Sunteți pe pagina 1din 7

L PREZENTARE GENERALA

Firma X este o societate comericiala pe aciuni al crei capital social se cifreaz la valoarea de 500
mii. euro, fiind divizat in 5000 aciuni. Obiectul de activitate il constituie fabricarea si comercializarea de
produse electrotehnice pentru instalaii, fabricate atat constructive, cat si tehnologic si de complexitate medie.
Operaiunile financiare sunt derulate prin intermediul unei banei comerciale din localitatea unde firma are
deschis un cont curent, prin care isi pstreaz disponibilitile bneti si isi deruleaz operaiunile financiar
bancare. !n cazul creterii necesarului de capital, banca acorda firmei "mprumuturi pe termen scurt si mediu,
vand si rol de consiliere economic#financiara, privind proiectele de investiii. "ntreprinderea vinde si
fabrica trei tipuri de produse $, %, &, fabricaia acestora realizandu#se in cadrul a doua secii de baza, cu o tehnologie si
utila'e specifice. !n anul de baza, "ntreprinderea a v(ndut pe piaa interna produse de )5*5 mii euro +cifra de afacere,. -e
vor calcula consumurile specifice materiei prime, manopera directa si de energie tehnologica. !n ceea de privete resursele
umane, se va calcula balana timpului de lucru pentru un anga'at direct productive. -e va calcula numrul si structura
personalului folosit. .otarea tehnica se reflecta prin capacitatea de producie pe grupe de utila'e si gradule de utilizare.
!n consiliul de $dministraie al firmei X s#a hotr(t construcia unei fabrici de instalaii si agregate
frigorifice pentru protecia mediului.
/otrivit studiilor de piaa, sunt necesare circa 0000 mii de bucati pe an, nivel de care se va tine seama la edificarea
noii capaciti de producie a firmei.
1aloarea investiiei se ridica la )2352,45 milioane lei,urmand sa fie finanata atat din fondurile proprii ale firmei,
cat si dintr#un imprumui de la %56., pentru importul de utila'e.
1olumul si structura cheltuielilor de investiii sunt prezentate in tabelul urmtor7
-/5&!F!&$85 /56!O$.$ .5 5X/9O$8$65 8O8$9
) 4 0
8erenuri 500 # # 500
&ldiri 0:00 0300 # ;400
<tila'e si maini
# #
;000 ;000
&ostul instalrii
# #
500 500
&heltuieli preliminarii # 300 300
&heltuieli neprevzute )00 )00
Fond de rulment # #
;5245 ;5245
8O8$9 3000 0300 :;5245 )2352.45
&ostul utila'elor si al mainilor estimate pe baza informaiilor cuprinse in ofertele si prospectele trimise
furnizorilor interni si externi.
=ecesarul de fond de rulment se determina pe baza nevoilor de finanare a cheltuielilor din primul ciclu de
producie.
Firma trebuie sa depun sume de bani constituite ca fond de rulment + capabil de exploatare, la inceputul
perioadei de exploatare.
=evoia de fond de rulment +=F6, se determina pe baza stocurilor de materii prime necesare, a cerinelor de
creditare a clienilor, acestea determin(nd anumite sume de bani, consider(nd totodat si creditele de la furnizori
care diminueaz nevoia de bani pe o anumita perioada.
.esigur se va tine seama de duratele de rotaie ale stocurilor, durata de incasare a clienilor si de plata
furnizorilor.
!n vederea calculrii fondului de rulment trebuie sa se cunoasc volumul
incasarilor din v(nzarea mrfurilor, cheltuielile de exploatare variabile, structurilor precum si
durata de rotaie a acestor elemente.
/reviziunea incasarilor si cheltuielilor de exploatare7
-pecificaie /erioada de exploatare
) 4 0 3 5 2#)5
incasari din v(nzarea
mrfurilor
)3:20 )3:20 )5000 )5000 )5500 )5500
&heltuieli de expl. )45*042 )422* )000* )0000 )0400 )0400
# materii prime )0030.33 *200.:4 **30.:4 **30.:4 )0)30.:4 )0)30.:4
#-alarii 4532.:4 0025.): 0025.): 0025.): 0025.): 0025.):
.uratele de rotaie ale stocurilor, duratele de incasare ale creditelor de la clieni si de plai a
datoriilor ctre furnizori au fost stabilite pe baza mrimii lor de medii pe ramura si anume7
> /erioada de rotaie a stocurilor de materii prime7 20 zile?
> /erioada de incasare a clienilor7 43 zile?
> /erioada de achitare a furnizorilor7 30 zile? %aza de referina pentru calcule este cea folosita in ramuri
pe !ndustrie si anume7
> !n privina stocurilor de materii prime cheltuielile sunt de circa 50@ din cheltuielile de exploatare?
> &redite clieni7 20@ din cifra de afaceri?
> !n privina nivelului credite furnizori7 :0@ din cheltuieli cu materii prime? &heltuielile de investiii
se finaneaz din resurse proprii si dintr#un "mprumut pe termen lung de la %56.. .in fonduri proprii se
vor aloca pe cei trei ani de execuie, sumele7
1. 4000 6O= x ),50; A 0332 6O=
2. 300 mii 6O= x ),50; A 204:00 mii 6O=
3. 3;52 6O= x ),50; A 2:*2 6O=
8O8$9 !7 )).4;4 6O= -uma "mprumutului este ealonat pe trei ani +acordata la "nceputul
fiecruia, astfel7 ).4000x ),50; A 00)3 6O=
4. 0000 x ),50; A 354) 6O=
5. 3000 x ),50;
A 204: 6O=
8O8$9 !!7
)0.520 6O=
.ob(nda perceputa de banca este de )0@ pe an. 6ambursarea creditului incepe dupa doi ani de
la punerea in funciune a obiectivului +firma beneficiaz de doi ani de gratie,, av(nd loc in decursul a opt
ani.
9a evaluarea financiara sumara a proiectului se vor avea in vedere pe langa parametrii
proiectului si obligaiile financiare si cele fiscale. .e aceea se menioneaz7 # amortizarea anuala a
capitalului fix este de ;50 mii lei.
# rata impozitului pe profit este de 45@ pe an.
/entru exprimarea riscului, pe baza pragului de rentabilitate se menioneaz ca volumul cheltuielilor fixe
este de 0)00 mii lei anual +pentru "ntreaga producie,.
!n vederea aprecierii eficientei economice a proiectului dat se vor calcula indicatori recomandai de
metodologiile in vigoare, relev(nd si riscul economic aferent.
). -e vor calcula indicatorii eficientei economice absolute a investiiilor7
# investiia speciala +!s,
#durata de recuperare a investiiei +.r,
# rata de rentabilitate a capitalului investit +r,
/e baza rezultatelor obinute se vor face aprecieri asupra rezultatului proiectului.
4. -e vor meniona indicatorii de evaluare din metodologia moderna +sau %56.,.
> venitul net actualizat +1=$,?
> venitul net actualizat la un leu de cheltuieli de investiie actualizata?
> rata interna de rentabilitate +6)6,.
-e va face aprecierea proiectului pe baza nivelului indicatorilor obinui. 8otodat se va aprecia
daca proiectul este acceptabil sau nu comparativ cu o mrime de referina +costul oportun al capitalului,.
-e va face evaluarea proiectului in doua modaliti? a. evaluarea financiara sumara? b. evaluarea
financiara evaluate.
0. -e vor face estimri ale riscului pe care le implica proiectul. !n acest sens se vor prezenta formulele si calculul pentru
pragul de rentabilitate si efectul de levier de exploatare. =O8$
/entru individualizarea cifrelor absolute referitoare la investiii, incasari din v(nzarea mrfurilor, cheltuielile
de exploatare +materii prime, saiarii, se vor inmulti cu un coeficient egal cu ),5)4?
Obligaiile la "mprumutul bancar stabilite pe baza coeficientului individual +),5)4, vor fi calculate cu aceasi
mrime referitoare la rata dob(nzi +)0@,, durata de rambursare +: ani,, perioada de gratie +4 ani,.
/entru a obine un proiect favorabil se vor ma'ora incasarile din v(nzri, inmultindu#le cu ),5.
II. EVALUAREA PROIECTULUI
EVALUAREA FINANCIARA SUMARA
&apacitatea de producie reprezint producia maxima ce se obine intr#o perioada de timp si
poate fi7
> Capacitate tehnica;
> Capacitate de rei!"
0000 buc B an x),50; A 3*;0 buc B an
# Va$%area in&e'ti(iei"
)23526O=Banx ),50;A43;** 6O=Ban
VOLUMUL SI STRUCTURA O))iLTUIF**LOR +E INVESTUTIL
-/5&!F!&$C!5 /56!O$.$ .5 5X5&<C!5 8O8$9
) 4 0
8erenuri ;52 - - ;52
&ldiri 5;35 5.)30 - )0.::5
<tila'e si maini - - )0.5:3 )0.5:3
&ostul instalrii - - ;52 ;52
&heltuieli preliminarii - - 203 203
&heltuieli neprevzute - - )5) )5)
Fond de rulment - - ).)30 ).)30
8O8$9 2.50) 5.)30 )0.40* 43.::0
PREVER*NEA EVCASARILOR SI C,ELTUIELILE +E E-PLOATERE
-/5&!F!&$C!5 /56!O$.$ .5 5X/9O$8$65
) 4 0 3 5 2#)5
!ncasari din v(nzri 44.32: 44.32: 44.2:0 44.2:0 40.302 40.302
&heltuieli de exploatare )*.002 )*.)55 )*.22* )*.252 )*.*5: )*.*5:
Dateri prime )5.):5 )3.54) )5.005 )5.005 )5.00; )5.00;
-alarii 0.:50 3.205 3.205 3.205 3.205 3.205
/rofit 0.3); 0.425 0.043 0.043 0.3;; 0.3;;
&ifra de afaceri va fi7 &$ +total, A
)0;.)2: 6O= &heltuieli de
exploatare &E A ));.303 /rofit
/A&$ x &E A )*.2:2
&alculul necesarului mediu anual pentru stabilirea nevoii de fond de rulment
l.&/A$8c!
4.&/A-8&!
6. &.AFmpGu8cB.o
7. &
pA8cB
nti
5.&p
.
A
8crip'
a, Daterii prime7
!n privina stocurilor de materii prime, cheltuielile cu materiile prime sunt 50@ din cheltuielile variabile +de
exploatare,. $stfel pentru primul an avem7 )*.002x50@ A *.5): 6O=
.urata de rotaie a stocurilor de materii prime este de 20 de zile. =c A
cheltuieli anuale cu materii prime x durata de rotaie a stocurilor B 020 zile.
=c A *5): x 20 zileB020 zile A ).5:2 6O=
b, &lieni7
!n privina nivelului credite clieni, acesta reprezint 20@ din cifra de afaceri. /entru primul an vom avea7
44.32:x20@A )0.3:) 6O= /erioada de incasare a clienilor
este de 43 de zile7 )0.3:) x 43 zile B 020 zile A :*: 6O= c,
Furnizori7
!n privina nivelului credite furnizori, acestea reprezint :0@ din cheltuielile cu materii prime. /entru primul an
vom avea7
44.32: lei x :0@ A );.*;3 6O= /erioada de achitare a furnizorilor este de 30 de zile.
=c A );.*;3 x 30 zile B 020 zile A ).**; 6O=
Ca$c/$/$ de ne&%i de )%nd de r/$!ent"
=evoia de fond de rulment se determina dupa formula7
NRF 0 't%c/ri 1 crean(e . dat%rii pe ter!en 'c/rt
=6F A *.5): H)0.3:) #);.*;3 A 5.043 6O=
!n ceea ce privete cheltuielile de investirii, acestea au fost efectuate atat din surse proprii, cat si din imprumuturi
dupa cum urmeaz7
> .in surse proprii7
$nul !7 4000 x ),50; A 0322 6O= $nul !!7
300 x ),50; A 204 mii 6O= $nul !!!7 3;52 x
),50; A ;)2; 6O= 8otal7 )).450 6O=
> .in imprumuturi7 $nul!7
4000x),50; A 0.0)3 $nul !!7 0000 x
),50; A 3.54) $nul !!!7 3000 x ),50; A
2.04: 8otal7 )0.520 6O=
-tructura cheltuielilor de investiii din punct de vedere al perioadei de execuie este7
$nul !7 3000 x ),50; A 2.3;0 6O= $nul !!7 0300
x ),50; A5.))0 6O= $nul !!!7 :;52 x ),50; A
)0.400 6O= 8otal7 43.200 6O=
&alculul obligaiilor +&, fata de banca se face cu a'utorul formulei7
&IA&x+lHd,& A0.0)3 x+l#J,.l,
n
0
H3.54) x+lHO.l,
4
H2.04:x+l#J,.l,A)2.)50
6ata imitai +6$,A& x Kax+Eti,;+L,. ! f #) M
Unde"
a#rata dob(nzii
n # nr. de ani +: ani,
6$A )2.)50xK0.)+lH0.),
:
B+lH0.),
:
#lM 6$ A
0.0)0
Obligaiile fata de banca sunt prezentate in tabelele urmtoare 7
$ni
Oligatii la
incasare
.ob(nda )0@ Obligaii H
dob(nda
$nuitate Obligaii la sf(rit de
an
6 )2.)50 )2.)50 );.;:0 0.000 )0.:3*
2 )0.:3* )0.:3* )).*03 4.44: *.;02
-pecificate 2
$nuitate 0.000
.ob(nda )2.)50
6ata de rambursat )0.0;:
&alculul indicatorilor eficientei economicN absolute a investiilor7
a, !nvestiia specifica +-,7 - A ! B O A 43.::) B 3*:* A 3,*:; mii 6O=Ban
<nde7
! # valoarea investiiei
O # cantitatea de produse ce se pot realize
b, .urata de recuperare a investiiei +8,7
8A ) B%A43.::)B0.3);A4.25: zile
<nde7
% A profitul realizat in primul an +beneficiu,.
c, 6ata de rentabilitate a capitalului investit +r,7
6 A % B) x )0 O A +0.3);B43.::),x )00@ A )0,;0@
-ituaia principalilor indicatori se prezint astfel7
!ndicatori <D 1aloare
.urata de recuperare a investiilor $ni ;,4:)5
6ata de rentabilitate a capitalului investit
%
)0,;0
/rofitul Dii6O= 0.3)5
&apacitatea de producie Dii buc. B an 3.*:5
1aloarea investiiei Dii 6O= 43.::)
!nvestiia specifica +s, Dii6O=buc 3,*:;
6ata de rentabilitate a capitalului investit +r,, se calculeaz prin raportarea profitului dintr#un an la suma
investiiilor aferente proiectului, arata profiturile anuale ce revin investiiilor. $cest indicator nu reflecta dec(t profitul
dintr#un an, are o importanta decisiva in alegerea proiectului pentru ca face fata unor obligaii financiare in decursul
funcionarii. $ceasta rata trebuie sa fie mai mare dec(t rata dob(nzii in cazul folosirii creditulu bancar.
&alculul indicatorilor de evaluare
8. 1enitul net actualizat +1=$,
9. 1=$ la ) leu cheltuit de investiii actualizate
10. 6ata interna de rentabilitate
1enitul net actualizat este un indicator fundamental pentru evaluarea unui proiect. .eterminarea venitului net
actualizat necesita urmtoarele etape7
> fixarea ratei de actualizare?
> stabilirea cheltuielilor cu investiii de expoatare si incasari7
> din diferena anuala intre incasari si cheltuieli se obine fluxul de numerar anual?
> acest flux se "nmulete cu factorul de actualizare.
6aportul dintre venitul net actualizat si investiie, denumit si rata de profitabilitate, este utilizat pentru a compara
proiectele reclama investiii de amplasare diferita, oferindu#se o viziune corecta asupra eficientei.
6ata interna de rentabilitate este acea rata de renatbilitate pentru care suma veniturilor actualizate este
egala cu suma cheltuielilor de investiii actualizate.
Drimea ratei de rentabilitate se afla prin "ncercri succesive, mai intai cu o rata mica la care se obine un venit
net
actualizat pozitiv, dupa care o rata mare, rezult(nd un venit actual negativ.
&unoaterea 6!6 prezint importanta in analizarea proiectelor care sunt finanate pe baza "mprumuturilor bancare.
!n raport cu aceste dob(nzii bancare, 6!6 e considerata ca o limita maxima de acceptare a "mprumutului.
!n cazul nostru, rata dob(nzii este de )0@, iar 6!6 A 4*.32 @, deci mai mare. 6ezulta ca proiectul are capacitatea
prin beneficii, dob(nda.
=ivelul 6!6 se compara cu costul oportun al capitalului. .aca acesta este mai mic, insearnna ca proiectul se
accepta.
!n proiectul de fata, rata de actualizare stabilita ca norma e de 45@, 6!6 fiind 4*.32@, ceea ce "nseamn ca
proiectul e fezabil.
$ni &heltuieli &heltuieli !ncasari din Flux de Factor annual Flux de
investiii exploatare v(nzri numerar $A30@ numerar
$A35@
) *.02* 0 0 #*.02* ),3 ;.4:2
4 ;.)3; 0 0 #;.)3; ),) #3.5;5
0 ):.532 0 0 #):.532 0,* #*.3*5
3 0 )2.:03 3;.4)4 40.0;; 0,; :.3)5
1enitul net actualizat la un leu cheltuieli de investiii actualizate se calculeaz cu formula7 FA1=$B8
Unde
1=$ # venitul net actualizat 8#
investiia actualizata
rA :.0*5H)0.53*A):.233
1enitul net actualizat A ).4))
&alculul P6iscului instituionalP
CF
Qp
ra
dVr.in.)
=
PV -CV
CA
v r a a
=
CF
.
r
= 4.;*2 mi l . l ei
P
ra
y<mm.) CV
CA
Efect de
=
(PV - CV)Q
l evi er {PV - CV)Q - CF
&FA dob(nda H amortizare A 4;*2 +amortizareAl )03? dobandaA)224,
CU 34567 Q
8967
0A3.502
/1A3,*5
Estimarea riscului
&alculul pragului de rentabilitate7
1olumul minim al produciei fizice +Qpr, Qpr A C/(PV- &v, A 3.054 buc.
<nde7
&p A dob(nd H amortizare
&R A cheltuieli exploatare B capacitate de producie /v A "ncasri B capacitatea de
producie
&F A 4.;*2 &v A 0,:) /v A 3,5 Qpr A 33 buc.
1olumul minim al produciei valorice +&$ la prag, &$pr A CF: K)# +&v B &$,M A 4.;*2 mii.
lei
=r. &rt.
!ndicatori <D.
%az pornire
)
&apacitate producie
&0
Dii buc. *.503
4
/re unitar v(nzare
/o
9ei B buc. );.240
0
1aloare producie &$
Dii. lei 23.)*5
3
&heltuieli producie
&p
Dii. lei 02.45*
5
Flux de numerar &F
Dii. lei 4;.*05
2 $mortizare Dii. lei 4.)2)
; /rofit brut < Dii. lei 44.03;
:
6ata rentabilitii
capitalului rG
)).050
&alculul indicatorului de poziie a &$ fa de pragul de rentabilitate7
a A &$ # &$pr A )*.2;4 +mrimi absolute, a = (CA- CApr) x CApr 5.500 mi. I lei
(mrimi relative)