Sunteți pe pagina 1din 16

Sch Data

Litera Coal a Col i1

PROIECT DE DIPLOMA
UTM FIMICM
gr. IMCM-101

Memoriu
explicativ
N document .
Semn Coala
Execut

Ver i f i c

Aar o
T. cont r .
Apr obat
Ol ei co I on
A. A.
Mazur u S.
. Compartimentul tehnologic.

1.1. Analiza desenului de execuie i a cerinelor tehnice.

Analiza desenul ui de executi e cuprinde cercet area cerin elor t ehni ce referit or
la precizia dimensional , precizi a formei , precizi a pozii ei reciproce i al e
rugozit ilor care artat e in desenul de executi e al piesei fi g. 1. Aceast pies este
un reazem de dreapt a, este fabri cat di n font cenui e, GOST 1412 -85, cu o mas
de 1, 077 kg.

Fig 1 Desenul de executie la piesei

Cerinte tehnice
Pe desenul de execu ie avem urmt oarel e not aii referitor l a preciza
dimensional, rugozitat e, precizia formei :
32Js7 cu rugozit at ea Rz 1, 25;
122 C5 cu rugozit at ea Rz80
35 cu rugozit at ea Rz 80;
25 cu rugozit at ea Rz80
12 cu rugozit at ea Rz 80;
8 cu rugozitatea Rz80

1. 163...210HB
2. Nespecificarea unghiurile de formare dup GOST-3212-80, razele turnate nespecificate 2-3
mm
3. Neperpendicularitatea capetelelor T la axa suprafeei D nu mai mult de 3mm
4. Compensarea axei gurii de la poziia nominal nu mai mult de 0,25 mm
5. Nespecificarea mrimii abaterilor pe suprafeele negre gup GOST-1855-55, dintre
suprafeele negre i cele prelucrate nu mai puin de 1
6. Pe suprafeele neprelucrate de acoperit cu lac conform sistemei 4 din GOST 6572-82
7. Pentru export n trile cu climat tropical de acoperit cu un sloi dup GOST 9,073-77.
8. Celelalte TT pe desenul de turnare, GOST 26358-84, GOST 4,258-86.
9, Precizia turnrii 10-10 GOST 26645-85
10,
1.1.2 Materialul piesei, prescripii tehnice

Mat erial ul din care se fabrica piesa reazem de dreapt a 54-26 06 021-10 est e
Font Cenuie 15 GOST 1412-85.
Componena chimi c a mat eri alului Font cenui e 15 est e dat a in t abelul 1.
Sch Coala
N dcument .
Coala


Semnat Dat a
PROIECT DE DIPLOMA


2

Tabelul 1
C Si Mn S P
3.5-3.7 2-2.4 0.5-0.8 pn la 0.15 pn la 0.2

Propri et atil e mecani ce ale acest ui mat eri al sunt expuse in tabelul 2.

Tabelul 2

M
a
r
c
a

m
a
t
e
r
i
a
l
u
l
u
iL
i
m
i
t
a

d
e


c
u
r
g
e
r
e

T
K
g

s
/
m
m
2

L
i
m
i
t
a

d
e


r
e
z
i
s
t
e
n


l
a

n
t
i
n
d
e
r
e

B


K
g

s
/
m
m
2

A
l
u
n
g
i
r
e
a


r
e
l
a
t
i
v

,
%

R
e
z
i
s
t
e
n

a
,


H

K
g

s


m
/
c
m
2


D
u
r
i
t
a
t
e
a

H
B

FC 15 - -

163-229
3.2 Analiza sarcinii de producie.

Conform informati ei primit avem:
-programul anual N=500 buc;
-cantitatea de pi ese asemanatoare in produsul finit m=1 bucati ;
-procentul de pi ese de schi mb |=15 % ;
Volumul producti ei de pi ese se det ermina conform formulei din[/meli nicov/
pag. 42, t ab. 3. 1]:


|
.
|

\
|
+ =
100
1 *
|
m N N
a , (1. 1)


) ( 575
100
15
1 1 * 500 bucati N
a
=
|
.
|

\
|
+ =

Pent ru pi esa dat a l a masa de m=1, 077kg si programa anual a N
a
=575 bucati
tipul de productie va fi de serie mi c.

Sch Coala
N dcument .
Coala


Semnat Dat a
PROIECT DE DIPLOMA


3

T a b e l u l 3.2
Masa
piesei, kg
Tipul de producere
Producere
unicate
Producere
serie mic
Producere
serie medie
Producere serie
mare
Producere
n mas
<1,0
1,0 2,5
2,5 5,0
5,0 10
>10
<10
<10
<10
<10
<10
10 2000
10 1000
10 500
10 300
10 200
1500 100000
1000 50000
500 35000
300 25000
200 10000
75000 200000
50000 100000
35000 75000
25000 50000
10000 25000
200000
100000
75000
50000
25000

n cazul produci ei de seri e mi c se evi deniaz urmtoarele caract eri sti ci:
-prel ucrarea se face pe loturi de pi ese de acel ai fel;
- nomenclatur medi e de pi ese;
- perspectiva repet rii peri odi ce a fabri crii acel orai pi ese;
- ut ilzarea mainil or unelte i SDV-uril or universale i speciali zate;
- coefici ent de ncrcare medi u a mai nii ;
- regimuri de achi ere al ese din normative sau cal cul at e l a cal cul ator;
- ut ilizarea programelor adecvat e;
- regl area scul el or la cot prin diferit e metode;
- califi care inalt a muncitorilor.

1.4.2 Determinarea metodei economic acceptabile

Analiznd forma constructiv i materialul piesei ajungem la concluzia c
semifabricatul nu poate fi obinut dec prin turnare.
- Turnarea n forme de nisip-lut;
- Turnarea n cochilii.
Motivarea metodei posibile de fabricare a S.F.

Conform GOST 2685-75
I Metod :
4 2
11 6

T

Din datele extrase alegem clasa de precizie a semifabricatului n turntorie 9
i irul adaosului respectiv 3 (9/3).
II Metod :
3 1
10 5

T

Sch Coala
N dcument .
Coala


Semnat Dat a
PROIECT DE DIPLOMA


4
Din datele extrase alegem clasa de precizie a semifabricatului n turntorie 8
i irul adaosului respectiv 2 (8/2).
1.4.1. Metoda economic acceptabil.
Pentru alegerea metodei optime vom calcula sinecostul pentru turnarea n forme
de nisip-lut i turnarea n cochilie. Pentru a efectua acest calcul, conform GOST
26645 85 alegem toleranele i adaosurile de prelucrare pentru fiecare suprafa,
care se vor introduce n tabelul 1.4.
Tabelul 3 Datele iniiale pentru calculul procedeului raional de obinere a
semifabricatului

Dimensiunile
suprafetelor
piesei(mm)
Adaosurile de prelucrare (A) i toleranele
dimensiunilor (T), mm, nclinrile de formare (|),
grade
n forma de nisip
n cochilii
T A |
T A
|
32J s7(0,9) 1,8 2,8 - 1,1 1,6 -
28(0,5) 1,2 2,2 - 1.1 1,6 -
35(1,2) 1,2 2,2 - 1,1 1,6 -
122h13(-0.53) 2,4 2,8 - 1,6 2,4 -
12(+1) 1,6 2,0 - 0,9 1,4 -
8 1,2 1,6 - 0,8 1,4 -


Conform datelor din tabel, determinm care din procedeele alese pentru
turnarea semifabricatului dat este mai raional din punct de vedere economic i al
caracteristicilor fiecrei metode n parte.
Vom demonstra acest lucru prin calculul costului piesei turnate pentru fiecare
metod, mai nti vom calcula pentru turnarea n nisip:
( )
. . 599 . 0
1000
8 . 24
) 9 . 1 1 . 2 ( 1 1 80 . 0 1 1 1 . 2
1000
360
1000 1000
,
1 1 1
K U
S
q Q K K K K K Q
Si
t Sp
des
N M B C T
=
|
.
|

\
|
=
=
|
.
|

\
|
=


Acum vom calcula costul piesei turnate pentru metoda de turnare n cochilii:
Sch Coala
N dcument .
Coala


Semnat Dat a
PROIECT DE DIPLOMA


5
( )
( ) . . 845 . 0
1000
8 . 24
9 . 1 1 . 2 1 1 80 . 0 1 1 . 1 1 . 2
1000
460
1000 1000
,
1 1 1
K U
S
q Q K K K K K Q
Si
t Sp
des
N M B C T
=
|
.
|

\
|
=
=
|
.
|

\
|
=

unde: S
i
costul de baz al unei tone de semifabricate obinute prin procedeul de
turnare ales, U.K.;
S
des
costul unei tone de deeuri, U.K. [1]pag.32;
Q masa semifabricatului, kg;
q masa piesei finite, kg
K
T
, K
C
, K
B
, K
M
, K
n
coeficieni, care se stabilesc n funcie de clasa de
precizie, grupul de complexitate, masa, marca materialului i programa de
producie.[1]pag.33-36
unde: Ci- costul de baz a unei tone de materia turnat prin metoda dat
Kt- coeficient ce depinde de clasa de precizie a semifabricatului
Kc- coef. ce depinde de gradul de complexitate a s/f
Kb-coef. ce depinde de greutatea s/f
Km- coef. ce depinde de marca materialului turnat
Kp-coef. ce depinde de tipul de producie
Q- greutatea semifabricatului
q-greutatea piesei finite

Alegerea coeficienilor pentru fiecare metod vor fi aceeasi [3] pag. 35 tab. 2.8:
Kt=1
Km=1

Kp=1,45
Kb=0.84
Kc=0.52

Concluzie: pentru producerea semifabricatului dat alegem metoda de turnare n
form de nisip-lut, deoarece din calculul de mai sus se vede c metoda de turnare n
form de nisip-lut are un cost cu 0.246 U.K. mai mic dect metoda de n cochiliiSch Coala
N dcument .
Coala


Semnat Dat a
PROIECT DE DIPLOMA


6
1.5. Succesiunea fazelor tehnologice de prelucrare
a suprafeelor elementare.

Pentru elaborarea procesului tehnologic este necesar de analizat mai multe variante de
prelucrare a suprafetelor piesei cu scopul alegerii unei metode optimale care va asigura precizia si
rugozitatea necesara pe piesa todotadata fiind rationala si din punct de vedere economic.Pentru o
alegere reusita trebuie de tinut cont de tipul producerii,calificarea lucratorilor,aspectele
piesei,tendintele actuale de elaborare a proceselor tehnologice. Numrul operaiilor (fazelor)
tehnologice necesare executrii piesei este n strnsa legtur de condiiile tehnico-funcionale
prescrise acesteia.La elaborarea procesului tehnologic vom tine cont de urmatoarele principii:
-gruparea operatiilor identice cu scopul micorarii cheltuielilor legate de transportul
interoperational.
-succesiunea operatiilor tehnologice se va determina astfel incit sa se obtina un timp de baza
minim.
-executarea gaurilor si filetului se recomanda de executat la sfirsitul procesului tehnologic
pentru a evita deteriorarea acestora pe parcursul prelucrarii.
-La prelucrarea piesei s se utilizeze ct mai puine baze tehnologice, pentru a se reduce
numrul de prinderi i desprinderi, care atrag dup sine erori de prelucrare i timp auxiliari mari.
Pentru alegerea metodei de prelucrare sunt utilizate tabele cu valori a preciziei economice
asigurate este efectuat analiza posibilitilor de antrenare n micare principal a semifabricatului
i/sau a sculelor. Reieind din parametrii constructivi a piesei, adic corpurile de revoluie, ar fi
optim de utilizat micarea principal a semifabricatului, adic micare de rotaie.
Aa fel de organizare permite asigurarea unei precizii mai nalte, n acelai timp prin
micorare a unitilor de utilaj tehnologic. Combinarea de prelucrri de finisare i degroare pe un
singur utilaj este convenabil, dac acesta nu aduce la micorarea preciziei de execuie. Numrul
de faze la prelucrarea fiecrei suprafee trebuie s fie minimal, dar suficient pentru ndeplinirea
sigur a tuturor cerinelor impuse de desenul de execuie.
Pentru fiecare suprafata vom analiza variantele posibile de succesiune a fazelor tehnologice
tinind cont de criteriile:asigurarea preciziei dimensionale,pozitia reciproca a
suprafetelor,rugozitatea acestora, proprietatile fizico-mecanice ale stratului superficial;

Tabelul 8 Variantele posibile de prelucrare a suprafeelor
Nr.
Supr.
Dimensiune
a suprafeei
Treapta
de
precizie
Rugo
zitatea
R
a
Metode posibile de
prelucrare
Clasa
de
precizie
Rugozitatea

R
a

1 32Js7

7 1.25 Semifabricat turnat
I metod
Largire
alezare de degroare
alezarea de finisare

16

8...12
7...8
6...7

50

6.3.....0.8
3.2.....0.8
1.6.....0.2

2. 122h13 13 12.5 Semifabricat turnat
I metod
Frezare de degrosare

16

9..12

50

50...6.3

Sch Coala
N dcument .
Coala


Semnat Dat a
PROIECT DE DIPLOMA


7


3 25

9 12.5 Semifabricat turnat
I metod
Frezare de degrosare


16

9..12
50

50...6.3


4 35

Semifabricat turnat
I metod
Frezare de degrosare


16

9..12
50

50...6.3

5 8

13 Rz80 Semifabricat turnat
I metod
Frezare de degrosare

16

9..12
50

50...6.3

6 13H14

14 Rz80 Semifabricat turnat
I metod
Gurire

16

1412

50

12,56,3


711H14

Semifabricat turnat
I metod
Gurire
16

1412
50

12,56,3

8


10H14


Filetarea???
?
Semifabricat turnat
I metod
Gurire

16

1412

50

12,56,3


3.6. Elaborarea planului de operaii i a schemelor de instalare

Reieind din tipul de producie i a productivitii necesare i costul ct mai mic a prelucrrii se
alege forma de organizare a fiecrei operaii. Etapele principale de elaborarea a proceselor
tehnologice, problemele care sunt rezolvate la fiecare etapa, documentele principale care asigur
rezolvarea acestor probleme sunt reglementate n GOST 14.301-83.
Sch Coala
N dcument .
Coala


Semnat Dat a
PROIECT DE DIPLOMA


8
Proiectarea proceselor tehnologice, n principal, depinde de tipul de producere i de
condiiile de producere. Procesele tehnologice care sunt destinate pentru producerea n serie
medie, n dependen de complexitatea formei pot fi: unice, tipice i n grupe, iar din punct de
vedere al gradului detalizrii: de rut, operaionale i combinate. Pentru piese cu configuraie
simpl, ca regul se elaboreaz procesul tehnologic de rut.
La elaborarea proceselor tehnologice de rut, problema principal const n alctuirea
planului de prelucrare total i descriere a operaiilor tehnologice, alegerea utilajului,
echipamentului etc.
Succesiunea efecturii operaiei sau traseului tehnologic se elaboreaz innd cont de
urmtoarele criterii:
Fiecare operaie urmtoare trebuie s micoreze erorile de prelucrare i s mbunteasc
calitatea suprafeei;
n primul rnd trebuie s fie prelucrate suprafeele care vor servi ca baze tehnologice de
reglare pentru urmtoarele operaii;
Dup aceea este necesar de prelucrat suprafeele cu adaos maximal, ceea ce permite de a
gsi defectele posibile a semifabricatului;
Operaiile la care este posibil apariia rebutului din cauza defectelor a semifabricatelor,
se efectueaz la nceputul procesului;
Prelucrarea celorlalte suprafee se efectueaz succesiv, iar suprafeele cu precizia
ridicat se prelucreaz la sfritul procesului tehnologic;
Procesul tehnologic se determin cu aceea suprafa, care este cea mai precis i are un
rol mare din punct de vedere al funcionrii;
Gurile, teiturile, i gurile filetate se obin la urma procesului tehnologic (dac ele
nu servesc ca baze tehnologice).
Dac piesa este supus tratamentului termic, n timpul procesului tehnologic, prelucrarea
mecanic se mpart n 2 pri: pn la tratament i dup tratament;
Dup cel e spuse mai sus i recomandril e prevzut e n [4, p. 89-94] el aborm
urmtorul pl an de operaii:
005 Turnarea;
015-Operati e frezare compl exa
035-Transport area la depozit.
Pent ru fi ecare opera ie se va elabora schemel e de inst al are i care vor fi art at e
n fi guril e de mai jos.
015-Operati e Strunjire complexa;
De pus des enul di n
Sch Coala
N dcument .
Coala


Semnat Dat a
PROIECT DE DIPLOMA


9
42 66
1
5
4
0
3
0
5
O11
2 gauri
O13
2 gauri
3
0
2
8

Fig. 15 Instal area A pentru operati a 015
Fig. 16 Inst alarea B pentru operati a 015
8
1
2
2
12+1
O63

3.7 Adaosurile de prelucrare minimale
?????????????
Sch Coala
N dcument .
Coala


Semnat Dat a
PROIECT DE DIPLOMA


101.8Evaluarea constructiei semifabricatului

Semi fabri catul prin const ructi a sa t rebuie sa fi e de o f orma cit mai apropi ata de
forma pi esei final e. Pent ru pi esa dat a am ales met oda de obti nere a
semi fabricat ului prin turnare n forme de nisip lut deoarece aceast a permit e
micsorarea adaosul ui de prelucrare, mi csorarea masei semifabri catului ceea ce
duce in fi nal la un si necost mai redus a pi esei finit e. Dimensiunile
semi fabricat ului se det ermi na prin adaugarea adaosul ui de prel ucrare maximal pe
suprafetele care se prel ucreaza


Vederea A
intors
26,40.9
3
0
. 2

2
. 2
37.22.2
O11
O13
O10
1
3
1
2
7
, 6
5
2
42 66
3
3
1
2
4
3
5
3
0


Fig Semi fabricatul piesei 54-26 05 021-10

Sch Coala
N dcument .
Coala


Semnat Dat a
PROIECT DE DIPLOMA


11
Structura procesului tehnologic

Structura procesul ui tehnologic coni ne pl anul de operaiil or de prelucrare
(succesiunea acestora) cu fazel e respecti ve, operaiil e de cont rol, t ransport are,
depozitare.
Succesiunea operaii lor de prelucrare a fost dej a st abi lit . Urmeaz acum de a
concretiza ordinea fi ecrei operaii n procesul de fabri cai e a piesei .

Operatia 015 Strunjire complex
Instalarea A
Operatia 015 - frezare complexa
Instalarea A
1 De frezat la cota 28 respectind cota 1
2 De g aurit 2 gauri respectind cotele 2,4,6,9
3 De g aurit 2 gauri respectind cot ele 3,4,5,7,8,10
42 66
1
5
4
0
3
0
5
O11
2 gauri
O13
2 gauri
3
0
2
8


Sch Coala
N dcument .
Coala


Semnat Dat a
PROIECT DE DIPLOMA


12
Instalarea B
1 De frezat suprafata 1 la cota 35
2 De efectuat operatia de largire a gaurii 2 la cota 32
3 De efectuat alezarea de degrosare a gaurii 2 la cota 32
4 De efectuat operatia de finisare a gaurii 2 la cota 32
32
35

5 De frezat suprafa?ele 3 la cota 122
6 De frezat doua canale respectind cotele 4,5 ?i 6
8
1
2
2
12+1
O63Sch Coala
N dcument .
Coala


Semnat Dat a
PROIECT DE DIPLOMA


13
3
7
,
3
9
5
2
M10x1
M10-6H
2 gauri
1
3
7 De gaurit o gaura respectind cotele 7 ?i 8
8 De filetat o gaura respectind cotele 7 si 8
9 De gaurit doua gauri respectind cotele 9, 10 ?i 11
10 De filetat doua gauri respectind cotele 9, 10 ?i 11Sch Coala
N dcument .
Coala


Semnat Dat a
PROIECT DE DIPLOMA


14
1.10.2 Alegerea sculelor aschietoare
Scul el e aschi etoare l e vom al ege conform cat alogului SECO TOOLS.
Pent ru efect uarea operatii lor de frezare am al es freza:
Freza Quatt roMil l 220. 53-12Paramet rii cut itului sunt i ndi cati i n t abel a de mai jos impreuna cu codi fi carea
scul ei si a pl acutei.
Freza Quatt roMil l 220. 53-09


Sch Coala
N dcument .
Coala


Semnat Dat a
PROIECT DE DIPLOMA


15
Burghiul Seco CrownLoc ~3xD SD103
Burghiu FeedMax-SD203


Alezoare Prei cmast er

Sch Coala
N dcument .
Coala


Semnat Dat a
PROIECT DE DIPLOMA


16
Proiectarea regimurilor de aschiere
Dat e inii al e:
-Materi alul - Font cenuie 15 GOST 1472-85 .
--Pecizia de prelucrarede a suprafeel or: -IT13, Rz80;
Semi fabri catul :
Metoda de obinere a semifabri catului : turnare n forme de nisi p lut ;
Masa- 1, 977 kg;
Cal culul regimurilor de aschiere pent ru cota 70JS13;
Adaosul de prel ucrare:
p/u suprafa a 70JS13;
A1=4, 4,
Operai a: st rungi re i nterioar:
Alegerea fazelor de prelucrare:
Pentru a obine treapta 14 de precizie avem nevoie de o faz de prelucrare:
1. st runj ire de degroare (IT13);