tala.iilor3 materialelor 4i per-oanelor:
1 -e 2ac o1-erva.ii pentr' -ta1ilirea _amprentei incendi'l'i`3 preci*)nd'=-e *onele
a2ectate de incendi'3 e2ect'l 2'm'l'i3 +a*elor 2ier1in.i3 +a*elor coro-ive etc"3 po*i.ia
1'n'rilor 4i propor.iei n care a' ar- -a' a' 2o-t de2ormate3 ac.i'nea 4i e2ectele
-olicitrilor termice a-'pra con-tr'c.iei3 in-tala.iilor 4i materialelor>
1 -e -ta1ile-c 'rmele /care vor 2i anali*ate pe loc -a' 'lterior>
%rincipa+e+e urme a+e incendii+or -e pot cla-i2ica a-t2el:
'rme de cen'4 4i 2'm3 re*'ltate prin arderea3 topirea -a' de-comp'nerea materialelor
4i -'1-tan.elor com1'-ti1ile -a' nere*i-tente la temperat'rile prod'-e pe timp'l incendi'l'i /te7tile3
ma-e pla-tice3 ca'ci'c3 lemn3 -ticl etc"0>
'rme de lic5ide3 vapori 4i +a*e com1'-ti1ile /prod'-e petroliere3 lac'ri3 vop-ele3
-olven.i3 +a* metan3 +a* lic5e2iat tip ara+a* etc"0>
'rme create de e7plo*ivi3 provenite de la:
-'1-tan.e e7plo*ive: 2ocar'l /crater'l03 -c5i6e3 r'peri3 ar-'ri3 2'mi*are3 e2ecte di-tr'ctive3
'rme3 e2ecte -onore:
ame-tec'ri e7plo*ive>
-'cce-i'nea e7plo*iilor3 2'mi*are3 -c'r+eri de prod'-e com1'-ti1ile3 tip'ri de in-tala.ii3
e2ecte di-tr'ctive>
e7plo*ii 2i*ice: crpt'ri> r'pt'ri datorate 2i-'rilor3 de2ectelor de 2a1rica.ie3 coro*i'nilor
inten-ive3 -olicitrilor mecanice ndel'n+ate3 2or.area aparatelor de m-'r 4i control
datorit -'prapre-i'nilor -a' vi1ra.iilor> -c5i6e3 deteriorarea vecint.ilor3 di-tr'+eri
provocate de recipient'l e7plodat etc">
micro'rme create de incendii 4i e7plo*ii:
partic'le de -ticl3 vop-ea3 coloran.i3 lac'ri3 p'l1eri com1'-ti1ile>
re-t'ri de lic5ide com1'-ti1ile3 l'1ri2ian.i3 ma-e pla-tice3 +'droane etc">
re-t'ri de materiale com1'-ti1ile ar-e>
'rme de prod'-e c5imice incendiare3 to7ice 4i radioactive>
'rme ale in-tr'mentelor3 di-po*itivelor 4i ale altor o1iecte /c5ei3 cle4ti3 leviere3 rn+i3
ciocane3 -2redele3 -'r'1elni.e3 1roc'ri de -'d'r3 4pan3 pilit'r3 dia+rame ale aparat'rii de
m-'r 4i control0>
'rme ale om'l'i>
'rme c' 2orme ale m)inilor3 picioarelor3 vocii3 -cri-'l'i3 manierei de a e7ec'ta di2erite
opera.i'ni>
'rme 1iolo+ice de -)n+e3 -aliv3 pr3 o-teolo+ice3 miro-3 .e-'t'ri moi3 ar-'ri>
'rme de ncl.minte3 m1rcminte 4i ale altor o1iecte 2olo-ite de om>
'rme ale ve+etalelor /re-t'ri car1oni*ate3 a4c5ii3 -emin.e3 plante 'leioa-e etc"0>
'rme ale animalelor /l-ate de picioare 4i coarne3 -)n+e3 pr3 p'23 l)n3 pene etc"0>
'rme ale mi6loacelor de tran-port /anvelope3 ro.i3 potcoave3 -c'r+eri de car1'ran.i 4i
l'1ri2ian.i etc"0"
1 -e preci*ea* e2ectele a-'pra per-oanelor>
1 -e preci*ea* po*i.ia 2ocar'l'i de ini.iere 4i vecintate c' 'rme de materiale
com1'-ti1ile3 in-tala.ii3 'tila6e>
!i7area datelor de mai -'- -e 2ace con2orm Cod'l'i de proced'r penal prin:
de-criere n proce-'l=ver1al de con-tatare la 2a.a loc'l'i3 raport'l de con-tatare te5nico=
4tiin.i2ic3 raport'l de con-tatare medico=le+al>
mi6loace te5nice: 2oto+ra2ie 6'diciar3 -c5i.e3 de-en" !ilm'l 6'diciar3 2ono+rame 4i video=
2ono+rame 6'diciare"
n con2ormitate c' Le+ea nr"&%&9&C## 4i c' Re+'lament'l activit.ii de prevenire a incendiilor 4i
interven.ie a pompierilor militari date 4i in2orma.ii privind ca'*ele incendiilor -e con-emnea* n
proce-e=ver1ale de interven.ie3 rapoarte /de eval'are a interven.iei3 operative3 de interven.ie03
re+i-tr'l ac.i'nilor de interven.ie 4i -e -toc5ea* n 1anca de date"
Ridicarea 'rmelor -a' a ima+inilor ace-tora -e 2ace prin procedee 4i te5nici criminali-tice
-peci2ice:
ridicarea o1iect'l'i care poart -a' con.ine 'rme /-ticle3 1idoane3 1ati-te3 p'n+i de pla-tic3
c'tii con-erve etc"0>
ridicarea cr'-telor3 dep'nerilor3 petelor3 p'l1erilor etc" 2olo-ind -ol'1ili*area n ap -a'
alcool3 -erin+a3 pipeta3 a-pirator'l3 -pat'la3 lop.ica3 pen-eta3 ma+net'l etc">
ridicarea prin tran-2erare 2olo-ind 2olii ade*ive3 electricitatea -tatic3 tran-va*area>
ridicarea prin 2oto+ra2ie3 2ilmare3 m'la63 de-en"
Urme -a' p'rttorii de 'rme -e vor am1ala -eparat3 -e vor marca3 etic5eta 4i -i+ila"
Cercetarea incendiilor la 2a.a loc'l'i
Una din activit.ile de 1a* e2ect'ate de ctre inve-ti+ator e-te cercetarea la 2a.a loc'l'i3 care3
e7ec't core-p'n*tor3 permite 2orm'larea 4i veri2icarea ipote*elor 4i -ta1ilirea 'nei concl'*ii corecte
privind ca'*a incendi'l'i" E7ec'tarea c' nt)r*iere3 -'per2icial -a' de2ect'o- a ace-tei activit.i3
acordarea 'nei importan.e e7a+erate declara.iilor martorilor -a' a 'nor pie-e din do-ar'l ca'*ei pot
d'ce la re*'ltate eronate c' implica.ii +rave"
Cercetarea la 2a.a loc'l'i repre*int e7aminarea an-am1l'l'i de 'rme3 o1iecte 4i materiale
pre*ente n *ona incendiat3 n interac.i'nea lor3 at)t ntre ele3 c)t 4i c' -pa.i'l 4i medi'l ncon6'rtor"
Loc'l incendi'l'i -e de2ine4te at)t prin *ona 2ocar'l'i c)t 4i prin toate *onele de propa+are a
incendi'l'i /-pa.ii a2ectate de -olicitri termice3 2'm -a' +a*e3 ci de acce- -pre *ona 2ocar'l'i3
loc'rile de 'nde a' p't't 2i o1-ervate an'mite 2a*e ale incendi'l'i0"
Cercetarea la 2a.a loc'l'i imp'ne an'mite re+'li tactice +enerale 4i -peci2ice"
Re+'li tactice +enerale
Nelimitarea anticipat3 n timp3 a d'ratei cererii incendi'l'i la 2a.a loc'l'i /-e imp'ne n-
operativitate ma7im3 pentr' a permite rel'area activit.ii n o1iectiv'l incendiat 4i
evitarea n ace-t 2el a 'nor pa+'1e -'plimentare0"
E2ect'area cercetrii complete 4i min'.ioa-e la 2a.a loc'l'i3 independent de orice ipote*
preconcep't -a' de alte anticipri"
E7ec'tarea or+ani*at a -arcinilor"
Utili*area metodelor3 procedeelor3 aparat'rii 4i te5nicii adecvate n raport de nat'ra 4i
partic'larit.ile loc'l'i 2aptei"
Con-emnarea3 n c'r-'l cercetrii3 a t't'ror con-tatrilor3 datelor3 in2orma.iilor 4i
elementelor n le+t'r c' ca'*a"
1-ervarea comportament'l'i poten.ialilor 2pt'itori pre*en.i la 2a.a loc'l'i"
,epla-area n cel mai -c'rt timp la 2a.a loc'l'i"
r+ani*area acordrii prim'l'i a6'tor pentr' -alvarea vie.ilor omene4ti periclitate 4i a
victimelor"
L'area m-'rilor pentr' prevenirea 4i nlt'rarea event'alelor pericole iminente
/propa+area incendi'l'i la alte con-tr'c.ii 4i in-tala.ii3 alte e7plo*ii3 pr1'4iri etc"03
prec'm 4i pentr' prevenirea -'-tra+erilor"
A2larea3 notarea 4i 2i7area pe timp'l -tin+erii incendi'l'i 4i a cercetrii ace-t'ia a datelor
re2eritoare la:
1 loc'l i*1'cnirii incendi'l'i -a' a prod'cerii e7plo*iei /2ocar'l -a' crater'l ini.ial0>
1 materialele 4i -'1-tan.ele care a' ar- /mat'r3 cantit.i3 ampla-are3 propriet.i0>
1 caracteri-ticile incendi'l'i3 c'm -'nt: mod'l de de*voltare /rapid3 lent3 c' lim1i de
2lcri3 v)lvtaie03 c'loarea 2lcrilor 4i 2'mat'l3 miro-'l3 n'mr'l 4i loc'l arderilor
inten-e /2ocarelor03 -'pra2a.a incendiat 4i altele>
1 cine3 c)nd 4i c'm a o1-ervat 4i an'n.at incendi'l>
1 cine3 c)nd3 c'm 4i c' ce a' ac.ionat ini.ial a-'pra incendi'l'i>
1 po*i.ia o1iectelor3 materialelor 4i -'1-tan.elor a2late n *ona incendiar 4i event'alele
modi2icri -'rvenite pe timp'l -tin+erii incendi'l'i>
1 condi.iile atmo-2erice /v)nt3 temperat'r3 precipita.ii0"
nceperea imediat a cercetrii ca'*elor 4i mpre6'rrilor n care -=a prod'- incendi'l
-a' e7plo*ia3 n care -cop -e a-i+'r>
1 c'noa4terea -peci2ic'l'i o1iectiv'l'i3 a proce-'l'i te5nolo+ic3 a 2a*ei n care -e a2la
o1iectv'l incendiat /e7ploatare3 n pro1e te5nolo+ice3 n repara.ii3 n timp'l -a' n
a2ara pro+ram'l'i de l'cr' etc"0>
1 -ta1ilirea3 de la ncep't3 a ntre+'l'i pac5et de ipote*e 4i ver-i'ni re2eritoare la ca'*ele
4i mpre6'rrile po-i1ile - +enere*e incendi'l -a' e7plo*ia>
1 identi2icarea per-oanelor care pot da rela.ii de-pre eveniment3 intervievarea lor ntr=o
atmo-2er de 1'nvoin. 4i notarea datelor 4i in2orma.iilor 2'rni*ate de ace4tia>
Re+'li tactice 4i activit.i
-peci2ice
1 de-crierea3 2i7area 4i p-trarea ne-c5im1at /pe c)t po-i1il0 a 'rmelor 4i corp'rilor
delicte3 ridicarea 4i e7aminarea ace-tora de ctre or+anele mp'ternicite prin le+e>
1 prote6area3 con-ervarea 4i e7aminarea elementelor care pot 2'rni*a date 4i in2orma.ii
de-pre eveniment /-ta.ii de comand3 dia+rame3 aparat'ra de m-'r 4i control3
re+i-tre3 permi-'l de l'cr' c' 2oc3 plan'l de aprare mpotriva incendi'l'i3
re+'lamente -a' in-tr'c.i'ni de 2a1rica.ie etc"0" ;i+ilarea 4i ridicarea ace-tor elemente
-e di-p'ne de ctre or+anele de cercetare penal>
1 cercetarea eveniment'l'i ca 2enomen3 -it'a.ii 4i mi4cri -'cce-ive n timp3 n -tr)n-
interac.i'ne3 ren'n.)nd la idei preconcep'te3
empiri-m -a' int'i.ie> veri2icarea3 cercetarea3 ep'rarea 4i cla-i2icarea t't'ror
ipote*elor 4i ver-i'nilor pe 1a*a in2orma.iilor 4i datelor c'le-e3 p)n -e a6'n+e la
-ta1ilirea 'nivoc a adevr'l'i"
Activit.i de-24'rate de inve-ti+ator
a0 Activit02i des-03urate n timpu+ interven2iei /de-24'rate n paralel c' l'area m-'rilor
tactic operative nece-are pentr' or+ani*area -tin+erii3 dac inve-ti+ator'l 2ace parte din -'1'nitatea
de interven.ie -a' +r'pa operativ a 'nit.ii de pompieri0" ;e vor -ta1ili 4i nota date de-pre:
= dimen-i'nea incendi'l'i /-'pra2a.a incendiat3 e7tindere la vecint.i3 propa+area 2'm'l'i 4i
+a*elor de ardere la di-tan. prin t'1'lat'r3 canale 4"a"">
= e7i-ten.a mai m'ltor 2ocare di-tincte3 a 'nor *one c' ardere mai inten- altern)nd c' *one
c' ardere mai lent /'lterior -e vor anali*a po-i1ilit.ile de apari.ie a ace-tor 2enomene ca 'rmare a
di-tri1'.iei materialelor 4i a condi.iilor de tira6 din *onele re-pective0>
= pr1'4irea 'nor elemente de con-tr'c.ii3 cedarea 'nor elemente de compartimentare>
= nl.imea 4i c'loarea 2'm'l'i>
= c'loarea 4i miro-'l 2'm'l'i>
= e7i-ten.a 'nor '4i -a' 2ere-tre de-c5i-e3 -parte -a' a 'nor +ol'ri te5nolo+ice care -
2avori*e*e 'n a2l'7 -'plimentar de aer nece-ar arderii>
= dac in-tala.iile te5nolo+ice 4i 'tilitare /electrice3 ventila.ie3 ncl*ire0 -'nt n 2'nc.i'ne -a'
n'>
= intrarea n 2'nc.i'ne a in-tala.iilor a'tomate de -tin+ere -a' de evac'are a 2'm'l'i>
= direc.ia 4i inten-itatea v)nt'l'i3 alte 2enomene meteo: ploaie3 cea. /in2oma.iile vor 2i
'lterior completate c' datele e7acte de -ta.ia meteo cea mai apropiat0>
= e2ecte ne+ative ale incendi'l'i a-'pra 'tili*atorilor"
E-te 'til ca ace-te date - 2ie nre+i-trate pe reporto2on3 prec'm 4i prin 2ilmare"
10 Activit.i de-24'rate d'p lic5idarea incendi'l'i" ntr=o prim 2a* /n'mit 4i -a,a static00
-e procedea* la con-tatarea 4i 2i7area -trilor de 2apt e7i-tente n -pa.i'l cercetat 2r - -e atin+
-a' - -e modi2ice po*i.ia 'rmelor 4i o1iectelor p'ttoare de 'rme" ;e recomand e2ect'area
'rmtoarelor activit.i:
= o1-ervarea mai nt)i din e7terior a loc'l'i incendi'l'i3 pentr' per-pectiva de an-am1l' 4i
pentr' identi2icarea e2ectelor prod'-e a-'pra con-tr'c.iei 4i vecint.ilor" n ace-t -cop3 inve-ti+ator'l
-e va depla-a de=a l'n+'l perimetr'l'i e7terior al loc'l'i incendi'l'i3 not)nd:
limitele e7terioare ale propa+rii incendi'l'i3 e2ectelor a-'pra vecint.ilor>
event'alele po-i1ilit.i de ini.iere a incendi'l'i de la -'r-e de aprindere din e7terior
/direct -a' c' propa+are 'lterioar0: 'rme de 2oc'ri n aer li1er /ve+eta.ie car1oni*at3
+'noaie ar-e 4"a"03 pre*en.a 'nor linii electrice aeriene c' cond'ctoare r'pte /ce pot
provoca -c'rcirc'ite -a' -'prancl*iri ale cond'ctoarelor03 po-i1ilitatea ar'ncrii 'nor
re-t'ri de .i+ri 4i c5i1rit'ri ne-tin-e3 e7ec'tarea 'nor l'crri de -'d'r -a' tiere n
imediata vecintate a o1iectiv'l'i>
event'alele 'rme ale ptr'nderii n -pa.i'l e7aminat a 'nor per-oane -trine3 care ar 2i
p't't ini.ia aprinderea /va+a1on*i3 copii0"
= ptr'nderea n interior 4i parc'r+erea ntre+'l'i -pa.i' a2ectat pentr' 2ormarea ima+inii de
an-am1l' a-'pra -en-'l'i de propa+are a incendi'l'i3 pe 1a*a identi2icrii *onelor c' 'rme de
terode+radare mai inten-" ;e poate proceda la -ectori*area loc'l'i incendi'l'i 4i e7aminarea n
amn'n.ime a 2iecr'i -ector de cercetare3 pornind de re+'l3 de la peri2erie la 2ocar" ;e notea*
'rmele3 materialele 4i o1iectele pre*ente n -pa.i'l re-pectiv" E-te 'til a -e e7ec'ta 2oto+ra2ii 4i
2ilmri panoramice3 recomanda1il c' remarcarea event'alelor pro1e c' plc'.e n'merotate3 prec'm
4i -c5i.e3 de-ene 4"a"
Re+'lile de proced'r penal inter*ic atin+erea -a' depla-area 'rmelor -a' o1iectelor3 care
pot con-tit'i pro1e3 de ctre alte per-oane naintea per-oanelor a1ilitate de le+e3 n ca* contrar 2iind
pierd'te caracter'l pro1atori'"
Pre*en.a 4i -emni2ica.ia 'rmelor +-ite la 2a.a loc'l'i tre1'ie permanent coro1orate c' alte
in2orma.ii o1.in'te pentr' a evita ipote*ele +re4ite"
aten.ie deo-e1it tre1'ie acordat con-ervrii -it'a.iei e7i-ten.ei n timp'l incendiilor la
ta1lo'rile electrice care alimenta' con-'matori din *ona incendiat3 ta1lo'rile de comand ale
in-tala.iilor 'tilitare /ventila.ie3 climati*are0 a"m"c"='ri3 ta1lo'ri de comand ale in-tala.iilor
te5nolo+ice"
1 anali*area amprentei incendi'l'i> -e determin:
inten-itatea arderii n di2erite *one3 pe 1a*a e2ectelor a-'pra materialelor e7i-tente3 n
2'nc.ie de nat'ra lor /topiri3 de2ormri = c'm -=a artat n capitol'l %0>
'tila6ele 4i in-tala.iile din *ona a2ectat de incendi' -a'3 n ca*'l incintelor
re*iden.iale3 aparatele capa1ile - ini.ie*e aprinderea materialelor com1'-ti1ile din 6'r
/re4o'ri3 2iare de clcat 4"a"03 not)nd'=-e po*i.ia n care a' 2o-t +-ite cordoanele de
alimentare 4i 4tec5erele>
'rme de miro-'ri neo1i4n'ite>
'rme de -c'r+eri de lic5ide com1'-ti1ile>
corp'ri -a' o1iecte care pre*int 'rme de de+radri termice anormale3 direc.iei
ace-tor de+radri"
;ta1ilirea po*i.iei 2ocar'l'i 4i a ca'*elor incendi'l'i
Pentr' determinarea ca'*ei care a +enerat incendi'l 4i a mpre6'rrilor n care -=a prod'-
ini.ierea arderii3 inve-ti+ator'l tre1'ie - -ta1ilea-c loc'l n care -=a declan4at prim'l proce- de
ardere /2oc'l ini.ial0 4i concomitent - +-ea-c n *ona re-pectiv indiciile c' privire la prim'l
material aprin-3 -'r-a care a prod'- ini.ierea 4i circ'm-tan.ele care a' permi- prod'cerea
eveniment'l'i"
Preci*area po*i.iei 2ocar'l'i ini.ial tre1'ie reali*at prin interpretarea 6'dicioa- a amprentei
incendi'l'i3 coro1orat c' ac.i'nea care in2l'en.ea* de-24'rarea proce-elor de com1'-tie 4i
propa+area arderii n -it'a.ia -peci2ic a ca*'l'i n -pe.3 mod'l c'm incendi'l a evol'at n timp 4i n
-pa.i'3 direc.iile 4i cile prin care -=a propa+at -'cce-iv p)n a c'prin- ntrea+a -'pra2a. a2ectat3
a-t2el nc)t3 parc'r+)nd n -en- inver- tra-eele re-pective3 - -e locali*e*e *ona 'nde -=a' declan4at
proce-ele de ardere" n +eneral3 2ocar'l ini.ial pre*int 'rmele 'nei -olicitri termice mai p'ternice
dec)t -pa.iile nvecinate"
,i2eritele variante de de*voltare -pa.ial a incendi'l'i c' modi2icarea core-p'n*toare a
amprentelor -ale a' 2o-t artate n capitol'l %" A4a c'm -=a artat3 p'nctele 6oa-e de ardere con-tit'ie
po-i1ile 2ocare de ini.iere a incendi'l'i 4i tre1'ie depi-tate 4i anali*ate ca atare"
n ace-t -en-3 -e de-24oar 'rmtoarele activit.i:
= -e anali*ea* 2iecare p'nct 6o- de ardere -'1 a-pect'l mod'l'i de tran-mitere a arderii de la
ace-ta3 prin -ra1ilirea direc.iei predominante a arderii 4i a -'pra2e.elor de ardere ce p'tea' 2i aprin-e
din ace-t p'nct pentr' a 2orma 'n incendi' mic>
= d'p anali*area t't'ror p'nctelor 6oa-e de ardere3 -e -t'dia* amprenta +eneral a
incendi'l'i3 pentr' a -e reali*a model'l d'p care -e con-ider c incendi'l a evol'at 'lterior3 -e ia n
con-iderare 4i ac.i'nea 'nor 2actori e7teriori /direc.ia v)nt'l'i3 -en-'l c'ren.ilor de aer 2orma.i n
cldire3 e2ect'l de co40 pentr' determinarea e2ect'l'i ce=l p'tea' tran-mite a-'pra de*voltrii
incendi'l'i>
= concl'*iile re*'ltate din -t'dierea 2iecr'i p'nct de ardere -'nt eval'ate n corela.ie c'
amprenta +eneral 4i c' mod'l de evol'.ie a incendi'l'i n 2a*a de*voltat" n +eneral3 n'mai 'n'l
din ace-te p'ncte core-p'nde n conte7t'l dat3 ca loc de ori+ine a incendi'l'i>
= -e ca't ca'*ele care ar 2i p't't prod'ce ini.ierea incendi'l'i n toate p'nctele 6oa-e de
ardere ce ar p'tea con-tit'i3 n -it'a.ia dat3 loc pro1a1il de ori+ine a ace-t'ia> dac nici 'n'l dintre
p'nctele 6oa-e de ardere n' ar 2i p't't Z con2orm anali*ei ntreprin-e Z - con-tit'ie loc'l de ori+ine a
incendi'l'i3 inve-ti+ator'l tre1'ie - -t'die*e 4i alte po-i1ilit.i de ini.iere a arderii3 n p'ncte -it'ate
la alte nivel'ri ale -pa.i'l'i cercetat"
N' -e e7cl'de cerin.a de a -e e2ect'a inve-ti+area atent3 n p'nctele re-pective3 a 'nor
po-i1ile 'rme -a' indicii:
= la cercetarea p'nctelor 6oa-e de ardere tre1'ie av'te n vedere 4i po-i1ilit.ile ca proce-ele
de com1'-tie - 2i apr't ca 'rmare a 'nor 2enomene ce a' av't loc la partea -'perioar a -pa.i'l'i3
ca de e7empl':
pr1'4rea 'nor elemente de con-tr'c.ii -a' a altor materiale aprin-e>
-c'r+erea pe -ol a 'n'i lic5id com1'-ti1il ie4it printr=o neetan4eitate a 'nei cond'cte3
re*ervor etc"3 care -=a aprin- n contact c' o -'r- de ini.iere"
n n'meroa-e ca*'ri p'nctele 6oa-e de ardere -'nt -it'ate la nivel'l pardo-elii3 apr)nd -'1
2orma car1oni*rii pro2'nde" Pentr' o anali* corect a mod'l'i de 2ormare a car1oni*rii3 tre1'ie
av'te n vedere 'rmtoarele:
= materialele -olide care cad ar*)nd la -ol3 prec'm 4i corp'rile metalice incande-cente3
-'prancl*ite -a' alte o1iecte c' emi-ie caloric important3 n contact direct -a' la mic di-tan. de
pardo-eala com1'-ti1il3 pot ini.ia arderea pe 2a.a -'perioar a ace-teia 4i prod'ce car1oni*area ei n
pro2'n*ime" E-te evident c pre*en.a o1iectelor metalice -a' topit'rilor care a' provocat arderea
pardo-elii permite preci*area ori+inii car1oni*rii>
= lic5idele com1'-ti1ile ce ard pe pardo-eal n' pot provoca3 de re+'l3 aprinderea ace-teia pe
2a.a -a -'perioar3 deoarece radia.ia caloric a 2lcrilor are n'mai e2ecte 2oarte red'-e>
= pardo-eala com1'-ti1il poate 2i aprin- n'mai dac lic5id'l com1'-ti1il ptr'nde -'1
nivel'l ei3 prin +'ri3 inter-ti.ii -a' alte neetan4eit.i3 ar*)nd dede-'pt"
A-t2el3 ac.i'nea 2lcrilor provoac aprinderea 2e.ei in2erioare a pardo-elii3 car1oni*area -a de
6o- n -'-3 2iind po-i1il -trp'n+erea ace-teia 4i trecerea arderii pe 2a.a -'perioar"
'i*#eme4 in*#!l!$ii -i di*p",i#ive de *emn!li,!re 4 !l!rm!re4 limi#!re -i
*#ingere ! inendiil"r
&"PARAMETRI PENTRU APRECIEREA PERICLULUI ,E INCEN,IU AL
MATERIALELR FI ;UB;TAN@ELR CMBU;TIBILE
a0#ombustibi+itatea>
10Temperatura de in-+amabi+itate= temperat'ra minim la care tre1'ie ncl*it o -'1-tan.
com1'-ti1il3 pentr' a 2orma c' aer'l dea-'pra -'pra2e.ei -ale 'n ame-tec de o an'mit concentra.ie
care -e aprinde n contact c' o -'r- de amor-are3 2r a -e a-i+'ra n- arderea -ta1il a -'1-tan.ei n
contin'are>
c0Temperatura de aprindere= temperat'ra cea mai mic la care o -'1-tan. com1'-ti1il
a2lat n pre*enta aer'l'i -a'
%3
tre1'ie ncl*it pentr' a -e aprinde n contact c' o -'r- de cld'r
4i contin' - ard de la -ine 2r ncl*ire 'lterioar>
d0Temperatura de autoaprindere Z temperat'ra minim la care 'n material -a' o -'1-tan.
com1'-ti1il tre1'ie ncl*it pentr' a -e aprinde3 2r a veni n contact direct c' o -'r- de aprindere
4i de a arde n contin'are 2r ncl*ire 'lterioar>
e0Exp+o,ia = proce- de ardere 2oarte rapid 4i violent a ame-tec'l'i e7plo*iv care -e prod'ce
n 2rac.i'ni de -ec'nd c' de+a6are de cld'r 4i pre-i'ni mari>
20Energia minim0 de aprindere=valoarea minim a 'nei ener+ii3 a 'nei -c)ntei electrice -a'
mecanice3 capa1il - aprind 'n ame-tec in2lama1il de +a*e3 vapori -a' p'l1eri com1'-ti1ile 4i aer
la concentra.ia 2avora1il prod'cerii 2enomen'l'i>
+0#on2inutu+ minim de !
2
pentru exp+o,ie Z concentra.ia minim de
%
a ame-tec'l'i 2ormat
din aer 4i +a*e3 vapori 4i p'l1eri com1'-ti1ile -'1 care n'mai e-te po-i1il in2lamarea 4i ca atare nici
propa+area arderii n ntre+'l vol'm>
50Indice+e de !
2 Z
con.in't'l de
%
al medi'l'i3 n care 'n material com1'-ti1il contin' -
ard d'p ndeprtarea -'r-ei de aprindere>
i0 Hite,a de ardere Z cantitatea de materiale -a' de -'1-tan.e com1'-ti1ile care -e
con-'m prin ardere n 'nitatea de timp>
60 %resiunea maxim0 de exp+o,ie Z pre-i'nea ma7im +enerat de e7plo*ia 'n'i ame-tec
e7plo*iv a2lat la pre-i'nea ini.ial de & atm" 3 ntr='n recipient nc5i->
l0 %uterea ca+oric0 Z ener+ia caloric ce poate 2i de+a6at prin com1'-tia complet a 'nit.ii
de ma- a 'n'i material -a' a 'nei -'1-tan.e com1'-ti1ile"
%" PARAMETRII INCEN,IULUI3 CA MIKLC ,E ;TABILIRE A TIPURILR ,E
,ETECTARE ,E INCEN,IU
Tran-2er'l de materiale 4i ener+ie care a' loc pe d'rata arderii3 cond'c la modi2icarea
parametrilor 2i*ici 4i c5imici ai medi'l'i3 n care ace-tea a' loc" M-'rarea varia.ei ace-tor parametri
n loc'ri mai m'lt -a' mai p'.in apropiate de 2ocar'l incendi'l'i prin intermedi'l 'nor aparate
adecvate3 o2er po-i1ilitatea -emnali*rii a'tomate a apari.iei incendi'l'i" ;arcina principal care i
revine detector'l'i con-t3 n a -emnali*a apari.ia 'n'i incendi' c)t mai repede po-i1il nc din 2a*a
ini.ial a ace-t'ia3 ca atare3 ale+erea cel'i mai adecvat tip de detector e-te3 n mod evident
condi.ionat de 2el'l de mani2e-tare a incendi'l'i 3 n 2a*a ini.ial de de*voltare"
a0 (umu+ ca parametru de incendiu Z e-te 'n aero-ol care -e comp'ne dintr='n medi' de
di-per-ie 4i o 2a* di-per-" Medi'l de di-per-ie e-te 'n +a* 2amat dintre ame-tec'l de aer 4i +a*e de
ardere ca: C
%>
C
&
3 acid clor5idric
"
!a*a di-per- e-te 2ormat din partic'le lic5ide 4i -olide re*'ltate3 n 'rma proce-'l'i de
ardere a material'l'i com1'-ti1il"
10 #0+dura ca parametru de incendiu Z ener+ia termic care -e de+a6 n 'rma incendi'l'i3 ca
'rmare a arderii -'1-tan.elor 4i materialelor com1'-ti1ile3 -e tran-mit medi'l'i ncon6'rtor prin
cond'c.ie3 conven.ie -i9-a' radia.ie>
n le+t'r c' detectoarele de temperat'r o importan. deo-e1it o are tran-port'l de ener+ie
termic care -e reali*ea* prin convec.ie"
Pentr' detectoarele de temperat'r e-te important a -e determina mod'l c'm varia*
temperat'ra n di2erite p'ncte ale -pa.i'l'i prote6at"
c0 Radia2ia -+0c0r0i+or ca parametru de incendiu Z ener+ia care -e de+a6 la incendi' n' -e
propa+ n'mai prin convec.ie ci 4i prin radia.ie" ,'p c'm -e 4tie orice corp a2lat la o temperat'r
mai mare de
(
C /*ero a1-ol't03 emite radia.ii3 pe m-'r ce temperat'ra corp'l'i cre4te 4i radia.ia
emi- de el3 va cre4te at)t n inten-itate c)t 4i n 2recven." Radia.ia emi- de corp'rile calde e-te de
nat'r electroma+netic"
$" ;TRUCTURA ,E PRINCIPIU A IN;TALA@IILR AUTMATE ,E ;EMNALIMARE
A INCEN,IILR
in-tala.ie a'tomat de -emnali*are a incendiilor are n componen.a -a 'rmtoarele elemente
principale:
= central de -emnali*are>
= detectoare a'tomate de incendi'>
= 1'toane man'ale de -emnali*are>
= circ'ite de le+t'r ntre centrala de -emnali*are 4i ec5ipamentele e7terioare ale ace-t'ia>
= ec5ipamente 4i di-po*itive ane7e / 1aterie3 redre-or3 di-po*itive de alarmare ac'-tic 4i
optic0"
Rol'l 'nei in-tala.ii de -emnali*are a incendiilor con-t3 n -'prave+5erea permanent a
-pa.i'l'i prote6at3 n depi-tarea corect 4i precoce a incendi'l'i 4i n declan4area -i-tem'l'i de
alarmare 4i protec.ie3 cel mai 1ine adaptat 'nei interven.ii rapide 4i e2iciente"
,etectarea incendi'l'i tre1'ie - 2ie precoce3 lip-it de alarme 2al-e3 preci- controla1il 4i
in*e-trat c' 2'nc.ii de a'tocontrol"
$"&" CENTRALA ,E ;EMNALIMARE:
!'nc.i'nea de 1a* a centralei de -emnali*are con-t n a r-p'nde a'tomat la -emnalele de
incendi' provenite de la detectoarele a'tomate -a' de la 1'toanele a'tomate de -emnali*are"
E-te nece-ar ca centrala - poat recep.iona -im'ltan -emnalele de incendi' 2'rni*ate prin
circ'itele de -emnali*are di-tincte"
;electivitatea n a2i4area -emnalelor optice de incendi' con-tit'ie 'n criteri' de 1a* n
con-tr'c.ia centralelor de -emnali*are" Prin acea-t 2'nc.i'ne -e a-i+'r identi2icarea 2iecr'i circ'it
alarmat 2r po-1ilitate de con2'*ie"
;emnali*rile optice de incendi' a2i4ate n central 3 tre1'ie - 2ie '4or identi2icate3 iar l'mina
prod'- tre1'ie - 2ie de cu+oare ro3ie4
,i-po*itivele a2erente ace-tor -emnali*ri3 tre1'ie - ai1 in-crip.ionat cuvntu+ incendiu -a'
'n alt cuvnt sugestiv"
;emnali*rile optice de incendi' -a' detectrile a2i4ate de central n' tre1'ie - poat 2i
an'late dec)t at'nci c)nd a ncetat ca'*a care le=a prod'-"
%rioritatea alarmei de incendi'3 con-tit'ie o alt caracteri-tic important a centralei de
-emnali*are" Prin acea-t 2'nc.ie3 -emnal'l de incendi' tran-mi- la central3 -im'ltan c' 'n -emnal
de de2ec.i'ne3 cond'ce la declan4area alarmei de incendi'"
Lip-a -a' -cderea ten-i'nii -'r-ei de 1a* -'1 valoarea minim de 2'nc.ionare tre1'ie -
cond'c la c'plarea -'r-ei de re*erv3 a-i+'r)nd'=-e 2r di-contin'itate alimentarea ntre+ii
in-tala.ii de ener+ie electric"
La re-ta1ilirea -'r-ei de 1a*3 centrala tre1'ie - -e com'te a'tomat pe acea-ta3 a-i+'r)nd 4i
re)ncrcarea la parametri normali3 ai -'r-ei de re*erv"
$"%" ,ETECTARE ,E INCEN,IU:
,etectoarele a'tomate de incendi' -'nt elemente peri2erice ale in-tala.iei de -emnali*are a
incendi'l'i prin care -e -'prave+5ea* n mod contin'' la an'mite intervale de timp3 'n parametr'
2i*ic 4i9-a' c5imic a-ociat incendi'l'i"
n ca* de incendi'3 detectoarele declan4ea* 'n -emnal3 care e-te tran-mi- la central prin
intermedi'l circ'it'l'i de le+t'r" ricare ar 2i tip'l de detector3 rol'l -' ntr=o in-tala.ie de
-emnali*are3 con-t n a depi-ta 4i -emnali*a c)t mai repede incendi'l"
Pentr' a ac.iona e2icient3 'n detector a'tomat de incendi' tre1'ie - ndeplinea-c n
principal 'rmtoarele caracteri-tici:
= 2'nc.ionarea -i+'r n condi.ii -peci2ice de medi' /temperat'r3 'miditate0>
= timp de r-p'n- rapid n pre*en.a parametr'l'i -'prave+5eat>
= -ta1ilitate n timp a pra+'l'i de ac.ionare>
= tempori*are pentr' eliminarea -emnalelor 2al-e>
= im'nitate la -emnalele pert'r1atoare>
= con-'m propri' red'- de ener+ie>
= -tarea -emnali*rii n 1'n 2'nc.i'ne>
= con-tr'c.ie -impl>
= ntre.inere 4i depanare '4oar"
Pentr' a indica intrarea n -tare de alarm3 detectoarele de incendi' tre1'ie - 2ie prev*'te c'
-emnali*are optic local3 care tre1'ie - emit l'mina de c'loare ro4ie3 '4or vi*i1il de la di-tan."
'etectoare+e de incendiu se pot c+asi-ica3 d'p 'rmtoarele criterii:
a0 ,etector de temperat'r3 -en-i1il la temperat'r 4i9-a' +radient de temperat'r 4i 9-a'
di2eren. de timp>
10 ,etector de 2'm3 -en-i1il la partic'lele prod'-e de com1'-ti1ili3 4i9-a' piroli*e3 -'-pen-ii
n atmo-2er>
c0 ,etector c' camere de ioni*are3 -en-i1il la partic'le capa1ile - a2ecte*e c'rent'l de
ioni*are>
d0 ,etector optic -en-i1il la partic'lele capa1ile - a2ecte*e a1-or1.ia -a' mpr4tierea
radia.iilor din -pectr'l in2raro4' 4i9-a' vi*i1il3 4i9-a' 'ltraviolete>
e0 ,etector de +a*e com1'-ti1ile3 -en-i1il la an'mite prod'-e +a*oa-e re*'ltate n 'rma
com1'-tiei 4i9-a' de-comp'nerii termice>
20 ,etector de 2lacr -en-i1il la radia.ia electroma+netic emi- de 2lcrile de incendi'>
;n -unc2ie de modu+ de r0spuns +a parametru+ supravegBeat
a0,etector c' ac.i'ne -tatic3 -emnali*are la atin+erea 'nei valori pre-ta1ilite3 a parametr'l'i
-'prave+5eat>
10,etector c' ac.i'ne di2eren.iat3 -emnali*are la dep4irea 'nei valori pre-ta1ilite a
di2eren.ei de mrime a parametr'l'i -'prave+5eat n cel p'.in % loc'ri>
c0,etector c' ac.i'ne velocimetric3 -emnali*are la dep4irea 'nei valori pre-ta1ilite a vite*ei
de cre4tere /+radient0 a parametr'l'i -'prave+5eat>
;n -unc2ie de con-igura2ia sen,oru+ui
a0 ,etector p'nct'al>
10 ,etector m'ltip'nct'al>
c0 ,etector liniar"
n 2'nc.ie de mod'l de 'tili*are d'p ac.ionare
a0 ,etector re'tili*a1il>
10 ,etector par.ial re'tili*a1il>
c0 ,etector ne'tili*a1il"
$"$" BUTANE MANUALE ,E ;EMNALIMARE
Repre*int di-po*itivele prin intermedi'l crora -e poate -emnali*a man'al de ctre om3
apari.ia 'n'i incendi'" !olo-irea 1'toanelor n cadr'l in-tala.iilor a'tomate de -emnali*are a
incendiilor e-te 6'-ti2icat 4i prin 2apt'l 3 c n an'mite -it'a.ii incendi'l poate 2i o1-ervat de ctre 'n
om3 nainte de declan4area 'n'i detector a'tomat 4i ca atare e-te ra.ional ca in-tala.ia - -e prevad
c' acea-t po-i1ilitate"
B'toanele de -emnali*are a incendi'l'i -e vor ampla-a n loc'ri vi*i1ile3 '4or acce-i1ile 3 de
o1icei l)n+ '43 la intrarea n ca-a -crilor 4i n +eneral n p'nctele de circ'la.ie o1li+atorii 3 n ca*
de evac'are"
B'toanele de -emnali*are -e vor ampla-a a-t2el3 nc)t nici o per-oan - n' ai1 nevoie a -e
depla-a mai m'lt de <( m de la orice po*i.ie din cldire3 pentr' a da alarma n ca* de incendi'"
B'toanele de -emnali*are3 -e ampla-ea* de re+'l3 la o nl.ime de circa &3: m de
pardo-eal" Principi'l care -t la 1*a 2'nc.ionrii3 e-te mecanic 4i con-t n 2'nc.ie de varianta
con-tr'c.iei aparat'l'i3 n nc5iderea -a' de-c5iderea 'nor contacte"
Tip'ri de 1'toane de -emnali*are
a0 pentr' medii normale Z ampla-ate n interior'l -a' e7terior'l ace-tora>
10 pentr' medii e7plo*ive Z ampla-ate n e7terior'l ace-tora>
c0 pentr' medi'l naval Z ampla-ate n interior'l -a' e7terior'l ace-tora"
SISTEME , INSTALAII I DISPOZITIVE DE LIMITARE I STINGERE A
INCENDIILOR
&" Iidran2i exteriori 3i interiori
&"&" Iidran2i exteriori Z di-po*itive racordate la re.ea'a de ap de incendi' prin -i-tem
prev*'t c' ventil 4i +'ri de prel'are a apei3 ampla-a.i pe cond'cte c' diametr'l de <(=A< mm"
A" Iidran2i supraterani Z 5idran.i de -'pra2a. ;TA; BCAC9B(> -e montea* pe re.ea'a de
di-tri1'.ie a apei c' pre-i'nea nominal de &( atm" 3 la care -e racordea* 2'rt'n'ri de trecere a apei
-a' motopompe pentr' alimentarea c' ap 3 la -tin+erea 'n'i incendi' -a' alte nece-it.i"
= 5idran.i portativi c' ro1inete ;TA; #CA9B%3 'tili*a.i pentr' alimentarea c' ap la o pre-i'nea
de &( atm">
= 5idran.i portativi ;TA; #CB9B#3 5idrant -impl' /2r ro1inete03 'tili*at pentr' alimentarea
c' ap la pre-i'nea de &( atm"3 la -tin+erea incendiilor prec'm 4i n alte -cop'ri>
B" Iidran2i subterani Z 5idran.i -'1terani pentr' t'n de -tin- incendii ;TA; &(A#:9A#3 -e
montea* pe re.elele de di-tri1'.ie a apei c' pre-i'nea de &( atm" Fi la care -e racordea* t'n'l
pentr' -tin+erea incendiilor c' ap 4i -p'm>
= 5idran.i -'1terani ;TA; #C<9B("
C"Iidran2i de gr0din0 = -'1terani 4i -'praterani"
n com1inatele petroc5imice -'nt 2olo-i.i 5idran.i de -'pra2a. tip ra2inrie pentr' -tin+erea
incendiilor 3 care -e comp'n din :
= corp'l 5idrant'l'i>
= pi'li.a de de-c5idere c' ti6 de le+t'r>
= % ie4iri tip aC` -a' aB` prev*'te c' racord 4i capac>
= & ie4ire tip aA` c' capac>
= cot'l c' 2lan4ele de 2i7are la re.ea'a de alimentare c' ap"
&"%" Iidran2i interiori Z pentr' cldiri3 ;TA; %<(&9AC -'nt ampla-a.i n interior'l cldirilor n
ni4ele pere.ilor -pecial de-tinate 4i amena6ate"
Un a-t2el de 5idrant -e comp'ne din: ventil 4i racord c' +arnit'r3 av)nd c'tie c' +eam3 pe
care va 2i notat n'mr'l 5idrant'l'i 4i a6'ta6'l" Hidrant'l va 2i ec5ipat c' o rol de 2'rt'n tip aC` -a'
aB` 4i .eav pentr' re2'larea apei"
%" Insta+a2ii de stingere a incendii+or cu sprinE+ere/ drencere 3i ap0 pu+veri,at04
n pre*ent -e di-p'e de o +am lar+ de a+en.i de -tin+ere3 ap3 -p'm3 ap m1'nt.it
c5imic3 p'l1eri3 C
%
3 in5i1itori c5imici"
E2ect'l de -tin+ere a incendi'l'i c' ap -e reali*ea* prin:
= rcirea material'l'i care arde>
= rcirea -'pra2e.ei incendiate de o7i+en'l din aer>
= ac.i'nea mecanic3 n -pecial apa -e 2olo-e4te -'1 2orm de 6et compact"
Apa -e ntre1'in.ea* pentr' -tin+erea incendiilor -'1 2orm de :
= 6et compact>
= 6et di-per-at>
= 6et p'lveri*at"
%"%"Insta+a2ii de stingere cu sprinE+ere
In-tala.iile a'tomate de -prin?lere -'nt cele mai r-p)ndite3 deoarece 2olo-e-c drept a+ent de
-tin+ere apa"
n con2ormitate c' prevederile normelor n vi+oare montarea -prin?lerelor e-te indicat la
'rmtoarele cate+orii de con-tr'c.ii:
= teatre3 cl'1'ri3 ca-e de c'lt'r c' -cen amena6at>
= ma+a*ine 'niver-ale mari>
= plato'ri de 2ilmare 4i -t'dio'ri de televi*i'ne>
= ncperi c' pericol de incendi' -it'ate n cldiri nalte -a' -'1-ol'ri>
= cldiri ind'-triale 2r il'minat nat'ral -a' cele mono1loc3 care a' den-itatea -arcinii
termice pe-te &%":<( ?69m
%
>
= mori c' capacitatea de mcinare mare"
In-tala.iile de -prin?lere -'nt -i-teme comple7e de protec.ie c' 2'nc.i'ni comple7e:
= detectea*>
= locali*ea* /'neori -tin+ incendi'l0>
= -emnali*ea* incendi'l"
in-tala.ie de -prin?lere -e comp'ne n principi' din 'rmtoarele elemente principale:
= capete -prin?ler3 d'*e de re2'lare a apei3 normal nc5i-e3 care -e de-c5id la o temperat'r
dinainte 2i7at>
= re.ele de cond'cte rami2icate -a' inelare>
= aparat de control 4i -emnali*are /A"C";"0>
= cond'cte principale de alimentare c' ap>
= racord'ri pentr' c'plarea pompelor mo1ile de incendi'>
= -'r-e de alimentare c' ap3 n principal % 3din care alta de 1a* ce poate 2i ac.ionat ntr=
'n interval de timp pre-ta1ilit"
Elementele principale ale -i-tem'l'i -'nt:
= cap'l -prin?ler pentr' detectarea 4i com1aterea incendi'l'i>
= A"C";" pentr' -emnali*area intrrii n 2'nc.i'ne a in-tala.iei n ca* de incendi'"
#+asi-icare :
= c' ap>
= c' aer>
= c' ap 4i aer"
;i-teme de -prin?lere c' ap
;e aplic pentr' ncperi n care temperat'ra n' poate - -cad -'1 b :
(
C" Re.ea'a de
cond'cte e-te permanent 'mpl't c' ap 4i men.in't -'1 pre-i'ne" ,e ndat ce -'1 ac.i'nea
cld'rii3 &3% -a' mai m'lte capete -prin?ler -e de-c5id3 iar apa e-te ener+ie proiectat a-'pra
incendi'l'i"
Fisteme de sprinE+ere cu aer
E-te 'n -i-tem de in-tala.ii care -e proiectea* n'mai n -pa.iile reci n care temperat'ra e-te
-'1 b :
(
C -a' n cele calde care a' pe-te &((
(
C" La ace-t +en de in-tala.ii3 re.ea'a de cond'cte
a2late n aval de A"C";" -e 'mple c' aer comprimat la pre-i'nea de &3B Z % 1ari3 iar cond'cta de
alimentare p)n la A"C";"3 c' H
%
" La de-c5iderea -prin?lerelor tre1'ie - -e evac'e*e mai nt)i
aer'l comprimat din cond'cte3 apa ptr'nde n re.ea n'mai dac pre-i'nea aer'l'i -cade -'2icient
pentr' ca -'papa A"C";" - -e ridice3 apa a6'n+)nd la -prin?ler c' oarecare nt)r*iere"
Fisteme de sprinE+ere cu ap0 3i aer
Repre*int o com1ina.ie a celor % -i-teme de mai -'-"
Re.ea'a de cond'cte -e 'mple c' ap n perioada cald a an'l'i 4i c' aer n perioada rece a
an'l'i"
Pe cond'cta de alimentare a 2iecr'i -ector -e montea* capate de tip ap=ap 4i aer=ap n
-erie"
%"%"&" #apete+e sprinE+er
Cap'l -prin?ler e-te 'n element e-en.ial al in-tala.iei3 av)nd d'1l 2'nc.i'ne :
Z detector de incendi'>
Z d'* de -tin+ere a incendi'l'i"
;e comp'ne din $ elemente principale:
= cap'l -prin?ler>
= de2lector'l>
= di-po*itiv'l de nc5idere3 ventilare"
242424 Aparate de contro+ 3i semna+i,are ?A4#4F4<
Ace-te aparate -e montea* pe cond'ctele principale de alimentare c' ap3 ale -ector'l'i de
-prin?lere3 c' -cop'l de a 2acilita control'l -trii de 2'nc.ionare a -i-tem'l'i 4i a -emnali*a a'tomat
intrarea n ac.i'ne"
2424>4 Insta+a2ia de drencere"
%"$"&" Aceste tipuri de insta+a2ii se prev0d cu scopu+ de a ob2ine:
o -tin+erea incendiilor n ncperile c' ri-c'ri mari de incendi'>
o reali*area perdelelor de ap3 de-tinate protec.iei +ol'rilor de trecere prin pere.i c'
*id anti2oc>
o rcirea -'pra2e.elor 1'n'rilor periclitate de cld'r n ca* de incendi'"
%"$"%" Tipuri de capete drencer:
;pre deo-e1ire de -prin?lere a' ori2ici'l de -c'r+ere permanent de-c5i-"
,'p 2orma de2lector'l'i capetele pot 2i:
= c' ro*et>
= c' palet"
n 2'nc.ie de 2orma 6et'l'i de ap di-per-at:
= drencere c' 6et -emi-2eric>
= drencere c' 6et conic>
= drencere c' 6et aplati*at"
In-tala.iile drencer -'nt de % tip'ri :
= a'tomate
= man'ale"
%":"Insta+a2ii de stingere a incendii+or cu ap0 pu+veri,at04
In-tala.iile c' ap p'lveri*at 2'nc.ionea* pe principi'l in-tala.iei de drencere 3 deo-e1irea
de ace-tea -e 2ace prin 2apt'l c3 de1itea* ap mai 2in divi*at> ;cop'l p'lveri*rii e-te acela de a
'rmri3 raport'l din -'pra2a.a e7terioar a pict'rii 4i ma-a lor3 pentr' a reali*a 'n contact mai 1'n
ntre ap 4i medi'l am1iant n *ona 2ocar'l'i3 a1-or1.ie mai inten- a cld'rii"
Tip'ri de capete pentr' p'lveri*area apei:
= c' 6et'ri conc'rente>
= elicoidal>
= c' de2lector conic"
$" Insta+a2ii de stingere cu #!
2
3i insta+a2ii cu pu+beri sting0toare4
$"&"
Insta+a2ii de stingere cu #!
2
#!
2 Z
e-te 'n +a* incolor 4i inodor3 -e di*olv '4or n ap3 -ol'1ilitatea -c*)nd odat c'
cre4terea temperat'rii" N' arde 4i n' ntre.ine arderea"
,ac C
%
e-te comprimat3 i -e d po-i1ilitatea - -e de-tind p)n la pre-i'nea atmo-2eric
normal3 o1.in)nd'=-e *pada car1onic"
E2ect'l de -tin+ere c' C
%
-e 1a*ea* pe n1'4irea 2ocar'l'i"
C
%
ca a+ent de -tin+ere are 'rmtoarele calit.i:
a0 N' di-tr'+e o1iectele 4i materialele -tin-e"
10 Ptr'nde n ori2iciile material'l'i -tin-3 2iind mai +re' dec)t aer'l"
c0 N' e-te 1'n cond'ctor de electricitate"
d0 N' e-te -en-i1il la temperat'ri -c*'te"
C
%
ca a+ent de -tin+ere e-te indicat a -e 2olo-i la:
= depo*ite amen6ate3 n ncperi c' -'pra2a. mic>
= ncperi c' doc'mente de importan. deo-e1it>
= ma4ini 4i in-tala.ii electrice ampla-ate n ncperi nc5i-e>
= tran-2ormatoare 4i +eneratoare electrice>
= centrale tele2onice a'tomate>
= centre de calc'l"
$"%"
Insta+a2ii de stingere cu pu+beri"
P'l1erea -tin+toare a devenit 'n a+ent de -tin+ere de lar+ 'tili*are" Componen.a de 1a* a
ma6orit.ii p'l1erilor -tin+toare e-te 1icar1onat'l de -odi'" n a2ar de ace-tea -e mai 2a1ric
p'l1eri pe 1a* de 1icar1onat de pota-i'3 -'l23 'ree"
Pe plan mondial -a' -ta1ilit $ +r'pe de p'l1eri -tin+toare:
a0 P'l1eri -tin+toare B3 C3 E3 e2icace la -tin+erea incendiilor de lic5ide 4i +a*e com1'-ti1ile3
la in-tala.iile 4i aparat'ra electric"
10 P'l1eri -tin+toare A3 B3 C3 E3 = 2olo-ite la -tin+erea incendiilor artate mai -'- 3 dar 4i la
cele de materiale -olide"
c0 P'l1eri -tin+toare A3B3 C3,3E3 = e2icace la toate cate+oriile de incendii prec'm 4i la
incendiile de metale '4oare"
5!u,e de inendiu. (rinip!lele m/*uri
de prevenire ! l"r
I" N@IUNI 8ENERALE
Arderea ca 2enomen e-te de2init3 drept reac.ia e7oterm a 'nei -'1-tan.e com1'-ti1ile c' 'n
car1'rant3 n-o.it3 n +eneral3 de emi-ie de 2lcri 4i 9 -a' incande4cen. 4i 9 -a' emi-ie de 2'm"
%rincipii+e arderii
Proce-'l de ardere e-te po-i1il n'mai dac -e ntr'ne-c -im'ltan3 n timp 4i -pa.i'
'rmtoarele condi.ii :
- e7i-ten.a material'l'i com1'-ti1il
- pre*en.a -'1-tan.elor care ntre.in arderea
- -'r- de aprindere3 c' ener+ie capa1il - reali*e*e temperat'r de ardere
Materialele com1'-ti1ile tre1'ie - 2ie ncl*ite pn la temperat'ra de aprindere3 pentr' ca -
ard -a' - -e men.in propa+area 2lcrii"
Arderea contin' pn cnd :
- material'l com1'-ti1il e-te con-'mat
- concentra.ia car1'rant'l'i devine mai mic dect minim'l nece-ar pentr' a men.ine arderea
- pierderile de cld'r -'nt att de mari nct n' -e mai a-i+'r cld'ra nece-ar pentr' piroli*a n
contin'are a material'l'i com1'-ti1il
- 2lcrile -'nt in5i1ate c5imic -a' -'2icient rcite pentr' a mpiedica de-24'rarea reac.iilor n
contin'are"
Arderea +a*elor are loc c' 2lacr3 ntr=o cantitate de aer -peci2ic 2iecrei -'1-tan.e +a*oa-e" n
ca*'l +a*elor com1'-ti1il lic5e2iate3 vite*a de reapri*are cre4te n 2'nc.ie de -'pra2a.a de contact c'
aer'l 4i temperat'ra medi'l'i 4i -cade n 2'nc.ie de nivel'l 'midit.ii 4i de +rad'l de inerti*are"
Eite*a de ardere n ca*'l +a*elor -e de2ine4te prin cantitatea de +a*e ce arde n 'nitatea de timp
2r a .ine comt de 2actor'l de -'pra2a.a"
!actorii care in2l'en.ea* vite*a de ardere -'nt : nat'ra a+*elor3 concentra.ia ame-tec'l'i de
+a*e3 pre-i'nea 4i temperat'ra3 prec'm 4i 'nele adao-'ri care mre-c -a' -cad -a' ani5ilea*
propa+area 2lcrii"
Comportarea la 2oc a -'1-tan.elor com1'-ti1ile +a*oa- e-te caracteri*at n +eneral de limite de
ardere" Concentra.ia minim a +a*elor n aer la care -e prod'ce arderea con-tit'e limita in2erioar3 iar
concentra.ia minim a o7i+en'l'i3 re-pectiv concentra.ia ma7im a +a*elor com1'-ti1ile la care
arderea n' mai e-te po-i1il3 limita -'perioar de ardere"
Limitele de ardere incl'de limitele de e7plo*ie 4i detona.ie" n m'lte ca*'ri limitele de ardere 4i
limitele de e7plo*ie -'nt aproape identice3 dar la ncep't orice ame-tec +a*o-3 arde c' 2lacr -ta1il3
d'p care3 n an'mite condi.ii3 a' loc reac.ii e7plo*ive"
Arderea -'1-tan.elor com1'-ti1ile lic5ide c' e7cep.ia 'lei'rilor ve+etale o7idate3 a di-per-iei
'nor lic5ide pe 'n corp pro- -e 2ace d'p vapori*are 4i n'mai n -tare +a*oa-"
Eite*a de ardere n ca*'l lic5idelor depinde de -'pra2a.a li1er a ace-tora3 de vite*a de evaporare
4i de cantitatea de cld'r tran-mi- de 2lcri"
;pre deo-e1ire de +a*e 4i lic5ide care ard -'1 2orm de 2lcri3 n ca*'l -olidelor p'tem deo-e1i :
- -olide ce ard c' 2lacr > 2ie c -e tran-2orm n vapori 2r de-comp'nere direct prin -'1limare3
2ie prin topire 'rmat de vapori*are" Arderea n ace-te ca*'ri3 e-te 2oarte a-emntoare c' cea a
lic5idelor3 avnd loc n ntre+ime n 2a* +a*oa-"
- Corp'ri -olide care pre*int -im'ltran cele do' mod'ri de com1'-tie" !a*a de ardere e-te
precedat de o de-comp'nere a pr.ilor nc neaprin-e c' de+a6are de vapori -'1 in2l'en.a
cld'rii de+a6ate de 2rac.i'nile aprin-e" Acea-t piroli* ia 2orme varia1ile n 2'nc.ie de comp'4i
re-pectivi3 dar 4i de condi.iile concrete3 n care -e de-24oar arderea"
Eite*a de ardere a -olidelor e-te determinat de :cantitatea materialelor com1'-ti1ile3 -'pra2a.a
de ardere n 'nitatea de timp"
Eite*a de ardere n' e-te con-tant depin*nd de : compo*i.ia c5imic3 propriet.ile materialelor
com1'-ti1ile3 condi.iile meteo3 vite*a vnt'l'i3 +rad'l de 'miditate3 aport'l de aer proa-pt n
vecintatea material'l'i3 -'pra2a.a -peci2ic"
Materialele p'lveri*ate n -'-pen-ie n aer3 -'1 2orm de nori n contact c' -'r- de aprindere n
an'mite concentra.ii3 pot ini.ia arderi e7plo*ive"
Aprinderea 'n'i ame-tec com1'-ti1il +a*o-3 repre*int ad'cerea la o an'mit temperat'r3
temperat'ra de aprindere3 ntr='n an'mit p'nct3 'nde are loc ini.ierea3 com1'-tia contin' pn tot
material'l a ar-"
Temperat'ra de aprindere repre*int temperat'ra minim la care o -'1-tan. +a*oa-
com1'-ti1il a2lat n pre*en.a aer'l'i -a' o7i+en'l'i3 tre1'ie ncl*it pentr' a -e aprinde > n
contact c' o -'r- de ini.iere ea va arde n contin'are d'p ndeprtarea -'r-ei"
Temperat'ra de in2lama1ilitate -e de2ine4te ca temperat'ra minim3 la pre-i'nea atmo-2eric
normal3 la care vaporii de+a6a.i de 'n com1'-ti1il lic5id 2ormea* c' aer'l3 dea-'pra -'pra2e.ei -ale3
'n ame-tec de o an'mit concentra.ie3 ce -e aprinde la contact'l c' o -'r- de aprindere"
Temperat'ra de in2lama1ilitate in2l'en.ea* vite*a de ardere a lic5idelor" C' ct e-te mai -c*'t3
c' att vite*a de ardere e-te mai mare"
n ca*'l corp'rilor -olide3 de2inirea 'nei temperat'ri de aprindere e-te o pro1lem mai comple7
dect n ca*'l +a*elor -a' lic5idelor"" temperat'r de aprindere n' poate 2i de2init n termenii 'nei
temperat'ri medii a ma-ei -olid'l'i" Ca 'rmare temperat'ra de aprindere -e de2ine4te ca temperat'ra
de -'pra2a. minim la care de1it'l de volatil e-te -'2icient pentr' a men.ine o 2lacr -'-.in't la
-'pra2a."
Com1'-ti1ilitatea repre*int proprietatea 'n'i material de a=l aprinde 4i de a arde n pre*en.a
aer'l'i3 contri1'ind la cre4terea cantit.ii de cld'r de*voltata de incendi'"
Materialele 4i elementele de con-tr'c.ie -e cla-i2ic din p'nct de vedere al com1'-ti1ilit.ii n
do' +r'pe :
- incom1'-ti1ile Z care3 2'nc.ie de proprietatea lor de a -e aprinde '4or -a' +re' 4i de capacitatea
de a contri1'i la de*voltarea incendi'l'i -e cla-i2ic n patr' cla-e de com1'-ti1ilitate
C& Z practic nein2lama1ile
C% Z de2icit in2lama1ile
C$ Z medi' in2lama1ile
C: Z '4or in2lama1ile
Materialele din +r'pele C& Z C% -'nt de2inite drept +re' com1'-ti1ile Z arderea avnd loc
doar n ca*'l e7i-ten.ei 'nei -'r-e e7terioare de 2oc -a' de temperat'ri nalte
Lic5idele com1'-ti1ile -e mpart n 'rmtoarele cla-e de com1'-ti1ilitate n 2'nc.ie de
temperat'ra de in2lama1ilitate a vaporilor :
I c' Li c %B
II c' Li d %B 9 <<
III c' Li d << 9 &((
IE c' Li e &((
Materialele 4i -'1-tan.ele depo*itate -e cla-i2ic n 'rmtoarele cla-e de peric'l'*itate :
P& Z 2r peric'lo*itate" E7" : minere'ri3 1eton3 con-erve n c'tii metalice -a' 1orcane"
P% Z c' peric'lo*itate red'-
A" materiale din cla-a P& 3 n am1ala6e c' com1'-ti1ilitate red'-
B" materiale care -e aprind +re'3 c' o vite* red'- de ardere 4i n' a' p'tere calori2ic
mare"E7" : r4ini3 piei 1r'te3 1alo.i ln3 prod'-e de pani2ica.ie"
C" lic5ide com1'-ti1ile inerte n am1ala6e com1'-ti1ile" E7" : lapte3 ap mineral n 1'telii de
pla-tic"
P$ Z c' peric'lo*itate medie
A" materialele din cla-ele P& 4i P% am1alate n c'tii de carton
B" materialele c' com1'-ti1ilitate medie3 c' p'tere calori2ic cel m'lt %A3$ MK9Q+3 n orice
2el am1alate3 c' e7cep.ia celor din materiale pla-tice" E7": o1iecte ma-ive din lemn3 2i1re animale3
2i1re arti2iciale c' com1'-ti1ilitate red'-3 articole de piele etc"
C" lic5ide com1'-ti1ile c' temperat'ra de in2lama1ilitate mai mare de &(( +rade3 n am1ala6e
com1'-ti1ile"
P: Z c' peric'lo*itate mare
A" materialele 4i prod'-ele din cla-ele P& 4i P$ n am1ala6e de materiale pla-tice
B" materialele com1'-ti1ile c' vite* mare de ardere -a' c' o p'tere caloric mai mare de %A3
$ MK 9 Q+" E7" : 2i1re arti2iciale3 2i1re ve+etale3 paie3 carton3 ca'ci'c
C" materiale3 prod'-e incom1'-ti1ile care pot -'2eri deteriorri importante" E7" : aparat'r
electric3 electronic3 t'1'ri electrice3 medicamente3 prod'-e co-metice"
," materialele care -'1 e2ect'l temperat'rii de+a6 cantit.i importante de +a*e" E7" :
policlor'ra de vinil3 te2lon3 acid clor5idric3
E" lic5ide com1'-ti1ile din cla-a P$ n am1ala6e com1'-ti1ile
!" lic5ide com1'-ti1ile c' temperat'ra de in2lama1ilitate ntre <( +rade 4i &(( +rade n
am1ala6e incom1'-ti1ile" E7": motoriin3 -moal3 'lei'ri"
P< Z c' peric'lo*itate deo-e1it de mare
A" materiale in-ta1ile care -e pot de-comp'ne e7plo*iv la temperat'r nat'ral3 materiale
care pot e7ploda -'1 e2ect'l ncl*irii3 2recrii3 lovirii" E7": acid acrilic3 ap o7i+enat concentrat3
acetilen3 c5i1rit'ri de 2o-2or al13 m'ni.ie e7plo*iv -a' incendiar
B" materialele care n contact c' alte materiale pot da na4tere la reac.ii e7plo*i1ile -a' -e pot
aprinde" E7": aceton3 acid acetic3 pro7i*i de pota-i' -a' -odi'"
C" materiale -'-cepti1ile - -e aprind -pontan" E7": de4e'ri de ca'ci'c3 l'cern3 etc"
," -'1-tan.e o7idante capa1ile - ini.ie*e arderea E7" : acid a*otic3 -'l2'ric3 clor3 a*otat de
pota-i'"
E" materiale care -'1 e2ect'l cld'rii de+a6a cantit.i mari de +a*e" E7" :amine3 aceton3
2o-2or3 acetat de pl'm1"
!" materiale care n contact c' apa -e aprind" E7": calci'3 5idro7id de calci'3 ma+ne*i'
metalic3 -odi' metalic3 'rani'"
8" recipien.i c' +a*e comprimate
H" -'1-tan.e -a' materiale c' p'tere caloric pe-te $$3# MKQ+3 -a' n ca*'l lic5idelor
temperat'ra de in2lama1ilitate mai mic de << +rade"E7" : clora.i3 per+ament de -odi'3 pero7i*i de
pota-i'3 1en*in3 -'l2'r de car1on3 propan3 1'tan3 5idro+en3 metan"
Cate+oria de pericol de incendi' de2ine4te an-am1l'l opera4i'nilor 'n'i proce- te5nolo+ic
-a' ale 'nor activit.i avnd'=-e n vedere caracteri-ticile de comportare la 2oc ale materialelor 4i
-'1-tan.elor implicate"
A-t2el3 *onele3 ncperile3 -ec.iile3 cldirile 4i in-tala.iile n aer li1er -e cla-i2ic n cinci
cate+orii de pericol de incendi' :
cate+oria A : -'1-tan.e c' tendin. de aprindere -pontan3 lic5ide c' temperat'ra de in2lamare a
vaporilor -'1 %B +rade C3 +a*e -a' vapori c' limita in2erioar de e7plo*ie -'1 &( I
cate+oria B : lic5ide c' temperat'ra de ion2lama1ilitate a vaporilor ntre %B 4i &(( +rade C > +a*e
4i vapori c' limita in2erioar de e7plo*ie mai mare de &( I: 2i1re3 pra2'ri3 p'l1eri"
Cate+oria C : -'1-tan.e com1'-ti1ile -olide3 lic5ide c' temperat'ra de in2lama1ilitate a vaporilor
pe-te &(( +rade C"
Cate+oria , : -'1-tan.e incom1'-ti1ile c' poten.ia termic ridicat / n -tare de 2ier1inte3
incande4cente -a' topie 03 c' de+a6ri de cld'r radiat3 2lcri -a' -cntei3 -'1-tan.e +a*oa-e3
lic5ide -a' -olide care ard n calitate de com1'-ti1il"
Cate+oria E : -'1-tan.e -a' materiale incom1'-ti1ile n -tare rece -a' materiale com1'-ti1ile n
-tare de 'miditate naintat > a-t2el c e-te e7cl'- po-i1ilitatea aprinderii lor"
0/*uri
n acea-t cate+orie -'nt incl'-e m-'ri te5nico=or+ani*atorice l'ate pentr' red'cerea ri-c'l'i
de incendi'3 iar ace-tea -'nt :
- m-'ri pentr' red'cerea -arcinii termice / p-trarea n -ec.ii de prod'c.ie a 'nei cantit.i de
materiale com1'-ti1ile limitat la nece-it.ile 'nei -in+'re *ile de prod'c.ie 0"
- red'cerea -'r-elor de aprindere / 'tili*area il'minat'l'i nat'ral n loc de cel arti2icial3 'tili*area
-i-temelor de ncl*ire c' termo2icare n loc de -o1e 0"
- montarea 'nor -i-teme3 in-tala.ii 4i di-po*itive certi2icate de limitare 4i -tin+ere a incendiilor"
- i+ni2'+area3 d'p ca* a 'nor materiale com1'-ti1ile
- depo*itarea core-p'n*toare a -'1-tan.elor c5imice c' ac.i'ne reciproc"
- reali*area 'nor dop'ri i+ni2'+e la trecerile ca1l'rilor electrice prin plan4ee com1'-ti1ile 4"a"
II" N@IUNI ,E;PRE EELU@IA INCEN,IILR
&" Incendi' 4i 2a*ele -ale
Incendi'l e-te 'n proce- comple7 de ardere3 c' evol'.ie nedeterminat3 incl'*nd 4i alte
2enomene de nat'r 2i*ic 4i c5imic / tran-2er de cld'r3 2ormarea 2lcrilor3 -c5im1'l de +a*e c'
medi'l ncon6'rtor3 tran-2ormri -tr'ct'rale prod'-e n materialele de con-tr'c.ie 4i elemente de
re*i-ten."
Apari.ia 2ocar'l'i ini.ial" E-te 2a*a n care3 datorit 'nor mpre6'rri 2avora1ile3 -'nt p'-e n
contact material'l com1'-ti1il c' -'r-a de aprindere3 a crei ener+ie ac'm'lat n timp'l pierderii
de contact3 d'ce la ini.ierea incendi'l'i"
!a*a de ardere lent" Acea-t 2a* are o d'rat e7trem de variat" A1-ent n n'meroa-e ca*'ri ea
poate d'ra doar cteva min'te3 ore 4i n 'nele -it'a.ii *ile 4i -ptmni n ca*'l arderii mocnite"
!a*a de ardere activ" n acea-t 2a*3 arderea -e propa+ la toate o1iectele nvecinate c' 2ocar'l3
avnd aer'l nece-ar nc n cantitate -'2icient"
!a*a de ardere +enerali*at" ,'p prod'cerea 2enomen'l'i de 2la-5=over / -a' m'lt mai rar de
1ac?dra2t 03 arderea -e +enerali*ea* n ntrea+a incint" Temperat'rile -e 'ni2ormi*ea* -pre
valori ma7ime3 tran-2er'l de cld'r prin radia.ie devenind net preponderent" n c'r-'l ace-tei
2a*e3 -tr'ct'rile de re*i-ten. -'nt cele mai a2ectate de incendi'> -e 2i-'rea* 4i -e di-loc pere.ii3
-e lr+e-c de-c5iderile 4"a"3 avnd ca 'rmare propa+area incendi'l'i n incintele apropiate 4i apoi
n ntrea+a cldire"
!a*a de re+e-ie" n c'r-'l ace-tei 2a*e3 temperat'ra ncetea* - mai crea-c3 apoi ncepe - -cad
datorit ep'i*rii com1'-ti1il'l'i3 dar -cderea n' e-te 1r'-c3 ac.ionnd n contin'are di-tr'ctiv
a-'pra -tr'ct'rilor"
Avnd n vedere propriet.ile 2i*ico=c5imice ale +a*elor de ardere 4i ale materialelor
com1'-ti1ile3 orice incendi' 'rmea* n primele 2a*e3 'n model de de*voltare -pa.ial d'p an'mite
re+'li +enerale" C'noa4terea ace-t'i model permite identi2icarea mai rapid a amprentei incendi'l'i"
a0 n *ona 2ocar'l'i / n care -=a declan4at incendi'l 0 arderea d'rea* mai m'lt dect n -pa.iile
nvecinate 4i de-eori c' o inten-itate mai mare"
10 ,atorit +re't.ii mai mici dect a aer'l'i +a*ele de ardere 4i 2'm'l a' o tendin. nat'ral de
propa+are a-cendent"
c0 Aprinderea ini.ial evol'ea* -pre incendi'l de*voltat n'mai dac dea-'pra 2lcrii ini.iale
a-cendente -e +-e-c materiale com1'-ti1ile n cantitate -'2icient pentr' cre4terea vol'm'l'i
proce-elor de ardere"
d0 Propa+area lateral a incendi'l'i -e prod'ce pn la limita -pa.i'l'i din medi'l ncon6'rtor3 c'
o vite* mai mare at'nci cnd e7i-t o o1-tr'c.ie pe direc.ia a-cen-ional"
e0 Avnd n vedere tendin.a de propa+are a-cen-ional a incendi'l'i toate 2ocarele de ardere
-it'ate n partea de 6o- a -pa.i'l'i inve-ti+at tre1'ie depi-tate 4i anali*ate ca po-i1ile 2ocare de ini.iere
a incendi'l'i3 n n'meroa-e ca*'ri3 ace-tea -'nt -it'ate c5iar la nivel'l pardo-elii"
III" CLA;I!ICAREA CAUMELR ,E INCEN,IU
;e con-ider -'r-e de aprindere : arc c' -cnteie electric> e2ect'l termic al c'rent'l'i electric>
-c'rtcirc'it electric> electricitate -tatic> 2lacr nc5i-> 2lacr de-c5i-> e2ect termic> 2recare>
-cnteie mecanice3 6ar -a' -cnteie / .i+ara0> a'toaprindere> reac.ie c5imic> e7plo*ie> -'1-tan.e
incendiare> tr-net> alte -'r-e / radia.ie -olar3 ener+ie n'clear3 cderea 'nor corp'ri din atmo-2er 0"
Mi6loace care prod'c -'r-e de aprindere pot 2i :
- electrice3 aparate electroca-nice3 mi6loace de il'minat electric3 aparate de ntrer'pere 4i control3
cond'ctori 4i alte ec5ipamente>
- -i-teme care prod'c electricitatea -tatic : depo*itare3 ve5ic'lare 4i tran-port lic5ide 4i -a' p'l1eri
com1'-ti1ile3 c'rele de tran-mitere a mi4crii3 -plarea n lic5ide com1'-ti1ile3 ec5ipament3
'nelte 4i -c'le care -e ncarc electro-tatic"
- Mi6loace c' 2lacr de-c5i- : 1ric5ete3 c5i1rit'ri3 lmpi3 -pirtiere3 l'mnri3 tor.e"
- !oc n aer li1er
- @i+ar
- Aparate de ncl*it : ca*ane3 c'ptoare3 aparate de +tit3 -o1e3 '-ctoare3 di-po*itive pentr' -'d'r3
tiere -a' lipire c' +a*e ori lic5ide com1'-ti1ile
- Utila6e 4i -i-teme de ac.ionare : motoare3 locomotive3 ma4ini
- Metale care ard -a' care prod'c -c'r+eri topite
- Cond'cte pentr' a+en.i termici3 ventilare -a' prod'-e de ardere : 1'rlane 4i co4'ri de 2'm3
cond'cte de ncl*ire -a' te5nolo+ice c' a1'r -a' c' alte 2l'ide calde"
- Prod'-e ce -e pot aprinde -pontan
- Prod'-e 4i -'1-tan.e care pot prod'ce e7plo*ii
- Tr-net
- Corp'ri -'prancl*ite de -oare
- Reactoare c' arme n'cleare
mpre6'rri determinante intervin ca parametr' 4i n eval'area ri-c'l'i de incendi'3 ele pot 2i
+r'pate a-t2el :
- in-tala.ii electrice de2ecte
- ec5oamente electrice improvi*ate
- aparate electrice -'1 ten-i'ne
- -i-teme de ncl*ire de2ecte
- mi6loace de ncl*ire improvi*ate
- mi6loace de ncl*ire ne-'prave+5eate
- co4'ri3 1'rlane de 2'm de2ecte -a' nec'r.ate
- cen'43 6ar -a' -cntei de la -i-teme de ncl*ire
- 6oc'l copiilor c' 2oc'l
- 2'mat'l
- 2oc'l de-c5i-
- -'d'ra
- aprinderea -pontan -a' reac.ii c5imice
- -cntei mecanice3 electro-tatice -a' de 2recare
- -c'r+eri de prod'-e in2lama1ile
- de2ec.i'ni te5nice3 con-tr'c.ii monta6
- nere+'li or+ani*atorice
- de2ec.i'ni te5nice de e7ploatare
- e7plo*ie 'rmat de incendi'
- accident te5nic
- tr-net 4i alte 2enomene nat'rale
- ac.i'ne inten.ionat
- alte mpre6'rri
- nedeterminate
Cla-i2icarea incendiilor n raport c' ca'*ele care le=a' prod'- -e poate 2ace n 2'nc.ie de
elementele o1li+atorii men.ionate mai -'-3 dar3 n cele mai m'lte ca*'ri3 -e optea* pentr' anali*a
nat'rii -'r-ei de aprindere
A-t2el -e pot deo-e1i 'rmtoarele cate+orii :
&" ;'r-e de aprindere c' 2lacr :
- 2oc'ri n aer li1er
- 2lacr / c5i1rit3 l'mnare 0
- 2lcri de la aprate termice
%" ;'r-e de aprindere de nat'r termic :
- o1iecte incande-cente / .i+ar3 topit'ri metalice3 1ec'ri 4i proiectoare electrice3 6ar cen'43 *+'r
de la aprate de ncl*it3 partic'le incande4cente de la -'d'r 0"
- cld'r de+a6at de aparate termice
- eect'l termic al c'rent'l'i electric
- c4'ri de2ecte 4i nec'r.ate / 2i-'ri3 -cntei 0
$" ;'r-e de aprindere de nat'r electric :
- arc'ri 4i -cntei electrice
- -c'rtcirc'it / ec5ipamente3 ca1l'ri 0
- electricitate -tatic
:" ;'r-e de aprindere -pontan :
- aprindere -pontan de nat'r c5imic / incl'-iv reac.ii c5imice e7oterme 0
- aprindere -pontan de nat'r 2i*ico=c5imic
- aprindere -pontan de nat'r 1iolo+ic
<" ;'r-e de aprindere de nat'r mecanic :
- -cntei mecanice
- 2recare
#" ;'r-e de aprindere nat'rale :
- cld'r -olar
A" ;'r-e de aprindere datorate e7plo*ivilor 4i materialelor incendiare
B" ;'r-e de aprindere indirecte / radia.ia 'n'i 2ocar de incendi'> 2lacra 'n'i ame-tec e7plo*iv 0"
IE" CERCETAREA CAUMELR ,E INCEN,IU
Cercetarea ca'*elor de incendi' tre1'ie n.elea- ca 'n an-am1l' de m-'ri 4i ac.i'ni
or+ani*atorice3 te5nice 4i operative care incl'de metode3 procedee 4i mi6loace -peci2ice n vederea
-ta1ilirii preci-e a mpre6'rrilor3 -'r-elor3 mi6loacelor de aprindere 4i3 d'p ca*3 a a'torilor care a'
+enerat prod'cerea incendi'l'i -a' eveniment'l'i 'rmat de incendi'"
;cop'rile activit.ii de cercetare a incendiilor -'nt:
- de-coperrea mpre6'rrilor 4i ca'*elor reale care a' +enerat incendi'l
- prevenirea n viitor a incendiilor datorate ca'*elor 4i mpre6'rrilor -imilare -a' a-emntoare
celor cercetate"
-ri6inirea or+anelor de cercetare penal n el'cidarea ca'*elor3 n identi2icar
TACTICA ;TIN8ERII INCEN,IILR
;UB;TAN@E ;I PRCE,EE
PENTRU INTRERUPEREA PRCE;ULUI ,E AR,ERE
&" ;UB;TAN@E ,E ;TIN8ERE PRIN RCIRE
&"&" APA
Apa e-te cel mai vec5i a+ent de -tin+ere" ;e +-e4te n cantit.i con-idera1ile3 e-te ie2tin 4i
relativ '4or de proc'rat3 4i are o mare p'tere de rcire"
Cld'ra -peci2ic a apei la pre-i'ne atmo-2eric normal 4i la temperat'ra de %(
(
Cel-i'- e-te e+al c' & ?cal9?+" La temperat'ra de &((
(
Cel-i'- 4i & atm trece n -tare de
vapori> & l de ap la o temperat'r de &(
(
Cel-i'- are nevoie pentr' a -e evapora complet de
#%C ?cl3 2orm)nd'=-e apro7imativ &#((=&A(( l a1'r" Apa poate 2i p'lveri*at p)n la cea."
E-ectu+ de stingere a incendii+or cu ap0 se rea+i,ea,0 prin "
1 rcirea material'l'i care arde>
1 i*olarea -'pra2e.ei incendiate de o7i+en'l din aer>
1 ac.i'nea mecanic3 n -pecial c)nd -e 2olo-e4te -'1 2orm de 6et compact"
E-ectu+ principa+ a+ apei +a stingerea incendii+or + constitue r0cirea materia+u+ui care arde4
Apa care vine n contact cu materia+u+ aprins absoarbe c0+dura/ o trans-orm0 n vapori 3i
prin saturarea spa2iu+ui ncon9ur0tor +imitea,0 accesu+ aeru+ui spre -ocaru+ incendiu+ui4
#apacitatea de p0trundere a apei n -ocaru+ incendiu+ui depinde de dimensiuni+e pic0turi+or/
de presiunea dinamic0 a 9etu+ui/ de mi3carea curen2i+or de aer 3i a procese+or de ardere/ de
vite,a de mi3care a pic0turi+or/ de gradu+ de evaporare a apei/ de capacitatea apei de a
pre+ua c0+dura de +a supra-a2a substan2ei care arde 3i de propriet02i+e materia+e+or
combustibi+e aprinse4
Apa poate 2i 2olo-it la -tin+erea incendiilor de materiale -olide3 de lic5ide
com1'-ti1ile mi-ci1ile c' ap3 -i la alte materiale3 c)nd -e a2l -'1 2orm p'lveri*at -a'
a1'r3 dac apa n' poate -tin+e complet 'n incendi'3 -e 2olo-e4te ade-ea mpre'n c' alte
-'1-tan.e -tin+toare / p'l1eri -tin+toare3 etc0"
%roprieta2i+e apei care1i +imitea,0 domeniu+ de uti+i,are"
1 den-itatea relativ mare>
1 1'n cond'ctoare de electricitate>
1 reac.ionea* c' o -erie de -'1-tan.e c5imice3 +ener)nd3 d'p ca*3 5idro+en -a' o7i+en>
1 reac.ionea* la temperat'ri 6oa-e c' 'nele metale ca -odi'3 pota-i'3 p't)nd'=-e ridica
temperat'ra local pana la #((
(
Cel-i'- -i de+a6 n 'nele ca*'ri3 5idro+en>
1 reac.ionea*a c' car1'ra de calci'3 e7otermic3 c' de+a6are de acetilen"
Apa -e re2'lea* a-'pra *onelor de ardere -'1 2orma de 9et compact -i 9et pu+veri,at4
/cea. -a' ploaie03 -ol'.ii de ap ne'mectate -i -ol'.ii ale -'1-tan.elor apoa-e ale -r'rilor"
Jetu+ compact -e caracteri*ea* prin vite*e mari a c'rent'l'i nentrer'pt de lic5id3
printr=o n-emnat 2or. de 4oc3 prin concentrarea 'nei mari ma-e de ap pe o -'pra2a. mic
4i prin po-i1ilitatea de re2'lare la di-tan. mare"
#apacitatea de p0trundere a 9etu+ui de ap0 n -ocaru+ incendiu+ui depinde de dimensiuni+e
pic0turi+or/ de presiunea dinamic0 a 9etu+ui/ de presiunea -+0c0ri+or/ a curen2i+or de aer 3i a
produse+or de ardere/ de vite,a de mi3care a pic0turi+or 3i de gradu+ de evaporare a apei n
,ona -+0c0ri+or4
Ket'l compact -e 2olo-e4te la -tin+erea incendiilor de -'1-tan.e -olide3 +a*oa-e -i
lic5ide"
Jetu+ pu+veri,at e-te alcat'it din pict'ri de ap c' diametr'l de & mm" Cerin.a e-te ca
la o pre-i'ne de <N9mp 6et'l - atin+ di-tan.a de B=C m"
(a20 de 9etu+ compact/ 9etu+ pu+veri,at pre,int0 urmatoare+e avanta9e" m0re3te de mai mu+te
ori randamentu+ de stingereA mic3orea,0 sim2itor consumu+ de ap0A nu provoac0 deteriorarea
obiecte+orA poate -i -o+osit n nc0peri unde exist0 pra- combustibi+4
%u+veri,area apei pn0 +a cea20 se poate rea+i,a prin"
1 2olo-irea aer'l'i comprimat>
1 2olo-irea naltei pre-i'ni3 de la <( p)n la &%( at>
1 2olo-irea 'nei pre-i'ni red'-e3 de la % p)n la &( at"
%entru stingerea incendii+or n nc0peri este nevoie de circa 5 +8mp supra-a20 a pardose+ii 3i
de 2/5 pn0 +a 5/> +8mp pentru incendii+e de motorin0 n re,ervoare4 Jeturi+e pu+veri,ate se
-o+osesc pentru stingerea incendii+or de +icBide combustibi+e nemiscibi+e/ inso+ubi+e n ap0 si
cu densitatea mai mic0 decat aceasta 3i care au temperaturi de in-+amabi+itate superioar0
va+orii de 70
0
#e+sius4
Apa p'lveri*at -e mai 2olo-e4te 4i la :
1 di-per-area n atmo-2er a +a*elor 4i vaporilor com1'-ti1ili +rei>
1 precipitarea 2'm'l'i re*'ltat din arderea -'1-tan.elor incendiate>
1 protec.ia per-onal'l'i care ac.ionea* la incendi'3 n *one c' temperat'ri 2oarte mari>
1 rcirea elementelor de con-tr'c.ie 4i a celor metalice"
&"%" APA IMBUNT@IT CHIMIC
%entru a mari puterea de p0trundere a apei n masa materia+e+or cu care vin n contact s1a
ac2ionat asupra tensiunii super-icia+e a acesteia4 %ractic/ exist0 posibi+itatea de a reduce
sim2itor tensiunea super-icia+0 a apei prin tratarea ei cu diver3i detergen2i ?a+cBi+1ari+/
su+-onat de sodiu<4
Utili*area apei m1'nt.it c5imic d'ce la -cderea c' $<=<(I a cantit.ilor de ap
2olo-ite la -tin+erea incendiilor"
Apa im1'nt.it c5imic e-te recomanda1il a -e 2olo-i la -tin+erea incendiilor de
materiale 1o+ate n cel'lo*3 c'm e-te lemn'l3 te7tilele3 1'm1ac'l3 5)rtia3 etc"
&"$" INTEN;ITATEA ,E RE!ULARE A APEI LA ;TIN8ERE
Cantitatea de -'1-tan. -tin+atoare / l -a' ?+0 re2'lat n 'nitatea de timp / - -a'
min0 pe 'nitatea de -'pra2a. incendiat /mp03 a perimetr'l'i /m0 -a' a vol'm'l'i / mc0
pentr' -tin+erea incendi'l'i3 repre*inta inten-itatea de re2'lare a apei de -tin+ere"
Pentr' re'4ita -tin+erii incendiilor tre1'ie indeplinit condi.ia:
i
r
ei
nec
i
r
-i i
nec
repre*int inten-itatea reala -i re-pectiv cea nece-ar de re2'lare a -'1-tan.ei
de -tin+ere"

%" ;UB;TAN@E ,E ;TIN8ERE PRIN IMLARE
;p'ma c5imic e-te 2ormat dintr=o ma- de 1'le de dimen-i'ni red'-e3 2iecare 1'l
2iind invelit ntr=o mem1ran lic5id 'mpl't c' dio7id de car1on3 care -e 2ormea* pe cale
c5imic n 'rma reac.iei dintre -'1-tan.ele care +enerea* -p'ma /-'1-tan.a acid 4i -'1-tan.a
1a*ic0" ;'1-tan.a acid e-te 2ormat3 de re+'l3 din -'l2at de al'mini' -a' acid -'l2'ric de o
an'mit concentra.ie3 iar cea 1a*ic din 1icar1onat de -odi' -a' pota-i'" A-t2el:
H
%
;
:
b% NaHC
$
d Na
%
;
:
b% C
%
b %H
%

Ca stabi+i,atori3 care -e ada'+ -ol'.iilor3 -e 2olo-e-c: +l'co*a3 -aponina3 e7tract'l de


lemn d'lce3 -p'man.i pe 1a* de al1'mine"
Pentr' in-tala.iile 2i7e -i -emi2i7e -e 2olo-e4te pra-u+ unic /ame-tec 2ormat din -'l2at
de al'mini'3 1icar1onat de -odi' 4i -ta1ili*atori0"
Pentr' sting0toare/ -'1-tan.ele c5imice din care -e o1.ine -p'ma -'nt c'no-c'te -'1
n'mele de ncrct'ri: A / acid0 -i B / 1a*0"
Coe2icient'l de n2oiere repre*int raport'l dintre vol'm'l -p'mei 2ormate -i vol'm'l
-ol'.iilor prod'-elor A -i B >
#oe-icientu+ de n-oiere d EOOOOOO
EabE1
%"%" ;PUMA !IMIC ;AU MECANIC
Acea-ta -e o1.ine prin di-per-area aer'l'i n -ol'.ii din -p'man.i n ap3 4i ale cror
concentra.ii de nat'r c5imic -'nt determinate de caracteri-ticile lor 2i*ico=c5imice" Ace-te
-p'me -'nt 2ormate din 1'le3 al cror nveli4 con.ine molec'le de -p'mant 'mpl'te c' aer"
;p'mele 2i*ice -a' -p'mele mecanice -'nt mai per-i-tente3 necoro*ive" Ca -p'mant -e
2olo-e4te -p'mo+en'l lic5id -a' -p'mo+en'l pra2" Cel mai 1'n -p'mo+en -e o1.ine din
proteine /2in de copite 4i coarne0"
n raport de coe2icient'l de n2oiere -e o1.in 'rmtoarele -p'me:
1 spuma grea/ c' coe2icient'l de n2oiere p)n la %(>
= spuma medie/ la care coe2icient'l de n2oiere e-te %( Z %((>
= spuma u3oar03 la care coe2icient'l de n2oiere e-te %(( Z &((("
Al
%
/;
:
0
$
b#
NaHC
$
d # C
%
b% Al/H0
$
b $
Na;
:
;p'mele mecanice 4i c5imice -e 2olo-e-c la -tin+erea -'1-tan.elor lic5ide aprin-e3
care n' di-tr'+ nveli4'l de lic5id al 1'lelor -p'mei3 prec'm 4i a -'1-tan.elor -olide3 care n'
reac.ionea* c' -ol'.iile apoa-e ale -r'rilor3 ca 4i de +a*e n re+im red'- de pre-i'ne"
;p'ma -e mai poate 2olo-i la protec.ia materialelor 4i elementelor de con-tr'c.ie3
mpotriva cld'rii radiate"
LicBidarea incendii+or -e reali*ea* prin 6et'ri de -p'm3 re2'late pe -'pra2a.a
com1'-ti1ililor care ard3 prin dever-area din 'tila6e +eneratoare -pecial con-tr'ite"
E-ectu+ de stinger a+ spumei con-t n reali*area 'n'i -trat de o an'mit +ro-ime3 care
provoac rcirea par.ial a -'pra2e.ei aprin-e3 mpiedic ie4irea vaporilor n *ona de 2lcri
-a' acce-'l o7i+en'l'i atmo-2eric"
;e recomand $ mod'ri de re2'lare a -p'mei pe -'pra2e.ele incendiilor:
1 sub -orm0 de 9et -a' tangent +a supra-a2a incendiu+uiA
1 deversare +in0/ pe plan'ri vericale -a' nclinate3 n *ona de ardere>
= re-u+are de +a distan20/ din t'n'ri de -tin- incendii pe -'pra2a.a incendiat4
;p'ma tre1'ie - ai1 'rmtoarele calit.i: -+uiditateA coe-icient de n-oiereA densitateA
persisten20A aderen20A timp de stingere minim etc"
E-icien2a spumei depinde de: caracteri-ticile in-tala.iilor e7i-tente pe ma4inile
-peciale de incendi'> pre-i'nea apei> propor.ia de -p'm 4i ap> temperat'ra medi'l'i
am1iant"
;p'ma tre1'ie - 2ie diri6at c' v)nt'l n -pate3 pentr' a -e p'tea -c'r+e ncet"
Fpuma cu coe-icient mare de n-oiere sau spuma u3oar0 se uti+i,ea,0 pentr' -tin+erea
incendiilor i*1'cnite n ncperi prin in'ndarea ace-tora3 n ma+a*iile navelor3 n -'1-ol'ri3 n
canale de ca1l'ri3 la -tin+erea incendiilor de materiale com1'-ti1ile 4i lic5ide"
(o+osirea spumei u3oare pre,int0 urm0toare+e avanta9e" 'tili*area 'nei cantit.i
minime de ap /& Z % & pentr' &((( l -p'm0> -tin+erea rapid a incendi'l'i 4i mpiedicarea
reaprinderii> lip-a ac.i'nii coro*ive /-pre deo-e1ire de -p'ma c5imic0> ptr'nderea -p'mei n
loc'ri +re' acce-i1ile /pivni.e3 coridoare3 canale etc"0> lip-a 'nor e2ecte nocive a-'pra
or+ani-m'l'i 'man"
'e,avanta9e" +re'tatea red'- 4i deci in-ta1ilitate c)nd 1ate v)nt'l> pre. de co-t relativ
mare> di2ic'lt.i la ndeprtarea -p'mei3 d'p -tin+erea incendiilor> di-tan. relativ limitat de
ac.i'ne a +eneratoarelor"
%"$" APA UFAR /LI8HT Z fATER0
Acea-ta -e o1.ine dintr='n -p'mant 2l'or'rat" ;e re2'lea* a-'pra lic5idelor
nemi-ci1ile c' apa3 2orm)nd la -'pra2a.a ace-tora o pelic'l care mpiedic evaporarea lor>
volatilitatea lic5id'l'i aprin- -cade p)n la calori ce red'c aproape total inten-itatea arderii"
Apa '4oar c' coe2icient red'- de n2oiere -e poate 2olo-i 4i la -tin+erea incendiilor de
aeroport'ri"
C)nd -'1-tan.a ten-ioactiv pe 1a* de 2l'or -e ame-tec c' o -'1-tan. -p'mant
proteic3 apa '4oar are mare e2ien. la -tin+erea incendiilor"
Apa '4oar c' coe2icient medi' de n2oiere are e2ect mai mare la stingerea incendii+or
de +icBide combustibi+e dec+an3ate pe supra-a2e mari4 Ea per-i-t m'lt 4i a-i+'r o re+enerare
permanent a pelic'lei pe o d'rat mare de timp"
Apa '4oar e-te compati1il c' -p'ma proteinic 4i ntr=o oarecare m-'r 4i c'
p'l1erile -tin+toare"
n +eneral3 pelic'la de ap '4oar poate re*i-ta pe -'pra2a.a lic5id'l'i timp de < = #
min'te3 d'p care e-te indicat ca lic5id'l - 2ie acoperit c' -p'm proteinic"
E2ect'l de -tin+ere al apei '4oare tre1'ie o1.in't n dec'r- de < min'te"
%":" PULBERI ;TIN8TARE
Component'l de 1a* al 'nor p'l1eri -tin+toare e-te 1icar1onat'l de -odi'" n a2ara
p'l1erii pe 1a* de 1icar1onat de -odi' -e mai 2a1ric p'l1eri pe 1a* de 1icar1onat de
pota-i'3 -'l2at de amoni'3 car1onat de -odi'3 'ree 4i din di2eri.i comp'4i ai 1or'l'i"
La noi n .ar -=a 2a1ricat p'l1erea -tin+toare pe 1a* de 1icar1onat de -odi' den'mit
K%u+vogenL"
;'1 ac.i'nea cld'rii 1icar1onat'l de -odi' -e de-comp'ne con2orm real.iei:
& Na HC
$
g Na
%
C
$
b C
%
b H
%

n de-comp'nerea total a & ?+ p'l1ere 1icar1onat de -odi' -e de+a6 (3%# ?+ dio7id


de car1on 4i -e con-'m o cantitate de cld'r nece-ar pentr' evaporarea a $(( cm
$
ap"
Ace-tor cantit.i le core-p'nde 'n e2ect de rcire de h C< ?cal" P'l1erea pe 1a* de
1icar1onat de pota-i' e-te c' $( Z <(I mai e2icace la -tin+erea incendiilor3 dec)t p'l1erea pe
1a* de 1icar1onat de -odi'"
(+orexu+3 o p'l1ere -tin+toare care -e 2a1ric la noi n .ar3 2oarte e2icient la
-tin+erea incendiilor3 are la 1a* 1icar1onat'l de pota-i'3 'reea te5nic 4i alte -'1-tan.e
c5imice" Ac.i'nea de -tin+ere in-tantanee a 2crilor prod'-e pe timp'l incendiilor -e
datore4te ad'ct'l'i pota-i'=car1amic o1.in't prin reac.ia c5imic -olid=-olid3 n 2a*a
_microcri-talin`3 n pre*en.a 'n'i catali*ator c' con.in't de 2lor3 la temperat'ra de #(
(
C"
Ad'ct'l'i pota-ocar1amic i -e mai ada'+ o -erie de componente c5imice c'm ar 2i
dio7id'l de car1on3 a*ot'l 4i alte +a*e inerte care a' rol'l de a mri mo1ilitatea 2lore7'l'i3 n
-tare neta-at3 n mod deo-e1it n -tare 2l'idi*at3 prec'm 4i re*i-ten.a la ac.i'nea 'midit.ii
atmo-2erice 4i a a+ent'l'i de ve5ic'lare"
E2ect'l de -tin+ere al 2lore7'l'i e-te atri1'it 'nor 2enomene 2i*ico=c5imice3 -peciale
ale ad'ct'l'i pota-ocar1amic3 care mre-c vite*a de ntrer'pere a reac.iilor c5imice de ardere3
prin e2ect'l a1-or1.iei pe -'pra2a.a partic'lelor de p'l1ere a radicalilor li1eri din 2lcri 4i de
n5i1are a partic'lelor de o7idare"
La e2ect'l de -tin+ere mai contri1'ie nat'ra 4i 2ine.ea partic'lelor de p'l1ere /&(( Z
#( microni =i03 capacitatea de a de+a6a +a*e inerte 4i vapori de ap3 -'1-tan.e care rce-c 4i
dil'ea* medi'l n care e7i-t 2ocar'l de ardere"
%u+berea sting0toare K(+orexL se -o+ose3te +a stingerea incendii+or de" com1'-ti1ili
petrolieri lic5i*i /1en*ine3 petrol lampant3 motorin3 com1'-ti1il de calori2er3 pc'r3 'lei'ri
etc"0> lic5ide or+anice 'tili*ate ca -olven.i n ind'-tria de lac'ri 4i vop-ele /1en*en3 tol'en3
-olvent na2ta etc"0> pord'-e polare /metanol3 aceton3 1'tanol3 aceta.i de etil3 metil3 1'til etc"0"
;e mai poate 2olo-i 4i la -tin+erea incendiilor de +a*e com1'-ti1ile /metan3 propan3
1'tan3 +a*e de -ond3 acetilen3 +a* de coc-erie3 de cracare"
Restric2ie4 !lore7'l n' -e 'tili*ea* la -tin+erea incendiilor de -'l2'r de car1on3
penta-'l2'r de 2o-2or3 metale piro2orice 4i -'1-tan.e red'ctoare"
P'l1erile -tin+toare tre1'ie - ndeplinea-c condi.iile de: e2icacitate mare de
-tin+ere3 determinat de propriet.i c5imice 4i de +rad'l de di-per-ie> 2l'iditate 1'n n
cond'cte> capacitatea de a 2orma 'n nor compact n -'-pen-ie n aer> -ta1ilitate la 'me*ire>
-ta1ilitate termic> cond'cti1ilitate termic red'-"
$" ;UB;TAN@E !L;ITE LA RE,UCEREA CN@INUTULUI MALIM ,E
LI8EN
$"&" ,ILI,UL ,E CARBN
,io7id'l de car1on3 +a* inodor 4i incolor3 intod'- n ncperea n care a i*1'cnit
incendi'l nlt'r aer'l3 mic4orea* vite*a de ardere3 vite*a de de+a6are a cld'rii 4i -cade
temperat'ra de ardere 4i n 2inal proce-'l de o7idare -e ntrer'pe" C
%
ac.ionea* a-'pra
2ocar'l'i 4i prin e2ect'l de n1'4ire 4i rcire" E2ect'l de rcire" E2ect'l de rcire a & ?+ C
%
core-p'nde c' &<I din e2ect'l de rcire a & ?+ ap /#%C ?cal9?+0"
,in dio7id'l de car1on comprimat3 prin detent -e o1.ine *pada car1onic"
#a+it02i+e dioxidu+ui de carbon/ ca agent de stingere/ sunt" ptr'ndere n ori2iciile
o1iect'l'i aprin-3 2iind mai +re' dec)t aer'l /+re'tatea -peci2ic &3<$0> n' di-tr'+e o1iectele
4i materialele a-'pra crora -e re2'lea*> n' e-te cond'ctor de electricitate> n' -e
deteriorea* pe timp de con-ervare ndel'n+at> n' e-te -en-i1il la ac.i'nea temeperat'rilor
-c*'te"
#ea mai e-icace ac2iune de stingere se ob2ine n spa2iu incBis4 n medie -e con-ider
c pentr' -tin+erea incendiilor la ma6oritatea -'1-tan.elor e-te -'2icient o concentra.ie de $(
Z $<I n vol'm de C
%
n aer"
,io7id'l de car1on -e 2olo-e4te ca -'1-tan. -tin+toare re2'lat prin intermedi'l
in-tala.iilor 2i7e de -tin+ere3 ca a+ent de ve5ic'lare a p'l1erilor -tin+toare din -tin+toarele
de incendi' 4i ma4ini -peciale de -tin- incendii"
%entru stingerea incendii+or/ dioxidu+ de carbon se -o+ose3te +a"depo*it materiale
amena6ate n ncperi c' -'pra2a. red'-> ncperi c' doc'mente de importan. deo-e1it
/ar5ive3 m'*ee3 1i1lioteci3 la1oratoare etc"0> ma4ini 4i aparate electrice ampla-ate n ncperi
nc5i-e> tran-2ormatoare 4i +eneratoare electrice> -ta.ii de di-tri1'.ie> centrale tele2onice>
centrale de calc'l> ncperi de prod'c.ie 2r -'prave+5ere contin' a prod'c.iei> in-tala.ii -a'
'tila6e de mare vol'm c' 'n rol important economic> recipiente c' lic5ide com1'-ti1ile c' o
temperat'r de in2lama1ilitate a vaporilor -c*'t3 av)nd 'n vol'm de ma7im'm <(( m
$
3
ma+a*ii din navele maritime"
&u se uti+i,ea,0 +a incendii de"-'l23 metale '4oare ca ma+ne*i'3 titan3 pl'toni'3 'rani'3
tori'3 n apropierea cian'rilor pentr' c reac.ionea* c' ace-tea"
$"%" AMTUL
8a* 2r c'loare 4i miro-3 mai '4or ca aer'l3 -e 2olo-e4te la -tin+erea incendiilor
i*1'cnite n in-tala.iile te5nolo+ice3 2iind re2'lat din in-tala.ii 2i7e -peciale de -tin- incendii"
Concentra.ia de -tin+ere a6'n+e p)n la $&I n vol'm"
$"$" ABURUL
Ca a+ent de -tin+ere e-te 2olo-it n ind'-tria c5imic3 petroc5imic3 de lac'ri 4i
vop-ele3 n camere de '-care3 n -ta.ii de pompe 4i la 'nele in-tala.ii te5nolo+ice"
E2ect'l de -tin+ere al a1'r'l'i -e 1a*ea* mai ale- pe dil'area concentra.iei de o7i+en3
p)n la limita la care contin'area arderii devine impo-i1il"
Concentra.ia e2icient pentr' -tin+erea incendi'l'i e-te de p)n la $<I n vol'm" ;e
2olo-e4te at)t a1'r -at'rat3 c)t 4i cel -'prancl*it"
A1'r'l ca -'1-tan. de -tin+ere -e 2olo-e4te n in-tala.ii 2i7e3 -emi2i7e3 n -pecial
acolo 'nde e7i-t permanent o in-tala.ie te5nolo+ic de a1'r"
$":" APA !IN PULEERIMAT
Ca -'1-tan. de -tin+ere prin red'cerea con.in't'l'i de o7i+en3 tre1'ie - ai1
partic'le p)n la &(( i3 o1.in'te prin p'lveri*area apei -'1 nalt pre-i'ne -a' prin 'tili*area
'nor .evi p'lveri*atoare -peciale" E2ect'l de -tin+ere depinde de 'ni2ormitatea apari.iei
pict'rilor n 2l'7 4i de den-itatea 6et'l'i de ap"
:" ;UB;TAN@E ,E ;TIN8ERE PRIN INHIBI@IE CHIMIC
,intre mi6loacele de -tin+ere prin in5i1i.ie c5imic -e citea* Bidrocarburi+e
Ba+ogenate" Mi6loacele de in5i1i.ie c5imic a' p'nct'l de 2ier1ere co1or)t3 -ta1ilitatea
termic -c*'t c' 2ormarea radicalilor 4i atomilor3 care la ncl*ire trec '4or n -tare
+a*oa-"
Hodrocar1'rile 5alo+enate a' 2o-t den'mite Ba+oni" ,intre ace4tia cei mai 'tili*a.i
-'nt Ba+onii 1>01 MI 1211"
Ia+onu+ 1>01 p-trat -'1 pre-i'ne -'1 2orm lic5id are propriet.i3 -'perioare 2a. de
dio7id'l de car1on" ;e citea* -la1a l'i to7icitate p't)nd'=-e re2'la concomitent c' evac'area
per-oanelor din ncperea incendiat" E2icien.a 'nei 1'telii c' 5alon &$(& e-te ec5ivalent c'
< 1'telii de dio7id de car1on de aceea4i mrime"
Ia+onu+ 1211/ den'mit BC!3 e-te o -'1-tan. -tin+toare 2oarte e2icace pentr'
-tin+erea incendiilor"
Ftingerea incendii+or cu Bidrocarburi Ba+ogene se poate -ace cu" 6et compact3 6et
p'lveri*at3 -'1 2orm de aero-oli" Hidrocar1'rile 5alo+enate -e re2'lea* a-'pra incendi'l'i
din -tin+toare 4i din in-tala.ii 2i7e"
%rocesu+ de ntrerupere a arderii se datore3te" vapori*rii pict'rilor de -'1-tan.e
-tin+toare> ame-tecrii vaporilor -'1-tan.ei -tin+toare c' vapori de com1'-tie> interac.i'nii
2i*ico=c5imice dintre vaporii de 5aloni 4i vaporii de com1'-ti1ili"
C' c)t concentra.ia de -tin+ere e-te atin- mai repede3 c' at)t -tin+erea -e reali*ea*
ntr='n timp mai -c'rt3 iar de-comp'nerea 5idrocar1'rilor 5alo+enate e-te mai red'-"
Restric2ie4 E-te indicat ca 5alon'l &$(& - n' 2ie 2olo-it n concentra.ii mai mari de
&(I3 n *onele oc'pate normal 4i 'nde evac'area n' -e poate reali*a n mai p'.in de & min't"
,in ca'*a to7icit.ii3 'tili*area 5idrocar1'rilor la -tin+erea 'nor cate+orii de incendii
E";UR;E ,E APRIN,ERE CU !LACR
&" ;'r-e de aprindere c' 2lacr de-c5i-
C5i1rit'l
C5i1rit'l e-te cel mai o1i4n'it mi6loc 'tili*at pentr' a o1.ine o 2lacr" Cele mai r-pndite
-'nt c5i1rit'rile de -i+'ran. alct'ite dintr9'n 1. de lemn / n +eneral de plop 0 impre+nat c'
para2in 4i o +mlie ce con-t dintr=o pa-t pe 1a* de clorat de pota-i'" ;'pra2a.a de 2recare de pe
c'tie e-te alct'it dintr=o pa-t pe 1a* de 2o-2or ro4' ce con.ine clei 4i material a1ra*iv Z pra2 de
-ticl"
!lacra de c5i1rit arde timp de circa %( -ec'nde 4i poate atin+e o temperat'r de pn la #((
+rade C"
L'mnarea
,e4i l'mnarea n' mai e-te 'tili*at de m'lt ca 2actor de il'minat3 -'nt -emnalate tot'4i n
contin'are3 'nele incendii provocate de acea-t -'r- de aprindere" L'mnrile pot 2i 'tili*ate 4i ca
mi6loc de aprindere ntr*ietor la incendii inten.ionate"
Bric5eta
Bric5eta e-te 'n di-po*itiv prod'ctor de 2lacr3 ac.ionat man'al -a' electric3 2ie 'tili*nd
drept com1'-ti1il 5idrocar1'ri lic5e2iate / n=1'tan3 i*o1'tan3 propan 0" Bric5etele pot 2i de 'nic
2olo-in.3 re+la1ile3 nere+la1ile -a' c' re+lare a'tomat3 c' -a' 2r mecani-m de a'to-tin+ere3 c'
-a' 2r -i-tem paravnt"
Bric5etele l-ate la ndemna copiilor c5iar 4i cele c' mecani-m de -i+'ran.3 pot provoca
incendii +rave"
!oc'ri n loc de-c5i-
!oc'rile n loc de-c5i- aprin-e vol'ntar n di2erite -cop'ri / di-tr'ctiv3 +tit3 ncl*it 03 c'm ar
2i 2oc'l de ta1r3 2oc'l de miri4te3 2oc'l pentr' arderea +'noaielor3 de4e'rilor3 l-ate 2r
-'prave+5ere 4i -cpate de -'1 control n pd'ri3 c'r.i3 4antiere3 depo*ite3 ct 4i n -pa.ii interioare :
2oc'ri pentr' ncl*it n 5ale ind'-triale3 cldiri n con-tr'c.ie pot - -e propa+e la materialele 4i
elementele de con-tr'c.ie com1'-ti1ile din apropiere"
!lcrile ace-tor aparate a' 'n nivel termic 2oarte ridicat" !lacra 'nei lmpi de lipit poate
atin+e & <(( +rade C ln+ do*3 re-pectiv %(( +rade C la :( cm 4i &(( +rade C la A( cm3 iar cea a
'n'i ar*tor c' propan atin+e %A(( +rade C
!lacra 'n'i 1ec de -'d'r o7iacetilenic are temperat'ra de $ &(( +rade C la do*3 iar
acea-ta -cade c' di-tan.a3 la circa &( cm 2iind de &%(( +rade C iar la &((=&$( cm de circa %((
+radeC
Ace-te 2lcri prin cld'ra de+a6at3 provoac incendii :
= prin ac.i'nea direct a-'pra materialelor a2late n apropiere
- prin cond'c.ie termic Z dac pie-a metalic a-'pra creia -e e2ect'ea* l'crri de -'d'r -a'
tiere e-te n le+t'r c' 'n material '4or aprin*i1il"
n acea-t cate+orie pot 2i men.ionate3 mal4ini de +tit3 -o1e3 c'ptoare3 ar*toare3 ara+a*e Z
toate 2'nc.ionnd pe principii -imilare3 2ie c' com1'-ti1il +a*o-3 2ie c' com1'-ti1il lic5id"
!lacra ca atare3 n 2'nc.ionare normal3 poate intra n contact c' n1rcmintea con2ec.ionat
din 2i1re '4or aprin*i1ile3 provocnd incendii 4i ar-'ri +rave per-oanelor n ca'*"
Ace-te di-po*itive pot 2i 2elinare3 lmpi c' petrol / n'mite 4i c' 2lacr nc5i- 0 -'nt3 de
re+'l3 incl'-e n cate+oria -'r-elor de aprindere c' 2lacr3 de4i mod'l de ini.iere a 'n'i incendi'
di2er : 2ie prin cond'c.ie t*ermic datorit temperat'rii pere.ilor3 2ie prin 'tili*area
necore-p'n*toare Z r-t'rnare3 -par+ere3 2i-'rare> cnd lic5id'l com1'-ti1il din re*ervor'l
di-po*itiv'l'i3 -e aprinde c' 2lacr3 care intr n contact c' di2erite materiale aprin*i1ile"
Con2orm Normelor +enerale de prevenire 4i -tin+ere a incendiilor :
- e-te inter*i- 'tili*area 2oc'l'i de-c5i- n loc'ri c' pericol de incendi' 4i pe timp de vnt / loc'ri
c' pericol de incendi'3 n care -e aplic acea-t interdic.ie3 -e -ta1ile-c 4i -e marc5ea* de
per-oanele n drept 0"
- arderea re-t'rilor ve+etale3 +'noaielor3 de4e'rilor 4i a altor materiale com1'-ti1ile3 -e 2ace n
loc'ri -pecial amena6ate3 de tip crematorii3 -a' pe teren'ri pre+tite3 c' l'area m-'rilor ce -e
imp'n pentr' mpiedicare propa+rii 2oc'l'i la vecint.i3 -'prave+5ind'=-e att arderea ct 4i
-tin+erea 6ar'l'i la terminarea activit.ii"
- Per-oanele care r-p'nd potrivit le+ii de cre4terea3 ed'carea 4i n+ri6irea copiilor a' o1li+a.ia de a
l'a m-'ri pentr' prentmpinarea 6oc'l'i copiilor c' 2oc'l
- Utili*area 2oc'l'i de-c5i- pentr' prepararea 5ranei n *one de a+rement3 incinta 'nit.ilor -a'
+o-podriilor pop'la.iei -e 2ace n'mai n loc'ri amena6ate pentr' a npiedica propa+area 2oc'l'i
la vecint.i"
- E2ect'area l'crrilor de -'dare3 tiere3 lipire -a -imilare e-te inter*i- n con-tr'c.ii p'1lice pe
timp'l pro+ram'l'i c' p'1lic'l3 iar iar n in-tala.iile te5nolo+ice c' ri-c de incendi' -a' e7plo*ie3
n depo*ite ori n alte -pa.ii c' pericol de aprindere a materialelor3 prod'-elor -a' -'1-tan.elor
com1'-ti1ile e-te permi- n'mai pe 1a*a permi-'l'i de l'cr' c' 2oc -a'3 d'p ca*3 a a'tori*a.iei
de l'cr'3 d'p ce -=a' l'at m-'ri pentr' :
Evac'area per-oanelor
ndeprtarea -a' prote6area materialelor com1'-ti1ile
8olirea3 -plarea3 1lindarea tra-eelor de cond'cte -a' a 'tila6elor
Aeri-irea -a' ventilarea -pa.iilor
,otarea loc'rilor de m'nc c' mi6loace de limitare 4i -tin+ere a incendiilor"
In-tr'irea per-onal'l'i de e7ec'.ie3 control 4i -'prave+5ere a-'pra mi6loacelor p"-"i" 4i
in2ormarea -ervici'l'i de pompieri"
;e recomand aplicarea 'rmtoarelor m-'ri :
- inten-i2icarea m-'rilor ed'cative c' copiii pentr' a 2i deprin4i c' 2olo-irea corect a ara+a*'l'i
4i a altor aparate ca-nice 4i pentr' n-'4irea 4i re-pectarea re+'lilor de 2olo-ire corect a
c5i1rit'rilor 4i 1ric5etelor"
- Acordarea 'nei aten.ii deo-e1ite -'drii -a' tierii cond'ctelor care trec prin plan4ee
com1'-ti1ile -a' care a6'n+ n ncperi c' materiale com1'-ti1ile
- Monele din 1i-erici -a' alte con-tr'c.ii de c'lt care pot intra n contact c' 2lacra l'mnrilor vor
2i prote6ate core-p'n*tor / prin ndeprtarea materialelor com1'-ti1ile3 i+ni2'+are -a' late
procedee 0
HI4FGRFE 'E A%RI&'ERE 'E &ATGR) TER$I#)
&"Aprinderea de nat'r termic
-'r-ele de aprindere de ace-t tip -e caracteri*ea* prin nivel'l termic ridicat3 ac.ionnd 2ie n
contact direct c' material'l com1'-ti1il / cond'c.ie termic 03 2ie la di-tan. prin radia.ie 4i
convec.ie3 n am1ele ca*'ri ridicnd temperat'ra material'l'i la valori -'perioare temperat'rii de
aprindere -pontan" E-te o cate+orie 2oarte lar+ care incl'de o1iecte incande4cente / .i+ar3 1ec'ri
electrice 0 cld'ra de+a6at de aparate termice3 cld'ra de+a6at prin e2ect'l temic al c'rent'l'i
electric"
Radia.ia
Radia.ia termic e-te o 2orm partic'lar a tran-2er'l'i de cld'r3 n care p'rttor'l de
ener+ie e-te repre*entat de 'ndele electroma+netice"
Cond'c.ia termic
Repre*int tran-port'l direct al cld'rii n interior'l acel'ia4i corp material3 lip-it de mi4cri
aparente3 n ma-a cr'ia e7i-t di2eren.e de temperat'r3 -a' n corp'ri di2erite3 at'nci cnd ntre
ace-tea e7i-t 'n contact minim 4i di2eren.e de temperat'r"
Corp'rile incande4cente Z de nat'r di2erit / .i+ar3 1ec'ri3 topit'ri metalice 0 pot atin+e
temperat'ri ridicate3 A(( Z & <(( +radea C3 prin ace-t nivel termic ac.ionnd ca -'r- de aprindere a
materialelor com1'-ti1ile"
Incendiile datorate ne+li6en.ei 2'mtorilor / .i+ar 'itat -a' ar'ncat la ntmplare pe
materiale '4or aprin*i1ile 0 repre*int A=B I din total n 'ltimii ani"
;pre deo-e1ire de lmpile ce 2'rni*ea* a4a n'mita l'min rece3 1ec'rile incande4cente -e
caracteri*ea* prin temperat'ra ridicat la -'pra2a.a 1alon'l'i de -ticl"
;'r-e de aprindere datorate 'nor -'1-tan.e topite -e ntlne-c rar3 dar pre*int 'n nivel termic
deo-e1it de ridicat" A-t2el de pericole-'nt a-ociate c' opera.ii te5nolo+ice de-24'rate n incinte3 de
re+'l -'prave+5eate de aparat'r de m-'r 4i control3 2iind datorate3 de re+'l 'nor manevre
+re4ite -a' de2ec.i'ni" n ca*'l n care cantitatea de material topit dever-at e-te mare3 propa+area
incendi'l'i e-te rapid3 iar interven.ia di2icil"
Broc'rile de -'d'r 4i partic'lele de metal topit re*'ltate n 'rma opera.i'nilor de lipire3
tiere3 -'dare3 2ormea* o cate+orie aparte3 ce n' poate 2i identi2icat c' -cnteiele mecanice
/ re*'ltate din opera.i'ni mecanice care a' 'n poten.ial termic mai -c*'t 0 -a' partic'lele
incande4cente proiectate de +a*ele ar-e prin co4'ri"
;cnteiele de locomotiv a' di-pr't de tot din -tati-tici ca -'r- de aprindere3 odat c'
retra+erea din circ'la.ie a mi6loacelor ce le +enera' : locomotive c' a1'r3 p'tnd 2i eviden.iate doar
ca po-i1ilitate3 n ca*'l 'nor tra-ee -ec'ndare3 m'ntoa-e3 i*olate n care ace-tea -e mai 2olo-e-c"
;cnteiele care ie- pe co4'rile cldirilor de loc'it -a' ale 'nor ateliere ind'-triale a' poten.ial
termic nece-ar pentr' a ini.ia aprinderea nveli4'l'i com1'-ti1il al acoperi4'l'i re-pectiv -a' al 'nei
cldiri nvecinate3 prec'm 4i materialele com1'-ti1ile de pe teren'l ncon6'rtor" ,i-tan.a de ac.i'ne
e-te de circa &( Z $( m"
;o1ele metalice 3 n deo-e1i cele c' com1'-ti1il lic5id3 pre*int 'n pericol mai ridicat de
incendi' dect -o1ele c' ac'm'lare de cld'r3 c' o con-tr'c.ie 4i o 2'nc.ionare mai ro1'-te"
Co4'rile -e mani2e-t ca -'r- de aprindere ndeo-e1i prin -cnteie 4i partic'le incande4cente
ce ie- prin co4 4i mai p'.in prin temperat'ra pere.ilor care rareori atin+e valori importante"
Ri-c'l devine -emni2icativ n ca*'l in-tala.iilor de ncl*ire c' a1'r din 'nele o1iective
economice3 n condi.iile 2avori*ante ale dep'nerilor de pra2 / mai ale- de lemn 03 -came3 -a' a
ampla-rii materialelor com1'-ti1ile timp ndel'n+at pre aproape de ace-t mi6loc de ncl*ire" n
ace-t ca* ventila.ia in-'2icient 4i temperat'ra ce poate a6'n+e la &<(=&A( +rade C / 2'nc.ie de
a+ent'l termic 'tili*at 0 determin ac'm'larea rapid de cld'r 4i atin+erea temperat'rii de
aprindere -pontan"
0/*uri de prevenire
Aparatele de ncl*it electrice / aeroterm3 calori2er3 re4o'3 radiator3 pern electric 03 ct 4i
aparatele electroca-nice / 2ier de clcat3 televi*or 0 pot ini.ia incendii att prin prod'cerea 'nor
de2ec.i'ni de nat'r electric3 ct 4i prin cld'ra tran-mi- de aparat'l re-pectiv Z prin cond'c.ie -a'
radia.ie Z o1iectivelor 4i materialelor com1'-ti1ile pe care -'nt ampla-ate -a' care -'nt n imediata
lor apropiere"
,in ca'*a -'prancrcrii cond'ctoarelor are loc 4i deteriorarea i*ola.iei c' 2avori*area 'nor
de2ec.i'ni electrice de tip arc electric -a' -c'rtcirc'it3 la rnd'l lor poten.iale -'r-e de aprindere"
E-te inter*i- 2'mat'l n loc'ri c' ri-c de incendi'3 -ta1ilite ca atare prin re+lementri -peci2ice
-a' prin di-po*i.ii ale per-oanelor 2i*ice 4i 6'ridice"
Loc'rile 'nde e-te permi- 2'mat'l -e dotea* / lad c' ni-ip3 va- c' ap3 -tin+tor 0 4i d'p ca* -e
marc5ea* con2orm re+lementrilor -peci2ice"
Prod'-ele3 materialele 4i -'1-tan.ele com1'-ti1ile -e ampla-ea* la di-tan. de -i+'ran. 2a. de
-'r-ele de cld'r -a' -e prote6ea* a-t2el nct - n' 2ie po-i1il aprinderea lor"
;e inter*ice 2olo-irea -o1elor -a' a altor mi6loace de ncl*ire de2ecte3 -'praaalimentate c'
com1'-ti1il -a' ne-'prave+5eate3 prec'm 4i aprinderea 2oc'l'i 'tili*nd lic5ide in2lama1ile
E-te o1li+atorie veri2icarea3 repararea3 i*olarea termic 4i c'r.area periodic a co4'rilor de
evac'are a 2'm'l'i"
;e recomand l'area 4i altor m-'ri de prevenire a incendiilor c'm ar 2i :
- montarea3 ampla-area 4i 2'nc.ionarea -o1elor 4i co4'rilor -e vor e2ect'a n'mai con2orm
in-tr'c.i'nilor 2a1ricant'l'i 4i -tandardelor n vi+oare / ;TA; #AC$3 ;TA; C(A%3 ;TA; $#(A 0
- repararea 4i c'r.area periodic a -o1elor 4i co4'rilor
- c'r.area in-tala.iilorde ncl*ire periodic de de4e'ri3 -came3 pra2"
- Utili*area n'mai a aparatelor ca-nice 4i de ncl*it certi2icate 4i veri2icate
- Inter*icerea improvi*a.iilor la in-tala.iile de ncl*it 4i ne-'prave+5erii lor"
- Inter*icerea 2'nc.ionrii c' de2ec.i'ni a ace-tora"
- ,epo*itarea n +ropi -peciale a cen'4ii3 6ratec'l'i3 iar pe vreme de vnt3 -tin+erea c' ap"
- ;'prave+5erea permanent a opera.i'nilor te5nolo+ice c' materiale n -tare de incande4cen."
- Prote6area lmpilor c' incande-cen. c' +lo1'ri 4i +rtare de protec.ie"
- ,imen-ionarea corect a ca1l'rilor 4i cond'ctoarelor electrice
- Eeri2icarea permanent a -'-pendrii radiatoarelor electrice tip eleve'*3 'tili*area lan.'rilor 4i a
altor tip'ri de le+t'ri -i+'re"
HII4FGRFE 'E A%RI&'ERE 'E &ATGR) ELE#TRI#)
Incendiile provocate la in-tala.iile electrice3 att n .ar3 ct 4i n -trintate3 a' o pondere mai
mare n total'l incendiilor c' pierderi materiale importante 4i n 'nele ca*'ri c' pierderi de vie.i
omene4ti"
Re+'lile anormale de 2'nc.ionare care apar la in-tala.iile electrice pot p'ne n pericol 2ie
in-tala.ia re-pectiv3 2ie via.a per-onal'l'i de e7ploatare3 2ie medi'l ncon6'rtor prin di-tr'+erea
'nor pie-e electrice 4i ntrer'perea 2'nc.ionrii in-tala.iei -a' ini.ierea 'n'i incendi'" n toate ace-te
ca*'ri tre1'ie - intervin di-po*itivele de protec.ie3 care la ivirea 'n'i re+im anrmal - comande
i*olarea pr.ii e2ecte prin deconectarea ei3 -a' n'mai - -emanali*e*e apari.ia re+im'l'i anormal"
Cele mai 2re+vente re+im'ri anormale care pot aprea n 2'nc.ionarea in-tala.iilor electrice de
6oa- ten-i'ne 4i care con-tit'e principalele ca'*e de incendii de nat'r electric -'nt :
- -'prac'ren.ii
- -'praten-i'nile
- -cderea ten-i'nilor -'1 an'mite limite
- apari.ia ten-i'nii pe pie-e care n mod normal n' -'nt -'1 ten-i'ne
- p'nerea la pmnt a 'nei 2a*e
Principalele -'r-e de aprindere de nat'r electric re*'ltate n 'rma ace-tor re+im'ri
anormale de 2'nc.ionare3 n ordinea 2re+ven.ei de mani2e-tare -'nt :
- cre4terea temperat'rii datorit -'pra-arcinii n cond'ctoare 4i aparate
- cre4terea temperat'rii datorit c'ren.ilor de -c'rtcirc'it n cond'ctoare 4i aparate
- prod'cerea anormal de cld'r n i*ola.ie
- prod'cerea normal 4i anormal de cld'r n contacte de2ect'a-e
- arc'ri amor-ate ntre cond'ctori -a' ntre cond'ctori 4i ma-
- arc'ri 4i -cntei n aparate 4i ec5ipamente
- locali*area anormal a cld'rii n aparate de 'tili*are3 datorit 4i lip-ei po-i1ilit.ilor de di-ipare a
cld'rii prod'-e"
Arc'l electric e-te o de-crcare di-r'ptiv3 contin'3 ntre doi electro*i -'1 ten-i'ne
Arc'l electric apare n in-tala.iile electrice 4i n condi.ii normale de 2'nc.ionare3 n moment'l
de-c5iderii 'n'i circ'it electric prin intermedi'l contactelor mo1ile ale ntrer'ptoarelor 4i
-eparatoarelor" ,ac parametrii ace-t'i arc -e ncadrea* n limitele capacit.ii de r'pere a
ntrer'ptor'l'i3 el -e -tin+e 2r con-ecin.e" ,ac n- apare n alte p'ncte3 'nde n mod normal n'
e-te prev*'t a apare3 -a' dac dep4e4te capacitatea de r'pere a aparata6'l'i3 apar e2ectele -ale
deva-tatoare"
Prin -c'rtcirc'it -e n.ele+e contact'l accidental3 2r re*i-ten. -a' printr=o re*i-ten. de
valoare mic a do' -a' mai m'lte cond'ctoare a2late -'1 ten-i'ne" ;c'rtcirc'it'l -e prod'ce cnd
i*ola.ia dintre do' cond'ctoare ale 'nei in-tala.ii electrice ale 'nei re.ele -a' ale 'n'i aparat -e
de+radea* 4i cele do' cond'ctoare ntre care e7i-t o di2eren. de poten.ial a6'n+ n contact 'n'l c'
cellalt"
M-'ri p"-"i"
proiectarea3 e7ec'.ia 4i montarea oricror elemente componente ale in-tala.iei electrice tre1'ie
e2ect'at n -trict con2ormitate c' normele 4i normativele n vi+oare3 orice improvi*a.ie -a'
e7c'.ia l'crrilor de montare3 ntre.inere3 repara.ii de ctre per-onal necali2icat 4i nea'tori*at
tre1'ie e7cl'- c' de-vr4ire
remedierea imediat a oricrei de2ec.i'ni con-tatate3 aparatele 4i ec5ipamentele electrice c'
de2ec.i'ni tre1'ie deconectate imediat de la re.ea
re-pectarea -trict a condi.iilor termice -peciale la ec5ipamentele de-tinate - 2'nc.ione*e n
medi' c' pericol permanent de e7plo*ie
a-i+'rarea corectit'dinii ale+erii 4i a -electivit.ii elementelor de protec.ie > evitarea -i+'ran.elor
-'pradimen-ionate3 necali1rate
veri2icarea permanent a contactelor3 ntrer'ptoarelor3 pri*elor3 do*elor3 nlt'rarea celor
complete 4i incomplete"
Evitarea -'prancl*irii in-tala.iilor electrice prin conectarea de con-'matori pe-te p'terea
proiectat"
Eeri2icarea periodic a la+relor motoarelor electrice3 a temperat'rii carca-ei3 evitarea +riprii"
Inter*icerea 2olo-irii cond'ctelor de +a* drept le+t'r c' pmnt'l
Inter*icerea montrii ca1l'rilor3 ta1lo'rilor electrice direct pe elemente de con-tr'c.ie din
materiale com1'-ti1ile
Prevederea de carca-e de protec.ie / etan4ate core-p'n*tor 4i men.in'te nc5i-e 0 pentr'
ta1lo'rile de di-tri1'.ie3 relee3 contactoare"
Inter*icerea a+.rii de ntrer'ptoare3 cond'ctoare3 lmpi3 a 5ainelor 4i di2eritelor o1iecte
Inter*icerea l-rii ne-'prave+5eate a aparat'l'i electric n condi.iile imp'-e te5nolo+ic"
,otarea core-p'n*toare a mi6loacelor de interven.ie p-i ade+vate
Men.inerea c'rat a in-tala.iilor electrice3 prin nlt'rarea periodic a pra2'l'i3 -camelor3
corp'rilor -trine3 ce pot d'ce la cont'mri de i*ola.ii 4i 'lterior la -c'rtcirc'it"
n timp'l mi4crii prin 2recare de alte corp'ri3 corp'rile -olide3 lic5ide 4i +a*oa-e3 ndeo-e1i
cele c' re*i-ti1ilitate mare -e pot ncrca c' electricitate -tatic / pl'- -a' min'- de electroni 0
Electricitatea -tatic
Electricitatea -tatic poate provoca accidente 'rmate de e7plo*ie -a' incendi'3 n ca*'l n
care apar -im'ltan trei condi.ii :
- atmo-2er am1iant e7plo*iv
- c'r+erea -arcinilor prin de-crcarea di-r'ptiv
- ener+ia aeli1erat prin de-crcare3 -'2icient pentr' aprinderea ame-tec'l'i de +a* -a' aer=
p'l1ere"
Materiale capa1ile - prod'c de-crcri electrice -'nt :
- -olide Z ca'ci'c nat'ral 4i -intetic3 r4ini -intetice 4i de a-emenea pr'l 'man
- lic5ide Z n ordinea peric'lo*it.ii : -'l2'r de car1on3 eter3 1en*in3 5idrocar1'ri3 e-teri3
5idrocar1'ri clor'rate3 cetone in2erioare 4i alcooli
- +ate3 vapori : dio7id de car1on cnd e-te de-crcat n -tare lic5id de*volt -arcini p'ternice n
*pada car1onic3 la 2el 6et'l de a1'r de nalt pre-i'ne"
M-'ri de p"-"i"
a0 prevenirea 2ormrii -arcinilor electro-tatice :
ad'+area de aditiv n -'1-tan.e pentr' mrirea cond'ctivit.ii electrice
vite*e mai mici de c'r+ere a 2l'idelor prin cond'cte
ampla-area cond'ctelor de 'mplere a re*ervoarelor mai aproape de 2'nd'l re*ervor'l'i
rela7area prin di-po*itive -peciale Z la intrarea n re*ervoare3 care men.in lic5id'l o perioad de
timp -'2icient de mare3 care - a-i+'re -c'r+erea -arcinilor c'm'late n lic5id"
Tran-va*area prod'-elor petroliere prin 2'rt'n'ri anti-tatice"
10 le+area la pmnt Z pentr' di-per-area -arcinilor nainte de a a6'n+e la 'n nivel nalt
Le+area la pmnt a 'tila6elor3 re*ervoarelor3 cond'ctelor de metal
P'ncte colectoare pentr' c'rele de tran-mi-ie
Plan4ee 4i pardo-eli cond'ctoare
ncl.minte 4i m1rcminte 1'ne cond'ctoare de electricitate
c0 modi2icarea -'per2icial a medi'l'i :
Umiditatea relativ a aer'l'i de pe-te #(=A(I -pore4te cond'cti1ilitatea -'pra2e.ei corp'rilor
i*olante prin 2ormarea 'n'i 2ilm de ap care prod'ce di-iparea -arcinilor electrice
Inter*icerea 'tila6elor nc5i-e
d0 ioni*area atmo-2erei ncon6'rtoare :
Eliminatori radioactivi
,i-po*itive de ioni*are prin ind'c.ie
Aparate de emi-ie c' ra*e
Normele +enerale de prevenire 4i -tin+ere a incendiilor prevd o1li+ativitatea 'tili*rii
-i-temelor de captare 4i -c'r+ere la pmnt a electricit.ii -tatice3 prec'm 4i a men.inerii lor n 1'n
-tare de 2'nc.ionare3 con2orm in-tr'c.i'nilor -peci2ice la con-tr'c.ii3 in-tala.ii3 'tila6e 4i ec5ipamente
te5nolo+ice"
;e recomand ca n ca*'ri deo-e1ite3 m-'rile de prevenire - 2ie -ta1ilite n con-'ltare c' 'n
in-tit't de -pecialitate"
EIII";UR;E ,E APRIN,ERE ;PNTAN
Marea ma6oritate a -'1-tan.elor +a*oa-e lic5ide -a' -olide n' ard n contact c' aer'l la
temperat'r normal 4i pre-i'ne atmo-2eric" Un mare n'mr dintre ace-tea -'2er doar o o7idare3
de-eori lent -a' limitat la 'n -trat -'per2icial" Reac.iile de o7idare -'nt e7oterme3 dar cantitatea de
cld'r de+a6at e-te pre mic pentr' a ad'ce ntrea+a ma- de -'1-tan. la temperat'ra de aprindere"
Aprinderea -pontan / a'toaprinderea 0 e-te deci 2enomen'l de declan4are a proce-'l'i de
ardere prin a'toncl*irea 'nei -'1-tan.e com1'-ti1ile pn la valoarea temperat'rii de aprindere
-pontan3 -peci2ic3 2r a veni n contact direct c' o -'r- e7terioar de aprindere" ,'p nat'ra
proce-elor 4i reac.iilor ce prod'c a'toncl*irea -e deo-e1e-c aprinderi -pontane de nat'r c5imic3
2i*ico=c5imic 4i 1iolo+ic"
Aprinderea -pontan de nat'r c5imic -e de2ine4te ca2iind aprinderea -pontan a 'nor
-'1-tan.e n contact c' o7i+en'l din aer3 c' apa -a' c' comp'4i or+anici c' care ma6oritatea
-'1-tan.elor n' reac.ionea* n condi.ii normale"
Reac.iile c5imice e7oterme -e pot prod'ce pe timp'l 2a1rica.iei3 tran-port'l'i3 manip'lrii 4i
depo*itrii -'1-tan.elor care ac.ionea* reciproc3 at'nci cnd vin n contact" Reac.iile pot 2i 2avori*ate
de 2actori e7terni : -cntei3 l'min -olar3 cld'r3 'miditate" E2ect'l de aprindere3 e7plo*ie -e
mani2e-t 2ie a-'pra -'1-tan.elor care reac.ionea*3 2ie a-'pra 'nor -'1-tan.e -a' materiale
com1'-ti1ile prin tran-miterea 'nor cantit.i mari de cld'r -a' a 2lcrii ini.iale"
Aprinderea -pontan de nat'r 2i*ico=c5imic -e de2ine4te ca 2iind aprinderea -pontan a 'nor
-'1-tan.e com1'-ti1ile n 'rma ac.i'nii att a 'nor proce-e c5imice3 ct 4i a 'nor 2actori de nat'r
2i*ic"
A'toncl*irea man+al'l'i e-te datorat o7idrii atmo-2erei3 cld'ra +enerat la &(( +rade C
2iind de cca %<( Q+ 9 mol o7i+en reactant" Eite*a de ardere cre4te pentr' man+al'l preparat la
temperat'ri relati 6oa-e $<(=<(( +rade C 4i mai ale- pentr' cel preparat n recipiente de 2ier"
n ca*'l cr1'nel'i depo*itat3 intervine n principal tendin.a -pre o7idare p'ternic" Are loc
att o a1-or.ie de o7i+en ce ridic temperat'ra ntre+ii ma-e ct 4i o c5emi-or1i.ie prin -at'rarea
le+t'rilor c5imice ale car1om'l'i3 2avori*ate de cre4terea temperat'rii" Proce-'l de o7idare e-te
2oarte lent 4i poate d'ra -ptmini -a' l'ni" Ac'm'larea cld'rii d'ce la cre4terea temperat'rii pe-te
cea de a'toaprindere" ndeo-e1i d'p dep4irea temperat'rii de <( +rade C 2ocarele de aprindere
-pontane -e nm'l.e-c" !enomen'l e-te accent'at de 2actori c'm ar 2i :
- con.in't'l de cen'43 cr1'ni c' con.in't ridicat de cen'4 -e a'toncl*e-c mai +re'
- con.in't'l de 'm'ditate> con.in't'l ridicat de 'miditate mpiedic proce-'l de a'toncl*ire>
precipita.iile atmo-2erice Z ploaie3 *pad= n' in2l'en.ea* direct cre4terea pericol'l'i de
incendi'"
- mrimea 5aldei> cele c' nl.imea de pe-te : m a' o tendin. mai mare de a'toaprindere"
- Ent'l are 'n rol 2avori*ant prin a2l'7'l de aer ad'-
- E7i-ten.a 2i-'rilor3 prin permiterea 'n'i aport -'plimentar de aer 2avori*ea* aprinderea
-pontan"
- Imp'rit.i de materiale or+anice/ lemn3 2r'n*e3 paie 0 -a' c5imice n -pecial -'l2'r de 2ier"
;'l2'ra de 2ier 2avori*ea* aprinderea -pontan a cr1'nel'i att prin cld'ra de+a6at la o7idare3
ct 4i prin mrimea -'pra2e.ei active a cr1'nel'i3 de*a+re+nd'=-e '4or -'1 in2l'en.a
intemperiilor"
- ;ort'rile de cr1'ne3 antracit'l3 con.innd p'.ine -'1-tan.e volatile3 n' pre*int tendin. de
aprindere -pontan iar +ra2it'l devine peric'lo- n'mai dac e-te -'prancl*it la pe-te B(( +rade
C 4i n pre*en.a o7i+en'l'i3 5'ila 4i li+nit'l pre*int n- acea-t proprietate de aprindere
-pontan"
Aprinderea -pontan a lemn'l'i e-te 'n proce- comple73 n care intervine 4i 2enomen'l de
ac'm'lare de cld'r" Ac'm'larea de cld'r are loc datorit e7p'nerii prel'n+ite n timp la ac.i'nea
'nei -'r-e de cld'r 4i e-te 2avori*at de e7i-ten.a 'nor -trat'ri e7terioare din alte materiale care
mpiedic di-iparea cld'rii3 prec'm 4i a1-en.a 'nor cantit.i -'2iciente de o7i+en 3 mai ale- n -pa.ii
nc5i-e" n ace-te condi.ii are loc cre4terea temperat'rii n interior'l ma-ei lemnoa-e 4i '-carea
inten- a ace-t'ia prin eliminarea apei de con-tit'.ie 4i din 5idra.i" Prin di-tilarea '-cat a lemn'l'i -e
de+a6 +a*e 4i vapori3 -e 2ormea* +'droane 4i al.i prod'4i de piroli*3 lemn'l -e ne+re4te -e
car1oni*ea*3 cptnd 'n a-pect pro-" ,atorit o7i+en'l'i provenit att din piroli*a cel'lo*ei3 ct 4i
din aer'l e7terior3 ptr'n- prin 2i-'rile create are loc aprinderea -pontan"
Lac'rile 4i vop-elele -'1 2orm de dep'neri n ca1inele de vop-ire pre*int tendin. de
aprindere -pontan la contact'l c' aer'l3 n timp" Utili*area 'nor pi+men.i c' reactivitate mare3 mai
ale- n com1ina.ie c' dil'an.i avnd con.in't de tol'en3 mai mare dect limitele admi-e d'ce la
ini.iertea 'nor incendii att n ca1inele de vop-ire ct 4i la loc'l de depo*itare / n condi.ii 2avori*ante3
lip- ventila.ie3 tip recipient"
Aprinderea -pontan de nat'r de nat'r 1iolo+ic e-te caracteri-tic att 'nor prod'-e
ve+etale3 ct 4i 'nor prod'-e de nat'r animal / ln3 pr de animale3 1le+ar 03 care -'1 in2l'en.a
ac.i'nii 'nor microor+ani-me prod'c cld'ra nece-ar proce-'l'i de a'toaprindere"
;e poate aprecia c aprinderea -pontan a prod'-elor ve+etale e-te 'n 2enomen relativ
2re+vent"
Incendii apr'te n 1alot'ri -a' +rme*i de 2i1re ve+etale -'nt de-t'l de de- atri1'ite
aprinderii -pontane3 2r o e7aminare ri+'roa-3 mai ale- cnd lip-e-c 'rme e7i-tente ale altor -'r-e
de aprindere" U4'rin.a c' care ace-te 2i1re pot arde mocnit cnd -'nt aprin-e de la o -'r- accidental
poate prod'ce e2ecte care - ind'c n er'are 'n e7aminator -'per2icial"
tendin. mai accent'at -pre aprinderea -pontan o pre*int doar lna con2ec.ionat prin
vec5i'l procede' al p'tre*irii pieilor datorit contaminrii c' +ra-ime animal din *ona -'1c'tanat"
Balotarea n -tare 'med a lnii a-t2el impre2nat c' re-t'ri de +r-ime Z n propor.ie de pe-te &#I =
d'ce la contin'area a'toncl*irii pe-te limita ncl*irii micro1iolo+ice3 prin o7idarea re*id'rilor3 c'
apari.ia 2re+vent a aprinderilor -pontane"
A'toncl*irea 4i aprinderea -pontan a 2i1relor ve+etale impre+nate c' 'lei'ri -a' o7ida1ile
con-tit'e o ca'* important de incendii3 care n' tre1'ie ne+li6at" Un ca* de- ntlnit l repre*int
.e-t'rile impre+nate c' +r-imi3 'lei'ri -a' lac'ri" At'nci cnd ace-te prod'-e -'nt a1-or1ite de
materialele poroa-e3 c'm -'nt .e-t'rile3 cre4te -'pra2a.a 'lei'l'i n contact direct c' aer'l3 vite*a de
o7idare -e mre4te con-idera1il la 2el de1it'l de cld'r" Material'l poro- a-i+'r i*olarea termic
nece-ar3 pentr' a'toncl*ire pn la prod'cerea aprinderii -pontane" n ca*'l n care lavetele
impre+nate vin n contact c' o7i+en'l c'rat3 c'm e-te cel -tocat n 1'telii3 reac.ia de o7idare devine
violent3 p'tnd provoca e7plo*ii"
;emin.ele olea+inoa-e3 ca 4i re*id'rile de la e7trac.ia 'lei'l'i pre*int 'n ri-c -emni2icativ de
ncl*ire3 at'nci cnd din motive accidentale3 -e dep4e4te nivel'l admi- de 'miditate3 de re+'l C=
&:I" A'toncl*irea -e datorea* n principal activit.ii ci'percilor 4i m'ce+ai'rilor3 n pre*en.a
'midit.ii n e7ce- 4i mai p'.in re-pira.iei -emin.elor a2late -'1 nivel'l nece-ar pentr' +ermina.ie"
A'toncl*irea n +rnele depo*itate e-te re*'ltat'l 'midit.ii n e7ce- -a' a in2e-trii c'
in-ecte3 dar n' a' 2o-t -emnalate aprinderi -pontane" 8r'l 4i ov*'l c' 'miditate de pe-te %( I pot
- -e a'toncl*ea-c pn pe-te limita ncl*irii micro1iolo+ice3 dac n' -e ia' m-'ri preventive"
Proce-'l de ncl*ire e-te mai p'.in inten- dect la 1oa1ele de -oia"
La aprinderea -pontan a ti.eilor din -2ecl de *a5r3 caracteri-tic e-te 2apt'l c pn la
temperat'ra de #( +rade C a'toncl*irea e-te determinat de activitatea 1iolo+ic a
microor+ani-melor3 d'p dep.irea ace-tei temperat'ri prod'cnd'=-e reac.ii c5imice de o7idare
-peci2ice / reac.ia Maillard 0" Reac.ia -e e7tinde n ntrea+a ma-3 -e crea* centre de a'toaprindere
care -e tran-2orm n 2ocare de ardere la cca %<( +rade C"
M-'ri p"-"i"
Materialele 4i -'1-tan.ele care prte*int pericol de a'toaprindere -e p-trea* n condi.ii ade+vate
nat'rii lor3 1ine ventilate 4i l'nd'=-e m-'ri de control 4i prentmpinare a 2enomen'l'i de
a'toaprindere"
Prevenirea 2enomen'l'i de a'toaprindere -e 'rmre4te 4i la depo*itarea 2'ra6elor 4i plantelor
te5nice con2orm re+lementrilor -peci2ice"
Ampla-area depo*itelor de com1'-ti1il3 2'ra6e 4i plante te5nice -e 2ace la di-tan.e de -i+'ran.
a-t2el nct event'alele incendii prod'-e la ace-tea - n' periclite*e vecint.ile3 acea-t
prevedere con-tit'e o o1lli+a.ie pentr' per-oanele 6'ridice 4i o recomandare pentr' per-oanele
2i*ice"
Pe timp'l tran-port'l'i3 depo*itrii 4i manip'lrii prod'-elor -a' -'1-tan.elor com1'-ti1ile -e va
.ine -eama de propriet.ile 2i*ico"c5imice 4i de compati1ilitatea ace-tora c' -'1-tan.ele de
-tin+ere3 a-t2el nct la contact'l dintre ele - n' -e prod'c -a' - -e propa+e incendi'l
,i-p'nerea materialelor peric'loa-e n depo*it -e 2ace potrivit plan'l'i de depo*itare"
Fe recomand0 +uarea 3i a urm0toare+or m0suri "
C'noa4terea 4i re-pectarea -trict a re+lementrilor 4i re+'lilor de depo*itare3 tran-port3
manip'lare 4i 'tili*are a -'1-tan.elor c' ac.i'ne reciproc"
Eviden.a preci- a materialelor 4i -'1-tan.elor depo*itate 4i a propriet.ilor 2i*ico=c5imice ale
ace-tora3 noti2icarea cantit.ilor peric'loa-e con2orm prevederilor le+ale3 incl'-iv3 cele ale
Com'nit.ii e'ropene
,epo*itarea aci*ilor n ncperi -eparate3 re*i-tente la 2oc3 c' ra2t'ri anti-ei-mice pentr' evitarea
deteriorrii am1ala6elor 4i a dever-rilor3 2r pre*en.a materialelor com1'-ti1ile3 c' ventilarea
-pa.i'l'i de depo*itare3 c' prote6area 2a. de ac.i'nea ra*elor / n -pecial n aer li1er 0"
Tran-miterea 4i depo*itarea aci*ilor c' o p'ternic ac.i'ne o7idant n recipiente metalice
M-'rarea periodic a temperat'rii 4i +rad'l'i de 'miditate a prod'-elor c' tendin. de aprindere
-pontan din depo*ite / cr1'ni3 prod'-e ve+etale3 a*otat de amoni' 0"
Eentilarea corect a -pa.iilor de depo*itare
nlt'rarea diver-elor imp'rit.i / 5rtie3 paie3 cren+i 0 din prod'-ele depo*itate n vrac -a' -'1
diver-e 2orme
Nepo*area cond'ctelor de a1'r -a' a altor .evi ncl*ite n apropierea materialelor depo*itate3
control'l i*ola.iilor termice3 ndeo-e1i la 2lan4e
Men.inerea 'nei temperat'ri -c*'te n depo*ite3 prod'-ele n' tre1'ie introd'-e n depo*ite n
-tare ncl*it"
A-i+'rarea 'nei -'1-tan.e -'2iciente 2a. de o -'r- de cld'r a elementelor de con-tr'c.ie din
lemn
,epo*itarea n condi.ii de -i+'ran. a crpelor m1i1ate n 'lei3 vop-ea n atelierele mecanice3
vop-itorii3 +ara6e
P-trarea -'1-tan.elor c' mare capacitate de aprindere -pontan n recipien.i 4i medii c' care n'
reac.ionea*"
I.4FGRFE 'E A%RI&'ERE 'E &ATGR) $E#A&I#)
;pre deo-e1ire de -cnteile electrice care -'nt de tip'l de-crcri electrice3 -cnteile mecanice
-'nt partic'le materiale3 c' dimen-i'ni mici3 provenite din di2erite opera.ii de prel'crare a metalelor
-a' din ciocniri mecanice" ,e4i ca -'r- de aprindere intervin prin poten.ial'l lor termic3 -'nt
individ'ali*ate prin nat'ra activit.ilor mecanice care le +enerea*"
!recarea e-te 'n proce- de nat'r molec'lar=mecanic=ener+etic3 care are loc ntre do'
-'pra2e.e n contact3 n mi4care relativ3 -'p'-e la o 2or. normal de ap-are"
;cnteile mecanice -'nt partic'le mici3 c' diametr'l de c.iva microni3 de metal prel'crat3
care -e ncl*e-c pn la incande-cen. n traiectoria pe care o parc'r+" ,ac n *ona n care -e
prod'c ace-te -cntei e7i-t materiale com1'-ti1ile -a' ame-tec'ri e7plo*ive3 n' poate 2i ne+li6at
po-i1ilitatea 'nor aprinderi -a' e7plo*ii"
M-'ri p"-"i"
E-te inter*i- 2olo-irea di-po*itivelor3 aparatelor3 'neltelor 4i -c'lelor neprote6ate core-p'n*tor
-a' care pot prod'ce -cntei prin 2'nc.ionare3 lovire -a' 2recare n -pa.ii -a' n loc'ri c' ri-c de
incendi'"
Fe recomand0 +uarea 3i a urm0toare+or m0suri"
a0 n ncperile n care e-te po-i1il 2ormarea ame-tec'rilor e7plo*i1ile
;e vor 'tili*a n'mai -c'le -peciale3 din metal -a' ali6e care n' prod'c -cntei capa1ile - aprind
ame-tec'ri e7plo*i1ile
Prote6area *onelor pro1a1ile de impact -a' 2recare c' di2erite materiale care n' prod'c -cntei3
imer-ate n lic5ide de rcire
nloc'irea din *onele pro1a1ile de impact c' al'mini'3 a o.el'l'i3 de re+'l corodat3 c' 'n alt
material -a'3 c5iar c' al'mini'
Palletele ventilatoarelor - 2ie e7ec'tate din materiale ne2eroa-e
Pardo-elile tre1'ie - 2ie de tip anti-cntei
Pie-ele 4i elementele n contact tre1'ie prote6ate c' carca-e nemetalice men.in'te c'rate3
l'1ri2iate 2re+vent 4i -'p'-e 'nor in-pec.ii periodice"
10 la ma4inile 4i aparatele c' pie-e n mi4care:
;e va evita ptr'nderea n interior a 'nor pie-e metalice3 c'ie3 4'r'1'ri
;e va -ai+'ra l'1ri2ierea corect a pie-elor3 prec'm 4i a la+relor
;e vor nlt'ra operativ ca'*ele ce provoac 2enomene -a' *+omote neo1i4n'ite n la+re -a' *o
2recven."
TACTICA ;TIN8ERII INCEN,IILR
;UB;TAN@E ;I PRCE,EE
PENTRU INTRERUPEREA PRCE;ULUI ,E AR,ERE
Apa e-te cel mai vec5i a+ent de -tin+ere" ;e +-e4te n cantit.i con-idera1ile3 e-te ie2tin 4i
relativ '4or de proc'rat3 4i are o mare p'tere de rcire"
Cld'ra -peci2ic a apei la pre-i'ne atmo-2eric normal 4i la temperat'ra de %(
(
Cel-i'- e-te e+al c' & ?cal9?+" La temperat'ra de &((
(
Cel-i'- 4i & atm trece n -tare de
vapori> & l de ap la o temperat'r de &(
(
Cel-i'- are nevoie pentr' a -e evapora complet de
#%C ?cl3 2orm)nd'=-e apro7imativ &#((=&A(( l a1'r" Apa poate 2i p'lveri*at p)n la cea."
E-ectu+ de stingere a incendii+or cu ap0 se rea+i,ea,0 prin "
1 rcirea material'l'i care arde>
1 i*olarea -'pra2e.ei incendiate de o7i+en'l din aer>
1 ac.i'nea mecanic3 n -pecial c)nd -e 2olo-e4te -'1 2orm de 6et compact"
E-ectu+ principa+ a+ apei +a stingerea incendii+or + constitue r0cirea materia+u+ui care arde4
Apa care vine n contact cu materia+u+ aprins absoarbe c0+dura/ o trans-orm0 n vapori 3i
prin saturarea spa2iu+ui ncon9ur0tor +imitea,0 accesu+ aeru+ui spre -ocaru+ incendiu+ui4
#apacitatea de p0trundere a apei n -ocaru+ incendiu+ui depinde de dimensiuni+e pic0turi+or/
de presiunea dinamic0 a 9etu+ui/ de mi3carea curen2i+or de aer 3i a procese+or de ardere/ de
vite,a de mi3care a pic0turi+or/ de gradu+ de evaporare a apei/ de capacitatea apei de a
pre+ua c0+dura de +a supra-a2a substan2ei care arde 3i de propriet02i+e materia+e+or
combustibi+e aprinse4
Apa poate 2i 2olo-it la -tin+erea incendiilor de materiale -olide3 de lic5ide
com1'-ti1ile mi-ci1ile c' ap3 -i la alte materiale3 c)nd -e a2l -'1 2orm p'lveri*at -a'
a1'r3 dac apa n' poate -tin+e complet 'n incendi'3 -e 2olo-e4te ade-ea mpre'n c' alte
-'1-tan.e -tin+toare / p'l1eri -tin+toare3 etc0"
%roprieta2i+e apei care1i +imitea,0 domeniu+ de uti+i,are"
1 den-itatea relativ mare>
1 1'n cond'ctoare de electricitate>
1 reac.ionea* c' o -erie de -'1-tan.e c5imice3 +ener)nd3 d'p ca*3 5idro+en -a' o7i+en>
1 reac.ionea* la temperat'ri 6oa-e c' 'nele metale ca -odi'3 pota-i'3 p't)nd'=-e ridica
temperat'ra local pana la #((
(
Cel-i'- -i de+a6 n 'nele ca*'ri3 5idro+en>
1 reac.ionea*a c' car1'ra de calci'3 e7otermic3 c' de+a6are de acetilen"
Apa -e re2'lea* a-'pra *onelor de ardere -'1 2orma de 9et compact -i 9et pu+veri,at4
/cea. -a' ploaie03 -ol'.ii de ap ne'mectate -i -ol'.ii ale -'1-tan.elor apoa-e ale -r'rilor"
Jetu+ compact -e caracteri*ea* prin vite*e mari a c'rent'l'i nentrer'pt de lic5id3
printr=o n-emnat 2or. de 4oc3 prin concentrarea 'nei mari ma-e de ap pe o -'pra2a. mic
4i prin po-i1ilitatea de re2'lare la di-tan. mare"
#apacitatea de p0trundere a 9etu+ui de ap0 n -ocaru+ incendiu+ui depinde de dimensiuni+e
pic0turi+or/ de presiunea dinamic0 a 9etu+ui/ de presiunea -+0c0ri+or/ a curen2i+or de aer 3i a
produse+or de ardere/ de vite,a de mi3care a pic0turi+or 3i de gradu+ de evaporare a apei n
,ona -+0c0ri+or4
Ket'l compact -e 2olo-e4te la -tin+erea incendiilor de -'1-tan.e -olide3 +a*oa-e -i
lic5ide"
Jetu+ pu+veri,at e-te alcat'it din pict'ri de ap c' diametr'l de & mm" Cerin.a e-te ca
la o pre-i'ne de <N9mp 6et'l - atin+ di-tan.a de B=C m"
(a20 de 9etu+ compact/ 9etu+ pu+veri,at pre,int0 urmatoare+e avanta9e" m0re3te de mai mu+te
ori randamentu+ de stingereA mic3orea,0 sim2itor consumu+ de ap0A nu provoac0 deteriorarea
obiecte+orA poate -i -o+osit n nc0peri unde exist0 pra- combustibi+4
%u+veri,area apei pn0 +a cea20 se poate rea+i,a prin"
1 2olo-irea aer'l'i comprimat>
1 2olo-irea naltei pre-i'ni3 de la <( p)n la &%( at>
1 2olo-irea 'nei pre-i'ni red'-e3 de la % p)n la &( at"
%entru stingerea incendii+or n nc0peri este nevoie de circa 5 +8mp supra-a20 a pardose+ii 3i
de 2/5 pn0 +a 5/> +8mp pentru incendii+e de motorin0 n re,ervoare4 Jeturi+e pu+veri,ate se
-o+osesc pentru stingerea incendii+or de +icBide combustibi+e nemiscibi+e/ inso+ubi+e n ap0 si
cu densitatea mai mic0 decat aceasta 3i care au temperaturi de in-+amabi+itate superioar0
va+orii de 70
0
#e+sius4
Apa p'lveri*at -e mai 2olo-e4te 4i la :
1 di-per-area n atmo-2er a +a*elor 4i vaporilor com1'-ti1ili +rei>
1 precipitarea 2'm'l'i re*'ltat din arderea -'1-tan.elor incendiate>
1 protec.ia per-onal'l'i care ac.ionea* la incendi'3 n *one c' temperat'ri 2oarte mari>
1 rcirea elementelor de con-tr'c.ie 4i a celor metalice"
%"&" APA IMBUNT@IT CHIMIC
%entru a mari puterea de p0trundere a apei n masa materia+e+or cu care vin n contact s1a
ac2ionat asupra tensiunii super-icia+e a acesteia4 %ractic/ exist0 posibi+itatea de a reduce
sim2itor tensiunea super-icia+0 a apei prin tratarea ei cu diver3i detergen2i ?a+cBi+1ari+/
su+-onat de sodiu<4
Utili*area apei m1'nt.it c5imic d'ce la -cderea c' $<=<(I a cantit.ilor de ap
2olo-ite la -tin+erea incendiilor"
Apa im1'nt.it c5imic e-te recomanda1il a -e 2olo-i la -tin+erea incendiilor de
materiale 1o+ate n cel'lo*3 c'm e-te lemn'l3 te7tilele3 1'm1ac'l3 5)rtia3 etc"
%"%" INTEN;ITATEA ,E RE!ULARE A APEI LA ;TIN8ERE
Cantitatea de -'1-tan. -tin+atoare / l -a' ?+0 re2'lat n 'nitatea de timp / - -a'
min0 pe 'nitatea de -'pra2a. incendiat /mp03 a perimetr'l'i /m0 -a' a vol'm'l'i / mc0
pentr' -tin+erea incendi'l'i3 repre*inta inten-itatea de re2'lare a apei de -tin+ere"
Pentr' re'4ita -tin+erii incendiilor tre1'ie indeplinit condi.ia:
i
r
ei
nec
i
r
-i i
nec
repre*int inten-itatea reala -i re-pectiv cea nece-ar de re2'lare a -'1-tan.ei
de -tin+ere"

$" ;UB;TAN@E ,E ;TIN8ERE PRIN IMLARE
;p'ma c5imic e-te 2ormat dintr=o ma- de 1'le de dimen-i'ni red'-e3 2iecare 1'l
2iind invelit ntr=o mem1ran lic5id 'mpl't c' dio7id de car1on3 care -e 2ormea* pe cale
c5imic n 'rma reac.iei dintre -'1-tan.ele care +enerea* -p'ma /-'1-tan.a acid 4i -'1-tan.a
1a*ic0" ;'1-tan.a acid e-te 2ormat3 de re+'l3 din -'l2at de al'mini' -a' acid -'l2'ric de o
an'mit concentra.ie3 iar cea 1a*ic din 1icar1onat de -odi' -a' pota-i'" A-t2el:
H
%
;
:
b% NaHC
$
d Na
%
;
:
b% C
%
b %H
%

Ca stabi+i,atori3 care -e ada'+ -ol'.iilor3 -e 2olo-e-c: +l'co*a3 -aponina3 e7tract'l de


lemn d'lce3 -p'man.i pe 1a* de al1'mine"
Pentr' in-tala.iile 2i7e -i -emi2i7e -e 2olo-e4te pra-u+ unic /ame-tec 2ormat din -'l2at
de al'mini'3 1icar1onat de -odi' 4i -ta1ili*atori0"
Pentr' sting0toare/ -'1-tan.ele c5imice din care -e o1.ine -p'ma -'nt c'no-c'te -'1
n'mele de ncrct'ri: A / acid0 -i B / 1a*0"
Coe2icient'l de n2oiere repre*int raport'l dintre vol'm'l -p'mei 2ormate -i vol'm'l
-ol'.iilor prod'-elor A -i B >
#oe-icientu+ de n-oiere d EOOOOOO
EabE1
%"%" ;PUMA !IMIC ;AU MECANIC
Acea-ta -e o1.ine prin di-per-area aer'l'i n -ol'.ii din -p'man.i n ap3 4i ale cror
concentra.ii de nat'r c5imic -'nt determinate de caracteri-ticile lor 2i*ico=c5imice" Ace-te
-p'me -'nt 2ormate din 1'le3 al cror nveli4 con.ine molec'le de -p'mant 'mpl'te c' aer"
;p'mele 2i*ice -a' -p'mele mecanice -'nt mai per-i-tente3 necoro*ive" Ca -p'mant -e
2olo-e4te -p'mo+en'l lic5id -a' -p'mo+en'l pra2" Cel mai 1'n -p'mo+en -e o1.ine din
proteine /2in de copite 4i coarne0"
n raport de coe2icient'l de n2oiere -e o1.in 'rmtoarele -p'me:
1 spuma grea/ c' coe2icient'l de n2oiere p)n la %(>
= spuma medie/ la care coe2icient'l de n2oiere e-te %( Z %((>
= spuma u3oar03 la care coe2icient'l de n2oiere e-te %(( Z &((("
;p'mele mecanice 4i c5imice -e 2olo-e-c la -tin+erea -'1-tan.elor lic5ide aprin-e3
care n' di-tr'+ nveli4'l de lic5id al 1'lelor -p'mei3 prec'm 4i a -'1-tan.elor -olide3 care n'
reac.ionea* c' -ol'.iile apoa-e ale -r'rilor3 ca 4i de +a*e n re+im red'- de pre-i'ne"
;p'ma -e mai poate 2olo-i la protec.ia materialelor 4i elementelor de con-tr'c.ie3
mpotriva cld'rii radiate"
LicBidarea incendii+or -e reali*ea* prin 6et'ri de -p'm3 re2'late pe -'pra2a.a
com1'-ti1ililor care ard3 prin dever-area din 'tila6e +eneratoare -pecial con-tr'ite"
E-ectu+ de stinger a+ spumei con-t n reali*area 'n'i -trat de o an'mit +ro-ime3 care
provoac rcirea par.ial a -'pra2e.ei aprin-e3 mpiedic ie4irea vaporilor n *ona de 2lcri
-a' acce-'l o7i+en'l'i atmo-2eric"
Al
%
/;
:
0
$
b#
NaHC
$
d # C
%
b% Al/H0
$
b $
Na;
:
;e recomand $ mod'ri de re2'lare a -p'mei pe -'pra2e.ele incendiilor:
1 sub -orm0 de 9et -a' tangent +a supra-a2a incendiu+uiA
1 deversare +in0/ pe plan'ri vericale -a' nclinate3 n *ona de ardere>
= re-u+are de +a distan20/ din t'n'ri de -tin- incendii pe -'pra2a.a incendiat4
;p'ma tre1'ie - ai1 'rmtoarele calit.i: -+uiditateA coe-icient de n-oiereA densitateA
persisten20A aderen20A timp de stingere minim etc"
E-icien2a spumei depinde de: caracteri-ticile in-tala.iilor e7i-tente pe ma4inile
-peciale de incendi'> pre-i'nea apei> propor.ia de -p'm 4i ap> temperat'ra medi'l'i
am1iant"
;p'ma tre1'ie - 2ie diri6at c' v)nt'l n -pate3 pentr' a -e p'tea -c'r+e ncet"
Fpuma cu coe-icient mare de n-oiere sau spuma u3oar0 se uti+i,ea,0 pentr' -tin+erea
incendiilor i*1'cnite n ncperi prin in'ndarea ace-tora3 n ma+a*iile navelor3 n -'1-ol'ri3 n
canale de ca1l'ri3 la -tin+erea incendiilor de materiale com1'-ti1ile 4i lic5ide"
(o+osirea spumei u3oare pre,int0 urm0toare+e avanta9e" 'tili*area 'nei cantit.i
minime de ap /& Z % & pentr' &((( l -p'm0> -tin+erea rapid a incendi'l'i 4i mpiedicarea
reaprinderii> lip-a ac.i'nii coro*ive /-pre deo-e1ire de -p'ma c5imic0> ptr'nderea -p'mei n
loc'ri +re' acce-i1ile /pivni.e3 coridoare3 canale etc"0> lip-a 'nor e2ecte nocive a-'pra
or+ani-m'l'i 'man"
'e,avanta9e" +re'tatea red'- 4i deci in-ta1ilitate c)nd 1ate v)nt'l> pre. de co-t relativ
mare> di2ic'lt.i la ndeprtarea -p'mei3 d'p -tin+erea incendiilor> di-tan. relativ limitat de
ac.i'ne a +eneratoarelor"
%"$" APA UFAR /LI8HT Z fATER0
Acea-ta -e o1.ine dintr='n -p'mant 2l'or'rat" ;e re2'lea* a-'pra lic5idelor
nemi-ci1ile c' apa3 2orm)nd la -'pra2a.a ace-tora o pelic'l care mpiedic evaporarea lor>
volatilitatea lic5id'l'i aprin- -cade p)n la calori ce red'c aproape total inten-itatea arderii"
Apa '4oar c' coe2icient red'- de n2oiere -e poate 2olo-i 4i la -tin+erea incendiilor de
aeroport'ri"
C)nd -'1-tan.a ten-ioactiv pe 1a* de 2l'or -e ame-tec c' o -'1-tan. -p'mant
proteic3 apa '4oar are mare e2ien. la -tin+erea incendiilor"
Apa '4oar c' coe2icient medi' de n2oiere are e2ect mai mare la stingerea incendii+or
de +icBide combustibi+e dec+an3ate pe supra-a2e mari4 Ea per-i-t m'lt 4i a-i+'r o re+enerare
permanent a pelic'lei pe o d'rat mare de timp"
Apa '4oar e-te compati1il c' -p'ma proteinic 4i ntr=o oarecare m-'r 4i c'
p'l1erile -tin+toare"
n +eneral3 pelic'la de ap '4oar poate re*i-ta pe -'pra2a.a lic5id'l'i timp de < = #
min'te3 d'p care e-te indicat ca lic5id'l - 2ie acoperit c' -p'm proteinic"
E2ect'l de -tin+ere al apei '4oare tre1'ie o1.in't n dec'r- de < min'te"
%":" PULBERI ;TIN8TARE
Component'l de 1a* al 'nor p'l1eri -tin+toare e-te 1icar1onat'l de -odi'" n a2ara
p'l1erii pe 1a* de 1icar1onat de -odi' -e mai 2a1ric p'l1eri pe 1a* de 1icar1onat de
pota-i'3 -'l2at de amoni'3 car1onat de -odi'3 'ree 4i din di2eri.i comp'4i ai 1or'l'i"
La noi n .ar -=a 2a1ricat p'l1erea -tin+toare pe 1a* de 1icar1onat de -odi' den'mit
K%u+vogenL"
;'1 ac.i'nea cld'rii 1icar1onat'l de -odi' -e de-comp'ne con2orm real.iei:
& Na HC
$
g Na
%
C
$
b C
%
b H
%

n de-comp'nerea total a & ?+ p'l1ere 1icar1onat de -odi' -e de+a6 (3%# ?+ dio7id


de car1on 4i -e con-'m o cantitate de cld'r nece-ar pentr' evaporarea a $(( cm
$
ap"
Ace-tor cantit.i le core-p'nde 'n e2ect de rcire de h C< ?cal" P'l1erea pe 1a* de
1icar1onat de pota-i' e-te c' $( Z <(I mai e2icace la -tin+erea incendiilor3 dec)t p'l1erea pe
1a* de 1icar1onat de -odi'"
(+orexu+3 o p'l1ere -tin+toare care -e 2a1ric la noi n .ar3 2oarte e2icient la
-tin+erea incendiilor3 are la 1a* 1icar1onat'l de pota-i'3 'reea te5nic 4i alte -'1-tan.e
c5imice" Ac.i'nea de -tin+ere in-tantanee a 2crilor prod'-e pe timp'l incendiilor -e
datore4te ad'ct'l'i pota-i'=car1amic o1.in't prin reac.ia c5imic -olid=-olid3 n 2a*a
_microcri-talin`3 n pre*en.a 'n'i catali*ator c' con.in't de 2lor3 la temperat'ra de #(
(
C"
Ad'ct'l'i pota-ocar1amic i -e mai ada'+ o -erie de componente c5imice c'm ar 2i
dio7id'l de car1on3 a*ot'l 4i alte +a*e inerte care a' rol'l de a mri mo1ilitatea 2lore7'l'i3 n
-tare neta-at3 n mod deo-e1it n -tare 2l'idi*at3 prec'm 4i re*i-ten.a la ac.i'nea 'midit.ii
atmo-2erice 4i a a+ent'l'i de ve5ic'lare"
E2ect'l de -tin+ere al 2lore7'l'i e-te atri1'it 'nor 2enomene 2i*ico=c5imice3 -peciale
ale ad'ct'l'i pota-ocar1amic3 care mre-c vite*a de ntrer'pere a reac.iilor c5imice de ardere3
prin e2ect'l a1-or1.iei pe -'pra2a.a partic'lelor de p'l1ere a radicalilor li1eri din 2lcri 4i de
n5i1are a partic'lelor de o7idare"
La e2ect'l de -tin+ere mai contri1'ie nat'ra 4i 2ine.ea partic'lelor de p'l1ere /&(( Z
#( microni =i03 capacitatea de a de+a6a +a*e inerte 4i vapori de ap3 -'1-tan.e care rce-c 4i
dil'ea* medi'l n care e7i-t 2ocar'l de ardere"
%u+berea sting0toare K(+orexL se -o+ose3te +a stingerea incendii+or de" com1'-ti1ili
petrolieri lic5i*i /1en*ine3 petrol lampant3 motorin3 com1'-ti1il de calori2er3 pc'r3 'lei'ri
etc"0> lic5ide or+anice 'tili*ate ca -olven.i n ind'-tria de lac'ri 4i vop-ele /1en*en3 tol'en3
-olvent na2ta etc"0> pord'-e polare /metanol3 aceton3 1'tanol3 aceta.i de etil3 metil3 1'til etc"0"
;e mai poate 2olo-i 4i la -tin+erea incendiilor de +a*e com1'-ti1ile /metan3 propan3
1'tan3 +a*e de -ond3 acetilen3 +a* de coc-erie3 de cracare"
Restric2ie4 !lore7'l n' -e 'tili*ea* la -tin+erea incendiilor de -'l2'r de car1on3
penta-'l2'r de 2o-2or3 metale piro2orice 4i -'1-tan.e red'ctoare"
P'l1erile -tin+toare tre1'ie - ndeplinea-c condi.iile de: e2icacitate mare de
-tin+ere3 determinat de propriet.i c5imice 4i de +rad'l de di-per-ie> 2l'iditate 1'n n
cond'cte> capacitatea de a 2orma 'n nor compact n -'-pen-ie n aer> -ta1ilitate la 'me*ire>
-ta1ilitate termic> cond'cti1ilitate termic red'-"
$" ;UB;TAN@E !L;ITE LA RE,UCEREA CN@INUTULUI MALIM ,E
LI8EN
$"&" ,ILI,UL ,E CARBN
,io7id'l de car1on3 +a* inodor 4i incolor3 intod'- n ncperea n care a i*1'cnit
incendi'l nlt'r aer'l3 mic4orea* vite*a de ardere3 vite*a de de+a6are a cld'rii 4i -cade
temperat'ra de ardere 4i n 2inal proce-'l de o7idare -e ntrer'pe" C
%
ac.ionea* a-'pra
2ocar'l'i 4i prin e2ect'l de n1'4ire 4i rcire" E2ect'l de rcire" E2ect'l de rcire a & ?+ C
%
core-p'nde c' &<I din e2ect'l de rcire a & ?+ ap /#%C ?cal9?+0"
,in dio7id'l de car1on comprimat3 prin detent -e o1.ine *pada car1onic"
#a+it02i+e dioxidu+ui de carbon/ ca agent de stingere/ sunt" ptr'ndere n ori2iciile
o1iect'l'i aprin-3 2iind mai +re' dec)t aer'l /+re'tatea -peci2ic &3<$0> n' di-tr'+e o1iectele
4i materialele a-'pra crora -e re2'lea*> n' e-te cond'ctor de electricitate> n' -e
deteriorea* pe timp de con-ervare ndel'n+at> n' e-te -en-i1il la ac.i'nea temeperat'rilor
-c*'te"
#ea mai e-icace ac2iune de stingere se ob2ine n spa2iu incBis4 n medie -e con-ider
c pentr' -tin+erea incendiilor la ma6oritatea -'1-tan.elor e-te -'2icient o concentra.ie de $(
Z $<I n vol'm de C
%
n aer"
,io7id'l de car1on -e 2olo-e4te ca -'1-tan. -tin+toare re2'lat prin intermedi'l
in-tala.iilor 2i7e de -tin+ere3 ca a+ent de ve5ic'lare a p'l1erilor -tin+toare din -tin+toarele
de incendi' 4i ma4ini -peciale de -tin- incendii"
%entru stingerea incendii+or/ dioxidu+ de carbon se -o+ose3te +a"depo*it materiale
amena6ate n ncperi c' -'pra2a. red'-> ncperi c' doc'mente de importan. deo-e1it
/ar5ive3 m'*ee3 1i1lioteci3 la1oratoare etc"0> ma4ini 4i aparate electrice ampla-ate n ncperi
nc5i-e> tran-2ormatoare 4i +eneratoare electrice> -ta.ii de di-tri1'.ie> centrale tele2onice>
centrale de calc'l> ncperi de prod'c.ie 2r -'prave+5ere contin' a prod'c.iei> in-tala.ii -a'
'tila6e de mare vol'm c' 'n rol important economic> recipiente c' lic5ide com1'-ti1ile c' o
temperat'r de in2lama1ilitate a vaporilor -c*'t3 av)nd 'n vol'm de ma7im'm <(( m
$
3
ma+a*ii din navele maritime"
&u se uti+i,ea,0 +a incendii de"-'l23 metale '4oare ca ma+ne*i'3 titan3 pl'toni'3 'rani'3
tori'3 n apropierea cian'rilor pentr' c reac.ionea* c' ace-tea"
$"%" AMTUL
8a* 2r c'loare 4i miro-3 mai '4or ca aer'l3 -e 2olo-e4te la -tin+erea incendiilor
i*1'cnite n in-tala.iile te5nolo+ice3 2iind re2'lat din in-tala.ii 2i7e -peciale de -tin- incendii"
Concentra.ia de -tin+ere a6'n+e p)n la $&I n vol'm"
$"$" ABURUL
Ca a+ent de -tin+ere e-te 2olo-it n ind'-tria c5imic3 petroc5imic3 de lac'ri 4i
vop-ele3 n camere de '-care3 n -ta.ii de pompe 4i la 'nele in-tala.ii te5nolo+ice"
E2ect'l de -tin+ere al a1'r'l'i -e 1a*ea* mai ale- pe dil'area concentra.iei de o7i+en3
p)n la limita la care contin'area arderii devine impo-i1il"
Concentra.ia e2icient pentr' -tin+erea incendi'l'i e-te de p)n la $<I n vol'm" ;e
2olo-e4te at)t a1'r -at'rat3 c)t 4i cel -'prancl*it"
A1'r'l ca -'1-tan. de -tin+ere -e 2olo-e4te n in-tala.ii 2i7e3 -emi2i7e3 n -pecial
acolo 'nde e7i-t permanent o in-tala.ie te5nolo+ic de a1'r"
$":" APA !IN PULEERIMAT
Ca -'1-tan. de -tin+ere prin red'cerea con.in't'l'i de o7i+en3 tre1'ie - ai1
partic'le p)n la &(( i3 o1.in'te prin p'lveri*area apei -'1 nalt pre-i'ne -a' prin 'tili*area
'nor .evi p'lveri*atoare -peciale" E2ect'l de -tin+ere depinde de 'ni2ormitatea apari.iei
pict'rilor n 2l'7 4i de den-itatea 6et'l'i de ap"
:" ;UB;TAN@E ,E ;TIN8ERE PRIN INHIBI@IE CHIMIC
,intre mi6loacele de -tin+ere prin in5i1i.ie c5imic -e citea* Bidrocarburi+e
Ba+ogenate" Mi6loacele de in5i1i.ie c5imic a' p'nct'l de 2ier1ere co1or)t3 -ta1ilitatea
termic -c*'t c' 2ormarea radicalilor 4i atomilor3 care la ncl*ire trec '4or n -tare
+a*oa-"
Hodrocar1'rile 5alo+enate a' 2o-t den'mite Ba+oni" ,intre ace4tia cei mai 'tili*a.i
-'nt Ba+onii 1>01 MI 1211"
Ia+onu+ 1>01 p-trat -'1 pre-i'ne -'1 2orm lic5id are propriet.i3 -'perioare 2a. de
dio7id'l de car1on" ;e citea* -la1a l'i to7icitate p't)nd'=-e re2'la concomitent c' evac'area
per-oanelor din ncperea incendiat" E2icien.a 'nei 1'telii c' 5alon &$(& e-te ec5ivalent c'
< 1'telii de dio7id de car1on de aceea4i mrime"
Ia+onu+ 1211/ den'mit BC!3 e-te o -'1-tan. -tin+toare 2oarte e2icace pentr'
-tin+erea incendiilor"
Ftingerea incendii+or cu Bidrocarburi Ba+ogene se poate -ace cu" 6et compact3 6et
p'lveri*at3 -'1 2orm de aero-oli" Hidrocar1'rile 5alo+enate -e re2'lea* a-'pra incendi'l'i
din -tin+toare 4i din in-tala.ii 2i7e"
%rocesu+ de ntrerupere a arderii se datore3te" vapori*rii pict'rilor de -'1-tan.e
-tin+toare> ame-tecrii vaporilor -'1-tan.ei -tin+toare c' vapori de com1'-tie> interac.i'nii
2i*ico=c5imice dintre vaporii de 5aloni 4i vaporii de com1'-ti1ili"
C' c)t concentra.ia de -tin+ere e-te atin- mai repede3 c' at)t -tin+erea -e reali*ea*
ntr='n timp mai -c'rt3 iar de-comp'nerea 5idrocar1'rilor 5alo+enate e-te mai red'-"
Restric2ie4 E-te indicat ca 5alon'l &$(& - n' 2ie 2olo-it n concentra.ii mai mari de
&(I3 n *onele oc'pate normal 4i 'nde evac'area n' -e poate reali*a n mai p'.in de & min't"
,in ca'*a to7icit.ii3 'tili*area 5idrocar1'rilor la -tin+erea 'nor cate+orii de incendii
-e re-tr)n+e din ce n ce mai m'lt"

S-ar putea să vă placă și