Sunteți pe pagina 1din 20

ORDIN Nr.

80 din 6 mai 2009


pentru aprobarea Normelor metodologice de avizare i autorizare privind
securitatea la incendiu i protecia civil!
"#I$"N$% #INI&$"R'( )D#INI&$R)*I"I +I IN$"RN"(OR
,'-(I.)$ /N% #ONI$OR'( O0I.I)( NR. 126 din 23 mai 2009

Avnd n vedere prevederile art. 17 alin. (1) i (2) i ale art. 30 alin. (9)
din Legea nr. 307/2006 privind aprarea mpotriva inendiilor! ale art. 7! art. 9
alin. (1) lit. g)! art. 20 alin. (1) lit. ")! art. 2# alin. (3)! art. 30 alin. (1) lit. $) i ale
art. #% alin. (%) din Legea nr. #&1/200# privind prote'ia ivil! rep($liat! i ale
art. % alin. (1) din Legea nr. %0/1991 privind a(tori)area e*e(trii l(rrilor de
on+tr('ii! rep($liat! ( modi,irile i ompletrile (lterioare!
n temei(l art. 7 alin. (#) din -rdonan'a de (rgen' a .(vern(l(i nr. 30/2007
privind organi)area i ,(n'ionarea /ini+ter(l(i Admini+tra'iei i 0nternelor!
apro$at ( modi,iri prin Legea nr. 1%/200&! ( modi,irile (lterioare!
vieprim1mini+tr(l! mini+tr(l admini+tra'iei i internelor! emite pre)ent(l
ordin.
A23. 1
4e apro$ 5ormele metodologie de avi)are i a(tori)are privind +e(ritatea
la inendi( i prote'ia ivil! prev)(te n ane*a are ,ae parte integrant din
pre)ent(l ordin.
A23. 2
0n+petorat(l .eneral pentr( 4it(a'ii de 6rgen'! prin in+petoratele 7(de'ene
i al m(niipi(l(i 8((reti! va l(a m+(ri pentr( d(erea la ndeplinire a
di+po)i'iilor pre)ent(l(i ordin.
A23. 3
La data intrrii n vigoare a pre)ent(l(i ordin! -rdin(l mini+tr(l(i
admini+tra'iei i internelor nr. 1.#3%/2006 pentr( apro$area 5ormelor
metodologie de avi)are i a(tori)are privind +e(ritatea la inendi( i prote'ia
ivil! p($liat n /onitor(l -,iial al 2omniei! 9artea 0! nr. &1# din 3
otom$rie 2006! ( modi,irile i ompletrile (lterioare! +e a$rog.
A23. #
9re)ent(l ordin +e p($li n /onitor(l -,iial al 2omniei! 9artea 0.
p. :ieprim1mini+tr(!
mini+tr(l admini+tra'iei i internelor!
;ri+tian <inii!
+eretar de +tat
8((reti! 6 mai 2009.
5r. &0.
1
A5=>A 1
5-2/= /=3-?-L-.0;=
de avi)are i a(tori)are privind +e(ritatea la inendi( i prote'ia ivil
;A903-L6L 0
?i+po)i'ii generale
A23. 1
(1) Avi)ele de +e(ritate la inendi( +(nt atele emi+e! n $a)a legii! de tre
in+petoratele 7(de'ene i al m(niipi(l(i 8((reti pentr( +it(a'ii de (rgen'!
den(mite n ontin(are in+petorate! d(p veri,iarea de on,ormitate (
prevederile reglementrilor te@nie n vigoare a m+(rilor de aprare mpotriva
inendiilor! adoptate n do(menta'iile te@nie ale l(rrilor de on+tr('ii!
pentr( ndeplinirea erin'ei e+en'iale 1 +e(ritate la inendi( 1 a on+tr('iilor!
in+tala'iilor i a altor amena7ri.
(2) Avi)ele de prote'ie ivil +(nt atele emi+e! n $a)a legii! de tre
in+petorate! d(p veri,iarea de on,ormitate ( prevederile reglementrilor
te@nie n vigoare a m+(rilor adoptate n do(menta'iile te@nie ale l(rrilor
de on+tr('ii pentr( reali)area adpo+t(rilor de prote'ie ivil.
A23. 2
(1) A(tori)a'iile de +e(ritate la inendi( +(nt atele admini+trative emi+e! n
$a)a legii! de tre in+petorate! prin are +e erti,i! n (rma veri,irilor n
teren i a do(mentelor privind reali)area m+(rilor de aprare mpotriva
inendiilor! ndeplinirea erin'ei e+en'iale 1 +e(ritate la inendi( 1 la on+tr('ii!
in+tala'ii i alte amena7ri.
(2) A(tori)a'iile de prote'ie ivil +(nt atele emi+e! n $a)a legii! de tre
in+petorate! prin are +e erti,i! n (rma veri,irii do(mentelor i n teren!
reali)area adpo+t(rilor de prote'ie ivil! on,orm reglementrilor +pei,ie.
A23. 3
(1) Avi)ele de +e(ritate la inendi( +e emit n (rmtoarele +it(a'iiA
a) nd +(nt +oliitate prin erti,iatele de (r$ani+m n vederea emiterii
a(tori)a'iilor de on+tr(ire! pentr( ategoriile de on+tr('ii i amena7ri
apro$ate! potrivit legii! prin @otrre a .(vern(l(iB
$) pentr( l(rrile de +@im$are a de+tina'iei i/+a( de moderni)are la
on+tr('ii i amena7ri e*i+tente! are n( nee+it a(tori)a'ii de on+tr(ire!
at(ni nd! n (rma e*e(trii l(rrilor! on+tr('iile i amena7rile re+petive
+e nadrea) n ategoriile apro$ate! potrivit legii! prin @otrre a .(vern(l(i
prev)(t la lit. a)! pentr( are e+te nee+ar avi)area privind +e(ritatea la
inendi(B
) pentr( ampla+area on+tr('iilor n interior(l parelelor i a+ig(rarea
po+i$ilit'ilor de ae+ la dr(m(rile p($lie! n on,ormitate ( prevederile
2eg(lament(l(i general i ale reg(lamentelor loale de (r$ani+m! n a)(rile n
are n( +e a+ig(r ndeplinirea erin'elor prev)(te de reglementrile +pei,ie.
2
(2) Avi)ele de prote'ie ivil +e emit nd +(nt +oliitate prin erti,iatele de
(r$ani+m n vederea emiterii a(tori)a'iilor de on+tr(ire! pentr( ategoriile de
on+tr('ii i amena7ri apro$ate! potrivit legii! prin @otrre a .(vern(l(i.
A23. #
(1) Avi)ele i a(tori)a'iile de +e(ritate la inendi( i de prote'ie ivil +e
+oliit n +ri+ de tre per+oanele ,i)ie +a( 7(ridie diret in+petoratelor n a
ror )on de ompeten' (rmea) + ,ie reali)ate ori +(nt ampla+ate
on+tr('iile +a( amena7rile re+petive.
(2) /odelele de ereri +(nt pre)entate n ane*a nr. 1! pentr( avi)ele prev)(te
la art. 3 alin. (1) lit. a) i $)! n ane*a nr. 2! pentr( avi)ele prev)(te la art. 3 alin.
(1) lit. )! n ane*a nr. 3! pentr( avi)ele prev)(te la art. 3 alin. (2)! n ane*a nr.
#! pentr( a(tori)a'iile prev)(te la art. 2 alin. (1)! i n ane*a nr. %! pentr(
a(tori)a'iile prev)(te la art. 2 alin. (2).
(3) 9entr( on+tr('iile are +e +(p(n avi)rii privind +e(ritatea la inendi( i
prote'ia ivil! ererile i do(menta'iile te@nie +e dep(n +im(ltan.
A23. %
(1) ;ererile! pre(m i avi)ele i a(tori)a'iile! n+o'ite de do(mentele
prev)(te la art. 9! 12! 13! 17 i 20! +e nregi+trea) ntr1(n regi+tr( +peial! n
ordinea primirii! re+petiv emiterii lor! a+ig(rnd(1+e eviden'a i
on,iden'ialitatea on'in(t(l(i ae+tora.
(2) ?a do(mentele pre)entate +(nt inomplete +a( n( on'in toate datele
prev)(te n pre)entele norme metodologie! lip+(rile on+tatate +e om(ni
+oliitant(l(i ( adre+ +ri+ +emnat de in+petor(l1e,! ( apliarea tampilei
(nit'ii! n el m(lt % )ile l(rtoare de la data nregi+trrii.
(3) Cn +it(a'ia n are do(menta'ia +e re+tit(ie +oliitant(l(i +pre ompletare
pe lo! +e vor +pei,ia data! n(mele i pren(mele ae+t(ia i +emnt(ra de
ridiare! on,orm model(l(i din ane*a nr. 6 lit. 8.
(#) 3ermen(l legal de emitere a avi)elor e+te de ma*im(m 1% )ile! termen
are (rge de la data dep(nerii do(menta'iei omplete.
(%) 3ermen(l legal de emitere a a(tori)a'iilor e+te de ma*im(m 30 de )ile!
termen are (rge de la data dep(nerii do(menta'iei omplete.
A23. 6
(1) ?o(mentele dep(+e pentr( avi)are +a( a(tori)are +e reparti)ea) pentr(
+ol('ionare +peialitilor de+emna'i din in+pe'ia de prevenire 1 +tr(t(ra de
avi)are1a(tori)are din adr(l in+petorat(l(i 1 are! n (rma veri,irii
on'in(t(l(i ae+tora i a ondi'iilor din teren 1 n(mai pentr( emiterea
a(tori)a'iilor 1! ntome+ pentr( ,ieare +it(a'ie (n re,erat ( onl()iile
re)(ltate i ( prop(nerile privind emiterea ori re+pingerea motivat a emiterii
avi)(l(i +a( a(tori)a'iei.
(2) 2e,eratele +e veri,i de tre e,(l +tr(t(rii de avi)are1a(tori)are! +e
vi)ea) de tre ad7(nt(l in+petor(l(i1e, i +e apro$ de tre in+petor(l1e,.
(3) Avi)ele i a(tori)a'iile emi+e de in+petorate +e +emnea) de tre
in+petor(l1e, i +e tampilea) ( tampila in+petorat(l(i.
A23. 7
La emiterea avi)elor i/+a( a a(tori)a'iilor de +e(ritate la inendi( i de
prote'ie ivil +oliitant(l pre)int opii ale do(mentelor prin are +e ate+t
e,et(area pl'ii tari,elor +ta$ilite potrivit -rdin(l(i mini+tr(l(i admini+tra'iei i
3
internelor nr. 1.#33/2006 privind apro$area tari,elor pentr( eli$erarea avi)elor i
a(tori)a'iilor de +e(ritate la inendi( i prote'ie ivil.
A23. &
(1) 5( +e emit avi)e +a( a(tori)a'ii de tre in+petorate n (rmtoarele
+it(a'iiA
a) at(ni nd +e on+tat la veri,iarea do(mentelor dep(+e! pre(m i n
teren nendeplinirea erin'elor prev)(te de reglementrile te@nie n vigoare i
de pre)entele norme metodologieB
$) da o$ietivele re+petive n( +e nadrea) n ategoriile elor +ta$ilite
prin lege! @otrri ale .(vern(l(i +a( ate ale organelor de +peialitate ale
organelor admini+tra'iei p($lie entrale.
(2) 2e+pingerea emiterii avi)elor +a( a(tori)a'iilor +e om(ni +oliitan'ilor!
mpre(n ( motivele re+pingerii! n termen de ma*im(m 1% )ile de la
nregi+trarea do(menta'iei omplete! ( adre+ +ri+! +emnat de in+petor(l1
e,! ( apliarea tampilei in+petorat(l(i.
(3) ?a +oliitan'ii n( +e pre)int pentr( ridiarea avi)elor +a( a(tori)a'iilor!
pre(m i a do(menta'iilor dep(+e are a( +tat la $a)a emiterii ae+tora n
termen de 6 l(ni de la data emiterii! do(mentele re+petive +(nt la+ate i
ndo+ariate potrivit reglementrilor n vigoare.
;A903-L6L 00
?o(menta'iile nee+are pentr( emiterea avi)elor i a(tori)a'iilor de
+e(ritate la inendi(
A23. 9
(1) Avi)ele de +e(ritate la inendi( +oliitate prin erti,iatele de (r$ani+m n
vederea emiterii a(tori)a'iei de on+tr(ire +e eli$erea) pe $a)a (rmtoarelor
do(menteA
a) erere1tip 1 do( e*emplareB
$) erti,iat(l de (r$ani+m 1 do( e*emplare n opieB
) do(menta'ia te@ni! (prin)nd memori(l te@ni pe +peialit'i n are
+(nt inl(+e m+(rile de +e(ritate la inendi(! +enari(l de +e(ritate la
inendi( i pie+ele de+enate 1 do( e*emplareB
d) re,erat(l veri,iator(l(i de proiet pentr( erin'a e+en'ial D+e(ritate la
inendi(D 1 on+tr('ii i in+tala'ii 1 do( e*emplareB
e) plan(l de +it(a'ie (prin)nd ampla+ament(l on+tr('iilor i amena7rilor
proietate n raport ( elementele1adr( e*i+tente! +ara 1A200 +a( 1A%00! (
men'ionarea di+tan'elor ,a' de veint'i pentr( toate edi,iiile limitro,e!
prei)nd(1+e ,(n'i(nea ae+tora! pre(m i ,a' de ile de ae+ la dr(m(rile
p($lie! men'ionnd(1+e l'imea i l(ngimea lor 1 do( e*emplareB
,) ,ia te@ni pentr( erti,iatele de (r$ani+m emi+e anterior datei de intrare
n vigoare a -rdonan'ei de (rgen' a .(vern(l(i nr. 21#/200& pentr(
modi,iarea i ompletarea Legii nr. %0/1991 privind a(tori)area e*e(trii
l(rrilor de on+tr('ii! ( modi,irile (lterioare! i n interior(l termen(l(i de
vala$ilitate a ae+tora 1 3 e*emplareB
g) opi+(l ( do(mentele dep(+e! on,orm model(l(i prev)(t n ane*a nr. 6
lit. A 1 do( e*emplare.
#
(2) Avi)ele de +e(ritate la inendi( pentr( +@im$rile de de+tina'ie i
moderni)rile la on+tr('iile i amena7rile e*i+tente are! potrivit legii! n(
nee+it a(tori)a'ii de on+tr(ire +e emit pe $a)a (rmtoarelor do(menteA
a) erere1tip 1 do( e*emplareB
$) dovada drept(l(i de proprietate al tit(lar(l(i a+(pra teren(l(i i/+a(
on+tr('iilor 1 do( e*emplare n opieB
) raport(l de e*perti) te@ni pentr( erin'a e+en'ial D+e(ritate la
inendi(D privind +@im$area de+tina'iei +a( avi)(l proietant(l(i ini'ial al
on+tr('iei 1 do( e*emplareB
d) +enari(l de +e(ritate la inendi( 1 do( e*emplareB
e) plan(l de +it(a'ie (prin)nd ampla+ament(l on+tr('iilor i amena7rilor
proietate n raport ( elementele1adr( e*i+tente! +ara 1A200 +a( 1A%00! (
men'ionarea di+tan'elor ,a' de veint'i pentr( toate edi,iiile limitro,e!
prei)nd(1+e ,(n'i(nea ae+tora! pre(m i ,a' de ile de ae+ la dr(m(rile
p($lie! men'ionnd(1+e l'imea i l(ngimea lor 1 do( e*emplareB
,) do(menta'ia (prin)nd relevee la +it(a'ia e*i+tent i plan(ri ( +it(a'ia
prop(+ pentr( ,ieare nivel! ,a'ad i +e'i(ne ale on+tr('iei reali)ate la +ara
1A%0 ori 1A100 i! d(p a)! +@eme ale in+tala'iilor (tilitare! (m +(nt ele de
ga)e om$(+ti$ile! eletrie! de nl)ire! de ap! de ventilare! de limati)are i
altele a+emenea! pre(m i ale in+tala'iilor de prote'ie mpotriva inendiilor 1
do( e*emplareB
g) opi+(l ( do(mentele dep(+e 1 do( e*emplare.
(3) Avi)ele de +e(ritate la inendi( pentr( ampla+area on+tr('iilor n
interior(l parelelor i a+ig(rarea po+i$ilit'ilor de ae+ la dr(m(rile p($lie! n
on,ormitate ( prevederile 2eg(lament(l(i general +a( reg(lamentelor loale
de (r$ani+m! +e emit pe $a)a (rmtoarelor do(menteA
a) erere1tip 1 do( e*emplareB
$) dovada drept(l(i de proprietate al tit(lar(l(i a+(pra teren(l(i 1 do(
e*emplare n opieB
) plan(l de +it(a'ie 1 ampla+are n )on 1! ( prei)area di+tan'elor ,a' de
veint'i i a ilor de ae+ la dr(m(rile p($lie 1 do( e*emplareB
d) opi+(l ( do(mentele dep(+e 1 do( e*emplare.
A23. 10
(1) La emiterea avi)elor prev)(te la art. 9 +e re+tit(ie +oliitant(l(i
do(mentele dep(+e! vi)ate +pre ne+@im$are! emitent(l re'innd te (n
e*emplar din ae+tea.
(2) La do(mentele re'in(te de tre emitent(l avi)(l(i +e ane*ea) i
re,erat(l ntomit on,orm art. 6 alin. (1).
(3) Avi)ele de +e(ritate la inendi( emi+e de in+petorate +e redatea) n
do( e*emplare! on,orm model(l(i prev)(t n ane*a nr. 7! emitent(l re'innd
(n e*emplar.
(#) Avi)ele de +e(ritate la inendi( emi+e pe ,i te@ni +e redatea) n 3
e*emplare! emitent(l re'innd (n e*emplar.
A23. 11
(1) ?o(mentele re'in(te de emitent! prev)(te la art. 10! +e p+trea) de tre
ae+ta pn la emiterea a(tori)a'iei de +e(ritate la inendi(! d(p are +e
ar@ivea) potrivit prevederilor legale n vigoare.
%
(2) 9entr( avi)ele emi+e n ondi'iile art. 9 alin. (3)! do(mentele re'in(te de
emitent +e p+trea) i +e ar@ivea) potrivit prevederilor legale n vigoare.
A23. 12
(1) A(tori)a'iile de +e(ritate la inendi( +e emit d(p e,et(area reep'iei la
terminarea l(rrilor! la darea n e*ploatare a on+tr('iilor +a( amena7rilor noi!
pe $a)a (rmtoarelor do(menteA
a) erere1tip 1 do( e*emplareB
$) a(tori)a'ia de on+tr(ire 1 do( e*emplare n opieB
) avi)(l de +e(ritate la inendi( i do(menta'ia vi)at +pre ne+@im$are
are a +tat la $a)a emiterii avi)(l(i 1 n opie i originalB
d) pie+ele +ri+e i de+enate din do(menta'ia te@ni! (m +(ntA detalii de
e*e('ie! agremente te@nie +a( erti,iate de on,ormitate ale prod(+elor pentr(
on+tr('ii ( rol de +e(ritate la inendi(! di+po)i'ii de antier n+(ite de
veri,iator(l de proiet et.! n are + ,ie inl(+e m+(rile reali)ate privind
ndeplinirea erin'ei e+en'iale D+e(ritate la inendi(D 1 do( e*emplareB
e) re,erat(l veri,iator(l(i de proiet pentr( erin'a e+en'ial D+e(ritate la
inendi(D 1 on+tr('ii i in+tala'ii 1 do( e*emplareB
,) proe+(l1ver$al de reep'ie la terminarea l(rrilor 1 do( e*emplareB
g) opi+(l ( do(mentele dep(+e 1 do( e*emplare.
(2) 9entr( +@im$rile de de+tina'ie la on+tr('ii i amena7ri are n(
nee+it a(tori)a'ie de on+tr(ire! a(tori)a'iile de +e(ritate la inendi( +e emit
la darea n e*ploatare a on+tr('iilor +a( amena7rilor! pe $a)a (rmtoarelor
do(menteA
a) erere1tip 1 do( e*emplareB
$) avi)(l de +e(ritate la inendi( 1 n opie i original! at(ni nd ae+ta a
,o+t emi+B
) do(menta'ia prev)(t la art. 9 alin. (2) lit. ) 1 ,) 1 do( e*emplareB
d) opi+(l ( do(mentele dep(+e 1 do( e*emplare.
A23. 13
(1) Cn +it(a'iile n are prin erti,iatele de (r$ani+m n( +1a +oliitat avi)(l de
+e(ritate la inendi(! pre(m i la +@im$rile de de+tina'ie i moderni)ri la
on+tr('ii i amena7ri are n( nee+it a(tori)a'ii de on+tr(ire! dei
on+tr('iile +a( amena7rile re+petive +e nadrea) n ategoriile apro$ate
prin @otrre a .(vern(l(i privind avi)area1a(tori)area! a(tori)a'iile de
+e(ritate la inendi( +e emit pe $a)a (rmtoarelor do(menteA
a) erti,iat(l de (r$ani+m 1 do( e*emplare n opieB
$) a(tori)a'ia de on+tr(ire! da a ,o+t emi+! potrivit legii 1 do( e*emplare
n opieB
) raport(l de e*perti) te@ni pentr( erin'a e+en'ial D+e(ritate la
inendi(D 1 do( e*emplareB
d) do(menta'ia (prin)nd +enari(l de +e(ritate la inendi( i pie+ele
de+enate tampilate de tre e*pert(l te@ni ate+tat pentr( erin'a e+en'ial
D+e(ritate la inendi(D 1 on+tr('ii i in+tala'ii 1 do( e*emplareB
e) plan(l de +it(a'ie (prin)nd ampla+ament(l on+tr('iilor i amena7rilor
proietate n raport ( elementele1adr( e*i+tente! +ara 1A200 +a( 1A%00! (
men'ionarea di+tan'elor ,a' de veint'i pentr( toate edi,iiile limitro,e!
6
prei)nd(1+e ,(n'i(nea ae+tora! pre(m i ,a' de ile de ae+ la dr(m(rile
p($lie! men'ionnd(1+e l'imea i l(ngimea lor 1 do( e*emplareB
,) proe+(l1ver$al de reep'ie la terminarea l(rrilor 1 do( e*emplare! da
a ,o+t emi+ a(tori)a'ia de on+tr(ire! potrivit legiiB
g) erere1tip 1 do( e*emplareB
@) opi+(l ( do(mentele dep(+e 1 do( e*emplare.
(2) ;nd +oliitan'ii n( pot pre)enta! din motive o$ietive 7(+ti,iate! (m
+(ntA pierderea! di+tr(gerea! ,(rt(l! avi)ele de +e(ritate la inendi( i
do(menta'iile are a( +tat la $a)a emiterii ae+tora! a(tori)a'iile de +e(ritate la
inendi( +e emit pe $a)a (rmtoarelor do(mente! d(p a)A
a) a(tori)a'ia de on+tr(ire i do(menta'ia +pei,i e a +tat la $a)a emiterii
ae+teia! d(p a) 1 do( e*emplare n opieB
$) raport(l de e*perti) te@ni pentr( erin'a e+en'ial D+e(ritate la
inendi(D 1 do( e*emplareB
) do(menta'ia (prin)nd relevee la +it(a'ia e*i+tent i plan(ri ( +it(a'ia
prop(+ pentr( ,ieare nivel! ,a'ad i +e'i(ne ale on+tr('iei reali)ate la +ara
1A%0 ori 1A100 i! d(p a)! +@eme ale in+tala'iilor (tilitare! (m +(nt ele de
ga)e om$(+ti$ile! eletrie! de nl)ire! de ap! de ventilare! de limati)are i
altele a+emenea! pre(m i ale in+tala'iilor de prote'ie mpotriva inendiilor 1
do( e*emplareB
d) do(menta'ia (prin)nd +enari(l de +e(ritate la inendi( i pie+ele
de+enate tampilate de tre e*pert(l te@ni pentr( erin'a e+en'ial D+e(ritate
la inendi(D 1 on+tr('ii i in+tala'ii 1 do( e*emplareB
e) plan(l de +it(a'ie (prin)nd ampla+ament(l on+tr('iilor i amena7rilor
proietate n raport ( elementele1adr( e*i+tente! +ara 1A200 +a( 1A%00! (
men'ionarea di+tan'elor ,a' de veint'i pentr( toate edi,iiile limitro,e!
prei)nd(1+e ,(n'i(nea ae+tora! pre(m i ,a' de ile de ae+ la dr(m(rile
p($lie! men'ionnd(1+e l'imea i l(ngimea lor 1 do( e*emplareB
,) opi+(l ( do(mentele dep(+e 1 do( e*emplareB
g) proe+(l1ver$al de reep'ie la terminarea l(rrilor 1 do( e*emplare! da
a ,o+t emi+ a(tori)a'ie de on+tr(ire! potrivit legiiB
@) erere1tip 1 do( e*emplare.
(3) La on+tr('iile! amena7rile i in+tala'iile te@nologie noi! pre(m i la
de)voltarea! moderni)area ori +@im$area de+tina'iei elor e*i+tente! p(+e n
,(n'i(ne d(p intrarea n vigoare a Eotrrii .(vern(l(i nr. 1.739/2006 pentr(
apro$area ategoriilor de on+tr('ii i amena7ri are +e +(p(n avi)rii i/+a(
a(tori)rii privind +e(ritatea la inendi(! ,r o$'inerea a(tori)a'iei de
+e(ritate la inendi(! +oliitant(l tre$(ie + o$'in aea+t a(tori)a'ie pe $a)a
do(mentelor prev)(te la alin. (2).
(#) Cn a)(l on+tr('iilor ori amena7rilor prev)(te la alin. (3)! are ,a
o$iet(l (nor ontrate de e,et(are a e*perti)ei n@eiate ntre per+oane
,i)ie/7(ridie i e*per'i te@nii ate+ta'i pentr( erin'a e+en'ial D+e(ritate la
inendi(D! anterior intrrii n vigoare a pre)entelor norme metodologie!
a(tori)a'ia de +e(ritate la inendi( +e o$'ine d(p der(larea ontratelor! pe
$a)a do(mentelor prev)(te la alin. (2).
(%) Cn a)(l amena7rilor temporare n aer li$er pentr( +petaole ori ntr(niri!
( apaitatea mai mare +a( egal ( 200 de lo(ri ori avnd de+tina'ie
7
omerial! ( +(pra,a'a mai mare +a( egal ( 2.%00 mp! +e emit a(tori)a'ii de
+e(ritate la inendi( pe $a)a (rmtoarelor do(menteA
a) erere1tip 1 do( e*emplareB
$) plan de +it(a'ie (prin)nd ampla+ament(l on+tr('iilor i amena7rilor
proietate n raport ( elementele1adr( e*i+tente! +ara 1A200 +a( 1A%00! (
men'ionarea di+tan'elor ,a' de veint'i pentr( toate edi,iiile limitro,e!
prei)nd(1+e ,(n'i(nea ae+tora! pre(m i ,a' de ile de ae+ la dr(m(rile
p($lie! men'ionnd(1+e l'imea i l(ngimea lor 1 do( e*emplareB
) +enari( de +e(ritate la inendi( 1 do( e*emplareB
d) opi+ ( do(mentele dep(+e 1 do( e*emplareB
e) plan al amena7rii la +ara 1A100 1 do( e*emplareB
,) plan de eva(are a per+oanelor 1 do( e*emplare.
(6) 9entr( p(ntele de livrare tre pop(la'ie a $(teliilor ( ga)e petroliere
li@e,iate! indi,erent de apaitatea de +toare/depo)itare! +e emit a(tori)a'ii de
+e(ritate la inendi( pe $a)a (rmtoarelor do(menteA
a) erere1tip 1 do( e*emplareB
$) plan de +it(a'ie (prin)nd ampla+ament(l on+tr('iilor i amena7rilor
proietate n raport ( elementele1adr( e*i+tente! +ara 1A200 +a( 1A%00! (
men'ionarea di+tan'elor ,a' de veint'i pentr( toate edi,iiile limitro,e!
prei)nd(1+e ,(n'i(nea ae+tora! pre(m i ,a' de ile de ae+ la dr(m(rile
p($lie! men'ionnd(1+e l'imea i l(ngimea lor 1 do( e*emplareB
) +enari( de +e(ritate la inendi( 1 do( e*emplare! am$ele n originalB
d) opi+ ( do(mentele dep(+e 1 do( e*emplare.
A23. 1#
(1) A(tori)a'iile de +e(ritate la inendi( emi+e de in+petorate +e redatea)
n do( e*emplare! on,orm model(l(i prev)(t n ane*a nr. 9! emitent(l
re'innd (n e*emplar.
(2) La emiterea a(tori)a'iilor de +e(ritate la inendi( pentr( +it(a'iile
prev)(te la art. 12 i 13 +e re+tit(ie +oliitan'ilor (n e*emplar din do(mentele
pre)entate! vi)ate +pre ne+@im$are! emitent(l re'innd te (n e*emplar.
(3) La do(mentele re'in(te de tre emitent(l a(tori)a'iei +e ane*ea) i
re,erat(l ntomit on,orm art. 6 alin. (1).
A23. 1%
(1) Cn a)(l n are! n (rma veri,irilor e,et(ate! +e on+tat
neon,ormitatea on+tr('iilor +a( amena7rilor ( ondi'iile pentr( are a( ,o+t
a(tori)ate! din diver+e motive! (m +(ntA +@im$are de de+tina'ie! modi,iri!
ompletri! reamena7ri! moderni)ri! a(tori)a'iile de +e(ritate la inendi(
devin n(le de drept! proprietar(l avnd o$liga'ia rel(rii proe+(l(i de avi)are i
a(tori)are! on,orm pre)entelor norme metodologie.
(2) A(tori)a'iile de +e(ritate la inendi( emi+e de in+petorate pot ,i an(late
de (nit'ile emitente! da pe d(rata e*ploatrii on+tr('iilor +a( amena7rilor
+e on+tat nere+petarea m+(rilor de aprare mpotriva inendiilor! (prin+e n
do(menta'ii! ori nlarea grav a reglementrilor +pei,ie! n eea e
priveteA limitarea propagrii inendiilor la veint'i i n interior(l
ompartimentelor de inendi(! prote'ia i eva(area +ig(r a (tili)atorilor!
+ig(ran'a ,or'elor are intervin pentr( +tingerea inendiilor ori n alte +it(a'ii de
ri+! inl(+iv a+ig(rarea po+i$ilit'ilor e,iiente de alimentare ( ap n a) de
&
inendi( i! d(p a)! ( energie a on+(matorilor a,eren'i +i+temelor de
prote'ie prev)(te.
A23. 16
An(larea a(tori)a'iilor de +e(ritate la inendi( +e ,ae de per+onal(l an(me
de+emnat din adr(l in+petoratelor! prin proe+(l1ver$al de on+tatare i
+an'ionare a ontraven'iilor! om(nind de+pre aea+ta altor a(torit'i
ompetente! on,orm proed(rii ela$orate de 0n+petorat(l .eneral pentr(
4it(a'ii de 6rgen'.
;A903-L6L 000
?o(menta'iile nee+are pentr( emiterea avi)elor i a(tori)a'iilor de prote'ie
ivil
A23. 17
(1) Avi)ele de prote'ie ivil +oliitate prin erti,iatele de (r$ani+m n
vederea emiterii a(tori)a'iei de on+tr(ire +e emit pe $a)a (rmtoarelor
do(menteA
a) erere1tip 1 do( e*emplareB
$) erti,iat de (r$ani+m 1 do( e*emplare n opieB
) plan de +it(a'ie i de nadrare n )on 1 do( e*emplare n opieB
d) plan de ar@itet(r al el(i mai de 7o+ nivel al on+tr('iei i +@ema
in+tala'iilor de ,iltroventila'ie! pentr( adpo+t(rile ( apaitate mai mare de %0
de per+oane! i a in+tala'iilor eletrie din adpo+t 1 do( e*emplare n opieB
e) plan(l +e'i(nii vertiale a ldirii ( in+tala'iile de ,iltroventila'ie din
adpo+t! pentr( adpo+t(rile ( apaitate mai mare de %0 de per+oane 1 do(
e*emplare n opieB
,) memori( te@ni de +peialitate 1 do( e*emplare n opieB
g) ,ia te@ni pentr( erti,iatele de (r$ani+m emi+e anterior datei de intrare
n vigoare a -rdonan'ei de (rgen' a .(vern(l(i nr. 21#/200&! ( modi,irile
(lterioare! i n interior(l termen(l(i de vala$ilitate a ae+tora 1 3 e*emplareB
@) opi+ ( do(mentele dep(+e 1 do( e*emplare.
(2) Avi)ele de prote'ie ivil emi+e de in+petorate +e redatea) n do(
e*emplare! on,orm model(l(i prev)(t n ane*a nr. &! emitent(l re'innd (n
e*emplar.
(3) Avi)ele de prote'ie ivil emi+e pe ,i te@ni +e redatea) n 3
e*emplare! emitent(l re'innd (n e*emplar.
A23. 1&
/emori(l te@ni de +peialitate (prinde (rmtoareleA
a) date generale de+pre adpo+tA nee+ar(l de per+onal de adpo+titB e@iparea
( in+tala'ii +peiale! (tila7e i tmplrie! gr(p(ri +anitareB de+rierea ae+elor!
gro+imilor pere'ilor i planeelor! +i+tem(l de armare! pardo+elile! ,ini+a7ele!
raord(rileB in+tala'iile de ,iltroventila'ie! eletrie! +anitare! de nl)ire i altele
a+emeneaB
$) date privind e@iparea ( in+tala'ii de ,iltroventila'ie! pentr( adpo+t(rile
de prote'ie ivil ( apaitate de adpo+tire de pe+te %0 de per+oane.
A23. 19
9
(1) La emiterea avi)elor de prote'ie ivil +e re+tit(ie +oliitant(l(i (n
e*emplar din do(mentele dep(+e! vi)ate +pre ne+@im$are! emitent(l re'innd
te (n e*emplar.
(2) La do(mentele re'in(te de tre emitent(l avi)(l(i +e ane*ea) i
re,erat(l ntomit on,orm art. 6 alin. (1).
(3) ?o(mentele prev)(te la alin. (1) +e p+trea) pn la emiterea
a(tori)a'iei de prote'ie ivil.
A23. 20
(1) A(tori)a'iile de prote'ie ivil +e emit d(p e,et(area reep'iei la
terminarea l(rrilor! la darea n e*ploatare a on+tr('iilor +a( amena7rilor noi!
pe $a)a (rmtoarelor do(menteA
a) erere1tip 1 do( e*emplareB
$) a(tori)a'ia de on+tr(ire 1 do( e*emplare n opieB
) do(menta'ia te@ni pe $a)a reia +1a emi+ avi)(l de prote'ie ivil i
event(alele modi,iri reali)ate prin di+po)i'ii de antier! on,orm legii 1 do(
e*emplareB
d) proe+(l1ver$al de reep'ie la terminarea l(rrilor 1 do( e*emplare n
opieB
e) opi+(l ( do(mentele dep(+e 1 do( e*emplare.
(2) A(tori)a'iile de prote'ie ivil emi+e de in+petorate +e redatea) n
do( e*emplare! on,orm model(l(i prev)(t n ane*a nr. 10! emitent(l re'innd
(n e*emplar.
(3) La emiterea a(tori)a'iei de prote'ie ivil +e re+tit(ie +oliitant(l(i (n
e*emplar din do(mentele pre)entate! vi)ate +pre ne+@im$are! emitent(l
re'innd te (n e*emplar din do(mentele dep(+e.
(#) La do(mentele re'in(te de tre emitent(l a(tori)a'iei +e ane*ea) i
re,erat(l ntomit on,orm art. 6 alin. (1).
A23. 21
(1) 6n e*emplar n opie al avi)elor i a(tori)a'iilor emi+e de in+petorate
pentr( adpo+t(rile n are +(nt amena7ate p(nte de omand +e tran+mite +pre
tiin' 0n+petorat(l(i .eneral pentr( 4it(a'ii de 6rgen'.
(2) 6n e*emplar n opie al avi)elor i a(tori)a'iilor emi+e de 0n+petorat(l
pentr( 4it(a'ii de 6rgen' D?eal( 4piriiD al /(niipi(l(i 8((reti pentr(
adpo+t(rile la o$ietivele de inve+ti'ii ampla+ate n )onele (prin+e n
perimetrele La <lorea+a! 8d. Aviatorilor! ;alea ?oro$an'ilor! alea <lorea+a!
o+. 8((reti 1 9loieti! 8d. 9oligra,iei! 4tr. 3ipogra,ilor! +tr. ;.A. 2o+etti! +tr.
5. 8le+(! +tr. 0on ;mpinean( i ;alea :itoriei +e tran+mite +pre tiin'
0n+petorat(l(i .eneral pentr( 4it(a'ii de 6rgen'.
;A903-L6L 0:
?i+po)i'ii ,inale
A23. 22
0n+petoratele! prin in+pe'iile de prevenire! pe timp(l e*e('iei o$ietiv(l(i
de inve+ti'ii pn la emiterea a(tori)a'iilor! veri,i prin ontroale periodie! prin
+onda7! re+petarea e*e(trii l(rrilor din do(menta'iile avi)ate privind
10
ndeplinirea erin'ei e+en'iale D+e(ritate la inendi(D! re+petiv reali)area
adpo+t(rilor de prote'ie ivil.
A23. 23
Avi)ele emi+e potrivit pre)entelor norme metodologie i pierd vala$ilitatea
odat ( netarea vala$ilit'ii erti,iat(l(i de (r$ani+m +a( a a(tori)a'iei de
on+tr(ire! intervenit n ondi'iile Legii nr. %0/1991 privind a(tori)area
e*e(trii l(rrilor de on+tr('ii! rep($liat! ( modi,irile i ompletrile
(lterioare! i ale 5ormelor metodologie de apliare a Legii nr. %0/1991 privind
a(tori)area e*e(trii l(rrilor de on+tr('ii! apro$ate prin -rdin(l mini+tr(l(i
tran+port(rilor! on+tr('iilor i t(ri+m(l(i nr. 1.#30/200%! ( modi,irile i
ompletrile (lterioare.
A23. 2#
?e'intorii avi)elor i a(tori)a'iilor a( o$liga'ia de a le p+tra n $(ne ondi'ii!
mpre(n ( do(mentele vi)ate +pre ne+@im$are prev)(te n pre)entele
norme metodologie! i de a le pre)enta! la erere! organelor mp(terniite (
e*eritarea ontrol(l(i! n ondi'iile legii.
A23. 2%
0n+petoratele tre$(ie + a+ig(re ondi'iile i m+(rile ore+p(n)toare
l(r(l(i ( p($li(l! nee+are pentr( de+,(rarea n $(ne ondi'ii a ativit'ii de
primire a ererilor i de a+ig(rare a reglementrilor te@nie i +tandardelor n
vigoare nee+are veri,irii do(menta'iilor ane*ate ae+tora i de emitere a
avi)elor i a(tori)a'iilor de +e(ritate la inendi( i prote'ie ivil.
A23. 26
3ari,ele a,erente ativit'ilor de emitere a avi)elor i/+a( a(tori)a'iilor de
+e(ritate la inendi( i de prote'ie ivil +(nt +ta$ilite prin ordin al mini+tr(l(i
admini+tra'iei i internelor! potrivit reglementrilor n vigoare.
A23. 27
(1) Ftampilele pentr( vi)area +pre ne+@im$are a do(menta'iilor dep(+e de
+oliitan'i +e vor on,e'iona prin gri7a in+petoratelor.
(2) /odel(l tampilei ( n(mr de identi,iare e+te prev)(t n ane*a nr. 11.
(3) 5(merele de identi,iare ale tampilelor +e +ta$ile+ de ,ieare in+petorat
n ,(n'ie de nee+it'i.
A23. 2&
?o(menta'iile te@nie prev)(te de pre)entele norme metodologie +e
ela$orea) de proietan'i! per+oane ,i)ie +a( 7(ridie! n ondi'iile Legii nr.
%0/1991! rep($liat! ( modi,irile i ompletrile (lterioare! i ale
/etodologiei de ela$orare a +enariilor de +e(ritate la inendi(! apro$at prin
-rdin(l mini+tr(l(i admini+tra'iei i internelor nr. 130/2007.
A23. 29
Ane*ele nr. 1 1 11 ,a parte integrant din pre)entele norme metodologie.
A5=>A 1
la normele metodologie
1 model 1
;tre
11
0n+petorat(l pentr( 4it(a'ii de 6rgen' al G(de'(l(i ........//(niipi(l(i
8((reti
?omn(l(i in+petor1e,
;=2=2=
pentr( emiterea Avi)(l(i de +e(ritate la inendi(
nr. ...... din .......... 20...
4($+emnat(l/4($+emnata! ....................................! ( domiili(l n
7(de'(l ......................! m(niipi(l/ora(l/om(na .................!
+etor(l/+at(l ........................! +tr. ..................... nr. .....! $l. ...! +. ...! et. ...! ap. ...!
od(l potal ........! tele,on ..........! ,a* .....................! e1mail .......................! n
alitate de ................ la ..........................! n on,ormitate ( prevederile art. 30
alin. (1) din Legea nr. 307/2006 privind aprarea mpotriva inendiilor i ale
Eotrrii .(vern(l(i nr. ........! +oliitA
1. veri,iarea m+(rilor de +e(ritate la inendi( prev)(te n do(menta'ia
ane*atB
2. emiterea avi)(l(i de +e(ritate la inendi( pentr( ...................! avnd
de+tina'ia ..................! ampla+at/ampla+at n 7(de'(l ...............!
m(niipi(l/ora(l/om(na .................! +etor(l/+at(l ...............!
+tr. ......................... nr. ...! $l. ...! +. ...! et. ...! ap. ...! od(l potal .............!
tele,on/,a* ...............! e1mail ........................................................ .
?ate re,eritoare la on+tr('ie/amena7areA
a) de+tina'ia i tip(l ..................................................B
$) ategoria i la+a de importan' .....................................B
) aria on+tr(it i de+,(rat .......................................B
d) vol(m(l i regim(l de nl'ime .......................................B
e) n(mr(l ma*im de (tili)atori .........................................B
,) +ta$ilitatea la ,o (grad(l de re)i+ten' la ,o) ....................B
g) ri+(l de inendi( ...................................................B
@) di+tan'ele de +ig(ran' ,a' de veint'i .......................... .
?atele re,eritoare la on+tr('ie/amena7are +e ompletea) de tre proietant.
Ane*e) do(mentele prev)(te n 5ormele metodologie de avi)are i
a(tori)are privind +e(ritatea la inendi( i prote'ia ivil! apro$ate prin
-rdin(l vieprim1mini+tr(l(i! mini+tr(l admini+tra'iei i internelor! nr. &0/2009!
on,orm opi+(l(i.
?elar pe propria r+p(ndere do(mentele pre)entate n opie +(nt
on,orme ( original(l.
Data ............... Semntura ................
A5=>A 2
la normele metodologie
1 model 1
;tre
12
0n+petorat(l pentr( 4it(a'ii de 6rgen' al G(de'(l(i .........//(niipi(l(i
8((reti
?omn(l(i in+petor1e,
;=2=2=
pentr( emiterea Avi)(l(i de +e(ritate la inendi(
nr. ..... din ......... 20...
4($+emnat(l/4($+emnata! ..................! ( domiili(l n 7(de'(l ............!
m(niipi(l/ora(l/om(na .............! +etor(l/+at(l ........! +tr. .................! nr. ...! $l.
...! +. ...! et. ...! ap. ...! od(l potal ...............! tele,on ........! ,a*. ..........! e1
mail .........! n alitate de ........... la .............! n on,ormitate ( prevederile
Eotrrii .(vern(l(i nr. %2%/1996 pentr( apro$area 2eg(lament(l(i general de
(r$ani+m! rep($liat! +oliit emiterea avi)(l(i de +e(ritate la inendi( pentr(
ampla+area n interior(l parelei ........................ i a+ig(rarea po+i$ilit'ilor de
ae+ la dr(m(rile p($lie pentr( ........................! avnd de+tina'ia ...................!
ampla+at/ampla+at n 7(de'(l .........! m(niipi(l/ora(l/om(na .....................!
+etor(l/+at(l ..............! +tr. ............. nr. ...! $l. ...! +. ...! et. ...! ap. ...! od(l potal
.................! tele,on/,a* .............! e1mail ........................ .
Ane*e) do(mentele prev)(te n 5ormele metodologie de avi)are i
a(tori)are privind +e(ritatea la inendi( i prote'ia ivil! apro$ate prin
-rdin(l vieprim1mini+tr(l(i! mini+tr(l admini+tra'iei i internelor! nr. &0/2009!
on,orm opi+(l(i.
?elar pe propria r+p(ndere do(mentele pre)entate n opie +(nt
on,orme ( original(l.
Data ............... Semntura ................
A5=>A 3
la normele metodologie
1 model 1
;tre
0n+petorat(l pentr( 4it(a'ii de 6rgen' al G(de'(l(i ........//(niipi(l(i
8((reti
?omn(l(i in+petor1e,
;=2=2=
pentr( emiterea Avi)(l(i de prote'ie ivil
nr. .... din ..... 20...
4($+emnat(l/4($+emnata! ......................! ( domiili(l n
7(de'(l ..........................! m(niipi(l/ora(l/om(na ........................!
+etor(l/+at(l ...........! +tr. ................. nr . ...! $l. ...! +. ...! et. ...! ap. ...! od(l
potal ............! tele,on/,a* .............! e1mail ....................! n alitate
de .................................. la ....................! n on,ormitate ( prevederile art. 20
alin. (1) lit. ") din Legea nr. #&1/200# privind prote'ia ivil! rep($liat! i ale
13
Eotrrii .(vern(l(i nr. ..../.......! +oliit emiterea avi)(l(i de prote'ie ivil
pentr( .................! ampla+at/ampla+at n 7(de'(l .....................!
m(niipi(l/ora(l/om(na ..................! +etor(l/+at(l .................!
+tr. .......................... nr. .......! od(l potal .................. .
Ane*e) do(mentele prev)(te n 5ormele metodologie de avi)are i
a(tori)are privind +e(ritatea la inendi( i prote'ia ivil! apro$ate prin
-rdin(l vieprim1mini+tr(l(i! mini+tr(l admini+tra'iei i internelor! nr. &0/2009!
on,orm opi+(l(i.
?elar pe propria r+p(ndere do(mentele pre)entate n opie +(nt
on,orme ( original(l.
Data ............... Semntura ................
A5=>A #
la normele metodologie
1 model 1
;tre
0n+petorat(l pentr( 4it(a'ii de 6rgen' al G(de'(l(i ........//(niipi(l(i
8((reti
?omn(l(i in+petor1e,
;=2=2=
pentr( emiterea A(tori)a'iei de +e(ritate la inendi(
nr. ....... din ........... 20...
4($+emnat(l/4($+emnata! .....................................! ( domiili(l n
7(de'(l ...................................! m(niipi(l/ora(l/om(na ......................!
+etor(l/+at(l .....................! +tr. ...................... nr. ...! $l. ...! +....! et. ...! ap. ...!
od(l potal ..........! tele,on .............! ,a* ..........! e1mail ..............! n alitate
de ................... la ............................! n on,ormitate ( prevederile art. 30 alin.
(1) din Legea nr. 307/2006 privind aprarea mpotriva inendiilor i ale Eotrrii
.(vern(l(i nr. ......../.......! +oliitA
1. erti,iarea reali)rii m+(rilor de +e(ritate la inendi(! prev)(te n
do(menta'ia te@ni ane*at! pentr( on+tr('ia/amena7area (
de+tina'ia .....................................! ampla+at/ampla+at n 7(de'(l ..................!
m(niipi(l/ora(l/om(na .................! +etor(l/+at(l .................!
+tr. ............................ nr. ...! $l. ...! +. ...! et. ...! ap. ...! od(l potal ............!
tele,on/,a* ...........! e1mail ........................B
2. emiterea a(tori)a'iei de +e(ritate la inendi( pentr(
on+tr('ia/amena7area +pei,iat la pt. 1.
Ane*e) do(mentele prev)(te n 5ormele metodologie de avi)are i
a(tori)are privind +e(ritatea la inendi( i prote'ia ivil! apro$ate prin
-rdin(l vieprim1mini+tr(l(i! mini+tr(l admini+tra'iei i internelor! nr. &0/2009!
on,orm opi+(l(i.
?elar pe propria r+p(ndere do(mentele pre)entate n opie +(nt
on,orme ( original(l.
1#
Data ............... Semntura ................
A5=>A %
la normele metodologie
1 model 1
;tre
0n+petorat(l pentr( 4it(a'ii de 6rgen' al G(de'(l(i .........//(niipi(l(i
8((reti
?omn(l(i in+petor1e,
;=2=2=
pentr( emiterea A(tori)a'iei de prote'ie ivil
nr. ...... din. ......... 20...
4($+emnat(l/4($+emnata! ...............................! ( domiili(l n
7(de'(l ....................! m(niipi(l/ora(l/om(na ......................!
+etor(l/+at(l ...................! +tr. ................... nr. ...! $l. ...! +. ...! et. ...! ap. ...! od(l
potal ...........! tele,on/,a* ............! n alitate de .....................
la ...............................! n on,ormitate ( prevederile art. 20 alin. (1) lit. ") din
Legea nr. #&1/200# privind prote'ia ivil! rep($liat! i ale Eotrrii
.(vern(l(i nr. ....../........! +oliit emiterea a(tori)a'iei de prote'ie ivil
pentr( .........................! ampla+at/ampla+at n 7(de'(l ...................!
m(niipi(l/ora(l/om(na ................! +etor(l/+at(l ..................!
+tr. ........................ nr. .....! od(l potal ..................... .
Ane*e) do(mentele prev)(te n 5ormele metodologie de avi)are i
a(tori)are privind +e(ritatea la inendi( i prote'ia ivil! apro$ate prin
-rdin(l vieprim1mini+tr(l(i! mini+tr(l admini+tra'iei i internelor! nr. &0/2009!
on,orm opi+(l(i.
?elar pe propria r+p(ndere do(mentele pre)entate n opie +(nt
on,orme ( original(l.
Data ............... Semntura ................
A5=>A 6
la normele metodologie
1 model 1
A. -pi+ ( do(mentele pre)entate pentr( eli$erarea avi)(l(i/a(tori)a'iei de
+e(ritate la inendi(/de prote'ie ivil
___________________________________________________________________________
_____
Nr. Denumirea documentului Seria, codul, nr. de Nr. de file
Formatul
crt. nregistrare etc.
1%
___________________________________________________________________________
_____
___________________________________________________________________________
_____
___________________________________________________________________________
_____
___________________________________________________________________________
_____
___________________________________________________________________________
_____
Data ............... Semntura ................
8. ?o(mentele nee+are pentr( ompletarea do+ar(l(i de avi)are/a(tori)are
___________________________________________________________________________
_____
Nr. Denumirea Data comunicrii Semntura Data
Semntura de
crt. documentului solicitantului redepunerii primire
___________________________________________________________________________
_____
___________________________________________________________________________
_____
___________________________________________________________________________
_____
___________________________________________________________________________
_____
___________________________________________________________________________
_____
Data ......... Semntura personalului Semntura
solicitantului
nominalizat de
inspectorat ........................
..........................
A5=>A 7
la normele metodologie
1 model 1
2-/H50A
/05043=26L A?/050432AI0=0 F0 053=25=L-2
0n+petorat(l pentr( 4it(a'ii de 6rgen' D...........................D al
G(de'(l(i ....................//(niipi(l(i 8((reti
A:0J
de +e(ritate la inendi(
nr. ..... din ....... 20...
16
;a (rmare a ;ererii nregi+trate la nr. ...... din .......... 20...! adre+at
de ...........................! ( domiili(l/+edi(l n 7(de'(l ...............!
m(niipi(l/ora(l/om(na ..................! +etor(l/+at(l ............! +tr. .......................
nr. ...! $l. ...! +. ...! et. ...! ap. ...! od(l potal ....................! tele,on .................!
,a* ....................! e1mail .....................!
n $a)a prevederilor art. 11 lit. e) din Eotrrea .(vern(l(i nr. 1.#92/200#
privind prinipiile de organi)are! ,(n'ionarea i atri$('iile +erviiilor de (rgen'
pro,e+ioni+te! ale Legii nr. 307/2006 privind aprarea mpotriva inendiilor i ale
Eotrrii .(vern(l(i nr. ...../.....!
+e avi)ea) din p(nt(l de vedere al +e(rit'ii la inendi( ........................!
ampla+at/ampla+at n 7(de'(l .....................!
m(niipi(l/ora(l/om(na ...............! +etor(l/+at(l ...............! +tr. ....................
nr. ...! $l. ...! +. ...! et. ...! ap. ...! od(l potal .................! tele,on ......................!
,a* ..................... .
?o(mentele vi)ate +pre ne+@im$are ,a parte integrant din pre)ent(l avi)
de +e(ritate la inendi(.
Avi)(l e+te vala$il n(mai n+o'it de do(mentele vi)ate +pre ne+@im$are are
a( +tat la $a)a emiterii ae+t(ia.
?e'intor(lK) avi)(l(i are o$liga'ia + +oliite a(tori)a'ia de +e(ritate la
inendi( d(p e,et(area reep'iei la terminarea l(rrilor +a( nainte de p(nerea
n ,(n'i(ne a on+tr('iilor ori amena7rilor pentr( are +1a o$'in(t pre)ent(l
avi).
0n+petor1e,!
................................
(n(mele i pren(mele! +emnt(ra)
L.4.
111111111111
K) 5( +e apli pentr( avi)ele emi+e potrivit art. 3 alin. (1) lit. ) din 5ormele
metodologie de avi)are i a(tori)are privind +e(ritatea la inendi( i prote'ia
ivil! apro$ate prin -rdin(l vieprim1mini+tr(l(i! mini+tr(l admini+tra'iei i
internelor! nr. &0/2009.
A5=>A &
la normele metodologie
1 model 1
2-/H50A
/05043=26L A?/050432AI0=0 F0 053=25=L-2
0n+petorat(l pentr( 4it(a'ii de 6rgen' D...................D al
G(de'(l(i ..............//(niipi(l(i 8((reti
A:0J
de prote'ie ivil
nr. ...... din ........ 20...
17
;a (rmare a ;ererii nregi+trate la nr. ......... din ...................! adre+at
de .........................................! ( domiili(l/+edi(l n 7(de'(l ......................!
m(niipi(l/ora(l/om(na ....................! +etor(l/+at(l ..............! +tr. ............... nr.
...! $l. ...! +. ...! et. ...! ap. ...! od(l potal ..............! tele,on ......................!
n $a)a prevederilor art. 11 lit. e) din Eotrrea .(vern(l(i nr. 1.#92/200#
privind prinipiile de organi)are! ,(n'ionarea i atri$('iile +erviiilor de (rgen'
pro,e+ioni+te! ale Legii nr. #&1/200# privind prote'ia ivil! rep($liat! i ale
Eotrrii .(vern(l(i nr. ........../........! +e avi)ea) din p(nt(l de vedere al
prote'iei ivile ..................................! ampla+at/ampla+at n
7(de'(l ......................! m(niipi(l/ora(l/om(na ...............!
+etor(l/+at(l ...............! +tr. ........................ nr. ...! $l. ...! +. ...! et. ...! ap. ...!
od(l potal ...................! tele,on .........................! ,a* ..................................... .
?o(mentele vi)ate +pre ne+@im$are ,a parte integrant din pre)ent(l avi)
de prote'ie ivil.
Avi)(l e+te vala$il n(mai n+o'it de do(mentele vi)ate +pre ne+@im$are are
a( +tat la $a)a emiterii ae+t(ia.
?e'intor(l avi)(l(i are o$liga'ia + +oliite a(tori)a'ia de prote'ie ivil
d(p e,et(area reep'iei la terminarea l(rrilor a on+tr('iei prev)(te (
adpo+t de prote'ie ivil pentr( are +1a o$'in(t pre)ent(l avi).
0n+petor1e,!
................................
(n(mele i pren(mele! +emnt(ra)
L.4.
A5=>A 9
la normele metodologie
1 model 1
2-/H50A
/05043=26L A?/050432AI0=0 F0 053=25=L-2
0n+petorat(l pentr( 4it(a'ii de 6rgen' D...................D al
G(de'(l(i ..............//(niipi(l(i 8((reti
A63-20JAI0=
de +e(ritate la inendi(
nr. ....... din .......... 20...
;a (rmare a ;ererii nregi+trate la nr. ............ din ......... 20....! adre+at
de ..............! ( domiili(l/+edi(l n 7(de'(l .................!
m(niipi(l/ora(l/om(na ..................! +etor(l/+at(l .................!
+tr. ........................... nr. ...! $l. ...! +. ...! et. ...! ap. ....! od(l potal .................!
tele,on ...............! ,a* ................! e1mail .......................!
n $a)a prevederilor art. 11 lit. e) din Eotrrea .(vern(l(i nr. 1.#92/200#
privind prinipiile de organi)are! ,(n'ionarea i atri$('iile +erviiilor de (rgen'
pro,e+ioni+te! ale Legii nr. 307/2006 privind aprarea mpotriva inendiilor i ale
1&
Eotrrii .(vern(l(i nr. ......./20....! +e erti,i reali)area m+(rilor de +e(ritate
la inendi( la ...........................! ampla+at/ampla+at n 7(de'(l ...................!
m(niipi(l/ora(l/om(na .................! +etor(l/+at(l ..................! +tr. ...............
nr. ...! $l. ...! +. ...! et. ...! ap. ...! od(l potal .......................! tele,on .................!
,a* ............................................. .
9re)enta a(tori)a'ie i pierde vala$ilitatea n a)(l n are
on+tr('ia/amena7area n( mai ore+p(nde ondi'iilor pentr( are a ,o+t
a(tori)at.
?o(mentele vi)ate +pre ne+@im$are ,a parte integrant din pre)enta
a(tori)a'ie de prevenire i +tingere a inendiilor.
A(tori)a'ia e+te vala$il n(mai n+o'it de do(mentele vi)ate +pre
ne+@im$are are a( +tat la $a)a emiterii ae+teia.
0n+petor1e,!
................................
(n(mele i pren(mele! +emnt(ra)
L.4.
A5=>A 10
la normele metodologie
1 model 1
2-/H50A
/05043=26L A?/050432AI0=0 F0 053=25=L-2
0n+petorat(l pentr( 4it(a'ii de 6rgen' D...................D al
G(de'(l(i ..............//(niipi(l(i 8((reti
A63-20JAI0=
de prote'ie ivil
nr. ....... din .......... 20...
;a (rmare a ;ererii nregi+trate la nr. ......... din ...................! adre+at
de ..............................! ( domiili(l/+edi(l n 7(de'(l ........................!
m(niipi(l/ora(l/om(na ..........................! +etor(l/+at(l ...................!
+tr. ................... nr. ...! $l. ...! +. ...! et. ...! ap. ...! od(l potal ..............!
tele,on .............!
n $a)a prevederilor art. 11 lit. e) din Eotrrea .(vern(l(i nr. 1.#92/200#
privind prinipiile de organi)are! ,(n'ionarea i atri$('iile +erviiilor de (rgen'
pro,e+ioni+te! ale Legii nr. #&1/200# privind prote'ia ivil! rep($liat! i ale
Eotrrii .(vern(l(i nr. ........../........! +e a(tori)ea) din p(nt(l de vedere al
prote'iei ivile ..................................! ampla+at/ampla+at n
7(de'(l ...............................................! m(niipi(l/ora(l/om(na .....................!
+etor(l/+at(l ..............! +tr. ........................... nr. ...! od(l potal ..................... .
9re)enta a(tori)a'ie i pierde vala$ilitatea n a)(l n are
on+tr('ia/amena7area n( mai ore+p(nde ondi'iilor pentr( are a ,o+t
a(tori)at.
19
?o(mentele vi)ate +pre ne+@im$are ,a parte integrant din pre)enta
a(tori)a'ie de prote'ie ivil.
A(tori)a'ia e+te vala$il n(mai n+o'it de do(mentele vi)ate +pre
ne+@im$are are a( +tat la $a)a emiterii ae+teia.
0n+petor1e,!
................................
(n(mele i pren(mele! +emnt(ra)
L.4.
A5=>A 11K)
la normele metodologie
K) Ane*a nr. 11 e+te reprod(+ n ,a+imil.
/-?=L6L
tampilei ( n(mr de identi,iare
_________________________ _________________________
\ INSPE!"#$!%& PEN!#% ' \ INSPE!"#$!%& PEN!#% '
\ SI!%$(II DE %#)EN(* ' \ SI!%$(II DE %#)EN(* '
\ $& +%DE(%&%I ' \ $& ,%NIIPI%&%I '
\ ............... ' \ -%%#E.!I '
\ /I0$! ' \ /I0$! '
\ spre ' \ spre '
\NES1I,-$#E' \NES1I,-$#E'
\ ' \ '
\ N# ' \ N# '
\ ' \ '
\ ' \ '
\ ' \ '
<ig(ra 1Le*A /odel(l tampilei ( n(mr de identi,iare
111111111111111
20

S-ar putea să vă placă și