Sunteți pe pagina 1din 10

ORDIN Nr.

718 din 30 iunie 2005


pentru aprobarea Criteriilor de performan priind !tru"tura or#ani$atori" %i dotarea
!eri"iilor oluntare pentru !ituaii de ur#en
Text n vigoare ncepnd cu data de 2 mai 2007
REALIZATOR: CO!A"IA #E I"$ORATIC% "EA&
Text actua'i(at prin produ)u' in*ormatic 'egi)'ativ LE+ E+!ERT n ,a(a acte'or normative
modi*icatoare- pu,'icate n onitoru' O*icia' a' Romniei- !artea I- pn. 'a 2 mai 2007:
/ Ordinu' mini)tru'ui admini)tra0iei 1i interne'or nr2 345620072
&'nd (n edere preederile art. 15 alin. )*+ din ,e#ea nr. *81-200* priind prote"ia "iil
%i ale art. 11 lit. e+ din Re#ulamentul de or#ani$are %i fun"ionare a In!pe"toratului .eneral
pentru /ituaii de 0r#en1 aprobat prin 2otr'rea .uernului nr. 1.*30-200*1
(n temeiul art. 3 alin. )*+ din Ordonana de ur#en a .uernului nr. 43-2003 priind
or#ani$area %i fun"ionarea 5ini!terului &dmini!traiei %i Internelor1 aprobat "u modifi"ri %i
"ompletri prin ,e#ea nr. 40*-20031 "u modifi"rile %i "ompletrile ulterioare1
mini!trul admini!traiei %i internelor emite urmtorul ordin6
&R7. 1
/e aprob Criteriile de performan priind !tru"tura or#ani$atori" %i dotarea !eri"iilor
oluntare pentru !ituaii de ur#en1 pre$ute (n ane8a "are fa"e parte inte#rant din pre$entul
ordin.
&R7. 2
&utoritile admini!traiei publi"e "entrale %i lo"ale a!i#ur apli"area "riteriilor de
performan aprobate prin pre$entul ordin.
&R7. 3
In!pe"toratul .eneral pentru /ituaii de 0r#en %i in!pe"toratele pentru !ituaii de ur#en
9udeene %i al muni"ipiului :u"ure%ti "ontrolea$1 (n "ondiiile le#ii1 modul de apli"are a
"riteriilor de performan pre$ute (n ane8a la pre$entul ordin.
&R7. *
)1+ ;re$entul ordin !e publi" (n 5onitorul Ofi"ial al Rom'niei1 ;artea I1 %i intr (n i#oare
la 30 de $ile de la data publi"rii.
)2+ ,a data intrrii (n i#oare a pre$entului ordin ori"e di!po$iii "ontrare (%i (n"etea$
apli"abilitatea.
&N<=& 1
CRI7<RII D< ;<R>OR5&N?@
priind !tru"tura or#ani$atori" %i dotarea !eri"iilor oluntare pentru !ituaii de ur#en
C&;. 1
Criterii #enerale
&R7. 1
/eri"iile oluntare pentru !ituaii de ur#en1 denumite (n "ontinuare !eri"ii oluntare1 !e
"on!tituie1 potriit le#ii1 (n "omune1 ora%e %i muni"ipii1 (n !ubordinea "on!iliilor lo"ale.
&R7. 2
7ermenii folo!ii (n pre$enta ane8 au urmtorul (nele!6
a+ !e"tor de "ompeten A unitatea admini!tratiAteritorial pe a "rei ra$ !eri"iul oluntar
(%i (ndepline%te atribuiile le#aleB
,7 grup. de interven0ie / )tructur. *ormat. din per)ona' vo'untar 1i anga8at care
ncadrea(. o auto)pecia'. de interven0ie9
"+ e"Cip !pe"iali$at A !tru"tur de interenie "are are (n "ompunere minimum 3 per!oane1
!pe"iali$at (n anumite tipuri de intereniiB
d+ timp mediu de alertare A interalul mediu "uprin! (ntre momentul alarmrii (n "a$ de
!ituaie de ur#en %i "el al "on!tituirii formaiei de depla!are (n ederea interenieiB
e+ timp de r!pun! A interalul "uprin! (ntre momentul alertrii forelor de!tinate intereniei
%i intrarea a"e!tora (n a"iuneB
f+ "apa"itate de r!pun! A potenialul forelor de!tinate intereniei de a re$ola o !ituaie de
ur#en.
&R7. 3
)1+ /eri"iul oluntar (%i (ndepline%te atribuiile1 (n "ondiiile le#ii1 (ntrAun !e"tor de
"ompeten !tabilit "u a"ordul in!pe"toratului pentru !ituaii de ur#en 9udeean-al
muni"ipiului :u"ure%ti.
)2+ 7eritoriul fie"rui !e"tor de "ompeten trebuie ! fie a"operit1 din pun"t de edere al
intereniei1 (n timpul de r!pun! !tabilit1 "u "el puin o auto!pe"ial de interenie.
:;7 !n. 'a a)igurarea dot.rii 'a nive'u' prev.(ut de reg'ement.ri'e n vigoare- con)i'ii'e
'oca'e nc<eie- n mod o,'igatoriu- contracte )au conven0ii de interven0ie cu a'te con)i'ii
'oca'e )au cu operatorii economici care au con)tituite )ervicii vo'untare6private dotate cu
auto)pecia'e de interven0ie2
C&;. 2
Criterii priind or#ani$area !eri"iilor oluntare
ART2 =
:37 Con)tituirea- dimen)ionarea 1i dotarea )tructuri'or )ervicii'or vo'untare pentru )itua0ii
de urgen0. )e *ac pe ,a(a urm.toare'or criterii:
a7 num.ru' de go)pod.rii6'ocuin0e individua'e din )ectoru' de competen0.9
,7 tipuri'e de ri)curi identi*icate n pro*i' teritoria'2
:27 #otarea )ervicii'or vo'untare cu auto)pecia'e pentru )tingerea incendii'or )e *ace
avndu/)e n vedere ca o auto)pecia'. de interven0ie ). revin. 'a ce' mu't 2000 de
go)pod.rii6'ocuin0e individua'e2
ART2 5
:37 >erviciu' vo'untar e)te condu) de un 1e*- pro*e)ioni)t n domeniu- 1i are n componen0.-
n mod o,'igatoriu- urm.toare'e )tructuri:
a7 un compartiment pentru prevenire9
,7 una )au mai mu'te *orma0ii de interven0ie- )a'vare 1i prim a8utor- denumite n continuare
*orma0ii de interven0ie2
:27 !entru e*ectuarea 'ucr.ri'or de ntre0inere- a revi(ii'or 1i repara0ii'or 'a mi8'oace'e de
interven0ie din dotare- )ervicii'e vo'untare pot ). 1i organi(e(e ate'iere proprii de repara0ii2
ART2 ?
Compartimentu' pentru prevenire are ca principa'e atri,u0ii prevenirea producerii unor
)itua0ii de urgen0.- prin ac0iuni de ndrumare 1i contro' n 'oca'it.0i'e n care 1i de)*.1oar.
activitatea2
&R7. 7
)1+ >ormaia de interenie e!te o !tru"tur !pe"iali$at1 "on!tituit (n ederea limitrii %i
(nlturrii urmrilor !ituaiilor de ur#en.
:27 $orma0ia de interven0ie are n compunere grupe de interven0ie 1i6)au ec<ipe
)pecia'i(ate2
:;7 @rupe'e de interven0ie )e organi(ea(. n *unc0ie de atri,u0ii'e pe care 'e au- precum 1i
n raport cu categorii'e 1i tipuri'e de auto)pecia'e *o'o)ite pentru ndep'inirea atri,u0ii'or 'or2
:=7 Ec<ipe'e )pecia'i(ate )unt con)tituite n *unc0ie de tipuri'e de ri)curi identi*icate n
)ectoru' de competen0.- pe urm.toare'e domenii principa'e: incendii- n1tiin0are/a'armare-
cercetare/c.utare- de,'ocare/)a'vare- )anitar- evacuare- protec0ie c<imic.- radio'ogic.-
,io'ogic. 1i nuc'ear.- tran)mi)iuni 1i )uport 'ogi)tic2
:57 #otarea grupe'or de interven0ie 1i ec<ipe'or )pecia'i(ate e)te prev.(ut. n anexa nr2 32
&R7. 8
&telierele de reparaii %i (ntreinere !unt "ompartimente teCni"e de!tinate (ntreinerii %i
e8e"utrii lu"rrilor de reparaii "urente la mi9loa"ele teCni"e din dotare.
C&;. 3
Criterii operaionale
ART2 4
:37 La amp'a)area n teritoriu a *orma0ii'or de interven0ie a'e )erviciu'ui vo'untar )e 0ine
)eama de timpu' mediu de a'ertare: n *unc0ie de anotimp 1i de ora 'a care )/a produ) )itua0ia
de urgen0. / 5 / 30 minute2
:27 Timpu' de r.)pun) are urm.toare'e 'imite maxime:
32 'a operatorii economici- din )u,ordinea con)i'iu'ui 'oca'- care pre(int. ri)c ridicat / 35
minute9
22 n ce' mai ndep.rtat punct a' )ectoru'ui de competen0. )ta,i'it / 20 de minute9
;2 n ce'e'a'te 'oca'it.0i )au 'a cei'a'0i operatori economici cu care )/au nc<eiat contracte
)au conven0ii de interven0ie / ;0 de minute2
:;7 Criterii'e opera0iona'e prev.(ute 'a a'in2 :37 1i :27- re)pectiv timpu' mediu de a'ertare 1i
timpu' de r.)pun)- )e core'ea(.- dup. ca(- cu criteriu' comp'ementarit.0ii dat de exi)ten0a n
)ectoru' de competen0. a )ervicii'or private pentru )itua0ii de urgen0.2
)*+ Derularea intereniei !e fa"e #radual1 dup "a$1 a!tfel6
a+ alarmarea !eri"iului oluntar1 "on"omitent "u anunarea-alertarea !tru"turilor
profe!ioni!te de interenie ale in!pe"toratului pentru !ituaii de ur#en 9udeean !au al
muni"ipiului :u"ure%ti1 pre"um %i a !eri"iului priat-oluntar "u "are !Aa (n"Ceiat un
"ontra"t-o "onenie de interenieB
b+ interenia propriuA$i! efe"tuat de !eri"iile oluntareB
"+ !pri9inul a"ordat intereniei )(n teCni" %i per!onal !pe"iali$at+ de "tre !eri"iul
priat-oluntar "u "are !Aa (n"Ceiat un "ontra"t-o "onenie de interenieB
d+ !pri9inul a"ordat intereniei )(n teCni" %i per!onal !pe"iali$at+ de "tre !tru"turile
profe!ioni!te.
)5+ /eri"iul de ur#en oluntar !oli"it (n !pri9in interenia !eri"iilor de ur#en priate
%i a "elor oluntare "u "are a (n"Ceiat "ontra"te-"onenii de interenie !au1 dup "a$1 a
!eri"iilor de ur#en profe!ioni!te1 ori de "'te ori amploarea !ituaiei de ur#en dep%e%te
"apa"itatea de r!pun! a a"e!tuia.
ART2 30
!entru a)igurarea permanent. a interven0iei- conduc.toru'6conduc.torii
auto)pecia'ei6auto)pecia'e'or de interven0ie e*ectuea(. )erviciu' n ture- con*orm
regu'amentu'ui propriu de organi(are 1i *unc0ionare2
C&;. *
Cla!ifi"area !eri"iilor oluntare
ART2 33
:37 >ervicii'e vo'untare )e c'a)i*ic. n *unc0ie de componenta preventiv.- de dotare 1i de
tipu' interven0iei- a)t*e':
a7 )erviciu de categoria I / avnd n *orma0ia de interven0ie doar ec<ipe )pecia'i(ate- pe
tipuri de ri)curi9
,7 )erviciu de categoria a II/a / avnd n *orma0ia de interven0ie grupe care ncadrea(.
auto)pecia'e- a'te'e dect ce'e pentru )tingerea incendii'or- precum 1i ec<ipe )pecia'i(ate- pe
tipuri de ri)curi9
c7 )erviciu de categoria a III/a / avnd n *orma0ia de interven0ie grupe de interven0ie-
dintre care una ncadrea(. o auto)pecia'. pentru )tingerea incendii'or- 1i ec<ipe )pecia'i(ate-
pe tipuri de ri)curi9
d7 )erviciu de categoria a IA/a / avnd n *orma0ia de interven0ie grupe de interven0ie-
dintre care ce' pu0in dou. ncadrea(. auto)pecia'e pentru )tingerea incendii'or- 1i ec<ipe
)pecia'i(ate- pe tipuri de ri)curi2
:27 Toate categorii'e de )ervicii vo'untare au n compunere- n mod o,'igatoriu- un
compartiment pentru prevenirea )itua0ii'or de urgen0.2
C&;. 5
Criterii priind (n"adrarea "u per!onal
ART2 32
:37 >erviciu' vo'untar )e ncadrea(. cu per)ona' anga8at 1i cu per)ona' vo'untar2
:27 !er)ona'u' anga8at 1i ce' vo'untar tre,uie ). core)pund. cerin0e'or de preg.tire *i(ic. 1i
p)i<ic. 1i ). ai,. aptitudini'e nece)are n vederea ndep'inirii atri,u0ii'or )peci*ice2
:;7 Bn )erviciu' vo'untar- *unc0ii'e de 1e* )erviciu 1i conduc.tor auto)pecia'e )e ncadrea(.-
n mod o,'igatoriu- cu per)ona' anga8at2
:=7 La ncadrare 1i anua' per)ona'u' )erviciu'ui vo'untar e)te )upu) contro'u'ui medica'- n
condi0ii'e 'egii2
:57 !er)ona'u' anga8at tre,uie ). ai,. ca'i*icarea nece)ar.- con*orm reg'ement.ri'or n
vigoare2
:?7 $unc0ii'e per)ona'u'ui din )erviciu' vo'untar )unt urm.toare'e:
a7 1e* )erviciu9
,7 1e* compartiment pentru prevenire9
c7 )pecia'i)t pentru prevenire9
d7 1e* *orma0ie interven0ie- )a'vare 1i prim a8utor9
e7 1e* grup. de interven0ie9
*7 1e* ec<ip. )pecia'i(at.9
g7 )ervant9
<7 conduc.tor auto)pecia'e2
:77 !romovarea per)ona'u'ui )e *ace ierar<ic- ncepnd cu *unc0ia de ,a(.- n condi0ii'e
'egii2
&R7. 13
Numrul !pe"iali%tilor )per!onalului "ompartimentului+ pentru a"tiitatea de preenire !e
!tabile%te a!tfel6
a+ pentru in!tituiile publi"e %i operatorii e"onomi"i din !ubordinea "on!iliilor lo"ale1 un
!pe"iali!tB
b+ (n mediul rural1 pentru 200 de #o!podrii "etene%ti1 un !pe"iali!tB
"+ (n mediul urban1 pentru 500 A 1.000 de lo"uine indiiduale !au #o!podrii1 un !pe"iali!t.
ART2 3=
@rupe'e de interven0ie )e ncadrea(. cu per)ona' )ta,i'it con*orm prevederi'or
in)truc0iuni'or 1i c.r0i'or te<nice de uti'i(are a auto)pecia'e'or2
C&;. 4
Criterii priind dotarea !eri"iilor oluntare
&R7. 15
;entru reali$area %i meninerea unei "apa"iti de r!pun! optime1 dotarea !eri"iului
oluntar trebuie ! a!i#ure6
a+ a"operirea ri!"urilor poteniale din !e"torul de "ompeten1 at't din pun"t de edere
preenti1 "'t %i din pun"t de edere operaionalB
b+ e8e"utarea oportun a mi!iunilor %i operaiunilor !pe"ifi"eB
"+ "orelarea performanelor teCni"e ale mi9loa"elor de interenie "u !pe"ifi"ul %i #radul de
difi"ultate ale !ituaiei de ur#en1 (n ederea e8ploatrii "u efi"ien ma8im a a"e!toraB
d+ "rearea "ondiiilor ne"e!are pentru pre#tirea %i antrenamentul per!onalului.
&R7. 14
)1+ /ediile %i utilitile ne"e!are !eri"iilor oluntare1 pre"um %i !paiile ade"ate pentru
pre#tirea de !pe"ialitate a per!onalului1 #ararea1 adpo!tirea %i (ntreinerea mi9loa"elor
teCni"e1 depo$itarea materialelor !unt pu!e la di!po$iie de "on!iliile lo"ale1 (n "ondiiile le#ii.
)2+ /paiile pre$ute la alin. )1+ !e dotea$ "u telefon %i mi9loa"e de alarmare %i alertare1
in!talaii utilitare1 mi9loa"e de pre#tire1 "u materiale de biroti" %i de a"ordare a primului
a9utor medi"al.
)3+ Dn fun"ie de ne"e!iti1 dotarea !e "ompletea$ "u alte "ate#orii de bunuri materiale
utile (ndeplinirii atribuiilor !eri"iului.
)*+ ;er!onalul !eri"iilor oluntare !e antrenea$1 dup "a$6
a+ (n poli#oanele de antrenament proprii1 dotate "u aparate1 utila9e1 aparatur %i e"Cipamente
!pe"ifi"e intereniei (n !ituaii de ur#en1 in"lu!i pentru "on"ur!urile profe!ionaleB
b+ (n poli#oanele de antrenament ale in!pe"toratelor pentru !ituaii de ur#en 9udeene-al
muni"ipiului :u"ure%ti !au ale !eri"iilor priate1 (n ba$a unor proto"oale.
)5+ Dntreinerea %i repararea auto!pe"ialelor %i utila9elor !eri"iilor oluntare !e fa"1 dup
"a$1 (n ateliere proprii dotate "u utila9e %i !"ule ade"ate lu"rrilor e8e"utate !au de "tre alte
per!oane fi$i"e ori 9uridi"e ate!tate1 "onform le#ii1 pentru a"tiitile re!pe"tie.
:?7 !entru co'a,orare 'a ac0iuni'e de 'imitare 1i n'.turare a urm.ri'or )itua0ii'or de
urgen0.- con)i'ii'e 'oca'e care au con)tituite )ervicii vo'untare pot nc<eia protocoa'e cu
a)ocia0ii'e pro*e)iona'e 1i organi(a0ii'e neguvernamenta'e cu atri,u0ii n domeniu2
:77 In)pectorate'e 8ude0ene contro'ea(.- ce' pu0in o dat. pe an- toate )ervicii'e vo'untare
pentru )itua0ii de urgen0.- n ceea ce prive1te con)tituirea- dotarea 1i ncadrarea ace)tora-
cte un exemp'ar din documentu' nc<eiat cu acea)t. oca(ie *iind naintat n 'una decem,rie
In)pectoratu'ui @enera' pentru >itua0ii de Crgen0.- con)i'iu'ui 8ude0ean 1i in)titu0iei
pre*ectu'ui- pentru di)punerea m.)uri'or nece)are m,un.t.0irii activit.0ii pe acea)t. 'inie2
&R7. 17
Criteriile !pe"ifi"e "are !tau la ba$a dotrii "u mi9loa"e teCni"e %i materiale a !eri"iilor
oluntare pentru !ituaii de ur#en !unt pre$entate (n ane8a nr. 2.
&R7. 18
Do"umentele de or#ani$are1 de!f%urare %i "ondu"ere a a"tiitii !eri"iului oluntar pentru
!ituaii de ur#en !unt pre$entate (n ane8a nr. 3.
&R7. 13
)1+ /eri"iile oluntare (%i de!f%oar a"tiitatea pe ba$a re#ulamentului de or#ani$are %i
fun"ionare1 aprobat de "on!iliul lo"al1 "u ai$ul in!pe"toratului pentru !ituaii de ur#en
9udeean-al muni"ipiului :u"ure%ti.
)2+ /tru"turaA"adru a re#ulamentului de or#ani$are %i fun"ionare a !eri"iului oluntar
pentru !ituaii de ur#en e!te pre$ut (n ane8a nr. *.
&R7. 20
&ne8ele nr. 1 A * fa" parte inte#rant din pre$entele "riterii de performan.
&N<=& 1
la "riteriile de performan
DOTAREA
grupelor de intervenie i echipelor specializate
1. Grupe de intervenie
____________________________________________________________________
Nr. Tipul grupei de intervenie Dotarea
crt.
____________________________________________________________________
1. alvare i pri! a"utor # a!$ulan%
&. tingerea incendiilor # autospecial%
'. (ntervenie la )n%li!e # autoscar%
*. Descarcerare # autospecial% de descarcerare
+. Deconta!inare i protecie ,R-N # autospecial%
____________________________________________________________________
"OT%:
$iecare auto)pecia'. are n dotare aparatur.- ec<ipament 1i comp'ete de protec0ie-
mi8'oace de tran)mi)iuni- acce)orii- )u,)tan0e 1i a'te materia'e )peci*ice- con*orm c.r0i'or
te<nice 1i in)truc0iuni'or de exp'oatare2
22 Ec<ipe )pecia'i(ate
#otarea ec<ipe'or )pecia'i(ate )e rea'i(ea(. pe ,a(a norme'or emi)e potrivit art2 ?5 a'in2
:27 din Legea nr2 =D36200= privind protec0ia civi'.- cu modi*ic.ri'e 1i comp'et.ri'e u'terioare2
&N<=& 2
la "riteriile de performan
CRI7<RII /;<CI>IC<
"are !tau la ba$a dotrii "u mi9loa"e teCni"e %i materiale a !eri"iilor oluntare pentru !ituaii
de ur#en
________________________________________________________________________________
Nr. Categoriile de mijloace Criteriile specifice
crt. tehnice
________________________________________________________________________________
1. Autospeciale i utilaje - natura i volumul operaiunilor de intervenie
de intervenie - caracteristicile i performanele
tehnico-tactice ale autospecialelor i
utilajelor
- duratele normale de exploatare a autospecialelor
i utilajelor
________________________________________________________________________________
2. chipament i mijloace - natura i periculo!itatea specific" a
de protecie operaiunilor de intervenie
- efectele negative ale agenilor dinamici#
termici# electromagnetici i $iologici specifici
evenimentelor periculoase poteniale
- num"rul de persoane care particip" la operaiuni
- durata normal" de folosin" a echipamentului
________________________________________________________________________________
%. Aparatur" de - m"rimea i particularit"ile sectorului de
transmisiuni i competen" din punct de vedere al comunicaiilor
informatic" - num"rul de grupe de intervenie#
precum i efectivele acestora
- num"rul de personal cu atri$uii de conducere
________________________________________________________________________________
&. 'u$stane necesare - num"rul i caracteristicile tehnice ale
interveniei autospecialelor
- frecvena i num"rul interveniilor# precum i
consumul estimat de su$stane
________________________________________________________________________________
(. )ijloace de transport - num"rul de utilaje ce tre$uie tractate
- efectivele i materialele ce tre$uie
transportate
- normele de alocare la drepturi
- durata normal" de exploatare
________________________________________________________________________________
&N<=& 3
la "riteriile de performan
DOC05<N7<,<
de or#ani$are1 de!f%urare %i "ondu"ere a a"tiitii !eri"iului oluntar pentru !ituaii de
ur#en
I. Do!arul priind or#ani$area %i (n$e!trarea !eri"iului oluntar pentru !ituaii de ur#en
I.1. 2otr'rea "on!iliului lo"al de (nfiinare1 or#ani#rama %i numrul de per!onal ale
!eri"iului oluntar
I.2. Contra"tele de oluntariat (n"Ceiate (ntre "on!iliul lo"al %i oluntari
I.3. Contra"tele de interenie
I.*. 7abel nominal "u per!onalul1 (n fun"ie de !tru"turile din "are a"e!ta fa"e parte1 %i
modul de (n%tiinare
I.5. 7abel "u ne"e!arul de teCni"1 aparatur %i materiale1 (n fun"ie de !tru"tura !eri"iului
oluntar
I.4. 7abel "u materialele %i teCni"a e8i!tente (n dotare
I.7. <idena referatelor prin "are !e !oli"it "ompletarea dotrii "u teCni"1 aparatur %i
materiale a !eri"iului oluntar1 (nto"mite de %eful !eri"iului
I.8. /"Cema le#turilor de "omuni"aii ale forelor "e a"ionea$ (n "a$ul !ituaiilor de
ur#en
II. Re#ulamentul de or#ani$are %i fun"ionare a !eri"iului oluntar pentru !ituaii de
ur#en
III. Do!ar priind interenia !eri"iului oluntar
III.1. ;lanuri de interenie )de r!pun!+ (n fun"ie de ri!"urile identifi"ate (n !e"torul de
"ompeten
III.2. ;lanuri de "ooperare
III.3. ;lanul de ea"uare (n "a$ de ur#en
III.*. ;lanurile !au !"Ciele lo"alitilor din !e"torul de "ompeten pe "are !unt mar"ate
$onele lo"uite1 ampla!area a#enilor e"onomi"i %i in!tituiilor1 !ur!ele de alimentare "u ap1
$onele #reu a""e!ibile %i ulnerabile la ri!"uri
III.5. ;lanul de anali$ %i a"operire a ri!"urilor
IE. Do!ar priind pre#tirea per!onalului
IE.1. ;lanul de pre#tire profe!ional anual %i lunar1 pe teme %i e8er"iii
IE.2. Re#i!trul de eiden a parti"iprii la pre#tirea profe!ional %i "alifi"atiele obinute
IE.3. ;lanifi"area e8er"iiilor %i apli"aiilor
E. Do!ar operati
E.1. Re#i!trul "u note de anunare %i de eiden a intereniilor
E.2. Or#ani$area intereniei pe ture de !eri"iu
E.3. Raportul de interenie
EI. Re#i!trul i!tori" al !eri"iului oluntar pentru !ituaii de ur#en
EII. Re#i!trul de "ontrol
EIII. ;ro#ramul de m!uri (n ederea a"ordrii a!i!tenei pentru preenirea !ituaiilor de
ur#en la #o!podriile populaiei
EIII.1. .rafi"ul "ontroalelor la #o!podriile populaiei
EIII.2. Carnetele "u "on!tatrile re$ultate din "ontroale
AIII2;2 @ra*icu' de in*ormare pu,'ic.
I=. Do!ar teCni"
I=.1. ;lanul de a!i!ten la auto!pe"ialele %i utila9ele de interenie
I=.2. Do!arul teCni" al mi9loa"elor de (n%tiinareAalarmare
&N<=& *
la "riteriile de performan
/7R0C70R&AC&DR0
a re#ulamentului de or#ani$are %i fun"ionare a !eri"iului oluntar pentru !ituaii de ur#en
C&;. 1
Di!po$iii #enerale
A Cotr'rea "on!iliului lo"al de "on!tituire a !eri"iului oluntarB
A pre$entarea !u""int a a"tiitii !eri"iului oluntar (n fun"ie de tipurile de ri!"
#e!tionateB
A alte date de intere! #eneral.
C&;. 2
Or#ani$area %i atribuiile !eri"iului oluntar
A "ondu"erea %i !tru"tura or#ani$atori"B
A relaiile dintre !tru"turile !eri"iului oluntar6
A ierarCi"eB
A fun"ionaleB
A or#ani$area pe ture a !eri"iului oluntarB
A atribuiile !eri"iului oluntar6
A atribuiile "ompartimentului-!pe"iali%tilor de preenireB
A atribuiile formaiilor de interenie6
A atribuiile grupe'or de interven0ieB
A atribuiile e"Cipelor !pe"iali$ateB
A atribuiile atelierului.
C&;. 3
&tribuiile per!onalului din !tru"tura !eri"iului oluntar
A atribuiile %efului de !eri"iuB
A atribuiile %efului de "ompartiment-!pe"iali!tului de preenireB
A atribuiile %efului formaiei de interenieB
A atribuiile %efului grupei de interven0ieB
A atribuiile %efului e"Cipei !pe"iali$ateB
A atribuiile "ondu"torilor auto!pe"ialelor de interenieB
A atribuiile me"ani"ului de utila9B
A atribuiile membrilor grupe'or de interven0ie %i e"Cipelor !pe"iali$ate.
C&;. *
Coordonarea1 "ontrolul %i (ndrumarea !eri"iului oluntar
A relaiile de "oordonareB
A relaiile de "ontrolB
A relaiile de "ooperareB
A relaiile de (ndrumare.
C&;. 5
.e!tionarea patrimoniului !eri"iului oluntar
A modul de finanare1 dotare1 e8ploatare1 (ntreinere1 eiden %i "ontrol al patrimoniului.
C&;. 4
;re#tirea per!onalului !eri"iului oluntar
A !tabilirea modului de pre#tire de !pe"ialitate %i fi$i" a per!onaluluiB
A parti"iparea la "ur!uri de "alifi"are %i ate!tareB
A parti"iparea la "on"ur!urile profe!ionale.
C&;. 7
Di!po$iii finale
A di!po$iii priind obli#atiitatea "unoa%terii %i apli"rii preederilor re#ulamentului de
"tre per!onalul !eri"iului oluntarB
A di!po$iii priind intrarea (n i#oare a re#ulamentului.
AAAAAAAAAAAAAAA

S-ar putea să vă placă și