Sunteți pe pagina 1din 152

NORMATIV DE SIGURANTA LA

FOC
A CONSTRUCTIILOR
Indicativ: P118-
99
Inlocuieste: P118-
83
PARTEA I-A PREVEDERI COMUNE TUTUROR CONSTRUCTIILOR
CAP.1. GENERALITATI
1.1. SCOP - DOMENIU DE APLICARE
1.1.1. Pe!entul no"#ti$ st#%ileste &e'o"#ntele si ni$elele (e
&e'o"#nt# #("isi%ile &i$in( )si*u#nt# l# 'oc+ # constuctiilo si este
(estin#t &oiect#ntilo, e-ecut#ntilo, $ei.c#toilo (e &oiecte, e-&etilo
te/nici si es&ons#%ililo te/nici cu e-ecuti#, &o&iet#ilo su% oice titlu si
utili!#toilo constuctiilo, &ecu" si o*#nelo #("inist#tiei &u%lice &oti$it
o%li*#tiilo si #s&un(eilo ce le e$in in con'o"it#te cu Le*e# &i$in(
c#lit#te# in constuctii n.1011223.
1.1.4. Pe$e(eile &e!entului no"#ti$ sunt o%li*#toii l# constuctii noi
(e oice 'el si inst#l#tiile utilit#e #'eente #cesto# - (enu"ite in continu#e
)constuctii+ - in(i'eent (e 'o"# (e &o&iet#te s#u (estin#tie. L# luc#ile (e
#"en#5#i s#u sc/i"%#i (e (estin#tie # constuctiilo e-istente, #tunci c#n(, in
"o( 5usti.c#t, nu &ot . in(e&linite unele &e$e(ei #le no"#ti$ului, se $o
#si*u# &in &oiect "#sui co"&ens#toii (e si*u#nt# l# 'oc.
1.1.3. Nu '#c o%iectul &e!entului no"#ti$ inst#l#tiile si ec/i&#"entele
te/nolo*ice (e &o(uctie 6siste"e, util#5e, #*e*#te, (is&o!iti$e, etc.7 inclusi$
&oiectele (e "ont#5 #'eente #cesto# si constuctiile (estin#te '#%ic#ii,
"#ni&ul#ii si (e&o!it#ii e-&lo!i%ililo, inst#l#tiile te/nolo*ice in #e li%e,
constuctiile nucle#e, constuctiile su%te#ne /i(oene*etice si #le "etoului,
etc. &ecu" si cele s&eci.ce o*#ni!#ii (e s#ntie.
1.1.8. Pentu constuctiile "onu"ente istoice s#u (e #/itectu#,
&e$e(eile &e!entului no"#ti$ #u c##cte (e eco"#n(#e, u"#n( # .
lu#te, (e l# c#! l# c#!, nu"#i "#sui (e i"%un#t#tie # si*u#ntei l# 'oc &osi%il
(e e#li!#t, '## #'ect#e# c##cteului "onu"entului.
1.1.3. Pentu constuctii si o%iecti$e #le stuctuilo (e #&##e
n#tion#l#, o(ine &u%lic# si si*u#nt# n#tion#l# no"in#li!#te &in o(ine #le
con(uc#toilo stuctuilo es&ecti$e, &e$e(eile no"#ti$ului nu sunt
o%li*#toii. L# #ceste# se #si*u# "#suile (e si*u#nt# l# 'oc st#%ilite (e
o*#nele &o&ii (e s&eci#lit#te #le #cesto#, #&o%#te (e con(uc#toii
stuctuilo es&ecti$e.
1
El#%o#t (e:
INSTITUTUL DE PROIECTARE,
CERCETARE SI TE9NICA DE CALCUL
IN CONSTRUCTII : ;UCURESTI
A&o%#t (e:
MINISTERUL LUCRARILOR PU;LICE SI
AMENA<ARII TERITORIULUI
cu o(inul n.
1.1.=. M#suile (e si*u#nt# l# 'oc #le constuctiilo te%uie s#
in(e&line#sc# citeiile si ni$elele (e &e'o"#nt# &e$#!ute in no"#ti$,
st#%ilin(u-se (e l# c#! l# c#!, ec/i&#e# si (ot#e# neces## cu "i5lo#ce si
inst#l#tii (e se"n#li!#e si stin*ee # incen(iilo, &ecu" si co"&onent# si
(ot#e# se$iciului (e &o"&iei in 'unctie (e c#te*oi# (e i"&ot#nt# #
constuctiei, ti&ul constuctiei, (estin#tie si "#i"e, iscui si &eicole (e
incen(iu, #"&l#s#e si ti"&i o&e#ti$i (e inte$entie # se$iciilo (e &o"&ei,
(ensit#te# s#cinii te"ice, e!istent# si st#%ilit#te# constuctiei in c#! (e
incen(iu, &ecu" si scen#iile (e si*u#nt# l# 'oc.
1.1.>. Pentu in(e&linie# citeiilo si ni$elelo (e &e'o"#nt#
&e$#!ute in no"#ti$, se $o utili!# "#tei#le si ele"ente (e constuctii si
inst#l#tii &entu c#e sunt e'ectu#te (ete"in#i 'unction#le si (e co"&ot#e l#
'oc 6cl#se (e co"%usti%ilit#te, e!istente l# 'oc, &o&#*#e ?#c##, etc.7.
1.1.8. Pe$e(eile &e!entului no"#ti$, t#te#!# con(itiile si ni$elele (e
&e'o"#nt# s&eci.ce si*u#ntei l# 'oc # constuctiilo (in c#te*oi# C (e
i"&ot#nt# si cu (estin#tii cuente 6ci$ile, (e &o(uctie si1s#u (e&o!it#e,
"i-te7, &oiect#te si e#li!#te (in "#tei#le (e constuctie t#(ition#le 6le"n,
"et#l, %eton, &i#t#, ce#"ic#, sticl#7. Pentu constuctiile (e i"&ot#nt# A si ;
se $o st#%ili si #si*u# "#sui su&li"ent#e (e si*u#nt# l# 'oc. M#tei#lele si
ele"entele noi (e constuctii si inst#l#tii, &o(use in t## s#u i"&ot#te se
utili!e#!# in con'o"it#te cu &e$e(eile #*e"entelo te/nice #le #cesto#,
e"ise &oti$it le*ii.
1.4. TERMINOLOGIE, CLASI@ICARI
1.4.1. Aco&eis - &#te # constuctiei c#e o inc/i(e '#t# (e e-teio,
&este ulti"ul ni$el constuit. Po#te . ti& te#s# s#u cu s#&#nt#.
1.4.4. Aie 6constuit# si (es'#su#t#7 - su&#'#t# oi!ont#l# #
constuctiei, (eli"it#t# (e ele"ente &ei"et#le. Ai# constuit# 6Ac7 este
(eli"it#t# (e 'etele e-teio#e #le &eetilo (e inc/i(ee &ei"et#li l# ni$elul
soclului 6&l#nul (e cont#ct cu teenul7, i# #i# (es'#su#t# 6A(7 # unei
constuctii e&e!int# su"# #iilo constuite # tutuo ni$eluilo #cestei#,
su%te#ne si su&#te#ne, (eli"it#te (e 'etele e-teio#e #le &eetilo (e
inc/i(ee &ei"et#li #i .ec#ui ni$el.
1.4.3. Atiu" 6&#tio, cute (e lu"in#7 - incint# inc/is# (in inteioul unei
constuctii, (eli"it#t# &e un# s#u "#i "ulte l#tui (e cel &utin &#tu ni$elui
#le constuctiei.
Atiu"uile &ot . #co&eite s#u ne#co&eite.
1.4.8. Cl#&et# #nti'oc - (is&o!iti$ (e inc/i(ee 6o%tu#e7 e!istent l# 'oc,
"ont#t &e tu%ul#tu# (e $entil#e c#e st#&un*e un ele"ent (e constuctie
#nti'oc s#u e!istent l# 'oc 6in &o!itie no"#l (esc/is# si &e$#!ut# cu #ction#e
#uto"#t# si "#nu#l# in c#! (e incen(iu7.
2
1.4.3. Cl#(ie in#lt# - constuctie ci$il# 6&u%lic#7 su&#te#n#, l# c#e
&#(ose#l# ulti"ului ni$el 'olosi%il este situ#t# l# &este 48 " '#t# (e teenul
6c#os#%ilul #(i#cent7 #ccesi%il #uto$e/iculelo (e inte$entie #le &o"&ieilo
&e cel &utin (ou# l#tui #le cl#(iii.
Atunci c#n( ulti"ele ni$elui sunt locuinte (e ti& (u&le- s#u ti&le- se i#
in consi(e#e nu"#i ni$elul (e #cces (in cicul#tiile co"une oi!ont#le #le
cl#(iii.
Nu sunt consi(e#te cl#(ii in#lte :
constuctiile c#e nu sunt (estin#te s# #(#&oste#sc# o#"eniA
cl#(iile ci$ile 6&u%lice7 l# c#e (e#su&# ni$elului li"it# se #?# un
sin*u ni$el ce ocu&# "#-i"u" 30I (in #i# constuit# # cl#(iii si
cu&in(e nu"#i inc#&ei &entu "#sini #le #scenso#elo, s&#tii te/nice
#'eente constuctiei, cicul#tii 'unction#leA
cl#(iile ci$ile 6&u%lice7 no"in#li!#te in no"#ti$.
1.4.=. Cl#(ie 'o#te in#lt# - constuctie ci$il# 6&u%lic#7 l# c#e
&#(ose#l# ulti"ului ni$el 'olosi%il este situ#t# l# in#lti"e# (e 83 ", s#u "#i
"ult, "#su#t# con'o" #t.1.4.3.
1.4.>. Cl#s# (e co"%usti%ilit#te - c##cteistic# # unui "#tei#l s#u
ele"ent, e-&i"#t# &in ni$elul &##"etilo s&eci.ci, (ete"in#ti in u"# uno
incec#i st#n(#(i!#te.
1.4.8. Co"%usti%ilit#te# "#tei#lelo si ele"entelo (e constuctii -
C#&#cit#te# #cesto# (e # se #&in(e si #(e in continu#e, conti%uin( l#
cestee# c#ntit#tii (e c#l(u# (e!$olt#t# (e incen(iu.
1.4.8.1. In 'unctie (e co"&ot#e# l# 'oc, "#tei#lele si
ele"entele (e constuctii, &ot . inco"%usti%ile C0 6CA17 s#u
co"%usti%ile. M#tei#lele si ele"entele (e constuctie co"%usti%ile se
cl#si.c# in cl#sele (e co"%usti%ilit#te:
C1 6CA4#7 - &#ctic nein?#"#%ileA
C4 6CA4%7 - (i.cil in?#"#%ileA
C3 6CA4c7 - "e(iu in?#"#%ileA
C8 6CA4(7 - uso in?#"#%ile.
M#tei#lele (in cl#sele C1 6CA4#7 si C4 6CA4%7, sunt consi(e#te
*eu co"%usti%ile.

1.4.8.4.M#tei#lele si su%st#ntele ce se (e&o!ite#!#, se cl#si.c#
si in cl#se (e &eiculo!it#te, si"%oli!#te P1 l# P3.
1.4.2. Co"&#ti"ent (e incen(iu - constuctie in(e&en(ent# 6inst#l#tie7,
&ecu" si constuctii co"#s#te s#u *u&#te, #"&l#s#te l# (ist#ntele no"#te
'#t# (e $ecin#t#tI, s#u $olu" constuit co"&#ti"ent#t &in &eeti #nti'oc '#t#
(e constuctiile 6inst#l#tiile7 #(i#cente.
In cl#(iile in#lte si 'o#te in#lte co"&#ti"entul (e incen(iu &o#te . un
$olu" inc/is, constituit (in unul &#n# l# tei ni$elui succesi$e, (eli"it#te (e
ele"ente e!istente l# 'oc con'o" no"#ti$ului si cu #i# (es'#su#t# tot#l#
con'o" co"&#ti"entului (e incen(iu #("is &entu constuctiile ci$ile
6&u%lice7 (e *#(ul I (e e!istent# l# 'oc.
3
1.4.10. Co"&ot#e l# 'oc - tot#lit#te# sc/i"%#ilo .!ice si c/i"ice
inte$enite #tunci c#n( un "#tei#l, &o(us s#u #ns#"%lu, este su&us #ctiunilo
unui incen(iu st#n(#(.
1.4.11. Con(itii (e &e'o"#nt# - e-&i"#e# &e'o"#ntelo &o(usului
&in citeii si ni$ele (e &e'o"#nt# #le #cestui#, coes&un!#to#e e-i*entelo
6&etentiilo7 (e si*u#nt# l# 'oc # utili!#toilo.
1.4.14. Constuctii: o%iecte constuite su&#te#ne 6cu s#u '## su%solui
oi (e"isolui7 s#u su%te#ne, #$#n( u"#to#ele (estin#tii si 'unctiuni:
ci$ile 6&u%lice7 - &entu locuit, #("inist#tie, co"et, s#n#t#te,
cultu#, in$#t#"#nt, s&ot, tuis", etcA
(e &o(uctie si1s#u (e&o!it#e - &entu #cti$it#ti s&eci.ce (e %#!#
s#u #u-ili#e, 6/#le, #teliee, (e&o!ite, etc.7A
"i-te : &entu (i'eite #cti$it#ti ci$ile 6&u%lice7, (e &o(uctie si1s#u
(e&o!it#e, oi ci$ile 6&u%lice7 si (e &o(uctie si1s#u (e&o!it#e,
in*lo%#te in #cel#si $olu" constuit.
NOTA : Constructiile agroindustriale si agrozootehnice se trateaza, dupa caz,
prin asimilare cu constructiile civile sau de productie ori depozitare, in functie
de destinatiile acestora.
1.4.13. Constuctie 6cl#(ie7 %lin(#t# - constuctie inc/is# su&#te#n# in
c#e #cti$it#te# se (es'#so## nu"#i l# lu"in# #ti.ci#l#, #$#n( #co&eis si
&eeti (e inc/i(ee &ei"et#l# &lini, in c#e se &e$#( nu"#i *olui &si/olo*ice
si usi (e #cces. Inc#&eile %lin(#te cu #i# constuit# 6Ac7 "#i "#e (e >00 "
4
sunt consi(e#te constuctii %lin(#te.
1.4.18. Constuctie 6cl#(ie7 (esc/is# - constuctie (esco&eit# s#u
#co&eit# ti& )so&on+, (esc/is# &ei"et#l &e "ini"u" 4 l#tui oi (eli"it#t#
(e ele"ente neet#nse 6&l#s#, t#'o, etc.7.
1.4.13. Constuctie 6cl#(ie7 inc/is# - cl#(ie #co&eit# si inc/is#
&ei"et#l cu &eeti.
1.4.1=. Constuctie 6cl#(ie7 "ono%loc - constuctie inc/is# cu #i#
constuit# 6Ac7 (e cel &utin 40.000 "
4
si l#ti"e# "#i "#e (e >4 ".
1.4.1>. Constuctie su%te#n# - constuctie e#li!#t# in inte*i"e su%
ni$elul teenului incon5u#to 6n#tu#l s#u #"en#5#t7.
1.4.18. Constuctie 6cl#(ie7 su&#te#n# - constuctie e#li!#t# &este
cot# teenului incon5u#to 6n#tu#l s#u #"en#5#t7 si c#e &o#te #$e# s#u nu
ni$elui su%te#ne.
1.4.12. Cotin# (e si*u#nt# - ele"ent "o%il (e &otectie #nti'oc,
s&eci.c *oluilo "#i (in &eetii (e co"&#ti"ent#e i"&oti$# incen(iilo.
1.4.40. Citeii (e &e'o"#nt# - con(itii in #&ot (e c#e se e$#lue#!#
in(e&linie# unei ceinte (e &e'o"#nt#.
4
1.4.41. De*#5#"ent &ote5#t - s&#tiu constuit inc/is (estin#t cicul#tiei
utili!#toilo, #lc#tuit si se&##t (e estul constuctiei cu ele"ente (e
constuctie oi!ont#le si $etic#le inco"%usti%ile C0 6CA17 si e!istente l# 'oc
con'o" no"#ti$ului, #st'el e#li!#t si ec/i&#t inc#t s# nu .e inun(#t cu 'u"
un ti"& (ete"in#t, lu#t in consi(e#e l# st#%ilie# ti"&ului 6lun*i"ii7 (e
e$#cu#e in c#! (e incen(iu.
1.4.44. Densit#te s#cin# te"ic# - &otenti#l c#loi.c tot#l #l unui s&#tiu,
inc#&ee, etc., #&ot#t l# #i# &#(oselii lu#t# in consi(e#e 6<1"
4
7.
1.4.43. De"isol - ni$el constuit #l cl#(iii #$#n( &#(ose#l# situ#t# su%
ni$elul teenului 6c#os#%ilului7 incon5u#to cu "#-i"u" 5u"#t#te (in
in#lti"e# li%e# # #cestui# si &e$#!ut cu 'eeste in &eetii (e inc/i(ee
&ei"et#l#. De"isolul se consi(e# ni$el su&#te#n #l constuctiei.
Atunci c#n( &#(ose#l# este situ#t# su% ni$elul teenului 6c#os#%ilului7
incon5u#to cu "#i "ult (e 5u"#t#te (in in#lti"e# li%e#, se consi(e# su%sol
si se inclu(e in nu"#ul (e ni$elui su%te#ne #le constuctiei.
1.4.48. Desc/i(ei &entu e$#cu#e# 'u"ului 6(es'u"#e7 - *olui
&#ctic#te in tei"e# su&eio## # inc/i(eilo &ei"et#le s#u in #co&eisul
unei constuctii, #st'el inc#t s# &e"it# e$#cu#e# 'u"ului &o(us in c#! (e
incen(iu 6&e"#nent li%ee s#u inc/ise cu (is&o!iti$e c#e se (esc/i( #uto"#t
in c#! (e incen(iu7.
1.4.43. G#( (e e!istent# l# 'oc - c#&#cit#te *lo%#l# # constuctiei s#u #
co"&#ti"entului (e incen(iu (e # #s&un(e l# #ctiune# unui incen(iu
st#n(#(, in(i'eent (e (estin#ti# s#u 'unctiune# #cestui#.
1.4.4=. Incen(iu - &oces co"&le- (e #(ee, cu e$olutie necontol#t#,
(#to#t &e!entei su%st#ntelo co"%usti%ile si # suselo (e #&in(ee, # c#ui
#&#itie si (e!$olt#e #e e'ecte ne*#ti$e &in &o(ucee# (e &ie(ei (e $ieti,
&#*u%e "#tei#le, etc. si c#e i"&une inte$enti# o*#ni!#t# &entu stin*ee.
1.4.4>. In?#"#e *ene#li!#t# 6?#s/-o$e7 - tecee# %usc# l# st#e# (e
co"%ustie *ene#li!#t# &e su&#'#t# "#tei#lelo co"%usti%ile (int-un s&#tiu
inc/is.
1.4.48. Inc#&ei cu #*lo"e#i (e &eso#ne - inc#&ei in c#e se &ot #?#
si"ult#n cel &utin 30 (e &eso#ne, .ec#ei# (in #ceste# e$enin(u-i o #ie (e
&#(ose#l# "#i "ic# (e 8 "
4
.
1.4.42. Inc#&ee t#"&on - inc#&ee 6s#s7 (e &otectie # *oluilo (in
&eeti, #st'el con'o"#t#, #lc#tuit# si e#li!#t# inc#t s# coes&un(# &e$e(eilo
no"#ti$ului, &oti$it olului &e c#e il #e in c#! (e incen(iu.
1.4.30. In$elito#e - i!ol#e /i(o'u*# # #co&eisuilo 6te#selo7, cu ol
(e #si*u#e # et#nseit#tii constuctiei '#t# (e inte"&eii.
1.4.31. Li"it#e# &o&#*#ii incen(iilo - #ns#"%lul "#suilo
constucti$e si (e inst#l#tii, c#e i"&ie(ic# &entu (u#te no"#te (e ti"&,
e-tin(ee# incen(iului in inteioul co"&#ti"entului (e incen(iu s#u in #'##
#cestui#.
5
1.4.34. M#ns#(# - s&#tiu 'unction#l #"en#5#t in $olu"ul &o(ului
constuctiei. Se inclu(e in nu"#ul (e ni$elui su&#te#ne.
1.4.33. Ni$el - s&#tiu constuit su&#te#n s#u su%te#n #l constuctiilo
inc/ise s#u (esc/ise, (eli"it#t (e &l#nsee. Constituie ni$el su&#nt# # c#ei #ie
este "#i "#e (ecit 80I (in ce# # inc#&eii1s&#tiului in c#e se #?#.
1.4.38. P#noui (e in$elito#e - ele"ente #uto&ot#nte "ont#te &e
s#&#nte #le constuctiilo, cu ol (e i!ol#e /i(o'u*# si (u&# c#! te"ic#.
1.4.33. Peete cotin# - inc/i(ee &ei"et#l# # constuctiei, e#li!#t# cu
stuctu# &o&ie (e e!istent# 6in(e&en(ent# (e ce# # constuctiei (e c#e
nu"#i se #ncoe#!#7, s#u &#noui (e '#t#(# .-#te (e stuctu# constuctiei
6'## stuctu# &o&ie7.
Du&# c#!, &ot . utili!#te si co"%in#tii #le celo (ou# siste"e (e
inc/i(ee &ei"et#l# cu &eete cotin#.
1.4.3=. Peete s#u &l#nseu #nti'oc 6A@7 - ele"ent (e constuctie $etic#l
s#u oi!ont#l, e#li!#t (in "#tei#le inco"%usti%ile C0 6CA17, #$#n( e!istent#
l# 'oc cel &utin e*#l# cu ni$elul st#%ilit in 'unctie (e (ensit#te# ce# "#i "#e #
s#cinii te"ice (in co"&#ti"entele (e incen(iu &e c#e le se&##, con'o"#t
si e#li!#t &oti$it &e$e(eilo no"#ti$ului.
1.4.3>. Peete s#u &l#nseu e!istent l# e-&lo!ie 6RE7 - ele"ent (e
constuctie $etic#l s#u oi!ont#l, e#li!#t (in "#tei#le '## *olui inteio#e,
inco"%usti%ile C0 6CA17, #lc#tuit si (i"ension#t &in c#lcul #st'el inc#t s#
e!iste l# &esiune# e-&lo!iei $olu"etice es&ecti$e. Atunci c#n( se&##
co"&#ti"ente (e incen(iu, te%uie s# in(e&line#sc# si con(itiile st#%ilite
&entu ele"ente #nti'oc.
1.4.38. Peete s#u &l#nseu e!istent l# 'oc 6R@7 - ele"ent (e constuctie
$etic#l s#u oi!ont#l, e#li!#t (in "#tei#le C0 6CA17 - cu e!istent# l# 'oc cel
&utin e*#l# cu ni$elul st#%ilit in no"#ti$, in 'unctie (e olul (e &otectie l# 'oc
&e c#e il #e.
1.4.32. Peete s#u &l#nseu et#ns l# 'oc 6E@7 - ele"ent (e constuctie
$etic#l s#u oi!ont#l #lc#tuit (in "#tei#le C0 6CA17 c#e #si*u# et#nseit#te#
st#%ilit# &in no"#ti$.
1.4.80. Peeti &ot#nti - ele"ente (e constuctie $etic#le &ot#nte #le
constuctiei, c##ctei!#te &in cl#s# (e co"%usti%ilit#te si e!istent# l# 'oc,
&entu st#%ilie# *#(ului (e e!istent# l# 'oc #l cl#(iii s#u co"&#ti"entului
(e incen(iu.
1.4.81. Peeti ne&ot#nti 6#uto&ot#nti7 - i(e" &eeti &ot#nti, (# '##
in(e&linie# unui ol stuctu#l.
1.4.84. Pe'o"#nt# l# 'oc - co"&ot#e# unui "#tei#l, &o(us s#u
#ns#"%lu su&us unui incen(iu, in #&ot cu utili!#e# lui.
1.4.83. Pl#nseu - ele"ent (e constuctie oi!ont#l s#u inclin#t c#e
(eli"ite#!# ni$elui #le constuctiei, lu#t in c#lcul &entu (ete"in#e# *#(ului
(e e!istent# l# 'oc.
6
Pl#nseele &#ti#le 6su&#nte7, c#e ocu&# "#i "ult (e 80I (in #i#
inc#&eii in c#e sunt (is&use, se i#u in c#lcul l# (ete"in#e# *#(ului (e
e!istent# l# 'oc.

1.4.88. Potenti#l c#loi.c - $e!i s#cin# te"ic#.
1.4.83. Pl#t'o"# - ele"ent (e constuctie oi!ont#l cu *olui
ne&ote5#te in &ocent (e "ini"u" 30I (in #ie, 6inclusi$ ti& )*#t#+7, '## loc
&e"#nent (e #cti$it#te si (estin#t $i!it#ii &eio(ice 6"#-i" 8 oi &e sc/i"%7.
Pl#t'o"ele nu se i#u in c#lcul l# (ete"in#e# *#(ului (e e!istent# l#
'oc si # nu"#ului (e ni$elui.
1.4.8=. Risc (e incen(iu - &o%#%ilit#te# i!%ucniii incen(iilo in s&#tii,
inc#&ei, constuctii s#u co"&#ti"ente (e incen(iu oi inst#l#tiiA in cele cu
'unctiuni ci$ile 6&u%lice7 se e-&i"# &in )iscui (e incen(iu+, i# in cele
(estin#te #cti$it#tilo (e &o(uctie si1s#u (e (e&o!it#e se e-&i"# &in
)c#te*oii (e &eicol (e incen(iu+.
1.4.8>. Re!istent# l# 'oc 6R@7 - #&titu(ine# uno &#ti s#u ele"ente (e
constuctie (e #-si &#st#, int-un ti"& (ete"in#t, c#&#cit#te# &ot#nt#,
i!ol#e# te"ic# si et#nseit#te#, st#%ilite &in incec#i st#n(#(i!#te.
1.4.88. S#l# #*lo"e#t# - 6c#te*oie (istinct# # inc#&eilo cu #*lo"e#i
(e &eso#ne7 - inc#&ee s#u *u& (e inc#&ei c#e co"unic# (iect inte ele &in
*olui 6&ote5#te s#u ne&ote5#te7, in c#e su&#'#t# ce-i e$ine unei &eso#ne
este "#i "ic# (e 8"
4
si in c#e se &ot intuni si"ult#n cel &utin 130 (e
&eso#ne 6s#li (e s&ect#cole, s#li (e intunii, inc#&ei &entu e-&o!itii, "u!ee,
clu%ui, cine"#to*#'e, co"et, c#!inoui, (iscoteci, etc.7. C#n( sunt situ#te l#
&#te, se consi(e# s#li #*lo"e#te cele cu "#i "ult (e 400 &eso#ne.
1.4.82. S#cin# te"ic# - su"# ene*iilo c#loice (e*#5#te &in
co"%usti# co"&let# # tutuo "#tei#lelo (in s&#tiul consi(e#t.
1.4.30. S#&#nt# - #ns#"%lul stuctu#l #l #co&eisului unei constuctii,
&e c#e se (is&une su&otul in$elitoii s#u &#nouile (e in$elito#e.
1.4.31. Sc## (e e$#cu#e - cicul#tie $etic#l# coes&un!#to (is&us#,
con'o"#t#, (i"ension#t# si &ote5#t# &entu # #si*u# con(itii (e e$#cu#e #
utili!#toilo in c#! (e incen(iu.
1.4.34. Sc## cu te&te %#l#ns#te : sc## l# c#e 'o"# in &l#n # uno
te&te este (i'eit# (e celel#lte, &e in#lti"e# unei# s#u "#i "ulto #"&e, oi #
inte*ii sc#i.
1.4.33. Scen#ii (e si*u#nt# l# 'oc - co"%in#tii (e $#loi si el#tii inte
con(itiile si &e'o"#ntele l# 'oc #si*u#te, in sco&ul e#li!#ii si*u#ntei
utili!#toilo.
1.4.38. Scen# #"en#5#t# - s&#tiu (e 5oc #'eent s#lii, cu #i# "ini"# (e
130 "
4
6inclusi$ %u!un#ele si (e&o!itele #cestei#7, &e$#!ut cu tun (e scen#
cu s#u '## t#&e in &#(ose#l# si ec/i&#t# cu (is&o!iti$e (e "#ne$#e #
(ecouilo.
7
1.4.33. Siste" (e e$#cu#e # 'u"ului si # *#!elo .e%inti - siste"
constituit (in (is&o!iti$e (e e$#cu#e # 'u"ului si # *#!elo .e%inti si ec#ne
$etic#le co%o#te su% #co&eis s#u t#$#n in sco&ul li"it#ii &o&#*#ii
incen(iilo in constuctiile inc/ise cu #ii li%ee "#i 6'## &eeti inteioi
(es&#titoi7.
1.4.3=. Su&#nt# - &l#nseu inte"e(i# &lin, (esc/is &e un# s#u "#i
"ulte l#tui '#t# (e inc#&ee# in c#e este (is&us. Se i# in consi(e#e con'o"
&e$e(eilo no"#ti$ului.
1.4.3>. T#"%u (esc/is - &otectie # *oluilo (e cicul#tie 'unction#l#
(in &eetii #nti'oc, e!istenti l# 'oc s#u e!istenti l# e-&lo!ie.
1.4.38. Usi (e e$#cu#e : ele"ente "o%ile (e inc/i(ee # *oluilo (e
cicul#tie si e$#cu#e (in &eetii c#e (eli"ite#!# (i'eite s&#tii constuite.
1.4.32. Usi, cotine si o%lo#ne e!istente l# 'oc - ele"ente "o%ile (e
&otectie # *oluilo (e cicul#tie 'unction#l# (in &eeti cu ol (e li"it#e #
&o&#*#ii incen(iilo, #lc#tuite si ec/i&#te con'o" no"#ti$ului.
1.4.=0. Utili!#toi - &eso#ne, #ni"#le s#u o%iecte c#e 'olosesc s#u
e-&lo#te#!# constucti#.
1.4.=1. Bolet - (is&o!iti$ (e inc/i(ee 6o%tu#e7 e!istent l# 'oc, "ont#t
&e tu%ul#tui 6*/ene7 (e e$#cu#e # 'u"ului, no"#l inc/is s#u (esc/is in
&o!itie (e #ste&t#e si &e$#!ut cu #ction#e #uto"#t# si "#nu#l# in c#! (e
incen(iu.
CAP.4. CONDITII GENERALE DE PER@ORMANTA A
CONSTRUCTIILOR
4.1. RISC DE INCENDIU SI GRAD DE RECISTENTA LA @OC
2
Risc d incndi!
4.1.1. L# cl#(ii ci$ile 6&u%lice7 iscul (e incen(iu este (ete"in#t, in
&inci&#l, (e (ensit#te# s#cinii te"ice 6D7 st#%ilit# &in c#lcul si (e (estin#ti#
es&ecti$#.
4.1.4. In 'unctie (e (ensit#te# s#cinii te"ice, iscul (e incen(iu in cl#(ii
ci$ile 6&u%lice7, &o#te .:
"#e: D
i
E &este 880 M<1"
4
"i5lociu: D
i
E 840 - 880 M<1"
4
"ic: D
i
E su% 840 M<1"
4
4.1.3. In 'unctie (e (estin#tie 6'unctiune7, unele s&#tii si inc#&ei (in
cl#(iile ci$ile 6&u%lice7, se inc#(e#!# in u"#to#ele iscui (e incen(iu:
8
"#e: in c#e se utili!e#!#, s#u (e&o!ite#!# "#tei#le oi su%st#nte
co"%usti%ile 6#/i$e, %i%lioteci, "ulti&lic#e, &#c#5e
#utotuis"e, etc.7A
"i5lociu: in c#e se utili!e#!# 'oc (esc/is 6%uc#t#ii, cent#le
te"ice, o.cii cu &e&##i c#l(e, etc.7A
"ic: celel#lte inc#&ei si s&#tii.
In inc#&eile si s&#tiile ec/i&#te cu inst#l#tii #uto"#te (e stin*ee #
incen(iilo, iscuile "#i (e incen(iu &ot . consi(e#te "i5locii, i# iscuile
"i5locii &ot . consi(e#te "ici. Pentu inte*ul co"&#ti"ent (e incen(iu s#u
cl#(ie, iscul (e incen(iu consi(e#t $# . cel "#i "#e c#e e&e!int#
"ini"u" 30I din volumul acestora.
4.1.8. L# constuctii (e &o(uctie si1s#u (e&o!it#e, iscul (e incen(iu
#e in $e(ee n#tu# #cti$it#tilo (es'#su#te, c##cteisicile (e #(ee #le
"#tei#lelo si su%st#ntelo utili!#te, &eluc#te, "#ni&ul#te s#u (e&o!it#te, si
(ensit#te# s#cinii te"ice. L# #ceste# iscul (e incen(iu este (e.nit &in
c#te*oii (e &eicol (e incen(iu, ce e-&i"#:
c#te*oiile A sI ; 6;E3#,%7: &osi%ilit#ti (e incen(iu si e-&lo!ie
$olu"etic# 6isc 'o#te "#e (e incen(iu7A
c#te*oi# C 6;E47: &osi%ilit#ti (e incen(iu1#(ee 6isc "#e (e
incen(iu7A
c#te*oi# D 6;E1#7: e-istent# 'ocului (esc/is su% oice 'o"#, in
#%sent# su%st#ntelo co"%usti%ile 6isc "e(iu (e incen(iu7A
c#te*oi# E 6;E1%7: e-istent# uno "#tei#le s#u su%st#nte
inco"%usti%ile in st#e ece s#u # su%st#ntelo co"%usti%ile in st#e (e
u"i(it#te in#int#t#, &este 80I 6isc "ic (e incen(iu7.
4.1.3. Conele (in inc#&ei, inc#&eile, co"&#ti"entele si constuctiile
(e &o(uctie si1s#u (e&o!it#e, $o #$e# (e.nit iscul (e incen(iu 6.ec#e in
&#te7 &in un# (in cele cinci c#te*oii (e &eicol (e incen(iu, con'o" t#%elului
4.1.3., in 'unctie (e &eicolul (e incen(iu (ete"in#t (e &o&iet#tile .!ico-
c/i"ice #le "#tei#lelo si su%st#ntelo utili!#te, &eluc#te, "#ni&ul#te s#u
(e&o!it#te - inclusi$ util#5ele, #'tuile, &#letele, #"%#l#5ele, etc.
Ta"# $%1%&%
CATEGORII DE PERICOL DE INCENDIU
C#te*oi
# (e
&eicol
(e
incen(iu
C##cteisticile su%st#ntelo
si #le "#tei#lelo ce
(ete"in# inc#(#e#
Peci!#i
0 1 4
9
A
6;E3#7
Su%st#nte # c#o #&in(ee
s#u e-&lo!ie &o#te s# #i%#
loc in u"# cont#ctului cu
o-i*enul (in #e, cu #&# s#u
cu #lte su%st#nte oi
"#tei#le.
Lic/i(e cu te"&e#tu# (e
in?#"#%ilit#te # $#&oilo
&#n# l# 48
o
C, *#!e s#u $#&oi
cu li"it# in'eio## (e
e-&lo!ie &#n# l# 10I, #tunci
c#n( #ceste# &ot 'o"# cu
#eul #"estecui e-&lo!i$e.
Nu (ete"in# inc#(#e# in
c#te*oiile A si ; 6;E3# si ;E3%7 (e
&eicol (e incen(iu:
'olosie# su%st#ntelo soli(e,
lic/i(e s#u *#!o#se (e&t
co"%usti%il &entu #(eeA
sc#&#ile si (e*#5#ile (e *#!e,
$#&oi s#u &#', st#%ilite
con'o" #t.4.1.>., c#e sunt in
c#ntit#ti ce nu &ot 'o"# cu
#eul #"estecui e-&lo!i$e.
In #se"ene# situ#tii, inc#(#e#
se '#ce in c#te*oi# C, D s#u E
6;E4, ;E1#,%7, in 'unctie (e
(ensit#te# s#cinii te"ice si
&eicolul (e incen(iu in #ns#"%lu.
;
6;E3%7
Lic/i(e cu te"&e#tu# (e
in?#"#%ilit#te # $#&oilo
cu&ins# inte 48-100
o
C, *#!e
s#u $#&oi cu li"it# in'eio##
(e e-&lo!ie "#i "#e (e 10I,
#tunci c#n( #ceste# &ot
'o"# cu #eul #"estecui
e-&lo!i$e.
@i%e, &#' s#u &ul%ei, c#e
se (e*#5# in st#e (e
sus&ensie, in c#ntit#ti ce &ot
'o"# cu #eul #"estecui
e-&lo!i$e.
C
6;E47
Su%st#nte si "#tei#le
co"%usti%ile soli(e.
Lic/i(e cu te"&e#tu# (e
in?#"#%ilit#te # $#&oilo
"#i "#e (e 100
o
C.
Nu (ete"in# inc#(#e# in
c#te*oi# C 6;E47 (e &eicol,
oic#e (in u"#to#ele situ#tii:

'olosie# su%st#ntelo soli(e,


lic/i(e s#u *#!o#se (e&t
co"%usti%il &entu #(eeA

utili!#e# lic/i(elo co"%usti%ile


cu te"&e#tu# (e
in?#"#%ilit#te &este 100
o
C l#
co"en!i /i(#ulice, #cie,
un*ee, .lte si t#t#"ente
te"ice, in c#ntit#ti (e "#-. 4
"
3
, cu con(iti# lu#ii uno
"#sui loc#le &entu li"it#e#
&o&#*#ii incen(iuluiA

'olosie# ec/i&#"entului
electic, c#e contine &#n# l# =0
F* ulei &e unit#te# (e
ec/i&#"ent, &ecu" si #
?u-uilo (e c#%lui cu "#i &utin
(e 3,3 F* "#tei#l
co"%usti%il1"l &e ?u-A

"#tei#lele si su%st#ntele
co"%usti%ile (in s&#tiul
es&ecti$, inclusi$ cele (in
util#5e c#e nu se inc#(e#!# l#
#lini#tul 4 s#u cele utili!#te l#
10
t#ns&otul oi (e&o!it#e#
"#tei#lelo co"%usti%ile, #
uno #"%#l#5e, &#lete s#u #'tui
co"%usti%ile, (#c# nu (e&#sesc
in tot#lit#te 103 M<1"
4
In situ#tiile (e "#i sus,
inc#(#e# se '#ce in 'unctie (e
&eicolul (e incen(iu in #ns#"%lu,
in c#te*oi# D s#u E (e &eicol (e
incen(iu 6;E1# ,%'%
D
6;E1#7
Su%st#nte s#u "#tei#le
inco"%usti%ile in st#e
.e%inte, to&ite s#u
inc#n(escente, cu (e*#5#i
(e c#l(u# #(i#nt#, ?#c#i
s#u sc#ntei.
Su%st#nte soli(e, lic/i(e
s#u *#!o#se ce se #( in
c#lit#te (e co"%usti%il.
E
6;E1%7
Su%st#nte s#u "#tei#le
inco"%usti%ile, in st#e ece
s#u "#tei#le co"%usti%ile in
st#e (e u"i(it#te in#int#t#
6&este 80I7, #st'el inc#t
&osi%ilit#te# #&in(eii lo
este e-clus#.
4.1.=. C#te*oiile (e &eicol (e incen(iu se st#%ilesc &e !one si inc#&ei,
&ecu" si in(e&en(ent &entu .ec#e co"&#ti"ent (e incen(iu si constuctie
in &#te, "ention#n(u-se o%li*#toiu in (ocu"ent#ti# te/nico-econo"ic#.
Ce# "#i &eiculo#s# c#te*oie (e &eicol (e incen(iu neco"&#ti"ent#t#
e-istent# int-o inc#&ee 6s&#tiu7, co"&#ti"ent (e incen(iu s#u constuctie, (e
e*ul#, (ete"in# c#te*oi# (e &eicol # #cesto#, cu u"#to#ele e-ce&tii:
c#te*oiile A si ; 6;E3#,%7 (e &eicol (e incen(iu, #l c#o $olu"
#'eent este "#i "ic (e 3I (in $olu"ul inc#&eii s#u #l co"&#ti"entului
es&ecti$A
c#te*oiile C si D 6;E4 si ;E1#7 (e &eicol (e incen(iu, cu un $olu"
#'eent "#i "ic (e 10I (in $olu"ul inc#&eii s#u #l co"&#ti"entului
es&ecti$, '## # (e&#si o #ie (e 800 "
4
.
In c#!uile e-ce&t#te se i#u "#sui c#e s# e(uc# &osi%ilit#tile 'o"#ii
concent#tiei loc#le cu &eicol (e e-&lo!ie si # &o&#*#ii incen(iului s&e
s&#tiile in$ecin#te (in c#(ul inc#&eii s#u # co"&#ti"entului es&ecti$.
In c#!ul e-istentei "#i "ulto c#te*oii (e &eicol (e incen(iu
neco"&#ti"ent#te, situ#te in &uncte (istincte #le inc#&eii s#u #le
co"&#ti"entului, se i#u in consi(e#tie su"ele $olu"elo #'eente si es&ecti$
#le #iilo e'ecti$e #le .ec#ei c#te*oii (e &eicol. Pentu c#te*oiile C si D
6;E4 si ;E1#7 (e &eicol (e incen(iu insu"#e# se #&lic# nu"#i (#c# (ist#nt#
(inte s&#tiile es&ecti$e este "#i "ic# (e 80 " 6"#su#t# &e oi!ont#l#7.
11
Pentu co"&#ti"ente (e incen(iu s#u constuctii, c#te*oi# (e &eicol
(e incen(iu ce# "#i &eiculo#s# se e-tin(e l# inte*ul $olu" #l #cesto#, #tunci
cin( e&e!int# "#i "ult (e 30I (in $olu"ul constuit #l co"&#ti"entului s#u
constuctiei.
4.1.>. Pentu (ete"in#e# concent#tiei #"estecului e-&lo!i$ se tine
se#"# (e sc#&#ile si (e*#5#ile (e *#!e, $#&oi s#u &#', #t#t in ti"&ul
(es'#su#ii no"#le # #cti$it#tii, c#t si in c#!uile #cci(ent#le (e #$#ie
st#%ilite &in &oiect l# inst#l#tiile (e utilit#ti #'eente.
G(ad d ()istnta #a *+c
4.1.8. Con(itiile "ini"e &e c#e te%uie s# le in(e&line#sc# ele"entele
&inci&#le #le constuctiei 6co"&#ti"entului (e incen(iu7 #st'el inc#t inte#*#
constuctie s#u co"&#ti"ent s# &o#t# . inc#(#t int-un #nu"it *#( (e
e!istent# l# 'oc, sunt &eci!#te in t#%elul 4.1.2.
Ta"# $%1%9%
CONDITII MINIME PENTRU INCADRAREA CONSTRUCTIILOR IN GRADE DE
RECISTENTA LA @OC
N.
Ct
.
Ti&ul
ele"entelo (e
constuctie
G#(ul (e e!istent# l# 'oc
I II III IB B
0 1 4 3 8 3 =
1. St#l&i,
colo#ne, &eeti
&ot#nti
C0 6CA17
4 G oe
C0 6CA17
4 oe
C1
6CA4#7
1 o#
C4
6CA4%7
30 "in
C8
6CA4(7
-
4. Peeti
inteioi
ne&ot#nti
C0 6CA17
30 "in
C1 6CA4#7
30 "in
C4
6CA4%7
13 "in
C3
6CA4c7
13 "in
C8
6CA4(7
-
3. Peeti
e-teioi
ne&ot#nti
C0 6CA17
13 "in
C1 6CA4#7
13 "in
C4
6CA4%7
13 "in
C3
6CA4c7
-
C8
6CA4(7
-
8. Gin!i,
&l#nsee,
ne$ui, #co&e-
isui te#s#
C0 6CA17
1o#
C0 6CA17
83 "in
630 "in7H
C1
6CA4#7
83 "in
630
"in7H
C4
6CA4%7
13 "in
C8
6CA4(7
-
3. Aco&eisui
#uto&ot#nte
'## &o(
6inclusi$
cont#$#ntuii7
, s#&#nt#
#co&e-isuilo
'## &o(.
C0 6CA17
83 "in
630 "in7H
C1 6CA4#7
30 "in
613 "in7H
C4
6CA4%7
13 "in
C3
6CA4c7
-
C8
6CA4(7
-
12
=. P#noui (e
in$elito#e si
su&otul
continuu #l
in$elitoii
co"%usti%ile.
C0 6CA17
13 "in
C1 6CA4#7
-
C4
6CA4%7
-
C3
6CA4c7
-
C8
6CA4(7
-

NOTA: *In cladirile si compartimentele de incendiu in care densitatea sarcinii
termice nu depaseste 8! "#$m
%
, &cu e'ceptia cladirilor inalte, foarte inalte, cu
sali aglomerate, cele care adapostesc persoane care nu se pot evacua singure
si cele cu echipament de importanta deose(ita), se pot aplica valorile
rezistentelor la foc din paranteze.
4.1.2. To#te ele"entele &inci&#le #le constuctiei, 'unctie (e olul
#cesto#, te%uie s# in(e&line#sc# con(itiile "ini"e (e co"%usti%ilit#te si
e!istent# l# 'oc &e$#!ute &entu inc#(#e# in *#(ul es&ecti$ (e e!istent#
l# 'oc, c##ctei!#n( st#%ilit#te# l# 'oc # constuctiei.
Pentu c# un ele"ent #l constuctiei s# coes&un(# l# un #nu"it *#( (e
e!istent# l# 'oc, te%uie s# in(e&line#sc# #"%ele con(itii "ini"e 6#t#t ce# (e
co"%usti%ilit#te c#t si ce# (e e!istent# l# 'oc7 &eci!#te in t#%elul 4.1.2.
4.1.10. G#(ul (e e!istent# l# 'oc #l constuctiei s#u #l unui
co"&#ti"ent (e incen(iu este (ete"in#t (e ele"entul s#u cu ce# "#i
(e'#$o#%il# inc#(#e si se &eci!e#!# o%li*#toiu in (ocu"ent#ti# te/nico-
econo"ic#.
4.1.11. L# st#%ilie# *#(ului (e e!istent# l# 'oc, es&ecti$ # st#%ilit#tii l#
'oc # constuctiei, nu se i#u in consi(e#e u"#to#ele:
4.1.11.1. S#&#nt# si su&otul in$elitoii constuctiilo (e *#(ul II
s#u III, cu &o(, (#c# &l#nseul s&e &o( nu este sus&en(#t (e s#&#nt#
#co&eisului, i# *oluile #cestui# sunt &ote5#te &in ele"ente (e
inc/i(ee e!istente l# 'oc "ini"u" 30 "inute. L# cl#(iile in#lte si 'o#te
in#lte, #co&eisuile cu &o( $o . e#li!#te inte*#l (in "#tei#le C0
6CA17.
4.1.11.4. In$elito#e# #co&eisuilo (e oice 'el, inclusi$
te"oi!ol#ti# si /i(oi!ol#ti#, "ont#te (e#su&# unui su&ot C0 6CA17
continuu, e!istent l# 'oc con'o" con(itiilo (in t#%el 4.1.2. 6in #'## (e
t#%l#7.
4.1.11.3. Lu"in#to#ele si cu&olele 6inco"%usti%ile s#u
co"%usti%ile7 # c#o #ie insu"#t# 6in &oiectie oi!ont#l#7 nu (e&#seste
43I (in #i# s&#tiului inc/is in c#e sunt (is&use si cele #le #tiu"uilo,
in(i'eent (e #ie, e#li!#te cu stuctu# C0 6CA17 si $it#i (in "#tei#le
C0 I C4 6CA1 I CA4%7.
4.1.11.8. P#(oselile si t#"&l#i# 6usi, 'eeste, o%lo#ne7, inclusi$
'#siile .-e &entu ilu"in#tul n#tu#l e-ecut#te (in "#tei#le C4 - C3
6CA4%,c7, in su&#'#t# (e "#-i"u" 10I (in #i# &eetelui e-teio si
#st'el (is&use si inteu&te inc#t s# nu '#$oi!e!e &o&#*#e# incen(iului
(e l# un ni$el l# #ltul si in lun*ul cl#(iii.
4.1.11.3. Peetii inteioi (es&#titoi ne&ot#nti s#u &#nouile '##
ol (e li"it#e # &o&#*#ii incen(iilo, inco"%usti%ile s#u (in "#tei#le
co"%usti%ile cu *e#" oi cu &l#s# (e s#"#, (#c# in#lti"e# insu"#t# #
&#nouilo &line co"%usti%ile este (e cel "ult 1,40 " &ecu" si #lte
13
c#te*oii (e &eeti (es&#titoi co"%usti%ili # c#o 'olosie este #("is#
con'o" &e!entului no"#ti$.
4.1.11.=. @inis#5ele inteio#e, &ecu" si &l#'o#nele sus&en(#te si
&#(oselile ti& est#(#, (in constuctii c#e in(e&linesc con(itiile (e
co"%usti%ilit#te &e$#!ute &entu &l#nsee, s#u c#n( utili!#e# lo este
#("is# con'o" &e!entului no"#ti$.
4.1.11.>. Pl#t'o"ele "et#lice si ele"entele "et#lice c#e nu '#c
&#te (in stuctu# (e e!istent# # constuctiei.
4.1.11.8. Ele"entele constucti$e #le "#c/i!elo, Jin('#n*uilo,
seelo, $e#n(elo, &i($o#elo, etc.
4.1.14. In constuctiile in c#e (ensit#te# s#cinii te"ice nu (e&#seste
840 M<1"
4
si "#tei#lele co"%usti%ile sunt #st'el (isti%uite inc#t s# nu
&eiclite!e st#%ilit#te# constuctiei &in inc#l!ie# loc#l# # uno ele"ente (e
constuctie in ti"&ul incen(iului, se #("ite utili!#e# stuctuilo "et#lice
ne&ote5#te s#u &#ti#l &ote5#te si e(ucee# coes&un!#to#e # e!istentei l#
'oc # st#l&ilo, &eetilo si &l#nseelo &#n# l# "ini"u" 13 "inute,
consi(e#n(u-se c# stuctu# in(e&lineste con(itiile &entu *#(ul II e!istent#
l# 'oc. In #cele#si con(itii se &ot e(uce si e!istentele l# 'oc #le st#l&ilo,
&eetilo si &l#nseelo e#li!#te (in #lte "#tei#le.
L# cl#(ii in#lte, 'o#te in#lte si l# s#li #*lo"e#te, &ecu" si l# cele (e
&o(uctie si1s#u (e&o!it#e $o . es&ect#te si &e$e(eile s&eci.ce.
4.1.13. Stuctuile "et#lice ne&ote5#te s#u &#ti#l &ote5#te &ot .
utili!#te, in con(itiile no"#ti$ului in *ene#l l#:
co"&#ti"ente si s&#tii ec/i&#te cu inst#l#tii #uto"#te (e stin*ee
cu #&# c#e #si*u# #cie# ele"entelo &e ti"&ul no"#tA
constuctii su&#te#ne cu "#-i"u" 13,00 " in#lti"e.
4.1.18. L# utili!#e# stuctuilo "et#lice ne&ote5#te s#u &#ti#l
&ote5#te, se $o #$e# in $e(ee olul ele"entului in #si*u#e# st#%ilit#tii
constuctiei, c#te*oi# (e i"&ot#nt# # cl#(iii, nu"#ul (e &eso#ne si
$#lo#e# %unuilo #(#&ostite, &ecu" si u"#ile &osi%ile #le &#%usiii
constuctiei (#toit# #ctiunii 'ocului.
4.4. AMPLASAREA CONSTRUCTIILOR SI CON@ORMAREA LOR LA @OC
A,-#asa(
4.4.1. Constuctiile su&#te#ne ci$ile 6&u%lice7, (e &o(uctie si1s#u
(e&o!it#e, (e e*ul#, se #"&l#se#!# co"#s#te s#u *u&#te l# (ist#nte
neno"#te inte ele, in li"itele uno co"&#ti"ente (e incen(iu s&eci.ce, cu
#ii "#-i"e #("ise in 'unctie (e (estin#tie, *#(ul (e e!istent# l# 'oc cel "#i
(e!#$#nt#5os, iscul (e incen(iu si nu"#ul (e ni$elui cel "#i "#e 6lu#n( in
c#lcul su"# #iilo constuite e'ecti$e7.

4.4.4. Constuctiile in(e&en(ente si *u&#ile s#u co"#s#ile (e
constuctii constituite con'o" #t. 4.4.1., se #"&l#se#!# #st'el inc#t s# nu
&e"it# &o&#*#e# incen(iilo o &eio#(# (e ti"& no"#t# s#u, in c#!ul
&#%usiii, s# nu #'ecte!e o%iectele in$ecin#te, es&ect#n(u-se (ist#ntele
"ini"e (e si*u#nt# (in t#%elul 4.4.4. oi co"&#ti"ent#n(u-se &in &eeti
e!istenti l# 'oc #lc#tuiti coes&un!#to (ensit#tii s#cinii te"ice celei "#i
"#i, &oti$it no"#ti$ului.
14
Ta"# $%$%$%
Dist#nte (e si*u#nt#
G#( (e
e!istent# l# 'oc
Dist#nte "ini"e (e si*u#nt# 6"7 '#t# (e constuctii
#$#n( *#(ul (e e!istent# l# 'oc
I - II III IB - B
I - II = 8 10
III 8 10 14
IB - B 10 14 13
NOTA: *. +entru constructiile de productie sau depozitare din categoria A sau ,
&,-.a,() de pericol de incendiu, distantele de siguranta fata de cladiri cu alte
riscuri sau categorii de pericol de incendiu, se ma/oreaza cu 0!I, fara a 1 mai
mici de *0,!! m.
%. In cazuri /usti1cate tehnic, in cadrul limitei de proprietate, investitorii
pot sta(ili distante mai mici pe proprie raspundere, prin hotariri scrise ale
consiliilor de conducere respective, daca adopta masuri de protectie
compensatorii, sta(ilite prin proiect si scenarii de siguranta la foc.
4.4.3. Constuctiile cu (estin#tii s#u 'unctiuni (i'eite, *u&#te s#u
co"#s#te in c#(ul unui co"&#ti"ent (e incen(iu, se se&## inte ele cu
&eeti si &l#nsee coes&un!#to#e (estin#tiilo, iscuilo si c#te*oiilo (e
incen(iu, &ecu" si (ensit#tii s#cinii te"ice, con'o" &e$e(eilo
no"#ti$ului, i# inte co"&#ti"entele (e incen(iu, (#c# nu sunt #si*u#te
(ist#ntele (e si*u#nt#, se &e$#( ele"ente (es&#tito#e $etic#le #nti'oc s#u
e!istente l# 'oc 6&eeti7 (in "#tei#le C0 6CA17, e!istente l# 'oc coes&un!#to
(ensit#tii s#cinii te"ice, (# "ini"u" 3 oe si (u&# c#!, e!istente l#
e-&lo!ie.
In cl#(ii in#lte si 'o#te in#lte se &ot e#li!# co"&#ti"ente (e incen(iu
con'o" &e$e(eilo s&eci.ce #cesto#.
C+n*+(,a( #a *+c
4.4.8. Constuctiile in #ns#"%lu si ele"entele (e constuctii #le #cesto#
$o . #st'el #lc#tuite si con'o"#te inc#t s# nu '#$oi!e!e &o&#*#e# 'ocului si
# 'u"ului.
4.4.3. Pe c#t &osi%il, #cti$it#tile cu iscui "#i (e incen(iu se (is&un in
!one (istincte #le constuctiei, i# cele cu &eicol (e e-&lo!ie l# ulti"ul ni$el.
Atunci c#n( #ce#st# (is&unee nu este &osi%il# te/nic s#u 'unction#l se i#u
"#suile (e &otectie si co"&#ti"ent#e neces#e, con'o" &e$e(eilo
no"#ti$ului.
4.4.=. Pin (is&unee# 'unctiunilo in constuctie si #si*u#e# "#suilo
(e &otectie coes&un!#to#e, se $# u"#i eli"in#e# &osi%ilit#tilo (e
&o&#*#e uso## # 'u"ului si # 'ocului in #'## co"&#ti"entelo in c#e s-#
&o(us incen(iul, &ecu" si &ote5#e# #cesto# '#t# (e #ctiune# unui incen(iu
(in $ecin#t#te# lo.
4.4.>. @unctiunile (i'eite (int-o constuctie, (e e*ul#, se se&## cu
ele"ente (e constuctii $etic#le si oi!ont#le e!istente l# 'oc, #st'el #lc#tuite
15
si (i"ension#te inc#t s# nu &un# in &eicol $i#t# utili!#toilo un ti"&
(ete"in#t.
4.4.8. Constuctiile cu 'unctiuni "i-te 6ci$ile, (e &o(uctie si1s#u
(e&o!it#e7, $o #$e# (is&use 'unctiunile &eiculo#se, in !one (istincte si
&e$#!ute ele"ente (e se&##e coes&un!#to#e iscuilo si c#te*oiilo (e
incen(iu, &ecu" si (ensit#tii s#cinii te"ice # #cesto#, &in &eeti si &l#nsee
e!istente l# 'oc, #le c#o *olui 'unction#l neces#e $o . &ote5#te
coes&un!#to &e$e(eilo no"#ti$ului.
4.4.2. Pentu li"it#e# &o&#*#ii 'u"ului si 'ocului in constuctii, se
e#li!e#!# co"&#ti"ente (e incen(iu, i# in inteioul #cesto co"&#ti"ente
se eco"#n(# &e$e(ee# ele"entelo (e se&##e e!istente l# 'oc.
4.4.10. Aiile constuite #("ise &entu co"&#ti"ente (e incen(iu #le
constuctiilo ci$ile 6&u%lice7, (e &o(uctie si1s#u (e&o!it#e sunt &eci!#te
(i'eenti#t in no"#ti$, coes&un!#to *#(ului (e e!istent# l# 'oc si (estin#tiei
constuctiei es&ecti$e.
4.3. ALCATUIRI CONSTRUCTIBE
Dis-+)itii .n(a#
4.3.1. Constuctiile si ele"entele (e constuctii, in *ene#l se #lc#tuiesc
si e#li!e#!# #st'el inc#t s# nu '#$oi!e!e #&#iti# si &o&#*#e# incen(iilo.
4.3.4. Ele"entele (e constuctie co"%usti%ile se eco"#n(# s# nu #i%#
*olui inteio#e, i# e$entu#lele *olui inteio#e #le #cesto# $o . inteu&te,
(e e*ul#, l# cel "ult 3,00 " &e $etic#l# si =,00 " &e oi!ont#l#. Inteu&eile
se &ot e-ecut# (in #cel#si "#tei#l c# si ele"entul.
Goluile (in ele"entele co"%usti%ile $etic#le nu te%uie s# co"unice cu
cele (in ele"entele co"%usti%ile oi!ont#le.
Inteu&ee# continuit#tii *oluilo oi!ont#le se e#li!e#!# o%li*#toiu in
(e&tul &eetilo (es&#titoi i# # celo $etic#le in (e&tul &l#nseelo.
Inteu&ee# continuit#tii *oluilo inteio#e este o%li*#toie si l#
&l#c#ile co"%usti%ile #le &eetilo si t#$#nelo, (# nu se e'e# l# c#n#lele (e
$entil#e, l# s&#tiul (e (e#su&# t#$#nelo sus&en(#te cu ol (e $entil#e
&ecu" si l# s&#tiile (in &o(ul cl#(iilo.
4.3.3. Continuit#te# co"&onentelo co"%usti%ile #le #co&eisuilo '##
&o(, te%uie s# se inteu&# cel &utin in (e&tul ostuilo (e t#s#e, (il#t#e
s#u seis"ice #le constuctiilo, &in intec#l#e# uno ele"ente C0 6CA17, (e
"ini"u" 1,00 " l#ti"e, s#u #lte siste"e #cce&t#te c#e s# #si*ue li"it#e#
t#ns"iteii #(eii.
P#a*+an s!s-ndat
4.3.8. Pl#'o#nele sus&en(#te co"%usti%ile te%uie s# #i%e continuit#te#
inteu&t#, cel &utin l# li"it# &eetilo inc#&eii si in (e&tul ostuilo (e t#s#e-
16
(il#t#e #le constuctiei. Inteu&eile se e#li!e#!# &in '#sii inco"%usti%ile s#u
s&#tii li%ee in &l#nul &l#'onului, (e "ini"u" 0,=0 ".
4.3.3. L# &l#'o#nele co"%usti%ile s#u inco"%usti%ile sus&en(#te (e
&l#nsee, (e e*ul#, continuit#te# *olului (inte t#$#n si &l#nseu se inteu&e,
&in (i#'#*"e (in "#tei#le C0 I C4 6CA1 I CA4%7 s#u, in c#!ui 5usti.c#te
te/nic, &in &e(ele (e (encee, (is&use l# "#-i"u" 43 " &e (ou# (iectii
&e&en(icul#e.
Sunt e-ce&t#te &l#'o#nele sus&en(#te c#e nu sunt &line 6(e ti& &e'o#t,
l#"el#, '#*ue, *#t# s#u #ltele si"il#e7.
Ga#(ii/ cana#
4.3.=. Mont#e# in #cee#si *#leie, c#n#l s#u est#c#(# # uno con(ucte
oi siste"e (e t#ns&ot &entu lic/i(e s#u *#!e, #l c#o #"estec &o#te
&o(uce e-&lo!ie s#u incen(iu, nu este #("is#.
4.3.>. G#leiile, c#n#lele si est#c#(ele (estin#te t#ns&ot#ii su%st#ntelo
co"%usti%ile, cele c#e tec &e (e#su&# constuctiilo, &ecu" si cele c#e
constituie c#i (e e$#cu#e # &eso#nelo, $o . e-ecut#te (in "#tei#le C0
6CA17.
4.3.8. G#leiile si c#n#lele inc/ise, &in c#e se t#ns&ot# "#tei#lele
co"%usti%ile s#u contin "#tei#le oi ele"ente co"%usti%ile, $o #$e#
#si*u#te &osi%ilit#ti (e e$#cu#e # 'u"ului sI, (u&# c#!, # *#!elo .e%inti.
4.3.2. L# tecee# c#n#lelo, con(uctelo s#u c#%luilo &in &eeti si
&l#nsee #nti'oc s#u e!istente l# 'oc, se $o lu# "#sui coes&un!#to#e (e
et#ns#e # *oluilo (in 5uul #cesto# cu #lc#tuii e!istente l# 'oc, &oti$it
&e$e(eilo no"#ti$ului.
4.3.10. L# int#e# in constuctii # *#leiilo, est#c#(elo si # c#n#lelo (e
oice 'el, se $o lu# "#sui (e &otectie # *oluilo in 'unctie (e n#tu#
"#tei#lelo (in c#e sunt e-ecut#te, &ecu" si # celo t#ns&ot#te, (e
(estin#ti# s&#tiilo s&e c#e #cce( si (e olul (e &otectie l# 'oc #l &eetelui
t#$es#t.
Atunci c#n( no"#ti$ul nu i"&une "#sui (e &otectie s&eci#le $o .
&e$#!ute usi &line, i# in c#!ui 5usti.c#te in c#e con(itiile te/nice s#u
'unction#le nu &e"it "ont#e# #cesto#, *oluile se &ot &ote5# cu &e(ele (e
(encee.
@#c e-ce&tie est#c#(ele, *#leiile si c#n#lele (esc/ise e#li!#te (in
ele"ente C0 6CA17, &in c#e se t#ns&ot# "#tei#le inco"%usti%ile, l# c#e
&ote5#e# *oluilo este o%li*#toie nu"#i c#n( t#$ese#!# &eeti #nti'oc.
4.3.11. In constuctiile (e *#(ul IIIII (e e!istent# l# 'oc, (e e*ul#,
&eetii tutuo */enelo $etic#le &entu con(ucte te%uie s# .e C0 6CA17 ,
e!istenti l# 'oc "ini"u" 13 "inute, cu e-ce&ti# c#!uilo "ention#te in
no"#ti$, in c#e sunt neces#e e!istente "#i "#i.
T#&ele si usile (e $i!it#e &#ctic#te in &eetii */enelo $etic#le &entu
con(ucte, te%uie s# .e e#li!#te (in "#tei#le C0 6CA17 s#u, (u&# c#!, C1 s#u
C4 6CA4#, CA4%7.
4.3.14. G/enele $etic#le &entu con(ucte si c#%lui, l# tecee# lo &in
&l#nsee $o #$e# inc/ise s&#tiile (inte con(ucte s#u c#%lui, cu ele"ente C0
6CA17, e!istente l# 'oc "ini"u" 30 "inute, in to#te c#!uile in c#e &eetii si
17
t#&ele s#u usile lo (e $i!it#e nu sunt e!istente l# 'oc "ini"u" 30 (e
"inute.
L# tecee# &in &eetii (e co"&#ti"ent#e #nti'oc, */enele oi!ont#le
se inc/i( in 5uul con(uctelo si # c#%luilo, cu "#tei#le C0 6CA17 cu
e!istent# l# 'oc ec/i$#lent# cu ce# # ele"entului st#&uns.
Ele"entele si "#tei#lele (e constuctie utili!#te &entu &otecti#,
inc/i(ee# s#u "#sc#e# inst#l#tiilo si # ec/i&#"entelo, te%uie s# .e cel
&utin C4 6CA4%7, eco"#n(#n(u-se C0 s#u C1 6CA1 s#u CA4#7.
C+s!(i/ t!"!(i
4.3.13. Cosuile (e 'u" 6s#u (e $entil#e7 si so%ele, se #lc#tuiesc,
e-ecut# si i!ole#!# '#t# (e ele"entele co"%usti%ile #le constuctiei con'o"
e*le"ent#ilo te/nice in #cest (o"eniu, #st'el inc#t s# nu con(uc# l# incen(ii
(#toit# t#ns"iteii c#l(uii s#u # sc#&#ilo (e *#!e .e%inti, ?#c#i, sc#ntei,
etc.
4.3.18. 9otele (e c#&t#e # (e*#5#ilo (e c#l(u# #le uno ec/i&#"ente,
(is&o!iti$e, #&##te, etc. si tu%ul#tu# #cesto#, (e e*ul#, $o . e#li!#te (in
"#tei#le C0 6CA17 si i!ol#te '#t# (e ele"entele si "#tei#lele co"%usti%ile
#l#tu#te. In c#!ui 5usti.c#te 'unction#l, #ceste# &ot . C1 s#u C4 6CA4#,%7.
4.3.13. Ele"entele (e constuctie c#e se&## (e estul constuctiei
c#"eele si ce"#toiile &entu *unoi, $o . e#li!#te (in "#tei#le C0 6CA17
e!istente l# 'oc "ini"u" 1 o# si usi e!istente l# 'oc "ini"u" (e 30 "inute.
C#"eele si ce"#toiile $o #$e# #si*u#t# e$#cu#e# 'u"ului in e-teio &in
ti#5 n#tu#l-o*#ni!#t, "ini"u" 1I (in #ie, s#u &in siste" "ec#nic.
4.3.1=. Tu%uile &entu *unoi $o . e#li!#te (in "#tei#le C0 6CA17, i#
#ccesul (in constuctie l# #ceste# se #si*u#, (e e*ul#, &in e-teio 6lo*ii,
%#lco#ne7, s#u &in inc#&ee t#"&on se&##t# (e estul constuctiei si (e c#s#
sc#ii &in &eeti C0 6CA17, e!istenti l# 'oc "ini"u" 1 o# si usi &line cu
#utoinc/i(ee, cu e-ce&tiile &eci!#te in no"#ti$.
Ascns+a(
4.3.1>. Putuile #scenso#elo si in *ene#l #le siste"elo (e t#ns&ot &e
$etic#l#, inclusi$ inc#&eile &entu "#sinile #'eente #cesto#, se se&## (e
estul constuctiei &in ele"ente C0 6CA17 cu e!istent# l# 'oc coes&un!#to#e
iscului 6c#te*oiei (e &eicol7 (e incen(iu, ti&ului (e cl#(ie si (estin#tiei, (#
nu "#i &utin (e 1 o# &entu &eeti si &l#nsee.
Putuile #scenso#elo (e inte$entie in c#! (e incen(iu, $o coes&un(e
&e$e(eilo s&eci.ce #cesto#.

4.3.18. In c#sele (e sc#i (e e$#cu#e nu este #("is# #"&l#s#e#
#scenso#elo &entu "#tei#le, &ecu" si # oic#ui siste" (e t#ns&ot (e
"#tei#le &e $etic#l#.
4.3.12. Pentu #scenso#ele (e &eso#ne in*lo%#te in c#se (e sc#i s#u
#"&l#s#te in #tiu"ui oi (is&use in e-teioul constuctiilo, &ecu" si cele
&entu #cces l# &l#t'o"e, *#leii s#u &#s#ele (esc/ise, nu este o%li*#toie
se&##e# (e estul constuctiei &in ele"ente e!istente l# 'oc, con'o"
&e$e(eilo #t. 4.3.1>.
18
Finisa0
4.3.40. @inis#5ul &e c#ile (e e$#cu#e # &eso#nelo te%uie s# .e, (e
e*ul#, C0 6CA17. Se #("it &#(oseli (in le"n si "oc/ete (e "#-i"u" 4 c"
*osi"e, &ecu" si .nis#5ele (in 'olii (e "#-. 0,3 c" *osi"e, c#e $o . li&ite
&e su&ot C0 6CA17, cu e-ce&tiile &e$#!ute in no"#ti$.
4.3.41. L# &l#c#e# cu "#tei#le co"%usti%ile # &eetilo C0 6CA17
e!istenti l# 'oc, se $o lu# "#suile coes&un!#to#e (e &otectie, cu" sunt:
t#t#e cu su%st#nte i*ni'u*e, inteu&ei loc#le #le continuit#tii "#tei#lelo
co"%usti%ile, &e$e(ee# inst#l#tiilo #uto"#te (e stin*ee, etc., con'o"
&e$e(eilo e*le"ent#ilo te/nice.
4.3.44. @inis#5ele si t#t#"entele te"ice s#u 'onice co"%usti%ile
"ont#te &e &eeti C0 6CA17 e!istenti l# 'oc, nu $o ce# *olui cu #(#nci"e#
"#i "#e (e 40 c" '#t# (e #cesti#.
4.3.43. Pl#'o#nele '#lse, &l#c#ile, t#t#"entele 'onice si te"ice,
&#(oselile in#lte, &ecu" si .nis#5ele co"%usti%ile, $o . "ont#te s#u
&ote5#te '#t# (e #&##te electice, co&ui (e ilu"in#t si in *ene#l (e oice
sus# (e inc#l!ie, #st'el inc#t s# nu .e &osi%il# #&in(ee# lo.
P(ti c+(tina
4.3.48. Peetii cotin# utili!#ti l# inc/i(eile &ei"et#le #le constuctiilo,
(e e*ul#, se e#li!e#!# (in "#tei#le si ele"ente (e constuctie C0 I C4
6CA1 I CA4%7, #si*u#n( e!istent# l# 'oc coes&un!#to#e con(itiilo (e
inc#(#e in *#(ul (e e!istent# l# 'oc #l constuctiei.
4.3.43. Peetii cotin# $o . #st'el &oiect#ti, #lc#tuiti si e#li!#ti inc#t s#
int#!ie &o&#*#e# incen(iilo (e l# un ni$el l# #ltul, #t#t &in e-teioul
constuctiei 6&e '#t#(#7, c#t si &in inteioul constuctiei.
4.3.4=. Pentu int#!iee# &o&#*#ii incen(iilo &in e-teioul
constuctiei 6&e '#t#(#7 $it#ile &eetilo cotin# se se&## &e $etic#l# &in
!one &line cu in#lti"e# (e cel &utin 1,40 ", et#nse l# 'oc "ini"u" 30 (e
"inute.
4.3.4>. In (e&tul &l#nseelo (e e!istent# #le constuctiei si &e to#t#
*osi"e# #cesto#, s&#tiul li%e (inte &eetele cotin# si &l#nseu se et#nse#!#
cu "#tei#le C0 6CA17, #si*u#n(u-se "ini"u" 30 (e "inute et#nseit#te l#
'oc, #st'el inc#t s# se int#!ie &o&#*#e# incen(iilo &in inteio. In to#te
situ#tiile, &entu o "#i %un# co"&ot#e l# 'oc se &ot #&lic# si $o&selele
te"os&u"#nte.
4.3.48. Pentu int#!iee# &o&#*#ii 'u"ului si # 'ocului, l# &eetii cotin#
c#e nu #u &##&ete &line C0 6CA17 e!istente l# 'oc "ini"u" 30 (e "inute,
su% &l#nseele (e e!istent# #le constuctiei se (is&un ec#ne continui (e cel
&utin 0,30 " in#lti"e, (in "#tei#le C0 6CA17, et#nse l# 'oc "ini"u" 30
"inute. Atunci c#n( &l#'o#nele '#lse sunt (is&use l# li"it# in'eio## #
ec#nelo, in &l#'o#ne se $o #si*u# s&#tii li%ee 6t#'oui7 &in c#e 'u"ul s#
&#tun(# in s&#tele ec#nului. Ec#nele &ot . inlocuite cu inst#l#tie #uto"#t#
ti& (ence c#e s# #si*ue &e(e# (e &otectie.
19
4.3.42. Peetii cotin# se #ncoe#!# cu ele"ente (in otel (e stuctu# (e
e!istent# # constuctiei &e c#e o inc/i(e &ei"et#l.
4.3.30. M#tei#lele te"oi!ol#nte utili!#te l# &eetii cotin# $o . C0IC4
6CA1 ICA4%7.
Cas d sca(i
4.3.31. Peetii c#selo (e sc#i inc/ise (in constuctiile (e *#(ul IIIII (e
e!istent# l# 'oc, (e e*ul#, te%uie s# .e C0 6CA17, e!istenti l# 'oc "ini"" 4
G oe si (u&# c#!, e!istenti l# e-&lo!ie, i# in cl#(iile (e *#(ul IB si es&ecti$
B (e e!istent# l# 'oc, ei &ot . C1 s#u C4 6CA4#,%7, cu e!istent# l# 'oc (e
"ini"u" 30 "inute si es&ecti$ 13 "inute. @#c e-ce&tie situ#tiile &e$#!ute in
no"#ti$.
Gosi"e# (e &eete (in s&#tele niselo s#u slituilo &e$#!ute in &eetii
c#selo (e sc#i, te%uie s# #si*ue e!istent# l# 'oc (e "ini"u" 83 "inute
&entu constuctiile (e *#(ul I I III si es&ecti$ 13 "inute l# cele (e *#(ul IB -
B (e e!istent# l# 'oc.
4.3.34. Pl#nseele cl#(iilo (in *#(ul I I III (e e!istent# l# 'oc c#e
se&## c#sele (e sc#i si c#ile lo (e iesie s&e e-teio '#t# (e estul
constuctiei, te%uie s# .e C0 6CA17 cu e!istent# l# 'oc (e cel &utin 1 o#. L#
cl#(iile (e *#(ul IB - B se $o es&ect# con(itiile (e inc#(#e in *#(ul (e
e!istent# l# 'oc.
4.3.33. Gin!ile, &o(estele si #"&ele sc#ilo inteio#e inc/ise s#u
(esc/ise te%uie s# .e C0 6CA17, cu e!istent# l# 'oc "ini"u" (e 1 o# in
cl#(iile (e *#(ul I I III si cel &utin (in cl#s# C4 6CA4%7 si e!istent# l# 'oc 83
"inute in constuctii (e *#(ul IB, es&ecti$ 13 "inute in constuctii (e *#(ul
B (e e!istent# l# 'oc. @#c e-ce&tie situ#tiile &eci!#te in no"#ti$.
4.3.38. Ele"entele (e &otectie # *oluilo (e #cces l# c#sele (e sc#i (e
e$#cu#e, $o in(e&lini con(itiile &e$#!ute in no"#ti$.
At(i!,
4.3.33. Pe$e(eile no"#ti$ului se e'e# l# #tiu"uile inc/ise,
#co&eite, cu l#ti"e# (e cel &utin > 9 6in c#e 9 este ce# "#i "ic# in#lti"e #
#tiu"ului, (# "ini"u" &#tu ni$elui #le constuctiei7.
4.3.3=. Re#li!#e# uno #tiu"ui c#e nu in(e&linesc con(itiile "ini"e (e
(i"ension#e &eci!#te, este #("is# nu"#i (#c# se i#u "#sui
coes&un!#to#e (e &otectie c#e s# i"&ie(ice t#ns"itee# 'ocului (e l# un
ni$el l# #ltul, &in e'ectul (e cos 6&otecti# *oluilo cu ele"ente e!istente l#
'oc, co&etine, %#lco#ne, &e(ele (e #&#, etc., (u&# c#!7.
4.3.3>. Pentu inc/i(eile &ei"et#le #le #tiu"uilo, (e e*ul#, se
utili!e#!# "#tei#le si ele"ente (e constuctie C0 6CA17, e!istente l# 'oc
"ini"u" 13 "inute cu e-ce&ti# uno "#tei#le #'eente $it#ilo 6*#nitui,
c/itui, "#sticui, etc.7 c#e &ot . (in cl#s# (e co"%usti%ilit#te C1 s#u C4

6CA4#
s#u CA4%7.
4.3.38. Atunci c#n( #tiu"uile se inc/i( &ei"et#l cu &#noui $it#te
'#t# (e estul constuctiei, #ceste inc/i(ei se e#li!e#!# #st'el inc#t s# nu
20
'#$oi!e!e &o&#*#e# incen(iilo (e l# un ni$el l# #ltul. Bit#ile se se&## &e
$etic#l# &in !one &line cu in#lti"e# (e cel &utin 1,40 ", et#nse l# 'oc
"ini"u" 1 o#.
Conele &line (inte $it#i, &ot . inlocuite (e &l#nsee oi!ont#le continui
6co&etine7, C0 6CA17, e!istente l# 'oc "ini"u" 1 o# si l#ti"e# cel &utin (e
1,40 " "#su#t# &e oi!ont#l#.
4.3.32. Cicul#tiile co"une oi!ont#le c#e sunt (esc/ise s&e #tiu", se
&e$#( l# li"it# lo s&e #tiu" 6su% &l#nsee7 cu ec#ne continui (in "#tei#le
C0 6CA17, et#nse l# 'oc "ini"u" 1 o#, cu in#lti"e# (e cel &utin 0,30 ",
e#li!#te si"il# &e$e(eilo #t. 4.3.48, '## # . #("is# inlocuie# lo cu
inst#l#tie #uto"#t# ti& s&inFle s#u (ence.
4.3.80. D#c# (in consi(eente 'unction#le se &e$#( &eeti &entu
se&##e# #tiu"uilo (e estul constuctiei, #cesti# te%uie s# .e C0 6CA17 cu
e!istent# l# 'oc coes&un!#to#e (ensit#tii s#cinii te"ice, (# "ini"u" 1
o#. Bit#ile #cesto# nu $o (e&#si 30I (in su&#'#t# &eetelui si $o . C0
6CA17, e!istente l# 'oc cel &utin 13 "inute, (#c# no"#ti$ul nu st#%ileste
#lt'el.
4.3.81. In #tiu"ui se &ot utili!# (ot#i 6.-e s#u "o%ile7 (in "#tei#le
COIC4 6CA1 l# CA4%7, i# (ensit#te# s#cinii te"ice nu $# (e&#si 840 M<1"
4
.
L# (ete"in#e# (ensit#tii s#cinii te"ice se i# in consi(e#e cel "#i "#e
ni$el #l #tiu"ului (eli"it#t (e &eeti, 6in #'## celui (e l# &#te7.
4.3.84. Lu"in#to#ele si cu&olele c#e #co&e# #tiu"uile se &ot e#li!#
cu stuctu# C0 6CA17 si $it#i COIC4 6CA1 I CA4%7 c#e nu se i#u in
consi(e#tie l# (ete"in#e# *#(ului (e e!istent# l# 'oc #l constuctiei.
4.3.83. In constuctiile cu #tiu", nu se eco"#n(# (is&unee# #(i#cent#
nese&##t# (e #tiu", # uno s&#tii cu isc "#e (e incen(iu. Atunci c#n( totusi
se &e$#(, 6&entu #cti$it#ti co"eci#le, e-&o!itii &e"#nente cu e-&on#te
co"%usti%ile si #ltele si"il#e cu (ensit#te# s#cinii te"ice &este 880 M<1"
4
7,
#ceste s&#tii se ec/i&e#!# o%li*#toiu cu inst#l#tii #uto"#te (e se"n#li!#e si
stin*ee # incen(iilo.
4.3.88. De&o!itele (e "#tei#le si1s#u su%st#nte co"%usti%ile nese&##te
'#t# (e #tiu"ui &in ele"ente e!istente l# 'oc coes&un!#to#e (ensit#tii
s#cinii te"ice, nu sunt #("ise.
Inca-(i d d-+)ita(
4.3.83. Inc#&eile (e (e&o!it#e # "#tei#lelo si su%st#ntelo
co"%usti%ile soli(e cu #i# "#i "#e (e 3= "
4
situ#te in constuctii cu #lte
(estin#tii, (e e*ul#, se se&## '#t# (e estul constuctiei &in &eeti si &l#nsee
C0 6CA17 #$#n( e!istent# l# 'oc coes&un!#to#e (ensit#tii s#cinii te"ice
6t#%el 4.8.47, (#c# no"#ti$ul nu st#%ileste #lt'el.
Constuctiile &entu (e&o!ite se e#li!e#!# con'o" &e$e(eilo
s&eci.ce.
4.3.8=. Goluile (e co"unic#tie 'unction#l# (in ele"entele (e
co"&#ti"ent#e #le (e&o!itelo &eci!#te l# #t. 4.3.83. se &ote5e#!# cu
ele"ente coes&un!#to#e &e$e(eilo no"#ti$ului.
21
E$#cu#e# 'u"ului in c#! (e incen(iu l# #ceste (e&o!ite este o%li*#toie
si se #si*u# &in (is&o!iti$e cu (esc/i(ee# #uto"#t# in c#! (e incen(iu,
#$#n( #i# li%e# (e "ini"u" 1I (in su&#'#t# &#(oselii s#u cu siste"e
"ec#nice (e (es'u"#e, coes&un!#to #lc#tuite, (isti%uite si (i"ension#te.
Inca-(i -nt(! insta#atii !ti#ita(
4.3.8>. St#tiile (e &o"&#e # #&ei &entu incen(iu, *u&uile electo*ene
c#e constituie suse electice (e e!e$# ce #li"ente#!# (is&o!iti$e (e
&otectie l# 'oc, $#ne (e incen(iu si #ltele si"il#e, se se&## (e estul
constuctiei, (e e*ul#, &in &eeti C0 6CA17,'## *olui si cu li"it# (e e!istent#
l# 'oc (e cel &utin 3 oe si &l#nsee 1 G oe, #$#n( #si*u#t #cces uso (in
e-teio. Se #("ite si co"unic#e# cu estul constuctiei # #cesto 'unctiuni
nu"#i (int-un coi(o co"un, &in us# cu e!istent# l# 'oc (e "ini"u" 1 G
oe, ec/i&#t# cu (is&o!iti$e (e #utoinc/i(ee s#u inc/i(ee #uto"#t# in c#! (e
incen(iu.
4.3.88. S#lile (e c#!#ne #'eente siste"ului (e inc#l!ie cent#l# se
se&## (e estul constuctiei &in &eeti si &l#nsee (in "#tei#le C0 6CA17 cu
e!istent# l# 'oc con'o" e*le"ent#ilo s&eci.ce, (# "ini"u" 1 G oe.
In &eetii (e se&##e se #("it *olui (e co"unic#e cu estul
constuctiei, &ote5#te cu usi C0 6CA17, e!istente l# 'oc "ini"u" 13 "inute.
4.3.82. Inc#&eile &entu $entil#to#e, .lte, c#"ee (e (es&#'uie si
ciclo#ne, &in c#e se $e/icule#!# *#!e, $#&oi, &#' s#u (eseui co"%usti%ile
se se&## 'unction#l '#t# (e estul cl#(iii &in ele"ente (es&#tito#e C0
6CA17, cu e!istent# l# 'oc coes&un!#to#e, (# cel &utin 1 o#. Accesul l#
#ceste inc#&ei, (e e*ul#, te%uie s# .e (in e-teio s#u (in inc#&ei '##
iscui s#u &eicole (e incen(iu 6cu (ensit#te# s#cinii te"ice su% 103 M<1"
4
7.
S-atii c! -(ic+# d 1-#+)i cat.+(ia A 23E4a' si 3
23E4"' d -(ic+# d incndi!
4.3.30. Constuctiile c#e #(#&ostesc 'unctiuni cu &eicol (e e-&lo!ie se
e#li!e#!# (in "#tei#le si ele"ente (e constuctie C0 6CA17.
L# constuctiile in(e&en(ente cu &eicol (e e-&lo!ie se eco"#n(#
utili!#e# ele"entelo (e constuctie uso#e C0 6CA17, i# #co&eisul #cesto
constuctii te%uie s# .e '## &o(.
4.3.31. Inc#&eile si s&#tiile cu &eicol (e e-&lo!ie c#te*oi# A 6;E3#7 s#u
; 6;E3%7 (e &eicol (e incen(iu, (#c# nu &ot . (is&use in #'## constuctiilo cu
#lte (estin#tii, se se&## (e estul constuctiei &in ele"ente C0 6CA17,
e!istente l# e-&lo!ie si, (u&# c#!, l# 'oc, coes&un!#to #lc#tuite si
(i"ension#te in con'o"it#te cu &e$e(eile e*le"ent#ilo te/nice (e
s&eci#lit#te.
Pl#nseele si ele"entele lo (e sustinee $o . #st'el e-ecut#te inc#t s#
nu .e (e&l#s#te (e su?ul e-&lo!iei.
4.3.34. P#ctic#e# uno *olui in &eetii e!istenti l# e-&lo!ie nu este
#("is# (ec#t in c#!ui e-ce&tion#le, i"&use (e necesit#ti te/nolo*ice s#u
'unction#le si nu"#i (#c# sunt &ote5#te coes&un!#to &e$e(eilo (in
&e!entul no"#ti$.
22
4.3.33. St#&un*ee# &eetilo e!istenti l# e-&lo!ie (e c#te con(ucte,
con(ucto#e s#u c#%lui electice, este #("is# nu"#i in c#!ui (e stict#
necesit#te si in con(itiile lu#ii "#suilo (e &otectie c#e s# #si*ue
i"&ie(ic#e# teceii $#&oilo, *#!elo si &#'ului co"%usti%il.
4.3.38. Pl#nseele e!istente l# e-&lo!ie, te%uie s# in(e&line#sc#
con(itiile #si*u#te (e c#te &eetii e!istenti l# e-&lo!ie #i s&#tiului es&ecti$.
4.3.33. Inc#&eile si s&#tiile cu &eicol (e e-&lo!ie nu $o #$e# t#$#ne
'#lse si !one ne$entil#te c#e s# '#cilite!e &o(ucee# concent#tiilo
&eiculo#se (e #e cu *#!e, $#&oi s#u &#' co"%usti%il. In inc#&eile cu
(e*#5#i (e &#' co"%usti%il, .nis#5ul $# &e"ite cu#tie# uso## #
su&#'etelo.
4.3.3=. Inc#&eile si s&#tiile inc/ise cu &eicol (e e-&lo!ie te%uie s# #i%#
#si*u#te in &eetii e-teioi s#u in #co&eis, *olui &entu (eco"&i"#e in c#!
(e e-&lo!ie, cu #i# tot#l# (e "ini"u" 0,03 "
4
&entu 1 "
3
(in $olu"ul
inc#&eii es&ecti$e. A(o&t#e# unui &ocent "#i "ic este #("is# &e %#!# unui
c#lcul 5usti.c#ti$, (in c#e s# e!ulte c# &in #ce#st# st#%ilit#te# cl#(iii nu este
#'ect#t#.
Goluile &entu (eco"&i"#e se #"&l#se#!# in $ecin#t#te# suselo (e
e-&lo!ie, #$#n(u-se in $e(ee c# e'ectul su?ului e-&lo!iei in e-teioul
constuctiei s# nu #'ecte!e o%iecte in$ecin#te s#u c#i &u%lice (e cicul#tie.
4.3.3>. Goluile ce se &e$#( &entu (eco"&i"#e in c#! (e e-&lo!ie &ot
. neinc/ise s#u inc/ise. Ele"entele (e inc/i(ee, &oiect#te si e#li!#te #st'el
inc#t s# ce(e!e l# &esiune# (#to#t# e-&lo!iei, &ot . constituite (in: &#noui
s#u &otiuni (e &eete s#u #co&eis (e ti& uso 6(isloc#%ile s#u #%#t#%ile7,
'eeste si1s#u lu"in#to#e cu *e#" si"&lu ne#"#t c#e s# ce(e!e l#
&esiune# (e cel "ult 118 (#N1"
4
.
4.3.38. In s&#tiile in c#e se &ot &o(uce #"estecui e-&lo!i$e (e #e cu
*#!e, $#&oi s#u &#', st#tul (e u!u# #l &#(oselilo te%uie s# .e e-ecut#t (in
"#tei#le c#e l# lo$ie s# nu &o(uc# sc#ntei c#&#%ile s# initie!e #&in(ee#
es&ecti$elo #"estecui e-&lo!i$e.
4.3.32. In inc#&ei si s&#tii cu &eicol (e e-&lo!ie, t#"&l#i# si siste"ele
(e #ction#e # #cestei# se $o e#li!# s#u &ote5# #st'el inc#t, &in "#ne$#e,
s# nu &o(uc# sc#ntei c#&#%ile s# initie!e #&in(ee# #"estecuilo e-&lo!i$e.
4.3.=0. Deli"it#e# !onelo (in constuctii &#n# l# c#e se e-tin( "#suile
(e &otectie i"&use (e s&#tiile inc#(#te in c#te*oiile A 6;E3#7 si ; 6;E3%7 (e
&eicol (e incen(iu se '#ce #$#n( in $e(ee &osi%ilit#te# &e!entei
#"estecuilo (e #e cu *#!e, $#&oi s#u &#', in concent#tii c#e s# &e!inte
&eicol (e e-&lo!ie, in ti"&ul 'unction#ii no"#le si in c#! (e #$#ie #
inst#l#tiilo utilit#e #'eente.
4.8. LIMITAREA PROPAGARII @OCULUI SI A @UMULUI
Dis-+)itii .n(a#
4.8.1. Ele"entele (e constuctii, &eeti si &l#nsee utili!#te &entu
li"it#e# &o&#*#ii incen(iilo si # e'ectelo #cesto#, &ecu" si # e-&lo!iilo,
sunt (e ti&ul:
23
#nti'oc 6A@7A
e!istente l# 'oc 6R@7A
e!istente l# e-&lo!ie 6RE7A
et#nse l# 'oc 6E@7.
Potecti# *oluilo 'unction#le (in #ceste ele"ente (e constuctii, se
e#li!e#!#, (u&# c#!, cu usi, o%lo#ne, cotine, inc#&ei t#"&on s#u t#"%ui
(esc/isi, #lc#tuite si (i"ension#te con'o" no"#ti$ului.
4.8.4. In 'unctie (e (ensit#te# ce# "#i "#e # s#cinii te"ice (in s&#tiile
&e c#e le (es&#te, (e e*ul#, &eetii te%uie s# e!iste l# 'oc con'o" t#%el
4.8.4., (#c# &e$e(eile no"#ti$ului nu st#%ilesc #lte con(itii.
Ta"# $%5%$%
Densit#te# s#cinii te"ice 6D7
6M<1"
4
7
Re!istent# l# 'oc "ini"# #("is#
6oe, "inute7
K 410 30 "inute
410 840
1 o#
841 =30
4 oe
=31 880
3 oe
881 14=0
8 oe 63 oe7H
14=1 1=80
3 oe 63 oe7H
1=81 4280
= oe 63 oe7H
L 4280 > oe 63 oe7H
NOTA: *) 2aloarea din paranteze se aplica in toate cazurile in care se prevad
instalatii automate de stingere a incendiilor.
E#,nt anti*+c si -(+tctia .+#!(i#+( din acsta 2AF'
Peeti #nti'oc
4.8.3. Peetii #nti'oc se e-ecut# (in "#tei#le C0 6CA17, #st'el #"&l#s#ti,
#lc#tuiti si (i"ension#ti inc#t s# e!iste l# e'ectele incen(iilo (in
co"&#ti"entele (e incen(iu &e c#e le se&##.
4.8.8. Peetii #nti'oc te%uie s# in(e&line#sc# in c#! (e incen(iu 'uncti#
(e co"&#ti"ent#e, &#st#n(u-si st#%ilit#te#, e!istent# "ec#nic# si
c#&#cit#te# (e i!ol#e te"ic# &e ti"&ul no"#t, in 'unctie (e (ensit#te#
s#cinii te"ice con'o" t#%elului 4.8.4, (# cel &utin 3 oe.
4.8.3. In cl#(iile &#te si in c#!uile &eci!#te in no"#ti$,
co"&#ti"ent#e# #nti'oc se &o#te e#li!# &in &eeti C0 6CA17 c#e #si*u#
nu"#i e!istent# l# 'oc &e$#!ut# l# #t. 4.8.4.
4.8.=. In constuctiile cu stuctui (in %eton #"#t s#u "et#lice, &eetii
#nti'oc &ot . in*lo%#ti (iect in #ceste stuctui, c#e $o . #st'el e-ecut#te s#u
&ote5#te inc#t s# #i%# e!istent# l# 'oc cel &utin e*#l# cu ce# neces## &entu
&eetii #nti'oc es&ecti$i.
24
4.8.>. Peetii #nti'oc c#e se&##, &e #nu"ite &otiuni #le lo, s&#tii cu
&eicol (e e-&lo!ie, te%uie s# in(e&line#sc# &e #ceste &otiuni si con(itiile
&e$#!ute &entu &eetii e!istenti l# e-&lo!ie.
4.8.8. Nu se #("ite inc#st#e# in &eetii #nti'oc # &l#nseelo s#u #
ele"entelo constucti$e c#e #u e!istent# l# 'oc "#i "ic# (e 4 oe,
&e"it#n(u-se nu"#i e!e"#e# #cesto# 6li%e# s#u #ticul#t#7. Re!e"#e#
*in!ilo "et#lice &e &eeti #nti'oc se e#li!e#!# #st'el inc#t *in(# (il#t#t# s#
nu (e# i"&in*ei l#te#le in &eetele #nti'oc.
4.8.2. Rostuile (inte &eetii #nti'oc si &l#nsee, st#l&i, #co&eisui si
&eetii e-teioi #i constuctiei, se et#nse#!# cu "#tei#le c#e s# #si*ue o
e!istent# l# 'oc (e cel &utin 1 G oe.
Fi.% $%5%16%
1 - &eete #nti'oc A 4 - lu"in#to A 3 - #co&eis co"%usti%ilA 8 - inc/i(ee
&ei"et#l# co"%usti%il# 6&eeti e-teioi7
4.8.10. Peetii #nti'oc te%uie s# (e&#se#sc# &l#nul e-teio #l
#co&eisuilo, lu"in#to#elo, &eetilo (in cl#s# (e co"%usti%ilit#te C3 s#u C8
6CA4c,(7, &e c#e ii intesecte#!# 6.*. 4.8.10.7, #st'el:
0,=0 " 6"#su#t &e $etic#l#7, '#t# (e oice #st'el (e ele"ent
co"%usti%il #l #co&eisuilo si lu"in#to#elo #?#te l# "#i &utin (e 8,00
" (ist#nt# (e &eetele #nti'oc, inclusi$ # #co&eisuilo cu su&ot (in
t#%l# si te"oi!ol#tie si1s#u /i(oi!ol#tie neco"%usti%ile.
0,30 " 6"#su#t &e oi!ont#l#7 '#t# (e &eetii e-teioi si ste#sini (in
cl#s# (e co"%usti%ilit#te C3 s#u C8, es&ecti$ 6CA4 c,(7.
4.8.11. De&#sie# (e c#te &eetii #nti'oc # &l#nului #co&eisuilo cu
in$elito#e si te"oi!ol#tie e-ecut#te (in "#tei#le co"%usti%ile "ont#te &e
&l#c# (in %eton #"#t, &ecu" si # #co&eisuilo e-ecut#te in inte*i"e (in
"#tei#le C0 6CA17, nu este o%li*#toie.
25
4.8.14. Peetii e!istenti l# 'oc cu ol (e &eeti #nti'oc &e$#!uti l# #t.
4.8.3, te%uie s# (e&#se#sc# &l#nul e-teio #l #co&eisuilo, lu"in#to#elo,
&eetilo, etc. co"%usti%ili &e c#e ii intesecte#!#, con'o" &e$e(eilo
st#%ilite &entu &eetii #nti'oc.
4.8.13. Pe #co&eisui, &e o (ist#nt# (e cel &utin 8,00 " in #"%ele &#ti
#le &eetelui #nti'oc s#u e!istent l# 'oc, lu"in#to#ele te%uie s# .e (in
"#tei#le C0 6CA17, .-e si cu *e#" #"#t 6'## oc/iui "o%ile7.

4.8.18. De&#sie# &l#nului #co&eisuilo, #l ste#sinilo s#u # &eetilo
co"%usti%ili C3 s#u C8 6CA4c,(7, &o#te . inlocuit# &in '#sii C0 6CA17 (e
#co&eis, ste#sin# s#u es&ecti$ (e &eete, cu l#ti"e# (e cel &utin =,00 ".
4.8.13. In c#!ul cl#(iilo cu in#lti"i (i'eite, (e e*ul#, &eetii #nti'oc se
&e$#( l# constucti# ce# "#i in#lt# 6.*. 4.8.137, &e to#t# in#lti"e# #cestei#
s#u &e cel &utin 8,00 " in#lti"e '#t# (e constucti# "#i 5o#s#.
Se #("ite &e$e(ee# &eetilo #nti'oc l# constucti# "#i 5o#s# (#c#
#ce#st# este #st'el #lc#tuit# inc#t incen(iul s# nu se &o#t# &o&#*# &in
(e&#sie# &eetelui #nti'oc 6.*. 4.8.13 7. In #cest sens, &e (ist#nt# (e =,00 "
(e l# constucti# "#i in#lt#, &otiune# (e cl#(ie "#i 5o#s# te%uie s#
in(e&line#sc# u"#to#ele con(itii:
#co&eisul 6te#s#7 s# .e '## *olui, cu e!istent# l# 'oc (e "ini"u"
1o# si in$elito#e C0 6CA17 s#u &ote5#t# cu "#tei#le C0 6CA17 6s#&#
(e ci"ent sl#% #"#t#, (#le, &ietis, !*u#, "ot# (e &elit, etc7A
inc#&eile (in &otiune# es&ecti$# s# .e &e$#!ute cu inst#l#tii
#uto"#te (e stin*ee # incen(iilo, #tunci c#n( (ensit#te# s#cinii
te"ice (in inteioul lo (e&#seste 880 M<1"&.
4.8.1=. - Peetii #nti'oc se #"&l#se#!# #st'el inc#t s# se e$ite
&osi%ilit#tile (e &o&#*#e # incen(iului (int-un co"&#ti"ent (e incen(iu in
#ltul, &in *oluile ne&ote5#te (in &eetii e-teioi, (is&use l# coltuile int#n(e
#le constuctiilo 6.*. 4.8.1=.#.7, s#u &in incen(iee# uno constuctii
co"%usti%ile #"&l#s#te in $ecin#t#te 6.*. 4.8.1=.%.7.
4.8.1>. In c#!uile in c#e &eetii #nti'oc sunt #"&l#s#ti l# coltuile
int#n(e #le cl#(iilo in 'o"# (e L s#u U 6.*. 4.8.1=.7, *oluile (in &eetii
e-teioi #(i#centi se (is&un #st'el inc#t (ist#nt# (inte ele s# .e (e cel &utin
8,00 ". Atunci c#n( se &e$#( *olui 'unction#le in #ce#st# &otiune, se
consi(e# &ote5#te (#c# sunt cu t#"&l#ie .-# C0 6CA17 si *e#" #"#t, oi cu
ele"ente (e inc/i(ee e!istente l# 'oc 83 "inute, &e$#!ute cu #utoinc/i(ee
s#u inc/i(ee #uto"#t# in c#! (e incen(iu.
26
Fi.% $%5%1&%
1 - &eete #nti'ocA 4 - constuctie 5o#s#A 3 - constuctie in#lt#A 8 -
#co&eis 1&l#nseu 6R@ L 1o#7
27
Fi.% $%5%17% a/ "
1. Peete #nti'oc A 4. @eeste
Fi.% $%5%18%
1. Peete #nti'oc A 4. @eeste
4.8.18. St#&un*ee# &eetilo #nti'oc cu ele"ente "et#lice este #("is#,
(#c# se i#u "#sui i"&oti$# t#ns"iteii c#l(uii &in con(ucti%ilit#te 6#le*ee#
uno t#see 5u(icio#se, in(e&#t#e# "#tei#lelo co"%usti%ile, &ote5#e#
loc#l# # ele"entelo "et#lice, etc.7. Goluile (in 5uul ele"entelo "et#lice se
$o e#li!# #st'el inc#t s# &e"it# (il#t#e# li%e# # #cesto# si se et#nse#!# cu
"#tei#le C0 I C4

6CA1 I CA4%7, c#e s# #si*ue o e!istent# l# 'oc (e
"ini"u" 1 G oe.
4.8.12. T#$es#e# &eetilo #nti'oc (e c#te con(ucte, c#n#le (e
$entil#e, con(ucto#e si c#%lui electice, este #("is# nu"#i (#c# sunt
in(e&linite u"#to#ele con(itii:
28
s&#tiile li%ee in 5uul con(uctelo, c#%luilo si con(ucto#elo
electice, etc., 6inclusi$ cele &o!#te in c#n#le7, se inc/i( cu "#tei#le C0
6CA17, #si*u#n(u-se e!istent# l# 'oc e*#l# cu ce# # &eeteluiA
c#n#lele (e $entil#e ce tec &in &eete $o . inco"%usti%ile, i#
*olul (inte &eete si #ceste# se et#nse#!# cu "#tei#le C0 6CA17,
e!istente l# 'oc cel &utin 1 G oeA
tecee# con(uctelo si # c#n#lelo (e $entil#e se e#li!e#!# #st'el
inc#t s# nu &o(uc# (isloc#i #le uno &otiuni (e &eete (#toit# (il#t#ii
lo su% e'ectul cesteilo (e te"&e#tu#A
c#n#lele (e $entil#e se &e$#( cu siste"e (e o%tu#e, cu inc/i(ee
#uto"#t# in c#! (e incen(iu 6cl#&ete #nti'oc cu e!istent# l# 'oc "in. 1
G oe7A
se #si*u# e$it#e# #&in(eii "#tei#lelo co"%usti%ile (in
$ecin#t#te# c#n#lelo (e $entil#e si # con(uctelo "et#lice, (#toit#
c#l(uii t#ns"ise &in con(ucti%ilit#te 6t#see coes&un!#to#e,
te"oi!ol#e, etc7.
Potecti# *oluilo (in &eetii #nti'oc

4.8.40. Peetii #nti'oc, (e e*ul#, se e#li!e#!# '## *olui. P#ctic#e#
uno *olui in #cesti &eeti se #("ite nu"#i #tunci c#n( #cti$it#te# s#u
'unction#lit#te# i"&un &e$e(ee# lo 6&entu cicul#tie, t#ns&ot,
su&#$e*/ee, etc.7 si sunt &ote5#te coes&un!#to &e$e(eilo no"#ti$ului.
Su&#'#t# tot#l# #("is# (e *olui nu te%uie s# .e "#i "#e (e 43I (in
ce# # &eetelui #nti'oc in c#e sunt &#ctic#te.
4.8.41. Goluile (e cicul#tie, t#ns&ot, su&#$e*/ee, etc. (in &eetii
#nti'oc si, (u&# c#!, &l#nsee #nti'oc, se &ote5e#!# o%li*#toiu cu ele"ente
coes&un!#to#e, c#e &ot .: usi, o%lo#ne, cotine, inc#&ei t#"&on s#u t#"%ui
(esc/isi #nti'oc, e#li!#te con'o" no"#ti$ului 6l# &l#nsee se utili!e#!# nu"#i
o%lo#ne s#u c/e&en*ui7.
Usi, o%lo#ne, cotine #nti'oc
4.8.44. - Goluile 'unction#le (in &eetii #nti'oc te%uie &ote5#te cu usi
#nti'oc, #$#n( e!istent# l# 'oc 1 G oe si ec/i&#te cu (is&o!iti$e (e
#utoinc/i(ee s#u inc/i(ee #uto"#t# in c#! (e incen(iu, in 'unctie (e ceintele
'unction#le.
4.8.43. Usile #nti'oc si siste"ele lo (e inc/i(ee, te%uie s#
in(e&line#sc# con(itiile (in e*le"ent#ile te/nice s&eci.ce.
4.8.48. O%lo#nele #nti'oc si cotinele (e si*u#nt# #nti'oc, se #lc#tuiesc si
e#li!e#!#, in *ene#l, si"il# cu usile #nti'oc.
Inc#&ei t#"&on #nti'oc
4.8.43. In c#!ul c#n( (#toit# uno con(itii 'unction#le, &otecti# *oluilo
(in &eetii #nti'oc nu se &o#te e#li!# &in usi, o%lo#ne s#u cotine #nti'oc,
*oluile se &ot &ote5# &in inc#&ei t#"&on #nti'oc.
Inc#&eile t#"&on #nti'oc se e#li!e#!# con'o" sc/e"ei (in .*. 4.8.43 si
# con(itiilo (in no"#ti$.
29
Fi.% $%5%$&%
1 - &eete #nti'ocA 4 - &l#nseul inc#&eii t#"&onA 3 - &eetii inc#&eii t#"&onA 8
- usi e!istente l# 'oc.
4.8.4=. Peetii si &l#nseele inc#&eilo t#"&on #nti'oc te%uie s# .e CO
6CA17 si e!istenti l# 'oc cel &utin 1 o#.
Se eco"#n(# c# #"&l#s#e# inc#&eilo t#"&on s# se '#c# #li&it
&eetelui #nti'oc si s# .e (is&use s&e s&#tiile cu (ensit#te# s#cinii te"ice
"#i "ic#.
4.8.4>. In &eetii inc#&eilo t#"&on se #("ite &#ctic#e# nu"#i #
*oluilo stict neces#e &entu cicul#tie. Pentu e#li!#e# $entil#ii s#u
e$#cu#ii 'u"ului (in inc#&eile t#"&on se &ot e#li!# *olui in &eeti s#u
&l#nsee.
4.8.48. Goluile &entu cicul#tie &#ctic#te in &eetii inc#&eilo t#"&on
#nti'oc, se &ote5e#!# cu usi e!istente l# 'oc cel &utin 83 "inute, &e$#!ute
(u&# c#!, cu (is&o!iti$e (e #utoinc/i(ee s#u cu inc/i(ee #uto"#t# in c#! (e
incen(iu.
T#"%ui (esc/isi #nti'oc
4.8.42. In c#!ui e-ce&tion#le, c#n( (#toit# necesit#tilo 'unction#le,
&otecti# *oluilo (in &eetii #nti'oc nu se &o#te e#li!# cu usi, o%lo#ne, cotine
s#u inc#&ei t#"&on #nti'oc, &ot . &e$#!uti t#"%ui (esc/isi #nti'oc.
30
4.8.30. T#"%uii (esc/isi #nti'oc te%uie s# #i%# l#ti"e# e*#l# cu ce# #
*olului &ote5#t, i# lun*i"e# tot#l# (e "ini"u" 8,00 ". A"&l#s#e# lo &o#te
. '#cut# #li&it &eetelui #nti'oc s#u in #"%ele &#ti #le #cestui# 6con'o" .*.
4.8.30.#,%7.
Fi.% $%5%46%
1 - &eete #nti'ocA 4 - &l#nseul t#"%uului (esc/isA 3 - &eetii t#"%uului
(esc/isA 8 - s&inFlee 6(encee7.
4.8.31. Peetii si &l#nseele t#"%uului (esc/is #nti'oc te%uie s# .e
e#li!#ti (in "#tei#le C0 6CA17, '## *olui si cu e!istent# l# 'oc (e "ini"u" 1
o#.
In t#"%uii (esc/isi te%uie s# se &e$#(# s&inFlee s#u (encee cu
#ction#e #uto"#t# in c#! (e incen(iu, #"&l#s#te c#te unul l# .ec#e 1 "
4
(e
su&#'#t# oi!ont#l# # t#"%uului.
Pl#nsee #nti'oc
31
4.8.34. Pl#nseele #nti'oc sunt ele"ente (e constuctie oi!ont#le s#u
inclin#te c#e (eli"ite#!# $olu"e inc/ise (in constuctii in#lte si 'o#te in#lte
6co"&#ti"ente (e incen(iu constituite (in unul &#n# l# tei ni$elui succesi$e
cu #i# (es'#su#t# &e$#!ut# in no"#ti$7, s#u se&## 'unctiuni cu iscui "#i
(e incen(iu.
4.8.33. Pl#nseele #nti'oc se e#li!e#!# (in "#tei#le C0 6CA17, cu
e!istent# l# 'oc "ini"u" 4 oe si '## *olui s#u cu *olui stict 'unction#le,
&ote5#te con'o" no"#ti$ului.
E#,nt ()istnt #a *+c si -(+tctia .+#!(i#+( 2RF'
Peeti si &otecti# *oluilo
4.8.38. Con(itiile "ini"e si (e e!istent# l# 'oc &entu &eetii e!istenti l#
'oc, sunt st#%ilite in &e!entul no"#ti$, &ecu" si in e*le"ent#ile te/nice (e
s&eci#lit#te.
Pentu c#!uile in c#e e*le"ent#ile nu &e$#( con(itii s&eci#le,
co"%usti%ilit#te# si e!istent# l# 'oc # #cesto &eeti se st#%ileste &in
(ocu"ent#ti# te/nico-econo"ic# in 'unctie (e *#(ul (e e!istent# l# 'oc #l
constuctiei, (ensit#te# s#cinii te"ice # inc#&eilo si olul (e se&##e #l
&eetilo.
4.8.33. Goluile (e cicul#tie 'unction#l# &#ctic#te in &eetii e!istenti l#
'oc se &ote5e#!# coes&un!#to con(itiilo &eci!#te in no"#ti$ si in
e*le"ent#ile te/nice (e s&eci#lit#te.
Pl#nsee si &otecti# *oluilo
4.8.3=. Pl#nseele &ot constitui ele"ente (e int#!iee # &o&#*#ii
incen(iilo in inteioul unui co"&#ti"ent (e incen(iu, nu"#i #tunci c#n( sunt
e!istente l# 'oc con'o" &e$e(eilo no"#ti$ului si nu #u *olui, s#u (#c#
*oluile &#ctic#te in ele sunt &ote5#te cu ele"ente (e inc/i(ee
coes&un!#to#e.
4.8.3>. Con(itiile &i$in( co"%usti%ilit#te# si e!istent# l# 'oc #
&l#nseelo 'olosite &entu # se&## inte ele s&#tii cu 'unctiuni i"&ot#nte si
inc#&ei cu isc "#e (e incen(iu, &ecu" si #le &l#nseelo c#e (eli"ite#!# c#i
(e e$#cu#e, sunt cele &e$#!ute in no"#ti$ si in e*le"ent#i (e s&eci#lit#te.
4.8.38. Goluile 'unction#le (in &l#nseele inte"e(i#e e!istente l# 'oc,
c#e constituie ele"ente (e int#!iee # &o&#*#ii 'ocului, se &ote5e#!# &in
ele"ente e!istente l# 'oc, &e$#!ute (u&# c#!, cu (is&o!iti$e (e #utoinc/i(ee
s#u inc/i(ee #uto"#t# in c#! (e incen(iu.
In c#!ui 5usti.c#te c#n( nu se &ot e#li!# ele"ente e!istente l# 'oc,
&otecti# *oluilo &o#te . #si*u#t# nu"#i &in &e$e(ee# &e contuul *olului
6su% &l#nseu7, # uno ec#ne C0 6CA17 si &e(ele (e #&# cu int#e in 'unctiune
#uto"#t# in c#! (e incen(iu, s#u #lte siste"e (e &otectie #*e"ent#te te/nic.
4.8.32. In cl#(iile cu &o(, (e *#(ul IIIII (e e!istent# l# 'oc *oluile
&e$#!ute in &l#nseele s&e &o( se &ote5e#!# cu ele"ente (e inc/i(ee
e!istente l# 'oc "ini"u" 30 "inute.
Se&##e# &otiunilo "#ns#(#te #le constuctiei, '#t# (e &o(ui #le
#cestei# se e#li!e#!# cu &eeti C0 6CA17 e!istenti l# 'oc "ini"u" 4 oe, i#
32
*oluile (e co"unic#e 'unction#l# (in #cesti# se &ote5e#!# cu usi e!istente l#
'oc "ini"u" 83 (e "inute, ec/i&#te cu (is&o!iti$e (e #utoinc/i(ee s#u
inc/i(ee #uto"#t# in c#! (e incen(iu.
E#,nt ()istnt #a 1-#+)i si -(+tctia .+#!(i#+( 2RE'
4.8.80. Ele"entele (e se&##e '#t# (e estul constuctiei, # inc#&eilo
cu &eicol (e e-&lo!ie (c#te*oiile A 6;E3#7 si ; 6;E3%7 (e &eicol (e incen(iu),
$o . C0 6CA17 si e!istente l# e-&lo!ie.
4.8.81. Se&##e# inc#&eilo s#u s&#tiilo cu &eicol (e e-&lo!ie '#t# (e
#lte inc#&ei cu iscui, c#te*oii (e &eicol s#u (estin#tii (in cl#(ie, inclusi$
'#t# (e inc#&eile t#"&on, te%uie s# se '#c# &in &eeti si &l#nsee e!istente l#
e-&lo!ie, #lc#tuite si e#li!#te con'o" no"#ti$ului.
4.8.84. Alc#tuie# si (i"ension#e# &eetilo e!istenti l# e-&lo!ie se
(ete"in# &in c#lcul #st'el inc#t #cesti# s# nu se &#%use#sc# su% e'ectul
su&#&esiunii c#e se &o(uce in inc#&eile es&ecti$e, 'unctie (e su&#'etele
(e (eco"&i"#e #si*u#te 6'eeste, &#noui, lu"in#to#e, #co&eisui
!%u#to#e, t#&e, etc.7.
4.8.83. Peetii e!istenti l# e-&lo!ie te%uie s# i"&ie(ice si &o&#*#e#
incen(iului (in s&#tiile in$ecin#te s&e inc#&eile cu &eicol (e e-&lo!ie,
e!istent# lo l# 'oc .in( st#%ilit# in 'unctie (e (ensit#te# s#cinii te"ice #
inc#&eilo es&ecti$e.
4.8.88. P#ctic#e# uno *olui in &eetii e!istenti l# e-&lo!ie nu este
#("is# (ec#t in c#!ui e-ce&tion#le, i"&use (e necesit#ti 'unction#le si nu"#i
(#c# sunt &ote5#te coes&un!#to &e$e(eilo (in &e!entul no"#ti$.
4.8.83. St#&un*ee# &eetilo e!istenti l# e-&lo!ie (e c#te con(ucte,
con(uctoi s#u c#%lui electice, se #("ite nu"#i in c#!ui (e stict# necesit#te
'unction#l#, cu con(iti# es&ect#ii &e$e(eilo no"#ti$ului.
4.8.8=. Goluile (e co"unic#e 'unction#l# &e$#!ute in &eetii e!istenti
l# e-&lo!ie, se &ote5e#!# &in inc#&ei t#"&on #ntie-, si nu"#i in c#!ui
e-ce&tion#le 5usti.c#te te/nic &in t#"%ui (esc/isi #ntie-. Acee#si &e$e(ee
se #&lic# si &entu co"unic#e# inte inc#&ei cu &eicol (e e-&lo!ie, in c#!uile
in c#e co"unic#e# (iect# # &e5u(ici# si*u#nt# s#u #tunci c#n( inc#&eile
sunt situ#te in co"&#ti"ente (e incen(iu (i'eite.
4.8.8>. Inc#&eile t#"&on si t#"%uii (esc/isi #ntie- &e$#!uti in &eetii
e!istenti l# e-&lo!ie, se e#li!e#!# si"il# celo (e l# &eetii #nti'oc,
eco"#n(#n(u-se c# &eetii si &l#nseele #cesto inc#&ei s# .e #"&l#s#te s&e
s&#tiile "#i &utin &eiculo#se. Usile inc#&eii t#"&on #ntie- $o #$e# #si*u#te
in #'## (e ceintele &e$#!ute l# #t. 4.8.48 si "#sui s&eci.ce (e &otectie
#st'el incit &in "#ne$#e s# nu &o(uc# sc#ntei c#&#%ile s# initie!e
#&in(ee# #"estecuilo e-&lo!i$e es&ecti$e.
4.8.88. L# inc#&eile t#"&on si t#"%uii (esc/isi #ntie- ce se&## s&#tii
in c#e se &o(uc (e*#5#i (e *#!e, $#&oi s#u &#' cu &eicol (e e-&lo!ie,
te%uie s# se i# "#sui &entu c# in ti"&ul e-&lo#t#ii no"#le s# se i"&ie(ice
tecee# #cesto# (int-o &#te in ce#l#lt#.
33
4.8.82. Pentu &l#nseele e!istente l# e-&lo!ie, se $o es&ect#
&e$e(eile e'eito#e l# #lc#tuie, (i"ension#e si celel#lte con(itii st#%ilite
&entu &eetii e!istenti l# e-&lo!ie 6#t. 4.8.84 l# 4.8.837.
4.8.30. Pl#nseele si ele"entele lo (e sustinee $o . #st'el (i"ension#te
si e#li!#te inc#t s# nu .e #unc#te (e su?ul e-&lo!iei.
E#,nt tans #a *+c 2EF'
4.8.31. Ele"entele et#nse l# 'oc 6E@7 se &e$#( in c#!uile, con(itiile si in
con'o"it#te cu no"#ti$ul si e*le"ent#ile (e s&eci#lit#te.
4.8.34. Pentu c# un ele"ent s# .e consi(e#t et#ns, te%uie s#
in(e&line#sc# con(itiile no"#te (e et#nseit#te st#%ilite in e*le"ent#ile
te/nice.
4.3. EBACUARE @UM 6DES@UMARE7 SI GACE @IER;INTI
Dis-+)itii .n(a#
4.3.1. Pin (es'u"#e se u"#este e-t#*ee# (in s&#tiile incen(i#te #
unei &#ti (in 'u"ul si *#!ele (e #(ee Mn sco&ul #si*u#ii con(itiilo (e
e$#cu#e # utili!#toilo si # 'olosiii "i5lo#celo (e inte$entie l# stin*ee,
&ecu" si (e li"it#e # &o&#*#ii incen(iilo.
In s&#tiile constuite si neco"&#ti"ent#te, cu #i# li%e# &este 10.800
"
4
, se #si*u# e$#cu#e# 'u"ului si # *#!elo .e%inti Mn e-teio, con'o"
no"#ti$ului.
4.3.4. Nn &inci&iu, (es'u"#e# se #si*u# &in ti#5 n#tu#l, o*#ni!#t
s#u "ec#nic, e#li!On( cicul#ti# #eului Mn s&#tiul consi(e#t si e$#cu#e#
'u"ului Mn #&ot cu #eul into(us, s#u &in (i'eente (e &esiune Mnte s&#tiul
&ote5#t si cel incen(i#t &us Mn (e&esiune, oi &int-o co"%in#tie # celo (ou#
"eto(e.
4.3.3. C#n#lele 6*/enele7 &entu e$#cu#e# 'u"ului Mn c#! (e incen(iu
6(es'u"#e7, te%uie s# Mn(e&line#sc# u"#to#ele con(itii te/nice *ene#le:
sectiune# s# .e cel &utin e*#l# cu su&#'#t# li%e# # *uilo (e
e$#cu#e #le unui ni$el #l constuctiei, l# c#e sunt #co(#teA
#&otul (inte l#tuile sectiunii c#n#lelo 6*/enelo7 s# nu .e "#i
"#e (e 4A
c#n#lele 6*/enele7 s# .e e#li!#te (in "#tei#le C0 6CA17, et#nse l#
'oc "ini"u" 13 "inute, (#c# &e$e(eile no"#ti$ului nu st#%ilesc
e!istente "#i "#iA #tunci cOn( c#n#lele 6*/enele7 &entu e$#cu#e#
'u"ului t#$ese#!# Mnc#&ei cu #lte (estin#tii (ecOt cele &entu c#e
sunt &e$#!ute, $o #$e# #cee#si e!istent# l# 'oc cu # &eetilo s#u
&l#nseelo c#e (eli"ite#!# (estin#ti# es&ecti$#A
c#n#lele 6*/enele7 &inci&#le colecto#e $o . $etic#le, .in( #("ise
(e$i#tii (e "#-i"u" 4IA
lun*i"ile #co(uilo oi!ont#le #le c#n#lelo (e e$#cu#e # 'u"ului,
Mnte *ui si */enele $etic#le, $o . cOt "#i scute &osi%il.
34
4.3.8. Goluile 6*uile7 (e into(ucee 6#("isie7 # #eului si cele (e
e$#cu#e # 'u"ului se e&#ti!e#!# #lten#t, (isti%uin(u-se cOt "#i uni'o" Mn
s&#tiul &ote5#t, #st'el MncOt s# #si*ue cicul#ti# #eului si e$#cu#e# 'u"ului,
Mn(e&linin( con(itiile s&eci.ce &e$#!ute (e no"#ti$.
4.3.3. Into(uceile (e #e se &ot #si*u# &in:
*olui 6*ui7 &#ctic#te Mn '#t#(eA
usile Mnc#&eilo c#e se (es'u"e#!#, &#ctic#te Mn &eetii e-teioi #i
constuctieiA
Mnc#&ei s#u coi(o#e Mn su&#&esiune, oi c#e sunt %ine #eisiteA
sc#i neMnc/ise Mn c#se (e sc#iA
*olui 6*ui7 (e into(ucee, #co(#te s#u nu l# c#n#le si */ene.
E$#cu#e# 'u"ului se #si*u# &in *olui in #co&eis s#u &eeti, con'o"
no"#ti$ului.
4.3.=. Dis&o!iti$ele (e &otectie 6o%tu#e7 # *oluilo (e into(ucee s#u
e$#cu#e, te%uie e#li!#te cu #ction#e #uto"#t# s#u "#nu#l#, con'o"
&e$e(eilo no"#ti$ului. Action#e# #uto"#t# # (is&o!iti$elo (e &otectie $#
. Mntot(e#un# (u%l#t# (e co"#n(# "#nu#l#.
In &lus, l# constuctiile ec/i&#te cu inst#l#tii #uto"#te (e stin*ee, se
#si*u# &osi%ilit#ti (e #ction#e &entu &eson#lul e-istent Mn s&#tiul &ote5#t si
c#e s# &o#t# co"#n(# loc#l (es'u"#e#, Mn#inte (e &onie# inst#l#tiei (e
stin*ee.
4.3.>. Dis&o!iti$ele (e #ction#e # ele"entelo (e &otectie 6o%tu#e7 #
*oluilo te%uie s# #si*ue:
(esc/i(ee# *oluilo 6*uilo7 si c#n#lelo (in $olu"ul consi(e#tA
o&ie# $entil#to#elo c#e nu sunt &e$#!ute &entu e$#cu#e#
'u"ului Mn c#! (e incen(iu 6(es'u"#e7.
4.3.8. Co"#n(# "#nu#l# cent#li!#t# s#u loc#l# # (is&o!iti$elo (e
(esc/i(ee, &o#te . e#li!#t# &in siste" "ec#nic, electic, &neu"#tic s#u
/i(#ulic.
Nn 'unctie (e ti&ul constuctiei si &e$e(eile s&eci.ce, co"#n(#
"#nu#l# cent#li!#t# te%uie #"&l#s#t# l# se$iciul (e &o"&iei s#u l# un #cces
&inci&#l #l constuctiei.
4.3.2. Co"#n(# #uto"#t# # (is&o!iti$elo (e &otectie # *oluilo
6*uilo7 te%uie #si*u#t# (e inst#l#ti# (e se"n#li!#e # incen(iilo (in
Mnc#&ee# s#u s&#tiul es&ecti$ s#u (e (is&o!iti$e loc#le 6'u!i%il7, #tunci c#n(
nu se &e$#( inst#l#tii (e se"n#li!#e.
4.3.10. Pe$e(ee# (is&o!iti$elo (e (es'u"#e, &ecu" si # siste"elo
(e e$#cu#e # 'u"ului si # *#!elo .e%inti &o(use Mn c#! (e incen(iu, este
o%li*#toie Mn situ#tiile si con(itiile st#%ilite (e &e!entul no"#ti$.
Evac!a(a *!,!#!i 2ds*!,a('
Des'u"#e &in ti#5 n#tu#l - o*#ni!#t
35
4.3.11. Des'u"#e# &in ti#5 n#tu#l-o*#ni!#t se e#li!e#!# &in
into(ucei (e #e si e$#cu#i (e 'u" c#e co"unic# cu e-teioul (iect s#u
&in c#n#le 6*/ene7, #st'el (is&use, (i"ension#te si e#li!#te MncOt s# #si*ue
cicul#ti# #eului Mn $olu"ul &ote5#t si e$#cu#e# 'u"ului.
4.3.14. Into(ucee# #eului se e#li!e#!# con'o" &e$e(eilo #t.
4.3.3., i# e$#cu#e# 'u"ului &in *olui Mn '#t#(e 6li%ee s#u Mnc/ise cu
(is&o!iti$e c#e se (esc/i( #uto"#t Mn c#! (e incen(iu7, &in c#n#le si */ene,
oi &in (is&o!iti$e 6t#&e7 cu (esc/i(ee #uto"#t# (is&use Mn #co&eis s#u Mn
tei"e# su&eio## # &eetilo e-teioi #i Mnc#&eii. Dis&o!iti$ele (e e$#cu#e #
'u"ului (is&use Mn &eetii e-teioi, #si*u# (es'u"#e# &e "#-i"u" 30,00 "
#(Onci"e # Mnc#&eii.
4.3.13. Dis&o!iti$ele &entu e$#cu#e# 'u"ului Mn c#! (e incen(iu, $o
#$e# o su&#'#t# li%e# no"#t#, #&ot#t# l# #i# Mnc#&eii &e c#e o
&ote5e#!#, con'o" &e$e(eilo no"#ti$ului.
4.3.18. Goluile (e $entil#e n#tu#l# &e"#nent (esc/ise, &#ctic#te Mn
#co&eis s#u Mn tei"e# su&eio## # &eetilo e-teioi, se Mnsu"e#!# l#
su&#'#t# li%e# neces## (es'u"#ii.
4.3.13. Dis&o!iti$ele (e &otectie # *oluilo 6*uilo7 &entu (es'u"#e
6$oleti, &#noui, t#&e, etc.7 te%uie s# .e 6Mn &o!itie (e #ste&t#e7 e#li!#te (in
"#tei#le C0 6CA17 et#nse l# 'oc &entu cele (e into(ucee # #eului si
e!istente l# 'oc &entu cele (e e$#cu#e, cu e!istent# l# 'oc e*#l# cu #
c#n#lului &e c#e sunt "ont#te. Pentu *oluile &e$#!ute Mn #co&eis s#u in
&eetii e-teioi, #ceste con(itii nu sunt o%li*#toii.
Des'u"#e# "ec#nic#
4.3.1=. Des'u"#e# &in ti#5 "ec#nic se #si*u# &in e$#cu#e#
"ec#nic# # 'u"ului si into(ucee# n#tu#l# s#u "ec#nic# # #eului, #st'el
MncOt s# #si*ue cicul#ti# #eului Mn s&#tiul &ote5#t si e$#cu#e# 'u"ului.
Des'u"#e# "ec#nic# &o#te . #si*u#t# si &in e#li!#e# su&#&esiunii
Mn s&#tiul &ote5#t (e 'u" 6Mnc#&ei t#"&on, (e*#5#"ente &ote5#te, c#se (e
sc#i, etc.7.
4.3.1>. Into(ucee# n#tu#l# # #eului se e#li!e#!# con'o"
&e$e(eilo #t.4.3.3., i# ce# "ec#nic# &in *ui (e into(ucee #co(#te &in
c#n#le 6*/ene7 l# un $entil#to (e into(ucee.
4.3.18. E$#cu#e# 'u"ului se #si*u# &in *ui #co(#te &in c#n#le
6*/ene7, l# $entil#toul (e e$#cu#e 6e-t#*ee7.
4.3.12. C#n#lele 6*/enele7 te%uie s# Mn(e&line#sc#, (e e*ul#, con(itiile
&e$#!ute l# #t. 4.3.3. si Mn &lus s# .e et#nse l# #e.
4.3.40. Bite!# #eului l# *uile (e into(ucee nu $# (e&#si 3 "1s, i#
*uile (e into(ucee "ec#nic# # #eului te%uie s# #si*ue "ini"u" =0I (in
(e%itul e$#cu#t.
4.3.41. Guile (e (es'u"#e te%uie s# .e &ote5#te cu $oleti (in
"#tei#le C0 6CA17, et#nsi l# 'oc l# into(ucei si e!istenti l# 'oc l# e$#cu#i Mn
&o!itie (e #ste&t#e, cu e!istent# e*#l# cu ce# # c#n#lului 6*/enei7.
36
Nu este o%li*#toie &e$e(ee# $oletilo #tunci cOn( c#n#lele 6*/enele7
sunt #'eente unui sin*u ni$el constuit.
4.3.44. R#&otul (inte l#tu# "#e si ce# "ic# # unei *ui 6(esc/i(ei7
(e into(ucee s#u e$#cu#e $# . (e cel "ult 4.
4.3.43. Dis&o!iti$ele (e #ction#e # $oletilo (e &otectie se e#li!e#!#
con'o" &e$e(eilo #t. 4.3.=. l# 4.3.2. si te%uie s# #si*ue &unee#
#uto"#t# Mn 'unctiune # $entil#to#elo (e (es'u"#e.
4.3.48. Bentil#to#ele (e e$#cu#e # 'u"ului te%uie #st'el e#li!#te
MncOt s# &o#t# 'unction# l# te"&e#tu# (e 800
0
C # 'u"ului, cel &utin o o#.
Le*#tu# (inte $entil#to si colo#n# 6*/en#7, se e#li!e#!# (in "#tei#le C0
6CA17.
4.3.43. St#e# (e 'unction#e s#u ne'unction#e # $entil#to#elo
#'eente (es'u"#ii $# . se"n#li!#t# l# se$iciul (e &o"&iei s#u in #lte locui
un(e &e"#nent# este #si*u#t#.
4.3.4=. Inst#l#tiile, inclusi$ $entil#to#ele (e (es'u"#e, te%uie s# .e
#li"ent#te electic (int-o sus# no"#l# si o sus# electic# (e e!e$#.
4.3.4>. Siste"ul (e $entil#e no"#l# s#u (e con(ition#e # unei
constuctii, &o#te . utili!#t si &entu e$#cu#e# 'u"ului &o(us Mn c#! (e
incen(iu 6(es'u"#e7, (#c# Mn(e&lineste to#te con(itiile s&eci.ce (es'u"#ii.
C+nditii s-ci9c d ds*!,a(
C#se (e sc#i Mnc/ise
4.3.48. Pentu e$it#e# inun(#ii cu 'u" # c#selo (e sc#i (e e$#cu#e
Mnc/ise, (es'u"#e# #cesto# se &o#te e#li!# &in ti#5 n#tu#l-o*#ni!#t s#u
&in &unee# Mn su&#&esiune '#t# (e Mnc#&eile #(i#cente cu c#e co"unic#.
E$#cu#e# "ec#nic# # 'u"ului (in c#sele (e sc#i nu este #("is#.
4.3.42. Des'u"#e# &in ti#5 n#tu#l-o*#ni!#t # c#sei (e sc#i Mnc/ise,
se e#li!e#!# &in (esc/i(ee# #uto"#t# si "#nu#l# # (is&o!iti$ului (e
e$#cu#e # 'u"ului 6#"&l#s#t Mn tei"e# su&eio## # ulti"ului ni$el #l c#sei
sc#ii7 si # *uii 6(esc/i(eii7 (e into(ucee # #eului 6&e$#!ut# Mn &#te# (e
5os # c#sei sc#ii7.
4.3.30. N"&ie(ic#e# &#tun(eii 'u"ului Mn c#sele (e sc#i (e e$#cu#e
&in su&#&esiune '#t# (e Mnc#&eile Mn$ecin#te cu c#e co"unic#, se
e#li!e#!# &in into(ucee# "ec#nic# # #eului Mn sc##, oi &in e$#cu#e#
"ec#nic# # 'u"ului (in Mnc#&eile #(i#cente incen(i#te cu c#e co"unic# s#u
&in co"%in#e# celo (ou# "eto(e 6.*. 4.3.30.7.
Su&#&esiune# e#li!#t# l# usile Mnc/ise #le c#sei (e sc#i, $# . cu&ins#
Mnte 40 si 80 P#. De%itul te%uie s# #si*ue o $ite!# (e cel &utin 0,3 "1s Mn
(e&tul usilo (e #cces l# ni$elul incen(i#t, consi(eOn( usile Mnc/ise (e l#
celel#lte ni$elui.
L# &#te# su&eio##, c#s# (e sc#i te%uie s# #i%# (is&o!iti$ (e
e$#cu#e # 'u"ului 6t#&#7 cu #i# li%e# (ete"in#t# con'o" no"#ti$ului, (#
cel &utin 1"
4
, #$On( #si*u#te &osi%ilit#ti (e (esc/i(ee &in co"#n(# (e l#
37
ni$elul (e #cces Mn sc##. Desc/i(ee# (is&o!iti$ului 6t#&ei7 te%uie s# &o#t# .
co"#n(#t# si (e l# se$iciul (e &o"&iei.
Atunci cOn( #ccesele l# c#sele (e sc#i sunt &ote5#te cu Mnc#&ei
t#"&on, se #si*u# su&#&esiune Mn inc#&eile t#"&on.
38
Fi.% $%&%46%
Cicul#tii co"une oi!ont#le Mnc/ise
4.3.31. Pentu e$it#e# inun(#ii cu 'u" # cicul#tiilo co"une oi!ont#le
Mnc/ise #le constuctiilo, se &o#te #si*u# &unee# in su&#&esiune # #cesto#
'#t# (e inc#&eile #(i#cente cu c#e co"unic#, s#u (es'u"#e# lo &in ti#5
n#tu#l-o*#ni!#t oi "ec#nic.
4.3.34. Asi*u#e# e$#cu#ii 'u"ului (in cicul#tiile co"une oi!ont#le
inc/ise este o%li*#toie Mn situ#tiile st#%ilite Mn no"#ti$.
4.3.33. Atunci cOn( Mnc#&eile #(i#cente sunt &e$#!ute cu e$#cu#i (e
'u", 6n#tu#l-o*#ni!#t s#u "ec#nic7 cicul#tiile co"une oi!ont#le nu "#i
necesit# (es'u"#e, #si*uOn(u-se o su&#&esiune (e cc#. 40 P# '#t# (e
Mnc#&eile cu c#e co"unic# (iect s#u (e c#e sunt i!ol#te &in Mnc#&ei
t#"&on Mn su&#&esiune.
4.3.38. Des'u"#e# &in ti#5 n#tu#l-o*#ni!#t # cicul#tiilo co"une
oi!ont#le Mnc/ise se e#li!e#!# Mn con(itiile &e$#!ute l# #t. 4.3.11. l# 4.3.13.,
&oti$it u"#to#elo e*uli:
39
into(uceile (e #e si e$#cu#ile 'u"ului 6*uile7 se (is&un #lten#t,
l# (ist#nte oi!ont#le - "#su#te Mn #-ele cicul#tiilo - c#e s# nu
(e&#sesc# 10,00 " Mn linie (e&t# s#u >,00 " Mn linie 'Ont#A
usile Mnc#&eilo #ccesi%ile &u%licului s# .e situ#te l# "#i "ult (e
3,00 " (e oice *u# (e into(ucee s#u (e e$#cu#eA
*uile (e into(ucee si cele (e e$#cu#e $o #$e# su&#'ete (e
"ini"u" 0,10"
4
&entu .ec#e ?u- (e e$#cu#e #l cicul#tiei co"une
oi!ont#le (in !on# &e c#e o (es'u"e#!#A
*uile (e into(ucee $o . (is&use cu &#te# lo ce# "#i Mn#lt# l#
"#-i"u" 1,00 " '#t# (e &#(ose#l#, i# *uile (e e$#cu#e $o #$e#
&#te# (e 5os 6&##&etul7 l# "ini"u" 1,80 " (e &#(ose#l# 6te%uie s#
se #?e Mn tei"e# su&eio## # cicul#tiei co"une7A
Desc/i(eile Mn '#t#(e &ot constitui *ui (e into(ucee si1s#u (e
e$#cu#e (#c# es&ect# con(itiile (e (is&unee &eci!#te.
Fi.% $%&%4&%
40
4.3.33. Des'u"#e# "ec#nic# # cicul#tiilo co"une oi!ont#le Mnc/ise,
se e#li!e#!# Mn con(itiile &e$e(eilo #t.4.3.1= l# 4.3.4> si &oti$it
u"#to#elo e*uli:
*uile (e into(ucee # #eului si (e e$#cu#e # 'u"ului se (is&un
#lten#t, Mn 'unctie (e loc#li!#ile iscuilo (e incen(iu, l# (ist#nte
oi!ont#le - "#su#te Mn #-ele cicul#tiilo - (e cel "ult 13,00 " Mn linie
(e&t# si 10,00 " Mn linie 'Ont#A
usile Mnc#&eilo #ccesi%ile &u%licului s# .e situ#te l# "#i "ult (e
3,00 " (e oice *u# (e into(ucee s#u (e e$#cu#eA
*uile (e into(ucee se (is&un cu &#te# lo su&eio## l# "#-i"u"
1,00 " (e &#(ose#l#, i# *uile (e e$#cu#e $o #$e# &#te# (e 5os
6&##&etul7 l# "ini"u" 1,80 " (e &#(ose#l# 6 te%uin( s# se #?e Mn
tei"e# su&eio## # cicul#tiei co"une7A
&otiunile (e cicul#tie co"un# cu&inse Mnte o *u# (e e$#cu#e #
'u"ului si un# (e into(ucee # #eului, te%uie s# #i%# #si*u#t un
(e%it (e e-t#*ee (e cel &utin 0,3 "
3
1s &entu .ec#e ?u- (e e$#cu#e
#si*u#t.
In ti"&ul 'unction#ii (es'u"#ii, (i'eent# (e &esiune (inte c#s# (e
sc#i (e e$#cu#e si cicul#ti# co"un# oi!ont#l# (es'u"#t#, te%uie s# .e "#i
"ic# (e 80 P#, l# to#te usile Mnc/ise #le sc#ii 6.*. 4.3.33.7.
Evac!a(a *!,!#!i si a .a)#+( 9("inti
4.3.3=. In situ#tiile st#%ilite (e no"#ti$, &entu li"it#e# &o&#*#ii
incen(iilo in constuctii '## &eeti inteioi (es&#titoi &entu #si*u#e#
e$#cu#ii 'u"ului si # *#!elo .e%inti &in ti#5 n#tu#l-o*#ni!#t, se &e$#( 6Mn
#co&eis7 siste"e #lc#tuite (in (is&o!iti$e (e e$#cu#e si ec#ne $etic#le C0
6CA17, co%oOte su% t#$#n, Mn 'unctie (e (ensit#te# s#cinii te"ice (in s&#tiile
es&ecti$e, con'o" t#%elului 4.3.3=.
Ta"# $%&%47%

Densit#te# s#cinii
te"ice )D+
6M<1"&7
R#&otul (inte su"#
#iilo li%ee #le
(is&o!iti$elo
6(esc/i(eilo7 si #i#
inc#&eii
Dist#nt# "#-i"# 6"7 Mnte:
#-ele # (ou#
(esc/i(ei
ec#nele
sus&en(#te
su% t#$#n
D K 840 1 : 130 83 >3
840 K D K 880 1 : 143 ... 1 : 80 33 >0
880 K D K 1=80 1 : 80 ... 1 : =0 33 >0
1=80 K D K 8400 1 : =0 ... 1 : 80 30 30
D L 8400 1 : 30 30 30
4.3.3>. Dis&o!iti$ele &entu e$#cu#e# 'u"ului si # *#!elo .e%inti $o
. (isti%uite cOt "#i uni'o" si &e$#!ute cu (esc/i(ee #uto"#t# si "#nu#l#.
Goluile &e"#nent (esc/ise 6$entil#i7 (in #co&eis s#u (in tei"e#
su&eio## # &eetilo e-teioi, se Mnsu"e#!# l# su&#'#t# neces## e$#cu#ii
*#!elo .e%inti.
4.3.38. Atunci cOn( se &e$e(e e$#cu#e# "ec#nic# # 'u"ului si *#!elo
.e%inti, #ce#st# $# es&ect# u"#to#ele con(itii:
41
(is&unee# ec#nelo C0 6CA17 su% &l#'on, coes&un!#to
&e$e(eilo s&eci.ce e$#cu#ii &in ti#5 n#tu#l-o*#ni!#t 6#t. 4.3.3=.
si 4.3.88.7A
&e$e(ee# *uilo (e e$#cu#e se e#li!e#!# #st'el MncOt s# se
#si*ue cel &utin o *u# l# "#-i"u" 340 "
4
A
(e%itul (e e-t#*ee # unei *ui $# . (e cel &utin 1 "
3
1s &entu 100
"
4
(eli"it#ti (e ec#ne, i# &entu Mnc#&ee $# . (e "ini"u" 1,3 "
3
1sA
l# un $entil#to (e e$#cu#e &ot . #co(#te "#-i"u" (ou# $olu"e
(eli"it#te (e ec#ne, i# (e%itul $entil#toului &o#te . e(us l# (e%itul
neces# celui "#i "#e $olu" #co(#tA
into(ucee# #eului se &o#te e#li!# "ec#nic s#u n#tu#l, &in &#te#
(e 5os # &eetilo, cOt "#i #&o#&e (e &#(ose#l#.
4.3.32. Pe$e(ee# (is&o!iti$elo &entu e$#cu#e# *#!elo .e%inti nu
este o%li*#toie Mn !onele constuctiei situ#te l# "#i &utin (e 30 " (e &eetii
e-teioi ce #u Mn tei"e# su&eio## # Mnc#&eilo (esc/i(ei s#u 'eeste
&e$#!ute cu oc/iui "o%ile c#e se (esc/i( #uto"#t Mn c#! (e incen(iu, cu
su&#'#t# li%e# neces## si c#e #si*u# e$#cu#e# *#!elo .e%inti.
COn( #ction#e# "#nu#l# nu se &o#te '#ce (in #&o&iee# (is&o!iti$elo
(e e$#cu#e 6t#&e, 'eeste, etc.7 i# cent#li!#e# co"en!ilo nu este
5usti.c#t# te/nic, se #("ite c# #ceste# s# nu .e &e$#!ute cu #ction#e
"#nu#l#.
Nn c#!ul utili!#ii siste"elo (e (is&o!iti$e si ec#ne &entu e$#cu#e#
*#!elo .e%inti, nu "#i este o%li*#toie &e$e(ee# (is&o!iti$elo (e e$#cu#e
# 'u"ului 6(es'u"#e7.
4.3.80. Desc/i(ee# #uto"#t# # (is&o!iti$elo (e e$#cu#e # 'u"ului si
# *#!elo .e%inti, Mn c#! (e incen(iu, se &o#te '#ce in(i$i(u#l s#u Mn *u&.
4.3.81. Nn constuctiile &e$#!ute cu inst#l#tii #uto"#te (e stin*ee,
#ction#e# #uto"#t# # (is&o!iti$elo (e e$#cu#e # *#!elo .e%inti te%uie s#
se '#c# (u&# (ecl#ns#e# inst#l#tiilo (e stin*ee.
4.3.84. Nn constuctiile &e$#!ute cu lu"in#to#e, e$#cu#e# *#!elo
.e%inti se $# #si*u# o%li*#toiu &in oc/iui "o%ile #le #cesto#, c#e s#
Mn(e&line#sc# con(itiile (is&o!iti$elo (e e$#cu#e # *#!elo .e%inti. @#c
e-ce&tie situ#tiile &eci!#te l# #t. 4.3.32.
4.3.83. L# constuctiile et#5#te, e$#cu#e# 'u"ului si *#!elo .e%inti se
#si*u# se&##t &entu .ec#e ni$el, i# c#n#lele es&ecti$e c#e t#$ese#!#
#lte ni$elui $o #$e# &eeti C0 6CA17 cu e!istent# l# 'oc (e cel &utin 1 o#.
Se e-ce&te#!# situ#tiile (eose%ite, 5usti.c#te te/nic, c#e sunt st#%ilite
&in e*le"ent#i s&eci.ce.
4.3.88. Ec#nele $o co%oM su% &l#'on Mn #s# 'el MncOt "#*ine# lo
in'eio## s# se #?e, (e e*ul#, cOt "#i 5os, (# cel &utin 0,30 " su% &l#'on.
Nn#lti"e# ec#nelo su% &l#'on &o#te . e(us# cu "#-i"u" 113, (#c#
&in #"&l#s#e# lo l# (ist#nt# "#i "ic# (ecOt ce# &e$#!ut# Mn t#%el si &in
su&#'#t# (e (esc/i(ee #si*u#t# se e#li!e#!# con(itii ec/i$#lente (e li"it#e
# &o&#*#ii l#te#le # *#!elo .e%inti, su% &l#'onul Mnc#&eilo.
Nn Mnc#&ei cu &l#'o#ne sus&en(#te, continuit#te# *oluilo (inte
#ceste# si &l#nseul (e e!istent# te%uie Mnteu&t# Mn (e&tul ec#nelo, cu
"#tei#l C0 6CA17.
42
4.3.83. Ec#nele $o . #st'el #lc#tuite si (is&use MncOt s# e#li!e!e o
c#set#e # s&#tiului (e su% #co&eis. @iec#e c#set# $# . &e$#!ut# cu cel &utin
un (is&o!iti$ (e e$#cu#e # *#!elo .e%inti. Dis&unee# ec#nelo se '#ce, (e
e*ul#, &e l#tu# ele"entelo (e e!istent# (in !on# iscului &otenti#l (e
incen(iu.
Nu se #("ite t#$es#e# ec#nelo (e c#te ele"ente co"%usti%ile.
4.=. CAI DE EBACUARE NN CAC DE INCENDIU
Dis-+)itii .n(a#
4.=.1. Nn constuctii, co"&#ti"ente (e incen(iu, Mnc#&ei si #lte s&#tii
constuite $o . #si*u#te c#i (e e$#cu#e &in c#e, Mn c#! (e incen(iu,
&eso#nele s# &o#t# #5un*e Mn e-teio l# ni$elul teenului s#u #l uno su&#'ete
c#os#%ile, Mn ti"&ul cel "#i scut si Mn con(itii (e (e&lin# si*u#nt#.
Pentu cicul#tiile 'unction#le #'eente locuilo Mn c#e &e!ent#
o#"enilo #&#e MntO"&l#to - sunt $i!it#te (e cel "ult 8 oi &e sc/i"% &entu
$ei.c#i, &ecu" si #l Mnc#&eilo &entu 'u"#t s#u #le *u&uilo s#nit#e,
con(itiile &e$#!ute &entu c#ile (e e$#cu#e nu sunt o%li*#toii.
4.=.4. C#ile (e cicul#tie &e$#!ute &entu 'unction#e# no"#l# #
constuctiilo te%uie s# #si*ue si e$#cu#e# &eso#nelo Mn c#! (e incen(iu.
C#i s&eci#l (estin#te e$#cu#ii se &e$#( nu"#i #tunci cOn( cele 'unction#le
sunt insu.ciente s#u nu &ot s#tis'#ce con(itiile (e si*u#nt# l# 'oc.
4.=.3. Pe$e(eile (in no"# constituie con(itii o%li*#toii l# &oiect#e#
si e#li!#e# c#ilo (e e$#cu#e # &eso#nelo (in constuctiile #l c#o .nis#5
inteio este e-ecut#t (in "#tei#le t#(ition#le: &i#t#, ce#"ic#, sticl#, le"n,
"et#l.
Nn c#!ul "#tei#lelo (e .nis#5 c#e Mn co"&##tie cu le"nul se #&in(
"#i uso, &o&#*# ?#c## l# su&#'#t# "#i #&i( s#u e"#n# "#i "ult 'u" oi
*#!e, &in &oiect se $o lu# "#sui su&li"ent#e (e &otectie, Mn con'o"it#te
cu s&eci.c#tiile te/nice #le &o(uselo es&ecti$e.
4.=.8. C#i (e e$#cu#e Mn c#! (e incen(iu sunt consi(e#te cicul#tiile
li%ee c#e, Mn(e&linin( con(itiile st#%ilite &in &e!entul no"#ti$, #si*u#
e$#cu#e# &in usi, coi(o#e, (e*#5#"ente, /olui s#u $esti%ului l# ni$elul
teenului s#u #l uno su&#'ete c#os#%ile #st'el: (iectA &in c#se (e sc#i (e
e$#cu#eA &in te#seA %#lco#neAlo*iiA &#s#5e (e e$#cu#e.
4.=.3. C#i (e e$#cu#e &ot . consi(e#te si cele c#e tec &in Mnc#&ei
s#u s&#tii (in cl#(ii ci$ile 6&u%lice7 s#u (e &o(uctie, Mn con'o"it#te si cu
es&ect#e# con(itiilo (in no"#ti$.
4.=.=. Nu constituie c#i (e e$#cu#e Mn c#! (e incen(iu, Mn *ene#l:
#scenso#eleA teceile &in usi #nti'oc c#e se &ot %loc# Mn &o!iti# Mnc/is# s#u
&in usi Mncui#te Mn ti"&ul 'unction#ii no"#le # cl#(iiiA teceile (estin#te
*#nituilo (e ten c#e t#ns&ot# Mnc#c#tui &eiculo#seA *#leiile, tuneluile
etc. &in c#e se t#ns&ot# s#u $e/icule#!# su%st#nte cu &eicol (e incen(iu,
e-&lo!ie, into-ic#e, #.-iee s#u #%u cu &esiune "#i "#e (e 1 #t".
43
4.=.>. Usile Mncui#te Mn ti"&ul 'unction#ii no"#le, &ot constitui # (ou#
c#le (e e$#cu#e # unei &otiuni (in constuctie s#u # Mnte*ii constuctii, cu
e-ce&ti# s#lilo #*lo"e#te, (#c#:
#lc#tuie# si (i"ension#e# lo coes&un( &e$e(eilo (in &e!entul
no"#ti$A
sunt (ot#te cu siste"e (e Mnc/i(ee-(esc/i(ee uso "#ne$#%ile
'## c/eie, ce &ot . #ction#te (in !on# ce se e$#cue#!# s#u sunt
&e$#!ute cu &#noui (in sticl# secui!#t# cu (i"ensiuni c#e s# &e"it#
tecee# ?u-uilo (e e$#cu#e si cu &##&ete (e "#-i"u" 0,80 ". In
c#!ul &#nouilo (in sticl#, se $o &e$e(e# "i5lo#ce (e s&#*ee si
in(ic#to#e coes&un!#to#e. P#nouile (in sticl# secui!#t# #st'el
e#li!#te &ot . #"&l#s#te si in(e&en(ent, lOn*# usi, "#c#te
coes&un!#to si #st'el (is&use MncOt s# .e uso (e ecunoscut.
4.=.8. Ce# (e # (ou# c#le (e e$#cu#e &o#te . constituit# si (in un# s#u
"#i "ulte 'eeste 6cu oc/iui "o%ile (e "in. 0,>3 " l#ti"e si 1,00 " Mn#lti"e
li%e#7, #$On( &##&etul l# cel "ult 1,30 " (e#su&# ni$elului teenului s#u #l
unei te#se &in c#e se &o#te '#ce e$#cu#e# l# ni$elul teenului, &entu:
#7 Mnc#&eile su&#te#ne cu cel "ult 30 (e &eso#neA
%7 Mnc#&eile situ#te l# su%sol s#u (e"isol, (#c# &e Mnte* ni$elul e-ist#
cel "ult 30 (e &eso#ne si se #si*u# Mn inteio sc#i .-e (e #cces l#
&##&etele "#i Mn#lte (e 1,40 ". L# #ceste Mnc#&ei se #("it si t#&e
(e "in. 0,80 - 0,80 " &e$#!ute Mn inteio cu sc#i .-e (e #cces c#e
#si*u# e$#cu#e# (iect (in e-teio.
L# cl#(ii Mn#lte, 'o#te Mn#lte si l# s#li #*lo"e#te nu este #("is#
#si*u#e# &in 'eeste # celei (e # (ou# c#i (e e$#cu#e.
4.=.2. Alc#tuie# ele"entelo (e constuctie si # .nis#5elo utili!#te &e
c#ile (e e$#cu#e, se $o st#%ili Mn con'o"it#te cu &e$e(eile &e!entului
no"#ti$.
4.=.10. T#seele c#ilo (e e$#cu#e te%uie s# .e (istincte si
in(e&en(ente, #st'el st#%ilite MncOt s# #si*ue (isti%uti# lo 5u(icio#s#,
&osi%ilit#te# c# &eso#nele s# ecuno#sc# cu usuint# t#seul s&e e-teio,
&ecu" si cicul#ti# lesnicio#s#.
C#ile (e e$#cu#e, nu te%uie s# con(uc# s&e e-teio &in locui Mn c#e
cicul#ti# &o#te . %loc#t# Mn c#! (e incen(iu (#toit# ?#c#ilo, 'u"ului,
#(i#tiei te"ice etc.
N!,a( cai d vac!a(
4.=.11. Nn constuctii, co"&#ti"ente (e incen(iu s#u &otiuni (e
constuctii in(e&en(ente (in &unctul (e $e(ee #l cicul#tiei, (e e*ul#,
&eso#nele te%uie s# #i%# #cces l# cel &utin (ou# c#i (e e$#cu#e, c#e &e cOt
&osi%il, s# (uc# Mn (iectii o&use.
A (ou# c#le (e e$#cu#e &o#te . constituit# (in 'eeste s#u t#&e
e-teio#e (#c# &in #ceste# se #si*u# e$#cu#e# Mn con(itii coes&un!#to#e
(e si*u#nt# # &eso#nelo, con'o" &e$e(eilo no"#ti$ului, #t. 4.=.8.
4.=.14. Asi*u#e# unei sin*ue c#i (e e$#cu#e este #("is# #tunci cOn(
con'o" &oiectului, l# .ec#e ni$el se &ot #?# si"ult#n "#-i"u" 40 (e
44
&eso#ne : in(i'eent (e ti"&ul 6lun*i"e#7 (e e$#cu#e e#li!#t, &ecu" si in
c#!uile in c#e nu"#ul &eso#nelo este "#i "#e (# ti"&ul 6lun*i"e#7
t#seului (e e$#cu#e se inscie in $#lo#e# #("is# &entu coi(o#e in'un(#te,
in 'unctie (e *#(ul (e e!istent# l# 'oc, isc s#u c#te*oie (e &eicol (e
incen(iu, ti& (e cl#(ie si (estin#tie, con'o" &e$e(eilo no"#ti$ului.
L# cl#(iile Mn#lte, 'o#te Mn#lte si l# s#lile #*lo"e#te, &ecu" si Mn
situ#tiile st#%ilite Mn no"#ti$, sunt o%li*#toii "ini"u" (ou# c#i (e e$#cu#e.
4.=.13. Alc#tuie# si *#%#itele c#ilo (e e$#cu#e, ti"&ul 6lun*i"e#7 (e
e$#cu#e, t#seele, &ecu" si nu"#ul (e ?u-ui (e e$#cu#e, te%uie s#
#si*ue cicul#ti# lesnicio#s# si '## o%st#cole, con'o" no"#ti$ului.
A#cat!i(a cai#+( d vac!a(
Usi
4.=.18. Usile 'olosite &e c#ile (e e$#cu#e te%uie s# .e cu (esc/i(ee
(e ti& o%isnuit, &e %#l#"#le s#u &i$oti.
4.=.13. Pe c#ile (e e$#cu#e nu se #("ite utili!#e# usilo c#e se &ot
%loc# (#toit# 'unction#ii (e'ectuo#se # "ec#nis"elo lo #u-ili#e, &ecu" si
usile (e ti& *lis#nt, */ilotin#, %#scul#nt, etc. @#c e-ce&tie usile &entu
"#-i"u" 3 &eso#ne c#&#%ile s# se e$#cue!e sin*ue, &ecu" si c#!uile
&e$#!ute Mn no"#ti$.
Usile &li#nte si cele tun#nte 6cu 'oi c#e &ot . uso &li#te7 &ot . 'olosite
&e c#ile (e e$#cu#e nu"#i (#c# Mn #ceste# s#u Mn i"e(i#t# lo #&o&iee sunt
&e$#!ute usi &ieton#le o%isnuite 6&e %#l#"#le7 s#u &#noui (in sticl#
secui!#t# con'o" #t. 4.=.>.
4.=.1=. Desc/i(ee# usilo (e &e t#seul e$#cu#ii, (e e*ul#, te%uie s#
se '#c# Mn sensul (e&l#s#ii o#"enilo s&e e-teio, cu e-ce&ti# usilo &in c#e
se e$#cue#!# cel "ult 30 &eso#ne $#li(e si # c#!uilo &e$#!ute Mn no"#ti$.
4.=.1>. Pin (esc/i(ee usile (e e$#cu#e nu te%uie s# se M"&ie(ice un#
(e #lt# s#u s# stOn5ene#sc# e$#cu#e#.
4.=.18. Nn (e&tul usilo (e e$#cu#e nu se #("it &#*ui cu Mn#lti"e#
"#i "#e (e 4,3 c". D#c# #ceste# sunt neces#e, se $o #co(# l# &#(ose#l#
&in &#nte. In situ#tiile #("ise (e no"#ti$ usile (e e$#cu#e &#ctic#te Mn #lte
usi cu (i"ensiuni "#i, &ot #$e# &#*ui cu Mn#lti"e# cOt "#i "ic#, (# nu "#i
"ult (e 0,80 ".
Sc#i inteio#e
4.=.12. Sc#ile inteio#e &ot . Mnc/ise 6#"&l#s#te Mn c#se &o&ii (e
sc#i7 s#u (esc/ise 6#"&l#s#te Mn /olui, $esti%ului, #tiu"ui etc.7 &oti$it
&e$e(eilo no"#ti$ului.
Sc#ile (e e$#cu#e, (e e*ul#, te%uie s# (uc#, &e #cee#si $etic#l#, (e
l# ulti"ul ni$el &entu c#e #si*u# e$#cu#e#, &On# l# ni$elul iesiii Mn e-teio
l# ni$elul teenului oi #l uno su&#'ete e-teio#e c#os#%ile, s#u &e o te#s#
(e &e c#e e$#cu#e# &o#te . continu#t# &On# l# ni$elul teenului.
Peso#nele int#te Mn c#s# sc#ii, te%uie s# &o#t# #5un*e '## # o "#i
&##si, &On# l# ni$elul iesiii Mn e-teio.
45
@#c e-ce&tie sc#ile (in inteioul #&#t#"entelo (e locuit si sc#ile
Mnteu&te l# c#e e$#cu#e# (in &unctul (e Mnteu&ee &On# l# ni$elul teenului
&o#te . continu#t# Mn si*u#nt# &in te#se s#u &in #lte c#se (e sc#i s#u
/olui cu #cces (iect Mn e-teio. Le*#tu# (iect# Mnte (ou# sc#i inteio#e
Mnteu&te, te%uie s# se e#li!e!e &int-un &#lie co"un.
4.=.40. Pentu # M"&ie(ic# &#tun(ee# 'u"ului &e c#ile (e e$#cu#e si
&o&#*#e# incen(iilo (e l# un ni$el l# #ltul, sc#ile, in(i'eent (#c# sunt lu#te
s#u nu Mn c#lcul l# e$#cu#e, (e e*ul#, se se&## (e estul cl#(iii &in &eeti si
&l#nsee #lc#tuite con'o" &e!entului no"#ti$. Sc#i inteio#e (esc/ise sunt
#("ise nu"#i Mn c#!uile si con(itiile "ention#te Mn no"#ti$.
Nnc/i(ee# c#sei sc#ilo te%uie s# se '#c# #st'el MncOt #ccesul
&eso#nelo l# cel &utin (ou# sc#i (e e$#cu#e, #colo un(e #ceste# sunt
o%li*#toii, s# .e &osi%il '## # se tece &in c#s# $eunei# (in ele.
4.=.41. 9oluile et#5elo Mn c#e (e%use#!# li%e sc#i (e e$#cu#e, &ot .
#si"il#te cu c#sele (e sc#i, (#c# sunt (estin#te nu"#i &entu cicul#tie s#u
#ste&t#e si (#c# sunt se&##te '#t# (e estul constuctiei, con'o"
&e$e(eilo &entu c#sele (e sc#i es&ecti$e.
4.=.44. Nn &eetii inteioi #i c#selo (e sc#i se &ot &#ctic# nu"#i *olui
(e #cces l# ni$eluile constuctiei. Pentu ilu"in#e# c#sei (e sc#i, #
$esti%uluilo (e et#5 si # coi(o#elo, se &ot &e$e(e# *olui nu"#i Mn
con(itiile #("ise (e no"#ti$ si &ote5#te coes&un!#to.
4.=.43. Goluile (e #cces l# c#sele (e sc#i (e e$#cu#e, se &ote5e#!#
con'o" &e$e(eilo no"#ti$ului, (e e*ul#, &in: usi &line s#u cu *e#"
si"&lu s#u #"#t, oi usi et#nse si e!istente l# 'oc, s#u Mnc#&ei t#"&on, in
situ#tiile #("ise con'o" no"#ti$ului si coes&un!#to e#li!#te si ec/i&#te. Nn
to#te situ#tiile, usile (e #cces l# c#sele (e sc#i, se &e$#( cu siste"e (e
#utoMnc/i(ee s#u inc/i(ee #uto"#t#, (u&# c#!, cu e-ce&ti# celo (e l#
cl#(iile (e locuit c#e nu sunt cl#(ii Mn#lte s#u 'o#te Mn#lte.
4.=.48. C#sele (e sc#i (e e$#cu#e #le ni$eluilo su&#te#ne se
eco"#n(# s# nu .e continu#te Mn su%solul cl#(iilo, i# cOn( #ce#st# nu este
&osi%il s#u 5usti.c#t, se #("ite nu"#i Mn con(itiile st#%ilite l# #t. 4.=.43 l#
4.=.48.
4.=.43. Atunci cOn( Mn su%soluile es&ecti$e sunt nu"#i Mnc#&ei cu isc
"ic (e incen(iu si #u (ensit#te# s#cinii te"ice e!ult#t# (in "o%ilie, .nis#5e
si "#tei#le #(#&ostite (e "#-i"u" 410 M<1"
4
, sc#ile (e e$#cu#e continu#te
l# su%sol, se se&## Mn #cel#si "o( c# l# ni$eluile su&#te#ne, (#c# Mn no"#
nu se (is&une #lt'el.
4.=.4=. Nn c#!uile Mn c#e Mnc#&eile su%te#ne #u 'eeste cu su&#'#t#
tot#l# (e "ini" 11100 (in su&#'#t# &#(oselii si #(#&ostesc (estin#tii
6'unctiuni7 si"il#e celo (e l# ni$eluile su&#te#ne s#u s&#tii te/nice,
(e&o!ite, oi #teliee (e Mntetinee ocu&On( cel "ult 118 (in #i# constuit# #
ni$elului, (e e*ul#, c#sele (e sc#i continu#te l# su%sol se se&## (e ni$eluile
su%te#ne l# 'el c# l# cele su&#te#ne, i# *oluile (e #cces se &ote5e#!# &in
usi e!istente l# 'oc "ini"u" 83 "inute, &e$#!ute cu (is&o!iti$e (e
#utoMnc/i(ee s#u Mnc/i(ee #uto"#t# Mn c#! (e incen(iu.
46
4.=.4>. R#"&# (e #cces l# su%sol &o#te . (is&us# Mn continu#e# c#sei
(e sc#i su&#te#ne, (#c# este se&##t# (e #"&ele #'eente ni$eluilo
su&#te#ne &in &eeti e!istenti l# 'oc "ini" 4 G oe, si &l#nsee e!istente l#
'oc "ini" 1 o#, eco"#n(On(u-se c# e$#cu#e# su%solului s# se e#li!e!e
in(e&en(ent (e ni$eluile su&#te#ne #le cl#(iii. Su%solul &o#te co"unic#
'unction#l cu c#s# (e sc#i # ni$eluilo su&#te#ne, (e e*ul#, &int-o us#
et#ns# l# 'oc 1 o# (is&us# l# cot# &#teului, Mn #'## c#!uilo Mn c#e
no"#ti$ul (is&une #lt'el.
4.=.48. Sc#ile su&#te#ne (e e$#cu#e # &eso#nelo &ot #$e# #"&e
(iecte 6nese&##te7 s&e su%sol #tunci cOn( #si*u# #ccesul l# Mnc#&ei si
s&#tii le*#te 'unction#l (e cele su&#te#ne si (#c# #ceste 'unction#lit#ti sunt
se&##te (e estul su%solului cu #lte (estin#tii &in &eeti C0 6CA17 e!istenti l#
'oc "ini"u" 3 oe si usi et#nse l# 'oc 1 o# 61 G oe &entu Mnc#&ei cu
(ensit#te# s#cinii te"ice (e 880 M<1"
4
s#u "#i "#e7.
4.=.42. Nn c#sele (e sc#i (e e$#cu#e nu $o . . #"en#5#te s&#tii (e
lucu, (e (e&o!it#e oi cu #lte (estin#tii 6Mn #'## (e cicul#tie7 si nu $o .
into(use con(ucte (e *#!e n#tu#le &entu utili!#i te/nolo*ice, con(ucte
&entu lic/i(e co"%usti%ile s#u tu%ui colecto#e (e *unoi s#u #lte "#tei#le.
Se #("ite #"&l#s#e# Mn c#s# sc#ilo # inst#l#tiilo c#e nu &e!int#
&eicol (e incen(iu s#u e-&lo!ie, (#c# nu e(uc *#%#itul neces# &entu
e$#cu#e.
Nn c#!ul #"&l#s#ii tu%uilo colecto#e (e *unoi s#u #lte "#tei#le, Mn
Mnc#&ei #(i#cente se&##te, (# c#e co"unic# cu c#sele sc#ilo (e e$#cu#e,
se $o lu# "#sui coes&un!#to#e &entu # se M"&ie(ic# &#tun(ee# 'u"ului
si # 'ocului Mn c#s# sc#ii.
4.=.30. C#sele (e sc#i se eco"#n(# s# .e ilu"in#te n#tu#l, (iect (in
e-teio.
4.=.31. Ilu"in#tul n#tu#l #l c#selo (e sc#i se &o#te '#ce in(iect, &in
*olui &ote5#te cu ele"ente e!istente l# 'oc "ini"u" 30 "inute, (in
coi(o#e s#u Mnc#&ei cu (ensit#te# s#cinii te"ice su% 103 M<1"
4
.
4.=.34. In constuctii (e *#(ul I I III (e e!istent# l# 'oc, (e e*ul#,
ilu"in#tul nu"#i cu lu"in# #ti.ci#l# se #("ite (#c# se #si*u#, Mn c#! (e
incen(iu, e$#cu#e# 'u"ului (in c#sele (e sc#i &in (is&o!iti$e #uto"#te si cu
co"#n(# "#nu#l#, #$On( sectiune# (e cel &utin 3I (in su&#'#t# oi!ont#l#
constuit# # #cesto#, (# "ini"u" 1 "
4
si se #si*u# 'unction#e# Mn oice
"o"ent # unui siste" (e ilu"in#t #ti.ci#l. E-ce&tie '#c situ#tiile no"in#li!#te
Mn no"#ti$.
4.=.33. Goluile &entu ilu"in#e &#ctic#te Mn &eetii e-teioi #i c#selo
(e sc#i $o . &ote5#te cont# #(i#tiei te"ice ce e!ult# Mn ti"&ul
e$entu#lelo incen(ii &o(use Mn constuctii, inst#l#tii s#u (e&o!ite (in
$ecin#t#te# lo, s#u c/i# in &otiuni #le #celei#si constuctii, situ#te l# (ist#nte
"#i "ici (ecOt cele #("ise con'o" #t. 4.4.4.
4.=.38. Sc#i (e e$#cu#e inteio#e (esc/ise se #("it Mn c#!uile si
con(itiile &e$e(eilo no"#ti$ului, Mn 'unctie (e (estin#tie, &ecu" si #tunci
cin( #si*u# e$#cu#e# # cel "ult (ou# ni$elui succesi$e.
47
4.=.33. C#sele (e sc#i (e e$#cu#e, te%uie s# #i%# iesii l# ni$elul
teenului s#u #l uno su&#'ete e-teio#e c#os#%ile, #st'el:
#7 (iect Mn e-teioA
%7 &in /ol s#u $esti%ulA
c7 &in coi(o (e "#-i"u" 10 " lun*i"e, cu #cces Mn e-teio
(iect s#u &int-un /ol oi $esti%ulA
(7 &in tunel (e e$#cu#e cu lun*i"e# "#-i"# (e 400 ", cu #cces
Mn e-teio si c#e este #lc#tuit (in ele"ente C0 6CA17 e!istente l#
'oc coes&un!#to (ensit#tii s#cinii te"ice # Mnc#&eilo #(i#cente,
'## # . Mns# "#i "ici (e 4oe &entu &eeti si 1 o# &entu &l#nsee.
Usile (in &eetii tunelului $o . e!istente l# 'oc 1 o# s&e Mnc#&ei cu
s#cin# te"ic# &este 840 M<1"
4
si ec/i&#te cu (is&o!iti$e (e
#utoMnc/i(ee #uto"#t# Mn c#! (e incen(iu.
9olul, $esti%ulul s#u coi(oul &in c#e se #si*u# #ccesul s&e e-teio,
te%uie s# .e se&##t (e Mnc#&eile si coi(o#ele inteio#e Mn$ecin#te (e l#
&#te &in &eeti C0 6CA17 e!istenti l# 'oc "ini"u" o o#, cu e-ce&ti#
/oluilo (e ti& #tiu" l# c#e se #si*u# "#suile (e &otectie s&eci.ce
#cesto#.
4.=.3=. 9oluile (e l# &#te, &in c#e se #si*u# #ccesul s&e e-teio #l
sc#ilo (e e$#cu#e, &ot co"unic# li%e cu *#(eo%e su&#$e*/e#te, Mnc#&ei
(e ece&tie &entu &u%lic si s&#tii 'unction#l neces#e 6co"et, #li"ent#tie,
Mntunii, etc.7. To#te sc#ile (e e$#cu#e # ni$eluilo su&#te#ne, &ot #$e#
#ccesul s&e e-teio &int-un /ol co"un.
Sc#ile (esc/ise, Mn situ#tiile #("ise Mn no"#ti$, &ot #$e# #cces s&e
e-teio &in s&#tiile Mn c#e sunt #"&l#s#te.
Usile c#selo (e sc#i &e$#!ute &entu #si*u#e# e$#cu#ii Mn c#! (e
incen(iu l# ni$elul teenului s#u #l unei su&#'ete c#os#%ile, (# neutili!#te Mn
cicul#ti# 'unction#l# cuent#, se &e$#( cu &#noui (e *e#" secui!#t,
con'o" #t. 4.=.>.
4.=.3>. Gin!ile, &o(estele si te&tele sc#ilo inteio#e (e e$#cu#e
te%uie s# Mn(e&line#sc# con(itiile (e co"&ot#e l# 'oc &e$#!ute Mn &e!entul
no"#ti$.
4.=.38. Nnclin#e# #"&elo sc#ilo (e e$#cu#e, su&#'#t# si 'o"#
te&telo si # &o(estelo, te%uie s# &e"it# o cicul#tie lesnicio#s# si si*u# #
&eso#nelo, es&ectOn(u-se &e$e(eile e*le"ent#ilo s&eci.ce.
4.=.32. Sc#ile cu #"&e cu%e 6/elicoi(#le7 sunt consi(e#te c#i (e
e$#cu#e nu"#i Mn &otiune# (e #"&# Mn c#e l#ti"e# "ini"# # te&tei este (e
18 c", i# l#ti"e# "#-i"# (e 80 c", (#c# te&tele #u #cee#si 'o"# si
(i"ensiune &e to#t# (es'#su#e# sc#ii.
4.=.80. Sc#ile cu te&te %#l#ns#te &ot . consi(e#te c#i (e e$#cu#e,
nu"#i &entu un sin*u ?u- (e e$#cu#e # utili!#toilo, (#c# Mn(e&linesc
con(itiile (e #lc#tuie si (i"ension#e st#%ilite Mn no"#ti$ si e*le"ent#ile (e
s&eci#lit#te.
4.=.81. Nn constuctiile cu tei s#u "#i "ulte ni$elui, se $# #si*u#
&osi%ilit#te# (e i(ic#e # 'utunuilo &On# l# locul Mn c#e u"e#!# # . 'olosite,
&in 'eestele c#selo (e sc#i &l#s#te &e '#t#(ele #ccesi%ile 6cu con(iti# c#
48
su% #ceste 'eeste s# nu se &e$#(# co&etine s#u ele"ente constucti$e
&oe"inente c#e s# M"&ie(ice i(ic#e# 'utunuilo7. Atunci cOn( c#sele (e
sc#i nu #u 'eeste, se &e$#( *olui cu l#ti"e# (e cel &utin 40 c" situ#te &e
#cee#si $etic#l#, &#ctic#te Mn &o(este oi Mnte $#n*ui.
@#c e-ce&tie c#sele (e sc#i &e$#!ute cu colo#ne 6con(ucte7 usc#te
.-e, (estin#te #li"ent#ii cu #&# Mn c#! (e incen(iu.
4.=.84. Sc#ile (e e$#cu#e &ot . Mnlocuite Mn to#te c#!uile &in &l#nui
Mnclin#te, (#c# s#tis'#c &e$e(eile (in &e!entul no"#ti$ si e*le"ent#ile
te/nice e'eito#e l# sc#i 6Mnc/i(ee, e!istent# l# 'oc, (i"ension#e, etc.7.
P#ntele &l#nuilo Mnclin#te $o . (e "#-i"u" 1:10 61:8 Mn (e&tul
iesiilo (in cl#(ie7 si &e$#!ute cu st#t (e u!u# c#e s# M"&ie(ice #lunec#e#
&eso#nelo.
Sc#i e-teio#e (esc/ise
4.=.83. Sc#ile (e e$#cu#e e-teio#e (esc/ise &ot . #"&l#s#te
in(e&en(ent, Mn e-teioul constuctiei s#u #li&ite #cestei# &e "#-i"u" tei
l#tui. Ele &ot Mnlocui sc#ile inteio#e (e e$#cu#e neces#e s#u &ot constitui o
continu#e # #cesto#, (#c# sunt e-ecut#te (in "#tei#le C0 6CA17, cu
e!istent# l# 'oc (e "ini"u" 13 "inute si (#c#:
es&ect# &e$e(eile e'eito#e l# (i"ensio#e# sc#ilo (e e$#cu#eA
sunt &ote5#te con'o" #t. 4.=.88.
4.=.88. Sc#ile e-teio#e (esc/ise (e e$#cu#e te%uie s# .e #st'el
#"&l#s#te s#u &ote5#te, MncOt cicul#ti# s# nu &o#t# . %loc#t# (e ?#c#ile s#u
'u"ul &o(us - Mn c#! (e incen(iu - Mn constucti# &entu c#e ele #si*u#
e$#cu#e#, oi (#toit# #$#ieii uno con(ucte (e #%ui, lic/i(e s#u *#!e
co"%usti%ile, #ci!i s#u su%st#nte to-ice, etc. #"&l#s#te l# "#i &utin (e 3,00 "
(e *#%#itul sc#ii.
Se consi(e# s#tis'#c#to#e &ote5#e# sc#ilo &in #"&l#s#e# lo Mn
(e&tul uno &otiuni &line (e &eete C0 6CA17 si "ini"u" 13 "inute e!istent#
l# 'oc, c#e Mn &oiectie oi!ont#l# (e&#sesc cu "ini"u" 3,00 " *#%#itul
sc#ii, s#u &in ec#n#e# sc#ii cu ele"ente e!istente l# 'oc "ini" 13 "inute
'#t# (e *oluile (in &eete 6cu e-ce&ti# celo (e #cces l# sc#i7 si con(uctele
"ention#te "#i sus, c#e se #?# l# (ist#nt# "#i "ic# (e 3,00".
Goluile (e #cces l# sc#ile e-teio#e (esc/ise se &ote5e#!# &in usi
et#nse l# 'oc 13 "inute, ec/i&#te cu siste"e (e #utoMnc/i(ee s#u &in tecei
sic#n#te, coes&un!#to necesit#tilo 'unction#le.
Te#se si cuti inteio#e
4.=.83. Te#sele cicul#%ile, %#lco#nele si lo*iile c#e constituie c#i (e
e$#cu#e te%uie s# .e C0 6CA17 cu e-ce&ti# i!ol#tiilo co"%usti%ile "ont#te &e
&l#c# (e %eton - e!istente l# 'oc (e cel &utin 1 o# si &ote5#te M"&oti$#
%loc#ii cicul#tiei &in c#(ee# uno ele"ente #&inse #le constuctiei.
Te#sele cu l#ti"e "#i "ic# (e =,00 " si %#lco#nele utili!#te l#
e$#cu#e, te%uie s# .e &ote5#te cu &##&ete &line, M"&oti$# e'ectelo
incen(iilo (e l# ni$elele in'eio#e s#u (in $ecin#t#te.
Pot se$i l# e$#cu#e si &otiuni #le te#selo necicul#%ile, (#c#
Mn(e&linesc con(itiile (e "#i sus si se i#u "#sui (e (ii5#e, o*#ni!#e si
&otectie # t#seelo st#%ilite &entu e$#cu#e.
49
4.=.8=. Cutile inteio#e si s&#tiile li%ee (inte constuctii &ot . lu#te Mn
consi(e#tie &entu e$#cu#e# &eso#nelo Mn c#! (e incen(iu (#c# #u l#ti"e#
su.cient# &entu tecee# nu"#ului (e ?u-ui e!ult#te (in c#lcul, '## # . "#i
"ic# (e 3,30 ".
4.=.8>. E$#cu#e# &in te#se, %#lco#ne, lo*ii, cuti inteio#e s#u &in
s&#tiile (inte cl#(ii se &o#te '#ce nu"#i (#c# cicul#ti# nu &o#te . %loc#t#
(#toit# ?#c#ilo s#u # 'u"ului.
Di,nsi+na(a cai#+( d vac!a(
Citeii (e c#lcul
4.=.88. C#lculul c#ilo (e e$#cu#e 6&entu "#i "ult (e cinci &eso#ne7
const# Mn (ete"in#e# *#%#itelo neces#e si st#%ilie# lun*i"ii t#seelo,
#st'el MncOt s# se #si*ue e$#cu#e# #&i(# (in constuctie, Mn ti"&ul no"#t.
4.=.82. E$#cu#e# &eso#nelo (in constuctie se consi(e# c# se '#ce
o(on#t, su% 'o"# (e ?u-ui 6siui (e &eso#ne #se!#te un# Mn s&#tele
celeil#lte7, c#e cicul# &in c#ile (e e$#cu#e s&e e-teioul constuctiei.
4.=.30. Nu"#ul (e ?u-ui ce te%uie #si*u#t &entu e$#cu#e#
&eso#nelo si *#%#itele neces#e teceii ?u-uilo (e e$#cu#e se c#lcule#!#
con'o" &e$e(eilo no"#ti$ului.
4.=.31. L#ti"e# #"&elo sc#ilo (e e$#cu#e, (e e*ul#, se (ete"in#
(u&# ni$elul (in c#e &o$ine cel "#i "#e nu"# (e ?u-ui, '## # se cu"ul#
?u-uile c#e $in (e l# ni$elui (i'eite, cu e-ce&tiile &e$#!ute Mn no"#ti$.
4.=.34. D#c# (e#su&# ni$elului c#e (ete"in# (i"ension#e# #"&elo
sc#ii se #?# #lte ni$elui cu un nu"# "#i "ic (e &eso#ne, l#ti"e# &otiunii
(e sc## situ#t# (e#su&# s# &o#te . "#i "ic#, .in( (i"ension#t#
coes&un!#to nu"#ului (e &eso#ne cel "#i "#e #l unui# (in ni$eluile
es&ecti$e.
4.=.33. L# sc#ile cu #"&e #"i.c#te, c#lculul l#ti"ii se '#ce &entu
#"&# &inci&#l#. L#ti"e# .ec#ei #"&e #"i.c#te te%uie s# .e (e cel &utin
=0I (in l#ti"e# #"&ei &inci&#le.
4.=.38. L#ti"e# .ec#ui &o(est #l sc#ilo (e e$#cu#e nu te%uie s# .e
"#i "ic# (ecOt ce# # celei "#i l#te #"&e &e c#e o intesecte#!#.
L# sc#ile cu #"&e #"i.c#te l#ti"e# &o(estului cent#l $# . cel &utin
e*#l# cu # celei "#i l#te #"&e #"i.c#te.
4.=.33. Atunci cOn( c#ile (e e$#cu#e Mn e-teio #le celol#lte ni$elui
sunt co"une cu cele #le &#teului, l#ti"e# iesiilo s&e e-teio 6usi (e l#
ni$elul &#teului7 te%uie s# #si*ue tecee# nu"#ului tot#l (e &eso#ne
(ete"in#t &in Mnsu"#e#:
nu"#ului (e &eso#ne c#e $in &in sc#i inteio#e (e l# ni$elul cel
"#i &o&ul#t #l cl#(iiiA
=0 % (in nu"#ul (e &eso#ne #?#t l# &#teul cl#(iiiA
=0 % (in nu"#ul (e &eso#ne c#e $in &in sc#ile inteio#e (e l#
su%sol.
50
Dete"in#e# ?u-uilo (e e$#cu#e
4.=.3=. Nu"#ul (e ?u-ui ce te%uie #si*u#te &entu e$#cu#e#
&eso#nelo se (ete"in# cu el#ti#:
@ E N1C
Mn c#e:
@ E nu"#ul (e ?u-uiA
N E nu"#ul (e &eso#ne c#e te%uie s# te#c# &in c#le# (e
e$#cu#eA
C E c#&#cit#te# no"#t#, (e e$#cu#e # unui ?u-A
Re!ult#tele (in el#tie se otun5esc l# nu"#ul Mnte* i"e(i#t su&eio.
4.=.3>. Nu"#ul (e &eso#ne 6N7 &entu c#e se c#lcule#!# c#ile (e
e$#cu#e este constituit (in c#&#cit#te# "#-i"# si"ult#n# (e &eso#ne,
st#%ilit# &in &oiect &e ni$elui si tot#l constuctie.
4.=.38. C#&#cit#te# (e e$#cu#e # unui ?u- 6C7 se (ete"in# Mn 'unctie
(e ti&ul, (estin#ti# si iscul 6c#te*oi# (e &eicol7 (e incen(iu # constuctiei,
con'o" &e$e(eilo no"#ti$ului.
4.=.32. Pentu constuctiile Mn c#e se &ot #?# si"ult#n un nu"# "#e
(e &eso#ne, nu"#ul (e ?u-ui (e e$#cu#e e!ult#t (in c#lcul &entu usile
e-teio#e #le constuctiei &o#te . e(us &ocentu#l, cu #co(ul %ene.ci#ului,
#st'el:
cu 10 I &entu cele c#e necesit# 10-40 ?u-ui (e e$#cu#eA
cu 40 I &entu 41-30 ?u-uiA
cu 43 I &entu "#i "ult (e 30 ?u-ui.
G#%#itele c#ilo (e e$#cu#e
4.=.=0. L#ti"e# li%e# neces## &entu tecee# ?u-uilo (e
e$#cu#e, Mn #&ot cu nu"#ul #cesto#, este (e "ini"u":
0,80 " &entu un ?u-A
1,10 " &entu (ou# ?u-uiA
1,=0 " &entu tei ?u-uiA
4,10 " &entu &#tu ?u-uiA
4,30 " &entu cinci ?u-uiA
L#ti"ile inte"e(i#e se consi(e# $#l#%ile &entu tecee# nu"#ului
in'eio (e ?u-ui.
4.=.=1. L#ti"e# c#ilo (e e$#cu#e &entu "#i "ult (e 30 (e &eso#ne,
nu $# . "icso#t# Mn sensul (e cicul#tie s&e e-teio, c/i# (#c# este "#i
"#e (ecOt ce# e!ult#t# (in c#lcul.
4.=.=4. Di"ensiunile %ute 6ne.nis#te7 #le coi(o#elo si #le sc#ilo
&ecu" si cele #le *oluilo (e co"unic#tie &#ctic#te Mn &eetii #cesto# 6usi7,
se st#%ilesc #st'el MncOt s&#tiul li%e neces# &entu tecee# nu"#ului (e
51
?u-ui s# nu .e e(us cu "#i "ult (e 0,10 " &e Mn#lti"e# (e "#-i"u" 4,10 "
(e l# cot# &#(oselii 6&in &oe"inente #le &eetilo, tocuilo, c#&tuselilo,
c#n#tuilo (e usi s#u 'eeste Mn &o!itie (esc/is#, .nis#5elo inteio#e,
inst#l#tiilo, etc.7. L#ti"e# #"&elo sc#ilo se "#so## &On# l# %#lust#(e,
6c#e (e e*ul# nu te%uie s# "icsoe!e *#%#itul li%e #l cicul#tiei7.
4.=.=3. In &eetii coi(o#elo si sc#ilo &entu e$#cu#e# # "#i "ult (e
30 (e &eso#ne sunt #("ise nise cu &##&etul 6li"it# in'eio##7 l# "#i "ult (e
1,40 " (e#su&# &#(oselii s#u cu "#*ine# lo su&eio## l# "#-i"u" 0,20 "
(e &#(ose#l#.
4.=.=8. L#ti"e# coi(o#elo, #"&elo si &o(estelo sc#ilo ce sunt
utli!#te &entu e$#cu#e# # &este 30 (e &eso#ne nu te%uie s# .e e(us# (e
usi s#u 'eeste c#e se (esc/i( s&e #ceste# si &ot . %loc#te Mn &o!itie
(esc/is# (e &eso#nele c#e se (e&l#se#!# &entu # iesi (in constuctie.
@#c e-ce&tie 'eestele #l c#o &##&et este (e cel &utin 4,00 " '#t# (e
ni$elul &#(oselii s#u #l te&telo (in (e&tul lo.
4.=.=3. Usile (esc/ise s&e &o(estele sc#ilo (e e$#cu#e nu te%uie s#
e(uc# *#%#itul #cesto#, (ete"in#t &in c#lcul.
Nn '#t# usilo #scenso#elo &entu &eso#ne, (e e*ul#, l#ti"e#
&o(estelo sc#ilo te%uie s# .e (e cel &utin 1,=0 ". @#c e-ce&tie c#!uile Mn
c#e usile (e &#lie #le #scenso#elo sunt *lis#nte s#u se Mnc/i( otin(u-se Mn
#cel#si sens cu cel Mn c#e se (e&l#se#!# ?u-ul (e e$#cu#e s&e e-teio,
c#!ui Mn c#e l#ti"e# &o(estului se &o#te e(uce l# 1,40 ".
4.=.==. De e*ul# l#ti"e# li%e# (e tecee # unei usi (e e$#cu#e nu
te%uie s# (e&#sesc# 4,30 ". D#c# l#ti"e# usii este "#i "#e, e# se M"&#te
cu "ont#nti soli( Mnc#st#ti Mn s&#tii (e tecee cu l#ti"e# (e "#-i"u" 4,30 "
.ec#e.
@#c e-ce&tie usile # c#o l#ti"e este (e cel &utin (ou# oi "#i "#e
(ecOt ce# neces## teceii ?u-uilo (e e$#cu#e, &ecu" si cele
"onu"ent#le.
4.=.=>. L#ti"e# #"&ei sc#ilo (e e$#cu#e, (e e*ul#, nu te%uie s# .e
"#i "#e (e 4,30 " Mnte &eeti si %#lust#(# s#u Mnte (ou# %#lust#(e #le
#celei#si #"&e. Atunci cOn( l#ti"e# #"&ei este "#i "#e, se M"&#te &in
%#lust#(e inte"e(i#e Mn s&#tii (e "#-i" 4,30 " l#ti"e.
Nu este o%li*#toie &e$e(ee# %#lust#(elo inte"e(i#e l# #"&ele:
#7 'olosite ucOn(, &entu # #5un*e l# iesieA
%7 cu l#ti"e# cel &utin (e (ou# oi "#i "#e (ecOt ce# neces##
?u-uilo (e e$#cu#e, s#u sunt sc#i "onu"ent#le.
4.=.=8. Nn#lti"e# li%e# &e c#ile (e e$#cu#e te%uie s# .e (e
"ini"u" 4,00 ".
Pentu &o(ui s#u su%solui, #ce#st# Mn#lti"e &o#te . (e "ini"u" 1,20
" i# usile (in &o( si su%sol &ot #$e# Mn#lti"e# li%e# (e 1,80 ".
Ti"&ul (e e$#cu#e 6lun*i"e# c#ilo (e e$#cu#e7
4.=.=2. L# (ete"in#e# ti"&ului (e e$#cu#e, es&ecti$ # lun*i"ii c#ii
(e e$#cu#e, se i# Mn consi(e#e t#seul &#cus Mn #-# c#ii (e e$#cu#e, (e l#
&unctul (e &lec#e &On# l# o iesie Mn e-teio, s#u &On# l# o sc## (e e$#cu#e
52
Mnc/is# s#u (esc/is#, oi (e*#5#"ent &ote5#t, tinOn( se#"# (e &o!iti#
(i'eitelo ec/i&#"ente s#u o%iecte cu #"&l#s#"ent .- c#e te%uie ocolite,
es&ectOn(u-se ni$elele (e &e'o"#nt# #("ise Mn no"#ti$.
4.=.>0. L# st#%ilie# ti"&ului (e e$#cu#e 6lun*i"ii c#ii (e e$#cu#e7 nu
se i#u Mn consi(e#tie (ist#ntele &#cuse:
#7 &e sc#ile (e e$#cu#e si (e l# %#!# #cesto# s&e e-teio &ecu" si
Mn inteioul (e*#5#"entelo &ote5#teA
%7 Mn inteioul Mnc#&eilo Mn c#e nu se (e&#seste ti"&ul 6lun*i"e#7 (e
e$#cu#e #("is# &entu coi(o#e Mn'un(#te.
4.=.>1. Dete"in#e# &eio#(ei teoetice (e ti"& neces#e e$#cu#ii
utili!#toilo se e'ectue#!# &in #&ot#e# lun*i"ilo (e e$#cu#e #("ise l#
$ite!# "e(ie (e (e&l#s#e, consi(e#t# 0,8 "1sec. &e oi!ont#l# si 0,3 "1sec.
&e $etic#l# 6sc#i, &#nte7.
M#c#e# c#ilo (e e$#cu#e
4.=.>4. T#seele c#ilo (e e$#cu#e te%uie "#c#te cu in(ic#to#e
con'o" e*le"ent#ilo te/nice.
4.=.>3. L# cl#(iile cu &este (ou# ni$elui su&#te#ne, Mn c#!ul co%oOii
sc#ilo (e e$#cu#e su% ni$elul teenului, Mn con(itiile "ention#te l# #t.
4.=.48., se $o lu# "#sui &entu Mn(u"#e# cicul#tiei (e e$#cu#e s&e
iesie# Mn e-teio.
4.=.>8. Docu"ent#tiile te/nico-econo"ice #le constuctiilo $o
cu&in(e, (u&# c#!, &l#nui (e e$#cu#e, cu in(ic#e# si "#c#e# c#ilo (e
u"#t Mn c#! (e incen(iu.
4.>. INSTALATII DE SEMNALICARE SI STINGERE A INCENDIILOR
4.>.1. Constuctiile se &e$#(, (u&# c#!, cu inst#l#tii (e se"n#li!#e si
stin*ee # incen(iilo, &oti$it e*le"ent#ilo (e s&eci#lit#te.
Nn sco&ul #si*u#ii si*u#ntei l# 'oc # utili!#toilo constuctiilo,
inst#l#tiile (e se"n#li!#e si stin*ee # incen(iilo, "#sinile, util#5ele,
#&##tu#, ec/i&#"entele (e &otectie si &o(usele &entu &e$enie# si
stin*ee# incen(iilo neces#e, se st#%ilesc con'o" &e!entului no"#ti$ si #
e*le"ent#ilo te/nice s&eci.ce, &ut#n( . su&li"ent#te con'o" o&tiunii
%ene.ci#ului, Mn 'unctie (e iscuile (e incen(iu si con(itiile (e &o&#*#e #
incen(iilo, (e c#te*oi# (e i"&ot#nt# # constuctiilo, (e i"&ot#nt# si
$#lo#e# #cesto#, &ecu" si (e &osi%ilit#tile e#le (e #l#"#e, #let#e si
inte$entie # 'otelo (e inte$entie.
4.>.4. Inst#l#tiile (e se"n#li!#e si (e stin*ee # incen(iilo, se &e$#(
cu #ction#e "#nu#l#, (#c# o%se$#e# incen(iului se &o#te #si*u# Mn ti"&
util, s#u cu #ction#e #uto"#t#.
Action#e# #uto"#t# # inst#l#tiilo (e se"n#li!#e si (e stin*ee #
incen(iilo, (e e*ul#, se #si*u# l# constuctii si s&#tii un(e nu e-ist# o
&e"#nent# su&#$e*/ee u"#n#, cOn( incen(iul nu &o#te . uso o%se$#t s#u
#tunci cOn(, (#toit# iscului (e incen(iu oi #l con(itiilo (e sin*u#nt# l# 'oc #
o#"enilo si %unuilo, este neces## o inte$entie #&i(#.
53
Inst#l#tiile cu #ction#e #uto"#t# se &e$#( Mntot(e#un# si cu &osi%ilit#ti
(e #ction#e "#nu#l#.
4.>.3. Inst#l#tiile (e se"n#li!#e si stin*ee # incen(iilo se &oiecte#!#
si se e#li!e#!# con'o" e*le"ent#ilo te/nice, #st'el MncOt s# &e!inte
si*u#nt# Mn e-&lo#t#e, s# #si*ue &osi%ilit#te# $ei.c#ii &eio(ice # st#ii lo
(e 'unction#e, i# e$entu#lele e$i!ii si e&##tii s# se &o#t# '#ce cu usuint#.
4.>.8. L# constuctiile, s&#tiile si Mnc#&eile ec/i&#te cu inst#l#tii
#uto"#te (e stin*ee, se &e$#( inst#l#tii (e se"n#li!#e # incen(iilo nu"#i
cOn( sunt s#u se #?# Mn constuctii (e i"&ot#nt# (eose%it# s#u cu isc "#e,
#si*uOn(u-se se"n#li!#e# i!%ucniii incen(iului Mn#inte (e int#e# Mn
'unctiune # inst#l#tiilo #uto"#te (e stin*ee.
4.>.3. Nn 'unctie (e i"&ot#nt# constuctiilo, inst#l#tiilo si # s&#tiilo cu
isc (e incen(iu, &ecu" si (e consecintele uno e$entu#le incen(ii s#u
e-&lo!ii, (e l# c#! l# c#!, se $# #n#li!# si st#%ili necesit#te# &e$e(eii unei
se"n#li!#i Mn#inte (e #tin*ee# &##"etilo &eiculosi, #st'el MncOt s# se &o#t#
lu# "#sui (e Mnl#tu#e # &eicolului.
4.>.=. O%iecti$ele cu isc "#e (e incen(iu se &e$#( cu "i5lo#ce (e
#l#"#e si (e #let#e # se$iciilo &o&ii (e &o"&iei si es&ecti$ # unit#tilo
(e &o"&iei "ilit#i. L# o%iecti$ele "#i si $ulne#%ile l# incen(iu, se #si*u#
"i5lo#ce (iecte (e #let#e # unit#tilo "ilit#e (e &o"&iei.
4.>.>. C# &o(us (e stin*ee, &o#te . utili!#t# #&# 6su% 'o"# (e 5etui
co"&#cte, (is&es#t# Mn &ic#tui s#u &ul$ei!#t#7, s&u"# 65o#s# in'oiee, "e(ie
in'oiee si in#lt# in'oiee7, *#!e 6inete, in/i%itoi7, #%u s#u &ul%ei stin*#to#e,
Mn 'unctie (e n#tu# si c#ntit#te# su%st#ntelo si "#tei#lelo co"%usti%ile c#e
necesit# stin*ee#.
4.>.8. Inst#l#tiile (e stin*ee cu c#e se ec/i&e#!# constuctiile si
inst#l#tiile &ot . #li"ent#te (in etele &u%lice, cu siste"e (e #li"ent#e
co"une 6#tunci cOn( incintele sunt #&o&i#te si in$estitoii sunt (e #co(7 s#u
cu siste"e (e #li"ent#e in(i$i(u#le, 6&o&ii .ec#ui o%iecti$7, &oti$it
e*le"ent#ilo.
4.>.2. Nu"#ul (e c#lcul #l incen(iilo si"ult#ne, se (ete"in# (u&#
cu" u"e#!#:
#7 Pe teitoiul incintelo (e &o(uctie si1s#u (e&o!it#e in(e&en(ente:
(#c# su&#'#t# este su% 130 /#, un incen(iuA
(#c# su&#'#t# este "#i "#e, &oiect#ntul $# st#%ili, Mn
'unctie (e iscuile (e incen(iu s#u &osi%ilit#tile (e &o&#*#e #
incen(iului Mnte o%iecte, necesit#te# lu#ii Mn c#lcul # (ou#
incen(ii si"ult#ne.
%7 Pentu incintele (e &o(uctie si1s#u (e&o!it#e, #li"ent#te &in
#cele#si inst#l#tii cu centele &o&ul#te:
(#c# su&#'#t# incintei (e &o(uctie si1s#u (e&o!it#e este
&On# l# 130 /# si centul &o&ul#t #e &On# l# 10.000 locuitoi, un
incen(iuA
(#c# nu"#ul locuitoilo (in centul &o&ul#t este (e cel "ult
43.000, in(i'eent (e su&#'#t# incintei (e &o(uctie si1s#u
54
(e&o!it#e, &oiect#ntul st#%ileste (#c# este neces## lu#e# Mn
c#lcul # (ou# incen(ii si"ult#neA
(#c# nu"#ul locuitoilo (e&#seste 43.000 &eso#ne,
nu"#ul (e c#lcul #l incen(iilo si"ult#ne se (ete"in# se&##t
&entu &entu incinte (e &o(uctie si1s#u (e&o!it#e si se&##t
&entu centul &o&ul#t, Mnsu"On(u-se $#loile e!ult#te.
4.>.10. Inst#l#tiile (e stin*ee se &oiecte#!#, (e e*ul#, #st'el MncOt s#
#si*ue Mn &e"#nent# (e%itul si &esiune# "ini"# neces##, &On# l#
te"in#e# &eio#(ei teoetice (e 'unction#e # #cesto# 6es&ecti$ # e&i!elo
(e stin*ee7.
Punee# su% &esiune # inst#l#tiei &in #ction#e# "#nu#l# (e l#
(ist#nt#, i"e(i#t (u&# i!%ucnie# incen(iului, se &e$e(e nu"#i Mn c#!uile
&#ticul#e #("ise si (#c# nu e-ist# &eicol (e (eteio#e # inst#l#tiei (e
#ction#e.
4.>.11. Retelele e-teio#e si, (u&# c#!, cele inteio#e #'eente
inst#l#tiilo (e stin*ee cu #&#, $o . &e$#!ute cu #co(ui &entu #li"ent#e#
#cesto# si (e l# &o"&ele "o%ile (e incen(iu, con'o" e*le"ent#ilo te/nice
(e s&eci#lit#te.
4.>.14. Nn situ#tiile Mn c#e o%tinee# (iect (e l# sus# # c#ntit#tilo (e
#&# neces#e Mn ti"&ul incen(iilo nu este &osi%il# (in &unct (e $e(ee te/nic,
se &e$e(e e!e$# (e #&# &entu incen(iu 6e!e$o7. Atunci cOn( #li"ent#e#
e!e$oului (e l# sus# &o#te #$e# loc '## Mnteu&ee, c/i# Mn ti"&ul
incen(iului, e!e$# se &o#te e(uce cu $olu"ul #si*u#t (e (e%itul "ini"#l #l
susei.
4.>.13. Re!e$# (e #&# &entu incen(iu &o#te . &#st#t# M"&eun# cu
c#ntit#tile (e #&# neces#e consu"ului (e #&# &ot#%il#, "en#5e# s#u
in(usti#l#.
Inst#l#tiile #uto"#te (e stin*ee # incen(iilo 6s&inFlee, (encee s#u
#&# &ul$ei!#t#7, te%uie s# #i%# &e$#!ut# e!e$# int#n*i%il# 6&o&ie7 c#e s#
#si*ue 'unction#e# lo &e ti"&ul teoetic no"#t.
4.>.18. L# o%iecti$ele (in c#te*oiile (e i"&ot#nt# e-ce&tion#l# 6A7 s#u
(eose%it# 6;7, &ecu" si l# cele $ulne#%ile l# incen(iu, inst#l#tiile #uto"#te (e
stin*ee cu c#e se ec/i&e#!# se $o &oiect# si e#li!# #st'el MncOt s# #si*ue
ni$elele (e &e'o"#nt# #("ise si Mn c#!ul unei #$#ii l# ele"entele
co"&onente (e #li"ent#e, &On# l# (isti%uitoul (e e'ul#e #l &o"&elo (e
incen(iu.
4.>.13. Inst#l#tiile (e stin*ee # incen(iilo $o #$e# #si*u#t#
#li"ent#e# no"#l# si (e e!e$# cu ene*ie electic# (e l# suse
coes&un!#to#e si c#e &ot .: /i(#ulice, &neu"#tice, electice, "oto#e cu
#(ee inten#, #%u, etc.
4.>.1=. Inst#l#tiile (e stin*ee 6cu #&#, s&u"#, *#!e, &ul%ei, etc.7 $o .
#st'el &oiect#te si e#li!#te MncOt s# &o#t# 'unction# Mn c#! (e incen(iu &e
to#t# (u#t# no"#t# (e 'unction#e # #cesto#, con'o" e*le"ent#ilo
te/nice.
Inst#l#tiile inteio#e (e stin*ee se &e$#( si (i"ensione#!# in 'unctie
(e "#i"e# co"&#ti"entelo (e incen(iu s#u # s&#tiilo &ote5#te, (u&# c#!,
55
i# &entu inst#l#tiile (e stin*ee (in e-teio se i# in consi(e#e inte#*#
constuctie.
4.>.1>. Pin &oiect#e# si e#li!#e# inst#l#tiilo (e #&# &entu stin*ee#
incen(iilo se $o #si*u# con(itiile coes&un!#to#e (e 'unction#e con'o"
e*le"ent#ilo s&eci.ce si $o . 'eite (e Mn*/et.
4.>.18. Re!e$o#ele, %#!inele s#u #lte suse (e #&# ece &e$#!ute
&entu stin*ee# incen(iilo, situ#te l# (ist#nte "#i "ici (e 1.000 " '#t# (e
constuctii, $o #$e# #si*u#te &osi%ilit#ti (e #li"ent#e # &o"&elo (e
incen(iu "o%ile si &e$#!ute &unctele (e st#tion#e # #cesto#.
4.>.12. Punctele (e st#tion#e si #li"ent#e # &o"&elo "o%ile (e
incen(iu (in %#!ine, e!e$o#e s#u #lte suse (e #li"ent#e cu #&#, se $o
st#%ili #st'el MncOt #(i#ti# te"ic# s#u #lte e'ecte #le incen(iului l# o%iectele
Mn$ecin#te s# nu M"&ie(ice (es'#su#e# #ctiunii (e inte$entie.
ROuile, l#cuile, i#!uile s#u 'OntOnile cu (e%it su.cient si cu #(Onci"e
coes&un!#to#e, &ot . #"en#5#te &entu #li"ent#e# cu #&# # #utos&eci#lelo
Mn c#! (e incen(iu.
4.>.40. Inst#l#tiile (e stin*ee # incen(iilo cu s&u"#, &ul%ei s#u *#!e,
se &oiecte#!# si e#li!e#!# con'o" e*le"ent#ilo s&eci.ce, #si*uOn(u-se
'unction#e# lo &e ti"&ul no"#t 6e&i!e7.
4.>.41. L# inst#l#tiile (e stin*ee cu s&u"# se utili!e#!# nu"#i &o(use
coes&un!#toe si o"olo*#te &entu stin*ee# lic/i(elo co"%usti%ile
es&ecti$e. Pentu lic/i(ele co"%usti%ile c#e (istu* s&u"#, &o(usele (e
stin*ee te%uie s# .e (e ti& s&eci#l #nti#lcool 6AR7.
4.>.44. Pul%eile si *#!ele utili!#te c# &o(use (e stin*ee $o . (e ti&
o"olo*#t &entu #ce#st#, i# inst#l#tiile .-e (e stin*ee cu #st'el (e &o(use
$o #$e# #si*u#te c#ntit#tile (e &o(use (e stin*ee (ete"in#te &in c#lcul,
inclusi$ #li"ent#e# (e e!e$#, #si*uOn(u-se "ini"u" (ou# e&i!e (e
stin*ee.
4.>.43. Inst#l#tiile, (is&o!iti$ele si ec/i&#"entele utili!#te &entu
e$#cu#e# "ec#nic# # 'u"ului 6(es'u"#e7 Mn c#! (e incen(iu, &ecu" si #
celo (e e$#cu#e # 'u"ului si *#!elo .e%inti, $o coes&un(e con(itiilo
s&eci.ce #cesto# si $o . #*e"ent#te te/nic.
4.8. INSTALATII UTILITARE A@ERENTE CONSTRUCTIILOR
4.8.1. Inst#l#tiile utilit#e #'eente constuctiilo 6/i(o, electice, (e
Mnc#l!ie, (e $entil#e, con(ition#e si #ltele #se"ene#7 se &oiecte#!# si
e-ecut# #st'el MncOt s# nu conti%uie l# &o(ucee# si &o&#*#e# incen(iilo, Mn
con'o"it#te cu &e$e(eile &e!entului no"#ti$ si #le e*le"ent#ilo (e
s&eci#lit#te.
4.8.4. Siste"ele si inst#l#tiile (e inc#l!ie se st#%ilesc Mn 'unctie (e iscul
(e incen(iu, (estin#ti#, *#(ul (e e!istent# l# 'oc si "#i"e# constuctiilo,
.in( inte!ise cele cu 'oc (esc/is Mn s&#tii 6Mnc#&ei7 c#e &e!int# iscui "#i
(e incen(iu si Mn cele cu &eicol (e e-&lo!ie.
56
4.8.3. Inst#l#tiile electice utilit#e #'eente constuctiilo, $o .
coes&un!#to#e iscului si c#te*oiei (e &eicol (e incen(iu, (estin#tiei si
"e(iului es&ecti$, &oti$it e*le"ent#ilo te/nice (e s&eci#lit#te #le #cesto#.
4.8.8. Inc#&eile si s&#tiile Mn c#e se (e*#5# su%st#nte co"%usti%ile $o
#$e# #si*u#te inst#l#tii &entu e$#cu#e# *#!elo, $#&oilo, &#'ului si #
&ul%eilo &e "#su# (e*#5#ii #cesto#, #st'el MncOt s# se e$ite &osi%ilit#te#
#cu"ul#ii lo Mn c#ntit#ti &eiculo#se.
4.8.3. L# e#li!#e# siste"elo si inst#l#tiilo (e $entil#e s#u
con(ition#e, se $# u"#i e(ucee# &osi%ilit#tilo (e 'o"#e # #"estecuilo
e-&lo!i$e si (e &o&#*#e # incen(iului &in c#n#lele (e $entil#e, &ecu" si
utili!#e# uno "#tei#le, ele"ente si ec/i&#"ente coes&un!#to#e iscului (e
incen(iu, con'o" e*le"ent#ilo (e s&eci#lit#te.
4.8.=. Siste"ele si inst#l#tiile (e $entil#e 6con(ition#e7 # s&#tiilo si
Mnc#&eilo (in c#te*oi# A, ; 6;E 3#,%7 si C 6;E 47 (e &eicol (e incen(iu $o .
in(e&en(ente si se&##te (e cele #le c#te*oiilo D si E 6;E 1# si %7 (e &eicol
(e incen(iu. Se&##e# inst#l#tiilo si # siste"elo (e $entil#e este o%li*#toie
si Mn situ#tiile &eci!#te (e &e!entul no"#ti$ si e*le"ent#ile te/nice.
E$#cu#e# &in #cel#si siste" s#u inst#l#tie (e $entil#e 6con(ition#e7 #
su%st#ntelo c#e, Mn #"estec "ec#nic s#u co"%in#tie c/i"ic# &ot &o$oc#
#&in(ee s#u e-&lo!ie, este inte!is#.
4.8.>. Siste"ele si inst#l#tiile (e $entil#e 6con(ition#e7 # Mnc#&eilo Mn
c#e se (e&o!ite#!#, &eluce#!# s#u "#ni&ule#!# su%st#nte co"%usti%ile, #
s#lilo #*lo"e#te si # Mnc#&eilo cu ec/i&#"ente si, (u&# c#!, #&##tu# (e
"#e $#lo#e s#u i"&ot#nt# (eose%it#, &ecu" si # celo cu iscui "#i (e
incen(iu, $o . in(e&en(ente (e celel#lte siste"e s#u inst#l#tii (e $entil#e
6con(ition#e7 #le constuctiei.
4.8.8. Nn inteioul c#n#lelo (e $entil#e 6con(ition#e7 nu se #("ite
"ont#e# con(uctelo (e lic/i(e s#u *#!e co"%usti%ile, &ecu" si # cicuitelo
electice.
4.8.2. T#$es#e# ele"entelo (e co"&#ti"ent#e #nti'oc s#u
e!istente l# 'oc (e c#te c#n#le (e $entil#e nu se eco"#n(#. Nn c#!uile Mn
c#e #ceste t#$es#i sunt #%solut neces#e, se $o lu# "#sui &entu e$it#e#
&o&#*#ii incen(iilo Mn co"&#ti"entele Mn$ecin#te.
4.2. CAI DE ACCES, INTERBENTIE SI SALBARE
4.2.1. Pentu #si*u#e# con(itiilo (e #cces , inte$entie si s#l$#e Mn
c#! (e incen(iu l# constuctii si inst#l#tii se &e$#( c#i (e cicul#tie 6(u"ui7
neces#e 'unction#l s#u 'Osii li%ee (e teen, coes&un!#to #"en#5#te &entu
#ccesul util#5elo si #utos&eci#lelo (e inte$entie #le &o"&ieilo.
Nu este o%li*#toie #si*u#e# uno cicul#tii c#os#%ile 6(u"ui7 l#
c#%#ne, e'u*ii tuistice, constuctii l# #ltitu(ine 6"ont#ne7, #ne-e
*os&o(#esti, etc., &ecu" si l# constuctii inc#(#te in c#te*oi# (e i"&ot#nt#
D 6e(us#7.
4.2.4. C#ile (e cicul#tie 6(u"uile7 &e$#!ute, $o #si*u# #ccesul '##
o%st#cole si &e (ist#nte cOt "#i scute l# constuctii, (e&o!ite (e su%st#nte
57
co"%usti%ile, &uncte (e st#tion#e si #li"ent#e #le #utos&eci#lelo si suse (e
#&#.
4.2.3. C#ile (e cicul#tie si (e #cces 6(u"ui7 l# constuctii si incinte
constuite, c#e #u Mncucis#i (e ni$el cu linii c.'. &e c#e &ot st#tion# $#*o#ne,
$o . #si*u#te cu # (ou# &osi%ilit#te (e t#$es#e, #st'el MncOt #ccesul
#utos&eci#lelo (e inte$entie Mn c#! (e incen(iu s# .e &osi%il &e"#nent.
4.2.8. Re#li!#e# (e cuti Mnc/ise &e to#te l#tuile (e constuctii et#5#te,
nu se eco"#n(#. Nn c#!uile Mn c#e se &e$#( totusi #se"ene# cuti, Mn c#e
#utos&eci#lele (e inte$entie #le &o"&ieilo nu #u #cces, este neces##
#si*u#e# &osi%ilit#tilo (e s#l$#e # &eso#nelo (in cl#(ie &in 'eeste s#u
*olui #le '#t#(elo constuctiei #ccesi%ile &entu inte$enti# se$iciilo si
unit#tilo (e &o"&iei, "#cOn(u-se coes&un!#to, #st'el MncOt s# .e uso (e
ecunoscut Mn c#! (e incen(iu.
4.2.3. Cutile inteio#e ne#co&eite cu #i# "#i "#e (e =00 "
4
si
Mnc/ise &e to#te l#tuile (e constuctii, situ#te l# ni$elul teenului s#u #l
cicul#tiilo c#os#%ile #(i#cente oi l# o (i'eent# (e ni$el "#i "ic# (e 0.30 "
'#t# (e #ceste cicul#tii, se &e$#( o%li*#toiu cu #ccese c#os#%ile &entu
#utos&eci#lele (e inte$entie Mn c#! (e incen(iu, cu *#%#ite (e "ini" 3,80 "
l#ti"e si 8,40 " in#lti"e.
Pentu cutile inteio#e "ention#te, situ#te l# (i'eente (e ni$el "#i
"#i (e 0,30 " 6'## #cces c#os#%il7, se #si*u# nu"#i #cces &entu
&eson#lul (e inte$entie 6tecei &ieton#le7, cu l#ti"e# (e "ini" 1,30 " si
in#lti"e# (e 1,20 ".
4.2.=. Constuctiile %lin(#te $o #$e# #si*u#te &osi%ilit#ti (e #cces
&entu &eson#lul (e inte$entie #l se$iciilo si unit#tilo (e &o"&iei, &in
(esc/i(ei &e$#!ute Mn &eetii e-teioi, &ote5#te cu &#noui uso (e"ont#%ile
(in #'## si "#c#te coes&un!#to.
4.2.>. Pentu inte$enti# &eson#lului &o"&ieilo (iect (in e-teio,
Mnc/i(eile &ei"et#le #le constuctiilo cu &eeti cotin# $o #$e# "#c#te
&#nouile (e $it#e &in c#e se &o#te #cce(e Mn cicul#tiile co"une oi!ont#le
6/olui, $esti%ului, coi(o#e, etc.7 s#u Mn Mnc#&ei cu #cces &e"#nent Mn
cicul#tiile co"une.
M#c#e# $i!i%il# (in e-teio # cel &utin unui #cces &e .ec#e et#5 #l
constuctiei este o%li*#toie l# et#5ele situ#te &On# l# 48,00 " '#t# (e
c#os#%il, &e to#te '#t#(ele #ccesi%ile #utos&eci#lelo (e inte$entie #le
&o"&ieilo.
4.2.8. L# constuctiile Mnc/ise &ei"et#l cu &eeti cotin# se $o #si*u#
cicul#tii c#os#%ile Mn (e&tul &#nouilo (e '#t#(# "#c#te &entu #ccesul
ec/i&elo (e inte$entie #le &o"&ieilo.
4.2.2. Nn inteioul constuctiilo, c#ile (e inte$entie #le &eson#lului
se$iciilo si unit#tilo (e &o"&iei $o . st#%ilite, #"en#5#te si "#c#te
coes&un!#to, #st'el MncOt s# .e uso (e ecunoscut Mn c#! (e incen(iu.
4.10. DOTAREA CU MI<LOACE DE INTERBENTIE SI SERBICIUL DE POMPIERI
4.10.1. Pentu #si*u#e# $ei.c#ii, su&#$e*/eii si inte$entiei Mn c#!
(e incen(iu, &in &oiect se $# st#%ili ni$elul (e (ot#e # se$iciului (e
58
&o"&iei, Mn 'unctie (e c#te*oi# (e i"&ot#nt#, "#i"e#, (estin#ti# si
$ulne#%ilit#te# l# incen(iu # constuctiei.
4.10.4. Ec/i&#e# si (ot#e# se$iciului (e &o"&iei te%uie s#
coes&un(# necesit#tilo &#ctice #si*u#ii si*u#ntei l# 'oc # constuctiei,
con'o" e*le"ent#ilo s&eci.ce, Mn 'unctie (e iscuile (e incen(iu si
scen#iile (e si*u#nt# l# 'oc.
4.10.3. In (ocu"ent#ti# te/nic# se$iciul (e &o"&iei $# #$e# st#%ilit
s&#tiul neces# 'unction#ii &e"#nente # #cestui#, (e e*ul#, (is&us l#
&#teul s#u ni$eluile su&#te#ne in'eio#e #le constuctiei.
4.10.8. Se$iciul (e &o"&iei $# . (ot#t cu "i5lo#ce (e ilu"in#t si
co"unic#tii, #&##tu# s&eci.c# si ec/i&#"ent (e &otectie, coes&un!#to
iscuilo (e incen(iu si ti&ului (e constuctie, #si*uOn(u-se e!e$ele
neces#e.
4.10.3. Constuctiile se (ote#!# cu "i5lo#ce te/nice (e stin*ee
coes&un!#to#e iscuilo si c#te*oiilo (e &eicol (e incen(iu s&eci.ce,
&eci!On(u-se Mn (ocu"ent#tie ti&ul #cesto# si c#ntit#te# neces##, inclusi$
e!e$ele &entu Mnlocuie# i"e(i#t#.
PARTEA II-A CLADIRI CIVILE 2PU3LICE'
CAP.3. PER@ORMANTE COMUNE CLADIRILOR CIBILE 6PU;LICE7
3.1. RISCURI DE INCENDIU SI GRADE DE RECISTENTA LA @OC
Risc!(i d incndi!
3.1.1. Inc#&eile, s&#tiile si clP(iile ci$ile 6&u%lice7, $o #$e#
(ete"in#te iscui (e incen(iu, con'o" &e$e(eilo #t. 4.1.1. l# 4.1.3. (in
&e!entul no"#ti$.
3.1.4. In 'unctie (e iscuile (e incen(iu (ete"in#te, se #si*uP
con(itiile (e si*u#ntP l# 'oc &e'o"#ntele si ni$elele (e &e'o"#nt# #("ise
in &#te# I-# # no"#ti$ului )Pe$e(ei co"une tutuo constuctiilo+ si in cele
(in &e!ent# &#te.
Pin scen#ii (e si*u#nt# l# 'oc el#%o#te con'o" e*le"ent#ilo (e
s&eci#lit#te, in situ#tii 5usti.c#te &ot . #(o&t#te "#sui (e &otectie
co"&ens#toii c#e #si*u# con(itiile (e si*u#nt# l# 'oc si &e'o"#ntele
#("ise con'o" no"#ti$ului.
3.1.3. - Riscuile (e incen(iu se &eci!e#!P o%li*#toiu in (ocu"ent#ti#
te/nic#.
G(ad d ()istnta #a *+c
59
3.1.8. Cl#(iile ci$ile 6&u%lice7 $o #$e# st#%ilit *#(ul (e e!istent# l#
'oc, si &eci!#t o%li*#toiu in (ocu"ent#tiile (e &oiect#e. Con(itiile "ini"e &e
c#e te%uie s# le in(e&line#sc# cl#(ie#, &entu inc#(#e# int-un #nu"it *#(
(e e!istent# l# 'oc, sunt cele st#%ilite in #t. 4.1.8. l# 4.1.18.
3.4. AMPLASARE SI CON@ORMARE LA @OC
A,-#asa(
3.4.1. Cl#(iile ci$ile 6&u%lice7, in(e&en(ente, co"#s#te s#u *u&#te in
con'o"it#te cu eco"#n(#ile *ene#le, se #"&l#se#!# in !one 'eite (e
iscui (e incen(iu e-istente in $ecin#t#te, l# (ist#ntele (e si*u#nt# #("ise
6#t. 4.4.1. l# 4.4.3.7, s#u se co"&#ti"ente#!# coes&un!#to no"#ti$ului.
3.4.4. ClP(iile &entu &eso#ne ce nu se &ot e$#cu# sin*ue, cele
&entu o%iecte s#u #&##t#5 (e i"&ot#ntP (eose%itP, &ecu" si clP(iile in#lte
si 'o#te in#lte, nu se eco"#n(P # . co"#s#te cu constuctii c#e #u #ltP
(estin#tie.
3.4.3. In c#!ul co"#sPii "#i "ulto 'unctiuni int-o clP(ie ci$ilP
6&u%lic7, #ceste# se $o se&## coes&un!Pto, (e e*ulP, &in &eeti si &l#nsee
(in "#tei#le C0 6CA17, e!istente l# 'oc con'o" no"#ti$ului.
C+n*+(,a( #a *+c
3.4.8. Pin con'o"#e se $o #$e# in $e(ee &e$e(eile #t. 4.4.8. l#
4.4.10. si cele s&eci.ce. Aiile constuite #le co"&#ti"entelo (e incen(iu
#("ise &entu constuctii ci$ile 6&u%lice7 su&#te#ne, sunt cele &eci!#te in
t#%el 3.4.8.
Ta"# 4%$%5%
Aii constuite #("ise &entu co"&#ti"ente (e incen(iu #le cl#(iilo ci$ile
6&u%lice7 su&#te#ne
G#(ul (e e!istent# l# 'oc
Ai# "#-i"# constuit# 6l# sol7, # unui
co"&#ti"ent (e incen(iu 6in "
4
7
Cl#(ii cu un ni$el Cl#(ii cu "#i "ulte
ni$elui
I - II 4300
III 1800
IB 1800 1000
B 1000 800
NOTA: *. +entru cl3dirile echipate cu instalatii automate de stingere a
incendiilor, ariile se pot ma/ora cu *!!I. Atunci cand se prev3d instalatii
automate de semnalizare a incendiilor, ariile se pot ma/ora cu %0 I. "a/or3rile
mentionate nu se cumuleaz3.
%. In cazuri /usti1cate tehnic, investitorii pot sta(ili arii construite mai
mari pe proprie raspundere, prin hotarari scrise ale consiliilor de conducere
respective.
Ta"# 4%$%&%
Nu"# (e ni$elui su&#te#ne "#-i" #("is si c#&#cit#te# cl#(iilo ci$ile
(e *#(ul III I B (e e!istent# l# 'oc
60
N.
Ct Destin#ti# cl#(iilo
C#&#cit#te
6Nu"#
"#-i" (e
&eso#ne7
Nu"# "#-i" (e
ni$elui &entu clP(ii
#$#n( *#(ul (e
e!istentP l# 'oc :
III IB B
1 Cl#(ii c#e #(#&ostesc
&eso#ne ce nu se &ot e$#cu#
sin*ue
130 4 1 1
4 Cl#(ii &entu "u!ee s#u
e-&o!itii c#e nu #(#&ostesc
$#loi (eose%ite si nu sunt sPli
#*lo"e#te
300
Cl#(ii &entu c#!#e
te"&o#P
400 3 4 1
Cl#(ii &entu in$#t#"#nt (e
cultuP *ene#l# si licee
880
3 Cl#(ii (e locuit 400 3 3 4
8 Cl#(ii cu #lte (estin#tii, '##
s#li #*lo"e#te
300 3 4 1
NOTA: In cazuri /usti1cate tehnic si asigurand masuri suplimentare de
protectie, investitorii pot adopta un singur nivel in plus fata de cele admise, pe
proprie raspundere, prin hotarari scrise ale consiliilor de conducere respective.
3.4.3. Inte nu"#ul (e ni$elui #l cl#(iilo su&#te#ne, (estin#ti#,
*#(ul (e e!istent# l# 'oc si c#&#cit#te# lo 6nu"# (e &eso#ne7, se $o
es&ect# u"#to#ele coel#tii :
#7 In cl#(iile (e *#(ul I si II (e e!istentP l# 'oc, in(i'eent (e
c#&#cit#te# lo, nu"#ul (e ni$elui su&#te#ne nu se li"ite#!# 6cu
e-ce&ti# celo cu s#li #*lo"e#te (e *#(ul II7A
%7 In cl#(iile (e *#(ul III I B (e e!istent# l# 'oc, nu"#ul (e ni$elui
su&#te#ne se li"ite#!# in 'unctie (e (estin#tie si (e nu"#ul (e
&eso#ne #(#&ostit, con'o" &e$e(eilo t#%elului 3.4.3.
3.4.=. In clP(iile ci$ile 6&u%lice7 (e *#(ul I si II (e e!istent# l# 'oc, este
#("is# "#ns#(#e# 6e#li!#e# unui ni$el constuit in $olu"ul &o(ului7 (#c#
ele"entele (in stuctu# &ot#nt# # #co&eisului si # incP&eilo #"en#5#te sunt
inco"%usti%ile si se&##te (e estul &o(ului cu !i(ui e!istente l# 'oc "ini" 3
oe.
In clP(ii (e *#(ul III I B (e e!istentP l# 'oc, "#ns#(#e# 6ni$el
constuit in $olu"ul &o(ului7, este #("isP in con(itiile es&ectPii &e$e(eilo
t#%elului 3.4.3.
3.4.>. De&o!it#e# "P'uilo si su%st#ntelo cu &eicol (e e-&lo!ie in
clP(iile ci$ile 6&u%lice7, &ecu" si #"&l#s#e# #telieelo in c#e se utili!e#!P
#st'el (e "#tei#le, nu este #("isP (ec#t in c#!uile "ention#te si cu
es&ect#e# &e$e(eilo no"#ti$ului.
3.4.8. Pin con'o"#e# constuctiilo ci$ile 6&u%lice7 se $# #si*u#, &e
c#t &osi%il, (is&unee# se&##t# # s&#tiilo cu isc "#e (e incen(iu '#t# (e
61
!onele #ccesi%ile &u%licului, e#li!in( "#suile (e &otectie neces#e con'o"
no"#ti$ului.
3.3. ALCATUIRI CONSTRUCTIBE
3.3.1. Constuctiile ci$ile 6&u%lice7 se #lc#tuiesc coes&un!#to
&e$e(eilo su%c#&. 4.3. #l no"#ti$ului, in(e&linin( &e'o"#ntele co"une si
s&eci.ce #le #cesto#. Se eco"#n(# utili!#e# "#tei#lelo si ele"entelo (e
constuctie C0 6CA17.
3.3.4. Atunci c#n( con'o" &e$e(eilo no"#ti$ului se &ot utili!#
"#tei#le si ele"ente (in cl#sele (e co"%usti%ilit#te C1 l# C8 6CA4#,%,c,(7, in
'unctie (e con(itiile s&eci.ce si scen#iile (e si*u#ntP l# 'oc el#%o#te, &ecu"
si (e olul &e c#e il #u in c#! (e incen(iu, se #si*u# "Psuile (e &otectie
coes&un!Pto#e si*u#ntei l# 'oc, &oti$it no"#ti$ului.
3.3.3. Pin "o(ul (e #lcPtuie si e#li!#e, ele"entele (e constuctie
utili!#te nu te%uie sP &o&#*e 'ocul cu usuintP.
3.8. LIMITAREA PROPAGQRII @OCULUI SI A @UMULUI
3.8.1. Peetii (es&Ptitoi &e$P!uti &entu li"it#e# &o&#*Pii
incen(iului in c#(ul unui co"&#ti"ent (e incen(iu, se eco"#n(P sP .e C0
6CA17 si e!istenti l# 'oc "ini"u" 4 oe section#n( t#ns$es#l clP(ie# 6&eeti
c#e &ot . (ec#l#ti in &l#n $etic#l7. Acesti &eeti, (e e*ulP, se #"&l#se#!P l#
cel "ult:
110 " (ist#nt# in clP(ii (e *#(ul I, II si III (e e!istentP l# 'ocA
>0 " (ist#nt# in clP(ii (e *#(ul IB si B (e e!istentP l# 'ocA
L# clP(iile cu &o( #l cPo #co&eis este e-ecut#t (in "#tei#le C1 I
C8 6CA4#,%,c,(7, &eetii es&ecti$i te%uie sP se&#e si $olu"ul &o(ului.
3.8.4. In constuctii ci$ile 6&u%lice7, usile &e$P!ute &e coi(o#e c#e
intesecte#!P &eetii #nti'oc si cele (in &eetii (es&Ptitoi &e$P!uti l# #t.
3.8.1., &ot . et#nse l# 'oc "ini"u" 30 (e "inute, &oti$it no"#ti$ului #$#n(
(is&o!iti$e (e #utoinc/i(ee s#u inc/i(ee #uto"#tP in c#! (e incen(iu,
con'o" ceintelo 'unction#le si (e e$#cu#e in c#! (e incen(iu.
Ta"#!# 4%5%5%
Con(itii "ini"e &entu &eeti si &l#nsee
N.
Ct
.
Destin#ti# ele"entului
Con(itii
"ini"e (e
co"%usti%ili-
t#te si (e
e!istent# l#
'oc
O%se$#tii
1 4 3
1.
Peetii (es&Ptitoi #i
incP&eilo cu isc "ic (e
incen(iu 6#("inist#ti$e,
soci#le, etc.7 (in c#(ul uno
*u&Pi cu o #ie constuitP
(e "#-i" 800 "
4
C8 6CA4(7
Cu e-ce&ti# &eetilo (e
se&##e '#tP (e sectii (e
&o(uctie, (e&o!ite, s&#tii
te/nice si cPi (e
e$#cu#e.
62
4.
Peetii (es&Ptitoi (inte
*u&Pile e-ecut#te con'o"
n. ct.1, &ecu" si inte
#ceste# si cPile (e e$#cu#e
co"une.
C0 6CA17
1 o#
Cu e-ce&tiile (in
no"#ti$.
3.
Ele"entele (e se&##e #
incP&eilo cu iscui "i5locii
(e incen(iu 6l#%o#to#e,
o.cii, %ucPtPii, /elio*#',
-eo-, etc.7, '#tP (e estul
clP(iii:
- &eetiA
- &l#nseeA
C0 6CA17
1 o#
Se #("it usi &line (e
le"n s#u "et#lice 6in
&eetii es&ecti$i nu se
#("ite &#ctic#e# #lto
*olui in #'## usilo stict
neces#e &entu
cicul#tie7A se #("it
su&#lu"ini (in cPP"i!i
(e sticl, &lci (e sticl ti&
S, s#u *e#" #"#t.
8
8.
Ele"entele (e
co"&#ti"en-t#e #
inc#&eilo cu iscui "#i (e
incen(iu 6(e&o!ite (e "#te-
i#le co"%usti%ile cu #i#
"#i "#e (e 3="
4
, (e&o!ite
cu o%iecte (e $#lo#e,
&#c#5e #utotuis"e, etc.7,
in 'unctie (e (ensit#te#
s#cinii te"ice, (# nu "#i
&utin (e:
- &eeti
- &l#nsee
C0 6CA17 3
oe
C0 6CA17 4
oe
Usile $o . e!istente l#
'oc 1 G oe, &e$#!ute cu
(is&o-!iti$e (e
#utoinc/i(ee s#u
inc/i(ee #uto"#t#.
D#cP e-istP inst#l#tii
#uto"#te (e stin*ee #
incen(iilo, &eetii &ot
#$e# in to#te c#!uile 3
oe, i# &l#nseele 1 G oe
e!istentP l# 'oc.
3.8.3. @unctiunile cu isc "#e (e incen(iu se se&#P cu &eeti si &l#nsee
C0 6CA17, #$#n( e!istent# l# 'oc con'o" no"#ti$ului, i# *oluile (e
co"unic#tie &ote5#te coes&un!Pto.
Peetii si &l#nseele (e se&##e # (i'eitelo 'unctiuni cu isc "i5lociu (e
incen(iu, co"#s#te int-o clP(ie ci$ilP 6&u%licP7 te%uie s# .e C0 6CA17 cu
e!istent# l# 'oc (e cel &utin 4 oe &entu &eeti, es&ecti$ 1 oP &entu
&l#nsee. In clP(iile (e *#(ul IB si B, &eetii si &l#nseele &ot . C1 - C4 6CA1,
CA4#,%7, e!istente l# 'oc 30 "inute. Ele"entele (e se&##e # 'unctiunilo cu
isc "ic, $o es&ect# con(itiile *#(ului (e e!istent# l# 'oc.
3.8.8. Con(itiile "ini"e &e c#e te%uie sP le in(e&line#scP #nu"iti
&eeti si &l#nsee (in clP(iile ci$ile 6&u%lice7 c#e nu sunt in#lte, 'o#te in#lte
s#u cu sPli #*lo"e#te, sunt &eci!#te in t#%elul 3.8.8.
In(i'eent (e ti&ul si (estin#ti# cl#(iii, se&##e# coi(o#elo (e
e$#cu#e '#t# (e *u&uile s#nit#e #(i#cente 6%#I, (usui, R.C.7, se &o#te
e#li!# con'o" con(itiilo no"#te &entu inc#(#e# in *#(ul (e e!istent# l#
'oc.

3.3. EBACUARE @UM 6DES@UMARE7 SI GACE @IER;INTI
3.3.1. In *ene#l, s&#tiile #ccesi%ile &u%licului $o . #st'el e#li!#te si
&ote5#te inc#t sP .e 'eite (e 'u" in c#! (e incen(iu, es&ect#n(u-se con(itiile
s&eci.ce st#%ilite &in no"#ti$ e'eito#e l# (es'u"#e 6#t. 4.3.1. l# 4.3.33.7.
63
3.3.4. IncP&eile (e (e&o!it#e # "#tei#lelo si su%st#ntelo
co"%usti%ile soli(e, cu #i# "#i "#e (e 3= "
4
, &ecu" si c#sele (e scPi (e
e$#cu#e si inc#&eile t#"&on 'PP lu"inP n#tu#lP, se &e$P( cu (is&o!iti$e (e
e$#cu#e # 'u"ului, e&e!ent#n( "ini"u" 1I (in #i# es&ecti$P # (e&o!itului
si 3I # #iei constuite # c#sei (e scPi 6(# "ini"u" 1 "
4
&entu .ec#e sc#P7,
s#u cu siste"e "ec#nice (e e$#cu#e # 'u"ului.
3.3.3. Cicul#tiile co"une oi!ont#le, inclusi$ inc#&eile t#"&on si c#sele
(e scPi (e e$#cu#e #le ni$eluilo su%te#ne inc/ise, (estin#te &u%licului, $o
. &e$P!ute cu siste"e in(e&en(ente (e e$#cu#e # 'u"ului 6(es'u"#e7 '#t#
(e ni$eluile su&#te#ne.
3.3.8. Asi*u#e# e$#cuPii 'u"ului (in #tiu"ui in c#! (e incen(iu, este
o%li*#toie. Acest# se e#li!e#!P &in (is&o!iti$e cu (esc/i(ee #uto"#tP, c#e
sP #si*ue o su&#'#tP li%eP (e "ini"u" 1I (in #i# celui "#i "#e ni$el #l
#tiu"ului (eli"it#t (e &eeti - 'PP # se lu# in consi(e#e cel (e l# &#te - s#u
&in siste" (e e$#cu#e "ec#nicP # 'u"ului, coes&un!Pto #lcPtuit si
(i"ension#t.
In #"%ele situ#tii, l# &#te# in'eio#P # #tiu"uilo se #si*u#
&osi%ilitPti (e #("isie # #eului. ActionPile #uto"#te #le (is&o!iti$elo (e
e$#cu#e # 'u"ului $o . (u%l#te (e co"en!i "#nu#le (is&use l# ni$elul
#cceselo (in e-teio in #tiu" si l# se$iciul (e &o"&iei. Atunci c#n( se
#si*uP su&#$e*/ee# &e"#nentP # #tiu"ului, e$#cu#e# 'u"ului
6(es'u"#e#7 se &o#te #ction# nu"#i "#nu#l.
3.3.3. Pentu li"it#e# &osi%ilitPtilo (e &o&#*#e # 'u"ului l# et#5ele
su&eio#e, #tunci c#n( inPlti"e# #tiu"ului este "#i "#e (e 48.00 ", se
eco"#n(P i!ol#e# (e #tiu" # ni$eluilo situ#te in 5u"Pt#te# su&eio#P #
#cestui# &in inc/i(ei C0 6CA17, e!istente l# 'oc "ini"u" 13 "inute.
3.3.=. To#te incP&eile si s&#tiile (esc/ise (iect s&e #tiu" 6"#*#!ine
co"eci#le, e-&o!itii si #ltele si"il#e c#e necesit# (es'u"#e con'o"
no"#ti$ului7, $o #$e# #si*u#te &osi%ilitPti (e e$#cu#e # 'u"ului in c#! (e
incen(iu 6(es'u"#i7 in(e&en(ente (e #tiu".
3.3.>. Inc#&eile neco"&#ti"ent#te, cu #i# constuit# "#i "#e (e
10.800 "
4
se &e$#( cu siste"e (e e$#cu#e # 'u"ului si *#!elo .e%inti, c#e
s# li"ite!e &o&#*#e# incen(iilo, con'o" #t. 4.3.3= l# 4.3.83.
3.=. CQI DE EBACUARE IN CAC DE INCENDIU
3.=.1. Cl#(iile &u%lice 6ci$ile7 $o #$e# #si*u#t nu"Pul neces# (e cPi
(e e$#cu#e # utili!#toilo in c#! (e incen(iu, coes&un!Pto (is&use, #lcPtuite
si (i"ension#te, &oti$it &e$e(eilo no"#ti$ului 6#t. 4.=.1 l# 4.=.>87.
In clP(iile ci$ile 6&u%lice7 c#e nu sunt in#lte s#u 'o#te in#lte, *oluile
(e #cces l# c#sele (e scPi &ot #$e# usi &line s#u cu *e#" s&e coi(o#e,
$esti%ului (e et#5 si /olui, (#cP se in(e&linesc u"Pto#ele con(itii:
#7 &eetii si &l#nseele #cesto# 6coi(o#e, $esti%ului, /olui #u #cee#si
e!istentP l# 'oc cu cele #le c#selo (e scPiA
%7 Inte coi(o#e, $esti%ului s#u /olui si incP&eile #(i#cente, inclusi$
#lte c#se (e scPi, se &e$P( usi &lineA
64
c7 e$entu#lele 'eeste &entu ilu"in#e# in(iectP # coi(o#elo (e et#5
s#u # /oluilo oi $esti%uluilo, &#ctic#te in &eetii ce le se&#P (e
incP&eile #(i#cente, sunt &ote5#te con'o" #t. 4.=.31.
3.=.4. Sunt #("ise scPi (e e$#cu#e inteio#e (esc/ise in constuctiile
&u%lice 6ci$ile7 , (#cP se$esc l# e$#cu#e# utili!#toilo # cel "ult (ouP
ni$elui.
3.=.3. ScPile #"&l#s#te in $olu"ul #tiu"ului si neinc/ise in c#se (e
scPi &o&ii, nu constituie cPi (e e$#cu#e in c#! (e incen(iu.
@#c e-ce&tie #tiu"uile cu inPlti"e# (e "#-i"u" &#tu ni$elui #le
constuctiei, un(e se consi(eP cP &e sc## (esc/isP in #tiu", se &o#te
#si*u# tecee# unui sin*u ?u- (e e$#cu#e, c/i# (#c# lPti"e# #"&elo
#si*u# "#i "ulte ?u-ui.
Ta"# 4%7%5%
C#&#cit#ti (e e$#cu#e
N.
Ct
.
Destin#ti# cl#(iii s#u # &otiunii (e cl#(ie
&entu c#e se c#lcule#!P e$#cu#e#
C#&#cit#te# (e
e$#cu#e 6C7 # unui
?u- 6nu"P (e
&eso#ne7
1.
Cl#(iile c#e #(P&ostesc &eso#ne inc#&#%ile (e
# se e$#cu# sin*ue: "#tenitPti, st#tion#e
"e(ic#le, clP(ii &entu co&ii (e $#stP
&escol#P, os&icii &entu #lien#ti "int#li, cP"ine
&entu %Pt#ni si in.i"i, &eso#ne /#n(ic#&#te,
etc.
30
4.
Cl#(iile &entu in$PtP"#nt (e to#te *#(ele,
#("inist#ti$e, soci#le, l#%o#to#e, stu(ioui
cine"#to*#.ce si (e #(io, sPli (e #(unPi,
#u(itoii, "#*#!ine, e-&o!itii, #li"ent#tie
&u%licP, (e lectuP, s&ot, #ste&t#e, etc. c#e nu
sunt s#li #*lo"e#te s#u cl#(ii in#lte oi 'o#te
in#lte.
>0
3. ClP(ii (e locuit, #("inist#ti$e, /otelui,
cP"ine, c#%#ne, etc c#e nu sint cl#(ii in#lte s#u
'o#te in#lte.
80
3.=.8. Ti"&ii (e e$#cu#e, es&ecti$ lun*i"ile "#-i"u" #("ise #le
cPilo (e e$#cu#e (in clP(iile ci$ile 6&u%lice7, sunt cei &e$#!uti in &e$e(eile
s&eci.ce cl#(iilo ci$ile 6&u%lice7, i# &entu #tiu"ui con'o" #t.3.=.3 si
3.=.=.
C#&#cit#tile (e e$#cu#e lu#te in consi(e#e l# cl#(ii ci$ile 6&u%lice7,
sunt &eci!#te in t#%elul 3.=.8.
3.=.3. Cicul#tiile co"une oi!ont#le (esc/ise s&e #tiu" 6&l#t'o"e,
su&#nte, etc7, &ot constitui cPi (e e$#cu#e &entu &eso#nele #?#te in
incP&eile #(i#cente, #tunci cPn( ti"&ul (e e$#cu#e, es&ecti$ (ist#nt# ce o
#u (e &#cus, nu (e&Pseste $#loile "#-i"e #("ise in t#%elul 3.=.3, (e l# us#
#cesto# &#nP l# o c#sP (e scPi (e e$#cu#e 6"#su#t# in #-ul c#ilo7, in
'unctie (e *#(ul (e e!istentP l# 'oc #l constuctiei.
Ta"# 4%7%&%
Ti"& 6lun*i"e7 (e e$#cu#e &e cicul#tii (esc/ise s&e #tiu"
65
G#(ul (e e!istentP l# 'oc
#l constuctiei in c#e se
#?P #tiu"ul
Ti"& (e e$#cu#e 6lun*i"e c#le (e e$#cu#e7
in (ouP (iectii (i'eite int-o sin*uP (iectie
6coi(o in'un(#t7
secun(e "eti secun(e "eti
I si II 88 33 30 40
III =3 43 38 13
IB 80 1= 30 14
B 43 10 43 10
3.=.=. Pentu incP&eile (e (o"it #le /oteluilo, cP"inelo, s&it#lelo,
locuintelo si #ltele si"il#e (is&use #(i#cent #tiu"uilo, $#loile "#-i"e
#("ise #le cPilo (e e$#cu#e &e cicul#tiile co"une oi!ont#le (esc/ise s&e
#tiu", se e(uc cu 30I '#tP (e &e$e(eile #t. 3.=.3.
3.=.>. Usile incP&eilo c#e (e%use#!P in cicul#tiile co"une oi!ont#le
(esc/ise s&e #tiu", se #lcPtuiesc si ec/i&e#!P con'o" &e$e(eilo
no"#ti$ului e'eito#e l# co"unic#e# inte s&#tii cu (estin#tii (i'eite si cPi
(e e$#cu#e.
3.=.8. Desc/i(ee# usilo (e &e t#seul (e e$#cu#e # "#i "ult (e 30 (e
&eso#ne $#li(e te%uie s# se '#c# in sensul (e&l#s#ii s&e e-teio.
3.>. INSTALATII DE SEMNALICARE SI STINGERE A INCENDIILOR
3.>.1. In 'unctie (e (estin#tie, ti& (e constuctie si c#&#cit#te# "#-i"P
si"ult#nP, se #si*uP ec/i&#e# si (ot#e# cu inst#l#tii si "i5lo#ce (e
se"n#li!#e si stin*ee # incen(iilo, &oti$it &e$e(eilo no"#ti$ului si #le
e*le"entPilo (e s&eci#lit#te, &ecu" si in #lte c#!ui l# solicit#e#
%ene.ci#ului.
3.>.4. In cl#(iile cu #tiu", s&#tiile #(i#cente #cestui# c#e sunt
(estin#te "#*#!inelo co"eci#le, e-&o!itiilo cu e-&on#te co"%usti%ile si, in
*ene#l, # uno 'unctiuni cu iscui "#i (e incen(iu, se ec/i&e#!P o%li*#toiu
cu inst#l#tii #uto"#te (e se"n#li!#e si (e stin*ee cu #&P # incen(iilo
6s&inFlee, (encee, #&P &ul$ei!#tP7.
3.8. INSTALATII UTILITARE A@ERENTE CLADIRILOR CIBILE 6PU;LICE7
3.8.1. Ec/i&#e# cu inst#l#tii utilit#e #'eente cl#(iilo ci$ile 6&u%lice7,
se #si*uP in con'o"it#te cu &e$e(eile e*le"entPilo (e s&eci#lit#te #$#n(
in $e(ee si cele #le &e!entului no"#ti$.
3.8.4. Poiect#e# si e#li!#e# inst#l#tiilo utilit#e #'eente $o #$e# in
$e(ee e$it#e# &o(uceii incen(iilo (e cPte #ceste#, &ecu" si # &o&#*Pii
uso#e # 'ocului, es&ect#n(u-se &e$e(eile e*le"ent#ilo te/nice s&eci.ce
#cesto#.
3.8.3. De e*ulP, #&##tele (e &e&##t si (e incPl!it te%uie #"&l#s#te
in incP&ei se&##te (e s&#tiile #ccesi%ile &u%licului, cu e-ce&ti# celo
66
#*e"ent#te te/nic &entu #ce#st#, utili!#n(u-se nu"#i in con(itiile si cu
"Psuile (e &otectie st#%ilite.
3.8.8. Cent#lele te"ice, (e e*ul#, &ot . #"&l#s#te in cl#(iile ci$ile
6&u%lice7 cu con(iti# se&#Pii lo '#tP (e estul constuctiei &in &eeti si
&l#nsee C0 6CA17 si e!istente l# 'oc "ini"u" 3 oe &entu &eeti si 4 oe
&entu &l#nsee, cu #cces (int-un coi(o inteio, cu e-ce&tiile st#%ilite in
no"#ti$.
3.8.3. A"&l#s#e# e!e$o#elo (e lic/i(e co"%usti%ile cu te"&e#tu#
(e in?#"#%ilit#te # $#&oilo "#i "icP (e 33
0
C in clP(ii ci$ile 6&u%lice7, (e
e*ul#, nu este #("isP, cu e-ce&ti# celo (e #li"ent#e # cent#lelo te"ice si
# *u&uilo electo*ene #'eente cl#(iii, in c#ntit#tile si cu "#suile (e
&otectie st#%ilite in no"#ti$ si in e*le"ent#ile te/nice (e s&eci#lit#te.
3.8.=. Pentu inst#l#tiile (e incPl!ie c#e utili!e#!P *#!e s#u lic/i(e
co"%usti%ile, se $o es&ect# e*ulile te/nice si (e si*u#ntP s&eci.ce, con'o"
e*le"entPilo te/nice (e s&eci#lit#te.
3.8.>. ;ucPtPiile si &e&##ile c#l(e $o . i!ol#te (e s&#tiile #ccesi%ile
&u%licului, (e e*ul#, &in &eeti si &l#nsee C0 6CA17, e!istente l# 'oc "ini"u"
1 oP, i# usile (e co"unic#e $o . et#nse l# 'oc "ini"u" 13 "inute. @#c
e-ce&tie situ#tiile &eci!#te in no"#ti$.
3.8.8. ;ucPtPiile si &e&##ile c#l(e (is&use li%e in s&#tiile &u%lice $o
. (eli"it#te cu ec#ne (e "ini"u" 0,30 " su% &l#'on e#li!#te (in "#tei#le
C0 6CA17 cu e!istent# "ini"P l# 'oc (e 13 "inute si #si*u#te in (e&esiune
'#tP (e estul s&#tiului in c#e sunt #"&l#s#te.
L# %uc#t#iile situ#te in cl#(iile in#lte, 'o#te in#lte s#u cu s#li
#*lo"e#te, /otele se &e$#( cu inst#l#tii s&eci#le (e stin*ee.
3.8.2. Inst#l#tiile (e $entil#e "ec#nicP si (e con(ition#e, te%uie
&oiect#te si e#li!#te #st'el inc#t sP e$ite &o&#*#e# 'ocului si # 'u"ului in
constucti# ci$ilP 6&u%licP7.
3.8.10. C#n#lele (e $entil#e $o . e#li!#te (in "#tei#le C0 6CA17, i#
&entu s&#tiile in c#e &u%licul #e #cces inst#l#tiile (e $entil#e $o . se&##te
(e celel#lte incP&ei #le constuctiei.
3.8.11. Inst#l#tiile electice $o . &oiect#te si e#li!#te con'o"
e*le"entPilo s&eci.ce si nu $o . utili!#te c#n#li!#tii 6t#see7 &in c#e sP se
&o&#*e 'ocul.
3.2. CQI DE ACCES, INTERBENTIE SI SALBARE
3.2.1. Constuctiile ci$ile 6&u%lice7 $o #$e# #si*u#te cPi (e #cces
inte$entie si s#l$#e, coes&un!Pto #lcPtuite, (i"ension#te si "#c#te, #st'el
inc#t sP &o#tP . utili!#te (e &eson#lul c#e inte$ine in c#! (e incen(iu.
3.2.4. CPile (e inte$entie e-teio#e $o &e"ite #ccesul uso #l
#utos&eci#lelo (e inte$entie #le &o"&ieilo, .in( "#c#te si "entinute
&e"#nent li%ee. De e*ul#, $o #si*u# inte$enti# cel &utin l# o '#t#(# #
cl#(iii, cu e-ce&ti# situ#tiilo &eci!#te in no"#ti$.
67
3.2.3. In inteioul constuctiilo ci$ile 6&u%lice7 cPile (e inte$entie #le
&o"&ieilo, "#c#te coes&un!Pto, $o &e"ite #ccesul uso l# &inci&#lele
cicul#tii 'unction#le 6oi!ont#le si $etic#le7, &ecu" si l# s&#tiile cu isc s#u
&eicol (e incen(iu.
3.10. DOTAREA CU MI<LOACE DE INTERBENTIE, SERBICIUL DE POMPIERI.
3.10.1. Cl#(iile ci$ile 6&u%lice7 se (ote#!P cu stin*Pto#e, #si*u#n( un
stin*Pto &ot#ti$ cu &ul%ee (e = F* s#u ec/i$#lentul #cestui# &entu o #ie
constuitP (e "#-i"u" 430 "
4
, (# "ini"u" (ouP stin*Pto#e &e .ec#e ni$el
#l cl#(iii.
Stin*Pto#ele &ot#ti$e te%uie sP contin# &o(usul (e stin*ee si
c#ntit#te# coes&un!Pto#e cl#sei (e &eiculo!it#te &e$i!i%ile in s&#tiul
es&ecti$.
3.10.4. To#te "i5lo#cele (e inte$entie cu c#e se ec/i&e#!P si (ote#!P
clP(iile ci$ile 6&u%lice7 $o . uso #ccesi%ile &eson#lului si "entinute in st#e
(e 'unction#e.
3.10.3. In s&#tiile si inc#&eile cu isc "#e (e incen(iu s#u in c#e se
#?# su%st#nte &eiculo#se 6&#c#5e, co"et, etc.7, (u&# c#!, se &e$#( si
stin*#to#e t#ns&ot#%ile, &oti$it e*le"ent#ilo s&eci.ce.
3.10.8. O*#ni!#e# se$iciului (e &o"&iei ci$ili, ec/i&#e# si (ot#e#
#cestui#, se st#%ilesc &oti$it e*le"entPilo, 'unctie (e (estin#tie,
$ulne#%ilit#te si ni$elul (e ec/i&#e #l cl#(iii.
3.10.3. De e*ulP, constuctiile ci$ile 6&u%lice7 $o #$e# constituite
se$icii (e &o"&iei ci$ili #tunci c#n( c#&#cit#te# "#-i"P si"ult#nP (e&Pseste
300 &eso#ne, &ecu" si #tunci cin( "i5lo#cele (e stin*ee # incen(iilo cu
c#e sunt ec/i&#te nu sunt cu #ction#e #uto"#t#.
3.10.=. Cl#(iile ci$ile 6&u%lice7 ec/i&#te cu inst#l#tii #uto"#te (e
se"n#li!#e si stin*ee # incen(iilo, $o #$e# constituite se$icii (e &o"&iei
c#e sP #si*ue nu"#i su&#$e*/ee# si #ction#e# inst#l#tiilo s&eci.ce.
3.10.>. Nu"Pul &eson#lului se$iciului (e &o"&iei se st#%ileste in
'unctie (e #cti$itPtile o&e#ti$e neces#e, iscul (e incen(iu, i"&ot#nt# si
$ulne#%ilit#te# constuctiei, e'ectele incen(iului, etc. &oti$it e*le"ent#ilo
te/nice si scen#iilo (e si*u#ntP l# 'oc.

CAP.8. PER@ORMANTE SPECI@ICE CLADIRILOR CIBILE 6PU;LICE7 -
PER@ORMANTE ALE UNOR TIPURI DE CLADIRI CIBILE 6PU;LICE7
8.1. PER@ORMANTE ALE UNOR TIPURI DE CLADIRI CIBILE 6PU;LICE7
C#adi(i ina#t si *+a(t ina#t
68
8.1.1. Cl#(iile in#lte si 'o#te in#lte $o . (e *#(ul I (e e!istent# l#
'oc. Atunci c#n( #u &otiuni cu in#lti"e# "#i "ic# (e 48 ", se #("ite c#
#ceste# s# .e (e *#(ul II (e e!istent# l# 'oc, (#c# in c#! (e incen(iu nu
#'ecte#!# st#%ilit#te# cl#(iii. Aco&eisuile s#u te#sele #cesto ti&ui (e
cl#(ii, se e#li!e#!# (in "#tei#le C0 6CA17.
8.1.4. In cl#(iile in#lte si 'o#te in#lte co"&#ti"entele (e incen(iu &ot
. constituite (in cl#(ii in(e&en(ente, &otiuni #le #cesto# cu #ii constuite l#
sol #("ise in t#%el 3.4.8., s#u (in $olu"e inc/ise #le #cesto# 6&otiuni
$olu"etice cu&in!#n( unul &#n# l# tei ni$elui constuite succesi$e7 cu #i#
tot#l# (es'#su#t# (e "#-i"u" 4300 "
4
, (eli"it#te (e ele"ente (e
co"&#ti"ent#e $etic#le si oi!ont#le 6&eeti si &l#nsee7.
Peetii si &l#nseele (e co"&#ti"ent#e # $olu"elo inc/ise "ention#te,
$o . C0 6CA17 cu e!istent# l# 'oc # &eetilo st#%ilit# in 'unctie (e (ensit#te#
s#cinii te"ice con'o" t#%el 4.8.4., i# # &l#nseelo (e "ini"u" 4 oe.
8.1.3. In cl#(ii in#lte si 'o#te in#lte, (ensit#te# s#cinii te"ice
e!ult#t# (in "#tei#le si ele"ente (e constuctie utili!#te 6cu e-ce&ti#
&#(oselilo li&ite7 , nu $# . "#i "#e (e 4>3 M<1"
4
. Densit#te# s#cinii te"ice
tot#le e!ult#t# (in "#tei#le si ele"ente (e constuctie, .nis#5e, "o%ilie si
#lte "#tei#le #(#&ostite, se eco"#n(# s# nu (e&#se#sc# 880 M<1"
4
.
8.1.8. Inc#&eile cu (ensit#te# s#cinii te"ice &este 880 M<1"
4
se
se&## (e estul cl#(iii &in &eeti cu e!istent# l# 'oc coes&un!#to#e
(ensit#tii s#cinii te"ice (# "ini"u" 3 oe si &l#nsee cu e!istent# l# 'oc 4
oe in cl#(ii 'o#te in#lte si es&ecti$ 1o# in cl#(iile in#lte. In cl#(iile in#lte,
*oluile (e co"unic#tie cu c#ile (e e$#cu#e &ot . &ote5#te cu usi, o%lo#ne s#u
cotine e!istente l# 'oc "ini"u" 1 G oe, &e$#!ute cu (is&o!iti$e (e
#utoinc/i(ee s#u inc/i(ee #uto"#t# in c#! (e incen(iu.
8.1.3. Pentu inc#&eile cl#(iilo 'o#te in#lte in c#e (ensit#te# s#cinii
te"ice (e&#seste 880 M<1"
4
, se #si*u# se&##e# #cesto# &in ele"ente (e
co"&#ti"ent#e C0 6CA17, e!istente l# 'oc coes&un!#to (ensit#tii s#cinii
te"ice si 6inc#&eile es&ecti$e7 se &e$#( cu inst#l#tii #uto"#te (e
se"n#li!#e si stin*ee # incen(iilo. In cl#(ii 'o#te in#lte *oluile (e
co"unic#tie cu c#ile (e e$#cu#e &#ctic#te in #cesti &eeti te%uie s# .e
&ote5#te &in inc#&ei t#"&on si usi cu e!istent# l# 'oc (e "ini"u" 83 "inute
&e$#!ute cu (is&o!iti$e (e #utoinc/i(ee, s#u in c#!ui 5usti.c#te te/nic, &in
t#"%ui (esc/isi.
8.1.=. Pentu li"it#e# &o&#*#ii incen(iilo, inte &otiunile (e cl#(ii cu
(estin#tii (i'eite, &ecu" si inte c#ile (e e$#cu#e si inc#&eile #(i#cente
#cesto#, se &e$#( &eeti si &l#nsee C0 6CA17 e!istente l# 'oc, in 'unctie (e
(estin#tie si (e (ensit#te# s#cinii te"ice.
Ele"entele (e constuctie &ot#nte #le cl#(iii in#lte s#u 'o#te in#lte,
c#e st#%#t inc#&ei cu (estin#tii (i'eite, $o . #lc#tuite si &ote5#te #st'el
inc#t st#%ilit#te# cl#(iii s# nu .e #'ect#t# in c#! (e incen(iu.
8.1.>. In &eetii (inte co"&#ti"entele (e incen(iu, co"unic#e# se
'#ce &in inc#&ei t#"&on #le c#o usi sunt et#nse l# 'oc "ini"u" 1 o# in
cl#(ii 'o#te in#lte 6ce (e&#sesc 83 "7 s#u usi et#nse l# 'oc 30 "inute l# cele
in#lte 6inte 48 si 83 "7. In #"%ele situ#tii usile inc#&eilo t#"&on se &e$#(
cu siste"e (e #utoinc/i(ee s#u inc/i(ee #uto"#t# in c#! (e incen(iu.
69
8.1.8. Pentu li"it#e# &o&#*#ii incen(iilo in inteioul
co"&#ti"entelo (e incen(iu, &eetii (es&#titoi (inte &otiunile (e cl#(ie
cu (estin#tii (i'eite, &ecu" si cei (inte cicul#tiile co"une (e e$#cu#e si
inc#&eile #(i#cente, te%uie s# .e C0 6CA17, con'o" t#%el 8.1.8., e!istenti l#
'oc "in. 4 oe, i# &l#nseele s# .e C0 6CA17 e!istente l# 'oc cel &utin 1 o#.
In cl#(ii in#lte si 'o#te in#lte, utili!#e# &eetilo (es&#titoi (in cl#sele
(e co"%usti%ilit#te C4 I C8 6CA4%,c,(7, este inte!is#.
Ta"# 5%1%8%
Peeti (e se&##e # c#ilo (e e$#cu#e
G#( (e
e!istent# l#
'oc
Ni$ele "ini"e (e co"&ot#e l# 'oc #("ise &entu &eeti Mn
'unctie (e (estin#ti# si (ensit#te# s#cinii te"ice # s&#tiilo
#(i#cente
I
l# co(io#e l# /olui l# c#se (e
sc#i Mnc/ise
CO 6CA17 4 oe
l# cl#(ii 'o#te
Mn#lte
si 1 o# l# cele
Mn#lte
CO 6CA17 4 oe
l# cl#(ii 'o#te Mn#lte
si 1 o# l# cele
Mn#lte
CO 6CA17 3
oe
8.1.2. L# ni$eluile su&#te#ne, *oluile (e #cces l# sc#ile (e e$#cu#e
se &ote5#!# cu inc#&ei t#"&on c#e #si*u# i"&ie(ic#e# &o&#*#ii 'u"ului
con'o" &e$e(eilo no"#ti$ului, e#li!#te cu &eetI si &l#nseu C0 6CA17
e!istente l# 'oc "ini" =0 (e "inute si &e$#!ute cu usi C0, C1 s#u C4 6CA1,
CA4#,%7 et#nse l# 'oc "ini"u" 30 (e "inute in cl#(ii in#lte si es&ecti$, usi
C0 - C1 6CA1, CA4#7 et#nse l# 'oc "ini"u" =0 (e "inute in cl#(ii 'o#te
in#lte.
R#"&ele sc#ilo #'eente ni$eluilo su%te#ne se se&## (e cele
su&#te#ne &in &eeti si &l#nsee C0 6CA17, e!istente l# 'oc. Co"unic#e#
inte #"&ele su%te#ne si cele su&#te#ne este #("is# &int-o us# e!istent#
l# 'oc "ini"u" 20 (e "inute.
L# ni$eluile su%te#ne #ccesul l# c#sele (e sc#i este #("is nu"#i &in
inc#&ei t#"&on &e$#!ute cu usi e!istente l# 'oc "ini" =0 (e "inute si
#si*u#t# e$#cu#e# 'u"ului.
In to#te situ#tiile, usile inc#&eilo t#"&on se ec/i&e#!# cu siste"e (e
#utoinc/i(ee s#u inc/i(ee #uto"#t# in c#! (e incen(iu.
8.1.10. - Inc/i(eile &ei"et#le e-teio#e #le cl#(iilo in#lte si 'o#te
in#lte $o . #st'el &oiect#te si e#li!#te inc#t s# li"ite!e t#ns"itee#
incen(iilo (e l# un ni$el l# #ltul.
Inc/i(eile &ei"et#le e-teio#e se e#li!e#!# (in ele"ente C0 6CA17
e!istente l# 'oc "ini"u" 13 "inute. Pentu li"it#e# t#ns"iteii incen(iilo
&e '#t#(e se &e$#( se&##i (e "ini"u" 1,40 ", C0 6CA17, et#nse l# 'oc
"ini"u" 30 (e "inute inte $it#i si se utili!e#!# nu"#i t#"&l#ie e-teio##
C0 6CA17.
8.1.11. Ele"entele (e co"&#ti"ent#e (inte s&#tiile (e &#c#e #
#uto$e/iculelo si cl#(iile in#lte si 'o#te in#lte (e c#e se #li&esc s#u in c#e
se in*lo%e#!#, te%uie s# .e C0 6CA17 cu e!istent# l# 'oc (e "ini"u" 8 oe
&entu &eeti si 3 oe &entu &l#nsee. In #cesti &eeti se #("ite &#ctic#e#
uno *olui (e co"unic#tie 'unction#l# ins# &ote5#te &in inc#&ei t#"&on #le
c#o usi te%uie s# .e e!istente l# 'oc "ini"u" 1 o# si &e$#!ute cu
70
(is&o!iti$e (e #utoinc/i(ee s#u inc/i(ee #uto"#t# in c#! (e incen(iu s#u in
c#!ui 5usti.c#te te/nic cu t#"%ui (esc/isi, e#li!#ti con'o" no"#ti$ului.
8.1.14. G/enele $etic#le &entu inst#l#tii se se&## (e estul
constuctiei &in &eeti C0 6CA17 cu e!istent# l# 'oc "ini"u" 1 o#, i# usile si
t#&ele (e $i!it#e &#ctic#te in #cesti# $o . e!istente l# 'oc "ini"u" 30
"inute si nu se $o (esc/i(e in c#s# sc#ii.
G/enele $etic#le, (e e*ul#, se se&## l# tecee# &in &l#nsee c#e
(eli"ite#!# co"&#ti"ente (e incen(iu, cu ele"ente C0 6CA17, c#e $o
#si*u# #cee#si e!istent# l# 'oc cu # &l#nseului st#&uns, i# #tunci c#n(
se&##e# nu este &osi%il# s#u 5usti.c#t# te/nic, &eetii */enelo $o . (e
"ini"u" 3 oe e!istent# l# 'oc si usile 6t#&ele7 lo (e $i!it#e, (e 1 G oe.
G/enele 6c#n#lele7 oi!ont#le se inc/i( cu (i#'#*"e inco"%usti%ile l#
tecee# &in &eetii c#e (eli"ite#!# co"&#ti"entele (e incen(iu, #si*u#n(
o e!istent# l# 'oc e*#l# cu # ele"entului st#&uns.
8.1.13. Cicul#tiile co"une oi!ont#le si c#sele (e sc#i c#e nu #u *olui
(iecte in e-teio &in c#e s# se &o#t# e$#cu# 'u"ul in c#! (e incen(iu, se
ec/i&e#!# cu (is&o!iti$e s#u siste"e (e e$#cu#e # #cestui# 6(es'u"#e7,
e#li!#te con'o" &e$e(eilo no"#ti$ului.
E$#cu#e# 'u"ului 6(es'u"#e#7 s&#tiilo si inc#&eilo su%te#ne
6su%sol7, se #si*u# in(e&en(ent (e cel #l ni$eluilo su&#te#ne.
8.1.18. M#tei#lele si .nis#5ele utili!#te in cl#(iile in#lte si 'o#te in#lte
nu te%uie s# &e"it# &o&#*#e# #&i(# # incen(iilo.
8.1.13. @inis#5ul &e c#ile (e e$#cu#e te%uie s# .e C0 6CA17 cu e-ce&ti#
&#(oselilo (in "oc/ete (e "#-i"u" 40 "" *osi"e si # .nis#5elo (in 'olii
(e "#-i"u" 3 "" *osi"e, c#e &ot . (in C0 6CA17 s#u C1, C4 6CA4#
,
%7.
8.1.1=. Pl#'o#nele sus&en(#te $o . (in cl#s# C0 6CA17, cu ele"ente (e
sustinee C0 6CA17 e!istente l# 'oc "ini" 30 "inute. S&#tiul (inte &l#'onul
sus&en(#t si &l#nseul (e e!istent# se $# inteu&e &in (i#'#*"e cu #cee#si
e!istent# l# 'oc, situ#te l# "#-i"u" 43 " &e (ou# (iectii &e&en(icul#e.
8.1.1>. Ascenso#ele (in cl#(ii in#lte si 'o#te in#lte $o #$e# &utui (e
#scenso#e &o&ii, se&##te (e estul constuctiei &in &eeti C0 6CA17
e!istenti l# 'oc "ini"u" 4 oe, in c#e sunt #("ise nu"#i *olui (e #cces (in
ni$eluile constuctiei.
Int-un sin*u &ut, se &ot (is&une "#-i"u" tei c#%ine (e #scenso.
8.1.18. In cl#(iile 'o#te in#lte, *oluile (e #cces l# #scenso#e (in
ni$eluile su&#te#ne 6(e &#lie7 se &ote5e#!# cu usi e!istente l# 'oc
"ini"u" 4 oe, cu inc/i(ee #uto"#t#, s#u &in e#li!#e# uno &#liee (e
#cces l# #scenso#e se&##te (e cicul#tiile co"une oi!ont#le cu usi e!istente
l# 'oc, c#! in c#e, &in insu"#e# e!istentelo l# 'oc #le #cesto usi cu cele #le
usilo #scenso#elo 6(e &#lie7 se #si*u# "ini"u" 4 oe e!istent# l# 'oc.
In #cele#si con(itii, l# cl#(iile in#lte *oluile (e #cces l# #scenso#e 6(e
&#lie7 se &ote5#!# cu usi e!istente l# 'oc "ini"u" 1 o#.
8.1.12. C#n( #scenso#ele (e%use#!# in su%soluile cl#(iii, *oluile (e
co"unic#e cu ni$eluile su%te#ne se &ote5#!# o%li*#toiu cu inc#&ei t#"&on
&e$#!ute cu usi e!istente l# 'oc "ini"u" 1 G oe si ec/i&#te cu (is&o!iti$e
71
(e #utoinc/i(ee. @#c e-ce&tie su%soluile cu isc "ic (e incen(iu, c#e se
se&## l# 'el cu ni$eluile su&#te#ne.
8.1.40. Inc/i(ee# #uto"#t# # usilo (e &otectie # *oluilo (e #cces l#
#scenso#e 6l# to#te ni$eluile cl#(iii7 te%uie #si*u#t# cent#li!#t l# (#e#
#l#"ei si loc#l, #tunci c#n( te"&e#tu# #tin*e 20
o
C l# &#te# lo su&eio##,
#$#n( &e$#!ute si #ction#i "#nu#le.
8.1.41. In c#!ul (e'ect#ii s#u o&iii, #scenso#ele $o . #st'el e#li!#te
inc#t s# &e"it# #(ucee# c#%inelo l# un &#lie (e #cces #&o&i#t i# in c#! (e
incen(iu to#te c#%inele $o . #(use #uto"#t l# &#te.
Aceste &e$e(ei sunt o%li*#toii si l# #lte siste"e (e t#ns&ot s#u
cicul#tie &e $etic#l# ce se &e$#( in cl#(iile in#lte si 'o#te in#lte 6"onte-
c/#*e, ele$#to#e, etc.7.
8.1.44. In cl#(iile in#lte, cel &utin unul (in #scenso#e, uso #ccesi%il,
se $# e#li!# coes&un!#to ceintelo #si*u#ii o&e#tiunilo (e inte$entie in
c#! (e incen(iu. In cl#(iile 'o#te in#lte este o%li*#toie e#li!#e# # cel &utin
(ou# #se"ene# #scenso#e (e inte$entie.
8.1.43. Ascenso#ele &entu inte$entie in c#! (e incen(iu, $o #si*u#
c#&#cit#te# (e t#ns&ot # 3-3 se$#nti cu ec/i&#"entul es&ecti$ 6"ini"u"
300 F*7 si $o . #st'el e#li!#te si se&##te (e estul constuctiei, inc#t s#
'unctione!e cel &utin 4 oe (e l# i!%ucnie# incen(iului. Aceste #scenso#e $o
#si*u# #ccesul &o"&ieilo l# to#te ni$eluile cl#(iii, .in( ec/i&#te cu
(is&o!iti$e (e #&el &ioit# #l #cesto# in c#! (e incen(iu.
Ta"# 5%1%$5%
Ti"& 6lun*i"e7 (e e$#cu#e
Destin#ti#
cl#(iii
in#lte s#u
'o#te
in#lte
Cl#(ii in#lte Cl#(ii 'o#te in#lte
Ti"& (e e$#cu#e 6lun*i"e# "#-i"# # c#ii (e e$#cu#e 7
in (ou# (iectii
(i'eite
int-o sin*u#
(iectie
6coi(o
in'un(#t7
in (ou#
(iectii (i'eite
int-o sin*u#
(iectie
6coi(o
in'un(#t7
secun(
e
"eti secun(
e
"eti secun(
e
"et
i
secun(
e
"et
i
Pu%lic#,
#("inist#
-ti$#,
%ioui,
in$#t#"#n
t, etc.
88 33 38 13 =3 43 43 10
Locuinte,
/otelui,
s#n#t#te
88 33 38 13 30 40 43 10
8.1.48. In cl#(iile in#lte si 'o#te in#lte este o%li*#toie #si*u#e# # cel
&utin (ou# c#i (e e$#cu#e (istincte si in(e&en(ente.
C#&#cit#te# (e e$#cu#e 6C7 # unui ?u- (e e$#cu#e lu#t in c#lcul l#
cl#(iile in#lte si 'o#te in#lte este (e >0 &eso#ne, (#c# in no"#ti$ nu sint
st#%ilite c#&#cit#ti "#i "ici &entu unele (estin#tii no"in#li!#te.
72
Ti"&ul (e e$#cu#e, es&ecti$ lun*i"e# "#-i"# #("is# # t#seului
&#cus &e c#ile (e e$#cu#e, (e l# us# inc#&eii &#n# l# ce# "#i #&o&i#t# us#
# inc#&eii t#"&on (e #cces in c#s# sc#ii (e e$#cu#e s#u (e*#5#"entul
&ote5#t 6"#su#t# con'o" #t.4.=.=2.7, in 'unctie (e (estin#ti# cl#(iii, $o
es&ect# &e$e(eile t#%elului 8.1.48.
8.1.43. In cl#(iile in#lte si 'o#te in#lte, l# to#te ni$eluile, .ec#e (inte
sc#ile (e e$#cu#e te%uie s# .e uso #ccesi%ile &in t#see in(e&en(ente, (e
e*ul#, cu (iectii (i'eite (e (e&l#s#e i#, cel &utin un# (inte sc#ile (e
e$#cu#e, te%uie s# #i%# #cces &e te#s# &este ulti"ul ni$el. L# utili!#e#
sc#ilo ul#nte se es&ect# &e$e(eile #t. 8.1.38.
8.1.4=. Cl#(iile in#lte si 'o#te in#lte se ec/i&e#!# si (ote#!# cu
"i5lo#ce, inst#l#tii si siste"e (e &e$enie si stin*ee # incen(iilo, con'o"
&e$e(eilo e*le"ent#ilo te/nice s&eci.ce. @#c e-ce&tie cl#(iile (e locuit.
L# cl#(iile in#lte si 'o#te in#lte se #si*u# c#i (e inte$entie e-teio#e
&entu #utos&eci#lele (e inte$entie, cel &utin &e (ou# l#tui.
8.1.4>. Cl#(iile 'o#te in#lte $o #$e# constituite se$icii (e &o"&iei,
coes&un!#to ec/i&#te si (ot#te, (is&use &e c#t &osi%il in #&o&iee# unui
#cces (e l# ni$elul teenului.
C#adi(i c! sa#i a.#+,(at
8.1.48. L# s#lile #*lo"e#te, "#suile (e si*u#nt# l# 'oc se st#%ilesc in
'unctie (e c#&#cit#te, (estin#tie, es&ecti$ c#te*oi# s#lii si *#(ul (e
e!istent# l# 'oc #l cl#(iii.
8.1.42. Pentu s#lile cu "#i "ulte 'unctiuni, "#suile (e &otectie se
#si*u# in 'unctie (e c#te*oi# ce# "#i (e'#$o#%il# # s#lii, con'o"
no"#ti$ului.
8.1.30. Du&# (estin#tie, s#lile #*lo"e#te &ot . (e c#te*oi# S1 s#u S4,
con'o" t#%elului 8.1.30.
Ta"#!# 5%1%46%
C#te*oii (e s#li #*lo"e#te
S#li #*lo"e#te Destin#ti# s#lii #*lo"e#te
S1
Te#te (#"#tice si "u!ic#le, s#li (e s&ect#cole,
cicui, e-&o!itii co"eci#le, "u!ee cu e-&on#te
co"%usti%ile, "#*#!ine cu "#'ui co"%usti%ile,
etc.
S4
S#li &entu &oiectii cine"#to*#.ce, c#ntine si
est#u#nte, s#li (e lectu#, "u!ee cu e-&on#te
inco"%usti%ile, e-&o!itii &e"#nente (e #t#,
#u(itoii, s#li (e intunii, (e (#ns, (e concet,
(e s&ot, (e #ste&t#e, $esti#e, (e cult,
(iscotec#, etc.
73
NOTa: 4alile aglomerate a caror destinatie nu este cuprinsa in ta(el, se
incadreaza prin asimilare.
8.1.31. Coel#ti# inte c#te*oi# s#lilo, nu"#ul (e locui, nu"#ul (e
ni$elui si *#(ul (e e!istent# l# 'oc #l cl#(iilo cu s#li #*lo"e#te se #si*u#
con'o" &e$e(eilo (in t#%elele 8.1.31.# si %.
Ta"# 5%1%41%a%
Coel#ti# #("is# inte #"&l#s#e# si c#te*oi# s#lilo, nu"#ul (e locui si
*#(ul (e e!istent# l# 'oc #l cl#(iilo cu s#li #*lo"e#te
A"&l#s#e# s#lilo
#*lo"e#te
C#te*oi
# s#lii
C#&#cit#te#6nu"#ul "#-i" (e
locui7 in 'unctie (e *#(ul (e
e!istent# l# 'oc #l cl#(iii
I II III
In(e&en(ent# s#u
co"&#ti-"ent (e incen(iu
S1
Neli"it#t
3.000 1.000
S4 Neli"it#t 1.300
Ali&it# &e o l#tu# l#
constuctii cu #lte (estin#tii
s#u "#i "ulte s#li
#*lo"e#te co"#s#te int-o
cl#(ie
S1 3.000 4.000 1.000
S4 =.000 8.000 4.000
In*lo%#t# in constuctii cu
#lte (estin#tii
S1 3.000 4.000 1.000
S4 3.000 3.000 1.300
Ta"# 5%1%41%"%
Nu"#ul (e ni$elui su&#te#ne #("is in cl#(ii cu s#li #*lo"e#te 6&otiune#
in c#e &u%licul #e #cces7.
C#te*oi#
s#lii
Nu"#ul "#-i" (e ni$elui su&#te#ne #("is in cl#(ii #$#n(
*#(ul (e e!istent# l# 'oc
I II III
S1 Neli"it#t 3 4
S4 Neli"it#t = 3
NOTA &ta(el .*..*.a si (): In cazuri /usti1cate tehnic, investitorii pot sta(ili
capacitati mai mari sau numar sporit de niveluri, pe proprie raspundere, prin
hotarari scrise ale consiliilor de conducere respective.
8.1.34. A"en#5#e# s#u e#li!#e# s#lilo #*lo"e#te in cl#(ii
in(e&en(ente &#te, (e *#(ul IB - B (e e!istent# l# 'oc se #("ite nu"#i
&entu:
cicui "o%ile, "#*#!ine si cente co"eci#le, intunii, l# c#e se
#si*u# e$#cu#e# #&i(# # s&ect#toilo (iect in e-teioA
clu%ui si (iscoteci, &ecu" si cine"#to*#'e cu 'unction#e se!onie#
#$#n( "#-i"u" 300 (e locuiA
e-&o!itii &o$i!oii (e i"&ot#nt# loc#l# c#e nu #(#&ostesc e-&on#te
(e $#lo#e, &oti$it (ecl##tiei &o&iet#ului 6in$estitoului7.
8.1.33. Potiunile (e cl#(ie #'eente s#lilo #*lo"e#te in*lo%#te in
cl#(ii cu #lte (estin#tii te%uie s# .e se&##te (e estul constuctiei &in
ele"ente (e constuctii C0 6CA17 cu e!istent# l# 'oc (e "in. 3 oe &entu
&eeti si 1 G oe &entu &l#nsee. @#c e-ce&tie situ#tiile &eci!#te in no"#ti$.
74
In "o( si"il# se se&## inte ele si &otiunile (e cl#(ie #'eente "#i
"ulto s#li #*lo"e#te co"#s#te, in(i'eent (e (estin#tie.
NOTA: * . 5a clu(uri, discoteci si camine culturale, portiunile aferente
diferitelor activitati de clu( pot comunica li(er cu sectorul de receptie al salii
de spectacole, precum si cu celelalte sali aglomerate &de reuniuni, conferinte,
etc).
%. 2estiarele, (irourile, am1teatrele si salile de sedinte din cladiri
administrative, de invatamant si alte cladiri civile cu activitati similare, pot
avea cai de evacuare comune cu cele ale cladirii in care sunt situate.
.. 4alile de concerte, salile de intruniri, auditoriile, salile de lectura,
saloanele de dans, discotecile, salile de sport, salile de alimentatie pu(lica,
salile de asteptare, muzeele si e'pozitiile cu e'ponate incom(usti(ile din
cladiri pu(lice pot avea goluri in peretii ce le separa, prote/ate cu usi etanse la
foc minimum *0 minute.
. 4alile aglomerate, comasate intr6o cladire, pot avea goluri pentru
circulatie intre portiunile comune de cladire aferenta , prote/ate cu usi etanse
la foc *0 minute.
Ta"#!# 5%1%45
Ele"ente (e se&##e

N.
ct. Destin#ti#
ele"entului
G#(ul
(e
e!is-
tent# l#
'oc #l
cl#(iii
Con(itii "ini"e (e
co"%usti%ilit#te si
(e e!istent# l# 'oc O%se$#tii
&eeti &l#nsee
1.
Pl#nseele
ni$eluilo
inte"e(i#e
#"en#-5#te in
inteioul s#li-lo
#*lo"e#te 6lo*ii,
%#lco#ne,
&l#t'o"e, etc.7
I I III - C0
6CA17
H
H Con(itiile
e!ult#te (in
*#(ul (e e!is-
tent# l# 'oc #l
cl#(iii.
4.
Ele"ente ce
se&## (e estul
constuctiei
inc#&eile in c#e
#e #cces &u%licul
(in s#li
&oli$#lente, e--
&o!itii, etc.,
inclusi$ c#ile (e
e$#cu#e #le
#cesto# cu
e-ce&ti#
&l#nseelo &este
su%sol.
I - II C0
6CA17
1 G oe
C0
6CA17
1 o#
Ele"entele &ot .
C4 6CA4%7 l#
cine"#to-*#'e,
clu%ui, "u!ee si
e-&o!itii cu c#&#-
cit#te "#i "ic# (e
300 (e locui
situ#te in cl#(ii (e
*#(ul III (e
e!istent# l# 'oc
III C06CA17
1 o#
C0
6CA17
83 "in
3.
Pl#nseele &este
su%sol s#u (e"isol
#t#t l# inc#&eile
#ccesi%ile
I I III - C0
6CA17
1 G oe
In s#li (e #li"en-
t#tie &u%lic#,
e!is-tent# l# 'oc
se &o#te e(uce l#
75
&u%licului, c#t si l#
c#ile lo (e
e$#cu#e, &ecu"
si l# #teliee.
1 o# cu e-ce&ti#
&l#nseelo &este
(e&o!ite (e
"#tei#le
co"%usti-%ile
8.
Ele"ente (e
se&#-#e inte
(e&o!itele (e
o%iecte (e $#lo#e
#le "u!eelo, #/i-
$elo, %i%liotecilo
si estul
constuctiei.
C0
6CA17
3 oe
C0
6CA17
4 oe
Usile (e&o!itelo
$o . e!istente l#
'oc 1 G oe
ec/i&#te cu
(is&o!iti$e (e
#uto-inc/i(ee s#u
inc/i-(ee
#uto"#t# in c#! (e
incen(iu.
8.1.38. In inteioul co"&#ti"entelo (e incen(iu s#u 'unction#le #le
s#lilo #*lo"e#te, inc#&eile cu isc "#e (e incen(iu s#u c#e #(#&ostesc
#&##t#5 oi o%iecte (e i"&ot#nt# (eose%it#, se se&## (e estul constuctiei
&in &eeti si &l#nsee # c#o e!istent# l# 'oc se st#%ileste in 'unctie (e
(ensit#te# s#cinii te"ice, (e i"&ot#nt# %unuilo si (e ni$elul iscului (e
incen(iu.
C#%inele te/nice neces#e 'unction#l, &ot #$e# s&e s#l# *e#"ui
e!istente l# 'oc s#u &ote5#te cu o%lo#ne e!istente l# 'oc s#u cu &e(ele (e
(encee, (#c# #ceste c#%ine se se&## (e estul cl#(iii in #cele#si con(itii c#
si s#l# #*lo"e#t#.
Ele"entele (e se&##e te%uie s# in(e&line#sc# &e l#n*# ceintele (e
"#i sus si con(itiile (in t#%elul 8.1.38.
8.1.33. Peetii si &l#nseele (e se&##e # s&#tiilo inc/ise &entu &#c#e#
#uto$e/iculelo '#t# (e cl#(iile cu s#li #*lo"e#te te%uie s# .e C0 6CA17,
e!istente l# 'oc "ini" 8 oe &entu &eeti si es&ecti$ 4 oe &entu &l#nsee. In
#cesti &eeti se #("it nu"#i *olui (e #cces neces#e cicul#tiei, &ote5#te cu
usi e!istente l# 'oc 1 G oe, s#u inc#&ei t#"&on &e$#!ute cu usi e!istente l#
'oc 83 (e "inute, ec/i&#te cu (is&o!iti$e (e #utoinc/i(ee s#u inc/i(ee
#uto"#t# in c#! (e incen(iu.
8.1.3=. Pentu e$#cu#e# 'u"ului (e*#5#t in c#! (e incen(iu 6(es'u"#e7,
l# &#te# su&eio## # s#lilo #*lo"e#te in c#e #e #cces &u%licul, se &e$#(
(is&o!iti$e #"&l#s#te 5u(icios, # c#o su&#'#t# tot#l# $# . cel &utin 11100 (in
su&#'#t# s#lii s#u se #si*u# (es'u"#e# &in siste" "ec#nic.
8.1.3>. Dis&o!iti$ele &entu e$#cu#e# 'u"ului in c#! (e incen(iu ce se
&e$#( l# &#te# su&eio## # s#lilo #ccesi%ile &u%licului $o . e&#ti!#te c#t
"#i uni'o".
Aceste# &ot co"unic# cu e-teioul, .e (iect, .e &in cosui (e e$#cu#e
cu sectiune ec/i$#lent#, #$#n( &eeti (in "#tei#le C0 6CA17 cu e!istent# l#
'oc (e "ini"u" 30 "inute. Dis&o!iti$ele (e e$#cu#e # 'u"ului, te%uie s#
&o#t# . #ction#te si &in co"en!i "#nu#le, uso #ccesi%ile (e l# ni$elul s#lii.
8.1.38. Ele"ente (eco#ti$e inteio#e, .nis#5ele, t#t#"entele te"ice si
#custice #le s#lilo #*lo"e#te $o . #st'el #lc#tuite si e#li!#te inc#t s# nu
&o&#*e incen(iul cu usuint#, con'o" &e$e(eilo no"#ti$ului.
76
8.1.32. Ele"entele (eco#ti$e inteio#e, .nis#5ele &ecu" si
t#t#"entele te"ice si #custice #le s#lilo #*lo"e#te, (e e*ul#, $o . C0
6CA17. Aceste# &ot . C1, C4 6CA4#,%7 s#u e-ecut#te (in le"n si i*ni'u*#te cel
&utin &e &#te# ne#&#ent#, inclusi$ sc/eletul (e "ont#e. Se eco"#n(# c#
(ist#ntele (inte .nis#5e s#u t#t#"ente #custice si &eetii su&ot s# nu .e "#i
"#e (e 13 c". Goluile #st'el e#li!#te $o . i"&#tite &in (i#'#*"e, 6c#e
&ot . (in le"n i*ni'u*#t7, in celule cu (i"ensiuni "#-i"e (e 3,00 - 3,00 ",
#st'el inc#t s# se e$ite 'o"#e# (e cuenti '#$o#%ili (e!$olt#ii incen(iilo.
8.1.80. In s#lile #*lo"e#te si #ne-ele lo in c#e &u%licul #e #cces,
&l#'o#nele sus&en(#te $o . C0 6CA17. Se &ot utili!# si !one (e &l#'o#ne
sus&en(#te e-ecut#te (in C1, C4 6CA4#,%7 s#u (in le"n i*ni'u*#t cel &utin &e
&#te# ne#&#ent#, (#c# se #si*u# "#sui coes&un!#to#e (e i"&ie(ic#e #
t#ns"iteii incen(iilo (e l# o &otiune l# #lt# 6&in (ist#nte, '#sii
inco"%usti%ile, etc.7.
In to#te c#!uile &l#'o#nele sus&en(#te $o #$e# ele"ente (e sustinee
C0 6CA17 e!istente l# 'oc "ini"u" 30 "inute, i# s&#tiul (inte &l#'onul
sus&en(#t si &l#nseul (e e!istent# $# . inteu&t l# "#-i"u" 43 " 6&e (ou#
(iectii &e&en(icul#e7, cu (i#'#*"e C0 6CA17.
8.1.81. Este o%li*#toiu s# se #si*ue cel &utin (ou# iesii (e e$#cu#e,
(istincte si 5u(icios (isti%uite, &entu:
#7 .ec#e ni$el #l s#lilo #*lo"e#te, &ecu" si &entu ni$eluile (e lo5i
si %#lco#ne cu "#i "ult (e 100 &eso#neA
%7 'o#iee, %u'ete, *#(eo%e si #lte inc#&ei (e se$ie # &u%licului, cu
#i# (e &este 100 "
4
.
8.1.84. L# s#lile cu scene s#u &o(iu"ui, cicul#ti# (e e$#cu#e $# .
#st'el o*#ni!#t# inc#t, (e e*ul#, &u%licul s# nu se (e&l#se!e in (iecti# scenei.
Nu se #("ite e$#cu#e# &in scen# s#u &o(iu" # &u%licului (in s#l#.
G#%#itele culo#elo (e e$#cu#e (in inteioul s#lilo $o coes&un(e
&e$e(eilo #t. 4.=.=0.
8.1.83. C#&#cit#tile (e e$#cu#e )C+ # unui ?u- (e e$#cu#e lu#t in c#lcul
l# s#lile #*lo"e#te sunt st#%ilite in t#%el 8.1.83.
Ta"# 5%1%54%
C#&#cit#te# (e e$#cu#e
N.
ct.
Ti&ul s#lii #*lo"e#te si *#(ul (e
e!istent# l# 'oc #l cl#(iii
C#&#cit#te (e
e$#cu#e )C+ # unui
?u- (e e$#cu#e
6nu"# (e &eso#ne7
1.
S#l# #*lo"e#t#
ti& S1 si *#( (e
e!istent# l# 'oc
I - II 30 6>07
-
III 33 6307
-
IB - B 43
4. S#l# #*lo"e#t#
ti& S4 si *#( (e
e!istent# l# 'oc
I - II =3 61007
-
III 30 6>37
-
IB 33
B 43
77
NOTA: ') 2alorile din paranteze se refera numai la circulatiile &trecerile) de
evacuare din interiorul salilor aglomerate &pana la usile de evacuare ale salii).
8.1.88. Ti"&ii (e e$#cu#e 6lun*i"ile "#-i"e #("ise &e t#seul &#cus
&e c#ile (e e$#cu#e7, sunt st#%iliti in t#%elul 8.1.88.
8.1.83. Pentu #si*u#e# e$#cu#ii #&i(e si '## #cci(ente # &u%licului,
in s#lile #*lo"e#te, sc#unele, %#ncile si in *ene#l "o%ilieul, se .-e#!# (e
&#(ose#l#, #st'el inc#t s# nu .e #stun#te in c#! (e &#nic#. @#c e-ce&tie lo5ile,
in c#e se #("it "#-i"u" 14 sc#une "o%ile, &ecu" si e-&o!itiile si s#lo#nele
(e (#ns, in c#e se eco"#n(# soli(#i!#e# lo &e &#c/ete 6'## .-#e (e
&#(ose#l#7.
L# s#lile (e intunii cu o c#&#cit#te (e "#-i"u" 400 (e locui, sc#unele
si %#ncile &ot . ne.-#te (e &#(ose#l#, cu con(iti# soli(#i!#ii inte ele &e
&#c/ete (e "ini"u" tei #n(ui .
L# s#lile &oli$#lente se eco"#n(# c# sc#unele s# .e le*#te i*i( inte ele
&e siui si in(ui.
@iec#e si s#u #n( te%uie .-#t soli( l# cele (ou# c#&ete, (e &#(ose#l#
oi &eeti, s#u &ins soli(# (e celel#lte #n(ui #st'el inc#t s# (e$in# un &#c/et.
In to#te situ#tiile, %#ele (e .-#e &e&en(icul#e &e #n(ui si #&lic#te l#
ni$elul &#(oselii, $o #$e# cel "ult 40 "" *osi"e, i# &o.lul otun5it.
Ta"# 5%1%55%
Ti"&i (e e$#cu#e
C#te*oi#
s#lii
#*lo"e#t
e
G#(ul (e
e!istent#
l#
'oc #l
cl#(iii
Ti"&i (e e$#cu#e 6lun*i"e "#-i"# # c#ii (e
e$#cu#e7
P#n# l# o us# #
s#lii
#*lo"e#te
De l# us# s#lii #*lo"e#te in
e-teio, l# o sc## s#u
(e*#5#"ent &ote5#t, (u&# c#!,
c#n( e$#cu#e# se '#ce:
in (ou# (iectii
(i'eite
int-o sin*u#
(iectie 6coi(o
in'un(#t7
secun(e "et
i
secun(e "et
i
secun(e "eti
S#l# S1
I si II 80 34 88 33 30 40
III =0 48 =3 43 38 13
IB si B 30 14 43 10 43 10
S#l# S4
I si II 100 80 88 33 30 40
III 80 34 =3 43 38 13
IB =0 48 80 1= 30 14
B 30 14 43 10 43 10
NOTA: *. Traseele prin foaiere si holuri ale salii aglomerate, nu se iau in
considerare la sta(ilirea timpului &lungimii) de evacuare normat. 7oaierele si
holurile vor avea asigurate conditiile de evacuare sta(ilite pentru sala
aglomerata respectiva.
%. Timpul &lungimea) coridorului infundat se refera la portiuni de trasee
prin care se accede la doua cai de evacuare, precum si la spatiile pentru care
sint admise.
78
8.1.8=. A"&l#s#e# "o%ilieului in s#lile #*lo"e#te se '#ce #st'el inc#t
s# se e#li!e!e culo#e (e tecee cu l#ti"i coes&un!#to#e, c#e s# #si*ue
#ccesul &u%licului l# iesiile (in s#l#.
8.1.8>. L# s#lile cu locui &e sc#une s#u %#nci, in culo#ele (inte
&#c/etele (e locui se &ot &e$e(e st#&ontine, (#c#:

se i(ic# #uto"#t si se "entin in #ce#st# &o!itie, #tunci c#n( nu sunt
'olosite, l#s#n( li%e# l#ti"e# culo#ului e!ult#t# (in c#lculA
.in( co%o#te, #"#ne li%e un culo# (e "ini"u" 0,80 "A
nu e(uc 6in &o!itie i(ic#t# s#u co%o#t#7 l#ti"e# s&#tiului (e
cicul#tie &entu e$#cu#e, (ete"in#t &in c#lcul, inte &#c/etele (e
sc#une.
8.1.88. Pe culo#ele (e e$#cu#e (in s#li #*lo"e#te, nu se #("it te&te
in lun*ul s&#tiilo li%ee (e tecee (inte #n(uile (e sc#une.
8.1.82. L# s#lile (e s&ect#cole, #u(itoii, s#li (e concete, &oli$#lente si
#ltele si"il#e, nu"#ul "#-i" (e locui (int-un #n( se st#%ileste in 'unctie
(e *#(ul (e e!istent# l# 'oc #l cl#(iii si (e "o(ul in c#e se '#ce e$#cu#e#
&eso#nelo (in #n(, con'o" t#%elului 8.1.82.
Nu"#ul (e locui (int-un #n( nu se li"ite#!# in cl#(ii (e *#(ul I s#u II
(e e!istent# l# 'oc, (#c# se &e$#( usi #"&l#s#te in &eetii l#tei#li #i s#lii,
#st'el inc#t l# .ec#e c#&#t #l unui *u& (e &#tu #n(ui (e sc#une s# e-iste
c#te o us# cu l#ti"e# (e "in.1,10 ".
Ta"# 5%1%59%
Nu"#ul (e locui (int-un in( (e sc#une
Mo(ul (e e$#cu#e
#l &eso#nelo #?#te
&e un #n(
G#(ul (e e!istent# l# 'oc #l cl#(iii
I si II III IB si B
Nu"#ul (e locui (int-un #n(
Pe l# un c#&#t 43 18 10
-7
Pe l# #"%ele c#&ete 80 43 40
NOTA:
'
) In cazurile cand este admisa amena/area salilor in constructii de
gradul I2 si 2 rezistenta la foc si nu au instalatie interioara de stingere,
evacuarea randurilor se asigura o(ligatoriu la am(ele capete.
8.1.30. S&#tiul li%e (e tecee (inte #n(uile (e sc#une te%uie s# .e
(e "ini"u" 0,83 ".
8.1.31. L# #"&l#s#e# "o%ilieului in s#li cu locui l# "ese, te%uie s# se
#si*ue culu#e (e e$#cu#e in c#! (e incen(iu tinin( se#"# si (e u"#to#ele
eco"#n(#i:
"esele (e "#-. 8 locui se #"&l#se#!# cu cel &utin o &#te # lo,
l#n*# un culo#A
"ese (e&tun*/iul#e, #"&l#s#te cu l#tu# lun*# &e&en(icul## &e
culo#ele (e e$#cu#e, $o #$e# &e .ec#e l#tu# cel "ult 8 locui, (#c#
#u #cces l# un sin*u culo#, s#u 1= locui (#c# #u #cces l# (ou#
culu#e (e e$#cu#e. L# c#&etele #cesto "ese nu se &e$#( sc#une in
culo#ele (e e$#cu#e.
79
(#c# nu"#ul (e locui (e &e o l#tu# este "#i "#e (e tei 6inte un
culu# (e e$#cu#e si &eete7 s#u (e s#se 6inte (ou# culu#e7 se &e$#(
tecei (e #cces l# culu#ele (e e$#cu#e, #$#n( o l#ti"e li%e# (e cel
&utin 0,83 "A
l#ti"e# li%e# # culu#elo (e e$#cu#e te%uie s# #si*ue tecee#
nu"#ului (e ?u-ui (ete"in#t &in c#lculA
l# (ete"in#e# l#ti"ilo li%ee (e tecee se #u in $e(ee si
(i"ensiunile sc#unelo, et#se l# o (ist#nt# (e 0,13 " (e "#*ine#
"esei.
8.1.34. Utili!#e# (#&eiilo, &e(elelo, cotinelo, etc. c#e &ot inteu&e
c#ile (e e$#cu#e #le s#lilo #*lo"e#te, c/i# #tunci c#n( sunt inco"%usti%ile,
este inte!is#. Pe c#ile (e e$#cu#e #le s#lilo #*lo"e#te nu se #("it usi '#lse
s#u &l#c#i cu o*lin!i.
8.1.33. Mo%ilieul c#e (eli"ite#!# c#i (e e$#cu#e co"une inteio#e $#
#si*u# con(itii coes&un!#to#e (e e$#cu#e # utili!#toilo.
8.1.38. In cl#(iile cu #*lo"e#i (e &eso#ne s#u cu s#li #*lo"e#te se
#("it sc#i ul#nte, cu con(iti# #si*u#ii c#ilo (e e$#cu#e (istincte si
in(e&en(ente &in sc#i no"#le, e#li!#te con'o" no"#ti$ului. Pentu
i"&ie(ic#e# &#tun(eii 'u"ului (e l# un ni$el l# #ltul, su% &l#'o#ne se $o lu#
"#sui (e ec#n#e # *olului sc#ii ul#nte si &ote5#e# lui cu &e(ele (e #&#
cu int#e# in 'unctiune #uto"#t#, si1s#u "#nu#l#, in c#! (e incen(iu. L#
.ec#e ni$el se $# in(ic# ce# "#i #&o&i#t# c#le (e e$#cu#e.
In(i'eent (e l#ti"e# #"&ei, sc## ul#nt# &o#te . consi(e#t# c#
#si*u# tecee# unui sin*u ?u- (e e$#cu#e (#c#:
&o#te . o&it#, (e l# .ec#e ni$el, &int-o co"#n(# "#nu#l# uso
#ccesi%il#A
este e-ecut#t# (in "#tei#le C0 6CA17, cu e-ce&ti# .nis#5ului
te&telo &ecu" si # %#lust#(elo si otilo (e #nten#eA
l#ti"e# te&telo este (e cel &utin 43 c".
8.1.33. Usile (e &e t#seul e$#cu#ii &u%licului (in s#lile #*lo"e#te
te%uie s# se (esc/i(# in sensul e$#cu#ii l# si"&l# #&#s#e # siste"elo (e
inc/i(ee 6%## (e si*u#nt#7 si s# nu #i%# &oe"inente c#e # &ute# in*eun#
tecee# &eso#nelo. L# usile e-teio#e s#u c#e se&## #lte 'unctiuni (in
cl#(ii, se &e"it siste"e (e !#$o#e '## incuiee, uso (e #ction#t in
con(itiile #*lo"e#ii &eso#nelo in '#t# lo.
8.1.3=. In s#lile #*lo"e#te, (ist#nt# (inte tocul usii si &i"# te#&t# #
unei #"&e c#e co%o##, te%uie s# .e (e "ini"u" 1,=0 " in '#t# usilo si (e
1,00 " l#te#l.
8.1.3>. L#ti"e# sc#ilo (e e$#cu#e in con(itiile in c#e &u%licul #?#t l#
(i'eite ni$elui &o#te o%se$# incen(iul in #cel#si ti"&, inte&t#n(u-se
si"ult#n s&e sc#i, se (ete"in# (u&# nu"#ul (e ?u-ui ce &o$in (in ni$elul
cel "#i &o&ul#t, l# c#e se #(#u*# &entu .ec#e (in celel#lte ni$elui, l#ti"e#
neces## &entu e$#cu#e# # 43I (in &eso#nele #?#te l# ni$elul es&ecti$.
8.1.38. Usile (e #cces l# c#sele sc#ilo (e e$#cu#e inc/ise $o . &line.
Aceste usi &ot . cu *e#" 6cu e-ce&ti# s#lilo (e te#tu7, (#c# sunt &e$#!ute
80
inst#l#tii #uto"#te (e stin*ee in cl#(ie, inclusi$ &e &o(estele c#selo (e sc#i
es&ecti$e.
8.1.32. In cl#(iile cu s#li #*lo"e#te, cicul#tiile co"une oi!ont#le si
c#sele (e sc#i inc/ise ce nu #u *olui &in c#e in c#! (e incen(iu 'u"ul s# se
&o#t# e$#cu# (iect in e-teio, te%uie &e$#!ute cu e$#cu#e # #cestui#
6(es'u"#e7, e#li!#t# con'o" &e$e(eilo no"#ti$ului.
8.1.=0. L#ti"e# iesiilo 6usilo7 (e e$#cu#e (e l# ni$elul teenului,
te%uie s# #si*ue tecee# nu"#ului tot#l (e ?u-ui c#e $in &in sc#i si #
tutuo &eso#nelo (e l# &#te.
8.1.=1. Poiecti# (e .l"e si (i#&o!iti$e te%uie s# se '#c# (in c#%ine
s&eci#l #"en#5#te, #tunci c#n( se utili!e#!# "#i "ult (e un #&##t (e &oiectie
# .l"elo nein?#"#%ile, &ecu" si in(i'eent (e nu"#ul #&##telo l# &oiecti#
.l"elo &e %#!# (e nitocelulo!#.
8.1.=4. C#%in# (e &oiectie &entu &elicul# (e si*u#nt# si #ne-ele s#le
te%uie s# #i%# #cces l# o c#le (e e$#cu#e, c#e &o#te . co"un# cu cele #le
&u%licului, '## # se tece &in s#l#. L# c#%inele (e &oiectie &entu &elicul# (e
nitocelulo!#, se &e$e(e si # (ou# c#le (e e$#cu#e, in(e&en(ent# (e cele #le
&u%licului.
Accesul (in c#%inele (e &oiectie si #ne-ele #cesto# l# c#ile (e e$#cu#e
#le &u%licului, este #("is nu"#i &in inc#&ei t#"&on.
A (ou# c#le (e e$#cu#e # c#%inelo (e &oiectie &o#te . o sc## s&i#l#
oi cu te&te %#l#ns#te, s#u o sc## "et#lic# $etic#l# #$#n( l#ti"e# (e
"ini"u" 0,80 ".
8.1.=3. In '#t# iesiilo (in cl#(ii s#u s#li #*lo"e#te te%uie #si*u#t un
s&#tiu li%e &entu &eso#nele ce se e$#cue#!#.
8.1.=8. Cl#(iile cu s#li #*lo"e#te $o . uso #ccesi%ile (in (u"ui
&u%lice, #si*u#n(u-se con(itii (e (es'#su#e coes&un!#to#e # o&e#tiunilo
(e stin*ee si s#l$#e # &eso#nelo in c#! (e incen(iu.
Pl#t'o"ele e-teio#e &entu &#c#e# #uto$e/iculelo situ#te in
$ecin#t#te# cl#(iilo cu s#li #*lo"e#te, te%uie #"&l#s#te in #'## *#%#itului
li%e neces# &entu e$#cu#e# &u%licului (in cl#(ii si # c#ilo (e #cces #
#utos&eci#lelo &o"&ieilo l# '#t#(ele cl#(iii si l# susele (e #li"ent#e cu
#&#.
8.1.=3. Sc#ile (e e$#cu#e # &eso#nelo (in s#lile #*lo"e#te &ot #$e#
#"&e (iecte s&e su%sol, #tunci cin( #si*u# #ccesul l# s&#tii (estin#te
&u%licului, i# #ceste# sunt se&##te coes&un!#to '#t# (e #lte 'unctiuni
(is&use in su%sol.
8.1.==. Sc#ile e-teio#e 'olosite &entu e$#cu#e# s#lilo #*lo"e#te
te%uie s# #i%e o inclin#e (e "#-i"u" 1:4, i# #"&ele si &o(estele se
eco"#n(# (e "ini"u" 1,=0 " l#ti"e si s# .e #co&eite.
Pl#nuile inclin#te #co&eite sunt #("ise c# iesii (e e$#cu#e (#c#
in(e&linesc con(itiile s&eci.ce #cesto#.
8.1.=>. Cutile inteio#e si s&#tiile (inte cl#(iile cu s#li #*lo"e#te &ot
. lu#te in consi(e#e &entu e$#cu#e# &eso#nelo in c#! (e incen(iu, (#c#
81
#u l#ti"e# su.cient# &entu tecee# nu"#ului (e ?u-ui e!ult#t (in c#lcul,
(# nu "#i &utin (e 10,00 ".
C#adi(i s!"t(an
8.1.=8. Cl#(iile ci$ile 6&u%lice7 su%te#ne &ot . #"&l#s#te in(e&en(ent
'unction#l (e #lte cl#(ii ci$ile s#u #li&ite oi co"#s#te uno cl#(ii 6&u%lice7
su&#te#ne.
8.1.=2. Cl#(iile ci$ile 6&u%lice7 su%te#ne in(e&en(ente se &oiecte#!# si
e#li!e!# con'o" no"#ti$ului s&eci'Ic 6No"#ti$ (e &oiect#e # constuctiilo
&u%lice su%te#ne - NP437, i# cele co"#s#te in cl#(ii ci$ile su&#te#ne
6su%solui #le #cesto#7, con'o" &e$e(eilo &e!entului no"#ti$.
8.1.>0. In su%soluile cl#(iilo ci$ile 6&u%lice7 su&#te#ne, &in "o(ul
(e (is&unee # 'unctiunilo si #si*u#e# "#suilo (e &otectie
coes&un!#to#e no"#ti$ului se $# #si*u# li"it#e# &o&#*#ii 'u"ului si #
'ocului l# ni$eluile su&#te#ne #le cl#(iii.
8.1.>1. In su%soluile cl#(iilo ci$ile 6&u%lice7 su&#te#ne nu este
#("is# (is&unee# uno s&#tii s#u inc#&ei cu &eicol (e e-&lo!ie, cu su%st#nte
s#u &o(use e-&lo!i$e, oi *#!e lic/e.#te. De #se"ene#, nu sunt #("ise
lic/i(e co"%usti%ile cu te"&e#tu# (e in?#"#%ilit#te su% 33
0
C in #lte locui
(ec#t in cele s&eci#l #"en#5#te si "#c#te, in c#ntit#tile si con(itiile st#%ilite.
8.1.>4. Potiunile su%te#ne 6su%soluile7 #le cl#(iilo ci$ile 6&u%lice7
su&#te#ne, $o es&ect# con(itiile (e inc#(#e in *#(ul (e e!istent# l# 'oc
#l cl#(iii su&#te#ne, con'o" &e$e(eilo no"#ti$ului, i# inc#&eile
es&ecti$e $o #$e# st#%ilite si &eci!#te iscuile (e incen(iu s&eci.ce.
8.1.>3. Inc#&eile si s&#tiile te/nice (is&use in su%soluile cl#(iilo ci$ile
6&u%lice7, $o . &oiect#te si e#li!#te con'o" &e$e(eilo &e!entului
no"#ti$ si #le e*le"ent#ilo te/nice s&eci.ce, #si*u#n(u-se e$it#e#
i!%ucniii uno incen(ii l# #ceste#, si &o&#*#e# 'u"ului si # 'ocului l# cl#(ie#
su&#te#n# si l# $ecin#t#ti.
8.1.>8. M#tei#le si ele"ente (e constuctie utili!#te in su%solui $o
in(e&lini con(itiile (e co"%usti%ilit#te si e!istent# l# 'oc st#%ilite in no"#ti$,
.in( #st'el #lc#tuite si e#li!#te inc#t s# nu constituie c#i (e &o&#*#e uso##
# 'u"ului si 'ocului.
8.1.>3. Inc#&eile (in su%sol cu isc "#e (e incen(iu $o . se&##te (e
estul cl#(iii &in &eeti si &l#nsee C0 6CA17, cu e!istent# l# 'oc st#%ilit# (e
no"#ti$, i# *oluile (e cicul#tie 'unction#l# (in #ceste#, &ote5#te
coes&un!#to.
8.1.>=. C#sele (e sc#i si &utuile &entu #scenso#e s#u #lte siste"e (e
t#ns&ot &e $etic#l# - inclusi$ inc#&eile &entu "#sinile #'eente #cesto#
(is&use in su%sol - $o . se&##te (e estul cl#(iii &in ele"ente C0 6CA17
e!istente l# 'oc con'o" &e$e(eilo no"#ti$ului, i# *oluile (e #cces
&ote5#te coes&un!#to ceintelo s&eci.ce cl#(iii su&#te#ne.
8.1.>>. @inis#5ele, t#t#"entele te"ice si #custice $o es&ect#
&e$e(eile s&eci.ce st#%ilite in no"#ti$ si in e*le"ent#ile te/nice s&eci.ce.
82
8.1.>8. C#ile &e$#!ute &entu cicul#ti# 'unction#l# in su%soluile
cl#(iilo ci$ile 6&u%lice7 su&#te#ne, $o . #lc#tuite si (i"ension#te #st'el
inc#t s# in(e&line#sc# con(itiile neces#e #si*u#ii e$#cu#ii in c#! (e
incen(iu, con'o" &e$e(eilo &e!entului no"#ti$.
8.1.>2. Su%soluile cl#(iilo ci$ile 6&u%lice7 su&#te#ne, $o #$e#
#si*u#te c#i (e e$#cu#e con'o" &e$e(eilo no"#ti$ului #&lic#%ile cl#(iii
su&#te#ne, #st'el inc#t in c#! (e incen(iu utili!#toii s# &o#t# #5un*e in
e-teio, l# ni$elul teenului, in ti"& c#t "#i scut si in con(itii (e si*u#nt#.
8.1.80. T#seele c#ilo (e e$#cu#e (in s&#tiile &u%lice su%te#ne
6su%solui7 te%uie #st'el st#%ilite inc#t &int-o (isti%utie 5u(icio#s# # #cesto#
si (i"ension#e s# se #si*ue ecuno#stee# cu usuint# # (iectiei s&e
e-teio, &ecu" si cicul#ti# lesnicio#s# # utili!#toilo.
8.1.81. Sc#ile (e e$#cu#e # utili!#toilo s&#tiilo su%te#ne 6su%solui7
in #'## (e c#!uile #("ise (e no"#ti$ $o . inc/ise in c#se (e sc#i si $o
#$e# se&##te #"&ele su%te#ne (e #"&ele sc#ilo su&#te#ne. Se &ot
#si*u# nu"#i le*#tui 'unction#le inte #"&ele su%te#ne si cele su&#te#ne
&in *olui (e cicul#tie #lc#tuite si &ote5#te con'o" &e$e(eilo no"#ti$ului.
8.1.84. C#&#cit#tile ?u-uilo (e e$#cu#e si ti"&ii (e e$#cu#e
6lun*i"ile "#-i"e #le c#ilo (e e$#cu#e7 ce te%uie #si*u#ti, sunt cei
&eci!#ti in no"#ti$ in 'unctie (e *#(ul (e e!istent# l# 'oc #l cl#(iii
su&#te#ne, ti&ul #cestei# si (estin#tie.
8.1.83. E$#cu#e# 'u"ului 6(es'u"#e#7 (in inc#&eile si s&#tiile
su%te#ne se #si*u# in c#!uile si con(itiile &eci!#te in no"#ti$, &e ni$elui
#le su%solului, in(e&en(ent (e e$#cu#e# 'u"ului 6(es'u"#e#7 ni$eluilo
su&#te#ne #le cl#(iii.
8.1.88. Ec/i&#e# si (ot#e# s&#tiilo (in su%solul cl#(iilo su&#te#ne
cu "i5lo#ce si inst#l#tii (e se"n#li!#e si stin*ee # incen(iilo, se e#li!e#!#
con'o" &e$e(eilo no"#ti$ului si e*le"ent#ilo te/nice (e s&eci#lit#te
#$#n( in $e(ee #ns#"%lul cl#(iii su&#te#ne.
8.1.83. De%itele inst#l#tiilo (e stin*ee cu c#e se ec/i&e#!#, $o .
e*#le cu cele (ete"in#te (e co"&#ti"entul (e incen(iu su&#te#n #l cl#(iii
es&ecti$e.
8.1.8=. Inst#l#tiile utilit#e #'eente s&#tiilo si inc#&eilo (in su%soluile
cl#(iilo ci$ile 6&u%lice7 su&#te#ne, se &oiecte#!# si e-ecut# #st'el inc#t s#
e$ite &o(ucee# si &o&#*#e# incen(iilo, coes&un!#to &e$e(eilo
e*le"ent#ilo te/nice (e s&eci#lit#te 6s#nit#e, electice, te"ice, $entil#e-
con(ition#e, etc.7.
8.1.8>. Pentu #si*u#e# con(itiilo coes&un!#to#e (e inte$entie si
s#l$#e in c#! (e incen(iu, se &e$#( #ccese (in e-teio si cicul#tii inteio#e
coes&un!#to #lc#tuite, &ote5#te si "#c#te.
8.4. PER@ORMANTE ALE UNOR @UNCTIUNI 6DESTINATII7
83
C#adi(i d #+c!it
8.4.1. Cl#(iile (e locuit, in(i$i(u#le 6'#"ili#le7 s#u colecti$e,
in(e&en(ente s#u co"#s#te oi *u&#te in li"itele co"&#ti"entelo (e
incen(iu #("ise &entu cl#(ii ci$ile, se #"&l#se#!# l# (ist#nte (e si*u#nt#,
s#u se co"&#ti"ente#!# coes&un!#to &e$e(eilo no"#ti$ului.
8.4.4. Cl#(iile (e locuit se e#li!e#!# (in "#tei#le si ele"ente (e
constuctie c#e #si*u# in(e&linie# &e$e(eilo *ene#le si s&eci.ce #le
no"#ti$ului si con(itiile (e coel#tie inte *#(ul (e e!istent# l# 'oc, nu"#ul
(e ni$elui si #i# co"&#ti"entului (e incen(iu, con'o" &e$e(eilo #t.
3.4.8. si 3.4.3.
Ta"# 5%$%4%
Con(itii &entu ele"entele (e constuctie
N.
Ct Denu"ie ele"ent
Con(itii
"ini"e O%se$#tii
1. Peeti (es&#titoi inte cl#(ii,
tonso#ne si #&#t#"ente CO 6CA17
1 o#
In cl#(ii (e *#(ul
IB &ot . C4 6CA4%7,
i# in cele (e *#(ul
B &ot . C3 6CA4c7.
4. Peeti (es&#titoi inte %#i si
%uc#-t#ii, '#t# (e celel#lte
inc#&ei #le #&#t#"entului in
cl#(ii (e *#(ul I - II.
CO 6CA17
13 "in
-
3. Peeti (es&#titoi inte %o-ele
*os&o(#esti s#u (e (e&o!it#e
(in su%sol s#u (e"isol, in c#(ul
uno *u&#i (e "#-i" 300 ".
C8 6CA4(7 -
8. Peeti (es&#titoi inte *u&#ile
(e %o-e *os&o(#esti "ention#te
l# &ct. 3, &ecu" si inte #ceste#
si s&#tiile te/nice #le cl#(iii
CO 6CA17
1 o#
Usile s&e
coi(o#e $o .
e!istente l# 'oc
"ini"u" 13 "in.
8.4.3. Ele"entele (e constuctie #le cl#(iilo (e locuit *u&#te s#u
co"#s#te in c#(ul unui co"&#ti"ent (e incen(iu $o in(e&lini con(itiile
st#%ilite in t#%elul 8.4.3., i# &entu ele"entele neno"in#li!#te se $o es&ect#
con(itiile st#%ilite in #t. 4.1.2., coes&un!#to#e *#(ului (e e!istent# l# 'oc
#si*u#t.
In su%solul s#u (e"isolul cl#(iilo (e locuit se &ot e#li!# %o-e
*os&o(#esti, cu con(iti# utili!#ii #cesto# nu"#i &entu "#tei#lele si
su%st#ntele #("ise 6'## isc "#e (e incen(iu7 si # #si*u#ii "#suilo (e
&otectie coes&un!#to#e.
8.4.8. Cl#(iile in(i$i(u#le 6'#"ili#le7 &#te s#u &#te-et#5 si e$entu#l
"#ns#(#, &ot . e#li!#te (in "#tei#le si ele"ente (e constuctie C1 l# C8
6CA4#,%,c,(7, in con(itiile in(e&liniii coel#tiei st#%ilit# in #t. 3.4.3. #l
no"#ti$ului.
8.4.3. In cl#(iile (e locuit in(i$i(u#le 6'#"ili#le7 e#li!#te (in "#tei#le
co"%usti%ile 6in con(itiile #("ise (e no"#ti$7, se eco"#n(# utili!#e#
.nis#5elo (in "#tei#le C0 6CA17 in %uc#t#ii si #lte s&#tii cu 'oc (esc/is.
84
8.4.=. G##5ele #uto #li&ite s#u in*lo%#te cl#(iilo (e locuit in(i$i(u#le
se se&## (e #ceste# &in ele"ente (es&#tito#e C0 6CA17 , cu e!istent# l#
'oc (e cel &utin 1 o#.
8.4.>. ;locuile (e locuinte colecti$e cu #&#t#"ente si1s#u *#soniee,
se e#li!e#!# (in "#tei#le si ele"ente (e constuctie coes&un!#to#e
con(itiilo (e coel#tie inte *#(ul (e e!istent# l# 'oc, nu"#ul (e ni$elui si
#i# co"&#ti"entului (e incen(iu, st#%ilite in #t. 3.4.3.
;locuile (e locuit c#e se inc#(e#!# in c#te*oi# cl#(iilo in#lte s#u
'o#te in#lte, $o es&ect# &e$e(eile s&eci.ce #cesto#.
8.4.8. Cl#(iile (e locuit colecti$e sunt consi(e#te cl#(ii in#lte, (#c# #u
&este PS11 ni$elui su&#te#ne. De#su&# ni$elului li"it# este #("is un
sin*u ni$el c#e ocu&# "#-i"u" 30I (in #i# constuit# # cl#(iii si cu&in(e
nu"#i inc#&ei &entu "#sini #le #scenso#elo, s&#l#toii si c#lc#toii co"une,
&ecu" si s&#tii te/nice.
Cl#(iile in#lte (e locuit, cu in#lti"e# &este 30 " - "#su#t# con'o"
&e$e(eilo #t. 1.4.3, se inc#(e#!# in c#te*oi# cl#(iilo 'o#te in#lte.
8.4.2. In cl#(iile 'o#te in#lte, &eetii si &l#nseele (e se&##e #
#&#t#"entelo (e locuit '#t# (e s&#tiile in$ecin#te si c#ile co"une (e
cicul#tie, te%uie s# .e C0 6CA17 e!istente l# 'oc cel &utin 1 o#, i# *oluile (e
co"unic#e 'unction#l# # #&#t#"entelo cu cicul#tiile co"une oi!ont#le se
&ote5e#!# cu usi e!istente l# 'oc si et#nse l# 'u" "ini"u" 30 "inute in
&o!itie inc/is#, .in( &e$#!ute cu (is&o!iti$e (e #utoinc/i(ee.
8.4.10. Con(itiile (e co"%usti%ilit#te si (e e!istent# l# 'oc #("ise
&entu &eetii c#e (eli"ite#!# c#ile (e e$#cu#e (in cl#(iile (e locuit, sunt
&eci!#te in t#%elul 8.4.10 6(#c# nu sunt cl#(ii in#lte s#u 'o#te in#lte7.
Ta"# 5%$%16%
Peetii (e se&##e # c#ilo (e e$#cu#e
G#( (e
e!istent# l#
'oc
Ni$ele (e co"&ot#e l# 'oc #("ise
Peeti l# coi(o#e Peeti l# /olui Peeti l# c#se (e sc#i
I C0 6CA17 - 30
"in
C0 6CA17 -
30"in
C0 6CA17 - 4 Goe
II C1 6CA4# - 30
"in
C1 6CA4#7 -
30"in
C0 6CA17 - 4 Goe
III C4 6CA4%7 - 13
"in
C4 6CA4%7 -
13"in
C0 6CA17 - 4 oe
IB C3 6CA4c7 C3 6CA4c7 C1-C4 6CA4#%7 -
13"in
B C8 6CA4(7 C8 6CA4(7 C1-C4 6CA4#%7 -
13"in
8.4.11. Sc#ile (e e$#cu#e # &eso#nelo (e l# et#5ul si e$entu#l
"#ns#(# locuintelo in(i$i(u#le &ecu" si (in c#(ul #&#t#"entelo (u&le-
s#u ti&le- 6in(i'eent (e ti&ul cl#(iii (e locuit7, &ot . e#li!#te (in "#tei#le
cl#s# C8

6CA4(7 si neinc/ise in c#se (e sc#i &o&ii.
8.4.14. Sc#ile (e e$#cu#e # ni$eluilo su&#te#ne &ot . continu#te in
su%solul cl#(iilo (e locuit in con(itiile st#%ilite in #t. 4.=.48.
85
Sunt e-ce&t#te (e l# &e$e(eile #t. 4.=.4=, sc#ile secun(#e #le
cl#(iilo (e locuit, #le c#o *olui (e #cces sunt se&##te cu usi &line no"#le
(e su%soluile in c#e se *#sesc nu"#i inc#&ei &entu #ne-e *os&o(#esti,
6in(i'eent (e su&#'#t# 'eestelo7.
8.1.13. Desc/i(ee# usilo (e l# int#e# in cl#(iile (e locuit c#e nu
sunt in#lte s#u 'o#te in#lte, se &o#te '#ce s&e inteio.
8.4.18. Usile #&#t#"entelo s&e c#sele (e sc#i $o . (e ti&ul &e$#!ut
in no"#ti$, '## # . o%li*#toie &e$e(ee# (is&o!iti$elo (e #utoinc/i(ee l#
cl#(iile (e locuit c#e nu se inc#(e#!# in c#te*oi# cl#(iilo in#lte s#u 'o#te
in#lte.
8.4.13. C#&#cit#te# (e e$#cu#e 6C7 # unui ?u- 6nu"#ul (e &eso#ne7
l# cl#(ii (e locuit, este (e 20 &eso#ne.
8.4.1=. Ti"&ul (e e$#cu#e, es&ecti$ lun*i"e# "#-i"# #("is# #
t#seului (e &#cus &e c#ile (e e$#cu#e in cl#(ii (e locuit, c#e nu se
inc#(e#!# in c#te*oi# cl#(iilo in#lte s#u 'o#te in#lte, este &eci!#t# in
t#%elul 8.4.1=.
Ta"# 5%$%17%

Ti"&i (e e$#cu#e
N
.
c
t
Cl#(ii (e
locuit
G#(ul
(e
e!isten
t# l#
'oc
Ti"&ul (e e$#cu#e 6lun*i"e
"#-i"# (e e$#cu#e7
O%se$#tii
In (ou# (iectii
(i'eite
Int-o sin*u#
(iectie
6coi(o
in'un(#t7
secun(
e
"eti secun(
e
"eti
1. Cl#(ii cu
#&#t#"ente
s#u *#so-
niee, c#e
nu sunt
in#lte s#u
'o#te in#lte
I si II 143 30 =3 43 Dist#ntele
in inteioul
#&#t#"entel
o (e locuit
nu se
li"ite#!#
III si IB =3 43 30 14
B 30 14 40 8
4. Cl#(ii
in#lte si
'o#te in#lte
I 30
6887
40
6337
3
6387
10
6137
B#lo#e#
(in &##nte!e
se e'e# l#
cl#(ii cu
in#lti"e# "#i
"ic# (e 30
"eti.
8.4.1>. Sc#i cu te&te %#l#ns#te sunt #("ise &entu e$#cu#e#
&eso#nelo (in cl#(ii (e locuit #tunci cin( este neces## #si*u#e# unui
sin*u ?u- (e e$#cu#e con'o" no"#ti$ului, &ecu" si %#l#ns#e# te&telo l#
&i"# #"&# # sc#ilo 6l# ni$elul teenului7.
C#adi(i ad,inist(ativ
86
8.4.18. Cl#(iile #("inist#ti$e 6se(ii &entu #("inist#tiile cent#le si
loc#le, &e'ectui, &i"#ii, .n#nci#-%#nc#e, sin(ic#te, %ioui, etc.7, se
&oiecte#!# si e#li!e#!# con'o" &e$e(eilo no"#ti$ului, #$in( in $e(ee si
con(itiile s&eci.ce .
8.4.12. In 'unctie (e (estin#tie si ti& (e constuctie, cl#(iile
#("inist#ti$e se #lc#tuiesc #st'el inc#t s# #si*ue in(e&linie# con(itiilo (e
coel#tie (inte *#(ul (e e!istent# l# 'oc, #i# co"&#ti"entului (e incen(iu si
nu"#ul (e ni$elui, con'o" &e$e(eilo #t. 3.4.8 si 3.4.3.
8.4.40. In c#!ul in*lo%#ii uno s&#tii1inc#&ei #("inist#ti$e in cl#(ii
&u%lice1ci$ile cu #lte 'unctiuni 6(e locuit, in$#t#"#nt, tuis", co"et, s.#.7 se
es&ect# &e$e(eile *ene#le (e si*u#nt# l# 'oc si (is&o!itiile s&eci.ce.
8.4.41. In to#te c#!uile, ni$eluile su%te#ne 6su%solui, (e"isolui7 $o
. se&##te (e estul constuctiei &in &l#nsee C0 6CA17 cu e!istent# l# 'oc (e
"ini"u" 4 oe 6inclusi$ ele"entele (e sustinee #le #cesto#7, (#c# in
no"#ti$ nu sunt &e$#!ute con(itii "#i se$ee.
8.4.44. Sc#ile "onu"ent#le &ot . (esc/ise &e to#t# in#lti"e# cl#(iii
#("inist#ti$e (#c# se #si*u# "#sui (e li"it#e # &o&#*#ii 'ocului si #
'u"ului si se &e$#( sc#i inc/ise coes&un!#to#e #si*u#ii e$#cu#ii.

8.4.43. Se eco"#n(# #si*u#e# ilu"in#tului n#tu#l (iect #l c#selo
(e sc#i (e e$#cu#e.
8.4.48. In 'unctie (e *#(ul (e e!istent# l# 'oc #l cl#(iii 6c#e nu este
in#lt# s#u 'o#te in#lt#7, &eetii c#e se&## c#ile co"une (e cicul#tie si
e$#cu#e # &eso#nelo '#t# (e estul constuctiei, $o in(e&linii si con(itiile (e
co"&ot#e l# 'oc (in t#%elul 8.4.48.
Ta"# 5%$%$5%
Peeti (e se&##e # c#ilo (e e$#cu#e
G#( (e
e!istent# l#
'oc
Ni$elele (e co"&ot#e l# 'oc #("ise &entu &eeti:
l# coi(o#e l# /olui l# c#se (e sc#i
inc/ise
I C0 6CA17 - 1 o# C0 6CA17 - 1 o# C0 6CA17 - 4 G oe
II C0 6CA1 - 83 "in C0 6CA17 - 1 o# C0 6CA17 - 4 G oe
III C0 6CA17 - 30
"in
C0 6CA17 - 83 "in C0 6CA17 - 4 G oe
IB C1 6CA4#7 -
30"in
C1 6CA4#7 - 30
"in
C1 6CA4#7 - 30 "in
B C4 6CA4%7 -
13"in
C4 6CA4%7 - 13
"in
C4 6CA4%7 - 13 "in
8.4.43. R#"&ele si &o(estele sc#ilo s#u #le &l#nuilo inclin#te, $o
es&ect# con(itiile (e l# #t. 4.3.34. si 4.3.33.
8.4.4=. C#&#cit#te# (e e$#cu#e 6C7 # unui ?u- 6@7 (e e$#cu#e, este (e
"#-i"u" 80 &eso#ne, cu e-ce&ti# s#lilo #*lo"e#te si # cl#(iilo in#lte si
'o#te in#lte l# c#e se es&ect# "#suile s&eci.ce.
87
8.4.4>. Ti"&ii (e e$#cu#e, es&ecti$ lun*i"ile "#-i"e #("ise l# c#ile
(e e$#cu#e #le cl#(iilo #("inist#ti$e 6cu e-ce&ti# s#lilo #*lo"e#te si
cl#(iilo in#lte si 'o#te in#lte7 sunt &eci!#te in t#%elul 8.4.4>.
Ta"# 5%$%$8%
Ti"&i (e e$#cu#e
G#(ul (e e!istent# l#
'oc
Ti"& (e e$#cu#e 6lun*i"e# "#-i"# # c#ii (e
e$#cu#e7, #tunci c#n( e$#cu#e# se '#ce :
in (ou# (iectii (i'eite int-o sin*u# (iectie
6coi(o in'un(#t7
secun(e "eti secun(e "eti
I si II 113 83 38 43
III >3 30 80 1=
IB 80 1= 43 10
B 43 10 13 =
C#adi(i -nt(! c+,(t
8.4.48. Cl#(iile &entu co"et 6cente co"eci#le, "#*#!ine,
su&e"#*#!ine, &iete inc/ise, #li"ent#tie &u%lic#, &est#i se$icii, se$ice #uto
si #ltele si"il#e7, in #'## "#suilo co"une &e$#!ute, $o es&ect# si
&e$e(eile s&eci.ce .
8.4.42. Cl#(iile &entu co"et, in(e&en(ente s#u in*lo%#te in cl#(ii cu
#lte (estin#tii, $o in(e&lini con(itiile (e coel#tie (inte *#(ul (e e!istent# l#
'oc, nu"#ul (e ni$elui si #i# co"&#ti"entului (e incen(iu, &e$#!ute l# #t.
3.4.8. si 3.4.3, i# in c#!ul in*lo%#ii uno s&#tii s#u inc#&ei co"eci#le in
cl#(ii ci$ile 6&u%lice7 cu #lte 'unctiuni, se $o es&ect# &e$e(eile *ene#le #le
no"#ti$ului si (is&o!itiile s&eci.ce.
8.4.30. S&#tiile co"eci#le su%te#ne, (is&use in cl#(ii &o&ii s#u in
su%soluile constuctiilo su&#te#ne cu #lte 'unctiuni, $o . &oiect#te si
e#li!#te con'o" e*le"ent#ilo te/nice s&eci.ce.
8.4.31. De e*ul#, s&#tiile co"eci#le su%te#ne inc/ise cu #i# "#i
"#e (e 300 "
4
, $o #$e# #si*u#t# e$#cu#e# 'u"ului 6(es'u"#e#7
con'o" &e$e(eilo no"#ti$ului, inclusi$ # c#ilo (e e$#cu#e inc/ise
#'eente #cesto#.
8.4.34. De&o!itele (e "#n# &entu "#-i"u" 40I (in &o(usele e-&use
s&e $#n!#e, #'eente s&#tiilo co"eci#le, &ot . se&##te &in "o%ilie (e
s&#tiile #ccesi%ile &u%licului, (# nu $o #$e# #i# "#i "#e (e 10I (in ce# #
s&#tiului (e $#n!#e (e &e ni$el.
8.4.33. De&o!itele (e ni$el #le "#*#!inelo co"eci#le $o . se&##te
(e s&#tiile (e $#n!#e #ccesi%ile &u%licului, &in &eeti C0 6CA17 e!istenti l#
'oc "ini"u" 4 oe si &l#nsee C0 6CA17 e!istente l# 'oc "ini"u" 1 G oe.
Goluile (e cicul#tie 'unction#l# (in #ceste ele"ente (es&#tito#e se
&ote5e#!# cu usi e!istente l# 'oc "ini"u" 83 (e "inute, &e$#!ute cu
(is&o!iti$e (e #utoinc/i(ee s#u inc/i(ee #uto"#t# in c#! (e incen(iu.
88
8.4.38. De&o!itele (e ni$el #le "#*#!inelo co"eci#le in*lo%#te in
constuctii cu #lte (estin#tii, se co"&#ti"ente#!# '#t# (e estul constuctiei
6cu #lt# (estin#tie7 cu ele"ente (e constuctie $etic#le si oi!ont#le C0 6CA17
#$#n( e!istent# l# 'oc coes&un!#to#e (ensit#tii s#cinii te"ice, con'o" #t.
4.8.4.
8.4.33. De&o!itele &inci&#le &entu &o(use co"%usti%ile #'eente
cl#(iilo s#u s&#tiilo co"eci#le in*lo%#te in constuctii cu #lte (estin#tii, se
co"&#ti"ente#!# cu ele"ente e!istente l# 'oc '#t# (e estul constuctiei,
coes&un!#to (ensit#tii s#cinii te"ice, si &oti$it &e$e(eilo no"#ti$ului.
8.4.3=. L# constuctiile &entu co"et, se #("it sc#i inteio#e (esc/ise
inte "#-i"u" tei ni$elui succesi$e, cu con(iti# #si*u#ii si # unei sc#i (e
e$#cu#e inc/ise.
In(i'eent (e nu"#ul lo, sc#ile (esc/ise constituie o sin*u# c#le (e
e$#cu#e # &eso#nelo.
8.4.3>. In 'unctie (e *#(ul (e e!istent# l# 'oc #l cl#(iilo &entu
co"et, &eetii c#ilo (e e$#cu#e #le &eso#nelo 6coi(o#e, /olui, sc#i
inc/ise7 $o in(e&linii con(itiile (in t#%elul 8.4.3>.
Atunci c#n( sunt s#li #*lo"e#te s#u se #?# in cl#(ii in#lte oi 'o#te
in#lte s#u sunt su%te#ne, se $o es&ect# "#suile s&eci.ce #cesto#.

Ta"# 5%$%48%
Peeti (e se&##e # c#ilo (e e$#cu#e
G#( (e
e!istent# l#
'oc
Ni$ele (e co"&ot#e l# 'oc #("ise &entu &eeti:
l# coi(o#e l# /olui l# c#se (e sc#i
inc/ise
I C0 6CA17 - 1 G
oe
C0 6CA17 - 1 G
oe
C0 6CA17 - 4 G oe
II C0 6CA17 - 1 o# C0 6CA17 - 1 G
oe
C0 6CA17 - 4 G oe
III C0 6CA17 - 83
"in
C0 6CA17 - 83
"in
C0 6CA17 - 4 G oe
IB C16CA4#7 - 30
"in
C16CA4#7 - 30 "in C16CA4#7 - 83 "in
B C46CA4%7 - 13
"in
C46CA4%7 - 13
"in
C46CA4%7 - 30 "in
8.4.38. R#"&ele si &o(estele sc#ilo s#u &l#nuilo inclin#te $o
es&ect# con(itiile (e l# #t. 4.3.34 si 4.3.33.
8.4.32. C#&#cit#te# (e e$#cu#e 6C7 # unui ?u- 6@7 (e e$#cu#e, este (e
"#-i" >0 &eso#ne cu e-ce&ti# s#lilo #*lo"e#te.
Ta"# 5%$%56%
Ti"&i (e e$#cu#e
Ti"& (e e$#cu#e 6lun*i"e# "#-i"# # c#ii (e
e$#cu#e7, #tunci c#n( e$#cu#e# se '#ce:
89
G#( (e e!istent# l#
'oc
in (ou# (iectii (i'eite int-o sin*u# (iectie
6coi(o in'un(#t7
secun(e "eti secun(e "eti
I si II 103 84 33 41
III 33 41 38 13
IB 38 13 43 10
B 43 10 13 =
8.4.80. Ti"&ii (e e$#cu#e, es&ecti$ lun*i"ile "#-i"e #("ise #le
c#ilo (e e$#cu#e 6cu e-ce&ti# s#lilo #*lo"e#te si # cl#(iilo in#lte si 'o#te
in#lte7 sunt &eci!#te in t#%elul 8.4.80.
8.4.81. C#ile (e e$#cu#e #le s&#tiilo co"eci#le su%te#ne, (e e*ul#,
$o . in(e&en(ente (e cele #le ni$elelo su&#te#ne cu #lt# (estin#tie, i#
co"unic#e# inte #ceste# este #("is# nu"#i &in inc#&ei t#"&on, in
con(itiile no"#ti$ului.
8.4.84. Pentu esti"#e# nu"#ului (e &eso#ne ce #u #cces in s&#tiile
(estin#te &u%licului si c#e, (e e*ul#, e&e!int# cel &utin 413 (in #i#
"#*#!inului 6centului co"eci#l7, se $o lu# in consi(e#tie u"#to#ele
(ensit#ti :
#7 Pentu "#*#!ine se consi(e# o &eso#n# &e:
1 "
4
, l# &#teA
4 "
4
, l# su%soluile si et#5ele 1 si 4 6'#t# (e teen7A
3 "
4
, l# celel#lte ni$elui #le su%solului si et#5elo.
%7 Pentu cente co"eci#le 6cu #ie (es'#su#t# (e "ini"u" 300 "
4
7
se consi(e# o &eso#n# l# 3 "
4
, in(i'eent (e ni$el.
8.4.83. S&#tiile co"eci#le sunt consi(e#te cu isc "#e (e incen(iu, i#
#tunci c#n( sunt &e$#!ute cu inst#l#tii #uto"#te (e stin*ee cu #&#, sunt
consi(e#te cu isc "i5lociu (e incen(iu.
8.4.88. Sc#ile inteio#e (e e$#cu#e #le constuctiilo &entu co"et,
se eco"#n(# s# .e ilu"in#te n#tu#l.
8.4.83. S&#tiile co"eci#le c#e se inc#(e#!# in c#te*oi# s#lilo
#*lo"e#te, $o es&ect# si con(itiile s&eci.ce #cesto#.
8.4.8=. In s&#tiile co"eci#le nu sunt #("ise &o(use e-&lo!i$e s#u cu
#(ee $iolent# 6"unitie, #ti.cii, etc.7, *#!e lic/e.#te si lic/i(e co"%usti%ile cu
te"&e#tu# (e in?#"#%ilit#te # $#&oilo su% 48
0
C. @#c e-ce&tie &o(usele
cos"etice si '#"#ceutice #"%#l#te in ?#co#ne, &ecu" si "#*#!inele s&eci#l
e#li!#te &entu co"eci#li!#e# uno &o(use &eiculo#se.
C#adi(i -nt(! sanatat
8.4.8>. Cl#(iile &entu s#n#t#te 6s&it#le, &oliclinici, (is&ens#e, c#se (e
co&ii, #!ile (e %#t#ni etc.7, $o in(e&lini con(itiile co"une &e$#!ute Mn
no"#ti$, &ecu" si cele (in e*le"ent#ile s&eci.ce.
8.4.88. Cl#(iile &entu s#n#t#te $o Mn(e&lini con(itiile (e coel#e Mnte
*#(ul (e e!istent# l# 'oc, #ie constuit# si nu"# (e ni$elui, con'o"
90
&e$e(eilo #t. 3.4.8. si 3.4.3, eco"#n(#n(u-se utili!#e# ele"entelo (e
constuctii e!istente l# 'oc.
8.4.82. Nn cl#(iile &entu s#n#t#te Mn c#e sunt s&it#li!#te &eso#ne c#e
nu se &ot (e&l#s# sin*ue, se inte!ic sc#i cu #"&e cu%e s#u cu te&te
%#l#ns#te, i# sc#i (esc/ise se #("it (o# Mnte (ou# ni$elui succesi$e.
8.4.30. C#sele (e sc#i #le cl#(iilo &entu s#n#t#te $o ., &e c#t
&osi%il, ilu"in#te n#tu#l.
8.4.31. Nn situ#tiile Mn c#e e$#cu#e# &eso#nelo (in cl#(ie se &o#te
e'ectu# nu"#i cu Mnsotitoi 6cu t#*# s#u cu c#ucioul7, *#%#itele "ini"e
li%ee #le c#ilo (e e$#cu#e, $o . u"#to#ele:
6#7L#ti"i (e tecee &entu 4 ?u-ui:
coi(o#e si #"&e (e sc#i s#u &l#nui Mnclin#te, "ini"u" 4,40 "A
&o(este1&#liee (e sc## s#u &l#nui Mnclin#te, "ini"u" 4,=0 "A
li'tui si &#liee Mn '#t# li'tuilo (e &eso#ne &entu %oln#$i
t#ns&ot#ti cu t#*#, "ini"u" 4,30 ".
6%7Nn#lti"ile (e tecee &e c#ile (e e$#cu#e nu $o . "#i "ici (e 4,10
".
8.4.34. Nn 'unctie (e nu"#ul (e ni$elui #le constuctiei si (e nu"#ul
(e %oln#$i t#ns&ot#%ili cu t#*# s#u c#ucioul (e l# ni$elul cel "#i
#*lo"e#t, se eco"#n(# c# #scenso#ele &entu #cesti# s# .e #st'el #lc#tuite
constucti$ si #li"ent#te cu ene*ie electic#, Mnc#t s# &o#t# . utili!#te si
&entu e$#cu#e# %oln#$ilo Mn c#! (e incen(iu.
8.4.33. Ti"&ii (e e$#cu#e, es&ecti$ lun*i"ile "#-i"e #le c#ilo (e
e$#cu#e in cl#(iile &entu s#n#t#te, c#e nu sunt in#lte s#u 'o#te in#lte, se
#si*u# tin#n( se#"# si (e necesit#te# t#ns&ot#ii %oln#$ilo cu t#*# s#u
c#ucioul, con'o" t#%el 8.4.33.
Ta"# 5%$%&4%
Ti"&i (e e$#cu#e
G#( (e e!istent# l# 'oc
Ti"& (e e$#cu#e 6lun*i"e# "#-i"# #("is# #
c#ilo (e e$#cu#e7 #tunci c#n( e$#cu#e# se '#ce:
Mn (ou# (iectii (i'eite Mnt-o sin*u# (iectie
6coi(o Mn'un(#t7
secun(e "eti secun(e "eti
I si II 23 38 83 18
III 83 18 30 14
IB Nu"#i
cl#(ii
&#te
30 14 40 8
B 40 8 13 =
8.4.38. Co"&ot#e# l# 'oc # &eetilo (e &e c#ile (e e$#cu#e, $#
es&ect# con(itiile (in t#%elul 8.4.38 6(#c# nu sunt cl#(ii Mn#lte s#u 'o#te
Mn#lte7.
Ta"# 5%$%&5%
Peeti (e se&##e # c#ilo (e e$#cu#e
91
G#( (e
e!itent# l# 'oc
Ni$ele (e co"&ot#e l# 'oc #("ise &entu &eeti
l# coi(o#e l# /olui l# c#se (e sc#i
inc/ise
I C0 6CA17 - 1 G
oe
C0 6CA17 - 1 G
oe
C0 6CA17 - 4 G
oe
II C0 6CA17 - 1 G
oe
C0 6CA17 - 1 G
oe
C0 6CA17 - 4 G
oe
III C0 6CA17 - 83 "in C0 6CA17 - 83
"in
C0 6CA17 - 4 G
oe
IB C1 6CA4#7 - 30
"in
C1 6CA4#7 - 30
"in
C1 6CA4#7 - 1 o#
B C4 6CA4%7 - 13
"in
C4 6CA4%7 - 13
"in
-
8.4.33. Ascenso#ele utili!#te si &entu e$#cu#e# &eso#nelo Mn c#! (e
incen(iu 6"ention#te l# #t.8.4.347, $o . #"&l#s#te Mn &utui &o&ii, cu &eeti
(in "#tei#le C0 6CA17, e!istenti l# 'oc "ini"u" 4 oe.
8.4.3=. Alc#tuie# si e#li!#e# #"&elo si &o(estelo sc#ilo s#u #
&l#nuilo Mnclin#te $o es&ect# con(itiile (e l# #t. 4.3.34. si 4.3.33.
8.4.3>. Pentu e$#cu#e# %oln#$ilo t#ns&ot#%ili cu t#*# s#u
c#ucioul, se consi(e# c#&#cit#te# (e e$#cu#e 6C7 # unui ?u-, (e "#-i"u"
30 &eso#ne.
8.4.38. Pentu c#ile (e e$#cu#e # %oln#$ilo c#e se &ot (e&l#s# sin*ui,
se es&ect# con(itiile *ene#le, (# se inte!ic sc#ile cu te&te %#l#ns#te.
8.4.32. Nn cl#(iile &entu s#n#t#te et#5#te, se eco"#n(# (is&unee#
Mnc#&eilo &entu %oln#$i t#ns&ot#%ili cu t#*# s#u c#ucioul, l# &i"ele
ni$elui su&#te#ne.
8.4.=0. Cl#(iile &entu s#n#t#te cu locui (e s&it#li!#e, $o #$e#
#si*u#te con(itii (e #cces #le #utos&eci#lelo &o"&ieilo cel &utin l# (ou#
'#t#(e.
C#adi(i -nt(! c!#t!(a
8.4.=1. Cl#(iile &entu cultu# 6e-&o!itii, "u!ee, %i%lioteci, clu%ui, s#li,
cente si co"&le-e cultu#le, cine"#to*#'e, te#te, s#li &oli$#lente, etc.7 Mn
#'## (e "#suile co"une st#%ilite Mn no"#ti$, $o es&ect# si &e cele
s&eci.ce.
8.4.=4. Cl#(iile &entu cultu# $o Mn(e&lini con(itiile (e coel#e Mnte
*#(ul (e e!istent# l# 'oc, #i# constuit# si nu"#ul (e ni$elui, con'o"
&e$e(eilo no"#ti$ului, i# #tunci c#n( cu&in( s#li #*lo"e#te si # celo
s&eci.ce #cesto#.
8.4.=3. Con(itiile si ni$elele (e &e'o"#nt# se e'e# l# cl#(ii &entu
cultu# c#e nu sunt Mn#lte si 'o#te Mn#lte si nu se Mnc#(e#!# Mn c#te*oi#
s#lilo #*lo"e#te.
92
8.4.=8. Se eco"#n(# c# &in #lc#tuie# cl#(iilo &entu cultu# s# se
#si*ue *#(ele I, II s#u III (e e!istent# l# 'oc, Mn 'unctie (e i"&ot#nt# si
$#loile (e &#ti"oniu #(#&ostite, &ecu" si nu"#ul (e &eso#ne.
8.4.=3. C#ile (e e$#cu#e #le constuctiilo $o es&ect# &e$e(eile si
ni$elele (e &e'o"#nt# coes&un!#to#e *#(ului (e e!istent# l# 'oc #si*u#t
si (estin#tii, con'o" &e$e(eilo no"#ti$ului.
Pentu cl#(iile c#e nu sunt in#lte, 'o#te in#lte s#u cu s#li #*lo"e#te,
co"&ot#e# l# 'oc # &eetilo (e &e c#ile (e e$#cu#e, $# es&ect# con(itiile
(in t#%elul 8.4.=3.
Ta"# 5%$%7&%
Peeti (e se&##e # c#ilo (e e$#cu#e

G#( (e
e!istent# l# 'oc
Ni$ele (e co"&ot#e l# 'oc #("ise &entu &eeti
l# coi(o#e l# /olui l# c#se (e sc#i
inc/ise
I C0 6CA17 - 1 G
oe
C0 6CA17 -1 G
oe
C0 6CA17 - 4 G
oe
II C0 6CA17 - 1 G
oe
C0 6CA17 - 1 G
oe
C0 6CA17 - 4 G
oe
III C0 6CA17 - 83 "in C0 6CA17 - 83
"in
C0 6CA17 - 4 G
oe
IB C1 6CA4#7 - 30
"in
C1 6CA4#7 - 30
"in
C1 6CA4#7 - 1 o#
B C4 6CA4%7 - 13
"in
C4 6CA4%7 - 13
"in
C4 6CA4%7 - 30
"in
8.4.==. Cl#(iile &entu cultu# c#e sunt in#lte, 'o#te in#lte s#u cu&in(
s#li #*lo"e#te, $o Mn(e&lini ni$elele (e &e'o"#nt# s&eci.ce #cesto#,
coes&un!#to &e$e(eilo s&eci.ce.
8.4.=>. S&#tiile #ccesi%ile &u%licului (in constuctiile &entu cultu# $o
. se&##te (e inc#&eile #ne-e si te/nice &in &eeti si &l#nsee C0 6CA17,
e!istente l# 'oc con'o" no"#ti$ului.
8.4.=8. In s#lile (e te#tu c#e #u "#i "ult (e =00 locui si scen#
#"en#5#t#, scen# si #ne-ele s#le 6%u!un#e, (e&o!ite, #teliee, etc.7 se se&##
(e s#l# #*lo"e#t#, &in &eeti #nti'oc si cotine (e si*u#nt#. @#t# (e #lte
s&#tii #ccesi%ile &u%licului, se&##e# se '#ce &in !i(ui C0 6CA17 e!istente l#
'oc "ini"u" 3 oe si &l#nsee 1 G oe.
D#c# scenele #u o su&#'#t# (e "#-i" 30 "
4
, Mnc#&eile &entu #tisti
&ot #$e# usi (e co"unic#e (iect# cu s#l# s#u scen#.
8.4.=2. In &eetii #nti'oc ce se&## sectoul s#lii #*lo"e#te (e scen#
#"en#5#t#, Mn #'## *olului &ot#l se #("ite &#ctic#e# # c#te (ou# *olui (e
cicul#tie 6c#te unul (e .ec#e &#te # scenei7, l# .ec#e ni$el #l cl#(iii,
&ote5#te cu inc#&ei t#"&on #$in( usi e!istente l# 'oc 83 (e "inute.
In s#lile &e$#!ute cu cotin# (e si*u#nt#, #ceste *olui se #"&l#se#!#
Mn #'## &otiunii (e &eete (in (e&tul s#lii, #st'el Mnc#t s# nu con(uc# (iect
(in scen# s#u (in #ne-ele #cestei# Mn s#l# #*lo"e#t# s#u c#ile (e e$#cu#e
#le &u%licului i# *oluile te%uie &ote5#te &in usi e!istente l# 'oc (e 1 G oe.
93
8.4.>0. L# s#lile &e$#!ute cu cotine (e si*u#nt#, Mn c#!ui (e stict#
necesit#te, le*#tu# (inte scen# si Mnc#&eile &entu e?ecto#e, lo5i, e*ie,
etc., c#e co"unic# li%e cu s#l#, se '#ce &in Mnc#&ei t#"&on cu &eeti si
&l#nsee cu e!istent# l# 'oc (e 4 oe, #$#n( usi e!istente l# 'oc (e "ini" 1 G
oe, &e$#!ute cu (is&o!iti$e (e #utoMnc/i(ee.
8.4.>1. Peetii si &l#nseele c#e se&## scen# si %u!un#ele scenei (e
#ne-ele ei te%uie s# .e C0 6CA17, cu e!istent# l# 'oc (e cel &utin 1 G oe.
Goluile (inte c#s# scenei si #ne-ele s#le 6#teliee, c#%ine, %ioui etc7
inclusi$ s&e c#ile (e cicul#tie #'eente, se &ote5e#!# &in usi s#u #lte
ele"ente (e &otectie, cu e!istent# l# 'oc (e "ini" 83 "inute, ec/i&#te cu
(is&o!iti$e (e #utoinc/i(ee.
8.4.>4. Pl#nseele c#%inelo &entu #tisti si #le (e&o!itelo (e "#tei#le
co"%usti%ile #"&l#s#te su% scen#, te%uie s# .e C0 6CA17 si e!istente l# 'oc
cel &utin 1 G oe &entu c#%ine si 3 oe &entu (e&o!ite.
8.4.>3. Peetii c#e se&## (e&o!itele cu "#tei#le co"%usti%ile si
#telieele #ne-e cu isc "#e (e incen(iu '#t# (e estul constuctiei te%uie s#
.e C0 6CA17, cu e!istent# l# 'oc (e "ini"u" 8 oe si '## #lte *olui (ec#t cele
stict neces#e cicul#tiei. Goluile se &ote5e#!# cu usi e!istente l# 'oc
"ini"u" 1 G oe, ec/i&#te cu (is&o!iti$e (e #utoinc/i(ee s#u inc/i(ee
#uto"#t# in c#! (e incen(iu.
8.4.>8. Aco&eisul c#sei scenei si stuctuile (e e!istent# # &#s#elelo
si *#t#elo scenei se e-ecut# (in "#tei#le C0 6CA17. Goluile (e #cces l#
&#s#ele se &ote5e#!# cu usi e!istente l# 'oc 1 G oe, ec/i&#te cu (is&o!iti$e
(e #utoinc/i(ee.
G#t#ele &ot . e#li!#te (in "#tei#le C0, C1 s#u C4 6CA1,CA4#,%7.
8.4.>3. Pl#nseele c#e se&## scen# s#u %u!un#ele scenei (e #lte
Mnc#&ei situ#te (e#su&# lo, te%uie s# .e C0 6CA17 cu e!istent# l# 'oc (e
"ini" 4 oe.
8.4.>=. Peetii si &l#nseele c#%inei (e &oiectie cu "#i "ult (e un #&##t
(e &oiectie # .l"elo, #le (e&o!itelo si #ne-elo s#le, te%uie s# .e C0 6CA17
cu e!istent# l# 'oc (e "ini" 4 oe &entu &eeti si es&ecti$ 1 o# &entu
&l#nsee.
8.4.>>. C#%in# (e &oiectie nu te%uie s# co"unice (iect cu s#l# Mn c#e
se #?# &u%licul (ec#t &in $i!ete (e &oiectie si o%se$#e, Mnc/ise et#ns cont#
'u"ului cu *e#"ui si &ote5#te cu o%lo#ne "et#lice, c#e &in Mnc/i(ee Mn c#!
(e incen(iu, s# #ctione!e #&in(ee# #uto"#t# # lu"inii (in s#l#.
D#c# &entu &oiecti# &eliculelo (e si*u#nt# se 'olosesc %ecui
inc#n(escente s#u %ecui cu (esc#c#i Mn *#!e, #$#n( o &utee "#i "ic# (e
4.000 R, c#%in# &o#te co"unic# &in usi (e 13 "inute e!istent# l# 'oc cu s#l#
Mn c#e se #?# &u%licul, i# $i!etele nu te%uie s# .e &ote5#te cu o%lo#nele
"et#lice (ec#t (#c# (e&#sesc su&#'#t# (e 0,1= "
4
.
8.4.>8. Co"unic#e# c#%inei (e &oiectie &entu &elicule (e si*u#nt# si #
#ne-elo s#le cu c#ile (e e$#cu#e #le &u%licului se '#ce nu"#i &in Mnc#&ei
t#"&on.
94
Usile c#%inei (e &oiectie, #le Mnc#&eii (e (eul#e, Mnc#&eii &entu
#&##t#5ul electic si cele #le Mnc#&eii t#"&on &in c#e co"unic# cu estul
cl#(iii, te%uie s# #i%# e!istent# l# 'oc (e "ini"u" 13 "inute.
To#te #ceste usi te%uie &e$#!ute cu (is&o!iti$e (e #utoMnc/i(ee.
8.4.>2. Co"unic#e# (inte c#%in# (e &oiectie &entu &elicul# &e %#!#
(e nitocelulo!# si #ne-ele s#le, &ecu" si cu sc#ile (e e$#cu#e c#e se$esc
si #lte Mnc#&ei, se '#ce nu"#i &in Mnc#&ei t#"&on.
Usile c#%inei (e &oiectie, #le #ne-elo s#le si #le Mnc#&eii t#"&on,
te%uie s# .e e!istente l# 'oc 83 "inute si &e$#!ute cu (is&o!iti$e (e
#utoMnc/i(ee.
.
8.4.80. De#su&# scenei #"en#5#te nu se eco"#n(# s# se #"en#5e!e
Mnc#&ei cu #lte (estin#tii, i# su% scen# nu se $o #"&l#s# (e&o!ite (e
"#tei#le co"%usti%ile, &ecu" si #teliee cu isc "#e (e incen(iu.
8.4.81. Inc#&ee# (estin#t# se$iciului (e &o"&iei, #'eent# scenelo
#"en#5#te #le s#lilo cu &este =00 locui, $# #$e# o %un# $i!i%ilit#te Mn scen# si
#ccese uso#e si si*ue Mn c#! (e incen(iu l# Mnc#&eile un(e sunt neces#e
"#ne$e s#u inte$entii Mn #se"ene# situ#tii, &ecu" si (in e-teio.
8.4.84. Pentu inte$enti# Mn c#! (e incen(iu l# &#tile su&eio#e #le
scenei, l# ni$elul &o(iu"ului (e 5oc, si l# su%solul #cestei#, se $# #si*u#
#ccesul &in c#se (e sc#i Mnc/ise s#u &in sc#i e-teio#e. Usile (e #cces $o .
e!istente l# 'oc "ini"u" 83 (e "inute si ec/i&#te cu (is&o!iti$e (e
#utoinc/i(ee.
8.4.83. Cotin# (e si*u#nt#, et#ns# cont# 'u"ului si e!istent# l# 'oc,
te%uie s# &o#t# . co%o#t#, Mn cel "ult 80 (e secun(e, &in co"#n(# (e l#
(ist#nt# si "#nu#l.
8.4.88. Scenele &e$#!ute cu cotin# (e si*u#nt#, %u!un#ele scenelo
cu o #ie "#i "#e (e 100 "
4
si 'osele &entu oc/est# cu &este 30 &eso#ne
se &e$#( o%li*#toiu cu (ou# iesii (e e$#cu#e.
NOTA: Iesirile din 8ncaperile mentionate la art. .%.8. tre(uie sa 1e distincte
de cele ale salii9 pentru scenele fara cortina de siguranta si fosele cu mai putin
de 0! de persoane, una din caile de evacuare poate trece prin sala aglomerata.
8.4.83. C#ile (e e$#cu#e #le %#lco#nelo si lo5elo (in s#li cu scene (e
te#tu, cele #le Mnc#&eilo (e se$ie # &u%licului, &ecu" si cel &utin un#
(inte cele #le &l#t'o"elo (esc/ise cu "#i "ult (e 100 &eso#ne (in #lte
c#te*oii (e s#li, nu te%uie s# #i%# t#seul &in s#l# #*lo"e#t#.
8.4.8=. Cel &utin un# (in c#ile (e e$#cu#e (in %u!un#ele scenei si
(e&o!ite, te%uie s# #i%# t#seul se&##t (e scen#.
8.4.8>. Scenele cu su&#'#t# "#i "#e (e 130 "
4
si %u!un#ele cu
Mn#lti"e# "#i "#e (e 10 " $o #$e# #si*u#t# e$#cu#e# 'u"ului Mn c#! (e
incen(iu 6(es'u"#e7 &in (is&o!iti$e cu su&#'#t# li%e# tot#l# (e "ini"u" 3I
(in #i# &#(oselii, s#u siste" "ec#nic coes&un!#to #lc#tuit si (i"ension#t,
con'o" no"ei te/nice.
95
8.4.88. Dis&o!iti$ele &e$#!ute &entu e$#cu#e# 'u"ului 6(es'u"#e7 Mn
c#! (e incen(iu, l# scene si %u!un#ele #cesto#, $o . #ction#te #uto"#t .e
su% e'ectul te"&e#tuilo, .e l# (e&#sie# uno &esiuni (e 38 (#N1"
4
633
F*'1"
4
7 &e$#!#n(u-se si &osi%ilit#te# #ction#ii lo "#nu#le, (in locui
#ccesi%ile.
Se #("ite Mnlocuie# &#n# l# 80I (in su&#'#t# (is&o!iti$elo (e e$#cu#e
# 'u"ului neces#e, cu 'eeste cu (esc/i(ee #uto"#t# #"&l#s#te l# &#te#
su&eio## # scenei 6(e#su&# *#t#elo7.
8.4.82. Pentu inte$entie Mn c#! (e incen(iu se $# #si*u# #ccesul
#utos&eci#lelo &o"&ieilo, cel &utin l# o '#t#(# # cl#(iii &entu cultu#.
C#adi(i d invata,int
8.4.20. Cl#(iile (e Mn$#t#"#nt 6&escol#, scol# si Mn$#t#"#nt
su&eio7, $o Mn(e&lini ni$elele (e &e'o"#nt# #("ise Mn e*le"ent#ile
s&eci.ce si &e$e(eile no"#ti$ului.
8.4.21. A"&l#s#e# cl#(iilo, (e e*ul#, se e#li!e#!# in(e&en(ent, l#
(ist#nt# '#t# (e cl#(iile Mn$ecin#te cu #lt# (estin#tie. Se eco"#n(# (ist#nte
"#5o#te cu cel &utin 50I '#t# (e cele (in t#%el 4.4.4. Atunci cin( se #li&esc s#u
co"#se#!# cu #lte (estin#tii, se co"&#ti"ente#!# coes&un!#to.
8.4.24. A"&l#s#e# cl#(iilo &entu Mn$#t#"#nt Mn #&o&iee# uno
cl#(ii s#u inst#l#tii cu &eicol (e incen(iu s#u e-&lo!ie, nu este #("is#.
8.4.23. Cl#(iile (e Mn$#t#"#nt se &oiecte#!# si e#li!e#!# Mn
con'o"it#te cu &e$e(eile *ene#le, co"une si s&eci.ce (e si*u#nt# l# 'oc,
&oti$it e*le"ent#ilo te/nice (e s&eci#lit#te, #si*u#n(u-se Mn(e&linie#
con(itiilo si ni$elelo (e &e'o"#nt# #("ise, (i'eenti#te Mn 'unctie (e $#st#
utili!#toilo si &o*#"ele 'unction#le (e Mn$#t#"#nt.
8.4.28. Inc#&eile cu isc "i5lociu (e incen(iu 6l#%o#to#e, (e&o!ite,
#teliee sco#l#, etc7, $o . (is&use, &e c#t &osi%il, i!ol#t '#t# (e s&#tiile cu
#*lo"e#i (e &eso#ne, s#u se&##te &in ele"ente C0 6CA17 e!istente l# 'oc,
#lc#tuite si e#li!#te coes&un!#to (ensit#tii s#cinii te"ice si # iscului (e
incen(iu.
8.4.23. In con(itiile #si*u#ii 'unction#lit#tii s&eci.ce, se $o lu# "#sui
(e li"it#e # suselo &otenti#le (e i!%ucnie # incen(iilo si e(ucee#
"#tei#lelo si # su%st#ntelo co"%usti%ile (in s&#tiile si !onele #ccesi%ile
utili!#toilo.
8.4.2=. S&#tiile #u-ili#e #ne-e 6cent#le te"ice, st#tii te/nice,
*os&o(#ii (e co"%usti%il, *u&ui electo*ene, etc.7 #'eente cl#(iilo (e
Mn$#t#"#nt, (e e*ul#, se (is&un in(e&en(ent s#u #tunci c#n( se co"#se#!#
s#u *u&e#!# cu constucti# (e Mn$#t#"#nt se se&## &in &eeti si &l#nsee C0
6CA17 e!istente l# 'oc con'o" e*le"ent#ilo te/nice, #$#n( #ccese tot#l
se&##te (e cele #le utili!#toilo co&ii.
8.4.2>. In s&#tiile #u-ili#e si #ne-e #le cl#(iii (e Mn$#t#"#nt se $o
es&ect# e*ulile si "#suile s&eci.ce (e &otectie, Mn 'unctie (e (estin#ti# si
iscul (e incen(iu #l #cesto#.
96
8.4.28. @olosie# s#u (e&o!it#e# lic/i(elo oi # *#!elo co"%usti%ile Mn
#lte locui (ec#t cele s&eci#l #"en#5#te si Mn c#ntit#tile st#%ilite, &ecu" si '##
Mn(e&linie# "#suilo (e &e$enie si stin*ee # incen(iilo s&eci.ce #cesto#,
sunt stict inte!ise.
8.4.22. De e*ul#, cl#(iile (e Mn$#t#"#nt se e#li!e#!# (in "#tei#le si
ele"ente (e constuctie C0 6CA17 si e!istente l# 'oc, #si*u#n(u-se con(itiile
(e coel#tie Mnte *#(, #i# constuit# si nu"#ul (e ni$elui st#%ilite Mn
no"#ti$ 6#t. 3.4.8. si 3.4.3.7. Utili!#e# "#tei#lelo si # ele"entelo (e
constuctie co"%usti%ile este #("is# Mn con(itiile no"#ti$ului si #le
e*le"ent#ilo te/nice s&eci.ce.
8.4.100. Li"it#e# &o&#*#ii 'u"ului Mn s&#tii, Mnc#&ei, coi(o#e si
sc#i (e e$#cu#e se #si*u# Mn cl#(iile (e Mn$#t#"#nt, &in &e$e(ee# uno
ele"ente (es&#tito#e $etic#le si oi!ont#le 6&eeti, &l#nsee7, coes&un!#to
#lc#tuite si (i"ension#te, &ecu" si &in e#li!#e# uno &osi%ilit#ti (e
e$#cu#e uso## # 'u"ului &o(us Mn c#! (e incen(iu, coes&un!#to
e*le"ent#ilo s&eci.ce.
8.4.101. In cl#(iile (e Mn$#t#"#nt se $o utili!# "#tei#le si .nis#5e c#e
nu &o&#*# uso 'ocul.
8.4.104. Nu este #("is# utili!#e# "#tei#lelo si # .nis#5elo (in "#se
&l#stice Mn s&#tiile #ccesi%ile co&iilo si Mn *ene#l, se $# eli"in# utili!#e# celo
c#e (e*#5# 'u" si *#!e to-ice Mn c#! (e incen(iu.
8.4.103. De e*ul#, cl#(iile (e Mn$#t#"#nt $o #$e# #si*u#te (ou# c#i
(e e$#cu#e, (istincte si in(e&en(ente, #st'el (is&use si #lc#tuite Mnc#t s#
&o#t# . uso #ccesi%ile tutuo utili!#toilo. @#c e-ce&tie situ#tiile &e$#!ute in
e*le"ent#ile s&eci.ce.
In cl#(iile &entu co&ii (e $ist# &escol## c#&#cit#te# (e e$#cu#e #
unui ?u- 6C7 $# . (e "#-i"u" 30 (e &eso#ne, i# in celel#lte constuctii (e
in$#t#"int (e "#-i"u" >3 (e &eso#ne.
8.4.108. Cl#(iile (e Mn$#t#"#nt et#5#te $o #$e# c#sele (e sc#i (e
e$#cue Mnc/ise, con'o" no"#ti$ului, in(i'eent (e nu"#ul ni$eluilo
su&#te#ne #le #cesto#.
8.4.103. Alc#tuie# si (i"ension#e# c#ilo (e e$#cu#e $o coes&un(e
no"#ti$ului, (# in(i'eent (e l#ti"ile e!ult#te (in c#lcul, usile (is&use &e
c#ile (e e$#cu#e #le &eso#nelo $o #$e# l#ti"e# (e "ini"u" 0,20 ", i#
#"&ele sc#ilo si coi(o#ele (e cel &utin 1,40 " l#ti"e.
Co"&ot#e# l# 'oc # &eetilo c#ilo (e e$#cu#e, $# es&ect# con(itiile
(in t#%elul 8.4.103.
Ta"# 5%$%16&%
Peeti (e se&##e # c#ilo (e e$#cu#e
G#( (e
e!istent# l# 'oc
Ni$ele (e co"&ot#e l# 'oc #("ise &entu &eeti
l# coi(o#e l# /olui l# c#se (e sc#i
inc/ise
I C0 6CA17 - 1 G
oe
C0 6CA17 - 1 G
oe
C0 6CA17 - 4 G
oe
II C0 6CA17 - 1 G C0 6CA17 - 1 G C0 6CA17 - 4 G
97
oe oe oe
III C0 6CA17 - 83 "in C0 6CA17 - 83 "in C0 6CA17 - 4 G
oe
IB C1 6CA4#7 - 30
"in
C1 6CA4#7 - 30
"in
C1 6CA4#7 - 1 o#
B C4 6CA4%7 - 13
"in
C4 6CA4%7 - 13
"in
C4 6CA4%7 - 30
"in
8.4.10=. L# (i"ension#e# c#ilo (e e$#cu#e se eco"#n(# "#5o#e#
cu 30I # l#ti"ilo &e$#!ute Mn &#te# *ene#l# # no"#ti$ului.
8.4.10>. C#sele (e co&ii si *#(initele e#li!#te Mn constuctii et#5#te, se
&e$#( cu sc## e-teio## (e e$#cu#e 6# et#5ului7, in(i'eent (e nu"#ul
sc#ilo inteio#e.
8.4.108. Pentu s#lile &oli$#lente (in constuctiile (e Mn$#t#"#nt se
eco"#n(# #si*u#e# cel &utin # unui #cces (iect (in e-teio 6us# e-teio##7
l# ni$elul teenului s#u o sc## e-teio## (e e$#cu#e.
8.4.102. Ti"&ii (e e$#cu#e, es&ecti$ lun*i"ile "#-i"e #("ise #le
c#ilo (e e$#cu#e Mn cl#(ii &entu Mn$#t#"#nt Mn c#e e$#cu#e# utili!#toilo
te%uie (ii5#t# 6Mn Mn$#t#"#nt &escol#, scoli, licee, inten#te7, cu e-ce&ti#
cl#(iilo Mn#lte, 'o#te Mn#lte si cu s#li #*lo"e#te, sunt &eci!#te Mn t#%elul
8.4.102
Ta"# 5%$%169%
Ti"&i (e e$#cu#e
G#( (e e!istent# l#
'oc
Ti"& (e e$#cu#e 6lun*i"e# "#-i"# # c#ii (e
e$#cu#e7, #tunci c#n( e$#cu#e se '#ce:
Mn (ou# (iectii (i'eite Mnt-o sin*u# (iectie
6coi(o Mn'un(#t7
secun(e "eti secun(e "eti
I si II >3 6307 30 6407 30 40
III =3 6387 43 6137 38 13
IB 30 14 43 10
B 43 10 40 8
NOTA: 2alorile din paranteza sunt vala(ile pentru evacuarea copiilor de varsta
prescolara.
8.4.110. Ti"&ii (e e$#cu#e, es&ecti$ lun*i"ile "#-i"e #("ise #le
c#ilo (e e$#cu#e Mn cl#(ii &entu Mn$#t#"#nt su&eio, cu e-ce&ti# cl#(iilo
Mn#lte, 'o#te Mn#lte s#u cu s#li #*lo"e#te, sunt &eci!#te Mn t#%elul 8.4.110.
Ta"#!# 5%$%116
Ti"&i (e e$#cu#e
Ti"& (e e$#cu#e 6lun*i"e# "#-i"# # c#ii (e
e$#cu#e7, #tunci c#n( e$#cu#e se '#ce:
98
G#( (e e!istent# l#
'oc
Mn (ou# (iectii (i'eite Mnt-o sin*u# (iectie
6coi(o Mn'un(#t7
secun(e "eti secun(e "eti
I si II 143 30 =3 43
III >3 30 38 13
IB =3 43 30 14
B 38 13 43 10
8.4.111. Cl#(iile (e Mn$#t#"#nt $o #$e# #si*u#t #ccesul
#utos&eci#lelo (e inte$entie Mn c#! (e incen(iu, l# cel &utin (ou# '#t#(e.
C#adi(i -nt(! t!(is,
8.4.114. Cl#(iile &entu tuis" 6/otelui, "otelui, $ile, %un*#loui,
c#%#ne, etc.7, $o Mn(e&lini ni$elele (e &e'o"#nt# #("ise Mn no"#ti$ si $o
es&ect# si &e cele s&eci.ce.
8.4.113. Nn 'unctie (e (estin#tie si ti& (e constuctie, se $# #si*u#
coel#ti# Mnte *#(ele (e e!istent# l# 'oc, nu"#ul (e ni$elui si #i#
co"&#ti"entului (e incen(iu, con'o" &e$e(eilo #t. 3.4.8. si 3.4.3. Pentu
cl#(iile tuistice c#e sunt Mn#lte, 'o#te Mn#lte s#u cu s#li #*lo"e#te, se $o
es&ect# &e'o"#ntele s&eci.ce #le #cesto#.
8.4.118. Pentu cl#(iile cu (estin#tie tuistic# #$#n( "#-i" P S 4
ni$elui si cel "ult 30 &eso#ne l# et#5e, se #("it sc#i (e e$#cu#e cu te&te
%#l#ns#te (#c# #ceste# #si*u# tecee# unui sin*u ?u- (e e$#cu#e,
6in(i'eent (#c# l#ti"e# #"&ei este "#i "#e7 si (#c# sunt e#li!#te con'o"
#t. 4.=.80.
8.4.113. Sc#ile "onu"ent#le &ot . (esc/ise &e to#t# in#lti"e# cl#(iii
(#c# #si*u# li"it#e# &o&#*#ii 'ocului si # 'u"ului in cl#(ie si sint e#li!#te
si sc#i inc/ise neces#e e$#cu#ii.
8.4.11=. In c#!uile Mn c#e constuctiile #u si ni$elui su%te#ne
6su%solui, (e"isol7, #ceste# $o . se&##te (e ni$eluile su&#te#ne &in
&l#nsee C0 6CA17, e!istente l# 'oc "ini"u" 4 oe.
8.4.11>. Se eco"#n(# #si*u#e# ilu"in#tului n#tu#l (iect #l c#selo
(e sc#i (e e$#cu#e.
8.4.118. In constuctii &entu tuis", ni$elele (e co"&ot#e l# 'oc #le
ele"entelo c#e co"&un c#ile (e e$#cu#e $o . con'o"e cu cele st#%ilite in
#ticolul si t#%el 8.4.48., cu e-ce&ti# cl#(iilo in#lte, 'o#te in#lte s#u cu s#li
#*lo"e#te, &entu c#e se es&ect# &e$e(eile s&eci.ce.
8.4.112. R#"&ele si &o(estele sc#ilo s#u &l#nuilo Mnclin#te, $o
es&ect# con(itiile (e l# #t. 4.3.34. si 4.3.33.
8.4.140. C#&#cit#te# 6C7 # unui ?u- 6@7 (e e$#cu#e, este (e "#-i"u"
>0 (e &eso#ne.
8.4.141. Ti"&ii (e e$#cu#e, es&ecti$ lun*i"ile "#-i"e #le c#ilo (e
e$#cu#e Mn cl#(ii &entu tuis" sunt con'o" t#%el 8.4.141 6cu e-ce&ti#
cl#(iilo Mn#lte, 'o#te Mn#lte s#u cu s#li #*lo"e#te7.
99
Ta"# 5%$%1$1%
Ti"&i (e e$#cu#e
G#( (e e!istent# l#
'oc
Ti"& (e e$#cu#e 6lun*i"i "#-i"e #le c#ilo (e
e$#cu#e7, #tunci c#n( e$#cu#e# se '#ce:
Mn (ou# (iectii (i'eite Mnt-o sin*u# (iectie
6coi(o Mn'un(#t7
secun(e "eti secun(e "eti
I si II 100 80 30 40
III >3 30 80 1=
IB 38 13 43 10
B 43 10 13 =
8.4.144. Peetii c#ilo (e e$#cu#e # &eso#nelo 6(#c# nu sunt cl#(ii
Mn#lte s#u 'o#te Mn#lte7, $o es&ect# con(itiile (in t#%elul 8.4.144.
Ta"# 5%$%1$$%
Peeti (e se&##e # c#ilo (e e$#cu#e
G#( (e
e!istent# l#
'oc
Ni$ele (e co"&ot#e l# 'oc #("ise &entu &eeti:
l# coi(o#e l# /olui l# c#se (e sc#i
inc/ise
I C0 6CA17 - 1G oe C0 6CA17 - 1G oe C0 6CA17 - 4G oe
II C0 6CA17 - 1G oe C0 6CA17 - 1G oe C0 6CA17 - 4G oe
III C0 6CA17 - 83 "in. C0 6CA17 - 83 "in. C0 6CA17 - 4G oe
IB C1 6CA4#7 - 30
"in.
C1 6CA4#7 - 30 "in. C1 6CA4#7 - 1o#
B C4 6CA4%7 - 13
"in.
C4 6CA4%7 - 13 "in. C4 6CA4%7 - 83 "in.
8.4.143. Cl#(iile &entu tuis" $o #$e# #si*u#t #ccesul
#utos&eci#lelo &entu inte$entie Mn c#! (e incen(iu, l# cel &utin (ou# '#t#(e.
C#adi(i d c!#t
8.4.148. Cl#(iile (e cult 6c#te(#le, %iseici, l#c#sui, c#se (e u*#ciuni,
sin#*o*i, te"&le, etc.7, &ecu" si #ns#"%luile "#n#stiesti, $o Mn(e&lini
&e'o"#ntele coes&un!#to#e st#%ilite Mn no"#ti$, co"&let#te cu cele
s&eci.ce #cesto#.
8.4.143. A"&l#s#e# cl#(iilo (e cult, (e e*ul#, se e#li!e#!#
in(e&en(ent, l# (ist#nt# '#t# (e cl#(ii Mn$ecin#te, con'o" &e$e(eilo #t.
4.4.4, s#u co"&#ti"ent#te '#t# (e #ceste#.
8.4.14=. In c#(ul #ns#"%luilo "#n#stiesti, cl#(iile (e cult &ot .
co"#s#te s#u *u&#te cu #lte constuctii #le "#n#stiii, Mn c#(ul
co"&#ti"entelo (e incen(iu no"#te.
8.4.14>. Cl#(iile (e cult &#te, cu c#&#cit#te# "#-i"# si"ult#n# (e
400 &eso#ne &ot . e#li!#te (in "#tei#le si ele"ente (e constuctie C8
6CA4(7 si #si*u#te nu"#i cu stin*#to#e Mn c#! (e incen(iu, i# &entu cele cu
100
c#&#cit#ti si"ult#ne "#i "#i, se es&ect# &e$e(eile s&eci.ce s#lilo
#*lo"e#te.
8.4.148. Cl#(iile (e cult, in(i'eent (e c#&#cit#te# "#-i"# si"ult#n#,
$o #$e# #si*u#te cel &utin (ou# c#i (e e$#cu#e # &eso#nelo, (istincte si
in(e&en(ente. E-ce&tie '#c cele cu c#&#cit#te# "#-i"# si"ult#n# (e 30
&eso#ne.
8.4.142. Cl#(iile (e cult (e *#(ul III I B (e e!istent# l# 'oc, &ot #$e#
su%&#nt# 6%#lcon7 &entu "#-i"u" 30 (e &eso#ne si # c#o e$#cu#e se
&o#te e#li!# &int-o sc## (esc/is# Mn &#teul cl#(iii.
8.4.130. Cl#(iile (e cult cu su%sol, $o #$e# #si*u#t #ccesul se&##t #l
su%solului si Mn c#!ul Mn c#e #cest# cu&in(e s&#tii 'unction#le neces#e
cultului, se &ot e#li!# si cicul#tii inteio#e Mnte su%sol si &#te, cu con(iti# c#
#ceste# s# .e &e$#!ute cu usi e!istente l# 'oc "ini"u" 30 (e "inute si
ec/i&#te cu (is&o!iti$e (e #utoMnc/i(ee s#u Mnc/i(ee #uto"#t# Mn c#! (e
incen(iu.
8.4.131. Utili!#e# 'ocului (esc/is 6lu"#n#i, c#n(ele, etc.7 Mn cl#(iile (e
cult este #("is# nu"#i Mn con(itiile #si*u#ii "#suilo s&eci.ce (e &e$enie #
incen(iilo si, (u&# c#!, nu"#i Mn locuile st#%ilite si #"en#5#te coes&un!#to.
8.4.134. Cl#(iile (e cult cu c#&#cit#te# (e 30 (e &eso#ne si "#i "ult,
$o #$e# usile (e e$#cu#e cu (esc/i(ee# Mn e-teio.
8.4.133. Cl#(iile (e cult &e$#!ute cu locui .-e 6sc#une, %#nci, st#ne7,
$o #$e# #cest "o%ilie .-#t (e &#(ose#l# oi &eeti, s#u soli(#i!#t &e
&#c/ete (e sc#une 6%#nci7, con'o" &e$e(eilo #t. 8.1.83.
8.4.138. Ti"&ii (e e$#cu#e, es&ecti$ lun*i"ile "#-i"e #("ise #le
c#ilo (e e$#cu#e Mn cl#(ii (e cult, sunt &eci!#te Mn t#%elul 8.4.138., 6cu
e-ce&ti# s#lilo #*lo"e#te7.
Ta"# 5%$%145%
Ti"&i (e e$#cu#e
G#( (e e!istent# l# 'oc
Ti"& (e e$#cu#e 6lun*i"e "#-i"# #("is# #
c#ilo (e e$#cu#e7 #tunci c#n( e$#cu#e# se '#ce:
Mn (ou# (iectii (i'eite Mnt-o sin*u# (iectie
6coi(o Mn'un(#t7
secun(e "eti secun(e "eti
I si II 143 30 =3 43
III >3 30 38 13
IB =3 43 30 14
B 38 13 43 10
8.4.133. Inst#l#tiile utilit#e #'eente cl#(iilo (e cult 6s#nit#e,
electice, Mnc#l!ie, $entil#e, etc.7, se &oiecte#!# si e#li!e#!# con'o"
&e$e(eilo e*le"ent#ilo te/nice s&eci.ce #cesto#.
8.4.13=. In #'## c#!uilo e-ce&t#te Mn &e!entele &e$e(ei s&eci.ce,
ec/i&#e# si (ot#e# cl#(iilo (e cult cu inst#l#tii si "i5lo#ce (e se"n#li!#e si
stin*ee # incen(iilo, se e#li!e#!# con'o" e*le"ent#ilo te/nice s&eci.ce.
101
8.4.13>. Cl#(iile (e cult $o #$e# #si*u#t #ccesul #utos&eci#lelo (e
inte$entie Mn c#! (e incen(iu, cel &utin l# o '#t#(#.
C#adi(i d s-+(t
8.4.138. Cl#(iile (e s&ot se &oiecte#!# si e#li!e#!# Mn con'o"it#te cu
&e$e(eile no"#ti$ului si #le e*le"ent#ilo s&eci.ce, #si*u#n( con(itii (e
si*u#nt# l# 'oc coes&un!#to#e.
8.4.132. A"en#5#ile si constuctiile (e s&ot Mn #e li%e 6teenui,
%#!ine, etc.7, $o es&ect# e*le"ent#ile (e s&eci#lit#te #le #cesto#.
8.4.180. Pentu cl#(iile (e s&ot c#e se Mnc#(e#!# Mn c#te*oi# s#lilo
#*lo"e#te, $o . es&ect#te &e$e(eile no"#ti$ului e'eito#e l# #ceste s#li.
8.4.181. Cl#(iile (e s&ot 6Mnc/ise7, se ec/i&e#!# si (ote#!# cu inst#l#tii
si "i5lo#ce (e &e$enie si stin*ee # incen(iilo, &oti$it e*le"ent#ilo (e
s&eci#lit#te.
8.4.184. Cl#(iile (e s&ot $o #$e# #si*u#te con(itii (e inte$entie #
#utos&eci#lelo, l# cel &utin o '#t#(# # #cesto#, i# #tunci c#n( sunt s#li
#*lo"e#te, l# "ini"u" (ou# '#t#(e.
8.3. PER@ORMANTE PROPRII UNOR AMENA<ARI SI CLADIRI
A,na0a(i :n a( #i"(
8.3.1. L# &oiect#e# si e#li!#e# #"en#5#ilo Mn #e li%e, cu" sunt
cele &entu Mntunii, concete, cine"#to*#'e, s&ect#cole, etc. 6'## &eeti si
#co&eis7, se #si*u# es&ect#e# "#suilo (e si*u#nt# l# 'oc st#%ilite &entu
#ceste# 6&o&ii7.
8.3.4. A"en#5#ile Mn #e li%e se (is&un '#t# (e $ecin#t#ti l# (ist#ntele
(e si*u#nt# &e$#!ute l# #t. 4.4.4. s#u se co"&#ti"ente#!# coes&un!#to.
Pentu c#&#cit#ti "#i "#i (e 800 &eso#ne si"ult#n, se eco"#n(# "#5o#e#
(ist#ntelo (e si*u#nt# cu 100I.
8.3.3. Pin con'o"#e# #"en#5#ilo Mn #e li%e s&#tiile &entu &u%lic
$o . (ist#nt#te (e scene l# "ini"u" 3,00 " #si*u#n(u-se, (e e*ul#,
cicul#tii 'untion#le si (e e$#cu#e #le &u%licului, l# cel &utin =,00 " '#t# (e
scenele #"en#5#te.
8.3.8. Conele (estin#te &u%licului $o #$e# stuctui (e e!istent# (in
"#tei#le si ele"ente (e constuctie C0 6CA17 cu e!istent# l# 'oc (e "ini"u"
13 "inute, i# l# #"en#5#ile &o$i!oii in #e li%e sunt #("ise si cele (in cl#s#
C8 6CA4(7. Pl#t'o"ele 6&o(inele7, &ot . (in cl#s# (e co"%usti%ilit#te C8
6CA4(7.
8.3.3. Sc#unele utili!#te &ot . (in cl#s# C8 6CA4(7 i#, #tunci c#n( sunt
(in "#se &l#stice $o coes&un(e cl#sei C4 6CA4%7 (e co"%usti%ilit#te.
8.3.=. A"en#5#ile Mn #e li%e $o #$e# #si*u#te c#i (e e$#cu#e #
utili!#toilo, coes&un!#to (i"ension#te, &in c#e #cesti# s# #5un*# l# ni$elul
teenului Mncon5u#to s#u #l cicul#tiilo c#os#%ile #(i#cente.
102
Ti"&ul (e e$#cu#e, es&ecti$ (ist#nt# "#-i"# (e &#cus (e l# cel "#i
Mn(e&#t#t loc, &#n# l# un #cces l# ni$elul teenului s#u o cicul#tie c#os#%il#,
$# . (e "#-i"u" 143 secun(e 630 "7.
8.3.>. L#ti"ile cicul#tiilo (e e$#cu#e l# #"en#5#ile Mn #e li%e, se
(ete"in# &in c#lcul con'o" no"#ti$ului, consi(e#n( c#&#cit#te# unui ?u-
(e e$#cu#e 6C7, "#-i"u" 130 (e &eso#ne.
8.3.8. Dist#nt# li%e# (e cicul#tie Mnte #n(uile (e sc#une, $# .
"ini"u" 0,33 ".
8.3.2. Sc#unele &e$#!ute l# #"en#5#ile Mn #e li%e se soli(#i!e#!# (e
&l#t'o"# 6&o(in#7 #"en#5#t# s#u &e &#c/ete, con'o" #t. 8.1.83.
8.3.10. A"en#5#ile Mn #e li%e se &e$#( cu inst#l#tie (e stin*ee cu
/i(#nti e-teioi, &entu c#&#cit#ti "#i "#i (e 1.000 (e &eso#ne,
#si*u#n(u-se "ini"u" 3 l1sec ti"& (e =0 "inute.
8.3.11. A"en#5#ile Mn #e li%e se (ote#!# cu "i5lo#ce (e &i"#
inte$entie, #si*u#n(u-se un &ic/et e-teio (e incen(iu l# "#-i"u" 1.000 "
4
si c#te un stin*#to &ot#ti$ (e cel &utin = F* l# .ec#e 430 "
4
.
8.3.14. Pe c#ile (e e$#cu#e se #si*u# ilu"in#t (e si*u#nt# &oti$it
e*le"ent#ilo Mn $i*o#e si in(ic#to#e (e e$#cu#e coes&un!#to#e.
8.3.13. A"en#5#ile Mn #e li%e $o #$e# #si*u#te &osi%ilit#ti (e #cces
&entu inte$entie # #utos&eci#lelo Mn c#! (e incen(iu, cel &utin &e o l#tu#.
8.3.18. Inst#l#tiile utilit#e #'eente #"en#5#ilo Mn #e li%e, se &e$#(
si e#li!e#!# &oti$it e*le"ent#ilo (e s&eci#lit#te.
Ca,-in.!(i/ sat d vacanta
8.3.13. Poiect#e# si e-ecut#e# c#"&in*uilo 6#"en#5#i &entu
#"&l#s#e# cotuilo, ulotelo, c#sutelo &o$i!oii, etc.7, cu s#u '## cl#(ii
utilit#e, se e#li!e#!# con'o" &e$e(eilo &o&ii (e si*u#nt# l# 'oc #
#cesto#.
8.3.1=. Pentu cl#(iile utilit#e si #ne-e (e.niti$e #le c#"&in*uilo
6&entu co"et, #li"ent#tie &u%lic#, clu%ui, (iscoteci, *u&ui soci#le, cent#le
si s&#tii te/nice, etc.7, $o . es&ect#te &e$e(eile *ene#le si s&eci.ce
cu&inse Mn no"#ti$.
8.3.1>. C#"&in*uile se #"&l#se#!# l# (ist#nte coes&un!#to#e '#t# (e
$ecin#t#ti cu iscui (e incen(iu, inclusi$ '#t# (e (u"ui inten#tion#le si
n#tion#le, (e e*ul#, l# "#i "ult (e 30 ", &ecu" si l# "ini"u" 100 " (e linii
cuente C.@.
8.3.18. Pin o*#ni!#e# inteio## # c#"&in*uilo se $# #si*u#
e#li!#e# uno &l#t'o"e (e c#"&#e cu #i# (e "#-i"u" 800 "
4
, (eli"it#te
(e cicul#tii c#os#%ile c#e s# &e"it# inte$enti# (e stin*ee cel &utin &e o
l#tu#.
103
8.3.40. Pl#t'o"ele #"en#5#te &entu c#"&#e $o . (eli"it#te si
"#c#te coes&un!#to.
8.3.41. Cl#(iile utilit#e si #ne-# (e.niti$e se #"&l#se#!# l# (ist#ntele
(e si*u#nt# st#%ilite l# #t. 4.4.4., consi(e#n( &l#t'o"ele (e c#"&#e (e&t
constuctii (e *#(ul B (e e!istent# l# 'oc.
8.3.44. Pentu li"it#e# &o&#*#ii uso#e # 'ocului, Mnte &l#t'o"ele (e
c#"&#e 6.ec#e #$#n( "#-i"u" 800 "
4
7, se #si*u# cel &utin (ist#nt# (e
si*u#nt# (inte constuctii (e *#(ul B (e e!istent# l# 'oc.
8.3.48. Incintele c#"&in*uilo cu #i# tot#l# "#i "#e (e 3.000 "
4
se
&e$#( cu "i5lo#ce (e #l#"#e Mn c#! (e incen(iu si &osi%ilit#ti (e #let#e #
&o"&ieilo.
8.3.43. L# incintele c#"&in*uilo cu #i# (e 3.000 "
4
si "#i "ult se
#si*u# stin*ee# (in e-teio # incen(iilo, &in etele cu /i(#nti e-teioi (e
incen(iu s#u %#!ine (e #&# si &o"&e "o%ile. De%itul (e stin*ee $# . (e
"ini"u" 3 l1s, &entu o &eio#(# (e 'unction#e (e =0 "inute.
8.3.4=. Cl#(iile utilit#e si #ne-# (e.niti$e, se &e$#( cu inst#l#tii (e
se"n#li!#e si stin*ee # incen(iilo &oti$it e*le"ent#ilo s&eci.ce.
8.3.4>. C#"&in*uile se (ote#!# cu "i5lo#ce (e &i"# inte$entie,
#si*u#n(u-se cel &utin un &ic/et e-teio (e incen(iu l# .ec#e &l#t'o"# (e
c#"&#e.
Constuctiile (e.niti$e se (ote#!# cu "i5lo#ce (e stin*ee, &oti$it
e*le"ent#ilo te/nice (e s&eci#lit#te.
8.3.48. Se$iciul (e &o"&iei se constituie si o*#ni!e#!# l#
c#"&in*uile cu #i# incintei (e 10.000 "
4
si "#i "ult.
8.3.42. Pe$e(ee# si e#li!#e# inst#l#tiilo utilit#e #'eente, se #si*u#
&oti$it e*le"ent#ilo te/nice (e s&eci#lit#te.

C#adi(i ,+ntan
8.3.30. L# &oiect#e# si e#li!#e# cl#(iilo #"&l#s#te i!ol#t, Mn !one
"ont#ne, l# Mn#lti"e si Mn #'## loc#lit#tilo, 6(enu"ite "ont#ne7, cu" sunt
c#%#nele, /oteluile, s#n#toiile, etc., se #si*u# es&ect#e# &e$e(eilo
no"#ti$ului, co"&let#te cu cele s&eci.ce #cesto#.
8.3.31. Pin #"&l#s#e se $# #si*u# li"it#e# &o&#*#ii uso#e #
incen(iilo l# $ecin#t#ti, 6cl#(ii, inst#l#tii, "#si$e M"&#(uite, etc.7, &in
(ist#nte (e si*u#nt# eco"#n(#te (e cel &utin cinci oi Mn#lti"e# cl#(iii, (#
"ini"u" cele no"#te.
8.3.34. Cl#(iile "ont#ne, &in con'o"#e, $o #$e# s&#tiile (e c#!#e
se&##te (e celel#lte 'unctiuni 6est#u#nte, %uc#t#ii, etc.7, &in ele"ente C0
6CA17 si e!istente l# 'oc "ini"u" 1 o#. Pentu s#n#toii se es&ect# si
(is&o!itiile s&eci.ce cl#(iilo (e s#n#t#te.
8.3.33. Cl#(iile "ont#ne &ot . (e *#(ul B (e e!istent# l# 'oc si
"#-i"u" tei ni$elui, (#c# se #si*u# un siste" #uto"#t (e se"n#li!#e si
104
#l#"#e i"e(i#t# # utili!#toilo, i# c#&#cit#te# "#-i"# si"ult#n# este (e
"#-i"u" 100 &eso#ne.
8.3.38. Se eco"#n(# c# &in &oiect#e si e#li!#e, #iile constuite,
"ention#te l# #t.,3.4.8., s# .e e(use cu 30I &entu *#(ele IB si B (e
e!istent# l# 'oc #le constuctiilo "ont#ne.
8.3.33. Pin #lc#tuie# ele"entelo (e constuctie se $o li"it#
&osi%ilit#tile (e t#ns"itee uso## # incen(iilo 6&e $etic#l# si oi!ont#l#7.
8.3.3=. C#ile (e e$#cu#e # &eso#nelo Mn c#! (e incen(iu $o . si*ue,
se&##te (e estul constuctiei &in ele"ente e!istente l# 'oc "ini"u" 30 (e
"inute, i# sc#ile se Mnc/i( Mn c#se (e sc#i se&##te (e estul cl#(iii &in
&eete C0 6CA17 cu e!istent# l# 'oc (e "ini"u" 1 o#, #tunci c#n( #si*u#
e$#cu#e# # "#i "ult (e un ni$el.
8.3.3>. Se eco"#n(# c# ti"&ii (e e$#cu#e, es&ecti$ lun*i"ile
t#seelo (e e$#cu#e # &eso#nelo l# constuctii (e *#(ul IB si B (e
e!istent# l# 'oc s# .e e(use cu cel &utin 43 I '#t# (e cele "ention#te Mn #t.
8.4.141.
8.3.38. S&#tiile te/nice #ne-e 6cent#l# te"ic#, *u& electo*en, st#tie
&o"&#e, etc., inclusi$ (e&o!ite (e "#tei#le s#u su%st#nte co"%usti%ile7, se
eco"#n(# s# .e e#li!#te Mn constuctie in(e&en(ent#. Atunci c#n( #ceste# se
(is&un #li&it s#u Mn*lo%#t Mn cl#(ie, se se&## cu ele"ente (e constuctie C0
6CA17 si e!istente l# 'oc "ini"u" 1 G oe.
8.3.32. Cl#(iile "ont#ne se (ote#!# cu "i5lo#ce (e &i"# inte$entie
6stin*#to#e &ot#ti$e, t#ns&ot#%ile si &ic/ete (e incen(iu7, coes&un!#to
con(itiilo s&eci.ce.
Cl#(iile cu c#&#cit#ti "#-i"e si"ult#ne "#i "#i (e 100 &eso#ne si P
S 3 et#5e se ec/i&e#!# si cu inst#l#tii (e stin*ee, con'o" e*le"ent#ilo
te/nice (e s&eci#lit#te.
8.3.80. Cl#(iile "ont#ne $o #$e# inst#l#tiile utilit#e #'eente
&oiect#te si e#li!#te Mn con'o"it#te cu &e$e(eile e*le"ent#ilo (e
s&eci#lit#te #le #cesto#.
8.3.81. Inc#l!ie# loc#l#, cu so%e cu #cu"ul#e (e c#l(u#, este #("is#
Mn cl#(ii cu "#-i"u" tei ni$elui, cu con(iti# Mn(e&liniii "#suilo (e
&otectie loc#le coes&un!#to#e.
8.3.84. L# cl#(iile "ont#ne cu c#&#cit#ti "#i "#i (e 300 locui, $o .
o*#ni!#te se$icii (e &o"&iei constituite (in &eson#l s&eci#l instuit.
Pa(ca0 -nt(! a!t+t!(is,
8.3.83. L# &oiect#e# si e#li!#e# &#c#5elo &entu #utotuis"e, se
#si*u# "#suile (e si*u#nt# l# 'oc &e$#!ute in e*le"ent#e# s&eci.c#,
"o(i.c#te cu (is&o!itiile &e!entului no"#ti$.
8.3.88. S&#tiile Mnc/ise &entu &#c#e# #utotuis"elo #'eente
cl#(iilo ci$ile6&u%lice7 s#u (estin#te &u%licului 6&#c#5e &u%lice7, sunt
105
consi(e#te s&#tii s#u, (u&# c#!, cl#(ii ci$ile 6&u%lice7, cu isc "#e (e
incen(iu.
8.3.83. A"&l#s#e# #cesto &#c#5e &u%lice Mnc/ise &entu #utotuis"e
&o#te . e#li!#t# Mn*lo%#t Mn cl#(ii &u%lice 6ci$ile7, #li&it #cesto#, s#u
in(e&en(ente l# (ist#ntele #("ise, s#u co"&#ti"ent#te coes&un!#to
no"#ti$ului.
8.3.8=. P#c#5ele &u%lice Mnc/ise $o . con'o"#te l# 'oc #st'el Mnc#t s#
#si*ue 'unction#lit#te# si toto(#t# li"it#e# &o&#*#ii incen(iilo Mn cl#(iile
ci$ile &u%lice.
8.3.8>. Se eco"#n(# c# &#c#5ele &u%lice Mnc/ise, &entu "#i "ult (e 3
#utotuis"e, s# .e e#li!#te, (u&# c#!, (in "#tei#le si ele"ente (e constuctie
coes&un!#to#e *#(ului (e e!istent# l# 'oc I I III.
8.3.88. P#c#5ele &u%lice Mnc/ise &entu "#-i"u" 3 #utotuis"e, &ot .
(e *#(ul IB s#u B (e e!istent# l# 'oc.
8.3.82. P#c#5ele Mnc/ise &u%lice se se&## (e cl#(ie# ci$il# 6&u%lic#7 Mn
c#e sunt Mn*lo%#te, &in &l#nsee C0 6CA17 e!istente l# 'oc "ini"u" 3 oe si
&eeti C0 6CA17 e!istenti l# 'oc "ini"u" 8 oe, (#c# no"#ti$ul nu &e$e(e
"#sui "#i se$ee.
8.3.30. P#c#5ele Mnc/ise #li&ite cl#(iilo (e locuit si #$#n( c#&#cit#te#
(e "#-i"u" 3 #utotuis"e, &ot . se&##te (e #ceste# &in &eete (es&#tito
C0 6CA17 cu e!istent# l# 'oc (e "ini"u" 1 o#.
8.3.31. P#c#5ele &u%lice Mnc/ise $o #$e# #si*u#te &osi%ilit#ti (e
e$#cu#e # utili!#toilo Mn c#! (e incen(iu, cu ti"& (e e$#cu#e c#e s# nu
(e&#se#sc# 100 (e secun(e 680 "7 Mn (ou# (iectii si es&ecti$ =3 (e secun(e
643 "7 Mnt-o (iectie 6coi(o Mn'un(#t7, Mn constuctii (e *#(ul I - II (e
e!istent# l# 'oc si es&ecti$ >3 si 83 secun(e 630" si 1="7 l# cele (e *#(ul III
(e e!istent# l# 'oc. In constuctii (e *#(ul IB si B, ti"&ul (e e$#cu#e &#n# l#
o us# Mn e-teio, nu $# (e&#si 30 (e secun(e 614 "7.
8.3.34. Asi*u#e# con(itiilo (e e$#cu#e Mn &#c#5ele &u%lice et#5#te se
e#li!e#!# &oti$it &e$e(eilo no"#ti$ului (e &#c#5e.
8.3.33. P#c#5ele &u%lice Mnc/ise &entu #utotuis"e, cu c#&#cit#te# "#i
"#e (e 3 locui (e &#c#e, se #si*u# cu (is&o!iti$e (e e$#cu#e # 'u"ului
&o(us Mn c#! (e incen(iu 6(es'u"#e7, #si*u#n( 0,1I (in #ie, coes&un!#to
#lc#tuite si (i"ension#te &oti$it no"#ti$ului s#u siste"e "ec#nice (e
e$#cu#e # 'u"ului.
8.3.38. Ec/i&#e# si (ot#e# cu inst#l#tii si "i5lo#ce (e &e$enie si
stin*ee se #si*u# &oti$it no"#ti$ului (e &#c#5e.
8.3.33. Poiect#e# si e#li!#e# inst#l#tiilo utilit#e #'eente &#c#5elo
&u%lice &entu #utotuis"e se #si*u# Mn con'o"it#te cu &e$e(eile
e*le"ent#ilo (e s&eci#lit#te.
8.3.3=. P#c#5ele &u%lice Mnc/ise &entu #utotuis"e, cu c#&#cit#te# "#i
"#e (e 300 locui (e &#c#e, $o #$e# constituite se$icii (e &o"&iei.
106
PARTEA III-A CONSTRUCTII DE PRODUCTIE SI ; SAU DEPO<ITARE
CAP.3. PER@ORMANTE COMUNE CONSTRUCTIILOR DE PRODUCTIE
SI1SAU DEPOCITARE
3.1. CATEGORII DE PERICOL DE INCENDIU SI GRADE DE RECISTENTA LA
@OC
Cat.+(ii d -(ic+# d incndi!
3.1.1. Conele, inc#&eile, co"&#ti"entele (e incen(iu si constuctiile
in(e&en(ente (e &o(uctie si1s#u (e&o!it#e, $o #$e# (ete"in#te c#te*oii (e
&eicol (e incen(iu, con'o" &e$e(eilo #t. 4.1.8. l# 4.1.>. (in &e!entul
no"#ti$.
Atunci c#n( in constuctiile es&ecti$e sunt utili!#te s#u (e&o!it#te
lic/i(e co"%usti%ile, se es&ect# si "#suile s&eci.ce #cesto#, &e$#!ute in
no"#ti$.
Inc#&eile, co"&#ti"entele si constuctiile &entu &#c#e#
#uto$e/iculelo, c#e nu sunt &u%lice, se Mnc#(e#!# Mn c#te*oii (e &eicol (e
incen(iu.
3.1.4. In 'unctie (e c#te*oiile (e &eicol (e incen(iu (ete"in#te si
&eci!#te o%li*#toiu Mn (ocu"ent#tie se #si*u# "#suile (e si*u#nt# l# 'oc si
ni$elele (e &e'o"#nt# co"une si s&eci.ce &e$#!ute in no"#ti$.
3.1.3. L# inst#l#tiile te/nolo*ice (e &o(uctie #"&l#s#te Mn #e li%e,
c#te*oi# (e &eicol (e incen(iu se (ete"in# (e te/nolo*, in(e&en(ent &entu
.ec#e inst#l#tie c#e &e!int# c##cteistici (i'eite (in #cest &unct (e $e(ee,
st#%ilin( si (u&# c#! #si*u#n( "#suile (e si*u#nt# l# 'oc si ni$elele (e
&e'o"#nt# neces#e &eci!#n( o%li*#toiu !onele &#n# l# c#e se #&lic#
"#suile (e &otectie st#%ilite.
3.1.8. Deli"it#e# !onelo &in# l# c#e se e-tin( "#suile (e si*u#nt#
l# 'oc i"&use (e c#te*oiile A si ; 6;E37 (e &eicol (e incen(iu, se '#ce #$#n(
Mn $e(ee &osi%ilit#te# &e!entei - Mn ti"&ul 'unction#ii no"#le si Mn c#! (e
#$#ie - # #"estecuilo (e #e cu *#!e, $#&oi s#u &#', Mn concent#tii cu
&eicol (e e-&lo!ie.
G(ad d ()istnta #a *+c
107
3.1.3. Constuctiile si (u&# c#!, co"&#ti"entele (e incen(iu (estin#te
&o(uctiei si1s#u (e&o!it#ii $o #$e# (ete"in#t si &eci!#t Mn (ocu"ent#tie,
*#(ul (e e!istent# l# 'oc.
Con(itiile "ini"e &e c#e te%uie s# le Mn(e&line#sc# constucti# &entu
Mnc#(#e# Mnt-un #nu"it *#( (e e!istent# l# 'oc, sunt cele &eci!#te Mn #t.
4.1.8. l# 4.1.18.
3.1.=. Stuctuile "et#lice ne&ote5#te s#u &#ti#l &ote5#te l# 'oc, in
!onele e-&use (iect #(i#tiei te"ice &ot . utili!#te l# constuctii (e &o(uctie
si1s#u (e&o!it#e (e *#(ul II (e e!istent# l# 'oc, in(i'eent (e (ensit#te#
s#cinii te"ice, Mn u"#to#ele situ#tii:
constuctii 6co"&#ti"ente (e incen(iu7, (e &o(uctie si1s#u
(e&o!it#e Mnc#(#te Mn c#te*oi# D s#u E 6;E1#,%7 (e &eicol (e
incen(iuA
constuctii 6co"&#ti"ente (e incen(iu7, (e &o(uctie si1s#u
(e&o!it#e Mnc#(#te Mn c#te*oi# C 6;E47 (e &eicol (e incen(iu, cu #i#
constuit# (e "#-i"u" 4.000 "
4
si cel "ult tei ni$elui su&#te#ne,
(#c# se #si*u# li"it#e# &o&#*#ii uso#e # incen(iilo (e l# un ni$el l#
#ltulA
constuctii &#te &entu (e&o!ite cu sti$e Mn#lte 6&este =,00 "
Mn#lti"e # sti$elo7, &ote5#te cu inst#l#tii #uto"#te (e stin*ee cu #&#A
constuctii &entu &#c#e# #uto$e/iculelo #co&eite (# (esc/ise
&ei"et#l, con'o" e*le"ent#ilo te/nice s&eci.ce #cesto#.
NOTA: 5a reducerea rezistentei la foc a structurilor metalice, se va avea 8n
vedere rolul 1ecarui element 8n asigurarea sta(ilitatii constructiei, categoria de
importanta a acesteia, numarul utilizatorilor, valoarea (unurilor adapostite si
urmarile posi(ile ale pra(usirii constructiei.
3.4. AMPLASAREA SI CON@ORMAREA LA @OC
A,-#asa(
3.4.1. Constuctiile (e &o(uctie si1s#u (e&o!it#e in(e&en(ente,
co"#s#te s#u *u&#te Mn con'o"it#te cu eco"#n(#ile *ene#le, se
#"&l#se#!# l# (ist#ntele (e si*u#nt# st#%ilite Mn #t. 4.4.1. l# 4.4.3., s#u se
co"&#ti"ente#!# coes&un!#to.
3.4.4. Constuctiile (e &o(uctie si1s#u (e&o!it#e Mnc#(#te Mn c#te*oi#
A s#u ; 6;E3#,%7 (e &eicol (e incen(iu, (e e*ul#, $o . #"&l#s#te
in(e&en(ent, l# (ist#nte no"#te, s#u co"&#ti"ent#te '#t# (e #lte constuctii
s#u inst#l#tii, i# &otiunile (e constuctie #li&ite oi in*lo%#te $o . se&##te (e
estul constuctiei, &in ele"ente (e co"&#ti"ent#e coes&un!#to#e, #$#n(
in $e(ee si &e$e(eile #t. 4.1.=. si 4.1.>.
3.4.3. L# constuctii in(e&en(ente, &otiuni, s&#tii oi Mnc#&ei cu &eicol
(e e-&lo!ie - c#te*oiile A si ; 6;E3#,%7 - se $o &eci!# si (eli"it# o%li*#toiu
!onele (e &otectie &#n# l# c#e te%uie #si*u#te "#suile s&eci.ce #cesto#.
C+n*+(,a( #a *+c
3.4.8. Con'o"#e# l# 'oc # constuctiilo si co"&#ti"entelo (e
incen(iu (estin#te &o(uctiei si1s#u (e&o!it#ii, $# #$e# Mn $e(ee &e$e(eile
108
#t. 4.4.3. l# 4.4.10. si cele s&eci.ce #cesto#, #si*u#n( in(e&linie# con(itiilo
(e coel#tie (inte c#te*oi# (e &eicol, *#(ul (e e!istent# l# 'oc, nu"#ul (e
ni$elui si #i# constuit#.
3.4.3. Aiile constuite #le constuctiilo si co"&#ti"entelo (e incen(iu
si nu"#ul (e ni$elui #("ise &entu constuctii (e &o(uctie si1s#u (e&o!it#e,
sunt cele &eci!#te Mn t#%el 3.4.3.
3.4.=. Nu se eco"#n(# (is&unee# inc#&eilo si s&#tiilo inc#(#te in
c#te*oi# A s#u ; 6;E3#,%7 (e &eicol (e incen(iu, in su%soluile constuctiilo
su&#te#ne, i# #tunci c#n( #ce#st# este 5usti.c#t# te/nic nu"#i in con(itiile
se&##ii &in &l#nseu e!istent l# e-&lo!ie.
3.4.>. In s&#tiile (e &o(uctie nu se $o (e&o!it# li%e "#tei#le s#u
su%st#nte 6co"%usti%ile s#u inco"%usti%ile7, (ec#t Mn c#ntit#tile si sotuile
stict neces#e ?u-ului te/nolo*ic &entu un sc/i"% (e lucu.
Ta"# &%$%&%
Aii constuite si nu"# (e ni$elui #("ise &entu constuctii si co"&#ti"ente
(e incen(iu #le constuctiilo (e &o(uctie si1s#u (e&o!it#e
C#te*oi#
(e &eicol
(e
incen(iu
G#(ul
(e
e!istent
# l# 'oc
Nu"#
(e
ni$elui
#("ise
Ai# "#-i"# constuit# 6l# sol7 #("is#
&entu constuctii s#u un co"&#ti"ent (e
incen(iu 6"
4
7
Cl#(ie
&#te
Cl#(ie cu
(ou# ni$elui
Cl#(ie cu tei
s#u "#i "ulte
ni$elui
0 1 4 3 8 3
A, ;
6;E3#%7
I - II = neli"it#t neli"it#t neli"it#t
C
6;E
4
7
I neli"it
#t
neli"it#t neli"it#t neli"it#t
II = neli"it#t 11.>00 >.800
III 3 3.400 3.300 4.=00
IB 4 4.800 4.000 nu se #("it
B 1 1.400 nu se #("it nu se #("it
D
6;E1#7
I - II neli"it
#t
neli"it#t neli"it#t neli"it#t
III 3 =.300 3.400 3.300
IB 4 3.300 4.=00 nu se #("it
B 1 1.300 nu se #("it nu se #("it
E
6;E1%7
I - II neli"it
#t
neli"it#t nu se #("it neli"it#t
III 3 >.800 =.300 3.300
IB 4 3.300 4.=00 nu se #("it
B 4 4.=00 1.300 nu se #("it
NOTA: *. Ariile construite se pot ma/ora cu *!!I pentru constructiile si
compartimentele de incendiu echipate cu instalatii automate de stingere, sau
cu 0!I pentru cele prevazute cu sisteme corespunzatoare pentru evacuarea
fumului si a gazelor 1er(inti produse 8n timpul incendiului, respectiv cu %0I
pentru cele echipate cu instalatii automate de semnalizare a incendiilor.
"a/orarile mentionate nu se cumuleaza.
109
%. 5a constructii si compartimente de incendiu cu doua sau mai multe
niveluri, se poate mari aria parterului acestora in limitele admise numai pentru
constructii parter, daca planseul de deasupra parterului este C! &CA*),
rezistent la foc minimum % : ore si nu are goluri.
.. In cazuri /usti1cate tehnic, investitorii pot sta(ili arii construite mai
mari pe proprie raspundere, prin hotarari scrise ale consiliilor de conducere
respective. In aceleasi conditii, la constructii de gradul II de rezistenta la foc
pot mari numarul de niveluri daca procesul tehnologic o impune, cu conditia
luarii unor masuri de protectie care sa reduca posi(ilitatile de propagare a
incendiilor de la un nivel la altul.
3.4.8. Pin con'o"#e# s&#tiilo (e &o(uctie si1s#u (e&o!it#e se $#
u"#i li"it#e# &osi%ilit#tilo (e &o&#*#e # 'ocului si # 'u"ului, #si*u#n(u-
se (is&unee# celo &eiculo#se Mn !one (istincte si cu lu#e# "#suilo (e
&otectie neces#e.
3.3. ALCATUIRI CONSTRUCTIBE
3.3.1. Constuctiile (e &o(uctie si1s#u (e&o!it#e se #lc#tuiesc
coes&un!#to &e$e(eilo su%c#&. 4.3. #l no"#ti$ului, Mn(e&linin(
&e'o"#ntele #("ise.
3.3.4. Pin "o(ul (e #lc#tuie si e#li!#e, ele"entele (e constuctie
utili!#te nu te%uie s# &o&#*e 'ocul cu usuint#.
3.3.3. Goluile inteio#e constucti$e #le ele"entelo (e constuctie $o
#$e# continuit#te# Mnteu&t#, #st'el Mnc#t s# nu '#$oi!e!e &o&#*#e# 'u"ului
si # 'ocului Mn constuctie.
3.3.8. Inc#&eile si s&#tiile Mnc/ise Mnc#(#te Mn c#te*oi# D 6;E1#7 (e
&eicol (e incen(iu, te%uie s# #i%e &eeti si &l#nsee C0 6CA17.
3.3.3. Pl#'o#nele '#lse 6inco"%usti%ile s#u co"%usti%ile7 nu sunt #("ise
l# Mnc#&ei si s&#tii Mnc/ise Mnc#(#te Mn c#te*oiile A s#u ; 6;E3#,%7 (e &eicol
(e incen(iu.
3.3.=. Ele"entele (e constuctie c#e (eli"ite#!# s&#tii cu &eicol (e
e-&lo!ie, (in c#te*oiile A si ; 6;E3#,%7 (e &eicol (e incen(iu, $o . C0 6CA17,
i# #tunci c#n( le se&## (e estul constuctiei si e!istente l# e-&lo!ie.
3.3.>. Gin!ile, #"&ele, &o(estele si te&tele sc#ilo inteio#e (e
cicul#tie 'unction#l# l# &l#t'o"e (e lucu - '## locui &e"#nente (e "unc# -
&ot . #lc#tuite si e#li!#te (in "#tei#le C0 6CA17 si neMnc/ise Mn c#se (e sc#i
&o&ii.
3.3.8. Inc#&eile (e (e&o!it#e cu #i# "#i "#e (e 3= "
4
, se #lc#tuiesc
si e#li!e#!# con'o" &e$e(eilo #t. 4.3.83. si 4.3.8=., &ecu" si #
&e$e(eilo s&eci.ce #cesto#.
3.3.2. S&#tiile, Mnc#&eile si constuctiile Mnc#(#te Mn c#te*oi# A s#u ;
6;E3#,%7 (e &eicol (e incen(iu, se #lc#tuiesc &oti$it &e$e(eilo #t. 4.3.30.
l# 4.3.=0. (in &e!entul no"#ti$ si # e*le"ent#ilo te/nice s&eci.ce.
110
3.8. LIMITAREA PROPAGARII @OCULUI SI A @UMULUI
3.8.1. Co"&#ti"entele (e incen(iu constituite con'o" &e$e(eilo
no"#ti$ului, se se&## (e estul constuctiei &in ele"ente coes&un!#to#e
c#te*oiei (e &eicol (e incen(iu si (ensit#tii s#cinii te"ice #si*u#n( ni$elul
(e &e'o"#nt# no"#t.
In #cel#si "o( $o . se&##te Mnte ele si &otiuni #le constuctiei
Mnc#(#te Mn c#te*oii (e &eicol (e incen(iu (i'eite.
3.8.4. In inteioul co"&#ti"entelo (e incen(iu, se &e$#( ele"ente
(es&#tito#e oi!ont#le si1s#u $etic#le, c#e s# M"&ie(ice &o&#*#e# 'ocului si
# 'u"ului &e #ii "#i constuite.
3.8.3. Ele"entele (e constuctie utili!#te &entu M"&ie(ic#e# &o&#*#ii
'ocului si # 'u"ului $o . (e ti&ul celo st#%ilite Mn su%c#&. 4.8. (in no"#ti$,
&ecu" si #t. 4.3.3=. l# 4.3.83.
3.8.8. In constuctiile &#te, Mnc#(#te Mn c#te*oiile C, D s#u E 6;E4,
;E1#,%7 (e &eicol (e incen(iu se #("ite se&##e# c#te*oiilo "#i
&eiculo#se 6C s#u D 6;E4 oi ;E1#77, cu #i# "#i "#e (e 800 "
4
s#u cu un
$olu" "#i "#e (e 10I (in cel #l co"&#ti"entului (e incen(iu, &in &eeti C0
6CA17 si e!istenti l# 'oc "ini"u" 3 oe #tunci c#n( se&## c#te*oi# C 6;E47
'#t# (e c#te*oi# D s#u E 6;E1#,%7 si es&ecti$ 4 oe c#n( se&## c#te*oi# D
6;E1#7 '#t# (e c#te*oi# E 6;E1%7 (e &eicol (e incen(iu 6c# Mnlocuitoi #i
&eetilo #nti'oc7.
3.8.3. In c#(ul co"&#ti"entelo (e incen(iu #le constuctiilo (e
&o(uctie si1s#u (e&o!it#e (e *#(ul I I III (e e!istent# l# 'oc, #tunci c#n(
(in "oti$e 'unction#le se &e$#( &eeti inteioi C0 6CA17 cu e!istent# l# 'oc (e
"ini"u" 1 o#, c#e se&## Mnte ele Mnc#&ei (in #cee#si c#te*oie (e incen(iu
A, ; s#u C 6;E3#,% s#u ;E47, *oluile (e cicul#tie (in #cesti &eeti se
&ote5e#!# cu usi e!istente l# 'oc 83 (e "inute, ec/i&#te cu (is&o!iti$e (e
#utoMnc/i(ee s#u Mnc/i(ee #uto"#t# Mn c#! (e incen(iu.
Ace#st# &e$e(ee nu este o%li*#toie &entu *oluile (e cicul#tie (inte
*u&ui (e Mnc#&ei (in #cee#si c#te*oie (e &eicol (e incen(iu, c#e &in
Mnsu"#e# #iilo #u "#i &utin (e 800 "
4
.
3.8.=. In &eetii (e se&##e # c#selo (e sc#i si # #scenso#elo, '#t# (e
Mnc#&ei s#u *u&ui (e Mnc#&ei (e c#te*oi# C 6;E47 (e &eicol (e incen(iu cu
#i# "#i "#e (e 800 "
4
, *oluile (e cicul#tie se &ote5e#!# cu usi e!istente l#
'oc 83 "inute, ec/i&#te cu (is&o!iti$e (e #utoMnc/i(ee s#u Mnc/i(ee #uto"#t#
Mn c#! (e incen(iu.
Atunci c#n( &eetii (e se&##e # c#selo (e sc#i si #i #scenso#elo
sunt e!istenti l# e-&lo!ie coes&un!#to c#te*oiilo A s#u ; 6;E3#,%7 (e
&eicol, in(i'eent (e #i# #cesto#, *oluile (e cicul#tie 'unction#l# se
&ote5e#!# coes&un!#to &e$e(eilo #t. 4.8.8=. l# 4.8.88.
3.8.>. Peetii si &l#nseele (e se&##e # #ne-elo te/nico-soci#le,
l#%o#to#elo si #telieelo #ne-# '#t# (e s&#tiile (in c#te*oiile A s#u ;
6;E3#,%7 (e &eicol (e incen(iu, te%uie s# .e e!istente l# e-&lo!ie, i# *oluile
(e co"unic#e stict 'unction#le (in #ceste# &ote5#te coes&un!#to
&e$e(eilo #t. 4.8.80. l# 4.8.30.
3.8.8. Peetii (es&#titoi (inte s&#tiile (in c#te*oi# C 6;E47 (e &eicol
(e incen(iu si #ne-ele te/nico-soci#le, l#%o#to#ele si #telieele #ne-# #le
111
#cesto# 6cu e-ce&ti# *u&uilo s#nit#e7, te%uie s# .e C0 6CA17 cu e!istent#
l# 'oc (e "ini"u" 4 oe. Goluile (e co"unic#e (in #cesti &eeti se
&ote5e#!# cu usi e!istente l# 'oc cel &utin 83 "inute, ec/i&#te cu (is&o!iti$e
(e #utoMnc/i(ee s#u Mnc/i(ee #uto"#t# in c#! (e incen(iu.
Pl#nseele (e se&##e $o . C0 6CA17, e!istente l# 'oc "ini"u" 83 (e
"inute, i# e$entu#lele *olui (in #ceste# &ote5#te cu ele"ente (e Mnc/i(ee
e!istente l# 'oc "ini"u" 83 (e "inute.
3.8.2. In s&#tiile Mnc/ise 6Mnc#&eile7 &entu &o(uctie (in c#te*oiile C, D
s#u E 6;E4 s#u ;E1#,%7 (e &eicol (e incen(iu, este #("is# e#li!#e# %iouilo
(estin#te &eson#lului c#e con(uce ne"i5locit &o(ucti# 6"#isti,
su&#$e*/etoi, con(ucee, etc7, cu ele"ente C0 6CA17 si c#e &ot #$e#
'eeste cu *e#"ui s&e s&#tiul (e &o(uctie.
3.8.10. Pentu li"it#e# &o&#*#ii 'ocului si # 'u"ului Mn s&#tiile Mnc/ise
6c#"eele7 cu #ii li%ee 6'## &eeti inteioi7 "#i "#i (e 10.800"
4
, (in
c#te*oiile A, ; si C 6;E3#,% si ;E47 (e &eicol (e incen(iu, su% t#$#nul
6int#(osul &l#nseului7 #cesto# se &e$#( siste"e (e e$#cu#e # 'u"ului si
*#!elo .e%inti, #lc#tuite (in (is&o!iti$e &entu e$#cu#e# &o(uselo #(eii si
ec#ne C0 6CA17, con'o" &e$e(eilo #t. 4.3.3=. l# 4.3.83.
3.3. EBACUARE @UM 6DES@UMARE7
3.3.1. Asi*u#e# e$#cu#ii 'u"ului 6(es'u"#e7 &in ti#5 n#tu#l,
o*#ni!#t s#u "ec#nic, se e#li!e#!# con'o" &e$e(eilo #t. 4.3.1. l# 4.3.30.
#le no"#ti$ului, es&ect#n(u-se si con(itiile s&eci.ce.
3.3.4. Este o%li*#toie #si*u#e# e$#cu#ii 'u"ului l# constuctiile (e
&o(uctie si cele (e (e&o!it#e &eci!#te in no"#ti$.
Dis&o!iti$ele &entu e$#cu#e# 'u"ului &in ti#5 n#tu#l-o*#ni!#t, &ot .
(is&use Mn #co&eis s#u Mn tei"e# su&eio## # &eetilo e-teioi 6situ#tie, Mn
c#e &ot #si*u# (es'u"#e# nu"#i &e "#-i"u" 30 " #(#nci"e # Mnc#&eii7.
Dis&o!iti$ele $o #si*u# su&#'#t# li%e# no"#t# in c#!uile si con(itiile
st#%ilite (e no"#ti$, u"#in(u-se (isti%uie# lo c#t "#i uni'o"#.
3.3.3. Constuctiile &entu (e&o!ite si Mnc#&eile &entu (e&o!it#e cu
#i# "#i "#e (e 3= "
4
, Mnc#(#te Mn c#te*oiile A, ; s#u C 6;E3#,% s#u ;E47 (e
&eicol (e incen(iu, $o #$e# #si*u#t# e$#cu#e# 'u"ului 6(es'u"#e#7 &in
ti#5 n#tu#l-o*#ni!#t, cu (is&o!iti$e #$#n( su&#'#t# li%e# Mnsu"#t# (e cel
&utin 1I (in #i# s&#tiilo es&ecti$e, s#u siste" "ec#nic coes&un!#to.
3.3.8. C#sele (e sc#i Mnc/ise, c#e nu #u 'eeste s&e e-teio si (u&#
c#!, Mnc#&eile t#"&on (e #cces l# #ceste#, $o #$e# #si*u#te &osi%ilit#ti (e
e$#cu#e # 'u"ului 6(es'u"#e7, &in ti#5 n#tu#l-o*#ni!#t.
3.3.3. In to#te situ#tiile e-ce&t#n( c#sele (e sc#i e$#cu#e# n#tu#l -
o*#ni!#t# # 'u"ului se &o#te Mnlocui cu e$#cu#e "ec#nic# # #cestui#,
#lc#tuit# si e#li!#t# con'o" &e$e(eilo no"#ti$ului.
3.3.=. Atunci c#n( se #si*u# siste"e (e e$#cu#e # 'u"ului si *#!elo
.e%inti &o(use Mn c#! (e incen(iu 6con'o" #t. 3.8.10.7, nu "#i este
o%li*#toie e$#cu#e# 'u"ului 6(es'u"#e7.
112
3.3.>. E$#cu#e# 'u"ului 6(es'u"#e#7 (in s&#tiile (e (e&o!it#e $# .
in(e&en(ent# (e ce# # s&#tiilo (e &o(uctie, in(i'eent (e "o(ul Mn c#e se
e#li!e#!# 6&in ti#5 n#tu#l-o*#ni!#t s#u "ec#nic7.
3.3.8. C#n#lele (e e$#cu#e # 'u"ului 6(es'u"#e7 c#e st#%#t s&#tii oi
inc#&ei cu #lte 'unctiuni s#u c#te*oii, (e &eicol (e incen(iu (ec#t cele &entu
c#e sunt &e$#!ute, $o #$e# &eetii #st'el e#li!#ti inc#t s# in(e&line#sc#
con(itiile i"&use (e 'unctiunile si c#te*oiile (e &eicol es&ecti$e.
3.=. CAI DE EBACUARE NN CAC DE INCENDIU
3.=.1. Constuctiile (e &o(uctie si1s#u (e&o!it#e $o #$e# #si*u#te c#i
(e e$#cu#e Mn c#! (e incen(iu Mn nu"# su.cient, coes&un!#to (is&use,
#lc#tuite si (i"ension#te, &oti$it &e$e(eilo #t. 4.=.1. l# 4.=.>8. si #le celo
s&eci.ce.
L# (e&o!itele '## &eson#l &e"#nent (e lucu, nu este o%li*#toie
#si*u#e# c#ilo (e e$#cu#e in c#! (e incen(iu.
3.=.4. In constuctiile (e &o(uctie si1s#u (e&o!it#e, &ot . consi(e#te
c#i (e e$#cu#e si cele c#e tec &in:
#7 Mnc#&ei s#u s&#tii (in c#te*oiile D s#u E 6;E1#,%7 (e &eicol (e
incen(iu, (#c# se$esc l# e$#cu#e# &eso#nelo (in s&#tiile (e
&o(uctie Mn$ecin#te s#u (in #ne-ele te/nico-soci#le #le #cesto#,
&ecu" si Mn c#!uile st#%ilite l#
#t. 3.=.3. si 3.=.=.A
%7 Mnc#&ei s#u s&#tii (in c#te*oi# C 6;E47 (e &eicol (e incen(iu, (#c#
se$esc l# e$#cu#e# &eso#nelo (in s&#tiile (e &o(uctie Mn$ecin#te,
#tunci c#n( nu constituie sin*u# lo c#le (e e$#cu#eA # (ou# c#le
(e e$#cu#e &o#te . constituit# tot (e un s&#tiu (in c#te*oi# C
6;E47 (e incen(iu, (#c# t#seele sunt (istincte si se&##te Mnte ele
&in &eeti e!istenti l# 'oc "ini"u" 1 o#, i# *oluile (e cicul#tie
(in #cesti# sunt &ote5#te cu ele"ente (e inc/i(ee coes&un!#to#e,
ec/i&#te cu (is&o!iti$e (e #utoMnc/i(ee s#u Mnc/i(ee #uto"#t# Mn
c#! (e incen(iuA
c7 Mnc#&ei s#u s&#tii (in c#te*oiile A s#u ; 6;E3#,%7 (e &eicol (e
incen(iu, (#c# se$esc l# e$#cu#e# &eso#nelo (in s&#tii (e
&o(uctie s#u (e&o!it#e (in #cee#si c#te*oie (e &eicol (e incen(iu
si nu constituie sin*u# &osi%ilit#te (e e$#cu#e.
3.=.3. E$#cu#e# &eso#nelo (in %iouile (estin#te celo c#e con(uc
ne"i5locit &o(ucti# 6"#isti, su&#$e*/etoi, con(ucee, etc.7 #"&l#s#te Mn
s&#tiul (e &o(uctie s#u (e&o!it#e se &o#te #si*u# nu"#i &in s&#tiul
es&ecti$.
3.=.8. Goluile (e #cces l# sc#ile (e e$#cu#e Mnc/ise (in constuctiile
(e &o(uctie si1s#u (e&o!it#e, se &ote5e#!# &in:
#7 usi &line s#u cu *e#" #"#t, #tunci c#n( #ccesul l# sc## se '#ce (in
s&#tii Mnc/ise 6Mnc#&ei7 (in c#te*oi# D s#u E 6;E1#,%7 (e incen(iuA
%7 usi e!istente l# 'oc "ini"u" 83 (e "inute, #tunci c#n( #ccesul l#
sc## se '#ce (in s&#tii (e &o(uctie Mnc/ise 6Mnc#&ei7 (in c#te*oi# C
6;E47 (e &eicol (e incen(iuA
113
c7 Mnc#&ei t#"&on $entil#te Mn su&#&esiune #$#n( usi e!istente l# 'oc
"ini"u" 83 (e "inute, #tunci c#n( #ccesul l# sc## se '#ce (in
s&#tii (e &o(uctie s#u (e&o!it#e Mnc/ise 6Mnc#&ei7 (in c#te*oiile A
s#u ; 6;E3#,%7 (e &eicol (e incen(iuA
(7 usi e!istente l# 'oc "ini"u" 1 G oe s#u Mnc#&ei t#"&on cu usi (e
83 (e "inute, #tunci c#n( s&#tiile Mnc/ise 6Mnc#&eile7 sunt (e
(e&o!it#e # "#tei#lelo s#u su%st#ntelo co"%usti%ile.
In to#te situ#tiile, usile (e &otectie # *oluilo (e #cces l# c#sele (e
sc#i se ec/i&e#!# cu (is&o!iti$e (e #utoMnc/i(ee.
3.=.3. Goluile (e #cces l# #scenso#e s#u #lte "i5lo#ce (e t#ns&ot &e
$etic#l# 6&#lie7, (in constuctiile (e &o(uctie si1s#u (e&o!it#e se &ote5e#!#
cu:
#7 usi &line C0 6CA17, #tunci c#n( #ccesul se e#li!e#!# (in s&#tii (e
&o(uctie si1s#u (e&o!it#e Mnc/ise 6c#"ee7 Mnc#(#te Mn c#te*oi# D
s#u E 6;E1#,%7 (e &eicol (e incen(iuA
%7 usi e!istente l# 'oc "ini"u" 83 "inute, #tunci c#n( #ccesul se
e#li!e#!# (in s&#tii (e &o(uctie Mnc/ise 6c#"ee7 (in c#te*oi# C
6;E47 (e &eicol (e incen(iuA
c7 Mnc#&ei t#"&on $entil#te Mn su&#&esiune si &e$#!ute cu usi
e!istente l# 'oc "ini"u" 83 (e "inute, #tunci c#n( #ccesul se
e#li!e#!# (in s&#tii (e &o(uctie s#u (e&o!it#e Mnc/ise 6c#"ee7 (in
c#te*oi# A s#u ; 6;E3#,%7 (e &eicol (e incen(iuA
(7 usi e!istente l# 'oc 1 G oe s#u Mnc#&ei t#"&on &e$#!ute cu usi
e!istente l# 'oc 83 (e "inute, #tunci c#n( #ccesul se e#li!e#!# (in
s&#tii Mnc/ise 6c#"ee7 (e (e&o!it#e # "#tei#lelo s#u su%st#ntelo
co"%usti%ile.
Usile (e &otectie # *oluilo (e #cces l# #scenso#e (e &#lie se
ec/i&e#!# cu (is&o!iti$e (e #utoMnc/i(ee s#u (u&# c#!, cu Mnc/i(ee #uto"#t#
Mn c#! (e incen(iu.
3.=.=. Sc#i (e e$#cu#e inteio#e (esc/ise, sunt #("ise Mn constuctiile
(e &o(uctie si1s#u (e&o!it#e, Mn u"#to#ele c#!ui:
#7 constuctii (e *#(ul I I III, Mnc#(#te Mn c#te*oi# E 6;E1%7 (e &eicol
(e incen(iu, (#c# se$esc l# e$#cu#e# &eso#nelo (e l# cel "ult
(ou# ni$elui si Mn tot#l nu"#ul #cesto# nu (e&#seste 100 (e
&eso#neA
%7 constuctii (e *#(ul I - II, (in c#te*oi# D 6;E1#7 (e &eicol (e
incen(iu, (#c# se$esc l# e$#cu#e# &eso#nelo (e l# cel "ult (ou#
ni$elui si Mn tot#l, nu"#ul #cesto# nu (e&#seste 30 (e &eso#neA
c7 constuctii (e *#(ul I - II, (in c#te*oi# C 6;E47 (e &eicol (e
incen(iu, (#c# se$esc l# e$#cu#e# unui sin*u ni$el, i# nu"#ul
tot#l (e &eso#ne este (e "#-i"u" 30A
3.=.>. Gin!ile, #"&ele, &o(estele si te&tele sc#ilo inteio#e (esc/ise
(e e$#cu#e "ention#te l# #t. 3.=.=., te%uie s# Mn(e&line#sc# con(itiile (e
co"&ot#e l# 'oc st#%ilite l# #t. 4.3.33.
In constuctii (e &o(uctie (e *#(ul I I B (e e!istent# l# 'oc in(i'eent
(e c#te*oi# (e &eicol (e incen(iu, #tunci c#n( sc#ile (esc/ise sunt
&e$#!ute nu"#i &entu #ccesul &eson#lului l# "#sini, util#5e, &#s#ele,
114
&l#t'o"e (esc/ise, &l#nsee cu *olui ne&ote5#te, etc. - c#e nu constituie
locui &e"#nente 6.-e7 (e lucu, *in!ile, &o(estele si te&tele #cesto sc#i
(esc/ise (e #cces &ot . C0 6CA17, cu e!istent# l# 'oc (e "ini"u" 13 "inute.
3.=.8. In constuctiile (e &o(uctie si1s#u (e&o!it#e, #"&ele sc#ilo
#'eente su%solului $o . se&##te (e #"&ele sc#ilo su&#te#ne, inclusi$ (e
&#teul constuctiei, (e e*ul#, &in ele"ente (e constuctie C0 6CA17, cu
e!istent# l# 'oc st#%ilit# Mn 'unctie (e (ensit#te# s#cinii te"ice, #si*u#n(u-
se #ccesul l# #"&ele su%te#ne (iect (in e-teio.
E$entu#lele *olui (e #cces 'unction#l inte #"&ele su%solului si cele
su&#te#ne l# ni$elul &#teului, se &ote5e#!# cu ele"ente (e Mnc/i(ee
e!istente l# 'oc 1 G oe ec/i&#te cu (is&o!iti$e (e #utoinc/i(ee.
@#c e-ce&tie #ccesele stict 'unction#le l# su%soluile te/nice, &ecu" si
c#!uile Mn c#e su%solul nu este se&##t (e constucti# su&#te#n# &in
&l#nseu &lin, e!istent l# 'oc.
3.=.2. Pentu e$#cu#e# &eso#nelo (in locuile &e"#nente (e lucu #le
&l#t'o"elo su&#te#ne (e &o(uctie si1s#u (e&o!it#e (esc/ise 6'## Mnc/i(ei
&ei"et#le7, inclusi$ # Mnc#&eilo (e lucu #"en#5#te &e #ceste#, se $o
#si*u# - in(i'eent (e nu"#ul (e ni$elui si c#te*oi# (e &eicol (e incen(iu -
sc#i Mnc/ise s#u (esc/ise (e e$#cu#e, #"&l#s#te, #lc#tuite si e#li!#te
con'o" &e$e(eilo no"#ti$ului.
3.=10. Sc#ile e-teio#e (esc/ise (e e$#cu#e, se #"&l#se#!# si
e#li!e#!# #st'el Mnc#t cicul#ti# utili!#toilo s# nu &o#t# . %loc#t# (e ?#c#ile
s#u 'u"ul &o(us Mn c#! (e incen(iu l# constucti# 6&l#t'o"ele7 &entu c#e se
&e$#(, s#u l# o%iecte situ#te in $ecin#t#te.
3.=.11. L# (ete"in#e# ?u-uilo (e e$#cu#e ce te%uie #si*u#te Mn c#!
(e incen(iu, l# contuctiile (e &o(uctie se i# Mn consi(e#e tot#lul &eson#lului
&e"#nent (in cel "#i nu"eos sc/i"%, st#%ilit &in &oiect.
Pentu (e&o!ite se i# in consi(e#e &eson#lul cu #cti$it#te &e"#nent#,
st#%ilit &in &oiect. Atunci c#n( nu este neces# &e"#nent in (e&o!it,
con(itiile (e e$#cu#e nu sunt o%li*#toii.
3.=.14. C#&#cit#te# (e e$#cu#e # unui ?u- 6C7 se (ete"in# con'o"
t#%el 3.=.14.
Ta"# &%7%1$%
C#&#cit#ti (e e$#cu#e
Constuctii (e &o(uctie si1s#u
(e&o!it#e (in c#te*oi# (e &eicol (e
incen(iu:
C#&#cit#te# (e e$#cu#e 6C7 #
unui ?u- 6nu"# (e &eso#ne7
A - ; 6;E3#,%7 =3
C 6;E47 >3
D - E 6;E1#,%7 20
3.=.13. Ti"&ii (e e$#cu#e, es&ecti$ lun*i"ile "#-i"u" #("ise #le
c#ilo (e e$#cu#e (in constuctiile (e &o(uctie si1s#u (e&o!it#e, sunt
con'o" t#%el 3.=.13.
Ta"# &%7%14%
Ti"& 6lun*i"e7 (e e$#cu#e
115
Constuctii (e
&o(uctie si1s#u
(e&o!it#e
Ti"& (e e$#cu#e 6lun*i"e c#i (e e$#cu#e7
C#te*oi
# (e
&eicol
(e
incen(iu
G#(ul
(e
e!istent
# l# 'oc
In (ou# (iectii (i'eite Int-o sin*u#
(iectie 6coi(o
Mn'un(#t7
Pentu &#teul
constuctiei
Pentu et#5e s#u
su%solui
Pentu &#te,
et#5e, su%solui
secun(e "eti secun(e "eti secun(e "eti
A - ;
6;E3#,%7
I - II >3 30 =3 43 30 40
C
6;E47
I - II 430 100 188 >3 =3 43
III 400 80 130 =0 =3 43
IB 143 30 >3 30 =3 43
B 113 83 =3 43 =3 43
D - E
6;E1#,%7
I - II nu se li"ite#!#
III 430 100 188 >3 =3 43
IB 130 =0 143 30 =3 43
B 143 30 100 80 =3 43
NOTA: Timpul de evacuare &lungimea ma'ima a caii de evacuare) nu se
normeaza 8n toate situatiile 8n care la 1ecare nivel al constructiei se pot a;a
simultan ma'imum *! persoane, indiferent de categoria de pericol de incendiu
si gradul de rezistenta la foc al constructiei.
3.>. INSTALATII DE SEMNALICARE SI STINGERE A INCENDIILOR
3.>.1. Constuctiile (e &o(uctie si1s#u (e&o!it#e se ec/i&e#!# si
(ote#!# cu inst#l#tii si "i5lo#ce (e se"n#li!#e si stin*ee # incen(iilo Mn
con'o"it#te cu &e$e(eile no"#ti$ului si #le e*le"ent#ilo te/nice (e
s&eci#lit#te, &ecu" si su&li"ent#, oi (e cite oi %ene.ci#ul solicit#.
3.>.4. L# st#%ilie# ec/i&#ii si (ot#ii, te%uie s# se #i%# Mn $e(ee
utili!#e# ec/i&#"entelo, inst#l#tiilo, "i5lo#celo si su%st#ntelo
coes&un!#to#e c#te*oiilo (e &eicol (e incen(iu, c##cteisticilo (e
"#ni'est#e # #cesto# si cl#selo (e incen(iu, &ecu" si co"&#ti%ilit#te#
#cesto#, #si*u#n( e#li!#e# si*u#ntei l# 'oc coes&un!#to#e.
3.>.3. Inst#l#tiile (e se"n#li!#e si stin*ee # incen(iilo l# constuctiile
(e &o(uctie si1s#u (e&o!it#e cu &eicol (e incen(iu (eose%it s#u $ulne#%ile
l# incen(iu, $o . #st'el e#li!#te inc#t s# #si*ue &##"etii 'unction#li si Mn
c#!ul unei #$#ii l# ele"entele co"&onente.
3.>.8. In constuctiile (e &o(uctie si1s#u (e&o!it#e "ono%loc, se &ot
&e$e(e /i(#nti (e incen(iu "ont#ti Mn &#(ose#l#, #st'el #"&l#s#ti si e#li!#ti
Mnc#t s# &o#t# . utili!#ti Mn c#! (e incen(iu.
3.8. INSTALATII UTILITARE A@ERENTE CONSTRUCTIILOR
3.8.1. Ec/i&#e#, &oiect#e# si e#li!#e# inst#l#tiilo utilit#e #'eente
constuctiilo (e &o(uctie si1s#u (e&o!it#e, se #si*u# Mn con'o"it#te cu
&e$e(eile e*le"ent#ilo te/nice Mn $i*o#e si #le &e!entului no"#ti$.
116
3.8.4. Inst#l#tiile utilit#e #'eente constuctiilo (e &o(uctie si1s#u
(e&o!it#e $o . coes&un!#to#e c#te*oiilo (e &eicol (e incen(iu (in s&#tiile
es&ecti$e si #st'el &oiect#te si e#li!#te Mnc#t s# e$ite &o(ucee# incen(iilo
si &o&#*#e# 'ocului.
3.8.3. Inst#l#tiile electice $o coes&un(e #lc#tuiii constuctiei
c#te*oiilo (e &eicol (e incen(iu #le s&#tiilo es&ecti$e, #si*u#n( ni$elele
(e &e'o"#nt# #("ise.
3.8.8. Siste"ele si inst#l#tiile (e Mnc#l!ie $o . st#%ilite Mn 'unctie (e
c#te*oiile (e &eicol (e incen(iu, (e "#i"e# constuctiilo si *#(ele (e
e!istent# l# 'oc #si*u#te, .in( inte!is# utili!#e# celo cu 'oc (esc/is Mn
Mnc#&eile, s&#tiile si constuctiile cu &eicol (e incen(iu s#u e-&lo!ie.
3.8.3. S&#tiile si Mnc#&eile Mn c#e se (e*#5# su%st#nte co"%usti%ile, $o
#$e# #si*u#t# e$#cu#e# *#!elo, $#&oilo, &#'ului si # &ul%eilo, &e "#su#
(e*#5#ii lo, #st'el Mnc#t s# nu con(uc# l# 'o"#e# uno concent#tii cu &eicol
(e e-&lo!ie.
3.8.=. Siste"ele (e $entil#e #le Mnc#&eilo si s&#tiilo Mn c#e se
utili!e#!#, "#ni&ule#!# s#u &eluce#!# su%st#nte in?#"#%ile, $o .
in(e&en(ente (e celel#lte siste"e (e $entil#e #le constuctiei.
3.8.>. Siste"ele si inst#l#tiile (e $entil#e #'eente (e&o!itelo cu #i#
"#i "#e (e 3= "
4
, &entu "#tei#le s#u su%st#nte co"%usti%ile, $o .
in(e&en(ente (e #lte siste"e s#u inst#l#tii (e $entil#e #le constuctiei.
3.2. CAI DE ACCES, INTERBENTIE SI SALBARE
3.2.1. Constuctiile (e &o(uctie si1s#u (e&o!it#e $o #$e# #si*u#te c#i
(e #cces, inte$entie si s#l$#e Mn c#! (e incen(iu, #st'el (is&use si e#li!#te
Mnc#t 'otele (e inte$entie s# &o#t# #ction# Mn ti"& c#t "#i scut si Mn con(itii
(e si*u#nt#.
3.2.4. De e*ul#, constuctiile (e &o(uctie si1s#u (e (e&o!it#e te%uie
s# .e #ccesi%ile #utos&eci#lelo (e inte$entie &e cel &utin (ou# l#tui. @#c
e-ce&tie constuctiile cu #i# (es'#su#t# (e "#-i"u" (e 4.000"
4
, l# c#e
#ccesul (e inte$entie &o#te . &e o l#tu#.
3.2.3. C#ile e-teio#e (e #cces &entu #utos&eci#le, e#li!#te con'o"
&e$e(eilo no"#ti$ului, te%uie s# &e"it# inte$enti# Mn s&eci#l l# !onele
"#i &eiculo#se #le constuctiei, l# (esc/i(eile 6&ote5#te s#u ne&ote5#te7 (in
&eetii e-teioi, &ecu" si l# susele (e #li"ent#e cu #&#.
3.2.8. C#ile (e cicul#tie inteio## st#%ilite &entu inte$entie Mn c#! (e
incen(iu $o . #lc#tuite, ec/i&#te si "#c#te coes&un!#to, #st'el Mnc#t s# .e
uso (e ecunoscut (e c#te &eson#lul (e inte$entie.
117
3.10. DOTAREA CU MI<LOACE TE9NICE DE STINGERE A INCENDIILOR SI
SERBICIUL DE POMPIERI
3.10.1. Constuctiile (e &o(uctie si1s#u (e&o!it#e se (ote#!# cu
"i5lo#ce te/nice (e stin*ee # incen(iilo coes&un!#to#e cl#selo (e incen(iu
(in Mnc#&eile si s&#tiile #cesto#.
3.10.4. De e*ul#, se &e$#( stin*#to#e &ot#ti$e 6(e ti&
coes&un!#to7, &e$#!#n(u-se, un stin*#to (e "ini"u" = F* l# "#-i"u"
130 "
4
#ie (es'#su#t# (in c#te*oiile A, ; s#u C 6;E3#,% s#u ;E47 si es&ecti$
400 "
4
l# c#te*oiile D si E 6;E1#,%7, (# "ini"u" (ou# stin*#to#e &e .ec#e
ni$el #l constuctiei.
3.10.3. In Mnc#&eile si s&#tiile cu #i# (es'#su#t# "#i "#e (e 300"
4
si
Mn c#e se &ot #?# lic/i(e co"%usti%ile se &e$#( si stin*#to#e t#ns&ot#%ile,
eco"#n(#n(u-se un stin*#to (e "ini"u" 30 F* l# .ec#e 300 "
4
.
3.10.8. In s&#tiile si Mnc#&eile Mnc/ise &entu &#c#e# #uto$e/iculelo
se eco"#n(# #si*u#e# # "ini"u" un stin*#to &ot#ti$ l# .ec#e 10 locui
(e &#c#e, &ecu" si stin*#to#e t#ns&ot#%ile con'o" &e$e(eilo #t.
3.10.3.
3.10.3. In #'## (e "i5lo#cele te/nice (e stin*ee &eci!#te l# #t.
3.10.4. l# 3.10.8., s&#tiile, Mnc#&eile, co"&#ti"entele si constuctiile (e
&o(uctie si1s#u (e&o!it#e se (ote#!#, (u&# c#!, cu l#!i cu nisi&, &#noui
&entu incen(iu, etc., Mn 'unctie (e su%st#ntele utili!#te si con(itiile s&eci.ce.
3.10.=. Mi5lo#cele te/nice (e stin*ee cu c#e se ec/i&e#!# si (ote#!#
constuctiile (e &o(uctie si1s#u (e&o!it#e $o . #st'el (is&use Mnc#t s# .e uso
#ccesi%ile &eson#lului in c#! (e incen(iu.
3.10.>. O*#ni!#e# se$iciului (e &o"&iei, ec/i&#e# si (ot#e#
#cestui#, se st#%ilesc &oti$it e*le"ent#ilo te/nice Mn 'unctie (e &eicolul (e
incen(iu si $ulne#%ilit#te, &ecu" si ni$elul (e ec/i&#e cu inst#l#tii (e
se"n#li!#e si stin*ee #l constuctiei.
3.10.8. De e*ul#, constuctiile s#u *u&uile (e constuctii (e &o(uctie
si1s#u (e&o!it#e $o #$e# constituite se$icii (e &o"&iei #tunci c#n( #i#
(es'#su#t# tot#l# este "#i "#e (e 3.000"
4
si c#te*oiile A, ; si C 6;E3#,% si
;E47 (e &eicol (e incen(iu e&e!int# &este 30I. ;ene.ci#ii &ot st#%ili
constituie# se$iciului (e &o"&iei si l# #ii (es'#su#te "#i "ici.
3.10.2. Ni$elul (e (ot#e si inc#(#e cu &eson#l #l se$iciului (e
&o"&iei se st#%ileste Mn 'unctie (e &eiculo!it#te, #"&l#s#e, $ulne#%ilit#te#
l# incen(iu si e'ectele unui e$entu#l incen(iu, #$#n( in $e(ee si scen#iile (e
si*u#nt# l# 'oc con'o" e*le"ent#ilo te/nice s&eci.ce.
CAP.=. PER@ORMANTE SPECI@ICE CONSTRUCTIILOR DE PRODUCTIE
SI1SAU DEPOCITARE
118
=.1. PER@ORMANTE ALE TIPURILOR DE CONSTRUCTII DE PRODUCTIE
SI1SAU DEPOCITARE
C+nst(!ctii d ti- +"isn!it
=.1.1. Constuctiile (e &o(uctie si1s#u (e&o!it#e (e ti& o%isnuit sunt
cele c#e nu se inc#(e#!# in ti&uile (e constuctii "ono%loc s#u %lin(#te.
Constuctiile, s&#tiile si Mnc#&eile (e &o(uctie $o #$e# st#%ilite
si &eci!#te c#te*oiile (e &eicol (e incen(iu. L# cele (e (e&o!it#e $o .
&eci!#te c#te*oiile (e &eicol (e incen(iu si cl#sele (e &eiculo!it#te, st#%ilite
con'o" no"#ti$ului.
=.1.4. Constuctiile (e &o(uctie si1s#u (e&o!it#e &ot . (e *#(ul I I B
(e e!istent# l# 'oc, Mn con(itiile es&ect#ii coel#tiei (inte *#(ul (e
e!istent#, c#te*oi# (e &eicol (e incen(iu, nu"#ul (e ni$elui si #i#
co"&#ti"entului (e incen(iu, con'o" #ticol si t#%el 3.4.3., &ecu" si #
con(itiilo (e &otectie coes&un!#to#e.
In c#!uile Mn c#e se utili!e#!# lic/i(e co"%usti%ile Mn c#ntit#ti "#i "#i
(ecOt cele &e$#!ute Mn no"#ti$, se i#u "#sui te/nice su&li"ent#e,
coes&un!#to e*le"ent#ilo s&eci.ce #cesto#.
=.1.3. Constuctiile o%isnuite &ot . #"&l#s#te in(e&en(ent s#u *u&#te
oi co"#s#te cu #lte constuctii (e &o(uctie si1s#u (e&o!it#e Mn li"itele
co"&#ti"entelo (e incen(iu #("ise si in con(itiile st#%ilite in no"#ti$.
Constuctiile (e &o(uctie si1s#u (e&o!it#e, (e e*ul# nu se *u&e#!#
s#u co"#se#!# cu cl#(ii ci$ile 6&u%lice7, .in( o%li*#toie co"&#ti"ent#e# lo
&oti$it &e$e(eilo no"#ti$ului.
@#c e-ce&tie constuctiille cu 'unctiuni "i-te, l# c#e se #si*u# "#suile
(e &otectie coes&un!#to#e #cesto#.
=.1.8. Constuctiile (e &o(uctie si1s#u (e&o!it#e o%isnuite, se
#"&l#se#!# '#t# (e #lte constuctii Mn$ecin#te l# (ist#ntele (e si*u#nt#
&e$#!ute Mn #t. 4.4.4., s#u se co"&#ti"ente#!# &in &eeti #nti'oc si, (u&#
c#!, e!istenti l# 'oc s#u l# e-&lo!ie con'o" no"#ti$ului.
=.1.3. Pin con'o"#e# constuctiilo (e &o(uctie si1s#u (e&o!it#e se
$# u"#i (is&unee# s&#tiilo cu c#te*oii (e &eicol (e incen(iu &eiculo#se
&e c#t &osi%il, Mn !one (istincte si #si*u#te "#suile (e &otectie l# 'oc
coes&un!#to#e, #st'el MncOt Mn c#! (e incen(iu s# nu .e #'ect#te #ii "#i
constuite oi s# &un# Mn &eicol o%iecte Mn$ecin#te s#u ele s# .e &eiclit#te (e
$ecin#t#ti.
=.1.=. Constuctiile (e &o(uctie si1s#u (e&o!it#e se e#li!e#!# (in
"#tei#le si ele"ente (e constuctie coes&un!#to#e *#(ului (e e!istent# l#
'oc #si*u#t, con'o" #t. 4.1.8. l# 4.1.18., #st'el #lc#tuite inc#t s# nu con(uc#
l# &o&#*#e# uso## # 'ocului .
=.1.>. In inteioul co"&#ti"entelo (e incen(iu, &eetii si &l#nseele
&e$#!ute 'unction#l, $o #si*u# si li"it#e# &o&#*#ii 'ocului si # 'u"ului,
con'o" &e$e(eilo no"#ti$ului.
=.1.8. Inte &otiunile (e constuctii in(e&en(ente 'unction#l (#
co"#s#te Mn c#(ul unui co"&#ti"ent (e incen(iu, se &e$#( ele"ente
(es&#tito#e 6&eeti, &l#nsee7 C0 6CA17 cu e!istent# l# 'oc (ete"in#t# in
119
'unctie (e (ensit#te# s#cinii te"ice ce# "#i "#e # s&#tiilo #(i#cente, '## #
. "#i "ic# (e 1 G oe.
Atunci cOn( se&## Mnc#&ei s#u s&#tii cu &eicol (e e-&lo!ie - c#te*oiile
A s#u ; 6;E3#,%7 : ele"entele (es&#tito#e es&ecti$e $o . si e!istente l#
e-&lo!ie.
=.1.2. Inc#&eile (e (e&o!it#e # "#tei#lelo si su%st#ntelo
co"%usti%ile cu #i# "#i "#e (e 3="
4
, se co"&#ti"ente#!# '#t# (e estul
constuctiei con'o" no"#ti$ului. L# #ceste inc#&ei (e (e&o!it#e, si l# c#sele
(e sc#i (e e$#cu#e Mnc/ise 6'## 'eeste7, este o%li*#toie #si*u#e#
e$#cu#ii 'u"ului 6(es'u"#e#7, con'o" &e$e(eilo #t. 4.3.1. l# 4.3.33.
=.1.10. In constuctiile (e &o(uctie si1s#u (e&o!it#e o%isnuite $o .
#si*u#te c#i (e e$#cu#e # &eso#nelo coes&un!#to (isti%uite, #lc#tuite,
e#li!#te si (i"ension#te, Mn con'o"it#te cu &e$e(eile #t. 4.=.1. l# 4.=.>8. si
#t. 3.=.1. l# 3.=.13. L# (e&o!itele '## locui &e"#nente (e lucu, nu este
o%li*#toie #si*u#e# c#ilo (e e$#cu#e in c#! (e ince(iu.
=.1.11. Constuctiile (e &o(uctie si1s#u (e&o!it#e o%isnuite se
ec/i&e#!# cu inst#l#tii (e se"n#li!#e si stin*ee # incen(iilo, &oti$it
&e$e(eilo e*le"ent#ilo (e s&eci#lit#te. In #'## (e (o"eniul o%li*#toiu (e
ec/i&#e, %ene.ci#ii &ot st#%ili &e$e(ee# uno #st'el (e inst#l#tii si in #lte
c#!ui.
=.1.14. Inst#l#tiile utilit#e #'eente constuctiilo 6electice, te"ice,
s#nit#e, $entil#e etc.7 se #si*u# si e#li!e#!# con'o" &e$e(eilo
e*le"ent#ilo (e s&eci#lit#te.
=.1.13. Pentu inte$entie Mn c#! (e incen(iu, constuctiile o%isnuite (e
&o(uctie si1s#u (e&o!it#e, $o #$e# #si*u#te c#i e-teio#e (e #cces si
cicul#tie &entu #utos&eci#le (e inte$entie (e e*ul#, &e cel &utin (ou# l#tui.
@#c e-ce&tie constuctiile cu #i# (es'#su#t# (e "#-i"u" 300 "
4
, c#e &ot .
#ccesi%ile &e o l#tu#.
C#ile inteio#e (estin#te &eson#lului (e inte$entie Mn c#! (e incen(iu,
$o . coes&un!#to #lc#tuite si e#li!#te, (e e*ul#, constituite (in cicul#tiile
'unction#le #le constuctiei. C#ile inteio#e (e inte$entie $o #si*u# #ccesul
uso Mn !onele si Mnc#&eile st#%ilite cu &eicol (e incen(iu, &ecu" si l#
inst#l#tiile si (is&o!iti$ele (e si*u#nt# l# 'oc &e$#!ute, "#c#n(u-se
coes&un!#to.
=.1.18. Dot#e# constuctiilo si inst#l#tiilo cu "i5lo#ce te/nice (e
stin*ee Mn c#! (e incen(iu si constituie# se$iciului (e &o"&iei, se #si*u#
con'o" &e$e(eilo #t. 3.10.1. l# 3.10.2.
C+nst(!ctii ,+n+"#+c
=.1.13. Constuctiile (e &o(uctie si1s#u (e&o!it#e "ono%loc, sunt
consi(e#te cele c#e #u l#ti"e# "#i "#e (e >4 " si #i# constuit#
&este 40.000 "
4
.
Gu&#e# s#u co"#s#e# "#i "ulto co"&#ti"ente (e incen(iu,
se&##te cu &eeti #nti'oc si #$On( *#(e (e e!istent# l# 'oc (i'eite 6I I B7, nu
constituie o constuctie "ono%loc Mn sensul &e$e(eilo no"#ti$ului, ci o
*u&#e (e co"&#ti"ente (e incen(iu in(e&en(ente, l# .ec#e #si*u#n(u-se
Mn(e&linie# con(itiilo (e si*u#nt# l# 'oc s&eci.ce. Co"&#ti"entele (e
120
incen(iu $o cu&in(e (e e*ul# #cti$it#ti in(e&en(ente, l# c#e se #&lic#
"#suile coes&un!#to#e (e &otectie.
=.1.1=. Constuctiile "ono%loc te%uie s# Mn(e&line#sc# con(itiile (e
Mnc#(#e Mn *#(ul I s#u II (e e!istent# l# 'oc, eco"#n(On(u-se se&##e#
#cesto# Mn co"&#ti"ente (e incen(iu, con'o" &e$e(eilo #ticol si t#%el
3.4.3. (in no"#ti$. Constuctiile "ono%loc $o Mn(e&lini con(itiile (e
&e'o"#nt# l# 'oc s&eci.ce #cesto#.
=.1.1>. Constuctiile "ono%loc se #"&l#se#!# in(e&en(ent, cel &utin l#
(ist#ntele (e si*u#nt# no"#te '#t# (e #lte constuctii Mn$ecin#te,
eco"#n(On(u-se (u%l#e# #cesto#.
=.1.18. Potiunile (e constuctie cu &eicol "#e (e incen(iu se $o
(is&une Mn !one (istincte, (e e*ul#, #(i#cent Mnc/i(eilo &ei"et#le #le
#cesto# si &e cOt &osi%il *u&#te.
=.1.12. In constuctiile "ono%loc, s&#tiile si co"&#ti"entele (e
incen(iu (in c#te*oiile A, ; si C 6;E3#,% si ;E47 (e &eicol (e incen(iu se
&e$#( Mn &#tile lo su&eio#e 6tei"e# su&eio## # &eetilo e-teioi si1s#u
#co&eis7 cu (is&o!iti$e (e e$#cu#e # 'u"ului 6(es'u"#e7 Mn c#! (e incen(iu,
e#li!#te con'o" &e$e(eilo #t. 4.3.1. l# 4.3.33., #$On( su&#'#t# Mnsu"#t#
(e cel &utin 0,4I (in #i# Mnc#&eilo s#u co"&#ti"entelo es&ecti$e, s#u cu
e$#cu#i "ec#nice.
=.1.40. In constuctiile si s&#tiile inc/ise 6'## &eeti (es&#titoi
inteioi7, cu #ii li%ee "#i "#i (e 10.800"
4
#le constuctiilo "ono%loc, si
Mnc#(#te Mn c#te*oiile A, ; s#u C 6;E3#,% s#u ;E47 (e &eicol (e incen(iu,
&entu li"it#e# &o&#*#ii incen(iilo se &e$#( siste"e (e e$#cu#e # 'u"ului
si # *#!elo .e%inti, e#li!#te con'o" &e$e(eilo #t. 4.3.3=. l# 4.3.83.
=.1.41. Constuctiile (e &o(uctie si1s#u (e&o!it#e, "ono%loc, $o #$e#
#si*u#te c#i (e e$#cu#e # utili!#toilo, coes&un!#to (i"ension#te,
(isti%uite, #lc#tuite si e#li!#te, &oti$it &e$e(eilo #t. 4.=.1. l# 4.=.>8. si #t.
3.=.1. l# 3.=.13.
=.1.44. Ec/i&#e# si (ot#e# constuctiilo (e &o(uctie si1s#u (e&o!it#e
"ono%loc cu inst#l#tii si "i5lo#ce (e se"n#li!#e si stin*ee # incen(iilo se
#si*u# &oti$it &e$e(eilo e*le"ent#ilo te/nice (e s&eci#lit#te, Mn 'unctie
(e c#te*oiile (e &eicol (e incen(iu (ete"in#te, (e *#(ul (e e!istent# l# 'oc
#si*u#t si (e $ulne#%ilit#te# #cesto# l# incen(iu.
In constuctiile "ono%loc se &ot #si*u# si /i(#nti (e incen(iu inteioi
su%te#ni 6su% &#(ose#l#7 #co(#ti l# ete#u# (e /i(#nti e-teioi, #st'el
#"&l#s#ti MncOt s# &o#t# . utili!#ti &entu stin*ee.
=.1.43. Inst#l#tiile utilit#e #'eente constuctiilo "ono%loc $o .
&oiect#te si e#li!#te con'o" &e$e(eilo te/nice s&eci.ce #cesto#.
=.1.48. Constuctiile "ono%loc se (ote#!# cu "i5lo#ce te/nice (e
stin*ee coes&un!#to#e cl#selo (e incen(iu (in s&#tiile es&ecti$e
6stin*#to#e &ot#ti$e, stin*#to#e t#ns&ot#%ile, l#!i cu nisi&, &#noui &entu
incen(iu etc.7 &oti$it e*le"ent#ilo.
121
=.1.43. Constuctiile "ono%loc (e &o(uctie si1s#u (e&o!it#e Mnc#(#te
Mn c#te*oiile A, ; s#u C 6;E3#, % s#u ;E47 (e &eicol (e incen(iu, $o #$e#
constituite si o*#ni!#te se$icii (e &o"&iei.
Ni$elul (e (ot#e si inc#(#e# cu &eson#l se st#%ilesc con'o"
e*le"ent#ilo s&eci.ce.
C+nst(!ctii "#indat
=.1.4=. Constuctiile (e &o(uctie si1s#u (e&o!it#e %lin(#te, inclusi$
Mnc#&eile %lin(#te cu #i# "#i "#e (e >00 "
4
, se #lc#tuiesc si e#li!e#!# Mn
con'o"it#te cu &e$e(eile no"#ti$ului, Mn(e&linin( con(itiile (e coel#tie
st#%ilite Mn #ticolul si t#%elul 3.4.3.
=.1.4>. Constuctiile %lin(#te &ot . #"&l#s#te in(e&en(ent s#u *u&#te
oi co"#s#te cu #lte constuctii.
=.1.48. Gu&#e# s#u co"#s#e# constuctiilo %lin(#te cu #lte
constuctii (e &o(uctie si1s#u (e&o!it#e se &o#te e#li!# Mn li"itele
co"&#ti"entelo (e incen(iu st#%ilite Mn #ticolul si t#%elul 3.4.3., #si*uOn(u-
se se&##e# 'unctiunilo cu ele"ente (e constuctii $etic#le si (u&# c#!,
oi!ont#le 6&eeti si &l#nsee7 (in cl#s# (e co"%usti%ilit#te C0 6CA17 si
e!istent# l# 'oc (ete"in#t# in 'unctie (e (ensit#te# s#cinii te"ice (in
s&#tiile #(i#cente.
@#t# (e cl#(ii ci$ile 6&u%lice7 (e c#e se #li&esc, se #si*u# se&##e# cu
&eeti (e co"&#ti"ent#e coes&un!#to#e, i# #tunci cOn( sunt Mn*lo%#te se
e#li!e#!# se&##e# cu &eeti si &l#nsee e!istente l# 'oc, con'o"
&e$e(eilo.
=.1.42. Constuctiile in(e&en(ente %lin(#te se #"&l#se#!# '#t# (e #lte
constuctii Mn$ecin#te, l# (ist#ntele (e si*u#nt# &e$#!ute Mn #t. 4.4.4. s#u se
co"&#ti"ente#!# coes&un!#to '#t# (e #ceste#.
=.1.30. Constuctiile %lin(#te $o . #st'el con'o"#te l# 'oc MncOt s# nu
'#cilite!e &o&#*#e# incen(iilo &e #ii "#i, i# s&#tiile cu &eicol "#e (e
incen(iu, &e cOt &osi%il, $o . (is&use Mn !one (istincte.
=.1.31. Constuctiile %lin(#te, 6inclusi$ Mnc#&eile %lin(#te cu #i# "#i
"#e (e >00 "
4
7, (in c#te*oiile A, ; si C 6;E4#,% si ;E47 (e &eicol (e
incen(iu, se &e$#( cu (is&o!iti$e c#e s# #si*ue e$#cu#e# 'u"ului Mn c#! (e
incen(iu 6(es'u"#e7.
Dis&o!iti$ele $o #$e# #i# li%e# Mnsu"#t# (e cel &utin 0,4I (in #i#
&#(oselii s&#tiilo s#u co"&#ti"entelo es&ecti$e, .in( #lc#tuite, (isti%uite
si e#li!#te con'o" &e$e(eilo #t. 4.3.1. l# 4.3.33. E$#cu#e# 'u"ului
6(es'u"#e7 se &o#te #si*u# si "ec#nic.
=.1.34. Atunci cOn( constuctiile %lin(#te #u s&#tii (esc/ise 6'## &eeti
(es&#titoi inteioi7 cu #ii "#i "#i (e 10.800 "
4
si Mnc#(#te Mn c#te*oiile A,
; si C 6;E3#, % si ;E47 (e &eicol (e incen(iu, &entu li"it#e# &o&#*#ii
incen(iilo se #si*u# siste"e (e e$#cu#e # 'u"ului si *#!elo .e%inti,
e#li!#te con'o" &e$e(eilo #t. 4.3.3=. l# 4.3.83.
=.1.33. Constuctiile %lin(#te (e &o(uctie si1s#u (e&o!it#e $o #$e#
#si*u#te c#i (e e$#cu#e # utili!#toilo Mn c#! (e incen(iu, coes&un!#to
122
(isti%uite, #lc#tuite si e#li!#te, &oti$it &e$e(eilo #t. 4.=.1. l# 4.=.>8. si #t.
3.=.1. l# 3.=.13.
=.1.38. Constuctiile %lin(#te se ec/i&e#!# si (ote#!# cu inst#l#tii si
"i5lo#ce (e se"n#li!#e si stin*ee # incen(iillo, con'o" &e$e(eilo
e*le"ent#ilo te/nice (e s&eci#lit#te, Mn 'unctie (e c#te*oiile (e &eicol (e
incen(iu si $ulne#%ilit#te# l# incen(iu. In #'## (e (o"eniul o%li*#toiu (e
ec/i&#e, %ene.ci#ii &ot st#%ili si in #lte c#!ui &e$e(ee# inst#l#tiilo (e
se"n#li!#e si stin*ee # incen(iilo.
=.1.33. Inst#l#tiile utilit#e #'eente constuctiilo %lin(#te, $o .
&oiect#te con'o" e*le"ent#ilo te/nice s&eci.ce #cesto#.
=.1.3=. Pentu inte$enti# (in e-teio Mn c#! (e incen(iu, constuctiile
%lin(#te $o #$e# #si*u#t #ccesul #utos&eci#lelo (e inte$entie cel &utin &e
(ou# l#tui.
Accesul si cicul#ti# &eson#lului (e inte$entie Mn constuctie, se #si*u#
&in #ccesele 'unction#le #le constuctiei s#u &in &#noui (e #cces &e$#!ute
Mn &eetii &lini (e Mnc/i(ee &ei"et#l# 6e-teioi7,(is&use l# "#-i"u" 80 "
unul (e #ltul, uso (e"ont#%ile (in e-teio si "#c#te $i!i%il &entu # . uso (e
ecunoscut.
=.1.3>. Constuctiile %lin(#te se (ote#!# cu "i5lo#ce te/nice (e stin*ee
coes&un!#to#e cl#selo (e incen(iu (in s&#tiile es&ecti$e con'o"
e*le"ent#ilo.
=.1.38. Constuctiile %lin(#te $o #$e# constituite se$icii (e &o"&iei
con'o" e*le"ent#ilo, Mn 'unctie (e #i# constuit# (es'#su#t#, c#te*oiile
(e &eicol (e incen(iu, i"&ot#nt# si $ulne#%ilit#te l# incen(iu.
=.4. PER@ORMANTE ALE CONSTRUCTIILOR DE DEPOCITARE
P(vd(i c+,!n
=.4.1. Constuctiile (e (e&o!it#e si, Mn *ene#l, (e&o!itele (e "#tei#le si
su%st#nte $o #$e# st#%ilite c#te*oii (e &eicol (e incen(iu, con'o" #t. 4.1.8.
l# 4.1.>., si cl#se (e &eiculo!it#te # "#tei#lelo si su%st#ntelo es&ecti$e,
&oti$it #t. =.4.12.
=.4.4. L# e#li!#e# (e&o!itelo #'eente cl#(iilo ci$ile 6&u%lice7, se
es&ect# si &e$e(eile s&eci.ce #cesto cl#(ii.
=.4.3. In*lo%#e# Mnc#&eilo (e (e&o!it#e # "#tei#lelo si su%st#ntelo
co"%usti%ile Mn constuctii (e &o(uctie si Mn cl#(ii ci$ile 6&u%lice7 este #("is#
#tunci cOn( consi(eente 'unction#le o i"&un, (#c# sunt #si*u#te con(itiile si
"#suile (e &otectie st#%ilite Mn no"#ti$.
=.4.8. Este #("is# (e&o!it#e# (i'eitelo "#tei#le si su%st#nte Mn
#cee#si Mnc#&ee, (#c# #"estecul lo s#u #l $#&oilo es&ecti$i nu &e!int#
&eicol (e #uto#&in(ee s#u e-&lo!ie, i# Mn c#! (e incen(iu se &ot utili!#
#cele#si &o(use (e stin*ee.
123
=.4.3. De&o!itele (e "#tei#le si su%st#nte &ot . #"&l#s#te in(e&en(ent,
*u&#te s#u co"#s#te #tunci cOn( sunt in constuctii Mnc/ise si #"&l#s#te
nu"#i in(e&en(ent #tunci cOn( sunt (e&o!ite (esc/ise.
=.4.=. Constuctiile in(e&en(ente (e (e&o!it#e se #"&l#se#!# '#t# (e
o%iecte Mn$ecin#te l# (ist#ntele (e si*u#nt# st#%ilite Mn #t. 4.4.4. si Mn
e*le"ent#i te/nice (e s&eci#lit#te, s#u se co"&#ti"ente#!# con'o"
&e$e(eilo no"#ti$ului.
De&o!itele (esc/ise se #"&l#se#!# '#t# (e $ecin#t#ti l# (ist#ntele
no"#te in &e!entul no"#ti$ si in e*le"ent#i s&eci.ce #cesto#.
Constuctiile inc/ise (e (e&o!it#e *u&#te s#u co"#s#te Mnte ele s#u cu
#lte constuctii, se se&## con'o" &e$e(eilo no"#ti$ului.
=.4.>. Constuctiile (e&o!itelo &e c#e %ene.ci#ul le consi(e#
i"&ot#nte s#u (e "#e $#lo#e, se eco"#n(# s# .e #"&l#s#te in(e&en(ent.
=.4.8. L# #"&l#s#e# (e&o!itelo se #e Mn $e(ee li"it#e# &osi%ilit#tilo
c# un incen(iu &o(us Mn (e&o!it s# &un# Mn &eicol constuctii s#u inst#l#tii
Mn$ecin#te i"&ot#nte s#u cente &o&ul#te, &ecu" si #&in(ee# (e&o!itului
(#toit# unui incen(iu &o(us l# un o%iect Mn$ecin#t.
=.4.2. De&o!itele (e "#tei#le si su%st#nte co"%usti%ile se #"&l#se#!#
Mn !one #st'el situ#te MncOt, &e cOt &osi%il, (iecti# $Ontului (o"in#nt s# nu .e
s&e constuctiile $ecine, i# cOn( #ce#st# nu este &osi%il s#u 5usti.c#t te/nic,
se i#u "#sui (e &otectie coes&un!#to#e.
=.4.10. De&o!itele (e lic/i(e co"%usti%ile, (e e*ul#, se #"&l#se#!# Mn
!one situ#te "#i 5os (ecOt constuctiile Mn$ecin#te #st'el MncOt s# nu .e &osi%il#
(e$es#e# s#u scu*ee# lic/i(elo si &o&#*#e# incen(iului l# $ecin#t#ti, s#u
se #si*u# "#sui (e &otectie coes&un!#to#e 6(i*ui, !i(ui (e &otectie,
etc.7
De #se"ene#, &in #"&l#s#e# #cesto (e&o!ite se $o #si*u# (ist#nte
si "#sui (e &otectie '#t# (e cusui (e #&#, l#cui, i#!ui, %#ltI, etc. situ#te in
$ecin#t#te.
=.4.11. De&o!it#e# "#tei#lelo si su%st#ntelo co"%usti%ile se
e#li!e#!# Mn 'unctie (e c##cteisticile .!ico-c/i"ice #le #cesto# #st'el inc#t
s# nu *enee!e incen(iu si s# &o#t# . stinse cu #cele#si &o(use (e stin*ee.
=.4.14. De&o!it#e# "#tei#lelo co"%usti%ile soli(e M"&eun# cu lic/i(e
s#u *#!e co"%usti%ile, (e e*ul#, nu este #("is#. @#c e-ce&tie situ#tiile
#("ise in no"#ti$.
=.4.13. Atunci cOn( se (e&o!ite#!# "#tei#le s#u su%st#nte c#e &e!int#
&eicol (e #uto&in(ee, este o%li*#toie st#%ilie# (u#tei (e (e&o!it#e #
#cesto# si lu#e# "#suilo neces#e $ei.c#ii cesteii te"&e#tuii lo.
=.4.18. Nu este #("is# tecee# &in (e&o!ite s#u Mnc#&ei (e (e&o!it#e,
# con(uctelo c#e t#ns&ot# ?ui(e co"%usti%ile 6*#!e lic/i(e7, # celo (e
Mnc#l!ie si #le etelelo electice #'eente #lto consu"#toi. Atunci cOn( nu
este &osi%il s#u 5usti.c#t te/nic teceile es&ecti$e $o . e#li!#te Mn c#n#li!#tii
&o&ii inc/ise, cu &eeti si &l#nsee C0 6CA17, cu e!istent# l# 'oc
coes&un!#to#e con(itiilo (e se&##e i"&use (e (e&o!it.
124
=.4.13. Po!#e# con(uctelo &entu #&# s#u &entu &o(use c#e contin
#&# oi &e c#e &o#te con(ens# #&#, Mn (e&o!ite &entu "#tei#le s#u
su%st#nte c#e e#ctione#!# &eiculos cu #&# , este inte!is#.
=.4.1=. M#tei#lele si su%st#ntele co"%usti%ile se &ot &#st# Mn s&#tiile si
Mnc#&eile (e &o(uctie, nu"#i Mn c#ntit#tile "ini"e neces#e ?u-ului
te/nolo*ic, &eci!#te &in te"# (e &oiect#e. De&o!it#e# "#tei#lelo si
su%st#ntelo co"%usti%ile Mn c#ntit#ti "#i "#i se e#li!e#!# Mn Mnc#&ei &o&ii,
#lc#tuite, e#li!#te si &ote5#te con'o" &e$e(eilo no"#ti$ului.
=.4.1>. De&o!itele $o #$e# #si*u#te c#i (e #cces, cicul#tii 'unction#le
si (e e$#cu#e #st'el (i"ension#te si e#li!#te MncOt s# #si*ue li"it#e#
&osi%ilit#tilo (e &o&#*#e # 'ocului si toto(#t# s# &e"it# inte$enti# (e
stin*ee.
Pentu (e&o!itele '## locui &e"#nente (e lucu 6$i!it#%ile (e "#-i"u"
8 oi &e sc/i"%7, nu este o%li*#toie #si*u#e# c#ilo (e e$#cu#e in c#! (e
incen(iu.
=.4.18. De&o!itele (e "#tei#le s#u su%st#nte co"%usti%ile se ec/i&e#!#
cu inst#l#tii (e se"n#li!#e si stin*ee # incen(iilo coes&un!#to#e
"#tei#lelo si su%st#ntelo (e&o!it#te, &ecu" si # c#ntit#tii si i"&ot#ntei
#cesto#, &oti$it &e$e(eilo no"#ti$ului si # e*le"ent#ilo te/nice (e
s&eci#lit#te.
=.4.12. Constuctiile si Mnc#&eile (e (e&o!it#e # "#tei#lelo si
su%st#ntelo, se e#li!e!# coes&un!#to &e$e(eilo #t. =.4.1., #$On( Mn
$e(ee c#te*oi# (e &eicol (e incen(iu si cl#s# (e &eiculo!it#te # #cesto#,
(ete"in#t# Mn 'unctie (e #&otul &e c#e-l &ot #(uce l# #&#iti# si (e!$olt#e#
incen(iilo, &ecu" si (e sensi%ilit#te# lo l# e'ectele incen(iilo, con'o" t#%el
=.4.12.
Ta"# 7%$%19
CLASI@ICAREA MATERIALELOR SI SU;STANTELOR DEPOCITATE
6DUPA CLASA DE PERICULOCITATE7
Cl#s# (e
&eiculo!it#t
e
C##cteisticil
e
"#tei#lelo
si
su%st#ntelo
@elul
#"%#l#5ului
E-e"&le
P.1. @##
&eiculo!it#t
e
M#tei#le
inco"%usti%il
e c#e nu &ot
(# n#stee l#
e#ctii
&eiculo#se
@##
#"%#l#-5e 6Mn
$#c7 s#u Mn
#"%#-l#5e
inco"%us-
ti%ile
Mineeui, &o(use si &iese
"et#lice 6inete7 ci"ent, nisi&,
%eton, "#tei#le (e constuctii
e'#ct#e, #!%estA 'ucte,
le*u"e, c#neA conse$e Mn cutii
"et#lice s#u %oc#neA lic/i(e
inco"%usti%ile 6inete7
M"%uteliee etc.
125
0 1 4 3
P.4. Cu
&eiculo!it#t
e e(us#
A. M#tei#le
(in cl#s# P1
In
#"%#l#5e cu
co"%usti%ile
e(us#,
"ention#te
Mn colo#n# 3.
Mineeui si #lte "#tei#le
inete Mn s#ci s#u %uto#ie
co"%usti%ileA &iese "et#lice Mn
'olii s#u &el#te *eu
co"%usti%ileA &iese "et#lice,
ele"ente (in %eton, #!%oci"ent,
&e &#lete (in le"nA lic/i(e
inco"%usti%ile s#u conse$e Mn
#"%#l#5e inco"%usti%ile Mn
n#$ete s#u l#(ite co"%usti%ile
oi &e &#lete (e le"n, etc.
;. M#tei#le
c#e se
#&in( *eu,
#u o $ite!#
e(us# (e
#(ee si nu
#u o &utee
c#loic# "#e
Ne#"%#l#t
e Mn
#"%#l#5e
"ention#te
Mn colo#n# 3
A&##te electiceA o%iecte
e-ecut#te (in %#c/elit# si #sini
'enoliceA "el#"in#A &iei %uteA
%#loti (e l#n# 6s&#l#t# si usc#t#7A
!#/# %ut si cee#le Mn $#c s#u
Mn s#ciA &o(use (e &#ni.c#tieA
tutun Mn %uto#ie.
C. Lic/i(e
inco"%usti%il
e inete
In
#"%#l#5e
co"%usti%ile
L#&teA #&# "ine#l# Mn %utelii
(in &l#stic, cutii c#ton, etc.
P.3. Cu
&eiculo!it#t
e "e(ie
A. M#tei#le
(in cl#sele P1
si P4
A"%#l#te
Mn cutii (e
c#ton
-
126
;. M#tei#le
cu
co"%usti%ilit
#te "e(ie
6c#e nu se
Mnc#(e#!# Mn
cl#sele P8 si
P37 si cu
&utee c#loi-
.c# cel "ult
4>.3 <1F*
In oice 'el
(e #"%#l#5e,
cu e-ce&ti#
celo (in
"#tei#le
&l#stice
s&on*io#se
Mo%il# 6'##7 *#nitui (in %uet
(e c#uciuc s#u &l#stic7 si o%iecte
"#si$e (in le"nA %uto#ie (in
le"n *o#le 6'##7 e!i(uui
&eiculo#se7A %#"%usA &#noui
(in .%e (e le"nA &o(use (in
e%onit#A .%e #ni"#le 6l#n#,
"#t#se n#tu#l#, &#, etc.7 si
.%e #ti.ci#le cu
co"%usti%ilit#te e(us#
6&oli#"i(ice, &oliesteice,
&oli#cilice si &oli$inilice7A
tes#tui si con'ectii e-ecut#te (in
#se"ene# .%eA .%e $e*et#le
to#se *osA s#ltele si &ene
6'##7 %uet (e c#uciuc s#u
"#tei#le &l#stice7A #ticole (in
&ieleA c#tiA &#&et#ieA ne*u (e
'u" 6#"%#l#t Mn s#ci s#u
*#nul#t7A #"i(onA '#in# (e
cee#leA !#/# cist#li!#t, &#ste
'#ino#se si #lte #ticole (e
%#c#nie - #"%#l#te Mn &un*iA
tutun, ce#i, le*u"e usc#teA
*#si"i, etc.
C. Lic/i(e
co"%usti%ile
cu
te"&e#tu#
(e
in?#"#%ilit#t
e "#i "#e
(e 100
0
C
In
#"%#l#5e
inco"%usti%i
le c#e &ot .
into(use Mn
cutii (e
c#ton
Bo&sele (e ulei Mn cutii,
%oc#ne, %uto#ie si si"il#eA
&o(use '#"#ceutice
co"%usti%ile Mn cutii, %i(o#ne,
(#"i*ene, sticle etc.A lu%e.#nti
si *licoli Mn %uto#ie s#u %i(o#neA
uleiui $e*et#le Mn %uto#ie, s#u
sticle etc
0 1 4 3
P.8. Cu
&eiculo!it#t
e "#e
A. M#tei#le
si &o(use
(in cl#sele P1
-P3
In
#"%#l#5e (in
"#tei#le
&l#stice
s&on*io#se
-
127
;. M#tei#le
co"%usti%ile
cu $ite!#
"#e (e
#(ee s#u cu
o &utee
c#loi-.c#
"#i "#e (e
4>,3 <1F*.
In(i'eent
(e 'o"# (e
#"%#l#e
Le"n Mn 'o"# (e toc#tu# si
t#l#sA .%e $e*et#le 6in, cOne&#,
%u"%#c7A .%e #ti.ci#le cu P
c

4>.300 <1F*A con'ectii e-ecut#te
(in #se"ene# .%e, s#ltele si
&l#&u"i cu u"&lutui (in %uet,
c#uciuc s#u "#tei#le &l#stice
s&on*io#seA .%e te-tileA $#t#A
&#ieA !e*#sA M"&letitui (in
nuieleA celulo!#, etc.c#tonA
/#tie, c#uciuc %ut s#u
&eluc#tA "#tei#le &l#stice si
o%iecte conn'ection#te (in
#ceste# 6#lt 'el c#tonA /#tie,
c#uciuc %ut s#u &eluc#tA
"#tei#le &l#stice si o%iecte
con'ection#te (in #ceste# 6#lt 'el
(ecOt su% 'o"# (e .%e7 c#e nu
sunt "ention#te l# cl#s# P3
C. M#tei#le
si &o(use
inco"%usti%il
e c#e &ot
su'ei
(eteio#i
i"&ot#nte Mn
u"# #ctiunii
te"&e#tuilo
Mn#lte, #
#&ei s#u
*#!elo
coo!i$e.
In(i'eent
(e n#tu#
#"%#l#5elo
A&##tu# electic# si
electonic# #$On( elee si
cont#cte sensi%ile nec#&sul#teA
tu%ui electoniceA util#5e si
#&##te (e Mn#lt# &eci!ieA
%i5uteiiA "e(ic#"ente si &o(use
cos"eticeA etc.
D. M#tei#le
si &o(use
c#e su%
e'ectul
te"&e#tuii
(e*#5#
c#ntit#tI
i"&ot#nte
(e *#!e
coo!i$e
In(i'eent
(e n#tu#
#"%#l#5elo
Policlou# (e $inil, te?on si
#sini e&o-i(iceA #ci( clo/i(icA
clou# (e $#A etc.
E. Lic/i(e
co"%usti%ile
(in cl#s# P3
In
#"%#l#5e
co"%usti%ile
Lic/i(e #"%#l#te Mn %i(o#ne
(in c#ton s#u Mn %i(o#ne s#u
c#niste (in "#tei#le &l#stice
128
@. Lic/i(e
co"%usti%ile
cu
te"&e#tui
(e
i"?#"#%ilit#t
e inte 30
-100
0
C
In
#"%#l#5e
inco"%usti%i
le c#e &ot .
into(use in
cutii (e
c#ton.
C#%u#nti DieselA "otoin#A
&#cu#A s"o#l#A uleiui &entu
#ction#i /i(#ulice si (e un*eeA
uleiui "ine#leA cene#l#
ti&o*#.c#A etc.
0 1 4 3
P.3. cu
&eiculo!it#t
e (eose%it
(e "#e
A. M#tei#le
inst#%ile c#e
se &ot
(esco"-&une
e-&lo!i$ l#
te"&e#tu#
n#tu#l#.
M#tei#le
c#e &ot
e-&lo-(# su%
e'ectul
inc#l!iii,
'ec#-ii,
lo$ituii s#u
#l socuilo
(e (eton#tie.
O%iecte
&i-ote/nice.
In(i'eent
(e "o(ul (e
#"%#l#e
Aci( #cilic, #ci( ci#n/i(ic
nest#%ili!#t, #ci( &ecloic
#n/i(uA #&# o-i*en#t#
concent#t#A clo#t (e #"oniuA
/i(#!in# #n/i(#A #cetilen#A
#cetilui 6(e #*int, cu&u etc.7
#n/i(# co"ic#A #!ot#t (e
#"oniu s#u &ot#siu, #!otuiA
%ico"#t (e #"oniu s#u &ot#siuA
%io-i( (e cloA /io-il#"in#,
nitoet#nA nitocelulo!# usc#t#A
&eo-i!i 6(e #cetil, %enoil, !inc7A
c/i%itui (e 'os'o #l%A "unitie
e-&lo!i$# s#u incen(i##,
e-&lo!i$A co&ui &entu #ti.cii,
#c/eteA etc.
;. M#tei#le
c#e l#
cont#c-tul cu
#lte
"#tei#le &ot
(# n#stee l#
e#ctii
e-&lo!i-$e
s#u se &ot
#&in(e
In(i'eent
(e "o(ul (e
#"%#l#e
Aceton#, #ci( #cetic, #ci(
?uo/i(ic #n/i(u, #"oni#c,
etilen(i#"in#A &eo-i!i (e
&ot#siu s#u so(iu, etc.
C. M#tei#le
susce&ti%ile
s# se
#uto#&in(#
In(i'eent
(e "o(ul (e
#"%#l#e
C#ton #s'#lt#t Mn oluiA
c#%une %itu"inosA (eseui (e
c#uciuc s#u l#n#A '#in# (e
lucen#, (e &esteA 'os'o #l%A
in*#s#"inte o*#nice u"e(eA
"#n*#lA se"inte (e in, etc.
D. Su%st#nte
o-i(#nte
c#&#-%ile s#
initie!e
#&in(ee#
"#-tei#lelo
co"-%usti%ile
l# cont#ctul
cu #ceste#
In(i'eent
(e "o(ul (e
#"%#l#e
Aci( #!otic, clo/i(ic, sul'uicA
%o"A cloA ie%ici(eA io(A
s#l&etu 6#!ot#t (e &ot#siu7, etc.
129
E. M#tei#le
c#e su%
e'ec-tul
c#l(uii (e-
*#5# c#ntit#tI
"#i (e *#!e
co"%usti%ile
s#u to-ice.
In(i'eent
(e "o(ul (e
#"%#l#e
AcilonitilA #lc#loi!iA #"ineA
#ceton#A #nilin#A cloo'o"A
clou# (e "etilA esteiA io(A
io(#tiA &ii(in#A tet#%o""et#nA
#cet#t (e &lu"%, %ut#(ien#A
'os'oA sul'#t (e "etilA etc.
1 4 3
@. M#tei#le
c#e Mn
cont#ct cu
#&# se
#&in(,
(e*#5#
te"&e#tui
c#&#%ile s#
#&in(#
"#te-i#lele
co"%us-ti%ile
(in i"e-(i#t#
$ecin#-t#te
s#u (e*#5#
*#!e
co"%us-ti%ile
In(i'eent
(e "o(ul (e
#"%#l#e
A"i(# #lc#lin#A #"estecui
#lu"inoto"iceA %#iuA c#lciuA
c#%u# (e c#lciu 6c#%i(7A
/i(o-i( (e c#lciu 6$# nestins7A
/i(u# (e #lu"iniu, c#lciu etc.
"#*ne!iu "et#lic s#u #li#5e cu
continut "#i "#e (e 30I 6"#s#
(e "#*ne!iu7A &ot#siu "et#lic,
so(iu "et#licA &lutoniu, tit#n,
u#niu, !inc &ul$eulent.
G. Reci&ienti
cu *#!e co"-
&i"#te
In(i'eent
(e "o(ul (e
#"%#l#e
Reci&ienti .csi s#u
t#ns&o#%ili cu *#!e su%
&esiuneA eci&ienti (e ti&
)S&#T+etc.
9. Su%st#nte
s#u "#tei#le
soli(e c#e
#u o &utee
c#lo-i.c#
"#i "#e (e
33,= M<1F*
s#u c##ctei-
!#te &int-o
#(ee
(eose%it (e
intens#.
Lic/i(e
co"-%usti%ile
cu
te"&e#tu#
(e
in?#"#%ilit#t
e "#i "ic#
(e 33
0
C.
G#!e
co"%usti%ile
In(i'eent
(e "o(ul (e
#"%#l#e
Celuloi( si o%iecte (in
celuloi(A &elicul# &e %#!# (e
nitocelulo!#A &eo-ilin#A
%ico"#t (e so(iuA clo#ti 6(e
c#lciu, &ot#siu, %#iu etc.7A
&e"#n*#n#t (e so(iu, c#lciu
s#u !incA &o-i!i (e &ot#siu,
so(iu, &lu"%A &etol l#"&#ntA
%en!in#A sul'u# (e c#%on,
toluenA titei, #ceton#, *#!olin#,
#lcool etilic, etc.A &o&#n, %ut#n,
&o&ilen#, /i(o*en, %ut#(ien#,
*#! (e 'un#l, "et#n, etc.
130
=.4.40. Lic/i(ele co"%usti%ile se inc#(e#!# in cl#se (e
co"%usti%ilit#te, Mn 'unctie (e te"&e#tu# (e in?#"#%ilit#te # $#&oilo
#cesto#, con'o" t#%el =.4.40.
Ta"# 7%$%$6%
Cl#se (e co"%usti%ilit#te # lic/i(elo co"%usti%ile
Te"&e#tu# (e
in?#"#%ilit#te #
$#&oilo
t
I

6
0
C7
48
0
C 48
0
C
33
0
C
33
0
C
100
0
C
L 100
0
C
C#ls# (e
co"%usti%ilit#te #
lic/i(elo
L I L II L III LIB
=.4.41. In 'unctie (e c#&#cit#te# (e (e&o!it#e si cl#s# (e &eiculo!it#te
# lic/i(elo co"%usti%ile stoc#te, c#te*oiile (e&o!itelo (e lic/i(e
co"%usti%ile, se st#%ilesc con'o" t#%el =.4.41.
Ta"# 7%$%$1%
C#te*oii (e (e&o!ite (e lic/i(e co"%usti%ile
C#te*oi#
(e&o!itului
C#&#cit#te# (e&o!it#t# 6"
3
7
Lic/i(e (in cl#s# L I - L II Lic/i(e (in cl#s# L III - L IB
D1 &este 100.000 &este 300.000
D4 30.001-100.000 130.001-300.000
D3 4.301-30.000 14.301-130.000
D8 301-4.300 4.301-14.300
D3 31-300 431-4.300
D= 11-30 31-430
D> &On# l# 10 &On# l# 30
NOTA: In cazul 8n care se pastreaza 8mpreuna lichide com(usti(ile din clasele 5
I 6 5II cu lichide com(usti(ile din clasele 5 III 6 5I2, 1ecare * m
.
de lichid
com(usti(il din clasele 5 I 6 5 II se echivaleaza cu 0 m
.
de lichid com(usti(il din
clasele 5 III 6 5 I2.
=.4.44. - De&o!itele (e lic/i(e Mn e!e$o#e, (u&# "o(ul lo (e e-ecutie,
&ot .:
#7 su&#te#ne, cOn( 'un(ul e!e$o#elo se #?# (e#su&# teenului
Mncon5u#to, l# #cel#si ni$el cu el s#u l# o #(Onci"e "#i "ic# (ecOt
5u"#t#te (in Mn#lti"e# e!e$o#elo, &ecu" si Mn c#!uile cOn(
ni$elul lic/i(ului este "#i sus (e cot# teenului Mncon5u#toA cu
"ini" 4,00 "A
%7 se"iMn*o&#te, cOn( 'un(ul e!e$o#elo se #?# Mn*o&#t "#i "ult
(e 5u"#t#te (in Mn#lti"e# #cesto#, i# ni$elul "#-i"u" &osi%il #l
lic/i(ului co"%usti%il nu se *#seste "#i sus (e 4,00 " '#t# (e cot#
teenului incon5u#toA
c7 Mn*o&#te, cOn( &#te# su&eio## # e!e$o#elo este cu cel &utin
0,40 " "#i 5os (ecOt cot# teenului Mncon5u#to.
131
NOTA: Cota terenului 8ncon/urator se va considera nivelul minim al terenului pe
o distanta de <,!! m de la mantaua rezervoarelor.
=.4.43. In constuctii s#u Mnc#&ei #le constuctiilo, Mn c#!uile si
con(itiile #("ise (e no"#ti$, lic/i(ele co"%usti%ile se &ot (e&o!it# Mn
e!e$o#e s#u eci&iente 6#"%#l#5e7. In(i'eent (e "o(ul (e stoc#e #
lic/i(elo co"%usti%ile, este o%li*#toie &eci!#e# c#te*oiei (e&o!itului,
con'o" #t.=.4.41. si #si*u#e# "#suilo (e &otectie s&eci.ce &e$#!ute Mn
no"#ti$ si e*le"ent#ile te/nice s&eci.ce, #st'el MncOt s# se #si*ue li"it#e#
&o&#*#ii incen(iilo si con(itiile stin*eii cu o&e#ti$it#te.
=.4.48. De&o!it#e# lic/i(elo cu te"&e#tu# (e in?#"#%ilit#te #
$#&oilo su% 48
0
C, Mn c#ntit#ti "#i "#i (e 4,00"
3
si stoc#te Mn eci&iente si
#"%#l#5e, se eco"#n(# s# se e#li!e!e Mn constuctii su&#te#ne.
D-+)it :nc=is
=.4.43. Constuctiile inc/ise &entu (e&o!ite (e "#tei#le si su%st#nte,
6(e&o!ite Mnc/ise7, &ot . (e *#(ul I I B (e e!istent# l# 'oc in 'unctie (e
c#te*oi# (e &eicol (e incen(iu si cl#s# (e &eiculo!it#te st#%ilit# con'o" #t.
=.4.12., cu con(iti# es&ect#ii coel#tiei #("ise Mn t#%elul 3.4.3., inte *#(ul
(e e!istent# l# 'oc, nu"#ul (e ni$elui si #i# constuit# # co"&#ti"entului
(e incen(iu, &ecu" si # &e$e(eilo s&eci.ce lic/i(elo co"%usti%ile.
@#c e-ce&tie situ#tiile &eci!#te Mn no"#ti$.
=.4.4=. In c#!ul Mn c#e constucti# (e&o!itului este "ono%loc s#u
%lin(#t#, este o%li*#toie es&ect#e# si # &e$e(eilo coes&un!#to#e
#cesto#, &oti$it #t. =.1.13. l# =.1.38.
=.4.4>. Constuctiile Mnc/ise st#%ilite (e %ene.ci#, in c#e sunt
(e&o!it#te "#tei#le, su%st#nte, &o(use, o%iecte (e $#lo#e, s#u cu isc "#e
(e incen(iu, se eco"#n(# s# .e co"&#ti"ent#te cu ele"ente e!istente l#
'oc in #ii constuite (e "#-i"u" >30 "
4
si ec/i&#te cu inst#l#tii (e
se"n#li!#e si stin*ee # incen(iilo.
=.4.48. Constuctiile Mnc/ise (e (e&o!it#e et#5#te, te%uie e#li!#te cu
&l#nsee &line e!istente l# 'oc con'o" no"#ti$ului, #st'el e#li!#te MncOt s#
M"&ie(ice &o&#*#e# incen(iilo Mnte ni$eluile constuctiei.
E$entu#lele *olui 'unction#le (in &l#nsee se &ote5e#!# cu ele"ente (e
Mnc/i(ee coes&un!#to#e.
@#c e-ce&tie (e&o!itele cu &l#t'o"e (e stoc#e "ec#ni!#te, '## locui
&e"#nente (e lucu, l# c#e &l#t'o"ele 6tot#le s#u &#ti#le7 &ot . (in
"#tei#le si ele"ente C0 6CA17, e!istente l# 'oc "ini"u" 13 "inute, (#c#
sunt &e$#!ute inst#l#tii #uto"#te (e stin*ee # incen(iului l# .ec#e ni$el.
=.4.42. Constuctiile (e&o!itelo cu sti$e "#i Mn#lte (e =,00 " te%uie s#
Mn(e&line#sc# con(itiile si ni$elele (e &e'o"#nt# st#%ilite Mn e*le"ent#ile
te/nice (e s&eci#lit#te coes&un!#to (ensit#tii s#cinii te"ice si &eicolului
(e &o&#*#e # 'ocului. De e*ul#, #ceste (e&o!ite cu sti$e Mn#lte te%uie
ec/i&#te cu inst#l#tii #uto"#te (e stin*ee # incen(iilo.
=.4.30. Inc#&eile (e (e&o!it#e # "#tei#lelo si1s#u su%st#ntelo
co"%usti%ile (in cl#s# P8 si P3 (e &eiculo!it#te, cu #i# (es'#su#t# "#i "#e
(e 3= "
4
se se&## (e estul constuctiei cu ele"ente $etic#le 6&eeti7 C0
132
6CA17, #$On( e!istent# l# 'oc coes&un!#to#e (ensit#tii s#cinii te"ice,
&oti$it #t. 4.8.4. Atunci cOn( sunt #"&l#s#te Mn cl#(ii cu "#i "ulte ni$elui,
se se&## si &in &l#nsee C0 6CA17, e!istente l# 'oc "ini"u" 1 G oe.
Goluile (e cicul#tie s#u 'unction#l neces#e, (in ele"entele (e
se&##e 6&eeti, &l#nsee7, se &ote5e#!# cu ele"ente coes&un!#to#e,
e!istente l# 'oc con'o" &e$e(eilo no"#ti$ului, in 'unctie (e ti&ul
ele"entului st#&uns 6&eete, &l#nseu7.
=.4.31. Inc#&eile (e (e&o!it#e # "#tei#lelo si1s#u su%st#ntelo
co"%usti%ile (in cl#sele P4 si P3 (e &eiculo!it#te, cu #i# (es'#su#t# "#i
"#e (e 3="
4
se se&## (e estul constuctiei &in &eeti C0 6CA17 cu
e!istent# l# 'oc "ini"u" 1 G oe si (u&# c#!, &l#nsee C0 6CA17 cu e!istent#
l# 'oc "ini"u" 1 o#.
Goluile (e cicul#tie s#u 'unction#l neces#e (in ele"entele (e
se&##e, se &ote5e#!# cu ele"ente e!istente l# 'oc "ini"u" 83 (e "inute,
ec/i&#te cu (is&o!iti$e (e #utoinc/i(ee s#u inc/i(ee #uto"#t# in c#! (e
incen(iu.
=.4.34. Inc#&eile (e (e&o!it#e # "#tei#lelo si1s#u su%st#ntelo (in
cl#s# P1 (e &eiculo!it#te, se se&## (e estul constuctiei cu &eeti si (u&# c#!
&l#nsee C0 6CA17, i# *oluile (e cicul#tie s#u 'unction#le (in #cesti# se
&ote5e#!# cu ele"ente (e Mnc/i(ee inco"%usti%ile.
=.4.33. Stocuile t#"&on (e "#tei#le si su%st#nte co"%usti%ile (in
cl#sele (e &eiculo!it#te (e P8 si P3, Mn #'## celo (in ?u-ul te/nolo*ic, se
se&## (e estul constuctiei &in &eeti si (u&# c#! &l#nsee C0 6CA17 cu
e!istent# l# 'oc (e "ini"u" 3 oe &entu &eeti si 1 G oe &entu &l#nsee.
Goluile (e cicul#tie s#u 'unction#l neces#e (in ele"entele (e
se&##e, se &ote5e#!# cu ele"ente (e Mnc/i(ee e!istente l# 'oc 1 o#
ec/i&#te cu (is&o!iti$e (e #utoinc/i(ee s#u inc/i(ee #uto"#t# in c#! (e
incen(iu.
Pentu "#tei#lele si su%st#nte co"%usti%ile (in cl#sele (e
&eiculo!it#te P4 si P3, &eetii si &l#nsee (e se&##e &ot . C0 6CA17 cu
e!istent# l# 'oc 1 o#, i# *oluile (e cicul#tie s#u 'unction#l neces#e,
&ote5#te cu ele"ente (e Mnc/i(ee e!istente l# 'oc 83 (e "inute, ec/i&#te
cu (is&o!iti$e (e #utoinc/i(ee s#u inc/i(ee #uto"#t# in c#! (e incen(iu.
Pentu cl#s# (e &eiculo!it#te P1, se&##e# se &o#te e#li!# cu &eeti si
&l#nsee C0 6CA17, i# *oluile (e co"unic#e (in #ceste# &ote5On(u-se cu
ele"ente (e inc/i(ee inco"%usti%ile.
=.4.38. In Mnc#&eile (e (e&o!it#e # "#tei#lelo co"%usti%ile (in
cl#sele (e &eiculo!it#te P3, P8 si P3, nu sunt #("ise s&#tii li%ee &entu
%ioui, &entu .nis#e#, Mncec#e# s#u e&##e# &o(uselo (e&o!it#te,
&ecu" si &entu (isti%uie# lic/i(elo co"%usti%ile.
Ase"ene# s&#tii se #"en#5e#!# Mn Mnc#&ei &o&ii, se&##te '#t# (e cele
(e (e&o!it#e &in &eeti si (u&# c#!, &l#nsee C0 6CA17, e!istente l# 'oc
con'o" &e$e(eilo #t. 4.8.4.
S&#tiile (e ece&tie-e-&e(itie, (e e*ul#, se se&## Mn #cel#si "o(.
=.4.33. S&#tiile &entu ece&tie-e-&e(itie, %ioui, &entu Mnc#c#e#,
.nis#e# s#u e&##e# &o(uselo (e&o!it#te, &ecu" si &entu (isti%uie#
lic/i(elo co"%usti%ile, se se&## '#t# (e Mnc#&eile (e (e&o!it#e #
"#tei#lelo si su%st#ntelo co"%usti%ile (in cl#sele (e &eiculo!it#te P3, P8 si
133
es&ecti$ P3, &in &eeti si &l#nsee C0 6CA17, es&ecti$ e!istenti l# 'oc
"inu"u" 4 oe &entu &eeti si 1 o# &entu &l#nsee.
Goluile (e cicul#tie (in &eetii (e se&##e '#t# (e (e&o!it, se
&ote5e#!# cu usi e!istente l# 'oc 83 (e "inute, ec/i&#te cu (is&o!iti$e (e
#utoinc/i(ee s#u inc/i(ee #uto"#t# in c#! (e incen(iu.
=.4.3=. In c#!ui %ine 5usti.c#te te/nic, Mn &eetii (e se&##e # %iouilo
si s&#tiilo (e ece&tie-e-&e(itie '#t# (e (e&o!ite P3, P8 s#u P3, se #("it
'eeste .-e C0 6CA17, e!istente l# 'oc "ini"u" 83 "inute s#u 'eeste
o%isnuite, (#c# sunt &ote5#te cu o%lo#ne e!istente l# 'oc "ini"u" 83 (e
"inute, ec/i&#te cu (is&o!iti$e (e Mnc/i(ee #uto"#t# Mn c#! (e incen(iu.
=.4.3>. @#c e-ce&tie (e l# &e$e(eile #t. =.4.33. si =.4.3=. s&#tiile (e
ece&tie-e-&e(itie #le (e&o!itelo (in cl#sele (e &eiculo!it#te P3, P8 si P3, l#
c#e se #si*u# #cele#si "#sui (e si*u#nt# l# 'oc c# l# Mnc#&eile (e
(e&o!it#e #'eente, situ#tiile Mn c#e nu "#i este o%li*#toie se&##e# (e
(e&o!it.
De #se"ene#, l# (e&o!itele cu cl#s# P1 si P4 (e &eiculo!it#te #
"#tei#lelo si su%st#ntelo (e&o!it#te, nu este o%li*#toie se&##e# s&#tiilo
(e ece&tie-e-&e(itie si # %iouilo.
=.4.38. Constuctiile su&#te#ne inc/ise &entu (e&o!it#e# lic/i(elo
co"%usti%ile se e#li!e#!# (in "#tei#le si ele"ente (e constuctie C0 6CA17,
e!istente l# 'oc coes&un!#to no"#ti$ului si # e*le"ent#ilo (e
s&eci#lit#te, #si*uOn(u-se co"&#ti"ent#e# #nti'oc si (u&# c#! #ntie- #
Mnc#&eilo (e (e&o!it#e cu c#&#cit#te# (e "#-i"u" 30 "
3
lic/i(e (in cl#sele
L I s#u L II 6es&ecti$ ec/i$#lentul #cesto# &entu L III si L IB7.
=.4.32. Inc#&eile &entu (e&o!it#e# # "#-i"u" 40 "
3
lic/i(e
co"%usti%ile neces#e consu"ului 'unction#l #l inst#l#tiilo utilit#e #'eente
constuctiei 6cent#l# te"ic#, *u& electo*en cent#le (e Mnc#l!ie cu #e c#l(
etc.7, &ecu" si # celo #'eente 'unction#ii uno ec/i&#"ente 6#scenso#e,
&l#t'o"e, etc.7 se se&## (e estul constuctiei &in &eeti si &l#nsee C0 6CA17
cu e!istent# l# 'oc (e "ini"u" 4 oe.
=.4.80. Inc#&eile &e$#!ute l# #t. =.4.32. &ot #$e# un *ol (e #cces
&entu $i!it#e &#ctic#t Mn ele"entele (e se&##e '#t# (e estul constuctieiA
&ote5#t cu ele"ent (e Mnc/i(ee e!istent l# 'oc "ini"u" 83 (e "inute si
&e$#!ut cu &##&et 6&#*7 cu Mn#lti"e# #st'el st#%ilit# MncOt s# nu .e &osi%il#
scu*ee# lic/i(ului Mn #'## Mnc#&eii Mn c#! (e #$#ie.
Re!e$o#ele se &e$#( cu &e#&lin si con(uct# (e #eisie cu o&ito (e
?#c#i (is&us Mn e-teio.
L# #ceste Mnc#&ei nu este o%li*#toie &e$e(ee# &#nouilo (e
(eco"&i"#e si # (is&o!iti$elo (e e$#cu#e # 'u"ului 6(es'u"#e7, i# (#c#
se &e$e(e ilu"in#t #cest# $# coes&un(e c#te*oiei (e &eicol (e incen(iu.
=.4.81. In #'## e!e$oului (e !i cu c#&#cit#te# (e "#-i"u" 4,00 "
3
lic/i( co"%usti%il #"&l#s#t in cent#l# te"ic# si # celui #("is l# #t. =.4.32.,
e!e$# (e co"%usti%il lic/i( neces## se &e$e(e in #'## constuctiei,
con'o" &e$e(eilo e*le"ent#ilo te/nice s&eci.ce.
=.4.84. De&o!it#e# co"%usti%ilului soli( #'eent cent#lelo te"ice, cu
c#&#cit#te# "#-i"# (e 4,00"
3
se e#li!e#!# Mn con(itiile st#%ilite l# #t.
134
=.4.32., .in( #("is# co"unic#e# cu s#l# c#!enelo &in usi e!istente l# 'oc
"ini"u" 83 (e "inute.
@#c e-ce&tie cent#lele te"ice cu c#&#cit#ti "#i, l# c#e se es&ect#
&e$e(eile e*le"ent#ilo te/nice s&eci.ce.
=.4.83. ;unc#ele &entu co"%usti%ili soli!i si &Olniile (e #li"ent#e #
inst#l#tiilo (e #(ee #'eente cent#lelo te"ice, te%uie s# .e C0 6CA17,
#si*uOn(u-se "#sui (e &otectie si (e stin*ee coes&un!#to#e.
Atunci cOn( %unc#ele sunt cu c#&#cit#te "#i "#e (e 3,00 "
3
, se
se&## (e estul constuctiei &in &eeti si &l#nsee C0 6CA17, e!istente l# 'oc
"ini"u" 4 oe.
=.4.88. De&o!itele Mnc/ise 6constuctii s#u Mnc#&ei cu #i# "#i "#e (e
3= "
4
7 &entu "#tei#l s#u su%st#nte co"%usti%ile se &e$#( cu (is&o!iti$e (e
e$#cu#e # 'u"ului e#li!#te, con'o" #t. 3.3.1. l# 3.3.>., #si*uOn(u-se 1I (in
#i# &#(oselii, i# #tunci cOn( Mnc#&eile (e (e&o!it#e (in c#te*oiile A, ; s#u
C 6;E3#,% s#u ;E47 si cl#sele (e &eiculo!it#te P3, P8 s#u P3 #u #i# li%e# 6'##
&eeti inteioi7 "#i "#e (e 10.800 "
4
se &e$#( cu siste"e (e e$#cu#e #
'u"ului si *#!elo .e%inti, con'o" #t. 4.3.3=. l# 4.3.83.
@#c e-ce&tie situ#tiile &eci!#te Mn no"#ti$.
=.4.83. De&o!itele Mnc/ise &entu "#tei#le si su%st#nte co"%usti%ile se
ec/i&e#!# cu inst#l#tii (e se"n#li!#e si stin*ee # incen(iilo con'o"
e*le"ent#ilo te/nice (e s&eci#lit#te, #si*uOn(u-se si (ot#e#
coes&un!#to#e cu "i5lo#ce te/nice (e stin*ee Mn c#! (e incen(iu.
D-+)it dsc=is
=.4.8=. A"&l#s#e# si e#li!#e# (e&o!itelo (esc/ise (e "#tei#le si
su%st#nte co"%usti%ile soli(e, lic/i(e s#u *#!o#se se e#li!e#!# &oti$it
&e$e(eilo no"#ti$ului si #le e*le"ent#ilo te/nice s&eci.ce, #si*uOn(
li"it#e# &ie(eilo Mn c#! (e incen(iu si con(itii (e inte$entie
coes&un!#to#e.
=.4.8>. In c#!ul (e&o!it#ii &e #cee#si &l#t'o"# # "#tei#lelo si
su%st#ntelo co"%usti%ile (in sotui (i'eite, se $# #si*u# (is&unee#
o*#ni!#t# # #cesto# #st'el MncOt s# nu '#$oi!e!e &o&#*#e# incen(iilo &e
su&#'ete "#i.
=.4.88. De&o!itele (esc/ise (e lic/i(e co"%usti%ile, (e e*ul#, se
#"&l#se#!# Mn !one situ#te "#i 5os (e o%iecte Mn$ecin#te. Atunci cOn(
#"&l#s#e# se '#ce l# o cot# "#i i(ic#t#, se i#u "#sui c#e s# M"&ie(ice
&#tun(ee# lic/i(elo co"%usti%ile si t#ns"itee# incen(iului l# o%iectele
Mn$ecin#te.
In c#!ul #"&l#s#ii Mn $ecin#t#te# uno #&e, se i#u "#sui &entu
e$it#e# inun(#ii (e&o!itelo si toto(#t# &entu M"&ie(ic#e# scu*eii
lic/i(elo co"%usti%ile s&e #ceste#.
=.4.82. Re!e$o#ele '## &eeti (u%li s#u *u&uile (e #st'el (e
e!e$o#e su&#te#ne s#u se"iMn*o&#te se &e$#( cu cu$# (e etentie
"#*init# (e (i*ui s#u &eeti C0 6CA17 inco"%usti%ili continui, c#e s# e!iste
l# solicit#ile "ec#nice si te/nice &o(use Mn ti"&ul #$#iilo si incen(iilo.
Cu$ele (e etentie se (i"ensione#!# si e#li!e#!# Mn #s# 'el MncOt s# nu
&e"it# (e$es#e# lic/i(elo Mn #'## lo.
135
=.4.30 . De&o!it#e# lic/i(elo co"%usti%ile Mn #"%#l#5e s#u eci&iente,
se &o#te '#ce &e &l#t'o"e (esc/ise e-ecut#te (in "#tei#le C0 6CA17, situ#te
(e#su&# ni$elului teenului Mncon5u#to si &e$#!ute cu i*ole (e scu*ee.
=.4.31. De&o!itele (esc/ise (e "#tei#le si su%st#nte co"%usti%ile se
(ote#!# cu "i5lo#ce (e &i"# inte$entie si se ec/i&e#!# cu inst#l#tii (e
se"n#li!#e si stin*ee # incen(iilo coes&un!#to e*le"ent#ilo te/nice (e
s&eci#lit#te.
=.4.34. Pentu #ccesul si inte$enti# o&e#ti$# Mn c#! (e incen(iu,
(e&o!itele (esc/ise $o #$e# #si*u#t #ccesul &e to#te l#tuile.
PARTEA IV-A CONSTRUCTII CU FUNCTIUNI MI>TE
CAP.>. PER@ORMANTE COMUNE CONSTRUCTIILOR CU @UNCTIUNI
MIUTE
>.1. RISCURI SI CATEGORII DE PERICOL DE INCENDIU, GRADE DE
RECISTENTA LA @OC
Risc!(i si cat.+(ii d -(ic+# d incndi!
>.1.1. Conele, Mnc#&eile, co"&#ti"entele (e incen(iu si constuctiile
in(e&en(ente cu 'unctiuni "i-te, $o #$e# (ete"in#te si &eci!#te iscuile si
(u&# c#!, &eicolele (e incen(iu s&eci.ce, con'o" &e$e(eilo #t. 4.1.1. l#
4.1.>. (in &e!entul no"#ti$.
>.1.4. Pentu 'unctiuni ci$ile 6&u%lice7 se st#%ilesc iscui (e incen(iu, i#
&entu cele (e &o(uctie si1s#u (e&o!it#e iscuile (e incen(iu se e-&i"# &in
c#te*oii (e &eicol (e incen(iu, (ete"in#te con'o" &e$e(eilo
no"#ti$ului.
>.1.3. Int-o constuctie cu 'unctiuni "i-te, &otiunile (e cl#(ii ci$ile
6&u%lice7, se&##te coes&un!#to no"#ti$ului (e cele cu #cti$it#ti (e
&o(uctie si1s#u (e&o!it#e, sunt consi(e#te cu iscul (e incen(iu cel "#i "#e
(in &otiune# es&ecti$#, c#e e&e!int# cel &utin 30I (in #i# (es'#su#t# #
#cestei#.
Atunci cOn( Mn constucti# cu 'unctiuni "i-te, #i# (es'#su#t# #
&otiunilo cu 'unctiuni ci$ile &u%lice e&e!int# "#i "ult (e =0I (in #i#
(es'#su#t# tot#l# # constuctiei, cl#(ie# es&ecti$# este consi(e#t# ci$il#
6&u%lic#7 si cu iscul st#%ilit con'o" &i"ului #line#t, i# Mn #ns#"%lu te%uie s#
Mn(e&line#sc# &e'o"#ntele co"une si s&eci.ce #cestei#, con'o"
no"#ti$ului.
>.1.8. Potiunile (e constuctii cu #cti$it#ti (e &o(uctie si1s#u
(e&o!it#e (int-o constuctie cu 'unctiuni "i-te, se&##te coes&un!#to
no"#ti$ului (e cele cu 'unctiuni ci$ile 6&u%lice7, sunt consi(e#te cu c#te*oi#
136
(e incen(iu ce# "#i &eiculo#s# c#e e&e!int# &este 30I (in #i# (es'#su#t#
# #cesto#.
Atunci cOn( Mn constucti# cu 'unctiuni "i-te, #i# (es'#su#t# #
#cti$it#tilo (e &o(uctie si1s#u (e&o!it#e e&e!int# "#i "ult (e =0I (in #i#
(es'#su#t# tot#l# # constuctiei, #ce#st# este consi(e#t# (e &o(uctie si1s#u
(e&o!it#e #$On( c#te*oi# (e &eicol (e incen(iu st#%ilit# con'o" &i"ului
#line#t, i# Mn #ns#"%lu te%uie s# Mn(e&line#sc# &e'o"#ntele co"une si
s&eci.ce #cestei#, con'o" no"#ti$ului 6&#te# III-# si # IB-#7.
G(ad d ()istnta #a *+c
>.1.3. Constuctiile cu 'unctiuni "i-te $o #$e# (ete"in#t *#(ul (e
e!istent# l# 'oc #si*u#t, &eci!On(u-se Mn (ocu"ent#tie.
L# (ete"in#e# *#(ului (e e!istent# l# 'oc se #u Mn $e(ee &e$e(eile
#t. 4.1.8. l# 4.1.18. si (u&# c#!, con(itiile s&eci.ce ti&ului (e constuctie.
>.4. AMPLASARE SI CON@ORMARE LA @OC
A,-#asa(
>.4.1. Constuctiile cu 'unctiuni "i-te, in(e&en(ente, co"#s#te s#u
*u&#te Mn con'o"it#te cu &e$e(eile *ene#le #le no"#ti$ului, se
#"&l#se#!# l# (ist#ntele (e si*u#nt# st#%ilite Mn #t. 4.4.1. l# 4.4.3., #$On( Mn
$e(ee #ns#"%lul constituit, &ecu" si iscuile 6&eicolele7 (e incen(iu #le
&otiunilo (e constuctie '#t# (e c#e se #si*u# (ist#ntele. Atunci c#n( nu se
&ot #si*u# (ist#ntele (e si*u#nt# no"#te, se co"&#ti"ente#!#
coes&un!#to no"#ti$ului.
>.4.4. Constuctiile cu 'unctiuni "i-te c#e cu&in( #cti$it#ti cu isc s#u
&eicol "#e (e incen(iu s#u un nu"# "#e (e &eso#ne, se eco"#n(# s# .e
#"&l#s#te in(e&en(ent, l# (ist#ntele (e si*u#nt# no"#te '#t# (e $ecin#t#ti.
C+n*+(,a( #a *+c
>.4.3. Pin con'o"#e# l# 'oc # constuctiilo cu 'unctiuni "i-te, ci$ile
6&u%lice7, (e &o(uctie si1s#u (e&o!it#e, &e cOt &osi%il, se $# u"#i
(is&unee# (istinct# # 'unctiunilo si lu#e# "#suilo (e &otectie s&eci.ce
#cesto#, #si*uOn(u-se Mn(e&linie# con(itiilo (e coel#tie Mnte iscul
6c#te*oi#7 (e &eicol (e incen(iu, *#(ul (e e!istent# l# 'oc, nu"#ul (e
ni$elui si #i# constuit#, con'o" &e$e(eilo no"#ti$ului, #$On( Mn $e(ee
&eci!#ile #t. >.1.1. l# >.1.8.
>.4.8. Atunci cOn( o cl#(ie ci$il# 6&u%lic#7 cu&in(e #cti$it#ti ci$ile
&u%lice (i'eite si in(e&en(ente 'unction#l, se #si*u# Mn(e&linie# con(itiilo (e
&e'o"#nt# coes&un!#to#e cele "#i se$ee &e$#!ute (e no"#ti$ &entu
es&ecti$ele 'unctiuni ci$ile 6&u%lice7.
D#c# #ceste 'unctiuni sunt (is&use Mnt-o cl#(ie Mn#lt#, 'o#te Mn#lt# s#u
cu s#li #*lo"e#te, $o . Mn(e&linite si con(itiile (e &e'o"#nt# s&eci.ce
#cesto#.
>.4.3. in constuctiile cu 'unctiuni "i-te ci$ile 6&u%lice7, (e &o(uctie
si1s#u (e&o!it#e, in .ec#e &otiune se #si*u# Mn(e&linie# con(itiilo (e
&e'o"#nt# cele "#i se$ee &e$#!ute Mn no"#ti$ &entu es&ecti$ele
'unctiuni #$#n( in $e(ee si i"&lic#tiile #cesto# #su&# inte*ii constuctii.
137
>.4.=. Pin con'o"#e# constuctiilo cu 'unctiuni "i-te, se $# #si*u#
li"it#e# &osi%ilit#tilo (e &o&#*#e # 'ocului si 'u"ului #tOt Mn &otiunile
incen(i#te, cOt si l# &otiunile (e constuctie cu #lte 'unctiuni, lu#n(u-se
"#suile (e &otectie coes&un!#to#e.
>.4.>. In constuctiile et#5#te cu 'unctiuni "i-te, ci$ile, 6&u%lice7 (e oice
'el, nu este #("is# (is&unee# uno s&#tii s#u Mnc#&ei cu &eicol (e e-&lo!ie,
(in c#te*oi# A s#u ; 6;E3#,%7 (e &eicol (e incen(iu, l# ni$eluile lo in'eio#e
6su&#te#ne s#u su%te#ne7.
>.4.8 Dis&unee# s&#tiilo si # Mnc#&eilo cu &eicol (e e-&lo!ie, (in
c#te*oiile A s#u ; 6;E3#,%7 (e &eicol (e incen(iu Mn constuctiile cu 'unctiuni
"i-te (e &o(uctie si1s#u (e&o!it#e, se eco"#n(# l# ulti"ul ni$el su&#te#n
si cu lu#e# "#suilo (e &otectie coes&un!#to#e.
>.3. ALCATUIRI CONSTRUCTIBE
>.3.1. Constuctiile cu 'unctiuni "i-te se e#li!e#!# (in "#tei#le si
ele"ente (e constuctie coes&un!#to#e *#(ului (e e!istent# l# 'oc neces#
in(e&liniii con(itiilo (e coel#tie no"#te, in #s# 'el #lc#tuite inc#t s# nu
&o&#*e 'ocul cu usuint#.
>.3.4. E$entu#lele *olui inteio#e #le ele"entelo (e constuctie $o
#$e# continuit#te# Mnteu&t# con'o" no"#ti$ului, #st'el MncOt s# nu
'#$oi!e!e &o&#*#e# 'ocului si # 'u"ului &e #ii "#i constuite si Mnte
'unctiuni s#u (estin#tii (i'eite.
>.3.3. @unctiunile (i'eite (in constuctie se se&## cu ele"ente
$etic#le si (u&# c#!, oi!ont#le, (in cl#s# (e co"%usti%ilit#te, cu e!istent# l#
'oc (ete"in#te con'o" no"#ti$ului, Mn 'unctie (e ni$elul iscului 6c#te*oiei7
(e &eicol (e incen(iu ce# "#i "#e, # (ensit#tii s#cinii te"ice si con(itiile
&e'o"#nte s&eci.ce 'unctiunii 6(estin#tiei7 si ti&ului (e cl#(ie.
>.3.8. L# #lc#tuie# si e#li!#e# &otiunilo (e constuctie cu 'unctiuni
(istincte ci$ile 6&u%lice7, (e &o(uctie s#u (e&o!it#e, se $o Mn(e&lini con(itiile
(e &e'o"#nt# s&eci.ce .ec#ei 'unctiuni, con'o" &e$e(eilo no"#ti$ului,
i# Mnte#*# constuctie te%uie s# #si*ue Mn(e&linie# con(itiilo (e
&e'o"#nt# coes&un!#to#e #ns#"%lului consi(e#t, con'o" &e$e(eilo #t.
>.1.1. l# >.1.8.
>.3.3. Inc#&eile (e (e&o!it#e # "#tei#lelo si su%st#ntelo
co"%usti%ile, se #lc#tuiesc, e#li!e#!# si se&## (e estul constuctiei cu
'unctiuni "i-te, coes&un!#to &e$e(eilo *ene#le si s&eci.ce #cesto#.
@#c e-ce&tie Mnc#&eile (e (e&o!it#e cu #i# (e "#-i"u" 3= "
4
, l# c#e
nu se i"&un "#sui (e &otectie (eose%ite.
>.3.=. In situ#tiile #("ise (e no"#ti$, Mnc#&eile cu &eicol (e e-&lo!ie,
c#te*oi# A s#u ; 6;E3#,%7 (e &eicol (e incen(iu, (is&use #st'el MncOt s# nu
&un# Mn &eicol constucti#, te%uie #lc#tuite, e#li!#te si #si*u#te cu "#suile
(e &otectie neces#e, &oti$it &e$e(eilo no"#ti$ului.
>.3.>. Potiunile (e cl#(ie c#e cu&in( s#u se Mnc#(e#!# Mn c#te*oi#
s#lilo #*lo"e#te $o . #lc#tuite coes&un!#to &e$e(eilo s&eci.ce
138
#cesto#, se&##n(u-se (e #lte 'unctiuni #le constuctiei &in ele"ente (e
constuctie $etic#le si (u&# c#!, oi!ont#le, coes&un!#to no"#ti$ului.
>.3.8. Potiunile su%te#ne #le constuctiilo cu 'unctiuni "i-te, Mn c#e
se (is&un 'unctiuni (istincte $o Mn(e&lini si con(itiile s&eci.ce #cesto#.
>.3.2. L# #lc#tuie# constuctiilo si # ele"entelo (e constuctie se
es&ect# con(itiile (e &e'o"#nt# co"une st#%ilite, (e l# #t. 4.3.1. l# 4.3.=0.,
&ecu" si cele s&eci.ce 'unctiunilo es&ecti$e.
>.8. LIMITAREA PROPAGARII @OCULUI SI A @UMULUI
>.8.1. @unctiunile in(e&en(ente (is&use Mn constuctie se se&## Mnte
ele si '#t# (e c#ile co"une (e cicul#tie si e$#cu#e, &in ele"ente (e
constuctie e!istente l# 'oc con'o" &e$e(eilo no"#ti$ului.
In c#!ul Mn c#e 'unctiunile es&ecti$e constituie co"&#ti"ente (e
incen(iu (istincte, se&##e# #cesto# se e#li!e#!#, (u&# c#!, cu &eeti (e
co"&#ti"ent#e e!istenti l# 'oc #nti'oc s#u #ntie-.
>.8.4. Pin "o(ul (e (is&unee, #lc#tuie si e#li!#e # ele"entelo (e
constuctie (es&#tito#e se $# #si*u# li"it#e# &o&#*#ii 'ocului si # 'u"ului
l# 'unctiunile #l#tu#te, &e ti"&ul no"#t, i# Mn c#(ul #cele#si 'unctiuni, #
&o&#*#ii uso#e # 'ocului si 'u"ului &e #ii "#i.
>.8.3. Ele"entele (e constuctie utili!#te &entu li"it#e# &o&#*#ii
'ocului si # 'u"ului, te%uie s# Mn(e&line#sc# con(itiile (e &e'o"#nt# *ene#le
si s&eci.ce &eci!#te Mn no"#ti$, Mn 'unctie (e olul &e c#e-l #u.
>.8.8. Se&##e# 'unctiunilo (i'eite Mn cl#(ii et#5#te se #si*u# &in
ele"ente $etic#le si oi!ont#le 6&eeti si &l#nsee7 #lc#tuite si e#li!#te
coes&un!#to s&#tiului #(i#cent cel "#i &eiculos, i# e$entu#lele *olui (e
cicul#tie s#u 'unction#le (in ele"entele (e se&##e $o . &ote5#te con'o"
no"#ti$ului.
>.8.3. Li"it#e# &o&#*#ii 'ocului Mnte 'unctiuni (i'eite (is&use Mnt-o
cl#(ie et#5#t#, se $# #si*u# si &e '#t#(e 6&in e-teioul Mnc/i(eilo
&ei"et#le7, &in e#li!#e# uno &otiuni &line Mnte *oluile succesi$e (in
'#t#(e 6c#e se su&#&un7, s#u &in #lte "#sui (e &otectie coes&un!#to#e
6co&etine, ec#ne, etc.7.
>.8.=. C#ile co"une (e cicul#tie si e$#cu#e 6oi!ont#le si (u&# c#!,
$etic#le7 #le constuctiei cu 'unctiuni "i-te, se se&## (e (i'eitele 'unctiuni
#(i#cente, coes&un!#to iscului s#u c#te*oiei (e &eicol (e incen(iu #
#cesto#, &oti$it &e$e(eilo no"#ti$ului.
Goluile (e cicul#tie (in #ceste ele"ente (e se&##e, se &ote5e#!#
coes&un!#to.
>.8.>. Con(itiile (e &e'o"#nt# #le ele"entelo (e constuctie cu ol (e
li"it#e # &o&#*#ii 'ocului si # 'u"ului, #lc#tuite si e#li!#te con'o" #t.
4.8.1. l# 4.8.34., sunt cele st#%ilite in no"#ti$, coes&un!#to 'unctiunilo
es&ecti$e.
>.8.8. S&#tiile &u%lice &entu &#c#e# #utotuis"elo se &ot (is&une Mn
constuctii cu 'unctiuni "i-te, cu con(iti# se&##ii lo (e estul constuctiei,
139
&in &eeti si &l#nsee con'o" no"#ti$ului. In ele"entele (e se&##e sunt
#("ise nu"#i *olui stict neces#e (e #cces si cicul#tie, &ote5#te
coes&un!#to.
>.3. EBACUARE @UM 6DES@UMARE7
>.3.1. E$#cu#e# 'u"ului 6(es'u"#e#7 este o%li*#toie Mn s&#tiile si
Mnc#&eile st#%ilite Mn no"#ti$, &oti$it 'unctiunii 6(estin#tiei7 s&eci.ce si ti&ului
(e cl#(ie cu 'unctiuni "i-te.
>.3.4. Alc#tuie# si e#li!#e# e$#cu#ii 'u"ului 6(es'u"#e#7, &in ti#5
n#tu#l - o*#ni!#t s#u "ec#nic Mn constuctiile cu 'unctiuni "i-te, te%uie s#
coes&un(# &e$e(eilo #t. 4.3.1. l# 4.3.30. si &e$e(eilo s&eci.ce.
>.3.3. De e*ul#, &otiunile (e constuctii cu 'unctiuni (istincte, se
&e$#( cu (is&o!iti$e in(e&en(ente (e e$#cu#e # 'u"ului Mn c#! (e incen(iu,
se&##te (e e$#cu#i #le 'u"ului (in #lte 'unctiuni.
C#ile (e cicul#tie si e$#cu#e co"une 6oi!ont#le si $etic#le7 #le unei
constuctii cu 'unctiuni "i-te, se &ot &e$e(e cu un sin*u siste" (e e$#cu#e
# 'u"ului 6(es'u"#e7, in(e&en(ent (e e$#cu#ile 'u"ului (in s&#tiile
'unctiunilo (is&use Mn constuctie.
>.3.8. Pentu 'unctiuni (i'eite, cu #cel#si isc s#u &eicol (e incen(iu
(is&use Mn constuctie, Mn c#!ui 5usti.c#te te/nic se &ot e#li!# inst#l#tii
co"une (e e$#cu#e # 'u"ului Mn c#! (e incen(iu, cu con(iti# lu#ii "#suilo
(e &otectie c#e s# #si*ue li"it#e# &o&#*#ii incen(iilo Mnte 'unctiuni &in
tu%ul#tuile c#e st#&un* ele"entele (e se&##e # 'unctiunilo 6&eeti,
&l#nsee7.
>.3.3. Este o%li*#toie e#li!#e# in(e&en(ent# # e$#cu#ii 'u"ului Mn
c#! (e incen(iu (in s#lile #*lo"e#te, (in (e&o!ite &entu "#tei#le si1s#u
su%st#nte co"%usti%ile, &ecu" si (in #lte Mnc#&ei si s&#tii #le constuctiei cu
'unctiuni "i-te &e c#e le st#%ileste %ene.ci#ul.
>.3.=. Atunci cOn( este o%li*#toie e$#cu#e# 'u"ului 6(es'u"#e7 (in
Mnc#&ei si s&#tii cu isc "#e (e incen(iu, l# #ceste# se &e$#( (is&o!iti$e s#u
siste"e (e e$#cu#e in(e&en(ente (e e$#cu#e # 'u"ului.
>.3.>. G/enele si c#n#lele &entu e$#cu#e# 'u"ului (int-o 'unctiune
(istinct#, nu te%uie s# te#c# &in #lte 'unctiuni, i# cOn( #ce#st# este
5usti.c#t# te/nic, &e to#t# &otiune# (e tecee &eetii */enelo s#u c#n#lelo
$o . C0 6CA17 si cu e!istent# l# 'oc coes&un!#to#e (ensit#tii s#cinii te"ice
(in s&#tiul es&ecti$, (# "ini"u" 4 oe.
>.3.8. Cu e-ce&ti# c#selo (e sc#i, in to#te situ#tiile, e$#cu#e# n#tu#l-
o*#ni!#t# # 'u"ului se &o#te Mnlocui cu e$#cu#e# "ec#nic# # #cestui#, Mn
con(itiile si cu es&ect#e# &e$e(eilo no"#ti$ului.
>.=. CAI DE EBACUARE IN CAC DE INCENDIU
>.=.1. In constuctiile cu 'unctiuni "i-te se &e$#( c#i (e e$#cu#e Mn
c#! (e incen(iu in nu"# coes&un!#to (is&use, #lc#tuite si (i"ension#te,
&oti$it #t. 4.=.1. l# 4.=.>8. si #le &e$e(eilo s&eci.ce 'unctiunilo es&ecti$e.
140
>.=.4. C#ile (e e$#cu#e #le constuctiei cu 'unctiuni "i-te &ot . &o&ii
unei 'unctiuni s#u *u& (e 'unctiuni, oi co"une tutuo 'unctiunilo (in
constuctie.
>.=.3. Atunci cOn( c#ile (e e$#cu#e sunt co"une "#i "ulto 'unctiuni
s#u tutuo 'unctiunilo (in constuctie, l# (i"ension#e si #lc#tuie se
Mn(e&linesc con(itiile (e &e'o"#nt# cele "#i se$ee #le 'unctiunilo
es&ecti$e &entu c#e se #si*u# e$#cu#e#.
In &otiuni s#u !one constucti# Mn c#e 'unctiunile es&ecti$e (ete"in#
(i"ensiuni "#i "ici #le c#ilo (e e$#cu#e, se &ot e(uce coes&un!#to
l#ti"ile #cesto#.
>.=.8. Se&##e# c#ilo (e e$#cu#e '#t# (e 'unctiunile 6(estin#tiile7
#(i#cente, se e#li!e#!# coes&un!#to con(itiilo st#%ilite &entu 'unctiunile
es&ecti$e si ti&ului (e cl#(ie.
>.=.3. Goluile (e #cces l# c#ile (e e$#cu#e &#ctic#te Mn &eetii
(es&#titoi #i #cesto#, se &ote5e#!# cu ele"ente (e Mnc/i(ee
coes&un!#to#e iscului 6c#te*oiei (e &eicol7 (e incen(iu si (estin#tiei
.ec#ei 'unctiuni si ti& (e cl#(ie.
>.=.=. De e*ul#, sc#ile (e e$#cu#e co"une #le constuctiilo cu
'unctiuni "i-te, se Mnc/i( Mn c#se (e sc#i, coes&un!#to #lc#tuite si se&##te
(e estul constuctiei.
Sc#i inteio#e (esc/ise 6neMnc/ise Mn c#se (e sc#i7, se &ot &e$e(e nu"#i Mn
c#!uile si con(itiile st#%ilite (e no"#ti$.
>.=.>. R#"&ele sc#ilo #'eente su%soluilo se se&## '#t# (e #"&ele
sc#ilo su&#te#ne, inclusi$ (e &#teul constuctiei, &oti$it &e$e(eilo
no"#ti$ului.
@#c e-ce&tie situ#tiile "ention#te Mn no"#ti$.
>.=.8. C#ile (e cicul#tie si t#ns&ot &e $etic#l# 6sc#i, #scenso#e,
"onte-c/#*e, etc.7, se se&## (e estul constuctiei &in &eeti si (u&# c#!
&l#nsee, c#e Mn(e&linesc con(itiile (e &e'o"#nt# st#%ilite Mn no"#ti$.
Goluile (e #cces &#ctic#te Mn &eetii (e se&##e, se &ote5e#!#
o%li*#toiu cu ele"ente (e Mnc/i(ee coes&un!#to#e no"#ti$ului.
>.=.2. Atunci cOn( se &e$#( sc#i e-teio#e (e e$#cu#e, #ceste# se
#"&l#se#!# si e#li!e#!# #st'el MncOt cicul#ti# utili!#toilo s# nu .e %loc#t# (e
?#c#ile s#u 'u"ul &o(us Mn c#! (e incen(iu Mn constuctie s#u o%iecte
#"&l#s#te Mn $ecin#t#te, &ote5On(u-se con'o" no"#ti$ului.
>.=.10. L# (ete"in#e# ?u-uilo (e e$#cu#e Mn c#! (e incen(iu, (e
e*ul#, se #e Mn $e(ee constucti# Mn #ns#"%lu. Atunci cOn( c#ile (e e$#cu#e
sunt co"une, coes&un!#to "o(ului Mn c#e constucti# este consi(e#t#
con'o" &e$e(eilo #t. >.1.3. si >.1.8., 6ci$il# 6&u%lic#7 (e &o(uctie si1s#u
(e&o!it#e7, se #si*u# cele "#i se$ee "#sui (e &otectie s&eci.ce
'unctiunilo.
In c#!ul Mn c#e se &e$#( c#i (e e$#cu#e (istincte 6&o&ii7 unei
'unctiuni s#u *u& (e 'unctiuni, l# (ete"in#e# ?u-uilo (e e$#cu#e se
es&ect# con(itiile st#%ilite &entu 'unctiune# s#u 'unctiunile es&ecti$e.
141
>.=.11. St#%ilie# nu"#ului (e &eso#ne &entu c#e se #si*u#
con(itiile (e e$#cu#e Mn c#! (e incen(iu, #e Mn $e(ee ni$elul (e ocu&#e si
c#&#cit#tile "#-i"e si"ult#ne lu#te in c#lcul, Mn 'unctie (e (estin#ti# si
(is&unee# #cesto# Mn constuctie.
>.=.14. C#&#cit#te# (e e$#cu#e # unui ?u- 6C7 se (ete"in#
coes&un!#to .ec#ei 'unctiuni lu#t# Mn consi(e#e, con'o" &e$e(eilo
no"#ti$ului, i# &entu Mnte#*# constuctie c#ile co"une (e e$#cu#e $o
#si*u# con(itiile no"#te cele "#i se$ee.
D#c# (e#su&# ni$elului constuctiei su&#te#ne c#e #si*u#
(i"ension#e# #"&elo sc#ilo (e e$#cu#e se #?# 'unctiuni c#e necesit# -
con'o" no"#ti$ului - (i"ensiuni "#i "ici, Mn &otiunile es&ecti$e se &ot
e(uce coes&un!#to #ceste (i"ensiuni.
In nici o situ#tie, nu este #("is# e(ucee# (i"ensiunilo c#ilo (e
e$#cu#e &e t#seul &On# l# e-teio #l ni$elului cel "#i #*lo"e#t lu#t Mn
consi(e#e.
>.=.13. Ti"&ii (e e$#cu#e, es&ecti$ lun*i"ile "#-i"e #("ise #le
c#ilo (e e$#cu#e, $o Mn(e&lini con(itiile st#%ilite Mn no"#ti$ &entu
'unctiunile es&ecti$e, i# &entu c#ile co"une (e e$#cu#e # constuctiei, cOn(
este c#!ul, se es&ect# ti"&ii 6lun*i"ile7 &e$#!ute &entu constucti#
consi(e#t# 6#t. >.1.3. si >.1.8.7.
>.=.18. Alc#tuie# si (i"ension#e# c#ilo (e e$#cu#e Mn c#! (e
incen(iu, $o coes&un(e con(itiilo st#%ilite Mn no"#ti$.
>.=.13. Sc#ile (e e$#cu#e co"une #le constuctiilo cu 'unctiuni "i-te,
$o #$e# #cces si &e te#sele cl#(iilo es&ecti$e, #tunci c#n( sunt in#lte,
'o#te in#lte s#u cu s#li #*lo"e#te.
>.>. INSTALATII DE SEMNALICARE SI STINGERE A INCENDIILOR
>.>.1. Constuctiile cu 'unctiuni "i-te se ec/i&e#!# si (ote#!# cu
inst#l#tii si "i5lo#ce (e se"n#li!#e si stin*ee # incen(iilo, coes&un!#to
"o(ului Mn c#e este consi(e#t# constucti#, con'o" #t. >.1.3. si >.1.8., i#
(i'eitele 'unctiuni #le #cestei# coes&un!#to (estin#tiei si iscului 6&eicolului7
(e incen(iu (ete"in#t, &oti$it &e$e(eilo no"#ti$ului si #le e*le"ent#ilo
te/nice (e s&eci#lit#te.
>.>.4. Atunci cOn( %ene.ci#ul solicit#, constucti# se &o#te ec/i&# si
(ot# su&li"ent# cu inst#l#tii (e se"n#li!#e si stin*ee '#t# (e &e$e(eile
e*le"ent#ilo te/nice (e s&eci#lit#te.
>.>.3. L# st#%ilie# ec/i&#ii si (ot#ii, se #e Mn $e(ee #ns#"%lul
constuctiei cu 'unctiuni "i-te, &ecu" si utili!#e# inst#l#tiilo,
ec/i&#"entelo, "i5lo#celo si &o(uselo (e stin*ee coes&un!#to#e iscuilo
(e incen(iu si c#te*oiilo (e &eicol (e incen(iu (in s&#tiile es&ecti$e.
>.>.8. De e*ul#, constuctiile cu 'unctiuni "i-te se ec/i&e#!# cu
inst#l#tii co"une, c#e #si*u# &otecti# Mnte*ii constuctii.
In c#!ul Mn c#e nu"#i o &#te (in 'unctiunile constuctiei necesit#
inst#l#tii (e se"n#li!#e si1s#u stin*ee con'o" e*le"ent#ilo, #ceste# &ot .
&e$#!ute nu"#i Mn s&#tiile es&ecti$e, &oiect#ntul 5usti.cOn( te/nic soluti#
st#%ilit#.
142
>.>.3. Pentu su&#$e*/ee# si contolul &e"#nent #l 'unction#ii
inst#l#tiilo (e &e$enie si stin*ee # incen(iilo (in constuctiile cu 'unctiuni
"i-te, (e e*ul#, se #si*u# un (is&ece#t cent#l (e su&#$e*/ee # cl#(iii
(is&us - &e cOt &osi%il l# &#te - c#e s# #si*ue u"#ie# 'unction#ii #cesto
inst#l#tii (in to#te s&#tiile constuctiei.
Di'eitele 'unctiuni &ot #$e# &uncte &o&ii (e su&#$e*/ee si contol
#le inst#l#tiilo cu c#e sunt ec/i&#te, (# # c#o 'unction#e $# . se"n#li!#t#
si l# (is&ece#tul cent#l #l cl#(iii.
>.8. INSTALATII UTILITARE A@ERENTE
>.8.1. Ec/i&#e#, &oiect#e# si e#li!#e# inst#l#tiilo utilit#e #'eente
constuctiilo cu 'unctiuni "i-te, se #si*u# Mn con'o"it#te cu &e$e(eile
&e!entului no"#ti$ si #le e*le"ent#ilo te/nice s&eci.ce, #$On( Mn $e(ee
iscuile 6c#te*oiile (e &eicol7 (e incen(iu #le 'unctiunilo, 6(estin#tiilo7
es&ecti$e si #si*u#e# &otectiei #cesto#, &ecu" si # 'unctiunilo #(i#cente
(e c#e sunt se&##te.
>.8.4. Inst#l#tiile utilit#e #'eente constuctiei $o coes&un(e
(estin#tiilo si iscuilo 6c#te*oiilo (e &eicol7 (e incen(iu st#%ilite, #si*u#n(
li"it#e# &o&#*#ii 'ocului si # 'u"ului Mn constuctie.
>.8.3. Siste"ele si inst#l#tiile electice, (e Mnc#l!ie, s#nit#e, $entil#e
etc. te%uie s# coes&un(# iscuilo 6c#te*oiilo (e &eicol7 (e incen(iu #le
(estin#tiilo es&ecti$e, "#i"ii constuctiilo si *#(ului (e e!istent# l# 'oc
#si*u#t, &oti$it &e$e(eilo e*le"ent#ilo te/nice s&eci.ce.
>.8.8. S&#tiile si Mnc#&eile cu (e*#5#i (e su%st#nte co"%usti%ile, $o
#$e# #si*u#t# e$#cu#e# #cesto# &e "#su# (e*#5#ii lo, se&##t# si #st'el
e#li!#t# MncOt s# nu &o(uc# incen(ii s#u e-&lo!ii.
>.8.3. Siste"ele (e $entil#e # Mnc#&eilo si s&#tiilo cu isc "#e (e
incen(iu, &ecu" si # celo &entu &u%lic si # s#lilo #*lo"e#te, $o .
in(e&en(ente (e #lte inst#l#tii (e $entil#e #le constuctiei.
>.2. CAI DE ACCES, INTERBENTIE SI SALBARE
>.2.1. Constuctiile cu 'unctiuni "i-te, te%uie s# #i%# #si*u#te c#i (e
#cces, inte$entie si s#l$#e Mn c#! (e incen(iu, #st'el (is&use, #lc#tuite si
e#li!#te MncOt 'otele (e inte$entie s# &o#t# #ction# Mn ti"& scut si Mn con(itii
(e si*u#nt#, con'o" no"#ti$ului.
>.2.4. Constuctiile su&#te#ne cu 'unctiuni "i-te, (e e*ul#, te%uie s#
.e #ccesi%ile #utos&eci#lelo (e inte$entie Mn c#! (e incen(iu, cel &utin &e
(ou# l#tui.
>.2.3. C#ile e-teio#e (e #cces &entu #utos&eci#lele (e inte$entie
6(u"ui, &l#t'o"e etc.7 te%uie s# &e"it# #ccesul si inte$enti# Mn s&eci#l l#
!onele si 'unctiunile "#i &eiculo#se #le constuctiei, l# cele cu #*lo"e#i (e
&eso#ne, l# (esc/i(eile 6&ote5#te s#u ne&ote5#te7 (in &eetii e-teioi
&ei"et#li, &ecu" si l# susele (e #li"ent#e cu #&#.
143
>.2.8. Alc#tuie#, con'o"#e# si e#li!#e# c#ilo e-teio#e (e cicul#tie
# #utos&eci#lelo (e inte$entie, $o coes&un(e &e$e(eilo no"#ti$ului si
#le e*le"ent#ilo te/nice.
>.2.3. C#ile (e #cces si cicul#tiile inteio#e #le constuctiei, c#e
#si*u# si inte$enti# Mn c#! (e incen(iu # &eson#lului &o"&ieilo, se
ec/i&e#!# si "#c/e#!# coes&un!#to, #st'el MncOt s# .e uso (e ecunoscut si
utili!#t Mn con(itiile incen(iului.
>.2.=. Pentu 'unctiuni #le constuctiei c#e necesit# con(itii s&eci#le (e
s#l$#e # utili!#toilo Mn c#! (e incen(iu 6%oln#$i, /#n(ic#&#ti etc.7, se #si*u#
c#i (e #cces, cicul#tie si s#l$#e coes&un!#to (i"ension#te, #lc#tuite si
ec/i&#te, con'o" &e$e(eilo no"#ti$ului si e*le"ent#ilo te/nice s&eci.ce
#cesto#.
>.10. DOTAREA CU MI<LOACE DE INTERBENTIE SI SERBICIUL DE
POMPIERI
>.10.1. Constuctiile cu 'unctiuni "i-te se (ote#!# cu "i5lo#ce te/nice
(e stin*ee coes&un!#to#e cl#selo (e incen(iu (in s&#tiile si Mnc#&eile
es&ecti$e, &oti$it &e$e(eilo no"#ti$ului si e*le"ent#ilo te/nice
s&eci.ce #cesto#.
>.10.4. Pentu .ec#e 'unctiune se &e$#( "i5lo#cele te/nice (e stin*ee
6stin*#to#e &ot#ti$e, t#ns&ot#%ile etc.7 neces#e, i# &entu #ns#"%lul
constuctiei se #si*u# (ot#e# con'o" &e$e(eilo no"#ti$ului Mn 'unctie (e
Mnc#(#e# #cestei# Mn cl#(ie ci$il# 6&u%lic#7 s#u (e &o(uctie si1s#u (e&o!it#e
- con'o" #t. >.1.3. si >.1.8.
>.10.3. Mi5lo#cele te/nice (e stin*ee cu c#e se (ote#!# constucti# si
(i'eitele 'unctiuni #le #cestei#, se (is&un #st'el MncOt s# &o#t# . uso #ccesi%ile
si utiili!#te Mn c#! (e ne$oie.
>.10.8. Ni$elul (e (ot#e si inc#(#e cu &eson#l # se$iciului (e
&o"&iei #l constuctiei cu 'unctiuni "i-te se st#%ilesc Mn 'unctie (e "#i"e#
constuctiei, iscui 6c#te*oii (e &eicol7 (e incen(iu, $ulne#%ilit#te, ti& (e
constuctie, ni$elul ec/i&#ii cu inst#l#tii .-e (e &e$enie si stin*ee etc.,
&oti$it no"#ti$ului si e*le"ent#ilo (e s&eci#lit#te.
>.10.3. De e*ul#, constuctiile cu 'unctiuni "i-te $o #$e# constituite
se$icii (e &o"&iei 6&entu inte#*# constuctie7, #tunci cOn( #i# (es'#su#t#
tot#l# este (e 10.000 "
4
s#u "#i "#e.
;ene.ci#ii &ot constitui se$icii (e &o"&iei si l# #ii "#i "ici, s#u c/i#
&entu (i'eitele 'unctiuni (is&use in constuctie.
CAP.8. PER@ORMANTE SPECI@ICE CONSTRUCTIILOR CU @UNCTIUNI
MIUTE
8.1. PER@ORMANTE ALE TIPURILOR DE CONSTRUCTII CU @UNCTIUNI
MIUTE
C+nst(!ctii d ti- +"isn!it
144
8.1.1. Constuctiile (e ti& o%isnuit cu 'unctiuni "i-te, sunt consi(e#te
cele c#e nu sunt Mn#lte, 'o#te Mn#lte, cu s#li #*lo"e#te, constuctii "ono%loc
%lin(#te.
Constuctiile (e ti& o%isnuit $o #$e# st#%ilite si &eci!#te iscuile si (u&#
c#!, c#te*oiile (e &eicol (e incen(iu - es&ecti$ cl#sele (e &eiculo!it#te l#
(e&o!ite - &entu .ec#e (estin#tie s#u 'unctiune &e c#e o cu&in(e.
8.1.4. Constuctiile (e ti& o%isnuit cu 'unctiuni "i-te, &ot . (e *#(ul I I
B (e e!istent# l# 'oc, Mn con(itiile es&ect#ii coel#tiei #("ise Mnte *#(ul (e
e!istent# l# 'oc #si*u#t, iscul 6c#te*oi#7 (e &eicol si #i# co"&#ti"entului
(e incen(iu, Mn 'unctie (e Mnc#(#e# #ns#"%lului constuctiei Mn cl#(ie ci$il#
6&u%lic#7 oi (e &o(uctie si1s#u (e&o!it#e, con'o" &e$e(eilo #t. >.1.3 si
>.1.8.
8.1.3% Constuctiile (e ti& o%isnuit &ot . #"&l#s#te in(e&en(ent, s#u
*u&#te oi co"#s#te cu #lte constuctii, Mn con(itiile st#%ilite in no"#ti$ si
Mnc#(#ii Mn li"itele #("ise #le co"&#ti"entelo (e incen(iu.
8.1.8. A"&l#s#e# '#t# (e $ecin#t#ti se e#li!e#!# l# (ist#ntele (e
si*u#nt# st#%ilite Mn #t.4.4.4, s#u se co"&#ti"ente#!# &in &eeti #nti'oc, oi
(u&# c#!, e!istenti l# 'oc.
8.1.3. Pin con'o"#e# constuctiilo o%isnuite cu 'unctiuni "i-te, se $#
u"#i (is&unee# s&#tiilo cu iscui 6c#te*oii7 "#i &eiculo#se Mn !one
(istincte si cu "#suile (e &otectie coes&un!#to#e #st'el MncOt Mn c#! (e
incen(iu s# nu .e #'ect#te #ii "#i constuite, oi s# &un# Mn &eicol o%iecte
Mn$ecin#te s#u ele s# .e &use Mn &eicol (e $ecin#t#ti.
8.1.=. Destin#tiile si 'unctiunile (istincte si in(e&en(ente (is&use Mn
constuctie, se se&## Mnte ele &in ele"ente (e constuctie $etic#le si (u&#
c#!, oi!ont#le 6&eeti, &l#nsee7, coes&un!#to#e iscuilo 6c#te*oiilo (e
&eicol7 (e incen(iu es&ecti$e, con'o" no"#ti$ului.
8.1.>. Constuctiile o%isnuite cu 'unctiuni "i-te $o #$e# #si*u#te c#i (e
e$#cu#e Mn c#! (e incen(iu coes&un!#to (i"ension#te, #lc#tuite si e#li!#te,
&oti$it &e$e(eilo no"#ti$ului.
8.1.8% Ec/i&#e# si (ot#e# cu inst#l#tii si "i5lo#ce (e se"n#li!#e si
stin*ee # incen(iilo se e#li!e#!# con'o" &e$e(eilo e*le"ent#ilo
te/nice (e s&eci#lit#te, #$On( Mn $e(ee #ns#"%lul constuctiei.
;ene.ci#ii &ot st#%ili ec/i&#i si (ot#i cu #st'el (e inst#l#tii si "i5lo#ce,
(u&# c#! si Mn #'## (e (o"eniile o%li*#toii.
8.1.2. Pentu #si*u#e# con(itiilo (e inte$entie Mn c#! (e incen(iu,
constuctiile o%isnuite $o #$e# &e$#!ute c#i (e #cces, inte$entie si s#l$#e
con'o" &e$e(eilo no"#ti$ului, #st'el MncOt s# .e &osi%il #ccesul
#utos&eci#lelo (e inte$entie cel &utin &e o l#tu# # constuctiei.
C+nst(!ctii ina#t/ *+a(t ina#t/ c! sa#i a.#+,(at/
,+n+"#+c sa! "#indat
8.1.10. Ti&uile (e constuctii cu 'unctiuni "i-te, &ot . cl#(ii Mn#lte si
'o#te Mn#lte, cl#(ii cu s#li #*lo"e#te, constuctii "ono%loc s#u %lin(#te.
145
8.1.11. In constuctiile cu 'unctiuni "i-te, se &ot (is&une nu"#i:
#7 (i'eite 'unctiuni ci$ile 6&u%lice7 in(e&en(ente s#u nu 'unction#lA
%7 'unctiuni ci$ile 6&u%lice7 si unele #cti$it#ti (e &o(uctie si1s#u
(e&o!it#e, st#%ilite Mn no"#ti$A
c7 (i'eite #cti$it#ti (e &o(uctie si1s#u (e&o!it#e.
8.1.14. In cl#(iile ci$ile 6&u%lice7 Mn#lte, 'o#te Mn#lte s#u cu s#li
#*lo"e#te, este #("is# (is&unee# nu"#i # 'unctiunilo ci$ile 6&u%lice7.
Dis&unee# Mn #ceste# # uno 'unctiuni (istincte (e &o(uctie si1s#u
(e&o!it#e, este stict inte!is#. @#c e-ce&tie #cti$it#tile #'eente 'unctiunilo
ci$ile 6&u%lice7 ce se Mnc#(e#!# Mn ni$ele (e isc 6#teliee Mntetinee, e(itie,
(e&o!it#e, etc.7.
8.1.13. In constuctiile (e &o(uctie si1s#u (e&o!it#e (e ti& "ono%loc,
&ot . (is&use si 'unctiuni ci$ile 6&u%lice7, cu con(iti# se&##ii #cesto# Mn
co"&#ti"ente (e incen(iu (istincte.
8.1.18. Pentu .ec#e ti& (e constuctie se $o #si*u# &e'o"#ntele
s&eci.ce st#%ilite Mn no"#ti$, i# &entu (i'eitele 'unctiuni se es&ect#
con(itiile si &e'o"#ntele s&eci.ce #cesto#.
8.1.13. L# cl#(iile ci$ile 6&u%lice7 Mn#lte, 'o#te Mn#lte s#u &entu s#li
#*lo"e#te, nu se #&lic# &e$e(eile #t. >.1.3. si >.1.8., cl#(iile es&ecti$e
.in( cu c##cte ci$il 6&u%lic7.
8.1.1=. Di'eitele 'unctiuni in(e&en(ente (in cl#(iile ci$ile 6&u%lice7
Mn#lte, 'o#te Mn#lte s#u cu s#li #*lo"e#te, se (is&un Mn co"&#ti"ente (e
incen(iu se&##te cu &eeti si &l#nsee C0 6CA17 e!istente l# 'oc con'o"
no"#ti$ului.
8.1.1>. Pentu .ec#e (in #ceste# te%uie Mn(e&linite con(itiile (e
&e'o"#nt# s&eci.ce, &e$#!ute Mn no"#ti$.
8.4. PER@ORMANTE ALE UNOR DESTINATII DIN CONSTRUCTIILE CU
@UNCTIUNI MIUTE
8.4.1. In constuctiile cu 'unctiuni "i-te, &ot . (is&use 'unctiuni ci$ile
6&u%lice7, (e &o(uctie si1s#u (e&o!it#e, in c#!uile si con(itiile #("ise (e
no"#ti$.
8.4.4. @unctiuni ci$ile 6&u%lice7 (istincte c#e se &ot (is&une Mnt-o
constuctie cu 'unctiuni "i-te, (e e*ul#, sunt cele &entu:
#7 locuinte, #("inist#ti$e, tuis", co"et si &#c#5eA
%7 #("inist#ti$e, co"et, s#n#t#te, tuis" si &#c#5eA
c7 s#n#t#te, locuinte si &#c#5eA
(7 Mn$#t#"Ont, s&ot si &#c#5eA
e7 cult, #("inist#ti$e, locuinte si &#c#5eA
8.4.3. @unctiunile ci$ile 6&u%lice7 si (e &o(uctie si1s#u (e&o!it#e
#("ise Mnt-o constuctie cu 'unctiuni "i-te, sunt cele cu (estin#tii (e locuinte,
#("inist#ti$e, co"et si &#c#5e, i"&eun# cu #cti$it#ti (e &o(uctie si1s#u
146
(e&o!it#e c#e se Mnc#(e#!# Mn c#te*oiile C, D s#u E 6;E4 s#u ;E1#,%7 (e
&eicol (e incen(iu.
8.4.8. Dis&unee# Mnt-o constuctie cu 'unctiuni "i-te nu"#i #
#cti$it#tilo (e &o(uctie si1s#u (e&o!it#e (in c#te*oiile A 6;E3#7, ; 6;E3%7, C
6;E47, D 6;E1#7 si E 6;E1%7 (e &eicol (e incen(iu, este #("is# Mn con(itiile si
cu "#suile (e &otectie st#%ilite in no"#ti$.
F!ncti!ni ,i1t civi# 2-!"#ic'
8.4.3. Inc#&eile, s&#tiile si 'unctiunile ci$ile 6&u%lice7 (is&use Mn
constucti# cu 'unctiuni "i-te, $o #$e# st#%ilit si &eci!#t iscul (e incen(iu
s&eci.c, (ete"in#t con'o" &e$e(eilo #t. 4.1.1. l# 4.1.3.
8.4.=. In 'unctie (e iscul (e incen(iu si (ensit#te# s#cinii te"ice,
.ec#e 'unctiune ci$il# 6&u%lic#7 (istinct# se se&## (e estul constuctiei &in
&eeti si &l#nsee coes&un!#to #lc#tuite si e#li!#te, con'o" no"#ti$ului.
8.4.>. Pin con'o"#e# constuctiei se $# u"#i (is&unee# (istinct# #
'unctiunilo cu isc "#e (e incen(iu, se&#On(u-se cu ele"ente (e constuctie
e!istente l# 'oc coes&un!#to#e (ensit#tii s#cinii te"ice (in s&#tiile
es&ecti$e si &e$e(eilo no"#ti$ului, #st'el MncOt s# nu &un# Mn &eicol #lte
'unctiuni ci$ile 6&u%lice7 #(i#cente s#u constucti#.
8.4.8. De e*ul#, 'unctiunile ci$ile 6&u%lice7 cu isc "#e (e incen(iu nu
te%uie (is&use su% s&#tii cu #*lo"e#i (e &eso#ne s#u, Mn c#!ul Mn c#e
#ce#st# nu este &osi%il# s#u 5usti.c#t# te/nic, se #si*u# "#sui (e &otectie
coes&un!#to#e.
8.4.2. Constucti# cu 'unctiuni "i-te $# #$e# #si*u#t *#(ul (e
e!istent# l# 'oc coes&un!#to Mn(e&liniii con(itiilo (e coel#tie (inte #cest#
si nu"#ul (e ni$elui, #i# constuit# si c#&#cit#te# "#-i"# si"ult#n#,
con'o" no"#ti$ului.
8.4.10. L# #lc#tuie# constuctiei si # ele"entelo (e constuctie #
#cestei#, se es&ect# con(itiile (e &e'o"#nt# st#%ilite Mn &e!ent# &#te si #t.
4.3.1. l# 4.3.=0., &ecu" si cele s&eci.ce (in &#te# # II-# # no"#ti$ului.
8.4.11. @unctiunile ci$ile 6&u%lice7 (is&use Mn constuctie se se&## Mnte
ele si '#t# (e c#ile co"une (e cicul#tie si e$#cu#e &in ele"ente e!istente l#
'oc 6&eeti, &l#nsee7, coes&un!#to (estin#tiilo si ti&ului (e cl#(ie.
8.4.14. Pin (is&unee#, #lc#tuie# si e#li!#e# ele"entelo (e
constuctie (es&#tito#e se $# #si*u# li"it#e# &o&#*#ii 'ocului si # 'u"ului
l# s&#tiile #(i#cente &e ti"&ul no"#t, i# Mn c#(ul 'unctiunii se $# M"&ie(ic#
&o&#*#e# uso## # 'ocului si 'u"ului &e #ii "#i.
8.4.13. Se&##e# 'unctiunilo (i'eite se e#li!e#!# &in &eeti si (u&#
c#!, &l#nsee e!istente l# 'oc con'o" no"#ti$ului, i# e$entu#lele *olui (e
cicul#tie s#u 'unction#le (in #ceste# se &ote5e#!# cu ele"ente (e Mnc/i(ee
coes&un!#to#e.
147
8.4.18. Pin "o(ul (e (is&unee si &otectie se $o li"it# &osi%ilit#tile (e
&o&#*#e # 'ocului &e '#t#(ele constuctiei, #si*uOn(u-se &linui Mnte *oluile
succesi$e (in &eetii &ei"et#li (e Mnc/i(ee.
8.4.13. Con(itiile (e &e'o"#nt# #le ele"entelo (e li"it#e #
&o&#*#ii 'ocului si # 'u"ului sunt cele st#%ilite in no"#ti$ 6#t. 4.8.1. l#
4.8.347.
8.4.1=. S&#tiile &u%lice &entu &#c#e# #utotuis"elo se se&## '#t# (e
estul constuctiei cu 'unctiuni "i-te, &in &eeti si &l#nsee C0 6CA17 cu
e!istent# l# 'oc no"#t# si in c#e nu sunt #("ise (ecOt *oluile stict
neces#e cicul#tiei 'unction#le, &ote5#te coes&un!#to cu ele"ente (e
Mnc/i(ee, &oti$it &e$e(eilo no"#ti$ului.
8.4.1>. E$#cu#e# 'u"ului 6(es'u"#e#7 Mn c#! (e incen(iu (in s&#tiile
cu s#li #*lo"e#te si c#ile lo (e e$#cu#e, cicul#tiile co"une oi!ont#le si
$etic#le, &ecu" si (in (e&o!itele (e "#tei#le s#u su%st#nte co"%usti%ile, in
situ#tiile st#%ilite Mn no"#ti$, se #si*u# n#tu#l-o*#ni!#t s#u "ec#nic.
8.4.18. Siste"ele (e e$#cu#e # 'u"ului 6(es'u"#e7 $o .
in(e&en(ente &entu s&#tiile st#%ilite Mn no"#ti$, i# c#n#lele si */enele
#cesto# nu $o constitui c#i (e &o&#*#e # 'ocului si 'u"ului Mn constuctie.
8.4.12. Re#li!#e# uno siste"e co"une (e e$#cu#e # 'u"ului
6(es'u"#e7 este #("is# nu"#i Mn c#!uile si con(itiile st#%ilite Mn no"#ti$.
8.4.40. Constuctiile cu 'unctiuni "i-te ci$ile 6&u%lice7 &ot #$e# c#i (e
e$#cu#e co"une tutuo 'unctiunilo ci$ile, s#u se&##te &entu un# s#u "#i
"ulte 'unctiuni ci$ile 6&u%lice7 (in cl#(ie.
8.4.41. C#ile (e e$#cu#e $o . (i"ension#te, (is&use, #lc#tuite si
e#li!#te, con'o" &e$e(eilo no"#ti$ului, i# *oluile 'unction#le (e #cces l#
#ceste# se &ote5e#!# coes&un!#to.
8.4.44. L# (i"ension#e# c#ilo (e e$#cu#e #le constuctiilo cu
'unctiuni "i-te ci$ile 6&u%lice7 se es&ect# &e$e(eile s&eci.ce #cesto#.
8.4.43. Pe$e(ee# inst#l#tiilo (e se"n#li!#e si stin*ee # incen(iilo l#
constuctiile cu 'unctiuni "i-te ci$ile 6&u%lice7, &ecu" si l# 'unctiunile (istincte
#le #cesto#, se e#li!e#!# &oti$it &e$e(eilo no"#ti$ului si #le
e*le"ent#ilo te/nice (e s&eci#lit#te.
8.4.48. Inst#l#tiile utilit#e #'eente $o es&ect# &e$e(eile
e*le"ent#ilo te/nice (e s&eci#lit#te, coes&un!#to (estin#tiilo si iscuilo
(e incen(iu.
8.4.43. Constuctiile cu 'unctiuni "i-te ci$ile 6&u%lice7 $o #$e#
#si*u#te c#i (e #cces, inte$entie si s#l$#e, #st'el (isti%uite, #lc#tuite,
"#c#te, ec/i&#te si e#li!#te, MncOt s# &e"it# inte$enti# uso## Mn c#! (e
incen(iu.
8.4.4=. Pe cOt &osi%il, constuctiile cu 'unctiuni "i-te ci$ile 6&u%lice7
te%uie s# .e #ccesi%ile #utos&eci#lelo (e inte$entie l# to#te '#t#(ele, (# cel
&utin l# (ou#.
148
84.4>. C#ile (e #cces, inte$entie si s#l$#e #'eente 'unctiunilo ci$ile
6&u%lice7 (estin#te &eso#nelo c#e te%uie t#ns&ot#te cu t#*#, c#ucioul,
etc. $o . (i"ension#te coes&un!#to.
8.4.48. Constuctiile si 'unctiunile ci$ile 6&u%lice7 (in #ceste#, se
(ote#!# cu "i5lo#ce (e &i"# inte$entie coes&un!#to#e (estin#tiei si cl#sei
(e incen(iu # #cesto#, &oti$it &e$e(eilo no"#ti$ului.
8.4.42. - Constuctiile cu 'unctiuni "i-te ci$ile 6&u%lice7 $o #$e#
constituite se$icii (e &o"&iei #tunci cOn( #i# (es'#su#t# # #cesto# este (e
13.000 "
4
s#u "#i "#e.
F!ncti!ni ,i1t civi# 2-!"#ic' si !n# activitati d
-(+d!cti si;sa! d-+)ita(
8.4.30. @unctiunile (istincte, Mnc#&eile si s&#tiile #cesto#, #("ise Mn
constucti# cu 'unctiuni "i-te con'o" &e$e(eilo no"#ti$ului, $o #$e#
st#%ilite si &eci!#te iscuile, es&ecti$ c#te*oiile (e &eicol (e incen(iu,
(ete"in#te con'o" &e$e(eilo #t. 4.1.1. l# 4.1.>. #le no"#ti$ului.
8.4.31. Coes&un!#to iscuilo si c#te*oiilo (e &eicol (e incen(iu
st#%ilite si # (ensit#tii s#cinii te"ice, .ec#e 'unctiune (istinct# se se&## (e
estul constuctiei &in &eeti si &l#nsee coes&un!#to #"&l#s#te, #lc#tuite si
(i"ension#te.
8.4.34. Pin con'o"#e# constuctiei se #si*u# (is&unee# (istinct# #
'unctiunilo &eiculo#se s#u cu isc "#e (e incen(iu, se&#On(u-se cu
ele"ente (e constuctie coes&un!#to #lc#tuite si (i"ension#te, con'o"
no"#ti$ului, #st'el MncOt s# nu &un# Mn &eicol #lte 'unctiuni s#u constucti#.
8.4.33. Se eco"#n(# c# 'unctiunile ci$ile 6&u%lice7 s# .e (is&use in
!one (istincte #le ni$eluilo constuctiei '#t# (e cele (e &o(uctie s#u
(e&o!it#e. Atunci cOn( nu este &osi%il s#u 5usti.c#t te/nic, se $o #si*u#
se&##i coes&un!#to#e.
Nu se eco"#n(# (is&unee# 'unctiunilo ci$ile 6&u%lice7 (iect &este
(e&o!ite (e "#tei#le s#u su%st#nte co"%usti%ile cu cl#s# (e &eiculo!it#te P8
s#u P3 si (ensit#te# s#cinii te"ice "#i "#e (e 880 M<1"
4
, i# #tunci cOn( nu
este &osi%il, nu"#i cu lu#e# "#suilo c#e s# M"&ie(ice &o&#*#e# 'ocului si
'u"ului 6se&##i, &otectie cu co&etine (e#su&# 'eestelo, ec/i&#e cu
inst#l#tii #uto"#te (e se"n#li!#e si stin*ee etc.7.
8.4.38. Constucti# cu 'unctiuni "i-te $# #$e# #si*u#t *#(ul (e
e!istent# l# 'oc coes&un!#to Mn(e&liniii con(itiilo (e coel#tie (inte #cest#
si #i# constuit#, nu"#ul (e ni$elui, c#&#cit#te# "#-i"# si iscul 6c#te*oi#7
(e incen(iu, (u&# c#!, &oti$it no"#ti$ului, #$On( Mn $e(ee "o(ul Mn c#e
este consi(e#t# constucti# &oti$it #t. >.1.3. si >.1.8.
8.4.33. Constucti# si ele"entele (e constuctie #'eente #cestei# se
#lc#tuiesc #st'el MncOt s# Mn(e&line#sc# con(itiile (e &e'o"#nt# co"une si
s&eci.ce st#%ilite Mn no"#ti$.
149
8.4.3=. Di'eitele 'unctiuni (istincte (in constuctie se se&## Mnte ele si
'#t# (e c#ile co"une (e cicul#tie si e$#cu#e, &in ele"ente (e constuctie
6&eeti, &l#nsee7 coes&un!#to#e &e$e(eilo no"#ti$ului.
8.4.3>. Ele"entele (es&#tito#e #le 'unctiunilo, $o . #st'el (is&use,
#lc#tuite si e#li!#te MncOt s# #si*ue li"it#e# &o&#*#ii 'ocului si # 'u"ului Mn
s&#tiile #l#tu#te, &e ti"&ul no"#t, i# Mn c#(ul .ec#ei 'unctiuni s# M"&ie(ice
&o&#*#e# 'ocului si # 'u"ului &e #ii "#i.
8.4.38. Goluile (e cicul#tie s#u 'unction#le (in ele"entele (e se&##e,
se &ote5e#!# cu ele"ente (e Mnc/i(ee con'o" no"#ti$ului, Mn 'unctie (e
olul #cesto# &entu si*u#nt# l# 'oc.
8.4.32. Ele"entele (e constuctie &e$#!ute &entu li"it#e# &o&#*#ii
'ocului si # 'u"ului, se #lc#tuiesc si e#li!e#!# &oti$it &e$e(eilo #t. 4.8.1. l#
4.8.34., &ecu" si # &eci!#ilo (in &#tile II, III si IB #le no"#ti$ului.
8.4.80. E$#cu#e# 'u"ului 6(es'u"#e#7 Mn c#! (e incen(iu se #si*u#
coes&un!#to con(itiilo si 'unctiunilo (is&use Mn constuctie, 6n#tu#l-
o*#ni!#t s#u "ec#nic7 &oti$it no"#ti$ului.
8.4.81. E$#cu#e# 'u"ului 6(es'u"#e#7 se e#li!e#!# con'o"
&e$e(eilo no"#ti$ului e'eito#e l# #ce#st# 6#t. 4.3.1. l# 4.3.33.7 .in(
o%li*#toie &e$e(ee# uno siste"e in(e&en(ente &entu 'unctiunile ci$ile
6&u%lice7 '#t# (e cele (e &o(uctie si (e&o!it#e.
8.4.84. Constuctiile &ot #$e# c#i (e e$#cu#e co"une tutuo
'unctiunilo (istincte (in #ceste#, s#u se&##te &entu (i'eite 'unctiuni.
8.4.83. C#ile (e e$#cu#e se (is&un, #lc#tuiesc, (i"ensione#!# si
e#li!e#!# con'o" &e$e(eilo no"#ti$ului, &oti$it 'unctiunilo (in
constuctie #st'el MncOt s# Mn(e&line#sc# ni$elele (e &e'o"#nt# s&eci.ce.
8.4.88. Pe$e(ee# si e#li!#e# inst#l#tiilo (e se"n#li!#e si stin*ee #
incen(iilo, $o coes&un(e 'unctiunilo es&ecti$e si cl#selo (e incen(iu
st#%ilite.
8.4.83. L# &oiect#e# si e#li!#e# inst#l#tiilo utilit#e #'eente, se
es&ect# &e$e(eile e*le"ent#ilo te/nice (e s&eci#lit#te, coes&un!#to
(estin#tiei, iscuilo si &eicolelo (e incen(iu, &ecu" si ti&ului constuctiei.
8.4.8=. Constuctiile $o #$e# #si*u#te c#i (e #cces, inte$entie si
s#l$#e, #st'el (isti%uite, #lc#tuite, "#c#te, ec/i&#te si e#li!#te, MncOt s#
&e"it# inte$enti# uso## Mn c#! (e incen(iu.
8.4.8>. De e*ul# constuctiile te%uie s# .e #ccesi%ile #utos&eci#lelo
(e inte$entie #le &o"&ieilo l# cel &utin (ou# '#t#(e, &e c#i (e cicul#tie
coes&un!#to#e.
8.4.88. @unctiunile (istincte si constuctiile se (ote#!# cu "i5lo#ce
te/nice (e stin*ee coes&un!#to#e (estin#tiei si cl#sei (e incen(iu #
#cesto#, &oti$it no"#ti$ului.
150
8.4.82. Atunci cOn( #i# (es'#su#t# # constuctiilo se Mnc#(e#!# Mn
li"itele st#%ilite Mn no"#ti$ &entu 'unctiunile ci$ile 6&u%lice7 s#u (e &o(uctie
si (e&o!it#e $o #$e# constituite se$icii (e &o"&iei.
F!ncti!ni ,i1t d -(+d!cti si;sa! d-+)ita(
8.4.30. @unctiunile (istincte (e &o(uctie si1s#u (e&o!it#e (in
constuctiile cu 'unctiuni "i-te, $o #$e# (ete"in#te si &eci!#te c#te*oiile
(e &eicol (e incen(iu s&eci.ce, con'o" &e$e(eilo #t. 4.1.8. l# 4.1.>.
8.4.31. Coes&un!#to c#te*oiilo (e &eicol (e incen(iu st#%ilite, #
(estin#tiei si (ensit#tii s#cinii te"ice, .ec#e 'unctiune, inclusi$ Mnc#&ei #le
#cestei#, se se&## (e estul constuctiei &in &eeti si &l#nsee coes&un!#to
#"&l#s#te, #lc#tuite si (i"ension#te con'o" no"#ti$ului.
8.4.34. Pin con'o"#e# constuctiei se #si*u# (is&unee# (istinct# #
'unctiunilo &eiculo#se si se&##e# #cesto# cu &eeti si (u&# c#! &l#nsee,
#st'el MncOt s# nu &un# Mn &eicol #lte 'unctiuni s#u constucti#.
S&#tiile, Mnc#&eile si 'unctiunile cu &eicol (e e-&lo!ie, c#te*oiile A s#u
; 6;E3#,%7, &e cOt &osi%il $o . (is&use l# &#te# su&eio## # constuctiei.
Atunci cOn( nu este &osi%il s#u 5usti.c#t te/nic, se i#u "#sui (e &otectie si
se&##e coes&un!#to#e.
8.4.33. Constucti# $# #$e# #si*u#t *#(ul (e e!istent# l# 'oc
coes&un!#to Mn(e&liniii con(itiilo (e coel#tie cu #i# constuit#, c#te*oi#
(e &eicol (e incen(iu si nu"#ul (e ni$elui.
8.4.38. Ele"entele (e constuctie si constucti# Mn #ns#"%lul, $o .
#st'el #lc#tuite MncOt s# Mn(e&line#sc# con(itiile (e co"&ot#e l# 'oc s&eci.ce
#cesto#.
8.4.33. @unctiunile (istincte (is&use Mn constuctie, se se&## inte ele si
'#t# (e c#ile co"une (e cicul#tie si e$#cu#e, &in &eeti si &l#nsee
coes&un!#to#e c#te*oiilo (e &eicol (e incen(iu, (ensit#tii s#cinii te"ice si
# con(itiilo (e Mnc#(#e Mn *#(ul (e e!istent# l# 'oc.
8.4.3=. Pin (is&unee# si #lc#tuie# ele"entelo (e constuctie
(es&#tito#e, se $# #si*u# li"it#e# &o&#*#ii incen(iilo l# 'unctiuni
#(i#cente, &ecu" si &e #ii "#i #le 'unctiunii es&ecti$e.
8.4.3>. Goluile (e cicul#tie s#u 'unction#l neces#e (in ele"entele (e
se&##e, se &ote5e#!# cu ele"ente coes&un!#to#e, Mn 'unctie (e c#te*oi#
(e &eicol si olul ele"entului (es&#tito.
8.4.38. Ele"entele (e constuctie &e$#!ute &entu li"it#e# &o&#*#ii
'ocului si # 'u"ului, se #lc#tuiesc si e#li!e#!# con'o" &e$e(eilo
no"#ti$ului e'eito#e l# constuctii (e &o(uctie si1s#u (e&o!it#e 6#t. 4.8.1.
l# 4.8.34.7.
8.4.32. Este o%li*#toie #si*u#e# e$#cu#ii 'u"ului 6(es'u"#e7 (in
Mnc#&eile si 'unctiunile &e$#!ute Mn no"#ti$, &oti$it &e$e(ilo #t. 4.3.1. l#
4.3.33. si # celo s&eci.ce.
151
8.4.=0. E$#cu#e# 'u"ului 6(es'u"#e#7 (in Mnc#&eile (e (e&o!it#e cu
#i# "#i "#e (e 3= "
4
, &entu "#tei#le si su%st#nte co"%usti%ile, se #si*u#
in(e&en(ent.
8.4.=1. In situ#tiile Mn c#e este o%li*#toie e$#cu#e# 'u"ului con'o"
no"#ti$ului, #ce#st# se &o#te e#li!# n#tu#l-o*#ni!#t s#u "ec#nic.
8.4.=4. Constuctiile &ot #$e# c#i (e e$#cu#e co"une tutuo
'unctiunilo s#u (istincte &entu un# s#u "#i "ulte 'unctiuni.
8.4.=3. C#ile (e e$#cu#e se (is&un, #lc#tuiesc si (i"ensione#!#
coes&un!#to c#te*oiilo (e &eicol (e incen(iu si (estin#tiilo es&ecti$e,
#si*uOn(u-se se&##e# lo &in ele"ente (e constuctie coes&un!#to#e.
8.4.=8. Constuctiile se ec/i&e#!# cu inst#l#tii (e se"n#li!#e si stin*ee
# incen(iilo con'o" e*le"ent#ilo te/nice (e s&eci#lit#te.
8.4.=3. Inst#l#tiile utilit#e #'eente se &oiecte#!# si e#li!e#!# con'o"
e*le"ent#ilo s&eci.ce, Mn 'unctie (e c#te*oiile (e &eicol st#%ilite si
(estin#tii.
8.4.==. Se #si*u# c#i (e #cces, inte$entie si s#l$#e Mn c#! (e incen(iu,
&oti$it &e$e(eilo no"#ti$ului e'eito#e l# constuctii (e &o(uctie si1s#u
(e&o!it#e, #st'el MncOt s# &e"it# inte$enti# uso##, Mn s&eci#l l# 'unctiunile
cu &eicol "#e (e incen(iu.
8.4.=>. Pentu #ccesul #utos&eci#lelo (e inte$entie se #si*u# c#i (e
cicul#tie con'o" no"#ti$ului, #st'el MncOt inte$enti# s# .e &osi%il# &e cel
&utin (ou# l#tui #le constuctiei.
8.4.=8. Constuctiile si 'unctiunile (istincte se (ote#!# cu "i5lo#ce
te/nice (e stin*ee, Mn 'unctie (e &eicol si cl#sele (e incen(iu #le #cesto#,
con'o" no"#ti$ului.
8.4.=2. Constuctiile cu 'unctiuni "i-te (e &o(uctie si1s#u (e&o!it#e,
$o #$e# constituite se$icii (e &o"&iei con'o" &e$e(eilo no"#ti$ului si
#le e*le"ent#ilo (e s&eci#lit#te.
152

S-ar putea să vă placă și