Sunteți pe pagina 1din 11

Ordin nr.

712/2005
din 23/06/2005
Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 599 din 12/07/2005 pentru aprobarea Dispozitiilor generale
privind instruirea salariatilor n domeniul situatiilor de urgent
Avnd !n vedere "revederile art. 37 alin. #1$ din %e&ea nr. 481/2004 "rivind "rotectia civil',
!n te(eiul art. 9 alin. #)$ din Ordonanta de ur&ent' a *uvernului nr. 63/2003 "rivind
or&ani+area ,i functionarea Mini,terului Ad(ini,tratiei ,i Internelor, a"robat' cu (odific'ri ,i
co("let'ri "rin %e&ea nr. 604/2003, cu (odific'rile ,i co("let'rile ulterioare,
(ini,trul ad(ini,tratiei ,i internelor e(ite ur('torul ordin-
Art. 1. - Se aprob Dispozitiile generale privind instruirea salariatilor n domeniul situatiilor de
urgent, cuprinse n anexa care face parte integrant din prezentul ordin.
Art. 2. - Inspectoratul General pentru Situatii de Urgent, prin inspectoratele udetene!al
municipiului "ucuresti pentru situatii de urgent, va urmri punerea n aplicare a prevederilor
prezentului ordin.
Art. 3. - #erespectarea prevederilor Dispozitiilor generale privind instruirea salariatilor n
domeniul situatiilor de urgent atrage rspunderea conform legii.
Art. 4. - (1) $rezentul ordin se public n %onitorul &ficial al 'om(niei, $artea I, si intr n
vigoare la )* de zile de la data publicrii.
(2) +a data intrrii n vigoare a prezentului ordin se abrog &rdinul ministrului de interne nr.
1.080!,*** pentru aprobarea Dispozitiilor generale privind instruirea n domeniul prevenirii si
stingerii incendiilor - D.G.$.S.I.-**,, publicat n %onitorul &ficial al 'om(niei, $artea I, nr. -./ din
-0 aprilie ,***, precum si orice alte dispozitii contrare.
p. %inistrul administratiei si internelor, 1ng2el 1ndreescu, secretar de stat
"ucuresti, ,) iunie ,**.. #r. /-,.
ANEX
DISPOZITII !"!#A$!
privind instruirea salariatilor n domeniul situatiilor de urgent
Mini,terul Ad(ini,tratiei ,i Internelor
Dispoziti% &%n%r'l( pri)ind instr*ir%' s'l'ri'tilor +n do,%ni*l
sit*'tiilor d% *r&%nt(
din 23/06/2005
Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 599 din 12/07/2005
-APITO$.$ I
Scopul si domeniile de aplicare
Art. 1. - $rezentele dispozitii generale stabilesc principiile, modalittile, cerintele si conditiile
necesare n vederea organizrii si desfsurrii activittii de instruire n domeniul situatiilor de
urgent a persoanelor angaate n munc.
Art. 2. - Instruirea persoanelor angaate n munc n domeniul situatiilor de urgent constituie
parte component a activittii de pregtire desfsurate de persoanele fizice si uridice n domeniul
managementului situatiilor de urgent, potrivit prevederilor legale n vigoare.
Art. 3. - 3onductorii institutiilor publice, patronii si managerii operatorilor economici sunt
obligati, potrivit art. ,4 alin. 5-6 lit. f6 din +egea nr. 481/2004 privind protectia civil, s organizeze
si s execute instruirea n domeniul situatiilor de urgent pe baza prezentelor dispozitii generale
si a reglementrilor specifice.
Art. 4. - Instruirea salariatilor n domeniul situatiilor de urgent este component a pregtirii
profesionale si are ca scop nsusirea cunostintelor si formarea deprinderilor necesare n vederea
prevenirii si reducerii efectelor negative ale situatiilor de urgent sau ale dezastrelor la locul de
munc si n incinta institutiilor si operatorilor economici.
Art. 5. - 7ermenii specifici utilizati n cuprinsul prezentelor dispozitii generale au ntelesul celor
utilizati n legislatia specific privind managementul situatiilor de urgent si protectia civil.
-APITO$.$ II
3erinte specifice si categorii de instructae
Art. /. - (1) Instruirea salariatilor n domeniul situatiilor de urgent se realizeaz prin instructae
si prin participarea la cursuri, aplicatii, exercitii practice si antrenamente, n functie de tipurile de
risc specifice.
(2) $eriodicitatea aplicatiilor, exercitiilor si a antrenamentelor este stabilit de Instructiunile
privind organizarea si desfsurarea pregtirii n domeniul situatiilor de urgent, aprobate prin
ordin al ministrului administratiei si internelor.
Art. 7. - Instruirea salariatilor n domeniul situatiilor de urgent este obligatorie si trebuie s aib
un caracter permanent si sustinut n timpul desfsurrii procesului de productie si la locul de
munc.
Art. 8. - (1) 3onductorii institutiilor publice, patronii si managerii agentilor economici au
obligatia s asigure instruirea ntregului personal angaat n munc, n raport cu nivelul de
pregtire al salariatilor si n functie de specificul activittii desfsurate de fiecare unitate.
(2) &peratorii economici care desfsoar activitti ce prezint pericole de accidente maore n
care sunt implicate substante periculoase se supun si prevederilor legislatiei specifice.
Art. 0. - Instruirea salariatilor n domeniul situatiilor de urgent se face la angaare si periodic si
se realizeaz prin urmtoarele categorii de instructae8
') instructaul introductiv general9
1) instructaul specific locului de munc9
2) instructaul periodic9
d) instructaul pe sc2imb, acolo unde situatia o impune9
%) instructaul special pentru lucrri periculoase9
3) instructaul la recalificarea profesional9
&) instructaul pentru personalul din afara operatorului economic sau a institutiei.
S!-TI."!A 1
Instructaul introductiv general
Art. 10. - Instructaul introductiv general vizeaz dob(ndirea de cunostinte cu privire la8
') sistemul de acte normative care reglementeaz managementul situatiilor de urgent si actele
normative specifice profilului operatorului economic sau institutiei9
1) managementul situatiilor de urgent la nivelul operatorului economic sau al institutiei9
2) miloacele te2nice existente si planificarea resurselor pentru realizarea msurilor de protectie
civil si de aprare mpotriva incendiilor9
%) modul de actiune n cazul producerii unei situatii de urgent ca urmare a manifestrii unui tip
de risc existent9
3) actiunile ce trebuie ntreprinse pentru limitarea si nlturarea urmrilor situatiilor de urgent.
Art. 11. - +a instructaul introductiv general particip urmtoarele categorii de persoane8
') nou-angaatii n munc, indiferent de durata sau de forma contractului de munc9
1) salariatii transferati de la o unitate la alta sau detasati n unitatea respectiv9
2) lucrtorii sezonieri, temporari sau zilieri9
d) studentii si elevii din scoli si licee aflati n practic de specialitate.
Art. 12. - Instructaul introductiv general se desfsoar cu grupe compuse din cel mult ,* de
persoane.
Art. 13. - Durata instructaului introductiv general se stabileste prin reglementri interne, n
functie de specificul activittii desfsurate, complexitatea procesului te2nologic, nivelul de risc
rezultat din clasificarea unittilor din punct de vedere al protectiei civile, precum si de nivelul de
pregtire al participantilor, dar nu poate fi mai mic de 4 ore.
Art. 14. - $entru fiecare categorie de personal participant se stabileste un nivel minim de
cunostinte necesare, iar la terminarea instructaului introductiv general persoanele instruite vor fi
verificate pe baz de teste asupra cunostintelor acumulate.
Art. 15. - $ersoanele care nu si-au nsusit nivelul minim de cunostinte stabilit pentru instructaul
introductiv general nu vor fi admise la locurile de munc.
S!-TI."!A ' 24'
Instructaul specific locului de munc
Art. 1/. - Instructaul specific locului de munc se execut individual, dup instructaul
introductiv general, de ctre seful locului de munc respectiv.
Art. 17. - +a efectuarea instructaului specific locului de munc se urmreste s se asigure
participantilor cunostinte referitoare la8
') caracteristicile fizico-c2imice ale substantelor, materialelor si produselor utilizate la locul de
munc9
1) conditiile care determin ori favorizeaz producerea accidentelor si avariilor te2nologice si
cauzele potentiale de incendiu si!sau explozie specifice locului de munc9
2) descrierea, functionarea, monitorizarea si modul de interventie la instalatiile si sistemele de
sigurant ale masinilor si utilaelor de la locurile de munc, inclusiv cele de prevenire a avariilor
te2nologice9
d) descrierea, functionarea, amplasarea si modul de actionare a instalatiilor, utilaelor,
aparatelor, dispozitivelor si miloacelor de protectie mpotriva incendiilor9
%) conceptia de interventie n cazul producerii unei situatii de urgent si continutul documentelor
operative de rspuns9
3) sarcini specifice pentru prevenirea situatiilor de urgent si realizarea msurilor de protectie
civil.
Art. 18. - Durata instructaului specific locului de munc este stabilit n functie de
complexitatea activittii desfsurate 5constructii, instalatii si utilae te2nologice6 si nu poate fi mai
mic de 4 ore.
Art. 10. - $roblemele cu caracter teoretic prezentate pe timpul instructaului specific locului de
munc sunt urmate n mod obligatoriu de demonstratii practice.
Art. 20. - 1dmiterea definitiv la lucru a persoanelor instruite se face numai dup verificarea
acestora pe baz de teste cu privire la nivelul de nsusire a cunostintelor necesare.
S!-TI."!A ' 34'
Instructaul periodic
Art. 21. - Instructaul periodic se execut cu toate categoriile de salariati pe o durat de cel
putin dou ore si are ca scop mprosptarea, completarea si detalierea cunostintelor dob(ndite
prin instructaul introductiv general si prin instructaul specific locului de munc.
Art. 22. - Instructaul periodic se execut pe baza tematicii anuale si a graficului de instruire,
aprobate de conductorii institutiilor, manageri sau patroni.
Art. 23. - 7ematica orientativ anual de instruire, adaptat fiecrei categorii de salariati, se
structureaz de regul astfel8
') actele normative care reglementeaz managementul situatiilor de urgent9
1) obligatiile generale si specifice care revin fiecrei categorii de salariati pentru realizarea
managementului situatiilor de urgent n cadrul unittii9
2) conditiile care determin ori favorizeaz producerea accidentelor si avariilor te2nologice si
cauzele potentiale 5riscurile6 de incendiu si!sau explozie specifice9 normele, regulile si msurile
de prevenire a acestora9
d) descrierea, functionarea, ntretinerea si modul de utilizare a instalatiilor si sistemelor de
protectie destinate prevenirii avariilor te2nologice si incendiilor9
%) modul de actiune a salariatilor n cadrul serviciilor de urgent si n spriinul acestora pentru
realizarea interventiei operative si pentru limitarea si nlturarea urmrilor situatiilor de urgent.
Art. 24. - 7ematica orientativ se adapteaz si se completeaz pe parcurs de ctre cei care
execut instruirea cu concluziile si nvtmintele rezultate din8
') controalele efectuate privind respectarea prevederilor legale si ndeplinirea sarcinilor
stabilite9
1) natura, frecventa si amploarea situatiilor de urgent produse pe raza unittii sau n sectoare
de activitate similare.
Art. 25. - :n graficul anual de instruire se mentioneaz periodicitatea instructaelor si se
precizeaz zilele n care acestea se execut esalonat, pe locuri de munc si categorii de salariati.
Art. 2/. - Intervalul de timp ntre dou instructae periodice se stabileste de conducerea
agentului economic sau a institutiei publice n functie de specificul conditiilor de munc din
unitatea respectiv, cu respectarea urmtoarelor termene8
4 cel mult o lun 5)* de zile6, pentru personalul cu functii de executie sau operative, care
spriin serviciile de urgent 5structurile de rspuns6 n cazul producerii situatiilor de urgent9
4 --) luni, pentru personalul care lucreaz nemilocit cu aparate, masini, utilae si instalatii
te2nologice 5te2nicieni, maistri, subingineri, ingineri6, precum si pentru analisti, cercettori si
personalul din laboratoare9
4 )-; luni, pentru personalul auxiliar din sectiile si sectoarele de productie, control te2nic,
cercetare, proiectare, de ntretinere si reparatii, investitii, transporturi, precum si pentru cel care
lucreaz n institutii publice9
4 --; luni, pentru personalul auxiliar care are atributii de organizare, conducere si control 5sefi
de sectii, ateliere, instalatii, depozite etc.6, pentru cel din conducerea agentului economic sau a
institutiei, precum si pentru cel din structura autorittilor publice locale, a administratiei publice
centrale si a institutiilor statului.
Art. 27. - Instructaul periodic se face obligatoriu n urmtoarele cazuri8
') c(nd un salariat a lipsit mai mult de )* de zile calendaristice de la locul de munc9
1) c(nd s-au adus modificri procesului te2nologic sau au fost introduse noi te2nologii9
2) la reluarea activittii dup producerea unei situatii de urgent9
d) c(nd au aprut modificri ale legislatiei specifice n domeniul situatiilor de urgent sau
modificri ale normelor si instructiunilor de protectie a muncii.
Art. 28. - $e timpul desfsurrii instructaului periodic se pune accent pe demonstratiile
practice, salariatii fiind angrenati n executarea unor operatiuni specifice.
Art. 20. - <erificarea persoanelor instruite privind cunostintele nsusite si deprinderile formate n
timpul instructaului periodic se face prin sonda, insist(ndu-se de fiecare dat pentru clarificarea
problemelor si eliminarea deficientelor constatate.
Art. 30. - 1nual se efectueaz o verificare de fond pe baz de teste tip c2estionar asupra
nivelului de nsusire si cunoastere a problematicii care a fcut obiectul instructaului periodic,
rezultatele consemn(ndu-se n fisa individual de instructa.
Art. 31. - (1) Instructaul periodic se face de ctre persoanele desemnate de conductorii
institutiilor, managerii operatorilor economici sau patroni, astfel8
') pentru personalul de executie, de ctre conductorul locului de munc respectiv9
1) pentru personalul ncadrat pe functii te2nice si administrative din sectoarele de productie si
din compartimentele de cercetare, proiectare, ntretinere, reparatii, controlul calittii,
aprovizionare te2nico-material si desfacere, de ctre sefii compartimentelor respective9
2) pentru sefii de sectii, sectoare, compartimente functionale si sefii de departamente, de ctre
conductorul te2nic.
(2) $entru agentii economici sau institutiile care au cel mult = salariati efectuarea instructaului
periodic este sarcina exclusiv a patronului sau a conductorului institutiei.
S!-TI."!A ' 44'
Instructaul pe sc2imb
Art. 32. - (1) Instructaul pe sc2imb se execut la intrarea n sc2imbul de lucru, cu salariatii care
desfsoar activitti n locuri de munc cu risc maor din punctul de vedere al existentei factorilor
de risc potential generatori de situatii de urgent.
(2) Durata acestui instructa nu va depsi -*--. minute.
Art. 33. - Instructaul pe sc2imb se efectueaz de regul pentru atentionarea salariatilor din tura
de serviciu asupra principalelor reguli si msuri de prevenire a situatiilor de urgent, pe baza
identificrii tipurilor de risc existente si tin(nd cont de constatrile anterioare, precum si de
operatiunile sau lucrrile care se execut pe timpul sc2imbului respectiv.
Art. 34. - Instructaul pe sc2imb se efectueaz de conductorul locului de munc, executia
consemn(ndu-se sub semntur n registrul de predare-primire a sc2imbului de lucru.
S!-TI."!A ' 54'
Instructaul special pentru lucrri periculoase
Art. 35. - Instructaul special pentru lucrri periculoase se execut nainte de nceperea unor
lucrri care implic existenta unor factori de risc care pot determina sau favoriza producerea unor
tipuri de risc.
Art. 3/. - +ucrrile care fac obiectul unui astfel de instructa se refer n principal la8
') executarea unor operatiuni de comand a unor instalatii sau utilae te2nologice de
important ori interventia asupra acestora, a cror operare gresit poate determina sau favoriza
producerea unor incendii de amploare, explozii, calamitti naturale, esecul unor servicii de
utilitate public sau a altor tipuri de risc9
1) lucrri de reparatii sau de ntretinere, distrugerea unor deseuri sau reziduuri periculoase
pentru viata oamenilor sau pentru mediu9
2) prelevarea de probe din recipiente sau instalatii care contin substante periculoase.
Art. 37. - (1) Instructaul special pentru lucrri periculoase se efectueaz astfel8
') privind te2nologia de executie, de ctre conductorul formatiei de lucru9
1) privind conditiile te2nologice, de ctre conductorul locului de munc.
(2) $ersoanelor care urmeaz s execute lucrrile prevzute la art. ); li se elibereaz
autorizatie de lucru, al crei continut este prevzut n normele specifice emise de autorittile
administratiei publice centrale de specialitate.
(3) >fectuarea instructaului special pentru lucrri periculoase se consemneaz, dup caz, n
autorizatia de executie a lucrrii, registrul de tur sau n fisele individuale.
S!-TI."!A ' /4'
Instructaul la recalificarea profesional
Art. 38. - Instructaul la recalificarea profesional se desfsoar cu toate categoriile de salariati
care au parcurs un astfel de curs de formare profesional, definit conform legislatiei specifice.
Art. 30. - +a stabilirea problematicii pentru instructaul de recalificare profesional, a
persoanelor care l efectueaz, a duratei necesare si a modului de verificare a nsusirii
cunostintelor se vor avea n vedere urmtoarele8
') n cazul persoanelor care si vor desfsura activitatea n acelasi loc de munc n care au
lucrat si nainte de conversia profesional, seful locului de munc va prelucra cu acestea numai
unele aspecte din cadrul problematicii pentru instructaul specific locului de munc pe care le
apreciaz c sunt necesare ca urmare a noilor sarcini de munc pe care le au de ndeplinit9
1) n cazul persoanelor care si vor desfsura activitatea n alt loc de munc din cadrul aceluiasi
agent economic sau al aceleiasi institutii n care au fost angaate si nainte de recalificarea
profesional, inclusiv pentru cele recrutate din r(ndul somerilor dup formarea profesional, se
vor respecta prevederile art. -; si urmtoarele din prezentele dispozitii generale9
2) n cazul persoanelor care si vor desfsura activitatea n cadrul altui operator economic sau
al altei institutii, acestea se consider nou-angaate si vor parcurge categoriile de instructae
prevzute de prezentele dispozitii generale.
S!-TI."!A ' 74'
Instructaul pentru personalul din afara agentului
economic sau a institutiei
Art. 40. - Instructaul pentru personalul din afara agentului economic sau a institutiei se
desfsoar cu persoanele care execut temporar activitti n locurile din incinta agentului
economic sau a institutiei respective unde sunt prezenti factori de risc potential generatori de
situatii de urgent, dup cum urmeaz8
') personalul societtilor comerciale de constructii-monta si instalatii9
1) personalul societtilor comerciale de reparatii, revizii, ntretinere si de service9
2) personalul care efectueaz transport de materiale periculoase9
d) personalul de paz apartin(nd altor societti comerciale sau firme specializate9
%) vizitatori n grup de minimum . persoane.
Art. 41. - +ocurile din incinta agentului economic sau a institutiei pentru care se execut
instructaul pentru personalul prevzut la art. 0* se stabilesc prin act de autoritate al
conductorului institutiei publice, al managerului sau al patronului.
Art. 42. - Instructaul pentru personalul din afara operatorului economic sau a institutiei se
efectueaz, dup caz, de personalul de specialitate n domeniul protectiei civile, de cadrul te2nic
cu atributii n domeniul prevenirii si stingerii incendiilor, de seful serviciului de urgent sau de
seful locului de munc n care este prevzut un asemenea instructa.
Art. 43. - $roblematica instructaului const n8
') prezentarea procedurilor specifice instructaului introductiv general pentru categoriile de
persoane prevzute la art. 0* lit. a6 si b69
1) prezentarea procedurilor din cadrul instructaului specific locului de munc pentru categoriile
de persoane prevzute la art. 0* lit. c6 si d69
2) prezentarea unei proceduri special ntocmite pentru persoanele prevzute la art. 0* lit. e6,
prin care acestea sunt instruite sumar 5n maximum -. minute6 asupra principalelor reguli de
prevenire pe care trebuie s le respecte si sunt atentionate asupra pericolelor existente n
anumite locuri de pe traseul parcurs n incinta operatorului economic sau a institutiei.
Art. 44. - 3onsemnarea efecturii instructaului pentru personalul din afara operatorului
economic sau a institutiei se face ntr-un proces-verbal ntocmit n acest scop, care contine
problematica prezentat si tabelele cu numele, prenumele si semntura persoanelor instruite.
-APITO$.$ III
:nregistrarea si confirmarea instructaului
Art. 45. - Instruirea n domeniul situatiilor de urgent se certific prin nscrisuri realizate, dup
caz, n fisa individual de instructa n domeniul situatiilor de urgent, n registrul de predareprimire
a sc2imbului sau n procesele-verbale de instruire.
Art. 4/. - ?isele individuale de instructa se ntocmesc pentru toate persoanele angaate,
conform modelului prevzut n anexa care face parte integrant din prezentele dispozitii generale.
Art. 47. - Dup efectuarea instructaelor este obligatorie completarea fiselor individuale de
instructa, nscrisul efectu(ndu-se cu past sau cu cerneal.
Art. 48. - Dup completare, fisa individual de instructa n domeniul situatiilor de urgent se
semneaz de persoana instruit si de ctre persoanele care au efectuat si au verificat
instructaul.
Art. 40. - $rin semntur persoana instruit demonstreaz participarea la instructa, iar
persoana care a verificat instructaul confirm, pe baza examinrii persoanei instruite, c aceasta
si-a nsusit cunostintele.
Art. 50. - 3onductorii locurilor de munc rspund de pstrarea fiselor individuale de instructa
n domeniul situatiilor de urgent pentru personalul din subordine.
-APITO$.$ I5
&rganizarea activittii de instruire
Art. 51. - &rganizarea activittii de instruire a personalului angaat n munc se va face av(nduse
n vedere urmtoarele8
') responsabilitatea conductorului institutiei, managerului sau patronului privind informarea si
instruirea salariatilor cu privire la actele normative, normele, regulile si msurile specifice
institutiei sau operatorului economic respectiv, care reglementeaz managementul situatiilor de
urgent, precum si asupra sarcinilor ce le sunt stabilite potrivit art. . alin. 5-6 din +egea nr.
481/20049
1) respectarea principiului responsabilittii conductorului institutiei, managerului sau patronului
privind verificarea nsusirii de ctre salariati a obligatiilor ce le revin n cazul producerii situatiilor
de urgent9
2) asigurarea msurilor te2nice si organizatorice necesare pentru instruirea eficient a
salariatilor n domeniul situatiilor de urgent.
Art. 52. - Sistemul de msuri te2nice si organizatorice vizeaz n principal8
') desemnarea personalului care execut instructaele si verific nsusirea cunostintelor9
1) stabilirea categoriilor de instructae si de salariati, a duratei instructaelor n functie de
specificul activittii operatorului economic sau a institutiei si de periodicitatea instructaelor9
2) ntocmirea sau procurarea documentelor si materialelor pentru planificarea, organizarea,
desfsurarea si verificarea instructaelor9
d) asigurarea resurselor materiale si documentare necesare pentru realizarea activittii.
Art. 53. - Instruirea salariatilor n domeniul situatiilor de urgent se realizeaz de ctre
persoane care ndeplinesc cumulativ urmtoarele conditii8
') sunt bine pregtite profesional9
1) cunosc problematica specific domeniului managementului situatiilor de urgent9
2) posed calitti psi2opedagogice si atestatele prevzute de lege.
Art. 54. - (1) $ot fi desemnate s execute instructae n domeniul situatiilor de urgent
urmtoarele categorii de personal8
') persoanele cu atributii de conducere n cadrul unittii, al departamentului, compartimentului
sau al sectorului de activitate ori sefii locurilor de munc n care este prevzut un asemenea
instructa9
1) personalul de specialitate n domeniul protectiei civile 5inspectorii de protectie civil69
2) sefii serviciilor de urgent9
d) cadrele te2nice cu atributii n domeniul prevenirii si stingerii incendiilor sau persoanele
atestate ca specialisti, verificatori si experti n domeniul prevenirii si stingerii incendiilor.
(2) $ersoanele prevzute la alin. 5-6 efectueaz si verificrile privind nsusirea cunostintelor de
ctre persoanele instruite.
Art. 55. - (1) :n activitatea de instruire n domeniul situatiilor de urgent se pot utiliza
urmtoarele miloace8
') vizuale8 afise, brosuri, pliante, fotomontae, panouri, inscriptii si indicatoare de securitate,
grafice, mac2ete, fotografii etc.9
1) audiovizuale8 filme de scurt metra, nregistrri video, proiectii comentate de diafilme sau la
epidiascop si altele9
2) auditive8 instructae, conferinte, expuneri, consultatii, dezbateri, concursuri, casete audio etc.9
d) practic-aplicative8 exercitii, aplicatii, demonstratii si antrenamente executate la locul de
munc sau n poligoane amenaate.
(2) +a alegerea miloacelor se va avea n vedere asigurarea caracterului intensiv al activittii de
instruire.
Art. 5/. - Instructaele n domeniul situatiilor de urgent se fac pe baza unor materiale scrise
5proceduri6 ntocmite de persoanele desemnate si aprobate de conductorul institutiei, de
manager sau de patron.
Art. 57. - "aza material si documentar necesar n vederea desfsurrii si verificrii
instructaelor cuprinde8
') legislatia specific n vigoare9
1) manuale si cursuri de specialitate9
2) standarde9
d) crti, brosuri, cataloage, pliante, reviste9
%) filme, diapozitive9
3) afise, panouri grafice, fotomontae9
&) mac2ete, mostre de diapozitive si instalatii9
6) teste de verificare.
-APITO$.$ 5
3erinte privind materialele necesare pentru instruirea
n domeniul situatiilor de urgent
Art. 58. - +a realizarea materialelor de instruire n domeniul prevenirii si stingerii incendiilor se
va tine seama n principal de urmtoarele cerinte8
I. 3erinte generale8
') continutul materialelor va fi n concordant cu bazele teoretice ale activittii de management
al situatiilor de urgent, precum si cu legislatia specific n vigoare9
1) realizarea materialelor se va baza pe principiile pedagogiei moderne9
2) continutul si realizarea materialelor vor fi adecvate nivelului de pregtire a subiectilor crora li
se adreseaz.
II. 3erinte specifice pentru cursuri si manuale8
') s fie elaborate n baza unei documentatii bibliografice actualizate9
1) s foloseasc terminologia specific domeniului situatiilor de urgent9
2) redactarea s fie clar, concis, fr formulri sablon9
d) cunostintele s fie expuse n mod sistematic, ntr-o ordine logic9
%) gradul de abstractizare s fie n concordant cu nivelul de pregtire a persoanelor crora li
se adreseaz9
3) structura materialelor s asigure o alternativ si un raport optim ntre cunostintele teoretice si
practice corespunztoare nivelului de pregtire a personalului cruia i sunt adresate9
&) s cuprind ilustratii si desene, ideograme si tabele.
III. 3erinte specifice pentru afise8
') grafica s fie simpl, accentu(ndu-se elementele principale ale temei si suprim(ndu-se
detaliile nesemnificative9
1) textul s fie concis si vizibil de la 0-. m distant.
I5. 3erinte specifice pentru filme8
') scenariul s asigure perceperea corect si clar a mesaului9
1) imaginea si sonorul s fie clare si sugestive9
2) formele de prezentare s reprezinte filmri reale si animatie9
d) durata proiectiei s fie de -*-,* de minute.
5. 3erinte specifice pentru teste de verificare8
') s cuprind un numr suficient de ntrebri-problem din materialul de instruire utilizat9
1) ntrebrile s fie formulate ntr-o form clar si concis, astfel nc(t s permit un rspuns
scurt care s necesite c(t mai putin timp pentru scris9
2) s fie nsotite de sistemul de cotare, grile de verificare si instructiuni de completare.
-APITO$.$ 5I
Dispozitii finale
Art. 50. - $revederile prezentelor dispozitii generale nu se aplic salariatilor care au calitatea de
membru al serviciilor de urgent.
Art. /0. - Implementarea sistemului de instruire a persoanelor angaate n munc, prevzut de
prezentele dispozitii generale, se va realiza n termen de ; luni de la intrarea n vigoare a
acestora.
Art. /1. - (1) :n situatia imobilelor 5cldirilor6 sau amenarilor folosite simultan de mai multi
utilizatori, proprietarul cldirii va pune la dispozitie acestora procedurile specifice instructaului
introductiv general, efectuarea celorlalte categorii de instructae rm(n(nd n rspunderea
utilizatorului.
(2) Intervalele de timp la care se execut instructaul periodic sunt stabilite de ctre proprietarul
imobilelor 5cldirii6 sau al amenarii prin contractul, conventia, ntelegerea de nc2iriere sau prin
locatia de gestiune etc.
(3) Utilizatorul trebuie s fac dovada nsusirii de ctre toti salariatii proprii a cunostintelor si
problematicii care au fcut obiectul instruirilor.
Art. /2. - :n cldirile publice n care se organizeaz activitti la care particip simultan mai mult
de .* de persoane, prin gria proprietarului sau a administratorului cldirii respective, nainte de
nceperea activittii se va prezenta o procedur sintetic privind regulile generale de prevenire a
situatiilor de urgent si modul de comportare si actiune n cazul producerii acestora.
Art. /3. - 3onductorii institutiilor, managerii, patronii, utilizatorii, proprietarii, administratorii sau
alte persoane cu functii similare vor asigura pstrarea tuturor documentelor care s certifice
organizarea si desfsurarea instruirii n domeniul situatiilor de urgent n conformitate cu
prevederile prezentelor dispozitii generale.
Art. /4. - $entru instruirea personalului n domeniul situatiilor de urgent managerii, patronii
sau alte persoane cu functii similare pot nc2eia contracte ori conventii cu persoane fizice sau
uridice care ndeplinesc conditiile prevzute la art. .).
Art. /5. - $ersoanele fizice sau uridice care realizeaz n scopul comercializrii materiale
pentru instruire n domeniul situatiilor de urgent trebuie s obtin avizul Inspectoratului General
pentru Situatii de Urgent.
Ordin nr. 78/ din 02/00/2005
Publicat in Monitorul Oficial, Partea nr. 844 !in 1"/0"/200#
pri)ind ,odi3i2'r%' si 2o,pl%t'r%' Ordin*l*i ,inistr*l*i
'd,inistr'ti%i si int%rn%lor nr. 712/2005 p%ntr* 'pro1'r%'
Dispozitiilor &%n%r'l% pri)ind instr*ir%' s'l'ri'tilor +n do,%ni*l
sit*'tiilor d% *r&%nt(
:n temeiul art. = alin. 506 din &rdonanta de urgent a Guvernului nr. ;)!,**) privind organizarea si
functionarea %inisterului 1dministratiei si Internelor, aprobat cu modificri si completri prin +egea
nr. ;*0!,**), cu modificrile si completrile ulterioare, ministrul administratiei si internelor emite
prezentul ordin.
Art. I. - &rdinul ministrului administratiei si internelor nr. /-,!,**. pentru aprobarea Dispozitiilor
generale privind instruirea salariatilor n domeniul situatiilor de urgent, publicat n %onitorul &ficial
al 'om(niei,
$artea I, nr. .== din -, iulie ,**., se modific si se completeaz dup cum urmeaz8
1. $reambulul va avea urmtorul cuprins8
@1v(nd n vedere prevederile art. -= lit. a6, e6 si f6 din &rdonanta Guvernului nr. ;*!-==/ privind
aprarea mpotriva incendiilor, aprobat cu modificri si completri prin +egea nr. ,-,!-==/, cu
modificrile si completrile ulterioare, precum si ale art. )/ alin. 5-6 din +egea nr. 04-!,**0 privind
protectia civil, n temeiul art. = alin. 506 din &rdonanta de urgent a Guvernului nr. ;)!,**) privind
organizarea si functionarea %inisterului 1dministratiei si Internelor, aprobat cu modificri si
completri prin +egea nr. ;*0!,**), cu modificrile si completrile ulterioare, ministrul administratiei
si internelor emite urmtorul ordin8@.
2. 1rticolul ) din anex va avea urmtorul cuprins8
@1rt. ). - 3onductorii institutiilor publice, patronii si managerii operatorilor economici sunt obligati,
potrivit prevederilor art. -= lit. a6, e6 si f6 din &rdonanta Guvernului nr. ;*!-==/ privind aprarea
mpotriva incendiilor, aprobat cu modificri si completri prin +egea nr. ,-,!-==/, cu modificrile si
completrile ulterioare, si ale art. ,4 alin. 5-6 lit. f6 din +egea nr. 04-!,**0 privind protectia civil, s
organizeze si s execute instruirea n domeniul situatiilor de urgent pe baza prezentelor dispozitii
generale si a reglementrilor specifice.@
3. 1rticolul -* din anex va avea urmtorul cuprins8
@1rt. -*. - Instructaul introductiv general vizeaz dob(ndirea de cunostinte cu privire la8
a6 continutul actelor normative care reglementeaz managementul situatiilor de urgent si activitatea de
aprare mpotriva incendiilor, precum si actele normative specifice profilului operatorului economic sau
institutiei9
b6 managementul situatiilor de urgent si modul de organizare a activittii de aprare mpotriva
incendiilor la nivelul operatorului economic sau al institutiei9
c6 miloacele te2nice de prevenire si stingere a incendiilor cu care sunt ec2ipate constructiile,
instalatiile, amenarile si modul de utilizare a acestora, precum si miloacele te2nice existente si
planificarea resurselor pentru realizarea msurilor de protectie civil9
d6 formele si metodele specifice de prevenire si stingere a incendiilor9
e6 modul de actiune n cazul producerii unei situatii de urgent si n cazul observrii si anuntrii unui
incendiu9
f6 actiunile ce trebuie ntreprinse pentru limitarea si nlturarea urmrilor situatiilor de urgent.@
4. 1rticolul -) din anex va avea urmtorul cuprins8
@1rt. -). - Durata instructaului introductiv general se stabileste prin reglementri interne, n functie de
specificul activittii desfsurate, complexitatea procesului te2nologic, riscul de incendiu si!sau de
explozie, nivelul de risc rezultat din clasificarea unittilor din punct de vedere al protectiei civile,
precum si de nivelul de pregtire al participantilor, dar nu poate fi mai mic de 4 ore.@
5. +itera b6 a articolului -/ din anex va avea urmtorul cuprins8
@b6 conditiile care determin ori favorizeaz producerea accidentelor si avariilor te2nologice si cauzele
potentiale de incendiu si!sau de explozie specifice locului de munc, msurile de prevenire a acestora9@.
/. +itera f6 a articolului -/ din anex va avea urmtorul cuprins8
@f6 sarcini specifice pentru prevenirea situatiilor de urgent, cauzelor potentiale de incendiu si realizarea
msurilor specifice de protectie civil.@
7. Dup articolul -/ din anex se introduce articolul -/- cu urmtorul cuprins8
@1rt. -/-. - Instructaul specific locului de munc se efectueaz si n urmtoarele cazuri8
a6 c(nd un salariat a lipsit mai mult de )* de zile calendaristice de la locul de munc9
b6 c(nd s-au adus modificri procesului te2nologic sau au fost introduse noi te2nologii9
c6 la reluarea activittii dup producerea unui incendiu, explozii sau situatii de urgent9@.
8. +iterele a6 si b6 ale articolului ,) din anex vor avea urmtorul cuprins8
@a6 actele normative care reglementeaz managementul situatiilor de urgent, activitatea de aprare
mpotriva incendiilor si activitatea de protectie civil9
b6 obligatiile generale si specifice ce revin fiecrei categorii de salariati9@.
0. 1rticolul ,0 din anex va avea urmtorul cuprins8
@1rt. ,0. - 7ematica orientativ se adapteaz si se completeaz pe parcursul anului, dac este cazul, de
ctre cei care execut instruirea, cu concluziile si nvtmintele rezultate din8
a6 controalele efectuate privind respectarea prevederilor legale si ndeplinirea sarcinilor stabilite9
b6 natura, frecventa si amploarea incendiilor, exploziilor si altor situatii de urgent produse pe raza
teritorial a unittii sau n sectoare de activitate similare9
c6 modificri ale legislatiei specifice.@
10. +a articolul ,;, articolul )- alineatul 5,6, articolul )= litera b6 si la articolele 0* si 0- din anex,
sintagma @agent economic@ se va nlocui cu sintagma @operator economic@.
11. 1rticolul ,/ din anex se abrog.
12. 1rticolul ). din anex va avea urmtorul cuprins8
@1rt. ).. - Instructaul special pentru lucrri periculoase se execut nainte de nceperea unor lucrri n
timpul crora pot aprea situatii generatoare de incendiu din cauza manifestrii unor surse specifice de
aprindere sau a crerii unor atmosfere potential explozive ori se poate favoriza producerea unor situatii
de urgent.@
13. +itera a6 a articolului ); din anex va avea urmtorul cuprins8
@a6 executarea unor operatiuni de manevr ori de comand a unor instalatii sau utilae te2nologice de
important ori interventia asupra acestora, a cror operare gresit poate determina sau favoriza
producerea unor incendii de amploare, explozii, calamitti naturale ori a altor situatii de urgent9@.
14. +a articolul ); din anex, dup litera c6 se introduc dousprezece noi litere cu urmtorul cuprins8
@d6 lucrri de sudare9
e6 lucrri de tiere sau lipire cu flacr9
f6 lucrri care pot provoca sc(ntei mecanice9
g6 lucrri care pot provoca sc(ntei si arcuri electrice sau scurtcircuite9
26 lucrri de topire a bitumului sau asfaltului9
i6 lucrri de curtare prin ardere a unor utilae, aparate, conducte te2nologice sau conductoare electrice9
6 lucrri la care se utilizeaz foc desc2is 5dezg2etri, decongelri, aprinderea cuptoarelor te2nologice,
cazanelor etc.69
A6 punerea ori repunerea n functiune a instalatiilor si utilaelor te2nologice care prezint risc foarte
mare de incendiu sau oprirea acestora9
l6 aplicarea unor materiale de protectie din care se pot degaa cu usurint vapori si gaze inflamabile
si!sau explozive9
m6 curtarea interioar a unor vase, rezervoare, recipiente sau sisteme de evacuare n care au fost
stocate, prelucrate ori ve2iculate produse combustibile etc.9
n6 depozitarea, manipularea si transportul de substante!materiale periculoase9
o6 spectacole cu foc desc2is!ocuri de artificii.@
15. 1rticolul 0, din anex va avea urmtorul cuprins8
@1rt. 0,. - Instructaul pentru personalul din afara operatorului economic sau a institutiei, care se afl
pentru o durat determinat n incinta acesteia n scopul ndeplinirii unor activitti solicitate de
conducerea operatorului economic ori a institutiei, se efectueaz, dup caz, de cadrul te2nic cu atributii
n domeniul prevenirii si stingerii incendiilor sau de personalul de specialitate n domeniul protectiei
civile ori de seful locului de munc respectiv, n cadrul cruia este prevzut un asemenea instructa.@
1/. 1rticolul .- din anex va avea urmtorul cuprins8
@1rt. .-. - &rganizarea activittii de instruire a personalului angaat n munc se va face av(ndu-se n
vedere urmtoarele8
a6 responsabilitatea conductorului institutiei, managerului sau patronului privind informarea si
instruirea salariatilor cu privire la actele normative, normele, regulile si msurile specifice institutiei ori
operatorului economic respectiv, care reglementeaz managementul situatiilor de urgent, precum si
asupra sarcinilor ce le sunt stabilite potrivit prevederilor art. -= lit. a6, e6 si f6 din &rdonanta Guvernului
nr. ;*!-==/, aprobat cu modificri si completri prin +egea nr. ,-,!-==/, cu modificrile si
completrile ulterioare, si ale art. . alin.
5-6 din +egea nr. 04-!,**0, cu modificrile si completrile ulterioare9
b6 respectarea principiului responsabilittii conductorului institutiei, managerului sau patronului
privind verificarea nsusirii de ctre salariati a obligatiilor ce le revin n cazul producerii incendiilor,
exploziilor si situatiilor de urgent9
c6 asigurarea msurilor te2nice si organizatorice necesare pentru instruirea eficient a salariatilor n
domeniul incendiilor, exploziilor si situatiilor de urgent.@
17. +iterele b6 si c6 ale articolului .0 din anex vor avea urmtorul cuprins8
@b6 cadrele te2nice din domeniul aprrii mpotriva incendiilor sau personalul de specialitate n
domeniul protectiei civile 5inspectori de protectie civil69
c6 sefii serviciilor voluntare!private de urgent@.
18. +itera d6 a articolului .0 din anex se abrog.
10. $unctul I al articolului .4 din anex va avea urmtorul cuprins8
@I. 3erinte generale8
a6 continutul materialelor va fi n concordant cu bazele teoretice ale activittii de aprare mpotriva
incendiilor si management al situatiilor de urgent, corelate cu legislatia specific n vigoare9
b6 realizarea materialelor se va baza pe principiile pedagogiei moderne9
c6 continutul si realizarea materialelor vor fi adecvate nivelului de pregtire al subiectilor crora li se
adreseaz.@
20. 1rticolul ;. din anex va avea urmtorul cuprins8
@1rt. ;.. - $ersoanele fizice sau uridice care realizeaz n scopul comercializrii materiale pentru
instruire n domeniul situatiilor de urgent trebuie s obtin avizul Inspectoratului General pentru
Situatii de Urgent - Inspectia de prevenire.@
21. :n titlul ordinului, n cuprinsul acestuia si al anexei la acesta, prin sintagma @instruirea n domeniul
situatiilor de urgent@ se ntelege @instruirea n domeniul prevenirii si stingerii incendiilor si instruirea
n domeniul protectiei civile@.
Art. II. - $rezentul ordin se public n %onitorul &ficial al 'om(niei, $artea I.
p. %inistrul administratiei si internelor,
#icolae "erec2et,
secretar de stat
"ucuresti, , septembrie ,**..
#r. /4;BB

S-ar putea să vă placă și