Sunteți pe pagina 1din 24

Codul muncii

Viorel Acsinescu
Domeniul de aplicare
Subiecte prezentate
Prezentare acte normative ce
reglementeaz raporturile de
munc
Prezentare Codul Muncii
Principii fundamentale ce stau la
baza Codului Muncii
Dreptul muncii
Dreptul muncii este reglementat prin Constituie i Codul muncii, dar i prin
numeroase alte legi speciale.
Legea 108/1999 pentru nfiinarea i organizarea Inspeciei Muncii
Legea 202/2006 privind organizarea i funcionarea Ageniei Naionale pentru Ocuparea
Forei de Munc
Legea somajului 76/2002 privind sistemul asigurrilor pentru omaj i stimularea ocuprii
forei de munc
Legea 346/2002 privind asigurarea pentru accidente de munc i boli profesionale
Legea 279/2005 privind ucenicia la locul de munc
Legea 319/2006 securitii i sntii n munc
Legea 52/2011 privind exercitarea unor activiti cu caracter ocazional desfurate de zilieri
Legea 62/2011 a dialogului social
Legea nr.263/2010 - Legea pensiilor
Legea 188/1999 Statutul / legea functionarului public.
Legea 156/2000 republicata privind protecia cetenilor romni care lucreaz n strintate
Dreptul muncii
OUG 96/2003 privind protecia maternitii la locurile de munc
OUG 48/2005 pentru reglementarea unor msuri privind numrul de posturi i
cheltuielile de personal n sectorul bugetar
OUG 56/2007 privind ncadrarea n munc i detaarea strinilor pe teritoriul Romniei
OUG 67/2007 privind aplicarea principiului egalitii de tratament ntre brbai i femei
n cadrul schemelor profesionale de securitate social
OUG 32/2010 privind unele msuri de ocupare a posturilor din sectorul bugetar
OUG 36/2010 pentru modificarea i completarea OUG 158/2005 privind concediile i
indemnizaiile de asigurri sociale de sntate
OUG 111/2010 privind concediul i indemnizaia lunar pentru creterea copiilor
OUG 36/2011 pentru modificarea i completarea Ordonanei de urgen a Guvernului
nr. 116/2006 privind protecia social acordat persoanelor disponibilizate prin
concedieri colective efectuate ca urmare a restructurrii i reorganizrii unor societi
naionale, regii autonome, companii naionale i societi comerciale cu capital
majoritar de stat, precum i a societilor comerciale i regiilor autonome subordonate
autoritilor administraiei publice locale
Dreptul muncii
HG 1425/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor
Legii securitii i sntii n munc nr. 319/2006
HG 759/2007 actualizat privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate n
cadrul operaiunilor finanate prin programele operaionale
HG 215/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice privind acordarea tichetelor de
vacan
HG 1377/2009 privind aprobarea Regulamentului de organizare i funcionare a
Inspeciei Muncii, precum i pentru stabilirea unor msuri cu caracter organizatoric
HG 52/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor OUG
111 2010 privind concediul i indemnizaia lunar pentru creterea copiilor
HG 500/2011 actualizat privind Revisal - registrul general de eviden a salariailor
Ordin 64/2003 pentru aprobarea modelului-cadru al contractului individual de munca
Prezentare Codul Muncii
Titlul 1 - Dispozitii generale (art.1-9)
Titlul 2 - Contractul individual de munca
(art.10-110)
Capitolul 1 - Incheierea contractului individual de munca (art.10-
36)
Capitolul 2 - Executarea contractului individual de munca (art.37-
40)
Capitolul 3 - Modificarea contractului individual de munca (art.41-
48)
Capitolul 4 - Suspendarea contractului individual de
munca (art.49-54)
Prezentare Codul Muncii
Titlul 2 - Contractul individual de munca (art.10-110)
Capitolul 5 - Incetarea contractului individual de munca (art.55-81)
Sectiunea 1 - Incetarea de drept a contractului individual de
munca (art.56-57)
Sectiunea 2 - Concedierea (art.58-60)
Sectiunea 3 - Concedierea pentru motive care tin de persoana
salariatului (art.61-64)
Sectiunea 4 - Concedierea pentru motive care nu tin de persoana
salariatului (art.65-67)
Sectiunea 5 - Concedierea colectiva. Informarea, consultarea salariatilor
si procedura concedierilor colective (art.68-74)
Sectiunea 6 - Dreptul la preaviz (art.75-77)
Sectiunea 7 - Controlul si sanctionarea concedierilor nelegale (art.78-80)
Sectiunea 8 - Demisia (art.81)
Prezentare Codul Muncii
Titlul 2 - Contractul individual de munca (art.10-110)
Capitolul 6 - Contractul individual de munca pe durata determinata (art.82-
87)
Capitolul 7 - Munca prin agent de munca temporara (art.88-102)
Capitolul 8 - Contractul individual de munca cu timp partial (art.103-107)
Capitolul 9 - Munca la domiciliu (art.108-110)
Prezentare Codul Muncii
Titlul 3 - Timpul de munca si timpul de odihna (art.111-
158)
Capitolul 1 - Timpul de munca (art.111-132)
Sectiunea 1 - Durata timpului de munca (art.111-119)
Sectiunea 2 - Munca suplimentara (art.120-124)
Sectiunea 3 - Munca de noapte (art.125-128)
Sectiunea 4 - Norma de munca (art.129-132)
Prezentare Codul Muncii
Titlul 3 - Timpul de munca si timpul de odihna (art.111-
158)
Capitolul 2 - Repausuri periodice (art.133-143)
Sectiunea 1 - Pauza de masa si repausul zilnic (art.134-136)
Sectiunea 2 - Repausul saptamanal (art.137-138)
Sectiunea 3 - Sarbatorile legale (art.139-143)
Capitolul 3 - Concediile (art.144-158)
Sectiunea 1 - Concediul de odihna anual si alte concedii ale
salariatilor (art.144-153)
Sectiunea 2 - Concediile pentru formare
profesionala (art.154-158)
Prezentare Codul Muncii
Titlul 4 - Salarizarea (art.159-174)
Capitolul 1 - Dispozitii generale (art.159-163)
Capitolul 2 - Salariul minim garantat (art.164-165)
Capitolul 3 - Plata salariului (art.166-171)
Capitolul 4 - Fondul de garantare pentru plata creantelor
salariale (art.172)
Capitolul 5 - Protectia drepturilor salariatilor in cazul transferului
intreprinderii, al unitatii sau al unor parti ale acesteia (art.173-
174)
Prezentare Codul Muncii
Titlul 5 - Sanatatea si securitatea in munca (art.175-
191)
Capitolul 1 - Reguli generale (art.175-182)
Capitolul 2 - Comitetul de securitate si sanatate in
munca (art.183-185)
Capitolul 3 - Protectia salariatilor prin servicii medicale (art.186-
191)
Prezentare Codul Muncii
Titlul 6 - Formarea profesionala (art.192-210)
Capitolul 1 - Dispozitii generale (art.192-200)
Capitolul 2 - Contracte speciale de formare profesionala
organizata de angajator (art.201-207)
Capitolul 3 - Contractul de ucenicie la locul de munca (art.208-
210)
Prezentare Codul Muncii
Titlul 7 - Dialogul social (art.211-228)
Capitolul 1 - Dispozitii generale (art.211-213)
Capitolul 2 - Sindicatele (art.214-220)
Capitolul 3 - Reprezentantii salariatilor (art.221-226)
Capitolul 4 - Patronatul (art.227-228)
Prezentare Codul Muncii
Titlul 8 - Contractele colective de munca (art.229-230)
Capitolul 1 - Dispozitii generale (art.231-232)
Capitolul 2 - Greva (art.233-236)
Titlul 9 - Conflictele de munca (art.231-236)
Titlul 10 - Inspectia Muncii (art.237-240)
Prezentare Codul Muncii
Titlul 11 - Raspunderea juridica (art.241-265)
Capitolul 1 - Regulamentul intern (art.241-246)
Capitolul 2 - Raspunderea disciplinara (art.247-252)
Capitolul 3 - Raspunderea patrimoniala (art.253-259)
Capitolul 4 - Raspunderea contraventionala (art.260)
Capitolul 5 - Raspunderea penala (art.261-265)
Prezentare Codul Muncii
Titlul 12 - Jurisdictia muncii (art.266-275)
Capitolul 1 - Dispozitii generale (art.266-268)
Capitolul 2 - Competenta materiala si teritoriala (art.269)
Capitolul 3 - Reguli speciale de procedura (art.270-275)
Titlul 13 - Dispozitii tranzitorii si finale (art.276-281)
Domeniul de aplicare
Codul muncii reglementeaz:
a.totalitatea raporturilor individuale si colective de
munc
b.controlul aplicrii reglementrilor din domeniul
raporturilor de munc
c.jurisdicia muncii
d.raporturile de munc reglementate prin legi speciale,
numai n msura n care acestea nu conin dispoziii
specifice derogatorii.
Domeniul de aplicare
Codul muncii se aplic urmtoarelor categorii de persoane:
a. Cetenilor romani incadrai cu contract individual de munc, care presteaz munc in
Romania;
b. cetenilor romani incadrai cu contract individual de munc in strintate, in baza
unor contracte incheiate cu un angajator roman
c. cetenilor strini sau apatrizi ncadrai cu contract individual de munc, care
presteaz munc pentru un angajator romn pe teritoriul Romniei
d. persoanelor care au dobndit statutul de refugiat si se ncadreaz cu contract
individual de munc pe teritoriul Romaniei, in condiiile legii
e. ucenicilor care presteaz munc in baza unui contract de ucenicie la locul de munc
f. angajatorilor, persoane fizice si juridice
g. organizaiilor sindicale si patronale
Principii fundamentale
Libertatea muncii si a alegerii locului de munca si a profesiei Art.3
Interzicerea muncii forate Art. 4
Principiul egalitii de tratament fa de toi salariaii i angajatorii Art. 5
Dreptul la condiii adecvate de munc Art. 6
Alte drepturi
Dreptul de asociere Art.7
Principiul consensualitii i al bunei-credine Art.8
Principiul inalienabilitii drepturilor Art.38
Dreptul de a munci n afara rii Art.9
Orice contract de munca incheiat cu nerespectarea dispozitiilor
Art. 3 este nul de drept.
De reinut!
Codul muncii se aplic urmtoarelor categorii de persoane:
a. Cetenilor romani incadrai cu contract individual de munc, care presteaz munc in
Romania;
b. cetenilor romani incadrai cu contract individual de munc in strintate, in baza
unor contracte incheiate cu un angajator roman
c. cetenilor strini sau apatrizi ncadrai cu contract individual de munc, care
presteaz munc pentru un angajator romn pe teritoriul Romniei
d. persoanelor care au dobndit statutul de refugiat si se ncadreaz cu contract
individual de munc pe teritoriul Romaniei, in condiiile legii
e. ucenicilor care presteaz munc in baza unui contract de ucenicie la locul de munc
f. angajatorilor, persoane fizice si juridice
g. organizaiilor sindicale si patronale
De reinut!
Dreptul muncii este reglementat prin Constituie i prin Legea
nr.53/2003 - Codul Muncii, dar i prin numeroase alte legi speciale
Principiile fundamentale ce stau la baza Codului Muncii sunt:
Libertatea muncii si a alegerii locului de munca si a profesiei;
Interzicerea muncii forate;
Principiul egalitii de tratament fa de toi salariaii i angajatorii
Dreptul la condiii adecvate de munc ;
Dreptul de asociere ;
Principiul consensualitii i al bunei-credine;
Principiul inalienabilitii drepturilor;
Dreptul de a munci n afara rii
De reinut!
Codul Muncii reglementeaz:
a.raporturile individuale si colective de munc
b.controlul aplicrii reglementrilor din domeniul
raporturilor de munc
c.jurisdicia muncii
d.raporturile de munc reglementate prin legi speciale,
numai n msura n care acestea nu conin dispoziii
specifice derogatorii.