Sunteți pe pagina 1din 29

STANDARD DE PERFORMAN PENTRU

SERVICIUL DE DISTRIBUIE A
ENERGIEI ELECTRICE


Cod ANRE : 28.1.013.0.00.30.08.2007


A N R E
Au t o r i t a t e a Na i o n a l d e Re g l e me n t a r e n d o me n i u l E n e r g i e i
S t r . C o n s t a n t i n N a c u 3 , 0 2 0 9 9 5 B u c u r e t i 3 7 , R o m n i a
Tel:+(4021) 311 22 44, Fax: +(4021) 312 43 65, http:// www.anre.ro, e-mail: anre@anre.ro
ANRE
Cod ANRE: 28.1.013.0.00.30.08.2007


Standard de performan pentru serviciul de distribuie a energiei electrice
2

CUPRINS

I. Scop............................................................................................................... 3
II. Domeniu de aplicare.................................................................................... 3
III. Termeni i abrevieri .................................................................................... 4
IV. Documente de referin............................................................................... 6
V. Continuitatea n alimentare........................................................................ 7
1 - Obligaiile i drepturile OD .................................................................. 7
2 - Indicatori de continuitate n alimentare .............................................. 9
3 - Modul de nregistrare a ntreruperilor ................................................ 11
VI. Calitatea tehnic a energiei electrice ........................................................ 11
1 - Calitatea curbei de tensiune.................................................................. 11
2 - Obligaiile OD referitor la reclamaiile privind calitatea tensiunii ... 13
VII. Calitatea comercial a serviciului de distribuie ...................................... 13
1- Racordarea la RED................................................................................ 13
2 - Contractarea serviciului de distribuie ................................................ 13
3 - Compensaii acordate de OD pentru nerespectarea
termenelor impuse de standard............................................................ 14
VIII. Monitorizarea calitii serviciului de distribuie a energiei electrice ..... 14
1 - Monitorizarea continuitii i calitii energiei electrice.................... 14
2 - Urmrirea i nregistrarea indicatorilor de performan.................. 15
IX. Dispoziii finale i tranzitorii ...................................................................... 17
Anexa 1 Indicatori de continuitate...................................................................... 19
Anexa 2 Monitorizarea ntreruperilor de lung durat .................................. 22
Anexa 3 Indicatori de calitate comercial.......................................................... 24
Anexa 4 Compensaii acordate de OD utilizatorilor
pentru nerespectarea termenelor......................................................... 28


Cod ANRE: 28.1.013.0.00.30.08.2007


Standard de performan pentru serviciul de distribuie a energiei electrice
3

CAPITOLUL I
Scop

Art. 1. Prezentul standard de performan reglementeaz calitatea serviciului de distribuie a
energiei electrice distribuite i stabilete indicatorii de performan n asigurarea serviciului de
distribuie.
Art. 2. Standardul este emis n conformitate cu prevederile art. 11, alin. (2), lit. a), art. 41, alin. (2)
i art.42, alin. (2) din Legea energiei electrice nr. 13/2007.


CAPITOLUL II
Domeniu de aplicare

Art. 3. (1) Standardul se aplic n relaiile dintre operatorii de distribuie i acei utilizatori RED
care ndeplinesc simultan condiiile:
a. au instalaiile la tensiunea nominal alternativ n gama 0,4 110 kV i la frecvena
nominal de 50 Hz;
b. prin regimul lor de funcionare nu introduc perturbaii n alimentarea altor utilizatori RED
din zon;
c. se ncadreaz n puterea maxim aprobat prin avizul tehnic de racordare i respect
condiiile prevzute n contractul de distribuie/furnizare.
(2) Standardul se aplic i n relaiile dintre operatorii de distribuie i solicitanii de racordare la
reea.
Art. 4. Prin standardul de performan se stabilesc indicatorii de performan privind:
a. continuitatea alimentrii cu energie electric a clienilor;
b. calitatea tehnic a energiei electrice distribuite;
c. calitatea comercial a serviciului de distribuie a energiei electrice.
Art. 5. Prevederile standardului nu se aplic, dup caz, n situaii de:
a. for major;
b. funcionare anormal a RED determinat de productori, ali operatori (OTS sau OD),
sau consumatori.

Cod ANRE: 28.1.013.0.00.30.08.2007


Standard de performan pentru serviciul de distribuie a energiei electrice
4

CAPITOLUL III
Termeni i abrevieri

Art. 6. (1) Termenii utilizai n prezentul document au urmtoarele semnificaii:
Armonici - Tensiuni (cureni) sinusoidale cu o frecven egal cu un multiplu ntreg al frecvenei
fundamentale a tensiunii aplicate.
Autoritatea competent - Autoritatea Naional de Reglementare n domeniul Energiei (ANRE).
Contor de ntreruperi - aparat electric care poate nregistra toate tipurile de ntreruperi (tranzitorii,
scurte sau lungi), respectiv lipsa tensiunii n punctul de amplasare.
Deranjament - eveniment accidental din reelele electrice de joas tensiune ( 1 kV) care conduce la
ntreruperea consumatorilor alimentai din reeaua de joas tensiune sau la modificarea parametrilor
tensiunii n afara limitelor normate. Se nregistreaz la categoria deranjamente i arderea
siguranelor sau declanarea ntreruptoarelor de pe partea de medie tensiune a transformatoarelor, cu
excepia cazurilor cnd acestea se produc ca urmare a defectrii transformatoarelor sau a unor
scurtcircuite pe partea de medie tensiune, pn la bornele transformatorului.
Factor de distorsiune (total harmonic distortion factor - THD) * Parametru sintetic, caracteristic
pentru regimul periodic nesinusoidal n ansamblu (total):

=
=
40
2
2
1
) (
1
i
i U
U
THD unde U
i
este valoarea efectiv a armonicii de tensiune i, iar U
1
este
valoarea efectiv a fundamentalei.
Flicker - Impresia de jen vizual produs de o surs luminoas a crei luminozitate sau distribuie
spectral variaz n timp datorit variaiei tensiunii la alimentare. Caracterizat i normat prin
severitatea flickerului pe termen scurt (P
st
), msurat pe o perioad de 10 minute, cu aparate
specializate, respectiv pe termen lung (P
lt
), calculat pe o perioad de 2 ore (12 intervale de 10
minute):
3
12
1
3
12

=
=
i
sti
lt
P
P


* De obicei, standardele nu precizeaz limitele pentru armonicile de ordin superior (peste 25),
deoarece ele au o valoare foarte mic, dar impredictibil, din cauza fenomenelor de rezonan.
Limitarea armonicilor este indirect, prin factorul de distorsiune a tensiunii.

Cod ANRE: 28.1.013.0.00.30.08.2007


Standard de performan pentru serviciul de distribuie a energiei electrice
5

For major - eveniment mai presus de controlul prilor, probat prin certificat emis de instituiile
abilitate, conform legii, care exonereaz de orice rspundere prile contractuale. Pot fi considerate
asemenea evenimente: greve, rzboaie, revoluii, cutremure, incendii, inundaii sau orice alte
catastrofe naturale, restricii aprute ca urmare a unei carantine, embargou, etc.
Gol de tensiune - Reducerea brusc a tensiunii la o valoare ntre 90% i 1% din valoarea
contractual, urmat de revenirea tensiunii dup o scurt perioad de timp. Convenional, durata
unui gol de tensiune este ntre 10ms i un minut.
ntrerupere - Situaie n care valorile efective ale tensiunilor de linie sunt simultan sub 1% din
tensiunea contractual n punctul de delimitare.
ntrerupere tranzitorie - ntrerupere cu durata (t) de maximum o secund (t 1s).
ntrerupere scurt ntrerupere cu durata ntre 1s i 3min (1s< t 3 min).
ntrerupere lung ntrerupere de peste 3min (t > 3 min).
ntrerupere anunat ntrerupere despre care utilizatorii afectai au fost anunai n prealabil.
ntrerupere planificat - ntrerupere necesar pentru lucrrile de dezvoltare, exploatare sau
mentenan, anunat n mod normal cu minimum 15 zile lucrtoare nainte. n situaii deosebite,
ntreruperile se consider planificate, dac sunt anunate cu minimum 24 de ore nainte de
producere.
ntrerupere neplanificat ntrerupere despre care utilizatorii afectai nu au fost anunai n
prealabil cu minimum 24 de ore nainte de producere.
Mediu rural zon de consum care cuprinde ca uniti administrative teritoriale satele i comunele.
Mediu urban zon de consum care cuprinde ca uniti administrative teritoriale oraele i
municipiile.
Monitorizare prin eantionare urmrirea numrului de ntreruperi i/sau a parametrilor calitii
tehnice a energiei electrice n puncte reprezentative ale reelei, alese de ctre OD i/sau n funcie de
reclamaiile primite.
Nesimetrie stare a unui sistem trifazat de tensiuni (cureni) cu amplitudini ale tensiunii
(curentului) pe faz diferite sau/i defazaje ntre fazele consecutive diferite de 2/3 rad. Din punct
de vedere practic, cel mai important parametru este factorul de nesimetrie sau dezechilibru
determinat de componenta de secven negativ (K
n
), definit ca raportul dintre media valorilor
efective calculate pentru zece minute ale componentei negative i media valorilor efective calculate
pentru zece minute ale componentei pozitive, exprimat n procente.
Punct de delimitare loc n care instalaiile utilizatorului se delimiteaz ca proprietate de
instalaiile operatorului de reea.
Cod ANRE: 28.1.013.0.00.30.08.2007


Standard de performan pentru serviciul de distribuie a energiei electrice
6

Tensiune interarmonic - Tensiune sinusoidal cu o frecven ntre armonici, adic nu este egal cu
un multiplu ntreg al frecvenei fundamentale a tensiunii.
Tensiune nalt - 110kV.
Tensiune medie - Tensiune sub 110kV i peste 1kV.
Tensiune joas - Tensiune de maximum 1kV.
Tensiune nominal a unei reele - Tensiunea care caracterizeaz sau identific o reea i la care se
fac referiri pentru anumite caracteristici de funcionare.
Tensiune de alimentare contractual (tensiune declarat) - n mod normal, este tensiunea nominal
U
n
a reelei. La medie i nalt tensiune, drept urmare a unui acord ntre OD i utilizator, tensiunea
de alimentare contractual poate fi diferit de tensiunea nominal.
Variaie rapid de tensiune O singur variaie rapid a valorii efective a tensiunii ntre dou valori
consecutive, meninute n timpul unor durate definite, dar nespecificate.
(2) n cuprinsul prezentului document se utilizeaz urmtoarele abrevieri:
ANRE Autoritatea Naional de Reglementare n Domeniul Energiei
CEI Comisia Electrotehnic Internaional
PD Punct de delimitare
OD Operator/operatori de distribuie
OTS Operator de transport i sistem
RED Reea electric de distribuie
SEN Sistem electroenergetic naional
IT nalt tensiune
MT Medie tensiune
JT Joas tensiune
U
c
Tensiunea contractual (declarat)
U
n
Tensiunea nominal

CAPITOLUL IV
Documente de referin

Art. 7. (1) Prezentul standard are la baz urmtoarele documente de referin:
a. Legea energiei electrice;
b. Regulament privind racordarea utilizatorilor la reelele electrice de interes public;
c. Codul tehnic al reelei electrice de transport;
Cod ANRE: 28.1.013.0.00.30.08.2007


Standard de performan pentru serviciul de distribuie a energiei electrice
7

d. Codul tehnic al reelei electrice de distribuie;
e. Codul de msurare a energiei electrice;
f. Regulament de furnizare a energiei electrice la consumatori;
g. Normativ pentru analiza i evidena evenimentelor accidentale din instalaiile de
producere, transport i distribuie a energiei electrice i termice;
h. SR EN 50160 Caracteristici ale tensiunii furnizate de reelele publice de distribuie;
i. SR EN 61000 3 2:2006Compatibilitate electromagnetic (CEM). Partea 3-2:
Limite-Limite pentru emisiile de cureni armonici (curent de intrare al echipamentelor
16 A pe faz);
j. Normativ privind limitarea regimului nesimetric i deformant n reelele electrice;
k. SR EN 61000-4-7:2003, Compatibilitate electromagnetic (CEM). Partea 47: Tehnici de
ncercare i de msurare. Ghid general referitor la msurare i aparatajul pentru msurarea
armonicilor i interarmonicilor, aplicabil reelelor de alimentare i echipamentelor
conectate la acestea;
l. IEEE 519-1992 Standard de descriere a nivelelor de armonici acceptate n punctele de
delimitare ntre furnizor i consumator;
m. SR EN 61000-4-30:2003, Compatibilitate electromagnetic (CEM).Partea 4-30: Tehnici
de ncercare i de msurare. Metode de msurare a calitii energiei.
(2) Prin actele normative menionate la aliniatul (1) se neleg cele n vigoare sau nlocuitoarele
acestora.

CAPITOLUL V
Continuitatea n alimentare
Seciunea 1 - Obligaiile i drepturile OD

Art. 8. OD are obligaia s asigure continuitatea n alimentarea cu energie electric n conformitate
cu nivelurile de performan stabilite prin prezentul standard. OD va face toate eforturile pentru
reducerea duratei ntreruperilor i pentru a le programa, pe ct posibil, la date i ore care vor afecta
ct mai puin utilizatorul.
Art. 9. OD este obligat s anune utilizatorii afectai de ntreruperile planificate, comunicnd
durata estimat a acestora.
Art. 10. OD este ndreptit s ntrerup alimentarea cu energie electric n urmtoarele situaii:
a. cnd se pericliteaz viaa, sntatea oamenilor ori integritatea bunurilor materiale;
Cod ANRE: 28.1.013.0.00.30.08.2007


Standard de performan pentru serviciul de distribuie a energiei electrice
8

b. pentru prevenirea sau limitarea extinderii avariilor n echipamentele energetice, n zone de
reea electric sau la nivelul SEN;
c. pentru executarea unor manevre sau lucrri care nu se pot efectua fr ntreruperi.
Art. 11. (1) Pentru lucrrile de dezvoltare i mentenan, OD va cuta, mpreun cu utilizatorii, o
programare convenabil pentru ambele pri. OD informeaz utilizatorii cu privire la data, ora,
precum i durata ntreruperilor care sunt necesare, cu minimum 15 zile lucrtoare nainte de data de
ncepere a lucrrilor.
(2) Dac nu se ajunge la o nelegere privind programarea ntreruperilor, OD va reprograma
ntreruperile planificate, cu un anun de minimum 5 zile lucrtoare nainte de data de ncepere a
lucrrilor.
(3) La cererea scris a utilizatorilor, OD va apela la mijloace speciale (de ex. alimentri provizorii,
lucru sub tensiune, grupuri generatoare mobile) cu scopul limitrii duratei/puterii ntrerupte sau
chiar a eliminrii ntreruperilor, sau va interveni n afara zilelor lucrtoare sau noaptea. Cheltuielile
suplimentare vor fi suportate de utilizatori. naintea nceperii lucrrilor n condiiile menionate mai
sus, OD adreseaz o propunere tehnic i financiar utilizatorilor.
Art. 12. ntr-un an calendaristic, pentru lucrrile de dezvoltare i mentenan, OD nu va produce
unui utilizator mai mult de:
a. 4 ntreruperi planificate cu durata de maximum 12 ore fiecare, n mediul urban;
b. 8 ntreruperi planificate cu durata de maximum 16 ore fiecare, n mediul rural.
Art. 13. (1) Pentru remedierea instalaiilor n urma unor evenimente accidentale care necesit o
intervenie imediat, OD ia toate msurile necesare i anun, dac este posibil, pe orice cale i n
timpul cel mai scurt utilizatorii cu privire la data, ora i durata ntreruperii care urmeaz.
(2) Dac remedierea instalaiilor nu necesit o intervenie imediat, OD va preveni utilizatorii cu
minimum 24 de ore nainte de ntrerupere, iar la calculul indicatorilor de continuitate, aceasta se
consider ca fiind planificat.
Art. 14. OD asigur sosirea echipei de intervenie n minimum de timp dup anunarea, de ctre
utilizator, a ntreruperii n alimentare, astfel nct restabilirea alimentrii, din momentul anunrii,
dup o ntrerupere neplanificat, s se realizeze n maximum:
a. 12 ore pentru mediul urban, n condiii normale de vreme;
b. 24 de ore pentru mediul rural, n condiii normale de vreme;
c. 72 de ore pentru mediul urban sau rural, n condiii meteorologice deosebite.
Art. 15. (1) Dac un consumator aduce la cunotin OD cu confirmare medical de la un medic
specialist, vizat i de doctorul de familie, c o persoan locuind la adresa consumatorului necesit
Cod ANRE: 28.1.013.0.00.30.08.2007


Standard de performan pentru serviciul de distribuie a energiei electrice
9

meninerea n via prin aparate electrice, OD * trebuie:
a. s nregistreze adresa drept o instalaie special, din motive umanitare;
b. s ia toate msurile pentru evitarea deconectrii consumatorului;
c. s ofere consumatorului un numr de telefon de urgen.
(2) Consumatorii au obligaia s anune atunci cnd nu mai este necesar tratarea locului de
consum drept cerin special de ordin umanitar.

Seciunea 2 - Indicatori de continuitate n alimentare

Art. 16. (1) OD realizeaz nregistrarea tuturor ntreruperilor de lung durat.
(2) Pentru fiecare ntrerupere, OD va nregistra cel puin:
a. tensiunea la care s-a produs evenimentul;
b. caracterul planificat sau neplanificat (pentru indicatorii de continuitate), respectiv
anunat sau neanunat al ntreruperii (pentru modul de nregistrare a ntreruperii);
c. cauza ntreruperii;
d. numrul de etape de reconectare, dac este cazul;
e. durata total (din momentul dispariiei tensiunii pn la reconectare), n minute, a
ntreruperii, respectiv etapei de realimentare, dac este cazul;
f. numrul de utilizatori afectai de ntrerupere, respectiv etap, dac este cazul.
g. puterea electric ntrerupt (ultima putere msurat nainte de ntrerupere), la IT.
(3) OD nregistreaz i calculeaz anual urmtoarele date privind continuitatea n alimentare pentru
consumatorii din zona lor de activitate:
a. numrul de ntreruperi lungi;
b. SAIFI (System Average Interruption Frequency Index) Indicele Frecvena Medie a
ntreruperilor n reea (sistem) pentru un consumator, reprezint numrul mediu de
ntreruperi suportate de consumatorii alimentai (deservii) de OD. Se calculeaz
mprind numrul total de consumatori ntrerupi peste 3 minute, la numrul total de
consumatori deservii:

t
n
i
i
N
N
SAIFI

=
=
1


* Prevederile art. 15 vor fi difuzate prin publicare pe site, afiare la sediu, massmedia etc.

Cod ANRE: 28.1.013.0.00.30.08.2007


Standard de performan pentru serviciul de distribuie a energiei electrice
10


c. SAIDI (System Average Interruption Duration Index) Indicele Durata Medie a
ntreruperilor n Reea (Sistem) pentru un consumator, reprezint timpul mediu de
ntrerupere a consumatorilor la nivel de OD (o medie ponderat). A doua formul se
aplic n cazul n care reconectarea consumatorilor se face treptat, n mai multe
etape, nu simultan pentru toi consumatorii. Indicatorul se calculeaz mprind
durata cumulat a ntreruperilor lungi la numrul total de consumatori alimentai
(deservii) de OD:

t
n
i
i i
N
D N
SAIDI

=

=
1
) (
sau
t
n
i
ij ij
k
j
N
D N
SAIDI
i

= =

=
1 1
) (
[min/an]
d. ENS (Energy Not Supplied) Energia Nelivrat, definit ca energia total nelivrat
consumatorilor alimentai (deservii) de OD, din cauza ntreruperilor;
ENS = ( )

=

n
i
i i
D P
1
[kWh , MWh sau GWh]
e. AIT (Average Interruption Time) Timpul Mediu de ntrerupere, reprezint
perioada medie echivalent de timp, n care a fost ntrerupt alimentarea cu energie
electric la nivel de OD:
AIT = 8760 x 60 x
AD
ENS
[min/an]
unde, n formulele de mai sus, notaiile reprezint:
n numrul total de ntreruperi lungi;
k
i
numrul de etape de reconectare, corespunztor ntreruperii i;
N
i
numrul utilizatorilor ntrerupi peste 3 minute la ntreruperea i;
N
ij
numrul utilizatorilor ntrerupi peste 3 minute la etapa j a ntreruperii i;
P
i
puterea electric ntrerupt la ntreruperea i, numai la IT;
D
i
durata (timpul) de ntrerupere a utilizatorilor (din momentul dispariiei tensiunii pn la
reconectare) pentru ntreruperea i;
D
ij
durata (timpul) de ntrerupere a utilizatorilor (din momentul dispariiei tensiunii pn la
reconectare) pentru etapa j a ntreruperii i;
N
t
numrul total al utilizatorilor deservii;
AD Annual Demand - consumul anual de energie electric (fr pierderile din reeaua electric)
la nivelul OD, egal cu energia distribuit anual.
n aceste calcule, utilizatorii (consumatori, productori, ali operatori) sunt considerai consumatori.
Cod ANRE: 28.1.013.0.00.30.08.2007


Standard de performan pentru serviciul de distribuie a energiei electrice
11

Pentru calculul AIT, valorile ENS i AD trebuie exprimate n aceleai uniti de msur.
Indicatorii SAIFI i SAIDI se vor determina, preferabil/de regul, pe baza nregistrrilor automate
ale ntreruperilor la MT i IT, iar la JT se vor estima din calcule.
Indicatorii ENS i AIT se vor calcula numai la IT.
(4) OD are obligaia s monitorizeze i s transmit anual la ANRE indicatorii de continuitate,
conform tabelelor prezentate n anexele 1 i 2.
Art. 17. Termenul standard de rspuns la solicitrile scrise privind explicarea cauzei ntreruperilor
este de maximum 10 zile lucrtoare.

Seciunea 3 - Modul de nregistrare a ntreruperilor

Art. 18. (1) n cazul ntreruperilor anunate, se consider o singur ntrerupere chiar dac n
perioada anunat pentru lucrri, utilizatorul a suferit mai multe ntreruperi urmate de repuneri sub
tensiune provizorii. Durata acestei ntreruperi va fi egal cu suma tuturor duratelor ntreruperilor
lungi de la nceputul pn la sfritul lucrrii. ntreruperile scurte produse cu maximum trei minute
nainte sau dup o ntrerupere lung nu se contorizeaz.
(2) n cazul ntreruperilor neanunate,dac dou sau mai multe ntreruperi lungi au aceeai cauz i
se succed la intervale de timp de maximum trei minute, acestea vor fi grupate i considerate ca o
singur ntrerupere echivalent cu durata egal cu suma duratelor ntreruperilor produse separate.
(3) Acolo unde este posibil, nregistrarea se face cu aparate automate de nregistrare.
(4) Toi OD vor prezenta pn la data de 30.06.2008 planul de montare etapizat a contoarelor de
ntreruperi, astfel nct cel mai trziu pn la 30.06.2012 s se realizeze dotarea necesar care s
permit nregistrarea automat a ntreruperilor la MT i IT.

CAPITOLUL VI
Calitatea tehnic a energiei electrice
Seciunea 1 - Calitatea curbei de tensiune

Art. 19. Pentru caracteristicile tensiunii n PD, prevederile SR EN 50160 reprezint cerine
minimale. Modul de msurare a acestora trebuie s fie de asemenea conform SR EN 50160.
Principalii parametri de calitate sunt prezentai n tabelul de mai jos.

Cod ANRE: 28.1.013.0.00.30.08.2007


Standard de performan pentru serviciul de distribuie a energiei electrice
12

Tabelul nr. 1 Calitatea curbei de tensiune
Fenomen Limite admisibile
Limite pentru tensiunea
contractual la MT i IT
Tensiunea contractual U
c
situat n plaja
5 % fa de tensiunea nominal
Flicker P
lt
1, pentru 95% din sptmn
Variaii rapide de tensiune n regim
normal
5 % fa de tensiunea nominal U
n
la JT
4 % fa de U
c
la MT i IT
Nesimetrie (componenta negativ) -
K
n

La JT i MT, K
n
2 %, pentru 95% din
sptmn; n unele zone se poate atinge 3 %;
La IT, K
n
1 %, pentru 95% din sptmn
Frecvena* 50 Hz 1 % (reea interconectat)
50 Hz + 4/- 6 % (reea izolat)

* intr n responsabilitatea OTS

Art. 20. Frecvena nominal a SEN este de 50 Hz.
Limitele normate de variaie a frecvenei n funcionare sunt:
a. 47,00 52,00 Hz timp de 100 % pe an;
b. 49,50 50, 50 Hz timp de 99,5 % pe an.
Art. 21. n PD, n condiii normale de exploatare, valoarea medie efectiv pentru 10 minute a
tensiunii furnizate n 95 % din timpul oricrei perioade a unei sptmni nu trebuie s aib o
abatere mai mare de 10% din tensiunea contractual la MT i IT, respectiv de 10% din
tensiunea nominal la JT.
Art. 22. (1) Factorul de distorsiune a tensiunii la JT i MT trebuie s fie mai mic sau egal cu 8 %.
(2) n condiii normale de funcionare, tensiunile armonice n punctele de delimitare, la JT i MT,
nu trebuie s depeasc limitele maxime indicate n tabelul nr.2, timp de 95% din sptmn.

Tabelul nr.2 - Valorile efective ale armonicilor de tensiune

Armonici impare (% din fundamental):
Nu multiplu de 3 Multiplu de 3
Armonici pare (% din
fundamental):
Rang Prag Rang Prag Rang Prag
5 6% 3 5% 2 2%
7 5% 9 1,5% 4 1%
11 3,5% 15 i 21 0,5% 6 la 24 0,5%
13 3%
Cod ANRE: 28.1.013.0.00.30.08.2007


Standard de performan pentru serviciul de distribuie a energiei electrice
13

17 2%
19,23,25 1,5%

(3) Factorul de distorsiune a tensiunii la IT trebuie s fie mai mic sau egal cu 3 %.


Seciunea 2 - Obligaiile OD referitor la reclamaiile privind calitatea tensiunii

Art. 23. (1) La reclamaia scris privind calitatea curbei de tensiune, OD va efectua verificri n
punctul de delimitare, va analiza i va informa utilizatorul de rezultatele analizei efectuate i
msurile luate.
(2) Termenul standard de rspuns la reclamaii privind nivelul tensiunii este de 15 zile
calendaristice, iar pentru ali parametri ai curbei de tensiune este de 30 de zile calendaristice.
(3) Dac reclamaiile nu se confirm sau calitatea curbei de tensiune este sczut din cauza
utilizatorului, acesta va plti pentru contravaloarea costurilor de investigare efectuate de OD.
Utilizatorul va fi informat de acest fapt de OD nainte de nceperea verificrilor.

CAPITOLUL VII
Calitatea comercial a serviciului de distribuie
Seciunea 1- Racordarea la RED
Art. 24. (1) La solicitarea scris a oricrui utilizator al RED, existent sau potenial (neracordat la
reea), OD care deine licena pentru distribuie n zona respectiv este obligat s emit un aviz
tehnic de racordare, dac racordarea nu afecteaz sigurana SEN prin nerespectarea normelor i
reglementrilor tehnice n vigoare.
(2) Termenul pentru emiterea avizului tehnic de racordare este de maximum 30 de zile
calendaristice de la nregistrarea cererii (nsoit de documentaia complet) pentru racordare la
110 kV, MT sau JT.
(3) Termenul pentru transmiterea ofertei de contract de racordare este de maximum 10 zile
calendaristice de la nregistrarea cererii (nsoit de documentaia complet).
(4) n cazul n care utilizatorul are receptoare care pot introduce perturbaii n reea, documentaia
complet presupune i prezentarea msurilor luate de utilizator pentru limitarea perturbaiilor.
Limitele admisibile pentru perturbaii vor fi indicate de OD.

Cod ANRE: 28.1.013.0.00.30.08.2007


Standard de performan pentru serviciul de distribuie a energiei electrice
14

Seciunea 2 - Contractarea serviciului de distribuie

Art. 25. Termenul standard pentru transmiterea contractului de distribuie (oferta OD) este de
maximum 15 zile lucrtoare de la nregistrarea cererii de ncheiere a contractului (nsoit de
documentaia complet).

Seciunea 3 - Compensaii acordate de OD pentru nerespectarea termenelor impuse de
standard

Art. 26. (1) n anexa 4 se prezint compensaiile acordate de OD utilizatorilor, la cererea acestora,
formulat n scris, n termen de 10 zile lucrtoare, pentru nerespectarea termenelor.

(2) OD este obligat s plteasc aceste compensaii n termen de 30 de zile calendaristice de la
nregistrarea cererii.

CAPITOLUL VIII
Monitorizarea calitii serviciului de distribuie a energiei electrice
Seciunea 1 - Monitorizarea continuitii i calitii energiei electrice

Art. 27. (1) Pentru urmrirea continuitii i calitii energiei electrice, OD realizeaz monitorizarea
acesteia ntr-un numr semnificativ de staii, cu ajutorul unor aparate complexe adecvate. Aparatele
de monitorizare trebuie s permit, minimum, msurarea, nregistrarea i analizarea urmtoarelor
mrimi referitor la tensiune: ntreruperile tranzitorii, ntreruperile scurte i lungi, frecvena,
valoarea efectiv a tensiunii, golurile de tensiune, supratensiunile temporare la frecvena industrial
(50 Hz) ntre faze i pmnt sau ntre faze (voltage swells), fenomenul de flicker, variaiile rapide i
lente de tensiune, armonicile, interarmonicile, factorul de distorsiune armonic, nesimetria
sistemului trifazat de tensiuni. De asemenea, aparatele trebuie s permit nregistrarea i msurarea
curenilor (unda fundamental i armonicile).
(2) n anul 2008, fiecare OD titular de licen cu contract de concesiune va monitoriza minimum 5
staii n care, din informaiile prealabile, exist probleme. Monitorizarea valorii efective a tensiunii
este necesar n toate staiile. Ulterior, se va extinde aria monitorizrilor, n primul rnd pentru
monitorizarea calitii energiei electrice. Pentru a se putea determina o serie de indicatori anuali de
performan, prin eantionare, aparatele se vor monta n anumite staii reprezentative i se pot muta
Cod ANRE: 28.1.013.0.00.30.08.2007


Standard de performan pentru serviciul de distribuie a energiei electrice
15

dup minimum un an.
(3) Suplimentar, OD trebuie s se doteze cu un numr suficient de aparate de monitorizare portabile
cu aceleai performane, pentru rezolvarea reclamaiilor primite de la utilizatori referitoare la
calitatea energiei electrice. Costurile legate de monitorizare revin utilizatorului, dac parametrii sunt
n limitele admisibile sau calitatea energiei electrice este sczut din cauza utilizatorului, respectiv
OD, n caz contrar.
(4) Toate aparatele de monitorizare trebuie s fie suficient de precise, cu respectarea standardelor
internaionale de msurare (SR EN 61000-4-30) i capabile s efectueze msurtori minimum
conform limitelor stabilite de SR EN 50160, pentru a putea utiliza nregistrrile i n relaiile
juridice ale OD cu alte entiti, innd cont de prevederile din contracte.
(5) Pentru a putea determina indicatorii de continuitate din reea, OD vor instala contoare de
ntreruperi, care s poat nregistra toate tipurile de ntreruperi (tranzitorii, scurte sau lungi). Pn la
31 martie 2008, fiecare OD titular de licen cu contract de concesiune va instala minimum 100 de
contoare de ntreruperi. Ceilali OD vor instala minimum 3 contoare de ntreruperi.
(6) Utilizatorul poate s monteze la el, pe cheltuiala sa, un contor de ntreruperi, care s-i permit
s nregistreze ntreruperile pe care le-a suferit sau, preferabil, un aparat complex de monitorizare.
Dac tipul de aparat este unul acceptat de OD, iar locul de amplasare al acestuia, montarea,
sigilarea, programarea i extragerea de informatii din memoria aparatului de monitorizare au fost
stabilite de comun acord ntre pri, indicaiile acestuia vor fi folosite n relaiile dintre OD i
utilizator.

Seciunea 2 - Urmrirea i nregistrarea indicatorilor de performan

Art. 28. Pentru nregistrarea sesizrilor i reclamaiilor utilizatorilor RED, fiecare OD va organiza:
a. un centru de relaii cu clienii, prevzut cu registratur;
b. un serviciu permanent de voce i date (telefon, fax, pot electronic-electronic mail).
Art. 29. (1) Fiecare sesizare se va nregistra, iar cel care a fcut sesizarea va primi un numr de
nregistrare. Orice sesizare ulterioar se va referi la numrul de nregistrare.
(2) Termenul standard de rspuns la aceste sesizri, altele dect cele prevzute explicit n prezentul
document, este de 30 de zile calendaristice.
Art. 30. Pentru urmrirea indicatorilor de performan prevzui n prezentul standard, OD va
asigura urmrirea lor prin compartimentele sale specializate, pe baza unor proceduri interne.
Art. 31. Informaiile privind indicatorii de performan prevzui n prezentul standard vor fi
Cod ANRE: 28.1.013.0.00.30.08.2007


Standard de performan pentru serviciul de distribuie a energiei electrice
16

transmise anual pentru analiz la Autoritatea competent pn la sfritul primului trimestru al
anului urmtor, sau la alte termene, la solicitarea Autoritii competente.
Art. 32. (1) OD vor transmite anual la ANRE rapoarte privind performanele realizate referitor la
calitatea energiei electrice, comparativ cu standardele impuse.
(2) Se vor prezenta datele nregistrate din staiile monitorizate referitor la: numrul de ntreruperi
tranzitorii, scurte i lungi, golurile de tensiune, frecvena, tensiunea, armonicile, factorul de
distorsiune armonic, nesimetria sistemului trifazat de tensiuni de secven negativ, etc, conform
tabelului 3. Dac aparatul de monitorizare are un soft care elaboreaz automat un protocol al
mrimilor nregistrate, pe o durat de minimum un trimestru, acesta se prezint ca atare. De
asemenea, se vor prezenta detalii ale aciunilor de remediere ntreprinse n urma aciunilor de
monitorizare. n paralel, OD vor prezenta anual ANRE rapoarte privind reclamaiile clienilor
referitoare la continuitatea i calitatea energiei electrice, modul de soluionare i timpul n care li s-a
rspuns.

Tabelul nr.3 - Principalii parametri tehnici de calitate a energiei electrice raportai anual

Parametri tehnici de calitate
Staia 1
(nume, tensiunea)
Staia 2
(nume, tensiunea)
...
Numrul de ntreruperi tranzitorii
Numrul de ntreruperi scurte
Numrul de ntreruperi lungi
Numrul de goluri de tensiune
Frecvena medie (Hz)
Tensiunea medie (V sau kV)
Depiri ale limitelor normale de variaie a
tensiunii (valoare %, nr.sptmni)

Depiri ale limitelor normale pentru variaiile
rapide de tensiune (numr anual)

Supratensiuni temporare la frecvena
industrial ntre faze i pmnt (valoare %,
nr.sptmni)

Depirea valorii normate de flicker,
pe termen lung (nr.sptmni)

Depirea valorii maxime a armonicii 2
(% din fundamental, nr.sptmni)

Depirea valorii maxime a armonicii 3
(% din fundamental, nr.sptmni)

..................
Cod ANRE: 28.1.013.0.00.30.08.2007


Standard de performan pentru serviciul de distribuie a energiei electrice
17

Depirea valorii maxime a armonicii 25
(% din fundamental, nr.sptmni)

Depirea factorului de distorsiune armonic
(valoare %, nr.sptmni)

Depirea factorului de nesimetrie de secven
negativ (valoare %, nr.sptmni)CAPITOLUL IX
Dispoziii finale i tranzitorii

Art. 33. Cerinele standardului de performan referitoare la asigurarea continuitii n alimentare i
la calitatea tehnic a energiei electrice reprezint condiii minime pe care OD le asigur
consumatorilor de energie electric. Aceast prevedere va fi stipulat n avizul tehnic de racordare,
dac prile nu convin alte valori, n condiiile art. 34.
Art. 34. La solicitarea unui utilizator cu o putere aprobat de cel puin 100 de kVA, OD este obligat
s negocieze includerea n contractul de distribuie a unor prevederi speciale referitoare la
continuitatea alimentrii i/sau calitatea tehnic a energiei electrice, suplimentare nivelurilor
minime stabilite prin prezentul standard, convenind obligaiile tehnice i financiare care revin
prilor, cu evidenierea acestora n anexa 6 la contractul de distribuie (Condiii Specifice).
Art. 35. (1) Fenomenele prezentate n continuare sunt aleatoare, imprevizibile i necontrolabile.
OD este exonerat de orice rspundere privind aceste fenomene. n consecin, utilizatorul trebuie
s-i ia toate msurile necesare de protecie.
(2) Microntreruperile sunt ntreruperi tranzitorii sau goluri de tensiune cu o durat de maximum
1s.
(3) Deformarea curbei sinusoidale de curent la consumatori este, n general, produs de receptoarele
neliniare ale consumatorilor. OD va urmri i adopta, mpreun cu consumatorii, msuri de limitare
a armonicilor.
(4) n reelele electrice pot aprea supratensiuni tranzitorii (de impuls) n raport cu pmntul, de
origine atmosferic sau de comutaie. Protecia contra supratensiunilor tranzitorii trebuie asigurat
din faza de proiectare (prevederea de paratrsnete, descrctoare, etc), att la OD ct i la utilizator.
Pe baza unei analize de risc, utilizatorii trebuie s-i ia toate msurile necesare de protecie.
Art. 36. (1) OD face publice (prin publicare pe site, afiare la sediu, etc), n fiecare an, informaiile
privind privind monitorizarea continuitii i calitii comerciale (anexele 1, 2 i 3).
(2) ncepnd cu data intrrii n vigoare a prezentului standard, indicatorii publicai trebuie pstrai
Cod ANRE: 28.1.013.0.00.30.08.2007


Standard de performan pentru serviciul de distribuie a energiei electrice
18

pe site, pentru a putea urmri evoluia pe o perioad de minimum 5 ani.
(3) OD va asigura pstrarea datelor necesare calculrii indicatorilor de performan pe o durat de
7 ani.
(4) OD face publice (prin publicare pe site, afiare la sediu, massmedia etc) obligaiile care i revin
prin standardul de performan, inclusiv prevederile art. 15, respectiv anexa 4.
(5) Pn la data de 15 ianuarie a fiecrui an, OD trebuie s publice pe site-ul su obiectivele propuse
pentru anul n curs.
(6) n anexele 1, 2 i 3 i tabelul 3 se prezint datele pe care OD trebuie s le transmit anual la
ANRE privind monitorizarea continuitii, calitii tehnice i calitii comerciale.
Art. 37. (1) Prin excepie de la prevederile prezentului standard, n perioada aplicrii
experimentale, respectiv pn la 31 decembrie 2008, OD vor monitoriza i transmite trimestrial
datele prevzute n anexele 1, 2 i 3 la ANRE.
(2) ncepnd cu anul 2009 datele se vor transmite anual la ANRE, cel mai trziu pn la sfritul
primului trimestru al anului urmtor.
(3) Pn la 31 decembrie 2008, OD realizeaz monitorizarea situaiilor de depire a termenelor
pentru care ar trebui pltite compensaii. Rezultatele monitorizrii se vor transmite la ANRE i, de
asemenea, se vor prezenta pe site-ul OD.
(4) Compensaiile prevzute n anexa 4 se vor acorda ncepnd cu anul 2009.
Art. 38. Prezentul standard de performan anuleaz toate prevederile contrare privind
performanele serviciului de distribuie din alte standarde i reglementri n vigoare.

Cod ANRE: 28.1.013.0.00.30.08.2007


Standard de performan pentru serviciul de distribuie a energiei electrice
19

Anexa 1 Indicatori de continuitate


Nr. Indicator Cauza ntreruperii Rural/
Urban
Tipul
utiliza-
torului *
Nivelul
tensiunii
Valoare
realizat
anual
1 SAIFI a. ntreruperi planificate rural toi JT
2 SAIFI a. ntreruperi planificate rural toi MT
3 SAIFI a. ntreruperi planificate rural toi IT
4 SAIFI a. ntreruperi planificate urban toi JT
5 SAIFI a. ntreruperi planificate urban toi MT
6 SAIFI a. ntreruperi planificate urban toi IT
7 SAIFI b. ntreruperi neplanificate
cauzate de fora major
rural toi JT
8 SAIFI b. ntreruperi neplanificate
cauzate de fora major
rural toi MT
9 SAIFI b. ntreruperi neplanificate
cauzate de fora major
rural toi IT
10 SAIFI b. ntreruperi neplanificate
cauzate de fora major
urban toi JT
11 SAIFI b. ntreruperi neplanificate
cauzate de fora major
urban toi MT
12 SAIFI b. ntreruperi neplanificate
cauzate de fora major
urban toi IT
13 SAIFI c. ntreruperi neplanificate
cauzate de utilizatori*
rural toi JT
14 SAIFI c. ntreruperi neplanificate
cauzate de utilizatori*
rural toi MT
15 SAIFI c. ntreruperi neplanificate
cauzate de utilizatori*
rural toi IT
16 SAIFI c. ntreruperi neplanificate
cauzate de utilizatori*
urban toi JT
17 SAIFI c. ntreruperi neplanificate
cauzate de utilizatori*
urban toi MT
18 SAIFI c. ntreruperi neplanificate
cauzate de utilizatori*
urban toi IT
19 SAIFI d. ntreruperi neplanificate
exclusiv ntreruperile de la
punctele b i c
rural toi JT
20 SAIFI d. ntreruperi neplanificate
exclusiv ntreruperile de la
punctele b i c
rural toi MT
21 SAIFI d. ntreruperi neplanificate
exclusiv ntreruperile de la
punctele b i c
rural toi IT
22 SAIFI d. ntreruperi neplanificate
exclusiv ntreruperile de la
punctele b i c
urban toi JT
23 SAIFI d. ntreruperi neplanificate urban toi MT
Cod ANRE: 28.1.013.0.00.30.08.2007


Standard de performan pentru serviciul de distribuie a energiei electrice
20

exclusiv ntreruperile de la
punctele b i c
24 SAIFI d. ntreruperi neplanificate
exclusiv ntreruperile de la
punctele b i c
urban toi IT
25 SAIDI a. ntreruperi planificate rural toi JT
26 SAIDI a. ntreruperi planificate rural toi MT
27 SAIDI a. ntreruperi planificate rural toi IT
28 SAIDI a. ntreruperi planificate urban toi JT
29 SAIDI a. ntreruperi planificate urban toi MT
30 SAIDI a. ntreruperi planificate urban toi IT
31 SAIDI b. ntreruperi neplanificate
cauzate de fora major
rural toi JT
32 SAIDI b. ntreruperi neplanificate
cauzate de fora major
rural toi MT
33 SAIDI b. ntreruperi neplanificate
cauzate de fora major
rural toi IT
34 SAIDI b. ntreruperi neplanificate
cauzate de fora major
urban toi JT
35 SAIDI b. ntreruperi neplanificate
cauzate de fora major
urban toi MT
36 SAIDI b. ntreruperi neplanificate
cauzate de fora major
urban toi IT
37 SAIDI c. ntreruperi neplanificate
cauzate de utilizatori*
rural toi JT
38 SAIDI c. ntreruperi neplanificate
cauzate de utilizatori*
rural toi MT
39 SAIDI c. ntreruperi neplanificate
cauzate de utilizatori*
rural toi IT
40 SAIDI c. ntreruperi neplanificate
cauzate de utilizatori*
urban toi JT
41 SAIDI c. ntreruperi neplanificate
cauzate de utilizatori*
urban toi MT
42 SAIDI c. ntreruperi neplanificate
cauzate de utilizatori*
urban toi IT
43 SAIDI d. ntreruperi neplanificate
exclusiv ntreruperile de la
punctele b i c
rural toi JT
44 SAIDI d. ntreruperi neplanificate
exclusiv ntreruperile de la
punctele b i c
rural toi MT
45 SAIDI d. ntreruperi neplanificate
exclusiv ntreruperile de la
punctele b i c
rural toi IT
46 SAIDI d. ntreruperi neplanificate
exclusiv ntreruperile de la
punctele b i c
urban toi JT
47 SAIDI d. ntreruperi neplanificate
exclusiv ntreruperile de la
urban toi MT
Cod ANRE: 28.1.013.0.00.30.08.2007


Standard de performan pentru serviciul de distribuie a energiei electrice
21

punctele b i c
48 SAIDI d. ntreruperi neplanificate
exclusiv ntreruperile de la
punctele b i c
urban toi IT
49 ENS toate cauzele cumulat cumulat IT
50 AIT toate cauzele cumulat cumulat IT
51 Numr de
utilizatori
deservii
N/A rural toi JT
52 Numr de
utilizatori
deservii
N/A rural toi MT
53 Numr de
utilizatori
deservii
N/A rural toi IT
54 Numr de
utilizatori
deservii
N/A urban toi JT
55 Numr de
utilizatori
deservii
N/A urban toi MT
56 Numr de
utilizatori
deservii
N/A urban toi IT

* Pentru aceste calcule, n noiunea de utilizator se nglobeaz consumatorii, locurile de producie i
ali operatori racordai n reea.Anexa 2 Monitorizarea ntreruperilor de lung durat

Valoare realizat lunar / anual
Nr. crt.
Indicatori de performan
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Anual
JT
MT
1
Numrul de ntreruperi planificate n mediul urban

IT
JT
MT
2
Numrul de ntreruperi planificate n mediul rural

IT
JT
MT 3
Numrul de ntreruperi planificate n mediul urban pentru care
restabilirea alimentrii cu energie electric s-a realizat n timpul
planificat anunat IT
JT
MT 4
Numrul de ntreruperi planificate n mediul rural pentru care
restabilirea alimentrii cu energie electric s-a realizat n timpul
planificat anunat IT
JT
MT 5 Durata medie* a unei ntreruperi planificate n mediul urban
IT
JT
MT 6 Durata medie* a unei ntreruperi planificate n mediul rural
IT
JT
MT 7
Numrul de ntreruperi neplanificate n mediul urban

IT
JT
MT 8
Numrul de ntreruperi neplanificate n mediul rural

IT
Cod ANRE: 28.1.013.0.00.30.08.2007
Standard de performan pentru serviciul de distribuie a energiei electrice
23


JT
MT 9
Numrul de ntreruperi neplanificate cu durata mai mic de 12
ore, pentru mediul urban
IT
JT
MT 10
Numrul de ntreruperi neplanificate cu durata mai mic de 24
ore, pentru mediul rural
IT
JT
MT 11 Durata medie* a unei ntreruperi neplanificate n mediul urban
IT
JT
MT 12 Durata medie* a unei ntreruperi neplanificate n mediul rural
IT

* Durata medie reprezint media aritmetic.

Cod ANRE: 28.1.013.0.00.30.08.2007
Standard de performan pentru serviciul de distribuie a energiei electrice
24


Anexa 3 Indicatori de calitate comercial

Nr Indicator Tip / loc de
utilizare*
Nivelul de
tensiune
Trim
1
Trim
2
Trim
3
Trim
4
Anual
1 Numrul de cereri de racordare la reea toi toate
2 Timpul mediu** de emitere a avizelor tehnice de racordare toi toate
3 Numarul de cereri de racordare nesoluionate prin emiterea unui
ATR
toi toate
4 Numarul de cereri de racordare la care nu s-a rspuns n termenul
stabilit n standard
toi toate
5 Numrul de cereri de contracte de racordare toi toate
6 Numrul de cereri de contracte de racordare casnici JT
7 Numrul de cereri de contracte de racordare mici
consumatori
JT
8 Numrul de cereri de contracte de racordare mari
consumatori
JT
9 Numrul de cereri de contracte de racordare casnici MT
10 Numrul de cereri de contracte de racordare mici
consumatori
MT
11 Numrul de cereri de contracte de racordare mari
consumatori
MT
12 Numrul de cereri de contracte de racordare mari
consumatori
IT
13 Numrul de contracte de racordare realizate toi toate
14 Timpul mediu** de ncheiere a contractelor de racordare toi toate
15 Numarul de cereri de contracte de racordare nefinalizate/ toi toate
Cod ANRE: 28.1.013.0.00.30.08.2007
Standard de performan pentru serviciul de distribuie a energiei electrice
25


nesoluionate
16 Numarul de cereri de contracte de racordare la care nu s-a
rspuns n termenul stabilit n standard
toi toate
17 Numrul de cereri de contracte pentru serviciul de distribuie*** toi toate
18 Numarul de cereri de contracte pentru serviciul de distribuie*** casnici JT
19 Numarul de cereri de contracte pentru serviciul de distribuie*** mici
consumatori
JT
20 Numarul de cereri de contracte pentru serviciul de distribuie*** mari
consumatori
JT
21 Numarul de cereri de contracte pentru serviciul de distribuie*** casnici MT
22 Numarul de cereri de contracte pentru serviciul de distribuie*** mici
consumatori
MT
23 Numarul de cereri de contracte pentru serviciul de distribuie*** mari
consumatori
MT
24 Numarul de cereri de contracte pentru serviciul de distribuie*** mari
consumatori
IT
25 Timpul mediu** de ncheiere a contractelor pentru serviciul de
distribuie***
toi JT
26 Timpul mediu de ncheiere a contractelor pentru serviciul de
distribuie***
toi MT
27 Timpul mediu** de ncheiere a contractelor pentru serviciul de
distribuie***
mari
consumatori
IT
28 Numarul de reclamaii referitoare la racordare toi toate
29 Timpul mediu** de rspuns la reclamaiile referitoare la
racordare
toi JT
30 Timpul mediu** de rspuns la reclamaiile referitoare la toi MT
Cod ANRE: 28.1.013.0.00.30.08.2007
Standard de performan pentru serviciul de distribuie a energiei electrice
26


racordare
31 Timpul mediu** de rspuns la reclamaiile referitoare la
racordare
mari
consumatori
IT
32 Numrul de reclamaii primite referitoare la nivelul de tensiune toi toate
33 Timpul mediu** de rspuns la reclamaiile referitoare la nivelul
de tensiune
toi JT
34 Timpul mediu** de rspuns la reclamaiile referitoare la nivelul
de tensiune
toi MT
35 Timpul mediu* * de rspuns la reclamaiile referitoare la nivelul
de tensiune
mari
consumatori
IT
36 Numrul de reclamaii primite referitoare la ali parametri de
calitate a curbei de tensiune (n afar de nivelul de tensiune )
toi toate
37 Timpul mediu** de rspuns la reclamaiile referitoare la ali
parametri de calitate a curbei de tensiune (n afar de nivelul de
tensiune )
toi JT
38 Timpul mediu** de rspuns la reclamaiile referitoare la ali
parametri de calitate a curbei de tensiune (n afar de nivelul de
tensiune )
toi MT
39 Timpul mediu** de rspuns la reclamaiile referitoare la ali
parametri de calitate a curbei de tensiune (n afar de nivelul de
tensiune )
mari
consumatori
IT
40 Numrul de consumatori deconectai pentru neplat toi JT
41 Numrul de consumatori deconectai pentru neplat toi MT
42 Numrul de consumatori deconectai pentru neplat mari
consumatori
IT
43 Numarul de reclamaii scrise pe alte teme dect cele la care se toi JT
Cod ANRE: 28.1.013.0.00.30.08.2007
Standard de performan pentru serviciul de distribuie a energiei electrice
27


refer explicit prezentul standard
44 Numarul de reclamaii scrise pe alte teme dect cele la care se
refer explicit prezentul standard
toi MT
45 Numarul de reclamaii scrise pe alte teme dect cele la care se
refer explicit prezentul standard
mari
consumatori
IT
46 Timpul mediu** de rspuns la reclamaiile scrise pe alte teme
dect cele la care se refer explicit prezentul standard
toi JT
47 Timpul mediu** de rspuns la reclamaiile scrise pe alte teme
dect cele la care se refer explicit prezentul standard
toi MT
48 Timpul mediu** de rspuns la reclamaiile scrise pe alte teme
dect cele la care se refer explicit prezentul standard
mari
consumatori
IT
49 Numarul de consumatori al caror contor nu este citit odata la 6
luni
toi JT
50 Numarul de consumatori al caror contor nu este citit lunar toi MT
51 Numarul de consumatori al caror contor nu este citit lunar mari
consumatori
IT

* Loc de consum sau de consum /producere a energiei electrice.
* * Timpul mediu reprezint valoarea medie aritmetic.
*** Contracte noi, schimbarea soluiei de racordare, schimbarea furnizorului, etc.

Cod ANRE: 28.1.013.0.00.30.08.2007
Standard de performan pentru serviciul de distribuie a energiei electrice
28


Anexa 4 Compensaii acordate de OD utilizatorilor pentru nerespectarea termenelor *

Compensaii acordate n cazul nerespectrii termenelor

Nr. crt. Serviciu
Nivelul
performanei
Persoane juridice Persoane fizice
1
Restabilirea alimentrii dup o
ntrerupere neplanificat
12 ore - urban;
24 de ore - rural,
n cond. meteo
normale;
72 de ore - n
cond. meteo
deosebite


300 RON / depire la 110kV;
100 RON / depire la MT ;
30 RON / depire la JT

Suplimentar :
100 RON / fiecare 6 ore la
110kV;
40 RON / fiecare 12 ore la MT;
20 RON / fiecare 12 ore la JT

Maximum:
700 RON la 110kV;
200 RON la MT ;
100 RON la JT
300 RON / depire la 110kV;
100 RON / depire la MT ;
30 RON / depire la JT

Suplimentar :
100 RON / fiecare 6 ore la
110kV;
40 RON / fiecare 12 ore la MT;
20 RON / fiecare 12 ore la JT

Maximum:
700 RON la 110kV;
200 RON la MT ;
100 RON la JT
2
Restabilirea alimentrii dup o
ntrerupere planificat
12 ore - urban;
16 ore - rural
150 RON / depire la 110kV;
50 RON / depire la MT ;
15 RON / depire la JT

150 RON / depire la 110kV;
50 RON / depire la MT ;
15 RON / depire la JT

3 Emiterea avizului tehnic de racordare
30 de zile
calendaristice
100 RON la 110kV;
70 RON la JT i MT
100 RON la 110kV;
30 RON la JT i MT
Cod ANRE: 28.1.013.0.00.30.08.2007
Standard de performan pentru serviciul de distribuie a energiei electrice
29


Compensaii acordate n cazul nerespectrii termenelor

Nr. crt. Serviciu
Nivelul
performanei
Persoane juridice Persoane fizice
4
Transmiterea ofertei de contract de
racordare
10 zile
calendaristice
100 RON la 110kV;
70 RON la JT i MT
100 RON la 110kV;
30 RON la JT i MT
5
Transmiterea ofertei de contract de
distribuie
15 zile lucrtoare
100 RON la 110kV;
70 RON la JT i MT

100 RON la 110kV;
30 RON la JT i MT

6
Rspuns la solicitrile scrise privind
explicarea cauzei ntreruperilor
10 zile lucrtoare
100 RON la 110kV;
50 RON la JT i MT
100 RON la 110kV;
30 RON la JT i MT
7
Rspuns la reclamaiile scrise privind
nivelul tensiunii, conform art. 23 din
standard
15 zile
calendaristice
200 RON la 110kV;
100 RON la JT i MT
200 RON la 110kV;
50 RON la JT i MT
8
Rspuns la reclamaiile scrise privind
parametrii tensiunii, alii dect
nivelul tensiunii, conform art. 23 din
standard
30 de zile
calendaristice

200 RON la 110kV;
100 RON la JT i MT
200 RON la 110kV;
50 RON la JT i MT
9
Rspuns la reclamaiile scrise
referitoare la alte cauze dect cele
trecute explicit n prezentul standard
30 de zile
calendaristice
70 RON la 110kV;
50 RON la JT i MT
70 RON la 110kV;
30 RON la JT i MT
10
Reconectarea la reea, din momentul
anunrii OD de ctre
utilizator/furnizor de efectuarea plii

2 zile lucrtoare
200 RON la 110kV;
100 RON la JT i MT
200 RON la 110kV;
70 RON la JT i MT

* n msura n care termenele se modific prin reglementri sau alte acte normative, se vor considera noile termene.