Sunteți pe pagina 1din 19

PROIECT DE SPECIALITATE

TEMA

Programare in Visual Fox Pro
Coordonator lucrare: Elev:
Prof. Botezan Claudia Olariu Gladin Claudiu
1
STRCTRA LCRARII DE ATESTAT
Ca!"I" Denumirea si o#iectul lucrarii
Ca!"II" Structura #a$ei de date
Ca!"III" %usti&icarea solutiei ado!tate !entru reali$area lucrarii
Ca!"IV" Descrierea #a$ei teoretice a lucrarii
Ca!"V" Descrierea structurii si a continutului lucrarii reali$ate
Ca!"VI" Anexe
2
Ca!"I" Denumirea si o#iectul lucrarii
Titlul lucrarii este: Gestiunea echipei F.C. Valencia.Operatiile executate
in acest program asupra bazelor e ate sunt cele primare! aica "unctiile
relati#e ale unui $G%& asupra bazelor e ate:
Crearea #a$ei de date'
Introducerea datelor in #a$a de date'
(odi&icarea unor date de)a existente in #a$a de date'
Stergerea datelor din #a$a de date'
Consultarea #a$elor de date"
'
Ca!"II" Structura #a$ei de date
(rogramul contine oua baze e ate:
ta#le*"d#&
ta#le+"d#&
(rima baza e ate ta#le*"d#& este alcatuita in:
)ucator: Character ')
numar tricou: *umeric 2
!o$itie: Character 1)
locul nasterii: Character 2)
anul nasterii: *umeric +
inaltime: *umeric '
greutate: *umeric '
de#ut: &ate ,
suma trans&er: *umeric 12
- oua baza e ate ta#le+"d#& contine:
)ucator: Character ')
conditia &i$ica: *umeric 2
vite$a: *umeric 2
!uterea sutului: *umeric 2
exactitatea !asei: *umeric 2
&orta: *umeric 2
re$istenta: *umeric 2
de!osedare: *umeric 2
agresivitate: *umeric 2
total: *umeric '
+
Ca!"III" %usti&icarea solutiei ado!tate !entru
reali$area lucrarii
-m utilizat limba.ul e programare Visual Fox(ro pentru creearea
lucrarii e atestat! eoarece acest limba. are un #iitor in omeniul economic
/e gestiune a bazelor e ate0!ar si pentru moul placut e lucru.
Visual Fox(ro este un $istem e Gestiune a %azelor e &ate /$G%&0!
cunoscan in prezent o larga raspanire atorita aplicatiilor ez#oltate
pentru omenii in cele mai i#erse! cat si pentru inter"ata /meniuri!"erestre
e ialog si alte caracteristici0 care "aciliteaza comunicarea usoara cu
utilizatorul.
$G%&1ul reprezinta sisteme in"ormatice specializate in stocarea si
prelucrarea unui #olum mare e ate. 2n $G%& trebuie sa asigure
urmatoarele "unctii elementare relati#e la bazele e ate:
e"inirea structurii/crearea bazei e ate03
introucerea atelor in bazelee ate3
moi"icarea unor ate e.a existente in bazele e ate3
stergerea atelor in bazele e ate3
consultarea bazelor e ate /extragerea in"ormatiilor0.
O serie e "acilitatii ale $G%&1ului Visual Fox(ro sunt ate prin
componentele specializate numite generatoare. -cestea o"era un mo e
lucru como si rapi! in "erestre specializate!utilizatorul acestor componente
nu trebuie sa "ie neaparat specializat in in"ormatica si nu trebuie sa cunoasca
"oarte multe lucruri espre bazele e ate. Cele mai utilizate generatoare
sunt:
generatoare e rapoarte3
generatoare e meniuri3
generatoare e ecran.
)
Ca!"IV" Descrierea #a$ei teoretice a lucrarii

4n construirea programelor in acest proiect am "olosit urmatoarele
proceuri! "unctii si instructiuni:
#ro,se 5 a"iseaza toate inregistrarile in baza e ate3putem a#ea o
"ereastra -RO.SE pentru "iecare zona e lucru cu conitia sa "ie
memorie su"icienta3
modi stru 5 permite moi"icarea campurilor in carul bazei e ate3
list 5 a"iseaza toate inregistrarile3
dis!la/ 5 a"iseaza inregistrarea curenta3
go 0nr1 1 pozitioneaza inicatorul e inregistrari pe inregistrarea
nr3
go to! 5 pozitioneaza inicatorul e inregistrari pe prima
inregistrare in %&3
go #ottom 5 pozitioneaza inicatorul e inregistrari pe ultima
inregistrare in %&3
s2i! 5 muta inicatorul e inregistrari relati#e lapozitia curenta a
acestuia3
record 0nr1 1 are ca e""ect selectarea inregistrarii cu nr speci"icat3
next 0nr1 1 permite selectarea unui e nr inregistrarii incepan e
la cea curenta inclusi# ea3
rest 5 permite selectarea tuturor inregistrarilor ! incepan e la cea
curenta inclusi# ea si pana la s"arsitul tabelului3
a!!end 5 permite aaugarea e inregistrari in baza e ate3
a!!end #lan2 5 permite aaugarea unei inregistrari #ie la s"arsitul
bazei e ate3
a!!end #e&ore 5 permite aaugarea unei inregistrari inaintea
ultimei inregistrari in baza e ate3
a!!end #lan2 #e&ore 5 permite aaugarea unei inregistrari #ie pe
penultima pozitie in baza e ate3
insert 5 insereaza o inregistrare upa inregistrarea curenta3
6
insert #lan2 5 insereaza o inregistrare #ia upa inregistrarea
curenta3
insert #e&ore 5 insereaza o inregistrare inaintea inregistrarii curente3
insert #lan2 #e&ore 5 insereaza o inregistrare #ia inaintea
inregistrarii curente3
re!lace 5 termina executia unui program!prean controlul
programului apelant!e pe ni#elul anterior sau e pe cel mai inalt
ni#el! altui program sau "ereastra e comana3
delete 5 sterge logic o inregistrare3
delete all 5 sterge logic toata baza e ate3
recall 5 permite recuperarea inregistrarilor sterse logic3
!ac2 5 sterge "izic toate inregistrarile sterse logic3
$a! 5 sterge toata baza e ate3
3recno45 6 a"iseaza numarul inregistrarii curente3
3reccount45 6 a"iseaza cate inregistrari sunt in %&3
3date45 6 a"iseaza ata curenta3
7ear4datan5 6 a"iseaza anul current3
(ont84datan5 6 a"iseaza luna curenta3
Da/4datan5 6 a"iseaza ziua curenta3

7
Ca!"V" Descrierea structurii si a continutului
lucrarii reali$ate
Forma principala contine 8 butoane e comana:
Des!re '
Vi$uali$are 6 vi$uali$are )ucatori '
vi$uali$are calitati '
Adaugare 6 adaugare )ucatori '
adaugare calitati '
Cautare 6 cautare )ucatori '
cautare calitati '
Valoare '
Iesire "
%utonul des!re contine comenzile:
thisform.release
do form gladyinapoi
si ne uce in "orma glad/ina!oi"scx care contine: 9 la#el:uri si * #uton si
o"era ate espre cel care a conceput acest proiect.
%utonul adaugare )ucator contine comenzile:
thisform.release
do form adaugare1
si ne uce in "orma adaugare*"scx care contine: ; la#el:uri< ; text #ox:uri
si = #utoane si in care putem aauga noi .ucatori si ate espre acestia in
prima baza e ate.
%utonul adaugare calitati contine comenzile:
thisform.release
do form adaugare2
si ne uce in "orma adaugare+"scx care contine: *> la#el:uri< *> text #ox:
uri si = #utoane si in care putem aauga noi .ucatori si ate espre acestia
in a oua baza e ate.
,
%utonul vi$uali$are )ucatori contine comenzile:
thisform.release
do form vizualizare1
si ne uce in "orma vi$uali$are*"scx care contine: ; la#el:uri< ; text #ox:
uri si ? #utoane si care permite #izualizarea tuturor in"ormatiilor espre
.ucatori! introuse in prima baza e ate.
%utonul vi$uali$are calitati contine comenzile:
thisform.release
do form vizualizare2
si ne uce in "orma vi$uali$are+"scx care contine: *> la#el:uri< *> text #ox:
uri si ? #utoane si care permite #izualizarea tuturor in "ormatiilor espre
.ucatori! introuse in a oua baza e ate.
%utonul cautare )ucatori contine comenzile:
thisform.release
do form cautare1
si ne uce in "orma cautare*"scx care contine: ; la#el:uri< @ text #ox:uri< *
com#o #ox si 9 #utoane si care permite cautarea oricarui .ucator upa
in"ormatiile o"erite e prima baza e ate! upa anumiti algoritmi bine
stabiliti.
%utonul cautare calitati contine comenzile:
thisform.release
do form cautare2
si ne uce in "orma cautare+"scx care contine: *> la#el:uri< ; text #ox:uri<
* com#o #ox si 9 #utoane si care permite cautarea oricarui .ucator upa
in"ormatiile o"erite e a oua baza e ate! upa anumiti algoritmi bine
stabiliti.
%utonul VALOAREA este particular proiectului meu si
contine comenzile:
thisform.release
do form VALOAREA
si ne uce in "orma VALOAREA"scx care contine: 9 la#el:uri< + text #ox:
uri si = #utoane si care permite #izualizarea sumei e trans"er a "iecarui
.ucator! precum si #aloarea totala a clubului F.C. Valencia.
%utonul iesire contine comana:
thisform.release
si prin apasarea lui iesim in proiect.
8
Ca!"VI" Anexe
4n "orma adaugare* a#em butoanele:
Adaugare
2$9 T-%:91.&%F
#1;alltrim/this"orm.text1.#alue0
#2;this"orm.text2.#alue
#';alltrim/this"orm.text'.#alue0
#+;alltrim/this"orm.text+.#alue0
#);this"orm.text).#alue
#6;this"orm.text6.#alue
#7;this"orm.text7.#alue
#,;this"orm.text,.#alue
#8;this"orm.text8.#alue
appen blan<
go bottom
replace .ucator =ith #1
replace nr>tricou =ith #2
replace pozitie =ith #'
replace locul>nasterii =ith #+
replace anul>nasterii =ith #)
replace inaltime =ith #6
replace greutate =ith #7
replace ebut =ith #,
replace suma>trans"er =ith #8
T?4$FO@A.T9BT1.V-:29;C C
T?4$FO@A.T9BT2.V-:29;C C
T?4$FO@A.T9BT'.V-:29;C C
T?4$FO@A.T9BT+.V-:29;C C
T?4$FO@A.T9BT).V-:29;C C
T?4$FO@A.T9BT6.V-:29;C C
1D
T?4$FO@A.T9BT7.V-:29;C C
T?4$FO@A.T9BT,.V-:29;C C
T?4$FO@A.T9BT8.V-:29;C C
T?4$FO@A.@9F@9$?
Renunt
this"orm.text1.#alue;C C
this"orm.text2.#alue;C C
this"orm.text'.#alue;C C
this"orm.text+.#alue;C C
this"orm.text).#alue;C C
this"orm.text6.#alue;C C
this"orm.text7.#alue;C C
this"orm.text,.#alue;C C
this"orm.text8.#alue;C C
this"orm.re"resh
Back
T?4$FO@A.@9:9-$9
o "orm glaE
4n "orma adaugare+ a#em butoanele:
Adaugare
use table2.b"
#1;alltrim/this"orm.text1.#alue0
#2;this"orm.text2.#alue
#';this"orm.text'.#alue
#+;this"orm.text+.#alue
#);this"orm.text).#alue
#6;this"orm.text6.#alue
#7;this"orm.text7.#alue
#,;this"orm.text,.#alue
#8;this"orm.text8.#alue
#1D;this"orm.text1D.#alue
appen blan<
go bottom
replace .ucator =ith #1
replace conitie>"izica =ith #2
11
replace #itaza =ith #'
replace puterea>sutului =ith #+
replace exactitatea>pasei =ith #)
replace "orta =ith #6
replace rezistenta =ith #7
replace eposeare =ith #,
replace agresi#itate =ith #8
replace total =ith #1D
T?4$FO@A.T9BT1.V-:29;C C
T?4$FO@A.T9BT2.V-:29;C C
T?4$FO@A.T9BT'.V-:29;C C
T?4$FO@A.T9BT+.V-:29;C C
T?4$FO@A.T9BT).V-:29;C C
T?4$FO@A.T9BT6.V-:29;C C
T?4$FO@A.T9BT7.V-:29;C C
T?4$FO@A.T9BT,.V-:29;C C
T?4$FO@A.T9BT8.V-:29;C C
this"orm.text1D.#alue;C C
T?4$FO@A.@9F@9$?
Renunt
this"orm.text1.#alue;C C
this"orm.text2.#alue;C C
this"orm.text'.#alue;C C
this"orm.text+.#alue;C C
this"orm.text).#alue;C C
this"orm.text6.#alue;C C
this"orm.text7.#alue;C C
this"orm.text,.#alue;C C
this"orm.text8.#alue;C C
this"orm.text1D.#alue;C C
this"orm.re"resh
Back
T?4$FO@A.@9:9-$9
o "orm glaE
4n "orma vi$uali$are* a#em butoanele:
12
Inainte
i" eo"/0;.T.
messagebox/Cs"arsit e "isierC0
else
s<ip 1
this"orm.re"resh
eni"
Inapoi
i" bo"/0;.T.
messagebox /Cinceput e "isierC0
else
s<ip 11
this"orm.re"resh
eni"
Modificare
this"orm.comman1.#isible;.F.
this"orm.comman2.#isible;.F.
this"orm.comman'.#isible;.F.
this"orm.comman+.#isible;.T.
this"orm.comman).#isible;.F.
this"orm.comman6.#isible;.F.
this"orm.text1.reaonlE;.F.
this"orm.text2.reaonlE;.F.
this"orm.text'.reaonlE;.F.
this"orm.text+.reaonlE;.F.
this"orm.text).reaonlE;.F.
this"orm.text6.reaonlE;.F.
this"orm.text7.reaonlE;.F.
this"orm.text,.reaonlE;.F.
this"orm.text8.reaonlE;.F.
Stergere
elete
pac<
i" recno /0FG1
s<ip 11
eni"
this"orm.re"resh
1'
Ok
this"orm.comman1.#isible;.T.
this"orm.comman2.#isible;.T.
this"orm.comman'.#isible;.T.
this"orm.comman+.#isible;.F.
this"orm.comman).#isible;.T.
this"orm.comman6.#isible;.T.
this"orm.text1.reaonlE;.T.
this"orm.text2.reaonlE;.T.
this"orm.text'.reaonlE;.T.
this"orm.text+.reaonlE;.T.
this"orm.text).reaonlE;.T.
this"orm.text6.reaonlE;.T.
this"orm.text7.reaonlE;.T.
this"orm.text,.reaonlE;.T.
this"orm.text8.reaonlE;.T.
Back
T?4$FO@A.@9:9-$9
o "orm glaE
4n "orma vi$uali$are+ a#em butoanele:
Inainte
i" eo"/0;.T.
messagebox/Cs"arsit e "isierC0
else
s<ip 1
this"orm.re"resh
eni"
Inapoi
i" bo"/0;.T.
messagebox /Cinceput e "isierC0
else
s<ip 11
this"orm.re"resh
eni"
1+
Modificare
this"orm.comman1.#isible;.F.
this"orm.comman2.#isible;.F.
this"orm.comman'.#isible;.F.
this"orm.comman+.#isible;.F.
this"orm.comman).#isible;.T.
this"orm.comman6.#isible;.F.
this"orm.text1.reaonlE;.F.
this"orm.text2.reaonlE;.F.
this"orm.text'.reaonlE;.F.
this"orm.text+.reaonlE;.F.
this"orm.text).reaonlE;.F.
this"orm.text6.reaonlE;.F.
this"orm.text7.reaonlE;.F.
this"orm.text,.reaonlE;.F.
this"orm.text8.reaonlE;.F.
this"orm.text1D.reaonlE;.F.
Stergere
elete
pac<
i" recno /0FG1
s<ip 11
eni"
this"orm.re"resh
Ok
this"orm.comman1.#isible;.T.
this"orm.comman2.#isible;.T.
this"orm.comman'.#isible;.T.
this"orm.comman+.#isible;.T.
this"orm.comman).#isible;.F.
this"orm.comman6.#isible;.T.
this"orm.text1.reaonlE;.T.
this"orm.text2.reaonlE;.T.
this"orm.text'.reaonlE;.T.
this"orm.text+.reaonlE;.T.
this"orm.text).reaonlE;.T.
1)
this"orm.text6.reaonlE;.T.
this"orm.text7.reaonlE;.T.
this"orm.text,.reaonlE;.T.
this"orm.text8.reaonlE;.T.
this"orm.text1D.reaonlE;.T.
Back
T?4$FO@A.@9:9-$9
o "orm glaE
4n "orma cautare* a#em butoanele:
Modificare
this"orm.comman'.#isible;.F.
this"orm.comman+.#isible;.T.
this"orm.comman).#isible;.F.
this"orm.comman6.#isible;.F.
this"orm.text1.reaonlE;.F.
this"orm.combo1.reaonlE;.F.
this"orm.text'.reaonlE;.F.
this"orm.text+.reaonlE;.F.
this"orm.text).reaonlE;.F.
this"orm.text6.reaonlE;.F.
this"orm.text7.reaonlE;.F.
this"orm.text,.reaonlE;.F.
this"orm.text8.reaonlE;.F.
Stergere
elete
pac<
i" recno /0FG1
s<ip 11
eni"
this"orm.re"resh
Ok
this"orm.comman'.#isible;.T.
this"orm.comman+.#isible;.F.
this"orm.comman).#isible;.T.
16
this"orm.comman6.#isible;.T.
this"orm.text1.reaonlE;.T.
this"orm.combo1.reaonlE;.T.
this"orm.text'.reaonlE;.T.
this"orm.text+.reaonlE;.T.
this"orm.text).reaonlE;.T.
this"orm.text6.reaonlE;.T.
this"orm.text7.reaonlE;.T.
this"orm.text,.reaonlE;.T.
this"orm.text8.reaonlE;.T.
Back
T?4$FO@A.@9:9-$9
o "orm glaE
4n "orma cautare+ a#em butoanele:
Modificare
this"orm.comman'.#isible;.F.
this"orm.comman+.#isible;.F.
this"orm.comman).#isible;.T.
this"orm.comman6.#isible;.F.
this"orm.combo1.reaonlE;.F.
this"orm.text2.reaonlE;.F.
this"orm.text'.reaonlE;.F.
this"orm.text+.reaonlE;.F.
this"orm.text).reaonlE;.F.
this"orm.text6.reaonlE;.F.
this"orm.text7.reaonlE;.F.
this"orm.text,.reaonlE;.F.
this"orm.text8.reaonlE;.F.
this"orm.text1D.reaonlE;.F.
Stergere
elete
pac<
i" recno /0FG1
s<ip 11
eni"
this"orm.re"resh
17
Ok
this"orm.comman'.#isible;.T.
this"orm.comman+.#isible;.T.
this"orm.comman).#isible;.F.
this"orm.comman6.#isible;.T.
this"orm.combo1.reaonlE;.T.
this"orm.text2.reaonlE;.T.
this"orm.text'.reaonlE;.T.
this"orm.text+.reaonlE;.T.
this"orm.text).reaonlE;.T.
this"orm.text6.reaonlE;.T.
this"orm.text7.reaonlE;.T.
this"orm.text,.reaonlE;.T.
this"orm.text8.reaonlE;.T.
this"orm.text1D.reaonlE;.T.
Back
T?4$FO@A.@9:9-$9
o "orm glaE
4n "orma VALOAREA a#em butoanele:
Inainte
i" eo"/0;.T.
messagebox/Cs"arsit e "isierC0
else
s<ip 1
this"orm.re"resh
eni"
Inapoi
i" bo"/0;.T.
messagebox /Cinceput e "isierC0
else
s<ip 11
this"orm.re"resh
eni"
1,
Back
T?4$FO@A.@9:9-$9
o "orm glaE
Powered by http://www.referat.ro/
cel mai tare site cu referate
18