Sunteți pe pagina 1din 1

MINISTERUL ADMINISTRATIEI SI INTERNELOR

O R D I N
Nr. 106 din 09.ianuarie 2007
Publicat n Monitorul Oficial, Partea I nr. 89 din 05.02.2007
entru arobarea !riteriilor de "tabilire a con"iliilor locale si operatorilor economici
care au obli#atia de a angaja cel putin un cadru tehnic sau personal de
specialitate
cu atributii in do$eniul arrii mpotriva incendiilor
n conformitate cu prevederile art 12 alin !2" #i ale art 1$ alin !1" #i !2" din Le%ea nr
&'$(2'')privind ap*rarea mpotriva incendiilor+ n temeiul di#po,itiilor art - alin !." din
Ordonanta de ur%ent* a /uvernului nr )&(2''& privind or%ani,area #i functionarea Mini#terului
Admini#tratiei #i Internelor+ apro0at* cu modific*ri #i complet*ri prin Le%ea nr )'.(2''&+ cu
modific*rile #i complet*rile ulterioare+ mini#trul admini#tratiei #i internelor emite pre,entul ordin
Art 1 Se apro0* 1riteriile de #ta0ilire a con#iliilor locale #i operatorilor economici care au
o0li%atia de a an%a2a cel putin un cadru te3nic #au per#onal de #pecialitate cu atri0utii in domeniul
ap*r*rii Impotriva incendiilor+ prev*,ute in ane4a care face parte inte%rant* din pre,entul ordin
Art 2 5re,entul ordin #e pu0lic* n Monitorul Oficial al Rom6niei+ 5artea I+ #i intr* n vi%oare
n termen de 17' de ,ile de la data pu0lic*rii
p Mini#trul admini#tratiei #i internelor+ An%3el Andree#cu+ #ecretar de #tat
8ucure#ti+ - ianuarie 2''$ Nr 1')
ANE9:
1 R I T E R I I L E de #ta0ilire a con#iliilor locale #i operatorilor economici care au o0li%atia de a
an%a2a cel putin un cadru te3nic #au per#onal de #pecialitate cu atri0utii n domeniul ap*r*rii
impotriva incendiilor
%rt. 1. Operatorii economici au o0li%atia #* an%a2e,e cel putin un cadru te3nic #au per#onal de
#pecialitate cu atri0utii n domeniul ap*r*rii mpotriva incendiilor+ dac* ;ndepline#c unul dintre
urm*toarele criterii<
a& detin "au '"i de"f("oar( acti)itatea 'n*
1 cl*diri civile din cate%oriile de important* e4ceptional* #i deo#e0it* !A(8"+ ;ncadrate conform
re%lement*rilor te3nice #pecifice+ indiferent de aria con#truit*+ re%imul de ;n*ltime #au de#tinatie=
2 cl*diri pentru comert cu #uprafata de#f*#urat* mai mare de 1''' m2=
& #tructuri de primire turi#tic* cu functiuni de ca,are de tipul< 3oteluri+ 3oteluri>apartament+
moteluri+ 3o#teluri+ mini3oteluri+ 0un%alo?>uri+ ca0ane turi#tice+ #ate de vacant*+ pen#iuni
turi#tice+ pen#iuni a%roturi#tice #i altele #imilare+ inclu#iv unit*tile de alimentatie din incinta
ace#tora+ cu pe#te 2'' de locuri la nivelul operatorului economic=
. cl*diri #au #patii amena2ate ;n cl*diri+ av6nd de#tinatia de ;n%ri2ire a #*n*t*tii+ cu pe#te 1'' de
paturi=
@ teatre+ cu pe#te 2'' de locuri=
) #*li de #port+ #*li de #pectacol+ cl*diri pentru activit*ti #portive cu pe#te )'' de locuri=
b& de"f("oar( acti)it(ti 'n con"tructii "i in"talatii cu ri"c $ediu "i $are de incendiu, definit
confor$ re#le$ent(rilor te+nice "ecifice "i au e"te 50 de an#a,ati.
%rt. 2. Au o0li%atia #* an%a2e,e cel putin un cadru te3nic #au per#onal de #pecialitate cu atri0utii
;n domeniul ap*r*rii ;mpotriva incendiilor<
a" con#iliile locale ale municipiilor(#ectoarelor municipiului 8ucure#ti un cadru te3nic la 1@''''
de locuitori=
0" con#iliile locale ale ora#elor(comunelor cu pe#te @''' de locuitori
%rt. - Operatorii economici #i con#iliile locale care nu #e ;ncadrea,* ;n criteriile prev*,ute la
art 1 #au 2 au o0li%atia #* de#emne,e+ ;n conditiile le%ii+ per#oane care #* ;ndeplinea#c* prin
cumul atri0utiile privind ap*rarea ;mpotriva incendiilor ori #* ;nc3eie contract cu per#oane fi,ice
#au 2uridice autori,ate conform le%ii

S-ar putea să vă placă și